Page 1

Biuletyn Przedszkola “Skrzaty”

GONIEC SKRZATÓW

PRZ E UL. DSZK O ART YLE LE SKR RY ZA prze O dszk LSZT JSKA TY 39, Y o N l e@ TEL skrz (089 EFON a t y. )527 OTW com. 27 6:3 ARTE 0-1 7:0 0

Grudzień 2009

Numer 4

www.skrzaty.com.pl

“Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba wzniecić.”

Trwa już czwarty miesiąc nowego roku szkolnego

2009/2010

W TYM NUMERZE PORUSZAMY NASTĘPUJĄCE

Plutarch

TEMATY : UNIWERSYTET DZIECI

Dzieci z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach, które odbywają się np. w teatrach, bankach, w galeriach, muzeach i na wysypiskach śmieci. Dzieci dowiadują się o dinozaurach, reklamie, pociągach i malarstwie. Zgłębiają świat rycerzy i księżniczek. Kontynuacja na stronie 2

Coraz bliżej Święta MAGICZNE SŁOWA

Magiczne nie tylko mogą być święta. Pokażmy dzieciom magiczną moc słów. Kontynuacja na stronie 3

SZCZĘŚLIWE DZIECKO – TO TAKŻE UPAĆKANE DZIECKO

W wolnym czasie nie zapomnijmy zabrać naszego szkraba do Kuchcikowa. Podpowiemy Wam, jakie smakołyki można wspólnie wykonać. Kontynuacja na stronie 8

ZDROWO NA SPORTOWO

Dzień jest o tej porze roku dosyć krótki, ale znajdźmy czas na wspólne spacery i zabawy ruchowe na dworze.

Od Mikołaja

A ja? Kto ma prezent dla mnie?

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, zadumy nad płomieniem świecy, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami...

Kontynuacja na stronie 6

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 2

Marzena Berezecka, dyrektor

GDZIE ROŚNIE CZEKOLADA? UNIWERSYTET DZIECI Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba wzniecić. (Plutarch) To hasło towarzyszy inicjatywie Uniwersytetu Dzieci, która w Polsce rozwija się od przeszło dwóch lat Celem Uniwersytetu dzieci nie jest wpajanie konkretnej, encyklopedycznej wiedzy do umysłu dzieci, ale rozpalanie ich młodych umysłów, jako w tym wieku szczególnie podatnych na kształtowanie i otwieranie im szeregu możliwości, rozwoju pasji, pokazywanie złożoności świata i piękna ich zgłębiania. Wspólne zajęcia rodziców i dzieci wpływają m.in. na pogłębienie więzi z dzieckiem, ale z drugiej strony mogą być powodem zbytnich oczekiwań rodziców wobec swoich pociech. Pamiętajmy, że nauka jest najbardziej efektywna, kiedy sprawia radość i daje satysfakcję. Dlaczego żyrafa ma długą szyję? Skąd się wzięły zwierzęta na niebie? Czy samochód może latać? Gdzie rośnie czekolada? Czy rośliny są inteligentne? Co wspólnego ma człowiek ze świnką morską? Studenci Uniwersytetu Dzieci już znają odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzieli im na nie naukowcy z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat poprzez kontakt ze światem uniwersyteckim poznają swoje talenty i rozwijają możliwości.

Uniwersytet Dzieci zaprasza fascynującego świata wiedzy.

do

www.uniwersytetdzieci.pl

Fundacja„Skrzaty” Fundacja utworzona została w 2009r. przez Fundatora Grupę OMNICOM spółkę z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego wśród dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin i wybitnie uzdolnionych w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz popieranie innowacji w pracy w y c h o w a w c z o-d y d a k t y c z n e j prowadzonej z dziećmi i młodzieżą. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego . O możliwościach wsparcia Fundacji poinformujemy Państwa w późniejszym czasie. słownik języka dziecięcego "Be", "chwytło", "etuświnia", "mamak" - to niektóre hasła pierwszego polskiego słownika języka dzieci pt. "I kto to papla", który właśnie trafił do księgarń. Autor - Damian Strączek - próbuje na przykładach opisać etapy uczenia się przez dzieci języka, pokazać specyfikę dziecięcej wyobraźni i usystematyzować dziecięce neologizmy. Słownik otwiera lista dwudziestu słówek, które tworzą swoisty kanon języka dziecięcego.

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem: - O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem. - Bo ja chciałem pieska albo kotka! - Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały. - Ale ja się boję tego bobra!

