__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

СВИЊАРСКА ФАРМА Књижевна радионица на Филозофском факултету у Нишу. Радионицом руководе професори МИЛИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ и НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ. Присутни су докторанти МИЛЕ ПЕНКОВ, АНА СТОШОВИЋ и НЕНАД СТАЈКОВАЦ. ПАМФЛЕТ ПРОФЕСОР ЈОВАНОВИЋ: Тема наше радионице је памфлет. Да ли је памфлет књижевност? Који је циљ памфлета? Зашто се пишу памфлети? Надам се да сте проучили материју и да ћемо моћи да разговарамо на ову тему квалификовано. АНА СТОШОВИЋ: Ми смо се, професоре, договорили да ја поставим теоријске оквире за расправу, да се Ненад осврне на неке памфлете у српској књижевности, а да Миле говори о конкретном нападу у Топлици на писца Ивана Ивановића. ПРОФЕСОР ЈОВАНОВИЋ: Да пођемо од првог питања. По вашем мишљењу, да ли је памфлет књижевна творевина? АНА СТОШОВИЋ: Мислим да је тешко определити се децидентно. У теоријском смислу памфлет је спис, летак, чланак, брошура уперен против неке личности с намером да је пред јавношћу што више оцрни. Памфлет има увредљив тон, труди се да истакне негативне особине личности, с приметним претеривањима и нетачностима. Најчешће су те негативне особине измишљење, јер средство служи циљу. Памфлетом се углавном служе политички противници, нарочито уочи избора. Циљ је да се противник онемогући да победи на изборима. Онда се не бирају средства. ПРОФЕСОР ЦВЕТКОВИЋ: Каква је разлика између памфлета и сатире? И сатира има за циљ да жигоше одређене појаве, па и људе. АНА СТОШОВИЋ: Сатира означава књижевно дело у којем се критикују неке друштвене појаве и недостаци. Најчешће је кроз сатиру на подругљив и духовит начин изражена оштра осуда једног друштва или људских мана уопште. Њен основни циљ је да укаже на друштвене моралне слабости, пороке и изопачености, да их извргне руглу и подсмеху и да на тај начин допринесе њиховом отклањању. ПРОФЕСОР ЦВЕТКОВИЋ: Ако сам вас добро разумео, линија између памфлета и сатире може бити нејасна... Да ли можете теоријски да одредите где је та граница? АНА СТОШОВИЋ: Ми смо се сложоли да и сатира и памфлет имају сличан циљ критиковања друштва. Али, сатира иде ad rem, односно на ствар, а памфлет ад hominem, односно на човека. Иначе, обе врсте се служе истим књижевним врстама. И сатира и памфлет се могу јавити у облику песме, епиграма, басне, алегорије, шале, комедије, драме, епа, романа... НЕНАД СТАЈКОВАЦ: Ако ми дозволите, ја ћу на једном примеру то да илуструјем. Реч је о песми Бранка Радичевића „Пут“. Ово дело има елементе и једне и друге врсте. Бранко Радичевић га је написао са циљем да се обрачуна са противницима Вукове језичке реформе и да подржи увођење народног језика у књижевност. Свакако да поема „Пут“ има елементе и сатире и памфлета. Што је она ипак уметничко дело, има се захвалити Бранковој вештини и умећу прављења стихова. У том смислу бих се 1

Profile for Prozaonline

Ivan Ivanović: SVINJARSKA FARMA  

Književna radionica na Filozofskom fakultetu u Nišu. Radionicom rukovode profesori MILIVOJE JOVANOVIĆ i NIKOLA CVETKOVIĆ. Prisutni su doktor...

Ivan Ivanović: SVINJARSKA FARMA  

Književna radionica na Filozofskom fakultetu u Nišu. Radionicom rukovode profesori MILIVOJE JOVANOVIĆ i NIKOLA CVETKOVIĆ. Prisutni su doktor...

Advertisement