__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı Grubumuzun

1970’li

yıllarda

Chairman’s Message

Kastamonu’dan

Food wholesale and land investments, which started

İstanbul’a gelişi ile başlayan gıda toptancılığı ve

with the arrival of our group in 1970 from Kastamonu

arsa yatırımları, ailenin genişlemesi ile birlikte,

to Istanbul, have evolved into construction and energy

2000’li yılların başında inşaat ve enerji yatırımlarına

investments at the beginning of the 2000s with the

evrilmiştir.

expansion of the family.

Geçen süre zarfında, istihdam ve yatırım sevdalısı

We are proud to have made power plant investments

bireyler olarak, ticarethane ve konut yatırımları

as well as commercial and residential investments in

ile birlikte enerji santrali yatırımlarını da ülkemize

our country so far, as individuals keen on investing and

kazandırmış bulunmaktan gurur duyuyoruz. Zira

recruiting. One of these power plants is located in

bu santrallerden biri de Tokat’ta bulunmakta ve

Tokat and meets 12 percent of the city’s electricity

şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 12’sini tek başına

needs.

karşılamaktadır. During the last 6 years; with Deveciler Inn as the

1

Geçirdiğimiz son 6 yıllık süre zarfında dünyadaki

first boutique hotel in the globe, Niksar as the first

ilk butik otel olan Deveciler Hanı’yla, Anadolu’nun

Medical Faculty and astronomy center in Anatolia,

ilk Tıp Fakültesi ve astronomi merkezi olan

with its center as the first ingot copper production

Niksar’ıyla, dünyadaki ilk bakır külçe imalatı ve

and trading center in the world and most importantly

ticaretinin yapıldığı merkeziyle ve en önemlisi kendi

with its ancestors who have bought a warplane with

topladıkları para ile savaş uçağı alarak Türk Hava

the money they have collected and donated a that to

Kuvvetleri’ne bağışlamış ceddiyle İlklerin şehri

the Turkish Air Force; Tokat, the city of the firsts, has

Tokat bizim için bir okul, bir sevda olmuştur.

become a school, a love for us.

“Tokat’a gitmek gerek çünkü Tokat’ta insan ve

Following the words of Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî :

iklim mutedil” diyen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin

“We need to go to Tokat, as both the people and the

sözüne uyarak, her geçen gün gelişen şehrimize

climate there are modest.” We have desired to bring

yeni değerler kazandırmayı ve hak ettiği seviyelere

new values to our city which continues to thrive each

ulaştırmayı arzu ettik. Çıktığımız bu yolda kalitesi ve

day and to elevate it to the standards it deserves. We

prestiji ile övündüğümüz yeni projemizi saygıdeğer

are happy to offer the people of Tokat our new project,

Tokat’lılara sunmaktan mutluluk duyuyor, ilklerin

the quality, and prestige of which makes us proud and

öncüsü olan vizyoner projemizin, ilklerin şehri

I hope that our visionary pioneer project proves to be

Tokat’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını

beneficial for this city of the firsts and for our fellow

temenni ediyorum.

citizens.

PRYM Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

PRYM Real Estate Investment Inc. Chairman Of The Board

Mesut Tuna

Mesut Tuna


PRYM Ne Demek? Latincede “İlk ve Öncü”, anlamına gelen PRYM kelimesi, dünyanın her yanında benzerlerinden farklı, ayrıcalıklı olanı tanımlamak, seçkin olanı işaret etmek için kullanılıyor. Tüm projelerimizde ve sunduğumuz her hizmette, yeni ve daha iyi olanın peşinden giderek PRYM vizyonunu daha da ileri götürmeye çalışıyoruz Türkiye’nin ve Tokat’ın PRYM’ı olarak öncelikli hedefimiz; dürüst, ilkeli ve güvenilir bir şirket olarak müşterilerimizin gönlünde yer edinmektir.

What Does PRYM Mean? The Latin word PRYM, meaning “the first and the pioneer” is used throughout the world to describe the distinguished and to indicate the outstanding one. We try to improve the PRYM vision even further by always going after the new and the better in all our projects and every single service we offer. It is our most primary objective to be the PRYM of Turkey and Tokat; and to have a place in the heart of our customers as an honest, principled and reliable company.

Project Scope Project Name : PRYM Luxury Residence Land Owner : Mesut Tuna Contractor : PRYM Real Estate Investment Inc. Construction Class : 5A (Residence-Hotel) 2

Total Construction Area : 25.000 m

Total Green Area : 6.000 m2 Number of Apartments : 63 Apartments Leed Adviser : Erke Consultancy LLC

Proje Künyesi Proje Adı : PRYM Luxury Residence Arsa Sahibi : Mesut Tuna Yüklenici Firma : PRYM Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İnşaat Sınıfı: 5A (Residence-Otel) 2

Toplam İnşaat Alanı : 25.000 m Toplam Yeşil Alan : 6.000 m2 Konut Adedi : 63 Daire

Leed Danışmanı : Erke Danışmanlık Ltd Şti.

