Page 1

nr 72• sierpień • 2008 r.

Cena 1,50 zł

(w tym 0% VAT) ISSN 1643-1677

Będkowice • Biały Kościół • Czajowice • Giebułtów Modlnica • Modlniczka • Prądnik Korzkiewski • Bębło Szyce • Tomaszowice • Wierzchowie • Wielka Wieś Członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Czasopismo niezależne mieszkańców gminy Wielka Wieś

www.przyolkuskiej.pl

Ranking samorządów: Wielka Wieś znowu w „złotej” setce str. 3-4

Ponadto w numerze: - Kilometry nowych chodników str. 5 - Wybrano sołtysa w Tomaszowicach str. 5 - Wypadki, kolizje, stłuczki - str. 6 - Mapa Będkowic i sąsiednich dolinek - str. 8-9

Na zdjęciu:Czarny punkt: Modlnica - skręt do Modlniczki. W samym tylko lipcu kilka wypadków.


2

Przegląd Lokalny

AKTUALNOŚCI

sierpień 2008

60 lecie Błękitnych W niedzielę 3 sierpnia obchodzony był Jubi- Kolejnym punktem programu było rozegraleusz 60-lecia LUDOWEGO KLUBU nie dwóch meczy: juniorzy „Błękitnych” S P O RT OW E G O pokonali juBłękitni Modlnica. niorów Kmity Impreza organizoZabierzów 6-2; wana przez klub oraz oldboy-e oraz GOKiS „Błękitnych” rozpoczęła się mszą pokonali św. w intencji PiłkaReprezentację rzy, Działaczy, SponUrzędu i Rady sorów i Kibiców. Gminy Wielka Następnie nastąpiWieś 7-3. ła część oficjalna. Organizatorzy Prezes „Błękitnych” przewidzieli takGrzegorz Gil oraz wiże dużo atrakceprezes ds. organizacji dla licznie cyjnych i infrastruktuzgromadzonej ry Andrzej Kasprzyk publiczności. powitali zgromadzo- Na zdjęciu od lewej A. Kasprzyk wieloletni prezes, Były m.in. gry nych gości. G. Gil aktualny prezes, wójt W. Wójtowicz były za- zabawy dla dziePrzemówienia wraz wodnik Błękitnych ci i dorosłych, z odznaczeniami za loterie fantowe, szczególne zasługi występ zespołu dla małopolskiej piłki nożnej dla piłkarzy, gimnastyki artystycznej MIRASH, dmuchańbyli piłkarzy, działaczy wygłosili Prezes Ma- ce, zjeżdżalnie,karuzele oraz dobrze zaopałopolskiego Związku Piłki Nożnej - Ryszard trzony bufet. Przez cały czas trwania festynu Niemiec, członek Prezydium Zarządu Ma- można było wpisywać się do Księgi Pamiątłopolskiego Zrzeszenia Ludowych Klubów kowej. Uroczystości zakończyły się Sportowych Julian Wlazło. zabawą taneczną oraz pokazem sztucznych Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójto- ogni. wicz wręczył „jubilatom” pamiątkową koszulkę z numerem „60”. S.Kawalec

LKS Błękitni Modlnica - historia w skrócie • Klub powstał w 1948 roku, pierwszym prezesem został Władysław Pyzioł. • Przez wiele lat piłkarze występowali w C i B klasie, najbardziej znanym zawodnikiem był wtedy bramkarz Andrzej Gil, broniący bramki Błękitnych przez 22 lata! • Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku powstały drużyny trampkarzy i juniorów. • Wędrówka seniorów do wyższych klas zaczęła się w połowie lat dziewięćdziesiątych jej szczytem była gra w V lidze w sezonie 2003/2004 oraz w lidze okręgowej w sezonie 2005/2006. • W zakończonym właśnie sezonie Błękitni pod wodzą trenera Marka Dragosza ponownie wywalczyli miejsce w lidze okręgowej (VI lidze). • W czerwcu br. wybrano nowy zarząd Klubu, prezesem został ponownie Grzegorz Gil, a wiceprezesami Andrzej Kasprzyk (ds. organizacyjnych i infrastruktury), Zbigniew Stebnicki (ds. młodzieży) i Krzysztof Sułko (ds. ekonomicznych). mw za www.blekitni.modlnica.lama.net

Środek lata w środku gminy Ostatni, niedzielny, lipcowy weekend w Białym Kościele upłynął bardzo „tanecznie”. W godzinach popołudniowych mieszkańcy naszej gminy bawili się w rytmach cha cha, rumby i innych tańców porywających do zabawy. Uczestnicy festynu mieli okazję brać udział w licznych konkursach. Był konkurs karaoke, quiz geograficzny, kręcenie diabolo i wiele innych. Dużo emocji wśród najmłodszych wzbudził szczudlarz, wędrujący wśród publiczności z koszem pełnym słodyczy, który bardzo szybko był pusty... Dzieciaczki mogły zamienić się w motyla, niedźwiedzia, spider mana i wiele innych postaci bajkowych, a wszystko to za sprawą Pani Pauliny – artystki malarki, która te bajkowe postacie malowała na buźkach naszych milusińskich. Trochę starsi tak naprawdę czekali tylko na zabawę taneczną, którą ocenili jako bardzo udaną. E. Seweryn REKLAMA

Producent okien i drzwi z PCV SPRZEDAŻ RATALNA! WYSOKIE RABATY!

Firma Produkcyjno – Handlowa PIAST ”

32-089 WIELKA WIEŚ ul. Zamkowa 10

tel./fax (012) 419 13 15, 419 10 31

D R U K A R N I A

PAZAX Biały Kościół 135 e-mail: pazax@wp.pl

tel. 0 502 12 72 48 www.pazax.pl


sierpień 2008

Krótko

1 lipca W Urzędzie Gminy w Wielkiej Wsi gościł Janusz Byrtus – przedstawiciel biura konkursowego „Gmina Fair Play”. Przeprowadził on zewnętrzny audyt certyfikacyjny gminy Wielka Wieś. Celem audytu – czyli oceny m.in. organizacji pracy, systemów i procesów zachodzących w gminie - była weryfikacja danych, zamieszczonych w ankiecie zgłoszeniowej Wielkiej Wsi do tegorocznej, VII edycji konkursu Gmina Fair Play. Z uczestnictwa w konkursie wynika dla gminy szereg korzyści - obiektywna weryfikacja gminy, uzyskanie niezależnej oceny inwestorów, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie. Dodatkowo gmina uzyska raport wskazujący niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie. FHU Witek otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Krakowa.

2 lipca

GOKiS rozpoczął nowy cykl imprez pt. „Rowerem przez Gminę”. Pierwsza wycieczka biegła przez Dolinę Kobylańską i Będkowską, a w kolejne środy cykliści odwiedzili Pieskową Skałę oraz Dolinę Kluczwody. Gmina Wielka Wieś jako jedna z kilku otrzyma grant na dodatkowe zajęcia szkolne w wysokości ok. 600 tys. zł. Zajęcia odbywać się będą w najbliższym roku szkolnym w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz w gimnazjach w dwóch kategoriach: zajęć wyrównawczych (w podstawowych przedmiotach nauczania) oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów str.11

11 lipca

Paweł Grzebinoga, były zawodnik Wieczystej, grający w niegdyś w II lidze, został trenerem Orła Bebło.

15 lipca

Zakończenie Gminnej Ligi Halowej w piłce nożnej, zdecydowanie wygrał FC Football Klub przed Bametem z Wielkiej Wsi.

