Page 33

- den korrekte kameraoverv책kingen

Produktoversikt Artikkelnr.

Beskrivelse

Artikkelnr.

Beskrivelse

ProBox, inkl klient og web klient

6308611

Logistikk interface

6308585

ProBox 5, 5 kameralisens

6308613

Farlig gods kode gjenkjenning (Q4 2012)

6308586

ProBox 10, 10 kameralisens

6308587

ProBox 15, 15 kameralisens

6308614

SMA ProBox 5

6308588

ProBox 20, 20 kameralisens

6308615

SMA ProBox 10

6308589

ProBox 25, 25 kameralisens

6308616

SMA ProBox 15

6308590

ProBox 30, 30 kameralisens

6308617

SMA ProBox 20

6308591

ProBox 35, 35 kameralisens

6308618

SMA ProBox 25

6308592

ProBox 40, 40 kameralisens

6308619

SMA ProBox 30

6308593

ProBox 50, 50 kameralisens

6308620

SMA ProBox 35

Enterprise

6308621

SMA ProBox 40

6308594

Enterprise Basic

6308622

SMA ProBox 50

6308595

Enterprise kameralisens

6308623

SMA Enterprise Basic,

6308599

Enterprise Base SIP, audio

6308624

SMA Enterprise kameralisens

6306986

Enterprise SIP, audiolisenser

6308626

SMA SeeTec Anywhere NET

6308601

SeeTec Web klient

6308628

SMA Enterprise Base SIP, audio

6308605

SeeTec JustWatch klient

6308629

SMA Enterprise SIP, audio

6308600

SeeTec Enterprise klient

6308630

SMA SeeTec Enterprise klient

6308604

SeeTec Mobil klient, iPad

6308631

SMA SeeTec Web klient

6308602

SeeTec Mobil klient, Blackberry

6308632

SMA Mobil klient Blackberry

6308603

SeeTec Mobil klient, iPhone

6308633

SMA Mobil klient, iPhone

SeeTec Anywhere

6308634

SMA Mobil klient, iPad

SeeTec Anywhere NET

6308635

SMA JustWatch klient

Video Analyse

6308636

SMA Video Analyse Basic (pr kamera)

6308606

Video Analyse Basic (pr kamera)

6308637

SMA Video Analyse Premium (pr kam)

6308607

Video Analyse Premium (per kamera)

6308638

SMA Video Analyse Enterprice (stk)

6308608

Video Analyse Enterprise (per kam)

6308639

SMA LPR base modul (2stk kamera)

6308612

Container kode gjenkjenning

6308640

SMA LPR ekstra kameralisens

6308609

LPR base modul (2stk kam.lisenser)

6308641

SMA Logistik interface

6308610

LPR ekstra kameralisens

6308642

SMA Container kode gjenkjenn

6308643

SMA Farlig gods kode gjenkjenn

6308597

SMA, Software Maintenance Agreement

33

Kamerakatalog 2012 13 web  

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/06/Kamerakatalog_2012-13_web.pdf

Kamerakatalog 2012 13 web  

http://www.proxll.no/wp-content/uploads/2014/06/Kamerakatalog_2012-13_web.pdf

Advertisement