Page 1

"Informeel, inhoudelijk en structureel Overleg" met de Sociale Huisvestingsmaatschappij.(*) 1. Organisatie van structureel/informeel overleg tussen Sociale Diensten van de OCMW's en de bouwmaatschappij. (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Bree, Meeuwen-Gruitrode) o

Het overleg gaat één keer per kwartaal door in de kantoren van de huisvestingsmaatschappij.

o

Aanwezig zijn woonbegeleidster, wijkbegeleiding, juriste maatschappij, diensthoofd sociale dienst, maatschappelijk werker sociale dienst.

2. Inhoud van het overleg. o o o o o o o

Huurachterstallen Wachtlijsten Inschrijvingsdossiers Gerechtelijke procedures Wooncultuur Afspraken rond begeleiding bewoners ...

3. Praktijk (voorbeeld) Twee keer per maand ontvangt het OCMW een lijst van huurders met achterstallen (17de en 27ste van de maand) De tweede lijst is korter doch vraagt meer actie. Sociale Dienst heeft hierdoor: o mogelijkheid om aan vroegdetectie te doen. ( na eerste lijst) o contact op te nemen met betrokkene (schriftelijk en huisbezoek) o begeleidingstraject op te starten. o mogelijke uithuiszetting te voorkomen op termijn. o ...

4. Achterstallen en wooncultuur o

Indien nodig wordt er een informeel L.C.O georganiseerd tussen huurbegeleiding, bewoner/cliënt en sociale dienst.

Problemen rond wooncultuur worden ook tijdens het kwartaal overleg besproken. 5. Nieuwe wijken/woongelegenheden (Out of the box) o

Organisatie van informeel overleg vooraf met bouwmaatschappij(dienst wijkwerking en huurbegeleiding), buurtwerk, derden, ...

o

Doel : samenwerkingsafspraken inzake opvolgen, contacten, activiteiten, opvolging wooncultuur,... maken.

Beoogd resultaat : Pro-actief kunnen anticiperen op toekomstige problemen, detectie aandachtspunten,....

OCMW Kinrooi


6. Nadelen

o o o o

Deze preventieve werking kadert in een debiteurenbeleid van Ons Dak. Het is een gestructureerd en strak beleid. Het moet aanzetten tot een snel ingrijpen in de huurachterstallen/wooncultuur. Dit botst vaak met de ingesteldheid, normen en waarden van ons doelpubliek. Het OCMW moet meer en eerder in de procedure een keuze maken tussen concrete bemiddeling, het ten laste nemen van de achterstallen,..... Opdracht is hierin een evenwicht te vinden waarbij het OCMW en/of de bouwmaatschappij een uithuiszetting trachten te voorkomen.

(*) maakt deel uit van de debiteurenprocedure Ons Dak

OCMW Kinrooi

Praktijkvoorbeeld Kinrooi: overleg kleinere OCMW's  

Preventief werken aan uithuiszetting kan op verschillende manieren en door grotere als kleinere OCMW’s. In kleinere OCMW’s, zoals Kinrooi,...

Praktijkvoorbeeld Kinrooi: overleg kleinere OCMW's  

Preventief werken aan uithuiszetting kan op verschillende manieren en door grotere als kleinere OCMW’s. In kleinere OCMW’s, zoals Kinrooi,...

Advertisement