2


“14 Devlet, 6000 Yıllık Tarih”

Tokat Hıdırlık Köprüsü

Arastalı Bedesten

35.000’e Ulaşan Üniversite Öğrenci Sayısı Saat Kulesi

Around

35.000 University Students

Anadolu’nun

İlk

Tıp Fakültesi Ve Astronomi Bilimleri Merkezi

Faculty Of Medicine & Astronomy Sciences Center Of Anatolia

İl sınırları içerisinde 500 metre irtifa ile üç tane ovaya sahip dünyadaki “Tek” vilayet The only province in the world to have three plains with a 500-meter altitude within its boundaries

3

First


“A History Of 14 States And 6000 Years” Dünyadaki

İlk

Butik Otelciliğin Merkezi

The First

Boutique Hotel Concept In The World

Roma İmparatoru Julius Caesar’ın Dünyaca Ünlü

“Veni Vidi Vici” Sözünü Söylediği Yer

The Very Place Where Roman Emperor Julius Caesar Himself Uttered The World Famous Words:

“Veni Vidi Vici” Ali Paşa Camii

Almus Yaylası

4


“Tokat’a Gitmek Gerek” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Kelkit Çayı

Başçiftlik Gölü

Mercimek Tepesi

Başçiftlik Kayak Merkezi

Topçam Yaylası

5


“We Need To Go To Tokat” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Ballıca Mağarası

Zinav Kanyonu

Verimli Topraklarında 37 Cins Üzüm 25 Çeşit Armut Türü Yetişebilen Tek Yer

The Only Place That Can Grow 37 Types Of Berries And 25 Types Of Pears On Its Fruitful Soil

Almus Baraj Gölü

6


7


İlklerin Merkezi Tokat’ta Lüks Bir Yaşam Başlıyor Modern yaşam alanları uzmanı PRYM Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sizi ayrıcalıklı bir residence hayatına davet ediyor. 2

2

6.000 m ’si yeşil alan, 2.300 m ’si sosyal tesis olarak planlanan, PRYM Luxury Residence 63 daireli konforlu, güvenli, seçkin ve yepyeni bir hayat seçeneği sunuyor.

A Luxurious Life Begins In Tokat The City Of The Firsts PRYM Real Estate Investment Corp. a specialist in modern living spaces, invites you to a privileged residence life. PRYM Luxury Residence, which is planned to have 6.000 m wide green 2

space and a 2.300 m2 wide social facilities, offers a brand new, comfortable, safe and exclusive life option with 63 apartments.

8


9

“EN” Olmak Her Zaman Zordur

It Is Always Difficult To Be the “MOST”

PRYM Luxury Residence olarak,

As PRYM Luxury Residence,

“EN” olmak bizim kodlarımızda var…

It is in our codes to be the “MOST”...

Tokat’ın En Cesur, En Seçkin,

Are you ready to meet Tokat Boldest, Most

En Teknolojik, En Güvenli, En Sosyal,

Distinguished, Most Technologically

En Yeşil, En Akıllı

Advanced, Most Secure, Most Social,

projesiyle tanışmaya hazır mısınız?

Greenest, Smartest Project?

Çünkü biz hazırız.

Because we are ready.


Mücevher Şıklığı İle Taçlandırılmış Bir Yaşam Sizlerle Buluşuyor A Life Crowned With The Elegance Of A

Jewel Greets You

10


11


Prym Luxury Residence Eşsiz Tokat manzarasını, mavi gökyüzünün doyumsuz güzelliğini, yeşilin benzersiz dokusunda ayaklarınızın altına seriyor.

PRYM Luxury Residence Offers you the unique view of Tokat in a unique green surrounding grasping the beauty of the blue sky.

12


Leed Nedir ?

What Is Leed?

“Enerjide ve Çevresel Tasarımda Liderlik”

Leed, which means “Leadership in Energetic and

anlamına gelen Leed, geleneksel yapılara

Environmental Design” is a system that defines

göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak

buildings that are healthier, more environment-

tasarruflu binaları tanımlayan bir sistemdir.

friendly and more economical than traditional

Globalleşen dünyada çok önemli bir yerde olan

buildings. LEED certification, which has a key role

LEED sertifikası eko sistem ve sürdürülebilir

in the globalizing world, is the most important

yaşam adına en önemli belge niteliğindedir.

