2017/1 LImburg NAtuurlijk

Page 12

DOOR HET BOS DE BOMEN ZIEN

GZCHT

merkwaardige bomen

Bomen zijn van vitaal belang voor mens, omgeving én klimaat, maar zie je door het bos de bomen eigenlijk nog? Kijk gerust om je heen en met wat geluk merk je een bijzonder exemplaar op. Alle grote, oude bomen zijn merkwaardige bomen en gelukkig telt onze provincie heel wat pareltjes.

W

anneer is een boom ‘merkwaardig’? ‘Elke grote, oude boom is merkwaardig’, zegt Jef Van Meulder, vrijwilliger van de werkgroep bomen.’Zeker omdat de aanwas van nieuwe exemplaren te beperkt is, wordt elke oude boom relevant.’ Het is daarom van belang dat de grote bomen in kaart worden gebracht. Letterlijk en figuurlijk. De meest relevante of ‘voldoende merkwaardige’ exemplaren wor-

12

den sowieso opgenomen in de Beltrees-databank. Deze verzamelt en ontsluit alle informatie van alle merkwaardige bomen in heel België. Limburg doet het alvast niet slecht, want op dit moment zijn al 962 Limburgse bomen opgenomen in de Beltrees-databank. 37 daarvan staan bekend als kampioenen, dat betekent dat zij de grootste omtrek hebben, gemeten op 1,50 meter. De meeste van deze bomen staan uiteraard in parken, maar ook op privé-terreinen kan je pareltjes opmerken.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

Heb je of ken je zelf een merkwaardige boom? Meld deze dan aan op de campagnewebsite Limburg Boomt (www.provinciaalnatuurcentrum.be/ limburgboomt), want onbekend maakt onbemind. Alleen zo kunnen we de botanische rijkdom van onze gemeentes en privé-tuinen in kaart brengen. De bomenwerkgroep van het Provinciaal Natuurcentrum volgt alles nauw op en zal de merkwaardige bomen bekijken, opmeten, beschrijven en karteren (gps-coördinaten). De meest relevante of ‘voldoende merkwaardige’ exemplaren zullen niet alleen worden opgenomen in de Beltrees-databank, het moet ook leiden tot een heuse Limburgse Bomenatlas. Het bestuderen, inventariseren en beschermen van bomen moet zo bijdragen tot een echte bomencultuur in onze provincie, want Limburg boomt.