Proviisori 4/2020 avoin verkkosivusto

Page 1

8

Toni Relander

18

Apteekkitarkastus

20

Kelavirheet

22

Eeva Teräsalmi

24

Jäsenkysely

28

KOKOkassa

30

Hanna Leena Kiiskinen

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 4.2020

Apteekkityö lääkealan ytimessä ■ Ammatilliset arvot ohjaavat proviisori Hanna Haatajan työtä ■ Apteekkari Outi Pirisen vinkit apteekin hakemista harkitsevillesisältö 4.2020 ¢

5

PÄÄKIRJOITUS Päätoimittaja Teemu Ali-Kovero: Voittajana moniottelussa.

7

AJASSA Millaisen apteekin potilaat haluaisivat. Tippa 3. Farmasian Päivien palkitut. Työpöydälläni: Toni Relander. Lääkeinformaatioverkosto. FIP 2020.

12

PROVIISORI OSAA! Hanna Haataja työskentelee apteekkiproviisorina Hämeenlinnassa.

16

OMA APTEEKKI Outi Pirinen kertoo apteekin hakemisesta ja vastaanottamisesta.

18

APTEEKKITARKASTUS Juha Sinnemäki ja Tiina Kuosa korjaavat väärät käsitykset.

20

KELAN NOOTTIKIRJEET Jani Rönkkö pohtii, miten apteekki välttyisi virhemaksuilta.

12

APTEEKKIPROVIISORIN TOIMENKUVA on proviisori Hanna Haatajan mielestä monipuolinen ja innostava. Hän työskentelee Hämeenlinnan Tori-Apteekissa ja nauttii sekä asiakaspalvelusta että apteekin kehityshankkeista. ■

30

22

PROVIISORI Hanna Leena Kiiskisen

työpaikka on Haminan Uusi apteekki. Vapaa-aikanaan hän viihtyy metsässä ja vesillä. ■

KOLUMNI Eeva Teräsalmi varoittaa pikavoittojen tavoittelusta.

23 24

JÄSEN- JA KOULUTUSSIVUT ProMentee-ohjelman kuulumiset.

AJANKOHTAISTA Jäsenkyselyn tuloksia. Ilmianna Proviisorikollega tai opintopalkinnon saaja.

25

PUHEENJOHTAJALTA Lasse Rautiainen kirjoittaa viimeisen kerran yhdistyksen puheenjohtajana.

26

EDUNVALVONTAPROVIISORILTA Martta Hutun aiheena on apteekkityön arvostus.

16

JUANKOSKEN APTEEKIN työporukka otti Outi Pirisen hyvin vastaan. Tuore apteekkari antaa parhaat vinkkinsä omasta apteekista haaveileville. ■ HYVÄÄ JOULUA! Suomen Proviisoriyhdistys ja Proviisorin toimitus toivottavat jäsenille ja lukijoille rentouttavia joulunpyhiä ja menestyksekästä uutta vuotta. ■

26

VASTAA JA VOITA! Ehdota vuoden parasta Proviisorin juttua!

28

TYÖTTÖMYYSKASSA Kassanjohtaja Outi Mäki kertoo KOKO-kassan kuulumiset.

30 31

VAPAALLA Hanna Leena Kiiskinen.

APURAHAT Yhteystiedot.

■ toimittajalta PROVIISORI-LEHDEN TOIMITUS iloitsee jäsenkyselyn tuloksista, joiden mukaan lehti on luettu ja pidetty. Kiitos hyvästä palautteesta! Jos jokin henkilöhaastattelu, luentoselostus tai muu artikkeli on jäänyt erityisesti mieleesi, voit nyt äänestää sitä vuoden parhaaksi jutuksi. Lisätietoja jäsenkyselystä on sivulla 24 ja äänestyksestä sivulla 26. Mukavia lukuhetkiä! ■ PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA

4.20 PROVIISORI 3pääkirjoitus ¢

JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 Helsinki (09) 177 771, 050 339 8404 www.proviisoriyhdistys.net TOIMITUS Päätoimittaja Teemu Ali-Kovero teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net 050 339 8404 Toimitussihteeri Maija Rauha (OSG Viestintä) maija.rauha@osg.fi, 0400 630 065 Taitto Katariina Torikka (OSG Viestintä) katariina.torikka@osg.fi, 044 298 3718 www.osgviestinta.fi AVUSTAJAT Hanna Leena Kiiskinen, Outi Pirinen, Antti Raimas, Linnea Raimas ja Jani Rönkkö. PAINO Painotalo Plus Digital Oy, painos 4 500 kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy, Teemu Ali-Kovero, 050 339 8404 JAKELU Vuonna 2020 kaikille Suomen proviisoreille. Vuodesta 2021 alkaen lehti postitetaan Suomen Proviisoriyhdistyksen proviisorijäsenille sekä erikseen lehden tilauksen tehneille proviisoreille ja apteekkareille. Lisäksi lehti postitetaan Suomen Proviisoriyhdistyksen proviisoriopiskelijajäsenille sekä kaikkiin apteekkeihin. Lehti jaetaan myös sairaala-apteekeille, lääkeyrityksille, lääketukkukauppoihin, lääke- ja terveydenhuollon viranomaisille ja farmasian koulutusyksiköihin sekä median edustajille. TILAUSMUUTOKSET Jos sinulle ei vielä tule Proviisoria tai haluat ilmoittaa tilaus- tai osoitemuutoksista, voit tehdä sen osoitteessa www.proviisoriyhdistys.net/ proviisori Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Aikakausmedian jäsenlehti ISSN-L 1798-680X ISSN 1798-680X

4041 0089

PEFC/02-31-170

Voittajana moniottelussa VUOSI 2020 JÄÄ varmasti kaikkien mieleen käännekohtana oman elämänrytmin, sosiaalisten piirien ja työnteon muututtua kertaheitolla täydellisesti. Suomen Proviisoriyhdistyksen tämän vuoden teeman mukainen proviisorin moniottelijan rooli on korostunut entisestään työympäristön myllerryksessä. APTEEKKITYÖ ON proviisorien leipälaji. Jokaisessa apteekissa työskentelee vähintään yksi proviisori, usein omistajan lisäksi. Moni yrittäjäpolulle hakeutunut haluaa rinnalleen kollegan tai tiimin, jonka kanssa haastavaa ja vastuullista työtä on hyvä tehdä ja kehittää. Tehtävää riittää, sillä lääkehuoltoon liittyvän työn lisäksi yrityksestä ja osaavasta henkilökunnasta huolehtiminen vaatii paljon huomiota. Lisämausteensa työnkuvaan antavat muut sovitut vastuualueet sekä kouluttautumisen ja perehtymisen avulla kerrytetty osaaminen ja omat vahvuudet. MILLAINEN ON hyvä apteekkiproviisori? Yksiselitteistä vastausta tuskin on, sillä jokainen apteekki on erilainen. Kansijutussa saamme tähän kysymykseen näkökulman proviisorilta, joka edustaa ammattikuntaamme positiivisella tavalla. Vuoden Proviisorikollega -tunnustus muutaman vuoden takaa antaa Hanna Haatajan sanoille lisää painoarvoa. Muistakaapa muuten ehdottaa omaa loistokollegaanne ensi vuoden tunnustuksen saajaksi! LOIKKA LUENTOSALEISTA ja laboratorioista asiakkaiden keskelle ei ole välttämättä helppo. Tieteellinen kielenkäyttö ja ajattelutapa eivät suoraan sovellu kaikkiin kohtaamisiin. Joskus olosuhteet ja asenteetkaan eivät täysin tue meille annettujen velvollisuuksien toteuttamista. Millainen rooli asiakaspalvelulla on apteekkiproviisorin tehtävässä? Kuinka siihen tulisi suhtautua?

seen täytyy kohtaamisiin asennoitua positiivisesti. Hymyllä ja ystävällisyydellä voi itse vaikuttaa asiakkaan suhtautumiseen ja mielialaan. Kiireen keskellä se ei ole aina helppoa, mutta pidemmän päälle se on aina kannattavaa. Vaikeita tilanteita osuu tietysti kohdalle ajoittain, mutta niiden myötä kasvaa roolissaan ja voi suunnata seuraaviin kohtaamisiin entistä viisaampana. Sopiva siivu nöyryyttä on tarpeen, kun liikutaan osaamisen rajoilla tai rohkeasti kohti uutta asiantuntemusta. MUUTOKSEN KESKELLÄ ja poikkeusoloissa apteekit ja lääkeala ovat onnistuneet tehtävissään hyvin. Kysyntään on pystytty vastaamaan ja toimintaa muovaamaan nopeasti tarpeen mukaan. Lääkehuolto on keskeinen osa terveydenhuoltoa, eikä siinä voi pitää hengähdystaukoa, vaikka matka pitkältä tuntuisikin. Proviisorit lääkealan moniottelijoina ovat myös ratkaisevassa osassa pandemian voittamisessa.  TEEMU ALI-KOVERO

Toiminnanjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys

Pysythän lukijana! PROVIISORI-LEHDEN JAKELUUN tulee muutos numerosta 1/2021 alkaen. Jos et ole Suomen Proviisoriyhdistys ry:n jäsen, mutta haluat saada lehden luettavaksesi, pyydämme sinua tekemään tilauksen osoitteessa www.proviisoriyhdistys.net/proviisori. Tilaus on toistaiseksi maksuton, ja myös sähköisen lehden tilaaminen on mahdollista. Jäsenille ja sidosryhmille lehti toimitetaan jatkossakin normaalisti. 

ASIAKKAAT JA palvelutilanteet ovat parhaimmillaan mukavin osa työtä. Tähän päästäk4.20 PROVIISORI 5


¢

ajassa

KOONNUT MAIJA RAUHA KUVAT DREAMSTIME JA SUOMEN APTEEKKARILIITTO

■ rationaalinen lääkehoito

TIPPA3-hanke päätökseen APTEEKIN AMMATILLISEN toiminnan edistämisen (AATE) ryhmässä toteutettiin kauden 2016–2019 aikana TIPPA3-hanke, jonka aikana edistettiin rationaalista lääkehoitoa apteekkien lääkeneuvonnan, hoidon ohjauksen ja seurannan sekä lääkehoidon arviointien avulla. Samalla vahvistettiin apteekin roolia osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lääkehoidon seurannan tueksi hankkeen aikana kehitettiin ja tuotettiin lääkitysturvallisuutta edistäviä hyviä toimintamalleja ja työkaluja sekä niiden edellyttämää lääkehoito-osaamista. Vuonna 2017 valmistuivat lääkehoidon eri tasoisten arviointien osaamistavoitteet (Dosis 3/2017), jotka loivat perustan TIPPA3-hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen aikana valmistuneen portfoliotyökalun avulla jo työelämässä olevat farmasian ammattilaiset voivat tunnistaa LHA-osaamisensa ja hakea sille tunnustuksen. Hankkeen myötä lääkitysturvallisuutta edistettiin uusien toimintamallien ja työkalujen avulla. Esimerkkejä niistä ovat Turvallinen lääkehoidon tuki -palvelu, Deprescribing-koulutus ja Lohjan malli. Hankkeen aikana kehitettiin lääkeneuvontaa ja omahoidon seurantaa tukevia työkaluja, kuten Suuren riskin itsehoitolääkkeet -taskukortti ja Tietotippa. Lisäksi AATE-ryhmän taustaorganisaatiot edistivät lääkehoidon arviointiosaamisen tuomista osaksi perus-, erikoistumisja täydennyskoulutusta. Hankkeen toimenpiteet tuotettiin osana kunkin hankkeeseen osallistuneen organisaation omaa toimintaa eikä hankkeella ollut varsinaista rahoitusta.  TEKSTI MARTTA HUTTU

TIPPA3-hanke edisti rationaalista lääkehoitoa monin eri tavoin.

■ apteekkitoiminnan kehittäminen

Millaisen apteekin potilaat haluaisivat?

Fimean työpajoihin osallistuneet arvostivat apteekkien lääkeneuvontaa ja toivoivat yksityisyyden suojaa, jotta perusteellinen keskustelu onnistuisi paremmin.

L

ääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kokosi elokuussa yhdeksän apteekkien asiakasta keskustelemaan kokemuksistaan virtuaalisiin työpajoihin. Keskustelijoilla oli runsaasti kokemusta apteekki- ja terveyspalveluiden käytöstä omien ja omaistensa sairauksien hoidon kautta. Keskustelijat nostivat esiin kokemuksen, että asiakasta ei välttämättä kuunnella terveydenhuollossa tai apteekissa kokonaisuutena, vaan keskitytään tiettyyn sairauteen tai lääkkeeseen. Apteekin toivottiin toimivan nykyistä tiiviimmin linkkinä asiakkaan ja terveydenhuollon välillä. Keskusteluun osallistuneet kokivat, että apteekkiin on helppo mennä, ja neuvontapalveluja pidettiin tärkeinä. Kiireen tuntu tai yksityisyyden suojan puute voivat kuitenkin estää keskustelua ja asioiden selvittämistä riittävän perusteellisesti. Lääkkeiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta keskusteltiin monesta eri näkökulmasta. Hankalana pidettiin muun muassa sitä, ettei yhdellä apteekkikäynnillä aina saa kaikkia tarvitsemiaan lääkepakkauksia mukaansa. Keskustelijat toivoivat apteekkien varmistavan lääkkeen käytön turvallisuuden, esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuuden, toimituksen yhteydessä. Apteekeille sopivina palveluina he näkivät muun muassa lääkityslistan ylläpidon, lääkehoidon säännöllisen arvioinnin, lääkehoidon seurantaan kuuluvat yksinkertaiset mittaukset, apteekissa toimivan omafarmaseutin, farmaseutin kotikäynnit ja lääkkeiden kotiinkuljetuksen. Digitaalisuuden nähtiin tuovan apteekkien palveluihin paljon uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi chat-palvelut koettiin tarpeelliseksi ja helpoksi muun muassa lääkkeiden oikeanlaisen käytön opastamisessa ja verkosta lääkkeitä tilatessa. Sovelluksiin ja verkkopalveluihin toivottiin lisää muistutusominaisuuksia. Keskustelijat toivoivat saavansa tiedon esimerkiksi lääkkeen ottoajankohdasta, reseptin uusimistarpeesta, lääkityslistan päivitystarpeesta ja oman lääkkeen saatavuushäiriöstä. Verkkopalvelujen kehittämistä ylipäätään pidettiin tärkeänä. Työpajat olivat osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta, jonka aikana tarkastellaan lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle ja lääkkeiden hintakilpailun aktivointia. Tulossa on laaja väestökysely, jonka valmisteluun työpajat kuuluivat. Tutkimuksen toteuttavat Kela, Fimea, Helsingin yliopisto ja THL. Hanke kestää huhtikuun 2021 loppuun saakka.  LÄHDE FIMEA

6 PROVIISORI 4.20 PROVIISORI-LEHDEN JAKELU MUUTTUU. PYSYTHÄN LUKIJANA! LISÄTIETOJA S. 5.


ajassa ■ lääkeinformaatiostrategia

Lääkkeen käyttäjä keskiössä LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi Suomen ensimmäisen Kansallisen lääkeinformaatiostrategian vuonna 2012. Strategia ulottui vuoteen 2020. Strategiaa toteuttamaan perustettiin kansallinen lääkeinformaatioverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää lääkeinformaatiota Suomessa ja lisätä lääkeinformaation tuottajien, välittäjien ja käyttäjien yhteistyötä. Nyt Fimea on yhteistyössä kansallisen lääkeinformaatioverkoston kanssa päivittänyt lääkeinformaatiostrategian ja laatinut sen strategiset tavoitteet vuosiksi 2021– 2026. Alkavan strategiakauden tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa sosiaalija terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja lääkkeen käyttäjien välisessä yhteistyössä. Myös strategia on päivitetty kattamaan sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja -organisaatiot. Strategia sisältää neljä tavoitetta, ja siihen on kirjattu 25 toimenpidettä, jotka lääkeinformaatioverkoston on määrä toteuttaa toimikauden aikana. Verkoston omien toimenpiteiden lisäksi strategia sisältää myös lääkealalle suunnattuja toimenpide-ehdotuksia, joihin verkoston omat resurssit tai toimintavaltuudet eivät riitä. Samalla lääkeinformaatioverkoston rakenne ja toiminta uudistuvat. Jatkossa verkostoon kuuluu koordinaatioryhmän ohjaamina neljä strategisten tavoitteiden mukaan nimettyä alaryhmää sekä erillisenä tutkimuksen seurannan ja lääkealan viestijöiden ryhmät. Verkoston nykyiset ja uudet toimijat ilmoittautuivat strategian tavoitteiden edistämiseksi koottaviin ryhmiin. Proviisoriyhdistys on ollut mukana verkoston aiemmissa koulutus- ja lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmissä ja osallistuu verkoston toimintaan myös jatkossa. Kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan voi tutustua Fimean verkkosivuilla.  TEKSTI MARTTA HUTTU

■ sanottua

Toimialan asiantuntemus ja osaaminen ovat arvokasta pääomaa ratkaisuja etsittäessä ja järjestelmää kehitettäessä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI AINO-KAISA PEKONEN LÄÄKEASIOIDEN TIEKARTTAAN LIITTYVÄSSÄ SIDOSRYHMÄTAPAAMISESSA 22.9.

