Page 19

Srđan Simeunović Sendan

*** U ovoj zemlji slepi koračaju ivicom savesti da sumnja ne nadjača griţa iznadje odbačenu samilost pravdajući laţ nevidelom. Od ove zemlje senke u ropcu na raskršćima doziva i penastih sudara grlno za vratom - a onda gde god jedna drugoj zvrnuto izmiču. Ovom zemljom zebost trne krzjem bodeţa što tutnji u provalije dupljama reč zakoprca bledo delu nebesa pogrbljena. Ova zemlja više ne zapeva strepno. U zebnju strgla tupim odzivima pred uhom iz grla sa devet kanjona ishrvano. Praskom nečuta. U ovoj zemlji Od ove zemlje Ovom zemljom Ova zemlja. Miladin Berić

BLAGODATNI OGANJ U strasnu subotu kad u Jurusalim kroči ţezlo prvog meĎu jednakima Gospod Sveti oganj Svetim duhom pali uz leluj boţanskog mirišljavog dima. Stvoren iz ničega, ali ipak stvoren protiv svih zakona i izvan sveg jasnog da nas liši sumnji da l' imamo koren il' smo produkt prostog zagrljaja strasnog. U ime oca, u ime sina, u ime Svetoga duha Blagodatni oganj pali svest o svesti koja kroz molitvu domiče do uha u kojem se vera o večnosti mresti. I svoju toplotu koja svetom kola i što mrsi niti nakon časnog posta ugnezdi u dušu novih apostola što će nad Jordanom videt' obris mosta. Kandilo svetluca nad Hristovim grobom prizivajuć' svete blagodatne ptice da poje moleban nad sveljudskim dobom koje liţe plamen što ne prlji lice. Kad se Blagodatan prividno ugasi on u svemu biva i o svemu sudi jer sve nas na kraju vaţu sveti tasi ako smo još uvek svesni da smo ljudi.

19

Profile for Prozaonline

Balkanski-trougao-8  

Balkanski-trougao-8  

Advertisement