RANKING SAMORZĄDÓW Ranking samorządów

Wielka Wieś druga w kraju pod względem innowacyjności

Przegląd Lokalny

3

jest bezapelacyjnie pierwsza w Polsce, drugi w tym kryterium Suchy Las z województwa wielkopolskiego uzyskał „zaledwie” 5 934 zł. Oczywiście ten rekord wynika ze sprzedaży w ubiegłym roku terenów powojskowych w Modlniczce. Sytuacja finansowa Gminy Wielka Wieś oceniona na 30,44 punktów daje nam 35 miejsce w Polsce. Niżej oceniono jakość zarządzania, która zależała głównie od oceny współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, posiadania certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO, wydatków mieszkaniowych, wyników testów szóstoklasistów oraz gimnazjalistów i ilości nowych podmiotów gospodarczych. Uzyskane 13,17 punktu daje nam około 60 miejsce w Polsce (trzeba tu przypomnieć: na 1600 gmin wiejskich w kraju). Oprócz głównego rankingu samorządów ogłoszono jeszcze dwie oddzielne klasyfikacje: samorządów, które uzyskały najwięcej środków unijnych oraz najbardziej innowacyjnych samorządów, gdzie oceniano głównie zastosowanie rozwiązań informatycznych do obsługi mieszkańców. W pozyskiwaniu środków unijnych z gmin powiatu krakowskiego w pierwszej setce jest jedynie Sułoszowa (na 49 miejscu), Kraków nie zmieścił się w opublikowanej liście pierwszych 30 „dużych” miast. Natomiast w kategorii samorządów wiejskich najbardziej innowacyjnych powiat krakowski jest ponownie pierwszy. W pierwszej trzydziestce są trzy gminy z powiatu krakowskiego: nasza Wielka Wieś jest druga w kraju, Mogilany trzecie, a Zabierzów 16. Gmina Wielka Wieś zajęła drugie miejsce w kraju, głównie dzięki wdrożeniu cyfrowego obiegu dokumentów w urzędzie, elektronicznemu prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej i systemu informacji przestrzennej oraz możliwości załatwienia formalności podatkowych online.

Dziennik Rzeczpospolita ogłosił jak co roku ranking samorządów, oceniając gospodarowanie finansami oraz sprawność w zarządzaniu. Kapitułę nagrody tworzą przedstawiciele ministerstw, instytucji i środowisk zajmujących się samorządami, a przewodniczącym kapituły od czterech lat jest były premier prof. Jerzy Buzek. Ranking Rzeczpospolitej powszechnie uważany jest za najbardziej miarodajny i prestiżowy. Gmina Wielka Wieś po raz drugi znalazła się w pierwszej tzw. ”złotej” setce gmin wiejskich, co jest ogromnym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że gmin wiejskich w Polsce jest blisko 1600. W roku ubiegłym Wielka Wieś po raz pierwszy znalazła się w „złotej” setce i to od razu na 10 miejscu, w tym roku zajęła 54 miejsce. Niezmiennie wysoko w rankingu są nasi sąsiedzi: Zielonki w tym roku są na 6 miejscu, a Zabierzów na 7. Kraków w swojej grupie „dużych” miast jest 9, nie ma natomiast w pierwszej setce pozostałych sąsiadów to jest JerzmanowicPrzegini oraz Skały. Z powiatu krakowskiego w pierwszej setce są jeszcze Mogilany, które sklasyfikowano na 16 miejscu. Cztery gminy w pierwszej setce czynią z powiatu krakowskiego prawdopodobnie lidera wśród gmin wiejskich w Polsce. Jak widać na załączonej mapie, wydrukowanej w specjalnym dodatku Rzeczpospolitej, podkrakowskie wiejskie gminy stanowią swoiste centrum samorządnej Polski. Centrum ma- M.Wujas łych miast jest w województwie dolnośląskim a duże miasta mają dwa centra: Śląsk i Trój- Oceniając jednostki samorządu dzielone miasto. są one na trzy kategorie: miasta na praPozycja w rankingu zależy od oceny dwóch wach powiatu (czyli „duże” miasta jak sfer: sytuacji finansowej i zarządzania. gmi- np. Kraków), gminy miejskie i miejskoną. W ramach oceny finansowej ocenianie są wiejskie (do tej grupy należą m.in. Skała, głównie dochody własne, pozyskiwanie środ- Olkusz i Wieliczka) oraz gminy wiejskie. ków unijnych, wydatki na inwestycje oraz Ranking 2008 tworzony jest głównie na zadłużenie. Wielka Wieś z dochodem włas- podstawie danych z roku 2007. nym na mieszkańca w wysokości 10 580 zł


4

Przegląd Lokalny

RANKING SAMORZĄDÓW

Krótko

sierpień 2008

Wielka Wieś Miejsce w głównym rankingu 2008

1 lipca

Dziennik Rzeczpospollita ogłosił doroczny prestiżowy ranking samorządów, Wielka Wieś znalazła się po raz drugi z rzędu w „złotej” setce samorządów (str.3-4).

20 lipca

Nowym sołtysem Tomaszowic wybrano Pawła Gruszczyńskiego (str.5). Rozpoczął się drugi etap przetargu na rozbudowę węzła Radzikowskiego i przedłużenie obwodnicy do drogi „olkuskiej” z budową węzła Modlnica. O zlecenie ubiega się 8 firm i konsorcjów. Zakres robót podstawowych obejmuje: - budowę dwujezdniowej drogi pomiędzy osiami Węzłów Radzikowskiego i Modlnica z połączeniem z istniejącą drogą Olkusz-Kraków, w dwóch poziomach w formie węzła typu koniczyna, - przebudowę i budowę istniejącej drogi krajowej nr 94 (Olkusz - Kraków) na długości ok. 1,6 km, - budowę dróg lokalnych i dojazdowych, Realizacja prac potrwa 2 lata.

2 lipca

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Modlnicy o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś wygrywa OSP w Wielkiej Wsi (str. 15) W finale turnieju o Puchar Starosty Powiatu Krakowskiego Jutrzenka Giebułtów wygrywa zdecydowanie 6:3 (3:2) z Fitballem Szklary. W Białym Kościele odbył się tradycyjny już piknik „Środek lata w środku Gminy” (str.2)

2 lipca

Zmarł Roman Chwast, wieloletni i urzędujący sołtys Modlnicy (str.11)

3 sierpnia Jubileusz 60-lecia LKS „Błękitni” Modlnica – gratulujemy i życzymy 100 lat ! (str.2) OGŁOSZENIE DROBNE Kompleksowe usługi ogrodnicze: - koszenie i pielęgnacja trawników - cięcie i formowanie żywopłotów - sadzenie i dosadzanie roślin - odchwaszczanie działek tel. 0 505­617­420

Zielonki

Zabierzów

Mogilany

54

6

7

16

Suma punktów za sytuację finansową

30,44

32,52

31,78

33,79

Suma punktów za zarządzanie gminą

13,17

24,13

23,94

17,19

10 580

2633

2014

2596

6,73

9,29

38,27

39.78

48

76

0

100

Wydatki na promocję (% wydatków ogółem)

0,18

0,13

0,31

0,50

Nowe podmioty gospodarcze (na 1000 mieszkańców)

10,6

13,6

b.d.

23,5

2

-

16

3

Dochody własne (zł na osobę) Zadłużenie (zł na osobę) Pozyskane środki unijne (zł na osobę)

Ranking najbardziej innowacyjnych gmin Miejsce w rankingu 2007

10

1

11

43

Miejsce w rankingu 2006

-

26

31

-

T. Wójtowicz: mamy jeszcze dużo do zrobienia Panie Wójcie, Wielka Wieś po raz drugi w „złotej” setce samorządów, a gminy powia­ tu krakowskiego to liderzy samorządności w Polsce. Dlaczego akurat pod Krakowem, a nie pod Warszawą czy Łodzią? T. Wójtowicz: Trudne pytanie na pewno na sukces składa się wiele czynników i być może to w dużej mierze zależy od zarządzających? Szkoda tylko że nie powtórzyliśmy wyniku z ub. roku, ale ubiegłoroczny plebiscyt brał pod uwagę cała kadencję 2002-06, a ten z tego roku tylko rok ubiegły. Dlatego myślę, że w następnych latach będzie lepiej. Ponadto oceniane jest wiele kryteriów, których nie spełniamy, jak chociażby normy ISO, których celowo nie wprowadzam, bo uważam, że w niektórych przypadkach mogłyby wręcz utrudnić, a nie ułatwić życie mieszkańcom. Z drugiej zaś strony, jak się popatrzy na Gminy przed nami, to w większości są to Gminy dwukrotnie większe, a tym samym i potencjał tych gmin jest różny od naszego. Od kiedy używa Pan komputera w pracy? Odkąd pracuję zawsze miałem styczność z komputerem. Trudno bowiem sobie wyobrazić zarządzanie bez tego urządzenia.