75-vuotiaista suomalaisista

13 % oli monilääkittyjä vuonna 2019. Osuus on kasvanut hieman vuosittain. LÄHDE FIMEA

LÄÄKEINFORMAATIO ON tutkittua tietoa lääkevalmisteista ja -hoidoista sekä niiden järkevään käyttöön ohjaavaa lääkeneuvontaa. Siihen kuuluu myös ajantasainen tieto lääkkeen käyttäjän käyttämistä lääkkeistä. Informaatio välittyy vuorovaikutteisessa keskustelussa lääkkeen käyttäjän ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön välillä, mutta myös kirjallisesti tai sähköisten palvelujen kautta. Lääkeinformaatiota tuotetaan kuluttajille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille muun muassa osana potilasjärjestöjen, lääketeollisuuden ja viranomaisten ydintoimintoja. 

Lääkeinformaation tuottaminen kuuluu lääketeollisuuden, viranomaisten ja potilasjärjestöjen ydintoimintoihin.

■ lääkehoito

Sähköinen resepti paransi hoidon laatua SÄHKÖISTEN LÄÄKEMÄÄRÄYSTEN tallentuminen kansalliseen reseptitietokantaan helpottaa terveydenhuollon toimijoiden välistä tiedonkulkua niin, että lääkevirheet ja haitalliset lääkeyhdistelmät vähenevät. Näin voi päätellä VATT:n, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Pennsylvanian yliopiston (University of Pennsylvania) tutkijoiden laajoihin rekisteriaineistoihin pohjautuvan tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin varfariinin käyttäjiä ja heille määrättyjä tulehduskipulääkereseptejä vuosina 2007–2014. Hoitosuositusten perusteella näitä lääkkeitä ei tulisi käyttää yhtäaikaisesti kasvaneen verenvuotoriskin vuoksi. Tutkimuksen perusteella e-reseptin käyttöönotto vähensi haitallisten varfariini- ja tulehduskipulääkeyhdistelmien määräyksiä peräti 35 prosentilla maaseutumaisissa kunnissa. Muutos johtuu erityisesti erikoistumattomien lääkäreiden antaman lääkehoidon laadun paranemisesta.  LÄHDE VTT 4.20 PROVIISORI 7

¢


¢

ajassa ■ työpöydälläni

Toni Relander

75 täyttäneiden suomalaisten lääkekulut olivat keskimäärin

975,5 € vuonna 2019. LÄHDE FIMEA

■ palkitut

Syksy tietää palkintosadetta FARMASIAN PÄIVILLÄ on perinteisesti jaettu useita farmasian alan palkintoja. Tänäkin syksynä palkintosadetta on koettu, vaikka tapahtumat on järjestetty virtuaalisina. Vuoden opetusapteekiksi leivottiin Farmasian Päivillä Hyvinkään Kirjavantolpan apteekki. Valinnan tekee alan koulutusyksikköjen ja järjestöjen edustajista koottu työryhmä opiskelijapalautteen perusteella. Kirjavantolpan apteekin vahvuus on valmius antaa perusteellista opetusta lääkehoitojen arvioinneista. Opetuksesta vastaa apteekinhoitaja, proviisori Sonja Kallio, mutta oppilaan tukena on myös kummifarmaseutti ja koko muu työyhteisö. Vuoden lääkeinformaatioteko -kilpailun järjestää Lääketeollisuus ry. Riippumaton raati valitsi voittajaksi kansantautien omahoitoa tukemaan tarkoitetut digitaaliset työkalut, Luotsit, ja niihin liittyvän, potilaita osallistavan Shared Decision Making -kampanjan. Niiden takana ovat Boehringer Ingelheim ja Myy Agency. Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana diabetesluotsilla oli 360, eteisvärinäluotsilla 353 ja COPD-luotsilla 230 käyttäjää. Suomen farmaseuttinen yhdistys myöntää Albert Wuokon palkinnon vuorovuosina nuorelle tutkijalle ja varttuneemmalle, alaa eteenpäin vieneelle henkilölle. Nyt oli nuoren tutkijan vuoro. Tunnustuksen sai farmasian tohtori Samuel Kohtala, joka tutki väitöstyössään antidepressanttien molekyylitason vaikutusmekanismeja. Työ on johtanut kolmeen keksintöilmoitukseen ja yhteen patenttiin. Palkinnon arvo on 4 000 euroa, ja se julkistettiin FinPharmSci 2020 -virtuaalitapahtumassa.  LÄHTEET HELSINGIN YLIOPISTO, APTEEKKARILIITTO JA LÄÄKETEOLLISUUS RY.

8 PROVIISORI 4.20

TYÖPÖYTÄNI ON vallannut korona. On ollut erittäin kiinnostavaa nähdä, kuinka nopeasti eri hallinnon alaisten virastojen yhteistyö on pystytetty koronakriisin iskettyä Suomeen. Myös hallinnolliset päätöksentekoprosessit on saatu sovittua lyhyessä ajassa. Mutta itse korona, se on kuin heinäsirkkaparvi Raamatun vitsauksista. Korona tuntuu syövän kaiken työaikani, kylvää tuhoa kalenterissani ja jättää jälkeensä kasan tekemättömiä rutiinitöitä. Tosin en taida olla ainut, jonka työnkuvan tämä heinäsirkkaparvi on laittanut uusiksi. Toimin THL:n lääketukkukaupan johtajana ja vastuunalaisena johtajana. Perustehtäviini kuuluu kansallisen rokotusohjelman sekä nyt ajankohtaiseksi tulleiden pandemiarokotusten toimeenpano. Pandemiarokotteita koskevat asiat tulevat ratkaistaviksi erittäin nopealla aikataululla, ja päätökset joutuu tekemään melko puutteellisten tietojen pohjalta. Nyt kehitteillä olevissa koronavirusrokotteissa on myös uudella tekniikalla kehitettyjä potentiaalisia rokotteita, joiden säilytyslämpötila on -75 oC ± 15 oC. Suomessa ei ole vakiintuneita käytäntöjä näin kylmässä säilytettävien rokotteiden varastointiin ja jakeluun väestön mittakaavassa. Olenkin päässyt tekemään melko seikkaperäistä selvitystä siitä, kuinka tällaisen rokotteen katkeamaton kylmäketju voidaan toteuttaa logistiikan eri vaiheissa. Moni ongelma on jo ratkaistu, mutta paljon on vielä avoimia kysymyksiä. Toinen ajankohtainen ja uusi tehtävä työpöydälläni on lääkkeiden hankinta Suomen varmuusvarastoihin. Varmuusvarastoista vastaa Huoltovarmuuskeskus, mutta hankinnan takana on monimutkainen päätöksentekoprosessi, johon panoksensa antavat STM, Fimea ja THL. Toimin THL:n lääketukkukaupan puolesta lääkeyhtiöiden sopimuskumppanina ja vastaan lääkkeiden varsinaisesta hankinnasta sekä jakelusta. Lääkkeitä hankintaan paljon myös EU:n komission yhteishankintainstrumentin (Joint Procurement Agreement) kautta, ja yksi tehtäväni on toimia Suomen edustajana JPA:ssa ja kommunikoida Suomen tarpeita eteenpäin komissiolle.  TONI RELANDER, LÄÄKETUKKUKAUPAN JOHTAJA, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS


ajassa ■ rokotteet

■ lääkehoito

Sydänkohtauksesta toipuvan kannattaa ottaa lääkkeensä

Rokotekehitystä helpottaa, että viruksen pinnalla on vain yhtä piikkiproteiinia.

Koronavirus on otollinen rokotteelle – KORONAVIRUS ON otollinen kohde rokotekehitykselle, koska sen pinnalla on yhtä keskeistä proteiinia, niin sanottua piikkiproteiinia, jota se käyttää tarttuakseen kohdesolun pintaan ja jota vastaan rokotteen voi kehittää. Viruksella ei myöskään ole varaa juuri mutatoida tarttumisen kannalta tärkeää proteiiniaan, totesi akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopiston, Kansallisen neurokeskuksen, KYSin ja MSD:n järjestämässä webinaarissa lokakuun lopulla. Ylä-Herttuala kehittää FINCOVAC-hankkeessa Helsingin yliopiston professorien Kari Alitalon ja Kalle Sakselan kanssa geeninsiirtoon perustuvaa rokotetta SARS-CoV-2-virukseen. Rokotteen ideana on viedä nenänielun limakalvon soluihin adenoviruskuljettimella dna-pätkä, joka koodaa kyseisen piikkiproteiinin rakenneosaa. Solut ilmentävät sitä ohimenevästi, mikä käynnistää immuunivasteen. Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteessa elimistöön viedään piikkiproteiinin geeni simpanssin adenoviruksesta muokatulla kuljettimella. Modernan rokotteessa käytetään piikkiproteiinin lähetti-RNA:ta ja liposomikuljetinta. Nämä rokotteet annetaan injektiona lihakseen, kun taas FINCOVAC-konsortion rokote annostellaan nenäsumutteena. Nenäsumutteeseen päädyttiin, koska virus luonnostaankin tarttuu hengitysteiden kautta. Näin näyttää myös syntyvän laaja-alaisempi immuunivaste kuin lihakseen annettavalla rokotteella. – Toisin kuin lihasinjektio, nenään ja ylänieluun annettu rokote tuottaa myös limakalvon IgA-vasta-aineita, jotka ensimmäisenä kohtaavat ja toivottavasti nitistävät elimistöön pyrkivän viruksen, sanoi Ylä-Herttuala. Myös MSD:llä on meneillään koronarokote- ja koronalääkehankkeita. Lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack sanoi, että tarvetta voi olla myös useille erilaisille rokotteille, ellei sama rokote sovikaan kaikille. – Iso kysymys on, kuka tuottaa kaikki tarvittavat rokotteet. MSD varaa rokotteelle tuotantokapasiteettia riippumatta siitä, kenen kehittämää rokotetta lopulta tuotetaan, ja samaan varautuvat muutkin lääkevalmistajat, hän sanoi.  LÄHDE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

SYDÄNKOHTAUKSESTA TOIPUVAN potilaan pitkäaikaisennusteeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi hyvällä lääkehoidolla. Jaakko Allosen lääketieteen väitöstutkimuksen mukaan infarktin jälkeen määrätyn kolesterolilääkkeen käytön lopettaminen lisäsi selvästi potilaiden kuolemia. Tutkimuksessa vain 60 prosenttia potilaista käytti statiineja säännöllisesti, vaikka 95 prosentille oli kirjoitettu resepti. Säännöllisesti statiinia käyttävien kuolleisuus oli 4,9 %, kun potilailla, jotka eivät käyttäneet statiinia, se oli 14,9 %. Kaikki sydäninfarktipotilaat näyttävät hyötyvän myös beetasalpaajista. Kuolleisuuden riski oli kaksinkertainen, jos potilas ei käyttänyt beetasalpaajaa. Tulehduskipulääkkeet eivät sovi sydäninfarktipotilaille, sillä ne lisäävät kuolleisuuden ja uusintasydäninfarktinkin riskiä. Silti osa sydäninfarktin sairastaneista käyttää reseptillä määrättyjä tulehduskipulääkkeitä. Tutkimusaineistossa yli puolet potilaista osti reseptillä määrättyä tulehduskipulääkettä vähintään kerran infarktin jälkeen.  LÄHDE HELSINGIN YLIOPISTO

■ sanottua

Apteekit eivät täydennä julkista palvelua, vaan hoitavat julkista palvelutehtävää – avohoidon lääkehuoltoa – kotimaiseen yrittäjyyteen pohjautuen. APTEKKARILIITON VIESTINTÄJOHTAJA ERKKI KOSTIAINEN APTEEKKARI.FI-SIVUSTON BLOGISSA 28.8. 4.20 PROVIISORI 9

¢


¢

ajassa ■ FIP

Nanolääke mahdollistaa kohdennetun lääkehoidon

M

Yli miljoonaa farmasian ammattilaista edustavan FIPin (International Pharmaceutical Federation) maailmankongressi oli tarkoitus pitää tänä vuonna Kanadan Montrealissa. Toukokuuksi suunniteltu kongressi toteutui lopulta lokakuussa täysin virtuaalisena. TEKSTI ANTTI RAIMAS

aailmankongressissa pureuduttiin farmaseuttisten tieteiden eri osa-alueisiin. Luentosarjat koostuivat virtuaalisista luento-osuuksista ja paneelikeskustelusta. Useat luentosarjat käsittelivät uusia lääkeinnovaatioita, kuten nanolääkkeitä. Nanolääkkeillä tarkoitetaan nanokokoisen kantajarakenteen ja lääkeainemolekyylin yhdistelmää. Kantajarakenteen avulla lääkeaine pystytään kohdentamaan tarkasti haluttuun kudokseen ja kuljettamaan esimerkiksi veri-aivoesteen tai muun biologisen esteen läpi. Kantajarakenteen avulla pystytään myös minimoimaan lääkeaineen systeemisiä haittavaikutuksia. Nanolääkkeitä kehitetään erityisesti syöpien hoitoon.

drug delivery” käsiteltiin muun muassa näitä kysymyksiä. Professori Mansoor Khan Texas A&M -yliopistosta kertoi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) nanolääketutkimukselle asettamista vaatimuksista. Hänen mukaansa suurin osa nanolääkkeistä on iv-formulaatioita, ja tutkimusryhmät saattavat suunnitella hyvinkin monimutkaisia kantajarakenteita. Rakenteet itsessään eivät kuitenkaan saa aiheuttaa haittavaikutuksia, ja niiden tulee joko hajota vaarattomiksi sivutuotteiksi tai poistua elimistöstä luonnollista reittiä pitkin. Jos kantajarakenne ei ole entuudestaan käyttöön hyväkysytty, vaatii FDA muun muassa välittömän ja kumulatiivisen toksisuuden tutkimukset. Myös valmisteen fysikokemialliset ominaisuudet tulee kuvata tarkasti.

dejä, joilla on myös syöpäsolujen apoptoosia edistäviä ominaisuuksia. Paneelikeskustelussa Kester nosti esiin, että nanorakenteen tulee pysyä samanlaisena eräkoosta riippumatta. FDA:lle tulee osoittaa, että laboratoriossa tuotettu tutkimuserä on skaalattavissa myös suurivolyymiseen valmistukseen. Nanorakenteet saattavat reagoida keskenään ja muodostaa suurempia rakenteita. Monimutkaiset ja työläät valmistusmenetelmät ovatkin suuri haaste nanolääkkeiden kehitykselle ja kaupallistamiselle. 

MONIMUTKAISIA VALMISTAA

ONNISTUUKO SKAALAAMINEN?

