{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

o izbie Każdy, kto w Polsce zakładał firmę, walczył na rynku o jej przetrwanie, szukał pomysłów na rozwój, zna margines swobody, w jakim porusza się polski przedsiębiorca. Obowiązek respektowania licznych, wciąż nowych, zmiennych, często uwierających i nie zawsze jasnych zasad prawnych powoduje dużą zależność biznesu od urzędników, samorządowców. Paradoksalnie, właśnie w tej zależności przedsiębiorcy widzą olbrzymią szansę na rozwój polskich firm! Współzależność zamiast nadrzędności

ODDZIAŁ KOSZALIN

Wspólnicy w biznesie wiec jest przede wszystkim mieszkańcem danej społeczności, powinien (!) zabiegać o  to, by lokalnych przedsiębiorstw przybywało, by sprawnie pokonywały przeszkody, rozwijały się i dawały potrzebne nam miejsca pracy. Zatem… To właśnie urzędnik, samorządowiec, choć wielu tej świadomości nie ma, zamieniając relację domniemanej nadrzędności nad przedsiębiorcą na współzależność, może wiele dobrego zrobić dla

Każda wypłacalna, dobrze rozwijająca się polska firma oznacza korzyść dla rządu (wpływy do budżetu państwa), samorządu (podatki na rozwój miasta), przedsiębiorców (zyskują kontrahenta), pracowników (miejsca pracy!) i… mieszkańców (komfort życia). – A że każdy urzędnik i samorządo-

32

Zachodniopomorski Przedsiębiorca I nr 06/2013

lokalnej społeczności – podkreśla Robert Bodendorf, prezes koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej. – Może, bo nikt mu tego przecież nie zabrania, pomagać nam szukać rozwiązań, wspierać inicjatywy, przyjaźnie prowadzić przez przepisy, zamiast ustawiać z nich mury. To nasz wspólny lokalny interes, by regionalne firmy się rozwijały i wzmacniały. O  obszarach, w  których przedsiębiorcy liczą na zmiany oraz wsparcie mówią przedstawiciele trzech firm zrzeszonych w koszalińskim oddziale Północnej Izby Gospodarczej. Przedsiębiorstwa różnią się wielkością, miejscem i  specyfiką prowadzonej działalności. Łączy ich postrzeganie barier, z którymi na co dzień się zmagają.

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca nr 06/2013  

Grudniowy numer magazynu wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Zachodniopomorski Przedsiębiorca nr 06/2013  

Grudniowy numer magazynu wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Advertisement