Page 1

SIMPLY CLE VER

www.skoda-auto.cz

Navigace Columbus Superb, Octavia, Yeti česky 11.09 S00.5610.68.15 3T0 012 151 CE

Columbus.indd 1

RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti 14.9.2009 15:25:30


Columbus.indd 2

14.9.2009 15:25:39


s2p0.2.book Page 1 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Rádionavigačním systémem Columbus (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tento Návod k obsluze, abyste se s Vaším navigačním systémem rychle a dobře seznámili. Pokud budete mít v souvislosti s Vaším navigačním systémem další dotazy nebo nějaké problémy, obraťte se, prosím, na servisního partnera Škoda, nebo kontaktujte Vašeho importéra. Odlišná národní zákonná ustanovení mají přednost před informacemi uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Přejeme Vám mnoho radosti a ujetých kilometrů s Vaším navigačním systémem a vždy šťastnou cestu. Vaše Škoda Auto


s2p0.2.book Page 2 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

2

Obsah

Obsah Obecné pokyny

........................

3

Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Důležitá upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Ovládání během jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Ovládání – všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Zadávací maska určená k zadávání libovolného textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Zadávací maska určená pro zadávání číslic . . .

8

Speciální funkce* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Zapnutí a vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Zabezpečení proti krádeži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Tlačítko režimu TONE

...............

10

Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Tlačítko režimu SETUP

Nastavení hlasového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Režim tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Video nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Režim navigace terénem (navigace offroad) .

46

Navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Tlačítko režimu RADIO

..............

17

Režim rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Tlačítko režimu MAP

................

53

Funkce dopravního hlášení TP . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Vypnutí displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Zobrazení aktuální polohy bez navádění k cíli

56

Tlačítko režimu TRAFFIC (TMC)

.

20

Tlačítko režimu PHONE

............

57

Zobrazení dopravního hlášení TRAFFIC (TMC)

20

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Tlačítko režimu MEDIA

..............

21

Všeobecné pokyny k režimu CD nebo DVD . .

21

Hlasové ovládání radionavigačního systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Hlavní nabídka MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Nabídka Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Věcný rejstřík

64

..............

11

Soubory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Hlavní nabídka nastavení (SETUP) . . . . . . . . . . . .

11

Externí zdroje* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Radio nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Ukládání a úprava audiosouborů (HDD) . . . . . .

28

Media nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Režim video-DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Telefon nastavení* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Režim TV* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Systémové nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Nastavení obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

35

Nastavení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Navigace – nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Nastavení dopravního hlášení . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Hlavní nabídka navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Zadávání cíle: Volba cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Paměť cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

...........................


s2p0.2.book Page 3 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Obecné pokyny

3

Obecné pokyny Přehled přístroje

7

– aktivuje hlasové ovládání přístroje. A 8 Nastavovací knoflík A

1 Zapnutí / vypnutí: Ovládací knoflík k zapnutí/vypnutí přístroje (stisA 2 A

− režim RADIO – otáčením lze ručně ladit stanice; krátkým stisknutím se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání stanic (Scan).

knutím) a k nastavování hlasitosti (otáčením) Tlačítko režimu pro zvolení požadované hlavní nabídky : − RADIO – aktivuje režim rádia a v režimu rádia přepíná mezi frekvenčními pásmy.

− režim MEDIA – otáčením lze ručně měnit titul; krátkým stisknutím v režimu audio se aktivuje / deaktivuje krátkodobé přehrávání titulů (Scan).

− MEDIA – aktivuje naposledy používané médium nebo vybere médium nové.

− Zobrazení mapy (MAP) – otáčením lze měnit měřítko mapy; krátkým stiskem se během vedení k cíli vyvolá zopakování navigačního hlášení.

− PHONE – aktivuje funkci telefonu* –případně vypne zvuk právě poslouchaného zdroje zvuku. − TONE – aktivuje nabídku pro nastavení zvuku a hlasitostí. − MAP – aktivuje zobrazení mapy se zobrazením aktuální polohy vozidla nebo se zobrazením trasy během vedení k cíli. V zobrazení mapy je možno aktivovat nebo deaktivovat ještě další okno s přídavnými informacemi. − NAV – aktivuje navigaci. − TRAFFIC (TMC) – aktivuje zobrazení uložených dopravních hlášení (Traffic-Message-Channels) = kanál dopravních hlášení. 3 A

− SETUP – umožňuje nastavení v jednotlivých režimech. ƒ a „ : tlačítka pro posun vzad a vpřed pro právě „poslouchaný“ zdroj zvuku. − režim RADIO – pro volbu rozhlasových stanic uložených v paměti. − režim MEDIA – pro volbu následující, resp. předcházející skladby. − režim TV – pro volbu TV stanic.

4 Otvor pro CD nebo DVD A 5 Touchscreen (dotyková obrazovka): oblasti na obrazovce, které mají A

6 A

barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem na obrazovku. Tlačítko pro vysunutí š – krátkým stiskem se vysune vložené CD nebo DVD do polohy, z které je lze odebrat.

9 A

− Navigace – během vedení k cíli se krátký stiskem vyvolá zopakování navigačního hlášení. Otvor pro vložení paměťové karty: Podporovány jsou paměťové karty SD (Secure Digital Memory Cards), MMC (Multimedia Cards) o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm a kapacitě do 4 GB včetně a SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou do 32 GB. Otvor pro vložení paměťové karty se nachází pod obrazovkou.

Značky v textu * Takto označené součásti výbavy jsou sériově montovány jen na určité modely nebo jsou dodávány jen jako mimořádná výbava.

ž Konec odstavce. b Odstavec pokračuje na další straně.

Důležitá upozornění Záruka Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.


s2p0.2.book Page 4 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

4

Obecné pokyny Poznámka

Poškození a závady, na které se záruka vztahuje, nesmí být způsobeny nesprávným zacházením s přístrojem nebo neodbornými pokusy o opravu poruch. Kromě toho nesmí být přístroj z vnější strany poškozen.

Obsluha navigačního systému Požadavky kladené dnes na řidiče v silniční dopravě od něj vyžadují, aby se neustále dokonale soustředil na jízdu. Rozsáhlé a náročné detaily vybavení tohoto systému nabízejí - vedle možností zábavné elektroniky - také řadu informací, které Vám pomohou dostat se rychle a spolehlivě k cíli. Navigační systém se svými četnými možnostmi by měl být obsluhován pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí. Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako je policie, sanitka a hasiči.

POZOR! Vždy platí pravidla silničního provozu, i když jsou doporučení systému pro řidiče v rozporu s jejich ustanoveními.

Knoflíky a tlačítka přístroje stiskávejte jen lehce, abyste přístroj nepoškodili. K ovládání přístroje stačí jen lehký stisk. Uvědomte si, že ovládací knoflíky mají tzv. místo žádaného zlomu, aby se snížilo riziko poranění.

K ovládání dotykové obrazovky nepoužívejte špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami. K ovládání stačí jen lehký tlak prstu. Zobrazení na obrazovce, které nelze dotykem zvolit, není v daném okamžiku zvolitelné.

Mějte na paměti, že zašpiněné nebo poškrábané navigační DVD může výrazně snížit rychlost a funkčnost navigace.

POZOR! Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce tohoto systému pouze tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo pod kontrolou!

Než začnete používat navigační systém

• •

Během jízdy dodržujte vždy pravidla silničního provozu.

Jména ulic a obcí mohou být změněna. Proto se může stát, že se jména uložená na navigačních DVD ve výjimečných případech neshodují se změněnými jmény.

Trasa, kterou navigační systém vypočítá, je doporučením, jak dojet k cíli cesty. Během cesty dávejte ale stále pozor na semafory, jednosměrné ulice, zákazy, změny jízdního pruhu, toky a přívozy.

Upozornění!

Pokus o zasunutí dalšího CD nebo DVD ve chvíli, kdy se se přístroj snaží již vložené CD nebo DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka pro vysunutí š trvá několik sekund, než je CD nebo DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD nebo DVD otevřen. Před vložením nového CD nebo DVD vyčkejte, až se již vložené CD nebo DVD vysune.

Poznámka

Váš navigační systém je vysoce výkonným počítačem. Tak jako Váš počítač doma, potřebuje i tento přístroj při komplikovaných procesech několik sekund k jejich zpracování. V takových případech se může stát, že přístroj nebude na ovládací pokyny reagovat, dokud na pozadí nezpracuje probíhající procesy. Mějte v takovém případě strpení, jinak by se mohlo stát, že si přístroj zadané ovládací kroky „zapamatuje“, i když na ně zdánlivě nereaguje. Tyto ovládací kroky budou přístrojem postupně zpracovávány, jakmile se ukončí procesy na pozadí, což může vést k nepřehlednosti.

Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami Dolby Laboratories®.

Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS, Inc.


s2p0.2.book Page 5 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Obecné pokyny

Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno.

Údržba obrazovky Zacházejte s obrazovkou opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jejího povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ji poškrábat. Obrazovku můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem.

Poznámka Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla poničit povrch obrazovky.

5


s2p0.2.book Page 6 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

6

Obecné pokyny

Ovládání během jízdy

Ovládání – všeobecně

Požadavky v současné silniční dopravě vyžadují trvalou plnou pozornost účastníků silničního provozu.

POZOR! Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla. Bude-li pozornost řidiče odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním.

Neodvracejte svoji pozornost od dění na silnici nastavováním nebo používáním přístroje.

Přístroj používejte jen tehdy, když to podmínky na silnici a počasí dovolí a Vaše pozornost nebude odváděna.

Různá nastavení hlasitosti by měla být volena tak, aby akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozů policie nebo hasičů, byly vždy dobře slyšitelné.

Obr. 1 Tlačítko režimu SETUP: hlavní nabídka Nastavení.

Poznámka V závislosti na zemi použití některé funkce rádionavigačního systému na obrazovce od určité rychlosti nelze zvolit. Nejedná se o závadu, nýbrž to odpovídá zákonným ustanovením dané země.

Obr. 2 Tlačítko režimu SETUP: Radio nastavení.

Obrazovka přístroje je takzvaný touchscreen (dotyková obrazovka). Oblasti na obrazovce, které mají barevný rámeček, jsou právě „aktivní“ a lze je ovládat dotykem na obrazovku.

„Funkční tlačítka“ na obrazovce – Aktivní oblasti, kterými se volí funkce nebo nabídka, se nazývají „funkční tlačítka“.


s2p0.2.book Page 7 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Obecné pokyny – Dotkněte se např. v hlavní nabídce Nastavení funkčního tlačítka Radio ⇒ strana 6, obr. 1, abyste zvolili Radio nastavení ⇒ strana 6, obr. 2. Ve které nabídce se právě A . nacházíte, vidíte v řádku pro tituly A – Funkčním tlačítkem y

B se vrátíte z každé nabídky do nabídky předcházející. A

Posouvání objektů nebo regulátorů C – Položte prst na obrazovku na pohyblivý objekt, např. na „posuvný regulátor“ A v „rolovacím pruhu“ ⇒ strana 6, obr. 2.

– Pohybujte prstem po obrazovce, aniž byste ho od obrazovky oddálili. Objekt se bude pohybovat spolu s prstem, ale jen v předdefinovaném rozsahu. – Jakmile se objekt ocitne v požadované poloze, sundejte prst z obrazovky. – Abyste si mohli prohlédnout zobrazený výřez nabídky ⇒ strana 6, obr. 2, posuňte pravý posuvný regulátor v rolovacím pruhu až úplně dolů. – Také můžete posuvným regulátorem pohybovat dolů a nahoru tím, že se na obrazovce dotknete funkčních tlačítek a a ` .

Stiskněte funkční tlačítko b ... na obrazovce, otevře se tzv. „vyskakovací okno“, v kterém jsou zobrazeny různé možnosti nastavení. Stiskněte krátce nastavení, které chcete změnit. Vyskakovací okno se ztratí a ve funkčním tlačítku b ... se zobrazí zvolená možnost nastavení. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, aniž byste změnili nastavení, stiskněte ve vyskakovacím okně funkční tlačítko O . „Zatrhávací políčko“ Některé funkce je možno jen zapnout nebo vypnout. Před funkcí, kterou je možno jen zapnout nebo vypnout, je zobrazeno tzv. „zatrhávací E . Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že funkce políčko“ ⇒ strana 6, obr. 2 A je zapnutá, prázdné zatrhávací políčko >, znamená, že je funkce vypnutá. Pro zapnutí nebo vypnutí jedenkrát krátce stiskněte příslušné funkční tlačítko.

Zadávací maska určená k zadávání libovolného textu

– Posuvným regulátorem v nastavovacím pruhu ? můžete také pohybovat tím, že stisknete - nebo + např. v nastavení pro režim video DVD.

Hlasové ovládání – Stiskněte krátce funkční talčítko , aktivujete tak hlasové ovládání tzv. „Speek what you see (Řekni to, co vidíš na obrazovce)“. – Poté sdělte svůj příkaz a nebo postupujte dle pokynů systému. Pokud na obrazovce žádná funkční tlačítka nejsou (např. během přehrávání DVD), dotkněte se krátce obrazovky, aby se funkční tlačítka zobrazila. „Rolovací pruh“ C mezi tlačítky se Svislý pruh na pravém okraji obrazovky s posuvným regulátorem A šipkou ` a a se označuje jako „rolovací pruh“. Ukazuje, že je možno zobrazit další položky nabídky, pokud se posuvný regulátor posune až dolů.

„Vyskakovací okna“ Funkční tlačítko se šipkou b za jiným funkčním tlačítkem zobrazuje právě zvolené D . nastavení, např. u Oblíb. TMC stanice b Automaticky ⇒ strana 6, obr. 2 A

7

Obr. 3 Zadávací maska určená k zadávání libovolného textu

V některých nabídkách máte možnost zadávat libovolný text. Například při zadávání jména adresáře na pevném disku pro uložení souborů MP3 nebo při vyhledávání zvláštního cíle.


s2p0.2.book Page 8 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

8

Obecné pokyny

– Pokud chcete použít řadu znaků, kterou Vám přístroj nabízí, stiskněte OK , pokud chcete v zadávacím řádku znaky mazat, stiskněte .

Zadávací maska určená pro zadávání číslic

– Jestliže se dotknete znaku na klávesnici v zadávací masce, objeví se tento znak v zadávacím řádku. – Znaky v zadávacím řádku můžete mazat, můžete měnit jejich pořadí a pro jejich doplnění si nechat zobrazovat zvláštní znaky. – Chcete-li řadu znaků v zadávacím řádku použít, stiskněte OK . Stisknutím y se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku použil. Další možnosti zadávání: : – přepínání mezi velkými a malými písmeny. ; – otevře zadávací masku pro číslice a zvláštní znaky. Funkční klávesa přepíná na A-Z . Abyste se vrátili zpět do zadávací masky pro písmena, stikněte A-Z .

Obr. 4 Zadávací maska určená pro zadávání číslic

– mezerník, slouží pro zadávání mezer. ‚ nebo b – umožňuje pohyb kurzoru v zadávacím řádku vlevo nebo vpravo. – maže znaky v zadávacím řádku od pozice kurzoru zprava doleva.

Volba zvláštních znaků pro písmena V některých zadávacích maskách jsou některá písmena označena trojúhelníčkem „a“. Ten upozorňuje na možnost vybrat pro dané písmeno zvláštní znak. Podržte prst na příslušném funkčním tlačítku tak dlouho, dokud se nezobrazí vyskakovací okno se zvláštními znaky. Do zadávacího řádku se potřebný zvláštní znak přemístí, když se ho dotknete – vyskakovací okno se zavře. Jestliže nevyberete žádný zvláštní znak, vyskakovací okno se po několika sekundách automaticky zavře. Některé zvláštní znaky je možno i „vypsat“. Místo německých zvláštních znaků „Ä“, „Ü“ a „Ö“ rozezná navigační systém také pořadí znaků „AE“, „UE“ a „OE“. Ostatní zvláštní znaky je možno také ignorovat, např. místo „É“, „Ę“ nebo „Č“ rozezná navigační systém také normální „E“.

– Pokud chcete použít řadu číslic, kterou Vám přístroj nabízí, stiskněte OK , pokud chcete v zadávacím řádku znaky zprava doleva mazat, stiskněte . – Číslici do zadávacího řádku zapíšete tím, když v zadávací masce stisknete příslušné funkční tlačítko 0 až 9 . – Jestliže je v zadávacím řádku správné číslo, stiskněte OK . Stisknutím y se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku použil.

Speciální funkce* Pomoc při parkování Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“, zobrazí se při její aktivaci na obrazovce vzdálenost od překážky. Climatronic Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou Climatronic, zobrazí se při její aktivaci na obrazovce změna nastavení.


s2p0.2.book Page 9 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Obecné pokyny Zobrazení hodin

– Je-li v zadávacím řádku zobrazen správný číselný kód, stiskněte OK .

V nabídce Systém-nastavení můžete vypnout / zapnout zobrazení času na obrazovce.

Číselný kód

Zapnutí a vypnutí přístroje 1 se přístroj zapne, resp. vypne. – Stisknutím ovládacího knoflíku A

Po zapnutí přístroje se aktivuje zdroj zvuku, který byl před vypnutím přístroje aktivní. Vytáhnete-li klíč ze zapalování, když je přístroj v provozu, přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete opět zapnout. Při vypnutém zapalování se přístroj přibližně po hodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru před vybitím). Tento proces může být libovolně často opakován.

Zabezpečení proti krádeži Ochranné kódování Vašeho navigačního systému proti krádeži zabrání tomu, aby byl přístroj uveden do provozu po přerušení napájení, např. během opravy vozidla nebo po krádeži. Po odpojení akumulátoru, po odpojení přístroje od palubní sítě a po přepálení pojistky je nezbytné, abyste při uvádění přístroje do provozu zadali ochranný kód.

Zadání kódu – Pokud se po zapnutí přístroje objeví pole s tlačítky a výzvou k zadání kódu, je nutno přístroj odblokovat zadáním správného čtyřmístného číselného kódu. Počet možných pokusů je zobrazen ve druhém řádku obrazovky. – Stiskněte číslici přímo na obrazovce v poli číslic 0 až 9 . Číslice se zobrazí v zadávacím řádku. – Po zadání řady čtyř číslic pole číslic zešedne (nebude aktivní) a zadávat další číslice již nebude možné. – Pokud chcete v zadávacím řádku číslice zprava doleva mazat, abyste případně opravili zadání, stiskněte na obrazovce tlačítko .

9

Aby se zajistila účinná ochrana proti krádeži, je možno číselný kód získat jen „online“ prostřednictvím systému Škoda. V případě potřeby se obraťte na partnera Škoda. Chybný číselný kód Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód, je možno proces zadávání ještě jednou zopakovat. Počet pokusů je zobrazen ve druhém řádku obrazovky. Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se asi na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byly přístroj a zapalování zapnuté. Pokud opět dvakrát zadáte chybný kód, přístroj se opět na hodinu zablokuje. Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále.

Poznámka Kód je normálně uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní dekódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné.


s2p0.2.book Page 10 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

10

Tlačítko režimu TONE

Tlačítko režimu TONE Nastavení zvuku Stisknutím tlačítka TONE můžete volit následující parametry:

• •

Výšky - středy - basy - nastavení výšek, středů a basů; Balance-fader - vyvážení hlasitosti (vlevo a vpravo = balance), (vpředu a vzadu =

fader);

• • • •

Nastavení hlasitosti Hlasitost při zapnutí - nastavení maximální hlasitosti, Dopravní hlášení - nastavení minimální hlasitosti, Navigace a hlasové ovládání - nastavení hlasitosti navigačních pokynů, nastavení

snížení hlasitosti média nebo rádia při navigačním hlášení,

• • •

Hlasitost telefonu nastavení minimální hlasitosti navigačních hlášení; PDC: snížení hlasitosti * -nastavení hlasitosti při parkování; Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti (GALA) - přizpůsobování hlasitosti

v závislosti na rychlosti;

• • • •

AV-výstup * - aktivace externího zdroje DVD; Potvrzovací tón - zapnutí / vypnutí potvrzovacího tónu při ovládání obrazovky; Nastavení EQ * - volba typu programu (lineární, řeč, rock, klasik, dance); Surround * - nastavení prostorového zvuku.

Funkce GALA Vaše rádio automaticky zvyšuje hlasitost při zvyšující se rychlosti jízdy. Vyšší čísla znamenají strmější nárůst hlasitosti. Snížení hlasitosti při aktivaci kontroly odstupu při parkování (PDC)* Je-li Vaše vozidlo vybaveno „pomocí při parkování“, sníží se automaticky hlasitost na předem definovanou úroveň, pokud je jednotka „pomoc při parkování“ aktivní. Navigační pokyny Zap – hlasová doporučení navigace pro jízdu budou reprodukována v přednastavené hlasitosti.

Dynamicky – hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypočítanou trasu opustíte, např. z důvodu hlášené překážky. Toto nastavení se doporučuje v případě, že akustická doporučení pro trasu, kterou denně jezdíte, nepotřebujete, ale chtěli byste je využít, když byste se od trasy museli odchýlit. Jestliže budou navigační pokyny z důvodu změny trasy opět vydávány, jsou navigační pokyny opět zapnuté (Zobrazení: Navigační pokyny b Zap ). Vyp – hlasová doporučení navigace pro jízdu nejsou vydávána.


s2p0.2.book Page 11 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu SETUP

11

Tlačítko režimu SETUP Hlavní nabídka nastavení (SETUP)

Radio nastavení

– Stisknutím tlačítka režimu SETUP vyvoláte hlavní nabídku Nastavení. Přehled nabídek nastavení Radio – nastavování funkcí tlačítek se šipkou v režimu rádia, zobrazovaných paměťových tlačítek, paměti stanic a dopravních hlášení TMC ⇒ strana 11, „Radio nastavení“. Media – nastavování pro přehrávání, pro zobrazování údajů MP3, aktivace / deaktivace externích zdrojů audio ⇒ strana 12. Telefon – aktualizace telefonního seznamu v přístroji, mazání seznamů volání a obsazování tlačítek zrychlené volby ⇒ strana 12. Systém – systémová nastavení, např. řeč, čas, zobrazení klimatizace*, návrat k původnímu nastavení, případně mazání nastavení ⇒ strana 15. Displej – nastavování jasu obrazovky, zobrazení mapy pro den a noc a nastavování potvrzovacího tónu při stisku tlačítka volby a zrušení volby ⇒ strana 13. Mapa – nastavování zobrazení mapy a symbolů, které se v ní ukazují ⇒ strana 14,

„Nastavení mapy“. Navigace – nastavování navigačních pokynů, adresy domů, virtuální ukázky jízdy

s manuálně zadaným výchozím bodem trasy ⇒ strana 14. Dopravní informace – volba oblíbené stanice TMC, nastavení filtru pro hlášení TMC a aktivace / deaktivace dopravních hlášení⇒ strana 15, „Nastavení dopravního hlášení“. Hlasové ovládání - nastavování stylu dialogu, vizuální nápovědy a mazání hlasových

záznamů. Video – nastavování řeči u vloženého DVD a poměru stran obrazu. Kromě toho je možno při provozování externího média zdroje nastavovat normu audia a videa ⇒ strana 15, „Video nastavení“ a lze provádět nastavování pro provoz televize .

Obr. 5 Nabídka: Radio nastavení.

Vyvolejte nabídku Radio nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Radio ⇒ obr. 5.

Nastavení zdroje pro výběr stanic pomocí tlačítek se šipkou Tlačítka se šipkou – Stisknutím Seznam stanic nebo Paměť stanic nastavte zdroj, ze kterého se v RADIO radio mají pomocí tlačítek se šipkou vybírat stanice. Pokud nastavíte Paměť stanic , budou se při přepínání, pomocí tlačítek se šipkou, zobrazovat jen ty stanice, které jsou uloženy v paměti stanic. V hlavní nabídce RADIO se vlevo nahoře zobrazí „Paměť“.