Nanolääketutkimuksen translaatio eli hoitomenetelmien saattaminen teoriasta käytäntöön on haastavaa perinteisiin lääkeaineisiin verrattuna. Tämä johtuu muun muassa nanolääkkeiden monimutkaisista valmistusmenetelmistä ja niiden huonosta skaalautuvuudesta laajamittaiseen tuotantoon. Luentosarjassa ”Nanopharmaceuticals for precision

Luentosarja ”Taking nanomedicine from bench to bedside: Breaking down the barriers” käsitteli nanolääkkeiden kliinisiä tutkimuksia. Mark Kester Virginian yliopistosta kertoi keramidi-nanoliposomista (CNL), jota tutkitaan kliinisissä faasi I/II vaiheen kokeissa hoitona edenneeseen, hoitoresistenttiin syöpään. Keramidit ovat solukalvon rakennelipi-

7TH FIP PHARMACEUTICAL SCIENCES WORLD CONGRESS (PSWC2020 VIRTUAL), NANOPHARMACEUTICALS FOR PRECISION DRUG DELIVERY -LUENTOSARJA: INNOVATIONS AND NANOMEDICINES: BALANCING RESPONSIBLE SCIENCE WITH REGULATIONS FOR SUCCESS, MANSOOR KHAN (TEXAS A&M COLLEGE OF PHARMACY, USA). TAKING NANOMEDICINE FROM BENCH TO BEDSIDE: BREAKING DOWN THE BARRIERS -LUENTOSARJA: CERAMIDE NANOLIPOSOMES: THE ROAD TO THE CLINIC, MARK KESTER (NANOSTAR INSTITUTE, VIRGINIA, USA).

LÄHTEET: RAHIKKALA A, SANTOS H A: KOHDENNETUT NANOLÄÄKKEET VOIVAT MUOKATA TULEVAISUUDEN TERVEYDENHOITOA. LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM 2020;136(11):1318–25.

FIPin osanottajat saivat tutustua Montrealiin vain virtuaalisesti.

10 PROVIISORI 4.20


NR2006254166, 6/2020

Vagidonna® – vaihdevuosien aiheuttaman emättimen kuivuuden hoitoon.

Naisille, joille ikä on yksi supervoima muiden joukossa. Naisen elämässä on monia vaiheita. Ikä tuo tullessaan kiusallisia vaivoja, mutta myös vahvuutta, viisautta ja rohkeutta. Ymmärrystä siitä, ettei pienten harmien tarvitse antaa varjostaa suuria iloja.

Uutuus! Apteekista myös ilman reseptiä.

Estrogeenin puutteesta johtuva emättimen kuivuus on vaihdevuosi-ikäisillä yleinen vaiva, josta aiheutuu kirvelyä ja arkuutta. Limakalvovauriot altistavat myös emätin- ja virtsatietulehduksille. Vagidonna®-emätintabletti vahvistaa emättimen limakalvoja. Pieni estrogeenimäärä riittää poistamaan oireet, mutta ei vaikuta koko elimistöön. Vagidonna® sisältää kemiallisesti ja biologisesti samaa estradiolia kuin naisen oma estradioli.

Uudelleenkäytettävä, pyöristetty asetin – vähemmän jätettä!

Vagidonna® 10 µg emätinpuikko, tabletti Estrogeenin puutteesta johtuviin emättimen vaihdevuosioireisiin. Vaikuttava aine: estradioli. Älä käytä, jos sinulla on todettu, epäilty tai aikaisemmin sairastettu rintasyöpä tai estrogeeneille herkkä syöpä, selvittämätön emätinverenvuoto, hoitamaton kohdun limakalvon liikakasvu, alttius veritulppiin, maksasairaus tai porfyria, tai jos olet allerginen estradiolille tai lääkkeen muille aineille. Annostelu: 1 emätintabletti päivittäin 2 viikon ajan, jonka jälkeen ylläpitoannos 1 emätintabletti 2 kertaa viikossa. Yleiset haittavaikutukset: päänsärky, vatsakipu, emättimen verenvuoto, vuoto tai epämiellyttävät tuntemukset emättimessä. Keskustele lääkärin kanssa ennen käytön aloittamista oikean diagnoosin varmistamiseksi, ja mikäli oireesi pahenevat tai eivät lievity 4 viikon kuluessa. Itsehoitolääke. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Markkinoija: Sandoz A/S, c/o Sandoz, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo. Sandoz lääkeneuvonta arkisin klo 9–17 puh. 010 6133 415 Lähteet: 1. Vagidonna®-pakkausseloste. 2. Lääkärikirja Duodecim: Emättimen limakalvojen kuivuminen, 25.9.2019, Tiitinen Aila. Artikkelin tunnus: dlk00118 (020.034)

www.vagidonna.fi


¢

apteekkiproviisori osaa!

Monipuolisia tehtäviä lääkealan ytimessä

Proviisori Hanna Haataja kokee työskentelevänsä Hämeenlinnan ToriApteekissa lääkealan ytimessä. Hän nauttii toimenkuvansa monipuolisuudesta ja siitä, että työ haastaa joka päivä kehittymään ja kehittämään. Kehitettävää hän näkee muun muassa apteekin roolissa osana terveydenhuoltoa. TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT JANNE HEINONEN

T

ähtäsin alusta asti apteekkiproviisoriksi, mutta panin opinnot pariksi vuodeksi jäähylle saatuani farmaseutin oikeudet. Pestauduin Kempeleen apteekkiin töihin, koska tunsin tarvitsevani työkokemusta osatakseni myöhemmin toimia esimiehenä. Se oli mielestäni järkevää, koska lähtökohtani rakentaa proviisoriminää olivat sen jälkeen paljon paremmat. Iso vaikuttaja urallani on ollut Sipoon ja sittemmin Korson apteekin apteekkari Sirkka Wecksröm. Sain hänestä uralleni tärkeän opastajan, joka rohkaisi jatkuvasti minua kehittämään itseäni. Hän tuki ja kannusti minua myös silloin, kun päätin kokeilla siipiäni lääkealan opettajana ja myöhemmin hakea asiantuntijaproviisoriksi Apteekkariliittoon. Palasin syrjähyppyjen jälkeen kuitenkin takaisin Korson apteekkiin, koska koin kaipuuta apteekkiympäristöön. Samaan aikaan aloitin tradenomin opinnot. Apteekkityö on tarjonnut minulle aina iloa ja tyy-

12 PROVIISORI 4.20

tyväisyyttä, enkä halunnut irrottautua siitä muiden työpestienkään aikana. Ylläpidin osaamistani tekemällä jatkuvasti apteekissa vuoron pari viikossa, ja huomasin, että siitä oli hyötyä myös päätyössäni esimerkiksi apteekkityöhön liittyvien hankkeiden kehitystyössä. Minusta on piristävää tehdä muuta päätyön rinnalla, ja olen edelleen myös opettanut jonkin verran. Vedin esimerkiksi nyt keväällä Stadin ammattioppilaitokseen yhden kurssin. Sivutyöt ovat minulle vähän kuin harrastus.

ASIAKASPALVELU ON TYÖN YDIN Apteekkiproviisorin toimenkuva on hyvin monipuolinen ja innostava. Proviisorina saan olla mukana niin asiakaspalvelussa kuin uusien hankkeiden kehittelyssä ja käyttöönotossakin. Tuen sekä ohjaan henkilökuntaa työssään ja pyrin mahdollistamaan sujuvan työskentelyn. Jos ongelmatilanteita syntyy, olen mukana selvittelemisessä. Teen myös yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Parasta tässä työssä on vaihtelevuus. Kahta samanlaista päivää ei ole.

Asiakaspalvelu on aina ollut minulle mieluisaa. Mielestäni se on koko apteekkitoiminnan ydin ja olemassaolomme peruste. Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia lääkkeiden hyvästä saatavuudesta sekä turvallisen ja tehokkaan lääkehoidon toteutumisesta. Pyrin johtamaan apteekin päivittäistä toimintaa myös omalla esimerkilläni asiakaspalvelussa. Tykkään olla ihmisten kanssa, ja koen asiakaspalvelutilanteet mielekkäiksi. Ongelmatilanteetkin ratkeavat yleensä parhain päin, kun ottaa asiakkaan asian vakavasti, kuuntelee ja tarjoaa ratkaisua. Palautteesta kannattaa aina ottaa opikseen. Koen onnistumisen tunteita työssäni aika useinkin. Esimerkiksi silloin, kun olen pystynyt ratkaisemaan jonkin asiakkaan lääkehoidon ongelman, ja hän lähtee tyytyväisenä apteekista. Kohokohtia ovat myös hetket, jolloin olemme saavuttaneet yhteisen tavoitteen, jonka eteen kaikki ovat tehneet töitä. On mieltä lämmittävää, kun työpaikalla on hyvä ilmapiiri ja kaikki arvostavat toinen toistaan.


Hyvä apteekkiproviisori kuuntelee ja arvostaa apteekkaria ja henkilökuntaa.

Proviisori Hanna Haataja sai Proviisorikollegatunnustuksen vuonna 2017. Tori-Apteekki on ollut hänen työpaikkansa kesäkuusta 2019 lähtien.

4.20 PROVIISORI 13


¢

apteekkiproviisori osaa! Kun kiva palaute tai muu arjen onnistuminen osuu omalle kohdalle, laitamme siitä intraan viestiä ja iloitsemme yhdessä. Välillä hankitaan kakut ja herkut ja juhlistetaan yhteistä tekemistä. Nämä ovat hyviä hetkiä.

PITÄÄ OLLA HYVÄ MATCH

Hanna Haataja PROVIISORI, HÄMEENLINNAN TORI-APTEEKKI

KUKA: 45-vuotias proviisori, kotoisin Oulusta. OPINNOT: Farmaseutin oikeudet vuonna 1998. Proviisorin tutkinto Helsingin yliopistosta vuonna 2003. APTEEKKITYÖSSÄ: Farmaseuttina Kempeleen apteekissa ennen proviisorin opintoja. Proviisorina ensin Tuusulan apteekissa ja sitten Sipoon apteekissa. Sipoosta apteekkarin mukana Korson apteekkiin. Opetus- ja asiantuntijatehtävien jälkeen takaisin Korson apteekkiin vuonna 2010. Seuraavaksi paluumuuttajana pohjoiseen ja Kiimingin apteekissa yli 6 vuotta. Puolison työn takia paluu etelään vuonna 2019 ja töihin Hämeenlinnan Tori-Apteekkiin. HÄMEENLINNAN TORI-APTEEKKI: Vilkas kaupunkiapteekki, reseptuuri annosjakelu mukaan lukien noin 180 000. Avoinna vuoden ympäri kello 8–21. Noin 20 hengen henkilökunta. MUU TYÖKOKEMUS: Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa lääkealan opettajana vuonna 2008. Sieltä Apteekkariliiton asiantuntijaproviisoriksi vuosiksi 2009–2010. VAPAA-AIKA: Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme tytärtä. Menossa mukana myös kolme espanjanvesikoiraa. Intohimoinen agilityharrastaja. 

14 PROVIISORI 4.20

Hyvä apteekkiproviisori kuuntelee ja arvostaa apteekkaria ja henkilökuntaa. Hän vie yhteisiä asioita eteenpäin, mahdollistaa sujuvan arkityön ja auttaa ongelmatilanteissa. Proviisorina ei ole koskaan valmis, työ opettaa tekijäänsä koko ajan. Sain farmaseuttivuosina Kempeleessä seurata ihanan, kokeneen proviisorin, Sirpa Mikkolan, työtä ja ajattelin, että tuollainen proviisori minäkin haluan jonain päivänä olla. Sitä kautta minulle myös valkeni, mitä minulta mahdollisesti odotetaan proviisorina. Vastavalmistuneelle tuli tietysti siitä huolimatta paljon uusia asioita eteen ensimmäisessä apteekkiproviisorin pestissä. Ruotsinkielisessä apteekissa kohtasin myös kielellisiä haasteita, mutta niistäkin selvittiin ihan kunnialla. Työssä viihtymisen ja työn sujumisen kannalta on hyvin tärkeää, että proviisorilla ja apteekkarilla on hyvä match. Olen ollut kyllä superonnekas ja saanut esimiehikseni apteekkareja, joiden kanssa yhteistyö on ollut innostavaa ja hedelmällistä. Esimerkiksi Sirkka oli minulle ikään kuin mentori, joka kannusti urani alussa eteenpäin ja ottamaan lisää vastuuta. Hän antoi tilaa osallistua ja oppia tekemällä. Koska proviisori on apteekkarin oikea käsi, heillä pitää olla samanlaiset ajatukset apteekin kehittämisestä. Käymme apteekkarin kanssa ajoittain keskusteluja siitä, mihin seuraavaksi paneudutaan. Kun ajatukset tavoitteista ovat jaetut, päädytään yleensä molempia tyydyttävään ratkaisuun ja toteutustapoihin.

KUUNTELEVA JA AVOIN OTE Toimenkuvan haasteisiin kuuluvat ajoittainen kiire, asioiden priorisoinnin tarve sekä välillä nopeatkin muutokset työn sisällössä. On varsin tavallista, että viranomaislähtöisiin uudistuksiin liittyvät ohjeistukset tulevat melko lähellä käyttöönottoa. Se vaatii tietysti apteekissa nopeaa toimintaa perehdytysten ja omien, toimipaikkakohtaisten ohjeistusten suhteen. Hyvän yhteishengen vaaliminen vaatii päivittäistä panostusta olemalla läsnä ja helposti lähestyttävä. Pyrin huolehtimaan työporukasta kyselemällä, miten menee, onko kaikki hyvin, onko huolia. Uuden apteekkiproviisorin kannattaa lähestyä työtään avoimin mielin. Ei pidä asettaa itselleen liian suuria odotuksia, koska meillä on kaikilla oikeus oppia tekemällä. Erehdyksiä voi sattua, mutta niistä pitää ot-

taa opikseen. Pikkuhiljaa uusi apteekkiproviisori alkaa aistia, mitä työporukassa on meneillään, ja oma paikka alkaa muodostua. Avoimella ja keskustelevalla otteella pääsee mielestäni pitkälle. Tunneälyosaamista kannattaa työstää ja harjoitella. Hyvä proviisori kuuntelee tarkasti esimiehensä odotuksia ja toiveita, koska hänen tehtävänsä on jalkauttaa niitä organisaation tasolla ja sitouttaa työporukkaa kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteita. Parhaimmillaan proviisori toimii siltana apteekkarin ja henkilöstön välillä.

Toivon, että apteekit voisivat tulevaisuudessa olla entistä kiinteämpi osa terveydenhuollon kokonaisuutta.

TYÖ HAASTAA KEHITTYMÄÄN Apteekkiura on mielestäni hyvä valinta proviisorille. Se tarjoaa monipuolisia työtehtäviä lääkealan ytimessä. Monipuolisuus syntyy siitä, että esimiestehtävän ja asiakasrajapinnan lisäksi proviisorin tehtäviin kuuluu usein yhteydenpitoa sidosryhmiin, kuten alueen terveydenhuollon yksiköihin ja hoivakoteihin. Työ haastaa joka päivä oppimaan uutta ja kehittymään. Proviisorin opinnot antavat hyvän pohjan ammattitaidon kehittämiselle. Syvennyin farmakologiaan, mikä on palvellut työn tarpeita hyvin. Lisäksi olen suorittanut lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen ensimmäisten joukossa. Myös lääkitysturvallisuuteen liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä, joten olen hankkinut sen alan osaamista kursseilta. Joitakin vuosia sitten tein tradenomitutkinnon, koska koin tarvitsevani lisää liiketaloudellista osaamista. Sisällytin tutkintoon myös johtamisen opintoja. Apteekkien työnantajaliitto järjestää proviisorin työtä tukevia koulutuksia, joita olen käynyt vuosien mittaan useita. Pidän mahdollisena, että jossakin vaiheessa hakeudun apteekkarin rooliin, mutta se ei ole ajankohtaista lähivuosina. Se ei myöskään ollut päällimmäinen tavoitteeni, kun valitsin alakseni farmasian.