document in terms of ecosystem and sustainable

Sertifikalandırma sürecinde

life. In the process of certification, architects,

elektrik,

kimya,

inşaat

birçok kriterde

mühendisinin

yanı

sociologists, and many experts, as well as

uzman bir

electricity, chemistry and civil engineers, come

araya gelerek LEED danışmanlığını üstlenir

together to undertake LEED consultancy and

ve kriterleri yakalamak için etkin çalışma

carry out effective work in order to meet the

gerçekleştirir.

criteria.

sıra mimar, sosyolog ve birçok

Rekreasyon fikirleri ve yağmur suyu yönetimi

PRYM

ile sürdürülebilir arazi yönetimi sağlayan,

environment-friendly residential project providing

enerji otomasyonu ile karbon emisyonunu

sustainable land management with recreation

minimize eden ve nihayetinde düşük VOC

ideas and rainwater management, minimizing

(Uçucu Organik Bileşen) değerinde malzeme

carbon emissions with energy automation, and

kullanımıyla kaliteli iç mekanlar sunan PRYM

thus providing high-quality indoor spaces with

Luxury Residence, Tokat’ın en çevreci konut

low VOC (Volatile Organic Component).

projesi.

13

Luxury

Residence

is

Tokat’s

most


Dünyada Sadece

2232 Adet Leed Sertifikalı Konut Projesi Bulunuyor. Bunlardan Birisi de PRYM Luxury Residence Tokat. There Are Only

2232 Leed Certified Housing Projects In The World. One Of Them Is PRYM Luxury Residence Tokat.

14


Kendi ElektriÄ&#x;ini Kendisi Ăœreten Bina The Building That Produces Its Own Electricity

15


Aidatınıza Katkı Sunuyoruz Çatıda bulunan güneş panellerimiz sayesinde aidatlar residence sahiplerinin omuzlarında bir yük olmaktan çıkıyor. PRYM Luxury Residence kendi elektriğini üreterek ortak alanların enerji ihtiyacını karşılıyor.

We Offer Low Dues Thanks to our solar panels on the roof, dues are no longer a burden on the residence owners shoulders. PRYM Luxury Residence produces its own electricity to meet the energy needs of common areas.

16


Lükse Atılan İlk Adım Özel olarak tasarlanan PRYM Luxury Residence lobisi sizi ve konuklarınızı atacağınız ilk adımda estetik ve lüks bir dünya ile buluşturuyor.

17


The First Step Towards Luxury The specially designed PRYM Luxury Residence lobby brings you and your guests together with a world of aesthetics and luxury in the very first step.

18


Otel Konforu Size ve ailenize gösterilen özel ilginin keyfini çıkarın. 7/24 profesyonel bir ekip tarafından yürütülen karşılama ve güvenlik hizmetiyle evinizde huzurlu saatler geçirin. Hayal değil, PRYM Luxury Residence hayatı...

19


Hotel Comfort Enjoy the private attention shown to you and your family and spend peaceful hours at home with warm welcoming and security service run 24/7 by a professional team. It’s not a dream; it’s the PRYM Luxury Residence Life...

20


Akıllı Bina Teknolojisi Dairenizi ısıtma ve aydınlatma gibi evdeki herşeyi kontrol etmenizi sağlayacak son teknolojiyle donattık.

Smart Building Technology We have equipped your apartments with the latest technology that will enable you to control everything in your home, such as heating and lighting.

Salon | Dining Room

21


7/24 Güvenlik Profesyonel bir ekip tarafından yürütülen güvenlik hizmeti ile evinizde huzurlu saatler geçirin.

Security 24/7 Spend peaceful hours at home with a security service run by a professional team.

PRYM Luxury Residence’ın geniş salon tasarımları kendi zevkini yansıtmak isteyenler için özgür alanlar bırakıyor. PRYM Luxury Residence’s spacious lounge designs leave free spaces for those who want to reflect their own taste.

22


Depo Her daire sahibinin kendisine özel; çocuğunun bisikleti, kışlık lastiği ve daha pek çok vazgeçemediği için artık fazladan kilitli bir depo alanı var.

Storage Each apartment owner has their own private lockable storage area for items such as the children’s bicycles, winter tires and many more.

Salon | Dining Room

23


Jeneratör Prym Luxury Residence’ın enerjisi hiç bitmiyor. Elektrik kesintileri sorun olmaktan çıkıyor.

Generator The energy of Prym Luxury Residence never ends. Electricity cut-offs are never a problem.

24


Isı İzolasyonu Dairenizin kışın sıcak, yazın serin kalabilmesini sağlayan dayanıklı ve kaliteli malzemelerle izolasyonu hazır.

Heat Insulation Insulation with durable and high-quality materials is available, allowing you to keep your apartment warm in winter and cool in summer.