Regionální funkce RDS (RDS-Regional) – Stiskněte tlačítko RDS Regional (regionální vysílání) a v otevřeném vyskakovacím okně zvolte příslušné nastavení. – Pokud zvolíte tlačítko Automaticky , bude pro poslouchanou rozhlasovou stanici zvolen vždy takový kmitočet, který v danou chvíli poskytuje nejlepší příjem signálu.


s2p0.2.book Page 12 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

12

Tlačítko režimu SETUP

– Zvolíte-li tlačítko Fix , přístroj se pokusí udržet regionální vysílání stanice tak dlouho, dokud kvalita příjmu nebude natolik špatná, že bude hrozit ztráta programu.

Funkční tlačítka v nabídce – Media nastavení Aktivovat AV vstup – pro přehrávání z externího zdroje audio* nebo video *, je-li zabu-

dován TV tuner.

Zapnutí a vypnutí dopravních hlášení

Aktivovat AUX vstup – pro přehrávání externího zdroje audio *.

– Chcete-li zapnout nebo vypnout přijímání dopravního hlášení, stiskněte v nabídce Radio nastavení funkční tlačítko Dopravní vysílání (TP) . Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že funkce dopravního hlášení je zapnutá.

AUX úrov. vstupu - nastavení vstupní citlivosti externího zdroje*.

Volba oblíbené stanice TMC

Deaktivovat názvy skladeb/interpretů – podle nastavení se bude při přehrávání AudioCD s CD textem a v režimu MP3 zobrazovat jméno skladby a jméno zpěváka nebo jen název souboru a adresáře.

– V nabídce Radio nastavení se ve funkčním tlačítku Aktuální TMC stanice: ... zobrazuje ta stanice TMC, z které se dopravní hlášení přijímají.

Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů – přehraje postupně všechna data MP3 v adresářích a podadresářích v takovém pořadí, v jakém jsou uložena na přehrávaném médiu.

– Stiskněte funkční tlačítko, které je za funkčním tlačítkem Oblíbená TMC stanice , a zvolte Vaši oblíbenou stanici TMC.

telefon.

– Přejete-li si, aby stanici TMC vyhledával přístroj, stiskněte Automaticky .

Vymazání paměti stanic – Chcete-li smazat všechny stanice, které jsou uloženy v paměti stanic, stiskněte funkční tlačítko Smazat seznam v paměti a potvrďte následnou ubezpečovací otázku. Volit můžete následující funkce: Oblíbená stanice TMC Není-li možno „oblíbenou“ stanici TMC již přijímat, systém automaticky vyhledá jinou stanici TMC, která má v oblasti, kterou projíždíte, nejlepší příjem. To, z které stanice dopravní hlášení přijímáte, se zobrazuje v Radio nastavení.

Media nastavení Vyvolejte nabídku Media nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Media . – Zatržítko do zatrhávacího políčka = před záznamem umístíte tím, že stisknete příslušné funkční tlačítko.

Aktivovat Bluetooth audio * - umožňuje bezdrátový přenos souborů MP3 z přípravy pro

Telefon nastavení* Vyvolejte nabídku Telefon nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Telefon .

Aktualizace telefonního seznamu v přístroji – Chcete-li aktualizovat v přístroji všechny záznamy, které byly od posledního spojení přístroje s mobilním telefonem provedeny v telefonním seznamu mobilního telefonu nebo SIM karty, stiskněte funkční tlačítko Aktualizovat telefonní seznam . Tento proces může trvat několik minut. – Potvrďte následnou ubezpečovací otázku. Během aktualizace dat je pořád ještě možno z telefonního seznamu přístroje volit „stará“ data.

Mazání seznamů volání – Stiskněte funkční tlačítko Smazat seznamy volání . – Potvrdíte-li následnou ubezpečovací otázku Smazat , smažou se všechna telefonní čísla uskutečněných a nepřijatých volání, která jsou v přístroji uložena.


s2p0.2.book Page 13 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu SETUP Úprava tlačítek zrychlené volby

Obnovení výrobního nastavení přístroje

– Přejete-li si upravovat tlačítka zrychlené volby, stiskněte funkční tlačítko Zrychlená volba .

– V nabídce Systém-nastavení stiskněte funkční tlačítko Výrobní nastavení .

– V následné nabídce stisknutím zvolte to tlačítko zkrácené volby, jehož obsazení si přejete změnit.

Poznámka

13

– Takto vyberte nastavení, které se má vrátit na výrobní nastavení. – Stisknete-li funkční tlačítko Nastavit a potvrdíte následnou ubezpečovací otázku, vrátí se zvolené nastavení na výrobní nastavení a všechna data, která v něm jsou uložena, budou smazána.

Možnosti volby nastavení telefonu závisí na stupni výbavy přípravy pro telefon.

Systémové nastavení

Nastavení „Čas“ a „Datum“ se musí nastavit manuálně jen v některých případech. Normálně se čas a datum do přístroje přebírají z vozidla automaticky.

Vyvolejte nabídku Systém-nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Systém .

Nastavení obrazovky

Ruční změna jazyka systému

Vyvolejte nabídku Nastavení displeje stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Displej .

– Stiskněte tlačítko Jazyk/Language a poklepem v otevřeném vyskakovacím okně zvolte požadovaný jazyk. Pokud je zvolena položka „Automaticky“ je jazyk systému jazykem nastaveným v menu informačního displeje. Přejete-li si, je možné pro přístroj nastavit jiný komunikační jazyk.

Změna systémového nastavení

Jas – Stiskněte funkční tlačítko, které je za Stupeň jasu a ve vyskakovacím okně zvolte jedno nastavení.

– Změníte nastavení jednotky vzdálenosti.

– Jestliže stisknete funkční tlačítko Automaticky , bude se jas obrazovky nastavovat v závislosti na světelných poměrech automaticky pomocí snímačů.

– Změníte formát zobrazování času.

– Stisknete-li jiné funkční tlačítko, můžete jas obrazovky nastavit manuálně.

– Změníte formát zobrazování datumu.

Zobrazení pro den a noc

Zobrazení času

– Stiskněte funkční tlačítko, které je za Den / noc , a ve vyskakovacím okně zvolte jedno nastavení.

– V nabídce Systém-nastavení stiskněte funkční tlačítko Zobrazení času nastaví se automatické zobrazování času na obrazovce. – Možnost zobrazení hodin v režimech RADIO, MEDIA a MAP (mapa). – Aktuální čas je přebírán z panelu přístrojů ve voze. – Po vypnutí přístroje zůstává čas nadále zobrazen.

– Jestliže stisknete funkční tlačítko Automaticky , bude se zobrazení mapy pro den a noc zobrazovat v závislosti na tom, zda je, či není zapnuté světlo pro jízdu. – Stisknete-li funkční tlačítko Den nebo Noc , bude se mapa zobrazovat buď v zobrazení pro den nebo pro noc.


s2p0.2.book Page 14 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

14

Tlačítko režimu SETUP

Potvrzovací tón

Nastavení omezení rychlosti

– Stiskněte funkční tlačítko, které je za Potvrzovací tón , a ve vyskakovacím okně zvolte jedno nastavení.

Je-li zatržítko zadané = zobrazí se na displeji aktuální omezení rychlosti v daném úseku silnice.

– Podle toho, jestli si přejete, aby byl potvrzovací tón funkčních tlačítek zapnutý nebo vypnutý, stiskněte Zap nebo Vyp .

Navigace – nastavení

Vypnout displej – Stisknutím funkčního tlačítka Vypnout displej je možné vypnout obrazovku do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazená pouze černá obrazovka a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. – Obrazovku uvedete do aktivního režimu dotykem na obrazovku nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.

Poznámka Počítejte s tím, že se za určitých okolností může stát, že při manuálním nastavování obrazovky nemusí být zobrazení vždy dostatečně čitelné. Obr. 6 Nabídka: Navigace – nastavení

Nastavení mapy Vyvolejte nabídku Nastavení mapy stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Mapa .

Vyvolejte nabídku Navigace – nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Media .

Poloha dodatečného okna Dodatečné okno

Volit můžete následující funkce:

Slouží k ustavení dodatečného okna v zobrazení mapy. Symbol cíle Zobrazí cíle ve 2D nebo 3D zobrazení. Volba zobrazovaných detailů mapy Vybrat detaily mapy Stisknutím zvolte detail mapy, který se má zobrazovat. Zvolené detaily mapy se budou zobrazovat zatržítkem v zatrhávacím políčku = a dole v zadávacím řádku.

• • •

Nabídnout 3 alternativní trasy - nabídka tří alternativních tras; Navigační pokyny - nastavení navigačních pokynů;

Zobrazení času - během navádění k cíli se pak bude v zobrazení mapy ukazovat buď čas dojezdu nebo doba jízdy;

• •

Zadání adresy domů - zadání adresy domů; Rozšířené nastavení navigace - aktivace demo režimu a zadání průměrné rychlosti

pro výpočet času.

Zobrazení symbolů top-cílů

Režim demo

Je-li zatržítko zadané =, budou se všechny cíle, které jsou uloženy jako top-cíle, zobrazovat v mapě symbolem zvolené kategorie top-cílů.

V režimu demo můžete spustit virtuální (zdánlivé) navádění k cíli. Virtuální (zdánlivé) navádění k cíli se bude po dosažení fiktivního (smyšleného) cíle opakovat.


s2p0.2.book Page 15 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu SETUP Vzhledem k tomu, že se v tomto případě musí přístroj nejprve zorientovat, může v závislosti na počtu přijímaných satelitů nějakou dobu trvat, než opět určí skutečnou polohu vozidla. Ujeďte několik metrů. Navigační pokyny

Nastavení hlasového ovládání Vyvolejte nabídku Nastavení hlasového ovládání stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Hlasové ovládání .

Vyp. – hlasová doporučení pro jízdu nejsou vydávána.

Styl dialogu

Dynamická – hlasová doporučení pro jízdu budou vydávána jen v případě, že vypo-

– Zvolte Dlouhý dialog - systém vysloví hlášení celé bez zkrácení nebo Krátký dialog - systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí.

čítanou trasu opustíte, např. z důvodu dopravní komplikace. Toto nastavení se doporučuje v případě, že akustická doporučení pro trasu, kterou denně jezdíte, nepotřebujete, ale chtěli byste je využít, když byste se od trasy museli odchýlit. Jestliže budou navigační pokyny z důvodu změny trasy opět vydávány, jsou navigační pokyny opět zapnuté (Zobrazení: Navigační pokyny b Zap ). Zap. – hlasové pokyny pro jízdu jsou vydávány během režimu audio.

Nastavitelná průměrná rychlost V závislosti na nastavené průměrné rychlosti se bude během výpočtu trasy zjišťovat a podle nastavení zobrazovat čas dojezdu nebo doba jízdy.

Vizuální nápověda – Zvolená vizuální nápověda zobrazí nabídku nejdůležitějších možných příkazů ve vyskakovacím okně Možné příkazy jsou:

Smazat hlasové záznamy – Smaže hlasové záznamy uložené pro jednotlivé položky.

Nastavení dopravního hlášení

Video nastavení

Vyvolejte nabídku Nastavení dopravního hlášení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Dopravní informace .

Vyvolejte nabídku Video nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Video .

Volba oblíbené stanice TMC Oblíbená TMC stanice

Změna jazyka

Přejete-li si, aby stanici TMC vyhledával přístroj, stiskněte Automaticky .

– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko Audio-jazyk , Menu-jazyk nebo Titulky a ve vyskakovacím okně zvolte jazyk.

Volba zobrazovaných hlášení TMC filtr Mají-li se během navádění k cíli zobrazovat jen ta dopravní hlášení, která se vztahují k Vaší trase, stiskněte Na cestě . Mají-li se zobrazovat všechna aktuální dopravní hlášení, stiskněte Všechna hl. . Zapnutí a vypnutí dopravních hlášení Dopravní hlášení Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že funkce dopravního hlášení je zapnutá.

15

– Zobrazování titulků se vypne stisknutím Vyp .

Změna poměru stran obrazu – Stávající poměr stran je zobrazen za funkčním tlačítkem DVD-formát . – Abyste mohli nastavit požadovaný formát, stiskněte funkční tlačítko DVD-formát a ve vyskakovacím okně zvolte buď 4:3 nebo 16:9 . Všechny soubory video se nyní budou přehrávat v nastaveném poměru stran.


s2p0.2.book Page 16 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

16

Tlačítko režimu SETUP

Nastavení pro vozidla s tunerem TV Je-li na přístroj připojen tuner TV, jsou k dispozici ještě další možnosti nastavení.


s2p0.2.book Page 17 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu RADIO

17

Tlačítko režimu RADIO Režim rádio

Výběr rozhlasové stanice ze seznamu stanic

Volba rozhlasové stanice

– Chcete-li si nechat zobrazit rozhlasové stanice, které je možno v daném okamžiku přijímat, stiskněte funkční tlačítko Seznam stanic .

Funkce Scan – Abyste spustili automatické přehrávání v právě poslouchaném frekvenčím 8 . Začnou se pásmu, stiskněte nastavovací knoflík na přístroji vpravo dole A přehrávat, vždy po dobu asi pěti sekund, všechny dostupné rozhlasové stanice v pořadí, v jakém jsou v seznamu stanic. – Můžete také stisknout funkční tlačítko Extra a ve vyskakovacím okně stiskněte Scan . – Pokud si přejete automatické přehrávání na právě přehrávané stanici ukončit, stis8 nebo funkční tlačítko b Scan . kněte znovu nastavovací knoflík A

Manuální ladění Obr. 7 Hlavní nabídka RADIO

Všechny dostatečně silné rozhlasové stanice se automaticky uloží do seznamu stanic. Seznam stanic se pravidelně automaticky aktualizuje.

Volba hlavní nabídky RADIO a volba frekvenčního pásma – Stisknutím tlačítka režimu RADIO se dostanete do hlavní nabídky RADIO. V horní části obrazovky se zobrazí právě naladěná rozhlasová stanice. – Chcete-li změnit frekvenční pásmo, stiskněte znovu tlačítko režimu RADIO . Také můžete stisknout v hlavní nabídce RADIO funkční tlačítko Pásmo a ve vyskakovacím okně stiskněte FM nebo AM . Aktuální frekvenční pásmo se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.

Změna rozhlasové stanice 3 nebo stisknutím tlačítek se – Krátkým stisknutím tlačítek se šipkou na přístroji A šipkou na obrazovce hlavní nabídky RADIO ⇒ obr. 7 přepnete k předcházející nebo následující stanici.

– Chcete-li rozhlasovou stanici naladit ručně pomocí její frekvence, otáčejte nasta8 . Ve spodní části obrazovky se zobrazuje stupnice zvoleného vovacím knoflíkem A frekvenčního pásma. – Jestliže stisknete krátce nastavovací knoflík, ruční volba frekvence se ukončí a zobrazí se opět funkční klávesy.

Poznámka

Objeví-li se na obrazovce vlevo nahoře „Paměť“, můžete pomocí tlačítek se šipkou přepínat jen mezi stanicemi v paměti stanic.

Ukládání rozhlasových stanic do paměti Uložení rozhlasové stanice do jedné ze zobrazených předvoleb – Stiskněte v hlavní nabídce RADIO jedno ze šesti tlačítek zobrazených předvoleb 1 ... až 6 ... a podržte je stisknuté tak dlouho, dokud se neozve signální tón. Právě poslouchaná rozhlasová stanice je tím uložena do této předvolby.


s2p0.2.book Page 18 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

18

Tlačítko režimu RADIO

Uložení rozhlasové stanice do paměti stanic

Změna jména stanice

– Stiskněte v hlavní nabídce RADIO funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 17, obr. 7. Otevře se vyskakovací okno s nabídkou skupin paměťových míst.

Jméno stanice můžete ručně upravit.

– Vyberte jednu ze skupin paměťových míst a otevře se nabídka pro uložení šesti rozhlasových stanic. – Vyberte jedno paměťové místo a stanici uložte podržením na paměťovém místě. – Pokud vyberete paměťové místo, na kterém je již rozhlasová stanice uložena, tak se přepíše.

Volba uložených rozhlasových stanic

Zvolte uloženou rozhlasovou stanici a počkejte, až se na obrazovce ukáže její správné jméno. Podržte prst na zobrazení jména stanice mezi tlačítky se šipkou tak dlouho, dokud se neobjeví „Jméno stanice uloženo“.

Funkce dopravního hlášení TP Zapnutí nebo vypnutí dopravního hlášení TP (TMC Program) – Stisknutím tlačítka režimu RADIO se dostanete do hlavní nabídky RADIO. – Stiskněte funkční tlačítko Extra .

Jestliže je rozhlasová stanice, kterou právě posloucháte, již uložena v paměti stanic, objeví se za označením frekvenčního pásma (FM nebo AM) číslo jejího paměťového místa.

– V otevřeném vyskakovacím okně krátce stiskněte TP , tím funkci dopravního hlášení zapnete, případně vypnete.

Volba stanic pomocí předvoleb

Zobrazení „TP“ ve spojení se jménem stanice (např. v seznamu stanic nebo v paměti stanic) poukazuje na stanici s dopravním vysíláním.

– Stanici uloženou na jedné z předvoleb 1 ... až 6 ... v hlavní nabídce RADIO zvolíte krátkým stisknutím příslušné předvolby.

Volba uložených stanic z paměti – Ve vyskakovacím okně zvolte, které předvolby se mají zobrazovat v hlavní nabídce RADIO. – V paměti stanic stiskněte zobrazení požadované stanice.

Funkce RDS RDS („Radio Data System“) slouží k přenosu identifikace programu a umožňuje kromě jiného také automatické vyhledávání téže rozhlasové stanice na jiné frekvenci. Je-li dostatečně kvalitní příjem, zobrazuje se, u rádiových stanic s možností RDS, místo frekvence stanice její jméno. V případě, že rozhlasová stanice v okamžiku ukládání do paměti vyšle nějakou doplňkovou informaci pomocí funkce RDS, může se stát, že se v paměti stanic neobjeví správné jméno stanice.

Je-li funkce dopravního hlášení zapnutá, stará se část přístroje určená k příjmu o to, aby byla vždy přijímána nějaká stanice s dopravním vysíláním, nezávisle na tom, kterou rozhlasovou stanici posloucháte. Připravenost přijímat dopravní vysílání je symbolizována písmeny „TP“ v pravém horním rohu obrazovky. Pokud by se stalo to, že by nebylo možno přijímat žádnou rozhlasovou stanici s dopravním vysíláním, např. z důvodu nějakého rušení rádiového příjmu, zobrazí se místo „TP“, „No TP“. Počítejte s tím, že parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou rádiový signál rušit natolik, že dojde k jeho úplnému výpadku. Příchozí dopravní hlášení Pokud chcete přehrávání dopravního hlášení přerušit, stiskněte ve vyskakovacím okně Dopravní vysílání funkční tlačítko Zrušit . Funkce příjmu dopravního vysílání zůstane aktivována a příští dopravní hlášení bude opět přehráno, bude-li zapnuté rádio. Pokud stisknete funkční tlačítko TP deakt. , funkce příjmu dopravních hlášení se natrvalo vypne.


s2p0.2.book Page 19 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu RADIO

Vypnutí displeje Vypnout displej – Stisknutím funkčního tlačítka Vypnout displej je možné vypnout obrazovku do tzv. úsporného režimu, kdy je zobrazená pouze černá obrazovka a v dolní části se zobrazí pouze aktuální informace o zdroji audio. – Obrazovku uvedete do aktivního režimu dotykem na obrazovku nebo na kterékoli tlačítko kromě dotyku na ovládací knoflík.

19


s2p0.2.book Page 20 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

20

Tlačítko režimu TRAFFIC (TMC)

Tlačítko režimu TRAFFIC (TMC) Zobrazení dopravního hlášení TRAFFIC (TMC) Dopravní hlášení TMC se (v závislosti na nastavení) využívají během navádění k cíli k optimalizaci trasy v případě dopravní komplikace. – Chcete-li zobrazit seznam aktuálních dopravních hlášení, stiskněte tlačítko režimu TMC . – Stisknutím zobrazení dopravního hlášení získáte o tomto hlášení podrobné informace. – V zobrazení podrobných informací o hlášení můžete pomocí tlačítek se šipkou listovat postupně všemi přijatými dopravními hlášeními. V Radio nastavení můžete stanovit, z které TMC stanice se mají dopravní hlášení zobrazit. Během navádění k cíli se (v závislosti na nastavení) zobrazují všechna dopravní hlášení, která se týkají okolí aktuální polohy nebo vypočtené trasy. Druh komplikace se v zobrazení podrobných údajů o dopravní komplikaci a na mapě zobrazuje příslušným symbolem. Směr, v kterém se na mapě vyskytuje dopravní komplikace, je znázorněn šipkou v symbolu. Bezprostředně po přijatém hlášení o dopravní komplikaci můžete výpočet objízdné trasy zadat také manuálně.

Poznámka

Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí průběžně dopravní hlášení TMC. Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.

Dopravní hlášení TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a ukládána jen tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.

Správnost dynamického navádění k cíli je závislá na vysílaných dopravních hlášeních. Za jeho obsah zodpovídají dopravní redakce rozhlasových stanic.

Dopravní hlášení TMC jsou potřebná také pro dynamickou navigaci.

Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou úsporu.


s2p0.2.book Page 21 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA

21

Tlačítko režimu MEDIA Všeobecné pokyny k režimu CD nebo DVD

Pokud je teplota uvnitř přístroje příliš vysoká, nelze do přístroje zasunout CD ani DVD. Přístroj se přepne do posledního aktivního režimu.

V interní mechanice je možno přehrávat audio-CD (CD-A) a audio-DVD, MP3-CD a MP3-DVD, jakož i video-DVD. Nečitelné CD Vložíte-li CD nebo DVD, které přístroj nebude moct přečíst, objeví se na chvíli „Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD.“ nebo „Chybný formát dat. Data nemohou být načtena.“ a CD nebo DVD se po několika sekundách vysune do polohy, z které je lze odebrat. Pokud CD nebo DVD nevyjmete během 10 sekund, zasune se z bezpečnostních důvodů opět do přístroje.

POZOR!

Přehrávač CD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.

Přehrávač CD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. Pokud vykazuje přehrávač CD mechanickou závadu nebo musí být opraven, obraťte se proto výhradně na odborný servis.

Upozornění!

Pokus o zasunutí dalšího CD nebo DVD ve chvíli, kdy se přístroj snaží již vložené CD nebo DVD vysunout, by mohl vést ke zničení mechaniky přístroje. Pamatujte na to, že po stisknutí tlačítka pro vysunutí š trvá několik sekund, než je CD nebo DVD vysunuto. Během této doby je otvor pro vložení CD nebo DVD otevřen. Před vložením nového CD nebo DVD vyčkejte, až se již vložené CD nebo DVD vysune.

Je-li na CD/DVD mechanická závada, nebo je-li CD nebo DVD špatně nebo nedostatečně vloženo, objeví se na obrazovce nejprve „Chyba CD/DVD. Prosím zkontrolujte CD/DVD.“ a potom „Chyba mechaniky DVD“. Zkontrolujte CD nebo DVD a vložte je znovu správně a úplně do mechaniky. Pokud se znovu objeví „Chyba mechaniky DVD“, obraťte se na servisního partnera Škoda.

Poznámka

Pokud je funkční tlačítko CD zobrazeno jako neaktivní, znamená to, že není vloženo žádné Audio-CD/DVD nebo že to, které je vložené, není čitelné.

Může se stát, že CD / DVD s ochranou proti kopírování a CD-R, CD-RW a DVD-RW, která nejsou originální, nebude možno přehrát nebo jejich přehrání bude omezené.

