Page 13

10 Lös korsordet. Skriv preteritumformerna av verben inom parentes. De som inte står i Minigrammatikens verblista (sidan 91 i textboken) är regelbundna och slutar naturligtvis på –ed. Across f 3 5 9 11 12 15 17 18 20

Down g

beslutade (decide) slutade (end) frågade (ask) svarade (answer) visste (know) förlorade (lose) vaknade (wake) skadade (hurt) sprang (run)

1

23 25 27 28 30 31

2

tänkte (think) gjorde (make) fick (get) målade (paint) läste (read) rusade (rush)

3

1 2 4 6 7 8 10 13 14

började (begin) föll (fall) valde (choose) hade (have) lärde sig (learn) bröt (break) kände /sig/ (feel) åt (eat) köpte (buy)

16 17 19 21 22 24 26 29

glömde (forget) ville (want) hoppade (jump) grävde (dig) åkte (go) berättade (tell) gjorde (do) lade (put)

4

5

6

8

10

7

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

25

21

23

24

26

27

28

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

29

31

DRESSED TO KILL ●

63

9789162268626  

1 Christer Bermheden Matts Winblad BONNIERS ÖVNINGSBOKEN

9789162268626  

1 Christer Bermheden Matts Winblad BONNIERS ÖVNINGSBOKEN