Page 1

Proxll AS

Oslo, Norge har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller Nemkos bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden

NS-EN ISO 14001:2004 Sertifikatet gjelder for følgende virksomhetsområder:

Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling - prosjektering - produksjon - salg - installasjon - service Oslo, 2011-03-24

___________________________ Pål Eddie Nemko AS, Certification Department

Sertifikatnummer: 901008 Første gang utstedt: 1998-03-03 Gyldig til: 2014-03-29

www.nemko.com

S E R T I F I K A T

Proxll as ems 14001 norsk 2011  

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/02/Proxll-AS-EMS-14001-norsk-2011.pdf

Proxll as ems 14001 norsk 2011  

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/02/Proxll-AS-EMS-14001-norsk-2011.pdf

Advertisement