Page 1

Nummer 901008

SERTIFIKAT Proxll AS Oslo, Norge

har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden

NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:

Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling - prosjektering - produksjon - salg - installasjon - service

Oslo, 2014-03-19

Ole Morten Weng Nemko AS, Certification Department Første gang utstedt 1998-03-03 Gyldig til 2017-03-29

Proxll i ems norsk  

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/06/Proxll_i_EMS-norsk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you