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

ciekawostki-rady

STRONA 3

BITWA O GRANICE CO MI WOLNO? Każdy rodzic, który chce, aby jego dziecko było szczęśliwe, a przede wszystkim bezpieczne staje przed trudnym zadaniem na co pozwolić, a   czego zakazać dziecku. Dziecko powinno mieć wyznaczane granice. Powinny one być oczywiście dostosowane do jego wieku, poziomu rozwoju. Granice te powinno zostać przedstawione przez rodziców w   postaci jasnych oczekiwań, omówionych z   dzieckiem, a   nawet pod wpływem tej rozmowy przedefiniowanych tak, aby dla dziecka były jasne i zrozumiałe. Obydwoje rodzice powinni mieć to samo zdanie co do wymagań wobec dziecka, a   jeżeli go nie mają, to przed przedstawieniem ich dziecku powinni je wspólnie omówić. Gdy już wyznaczycie i   omówicie swoje wymagania, musicie ich konsekwentnie przestrzegać i   liczyć się z   tym, że dziecko będzie to sprawdzać i wielokrotnie testować stawiane granice. Jakie są korzyści ze stawiania granic dziecku w opisany powyżej sposób?

Ja sam ! Samodzielności dzieci należy uczyć już od najwcześniejszych lat. W wieku ok. 1,5- 2 lat dziecko wszystko chce robić samo. Często słyszy się u małych dzieci “ja sam”, a rodzice się na to nie zgadzają, bo dziecko zbyt długo się ubiera, za bardzo ciapie przy jedzeniu itd. Należy wtedy dziecku na to ciapanie pozwolić, ponieważ potem mija chęć do samodzielności i w późniejszym wieku jest wygodnie jeśli rodzice za niego wykonują pewne czynności. Musimy zdać sobie sprawę, że samodzielność nie przyjdzie dziecku samoistnie. To my rodzice nad wszystkim musimy pracować, czuwać i być konsekwentni. Wszystko to wiąże się z czasem, który musimy poświęcić na cierpliwą naukę samodzielności dziecka. Warto to zrobić, ponieważ zaowocuje to w przyszłości i nasze dziecko będzie zaradne.

Rozwiąż z dzieckiem

Oto one: - wzrasta odpowiedzialność dziecka; - stajemy się dla niego autorytetem; - rozumie zasady i oczekiwania; - rzadziej testuje granice; - rozumie, że nie oznacza nie; - wie, że reguły dotyczą także jego.

magiczne słowa Wielu rodziców nie wie jak reagować na niegrzeczne odzywki ze strony własnego dziecka. Czasem odpowiadamy tym samym, czy śmiejemy się, szczególnie gdy dziecko jest młodsze. Taka reakcja jest niedopuszczalna. Za takie zachowanie należy upomnieć. Gdy dziecko nie przestaje pyskować, należy je ukarać. Wcześniej jednak należy wyjaśnić mu, za co odbędzie karę i jak czuje się rodzic słysząc takie rzeczy – to uczy dzieci empatii.Twoje dziecko nie lubi mówić magicznych słów? Gdy przepraszam, proszę i dziękuje stają maluchowi w gardle możecie pobawić się w „poszukiwanie magicznych słów”. Za każdym razem, gdy ktoś z rodziny powie magiczne słowo dostaje punkt, a ten kto uzbiera najwięcej punktów danego dnia dostaje wieczorem słodką nagrodę. Oczywiście zanim umyje zęby.

