Page 1

Maneter är också planeter D I K T E R F R Å N D J U R E N S VÄ R L D

Johannes Ekman


© Johannes Ekman 2016 Oskar Ekman Förlag | ekmankommunikation.se Form: Siw Lövkvist, BullhoundMedia AB | bullhoundmedia.se Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland ISBN: 978-91-983489-0-3


MANETER ÄR OCKSÅ PLANETER Dikter från djurens värld


På våren spelar den store herr Tjäder Han bor i skogen och aldrig i städer Helt gjorda av fjäder är spelfågelns kläder

4


5


6


Myggan landar på huden och sticker suger ditt blod, surplar och dricker Just för att den är så liten märker du inte när du blir biten

7


Jag viskar i hans öra Deppa ska du inte göra Känn dig inte ynklig bara för att du är skrynklig

8


9


10


Pü nästan varje gata bor en skata Äter man ute kommer han strax och tigger med sitt krax

11


I havet bor den – ålen Smal som nålen gömmer den sig i bottenhålen

12


13

9789198348903  
9789198348903