A jak wyglądała komputeryzacja w Urzędzie Gminy w 2002 r, gdy został Pan Wójtem? Niestety nie najlepiej, wręcz tragicznie. Raptem kilka komputerów i to marnej jakości. Bez sieci, strony internetowej jednym słowem daleko w tyle za innymi.

A po sześciu latach Wielka Wieś zostaje oceniona jako druga gmina wiejska w kraju pod względem zastosowania informatyki do obsługi mieszkańców.... Szkoda że tylko drugie, oznacza to, że jeszcze wiele do zrobienia przed nami. Oczywiście wiele już zrobiono. Każdy urzędnik ma komputer odpowiadający jego zapotrzebowaniu, mamy sieć, elektroniczny obieg dokumentów, wprowadzamy podpis elektroniczny. Jednym słowem staramy się nie odstawać od najlepszych. rozmawiał M.Wujas Foto Iwona Opałko, na zdzjęciu wójtowie nagrodzonych podkrakowskich gmin z przewodniczącym kapituły prof. J.Buzkiem


sierpień 2008

AKTUALNOŚCI

Przegląd LokalnyKilometry nowych chodników za kilkanaście milionów złotych W Gminie Wielka Wieś trwa oczekiwana od dawna przez mieszkańców budowa chodników. Od połowy czerwca trwają prace na dwóch odcinkach - liczącym 1786 metrów odcinku biegnącym przez Giebułtów i 1231 m odcinku ulic Szkolnej i Wesołej, łączącej Wielką Wieś, Szyce i Prądnik Korzkiewski. Wykonawcą chodników przy tych dwóch drogach jest ogólnopolska firma Eurovia, która ma zakończyć prace do początku listopada br. Wartość tych robót została ustalona na kwotę 4,5 mln. zł Na początku sierpnia ruszyły prace związane z budową kolejnych czterech ciągów pieszych: w Modlniczce, Modlnicy, Czajowicach i Bęble (patrz ramka) Łączne koszty budowy tych czterech odcinków (będące wynikiem postępowania przetargowego) wyniosą 7,4 mln. Na realizację czekają kolejne projekty chodników, przygotowane na zlecenie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Obejmują one 11 odcinków, biegnących wzdłuż dróg gminnych, o łącznej długości przekraczającej 16 km. W czerwcu zostały także zlecone projekty ciągów pieszych, poprawiających bezpieczeństwo przy drogach będących w zarządzie powiatu krakowskiego. Dokumentacja, która powstaje ramach tzw. inicjatywy samorządowej (IS), jako wkład Gminy Wielka Wieś, obejmować będzie 2300 metrów chodnika przy drodze między Krakowem i Giebułtowem (przedłużenie ulicy Łokietka) i 4000 m przy drodze przebiegającej przez Bębło i Będkowice. Marcin Rybski, UGWW

Jeszcze do końca tego roku: • Firma Budowlana „BRUKMAN wykona za 2,2 mln. zł 1593 mb. chodnika przy głównej drodze w Czajowicach • Konsorcjum Firm: POLDIM Jakubowice sp. z o.o. i Zakład Usług „DROGOP” sp. z o.o. wykona za 2,3 mln. zł 1510 mb. chodnika przy ul. Św. Wojciecha w Modlnicy oraz za 1,5 mln. zł 2035 mb. chodnika przy drodze w Kolonii Zachodniej w Bęble. •

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. wykona za 1,4 mln. zł 1300 mb. chodnika przy ul. Krakowskiej i ul. Willowej w Modlniczce.

Tomaszowice

Wybrano sołtysa Mieszkańcy Tomaszowic wybrali w niedzielę 20 lipca nowego sołtysa. Zdecydowaną większością głosów wybrano na tę funkcję Pawła Gruszczyńskiego. Paweł Gruszczynski ma 28 lat, mieszka w Tomaszowicach od urodzenia, skończył Politechnikę Krakowską. Wybory sołtysa zostały przeprowadzone wg nowej ordynacji, uchwalonej w ubiegłym roku przez Radę Gminy. Wybory odbywają sie na zebraniu wiejskim, ale poprzez głosowanie cały dzień do urny, na wzór wyboru wójta czy radnych. Głosowało 215 osób tj. 43 % uprawnionych do głosowania (dużo, dwukrotnie więcej niż bierze udział w zebraniu wiejskim). Formuła wyborów bardzo dobrze oceniona przez mieszkańców, wyjątkowo duży był udział młodzieży wśród głosujących. Głosy na poszczególnych kandydatów: Paweł Gruszczyński 130 tj. ok. 60%, Rafał Grudnik 60 głosów tj. 28%, Maria Sendor 23 głosy tj. 11%.

część budynku komunalnego. Chciałbym aby znalazło się tam miejsce dla strażaków, koła gospodyń wiejskich, a także dla młodzieży. Z racji zainteresowania informatyką, myślałem o tym, aby utworzyć koło informatyczne i będę zabiegał w gminie o wyposażenie jednej z powstałych sal w kilka komputerów, by młodzież miała możliwość ciekawego spędzania czasu. Po trzecie chciałbym aktywnie uczestniczyć w budowie chodnika przez wieś, która przewidywana jest na przyszły rok. Ale w tym wszystkim najważniejsza jest dla mnie dobra współpraca z radnym, radą sołecką, mieszkańcami Tomaszowic oraz organami władzy w naszej gminie. Chcę by Tomaszowice postrzegane były jako miejscowość gotowa do współpracy, bo tylko wtedy można więcej zrobić dla miejscowości. Po czwarte: ze względu na coraz większą ilość nowych mieszkańców w Tomaszowicach, będę starał się by także oni stali się aktywnymi uczestnikami życia w naszej miejscowości i bardziej asymilowali się z miejscowością. Często są to przecież ludzie bardzo wykształceni i mądrzy i można by tę wiedzę spożytkować dla dobra Tomaszowic. Po piąte: ze względu na swoje zainteresowania chciałbym także, w kontakcie z mieszkańcami, zastosować nowoczesne techniki łączności. Zdając sobie sprawę, że ludzie mają coraz mniej czasu, będzie można kontaktować się ze mną również drogą e-mailową. Myślę także o założeniu strony internetowej miejscowości.

Paweł Gruszczyński: Wiem że ciężko zastąpić będzie nieodżałowanego śp. Adama Tarkę, który był sołtysem z powołania, a nie z konieczności. Niemniej starał się będę swe obowiązki wykonywać jak najlepiej. Oczywiście sołtys jest bardziej osobą, która pomaga wójtowi w terenie, a o tym co się dzieje w miejscowości decyduje Wójt i Rada Gminy, jednak będę chciał aktywnie uczestniczyć w tym, co akurat w miejscowości się dzieje. Po pierwsze chciałbym dopilnować, by trwająca budowa sieci kanalizacyjnej przebiegała fragment wywiadu P.Gruszczyńskiego sprawnie i pomagać przy rozwiązywaniu po- udzielonego przed wyborami wstałych przy tym problemów. serwisowi www.przyolkuskiej.pl Po drugie chciałbym wspólnie z radnym, radą sołecką, miejscową strażą zadecydować jak zagospodarujemy wyremontowaną


6

Przegląd Lokalny

KU PRZESTRODZE

sierpień 2008

KRONIKA WYPADKÓW redagowana przy pomocy OSP Giebułtów

Czarny punkt: skręt do Modlniczki 4 lipca w Modlnicy kierujący samochodem

osobowym na łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w przepust drogowy. Samochodem podróżowały dwie osoby w tym kilkuletnie dziecko. Ze względu na podejrzenie poważnych obrażeń ciała u dziecka na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego który zabrał ranne dziecko na badania do szpitala w Prokocimiu.

 lipca

ok. godz. 7 w Modlnicy na wysokości Nico doszło do groźnego w skutkach wypadku samochodowego w którym uczestniczyły 4 pojazdy w tym ciężarowy tir. Z relacji świadków wynikało że kierujący samochodem ciężarowym najechał na tył pojazdu oczekującego na możliwość skrętu w lewo w kierunku Modlniczki (na zdjęciu powyżej). Siła uderzenia wypchnęła samochód na przeciwny pas ruchu gdzie doszło do zderzenia z dwoma kolejnymi samochodami osobowymi. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało rannych z czego 3 osoby odniosło ciężkie obrażenia ciała. W celu wydobycia poszkodowanych z pojazdu konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu hydraulicznego którym straż pożarna wykonała dostęp do poszkodowanych.

