Page 1

Wrocław, 23.11.2012

FAKTURA VAT 01/11/2012 Oryginał/Kopia Sprzedawca: Mxxxx Rxxxxxxxx-Fxxxxxxxxx

Nabywca: mLingua Sp. z o.o.

ul. Wxxxxxxxxxx 00/00

Stary Rynek 100

00-000 Wxxxxxx

61-773 Poznań

NIP: 000-000-00-00 bank: mBank nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

NIP: 778-14-35-103

Data płatności: 07.12.2012 Data wystawienia: 23.11.2012

Lp.

Nazwa towaru lub usługi (symbol PKWiU)

Jednostka miary (znaków)

Ilość Cena towaru/ za Wartość usługi jednostkę netto (stron) netto

Podatek StawkaKwota % netto

1

tłumaczenie tekstu "Konstytucja_POL" (192586 znaków)

1800

107

24,53

2 624,52 zł

23

2

tłumaczenie tekstu "EU Journal_ENG" (686395 znaków)

1800

381

24,53

9 354,04 zł

23

3

tłumaczenie tekstu "OBWE_POL" (605 znaków)

1800

0,3

24,53

8,24 zł

23

Razem W tym

11 986,80 zł 11 986,80 zł

Wartość brutto

603,64 zł

3 228,16 zł

2 151,43 zł 11 505,47 zł 1,90 zł

10,14 zł

X 2 756,96 zł 14 743,77 zł 23% 2 756,96 zł 14 743,77 zł

Do zapłaty: 14743,77 zł Słownie: czternaście tysięcy, siedemset czterdzieści trzy złote, siedemdziesiąt siedem groszy

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Faktura VAT  

PPT niestety krótki...