Přístroj reprodukuje také zvukové soubory WMA (Windows Media Audio) a pokud nejsou pomocí DRM (Digital Rights Management) chráněny autorskými právy, lze je ukládat i na pevný disk (HDD). Ovládání a chování přístroje odpovídá komprimovaným audiosouborům MP3 a nebude dále zvlášť popisováno.

• •

Věnujte pozornost i dalším upozorněním, která se týkají režimu MP3 ⇒ strana 25.

Věnujte pozornost zákonným ustanovením týkajícím se autorských práv, která platí ve Vaší zemi.

Mechanika DVD použitá v přístroji využívá k reprodukci zvuku kódovací systém Dolby Digital® a MLP Lossless®, čímž zajišťuje vysokou kvalitu audio DVD s tímto standardem. „Dolby®“, „MLP Lossless®“ a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami Dolby Laboratories®.

Pomocí „DTS®“ a „DTS 2.0®“ se převádí Surround-Sound DVD a je reprodukován v nejlepší kvalitě. „DTS®“ a „DTS 2.0®“ jsou registrovanými známkami DTS, Inc.


s2p0.2.book Page 22 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

22

Tlačítko režimu MEDIA

Hlavní nabídka MEDIA

Volba hlavní nabídky MEDIA a změna média zdroje

Hlavní nabídka MEDIA – přehled

– Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje. – Jestliže je možno v daném okamžiku na přístroji vybírat zdroje video a audio, lze tlačítkem režimu MEDIA přepínat mezi posledními zdroji audio a video. Tlačítka na přístroji k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video 3 se vždy ovládá právě poslouchaný zdroj Tlačítky se šipkou na přístroji ƒ nebo „ A audio bez ohledu na to, v jaké nabídce se právě nacházíte.

ƒ – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly. „ – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. Obr. 8 Hlavní nabídka MEDIA: Nabídka Audio.

V nabídce právě přehrávaného zdroje audio je možno přepínat mezi jednotlivými tituly pomocí nastavovacího knoflíku. Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video M – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávaného titulu nebo kapitoly, opakovaným stisknutím pak na začátek předcházejícího titulu nebo předcházející kapitoly. L – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek dalšího titulu nebo kapitoly. N – pauza: reprodukce bude na aktuálním místě přerušena a symbol se změní na b – po stisknutí bude reprodukce z téhož místa opět pokračovat.

Volitelné zdroje audio v nabídce Audio CD – přepne na vložené CD/DVD. SD – přepne na zasunutou paměťovou kartu. Obr. 9 Hlavní nabídka MEDIA: Nabídka Video-DVD.

Hlavní nabídka MEDIA se zobrazuje buď jako nabídka Audio ⇒ obr. 8 nebo jako nabídka DVD ⇒ obr. 9, podle toho, jaké jste zvolili médium zdroje.

HDD – přepne na soubory audio, které jsou uložené na interním pevném disku ⇒ strana 25. Soubory MP3 a nechráněné soubory WMA je možno ukládat na pevný disk ze všech médií, která lze zvolit (CD, DVD a paměťová karta). AUX nebo BT-audio * – přepne na připojený externí zdroj audio*. Ovládání připojeného externího zdroje audio navigací je možné jen v omezené míře a závisí na druhu připojeného zdroje audio.


s2p0.2.book Page 23 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA Volitelné zdroje video v nabídce Video-DVD AV – přepne na připojený externí zdroj video.

23

Vyjmutí CD/DVD

TV – jestliže je zapojen TV-Tuner* přepne na režim TV ⇒ strana 31.

– Stiskněte tlačítko š , CD/DVD v interní mechanice CD/DVD se vysune do polohy, z které je lze odebrat.

DVD – přepne na video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD ⇒ strana 29.

Pokud CD/DVD z polohy, z které je lze odebrat, nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů asi po 10 sekundách zpět do přístroje.

Další funkční tlačítka v nabídce Audio

Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje ⇒ strana 28.

Video – přepne na nabídku DVD a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj videa. Opakovat – otevře vyskakovací okno, v kterém se pro funkci opakování stanoví, zda se má opakovat Skl. nebo CD (v režimu Audio-CD), případně aktuální Adresář (v režimu MP3 ⇒ strana 25). Extra – otevře vyskakovací okno, v kterém lze spustit přehrávání skladeb v náhodném pořadí Mix, přehrávání začátků skladeb Scan, zobrazit kapacitu HDD Kapacita HDD nebo Vypnout displej. Výběr – otevře seznam skladeb aktuálního audio zdroje, aby bylo možno zvolit jinou

Soubory WMA (Windows Media Audio) Soubory audio, které jsou komprimované pomocí Windows Media Audio, mohou být ještě chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.

Zasunutí nebo vyjmutí paměťové karty

skladbu nebo jiný zdroj audio.

Zasunutí paměťové karty

Další funkční tlačítka v nabídce DVD Audio – přepne na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj audia.

– Zasuňte paměťovou kartu do otvoru pro vložení karty useknutým rohem vpravo vpředu (vodorovný otvor), případně nahoře vpředu (svislý otvor) natolik, až zaklapne. Reprodukce se zahájí automaticky.

Menu – přepne na DVD, které je přehráváno v interní mechanice CD/DVD do nabídky filmu a ještě otevře nabídku přístroje pro ovládání.

Vyjmutí paměťové karty

Obraz – otevře nabídku pro nastavení, aby bylo možno seřídit obraz přehrávaného

filmu. Kapitola – otevře výběr kapitol DVD, které je přehráváno v interní mechanice

CD/DVD.

Vložení nebo vyjmutí CD/DVD

– Jestliže zatlačíte na zasunutou paměťovou kartu proti odporu pružiny, karta „vyskočí“ do polohy, z které ji lze vyjmout.

Vložení cílů z paměťové karty – Pomocí funkce Importovat cíle v nabídce Navigace můžete vkládat cíle z SD karty. Cíle musí být uloženy na SD kartě pouze v daném formátu.

Vložení CD/DVD

Z SD karty lze číst jen soubory MP3 a nechráněné soubory WMA. Jiné soubory budou ignorovány.

– CD nebo DVD zasuňte do otvoru potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Reprodukce se zahájí automaticky.

Soubory MP3 a WMA, které lze přehrát, je možno také uložit na pevný disk přístroje ⇒ strana 28.


s2p0.2.book Page 24 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

24

Tlačítko režimu MEDIA

Prázdná paměťová karta nebo nečitelná data

Otevření nabídky výběru dostupných zdrojů audio

Pokud zasunete paměťovou kartu, na které nejsou uloženy audio soubory, přístroj se po pokusu o spuštění nepřepne do režimu paměťové karty. V nabídce Audio zůstane funkční tlačítko SD v horním řádku obrazovky neaktivní a funkci nelze zvolit ⇒ strana 22, obr. 8.

– Abyste zobrazili seznam skladeb právě přehrávaného zdroje audio, stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Výběr . Název skladby, která je právě přehrávána, je zobrazen zvýrazněně.

Požadavky na paměťovou kartu

– Stiskávejte funkční tlačítko F tak dlouho, dokud se neotevře nabídka výběru dostupných zdrojů audio.

Do otvoru pro paměťové karty je možno zasouvat paměťové karty o rozměrech 32 mm x 24 mm x 2,1 mm nebo 1,4 mm.

– Stisknete-li jedno z tlačítek, která představují zdroje audio I CD , K SD karta nebo J HDD , zobrazí se obsah adresáře nebo nosiče dat.

• •

SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) paměťové karty s kapacitou do 4 GB.

SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) paměťové karty s kapacitou do 32 GB.

Může se stát, že některé soubory na paměťových kartách nebude možno přehrát nebo bude jejich přehrání omezené vzhledem k odlišným požadavkům na kvalitu ze strany výrobců.

Nabídka Audio Výběr skladby nebo zdroje audio Změna zdroje audio

Přepínání mezi skladbami nebo ruční volba skladby Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. V případě, že byl naposledy zvolený zdroj video, stiskněte opětovně tlačítko režimu MEDIA , aby se Vám otevřela nabídka Audio.

Volba skladby – Jste-li v nabídce Audio, stiskněte krátce tlačítko se šipkou na přístroji ƒ nebo „ , případně stiskněte funkční tlačítko na obrazovce M nebo L .

Rychlý posun dozadu, případně dopředu – Podržte stisknuté tlačítko se šipkou na přístroji ƒ nebo „ , případně funkční tlačítko na obrazovce M nebo L .

– Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. V případě, že byl naposledy zvolený zdroj video, stiskněte opětovně tlačítko režimu MEDIA , aby se Vám otevřela nabídka Audio.

– Až dojdete k požadovanému sledu skladeb, tlačítko pusťte.

– V nabídce Audio bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného zdroje audio na místě, kde posledně skončila.

– Abyste zobrazili seznam skladeb právě přehrávaného Audio-CD/DVD, stiskněte funkční tlačítko Výběr .

– Stisknutím příslušného funkčního tlačítka vyberte požadovaný zdroj audio. Reprodukce zvoleného zdroje audio začne na místě, kde naposledy skončila.

– Ze seznamu skladeb zvolte stisknutím Skl. ... jednu skladbu.

Audio-CD/DVD

– Stisknutím funkčního tlačítka y se ze seznamu skladeb vrátíte zpět do nabídky výběru CD nebo do nabídky výběru zdroje audio. – Chcete-li si vybrat jaké zvolíte CD, stiskněte funkční tlačítko Výběr CD . Pokud vozidlo obsahuje CD měnič* zobrazí se okno s nabídkou výběru CD.


s2p0.2.book Page 25 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA Soubory MP3: Volba skladby – Seznam skladeb adresáře, v kterém je právě přehrávaná skladba, i s případnými podadresáři zobrazíte stisknutím funkčního tlačítka Výběr . – Chcete-li otevřít adresář, stiskněte zobrazení příslušného adresáře.

– Chcete-li krátkodobé přehrávání titulů ukončit, stiskněte b Scan . Normální přehrávání bude pokračovat aktuálním titulem. Krátkodobé přehrávání titulů můžeté také aktivovat nebo deaktivovat krátkým stis8 . knutím nastavovacího knoflíku A

– Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka F . – Opakovaným stisknutím F se po adresářích dostanete až do nabídky výběru dostupných zdrojů audio. V ní můžete například vyhledávat skladby na jiných zdrojích audio.

25

Poznámka Stisknete-li v nabídce Audio funkční tlačítko Extra a následně ve vyskakovacím okně stisknete Kapacita HDD , objeví se na obrazovce informace o zaplnění, resp. volném místě na HDD.

Opakování skladby – Otevřete nabídku Audio ⇒ strana 22. – Stiskněte funkční tlačítko Opakovat . – Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Skl. , bude se právě přehrávaná skladba po skončení přehrávat znovu. – Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete CD (režim Audio-CD) nebo Adresář (režim MP3), budou se automaticky opakovat skladby právě přehrávaného CD nebo aktuálního adresáře.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí MIX – Stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Extra . – Ve vyskakovacím okně stiskněte Mix . Všechny tituly na aktuálním zdroji audio se budou přehrávat v náhodném pořadí. – Jestliže chcete funkci ukončit, stiskněte během přehrávání aktuálního titulu funkční tlačítko b Mix . Normální přehrávání bude pokračovat aktuálním titulem.

Soubory MP3 Všeobecné pokyny pro režim MP3 Požadavky na hudební soubory MP3 a na datové nosiče souborů MP3

• •

CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.

DVD s kapacitou do 4,7 GB a dvouvrstvá DVD (Double-Layer-DVD) s kapacitou až 8,5 GB.

CD a DVD musejí odpovídat standardu ISO 9660 Level 2 a souborovému systému Joliet (single session a multisession).

• • •

Názvy souborů nesmějí mít více než 64 znaků. Adresářová struktura je omezena na 8 úrovní adresářů.

Pokud jsou jméno umělce, název alba a titul přehrávaného souboru uloženy jako tzv. ID3 tag, je možno je zobrazit. Jestliže není ID3 tag k dispozici, zobrazuje se název adresáře nebo jméno souboru.

Krátkodobé přehrávání titulů (funkce scan)

Lze přehrávat i soubory WMA (Windows Media Audio), pokud nejsou chráněné autorskými právy prostřednictvím DRM (Digital Rights Management). Takové soubory WMA přístroj nepodporuje.

– Stiskněte v nabídce Audio funkční tlačítko Extra .

Ovládání a chování přístroje odpovídá přehrávaným souborům WMA a nebude dále zvlášť popisováno.

– Ve vyskakovacím okně stiskněte Scan . Všechny tituly aktuálního zdroje audio budou přehrávány vždy po dobu deseti sekund.


s2p0.2.book Page 26 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

26

Tlačítko režimu MEDIA

Bitrate (datový tok)

Přístroj podporuje soubory MP3 s velikostí datového toku (bitrate) od 32 do 320 kbit/s i soubory MP3 s proměnlivým datovým tokem (variable bitrate).

U souborů s proměnlivým datovým tokem může být zobrazovaná doba přehrávání nepřesná.

Pokyny k zacházení s CD

Nepolepujte CD!

Poznámka Každé znečištění nebo poškození CD může způsobit potíže při „čtení“ informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD přeskakuje nebo zůstane „viset“. Se všemi CD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech.

Přeskakování nahrávky při reprodukci Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeskakuje.

Externí zdroje*

Srážení vlhkosti

Vstup AUX-IN a MEDIA-IN

Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo nahrávku zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat, až se kondenzát odpaří. Pokyny k údržbě CD Pokud by bylo některé CD znečištěno, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD omýt běžným čistícím prostředkem na CD. Ale také v tomto případě CD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji, a potom ho nechejte oschnout.

POZOR!

Přehrávač CD je laserový produkt třídy 1. Pokud byste přehrávač CD otevřeli, vyvstává nebezpečí poranění neviditelným laserovým zářením.

Obr. 10 Zdířka AUX-IN a MEDIA-IN

Přehrávač CD neobsahuje součásti, které byste museli udržovat nebo mohli opravovat. Pokud vykazuje přehrávač CD mechanickou závadu nebo musí být opraven, obraťte se proto výhradně na odborný servis.

Upozornění!

Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD!

• •

Nevystavujte CD nikdy přímému slunečnímu záření! CD / DVD popisujte jen k tomu určeným popisovačem.

Vstup AUX-IN – Zdířku AUX-IN aktivujete v nabídce Media nastavení stisknutím funkčního tlačítka AUX . – Vstup pro externí zdroj zvuku AUX-IN se nachází pod loketní opěrkou předních sedadel. – Externí zvukové zdroje připojené ke zdířce AUX-IN nelze ovládat přes autorádio.


s2p0.2.book Page 27 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA Vstup MDI - multimediální zdířka (MEDIA-IN) – Zdířku MEDIA-IN aktivujete v nabídce Media nastavení stisknutím funkčního tlačítka MEDIA-IN . – Vstup MDI se nachází v odkládací schránce na straně spolujezdce. – Přes autorádio je možné přehrávat soubory audio na externích nosičích připojených přes multimediální zdířku ve formátu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC. – Externí zvukové zdroje připojené ke zdířce MEDIA-IN lze ovládat přes autorádio ⇒ strana 22.

27

Adaptér pro připojení USB zařízení, zařízení s mini-USB výstupem nebo pro připojení iPod doporučujeme zakoupit u servisního partnera Škoda. Podmínky pro úspěšné připojení

• •

Připojena mohou být pouze USB zařízení specifikace 2.0.

Verze alokační tabulky souborů FAT (File Allocation Table) připojeného zařízení musí být FAT16 (< 2 GB) nebo FAT32 (> 2 GB).

Při přehrávání ze zařízení s pevným diskem (HDD), na kterém je velký objem dat, může docházet k časovému zpoždění při načítání přehledu hudebních dat.

Externí zvukový zdroj je možné ve vozidle reprodukovat přes reproduktory autorádia.

Při přehrávání ze zařízení, na kterém je složitá struktura adresářů, může docházet k časovému zpoždění při načítání hudebních dat.

Kdykoliv můžete na přístroji autorádia zvolit jiný zvukový zdroj. Dokud externí zvukový zdroj nevypnete, je na pozadí stále aktivní.

Struktura adresářů na připojeném zařízení by neměla přesáhnout hloubku osmi podadresářů. Jeden adresář by neměl obsahovat více než 1000 souborů.

Popis ovládání externího zvukového zdroje si přečtěte v návodu k obsluze od příslušného výrobce.

• •

K připojení externího zařízení se nesmí použít žádný USB prodlužovací kabel nebo USB rozbočovač (HUB).

Je-li navíc připojena multimediální zdířka, zobrazí se v nabídce Audio namísto funkčního tlačítka AUX tlačítko MEDIA-IN . Pamatujte, že zvukový zdroj připojený ke zdířce AUX-IN lze přehrávat, pouze pokud k multimediální zdířce není připojen datový nosič.

Do zdířky AUX-IN se používá standardní konektor 3,5 mm. Pokud nemá externí zvukový zdroj tento konektor, je nutné použít adaptér.

Přizpůsobení hlasitosti reprodukce externího zvukového zdroje

Externí zvukový zdroj nesmíte v žádném případě pokládat do blízkosti airbagů. Mohl by být při aktivaci airbagu vymrštěn do prostoru pro cestující a zranit je.

Hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje lze změnit regulátorem hlasitosti na autorádiu.

V závislosti na připojeném zvukovém zdroji lze také změnit nastavení výstupu hlasitosti na tomto zdroji.

Kromě toho můžete změnit citlivost vstupu externího zvukového zdroje , abyste mohli přizpůsobit hlasitost reprodukce externího zvukového zdroje jiným zdrojům, nebo vyloučit rušivé jevy.

Externí zvukový zdroj nesmíte během jízdy držet v ruce nebo na kolenou. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je. Připojovací kabel externího zvukového zdroje vždy veďte tak, aby vás při jízdě neomezoval.

Upozornění! Zdířka AUX-IN se smí používat pouze pro zvukové zdroje!

Adaptér Pro připojení externích zvukových zdrojů přes vstup MDI potřebujete speciální adaptér.

POZOR!

Externí zvukový zdroj neodkládejte v žádném případě na přístrojovou desku. Mohl by při náhlém jízdním manévru vletět do prostoru pro cestující a zranit je.

Poznámka

Externí zvukový zdroj připojený přes AUX-IN přehrávejte pouze tehdy, pokud není zároveň připojen externí zvukový zdroj přes MDI.


s2p0.2.book Page 28 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

28

Tlačítko režimu MEDIA

Je-li přes AUX-IN připojený externí zdroj zvuku, který je napájen externím napájecím adaptérem, může se stát, že audio signál bude rušen. Záleží na kvalitě použitého adaptéru.

Reproduktory ve voze jsou konstrukčně odladěny na výstupní výkon autorádia 30 W.

– Jestliže si přejete titul nebo adresář uložit na zvolené místo, stiskněte funkční tlačítko Soubor/adresář vložit sem . – Chcete-li proces ukládání přerušit u titulu, který je právě ukládán, stiskněte Zrušit . Po uložení se vyskakovací okno automaticky zavře. Uložení 100 hudebních titulů o průměrné délce 3 až 5 minut trvá zhruba 40 minut.

Ukládání a úprava audiosouborů (HDD)

Pokud byste přístroj během ukládání vypnuli, tak se po uložení posledního celého souboru proces přeruší.

Ukládání souborů MP3 a WMA na pevný disk (HDD)

Funkce a zobrazení postupu během ukládání

Výběr titulů nebo adresářů pro uložení

Během ukládání audiosouborů můžete i nadále poslouchat skladby z tohoto nebo jiného zdroje audio.

– Vyberte z dostupných zdrojů audio tituly nebo adresáře, které byste chtěli uložit na pevný disk. Ve výběrovém okně dostupných zdrojů audio můžete pro uložení na pevný disk vybrat celý obsah vloženého datového nosiče. – Po stisknutí funkčního tlačítka H za zobrazením skladby nebo adresáře se otevře vyskakovací okno. – Stisknete-li ve vyskakovacím okně Hrát , spustí se přehrávání. – Chcete-li příslušný titul nebo adresář zkopírovat na pevný disk, stiskněte ve vyskakovacím okně Kopírovat . – V následujícím vyskakovacím okně stiskněte Dále , čímž potvrdíte, že jste pokyn vzali na vědomí.

Výběr místa pro uložení a uložení titulu – Jestliže se má titul nebo adresář uložit přímo do nejvyšší úrovně kořenového adresáře pevného disku, stiskněte Soubor/adresář vložit sem . – Pokud chcete založit nový adresář, stiskněte Založit nový adresář . V následující nabídce tento adresář pojmenujte. Nově založený adresář se otevře a jméno, které jste mu dali, se zobrazí v řádku pro tituly. – Můžete založit další adresáře (adresář může mít maximálně sedm podadresářů) nebo můžete zvolený titul nebo adresář uložit do právě zobrazovaného adresáře. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka F .

Zobrazit lze názvy titulů o délce maximálně 32 znaků. Během procesu ukládání v nabídce Audio je funkční tlačítko Výběr blokované. Jestliže však přesto funkční tlačítko Výběr stisknete, otevře se místo nabídky výběru vyskakovací okno, ve kterém se zobrazí postup ukládání. Stisknete-li ve vyskakovacím okně Zrušit , tak se po uložení posledního celého souboru proces ukládání přeruší. Stisknete-li dvakrát tlačítko režimu MEDIA , vyskakovací okno se zavře a proces ukládání bude pokračovat.

Úprava uložených audiosouborů (titulů) a adresářů Výběr titulu nebo adresáře – Otevřete nabídku výběru dostupných zdrojů audio ⇒ strana 24. – Jestliže chcete zobrazit titul nebo adresář, který je uložený na pevném disku, stiskněte funkční tlačítko J HDD . – Zvolte titul nebo adresář, který chcete upravit. Stiskněte zobrazení adresáře G ... Jméno , který chcete otevřít. Nadřazený adresář otevřete stisknutím funkčního tlačítka F . Jména otevřených adresářů se zobrazují v řádku pro tituly. – Stiskněte funkční tlačítko H za názvem titulu nebo adresáře, který chcete upravit. Otevře se vyskakovací okno. – Ve vyskakovacím okně je možno spustit přehrávání, titul nebo adresář kopírovat, přejmenovat nebo smazat.


s2p0.2.book Page 29 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA

29

Funkční tlačítka ve vyskakovacím okně: Hrát – spustí přehrávání zvoleného titulu nebo adresáře . Kopírovat – uloží kopii titulu nebo adresáře ⇒ strana 28, „Výběr místa pro uložení a uložení titulu“. Přejmenovat – otevře zadávací masku, ve které můžete změnit název titulu nebo

adresáře. Smazat – po opětovném potvrzení smaže zvolený titul nebo adresář.

Režim video-DVD Obr. 12 Nabídka ovládání nabídky u filmu na DVD.

Vkládání a spouštění video-DVD Vkládání video-DVD

– Video-DVD zasuňte do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. – Reprodukce video-DVD se spustí automaticky. Načtení dat z video-DVD může trvat několik sekund; během této doby zůstává obrazovka tmavá. – Nabídku filmu nelze ovládat dotykem na obrazovku, ale pomocí funkčních tlačítek A vpravo vedle nabídky filmu A B . pro ovládání přístroje A

Spuštění nabídky pro ovládání přístroje – Abyste vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce obrazovky ⇒ obr. 11. Obr. 11 Nabídka: Přehrávání video-DVD.