AMMATILLISET ARVOT KOMPASSINA

PROVIISORI APTEEKIN KEHITTÄJÄNÄ

Minua ohjaavat työssäni ammatilliset arvot, joista tärkeimpiin kuuluu ihmisten hyvinvoinnin edistäminen tukemalla lääkehoidon onnistumista. Tämä näkyy käytännössä juuri siinä, että arvostan apteekin asiakaspalvelua ja pyrin mahdollistamaan sujuvan ja laadukkaan palvelun. Pidän kaikkia lääkehoidon onnistumiseen tähtääviä palveluja tärkeinä. Ne ovat proviisorien ydinosaamista, jota voisimme tuoda enemmänkin esille. Toinen arvo, jota pyrin toteuttamaan, liittyy yhteistyöhön, toisten arvostamiseen ja oikeudenmukaisuuteen työyhteisössä. Esimiehenä tuen sitä, että nämä asiat ovat kunnossa. Kolmas minulle tärkeä arvo on vastuullisuus omasta työstä. Kannan vastuuta tekemistäni päätöksistä, ja jos otan jonkin asian hoitaakseni, haluan saattaa sen hyvin päätökseen. Selkeät ammatilliset arvot auttavat minua pitämään päämäärät kirkkaina mielessä ja tekemään päätöksiä, jotka johtavat niitä kohti.

Jos vuorovaikutus apteekkarin kanssa toimii ja tavoitteet ovat yhteiset, proviisorilla on hyvät mahdollisuudet näyttää kyntensä apteekin kehittämisessä. Esimerkiksi apteekkari Marjaana Komulaisen kanssa meillä oli erittäin hedelmällistä yhteistyötä Kiimingin apteekin laatujärjestelmän parissa. Hämeenlinnan Tori-Apteekissa olemme apteekkari Jukka Niemen kanssa ottaneet kevään aikana käyttöön uuden Treet-sovelluksen, jolla asiakkaat voivat etäasioida apteekissa. Olemme myös vastikään perustaneet Tori-Apteekin palvelupisteen Scandic Aulangon yhteyteen. Olen päässyt osallistumaan myös useampaan tietojärjestelmän vaihdostilanteeseen. Siinä proviisorin rooli on luonteeltaan koordinoiva. Proviisori on mukana suunnittelemassa ennakoivia toimenpiteitä, perehdytyksiä ja aikataulutuksia yhdessä apteekkarin ja tietojärjestelmän toimittajan kanssa. Kehityshankkeissa proviisori voi kerryttää kokemustaan eri sidosryhmien kanssa

työskentelystä. Työtehtävissäni olen osaltani päässyt luomaan yhteyksiä perusterveydenhuoltoon ja muihin sosiaali- ja terveysalan paikallisiin toimijoihin. Olen ollut mukana monissa hoitokotiyhteistyöhön liittyvissä palavereissa. Juuri eilen kävin eräässä hoitoyksikössä tekemässä lääkehuonetarkastuksen. Samalla keskustelimme lääkevastaavan kanssa kaikesta lääkehuoltoon liittyvästä. Toivon, että apteekit voisivat tulevaisuudessa olla entistä kiinteämpi osa terveydenhuollon kokonaisuutta. Proviisorin rooli voisi tällöin kehittyä sisältämään nykyistä enemmän esimerkiksi asiantuntijatyön koordinointia ja mahdollistamista. Meillä apteekkiproviisoreilla on paljon osaamista, jota olisi mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin. Esimerkiksi lääkehoidon arviointien kysyntä on vielä melko pientä, vaikka siitä voisi olla paljon hyötyä esimerkiksi juuri hoitokodeille. Odotammeko sysäystä lääkärikunnasta ja terveyskeskuksesta, vai voisimmeko itse tuoda osaamistamme nykyistä paremmin esille? 

Hanna Haataja on kiitollinen apteekkareille, jotka ovat tukeneet hänen ammatillista kasvuaan tarjoamalla vapautta, vastuuta ja kehitystehtäviä.

4.20 PROVIISORI 15


¢

apteekin hakeminen

TEKSTI MAIJA RAUHA JA OUTI PIRINEN KUVAT OUTI PIRINEN

Takana kaksi kuukautta apteekkarina MILTÄ APTEEKKARINA OLO TUNTUU? Olen erittäin onnellinen, kun sain näin hyvän apteekin sopivan matkan päästä kotoa Kuopiosta. Minulla on todella kiva työntekijäporukka, joka on ottanut uuden opetettavansa oikein hyvin vastaan. Farmaseuttinen henkilökunta tykkää laitella kampanjoita ja tekee monipuolisesti töitä, muun muassa laskutusta lääketeknikon apuna ja sijaistajana. Toiset keskittyvät annosjakeluun ja muihin hoitokotitilauksiin. Meillä on myös pienimuotoisesti lääkkeenvalmistusta ja robotti, joka toimii aika itsenäisesti taustalla. Tavoitteenani on syventää henkilökunnan lääkehoitojen arviointiosaamista ja sitä myöten hoitokotiyhteistyötä. Paljon on asioita hoidettavana. Saan vähitellen niihin rutiinia ja opin toimimaan niin, etteivät asiat kerry pöydälle pinoihin tai sähköpostiin.

MIKÄ APTEEKKITYÖSSÄ ON PARASTA?

Outi Pirinen kokee saaneensa hyvän apteekin sopivan matkan päästä kotoa. Juankosken apteekin ja Säyneisen sivuapteekin yhteenlaskettu reseptuuri on noin 83 600 annosjakeluineen.

Proviisori Outi Pirinen, 47, vastaanotti elokuun lopussa Kuopion 13. apteekin eli Juankosken apteekin ja Säyneisen sivuapteekin. Tuore apteekkari kertoo alkutaipaleestaan uudessa roolissa ja antaa vinkit apteekin hakemisesta haaveileville.

Asiakkaat, jotka ovat ottaneet minut todella kivasti vastaan. Minua on varoiteltu työmatkan hirvistä ja kyselty, muutanko tänne Juankoskelle. Tykkään itsekin huastella asiakkaiden kanssa. En kuitenkaan ole muuttamassa tänne, koska asun jo samassa kaupungissa, ja työmatkat ovat hyvä irtiotto työasioista – ainakin syksyn kauniilla ajokeleillä. Tykkään jutella myös henkilökunnan kanssa, vaikka apteekkarin työt vievät minut paljolti työhuoneeseeni taustatöitä tekemään. Istun hetkeksi porukan kanssa sopivan tilaisuuden tullen tai pyörähdän juttusille esimerkiksi kampanjoiden laitossa. En kuitenkaan kovin paljon halua vaikuttaa esimerkiksi siihen, missä järjestyksessä jokin hylly on. Haluan antaa vastuuta muillekin.

ENTÄ PARASTA APTEEKKARIN ROOLISSA? MITEN APTEEKIN VASTAANOTTAMINEN SUJUI? Hyvässä yhteistyössä edellisen apteekkarin kanssa. Kävin muutaman kerran apteekilla jo ennen vastaanottamista, ja soittelemme edelleen muun muassa sopimusvaihdosongelmien tiimoilta aika usein. Apteekkiemme tiedot ovat laskuissa monesti sulavasti sekaisin.

Meillä sattui pieni flunssa-aalto siihen alkuun, joten pääsin suoraan opettelemaan uuden apteekkijärjestelmän käyttöä. Sain kysellä koko ajan apua, ja sitä myös sain. Nyt kahden kuukauden jälkeen alkaa jo sujua paremmin. Alkutoimet meinasivat vähän venyä, mutta nyt ovat jo kaikki tärkeimmät asiat kunnossa.

16 PROVIISORI 4.20 PROVIISORI-LEHDEN JAKELU MUUTTUU. PYSYTHÄN LUKIJANA! LISÄTIETOJA S. 5.

Apteekkarin työ on todella itsenäistä. Saan itse määritellä työaikani ja työtahtini ja yleensäkin itse päättää tekemisistäni. Saan myös tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meillä on hyvä työntekijätilanne, mutta olen itsekin mukana työvuorokierrossa. Haluan olla asiakaspalvelussa mukana niin paljon kuin ehdin.


MITEN OLET KERÄNNYT OSAAMISTA? Valmistuin proviisoriksi vuonna 2001 Kuopion yliopistosta, minkä jälkeen olen vaihtanut työpaikkaa kuuden vuoden välein. Ensimmäisen apteekkiproviisorijaksoni jälkeen aloitin täydennyskoulutuksen suunnittelijana Aducatessa Kuopiossa vuonna 2007. Tuona aikana suoritin työn ohella kauppatieteiden opintoja. Aloin kuitenkin kaivata apteekkityöhön, joten kuuden vuoden kuluttua pestauduin jälleen apteekkiproviisoriksi. Jatkoin kouluttautumista työn ohella. Sain johtamisen erikoisammattitutkinnon valmiiksi vuonna 2015. Sen jälkeen aloitin nelivuotisen apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen, koska halusin lisää kliinisen farmasian osaamista ja johtamistyötä tukevia opintoja. Koulutuksen yhteydessä sain myös lääkehoidon arvioinnin (LHA) asiantuntijuuden. Nämä opinnot tulivat valmiiksi juuri ennen apteekkilupaa.

Ihan joka hakukerralla ei tullut sopivia apteekkeja vastaan. Loppujen lopuksi hakuja ei minusta ollutkaan kovin useita. Olin varautunut siihen, että hakemisvaihe voisi kestää pidempäänkin.

MITEN VALITSIT HAETTAVAT APTEEKIT? Haettavan apteekin piti olla korkeintaan noin tunnin ajomatkan päässä kotoa, ja sen resep-

MILLAISTA APUA KÄYTIT KAUPANTEOSSA?

Saan vähitellen rutiinia ja opin toimimaan niin, etteivät asiat kerry pöydälle pinoihin tai sähköpostiin.

MISTÄ TIESIT, ETTÄ OLET VALMIS APTEEKKARIKSI? Apteekkiala oli minulle tuttu jo kotoa, koska äitini oli apteekinhoitaja ja apteekkari ennen eläkkeelle jäämistään. En kuitenkaan ole ollut varma, haluanko omaa apteekkia. Varmistuin siitä vasta iän ja kokemuksen myötä ja kun huomasin pitäväni apteekkityöstä ja asiakaspalvelusta. Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumisopintojen aikana koin, että nyt minulla on riittävä varmuus ja riittävä työkokemus oman apteekin hakemiseen. Eräällä opintojaksolla haettiin joko leikisti tai oikeasti apteekkia, ja silloin tein ensimmäisen hakemukseni. Kun sopivan matkan päässä kotoa alkoi tulla apteekkeja hakuun, päätin tarttua tilaisuuteen. Hakuihin meni kaksi vuotta ennen kuin tärppäsi. Hakukertoja oli ehkä kuusi, ja hain usein samalla kertaa muutamaa apteekkia.

pelkkä apteekkityö ei omassa työtaustassani ollut pisin työvaihe. Uskoakseni Fimea arvostaa hakijoiden apteekkikokemusta, mutta myös muu työkokemus otetaan huomioon. Itse painottaisin pitkää apteekinhoitajana toimimista, ja omasta mielestäni myös pitkäaikaista työtä farmaseuttina ennen proviisoriopintoja olisi hyvä arvostaa. Ansioluetteloa kannattaa ylläpitää ajoissa ja katsoa, mitä hakemukseen vaaditaan.

tuurin ja liikevaihdon piti ylittää tietyt alarajat. Muuten olin hyvin avoimin mielin liikkeellä. Yhdessä haussa hain kahta isoa apteekkia, joita en uskonutkaan saavani. Kävin paikan päällä katsomassa lähes kaikkia apteekkeja – ainakin niitä, joiden saamisen arvelin olevan realistista. Tosin Juankoskea en uskonut saavani. Soitin apteekkareille ja sain heiltä tuloslaskelman tai sen tiedot omana koosteena sekä muita tietoja apteekista. Osa oli koonnut tiedot valmiiksi hakijoita varten. Aloittavana apteekkarina niiden tulkitseminen oli vähän haasteellista, mutta siihen oppi matkan varrella.

MIHIN PANOSTIT HAKEMUKSESSA? Korostin monipuolista kokemustani, joka liittyi apteekkialan kehittämiseen, koska

Käytin kaupanavustajaa, jonka kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti. Sain häneltä hyviä vinkkejä sekä kauppaan että apteekkarina aloittamiseen. Neuvotteluun pankin kanssa sain tukea tilitoimistolta ja muutamalta kollegalta. Sain todella hyviä neuvoja Uusyrityskeskukselta sekä kaupungin yrityspalveluista.

MITEN SAIT RAHOITUKSEN JÄRJESTYMÄÄN? Olin jo hyvissä ajoin alustavasti tiedustellut pankilta rahoitusmahdollisuuksista, mutta sainkin isomman apteekin kuin mihin olin varautunut. Jännitti, miten saan kaiken ajoissa kuntoon keskellä kesää. Laillistamispäätös tuli parhaaseen loma-aikaan 1.7. ja kauppapäivä oli sovittu elokuun loppuun. Korkomarginaalista käytiin kädenvääntöä. Jouduin myös järjestämään vakuuksia, koska apteekin varastoa ei järin paljon arvosteta lainan vakuutena.

NEUVOSI APTEEKIN VASTAANOTTOON VALMISTAUTUVALLE? Varmistele rahoitus ajoissa. Kannattaa myös varata alkuvaiheeseen riittäväsi lainaa. Kuuntele kaupanavustajan ja tilitoimiston neuvoja. Ensimmäiset asiakaslaskutukset tulevat usein viiveellä, joten varat voivat käydä vähiin juuri ennen kuin ensimmäinen Kelan ennakko tulee. Kalliit lääkkeet vaikuttanevat tähän myös. Se oli jännittävää, mutta onneksi rahat riittivät nipin napin. 

Haaveissa oma apteekki? Muista nämä!

Kuopion ja Juankosken väliset maisemat ovat sananmukaisesti pysähdyttäviä: Outi Pirinen pysähtelee työmatkallaan ottamaan niistä valokuvia.

1 2

SELVITÄ rahoitusmahdollisuudet ajoissa.

3

ODOTA, että sinulla on tarpeeksi apteekki- ja muuta työkokemusta.

OPETTELE tulkitsemaan tuloslaskelmia ja muita yrityksen taloustietoja ja selvitä hakemasi apteekin tiedot.

4.20 PROVIISORI 17


¢

apteekkitarkastukset

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA DREAMSTIME

Apteekkitarkastuksessa käydään läpi paljon tietoa. Puutteita löytyy aina, mutta sitä ei tarvitse pelätä.

1

APTEEKKARIT PELKÄÄVÄT APTEEKKITARKASTUKSIA, JA SYYTÄ ONKIN.

2

TARKASTAJAT PUUTTUVAT MITÄTTÖMIIN LILLUKANVARSIIN.

3

APTEEKKITARKASTUKSEN TAVOITE ON APTEEKKARIN NÖYRYYTTÄMINEN.

4

ENNEN TARKASTUSTA KANNATTAA OTTAA KUNNON LOPPUKIRI

Apteekkitarkastusta ei tarvitse pelätä ja jännittää. Sen tarkoituksena on selvittää, miten apteekki toimii ja miten se noudattaa apteekkien toimintaa ohjaavia säädöksiä. Tarkastuksessa keskitytään lääke- ja lääkitysturvallisuuden sekä potilasturvallisuuden kannalta kriittisiin asioihin. Pelko saattaa juontaa juurensa ajalta, jolloin tarkastukset tehtiin aina ennalta ilmoittamatta. Nykyään tarkastuksista pääsääntöisesti ilmoitetaan etukäteen.

Jos tarkastuksessa keskitytään hyvin pieniin yksityiskohtiin, se kertoo, että isommat asiat ovat kunnossa. Kaikissa tarkastuksissa on tähän asti löytynyt vähintään pieniä puutteita, eikä puutehavaintoja tarvitse hävetä. Puutteet pyritään aina selittämään siten, että apteekkari ymmärtää asian merkityksen turvallisuuden kannalta.

Luulot pois! Apteekkitarkastus ei ole entisensä Apteekkitarkastukset ovat muuttuneet keskustelevampaan ja ohjaavampaan suuntaan, eikä niitä enää tarvitse pelätä ja jännittää. Fimea on myös pyrkinyt tekemään tarkastustoiminnastaan avoimempaa. Fimean yliproviisorit Juha Sinnemäki ja Tiina Kuosa kumoavat seuraavassa viimeisetkin ennakkoluulot.