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 4

Najnowsze wydarzenia z życia “Skrzatów” w telegraficznym skrócie

CO WYDARZYŁO SIĘ W PRZEDSZKOLU W OSTATNICH MIESIĄCACH s p o t k a n i e z • Wycieczka grupy IV “Skrzaty” do • „Wakacyjne Mikołajem Kopernikiem na Domu Gazety Olsztyńskiej na o l s z t yńs k i m zamku”. warsztaty pt.”Dzieckiem być.” Przedszkolaki z Przedszkola Podczas zajęć dzieci dowiedziały „Skrzaty” w jeden z czwartków się czym zajmowało się dawniej wybrały się na spotkanie z dziecko na wsi, co należało do jego najznakomitszym mieszkańcem o b o w iąz k ó w a co b yło o l s z t yńs k i e g o z a m k u . W przyjemnością. jakie były dawniej towarzystwie samego Kopernika zabawy i zabawki. Obejrzały zwiedziły Muzeum oraz wcieliły również stare ludowe zabawki z się w postaci z dawnej epoki, np. gliny i drewna oraz samodzielnie rycerza- własnoręcznie wybijając wykonały jedną z nich. monetę okolicznościową oraz drukarza –wykonując druk na • Dzieci z grupy VI “Złote Rybki” i grupy VII “Biedronki” wzięły udział starodawnej prasie. w konkursie plastycznym pt. „ Pan Kopernik mieszkał w Olsztynie” O d w i e d z i n y m u z y k ó w z • organizowanym przez Urząd Miasta Filharmonii im.F. Nowowiejskiego Olsztyn, Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie, którzy oraz Pracownię Wydawniczą z a p r e z e n t o w a n i a u d y c ję „ElSet”. m u z y c z ną p t . „ M u z y c z n i bohaterowie”. Dzieci miały Plac budowy. Dzieci z grupy VI możliwość wysłuchania muzycznej • “Złote Rybki” wybrały się na opowieści o przygodach dzieci wycieczkę na ulicę Leśna, gdzie (Fletinki, Puzusia i Rogusia), które budowane są nowe bloki mieszkalne. przeżywając szereg przygód Dzieci miały możliwość zobaczenia i musiały uratować świat przed poznania nazw różnych narzędzi i Haosem- złym czarnoksiężnikiem. maszyn budowlanych, Zwiedzaliśmy Przedszkolaki usłyszały brzmienie pod nadzorem kierownika budowy instrumentów dętych tj.: flet, poszczególne kondygnacje nowego puzon i róg. Przypomniały sobie, bloku. Pan kierownik budowy że trzy instrumenty to tzw. Trio. zapoznał dzieci z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi z muzykami z • Spotkanie na terenie budowy. W prezencie o l s z t yńs k i e j f i l h a r m o n i i . dzieci mogły wziąć do domu P o z n a l iśm y instrumenty różnych kształtów kawałki drewna pasterskie: kozioł czarny, afrykańskiego, którego budowlańcy mazanki, kozioł weselny i dudy używają do różnych wykończeń wielkopolskie. Muzycy omówili mieszkań. Pomimo ubłoconych budowę kozła czarnego. Składa kaloszy i zmarzniętych policzków się on z przebieraka, czary dzieci pełne wrażeń i głosowej, bąka i stroika. emocji wróciły do przedszkola. Wycieczkę - w ramach współpracy z rodzicami - pomogli nam • Przedstawienie pt. „Jesień zorganizować rodzice Weroniki krasnala Hałabały”. Była to Gallus – Państwo Sylwia i Piotr p o u c z a jąc a o p o w i e ść , Gallus. Serdecznie dziękujemy! wspomagająca wprowadzenie dzieci w świat wartości i uczuć. Dbający o przyrodę Hałabała • Grupa VII Biedronki" w grudniu 2009 bierze udział w programie przypomina dzieciom, jak ważna SUPER WIEWIÓRKAjest przyjaźń i dobro oraz PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY. rozszerza i utrwala wiedzę Celem programu jest wykształcenie dziecka na temat zmian nawyków d b ałośc i o zachodzących w przyrodzie w b e z p i e c z eńs t w o , h i g i e nę, zależności od pory roku. tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym.

• „Wesołe Zajączki” odwiedziły z a kła d p r o d u k u jąc y l i z a k i z n a j d u jąc y s ię n a u l i c y Gietkowskiej. Dowiedziały się jak przygotowywane jest ciasto na lizaki, jak wygląda obróbka tego ciasta i jego formowanie, czyli jak powstaje lizak w swojej „ostatecznej” postaci. Ochotnicy mogli własnoręcznie uformować swoje lizaki i przyczepić do nich patyczek (co, jak się okazało, wcale nie jest trudne;)). Krótka lecz fascynująca wyprawa była dla wszystkich ciekawym d ośw i a d c z e n i e m . „ W e s ołe Zajączki” z lizakami w dłoni i słodkimi uśmiechami na buziach wróciły do przedszkola. • Dzieci z grupy: VI "Złote Rybki" i Rabbits wzięły udział w konkursie pt: "Mój wymarzony ogród" konkurs towarzyszący wystawie "Linnea w ogrodzie Moneta"zorganizowany przez F u n d a c ję S t o P o c i e c h i Wydawnictwo Zakamark.Przed przystąpieniem do pracy dzieci wspólnie obejrzały dzieła Claude Monetai poznały tematykę i technikę malowania przez niego obrazów. • Jesień w lesie. Grupa. III “Wesołe Zajączki” wybrała się wraz ze swoimi nauczycielkami na wycieczkę do lasu nad jeziorem Dłu g i m . Dzieci m o gły zaobserwować jakie są oznaki jesieni w lesie, potrafiły znaleźć i wymienić cechy charakterystyczne dla środowiska leśnego oraz dowiedziały się i przekonały na własne oczy m.in. o tym, że nie wszystkie muchomory mają czerwone kapelusze. Zauważyły też jakie zmiany zaszły w pogodzie i w wyglądzie lasu jesienią. • Koncert olsztyńskiej filharmonii pt. „Papa Haydn- Międzynarodowy Rok Haydnowski. Dzieci wysłuchały o p o w i eśc i o trzech kompozytorach. Pierwszym z nich był Józef Haydn zwany Papa, który grał na pianinie, skrzypcach i waltorni. Przyjacielem Haydna był Amadeusz Mozart,i Ludwik van Beethoven.