Kış Bahçesi | Winter Garden

25


Daireler Arası Ses İzolasyonu Ne siz rahatsız olun, ne de komşularınız sizden rahatsız olsun… Ses izolasyonu sayesinde herkes huzurlu ve keyifli.

Sound Insulation Neither you are disturbed by your neighbours, nor they are by you... Everyone is peaceful and pleased thanks to the sound insulation.

Kış Bahçeniz Her Mevsimin Gözdesi Olacak Balkon keyfini kışın da sürdürmek isteyenler için geniş, ışıl ışıl bir yaşam alanı daha sunuyoruz. Kış Bahçeniz, yerden ısıtma sistemi ve çift camlı özel pencereleri ile salonunuzun devamı niteliğinde; konforlu, dekoratif ve çocuklarınız için çok güvenli. Her mevsim sınırsız gökyüzü ve Tokat manzarasının keyfini çıkarın.

Your Winter Garden Will Be The Favorite Of All Seasons We offer a spacious, sparkling living space for those who want to enjoy the balcony in winter as well. Your winter garden is a continuation of your dining room with its heating system on the floor and double glazed special windows and is comfortable, decorative and very safe for your children. Enjoy the sky and the views of Tokat every season, freely.

26


Energy Star Sertifikalı Dairelerde kullanılan tüm armatürler su tasarrufu sağlayan Energy Star Sertifikalı ürünlerden seçilmiştir.

Energy Star Certified All armatures used in the apartments are selected from Energy Star Certified products that saves water.

Mutfak | Kitchen

27


Greenguard Gold Sertifikalı Dairelerde kullanılan tüm malzemeler düşük emisyonlu Greenguard Gold Sertifikalı ürünlerden seçilmiştir.

Greenguard Gold Certified All materials used in the apartments are selected from low emission Greenguard Gold Certified products.

Sevdiklerinize hazırladığınız lezzetli yemeklerin kaynağı mutfağınızdaki konforlu ayrıntılarda gizli. The key for the delicious foods you prepare for your beloved ones, is hidden in the comfortable details of your kitchen.

28


Mutfak Uluslararası üst düzey markaların Ankastre serileri ile mutfağınız lezzetli yemeklerin ve keyifli davetlerin merkezi olsun. Ankastre Ocak, Davlumbaz, Fırın ve Mikrodalga Fırınınızı sizlere mutfağa montajlı, çalışır şekilde sunuyoruz.

29


Kitchen Let your kitchen become the center of delicious foods and pleasant invitations with the inbuilt series of international top brands. Built-in Cooker, Paddle Box, Oven and Microwave Oven are already waiting for you.

30


Fiberoptik Altyapı Hızlı internet, fiber optik teknolojisine dayalı altyapısı ile PRYM Luxury Residence’da üst düzey standartlardan sadece biri.

Fiberoptic Infrastructure Fast internet is just one of the highest standards in PRYM Luxury Residence with its infrastructure based on fiber optic technology.

Çocuk Odası | Kids Room

Giriş Holü | Entrance

31


Çöp Şutu Çöpleriniz her kattaki özel kapaklı bir taşıma sistemi sayesinde daha sağlıklı ve hijyenik toplanıyor, aidat giderleri azalıyor.

Waste Disposal Your wastes are collected in a healthier and hygienic manner thanks to a special lid carrying system on every floor, and maintenance charges are reduced.

Oturma Odası | Living Room

32


Merkezi Elektrik Süpürgesi Daha Teknolojik, Daha Hijyenik, Daha Rahat Merkezi süpürge sistemi; dairenizin içine monte edilmiş küçük özel üniteler ve kullanışlı hortumlar aracılığı ile rahatça temizliğinizi yapabilmenizi sağlar. Normal elektrikli süpürgelere göre emiş gücü daha fazla olan ve zararlı mikro tozları özel bir yöntem ile dışarı atan bu sistem aynı zamanda inanılmaz sessiz… Bebeğiniz mışıl mışıl uyurken tüm evinizi süpürebilirsiniz.

33


Central Electric Vacuum Cleaner The More Technological, More Hygienic, More Comfortable The central vacuum cleaner system allows you to clean your house comfortably with its small special units and handy hoses mounted inside the apartment. This system, which has more suction power than normal vacuum cleaners and ejects harmful micro dusts in a special way, is also incredibly quiet... You can vacuum all the house while your baby is fast asleep.

Yatak OdasÄą | Bedroom

34


Su Arıtma İle Kireçli Suya Son Kimyasal madde katılmadan, aidata yük olmadan, özel filtreleme yöntemi ile kireci arıttığımız suyunuzu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

No More Limy Waters With Water Treatment Thanks to a special filtering system, you can use your water, purified from its lime, without any chemical additives and free of charge.

