{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

FIRMOWE KNOW-HOW

Efektywność Przedsiębiorstwo, które chce działać i rozwijać się na konkurencyjnym rynku MUSI być wyposażone w nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie nim. Do tego już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jednakże dobór odpowiednich narzędzi, to bardzo poważna sprawa, ponieważ wdrażanie technologii ICT musi dać firmie określone korzyści biznesowe.

58

technologii lCT

C

zasami można spotkać przedsiębiorstwo posiadające bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, ale gdy przyjrzeć się jej zastosowaniu, to okazuje się, że nie jest ona wykorzystana do optymalizacji procesów biznesowych, a jedynie jest skutkiem żądań poszczególnych działów lub pracowników. Przykład: szczęśliwemu przedsiębiorcy udało się pozyskać dotację na zakup infrastruktury ICT, ale wykorzystanie jej ogranicza się do udostępniania Internetu oraz (niezorganizowanego) przechowywania plików na serwerze, a każdy komputer pełni rolę „odrębnej satelity”, która funkcjonuje samodzielnie. W  tym przypadku mamy „silny fundament” pod informatyzację, ale pozostaje trud związany z  opracowaniem koncepcji wykorzystania tej infrastruktury biznesowo. Nie najlepiej wygląda również sytuacja w  firmach, które wykorzystują informatykę w  realizacji procesów biznesowych, ale ich infrastruktura ICT jest skonfigurowana metodą prób i błędów, czyli niezgodnie z zasadami „ładu infor-

Zachodniopomorski Przedsiębiorca I I nr 03/2013

matycznego”. Nie mówimy tutaj o samym sprzęcie i sieci komputerowej, ale głównie o  bezpieczeństwie prawnym i  informacyjnym, o eliminowaniu usterek oraz o wizerunku firmy posiadającej przestarzałe i niespójne technologie. Dlatego tak istotne jest, aby rozwój technicznej infrastruktury ICT dostosować do strategii związanej z wykorzystaniem technologii ICT w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, a nie odwrotnie! Ale jak technologie ICT są w  stanie wspomagać zwiększanie przychodów? Technologie ICT – jeśli mają przyczynić się do zwiększania przychodów – powinny być dostosowane do charakterystyki sprzedaży danej firmy. W tym celu podzieliłem sprzedaż na: • detaliczną (sklepy), • hurtową (hurtownie i  firmy produkcyjne), • usługową (usługi ciągłe, np. serwis oraz projektowe, np. wdrażanie systemów informatycznych). Technologie ICT wspomagające zwiększanie przychodów przy sprzedaży detalicznej: 1. Promocja firmy, produktów, usług, wydarzeń przez Internet (mailingi, strona internetowa, portale społecznościowe). 2. Sprzedaż przez Internet połączona z  portalami aukcyjnymi, systemami realizującymi płatności internetowe, a wewnętrznie z  gospodarką magazynową i księgowością. 3. CRM, jako system lojalnościowy.

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 03/2013  

Wakacyjny numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Więcej informacji: www.i...

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 03/2013  

Wakacyjny numer magazynu Zachodniopomorski Przedsiębiorca wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Więcej informacji: www.i...

Advertisement