– Abyste otevřeli nabídku pro ovládání přístroje, stiskněte Menu ⇒ obr. 12. A na pravé straně obrazovky ⇒ obr. 12, abyste – Stiskněte jedno z tlačítek se šipkou A B žádaným směrem. posunuli ukazatel v nabídce filmu A

– Jestliže jste žádanou položku v nabídce již označili, stiskněte funkční tlačítko Enter . – Takto můžete zvolit všechna nastavení, která Vám nabídka filmu nabízí. B . – Film spusťte pomocí volby příslušné položky v nabídce filmu A

– Film se spustí a obraz na přístroji se zvětší na celou obrazovku.


s2p0.2.book Page 30 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

30

Tlačítko režimu MEDIA

Obraz na celou obrazovku

Otevření výběru kapitol

– Pokud je obraz přes celou obrazovku, nejsou na obrazovce zobrazena žádná ovládací tlačítka. Abyste opět vyvolali nabídku DVD, dotkněte se krátce obrazovky.

– Abyste vyvolali u běžícího filmu seznam kapitol, které jsou obsaženy na přehrávaném video-DVD, stiskněte ve DVD funkční tlačítko Kapitola . Právě přehrávaná kapitola je nahoře, následující jsou pod ní.

– Jestliže se opět dotknete obrazovky, nabídka DVD se zase vypne. Jestliže nebudete s nabídkou DVD pracovat, tak se po 15 sekundách automaticky vypne. Poměry stran (4:3 nebo 16:9) Film se spustí s přednastaveným poměrem stran (4:3 nebo 16:9). Poměr stran můžete změnit v nabídce nastavení.

– Stiskněte přímo položku nějaké kapitoly (např. Kapitola 3 ). Přehrávání bude pokračovat na začátku zvolené kapitoly. – Změny kapitoly dosáhnete také tím, že stisknete tlačítko se šipkou na přístroji nebo 8 . ve DVD, nebo otočením nastavovacího knoflíku A Funkční tlačítka k ovládání aktuálních zdrojů audio nebo video

Poznámka Za vzhled nabídky nastavení filmu a za další možnosti nastavení v ní uvedené je zodpovědný výrobce DVD. Výrobce DVD je také zodpovědný za to, pokud se různé filmy při stejné obsluze chovají různě.

Nabídka video-DVD Přepínání mezi funkcí audio a video – Jestliže ve DVD stisknete funkční tlačítko Audio , přejdete do nabídky Audio ⇒ strana 22, obr. 8.

Otevření nabídky pro ovládání přístroje – Jestliže ve DVD stisknete funkční tlačítko Menu , přejdete do nabídky pro ovládání přístroje ⇒ strana 29, obr. 12. Film, který se právě přehrává, se přepne zpět k nabídce filmu ⇒ strana 29, „Spuštění nabídky pro ovládání přístroje“. – Chcete-li nabídku pro ovládání přístroje opustit, stiskněte y . Obraz bude opět na celé obrazovce. V závislosti na tom, jak jsou data na vloženém video-DVD utvořena, zůstane film stát na nabídce filmu nebo bude pokračovat v přehrávání na místě, kde bylo přerušeno.

Provádění změn v nabídce nastavení – Pokud si přejete změnit jas, kontrast nebo nastavení barev obrazovky u přehrávaného filmu, stiskněte ve DVD funkční tlačítko Obraz .

M – krátkým stisknutím se vrátíte na začátek přehrávané kapitoly, opětovným stisknutím se vrátíte na začátek předcházející kapitoly. L – krátkým stisknutím se přemístíte na začátek další kapitoly. N – přehrávání bude na aktuálním místě přerušeno a symbol se změní na b – po stisknutí b bude přehrávání z téhož místa opět pokračovat.

Další funkční tlačítka v nabídce video-DVD AV – přepne na připojený externí zdroj video*. TV – přepne na režim TV*. DVD – přepne na video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD.


s2p0.2.book Page 31 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA

Režim TV*

31

Přehled

Vysvětlení odborných termínů „Všudypřítomná televize“ nebo DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) U DVB-T je televizní signál přenášen terestricky (pozemně) a je možno ho přijímat i pomocí antény. DVB-T nabízí mobilní příjem ve vysoké kvalitě bez toho, aby musela být k dispozici pevná anténní přípojka. Proto se DVB-T někdy označuje jako „všudypřítomná televize“. Přednosti DVB-T Kromě výrazně vyššího kvalitativního příjmu je možno digitálními přenosovými technikami lépe využít kapacitu přenosu televizního kanálu než u analogového signálu. Vyšší datový tok dovoluje na jednom televizním kanálu vázat v datovém toku více programů (tzv. „multiplex“). Části přenosové kapacity lze kromě toho použít ještě pro přenos dalších služeb, jako např. elektronického programového průvodce nebo rádia. „Hybridní tuner“ pro analogový i digitální příjem Pokrytí signálem DVB-T je zatím zejména v průmyslových a hustě obydlených oblastech, takže ještě není možno se v automobilech analogových TV přijímačů vzdát. Proto byl pro tento přístroj vyvinut hybridní tuner, který v sobě obsahuje jak běžný analogový, tak i digitální (DVB-T) televizní přijímač. Informace o analogovém nebo digitálním vysílání TV To, jaké TV vysílání přijímáte, poznáte podle informace na displeji panelu přístrojů a po přepnutí a vyvolání nabídky TV i na obrazovce. Analogové a digitální vysílání je značeno rozdílně; na obrazovce se zobrazuje buď „Analog“ nebo „DVB-T“ ⇒ strana 32, „Zobrazení v režimu TV“.

Obr. 13 Nabídka TV v televizním obraze.

Televizní obraz je reprodukován, jen pokud vozidlo stojí. Za jízdy je obrazovka vypnutá, reprodukován je jen zvuk.

Zapnutí režimu TV – Stisknutím tlačítka režimu MEDIA vyvoláte hlavní nabídku MEDIA. Bude pokračovat reprodukce naposledy přehrávaného média zdroje. – V nabídce DVD se dotkněte obrazovky, abyste vyvolali režim video-DVD. – Abyste zapnuli režim TV, stiskněte funkční tlačítko TV . Na celé obrazovce se objeví naposledy přehrávaný televizní program (kanál) v přednastaveném poměru stran.

Zapnutí a vypnutí nabídky TV – Dotkněte se v režimu TV krátce obrazovky, abyste na televizním obrazu vyvolali nabídku TV ⇒ obr. 13. – Jestliže se opět dotknete obrazovky, zobrazení nabídky TV se zase vypne. Televizní obraz se ukazuje na obrazovce rádionavigačního přístroje. Zvuk je reprodukován reproduktory ve vozidle.


s2p0.2.book Page 32 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

32

Tlačítko režimu MEDIA

Tlačítka na přístroji v režimu TV ƒ nebo „ – přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů.

Nastavovací knoflík – otáčením nastavíte televizní kanál nebo digitální program ručně. Funkční tlačítka v nabídce TV ‚ nebo b – přepínají na vedlejší televizní program v seznamu programů, stejně jako tlačítka se šipkou na přístroji. Audio – přepne na nabídku Audio a začne přehrávat naposledy zvolený zdroj audia. Seznam stanic – otevře seznam analogových televizních stanic a digitálních televizních a rozhlasových stanic, které je možno v daném okamžiku přijímat. Paměť – otevře paměť analogových televizních stanic a digitálních televizních a rozhlasových stanic, které byly ručně uloženy do paměti. Extra – otevře vyskakovací okno, ve kterém je možno otevřít další funkce.

Vyskakovací okno Extra Teletext – otevře teletext aktuální TV stanice, pokud je teletext k dispozici. Displej – zobrazí nabídku ke změně nastavení obrazovky. EPG – otevře elektronického programového průvodce, pokud lze tuto službu digitální stanicí prostřednictvím DVB-T v daném místě přijímat. Manuálně – přepne na manuální nastavování televizního kanálu pomocí tlačítek se šipkami na přístroji nebo na obrazovce hlavní nabídky TV.

Volitelné zdroje video v nabídce video-DVD AV – přepne na připojený externí zdroj video*. TV – přepne na režim TV*. DVD – přepne na video-DVD, které je vložené do interní mechaniky CD/DVD ⇒ strana 29.

Zobrazení v režimu TV Některé televizní stanice nabízejí programy ve dvou jazycích „dual“. Ve Video nastavení si můžete zvolit, který jazyk (jazykový kanál) chcete poslouchat. V levém horním rohu se pak zobrazí „Kanál A“ nebo „Kanál B“.

Jestliže je vysílaný program ve stereu, objeví se vpravo na obrazovce ještě symbol „e“ pod funkčním tlačítkem b . U programu vysílaného ve dvou jazycích (dual) se na tomtéž místě zobrazí symbol „²“ ⇒ strana 31, obr. 13. Jazykový kanál zvolíte v nastavení TV. Jestliže televizní stanice vysílá ještě Teletext, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky „TT“. Pokud danou televizní stanici teletext nevysílá, zobrazí se po zvolení funkce teletext „f“. Podporuje-li nastavená televizní stanice elektronického programového průvodce, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky „EPG“ (Electronic Program Guide). Neníli EPG v daném místě k dispozici, objeví se po zvolení funkce EPG funkčním tlačítkem Extra pouze „g“.

Volba televizní stanice „Přepínání“ mezi televizními stanicemi – Krátkým stisknutím tlačítka ƒ nebo „ na přístroji lze přepnout na předcházející nebo následující televizní stanici. – Po přepnutí televizní stanice se zobrazí nabídka TV s informacemi o právě zvolené televizní stanici. – V nabídce TV můžete přepínat mezi televizními stanicemi stiskem tlačítek ‚ nebo b na obrazovce.

Volba televizní stanice ze seznamu stanic – Chcete-li si nechat zobrazit všechny aktuálně dostupné televizní stanice, stiskněte v nabídce TV funkční tlačítko Seznam stanic . Seznam „skočí“ přímo k zobrazení právě sledované televizní stanice. Tato je v seznamu stanic zobrazena zvýrazněně.

Ruční nastavení televizních stanic pomocí nastavovacího knoflíku 8 v režimu TV se postupně zobrazí všechny – Otáčením nastavovacího knoflíku A televizní kanály frekvenčího pásma bez ohledu na to, zda jsou obsazené či nikoliv.

– Chcete-li ruční volbu frekvence ukončit, stiskněte krátce nastavovací knoflík.


s2p0.2.book Page 33 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MEDIA Ruční volba stanic pomocí tlačítek se šipkou

– Stiskněte funkční tlačítko < za stanicí, kterou si přejete smazat.

– Kromě ruční volby televizního kanálu pomocí nastavovacího knoflíku se můžete v režimu TV dotknout obrazovky, čímž vyvoláte nabídku TV.

– Stisknutím Smazat potvrďte následnou ubezpečovací otázku, abyste stanici z paměti stanic definitivně vymazali.

– Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno. – Ve vyskakovacím okně stiskněte Manuálně . – Abyste postupně zobrazili všechny televizní kanály a digitální stanice v pořadí, v jakém jsou ve frekvenčním pásmu, stiskněte tlačítka se šipkou na přístroji nebo na obrazovce. – Přejete-li si funkci ukončit, stiskněte v nabídce TV funkční tlačítko b Manuálně . Tlačítky se šipkou nyní bude možno přepínat opět jen mezi stanicemi, které jsou uložené v seznamu stanic nebo v paměti stanic.

Paměť stanic Uložení televizní stanice – Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte v nabídce TV funkční tlačítko Paměť . – Chcete-li zobrazenou televizní stanici uložit na paměťové místo, stiskněte funkční tlačítko Uložit . – V nabídce Paměťové místo stisknutím vyberte ze seznamu jedno paměťové místo. Pokud vyberete paměťové místo, na kterém je již nějaká stanice uložena, tak se přepíše.

Volba uložených stanic – Abyste otevřeli paměť stanic, stiskněte v nabídce TV funkční tlačítko Paměť . Jestliže je právě sledovaná stanice uložena v seznamu, „skočí“ seznam přímo na toto místo. – Dotknutím si vyberte televizní stanici, kterou si přejete sledovat. Zvolená stanice se zobrazí v nabídce TV. Jestliže chcete nabídku TV ručně zase vypnout, dotkněte se obrazovky.

Vymazání uložených stanic – Otevřete paměť stanic ⇒ strana 33.

33

Zobrazení teletextu Otevření stránky teletextu – Abyste vyvolali nabídku TV, dotkněte se v režimu TV obrazovky. – Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno. – Stisknutím Teletext ve vyskakovacím okně vyvoláte teletext právě sledované televizní stanice.

Listování v teletextu – Potřebujete-li přejít na číselně další nebo předcházející stránku, stiskněte funkční tlačítko ` nebo a . Stránky teletextu jsou vždy jednoznačně určené svým číslem. Čísla, která nejsou obsazena, se přeskočí stisknutím tlačítek se šipkou. Další funkční tlačítka k zobrazení stránky teletextu Jestliže se dotknete obrazovky, na které je teletext, objeví se současně s teletextem i obraz televize. Dotknete-li se obrazovky ještě jednou, obraz televize na pozadí se opět zavře. Stop – zastaví zobrazení stránky teletextu na aktuální podstránce. Důvodem je, že některé stránky teletextu mají i několik podstránek, které se jinak zobrazují automatickým přepínáním. Zoom – zvětší zobrazení aktuální stránky teletextu. Stisknout jednou – zobrazí se na celou stránku horní polovina aktuální stránky teletextu; stisknout dvakrát – zobrazí se spodní polovina. Opětovným stisknutím přepnete opět k normálnímu zobrazení stránky teletextu.

Poznámka V některých zemích se musí u servisního partnera Škoda nastavit vhodné kódování Teletextu a EPG pro TV-Tuner.


s2p0.2.book Page 34 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

34

Tlačítko režimu MEDIA

Otevření elektronického programového průvodce EPG Otevření elektronického programového průvodce

Změna televizní normy – V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV Norma .

– Abyste vyvolali nabídku TV, dotkněte se v režimu TV obrazovky.

Změna poměru stran obrazu

– Stisknutím funkčního tlačítka Extra otevřete vyskakovací okno.

– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV-formát a ve vyskakovacím okně zvolte požadované zobrazení 4:3 nebo 16:9 .

– Stisknete-li ve vyskakovacím okně EPG , zobrazí se elektronický programový průvodce. V seznamu je pro každou dostupnou digitální televizní stanici zobrazen program, který právě běží, a program následující. – Chcete-li označit v seznamu aktuální vysílání jiné televizní stanice, stiskněte funkční tlačítko ` nebo a . – Stisknutím funkčního tlačítka Info je možno zobrazit další informace k označenému a následujícímu programu, pokud jsou příslušnou stanicí vysílány. – Jestliže stisknete funkční tlačítko Zvolit , elektronický programový průvodce se zavře a označenou televizní stanici lze sledovat v režimu TV. Elektronický programový průvodce je k dispozici jen u digitálních stanic přijímaných prostřednictvím DVB-T, pokud ho tyto stanice vysílají. Vysílání, která jsou zobrazena v seznamu, nelze zvolit přímo stisknutím. Vysílání, která jsou v seznamu, je možno označit, zobrazit a vyvolat jen pravými funkčními tlačítky.

Volba jazykového kanálu u dvojjazyčného zvuku (dual) – Jestliže je program vysílaný ve dvou jazycích (dual), zobrazení ², můžete si jazykový kanál v potřebné řeči vybrat ručně. – V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV Audio-kanál . – Stisknutím vyberte Kanál A nebo Kanál B . Vybraný audio-kanál se bude zobrazovat vlevo nahoře v nabídce TV.

Nastavení „dohledávání televizní stanice“ – V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko Automatické přepínání DVB-T/Analog = . Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že při dohledávání televizní stanice se bude zvolená stanice hledat i v analogové, případně digitální podobě.

Smazání paměti televizních stanic

Nastavení televize

– V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko Smazat TV-seznam v paměti .

Vyvolejte nabídku Video nastavení stisknutím tlačítka režimu SETUP a funkčního tlačítka Video .

Nastavení normy audio a video

Nastavení zdroje pro výběr stanic pomocí tlačítek se šipkou – V nabídce Video nastavení stiskněte funkční tlačítko TV režim hledání . – Stisknutím Seznam stanic nebo Paměť stanic nastavte zdroj, ze kterého se v režimu TV mají pomocí tlačítek se šipkou vybírat stanice. Pokud nastavíte Paměť stanic , budou se při přepínání pomocí tlačítek se šipkou zobrazovat jen ty televizní stanice, které jsou uloženy v paměti stanic.

– V nabídce Video nastavení zvolte pomocí funkčních tlačítek AV1-norma a AV2-norma potřebnou normu pro přehrávání pro vždy jeden připojený externí zdroj audio* nebo video*.


s2p0.2.book Page 35 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Tlačítko režimu NAV (Navigace) Přehled Bezpečnostní pokyny k obsluze navigačního systému Kdykoliv nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, vypočte se trasa znovu. Vypočítání nové trasy trvá několik sekund. Teprve potom budou opět vydávány navigační pokyny. Neúplné navigační údaje Jestliže projíždíte delší dobu pod stromy s listím nebo jste v garáži, podjezdu či tunelu, nemůže navigační systém ze satelitů GPS přijímat potřebné údaje. V takových případech využívá navigační systém k orientaci pouze snímačů ve vozidle. V oblastech, které nejsou digitalizované nebo jejichž digitalizace není úplná a nejsou tudíž obsaženy na navigačním DVD, se navigační systém snaží navigovat Vás k cíli i nadále. Uvědomte si však, že se může stát, že navádění může být částečně chybné; např. pokud silnice s jednosměrným provozem nebo zařazení silnice do kategorie (dálnice, silnice 1. nebo 2. třídy, atp.) nejsou v navigačních datech zaneseny nebo jsou zaneseny neúplně.

POZOR! Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla. Bude-li pozornost řidiče odpoutávána, může to vést k nehodám a poraněním.

Neodvracejte svoji pozornost od dění na silnici nastavováním nebo používáním rádionavigačního systému.

Rádionavigační systém používejte jen tehdy, když to podmínky na silnici a počasí dovolí a Vaše pozornost nebude odváděna.

Různá nastavení hlasitosti by měla být volena tak, aby akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozů policie nebo hasičů, byly vždy dobře slyšitelné.

POZOR! Při všech navigačních pokynech dodržujte zákonná ustanovení platná pro silniční provoz.

Vydané navigační pokyny se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu prací na silnici nebo zastaralých navigačních údajů. V takových případech respektujte vždy dopravní předpisy a navigační pokyny ignorujte.

Dopravní značky a dopravní předpisy mají vždy přednost před navigačními pokyny.

Přesto, že navigační DVD obsahuje informace o jednosměrných ulicích, pěších zónách atp., může se skutečná situace kdykoliv změnit. Rádionavigační systém nepočítá se semafory, dopravními značkami STOP a Dej přednost v jízdě, zákazy parkování, stání a zastavení, se zúžením vozovky a s omezením rychlosti.

Rychlost jízdy přizpůsobujte dopravní situaci, stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Nenechte se svést, např. rádionavigačním systémem, k rychlé jízdě za mlhy – nebezpečí nehody!

Navigační data a navigační DVD Uložení navigačních dat do přístroje – Zasuňte navigační DVD do otvoru pro CD/DVD potištěnou stranou nahoru jen natolik, dokud ho přístroj sám nepřevezme a nevsune dál. Přístroj porovná data uložená na navigačním DVD s daty, uloženými v paměti navigačního přístroje. Jsou-li data v paměti navigačního přístroje shodná s daty na navigačním DVD, nebude následovat žádné hlášení. – Stiskněte funkční tlačítko Oznámit po uložení , abyste byli o ukončení procesu ukládání informováni. – Když se objeví příslušné hlášení, stiskněte tlačítko š nebo stiskněte funkční tlačítko Vyjmout a navigační DVD vyjměte. Probíhající navádění k cíli bude přerušeno a musí se spustit znovu.

35


s2p0.2.book Page 36 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

36

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Aktualizace navigačních dat v přístroji – Nejsou-li data na navigačním DVD shodná s daty v paměti navigačního přístroje, následuje příslušné upozornění. – Stiskněte funkční tlačítko Uložit , abyste data uložená v navigačním přístroji přepsali daty z navigačního DVD.

Krátkodobé využívání dat na navigačním DVD – Cestujete-li oblastí, která není uložena v paměti navigačního přístroje, jen krátkou dobu, vložte do přístroje navigační DVD určené pro tuto oblast. – Stiskněte funkční tlačítko Dočasně a navigační DVD ponechte v přístroji. Přístroj bude k navigaci využívat jen data uložená na navigačním DVD. – Jakmile se opět vrátíte do oblasti, která je uložena v paměti navigačního přístroje, stiskněte tlačítko š , abyste mohli vložené navigační DVD vyjmout. Ukládání navigačních dat může trvat až jednu hodinu. Během ukládání navigačních dat se pro navádění k cíli využívá dat uložených na navigačním DVD. Uvědomte si, že v případě, že byste navigační DVD vyjmuli, navádění k cíli by se ukončilo. Navádění k cíly se pak musí spustit znovu a bude využívat dat uložených v paměti navigačního přístroje.

– Abyste zobrazili všechny položky seznamu, posuňte posuvný regulátor na pravém okraji obrazovky. – Stiskněte v seznamu požadovanou položku, čímž zadání adresy převezmete.

Vymezení cíle a jeho výběr ze seznamu – Během zadávání cíle do zadávacího řádku můžete stisknutím funkčního tlačítka ** kdykoliv otevřít seznam cílů, které lze vybrat. V seznamu se zobrazí jen cíle, které vyhovují podmínkám a pořadí znaků v zadávacím řádku a jsou uloženy v paměti navigace. – Ve funkčním tlačítku ** se zobrazí počet cílů, které je možno vybrat, pokud jich je méně než sto. – Je-li pro výběr cílů méně než šest, zadávací maska se automaticky zavře a zobrazí se seznam možných cílů.

Hlavní nabídka navigace

Aktuálnost navigačních dat a nové navigační DVD Průběh silnic se neustále mění (např. nové silnice, změny názvů ulic a čísel domů). Navigační DVD je nosičem obrovského množství dat, která po určité době již nemohou být aktuální. Mohlo by se pak stát, že by navádění k cíli nebylo bezchybné. Z tohoto důvodu pravidelně aktualizujte navigační data ve Vašem přístroji novým navigačním DVD.

Zadávací masky navigace Výběr cíle ze seznamu – Stisknete-li po otevření zadávací masky funkční tlačítko # , otevře se seznam se všemi cíli, které lze z paměti navigace vybrat, a které odpovídají zadaným podmínkám (např. Země a Město ).

Obr. 14 Hlavní nabídka navigace s adresou.


s2p0.2.book Page 37 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

37

Trasa – otevře během navádění k cíli vyskakovací okno:

Seznam pokynů – zobrazí během navádění k cíli seznam míst, kterými je třeba ještě projet a na kterých je nutno odbočit včetně směrových šipek.

Zácpa vpředu - slouží k ručním zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší průjezdné trasy

• •

Správa uzavírek – slouží k ručnímu zadání uzavírek určitých úseků trasy. Seznam úseků – zobrazí během navádění k cíli seznam jmen ulic a označení silnic,

kterými je nutno k zadanému cíli projet.

Zrušit zácpu - slouží k ručnímu zrušení uzavírky určitého úseku trasy.

Extra – otevře vyskakovací okno: Obr. 15 Volba kritérií trasy.

– Stiskněte tlačítko režimu NAV . Zobrazí se nabídka, která byla otevřená naposledy. – Nezobrazí-li se Vám hlavní nabídka Navigace ⇒ strana 36, obr. 14, stiskněte ještě jednou tlačítko režimu NAV .

Režim tras s díl. cíli – slouží k přepnutí do režimu tras s dílčími cíli, jestliže se má během navádění k cíli projet více než dvěma dílčími cíli.

Nový dílčí cíl – slouží k zadání dalšího (dílčího) cíle, kterým se má projet během

navádění k cíli.