Po kilku minutach na miejsce przybył zastęp ratownictwa techniczno – drogowego który udzielił motocykliście niezbędnej pomocy medycznej a następnie karetka reanimacyjna Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zabrała rannego motocyklistę do szpitala. Przyczyna wypadku: brawura i nadmierna prędkość motocyklisty.

23 lipca

w Modlnicy na skrzyżowaniu do Modlniczki o godzinie 16 doszło do kolejnej kolizji dwóch pojazdów. Kierująca samochodem osobowym Volkswagen Golf nie zachowała należytej odległości od poprzedzającego pojazdu w wyniku czego uderzyła w tył samochodu Volkswagen T4, który wykonywał manewr skrętu w prawo w kierunku Modlniczki. Pomimo dość 1 lipca po godzinie 14 w Modlnicy doszło dużych uszkodzeń pojazdów nikomu nic się do wypadku drogowego na słynnym już nie stało. skrzyżowaniu do Modlniczki. Kierujący samochodem osobowym Honda najechał na mw tył chodu cinquecento który z kolei uderzył

11 lipca

kilka minut po godzinie 7 rano w Giebułtowie kierujący samochodem Volkswagen Golf na łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego wypadł z drogi, uderzył w przydrożne drzewo i dachował. Samochodem podróżowało pięcioro młodych mężczyzn którzy o własnych siłach zdołali opuścić pojazd. Pomimo licznych potłuczeń wszystkie osoby podróżujące samochodem odmówiły przewiezienia do szpitala.

1 lipca ok. godziny 12 w Modlnicy rozpę-

dzony Tir chcąc uniknąć najechania na stojący samochód na skrzyżowaniu z drogą do Giebułtowa najechał na barierki oddzielające jezdnię od pobocza. Kobieta z małym dzieckiem w wózku zdążyła uciec z pobocza. Kilkanaście minut po godzinie szesnastej 100 metrów dalej doszło do groźnego wypadku: kierujący motocyklem Kawasaki z dużym impetem uderzył w tył dostawczego Lublina, który oczekiwał na możliwość skrętu do sklepu motoryzacyjnego. W wyniku zderzenia kierujący motocyklem został wyrzucony na drugą stronę drogi.

w tył samochodu poprzedzającego oczekującego na możliwość skrętu w lewo w kierunku miejscowości Modlniczka. W wypadku ranna została jedna osoba.

2 lipca około godziny 10 w Czajowicach na wysokości skrętu do Bębła doszło do groźnego wypadku drogowego w którym uczestniczyły dwa samochody, osobowe BMW i terenowy Nissan Navara( patrz zdjęcie) W wyniku wypadku dwie osoby doznały obrażeń ciała.

Od redakcji: zapraszamy wszystkie jednostki OSP z terenu gminy do przesyłanie na adres redakcji (mw@pl.media.pl) informacji o wypadkach i zdarzeniach.


sierpień 2008

MOJE P0 - SESJE RADY GMINY

Sesja XXII 27 czerwca w ZSP w Giebułtowie odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Na początku sesji Starosta Józef Krzyworzeka poinformował radnych o obecnie realizowanych i planowanych na lata przyszłe zadaniach drogowych. Dodatkowo radni mieli okazję zadać nurtujące ich pytania dotyczące m.in. realizacji przez Starostwo chodników przy drogach powiatowych w ramach tzw. IS (inicjatyw samorządowych), wykonania ewidencji lokali i budynków, nieodpłatnego przekazania terenów m.in. boiska LKS w Modlnicy. Wójt podziękował Staroście za udaną współpracę (m.in. pozytywne ustosunkowanie się do powyżej zgłaszanych postulatów) i wnioskował o dalsze przychylne traktowanie samorządu przez Starostę i jego współpracowników (np. szybkie wydawanie pozwoleń na budowę, wyrażanie zgody na wycinkę drzew itp.) Następnie Radni zajęli się uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań drogowych oraz pożyczki na budowę kanalizacji. Skarbnik Lucyna Ferdek poinformowała radnych, iż kredyty bankowe udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadań drogowych i są to kredyty preferencyjne. Ich oprocentowanie wynosi obecnie 5,76% stąd też przewidziano zaciągnięcie kredytu na 4 zadania natomiast pożyczka pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (stałe oprocentowanie w wysokości 4%, z możliwością 40% umorzenia) na kwotę 2,2 mln. zł, gdy tymczasem gmina może lokować swoje środki na wyżej oprocentowanych lokatach – nawet 7%. Radni zatwierdzili projekty uchwały nie wnosząc żadnych uwag. Stwierdzili, iż ze względu na preferencyjność kredytów i pożyczki oraz wysoką zdolność kredytową gminy należy korzystać z tego typu środków na realizację bieżących zadań. Istotnym, ale budzącym wiele dyskusji tematem był zakup terenu pod basen w miejscowości Biały Kościół. Wójt poinformował Radnych, iż od pewnego czasu wspólnie z członkami komisji inwestycyjnej były rozpatrywane różne lokalizacje basenu. Po ostatecznym wyborze lokalizacji basenu przez komisję inwestycyjną, Wójt podjął rozmowy z właścicielami działki, na której posadowiony będzie basen. Została również opracowana koncepcja celem określenia jaki areał jest nam potrzebny do pozyskania. Argumentami za tą lokalizacją pojawiającymi się w dyskusji było m.in. to, że

RELACJA teren znajduje się w centrum gminy, posiada dobry dojazd, ponadto zlokalizowany jest przy hali sportowej co daje możliwość łączenia zajęć (hala+basen), argumenty te pozwoliły przekonać niezdecydowanych i uchwała została przyjęta większością głosów. Dodatkowo radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na zakup działki z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Modlnicy. Do porządku obrad sesji został zgłoszony przez Radną z Modlnicy Bogumiłę Pietrzyk projekt uchwały intencyjnej dotyczącej zamiaru rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlnicy, z równoczesnym wnioskiem do Wójta o zapewnienie w wieloletnim programie inwestycyjnym środków na ten cel. Inicjatywa ta spotkała się z poparciem radnych. Na sesji pojawił się również projekt uchwały Wójta o zorganizowaniu konkursu: „Najpiękniejsza posesja w gminie Wielka Wieś”. Wójt poinformował Radnych, iż chce w ten sposób zmobilizować mieszkańców do dbania o swoje posesje, a co za tym idzie o środowisko czyli m.in. uregulowanie gospodarki odpadami. Konkurs ma też na celu nagrodzenie tych osób, które starają się upiększać swoje otoczenie, służąc jednocześnie za przykład dla sąsiadów oraz poprawiają walory estetyczne okolicy. Projekt ten spotkał się z aprobatą radnych, sołtysi wnioskowali aby w przyszłym roku pomyśleć o zorganizowaniu konkursu na np. najpiękniejsze gospodarstwo. mw za www.wielka-wies.pl