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 5

Foto galeria “SKRZATÓW”

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

Zdrowo na sportowo

ACH,

STRONA 6

TY PIŁKO NIEOSTROŻNA, ZAWSZE

SKOCZYSZ, GDZIE NIE MOŻNA ! Dzień jest o tej porze roku dosyć krótki, ale znajdźmy czas na wspólne spacery i zabawy ruchowe na dworze. To nie tylko rozwija sprawność ruchową Waszego dziecka, wpływa na rozwój mózgu, ale przede wszystkim wzmacnia układ odpornościowy dziecka. Oto kilka zabaw w lesie, parku lub koło domu.

Piłka nożna Potrzebne: prześcieradło, które posłuży za bramkę, piłka. Trzylatka można nauczyć kopać i piłkę, ale starszym dzieciom idzie to znacznie sprawniej. Bramką może być prześcieradło rozwieszone pomiędzy drzewami. Zabawa ćwiczy, koordynuje pracę mięśni z tym, co widzą oczy, rozwija refleks oraz ogólną sprawność. Hop do góry Potrzebne: butelki po wodzie mineralnej, wstążki. Do skakania nie potrzeba specjalnych zabawek. Dzieci pokonują trasę wykonaną ze wstążek przywiązanych do butelek wypełnionych wodą. Jeśli skok się nie uda, butelki się przewracają. Mózg analizuje sukcesy i porażki. Tworzy i zapamiętuje wzory właściwych ruchów. Na bujaku i na trawie Potrzebne: plastikowy bujak Na bujaku można się bujać i... naumyślnie wywracać się razem z nim. Zabawa rozwija zręczność i orientację w przestrzeni. Uczy samodzielnie oceniać zagrożenia, co w przyszłości zapobiegnie poważniejszym wypadkom. Wyrabia i utrwala schematy odpowiednich ruchów. Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 7

Ozdoby bożonarodzenioweBałwanki I Świąteczna skarpeta Zrób z dzieckiem zabawne zimowe

Wystarczą zapał i dobre chęci,

bałwanki - będą świetną ozdobą

a na pewno uda Wam się zrobić

zarówno domu, jak i ogródka.

taką skarpetę, której nie posiada nikt inny

Składniki: • • • • • •

plastikowa butelka - najlepiej przezroczysta, akrylowa farba - biała oraz o dowolnym innym kolorze, kolorowy papier (techniczny) lub tektura, plastelina, kawałek polaru lub innego materiału na szalik bałwanka, dwie małe suche gałązki.

Wykonanie: 1.

2.

3.

4.

Składniki: • • • • • • •

tkanina o kolorze naturalnym, nożyczki, czerwona ozdobna taśma, igła, nić, farbki do malowania na materiale, klej brokatowy.

Wykonanie:

3/4 butelki pomaluj białą farbą (warto nałożyć kilka warstw). Odstaw do wyschnięcia. Górną część butelki pomaluj na dowolny kolor (w zależności od tego, jakiego koloru ma być kapelusz waszego bałwanka). Wytnij z tektury lub kartki technicznej koło. Aby powstało rondo kapelusza bałwanka, musisz w kole wyciąć jeszcze jedno kółko średnicą odpowiadające mniej - więcej średnicy butelki. Załóż rondo na właściwe miejsce (aby ułatwić sobie pracę - można rondo rozciąć, po włożeniu zaś go na głowę bałwanka skleić taśmą klejącą). Przyklej do "buzi" bałwanka oczy, nos i uśmiech z plasteliny i obwiąż go szalikiem. W butelce zrób dwa otworki na ręce i włóż do nich patyki lub gałązki.

Z materiału wytnij podwójnie kształt skarpety, za pomocą maszyny do szycia lub ręcznie zszyj skarpetę. Przyszyj również ozdobną tasiemkę, nie zapomnij o zrobieniu zawieszki. Wewnątrz skarpety włóż kawałek gazety. Teraz można na skarpecie rysować dowolne świąteczne wzory. Na koniec -można ją dodatkowo ozdobić klejem brokatowym.

Nie zapomnijcie podpisać skarpetę imieniem dziecka!

