__MAIN_TEXT__

Page 1

P R Z E M Y S Ł A W D Y B A Ś

P

O

R

T

F

O

L

2 0 1 4 - 2 0 1 8

I

O


Grace Kelly i Cary Grant ołówek, A4

Audrey Hepburn ołówek, A4


R Y S U N E K

Lauren Bacall i Humphrey Bogart oraz portret członka rodziny ołówek, A4, A3


Rysunek A4 - biała kredka na czarnym papierze 2 0 1 4 r.


R Y S U N E K

Rysunek A4 - oล‚รณwek


Rysunki architektoniczne z natury - ołówek, B2


R Y S U N E K a r c h i t e k t o n i c z n y

Szachy w architekturze - ołówek, B2


R Y S U N E K k o l o r o w y

Rysunek „Mushu” z filmu animowanego „ Mu l a n” - m a r k e r y k o l o r o w e , B 2


M A L A R S T W O

P e j z a ż o r a z k o p i a o b r a z u F. R u s z c z y c a „W n ę t r z e s a l o n u ” olej na płótnie

Po r t r e t p r z o d k a r o d z i ny o r a z Ś w. A n t o n i z d z i e c i ą t k i e m , olej na płótnie


Dłonie - seria fotografii czarno-białych


F O T O G R A F I A


G R A F I K A

O k ł a d k a p ł y t y T h e Wa l l z e s p o ł u P i n k F l o y d Podstawą do stworzenia okładki były autorskie rysunki


G R A F I K A

Kalendarz autorski na rok 2018 z wykorzystaniem jednego zdjęcia w odmiennej kolorystyce


Przemysław Dybaś przemek.h2o@onet.pl

Profile for przemek8607

Portfolio 2018  

Portfolio 2018  

Advertisement