Przegląd LokalnyCo dalej z Zamczyskami? Radny R. Nawara – chciałem nawiązać do sprawy tych naszych zabytków, chodzi mi o zamczyska, bo zmienia się coś odnośnie wywłaszczeń, czy istniałaby możliwość na dzień dzisiejszy wywłaszczenia, bo teren jest dobrem dziedzictwa kulturowego wsi i gminy, czy nie można by tego próbować odzyskiwać, pomijając te sprawy sądowe, spróbować ruszyć takie tematy, piękny teren. Wójt T. Wójtowicz – najpierw się rozmawia z właścicielem czy nie chce odsprzedać, jeśli się porozumiemy to później jest możliwość wywłaszczenia, zgodnie z ustawą jest taka możliwość na cele ochrony zabytków, a na tym terenie zabytek jest, wiec pewnie droga byłaby otwarta. Radny A. Kasprzyk – jeśli można uzupełnić, czy te sprawy sądowe zakończyły się już? Wójt T. Wójtowicz – sprawa się jeszcze toczy, sąd wydał wyrok uniewinniający ze względu na błędy proceduralne prokuratury, która bardziej skłoniła się ku wycenie nieruchomości a nie nad tym że zostało to wykonane z pominięciem np. konserwatora zabytków, jest złożona apelacja. (wg protokołu z sesji Rady Gminy 28.05.2008) Na dalszy ciąg polemiki „Nic się nie robi w Modlnicy?” zapraszamy do kolejnego Przeglądu Lokalnego
Przegląd Lokalny

Będkowice i sąsiednie dolinki

sierpień 2008


sierpień 2008

Będkowice i sąsiednie dolinki

Przegląd Lokalny
10

Przegląd Lokalny

Laureatka nagrody WWMO

POLECAMY Pilnuj drinka

Kazimiera Tomczyk Czy była pani zasko­ czona otrzymaniem nagrody Wielka Wieś Mała Ojczyzna? Tak, ponieważ nigdy dotąd nie otrzymałam takiej nagrody a już od wielu lat udzielałam się przy różnych akcjach społecznych i bardzo to lubię. Staram się pomagać na plebani oraz przy różnych imprezach tutaj u nas na wsi. wynika to trochę z tego, że mieszkamy w samym środku wsi, przy kościele, wiec przy okazji jakichś uroczystości spotykamy się tutaj nas w domu lub na podwórku. A czy taka nagroda ma dla pani znaczenie? Tak bardzo się z niej cieszę i przy każdej okazji się nią chwale. Działa pani i w kole gospodyń i pomaga przy innych akcjach społecznych, co w tej działal­ ności sprawia pani największą przyjemność? Staram się brać udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez nasze koło gospodyń. Dawniej zajmowałyśmy się wyszywaniem gorsetów, obrusów i serwetek, mam nawet jeszcze gorset, który sama wyszywałam. Tradycja już jest, że co roku przygotowuje wieńce dożynkowe. Kiedyś robiłyśmy to wspólnie w większym gronie, ale ostatnimi laty przygotowujemy je razem z panią Hajto. Przygotowanie takiego wieńca to sporo pracy. W przygotowaniach zawsze bardzo pomaga mi mąż, to on mnie namawia, co roku i poddaje pomysły na kształty i formę wieńca. Sam przygotowuje konstrukcje, na których wyplatamy wieńce oraz dba oto żeby nie zabrakło nam zboża. W ubiegłym roku przygotowaliśmy wieniec w kształcie kosza w tym roku przygotowujemy bardziej tradycyjny wieniec w kształcie kopca. A jak pani ocenia chęci ludzi do pracy w lokal­ nej społeczności? Jest podobnie jak było kiedyś zawsze jest grupa, której się chce coś robić i są też ludzie, którzy się to takiej działalności nie kwapią. Ale mnie to nie przeszkadza, ponieważ mnie taka działalność zawsze cieszyła i miło jest, kiedy się coś robi razem we wsi.

Wieniec P.P.Tomczyków

sierpień 2008

oczopląs, drgawki oraz utrata równowagi. W wielu przypadkach dochodzi do niebezpiecznej śpiączki, która pojawia się nagle i jest niemożliwa do opanowania. Jeżeli pojawią się wymioty, osoba może się udusić. Koordynacją działań na terenie Powiatu Krakowskiego zajmują się policjanci z Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. Można u nich uzyskać wszelkie informacje dotyczące poruszanego problemu pod numerem telefonu 012 61 57 092 lub w najbliższym Komisariacie Policji w naszym powiecie. Pragnę nadmienić, że w KPP w Krakowie funkcjonuje „Szkolny Telefon Pomocy i Wsparcia” /012/ 635-11-11 skierowany do uczniów i mieszkańców powiatu krakowskiego. Telefon obsługiwany jest przez policjantów – czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie nadkom. mgr Wadim Dyba

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie włączyła się w kampanię informacyjną zainicjowaną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pod hasłem „Pilnuj drinka”. Kampania skierowana jest głównie do młodych osób uczęszczających do dyskotek, pubów i innych lokali rozrywkowych, które mogą stać się potencjalnymi ofiarami zachowań przestępczych polegających na dodaniu do napoju substancji psychoaktywnych powodujących utratę świadomości. Słowa kieruję również właścicieli klubów, dyskotek, pubów na terenie powiatu krakowskiego, aby również przyłączyli się do powyższej kampanii. Każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa tzw. „pigułki gwałtu”. Kilka słów na temat substancji GHB inaczej mówiąc „tabletki gwałtu”. GHB to bezbarwny, bezwonny i praktycznie bezsmakowy narkotyk, powodujący utratę świadomości. Po spożyciu bezpośrednim czuć jedynie słony lekki posmak. Gdy zmieszamy go z napojem, sokiem, piwem czy też alkoholem przestaje być wyczuwalny. Środek sprawia, że osoba staje się zamroczona i uległa. Pod pozorem udzielenia pierwszej pomocy można ją wyprowadzić z zatłoczonego pomieszczenia, nie wzbudzając podejrzeń osób postronnych. Narkotyk jest wykorzystywany do zaatakowania z góry upatrzonej osoby w celach przestępczych, z których najczęstszymi są gwałt, kradzież, uzyskanie danych np.: numeru konta, PIN-u karty bankomatowej. Osoba posiadająca w organizmie podwyższoną ilość substancji we krwi jest senna, ma zaburzenia równowagi, problemy z logicznym wyraźnym mówieniem. Najgorsze jest łatwe przedawkowanie. Pojawiają się mdłości,

Kilka porad wiktymologicznych dotyczących „pigułki gwałtu”: – Na imprezy wybieraj się zawsze w towarzystwie osób zaufanych – Unikaj znajomych „z przypadku” – Informuj bliskich, gdzie się udajesz, jaką trasę pokonasz, jakim środkiem lokomocji oraz z kim idziesz na imprezę – Nigdy nie pij czegoś, co oferuje Ci nieznajoma osoba. – Unikaj dzielenia się i wymieniania napojami – Staraj się kupować napoje w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i otwierać je własnoręcznie. Jeżeli nie jest to możliwe, obserwuj jak napój jest przyrządzany. – Nie zostawiaj szklanki bez opieki, nawet gdy odchodzisz tylko na chwilę. Jeżeli stwierdzisz, że Twój napój stoi w innym miejscu niż go zostawiłaś/eś lub wygląda i smakuje inaczej – NIE RYZYKUJ !!! ZASTANÓW SIĘ z kim opuszczasz lokal / zdecydowana cześć ofiar zostaje napadnięta przez osoby, które pierwsze zaoferowały pomoc/ – W razie postępowania objawów i pogarszania się ogólnego stanu koniecznie skontaktuj się z Lekarzem i Policją


sierpień 2008

Więcej, lepiej, ciekawiej… dotacja dla uczniów z gminy rozmowa z Krzysztofem Wołosem Panie wicewójcie - projekt edukacyjny przygo­ towany przez urząd gminy uzyskał dofinanso­ wanie ramach Priorytetu IX PO KL. Wyso­ kie, bo przecież prawie 600 tysięcy. Musicie być chyba zadowoleni? Krzysztof Wołos: rzeczywiście bardzo się cieszymy z tego faktu. Nie da się przecież ukryć, że kwota prawie 600 tysięcy to sporo jeśli chodzi o taki zastrzyk dla oświaty. Cieszymy się tym bardziej, że pomimo ostrej konkurencji i bardzo wielu wniosków złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z całej Małopolski - jak do tej pory - tylko 7 zostało ocenionych tak wysoko, że przyznano im dofinansowanie. Nam udało się znaleźć w tej siódemce. Chciałbym w tym miejscu dodać, że oprócz pracowników urzędu gminy, którzy pracowali nad tym projektem, duży wkład wnieśli dyrektorzy szkół oraz, a także kilku nauczycieli. Bez ich zaangażowania pewnie by się nie udało. AK Szczegółowe informacje i zasady korzystania z dotacji przedstawimy w kolejnym Przeglądzie Lokalnym

