Page 13

+ANSKE VERKADE DIN OVANA GANSKA OSKYLDIG NÛR DU FšRST BšRJADEMEDDEN MENINTENULÛNGRE$ENHARBLIVITSTOR KRÛVANDE OCH OTÛCK $EN HAR BšRJAT BESVÛRA DIG OCH DIN OMGIVNING /CH DEN LÛMNAR OSYNLIGA MÛRKEN I DIN SJÛL $ÛRFšRÛRDETNUDAGSATTBšRJAOMPËNYTT'UDSÛGERTROTS ALLTATTVISKAVARAVÛNLIGAMOTALLA4IM  ™PPNA DITT HJÛRTA OCH VISA BORT ALLT ONT &šRLËT SEDAN DENPERSONSOMORSAKADEATTDUBšRJADEMEDDINOVANA$U KOMMERGENASTATTKÛNNADIGBÛTTRETILLMODS/MDETONDA KNACKARPËIGEN LËTSASSOMOMDUINTEÛRHEMMA$ËKAN DUSVÛVAIVÛGPËTRONSVINGARMOTNYAMËL SOMENGËNGVAR OMšJLIGAFšRDIGATTNËPËGRUNDAVDINOVANA

%FOTPNBMMUJEÊSFMBL LBOJOUFIÌMMBGBTUWJE(VEo JOUFIFMMFSWJEOÌHPUBOOBU9789179994365  
9789179994365  

Tron ron ron...