WC

35


Su Deposu Sağlıklı malzemelerden üretilmiş 40 tonluk su deposu kesintileri sorun olmaktan çıkarıyor.

Water Tank Thanks to the 40-ton water tank made from healthy materials, water cut-offs are no longer a problem.

Banyo | Bathroom

36


Tokat’ın

Pırlantası

37


Tokat’s

Diamond

38


39


Yatırımlarınıza Değer Katar Adds Value To Your Investments

40


41


Spa Konforu Hayatınıza keyif katan şeyleri ertelememeniz gerektiğine ne zaman karar vereceksiniz? Bugün!

Spa Comfort When will you decide that you should not postpone things that enhance and add pleasure to your life? Today!

Türk Hamamı Geleneksel olanın modern hayatla buluştuğu en rahatlatıcı mekanı sizin için hazırladık.

Turkish Bath We have prepared for you the most relaxing place where tradition meets modern life.

42


43


Spor Merkezi PRYM Luxury Residence sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir keyif merkezi.

Fitness Centre PRYM Luxury Residence is not only a living space but also a leisure center.

44


Sıcak Taş Odası Isıtmalı taş yataklar kan dolaşımını hızlandırarak kas ağrılarınızı azaltacak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek.

Hot Stone Room Heated stone beds will accelerate blood circulation, reduce muscle aches and strengthen your immune system.

45


Buhar Odası Bedensel ve zihinsel rahatlama için farklı bir alternatif.

Steam Room A distinctive alternative for relaxing the body and the mind.

Yüzme Havuzu Yorucu bir günün sonunda yüzme havuzunda, jakuzide ya da su jetinde dinlenmekten, haftasonları havuz çevresindeki terasta güneş banyosu yapmaktan daha keyifli ne olabilir?

46


Sauna VĂźcudunu dinlendirmek ve keyif almak isteyenlere Ăśzel.

Sauna Special for those who want to relax their bodies and have fun at the same time.

47


Buz Odası Hamam veya sıcak taş odası keyfinin ardından ferahlamak ve kan dolaşımınızı düzenlemek için buz odası en iyi tercih.

Ice Room The ice room is the best choice to cool off and regulate your blood circulation after the pleasure of the Turkish bath and the hot stone room.

Swimming Pool What would be more enjoyable after a tiring day than to relax in the pool, in the jacuzzi or in the water jet, and to sunbathe around the pool on the weekends?

48


49


Çocukla Çocuk Olduk Onlar için en güvenli, en sağlıklı ve en eğlenceli mekanları tasarladık. Bırakın koşsunlar, terlesinler, yuvarlansınlar… Çocukluğun en güzel anılarını PRYM Luxury Residence’da yaşasınlar. Kapalı Çocuk Oyun Alanı Top Havuzu Oyun Odası Mini Futbol ve Mini Basketbol Sahası Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı -

Let Children Be Children We designed the safest, healthiest and the most fun spaces for them. Let them run, sweat and roll... Let them enjoy the best moments of childhood in PRYM Luxury Residence. Indoor Kids Playground Ball Pool Game Room Mini Football & Mini Basketball Court Outdoor Kids Playground -

50


Yatırımlarını Konutta Değerlendirenlere En Doğru Seçim The Right Choice For Those Assessing Their Investments In Real Estates

51


52


Farklı Olduğunuzu Hissettiren Ayrıcalıklarla Tanışın Statü ve prestiji yaşam şekli olarak benimseyeceklerin buluşma noktası.

53


Meet The Privileges That Make You Feel Distinctive The meeting point for those who deem status and prestige as a lifestyle.

54


Lounge Akşam yemeğinden sonra, iş çıkışı veya alışveriş sonrası bir kahve içmek, sohbet etmek ve dinlenmek için birebir. İşte residence hayatının vazgeçilmez bir konforu daha...

55


Lounge Ideal for drinking a cup of coffee, chatting and having a rest after dinner, work or shopping. Here is the irreplaceable comfort of residence life...

56


57


Davet ve Etkinlik Alanı Çocuklarınızın yaş günleri, kalabalık toplantılar, davetler ve ev hanımlarının günleri için özel salonunuz her zaman hazır. Geniş servis alanı ve işlevsel mutfağıyla, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan bu alan, hem sizi hem de konuklarınızı rahat ettirecek.

58


59


Invitation & Activity Area Our special hall is always ready for your children’s birthday, for crowded meetings, invitations and the gathering days of housewives. This area, which will meet all your needs with its spacious service area and functional kitchen, will make both you and your guests comfortable.

60


Sinema Salonu Modern görüntü ve ses sistemiyle residence sakinlerine özel sinema salonu izleyicilerini bekliyor.

Movie Theater With its modern image and sound system, a movie theater special for the residents is waiting for its audience.