Stanovení polohy Poloha a cíle s vlajkou $

• • •

Poloha – otevře okno s informacemi o místě, kde právě stojíte. V této nabídce můžete zobrazené místo pomocí Uložit uložit do paměti cílů.

mají být zadány body na trase na území, které není uloženo v paměti navigace (navigace offroad).

$ – uloží aktuální polohu do paměti cílů jako „vlajkový cíl“. Do paměti cílů je možno jako „vlajkový cíl“ uložit vždy jen jeden cíl. Pokud cíl s vlajkou nepřejmenujete, tak se po dalším stisknutí $ přepíše.

Start – zahájí navádění k zadanému cíli.

Další funkční tlačítka v hlavní nabídce navigace Nový cíl – otevře nabídku výběru, abyste mohli zvolit způsob výběru cíle.

Nový cíl - slouží k zadání nového cíle.

Paměť – otevře vyskakovací okno:

• • • •

Načíst cíl – slouží k výběru již uloženého cíle. Uložit cíl – slouží k uložení zobrazeného cíle v hlavní nabídce Navigace. Upravit paměť – přepne na paměť cílů. Importovat cíl slouží k zobrazení cíle nahraného do paměti z SD karty

Do blízkosti dílčího cíle - slouží k navádění do blízkosti zadaného dílčího cíle. Přesně - slouží k navádění přesně do stanoveného dílčího cíle Režim navigace terénem – slouží k přepnutí do režimu navigace terénem, pokud

Stanovení podmínek pro výpočet trasy Stisknutím Parametry trasy v hlavní nabídce Navigace ⇒ strana 36, obr. 14 se vyvolá nabídka Parametry trasy ⇒ obr. 15. V nabídce Parametry trasy se stanovují parametry, podle kterých se má trasa vypočítat a po jakých druzích silnic má vést. Změny provedené v nabídce Parametry trasy je nutno potvrdit OK , jinak by nebyly akceptovány. Trasa – otevře vyskakovací okno:

• •

Rychlá: Vypočítá nejrychlejší trasu k cíli, a to i za cenu, že bude delší.

Krátká: Vypočítá nejkratší trasu, a to i za cenu, že se pojede delší dobu. Počítejte s tím, že zadáte-li „krátkou trasu“, mohou být výsledky pro navádění k cíli místy nečekané.


s2p0.2.book Page 38 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

38

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Ekonomická: Vypočítá trasu s co možná nejkratší dobou jízdy po co možná nejkratší trase. Dynamická trasa – otevře vyskakovací okno, ve kterém se zadává, zda a jakým způsobem se má do výpočtu trasy zahrnovat i dopravní hlášení TMC (Manuálně nebo Automaticky). Dálnice , ! Trajekty , Placené úseky , " Tunely nebo „ Uzavřené úseky – pomocí těchto tlačítek stanovíte, jestli se uvedené druhy silnic mají, či nemají použít. Pokud neexistuje jiná trasa (např. na ostrov není možno se dostat jinak, než trajektem), bude tento druh cesty do výpočtu trasy zahrnut, i když jste zadali, že se trajekty použít nemají.


s2p0.2.book Page 39 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

39

Zadávání cíle: Volba cíle

Paměť cílů – slouží k otevření uložených cílů; navádění k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím ⇒ strana 41–, nebo je možno „Paměť cílů“ upravit.

Přehled k zadávání cíle

Cíle z SD karty - slouží k zadání cílů uložených na SD kartě ve formátu Vizitek nebo Obrázků obsahujících GPS souřadnice.

Vyvolání nabídky Nový cíl – Stisknutím tlačítka režimu NAV se dostanete do hlavní nabídky Navigace. – Stisknutím funkčního tlačítka Nový cíl otevřete nabídku Nový cíl. Informace ke způsobu zadávání cíle Cíl se do paměti cílů uloží teprve po prvním zahájení navádění k cíli, nebo je-li do paměti cílů uložen přímo. Stávající podmínky pro cíl se ztratí, jestliže se rozhodnete pro jiný způsob zadání cíle.

Výběr adresy cíle V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Adresa .

Výběr cílové adresy – Nabídka Zadání adresy slouží k výběru cílové adresy.

Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k cíli. Funkční tlačítko se změní na Stop . Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se navádění k cíli opět ukončí.

– Stisknutím jednoho z levých funkčních tlačítek Země , Město/PSČ , Ulice , Číslo domu nebo Křižovatka otevřete příslušnou zadávací masku. Cílová adresa se musí vždy vybírat v pořadí země, potom město, atd.

Nový cíl: Volba nového cíle

– Jsou-li údaje k navádění k cíli dostačující, je funkční tlačítko Start aktivní.

Adresa – slouží k zadání adresy pomocí zadávací masky pro výběr cílové adresy

⇒ strana 39. Zvláštní cíle – otevře vyhledávací masku k vyhledání zvláštního cíle buď z cílů určité

kategorie nebo prostřednictvím zadání názvu nebo telefonního čísla. Jako oblast pro vyhledávání můžete zadat aktuální polohu, město nebo zvolit bod na mapě. V průběhu navádění k cíli můžete zadat ještě jeden bod podél cesty nebo oblast cíle jako oblast pro vyhledávání ⇒ strana 39. Mapa/GPS – slouží ke zvolení bodu v mapě za cíl ⇒ strana 40.

Nový cíl: Volba cíle z paměti cílů Domů – slouží ke zvolení dříve zadané a uložené adresy Vašeho bydliště jako cíle –

nebo k jejímu zadání. Poslední cíle – slouží k otevření posledních cílů; navádění k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím ⇒ strana 41–, nebo je možno zobrazené poslední cíle uložit. Top-cíle – slouží k otevření uložených cílů, které byly předtím zadané jako „Top-cíle“; navádění k jednomu ze zobrazených cílů se zahájí jeho stisknutím ⇒ strana 41–, nebo je možno „Top-cíle“ upravit.

Změna zobrazené cílové adresy – Jestliže byl cíl již zadán, zobrazí se tento cíl v nabídce Zadání adresy. Vy pak už jen změníte ty údaje, které se liší od žádané cílové adresy. Další funkční tlačítka Funkční tlačítka Uložit a Start jsou aktivní teprve po výběru města.

Volba zvláštního cíle jako cíle cesty V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Zvláštní cíle . V nabídce Zvláštní cíle – hledání stanovte parametry pro vyhledání zvláštního cíle.

Zvolení kategorie zvláštních cílů – Hledáte-li určitý druh cíle, např. hotel, stiskněte Kategorie a v následující nabídce zvolte jednu z hlavních kategorií. – Po zvolení jedné z hlavních kategorií se otevře seznam kategorií a následně podkategorií zvláštních cílů, které je možno zvolit. Chcete-li se opět vrátit ze zobrazení podkategorie k zobrazení hlavní kategorie, stiskněte F .


s2p0.2.book Page 40 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

40

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

– Abyste zobrazili všechny možné kategorie zvláštních cílů, seřazené podle abecedy, stiskněte funkční tlačítko Kategorie (abecedně) .

– Chcete-li zapnout navádění k zobrazenému zvláštnímu cíli, stiskněte v „informačním okně zvláštního cíle“ OK .

– Zvolená kategorie zvláštních cílů se zobrazí v nabídce Zvláštní cíle – hledání. Přehled všech kategorií zvláštních cílů, z kterých si je možno vybírat, najdete na konci této kapitoly.

– Chcete-li zvláštní cíl nejprve uložit, stiskněte funkční tlačítko , .

Vymezení oblasti hledání

– Pokud si přejete zobrazit na mapě Vaši aktuální pozici 9 a vybraný zvláštní cíl, stiskněte funkční tlačítko . .

– Abyste vymezili oblast, ve které se má zvláštní cíl vyhledávat, stiskněte Obl. hledání .

Stanovení dalších parametrů hledání – Hledáte-li určitý cíl, např. hotel, jehož jméno nebo telefonní číslo znáte, stiskněte funkční tlačítko Text ve jméně nebo Telefon. číslo .

Spuštění hledání – Jestliže jste zadávání v zadávací masce ukončili, stiskněte funkční tlačítko Hledat . Otevře se vyskakovací okno a v okruhu do 200 km se bude vyhledávat zvláštní cíl, který odpovídá zvoleným kritériím.

– Jestliže bylo nalezeno více zvláštních cílů a Vy chcete ze seznamu zobrazit další zvláštní cíle, stiskněte funkční tlačítko ‚ nebo b .

Parametry pro oblast hledání Stisknutím funkčního tlačítka Obl. hledání zobrazíte nabídku Zvolit oblast hledání. V nabídce Zvolit oblast hledání můžete zvolit, podle čeho se má zvláštní cíl vyhledávat. Po zobrazení nabídky je oblast hledání nastavena na aktuální polohu. Okolí cíle – je-li zvolen cíl cesty, můžete pro vyhledání zvláštního cíle jako oblast hledání zvolit okolí zvoleného cíle cesty. Akt. poloha – omezí hledání zvláštního cíle na okolí aktuální polohy (standardní nasta-

vení).

– Přejete-li si hledání zvlášního cíle přerušit a nechat si zobrazit výsledky hledání, stiskněte funkční tlačítko Výsledky .

cíl vyhledávat.

– Jestliže stisknete funkční tlačítko Zrušit , hledání se přeruší, aniž by se zobrazily výsledky hledání.

Zvolit bod na mapě – posunutím záměrného kříže zvolte na mapě bod, v jehož okolí se má zvláštní cíl vyhledávat. Postupujte podle popisu v kapitole „Volba cíle z mapy“.

Výběr zvláštního cíle z výsledků hledání

Podél trasy – během navádění k cíli se hledání zvláštního cíle omezí jen na okolí podél vypočtené trasy.

– Jestliže se najde jen jeden zvláštní cíl, který vyhovuje zadaným kritériím, otevře se přímo informační okno zvláštního cíle. – Jestliže se najde více zvláštních cílů, zobrazí se nejprve jejich seznam. Na začátku seznamu jsou ty zvláštní cíle, které jsou zadané oblasti hledání vzdušnou nejblíž (vzdálenost a směr se vztahují na vzdušnou čáru). Po stisknutí některého ze zvláštních cílů v seznamu se taktéž otevře informační okno zvláštního cíle.

Informační okno zvláštního cíle – Zde se dozvíte další informace, např. přesnou adresu a tel. číslo zvoleného zvláštního cíle.

V blízk. města – pomocí zadávacích masek zadejte město, v jehož okolí se má zvláštní

Další parametry pro hledání zvláštních cílů Text ve jméně – zadáním názvu se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl. Telefon. číslo – zadáním telefonního čísla se bude vyhledávat určitý zvláštní cíl. Telefonní čísla zadávejte bez předvolby pro město a zemi.

Mapa/GPS Volba cíle z mapy – V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Mapa/GPS . Na mapě se objeví poslední cíl, ke kterému bylo zahájeno navádění. Pokud jste ještě nebyli naváděni k žádnému cíli, zobrazí se na mapě Vaše aktuální poloha.


s2p0.2.book Page 41 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

41

– Jestliže potřebujete změnit měřítko mapy (zoom), otáčejte nastavovacím 8 . Můžete také stisknout funkční tlačítko ˆ nebo } . knoflíkem A

– Stisknutím ‚ a b se posouvá kurzor v rámci zadávacího pole nebo lze přejít do následujícího zadávacího pole.

– Dotkněte se prstem zobrazené mapy a pohybujte prstem po obrazovce, aniž byste ho od obrazovky oddálili. Záměrný kříž se bude pohybovat spolu s prstem. Posunete-li záměrný kříž až na okraj obrazovky, zobrazí se po chvíli sousední výřez mapy. Zobrazení aktuální polohy záměrného kříže prostřednictvím souřadnic nebo jména ulice se zobrazuje v horní části obrazovky.

– Jestliže se dotknete znaku na klávesnici v zadávací masce, objeví se tento znak za kurzorem. Stávající znaky se přitom přepíší.

– Zobrazí-li se požadovaný cíl nebo požadovaná oblast cíle, stiskněte funkční tlačítko OK . Navádění k cíli se spustí automaticky. – Chcete-li si zobrazený cíl nejprve uložit, stiskněte funkční tlačítko Uložit . Přesnější určení cíle na mapě Cíl, který jste si vybrali na mapě, můžete později dále vymezit v nabídce Zadání adresy. Stiskněte za tím účelem po spuštění navádění k cíli tlačítko režimu NAV , čímž se přepnete ze zobrazení mapy do hlavní nabídky navigace. Tam stiskněte funkční tlačítko Stop , abyste navádění k cíli ukončili. Přepněte se do nabídky Zadání adresy; cíl cesty zvolený z mapy se zobrazí ve formě adresy a lze jej tam přesněji vymezit. Obráceně můžete také oblast, která se má zobrazit na mapě, nejprve stanovit v nabídce Zadání adresy. Další funkční tlačítka v zobrazení mapy / – na chvilku přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (větší měřítko). Po

několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (menšího) měřítka. GPS – otevře nabídku, ve které je možno zadat cíl pomocí jeho souřadnic. Uložit – uloží cíl vybraný z mapy do paměti cílů.

Mapa/GPS Zadání cíle pomocí souřadnic – V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Mapa/GPS . – V zobrazení mapy stiskněte funkční tlačítko GPS . Zobrazí se souřadnice posledního cíle, ke kterému bylo zahájeno navádění. Pokud jste ještě nebyli naváděni k žádnému cíli, zobrazí se souřadnice Vaší aktuální polohy. – Abyste příslušnou zadávací masku otevřeli, stiskněte funkční tlačítko Zeměpisná šířka nebo Zeměpisná délka .

– Jestliže jsou zeměpisná šířka a délka zadány, stiskněte OK . – Tlačítkem se mažou znaky od pozice kurzoru zprava doleva. Stisknutím y se zadávací maska zavře, aniž by se obsah zadávacího řádku použil. Jestliže leží zadané souřadnice mimo rozsah uložený v navigaci, otevře se vyskakovací okno s následujícím hlášením: „Tyto souřadnice GPS nelze zpracovat. Prosím zkontrolujte zadání!“ Abyste vyskakovací okno zavřeli a mohli opravit zadání, stiskněte OK .

Volba cíle uloženého v paměti Zvolte nabídku Nový cíl z hlavní nabídky Navigace. V nabídce Nový cíl je možno stisknout jen ta funkční tlačítka, kde jsou již uloženy cíle. Např. je možno Poslední cíle zvolit jen tehdy, je-li spuštěno navádění k cíli.

Spuštění navádění k cíli na uloženou adresu Vašeho bydliště „Domů“. – V nabídce Nový cíl stiskněte příslušné funkční tlačítko. Je-li adresa Vašeho bydliště uložena, přepne se přístroj na zobrazení mapy a automaticky se spustí navádění k cíli.

Spuštění navádění k cíli k některému z uložených „top-cílů“, jinému cíli uloženému v paměti cílů nebo k cíli ze seznamu „Poslední cíle“. – V nabídce Nový cíl stiskněte příslušné funkční tlačítko. – Zobrazí se seznam uložených cílů, např. seznam Poslední cíle. – Stiskněte v levém sloupci některý ze zobrazených cílů. Přístroj se přepne na zobrazení mapy a automaticky se spustí navádění k cíli. – Abyste zobrazili podrobné údaje o cíli, stiskněte funkční tlačítko H za příslušným cílem a ve vyskakovacím okně stiskněte Ukázat detaily .


s2p0.2.book Page 42 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

42

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Paměť cílů

– Zvolte cíl cesty tak, jak je popsáno ⇒ strana 39.

Ukládání cílů do paměti

– V nabídce Položku upravit / uložit zadejte cíli, který chcete uložit, název a stanovte status top-cíle ⇒ strana 43.

Uložení nebo smazání posledních cílů – V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Poslední cíle . – Také můžete stisknout v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Paměť , ve vyskakovacím okně stisknout funkční tlačítko Upravit paměť a v následující nabídce stisknout Poslední cíle . – Abyste otevřeli vyskakovací okno, ve kterém by byla možnost k úpravě, stiskněte v nabídce Poslední cíle funkční tlačítko H za příslušným cílem. – Sisknete-li ve vyskakovacím okně funkční tlačítko Uložit , otevře se nabídka Položku upravit / uložit. Obr. 16 Cíl na mapě.

– Cíl uložte tak, jak je popsáno ⇒ strana 43, „Úprava nebo uložení položky“. – Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Smazat , tak se po potvrzení ubezpečovací otázky cíl smaže.

Úprava a mazání uložených cílů – Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Paměť a ve vyskakovacím okně stiskněte Upravit paměť . – Stisknete-li v nabídce Upravit paměť funkční tlačítko Záznamy v paměti cílů , zobrazí se seznam všech cílů, které byly do paměti cílů uloženy manuálně.

Obr. 17 Příklad informačního okna zvláštního cíle.

Pro uložení zobrazeného cíle se nabízejí nejrůznější funkční tlačítka v závislosti na tom, jakou nabídku jste pro zadání cíle použili. Např. Uložit ⇒ obr. 16 nebo , ⇒ obr. 17. Tato funkční tlačítka jsou aktivní (lze je použít) teprve tehdy, je-li příslušný cíl dostatečně zadán.

– Stisknete-li ve vyskakovacím okně funkční tlačítko Upravit , otevře se nabídka Položku upravit / uložit. – Záznam upravíte tak, jak je popsáno ⇒ strana 43, „Úprava nebo uložení položky“. – Jestliže ve vyskakovacím okně stisknete Smazat , tak se po potvrzení ubezpečovací otázky cíl smaže. Úprava vlajkového cíle Nezapomeňte, že do paměti cílů je možno jako „vlajkový cíl“ uložit vždy jen jeden cíl.


s2p0.2.book Page 43 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace) Pokud vlajkový cíl nepřejmenujete, tak se po dalším stisknutí $ přepíše. Přejete-li si, aby uložený vlajkový cíl zůstal zachovaný, musíte ho přejmenovat.

– V nabídce Upravit paměť stiskněte funkční tlačítko Smazat paměť cílů nebo Smazat všechny poslední cíle .

Úprava nebo uložení položky

– Aby se celá paměť cílů nebo všechny poslední cíle najednou vymazaly, potvrďte příslušnou ubezpečovací otázku.

Nabídka Položku upravit / uložit se otevře, je-li pro uložení nebo úpravu vybrán cíl.

Zadání údajů o cíli pro uložení – Abyste zobrazili všechny informace o daném cíli, stiskněte funkční tlačítko ` nebo a. – Stisknete-li Status Top cílů , otevře se Vám nabídka, ve které můžete zobrazenému cíli přidělit některou z kategorií top-cílů nebo zobrazenou kategorii změnit ⇒ strana 43, „Přidělení kategorie top-cíli“. – Přejete-li si zobrazené jméno cíle změnit a potom ho uložit do paměti cílů, stiskněte Jméno . – Má-li být cíl uložen se zobrazeným jménem a statusem top-cíle, stiskněte funkční tlačítko Uložit .

Přidělení kategorie top-cíli – V nabídce Položku upravit / uložit stiskněte funkční tlačítko Status Top cílů . – Stiskněte kategorii top-cíle, pod kterou se má cíl uložit. Nabídka se zavře a zvolená kategorie top-cíle se zobrazí před funkčním tlačítkem Status Top cílů . – Má-li být cíl uložen se zobrazeným jménem a statusem top-cíle, stiskněte funkční tlačítko Uložit . Cíl, kterému byla přidělena kategorie, lze vyvolat funkčním tlačítkem Top-cíle a v závislosti na nastavení se zobrazí na mapě spolu s přiděleným symbolem.

Vymazání paměti cílů nebo seznamu posledních cílů – Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Paměť a ve vyskakovacím okně stiskněte Upravit paměť .

43

Uložení nebo úprava adresy Vašeho bydliště Vyvolejte nabídku Nový cíl tím, že stisknete tlačítko režimu NAV a stisknete funkční tlačítko Nový cíl .

Vyvolání adresy Vašeho bydliště – V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Domů . – Pokud jste adresu Vašeho bydliště ještě nezadali, otevře se nabídka Zadat adresu domů. – Po stisknutí funkčního tlačítka Zadání cíle se otevře nabídka Zadání adresy.

Uložení aktuální polohy jako adresy Vašeho bydliště – V nabídce Nový cíl stiskněte funkční tlačítko Domů . – Pokud ještě není adresa Vašeho bydliště zadaná, otevře se nabídka Zadat adresu domů. – Stiskněte funkční tlačítko Aktuální poloha a Vaše aktuální poloha se uloží jako adresa Vašeho bydliště.

Úprava adresy Vašeho bydliště – Potřebujete-li uloženou adresu Vašeho bydliště změnit nebo smazat, učiňte tak po stisknutí tlačítka režimu SETUP v nabídce Navigace – nastavení. – V hlavní nabídce Nastavení stiskněte funkční tlačítko Navigace a v nabídce Navigace – nastavení stiskněte funkční tlačítko Zadání adresy domů . – V nabídce Upravit adresu domů můžete uloženou adresu Vašeho bydliště Smazat , Upravit nebo pomocí funkčního tlačítka Nastavit aktuální polohu přepsat.


s2p0.2.book Page 44 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

44

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Režim tras s dílčími cíli

Poznámka V průběhu navádění k cíli se údaje o trvání jízdy nebo o času příjezdu vztahují vždy na konečný cíl cesty. Odhadované trvání jízdy nebo odhadovaný čas příjezdu do dílčího cíle se nezobrazuje.

Všeobecně

Zadání dílčího cíle Jestliže si přejete dojet kromě konečného cíle cesty do jednoho nebo více dílčích cílů, postupujte podle následujícího popisu. Můžete také za zobrazený cíl cesty přidat další cíl, jako nový cílový bod trasy. – Po zvolení cíle cesty stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra . Otevře se vyskakovací okno.

Obr. 18 Hlavní nabídka navigace: Režim tras s dílčími cíli.

– Stisknete-li Nový dílčí cíl , otevře se nabídka Přesně nebo Do blízkosti dílčího cíle, ve které můžete zvolit dílčí cíl. Přístroj se na pozadí automaticky přepne do režimu tras s dílčími cíli. – Zvolte dílčí cíl tak, jak je popsáno ⇒ strana 39.

– Abyste se dostali do nabídky režimu tras s dílčími cíli, stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom Režim tras s díl. cíli .

– Jakmile nový cíl potvrdíte, budete vyzváni, abyste zvolili záznam, za který se má nový cíl umístit. Stanovíte tak pořadí, ve kterém do jednotlivých cílů budete chtít jet. Abyste hlášení zavřeli, stiskněte OK .

Hlavní nabídka Navigace se zobrazuje buď v „normálním“ režimu s jedním cílem nebo v režimu tras s dílčími cíli ⇒ obr. 18.

– Hlavní nabídka Navigace se nyní otevře v režimu tras s dílčími cíli ⇒ obr. 18.

Opuštění režimu tras s dílčími cíli ⇒ strana 44.

– Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k prvnímu dílčímu cíli zobrazené trasy.

Trasu tvoří vždy jeden cíl cesty, který je cílovým bodem trasy, a maximálně deset dílčích cílů.

– Chcete-li do trasy přidat další cíle, stiskněte funkční tlačítko Extra a potom Upravit trasu ⇒ strana 45, „Sestavení nové trasy v režimu tras s dílčími cíli“.

Další symboly

2 – Výchozí bod trasy 4 – Dílčí cíl na trase (přesný nebo do blízkosti) 3 – Cílový bod trasy H – Otevře vyskakovací okno, v kterém je možno zobrazit podrobné údaje o cíli, cíl

Opuštění režimu tras s dílčími cíli

upravit nebo doplnit další cíl.

– Chcete-li režim tras s dílčími cíli opustit, stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a ve vyskakovacím okně stiskněte Opustit režim tras s dílč. cíli .

