Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Page 20

Έξι δεκαετίες «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» από την Έστα Σωτηροπούλου

H «K» μετά από συνεχή και δυναμική παρουσία στον εργοληπτικό κόσμο της χώρας για περίπου 6 δεκαετίες, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της νέας τεχνολογίας προχωρεί πλέον στην ηλεκτρονική έκδοσή της, δεσμευόμενη ότι θα διατηρήσει την ίδια μαχητική και συνεπή θέση.

Το 1950 και κάτι… Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 το περιοδικό ξεκίνησε την έκδοσή του με τη μορφή Δελτίου της ΠΕΔΜΕΔΕ για να εξελιχθεί το 1968 σε ένα σύγχρονο τεχνικό περιοδικό, με τον τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς του κατασκευαστικού κόσμου, μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. Το 1953 σε μια από τις πρώτες του εκδόσεις το περιοδικό, βλέπει δια του τότε Προέδρου Θ. Κυριαζή, «Με αισιοδοξία προς τα εμπρός» ζητώντας από την τότε κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ευρεία ουσιαστική συμμετοχή των ελληνικών τεχνικών επιχειρήσεων σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν με ξένα κεφάλαια με τους ίδιους όρους και προυποθέσεις με τις ξένες τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Βασικό επιχείρημα των ελλήνων εργοληπτών της εποχής εκείνης για τη χρησιμοποίησή τους στις παραγωγικές επενδύσεις ήταν το γεγονός ότι το κόστος των έργων όταν αυτά κατασκευάζονται από ξένες εταιρείες ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ελληνικών εταιρειών, όπως είναι άλλωστε και σήμερα.

Δεκαετία 1960 Σε ότι αφορά στις πιστώσεις από τις δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή των έργων υποδομής το 1961 ανερχόταν όπως αναφέρεται σε τεύχος της Κατασκευής στα 2,3 δις δραχμές στα οποία περιλαμβάνονται έργα οδοποιίας, συντήρησης οδικού δικτύου, εδικό πρόγραμμα επαρχιακής οδοποιίας, λιμενικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι πολλά αιτήματα του κατασκευαστικού κλάδου αναφέρονται στις εκδόσεις της κατασκευής της δεκαετίας του 1960 τα οποία παρέμειναν άλυτα μέχρι τώρα, όπως πχ η μεταφορά των εργατοτεχνιτών με τα εργολαβικά αυτοκίνητα. Αγώνα για τα εκκρεμή προβλήματα των δημοσίων έργων έδινε η ΠΕΔΜΕΔΕ το 1968 όπου με υπόμνημά της στην δικτατορική κυβέρνηση ζητούσε την τακτοποίηση της εξοφλήσεως των λογαριασμών των εκτελεσθέντων έργων, τη διατήρηση του θεσμού της αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των εργολαβικών συμβάσεων και την πρόληψη της επιβαρύνσεως του κόστους των έργων..

Μετά το 1970 Έντονα προβλήματα αντιμετώπιζε ο κατασκευαστικός κόσμος και το 1972 στον τομέα της φορολογίας όπως παρουσιάζει με εντυπωσιακό δημοσίευμά της η Κατασκευή με τίτλο «πλήττονται οι κατασκευασταί εκ της εξοντωτικής φορολογίας και δή αναδρομικώς» λόγος για τον οποίο ζητείται η παρέμβαση του τότε Πρωθυπουργού. Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι κατασκευσταί πληττόμενοι υπο εξοντωτικής φορολογίας και μάλιστα αναδρομικώς, άγονται προς καταστροφήν». Επίκαιρη είναι η θέση της ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ΜΟΜΑ το 1981 όπως αναφέρεται σε δημοσίευμά της Κατασκευής στο οποίο τονίζεται ότι η Ένωση διαμαρτύρεται έντονα στην τότε κυβέρνηση για την παράνομη εκτέλεση δημοσίων έργων από τη ΜΟΜΑ, «καθώς τα δημόσια έργα μπορούν να εκτελούνται μόνο από κατόχους εργοληπτι-

«Οι Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελούσαν σημείο αναφοράς κάθε φορά για τις πολιτικές ηγεσίες του τόπου αλλά και για τον εργοληπτικό κόσμο της χώρας στην διάρκεια των οποίων οι ζυμώσεις ήταν σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Στη φωτό αριστερά επάνω διακρίνονται στο πάνελ οι διατελέσαντες τρείς Πρόεδροι της Ένωσης ο Ιωάννης Οικονόμου, Αντώνης Σγαρδέλης, Ιωάννης Παπαϊωάννου. Στη φωτό κάτω διακρίνεται ο τότε Υφυπουργός Δημοσίων Έργων κ. Ιωάννης Τσακλίδης και Διοικήσεις του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ». Η KATAΣΚΕΥΗ 18 ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