61


62


Kapalı Otopark ve Misafir Otoparkı Residence sakinlerine özel, otomatik araç tanıma ve bariyer sistemli kapalı otoparkın yanısıra açık misafir otoparkı ile hem siz hem de misafirleriniz ayrıcalıklı.

Indoor Car Park & Guest Parking Lot In addition to the indoor car park with automatic vehicle recognition and barrier system special for the residents, the outdoor guest parking lot will make both you and your guests feel privileged.

Araç Şarj İstasyonu Elektrikli araçlarınız için 7/24 şarj istasyonunuz hizmetinizde.

Car Charge Station Charging station for your electrical vehicles is at your service 24/7.

Araç Yıkama Özel olarak tasarlanmış, kullanıma hazır araç yıkama alanı sizi bekliyor.

Car Wash Specially designed car washing area is ready for use.

63


Yangın Güvenlik Sistemleri Duman ve ısı dedektörleri, her kattaki yangın dolapları, 70 tonluk özel yangın söndürme su deposu ve alarm sistemleri ile güvenliğiniz üst seviyede.

Fire Safety Systems Your safety is at the top level with smoke and heat detectors, fire cabinets on each floor, 70-tons of special firefighting water storage and alarm systems.

Paratoner PRYM Luxury Residence paratoner sistemi ile güvenlikten ödün vermiyor.

Lighting Rod PRYM Luxury Residence offers top safety with its lightning rod system.

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemleri Yağmur sularını özel bir sistem ile toplayıp biriktirerek peyzaj alanlarının sulaması ve genel temizliğinde kullanıyoruz. Hem çevreyi koruyoruz hem de bütçeleri…

Rainwater Recycling Systems We collect rainwater using a special system and use it for the irrigation and general cleaning of landscaping areas. We protect both the environment and your budget…

64


Engelli Dostu Proje PRYM Luxury Residence’ın tüm kapalı ve açık yaşam alanları mimari açıdan engelli erişimine uygun olarak tasarlanmıştır.

Disabled Friendly Project All indoor and outdoor living areas of PRYM Luxury Residence are architecturally designed to give appropriate access to disabled people.

Tüketimi Düşük Aydınlatmalar Bu projede her şey çevreci, her şey ekonomik. Düşük tüketimli aydınlatma sistemi ile hem çevremizi koruyoruz hem de bütçenizi.

Low Power Consumption Lighting System Everything in this project is environment-friendly, everything is economical. With low consumption lighting system, we protect both the environment and your budget.

İki Adet Yolcu ve Bir Adet Yük Asansörü 1. sınıf yolcu ve yük asansörlerimiz ile dakikalarca bekleme derdi olmadan dairenize ulaşmanın ya da eşya taşımanın kolaylığını yaşayın.

Two Passenger Lifts & One Cargo Lift With our first class passenger and cargo lifts, you can enjoy the ease of reaching your flat or carrying items without having to wait for minutes.

65


Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Aileniz ile birlikte açık havanın keyfine varmak, dinlenmek ve spor yapmak için en uygun mekanlar evinizin yanı başında.

Walking & Cycling Tracks The most suitable venues for enjoying the open air, relaxing and doing sports with your family are right by your side.

Kamelyalar Piknik yapmak ya da komşularıyla açık havada oturup sohbet etmek isteyenlere kamelyalarımızı öneriyoruz.

Pergolas We recommend our pergolas for those who want to have a picnic or sit outside with their neighbours.

Mini Futbol ve Mini Basketbol Sahası Turnuvalara hazır olun. Hem çocuklar hem de büyükler için terleme zamanı.

Mini Football & Mini Basketball Courts Get ready for tournaments. Time to sweat for both children and adults.

66


Yatırımcısına Kazanç ve Güven Verir

67


Gives Profit & Trust To Investors

68


PRYM LUXURY RESIDENCE

PRYM LUXURY RESIDENCE

AYRICALIKLARI

PRIVILEGES Smart Building Technology

Akıllı Bina Teknolojisi

24/7 Security

7/24 Güvenlik

Disabled Friendly

Engelli Dostu İki Adet Yolcu – Bir Adet Yük Asansörü

Two Passenger Lifts - One Cargo Lift Indoor Car Park

Kapalı Otopark (Otomatik Araç Tanıma ve Bariyer Sistemi)

(Automatic Vehicle Recognition and Barrier System)

Misafir Otoparkı

Guest Parking

Araç Yıkama

Car Wash

Araç Şarj İstasyonu

Car Charge Station

Jeneratör

Generator

Depo

Storage

Güneş Paneli Paratoner (Yıldırımdan Korunma Sistemi)

Solar panel Lightning Rod (Lightning Protection System)

