{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

felieton

Na początek

S

kąd biorą się pieniądze w gospodarce? Co jest faktycznym źródłem dochodów obywateli? Czy rzeczywiście od polityków i  urzędników zależy jakość życia społeczeństwa? Nie każdy zna odpowiedzi na te pytania. Poza przedsiębiorcami… Choć poniższe wyliczenia mają charakter poglądowy, stanowią cenny i wyraźny obraz polskiej gospodarki. Przyjmijmy, że w Polsce mamy ok. 38 mln obywateli, pośród których można wyodrębnić 4 główne grupy społeczne. Za kryterium podziału przyjmijmy to, w  jaki sposób się utrzymują... Najliczniejszą, bo stanowiącą około 20 mln osób, stanowią w  Polsce jednostki niepracujące zawodowo, tj.: dzieci, uczniowie, studenci, bezrobotni, renciści i emeryci. Kolejną grupę tworzy ok. 12 mln pracowników przedsiębiorstw. Następną urzędnicy – czyli osoby, których wynagrodzenia pochodzą z podatków – to ok. 4 mln osób. Wreszcie ostatnią, najskromniejszą liczebnie grupę tworzą przedsiębiorcy, których jest w naszym kraju około 2 milionów. A teraz zastanówmy się, skąd poszczególne grupy mają pieniądze na życie. Wychodzi na to, że właśnie przedstawiciele najmniej licznej grupy, czyli PRZEDSIĘBIORCY, wypłacają pensje 12 milionom pracowników. A  że płacą też podatki – w  tym podatki od pracowników – z ich pieniędzy pensje otrzymują też dodatkowe 4 miliony urzędników. Na tym nie koniec. Okazuje się, że znacząca część dwudziestomilionowej grupy niepracujących zawodowo otrzymuje emerytury, renty, zasiłki ze wspomnianych już „podatków” (np. odprowadzanych przez przedsiębiorców skła-

dek ZUS), czyli także jest de facto na utrzymaniu przedsiębiorców. Pozostała część niepracujących – rodziny pracowników przedsiębiorstw, urzędników, czy samych przedsiębiorców… też jest na utrzymaniu przedsiębiorców. Matematyka, ekonomia, fakty – mówią o tym, że 2 mln przedsiębiorców utrzymuje siebie i pozostałych 36 mln obywateli naszego kraju. A  skoro tak, to dlaczego pracownicy wciąż tak często „złorzeczą” na swoich szefów? Dlaczego część urzędników wciąż pastwi się nad nami, udowadniając na każdym kroku, kto ma władzę? Dlaczego społeczeństwo nie zastanawia się nad tym, że motywowani i zachęcani do działania przedsiębiorcy, stanowią jedyną nadzieję na lepsze życie obywateli? W  czasie, gdy uczestniczyłem w  „konsultacjach” poświęconych dotacjom unijnym na lata 2014-2020, przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Chciałbym, by „dysponenci środków publicznych” (w tym środków unijnych, które także przedsiębiorcy będą musieli w  przyszłości zwrócić Unii) podjęli działania, które sprawią, by i pracownicy, i urzędnicy zrozumieli, że właśnie przedsiębiorcy są głównym motorem gospodarki, a generowane przez przedsiębiorców pieniądze są głównym źródłem utrzymania społeczeństwa.

Robert Bodendorf Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie

Zachodniopomorski Przedsiębiorca I nr 01/2014

3

Profile for Zachodniopomorski Przedsiębiorca

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 01/2014  

Pierwszy w 2014 roku numer bezpłatnego magazynu wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.

Zachodniopomorski Przedsiębiorca 01/2014  

Pierwszy w 2014 roku numer bezpłatnego magazynu wydawanego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.

Advertisement