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 8

kuchcikowo

Ślimak na talerzu

Przepis doświadczonego kucharza

Ślimak, ślimak wystaw rogi... Przygotuj: ziemniaki, pierś z kurczaka, jajko, bułka tarta, brokuły,sól,pieprz.

Do ozdoby: odrobina zielonej i czerwonej papryki,dwa ziarenka kukurydzy, drobno posiekany koperek.

Wykonanie: • •

• • • •

Zwykły obiad, jeśli będzie podany w sposób niebanalny, będzie smakował nawet największemu niejadkowi

Obierz i nastaw do gotowania ziemniaki. Zanim ziemniaki się ugotują - zajmij się mięsem - pokrój je w paski. Obtaczaj kawałki kurczaka w panierce i jajku i układaj na rozgrzanym oleju w kształcie podkówek. Z ugotowanych ziemniaków zrób puree według własnego upodobania. Uformuj z niego na talerzu kółko. Pod nim umieść usmażony kotlet. Za pomocą noża narysuj na puree wzór ślimaczka. Posyp ziemniaki koperkiem. Wytnij z papryki różki i buźkę ślimaka, umieść je we właściwych miejscach. Dodaj ziarenka kukurydzy. Na brzegu talerza ułóż kilka różyczek brokuł. Gotowe!

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 9

PUDEŁKO BOŻONARODZENIOWE- WYDRUKUJ, POKOLORUJ I WYTNIJ

Jasio chwali się koleżance: - Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego jak moja ręka! - Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów!

Goniec Skrzatów, ul. Artyleryjska 39, Olsztyn | (089) 527-27-25 | www.skrzaty.com.pl


GONIEC SKRZATÓW!

STRONA 10

Magdalena Karolewska

Poznajmy się

GONIEC SKRZATÓW

STRONA

“Skrzaty” - Alicja Bertel W pracy wykorzystuje ró&ne metody nauczania, m.in. The Callan Method, The Direct English, Helen Doron, etc. Prac# z najm"odszymi traktuje jako wyzwanie i nowe do%wiadczenie na drodze doskonalenia zawodowego.

8

Alicja Bertel pracuje w “Skrzatach” od lutego 2008 r. Uko!czy"a studia licencjackie i rozpocz#"a magisterskie studia uzupe"niaj$ce na filologii angielskiej przy UWM w Olsztynie. Ma 10. letnie do%wiadczenie w nauczaniu j#zyka angielskiego ró&nych grup wiekowych. Amatorsko %piewa i gra na gitarze, co równie& wykorzystuje z powodzeniem w pracy. Ch#tnie gra w siatkówk#, p"ywa, je'dzi na rowerze i na nartach biegowych.

GONIEC SKRZATÓW Alicja Bertel pracuja w “Skrzatach” od lutego 2008 r.

PRZEDS GONIEC SKRZATÓW U L .A R T Y L Z K O L E S K R Z A T Y E RY J S K A Grudzień 2009 p r z e d s zPR ZE DS ZK OL E SK RZ AT Y: 3 9 , O L S Z T Y k o le @ s k N GO NI EC SK RZ AT ÓW r z a ty .c o m .p l ul. Ar tyl ery jsk a 39 , Ol szt yn 08 9 52 7 27 25 prz ed szk ole @s krz aty .co m. pl

Grudzie! 2008

Nadzór i koordynacja: Magdalena Karolewska Dyrektor: Marzena Berezecka Wspó!praca: Marzena Grabowska, Anna Koz"owska p r zed s z k o l e@ s k r z at y. c o m . p l

Dyrektor: Marzena Berezecka www.skrzaty.com.pl Redakcja: Magdalena Karolewska e-mail: przedszkole@skrzaty.com.pl www.skrzaty.com.pl Tel. (089)527 27 25

Numer 2

Numer 4

Jestem nauczycielem kontraktowym z 3letnim stażem pracy w oświacie. Ukończyłam wyższe studia pedagogiczne o specjalnośći wczesnoszkolna edukacja zintegrowana. Wszystko co robię, wykonuję z pasją i zaangażowaniem, a praca w przedszkolu jest dla mnie prawdziwą przyjemnością. Ciągle kształcę się i doskonalę, a zdobytą wiedzę sprawdzam i wykorzystuję w praktyce. W pracy najważniejsze jest dla mnie zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i indywidualne podejście do każdego z nich. W wolnych chwilach czytam książki, gotuję i redaguję Goniec Skrzatów.

Goniec Skrzatów nr 4  

Gonie Skrzatów nr 4 - the magazine of "Skrzaty" KIndergarten, placed in Olsztyn, Poland, Europe.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you