Przegląd Lokalny

11

Odkrywanie Małopolski

Co roku w Niedzielę Palmową w Bibicach odbywa się Gminny Przegląd Pucheroków, można ich też spotkać w niektórych wsiach Trwa konkurs organizowany przez „Polska gminy Wielka Wieś. Gazeta Krakowska” mający na celu wypromowanie walorów regionu Małopolski. mw za www.zielonki W sześciu kategoriach: miejscowość/gmina, atrakcja, baza noclegowa, baza gastronomiczna, wydarzenie i agroturystyka nominowano 96 kandydatur na które do 30 sierpnia można głosować m.in. na stronie www.malopolska.pl Niestety wśród nominowanym brak kandydatów z Wielkiej Wsi, są natomiast obiekty z Zabierzowa: Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach oraz agroturystyczny „Dom u Mleczki” w Rząsce. Natomiast z Zielonek W sąsiedniej gminie Jerzmanowice-Przeginominację w kategorii „wydarzenie” otrzy- nia od kilku miesięcy zauważyć można spory mali Pucheroki czyli zwyczaj w Krakowie ruch kadrowy. i podkrakowskich miejscowościach od XVII Najpierw pracownicy Gminnego Ośrodka wieku. Kultury otrzymują od dyrektora wypowieNazwa zwyczaju pochodzi od łacińskiego dzenia, a potem zmienia się dyrektor GOK. słowa „puer”, czyli chłopiec. Chodzenie „po 28 kwietnia Rada Gminy nie udziela absolupucherach” zapoczątkowali krakowscy żacy. torium wójtowi A. Piaśnikowi, a na koniec W Niedzielę Palmową kwestowali w Krako- czerwca rezygnację z funkcji składa sekrewie pod kościołami, a mieszkający w Bibicach tarz Gminy A. Krzystanek. Do tego ponoć w kolonii akademickiej sióstr norbertanek uchwała Rady o nieudzieleniu absolutorium wychodzili do okolicznych domów przebrani wójtowi ma być unieważniona ze względu na w wysokie czapy, kożuchy wywrócone futrem błędy formalne..... na wierzch przepasane powrósłami i z usmo- Jak mówią wtajemniczeni problem lonymi twarzami. Wygłaszali śmieszne rymo- w nazwie Gminy. Ponoć myślnik w nazwie wane mowy nazwane oracjami, żeby rozba- Jerzmanowice-Przeginia nie łączy a dzieli wić zapracowane przed świętami gospodynie gminę i to jest główny problem: kto ważnieji tym samym zasłużyć na wiktuały na Wielka- szy Jerzmanowice czy Przeginia? noc lub grosik wsparcia. mw

Manewry kadrowe w Jerzmanowicach-Przegini

WSPOMNIENIA Troszczył się o innych

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Ś+P ROMANA CHWASTA Sołtysa wsi Modlnica działacza i społecznika człowieka prawego i wielkiego serca Żonie i Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia Przewodniczący i członkowie Stowarzyszenia Porozumienie na Rzecz Mieszkańców Gminy Wielka Wieś

Śp Roman Chwast był sołtysem drugą kadencje. Bardzo cieszył się z kolejnego wyboru. Miał ogromne plany związane z Modlnicą, wiele propozycji na rozwiązywanie problemów mieszkańców. Nigdy nie brakowało go tam gdzie trwały jakieś prace na terenie wsi. Rozmawiał z mieszkańcami dopytywał się czego im potrzeba, gdzie występuje problem, myślał jak go rozwiązać. Praca społeczna była wypełnieniem jego czasu, był emerytem. Do ostatniej chwili troszczył się o wieś, teren parafii, cmentarz, często można było go tam spotkać zbierającego śmieci koło kontenera. Miał czas dla wszystkich, nie miał go dla siebie. Teraz powiało pustką..... Nieraz jak zwracano mu uwagę by się nie przemęczał, nie denerwował bo zdrowia już nie ma odpowiadał „ Co ma by to będzie na razie jeszcze żyję”. Odszedł ale „Jego czyny mówi o nim. Nie umiera ten, kto w pamięci żywych trwa..”. B Pietrzyk Modlnica

Będzie Go nam brakować Codziennie rano jadąc do pracy widziałam srebrne bmw - tak nazywaliśmy samochód śp Romana Chwasta - sołtysa z Modlnicy. Roman wczesnym rankiem jeździł swoim maluchem sprawdzać co się dzieje w jego wsi. Znał bardzo dobrze potrzeby mieszkańców i wiedział, jak komu pomóc. Wiele razy już o godz. 8.00 był w Urzędzie Gminy - bo tam gdzieś chodził bezpański pies, a tam znów wypadła dziura w drodze albo należało wyciąć drzewo. Był człowiekiem, który lubił pomagać - choć nie zawsze wszystko było tak jakby sobie życzył ale zawsze mimo wszystko z uporem próbował. Odszedł niespodziewanie, nikomu już nie powie „Dzień dobry”, nikogo nie zapyta co słychać. Będzie brakować jego uśmiechniętej twarzy. Żonie i Rodzinie tą droga składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Krystyna Sułko Sekretarz Gminy Wielka Wieś


12

POLECAMY

Przegląd Lokalny

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Filia w Bęble poleca Są dwie szkoły myślenia o doborze książki na wakacje. Dla jednych czas letni to okres dążenia do minimum energii, zatem książki lekkie, łatwe i przyjemne bez żadnych komplikacji. Z myślą o tych czytelnikach biblioteka w Bęble przygotowała bardzo atrakcyjne pozycje książkowe.

tu w interesujący sposób najważniejsze zagadnienia związane z turystyką oraz współczesne rozwiązania stosowanych na rynku turystycznym takie jak: rola państwa, etyka w zarządzaniu turystyką, informatyzacja i Internet w turystyce. Natomiast książka Beaty Filipiak „Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego” stanowi kompendium wiedzy o decyzjach finansowych i ważne źródło informacji, jakie czynniki powinny wpływać na te decyzje, aby były skuteczne, jak tworzyć strategie, jakie zastosować procedury oraz jakie efekty mogą zostać osiągnięte. Dla wakacyjnych poszukiwaczy przygód książka Ryszarda Jakubowskiego „Szlakiem Orlich Gniazd”, która będzie cennym źródłem wiedzy na temat średniowiecznych obiektów obronnych położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Autor opisuje nie tylko zabytki architektury i sztuki, ale także zjawiska krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne i etnograficzne. W tekst wplata umiejętnie miejscowe legendy i anegdoty. Zapewniam, książka może okazać się ciekawym i bogatym źródłem wiedzy nie tylko dla mieszkańców naszej gminy.

Na pierwszy plan wysuwa się „Szyfr Szekspira” Jennifer Lee Carrell. Akcja rozgrywa się zarówno współcześnie jak i w czasach elżbietańskich, osnuta jest wokół tajemnic związanych z życiem J. Patej Williama Szekspira. O jego sztukach można powiedzieć bardzo wiele, ale nasuwa się zasadnicze pytanie: czy Szekspir naprawdę je napisał? Na to nurtujące pytanie i wiele innych próbuje odpowiedzieć autorka tej jakże wciągającej powieści.