18 PROVIISORI 4.20

Tarkastuksen tarkoituksena ei ole koskaan apteekkarin nöyryyttäminen. Apteekkitarkastajat ymmärtävät, että apteekkari voi ottaa tarkastuksen hyvinkin henkilökohtaisesti, onhan apteekki aina henkilöyritys ja apteekkari vastaa apteekkinsa kaikesta toiminnasta. Apteekki on apteekkarinsa tuote. Tilanne on siis hiukan erilainen kuin esimerkiksi sairaala-apteekissa, jossa sairaala-apteekin hoitaja on palkattu työntekijä. Apteekkarin kannattaa aina muistaa, että tarkastajat tekevät omaa työtään virkavastuulla. Tarkastustilanne voi joskus jännittää tarkastajiakin. Tarkastajilla on velvollisuus antaa tarkastuksen aikana ohjausta ja neuvontaa lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyen. Apteekkari voi myös esittää kysymyksiä tarkastajille. Tarkastukset sujuvat pääsääntöisesti hyvässä hengessä ja asiallisesti keskustellen. Viranomainen valvoo lääkevalmistustoimintaa ja lääkejakelua kaikissa vaiheissa. Kun koko valmistus- ja jakeluketjua valvotaan, lääkkeiden käyttäjien luottamus voidaan varmistaa. Tällä tavoin tarkastus koituu apteekkien eduksi.

Apteekkitarkastuksesta ilmoitetaan tavallisesti etukäteen. Siinä yhteydessä kerrotaan myös, millä tavalla tarkastukseen voi ja pitää valmistautua. Apteekkarille annetaan muun muassa lista dokumenteista, jotka on hyvä ottaa esille tarkastusta varten. Lisäksi tarkastuksesta on tietenkin hyvä kertoa ap-


teekin henkilökunnalle. Mikäli apteekkari esimerkiksi huomaa, että apteekissa ei ole jotain vaadittavaa toimintaohjetta, onko sitä järkevää lähteä laatimaan kiireellisellä aikataululla juuri ennen tarkastusta? Tuleeko toimintaohjeesta siinä ehkä paineisessakin tilanteessa paras mahdollinen? Ehditäänkö henkilökunta kouluttaa toimimaan toimintaohjeen mukaan? Kokemuksemme mukaan viime hädässä laadituista toimintaohjeista jää helposti jotakin puuttumaan, jolloin apteekki joutuu joka tapauksessa korjaamaan toimintaohjetta tarkastuksen jälkeen. Jos jokin ohje puuttuu, tarkastuksessa asia kyllä havaitaan ja ohjeen voi laatia rauhassa myös tarkastuksen jälkeen. Paras neuvomme apteekkarille ja henkilökunnalle on, että ottakaa rauhassa ja koettakaa nukkua hyvin ennen tarkastusta. Yöunia ei tarkastuksen takia kannata menettää!

7

TARKASTUKSEN JÄLKEEN ASIAN VOI UNOHTAA.

Toiveemme on, että tarkastuksen aikana annetusta ohjauksesta ja neuvonnasta olisi hyötyä apteekkarille apteekin toiminnan kehittämisessä myös tarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen aikana tehdyt havainnot eli puutteet tulee korjata. Normaaliprosessi on sellainen, että apteekkari raportoi Fimealle, millä tavalla puutteet apteekissa on korjattu. Fimea katsoo nämä korjaustoimet vielä läpi ja jos ne ovat hyväksyttäviä, se ilmoittaa apteekkarille tarkastuksen päättymisestä. Puutteiden korjaamiseen apteekissa on hyvä varata riittävästi aikaa. Fimea ei odota, että puutteet korjataan lyhyessä ajassa. Jos tarkastuksen aikana havaitaan potilasturvallisuuden kannalta kriittinen puute, asiasta voidaan antaa määräys tarkastuksen aikana. Tällöin puutteen korjaamiseen liittyviin toimiin on ryhdyttävä heti.

Jos tarkastuksessa keskitytään hyvin pieniin yksityiskohtiin, se kertoo, että isommat asiat ovat kunnossa.

5

HENKILÖKUNTAAKIN HIRVITTÄÄ TARKASTAJIEN TENTTI.

Tarkastajat haastattelevat myös apteekin henkilökuntaa. Tämä tehdään siksi, että apteekin toiminnasta saadaan mahdollisimman kattava kuva. Henkilökunnan ei tarvitse keskusteluja jännittää. Tarkastajien kysymykset keskittyvät henkilön työtehtäviin ja apteekin toimintatapojen selvittämiseen. Siinä ei tentata knoppitietoa.

6

TARKASTAJILTA EI JÄÄ MIKÄÄN HUOMAAMATTA.

Kaikki tarkastaminen on pistokoeluonteista, joten jotakin voi jäädä huomaamattakin. Tarkastuksen aikana tehdyt havainnot perustuvat tarkastettuun otokseen dokumentteja ja henkilöstön haastatteluita. Joskus tehdään myös kohdennettuja tarkastuksia esimerkiksi apteekin verkkopalveluun tai lääkevalmistukseen, ja silloin kaikki muut osa-alueet jätetään kokonaan tarkastamatta.

Valvontatoimia jatketaan niin kauan, kunnes havaitut puutteet on korjattu asianmukaisesti. Apteekkiin voidaan esimerkiksi tehdä uusi tarkastus. Mikäli puutteita ei edelleenkään korjata, voi kysymykseen tulla kirjallinen tai suullinen varoitus ja ääritapauksessa apteekkiluvan peruuttaminen.

8

APTEEKKITARKASTUKSEN HINTA EI OLE SUHTEESSA MIHINKÄÄN.

Apteekkitarkastuksen hinta määritetään STM:n maksuasetuksen perusteella. Kaikki Fimean tarkastukset ovat maksullisia suoritteita. Tarkastuksen hinta ei koostu vain tarkastuspäivästä. Tarkastajat, joita on aina kaksi, tekevät jo ennen tarkastusta selvitystyötä apteekin toiminnasta. Lisäksi tarkastuksen jälkeen tarkastus raportoidaan Fimealle ja myös apteekkarille. Mahdollisten puutteiden korjaaminen valvotaan. Tarkastus on siis pitkä prosessi, ei vain tarkastuspäivä. Maksuasetuksessa määritelty hinta perustuu tarkastajien tarkastuksiin käyttämän työajan seurantaan. 

Etätarkastukset tulivat jäädäkseen APTEEKKITARKASTUSTEN TEKEMISESTÄ etänä on saatu Fimeassa niin hyviä kokemuksia, että uusi tarkastusmuoto on tullut jäädäkseen. Jaostopäällikkö Pirjo Rosenbergin mukaan menetelmä tehostaa Fimean resurssien käyttöä, kun aikaa ei enää kulu matkustamiseen. Apteekkitarkastuksia pystytään nyt tekemään Covid-19-pandemiasta huolimatta. Uuden tarkastusmuodon valmistelu alkoi jo reilu vuosi sitten osana lääkkeiden vähittäisjakelun valvonnan kehittämistä. Projekti oli osa proviisori Päivi Luhtasen pro gradu -tutkielmaa. Etätarkastusten käyttöönottoa nopeutettiin, kun Covid-19-pandemia ja matkustusrajoitukset keskeyttivät keväällä paikan päällä tehtävät tarkastukset. Ensimmäiset etätarkastukset tehtiin loppukesällä. Apteekkarit ovat kehuneet palautteessaan etätarkastuksia tehokkaiksi ja hyödyllisiksi. Etätarkastuksessa apteekkari vastaa sähköiseen ennakkokyselyyn ja toimittaa Fimealle muita pyydettyjä materiaaleja. Keskustelut apteekkarin kanssa käydään etäyhteyksien avulla sovittuina ajankohtina. Apteekkarit ovat kokeneet, että uusi toteutustapa on madaltanut kynnystä esittää kysymyksiä tarkastajille. – Meille on tullut kyselyitä tarkastuksen pohjana olevan kyselylomakkeen saamisesta kaikkien apteekkien vapaasti hyödynnettäväksi esimerkiksi itsearviointityökaluna. Se onkin tarkoitus julkaista Fimean sivuilla, kunhan olemme ensin hioneet lomaketta kokemusten ja palautteen perusteella sujuvammaksi, Rosenberg sanoo. Jatkossa apteekkitarkastukset voidaan toteuttaa joustavasti tilanteeseen sopivalla tavalla: etänä tai paikan päällä. Tällä hetkellä etätarkastuksista peritään kirjallisen tarkastuksen hinta, 1 500 euroa, kun tavallisen tarkastuksen hinta on 4 000 euroa. Etätarkastukselle määritetään oma hinta tulevassa maksuasetuksessa. Fimean työmäärä ei etätarkastuksessa vähene, vaan dokumentaation läpikäyminen vain siirtyy tehtäväksi ennen tarkastuspäivää. Myös apteekin osuus painottuu etätarkastuksessa tehtäväksi ennen tarkastusta, jolloin se voidaan tehdä joustavammin oman aikataulun mukaisesti.  LÄHDE FIMEA

4.20 PROVIISORI 19


¢

virhemaksut

TEKSTI JANI RÖNKKÖ JA MAIJA RAUHA KUVA DREAMSTIME

Kelan noottikirje on monen tekijän summa Proviisori Jani Rönkkö kohtaa työssään avoapteekissa säännöllisesti Kelan kirjeitä, joissa viranomainen huomauttaa väärin korvatusta lääkekulusta, perii takaisin osan suorakorvauksista ja mahdollisesti jopa määrää 50 euron virhemaksun. Rönkkö penkoi asiaa Apteekki- ja sairaalafarmasian opintojensa (ERKO) projektityössä ja kertoo nyt havainnoistaan.

A

pteekin asiakas on jo vuosikymmenten ajan saanut korvauksen lääkkeistään suoraan apteekista. Kela selvittää maksettujen suorakorvausten oikeellisuutta jälkivalvontana ja puuttuu tarvittaessa huomaamiinsa epäkohtiin kirjeellä. Olen törmännyt näihin Kelan noottikirjeisiin kaikissa apteekeissa, joissa olen työskennellyt. Keskusteluissa kollegojen kanssa olen havainnut, että kirjeet voidaan kokea saivarteluina, ja 50 euron ”sakkoja” melkein pelätään apteekeissa. Päätin perehtyä ongelmallisena pidettyyn asiaan lopputyössäni. Halusin tietää, minkä verran poikkeamia esiintyy ja millaisia ne ovat sekä millaisia seuraamuksia niistä on apteekeille. Tiedot kerättiin apteekeilta sähköisellä kyselylomakkeella, joka koski loppuvuoden 2017 reseptitoimituksia. Sain vastauksia kaikkiaan 52 apteekista, jotka saivat kolmen kuukauden aikana yhteensä 152 huomautusta. Toimitettujen reseptien kokonaismäärään suhteutettuna poikkeamia on äärettömän vähän. Apteekeille tulee monesti enemmän rahallisia menetyksiä väärin perustein annetuista Kela-korvauksista kuin virhemaksuista. Siihen nähden 50 euron "sakot" saavat mielestäni liikaa huomiota. Poikkeamien ehkäisemiseen kannattaa kuitenkin panostaa, koska ne aiheuttavat yksittäistapauksissa apteekeille aika isojakin rahallisia tappioita. Niiden selvittelyyn myös kuluu työaikaa.

ENTISTÄ ENEMMÄN ERITYISTILANTEITA Yleensä poikkeamat ovat monen tekijän summa. Tutkimuksessani esiin tulleissa tilanteissa oli lähes aina takana inhimillinen virhe. Olosuhteilla ja taustatekijöillä on silti suuri merkitys. Mielestäni yksi merkittävimmistä taustatekijöistä on Kelan korvausjärjestelmän monimutkaistuminen. Aikanaan hyvinkin yksinkertaiseen perusjärjestelmään on tullut

20 PROVIISORI 4.20

vuosien saatossa iso liuta poikkeamia ja erityistilanteita. Olen huomannut tämän farmasian oppilaita ohjatessani. Aloittaessani apteekissa noin 10 vuotta sitten Kelan korvausjärjestelmä oli melko helppo käydä läpi oppilaiden kanssa ja muutamat poikkeukset oli helppo muistaa, mutta nyt erityistilanteita on paljon ja ihan yleisissäkin lääkkeissä. Uudistuksia on myös tullut viime vuosina todella paljon, esimerkiksi toimeentulotuen maksatus Kelalle, sähköinen Kela-kortin tietojen haku sekä korvattavan lääkemäärän muuttuminen noin kolmesta kuukaudesta maksimissaan kolmeen kuukauteen. Tänä vuonna on ollut puolestaan koronapandemian vuoksi muutamia poikkeuksia lääkkeiden korvaamiseen ja toimittamiseen. Tutkimusaineistossani oli eniten poikkeamia rajatusti korvattujen lääkkeiden toimittamisessa. Näppituntumani perusteella tämä johtuu yleensä vahingoista. Hektisessä toimitustilanteessa ei tule pohdittua mahdollisia korvausten rajauksia, vaan tukeudutaan automaattiseen korvauslaskentaan. Taustatekijänä on rajatusti korvattavien lääkkeiden määrän nopea lisääntyminen viime vuosina. Aineistossa korostuivat verenohennuslääkkeet, mikä johtuu varmastikin siitä, että varfariinin rinnalle on tullut paljon vaihtoehtoja samalla, kun korvaukset pyritään kohdistamaan erityisille riskiryhmille kalliin hinnan takia.

MUISTA NÄMÄ TISKILLÄ Käsittelen meillä poikkeamat, joten osaan ehkä hieman tavallista paremmin varoa niitä. Reseptinkirjauksen yhteydessä pitäisi kuitenkin jokaisen joka kerta uhrata jokunen

sekunti suorakorvausasioille. On hyvä, jos muistiin on juurtunut listaus lääkkeistä, joihin liittyy suorakor-

vausjärjestelmän poikkeuksia. Esimerkiksi uusia verenohennuslääkkeitä toimittaessani käyn aina läpi lisäselvitystekstien oikeellisuuden, ellei asiakkaalla ole korvausnumeroa. Minulla on myös mielessäni listaus tilanteista, joiden kohdalla hälytyskellot soi-


muistaa. On kuitenkin jo pitkällä, jos muistaa lääkkeitä, joihin liittyy jotakin erityistä, ja kiinnittää niiden kohdalla normaalia enemmän huomiota suorakorvaukseen.

RAKENTEINEN KIRJAAMINEN VOI AUTTAA

Apteekkien toimintakulttuuria kannattaa Jani Rönkön mielestä kehittää eteenpäin katsovaksi, jolloin Kela-kirjeetkin voidaan nähdä mahdollisuutena oppia.

vat. Listalla ovat esimerkiksi tupakasta vieroitus, laihdutus ja raskautta suunnittelevat. Meillä on apuohjelmassamme tallennettuna välilehdiksi muun muassa SV-ohjeet sekä rajattuja korvattavuuksia käsittelevä Kelan sivu. Näin tieto korvauksista on nopeasti saatavilla, eikä sitä tarvitse lähteä etsimään vasta sitten, kun muistaa, että jonkin lääkkeen korvauksessa mahdollisesti oli jotakin poikkeavaa. Ei poikkeuksia voi ulkoa kukaan tarkkaan

Puhtaasti teknisiä virheitä tuli tutkimuksessani esiin hyvin vähän. Esimerkiksi apteekkijärjestelmien toimitusvälilaskimet toimivat todella hyvin. Tietojärjestelmät myös kehittyvät koko ajan. Meillä käytössä olevassa järjestelmässä esimerkiksi uusien verenohennuslääkkeiden kirjaaminen on kehittynyt oikeaan suuntaan, ja poikkeamien määrä on näppituntumani mukaan pienentynyt. Jos korvausperusteisiin liittyy jotain poikkeavaa, apteekkiohjelmien olisi hyvä varmistaa nykyistä aktiivisemmin korvausperusteet kirjauksen yhteydessä. Ideaalitilanteessa virheellisten suorakorvausten myöntämisen ei pitäisi olla mahdollista ilman erillistä hyväksyntää. Iso osa haasteista toki juontaa juurensa jo reseptinkirjoitustilanteeseen. Rakenteinen kirjaaminen pitäisi ulottaa lääkärien käyttämiin järjestelmiin, jotta he esimerkiksi uusia verenohennuslääkkeitä määrätessään näkisivät, saako potilas korvauksen lääkkeestä reseptin kriteereillä. Näin apteekista ei tarvitsisi soitella jälkikäteen perään ja tarkistaa esimerkiksi mahdollisen sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärää. Rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa kirjaamista yhtenäisten kirjausmallien ja tiedon rakenteiden, kuten otsikoiden avulla. Olen keskustellut paljon terveydenhuollon riskitilanteista, prosesseista ja kirjaamisen haasteista sairaanhoitajana toimivan sisareni kanssa. Keskustelimme kerran rakenteisen kirjaamisen kehittämisestä ja sen merkityksestä hoitotyössä. Siitä sain ajatuksen rakenteisesta reseptinkirjauksesta ja -kirjoituksesta apteekissa. Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen nykyistä enemmän saattaisi ehkäistä poikkeamia etenkin erityistilanteissa. Toivonkin, että rakenteisuus lisääntyisi apteekkijärjestelmissä.