Počítejte s tím, že opuštěním režimu tras s dílčími cíli se všechny dílčí cíle vymažou. Před opuštěním režimu tras s dílčími cíli však můžete stisknutím Paměť zobrazenou trasu se všemi dílčími cíli uložit ⇒ strana 45.


s2p0.2.book Page 45 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace) – Potvrďte hlášení „Chcete opustit režim tras?“ stisknutím funkčního tlačítka Opustit .

– Abyste uložili trasu zobrazenou v hlavní nabídce Navigace, stiskněte funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 44, obr. 18.

– V hlavní nabídce Navigace se zobrazí jen ten cíl cesty, který byl zvolený již předtím.

– Ve vyskakovacím okně stiskněte Uložit trasu . Otevře se zadávací maska, určená k zadávání libovolného textu.

Sestavení nové trasy v režimu tras s dílčími cíli – Abyste se dostali do nabídky režimu tras s dílčími cíli, stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom Režim tras s díl. cíli . – Chcete-li sestavit novou trasu, stiskněte funkční tlačítko Extra a potom Nová trasa .

– Zadejte Vaší trase jméno. – Zobrazené jméno potvrďte OK . – Objeví se zpráva „Trasa uložena“. Zprávu potvrďte stisknutím OK . Do paměti cílů je možno uložit maximálně 10 tras.

– V nabídce Nová trasa stiskněte za zobrazením výchozího bodu trasy nebo cíle funkční tlačítko H .

Vyvolání uložené trasy

– Ve vyskakovacím okně stiskněte Zadání cíle .

– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra a potom Režim tras s díl. cíli .

– Zvolte typ dílčího cíle Přesně nebo Do blízkosti dílčího cíle – Zvolte cíl tak, jak je popsáno ⇒ strana 39. – Jakmile potvrdíte první cíl, otevře se znovu nabídka Nová trasa. Stiskněte funkční tlačítko H vedle cíle, za který má být zařazen další cíl. – Ve vyskakovacím okně stiskněte opět Zadání cíle a zvolte další cíl. – Jestliže si přejete zadávání trasy ukončit, stiskněte y . V hlavní nabídce Navigace se zobrazí cíl cesty a nejbližší dílčí cíl. – Stisknutím funkčního tlačítka Start se zahájí navádění k prvnímu dílčímu cíli Vaší trasy. – Chcete-li zobrazenou trasu pod určitým jménem natrvalo uložit do paměti cílů, stiskněte funkční tlačítko Paměť ⇒ strana 45, „Uložení trasy“. V nabídce Nová trasa nahraďte při ukládání slova „Nová trasa“ skutečným jménem trasy.

Uložení trasy Trasu je možno zobrazit a uložit jen v režimu tras s dílčími cíli.

45

– Stiskněte funkční tlačítko Paměť a ve vyskakovacím okně stiskněte Načíst trasu . – V nabídce Načíst trasu stiskněte vedle jména trasy funkční tlačítko 0 , abyste v nabídce Detaily trasy zobrazili informace o příslušné trase. – Jestliže v nabídce Detaily trasy stisknete funkční tlačítko Zvolit nebo v nabídce Načíst trasu stisknete přímo jméno trasy, zobrazí se zvolená trasy v hlavní nabídce Navigace. – Abyste zahájili navádění k cíli, stiskněte funkční tlačítko Start .

Úprava uložené trasy Trasu je možno zobrazit a upravovat jen v režimu tras s dílčími cíli. Vyvolejte trasu, kterou chcete upravit. – Dotknete-li se nahoře zobrazení zvolené trasy, otevře se plán této trasy. – Plán trasy můžete také otevřít stisknutím funkčního tlačítka Extra . Ve vyskakovacím okně stiskněte Upravit trasu . – V plánu trasy stiskněte funkční tlačítko vedle cíle H , který si přejete upravit. Otevře se vyskakovací okno s možnostmi pro úpravu záznamu.


s2p0.2.book Page 46 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

46

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

– Stisknete-li funkční tlačítko H vedle výchozího bodu trasy „2“, můžete jen pomocí Zadání cíle zadat první dílčí cíl po výchozím bodu trasy. Výchozí bod trasy je zadáván přístrojem automaticky pomocí GPS a nelze ho změnit.

Režim navigace terénem (navigace offroad) Přehled funkcí

– Stisknete-li funkční tlačítko H vedle jiného cíle, zobrazí se možnosti k jeho úpravě. Možnosti k úpravě cíle trasy Detaily – otevře nabídku Data o cíli, v níž si můžete prohlédnout podrobné údaje o cíli. Jestliže chcete, aby se cíl zobrazil na mapě, stiskněte funkční tlačítko Ukázat na mapě . Funkčním tlačítkem 0 se přepnete zpět do zobrazení podrobných údajů o cíli. Změnit typ - změní „Přesný dílčí cíl“ na „Do blízkosti dílčího cíle“ a naopak. Start – opětovným stisknutím Start se spustí návádění jen k cíli trasy, případné dílčí

cíle nebudou brány v úvahu. Chcete-li se vrátit opět do zobrazení plánu trasy, aniž by se zahájilo navádění k cíli, stiskněte Zpět . Obr. 19 Navigace terénem s aktivní trasou terénem.

Smazat – smaže po dalším potvrzení zobrazený cíl trasy. Přesunout – stiskněte Dále , abyste vybrali záznam, za který se má zvolený cíl trasy

přesunout.

Otevření režimu navigace terénem

Zadání cíle – slouží k zadání dalšího cíle trasy.

– Stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Extra . – Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Režim navigace terénem . – Otevře se nabídka Navigace terénem a zobrazí se poslední aktivní trasa terénem ⇒ obr. 19.

Opuštění režimu navigace terénem – V režimu navigace terénem se stisknutím tlačítka režimu NAV vždy přepnete do nabídky Navigace terénem. – Tam stiskněte funkční tlačítko Extra ⇒ obr. 19 a ve vyskakovacím okně zvolte Opustit režim nav. terénem . – Režim navigace terénem můžete ukončit také tím, že stisknete funkční tlačítko Nový cíl v nabídce Navigace terénem. – Jakmile dojedete do cíle trasy terénem, režim navigace terénem se automaticky ukončí a otevře se opět „normální“ hlavní nabídka Navigace.


s2p0.2.book Page 47 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

47

V nabídce Navigace terénem se zobrazí poslední aktivní trasa terénem a Vaše aktuální poloha. Pokud ještě nebyla zaznamenaná žádná trasa terénem nebo pokud byly všechny smazány, objeví se příslušné hlášení. V takovém případě nejsou funkční tlačítka pro start, nahrání nebo úpravu trasy terénem aktivní.

přesouvat je nebo je přejmenovávat. Kromě toho je možno výběrem z mapy nebo zadáním polohy pro GPS přidávat další body na trase. Chcete-li upravovat jinou trasu terénem než tu, která je zobrazena, musíte nejdříve stisknout funkční tlačítko Paměť a poté stisknout Zpracovat trasu terénem .

Pokud se trasa terénem zobrazí, lze její projetí spustit stisknutím funkčního tlačítka Start ⇒ strana 48, „Projetí uložené trasy terénem“.

Zaznamenání trasy terénem

Obsluha dalších nabídek a podnabídek je obdobná jako u již popsaných nabídek navigace a proto zde nebude znovu detailně popisována:

• •

Stisknutím funkčního tlačítka 0 se vždy otevře zobrazení podrobných údajů o cíli.

Stisknutím funkčního tlačítka H se otevře vyskakovací okno, ve kterém můžete upravovat záznam. Funkční tlačítko Nový cíl Po stisknutí tlačítka Nový cíl se otevře ubezpečovací otázka: Zpět – přepne zpátky do režimu navigace terénem. Cíl na silnici – ukončí režim navigace terénem a otevře nabídku Nový cíl, abyste mohli vybrat „Cíl na silnici“ z navigačních dat, která jsou k dispozici.

Funkční tlačítko Paměť

Obr. 20 Zaznamenávání v zobrazení mapy s doplňkovým oknem pro kompas.

Stisknutím funkčního tlačítka Paměť se otevře vyskakovací okno: Zpracovat trasu terénem – otevře seznam uložených tras terénem. Příslušnou trasu

zvolíte jejím stisknutím. Upravit paměť tras terénem – otevře paměť tras terénem. Uložené trasy terénem je

možno zobrazit, přejmenovat nebo smazat. Funkční tlačítko Trasa terénem Stisknutím funkčního tlačítka Trasa terénem se otevře vyskakovací okno, v kterém je možno zadat novou trasu terénem nebo zobrazenou trasu terénem upravit. Zpracovat trasu terénem – spustí po zadání jména trasy terénem a výběru režimu

nahrávání zaznamenávání nové trasy terénem. Zobrazená trasa terénem se automaticky ukládá a lze ji později z funkčního tlačítka Paměť opět vyvolat stisknutím Zpracovat trasu terénem . Upravit trasu terénem – otevře seznam bodů na trase, která je právě zobrazena v nabídce Navigace terénem. Body na trase je možno zobrazovat na mapě, mazat je,

– V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Trasa terénem . – Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Zpracovat trasu terénem . – Jestliže se v nabídce Navigace terénem nějaká trasa již zobrazuje, musíte v následující nabídce buď stávající trasu stisknutím Rozšířit existující trasu rozšířit nebo novou trasu stisknutím Nová trasa zaznamenat. – Trasu terénem pojmenujte výstižným názvem. Zobrazené jméno potvrďte OK . – Podle dalšího popisu zvolte stisknutím režim nahrávání. – Pokud si přejete, aby systém zadával během zaznamenávání body na trase automaticky (doporučeno), stiskněte funkční tlačítko Automaticky . – Chcete-li zadávat během zaznamenávání všechny body na trase sami, stiskněte funkční tlačítko Manuálně .


s2p0.2.book Page 48 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

48

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

– Po zahájení zaznamenávání se v nabídce Navigace terénem zobrazuje počet již zadaných bodů na trase, bočet bodů na trase, které lze ještě zadat, a režim zaznamenávání.

– Stisknutím zvolte ze seznamu nějakou trasu terénem.

– Stisknutím tlačítka režimu MAP se přepnete do zobrazení mapy. Opakovaným stisknutím tlačítka režimu MAP se otevírá a zavírá dodatečné okno ⇒ strana 47, obr. 20.

– V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Start . Otevře se nabídka Z kterého bodu zahájit?. Nahoře se zobrazí výchozí a cílový bod trasy.

– Stisknutím tlačítka režimu NAV se přepnete zpět do nabídky Navigace terénem.

Projetí trasy terénem

– Chcete-li trasu terénem projet v opačném směru, stiskněte funkční tlačítko Opačný směr trasy .

– Chcete-li zadávat body na trase manuálně, stiskněte funkční tlačítko Uložit aktuální polohu jako bod na trase . Toto funkční tlačítko najdete v zobrazení mapy ve vyskakovacím okně funkčního tlačítka Nahrávání ⇒ strana 47, obr. 20 ⇒ strana 48, „Funkční tlačítko v zobrazení mapy“.

Ukončení navádění k cíli

Funkční tlačítko Nahrávání v zobrazení mapy

– Také můžete stisknout tlačítko režimu NAV a potom funkční tlačítko Stop .

Ve funkčním tlačítku Nahrávání se zobrazuje počet již spotřebovaných a ještě volných bodů na trase pro danou trasu terénem.

– V zobrazení mapy stiskněte dole třetí tlačítko se zobrazením vzdálenosti k nejbližšímu bodu na trase a ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Ukončit navigování .

Během jízdy

Stisknutím funkčního tlačítka Nahrávání ⇒ strana 47, obr. 20 se otevře vyskakovací okno pro ovládání zaznamenávání.

V rámci možností se řiďte pokyny pro odbočení. Přiblížíte-li se bodu na trase na 50 m, následuje navigační pokyn pro jízdu do dalšího bodu na trase.

Stop – ukončí zaznamenávání; bod na trase, zadaný jako poslední, se stane cílovým bodem trasy terénem.

Jestliže do nějakého bodu na trase nedojedete, musíte ho přeskočit, protože jinak Vás systém bude k tomuto bodu na trase neustále navádět. Dole ve třetím funkčním tlačítku pod zobrazením mapy se vám ukazuje vzdálenost k dalšímu bodu na trase a číslo tohoto bodu v tom pořadí, v jakém trasu terénem projíždíte.

= Automatický záznam – zapíná nebo vypíná funkci automatického zadávání bodů na trase systémem pomocí příslušných snímačů ve vozidle. Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že funkce je zapnutá. Uložit aktuální polohu jako bod na trase – manuálně zadá aktuální polohu vozidla jako

Abyste přeskočili bod na trase, ke kterému Vás systém chce navádět, stiskněte toto funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně zvolte Další bod .

bod na trase.

Také můžete stisknout tlačítko režimu NAV a potom funkční tlačítko Další bod .

Projetí uložené trasy terénem

Abyste opět dojeli do bodu na trase, v kterém jste byli naposledy, stikněte v příslušné nabídce funkční tlačítko K předchozímu .

Předtím, než spustíte projíždění trasy terénem, byste se měli nacházet v blízkosti výchozího bodu trasy.

Volba trasy terénem – V nabídce Navigace terénem stiskněte funkční tlačítko Paměť . – Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Zpracovat trasu terénem .

Chcete-li trasu doplnit o další bod na trase, stiskněte během jízdy trasou terénem v zobrazení mapy dole třetí funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stiskněte Uložit aktuální polohu jako bod na trase . Tímto způsobem můžete např. označit místa na trase a později je pojmenovat nebo uložit objížďku nové překážky na trase. Tuto funkci můžete také vyvolat tím, že stisknete tlačítko režimu NAV a stisknete funkční tlačítko Trasa terénem .


s2p0.2.book Page 49 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

Navádění k cíli

Výběr jedné ze tří alternativních tras

Spuštění a ukončení navádění k cíli

– Pokud v nabídce Navigace – nastavení zvolíte funkci „Nabídnout 3 alternativní trasy“, budou se po spuštění vedení k cíli nejprve vypočítávat tři trasy, které povedou do zvoleného cíle.

49

– Jakmile se výpočet ukončí, zobrazí se v přehledné mapě do zadaného cíle tři trasy. Tyto tři trasy vyhovují zvoleným kritériím „rychlá“, „krátká“ a „ekonomická“ trasa. – Na funkčních tlačítkách vpravo se zobrazují další informace k příslušné trase. Stisknete-li jedno z těchto funkčních tlačítek, zahájí se vedení k cíli po zvolené trase. Podle toho, jakou trasu jste vybrali, se v navigaci nastaví parametry trasy. Parametry trasy můžete později opět změnit. Po zahájení vedení k cíli se podle zadaných podmínek vypočítá trasa k prvnímu cíli. Při přepnutí do zobrazení mapy se mapa otevře vždy v tom zobrazení, v jakém byla naposledy (2D, 3D, topografická). Obr. 21 Zobrazení mapy ve 3D během navádění k cíli.

Vydávání navigačních pokynů

Zvolte cíl nebo zadejte trasu a spusťte navádění k cíli tak, jak je popsáno v příslušné kapitole. Přístroj se přepne do zobrazení mapy ⇒ obr. 21.

Vedení k cíli v zobrazení mapy – Chcete-li vedení k cíli ukončit, stiskněte v zobrazení mapy funkční tlačítko ... / ... ⇒ obr. 21 a ve vyskakovacím okně stiskněte Ukončit navigování . – Jestliže stisknete funkční tlačítko Navigace a ve vyskakovacím okně tlačítko Start navigování , bude navádění k cíli od aktuální polohy pokračovat.

Vedení k cíli v hlavní nabídce navigace – Jestliže se chcete po zahájení vedení k cíli přepnout do hlavní nabídky Navigace, stiskněte tlačítko režimu NAV . – Stisknete-li funkční tlačítko Stop , vedení k cíli se přeruší a funkční tlačítko se opět změní na „Start“. – Stisknutím funkčního tlačítka Start bude vedení k cíli od aktuální polohy opět pokračovat.

Obr. 22 Optické navigační pokyny v dodatečném okně v zobrazení mapy.

– Chcete-li si nechat zopakovat poslední akustický navigační pokyn, stiskněte na 8 . přístroji tlačítko A


s2p0.2.book Page 50 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

50

TlaÄ?Ă­tko reĹžimu NAV (Navigace)

â&#x20AC;&#x201C; Chcete-li si nechat zobrazit dodateÄ?nĂŠ okno, stisknÄ&#x203A;te v zobrazenĂ­ mapy tlaÄ?Ă­tko reĹžimu MAP . â&#x20AC;&#x201C; V dodateÄ?nĂŠm oknÄ&#x203A; vlevo nahoĹ&#x2122;e stisknÄ&#x203A;te funkÄ?nĂ­ tlaÄ?Ă­tko. â&#x20AC;&#x201C; Ve vyskakovacĂ­m oknÄ&#x203A; stisknÄ&#x203A;te Nav. symboly , aby se v dodateÄ?nĂŠm oknÄ&#x203A; zobrazovaly smÄ&#x203A;rovĂŠ ĹĄipky â&#x2021;&#x2019; strana 49, obr. 22. â&#x20AC;&#x201C; Stisknete-li ve vyskakovacĂ­m oknÄ&#x203A; OrientaÄ?nĂ­ mapa , zobrazĂ­ se pĹ&#x2122;ehlednĂĄ mapa spolu s dodateÄ?nĂ˝m oknem s vĂ˝chozĂ­m a cĂ­lovĂ˝m bodem trasy. Abyste mohli zobrazenĂ­ mapy mÄ&#x203A;nit, krĂĄtce se jĂ­ dotknÄ&#x203A;te. â&#x20AC;&#x201C; PĹ&#x2122;ejete-li si dodateÄ?nĂŠ okno zavĹ&#x2122;Ă­t, stisknÄ&#x203A;te funkÄ?nĂ­ tlaÄ?Ă­tko O nebo tlaÄ?Ă­tko reĹžimu MAP . NavĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li podle plĂĄnu trasy PĹ&#x2122;i projĂ­ĹždÄ&#x203A;nĂ­ trasy podle plĂĄnu trasy budete automaticky navĂĄdÄ&#x203A;ni k dalĹĄĂ­mu cĂ­li teprve po dosaĹženĂ­ dĂ­lÄ?Ă­ho cĂ­le. NepodaĹ&#x2122;Ă­-li se VĂĄm pĹ&#x2122;esnĂŠho dĂ­lÄ?Ă­ho cĂ­le dosĂĄhnout, musĂ­te ho z plĂĄnu trasy vymazat jeĹĄtÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edtĂ­m, neĹž bude pokraÄ?ovat navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k dalĹĄĂ­mu cĂ­li. JestliĹže navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k daĹĄĂ­mu cĂ­li mĂ­sto toho spustĂ­te manuĂĄlnÄ&#x203A;, budete navĂĄdÄ&#x203A;ni jen k tomuto cĂ­li, ostatnĂ­ cĂ­le plĂĄnu trasy nebudou brĂĄny v Ăşvahu.

â&#x20AC;˘

PoznĂĄmka

V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;, Ĺže jste pĹ&#x2122;i navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li nestihli odboÄ?it a nenĂ­ moĹžno se v danĂŠ chvĂ­li otoÄ?it, pokraÄ?ujte v jĂ­zdÄ&#x203A; a vyÄ?kejte, aĹž VĂĄm navigace nabĂ­dne alternativnĂ­ trasu.

â&#x20AC;˘

SprĂĄvnost navigaÄ?nĂ­ch pokynĹŻ zĂĄvisĂ­ na navigaÄ?nĂ­ch datech a u dopravnĂ­ch komplikacĂ­ jeĹĄtÄ&#x203A; na dopravnĂ­ch hlĂĄĹĄenĂ­ch. Za sprĂĄvnost vysĂ­lanĂ˝ch dopravnĂ­ch hlĂĄĹĄenĂ­ nesou odpovÄ&#x203A;dnost dopravnĂ­ redakce pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ˝ch rozhlasovĂ˝ch stanic.

DynamickĂŠ navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li s vyuĹžitĂ­m TMC ZapnutĂ­ a vypnutĂ­ dynamickĂŠ navigace â&#x20AC;&#x201C; StisknÄ&#x203A;te v hlavnĂ­ nabĂ­dce Navigace funkÄ?nĂ­ tlaÄ?Ă­tko Parametry . â&#x20AC;&#x201C; V zobrazenĂ­ mapy stisknÄ&#x203A;te Navigace nebo bÄ&#x203A;hem navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li ... / ... â&#x2021;&#x2019; strana 49, obr. 21 a ve vyskakovacĂ­m oknÄ&#x203A; Parametry trasy . â&#x20AC;&#x201C; V nabĂ­dce Parametry trasy stisknÄ&#x203A;te funkÄ?nĂ­ tlaÄ?Ă­tko DynamickĂĄ trasa a ve vyskakovacĂ­m oknÄ&#x203A; stisknutĂ­m zvolte poĹžadovanĂŠ nastavenĂ­.

â&#x20AC;&#x201C; VaĹĄe nastavenĂ­ potvrÄ?te stisknutĂ­m OK . O dopravnĂ­ch komplikacĂ­ch, pĹ&#x2122;ijatĂ˝ch pomocĂ­ TMC, kterĂŠ leŞí na trase, budete informovĂĄni zobrazenĂ­m barevnĂŠho symbolu na mapÄ&#x203A;. DopravnĂ­ komplikace, kterĂŠ neleŞí na trase, budou na mapÄ&#x203A; zobrazeny ĹĄedĂ˝m symbolem. SmÄ&#x203A;r, v kterĂŠm se vyskytuje dopravnĂ­ komplikace, je znĂĄzornÄ&#x203A;n ĹĄipkou v symbolu. DĂŠlka Ăşseku dopravnĂ­ komplikace se v mapÄ&#x203A; zobrazĂ­ Ĺ&#x2122;adou symbolĹŻ osobnĂ­ch aut na danĂŠ trase.

 DynamickĂĄ trasa b Vypnuta JestliĹže je dynamickĂĄ navigace vypnutĂĄ, nebudete na dopravnĂ­ komplikace pĹ&#x2122;ijatĂŠ dopravnĂ­m hlĂĄĹĄenĂ­m, kterĂŠ jsou na VaĹĄĂ­ trase, upozorĹ&#x2C6;ovĂĄni a navigace VĂĄs povede pĹ&#x2122;es tyto dopravnĂ­ komplikace. DopravnĂ­ hlĂĄĹĄenĂ­ se vĹĄak budou v pĹ&#x2122;Ă­stroji i nadĂĄle automaticky aktualizovat â&#x2021;&#x2019; strana 51, â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;edpoklady pro dynamickĂŠ navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­liâ&#x20AC;&#x153; a zobrazĂ­ se VĂĄm po stisknutĂ­ tlaÄ?Ă­tka reĹžimu TMC . JestliĹže je na VaĹĄĂ­ trase dopravnĂ­ komplikace, mĹŻĹžete zapnout dynamickĂŠ navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li i bÄ&#x203A;hem stĂĄvajĂ­cĂ­ho navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li nebo mĹŻĹžete pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnou trasu manuĂĄlnÄ&#x203A; uzavĹ&#x2122;Ă­t â&#x2021;&#x2019; strana 52, â&#x20AC;&#x17E;ManuĂĄlnĂ­ uzavĹ&#x2122;enĂ­ Ăşseku trasyâ&#x20AC;&#x153;.