Yangın Güvenlik Sistemleri

Fire Safety Systems

Merkezi Isıtma Sistemi Salonlarda Klima Sistemi

Central Heating System Air Conditioning System in The Dining Rooms

İzolasyon ve Isı Tasarrufu

Isolation & Heat Saving

Daireler Arası Ses İzolasyonu

Sound Insulation

Energy Star Sertifikası

Energy Star Certified

Greenguard Gold Sertifikası Tüketimi Düşük Aydınlatmalar

Greenguard Gold Certified Low Power Consumption Lighting

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemleri

Rainwater Recycling Systems

Su Arıtma

Water Treatment

Su Deposu

Water Tank

Çöp Şutu Merkezi Elektrik Süpürgesi

Central Vacuum Cleaner

Merkezi Uydu Sistemi

Central Satellite System

Fiberoptik Altyapı

Fiberoptic Infrastructure

Mutfak Ankastreleri (Ocak,Davlumbaz, Fırın, Mikrodalga) Lounge Spor Merkezi Yüzme Havuzu Türk Hamamı Sauna Buhar Odası Sıcak Taş Odası Buz Odası Açık ve Kapalı Çocuk Oyun Alanı Mini Futbol ve Mini Basketbol Sahası Sinema Salonu Davet ve Etkinlik Alanı Kamelyalar Yürüyüş ve Bisiklet Yolları

69

Waste Disposal

Kitchen Accessories

(Oven, Paddle Box, Cooker, Microwave)

Lounge Fitness Centre Swimming Pool Turkish Bath Sauna Steam Room Hot Stone Room Ice Room Indoor & Outdoor Kids Playground Mini Football & Mini Basketball Courts Movie Theater Invitation & Activity Area Pergolas Walking & Cycling Tracks


8

9

6

10 2

11

3

12

1

4

5

13

4+1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Daire Home 9 6 35 15 17 12 16 20 4 5 6 3 16

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Tip 1

Type 1

Genel Brüt Alan : 187 m

Giriş Holü Hol Salon Mutfak Oturma Odası Oda 1 Oda 2 Ebeveyn Yatak Odası Ebeveyn Banyo Ebeveyn Giyinme Odası Genel Banyo Wc Kış Bahçesi

2

General Gross Space :

Kat Planları Floor Plans

7

Entrance hall Hall Dining Room Kitchen Living Room Room 1 Room 2 Parents’ Bedroom Parents’ Bathroom Parents’ Dressing Room Common Bathroom WC Winter Garden

70


PRYM LUXURY RESIDENCE

PRYM LUXURY RESIDENCE

AYRICALIKLARI

PRIVILEGES Smart Building Technology

Akıllı Bina Teknolojisi

24/7 Security

7/24 Güvenlik

Disabled Friendly

Engelli Dostu İki Adet Yolcu – Bir Adet Yük Asansörü

Two Passenger Lifts - One Cargo Lift Indoor Car Park

Kapalı Otopark (Otomatik Araç Tanıma ve Bariyer Sistemi)

(Automatic Vehicle Recognition and Barrier System)

Misafir Otoparkı

Guest Parking

Araç Yıkama

Car Wash

Araç Şarj İstasyonu

Car Charge Station

Jeneratör

Generator

Depo

Storage

Güneş Paneli Paratoner (Yıldırımdan Korunma Sistemi)

Solar panel Lightning Rod (Lightning Protection System)

Yangın Güvenlik Sistemleri

Fire Safety Systems

Merkezi Isıtma Sistemi Salonlarda Klima Sistemi

Central Heating System Air Conditioning System in The Dining Rooms

İzolasyon ve Isı Tasarrufu

Isolation & Heat Saving

Daireler Arası Ses İzolasyonu

Sound Insulation

Energy Star Sertifikası

Energy Star Certified

Greenguard Gold Sertifikası Tüketimi Düşük Aydınlatmalar

Greenguard Gold Certified Low Power Consumption Lighting

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemleri

Rainwater Recycling Systems

Su Arıtma

Water Treatment

Su Deposu

Water Tank

Çöp Şutu Merkezi Elektrik Süpürgesi

Central Vacuum Cleaner

Merkezi Uydu Sistemi

Central Satellite System

Fiberoptik Altyapı

Fiberoptic Infrastructure

Mutfak Ankastreleri (Ocak,Davlumbaz, Fırın, Mikrodalga) Lounge Spor Merkezi Yüzme Havuzu Türk Hamamı Sauna Buhar Odası Sıcak Taş Odası Buz Odası Açık ve Kapalı Çocuk Oyun Alanı Mini Futbol ve Mini Basketbol Sahası Sinema Salonu Davet ve Etkinlik Alanı Kamelyalar Yürüyüş ve Bisiklet Yolları

71

Waste Disposal

Kitchen Accessories

(Oven, Paddle Box, Cooker, Microwave)