O dziejach i współczesności Czajowic

Za jednym dotknięciem różdżki możemy się przenieść do starożytności, a to za sprawą „Aleksandra i Alestrii” Shan Sa. Nie zabraknie w niej pasjonującej historii o wielkim legendarnym Aleksandrze Macedońskim, zdrady, spisków oraz wielkich podbojów. Czytelnicy, których fascynuje Japonia powinni zaglądnąć do najnowszej książki Nothomb „Ani z widzenia, ani ze słyszenia”. Odmienna kultura bywa silnym afrodyzjakiem, a autorka niemal od pierwszej strony dba, by czytelnik ani na chwilę nie odłożył książki na bok. Tym, którzy wypoczynek spędzają przy poważnych lekturach unikając jednocześnie wysiłku fizycznego polecamy książki, z których można się czegoś ciekawego dowiedzieć, albo też czegoś nauczyć. I tu zachęcamy do książki „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Książka przeznaczona jest nie tylko dla osób pragnących zgromadzić wiedzę na temat zarządzania ludźmi. Inną pozycją godną uwagi jest „Zarządzanie turystyką”. Autorzy omawiają

Warto odnotować ukazanie się interesującej, przygotowanej dużym nakładem pracy i ładnie wydanej książki autorstwa Tadeusza Jędrzejowskiego pt. Czajowice dawniej i dziś. Zarys monografii (Wielka Wieś 2007, ss. 132). Książka zawiera 49 ilustracji, bibliografię, indeks nazwisk, a słowo wstępne napisał Józef Partyka, zastępca dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego. Czajowice to wieś stara, usytuowana na południowych krańcach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w pobliżu Krakowa, o bogatej historii, zasługująca na opisanie i spopularyzowanie. Dobrze się więc stało, że Autor podjął się tego zadania, dając w rezultacie syntetyczny zarys dziejów Czajowic i okolicy od czasów najdawniejszych po współczesność. Jest to pierwsze tak pomyślane opracowanie dotyczące tej miejscowości. Ma ono układ problemowo-chronologiczny, jasny i czytelny. (...) W pracy podjęto szereg ważnych problemów natury historycznej. Pokazano, że życie ekonomiczne dawnego sołectwa Czajowice w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnia-nej nie ograniczało się do rolnictwa.(...) Autor zajął się również przemianami społeczności wiejskiej, m.in. pod wpływem reform agrarnych XIX i XX w., w latach drugiej wojny światowej i w okresie powojennym, aż po czasy współczesne. Wydobył przy tym pewne momenty specyficzne w dziejach Czajowic, związane z uwarunkowaniami

sierpień 2008

historyczno-geograficznymi, takimi np. jak położenie wsi w pobliżu kordonów zaborowych, bliskość ojcowskiego kompleksy leśnego – nie bez znaczenia dla poczynań konspiracyjno-niepodległościowych, czy oddziaływanie ośrodka krakowskiego w różnych okresach. Praca ma wartość nie tylko historyczno-opisową, ale też dokumentacyjną, m.in. dzięki zamieszczonemu w niej wykazowi mieszkańców wsi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, sporej liczby ciekawych informacji dotyczących konkretnych ludzi i ich losów (np. podczas pierwszej i drugiej wojny światowej), zniszczeń i strat wojennych, czy też późniejszych różnego typu przemian w omawianym środowisku. Przedmiotem rozważań w odniesieniu do tych czasów są więc migracje ludności, problemy zatrudnienia, zmiany w dziedzinie oświaty i kultury, znaczenie inwestycji drogowych i inne ważne zagadnienia. Niekiedy tok narracji wzbogacany jest poprzez odwoływanie się Autora do własnych wspomnień czy pamięci innych ludzi, do faktów utrwalonych w pamięci środowiska. Niektóre opisy czy wzmianki – traktujące o pierwszych dniach września 1939 r., o zmuszaniu Polaków do wyjazdów na roboty do Rzeszy, o Służbie Budowlanej i inne – są swoistą ilustracją ogólniejszych procesów. W pracy odnotowano też kilka określeń (nazw) używanych w miejscowym środowisku, dotyczących np. obiektów geograficznych. Ciekawie zasygnalizowano niektóre zjawiska czy problemy bardzo współczesne, związane z życiem i pracą mieszkańców, dotyczące więzi środowiskowych, zmian w zabudowie (sporo nowych domów, których właściciele nie mają już nic wspólnego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego), powiązań z Krakowem itd., aż po problematykę samorządową. W tym przypadku Autor pisze m.in. o ostatnich wyborach samorządu gminnego, podaje wyniki wyborów sołtysów w gminie oraz omawia krótko plany nowych władz. Zwraca uwagę w omawianej pracy logiczny tok wywodów i dobre tempo narracji. Wartość książki podnosi bogaty materiał ilustracyjny – piękne, kolorowe zdjęcia przyrodnicze, fotografie o wartości dokumentacyjno-historycznej, rysunki i szkice. Podkreślenia wymagają też inne walory estetyczne publikacji – dobry papier, ładny druk i oryginalna okładka. Książkę wydano nakładem Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Wielkiej Wsi, przy udziale Autora. W konkluzji należy stwierdzić, że otrzymaliśmy książkę, która pokazuje dzieje Czajowic w różnych aspektach, może być przydatna w działalności oświatowej i kulturalnej, ale ma też wartość jako swoisty dokument czasu, jako świadectwo dokonujących się przemian Andrzej Kozanecki Autor powyższej recenzji jest historykiem, byłym starszym wykładowcą Instytutu historii UJ w Krakowie. Książka jest jeszcze do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele.


sierpień 2008

POLECAMY

13

Przegląd Lokalny

Zamek w Pieskowej Skale

Gdzie król chodził piechotą…

Zaproszenia 10.0

Wiejskie Dożynki w Będkowicach Modlnica: Turniej gminnych LKS o Puchar Wójta

12.0

Wakacje z GOKiS:

Stadnina koni w Nielepicach.

14.0

Wakacje z GOKiS: Góra Żar (jedyne w Polsce miejsce, gdzie okrągłe przedmioty poruszają się pod górę).

15.0

Gminne Dożynki w Giebułtowie

1.0

Parafialne Dożynki w Czajowicach

1.0 - 22.0

Wakacje z GOKiS: Krynica

26.0

Wakacje z GOKiS: Pilzno i Lipiny - Muzeum Lalek

2.0

Wakacje z GOKiS: wioska indiańska w Szczyrzycu

30.0

W Zamku w Pieskowej Skale otwarto wystawę czasową poświęconą historii higieny, pod takim właśnie tytułem: „Gdzie król chodzi piechotą...”. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się np. model średniowiecznej latryny, przenośne toalety z połowy XIX wieku, kamionkowy nocnik podróżny, angielski fotel fryzjerski, miedziane wanny i bojlery z piecykami z XIX stulecia oraz z początku wieku XX, mieniące się wszystkimi kolorami tęczy szklane komplety toaletowe z dwudziestolecia międzywojennego oraz znacznie mniej wykwintne, ale nie pozbawione uroku, wiejskie sprzęty i przedmioty służące higienie osobistej. Wystawa zorganizowana jest przy udziale firmy Geberit, która od roku 2003 wspiera kampanię społeczną „Za potrzebą do Europy” mającą na celu modernizowanie toalet publicznych w prestiżowych i ważnych turystycznie miejscach Polski. Ostatni projekt firma Geberit zrealizowała na Wawelu, remontując toalety na dziedzińcu zewnętrznym Zamku. Wystawa będzie czynna do października. mw foto St. Michta zdjęcie górne przedstawia locus secretus przy dawnej sypialni Zygmunta Starego na Wawelu, I poł. XVI w., zdjęcie dolne to toaleta przenośna z Polski z drugiej ćwierci XIX wieku REKLAMA

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Jerzmanowice 29B tel. (0-12) 380-20-30 fax 378-30-71 Tel. kom. 0508 207 714, 0508 207 715

60-lecie LKS Orzeł Bębło

14.0

II Bieg po Dolinie w Dolinie Będkowskiej

20.0

Rowerowa impreza rekreacyjna o różnym stopniu trudności dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn.„Rowerem przez Park Krajobrazowy”. Na realizacje imprezy GOKiS uzyskał dotację 3 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

MATERIAŁY BUDOWLANE Pełny asor tyment

węgiel – tra RAT Y!