 DynamickĂĄ trasa b ManuĂĄlnÄ&#x203A; Je-li dynamickĂĄ navigace nastavena na manuĂĄlnÄ&#x203A;, mĹŻĹžete bÄ&#x203A;hem navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­li volit, jestli si pĹ&#x2122;ejete ohlĂĄĹĄenĂŠ dopravnĂ­ komplikace na VaĹĄĂ­ trase objĂ­ĹždÄ&#x203A;t, Ä?i nikoliv â&#x2021;&#x2019; strana 51, â&#x20AC;&#x17E;PĹ&#x2122;edpoklady pro dynamickĂŠ navĂĄdÄ&#x203A;nĂ­ k cĂ­liâ&#x20AC;&#x153;. JestliĹže navigaÄ?nĂ­ systĂŠm pĹ&#x2122;ijme informaci o dopravnĂ­ komplikaci, kterĂĄ leŞí na vypoÄ?Ă­tanĂŠ trase, bude Ĺ&#x2122;idiÄ? na dopravnĂ­ komplikaci upozornÄ&#x203A;n akustickĂ˝m hlĂĄĹĄenĂ­m a informacĂ­ ve vyskakovacĂ­m oknÄ&#x203A;. ZobrazĂ­ se zpoĹždÄ&#x203A;nĂ­, ke kterĂŠmu dojde tĂ­m, Ĺže dopravnĂ­ komplikaci objedete, a takĂŠ dĂŠlka objĂ­zdnĂŠ trasy. KromÄ&#x203A; toho se zobrazĂ­ takĂŠ oÄ?ekĂĄvanĂŠ zpoĹždÄ&#x203A;nĂ­, ke kterĂŠmu by doĹĄlo, kdybyste dopravnĂ­ komplikacĂ­ chtÄ&#x203A;li projet.

â&#x20AC;˘

Pokud si pĹ&#x2122;ejete na stĂĄvajĂ­cĂ­ trase zĹŻstat a dopravnĂ­ komplikacĂ­ projet, stisknÄ&#x203A;te

AktuĂĄlnĂ­ trasa .

â&#x20AC;˘

Pokud si chcete nechat vypoÄ?Ă­tat pro nahlĂĄĹĄenou dopravnĂ­ komplikaci objĂ­zdnou trasu, stisknÄ&#x203A;te Objet .


s2p0.2.book Page 51 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

 Dynamická trasa b Automaticky

51

Zobrazení seznamu úseků nebo seznamů pokynů k jízdě

Jestliže je dynamická navigace nastavena na automaticky, budete ohlášené dopravní komplikace na Vaší trase během navádění k cíli automaticky objíždět ⇒ strana 51, „Předpoklady pro dynamické navádění k cíli“. Po přijetí dopravního hlášení, které se vztahuje na Vaši trasu, budete upozorněni na změnu vedení k cíli akustickým hlášením. Automaticky pak budete, pokud to bude časově výhodné, vedeni mimo uzavřený úsek nebo dopravní zácpu. Hlášení se ozve i v případě, že se na původně vypočítané trase sice vyskytla dopravní komplikace, ale je již odstraněna, avšak navigační systém je už rozhodnut navádět Vás výhodnější trasou. Předpoklady pro dynamické navádění k cíli TMC (Traffic Message Channel) je digitální datová služba rádia se stálým přenosem dopravních hlášení. Pokud je na daném místě v dosahu vysílač TMC, přijímá přístroj na pozadí průběžně dopravní hlášení TMC. Správnost dopravních hlášení závisí na redakci dopravních hlášení rozhlasové stanice, která je vysílá. Přijímání dopravních hlášení TMC není možno zapnout nebo vypnout.

Obr. 23 Seznam pokynů k jízdě v zobrazení mapy.

Seznam úseků nebo seznam pokynů k jízdě je možno zobrazit jen během navádění k cíli.

Poslouchaná rozhlasová stanice nemusí být stanicí TMC.

Dodatečné okno v zobrazení mapy

Dopravní hlášení TMC mohou být přístrojem vyhodnocována a zobrazována jen tehdy, jsou-li navigační data pro oblast, kterou projíždíte, uložena v paměti přístroje nebo je lze získat z vloženého navigačního DVD.

– Stisknete-li v zobrazení mapy tlačítko režimu MAP , otevře se dodatečné okno.

Aktuální dopravní hlášení TMC je možno zobrazit stisknutím tlačítka režimu TMC .

Poznámka

Za nepříznivé dopravní situace se může stát, že je-li objízdná trasa taktéž přetížena, nepřinese objetí dopravní zácpy nahlášené pomocí TMC žádnou časovou úsporu.

Jestliže ještě nebyla dopravním hlášením TMC zaznamenána dopravní komplikace, která je před Vámi na Vaší trase, můžete daný úsek trasy ručně uzavřít ⇒ strana 52.

– V dodatečném okně vlevo nahoře stiskněte funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stiskněte Sez. pokynů . Zobrazí se seznam pokynů k jízdě ⇒ obr. 23. Seznam úseků je možno vyvolat jen přes hlavní nabídku Navigace.

Hlavní nabídka navigace – Během navádění k cíli otevřete stisknutím tlačítka režimu NAV hlavní nabídku Navigace. – V hlavní nabídce Navigace stiskněte funkční tlačítko Trasa a ve vyskakovacím okně stiskněte Seznam úseků nebo Sez. pokynů . V Seznamů pokynů k jízdě se zobrazí seznam bodů, kterými máte ještě projet a ve kterých máte odbočit, včetně směrových šipek. Název ulice nebo označení silnice se vztahuje k ulici, do které máte odbočit ⇒ obr. 23.


s2p0.2.book Page 52 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

52

Tlačítko režimu NAV (Navigace)

V Seznamu úseků se zobrazí názvy ulic nebo označení silnic úseků trasy, kterými máte ještě projet.

Manuální uzavření úseku trasy

Přijatá dopravní hlášení TMC se na mapě zobrazují jako dopravní komplikace. Aktuální dopravní komplikace je možno zobrazit v seznamu dopravních hlášení TMC.

Zácpa vpředu – Během navádění k cíli stiskněte v zobrazení mapy funkční tlačítko .../... nebo v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Trasa . – Ve vyskakovacím okně stiskněte funkční tlačítko Zácpa vpředu . Zobrazí se přehledná mapa s aktuální polohou vozidla 9 a cílem cesty 3. 8 proti směru pohybu hodinových ručiček – Otáčením nastavovacího knoflíku A posouváte symbol praporku 4 směrem od cíle cesty k aktuální poloze vozidla. Dotknete-li se prstem zobrazené trasy, „skočí“ symbol praporku 4 přímo na toto místo. Vzdálenost zadaného uzavření od aktuální polohy vozidla se zobrazuje na obrazovce dole.

– Chcete-li zobrazit přibližnou délku úseku trasy, kterou chcete uzavřít, stiskněte nastavovací knoflík nebo funkční tlačítko OK . – Zazní akustické hlášení, že trasa obsahuje uzavřené úseky a že se vypočítá objízdná trasa.

Trvalá uzavírka – Během navádění k cíli stiskněte v hlavní nabídce Navigace funkční tlačítko Trasa a poté Správa uzavírek . –

Přidat uzavřený úsek trasy - pokud chcete přidat další uzavřený úsek trasy

– Dotykem na zobrazenou trasu na obrazovce umístěte počátek uzavírky 4 a potvrďte stisknutím funkčního tlačítka OK . Stejným způsobem nastavte konec uzavírky. – Název uzavírky - uzavírku můžete nazvat pomocí zadávací masky určené k zadávání textu. –

Smazat trvale uzavřené úseky / zakáz. oblasti - trvale smaže uzavřené úseky z paměti

navigace.

Smazat dočasnou uzavírku - smaže uzavírku vytvořenou pomocí funkčního tlačítka Zácpa vpředu


s2p0.2.book Page 53 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu MAP

53

Tlačítko režimu MAP Zobrazení mapy Jestliže jste posunuli výřez mapy, objeví se vpravo nahoře pod funkčním tlačítkem s kompasem další funkční tlačítko ³ ⇒ obr. 24. Jestliže toto tlačítko stisknete, vystředí se mapa opět podle aktuální polohy vozidla. V některých zobrazeních mapy můžete pomocí funkčního tlačítka 1 pohled vystředit podle cíle cesty. Změna druhu zobrazení Symbol v druhém funkčním tlačítku 5, 6 nebo 7 ukazuje, v jakém druhu zobrazení mapa právě je. Chcete-li druh zobrazení mapy změnit, stiskněte krátce funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím jiný druh zobrazení. Obr. 24 Zobrazení mapy ve 3D během navádění k cíli (výřez mapy posunut).

5-2D – dvojrozměrné zobrazení: běžné zobrazení mapy pohledem seshora. 6-3D – trojrozměrné zobrazení: zobrazení mapy šikmo zepředu z ptačí perspektivy. 7-Topograph. – běžné zobrazení mapy pohledem seshora s barevným

Stisknutím tlačítka režimu MAP se z každé nabídky přepnete do zobrazení mapy.

znázorněním krajinných útvarů (hory, údolí, atp.).

V zobrazení mapy se stisknutím tlačítka režimu MAP otevře nebo zavře dodatečné okno, ve kterém je možno zobrazit a zvolit další informace ⇒ strana 56, „Dodatečné okno v zobrazení mapy“.

Funkční tlačítko Navigace v zobrazení mapy bez navádění k cíli

Během navádění k cíli se zobrazení mapy v některých bodech liší od „normálního“ zobrazení mapy. Během navádění k cíli je trasa, po které máte jet, zvýrazněna, symbol 9 ukazuje aktuální polohu vozidla ⇒ obr. 24 a ve spodním řádku je ve třetím funkčním tlačítku zobrazena za vzdálenost do cíle a za předběžný čas příjezdu do cíle nebo doba jízdy.

Start navigování – zahájí navádění k cíli, vybranému v hlavní nabídce Navigace, případně bude v navádění k němu pokračovat.

Kromě toho můžete manuálně uzavřít úseky trasy, kterými jste měli projet. Pomocí funkčního tlačítka 8 zobrazíte nebo zrušíte v každém pohledu lištu s funkčními tlačítky. Vystředění mapy podle polohy vozidla nebo cíle cesty Výřezem mapy můžete pohybovat tak, že se prstem dotknete obrazovky a, aniž byste ho od ní oddálili, pohybujete jím po obrazovce.

Stisknutím funkčního tlačítka Navigace se otevře vyskakovací okno pro nastavování navigace.

Zadat nový cíl – vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno v hlavní nabídce Navigace zvolený cíl změnit. Parametry trasy – umožňuje měnit kritéria pro výpočet trasy. $ – uloží aktuální polohu vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl.

K dalším funkcím navigace (např. pro změnu cíle cesty) se dostanete, když stisknutím tlačítka režimu NAV otevřete hlavní nabídku Navigace.


s2p0.2.book Page 54 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

54

Tlačítko režimu MAP

Funkční tlačítko ... / ... v zobrazení mapy během navádění k cíli Stisknutím funkčního tlačítka ... / ... ⇒ strana 53, obr. 24 se otevře vyskakovací okno pro nastavování navádění k cíli. Ukončit navigování – ukončí navádění k cíli v aktuální poloze vozidla. Stisknutím funkčního tlačítka Navigace a Start navigování je možno v navádění k cíli kdykoliv pokračovat. Nový dílčí cíl – vyvolá nabídku Nový cíl, aby bylo možno zadat dílčí cíl, do kterého by

se mělo dojet během stávajícího navádění k cíli. Zácpa vpředu - slouží k ručním zadání dopravní zácpy vpředu a k navrhnutí nejbližší průjezdné trasy. Parametry trasy – umožňuje měnit kritéria pro výpočet trasy. $ – uloží aktuální polohu vozidla do paměti cílů jako vlajkový cíl.

K dalším funkcím navigace se dostanete, když stisknutím tlačítka režimu NAV otevřete hlavní nabídku Navigace. Ovládání média zdroje Funkční tlačítko Radio 2 ukazuje, jaké médium zdroje je právě aktivní (zde rozhlasová stanice „Radio 2“). Abyste mohli zvolené médium zdroje ovládat, stiskněte krátce funkční tlačítko a ve vyskakovacím okně stisknutím zvolte jinou stanici (režim rádio) nebo jiný titul (režim média). Rádio: zobrazí se šest paměťových tlačítek hlavní nabídky RADIO. Média: zobrazí se jméno titulu a funkční tlačítka k ovládání aktuálního média zdroje. Funkční tlačítko Extra Stisknutím funkčního tlačítka Extra se otevře vyskakovací okno nastavování a zobrazení. Mapa cíle – zobrazí na mapě aktuální cíl, který je vybraný v hlavní nabídce Navigace. Pomocí funkčního tlačítka vpravo pod zobrazením kompasu se mapa vystředí opět podle polohy vozidla. Den / noc – přepíná mezi zobrazením pro den a noc. Dodatečné okno – otevře dodatečné okno. Dodatečné okno je možno také otevřít nebo zavřít stisknutím tlačítka režimu MAP v zobrazení mapy.

= Dopor. jízd. pruhů – během navádění k cíli se při jízdě a odbočování na silnicích s více jízdními pruhy objeví v zobrazení mapy malé dodatečné okno s doporučením určitého jízdního pruhu. Zatržítko v zatrhávacím políčku = znamená, že funkce je zapnutá. Vypnout displej - přepne obrazovku do úsporného režimu.

Změna měřítka mapy a zobrazení Stisknutím funkčního tlačítka vpravo dole se zobrazením stávajícího měřítka mapy se vyvolají další funkční tlačítka, kterými lze měnit výřez a měřítko mapy. Pokud nebudete s těmito funkčními tlačítky pracovat, tak se po pěti sekundách opět ztratí. / – dočasně přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (menší měřítko). Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (většího měřítka). + nebo – – zvětšuje nebo zmenšuje měřítko mapy. Měřítko mapy můžete také měnit posouváním regulátoru ? ve stupnici. h – 3 – přepne během navádění k cíli na přehlednou mapu, na které bude zobrazen výchozí i cílový bod. { – zapnutí autozoomu během navádění k cíli. Jestliže je „autozoom“ aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na projížděné trase (dálnice: velké měřítko mapy – město: malé měřítko mapy). Zapnutý autozoom je signalizován tímto zobrazením měřítka {. Autozoom vypnete { opětovným stisknutím měřítka nebo 8 . měřítko změníte manuálně nastavovacím knoflíkem A

Symboly pro zobrazení top-cílů Ukládaným cílům je možno přiřazovat kategorie top-cílů. Top-cíle se pak na mapě (v závislosti na nastavení) zobrazují jako symboly, které jim byly přiděleny.


s2p0.2.book Page 55 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

TlaÄ?Ă­tko reĹžimu MAP Symbol

R T + V P Q S U J

VĂ˝znam Infrastruktura SoukromĂŠ Restaurace PamÄ&#x203A;tihodnosti PracovnĂ­ RĹŻznĂŠ OdpoÄ?inek NĂĄkupy Sport

Symboly pro zobrazenĂ­ dopravnĂ­ch komplikacĂ­ JestliĹže je nÄ&#x203A;jakĂĄ dopravnĂ­ komplikace na vypoÄ?Ă­tanĂŠ trase, bude zobrazenĂ˝ symbol zvĂ˝raznÄ&#x203A;n. Symbol

Â&#x192; w Â&#x2018; Â&#x2022;

Význam Våznoucí doprava Dopravní zåcpa Nehoda Nåledí

Symbol

ž Â&#x2019; Â? Â&#x201C; Â&#x201A; 

VĂ˝znam NebezpeÄ?Ă­ smyku JinĂŠ nebezpeÄ?Ă­ PrĂĄce na silnici SilnĂ˝ vĂ­tr Silnice uzavĹ&#x2122;ena Komplikace v dopravÄ&#x203A; (zobrazuje se po celĂŠ dĂŠlce komplikace)

55


s2p0.2.book Page 56 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

56

Tlačítko režimu MAP

Funkce „Click on map“* Kliknutím na symbol zvláštního cíle, top-cíle, TMC ikony nebo na vytvořenou uzavírku se zobrazí informace o daném objektu. V případě, že je objektů více pohromadě a systém není schopen rozpoznat, na který objekt bylo kliknuto, zobrazí se nejprve seznam objektů.

– Posouvejte výřez mapy tím, že se dotknete prstem obrazovky a, aniž byste ho od ní oddálili, jím pohybujte po obrazovce. – Stiskněte funkční tlačítko se symbolem 5, 6 nebo 7 a ve vyskakovacím okně zvolte jiné zobrazení ⇒ strana 53, „Změna druhu zobrazení“.

Dodatečné okno v zobrazení mapy

Poznámka

Aktivní funkce „autozoom“ { se vypne, jestliže měřítko mapy nastavovacím knoflíkem ručně změníte.

„Vlajkový cíl“, který byl uložen funkčním tlačítkem $ , se musí v paměti cílů přejmenovat, pokud nemá být přepsán příštím vlajkovým cílem.

Zobrazení aktuální polohy bez navádění k cíli

– Chcete-li si nechat zobrazit dodatečné okno, stiskněte v zobrazení mapy tlačítko režimu MAP . – V dodatečném okně vlevo nahoře stiskněte funkční tlačítko ⇒ obr. 25. – Ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím některou z možností. Polohu dodatečného okna, vlevo nebo vpravo, je možno zadat v nastaveních ⇒ obr. 25. Možnosti pro výběr v dodatečném okně Kompas – zobrazí kompas s aktuálním směrem jízdy. Mapa pol. – zobrazí v dodatečném okně mapu s polohou vozidla. Přejete-li si změnit

toto zobrazení mapy, dotkněte se jí v dodatečném okně. V následující nabídce změníte kritéria zobrazení, jak je popsáno ⇒ strana 53, „Zobrazení mapy“. Zobr. GPS – zobrazí aktuální polohu vozidla v souřadnicích. Kromě toho se zobrazí ještě počet přijímaných satelitů. Aby se zobrazila i nadmořská výška za symbolem hory, musí být přijímáno nejméně pět satelitů (zobrazení: „3D Fix“).

Obr. 25 Zobrazení mapy s dodatečným oknem pro zobrazení kompasu

Zobrazení mapy s dodatečným oknem pro zobrazení kompasu „Porozhlédnutí se“ v mapě – Stiskněte funkční tlačítko MAP , abyste se přepnuli do zobrazení mapy. – V zobrazení mapy měňte měřítko mapy otáčením nastavovacího knoflíku ⇒ strana 54, „Změna měřítka mapy a zobrazení“.


s2p0.2.book Page 57 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu PHONE

57

Tlačítko režimu PHONE Přehled

Zadávání volaného čísla

Hlavní nabídka TELEFON

Zadávání a vytáčení telefonního čísla

Jednotlivé funkce v hlavní nabídce TELEFON mohou záviset na výbavě a možnostech připojeného telefonu. Spojte Váš mobilní telefon podle návodu k obsluze pro Vaše vozidlo s přípravou pro telefon. – Stisknutím tlačítka režimu PHONE vyvoláte hlavní nabídku TELEFON. Po navázání spojení s přípravou pro telefon trvá několik minut, než jsou data telefonního seznamu spojeného mobilního telefonu k dispozici v rádiu. Funkční tlačítka v hlavní nabídce TELEFON – přijmout hovor, vytočit zadané číslo, podržet hovor. V hlavní nabídce TELEFON se po stisknutí zobrazí seznam volání. ^ – hovor ukončit nebo odmítnout. SOS * – vytočí po dalším potvrzení číslo tísňového volání. Tato funkce je možná

i v případě, že není připojen mobilní telefon. Předpokladem však je, že takové spojení umožňuje provozovatel mobilní telefonní sítě.

– V hlavní nabídce TELEFON stiskněte funkční tlačítko [:::] , tím se otevře pole číslic pro zadání volaného čísla. – Stiskněte potřebnou číslici, ta se objeví v zadávacím řádku. – Stisknutím funkčního tlačítka se mažou v zadávacím řádku znaky směrem zleva doprava. – Jestliže je v zadávacím řádku požadované číslo, stiskněte . Zadané telefonní číslo se vytáčí. Při zadávání kódu země můžete místo dvou prvních číslic (např. „00“) zadat znak „+“. Podržte funkční tlačítko 0 s trojúhelníčkem „a“ stisknuté, dokud se neotevře vyskakovací okno s funkčními tlačítky 0 a + . Do zadávacího řádku se potřebný zvláštní znak přemístí, když se ho dotknete – vyskakovací okno se zavře. Jestliže nevyberete žádný zvláštní znak, vyskakovací okno se po několika sekundách automaticky zavře. Speciální tlačítka „hvězdička“ * a „mřížka“ # mají stejnou funkci jako na klávesnici telefonu. Tyto znaky se používají především k přenosu tónových signálů během hovoru.

Hlasová schránka a Předvolba 2 až Předvolba 6 – tlačítka zrychlené volby; každé z nich může být obsazeno jedním telefonním číslem.

Telefonní seznam

[:::] – otevře se pole číslic pro zadání telefonního čísla.

Otevření telefonního seznamu

Seznamy volání – otevře vyskakovací okno, ve kterém je možno volit seznamy volání. Zobrazit je možno jen seznamy volání, která byla přípravou pro telefon zmeškaná, volaná nebo přijatá.

– Stiskněte v hlavní nabídce TELEFON funkční tlačítko vpravo dole ] , tím se otevře telefonní seznam.

Extra , Detaily konference - lze příjmout více hovorů najednou, Vypnout mikrofon –

Vytočení telefonního čísla z telefonního seznamu

vypne během hovoru mikrofon. Po dobu vypnutí mikrofonu není hovor ve vozidle mikrofonem snímán a volaný ho neslyší.

– Abyste zobrazili i další záznamy v nabídce Telefonní seznam, pohybujte posuvným regulátorem v rolovacím pruhu směrem dolů.

] – otevře telefonní seznam připojeného mobilního telefonu, abyste mohli volit telefonní číslo.

– Stiskněte funkční tlačítko Hledat , abyste mohli pomocí vyhledávací masky vybrat záznam v telefonním seznamu.


s2p0.2.book Page 58 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

58

Tlačítko režimu PHONE

– Stiskněte v levém sloupci některý ze zobrazených záznamů telefonního seznamu. Bude se vytáčet první telefonní číslo, které je v telefonním seznamu u tohoto záznamu uloženo.

Zobrazení informací o záznamu v telefonním seznamu – Stiskněte funkční tlačítko 0 vpravo vedle záznamu v telefonním seznamu, který si přejete zobrazit. Zobrazí se telefonní čísla, která jsou u tohoto záznamu uložena. – Jestliže stisknete zobrazení telefonního čísla, začne se vytáčet.

Vyhledávání záznamu v telefonním seznamu – Stiskněte v nabídce Telefonní seznam funkční tlačítko Hledat , abyste pomocí vyhledávací masky mohli vybrat záznam v telefonním seznamu. – Jestliže se dotknete znaku, který lze zvolit na klávesnici ve vyhledávací masce, objeví se tento znak v zadávacím řádku. – Stisknutím funkčního tlačítka ; otevřete zadávací masku k zadávání číslic a speciálních znaků. Abyste se vrátili zpět do zadávací masky pro písmena, stikněte A-Z . – Stisknutím funkčního tlačítka se mažou v zadávacím řádku znaky od pozice kurzoru směrem zleva doprava. – Poklepem na tlačítko zahájíte vytáčení prvního telefonního čísla z telefonního seznamu, které je v editovacím řádku zobrazeného jména zvýrazněno. Psaní velkých a malých písmen nemá pro vyhledávání záznamu žádný význam.

Úprava telefonního čísla Otevřete zobrazení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu volání tak, jak je popsáno v příslušné kapitole. – Stiskněte tlačítka se šipkou ‚ nebo b , abyste posunuli kurzor do zadávacího řádku. – Jestliže se dotknete znaku v poli znaků, objeví se tento znak v zadávacím řádku za kurzorem. – Stisknete-li funkční tlačítko , začne se vytáčet zobrazené telefonní číslo.

