Page 28

Ljubomir Vujović         

Kod nas se ruke sve češće peru retroaktivno. Memoarima. Kad je neko lake vere ni nevera mu nije teška. I u istini smo ostali isti. Čista laţ! Kad ruke počnu da se peru u sudu retko ko izaĎe čistog obraza. Sva lepota smisla sastoji se u prikrivanju besmisla. Što su centri moći nemoćniji to je primena sile veća. Gospodo, stavite maske da svi budemo ljudi! Sva lepota našeg pamćenja sakrivena je u zaboravu. Dobili smo ono čega smo imali na pretek. NIŠTA!

Добривоје Лазаревић КУПИЛИ СМО ДЕМОКРАТИЈУ ПЛУС ДИКТАТОРА ГРАТИС! Београдски Балкански Троугао бр. 8. септембар - децембар 2018. Издавач: Друштво Књижевника Београда За издавача: Зоран Илић Главни и одг. уредник: Срђан Симеуновић Сендан Идејни оснивач: Александар Блажевић Уредништво: Зоран Илић, Драгана Симић, Васа Радовановић, Добривоје Лазаревић Штампа: Дијамант принт - Београд Тираж: 300. Za objavljivanje kontaktirati članove redakcije i glavnog urednika na njegovoj FB strani: Srdjan Simeunović Sendan

Web sајт:www.dkbg.tk CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 82 БЕОГРАДСКИ Balkanski trougao : časopis za angaţovanu knjiţevnost / glavni i odgovorni urednik SrĎan Simeunović Sendan. - 2018, br. 7- . Beograd : Društvo knjiţevnika Beograda, 2018(Beograd : Dijamant print). - 29 cm Naslov delimično ćir i lat.; tekst ćir. i lat. - Je nastavak: Balkanske vertikale = ISSN 2466-4227 ISSN 2620-1046 = Beogradski Balkanski trougao COBISS.SR-ID 267561996

28

Profile for Prozaonline

Balkanski-trougao-8  

Balkanski-trougao-8  

Advertisement