Transport piasku, żwiru, grysu, kamienia, pospóły Czynne od pon. do pt. 7.00-18.00, sob. 7.00-13.00

nsport gra

tis


14

Przegląd Lokalny

CZAS NA RELAKS

sierpień 2008

Rozwiązania krzyżówki prosimy przekazać do 1 września 2008 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej lub przesłać na adres ac@pl.media.pl. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę - niespodziankę.

WIADOMOŚCI Odkrycie Wymyśliłem nową stałą matematyczną. Nazywa się ęć i wynosi w przybliżeniu 1,8584073464102... I za cholerę nie wiem, do czego się może przydać, ale spełnia przynajmniej równanie: pi + ęć =5 (pietshaq z internetu)

Cytaty z Naszej Rady S.Kasprzyk - Przew. Rady Gminy - ja przedstawię sprawy, które wpłynęły od ostatniej sesji do biura Rady Gminy: w dniu 31.03 br. podczas obrad sejmik województwa małopolskiego przyjął rezolucję w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie /odczytuje jej treść/, wpłynęło zaproszenie na spotkanie w Licheniu dla sołtysów /odczytuje treść/, przypominam, ze jutro mija termin składania oświadczeń majątkowych. Radny K.Szumny - ja mam wniosek, aby wysłać do Tybetu, którąś z komisji rady gminy, aby zapoznała się z tematem (wg protokołu z sesji Rady Gminy 29.04.2008)

Pa­tro­nat: Sto­wa­rzy­sze­nie „Po­ro­zu­mie­nie na rzecz miesz­ kan­ców gmi­ny Wiel­ka Wieś” Red. na­czel­ny: Mi­ro­sław Wu­jas, e­-ma­il: mw@pl.me­dia.pl An­na Ca­ła, e­-ma­il: ac@pl.me­dia.pl Re­dak­cja: Paweł Karpierz, e-mail: pk@pl.media.pl Agnieszka Kozłowska Redaktor prowadzący: e-mail: ak@pl.media.pl Wy­daw­ca: „MW Gru­pa” Mi­ro­sław Wu­jas, Bę­bło 228A 32-089 Wiel­ka Wieś, tel. 012-419-35-32 Pre­nu­me­ra­ta: in­dy­wi­du­al­na 3 zł za nu­mer; „Pre­nu­me­ra­ta przy­ja­ciół” 200-300 zł rocznie, w ramach prenumeraty można otrzymywać do10 egzemplarzy PL, 10% rabatu na reklamy w „PL” oraz dwa bezpłatne ogłoszenia w serwisie www.przyolkuskiej.pl, wpła­ty na kon­to: BPH S. A., Od­dział w Kra­ko­wie, nu­mer 95 1060 0076 0000 3260 0009 6567

lub za pośrednictwem członków redakcji

Re­kla­ma: mo­duł o wy­mia­rach 62 mm na 45 mm kosz­tu­ je 60 zł (plus vat) za wer­sję czar­no­-­bia­łą oraz 90 zł (plus vat) za wer­sje ko­lo­ro­wą. Ogłoszenia drobne do 50 znakow 15 zl, a do 100 znakow 25 zl. WWW:

www.przyolkuskiej.pl

Druk:

FHU Pa­zax

Na­kład:

800 egz.

Dys­try­bu­cja: „Przegląd” sprzedawany jest w sklepach we wszystkich miejscowościach gminy. Sklepy

Myśl Nigdy nie rozmawiaj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem! (z internetu)

i punkty usługowe zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt z wydawcą. Egzemplarze archiwalne „PL” dostępne są w Bibliotece Gminnej. Re­dak­cja nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za treść re­klam i ogło­ szeń. Za­strze­ga­my so­bie pra­wo do skra­ca­nia na­de­sła­nych ma­ te­ria­łów oraz nadawania im tytułów i śródtytułów. Numer zamknięto 01.08.2008


sierpień 2008

KRONIKA FOTOOBIEKTYWNA

Nasza młodzież w Łebie

15

Łeba ach Łeba..... krzyżacki w Malborku, odwiedzili Słowiński Park Narodowy i znajdujące się w nim ruchome wydmy, brali udział w lekcji regionalnej i degustacji potraw kaszubskich (chleb z pieca, masło, maślanka, ziemniaki pieczone z boczkiem, placki ziemniaczane z sosem grzybowym, miętowa herbata), uczyli się języka kaszubskiego, płynęli statkiem-amfibią po morzu, mogli spróbować jazdy konnej w stadninie koni.

W dniach 6-13 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Bęble przebywali na Zielonej Szkole w Łebie. Był to już czwarty wyjazd nad morze zorganizowany przez tą placówkę. W tym roku prócz aktywnego wypoczynku na plaży uczniowie z Bębła zwiedzili zamek tekst i foto R. Knapik

OSP z Wielkiej Wsi z pucharem 27 lipca 2008 na boisku sportowym LKS „Błękitni” licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś. Rywalizowało 6 jednostek OSP z terenu gminy oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zawody przebiegły sprawnie i szybko, a zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności fachowych. Nie przeszkodziły im słońce i wysoka temperatura, ani zapięte szczelnie mundury i hełmy.

Przegląd Lokalny

W sobotę 28 VI wróciliśmy z tygodniowego turnusu znad naszego polskiego morza. Był to pierwszy tak długi pobyt organizowany przez nasz ośrodek. W Łebie przebywało z nami 40 dzieciaków. Wszyscy wrócili zadowoleni - i choć słońce nie było dla nas zbyt łaskawe - to morskie, wietrzne powietrze i tak opaliło buźki naszych milusińskich. Generalnie nie należeliśmy do grupy leniuchujących plażowiczów. Zwiedzilismy ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, Skansen Wsi Słowińskiej w Klukach, latarnię morską w Czołpinie, płynęliśmy statkiem-katamaranem, wzięliśmy udział w lekcji regionalnej w gospodarstwie kaszubskim „Gburska Checz”, degustowaliśmy dary morza itp. Absolutnie brakowało czasu na pospolite „nudzenie się”. Właściwie już wstępnie zarezerwowalismy miejsca noclegowe na rok 2009. Czy Ktoś z Państwa może pomóc w rezerwacji pogody????:-) E. Seweryn GOKiS

Najlepszą jednostką okazała się OSP Wielka Wieś, wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - MDP Modlnica. Nagrody ufundował Wójt Gminy Wielka Wieś. Są to: puchary dla zwycięzców w kategorii MDP i OSP oraz czeki na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 2000 zł (I miejsce), 1500 zł (II miejsce) i 1000 zł (III miejsce). Końcowa kolejność drużyn seniorskich: 1. OSP Wielka Wieś 2. OSP Będkowice 3. OSP Modlnica i OSP Modlniczka 5. OSP Czajowice 6. OSP Bębło Młodzieżowe drużyny pożarnicze: 1. MDP Modlnica 2. MDP Będkowice S.Kawalec

Wieczory kubańskie Na tarasie letniej restauracji Zajazdu „Krystyna” odbywały się w lipcowe, piątkowe i sobotnie wieczory występy zespołu kubańskiego z udziałem tancerek. Planowana powtórka w lipcu 2009. mw


16

Przegląd Lokalny

REKLAMA

sierpień 2008

Przeglad Lokalny 72  
Przeglad Lokalny 72  

sierpień 2008

Advertisement