TULEVATKO VIRHEET ESIIN? Apteekkien toimintakulttuuria kannattaa mielestäni kehittää eteenpäin katsovaksi, jolloin virheet voidaan nähdä mahdollisuutena oppia. Itse haluaisin yleensäkin omassa työssäni pyrkiä kehittämään kulttuuria, jossa ei leimata tai syyllistetä ketään. Kun ERKO-opintojeni aikana pohdimme lääkitysturvallisuutta, esiin nousi sellainen-

kin näkökulma, että jos virheitä ei tapahdu, joudumme välttämättä pohtimaan, onko kyse aidosta toiminnan paranemisesta vai siitä, etteivät virheet tule esiin. Terveydenhuollossa käytetään HaiPro-järjestelmää, jonka tehtävä on kannustaa ilmoittamaan myös läheltä piti -tilanteet. Joko sama tai vastaava järjestelmä voisi olla hyvä kehityskohde apteekeissakin. Suurin osa apteekeista käyttää Salkun toimituspoikkeamat-työkalua, mutta käsitykseni mukaan lääkityspoikkeamat-työkalua käytetään puolestaan todella vähän. Itsekin huomaan päivittäin poikkeamia asiakkaan reseptikeskuksen näkymässä verrattuna siihen, mitä asiakas keskustelun mukaan tun-

Toimitettujen reseptien kokonaismäärään nähden poikkeamia esiintyy äärettömän vähän.

tuisi käyttävän. Valitettavasti normaalissa arjessa tulee puututtua vain räikeimpiin epäkohtiin ja vaaratilanteisiin. Ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa tulee muita herkemmin käytyä lääkityksen kokonaisuutta läpi reseptitoimituksen yhteydessä. Samalla voi tarvittaessa puuttua epäkohtiin esimerkiksi pyytämällä lääkäriä korjaamaan annostus tai mitätöimällä asiakkaan suostumuksella reseptikeskuksesta resepti, joka ei ole käytössä. Lääkityspoikkeamat-työkalun käyttöönotto voisi olla myös hyvä keino. Nykyisellään se on kuitenkin melko raskas etenkin, kun poikkeamia tulisi ilmi paljon, jos niitä alkaisi kirjata systemaattisesti. Jatkossa kannattaa pohtia myös virheiden takia menetettyä työaikaa. Kaikki poikkeamat aiheuttavat tavallaan katkoksia prosesseihin ja työllistävät niin apteekkien kuin Kelankin päässä. Joskus lisäselvitykset työllistävät terveydenhuoltoakin. Esimerkiksi LEAN-ajattelussahan pyritään välttämään juuri tällaisia aikasyöppöjä, jotka keskeyttävät suoraviivaisia prosesseja ja aiheuttavat selvitystyötä.  Lisätietoja tutkimuksesta: Jani Rönkkö, Leena Karikoski ja Kirsti Vaino: Kelan korjausesitykset ja huomautukset – kyselytutkimus apteekeille. Dosis 1/2019 4.20 PROVIISORI 21


Vitaali

¢

kolumni

Pikavoitto vai pysyvä tulevaisuus? FARMASIAN AMMATTILAINEN on koulutettu toimimaan vastuullisesti lääkehuollon eri tehtävissä. Ammattiin kasvaminen tarkoittaa oman roolin, sen vastuiden ja velvoitteiden syvällistä ymmärtämistä. Apteekeissa työmme on varmistaa lääke- ja lääkitysturvallisuus ja tukea asiakkaittemme lääkehoitojen onnistumista yhteiskunnan asettamien apteekkitoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Apteekin tehtävä on siis yhteiskunnallinen ja poikkeaa tässä suhteessa tavallisesta liiketoiminnasta, jossa tehtävät ja hinnat määräytyvät markkinoilla ja omistajat asettavat tuottovaateet tehtävän hoidolle.

RAUTA 50 mg Vahva ja vatsaystävällinen nestemäinen rauta • Hyvin imeytyä orgaaninen rautabisglysinaatti Fe2+ • Hyvänmakuinen

Päiväannos 15 ml Hiivaton • Laktoositon Gluteeniton • Alkoholiton

Suomalaisen lääketehtaan laatua

VA I N A P T E E K I S TA

JOKAISEN APTEEKISSA työskentelevän on pidettävä tehtävämme kirkkaana mielessään. Meillä on valitettavia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, jos lyhytnäköinen pikavoittojen tavoittelu sivuuttaa pysyvien arvojen mukaisen, eettisesti kestävän apteekkitoiminnan. On hyvä muistaa, että apteekkiluvat kuuluvat valtiolle ja ne luovutetaan niiden haltijalle tilapäiseen käyttöön luottamuksen osoituksena valitulle proviisorin tutkinnon suorittaneelle. Luottamuksen voi myös menettää ja apteekkilupansa siinä sivussa. TUTKIMUSTEN MUKAAN asiakkaat luottavat apteekkeihin ja niiden tuottamiin palveluihin liki sataprosenttisesti. Tämä on loistava saavutus ja osoitus siitä, että arvot ovat järjestelmässä olleet kohdallaan. Pitkät asiakassuhteet, paikallisuus ja asiakastarpeiden mukainen toiminta ovat voittamaton yhdistelmä apteekkitoiminnan harjoittamisessa. Niitä ei voi korvata kvartaaliajattelulla ja lyhyen tähtäimen voittojen maksimointitavoitteella, sanoivatpa liikkeenjohdon konsultit mitä hyvänsä businessmaaliman kulloinkin vallitsevien ismien innoittamina. Ammatillinen apteekkitoiminta onkin ainut tie tulevaisuuteen, vaikka tie kiviseltä voisikin joskus tuntua. Mitä kauempana pystymme pitämään pikkunäppärät taskulaskinhenkilöt farmasiasta, sen parempi tulevaisuudelle – niin asiakkaiden kuin meidän alalla toimivienkin. MAAMME TALOUSLIBERAALIT ovat koronakriisin aikana joutuneet vaikenemaan yhteiskunnan osoitettua välttämättömyytensä krii-

sien talouden hallinnassa. Toivoa sopii, että opetukset pysyvät muistissa ja kyetään jatkossakin ymmärtämään, että kapitalismi on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos kansalaisten lääkehuolto halutaan järjestää tehokkaasti ja turvallisesti ja STM:n tiekartta toteuttaa, ei sitä pidä tehdä alalle kiihkeästi haluavien toimijoiden ehdoilla. Kotimaiset ja ulkomaiset apteekkiketjut, joita suomalaisillekin aktiivisesti yritetään tarjota hyväksi apteekkitoiminnan järjestämistavaksi, tuovat tullessaan toimintamallin, joka ei varsinaisesti lähde yhteiskunnan tavoitteista liikkeelle vaan toteuttaa osakeyhtiön mukaista tehtäväänsä.

Talousliberalismi ei sovi lääkehuoltoon.

KUTEN OLEMME havainneet, omistaminen ei tee yrityksestä yhteiskunnallista vaan omistamisen ohjaus. Viisasta ohjausta tarvitaan nyt myös farmasian alalle, jotta ihmiset saavat jatkossakin lääkkeet turvallisesti ja toimivasti eettisesti kestävin perustein. Olen vuosia kansainvälisissä alan tehtävissä toimittuani nähnyt, mitä puutteellisesta regulaatiosta apteekkialalla kansalaisille seuraa. Alamme, jos mikä, vaatii yhteiskunnan ohjausta ja valvontaa, jotta rationaalisen ja turvallisen lääkehuollon tavoitteet voidaan saavuttaa. Talousliberalismi ei sovi lääkehuoltoon. 

EEVA TERÄSALMI

Apteekkari, Seitsemän veljeksen apteekki, Nurmijärvi


Jäsen- ja koulutussivut Näillä sivuilla kerromme kuulumiset käynnistyneistä ProMentee-mentorointiohjelmasta sekä Ura lääketeollisuudessa -sarjasta. Julkaisemme myös Proviisoriyhdistyksen vuoden 2021 apurahailmoituksen ja avaamme Proviisorikollega-tunnustuksen ja opintopalkinnon saajien ehdotusajan.

Muista! URA LÄÄKETEOLLISUUDESSA -WEBINAARI To 10.12. aiheina lääketurva, tutkimus ja lääketieteellisen asiantuntijan työ. Puhujina farmasian tohtorit! To 4.2. aiheina myynti ja markkinointi, markkinoinnin valvonta ja tuotevalikoiman hallinta. APURAHAHAKU Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha haettavissa 31.1.2021 saakka. PROVIISORIKOLLEGA-TUNNUSTUS JA OPINTOPALKINNOT Ehdotusaika Proviisorikollega-tunnustuksen ja opintopalkinnon saajiksi käynnissä 31.1.2021 saakka. Ajankohtaiset tiedot sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät verkkosivuiltamme sekä OmaPron tapahtumakalenterista. Seuraa uutisointiamme myös sosiaalisessa mediassa. VARMISTA JÄSENETUSI ja anna tietojenluovutuslupa OmaProssa. Tietojenluovutusluvalla Proviisoriyhdistys voi luovuttaa yhteys- ja jäsenyyttä koskevia tietoja yhteistyökumppaneille jäsenetuja, kuten Mediuutisten postitusta, varten. KATSO JÄSENKYSELYN TULOKSET OmaProsta. Koosteen tämän vuoden jäsenkyselyn tuloksista löydät Materiaalisalkusta.

ProMentee-aloitusseminaari pidettiin Apteekkariliiton tiloissa syyskuussa.

ProMentee-ohjelma käynnistyi jälleen! PROVIISORIYHDISTYKSEN OMA mentorointiohjelma, ProMentee, pyörähti jälleen tänä syksynä käyntiin. Vuoden mittaisessa ohjelmassa on mukana kaikkiaan kahdeksan mentorointiparia. Osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa aloitusseminaarissa, joka järjestettiin 9. syykuuta yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton kanssa. Apteekkariliittoa tilaisuudessa edusti liiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler. Seminaarissa perehdyttiin mentoroinnin osa-alueisiin kouluttaja Minna Tunkkari-Eskelisen (Jyväskylän AMK) johdolla. Osallistujat saivat myös käytännön neuvoja kahdenkeskisten mentoritapaamisten aloittamiseen.

Mentoriohjelman aikana on tarkoitus järjestää kolme yhteistä lähitapaamista. Näiden tapaamisten suunnittelussa huomioidaan vallitseva Covid-19-tilanne. Ohjelman ydin on kuitenkin mentoriparien oma keskustelu ja ajatustenvaihto. Tämänvuotisessa ProMentee-ohjelmassa on mukana mentoreita ja mentoroitavia niin apteekeista, lääketeollisuudesta kuin farmaseuttisesta tutkimuksestakin. Mentorointiohjelmia järjestetään myös opiskelijoille sekä apteekkariksi aikoville proviisoreille. 

LINNEA RAIMAS

ProMentee-työryhmän puheenjohtaja

MUISTATHAN ILMOITTAA valmistumisesta sekä mahdollisista työolosuhdemuutoksista www.proviisorisoriyhdistys.net/ota-yhteytta löytyvällä lomakkeella.

YHDISTYKSEN TOIMISTOLLA KYSYMYKSIISI VASTAAVAT Teemu Ali-Kovero, Martta Huttu ja Eija Vartiainen:

toimisto@proviisoriyhdistys.net tai etunimi.sukunimi@ proviisoriyhdistys.net p. (09) 177 771 arkisin klo 10–16

TOIMISTOMME SULJETTU 21.12.2020-6.1.2021 Toivotamme rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta!

PROVIISORI-LEHDEN JAKELU MUUTTUU. PYSYTHÄN LUKIJANA! LISÄTIETOJA S. 5. 4.20 PROVIISORI 23


¢

ajankohtaista

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA DREAMSTIME

Jäsenkyselyn tulokset valmistuivat Proviisoriyhdistyksen jäsenistö pitää osaamisen ylläpitämistä välttämättömänä ja hyödyntää ahkerasti yhdistyksen järjestämiä koulutuksia. Jäseniltä kysyttiin myös Covid-19-pandemian vaikutuksista, joissa nähtiin sekä myönteistä että kielteistä. Joka neljäs jäsen oli kokonaan etätyössä.

Y

li puolet (60 %) kyselyyn vastanneista oli työskennellyt Covid-19-pandemian aikanakin työpaikallaan joko omasta valinnastaan tai siksi, ettei työtehtävien laatu salli etätyötä. Etätöihin oli siirtynyt kokonaan 26 prosenttia ja osittain 13 prosenttia vastanneista. Avoimissa kommenteissa tuli esiin, että pandemiaan liittyvien uusien toimintatapojen ohjeistaminen ja käyttöönotto toivat keväällä lisäkiirettä ja kuormitusta. Osan mielestä tiimityö on vaikeutunut, kun taas osa ilmoitti, että työ ei ole juurikaan muuttunut. Muutoksissa nähtiin myös myönteistä: etätyö on parantanut työrauhaa, joten keskittymistä vaativa työ sujuu entistä paremmin. Pysyvämpinä työelämän muutoksina nähdään etätyön yleistyminen ja alan ottama digiloikka muun muassa verkko- ja videoapteekkitoiminnassa. Kriisi on myös kirkastanut suunnitelmallisuuden ja epävarmuuden hallinnan merkitystä proviisorien työssä. Vastaajia oli 77 eli vajaat kahdeksan prosenttia jäsenistä. Heistä 45 prosenttia työskenteli apteekissa, 18 prosenttia lääketeollisuudessa ja 8 prosenttia sairaala-apteekissa. Opiskelijoiden määrä oli 16 prosenttia.

hittämiseen ja talouteen sekä yleisiin työelämätaitoihin liittyvät aiheet saivat kannatusta. Varsin moni vastaaja piti täydennyskouluttautumista välttämättömänä työllistymisen kannalta. Täysin tätä mieltä oli 34 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 45 prosenttia vastanneista. Talous- ja johtamisopinnot koettiin tärkeimmäksi koulutusaiheeksi. Noin 65 prosentilla työnantaja osallistuu koulutuksen kustannuksiin ja vajaalla 30 prosentilla työnantaja kustantaa koulutuksen kokonaan.

24 PROVIISORI 4.20

työelämän muutoksina nähdään etätyön yleistyminen ja alan ottama digiloikka.

LAATU RATKAISEE OMAPROSSA Yhdistyksen OmaPro-sovelluksen käytetyintä antia ovat omien jäsentietojen ohella Proviisori-lehti, avoimet työpaikat, jäsenkirjeet, verkkokoulutukset ja tapahtumakalenteri sekä sähköinen matkustajavakuutustodistus. Näitä kaikkia oli käyttänyt useampi kuin joka neljäs vastaaja. Vain 15 prosenttia ei ole vielä tutustunut OmaProhon. OmaPron Kysy kollegalta -keskustelufoorumi jakoi mielipiteitä. Lähes puolet (48 %) piti sitä tärkeänä ja hyödyllisenä tai jokseenkin tärkeänä. Lähes joka viides (19 %) ei pitänyt sitä juurikaan tai ollenkaan tärkeänä.

13 %

VÄLTTÄMÄTÖNTÄ KOULUTTAUTUA Tärkeimmiksi koettuja jäsenpalveluja ovat kyselyn perusteella työsuhdeneuvonta, Ifin jäsenetuvakuutukset, yhdistyksen järjestämät koulutukset sekä OmaPron maksuttomat verkkokoulutukset. Kolmasosa jäsenistä on hyödyntänyt yhdistyksen työsuhdeneuvontapalvelua. Valtaosa, 68 prosenttia, vastaajista on osallistunut yhdistyksen järjestämään koulutukseen. Osallistumisen esteistä kysyttäessä yli puolet (54 %) mainitsi etäisyyden koulutuspaikkakuntaan ja alle puolet (42 %) koulutuksen ajankohdan. Hinta oli esteenä vajaalla kolmanneksella (31 %). Yhdistyksen koulutusten apteekkipainotteisuus nousi avoimissa kommenteissa esiin kielteisenä. Webinaareja ja maakunnissa toteutettavia koulutuksia kaivattiin lisää. Työtehtävien ja työpaikkojen esittelyä, paikallisia yritysvierailuja ja esimerkiksi uravalmennusta toivottiin. Johtamiseen, toiminnan ke-

Pysyvämpinä

8% 45 %

16 % 18 % Vastaajan päätoimi 45 % apteekki

18 % lääketeollisuus 16 % opiskelija 8 % sairaala-apteekki 13 % muut yhteensä

OmaPron verkkokoulutukset saivat keskimäärin 3,1 tähteä, kun korkein tähtimäärä oli viisi. Koulutusten hinta-laatusuhde on jäsenille tärkeämpi kuin varsinainen hinta, mutta koulutusten toivotaan olevan pääsääntöisesti maksuton jäsenetu. 28 prosenttia vastaajista aikoo tutustua verkkokoulutuksiin lähitulevaisuudessa.

PROVIISORI-LEHTI KIINNOSTAA Yli 80 prosenttia vastaajista antoi Proviisori-lehdelle arvosanan 4 tai 5 asteikolla 1–5. Avointen kommenttien perusteella lehti on ajankohtainen, informatiivinen ja kiinnostava ammattilehti. Sisältö on monipuolista ja henkilökuvaukset mielenkiintoisia. Hyvä asia on, että lehdessä on juttuja muualtakin kuin Etelä-Suomesta. Siitä on jäsenten mukaan mukava seurata kollegoiden kuulumisia sekä lukea uratarinoita. Lehdestä selviävät myös tulevat tapahtumat. Ulkoasultaan se on raikas. Proviisori-lehti on myös jäsenten suosima viestintäkanava, jota seuraa 90 prosenttia vastaajista. Jäsenkirje on lähes yhtä pidetty, sillä sitä lukee 80 prosenttia vastaajista. Muut kanavat, kuten Facebook ja kotiin postitettava kirje, saavat huomattavasti vähemmän kannatusta. Avoimissa kommenteissa sähköistä jäsenkirjettä pidettiin hyvänä, kattavana, tiiviinä, informatiivisena ja toimivana: kirje sisältää tarpeellisen tiedon ja linkit siltä varalta, jos asiasta haluaa lisätietoa. Toisaalta kirje koettiin ajoittain pitkäksi, lääketeollisuuden koettiin olevan harvemmin esillä ja osalle asiat tulevat tietoon jo muuta kautta. 


puheenjohtajalta Ehdota Proviisorikollegatunnustuksen saajaa TUNNETKO MAHTAVAN Proviisorikollegan? Löytyykö työyhteisöstäsi tai lähipiiristäsi proviisori, joka ansaitsee tunnustustuksen positiivisuudestaan, innostavuudestaan, kollegiaalisuudestaan tai jostakin muusta? Suomen Proviisoriyhdistys ja ProMentee-työryhmä jakavat vuoden Proviisorikollega-tunnustuksen. Anna ehdotuksesi tunnustuksen saajasta 31.1.2021 mennessä Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Tunnustuksen saajan valitsee Proviisoriyhdistyksen hallitus ProMentee-työryhmän esityksestä. Tunnustuksen saaja julkistetaan ehdotusajan päätyttyä. Proviisorikollega-tunnustus on jaettu vuodesta 2014 lähtien. Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet Tuulikki Hurri, Juha Päivärinta, Tomi Rantamäki, Hanna Haataja, Lea Tuomainen, Pirkko Multala ja Marja Kalliola. 

Ehdota opintopalkinnon saajia tai ilmoita itsesi! SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS palkitsee aktiivisen ja opinnoissa menestyneen opiskelijan. Oletko vuonna 2020 valmistunut proviisori tai pian valmistumassa oleva tuleva proviisori? Oletko opintojesi aikana ollut aktiivisesti mukana Proviisoriyhdistyksen toiminnassa tai muuten aktiivinen järjestötoimija esimerkiksi YFK:ssa tai Fortiksessa? Täyttääkö pro gradu -tutkielmasi kiitettävän arvosanan kriteerit tai onko tutkielmasi jollakin muulla tapaa erinomainen? Suomen Proviisoriyhdistys julistaa haettavaksi kaksi 200 euron arvoista opintopalkintoa 31.1.2021 mennessä. Palkinnot jaetaan erikseen sekä Kuopiosta että Helsingistä vuoden 2020 aikana valmistuneille tai pian valmistumassa oleville proviisoreille. Voit esittää ehdokasta palkinnon saajaksi tai ilmoittaa itsesi Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Haluamme palkinnolla kiittää proviisoriopiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta järjestötoimintaan sekä panoksesta farmasian alan tutkimuksen edistämisessä. Opintopalkinnon saajat valitsee Proviisoriyhdistyksen hallitus yhdistyksen opiskelijavaliokunnan esityksestä. Opintopalkinnon saajat julkistetaan ehdotusajan päätyttyä. 

Edunvalvonta on kaikkien vastuulla LÄHIVUOSINA TULLAAN paaluttamaan lääkealan peruspilareita uusiksi. Viittaan tällä lääkealan tiekarttaan, jonka perusteella ollaan kehittämässä lääkehoidon ohjausta ja rahoitusta, apteekkitaloutta ja lääkejakelua sekä tiedonhallintaa ja digitaalisia työvälineitä. ON SELVÄÄ, että moni asia vaatii korjausta, jotta julkisen puolen rahoitus saadaan riittämään ja apteekkien toimintaedellytykset pystytään turvaamaan tulevaisuudessa. Lääketaksan ja apteekkiveron yhdistelmä on jäänyt ajastaan jälkeen. Se rankaisee apteekkeja kalliiden lääkkeiden toimittamisesta, eikä lääkeneuvonnasta muutaman euron lääkkeen toimittamisessa jää apteekille käteen kuin hyvä mieli. Farmaseuttisen työn arvo unohtuu helposti, kun lasketaan vain lääkkeestä sairausvakuutukselle aiheutuvia kustannuksia. KANNATAN LÄÄKEJAKELUN maltillista uudistamista siten, että lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö ja lääketurvallisuus ovat etusijalla. Apteekkipalveluiden tulee olla nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän osa terveydenhuoltoa. APTEEKKARILIITTO ON jo tehnyt proaktiivisesti avauksen lääketaksan ja apteekkiveron muuttamiseksi. Tämä olisi mielestäni erittäin hyvä muutos, koska se tasaisi apteekkien kannattavuuseroja ja parantaisi apteekkien kannattavuutta aivan pienimpiä apteekkeja lukuun ottamatta. Häviäjinä olisivat kaikkein suurimmat apteekit, mikä olisi itse asiassa alan julkisen kuvan kannalta hyvä kehityssuunta. Iltapäivälehdillä ei olisi enää aihetta nostaa esille apteekkareiden ”miljoonavoittoja”, kun vuosittaiset verotiedot julkaistaan. Uskon, että nykyisen apteekkijärjestelmän hyväksyttävyys lisääntyisi kannattavuuserojen tasaantumisen myötä. POLIITTISTA PAINETTA lääkejakelun liberalisoimiseksi tulee varmasti jatkossakin päivittäistavarakaupalta, joka haluaa päästä osalliseksi lääkemarkkinasta, sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, joka asemansa vuoksi pyrkii edistämään markkinataloutta. Kilpailu on hyväksi, mutta se ei välttämättä paranna palve-

luiden laatua eikä laske hintaakaan, kuten taksiuudistuksessa ollaan havaittu. Etenkään maaseudulla. PROVIISORIT OVAT lääkealan parhaita osaajia, ja on tärkeää, että pidämme ääntä julkisesti kaikesta, mitä apteekeissa, sairaaloissa ja muissa yksiköissä tehdään tehokkaiden ja turvallisten lääkehoitojen toteuttamiseksi. Moni asia, kuten lääkekorvausjärjestelmä, on lääkealan ulkopuoliselle päättäjälle vaikea hahmottaa, joten tekemästämme työstä täytyy viestiä kansantajuisesti ja paljon. Proviisoriyhdistys on mukana useassa työryhmässä, kuten Apteekkien Ammatillisen Toiminnan Edistäminen (AATE) -ryhmässä ja Fimean lääkeinformaatioverkostossa. Tulokset eivät näy nopeasti, mutta on tärkeää, että proviisorit ovat mukana keskusteluissa, joissa kehitetään lääkealaa. KAHDEN VUODEN puheenjohtajakauteni Proviisoriyhdistyksessä lähestyy loppuaan ja tulen siirtymään hallitustyöstä takavasemmalle, mutta olen varmasti jatkossakin mukana lääkealan asioissa ja tapahtumissa. Mahdollisesti ensi vuonna on enemmän aikaa suunnata energiaa myös muihin kiinnostuksen kohteisiini, kuten luonnonsuojeluun ja kiertotalouteen. KULUVA VUOSI on ollut koronan vuoksi yhdistykselle haasteellinen, mutta jotakin positiivistakin on tapahtunut, kun olemme kehittäneet digitaalisia toimintatapoja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kiitän kaikkia Proviisoriyhdistyksen toimijoita ja yhteistyökumppaneita menneistä kahdesta vuodesta ja toivotan kaikille hyvää loppuvuotta.  LASSE RAUTIAINEN

Puheenjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys 4.20 PROVIISORI 25

¢


¢

edunvalvonta- ja viestintäproviisorilta

¢

Arvokas apteekkiura

Ehdota vuoden 2020 parasta juttua!

APTEEKKI TYÖLLISTÄÄ suuren osan proviisoreista ja on yksi todennäköisimmistä proviisorin uravaihtoehdoista. Miten apteekkityöhön kannattaisi panostaa ja miten siihen pitäisi suhtautua, jotta työ vastaisi osaamista ja työn ilo pysyisi mukana läpi uran? Kysyn tätä, koska olen havainnut ilmassa epämiellyttäviä merkkejä apteekkeihin levinneestä terveyskeskussyndroomasta. Oireyhtymä ilmenee siten, että moni lääkäri karttaa terveyskeskusta työpaikkana, vaikka terveyskeskuslääkärin työ on yksi toimivan terveydenhuollon avaintekijöistä. LÄÄKEALALLA TAUDINKUVAAN kuuluu, että apteekki voi näyttäytyä proviisorille erillisenä terveydenhuollosta. Aina ei muisteta, että apteekeissa tehdään päivittäin työtä, jolla on merkitystä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Samalla alan kaupallisuus mietityttää. On totta, että apteekki on liikeyritys. Olisi kuitenkin väärin sanoa, että kilpailulta ja markkinavoimilta voisi välttyä farmasian alan muilla sektoreilla. Lääketeollisuutta syytetään usein voiton tavoittelusta, ja tutkijakin joutuu markkinoimaan omaa tutkimusaihettaan ja käymään kilpailua rahoituksesta.

vähäpätöinen, koska henkilöstöstä huolehtimisen merkitys korostuu koko ajan. Apteekkityö tarjoaa proviisorille mahdollisuuden kehittää johtamistaitojaan. Hyvällä johtamisella voi parantaa sekä omaa että muiden työviihtyvyyttä, jolloin työnteosta ja toiminnan kehittämisestä tulee helpompaa. Jokainen työntekijä tietää, miten iso merkitys esihenkilöllä on. Apteekkityössä proviisorilla on mahdollisuus kasvaa koko työyhteisön arvostamaksi avainhenkilöksi, joka vaikuttaa työntekijöihin ja harjoittelijoihin myös esimerkillään, ei vain opastuksellaan.

uut ta Varm a ERKOst

Johtaja tyypit

16

-

usSaatavu häiriöt

18

et Lääkke to ja luon

20

ksen Yhdisty t valinna

24

Teemu ero Ali-Kov

28

SUOMEN

PROVIISO

Ant ti as Raim

30

RIYH

DISTYKSE

N LEHT

20

I 1.20

6

Poikkeus apteekiss tila a

10

Farmaseu nen hoito tti-

18

Koronatilanne

20

Saatavuu häiriöt s-

22

Biosimilaarit

SUOM

Apteekkityössä proviisorilla on mahdollisuus kasvaa koko työyhteisön arvostamaksi avainhenkilöksi.

TOKI APTEEKISSA riittää kiirettä ja eteen tulee tehtäviä, joissa omaa ammattitaitoa ei voi hyödyntää täysimittaisesti, mutta missäpä työssä näin ei olisi. Epätoivon hetkinä on hyvä muistaa, että ruoho vain näyttää vihreämmältä aidan toisella puolen. Omasta työstä näkee helposti heikkoudet, mutta voi olla, että toisen työstä näyttäytyvät vain parhaimmat puolet. 

ASIAKASPALVELUN LISÄKSI apteekkiproviisorin työhön kuuluu paljon muuta. Proviisorin toimenkuva on etenkin pienemmissä apteekeissa laaja. Suuremmissa apteekeissa tehtäviin voi puolestaan suuntautua oman kiinnostuksen mukaan. Mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin on tutkitusti työtyytyväisyyttä lisäävä seikka.

Proviisoriyhdistys on laatinut apteekkiproviisorin toimenkuvaliitteen helpottamaan sekä proviisoreita että apteekkareita proviisorin toimenkuvan määrittämisessä ja työnjaon suunnittelussa. OmProsta löytyvästä liitteestä voit katsoa, mitä kaikkea apteekkityö voi pitää sisällään. Yhdistys järjestää myös johtamiskoulutusta.

26 PROVIISORI 4.20

PROVIISORI-LEHTI SAA säännöllisesti hyvää palautetta lukijoilta. Nyt haluaisimme tietää, missä olemme onnistuneet erityisen hyvin. Kerro meille, mikä oli mielestäsi Proviisori-lehden mielenkiintoisin, eniten ajatuksia herättänyt tai työtäsi helpottanut, siis yksinkertaisesti paras, artikkeli vuonna 2020! Löydät lehden aikaisemmat numerot tarvittaessa OmaProsta sekä Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilta sähköisessä muodossa. Vastauksesi voit antaa osoitteessa www. proviisoriyhdistys.net/proviisori vuoden loppuun mennessä. Vastanneiden kesken arvomme kirjapalkinnon. 

15

YMMÄRRYS TYÖN monipuolisesta sisällöstä ja ammattitaitovaatimuksista voi auttaa arvostamaan apteekkiproviisorin toimenkuvaa. Samalla voi välttyä turhilta odotuksilta ja pettymyksiltä. Työ on asiakaspalvelua, mutta sitähän se on kaikkialla muuallakin terveydenhuollossa. Kannattaa muistaa, että myös asiakaspalvelu voi olla vaativaa asiantuntijatyötä. Jos apteekki haluaa palvella erinomaisesti, työtä ei kannata jättää pelkästään muille.

ESIHENKILÖN ROOLI on keskeinen proviisorin tehtävä ja usein tärkein tekijä, joka erottaa proviisorin apteekin muista työntekijöistä. Rooli ei ole lainkaan

ajankohtaista

MARTTA HUTTU

Edunvalvonta- ja viestintäproviisori Suomen Proviisoriyhdistys

asian Farm Päivät

8

Kirjapalsta

9

Katri n Aaltone

10

Nanoform

22

sä välisisä in a s n s Ka ehtävis t lääketKuliiniset tkimuk set Tiiu Nikkilä

26

ori Proviis a tutkijan

27

PROVIISO

Marja Kalliola

IISORIYHDI

STYKS

30

EN LEHTI

Riikka Granqvist

2.2020

Pekka Hoppu

30

RIYH

DISTYKSE

N LEHT

20

I 3.20

EF ntelee työske kola Sini Es viisori ■ Pro SUOMEN

26

EN PROV

PIAssa

elissä Bryss

8

Toni Relander

18

Apteekki tarkastus -

20

Kelavirheet

22

Eeva Teräsalm i

■ Tim o Toiv one työske n ja muut ntelevä kliinisten t proviis lää orit ker ketutkimu tovat työstästen parissa än

24

Jäsenkysely

SUOM

28

EN PROV

KOKOkassa

IISORIYHDI

30

STYKS

Hanna-Le Kiiskinen ena

EN LEHTI

4.2020

na tutkija Ap i r o s ii lääkea teekkityö Prov lan ytim essä uden allisu tyivät ysturvVilén siir ytiin ky lääkit uraa ä ja Liisastartupin rtaa pä ti öm uu Rannan ndler läh lmstr ia Ho ■ SaaraNiklas Sa ina ■ na-Ri ■ An rofessor uuteen isp teollis ula ap tolta yliopis

■ Am ■ Apt matilliset eekkar arv i Outi ot ohjaav at Pirisen vinkit proviisori Han apteek in hak na Haataja emista n harkitstyötä eville

Ura lääketeollisuudessa -webinaarit jatkuvat PROVIISORIYHDISTYKSEN UUSI, upea, vain jäsenille tarkoitettu Ura lääketeollisuudessa -webinaarisarja käynnistyi syyskuussa. Pitkään jatkuneen ja huolellisen suunnittelun sekä koronan tuomien hidasteiden jälkeen liki 40 kiinnostunutta osallistujaa kokoontui ruutujen äärelle ja seurasi, kun proviisorit kertoivat työstään tuotekehityksessä, QP:n tehtävässä sekä kliinisissä lääketutkimuksissa. Sarjan tulevissa live-webinaareissa ovat aiheina lääketurva, tutkimus ja lääketieteellisen asiantuntijan työ sekä lääkkeiden myynti ja markkinointi, markkinoinnin valvonta ja tuotevalikoiman hallinta. Katso tarkemmat tiedot ja ajankohdat osoitteesta: www.proviisoriyhdistys.net/ura-laaketeollisuudessa Sarjan kaikki toimenkuvaesittelyt taltioidaan ja ne tulevat jälkikäteen nähtäville OmaProhon. ¢

työttömyyskassa

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA JUSSI NAHKURI

Tärkeää turvaa vaihtuviin tilanteisiin Proviisoriyhdistyksen palkansaaja- ja työssäkäyvät opiskelijajäsenet voivat liittyä yhdistyksen kautta korkeasti koulutettujen KOKO-kassaan. Kassanjohtaja Outi Mäki muistuttaa, että työttömyyskassan jäsenyys on tärkeä turva työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

K

OKO-kassa on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa, johon kuuluu reilut 210 000 palkansaajaa. Suurin osa kassan jäsenistä on korkeasti koulutettuja, ylempiä toimihenkilöitä, asiantuntijoita tai esimiehiä. Kassa toimii yhdessä 14 ammattiliiton kanssa, jotta sen jäsenet ovat turvattuja eri työelämän tilanteissa. – Kaikki työttömyyskassat maksavat etuudet saman lainsäädännön mukaan. Me KOKO-kassassa tunnemme oman jäsenistömme, myös proviisorien, työsuhteiden erityispiirteet. Näin pystymme palvelemaan jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla. Saamme asiakastyytyväisyyskyselyissä vuosittain kassakentän parhaimpia tuloksia ja kehitämme palveluitamme kaiken aikaa, jotta jäsenten olisi mahdollisimman helppo asioida kanssamme, kertoo kassanjohtaja Outi Mäki.

VAKAA TYÖLLISYYSTILANNE Proviisorit eroavat muista KOKO-kassan jäsenistä siinä, että he tekevät osa-aikatyötä useammin kuin muut. Tällä hetkellä löytyy toinenkin ero: koronatilanne on vaikuttanut proviisorien työllisyystilanteeseen selvästi muuta kassan jäsenistöä vähemmän. Mäen mukaan proviisorien työllisyystilanne on edelleen melko vakaa. Proviisoriyhdistyksen kautta vakuutettuja kassan jäseniä on työttömänä tällä hetkellä 16, joka tarkoittaa noin kahden prosentin työttömyysastetta. – Yleisesti KOKO-kassan jäsenten työttömyysaste on tällä hetkellä varsin korkea, 6,9 prosenttia, johtuen suurelta osin koronasta, hän sanoo. Mäki muistuttaa, että Suomessa on sekä palkansaajakassoja että yksi yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa. Jos harkitsee yritystoimintaa, kannattaa olla yhteydessä KOKO-kassaan ja varmistaa, että oma työttömyysturvavakuutus on voimassa oikeassa työttömyyskassassa.

SELVÄSTI ENEMMÄN KORVAUSTA Työttömyyskassaan kuulumattomat palkansaajat ovat työttömäksi jäädessään Kelan maksaman peruspäivärahan varassa. Se on 33,66 euroa päivää kohti. Ansiosidonnainen päiväraha on esimerkiksi 3 500 euron kuukausipalkalla 86,90 euroa päivässä. Mäki huomauttaa, että kassan jäsenmaksu on edullinen, kun tämä ero otetaan huomioon. KOKO-kassan jäsenmaksu on tänä vuonna 66 euroa. – Työttömyyskassojen maksama ansioturvavakuutus on erittäin tärkeä turva työelämän muutoksissa. Työttömyys tai lomautus voi kohdata kenet tahansa yllättäenkin. Ansioturvaa voi saada tietyin edellytyksin myös silloin, kun on itse päättänyt vaihtaa työpaikkaa.

Yleinen ansioturva heikentäisi todennäköisesti etenkin keskituloisten etuuksia ja nostaisi heidän maksujaan.

Saadakseen etuudet pitää muistaa huolehtia siitä, että jäsenyys pysyy voimassa eli jäsenmaksu on maksettu. Proviisoriyhdistys hoitaa kassaan kuuluvien jäsentensä maksut keskitetysti. Jäsenmaksuilla katetaan osa kassan maksamista etuuksista, eli eurot siirtyvät suoraan jäsenille etuuksien muodossa. Tämän lisäksi jäsenmaksutuotoilla maksetaan kas-

28 PROVIISORI 4.20 PROVIISORI-LEHDEN JAKELU MUUTTUU. PYSYTHÄN LUKIJANA! LISÄTIETOJA S. 5.

Kassanjohtaja Outi Mäki muistuttaa, että KOKO-kassa on tarkoitettu palkansaajille. Yrittäjäksi ryhtyvän tulee vaihtaa työttömyyskassaa, jos haluaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

san hallinnollisia kustannuksia kuten palkat, toimitilat ja IT-kulut.

TARVITAANKO YLEISTÄ ANSIOTURVAA? Koronakriisi on nostanut esiin ajatuksen yleisestä ansioturvasta. Kaikki työssäkäyvät maksavat työttömyysvakuutusmaksua, mutta ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, eivät ole oikeutettuja ansioturvaan. Kassaan kuulumattomien työttömyysvakuutusmaksut tilitetään Kelalle sen kustannusten kattamiseen. Yleinen työttömyysvakuutus merkitsisi, että ansiosidonnainen turva kuuluisi kaikille työssäkäyville. – Yleisen työttömyysturvavakuutuksen on arvioitu aiheuttavan lisäkustannuksia noin 250 miljoonaa euroa vuosittain. Kustannus jouduttaisiin todennäköisesti rahoittamaan työttömyysvakuutusmaksujen ja verojen korotuksilla sekä mahdollisesti laskemalla työttömyysetuuksien määrää ja kestoa. Yleinen ansioturva heikentäisi todennäköisesti etenkin keskituloisten etuuksia ja nostaisi heidän maksujaan, Mäki tiivistää. Mäki muistuttaa, että nykyinen järjestelmä on toimiva, ja jokaisella palkansaajalla on mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan. – Jos yleisen ansioturvavakuutuksen toimeenpanisi vain yksi taho, voitaisiin menettää nykyisen järjestelmän toimialaosaaminen ja sen tuoma tehokkuus sekä asiakkaan tilanteen tunteminen. Korkeasti koulutettujen työsuhteiden ehdoissa on paljon poikkeuksia. Nämä tunnetaan alan kassoissa, joten jäsenet saavat palvelua juuri omaan tilanteeseensa kohdennettuna, hän sanoo. 


A

ccord tekee asioita suurella sydämellä ja on erilaisten geneeristen tuotteiden kehittämisen asiantuntija ja toimittaja

Accord Healthcare Oy on toiminut Suomessa vuodesta 2012. Tuotevalikoimamme kattaa perinteiset geneeriset valmisteet, injektoitavat syöpälääkkeet ja biosimilaarit. Accord on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja uskomme yrityksemme kasvuun jatkossakin. Euroopassa Accord työllistää jo 1600 henkilöä ja tiimimme kasvaa myös Suomessa.

FI-01460

www.accord-healthcare.fi


¢

vapaalla TEKSTI HANNA LEENA KIISKINEN JA MAIJA RAUHA KUVAT HANNA LEENA KIISKINEN JA DREAMSTIME

Hanna Leena Kiiskinen Proviisori Hanna Leena Kiiskinen, 39, on työskennellyt jo 14 vuotta Haminan Uudessa apteekissa ja asuu perheineen Virolahdella. Liikunta on hänelle harrastus numero yksi. KOKO PERHE LIIKKUU

Vapaa-aikaani rytmittävät lasten ja omat liikuntaharrastukset. Perheeseeni kuuluvat mies sekä 4- ja 6-vuotiaat lapset. Lapset käyvät liikuntakerhossa ja uimassa. Mies puolestaan juoksee ja pyöräilee. Perheeseemme kuuluu myös 11-vuotias labradorinnoutaja, joka kulkee useimmiten mukanamme luontoretkillä. PYÖRÄRASTIT INNOSTIVAT

Kun koronakevään myötä sisäharrastukset loppuivat keväällä kuin seinään, innostuin pyöräilystä. Osallistuin kilometrikisaan ja innostuin keräämään pyörärasteja, ja kilometrejä kertyikin kevään, kesän ja alkusyksyn aikana reilut 2 000. Pyöräily on siinä mielessä hyvä ja helppo harrastus, ettei sen harrastaminen ole aikatauluihin sidottua, voi mennä silloin kun ehtii ja siltä tuntuu. Kesän paras ostos oli ehdottomasti uusi gravel-pyörä, jossa on lukkopolkimet. Nyt harmittaa ainoastaan se, etten ole aikaisemmin niitä hankkinut. HEPPATYTTÖ LÄHITALLILTA

Olen aina pitänyt liikunnasta. Lapsena ja nuorena ratsastin noin 10 vuoden ajan, mutta nykyään ei valitettavasti enää aika riitä kaikkeen. Kävin viikoittain tunnilla lähialueen tallilla ja lisäksi joskus leireillä. Esimerkiksi hevosvaellus houkuttelisi edelleenkin. Ratsastuksen viehätys on siinä, kun huomaa yhteistyön sujuvan hevosen kanssa. Välillä siihen saattaa mennä aika kauankin aikaa. METSÄSSÄ JA MERELLÄ

Luonto on minulle tärkeä akkujenlatauspaikka, ja Virolahti asuinpaikkana antaa hyvät edellytykset luonnossa liikkumiseen. Kesällä veneilemme ja käyn silloin tällöin melomassa. Talvella tulee hiihdettyä ja muuten vain liikuttua meren jäällä sekä metsässä. Viihdyn sekä metsässä että merellä. Minulla on paljonkin upeita luontomuistoja, mutta erityisen hyvin on jäänyt mieleen eräs marraskuinen reissu Pohjois-Karjalaan Ruunaan retkeilyalueelle. Aurinko paistoi, rannat olivat riitteessä ja suopursujen tuoksu oli aivan huikea. PIPAREITA JA LAHJALISTOJA

Lapset ovat sen ikäisiä, että joulua odotetaan meidän talossa erittäin kovasti. Ensimmäiset toivelistat joulupukille ilmestyivät eteisen pöydälle jo syyskuussa. Pipareiden leipominen ja ennen kaikkea koristeleminen on myös aloitettu hyvissä ajoin. Muuten vietämme joulua melko perinteisesti perheen ja sukulaisten kanssa. Toivottavasti saamme tänä jouluna lunta tänne eteläänkin. ¢

30 PROVIISORI 4.20


¢

ajankohtaista

¢

yhteystiedot

Apurahat 2021

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus vuonna 2020

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, LHA-opintoja tai erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja.

PUHEENJOHTAJA LASSE RAUTIAINEN lasse.rautiainen@iki.fi Vastuunalainen johtaja, Teva Finland Oy 1. VARAPUHEENJOHTAJA VIESTINTÄVASTAAVA LAURI ELSILÄ lauri.elsila@helsinki.fi Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

TALOUDENHOITAJA ELINA TOIVANEN elina.toivanen@fimnet.fi Sivuapteekin hoitaja, Joensuun 7. Pyhäselän apteekki/Reijolan sivuapteekki

2. VARAPUHEENJOHTAJA SANDRA KONTOLA sandra.kontola@gmail.com Portfolio Manager Norway/Iceland, Teva Sweden AB

JENNY SILTANEN jenny.siltanen@gmail.com Proviisori, HUS Apteekki

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ:

• apurahan käyttötarkoitus, • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma, • toivomus apurahan suuruudesta, • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne). Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Lisätietoa hakemisesta yhdistyksen nettisivuilla. Apurahan saajien nimet julkaistaan Proviisori-lehdessä 2/2021. Hakemukset toimitetaan sähköisesti apurahatoimikunnalle (hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net). Hakemusten tulee olla perillä 31.1.2021 mennessä.

LINNEA RAIMAS lioneaa@gmail.com Proviisori, Siltamäen apteekki VARAJÄSENET

KOULUTUSVASTAAVA TIIU NIKKILÄ tiiu.nikkila@gmail.com Development Pharmacist, Orion APTEEKKITYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJA MINNA LÄHDEVUORI minna.lahdevuori@gmail.com Johtava proviisori, Helsingin 48. Kontulankaaren Apteekki OPISKELIJAVASTAAVA RIIKKA GRANQVIST riikka.granqvist@gmail.com Proviisoriopiskelija, Helsingin yliopisto EEVA LEHTOLA eevalj@gmail.com Proviisori, Häijään apteekki

LEENA IHALAINEN m.leena.ihalainen@gmail.com Proviisori, Farmania PIIA-LEENA KIVELÄ piialeena.kivela@gmail.com Nurmijärven Seitsemän veljeksen apteekki VILLE-MATTI MÄKINEN vmmakinen@gmail.com Proviisori, Pharma Opera REETTA NIKKANEN reetta.nikkanen@gmail.com Proviisori, Turun Nova apteekki ANTTI RAIMAS antti.raimas@gmail.com Lääkevalmistusfarmaseutti, Yliopiston Apteekki HANNA YLÄ-RAUTIO hylarautio@gmail.com Proviisori, Kärkölän apteekki

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS RY Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 HELSINKI (09) 177 771, toimisto@proviisoriyhdistys.net TOIMINNANJOHTAJA TEEMU ALI-KOVERO Proviisori-lehden päätoimittaja 050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net EDUNVALVONTA- JA VIESTINTÄPROVIISORI MARTTA HUTTU 040 129 0062, martta.huttu@proviisoriyhdistys.net JÄRJESTÖSIHTEERI EIJA VARTIAINEN (09) 177 771, eija.vartiainen@proviisoriyhdistys.net

PROVIISORI-LEHDEN JAKELU MUUTTUU. PYSYTHÄN LUKIJANA! LISÄTIETOJA S. 5. 4.20 PROVIISORI 31


UUTUUS!

i 3.1 ratiopharm Kliinisesti tutkittu maitohappobakteerivalmiste  innovatiivinen  3 ainutlaatuisen maitohappobakteerikannan yhdistelmä  1 kapseli päivässä Ravintolisä. Markkinoija Teva Finland Oy. MULTI-FI-00135-11-20

Kaksi hyvää syytä valita ratiopharm

Laatu

Hinta