Seznamy volání Ukládají se telefonní čísla pouze těch hovorů, které byly přípravou pro telefon zmeškány, voleny a přijaty ve vozidle. Seznamy volání, které jsou uloženy v mobilním telefonu, se do vozidla nepřenášejí. – Stiskněte v hlavní nabídce TELEFON funkční tlačítko Seznamy volání . – Ve vyskakovacím okně zvolte stisknutím ten seznam volání, z kterého si přejete vybrat telefonní číslo. Zvolený seznam se zobrazí. Telefonní čísla, u kterých existuje v telefonním seznamu záznam, se zobrazují s příslušnými jmény. Funkčním tlačítkem 0 si můžete nechat zobrazit další informace týkající se uloženého telefonního čísla.

Editační pole: vyvolání zvláštních znaků

Některá písmena jsou navíc označena malým trojúhelníkem „a“. Označuje, že je možné zvolit zvláštní znaky vycházející z tohoto písmena.

Podržte prst na příslušném tlačítku přitisknutý, dokud se neobjeví vyskakovací okno s těmito zvláštními znaky. Po dotyku na požadovaný znak se tento znak převezme do vstupního řádku – vyskakovací okno se zavře. Pokud není žádné zadání provedeno, vyskakovací okno se po několika sekundách zavře automaticky.

Nepřijaté hovory – zobrazí seznam nepřijatých hovorů, který je uložen v přípravě

pro telefon. Volaná čísla – zobrazí seznam volaných telefonních čísel, která příprava pro telefon

vytáčela. Přijaté hovory – zobrazí seznam přijatých hovorů, který je uložen v přípravě pro

telefon. Jestliže je telefonní číslo ze seznamu volání uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se místo telefonního čísla jméno, které je uloženo v telefonním seznamu. Příchozí hovory, které byly pomocí funkčního tlačítka ^ odmítnuty, se ukládají do seznamu přijatých volání.


s2p0.2.book Page 59 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Tlačítko režimu PHONE Seznamy volání jsou přiřazeny vždy jednomu uživatelskému profilu a zobrazí se jen tehdy, když je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro telefon.

Tlačítka zrychlené volby Po prvním navázání spojení se SIM kartou vašeho mobilního telefonu jsou po vyvolání hlavní nabídky TELEFON všechna tlačítka zrychlené volby ještě neobsazená.

Obsazení volných tlačítek zrychlené volby – Stisknete-li neobsazené tlačítko zrychlené volby, otevře se nabídka Zrychlená volba pro zadání jména a telefonního čísla. – Po stisknutí funkčního tlačítka Jméno se otevře zadávací maska pro zadání jména. – Po stisknutí funkčního tlačítka Číslo se otevře maska pro zadání telefonního čísla. – Chcete-li převzít telefonní číslo pro toto tlačítko zrychlené volby z příslušného seznamu, stiskněte funkční tlačítko Seznamy volání nebo Telefonní seznam .

Tlačítko zrychlené volby Hlasová schránka Také pod tlačítkem zrychlené volby Hlasová schránka není z výroby žádné číslo uloženo, neboť je závislé jak na provozovateli sítě mobilních telefonů, tak i na zemi. Název tohoto tlačítka zrychlené volby je však pevně dán a nelze ho změnit. Pod toto tlačítko byste si měli uložit číslo Vaší hlasové schránky (mailbox), abyste si mohli pohotově poslechnout zprávy, které jsou v ní uložené. Editační pole: další možnosti zadávání : – přepínání z velkých písmen na malá a naopak. ; – otevření editačního pole pro zadávání čísel a zvláštních znaků. Tlačítko se změní na A-Z . Stisknete-li krátce na A-Z , opět přepnete na editační pole pro zadávání písmen.

– prázdné tlačítko pro zadávání mezer. ‚ nebo b – pohyb kurzorem ve vstupním řádku doleva nebo doprava. – vymazání znaků ve vstupním řádku od pozice kurzoru zprava doleva.

– Stisknete-li funkční tlačítko < , smažou se po potvrzení OK zadání ve všech zadávacích řádcích najednou.

Telefonní hovor

– Po ukončení zadávání v nabídce Zrychlená volba stiskněte funkční tlačítko OK .

Vytáčí-li se číslo nebo je přijatý hovor, změní hlavní nabídka TELEFON svůj vzhled na telefonní hovor.

– Zadané jméno se objeví v hlavní nabídce TELEFON v tlačítku zrychlené volby. Pod tlačítkem zrychlené volby je uloženo zadané telefonní číslo.

Vytáčení čísla pomocí tlačítek zrychlené volby – Stiskněte krátce obsazené tlačítko zrychlené volby; číslo uložené pod tímto tlačítkem se začne vytáčet.

Příchozí telefonní hovor – Informace o příchozím hovoru se zobrazuje na obrazovce jako „Příchozí hovor“ a zobrazuje se i telefonní číslo volaného. Jestliže je telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se místo telefonního čísla jméno volajícího. – Abyste příchozí hovor přijali, stiskněte funkční tlačítko .

Úprava tlačítek zrychlené volby

– Jestliže chcete příchozí hovor odmítnout, stiskněte funkční tlačítko ^ .

– Přejete-li si obsazení tlačítek zrychlené volby změnit, podržte příslušné tlačítko zrychlené volby stisknuté tak dlouho, dokud se neobjeví nabídka Zrychlená volba, ve které můžete úpravy provádět.

Během telefonního hovoru

Obsazení tlačítek zrychlené volby zůstává v přístroji uloženo, ale je možno je zobrazit vždy teprve tehdy, až je příslušná SIM karta opět spojena s přípravou pro telefon.

59

– Jestliže během telefonního hovoru stisknete funkční tlačítko , tak se u probíhajícího hovoru „vypne“ zvuk (zobrazení: „Hovor přidržen“). To znamená, že spojení zůstává zachováno, ale hovor se nepřenáší. – Stisknete-li opětovně funkční tlačítko , je možno v hovoru pokračovat.


s2p0.2.book Page 60 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

60

Tlačítko režimu PHONE

– Sisknete-li během telefonního hovoru funkční tlačítko ^ , tak se probíhající hovor ukončí a přístroj se přepne do hlavní nabídky TELEFON.

Stisknete-li v zadávací masce funkční tlačítko DTMF , přehraje se v zadávacím řádku pořadí znaků v podobě kmitočtových tónů DTMF.

Vytočení dalšího čísla během hovoru

Počítejte s tím, že se v řadě znaků pro kmitočtové tóny DTMF nesmí objevit znak „+“, neboť tento znak přehrávání kmitočtových tónů přerušuje.

– Během telefonního hovoru stiskněte funkční tlačítko , abyste hovor „přidrželi“. – Vytočte nové telefonní číslo nebo vytočte číslo uložené v paměti. – Jestliže jste s novým volaným navázali spojení, můžete mezi oběma volanými „přepínat“ tak, jak je popsáno dále.

„Čekání hovoru“ a přepínání mezi dvěma účastníky hovoru – Jestliže Vám někdo během telefonního hovoru volá, objeví se na obrazovce pod aktuálním hovorem číslo nebo jméno volajícího (funkce: „čekání hovoru“). – Jestliže si přejete druhý hovor odmítnout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“ funkční tlačítko ^ . – Jestliže si přejete druhý hovor přijmout, stiskněte v řádku „Příchozí hovor“ funkční tlačítko . Spojení s původním účastníkem se přeruší, ale neukončí (zobrazení: „Hovor přidržen“). – Jestliže stisknete funkční tlačítko v řádku „Hovor přidržen“, tak bude hovor s tímto účastníkem pokračovat a hovor s druhým účastníkem bude „přidržen“. Tímto způsobem můžete mezi oběma účastníky hovoru přepínat. – Chcete-li ukončit spojení s účastníkem, jehož číslo je zobrazeno v tomto řádku, stiskněte funkční tlačítko ^ . Kmitočtové tóny tlačítek DTMF Každému tlačítku telefonu je přiřazen určitý kmitočtový tón DTMF (Dual-tone Multi Frequency = tónová volba). Tónové volby se využívá např. pro zadání hesla přes telefon nebo volání účastníka v „Call-Centru“. Jestiže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, otevřete stisknutím funkčního tlačítka vlevo dole pole s tlačítky a postupujte dle pokynů (např.: „chcete-li hovořit s naším pracovníkem stiskněte prosím 3 “). Také si můžete nějakou delší tónovou volbu ve vašem mobilním telefonu uložit. Jestliže je během hovoru požadováno zadání kmitočtového tónu DTMF, vyvolejte příslušný záznam z telefonního seznamu tak, jak je popsáno.


s2p0.2.book Page 61 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Hlasové ovládání radionavigačního systému

61

Hlasové ovládání radionavigačního systému Všeobecné pokyny

Úvod

Díky této výbavě můžete přes mikrofon zabudovaný ve vozidle hlasem ovládat některé funkce Vašeho radionavigačního systému, tzv. systémem „Speak what you see (Řekni to, co vidíš na obrazovce)“.

Hlasové ovládání můžete využít v režimu RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV.

Mikrofon pro hlasové ovládání je nasměrován na řidiče i spolujezdce. Proto může přístroj ovládat řidič i spolujezdec.

1 Hlasitost můžete během rozhovoru kdykoliv změnit ovládacím knoflíkem A ⇒ strana 3 přístroje.

Zapnutí hlasového ovládání (dialogu)

Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji.

Vypnutí hlasového ovládání (dialogu)

• •

Stisknutím tlačítka na přístroji nejméně na 5 s.

Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji pokud systém čeká na vyslovení nového příkazu.

Stisknutím jednoho z tlačítek umístěných po stranách obrazovky přístroje nebo dotykem na obrazovku (pokud se nejedá o stisk tlačítka Schovat ve Vizuální nápovědě).

• •

Vyslovením příkazu „Zrušit“.

Když systém při zapnutém dialogu nedostane nebo nerozezná hlasový příkaz, odpoví otázkou „Jak prosím?“ a umožní tak nové vyslovení příkazu. Pokud systém ani podruhé nedostane hlasový příkaz, ozve se nápověda. Pokud systém ani potřetí nedostane hlasový příkaz, ozve se hlášení „Zrušit“ a hlasové ovládání se vypne. Optimální srozumitelnost příkazů závisí na několika faktorech:

• • •

Mluvte normální intenzitou hlasu bez přízvuku a nadměrných pomlk. Vyvarujte se špatné výslovnosti. Nepoužívejte zkratky - vyslovujte vždy celý příkaz.

Nemluvte, když systém vydává nějaký pokyn. Dokud systém nedomluví, nebude reagovat na další příkaz. Zavřete dveře, okna a střešní okno, zamezíte tak rušivým vlivům okolí na srozumitelnost příkazů. Při vyšší rychlosti doporučujeme mluvit hlasitěji, ale klidným hlasem, aby příkaz nebyl přehlušen zvýšenou hladinou okolního zvuku.

• •

Během dialogu omezte vedlejší zvuky ve vozidle, např. současně hovořící cestující.

Dialog Doba, po kterou je systém připravený přijímat a provádět hlasové příkazy, se nazývá dialog. Systém reaguje akustickým zpětným hlášením a provádí Vás jednotlivými funkcemi. Volba dlouhého a krátkého dialogu Volbu dialogu lze nastavit stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu „Dlouhý dialog“ nebo „Krátký dialog“. Volbu dialogu lze také nastavit manuálně v režimu SETUP - Hlasové ovládání Dlouhý dialog nebo Krátký dialog . Pokud zvolíte krátký dialog, systém některá hlášení zkrátí nebo je nahradí akustickým signálem (gong) a ovládání systému se urychlí. Pokud zvolíte dlouhý dialog, systém vysloví hlášení celé bez zkrácení. Zadávané hlasové příkazy jsou pro dlouhý i krátký dialog stejné. Přerušení hlášení Krátkým stisknutím tlačítka na přístroji lze ukončit právě přehrávané hlášení. To umožní dříve vyslovit další hlasový příkaz.


s2p0.2.book Page 62 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

62

Hlasové ovládání radionavigačního systému

Hlasové příkazy Hlasové ovládání je možné v některém z těchto jazyků: čeština, angličtina, němčina, francouzština. Z důvodu velkého množství možných hlasových příkazů zde uvádíme pouze některé příklady. Při zadávání hlasových příkazů se proto řiďte pokyny systému. Systém rozpozná pouze 30 000 záznamů (tzn., že např. v režimu NAV, pro zvolenou zemi, rozpozná pouze 30 000 největších měst). Pokud požadované město není zahrnuto v těchto 30.000 záznamech nelze jej vyslovit standardně, ale lze využít hláskování. Všeobecné informace o hlasovém ovládání vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka na přístroji a vyslovením příkazu „Návod“. Poté se ozve hlášení, že je Návod rozdělen do sedmi částí. Pokud chcete podrobnější informace o jednotlivých částech návodu, vyslovte příkaz např. „Návod část 2“. Všeobecnou nápovědu pro jednotlivé režimy vyvoláte krátkým stisknutím tlačítka

na přístroji a vyslovením příkazu „Pomoc krátké příkazy“. Přepínání mezi režimy Pokud se chcete po zapnutí hlasového ovládání přepínat mezi jednotlivými režimy, vyslovte vždy název režimu do kterého se chcete přepnout. Tzn., že pokud jste např. v režimu RADIO a chcete se přepnout do režimu MEDIA vyslovte příkaz „Média“. Názvy režimů PHONE, MAP, NAV vyslovujte vždy jako „Telefon, Mapa, Navigace“. Hlasový příkaz „ Nápověda“ Nápovědu lze vyvolat vyslovením příkazu „Nápověda“ nebo „Pomoc“. Podle toho v jakém režimu se nacházíte nabídne Nápověda možnosti. Pokud jsou nabídnuté možnosti nedostačující vyslovte příkaz „Další možnosti“. Pokud vyslovíte příkaz „Nápověda“, ozve se hlášení, jak se má daný příkaz přesně vyslovit (např. „Autozoom“). Vizuální nápověda Pokud chcete aby se zobrazovala nápověda na obrazovce přístroje, aktivujete ji (a následně deaktivujete) pouze manuálně v režimu SETUP, Hlasové ovládání a Vizuální nápověda .

Vizuální nápovědu si můžete nastavit pro každý režim v systému zvlášť (tzn. pokud si nastavíte Vizuální nápovědu jen pro režim MAP bude se zobrazovat pouze v tomto režimu). Vizuální nápověda obsahuje tzv. Globální příkazy a Lokální příkazy. Nabídka těchto příkazů se rozbalí ve vyskakovacím okně Možné příkazy jsou:

Globální příkazy - příkazy, které lze použít i v jiném režimu než ve kterém se právě nacházíte, tzn. pokud jste např. v režimu RADIO a vyslovíte příkaz „Nový cíl“ systém se přepne do režimu NAV,

Lokální příkazy - příkazy, které lze použít pouze v režimu ve kterém se právě nacházíte a jsou vždy uvedeny v závorce. Pokud nechcete aby byla Vizuální nápověda zobrazena při zapnutém dialogu, vyslovte během jejího zobrazení příkaz „Schovat“ nebo stiskněte funkční tlačítko Schovat . Vizuální nápověda se opět zobrazí po novém zapnutí dialogu. Hlasový záznam V režimech PHONE, NAV a RADIO lze uložit krátký hlasový záznam, který po jeho vyslovení provede požadovaný příkaz (např. v režimu PHONE lze uložit k tel. kontaktu Hlasový záznam a po jeho vyslovení zahájí systém vytáčení).

Další hlasové příkazy Pokud chcete listovat v seznamu v režimech MEDIA, PHONE, NAV, RADIO (např. v seznamu rádiových stanic v režimu RADIO), vyslovte příkaz „Další strana“ nebo „Předchozí strana“. Pokud se pohybujete v seznamu, u kterého lze zobrazit detaily (např. v režimu NAV, Nový cíl , Poslední cíle ), vyslovte příkaz „Nastavení k záznamu“ a poté zvolte číslo řádku vyslovením příkazu „Nastavení k záznamu tři“ nebo „ Detaily k záznamu tři“. Některé hlasové příkazy v režimu RADIO Pokud vyslovíte příkaz „Číst seznam stanic“ systém přečte seznam rádiových stanic. Požadovanou stanici lze vybrat krátkým stisknutím tlačítka na přístroji během hlášení, poté systém nabídne možnosti, co lze s vybranou položkou udělat. Pokud vyslovíte přímo název stanice systém přepne na požadovanou stanici. Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje:


s2p0.2.book Page 63 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Hlasové ovládání radionavigačního systému

• •

„Další stanice“ „ „Předchozí stanice“ ƒ

Některé hlasové příkazy v režimu MEDIA Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje nebo příklady příkazů, pro které se nezobrazí nápověda:

„Zpět“ y - návrat o krok zpět a ukončení dialogu (funkční talčítko y se vyskytuje i v ostatních režimech),

• • • • • •

„Nahoru“ F , „Další skladba“ L ,

„Mapa polohy“ nebo „Původní nastavení“- pokud se přesune ukazatel aktuální polohy 9 na mapě s celou mapou z vystředěné polohy do stran nebo nahoru a dolů, dojde k opětovnému vycentrování mapy,

„Orientační zoom“, „Raketový zoom“ nebo „Raketa“ / - dočasně přepne zobrazení mapy do přehledného zobrazení (menší měřítko). Po několika sekundách se zobrazení vrátí do původního (většího) měřítka,

„Zvětšit zoom“ + nebo „Zmenšit zoom“ – – zvětšuje resp. zmenšuje měřítko mapy.

„Ukázat detaily“ nebo „Informace“ º - zobrazí detaily (např. GPS souřadnice) položky , která byla zobrazena na mapě,

„Předchozí skladba“ M ,

„Pauza“ N ,

Některé hlasové příkazy v režimu NAV

„Přehrát“ b ,

Pokud vyslovíte název požadovaného města a systém si není jistý zadáním a nebo je název města shodný s jinými, nabídne seznam měst podle největší pravděpodobnosti. V seznamu lze listovat příkazy „Další strana“ nebo „Předchozí strana“, poté zvolte požadované město vyslovením příkazu např. „Číslo 1“ nebo „1“.

„Bluetooth audio“ .

Některé hlasové příkazy v režimu PHONE Povoleny jsou číslice nula až devět. Systém nerozezná žádné kombinace číslic, jako např. dvacet tři Telefonní číslo můžete zadávat jako spojitou řadu postupně vyslovovaných číslic (celé číslo najednou) nebo ve formě bloků číslic (oddělených krátkými pauzami). Po každém bloku číslic (odděleném krátkou pauzou) systém zopakuje rozeznané číslice. Před zadáváním číslic můžete navíc zadat znak „plus (+)“ pro mezinárodní hovor. Pokud vyslovíte příkaz „Číst telefonní seznam“ systém přečte tel. seznam. Požadovaný tel. kontakt lze vybrat krátkým stisknutím tlačítka na přístroji během hlášení, poté systém nabídne možnosti, co lze s vybranou položkou udělat. Některé hlasové příkazy v režimu MAP Příklady hlasových příkazů pro ovládání některých tlačítek na obrazovce přístroje nebo příklady příkazů, pro které se nezobrazí nápověda:

• •

63

„Orientace ve směru jízdy“ 9 a „Orientace na sever“ - změní orientaci mapy,

„Posunout mapu“ - posune mapu, poté vyslovte příkaz „Doleva“, „Doprava“, „Nahoru“, „Dolů“,

„Uložit“ , - pokud chcete uložit např. zvolenou trasu v režimu NAV.

V režimu NAV systém neumožňuje zadávání poštovních směrovacích čísel.


s2p0.2.book Page 64 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

64

Věcný rejstřík

Věcný rejstřík A

Hlasové ovládání - Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Audio Nabídka Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Přepínání mezi skladbami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Seznam skladeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Změna zdroje audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Hlasové příkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Hlasové ovládání radionavigačního systému . . . . 61

C

Hlasový příkaz - Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Hlavní nabídka Nastavení (SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

J

CD Vložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Jméno stanice RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Cíle mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 úprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 43

K

D

Kontrola odstupu při parkování (PDC) Snížení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Další hlasové příkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

M

E

MAP Zobrazení mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

EPG - průvodce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Externí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

H HDD Úprava audiosouborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kmitočtové tóny tlačítek DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Mapa Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Zobrazení aktuální polohy . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

N Nastavení Dopravní hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlasové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 12 11 14 13 11 13 12 15

Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ukončit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 zahájit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Navigace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlavní nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuální uzavření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nový cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Režim navigace terénem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Režim tras s dílčími cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam pokynů k jízdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam úseků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanovení cíle s vlajkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanovení parametrů trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukládání cílů do paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uložení nebo úprava adresy Vašeho bydliště Zadávání cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 39 36 52 39 46 44 51 51 37 37 42 43 39


s2p0.2.book Page 65 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Věcný rejstřík Navigační DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Navigační pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Některé hlasové příkazy v režimu MAP . . . . . . . . . 63 Některé hlasové příkazy v režimu MEDIA . . . . . . . 63 Některé hlasové příkazy v režimu NAV . . . . . . . . . . 63 Některé hlasové příkazy v režimu PHONE . . . . . . . 63 Některé hlasové příkazy v režimu RADIO . . . . . . . 62

R

S

Radio Vymazání paměti stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Scan Automatické přehrávání rádia . . . . . . . . . . . . . . 17 Automatické přehrávání stanic režim audio . . 25

Rádio Ruční ladění stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ukládání stanic do paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 uložené stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

O

Režim Audio Opakování skladby nebo adresáře . . . . . . . . . . 25

Obecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Režim CD Nečitelné CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Obrazovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládání Během jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Všeobecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

P Paměť cílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 vymazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Poslední cíle uložit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 upravit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Přehled přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí MIX CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla GALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Režim MP3 Přehrát adresář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Režim tras s dílčími cíli Opuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sestavení trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uložení trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úprava trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyvolání trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadání dílčího cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 45 45 45 45 44

Režim TV Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paměť stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Režim příjmu televize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volba televizní stanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vysvětlení odborných termínů . . . . . . . . . . . . . . Zobrazení teletextu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 33 31 31 32 31 33

T Telefon Telefonní číslo z telefonního seznamu . . . . . . . 57 Telefonní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Úprava telefonního čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zadat volané číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Záznam z telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . 57 Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tlačítko režimu MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 PHONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 RÁDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 TONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TRAFFIC (TMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 TMC Dynamické navádění k cíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Volba stanic TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 TP (TMC Program) Dopravní vysílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 TRAFFIC (TMC) Dopravní hlášení TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

65


s2p0.2.book Page 66 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

66

Věcný rejstřík

U Uložený cíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

V Vizuální nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Vypnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vystředění mapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Z Zadání cíle Cíl na mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zadávání souřadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zvláštní cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Zapnutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


s2p0.2.book Page 67 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Poznรกmky

67


s2p0.2.book Page 68 Monday, September 14, 2009 1:13 PM

Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o objemu dodávek, o vzhledu, výkonech, rozměrech, hmotnostech, spotřebě paliva, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky. Některé výbavy se možná budou dodávat až později (informace podají místní autorizovaní servisní partneři Škoda) nebo se budou nabízet jen na určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.

Tisk, rozmnožování nebo překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny. Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost Škoda Auto. Změny tohoto díla jsou vyhrazeny. Vydal: ŠKODA AUTO a.s. © ŠKODA AUTO a.s. 2009


SIMPLY CLE VER

www.skoda-auto.cz

Navigace Columbus Superb, Octavia, Yeti česky 11.09 S00.5610.68.15 3T0 012 151 CE

Columbus.indd 1

RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti 14.9.2009 15:25:30

NAVIGACE  
NAVIGACE  

Toto je manual.

Advertisement