Lounge Fitness Centre Swimming Pool Turkish Bath Sauna Steam Room Hot Stone Room Ice Room Indoor & Outdoor Kids Playground Mini Football & Mini Basketball Courts Movie Theater Invitation & Activity Area Pergolas Walking & Cycling Tracks


9

11

8

12

1

2 7

6

5

4

3

13

4+1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Daire Home 5 14 34 15 15 12 14 19 5 5 6 3 18

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Tip 2

Type 2

Genel Brüt Alan : 187 m

Giriş Holü Hol Salon Mutfak Oturma Odası Oda 1 Oda 2 Ebeveyn Yatak Odası Ebeveyn Banyo Ebeveyn Giyinme Odası Genel Banyo Wc Kış Bahçesi

2

General Gross Space :

Kat Planları Floor Plans

10

Entrance hall Hall Dining Room Kitchen Living Room Room 1 Room 2 Parents’ Bedroom Parents’ Bathroom Parents’ Dressing Room Common Bathroom WC Winter Garden

72


PRYM LUXURY RESIDENCE

PRYM LUXURY RESIDENCE

AYRICALIKLARI

PRIVILEGES Smart Building Technology

Akıllı Bina Teknolojisi

24/7 Security

7/24 Güvenlik

Disabled Friendly

Engelli Dostu İki Adet Yolcu – Bir Adet Yük Asansörü

Two Passenger Lifts - One Cargo Lift Indoor Car Park

Kapalı Otopark (Otomatik Araç Tanıma ve Bariyer Sistemi)

(Automatic Vehicle Recognition and Barrier System)

Misafir Otoparkı

Guest Parking

Araç Yıkama

Car Wash

Araç Şarj İstasyonu

Car Charge Station

Jeneratör

Generator

Depo

Storage

Güneş Paneli Paratoner (Yıldırımdan Korunma Sistemi)

Solar panel Lightning Rod (Lightning Protection System)

Yangın Güvenlik Sistemleri

Fire Safety Systems

Merkezi Isıtma Sistemi Salonlarda Klima Sistemi

Central Heating System Air Conditioning System in The Dining Rooms

İzolasyon ve Isı Tasarrufu

Isolation & Heat Saving

Daireler Arası Ses İzolasyonu

Sound Insulation

Energy Star Sertifikası

Energy Star Certified

Greenguard Gold Sertifikası Tüketimi Düşük Aydınlatmalar

Greenguard Gold Certified Low Power Consumption Lighting

Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemleri

Rainwater Recycling Systems

Su Arıtma

Water Treatment

Su Deposu

Water Tank

Çöp Şutu Merkezi Elektrik Süpürgesi

Central Vacuum Cleaner

Merkezi Uydu Sistemi

Central Satellite System

Fiberoptik Altyapı

Fiberoptic Infrastructure

Mutfak Ankastreleri (Ocak,Davlumbaz, Fırın, Mikrodalga) Lounge Spor Merkezi Yüzme Havuzu Türk Hamamı Sauna Buhar Odası Sıcak Taş Odası Buz Odası Açık ve Kapalı Çocuk Oyun Alanı Mini Futbol ve Mini Basketbol Sahası Sinema Salonu Davet ve Etkinlik Alanı Kamelyalar Yürüyüş ve Bisiklet Yolları

73

Waste Disposal

Kitchen Accessories

(Oven, Paddle Box, Cooker, Microwave)

Lounge Fitness Centre Swimming Pool Turkish Bath Sauna Steam Room Hot Stone Room Ice Room Indoor & Outdoor Kids Playground Mini Football & Mini Basketball Courts Movie Theater Invitation & Activity Area Pergolas Walking & Cycling Tracks


12

11

3

9

8

2 10 4

5

6

7

13

4+1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Daire Home 5 14 34 15 16 13 16 16 4 5 6 3 19

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Tip 3

Type 3

Genel Brüt Alan : 187 m

Giriş Holü Hol Salon Mutfak Oturma Odası Oda 1 Oda 2 Ebeveyn Yatak Odası Ebeveyn Banyo Ebeveyn Giyinme Odası Genel Banyo Wc Kış Bahçesi

2

General Gross Space :

Kat Planları Floor Plans

1

Entrance hall Hall Dining Room Kitchen Living Room Room 1 Room 2 Parents’ Bedroom Parents’ Bathroom Parents’ Dressing Room Common Bathroom WC Winter Garden

74


Profile for Prym Luxury Residence

Prym Luxury Residence  

İlklerin Merkezi Tokat’ta Lüks Bir Yaşam Başlıyor.

Prym Luxury Residence  

İlklerin Merkezi Tokat’ta Lüks Bir Yaşam Başlıyor.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded