Proviisori 4 15 scr

Page 1

06

Migreenin hoito

08

Pakolaistilanne

18

Kivun lääkitys

20

Liikkujan Apteekki

21

Lääkkeitä tulostamalla

22

Pelätty botuliini

31

Kaikki hunajasta

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 4|2015

FIP 2015 Düsseldorf poimittua »Talousseminaarin anti »Farmasian»päiviltä Proviisoripäivän ohjelma 2016


Vanhat paheet vaativat uudet aseet. Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa. Siksi Nicotinell on kehittänyt seitsemän kohdan ohjelman, jonka avulla asiakkaasi voi päästä pysyvästi irti tupakanhimosta ja tupakointitavasta.

Palkinnot Muista palkita itseäsi onnistumisista.

Tuotteet Valitse itsellesi sopivin nikotiinikorvaustuote hallitsemaan vieroitusoireita.

Motivaatio Mieti, mikä on tärkein syy tupakoinnin lopettamiselle.

Tieto Hanki tietoa tupakoinnin lopettamisesta, niin olet valmiimpi selviytymään haasteista.

Tilanteet Tunnista tilanteet, jotka laukaisevat tupakanhimosi.

Mentori Pyydä avuksesi henkilöä, joka on jo päässyt eroon tupakasta.

Lue lisää osoitteesta nicotinell.fi

Tuki Tukeudu lähipiiriisi ja hae ammatillista apua selviytyäksesi vaikeista hetkistä.

Mitäpä jos lopettaisit. Oikeasti.

Nicotinell-nikotiinikorvaushoitovalmisteet avuksi tupakoinnin lopettamisen yhteydessä esiintyviin vieroitusoireisiin. Valmisteet sisältävät nikotiinia. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Ei alle 18-vuotiaille. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä tupakoi samanaikaisesti, kun käytät Nicotinellia. Jos olet yliherkkä jollekin valmisteiden sisältämistä aineista, älä käytä Nicotinellia. Haittavaikutuksena voi esiintyä huimausta, päänsärkyä, maha-suolikanavan vaivoja, laastaria käytettäessä myös ihoärsytystä. Jos sinulla on sydän- tai verenkiertoelimistön sairaus, jokin muu sairaus tai olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärin kanssa. Novartis Finland Oy 2015. FI1503300949


»sisältö 4/2015 5 6

PÄÄKIRJOITUS Ville-Matti Mäkinen kirjoittaa.

12

FIP 2015 ProMentor. Lääkitysvirheet. Antibioottiresistenssi. Lääkehoidon digitaalinen seuranta.

17

FARMASIAN PÄIVÄT Palkintojen saajat. Kivun lääkehoito. Liikkujan Apteekki. Lääkkeitä tulostamalla.

22

BOTULIINI Antti Kivimäki kirjoittaa botuliinin käytöstä.

24

TALOUSSEMINAARI Paula Timonen, Sirpa Peura ja Janne Vertanen kertovat kokemuksistaan yrittäjänä. Näin pääset alkuun yrittäjänä. Onnistu rekrytoinnissa. Tavoitteena tuloksellinen ja tyytyväinen työyhteisö.

28 31 33

JOULUTERVEHDYKSET Apteekit toivottavat hyvää joulua.

34

AJANKOHTAISTA Syyskokouksen päätökset. Toimintasuunnitelma 2016. Yhteystiedot.

35 36

PUHEENJOHTAJALTA Katere Sharifpour kirjoittaa.

37 38

12

AJASSA Migreenin Käypä hoito -suositus, SPR ja Proviisoriyhdistys pakolaisten tukena. Helsinki lähtee lääketutkimuksiin. Miksi lääkkeiden käyttö kasvaa.

DÜSSELDORF TOIMI tämänvuotisen farmasian ammattilaisten kansainvälisen konferenssin FIPin näyttämönä. Päätoimittaja VILLE-MATTI MÄKINEN poimi herkkupaloja tapahtuman laajasta tarjonnasta.

17 FARMASIAN PÄIVÄT tarjosi suuren määrän kuultavaa ennätysyleisölle. Proviisorin iskuryhmä raportoi kolmesta kiinnostavasta aiheesta nyt, ja palaa asiaan seuraavassa lehden numerossa.

OTX Mihin kaikkeen hunajaa voi käyttää? JÄSENSIVUT Tule mukaan toimintaan! Uusi puheenjohtaja.

AJANKOHTAISTA Apurahat 2016. Yhdistyksen jäsenmaksut 2016. PROVIISORIPÄIVÄ 2016 Laatua ja lisäarvoa. KOULUTUSTA

22 28

BOTULIINIA KÄYTETÄÄN niin kauneuskirurgiaan kuin hermostoperäisten sairauksien hoitoonkin. Mutta mihin vaaralliset bakteerit pyrkivät?

HYVÄÄ JOULUA! Suomen Proviisoriyhdistys ja Proviisori-lehti yhtyvät apteekkien hyvän joulun ja menestyksekkään vuoden 2016 toivotuksiin.

»toimittajalta

»PARASTA EI ole hunaja, vaan hetki ennen hunajaa”, sanoi Nalle Puh, läntisen maailman

tunnetuin hunajan ystävä. Kun tutkin OTX-palstaa varten hunajan ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia, niitä kertyi paljon enemmän kuin sallitut kymmenen. Hunajan sanotaan muun muassa edistävän serotoniinin erittymistä, mikä helpottaa rentoutumista ja unen saantia. Myös painonhallinnassa se voi auttaa, koska saman makeuden saa jopa 40 prosenttia sokeria pienemmällä kalorimäärällä. Lue lisää sivulta 31. ¢ PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA

3»pääkirjoitus JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.) 00100 Helsinki Puh. (09) 177 771 Gsm 050 352 0771 Fax (09) 6843 9911 www.proviisoriyhdistys.net TOIMITUS Päätoimittaja Ville-Matti Mäkinen ville-matti.makinen@proviisoriyhdistys.net Gsm 050 352 0771 Toimitussihteeri Maija Rauha (OS/G Viestintä) maija.rauha@osg.fi Puh. 0400 630 065 www.osgviestinta.fi TAITTO Mikko Koistinen (OS/G Viestintä) mikko.koistinen@osg.fi Puh. 0400 630 083 AVUSTAJAT Niina Suni, Anne Tammimäki, Juuli Lamberg, Susanna Hautakangas, Antti Kivimäki, Henna Kyllönen, Charlotta Sandler, Suvi Finne ja Virpi Kaivorinne PAINO Kirjapaino Uusimaa, painos 4 500 kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy Ville-Matti Mäkinen Gsm 050 352 0771 OSOITTEENMUUTOKSET toimisto@proviisoriyhdistys.net Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti ISSN-L 1798-680X ISSN 1798-680X

Meillä proviisoreilla on avaimet ottaa haltuun myös teknologisen kehityksen tarjoamat mahdollisuudet.

On aika ottaa ICT haltuun INFORMAATIOTEKNOLOGIAN ELI ICT:n kehitys on ollut valtavan nopeaa suhteutettuna kaikkeen ihmisen toimintaan koko ihmiskunnan historian aikana. Erilaisia ICTkonsepteja on runsaasti ja vaihtoehtoja paljon. Ajan tasalla pysyminen näistä auttaa ennakoimaan muutosta tulevaisuudessa.

SUOMALAINEN ESIMERKKI lääkealan ICTratkaisusta on Lääketietokeskuksen ja Tiedon kehittämä mobiili lääkelista kotihoidon ammattilaisten käyttöön. Mobiiliratkaisu helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten keskinäistä tiedonkulkua parantaen näin lääkitysturvallisuutta.

TEKNOLOGIA MUUTTAA työnteon luonnetta myös farmasian alalla sektorista riippumatta. Se tekee työstä yhä vähemmän ajasta ja paikasta sekä esimerkiksi perinteisistä rooleista riippuvaa. Samalla teknologia synnyttää mahdollisuuksia kehittää uusia liiketoimintamalleja, jotka voivat synnyttää kilpailuetua joko organisaatiolle tai tämän kilpailijoille. Digitalisaation myötä uudenlaiset mahdollisuudet kerätä niin henkilökohtaista kuin liiketoimintaankin liittyvää dataa erilaisilla älykkäillä ratkaisuilla sekä analysoida sitä ovat nousseet toimialasta riippuen yhä keskeisempään rooliin.

MUUTOKSEN KESKELLÄ on ymmärrettävä myös johtamisen näkökulmasta, kuinka ICTratkaisut voivat mahdollisesti auttaa saavuttamaan oman organisaation strategiset tavoitteet. Vaikka teknologisen kehityksen myötä syntyykin uudenlaisia työkaluja ja toimintamalleja ja mahdollisuuksia kehittää prosesseja, ei kuitenkaan ole syytä edetä teknologia-kärki edellä. Organisaation strategian tavoitteiden ja tarpeiden tulee olla ensisijaisia.

TANSKALAINEN PERNILLE Dam kertoi FIPissä teknologioista, jotka mittaavat sitoutumista lääkehoitoon. Hän arvioi, että apteekit voivat tulevaisuudessa esimerkiksi tulkita asiakkailta saatua dataa lääkkeenotosta. Hän muistutti kuitenkin, että teknologioiden tulee olla laadukkaita, turvallisia käyttää ja käytettävyydeltään hyviä ottaen huomioon käyttäjäryhmä. Sähköinen monitorointi ei myöskään itsessään ratkaise lääkkeen käyttöön liittyviä ongelmia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTTUESSA yhä kompleksisemmaksi on sitä vaikeampi ennakoida. KOMPLEKSISUUDEN KESKELLÄ tarvitsemme ihmisiä, jotka hallitsevat kokonaisuuksia lääkealalla ja joilla on näkemys organisaation tavoitteista ja tarpeista. Meillä proviisoreilla on avaimet ottaa haltuun myös teknologisen kehityksen tarjoamat mahdollisuudet. VILLE-MATTI MÄKINEN

päätoimittaja

441 763 Painotuote

5


»ajassa

KOONNUT MAIJA RAUHA KUVA DREAMSTIME

»käypä hoito

»sanottua

Vaikeaan migreeniin heti triptaania

Minulta alkavat nyt taloudelliset resurssit ja voimavarat loppua.

MIGREENIN TUOREEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN MUKAAN LIEVÄN MIGREENIKOHTAUKSEN HOIDOKSI SOPIVAT TULEHDUSKIPULÄÄKKEET YKSIN TAI METOKLOPRAMIDIIN YHDISTETTYNÄ. VAIKEISSA KOHTAUKSISSA KANNATTAA KÄYTTÄÄ TRIPTAANIA HETI.

APTEEKKARI BENGT MATTILA HELSINGIN SANOMISSA 3.11.2015. HISTORIALLINEN JOUTSEN APTEEKKI JOUTUU LOPETTAMAAN TOIMINTANSA, KOSKA SE EI SAANUT SIVUAPTEEKKILUPAA.

»ennuste Migreenin hoidossa pidetään hyvänä hoitovasteena sitä, että kohtausten esiintyvyys tai voimakkuus pienenee puoleen entisestä.

MIGREENIN UUSI Käypä hoito -suositus saatiin syyskuussa. Sen mukaan lasten migreenikohtausten hoidossa parasetamoli tai ibuprofeeni ovat suositeltavimmat lääkkeet. Myös sumatriptaaninenäsuihketta voi käyttää. Migreenin ehkäisevää lääkehoitoa voidaan harkita erityistilanteissa. Aikuisilla estohoidon tehon seuraamiseksi on suotavaa pitää päänsärkypäiväkirjaa, mieluiten jo kuukauden ajan ennen estohoidon aloitusta. Ensisijaiseksi estolääkitykseksi suositellaan tahdosta riippumatonta hermostoa stimuloivaa beetasalpaajaa tai kandesartaania tai amitriptyliiniä. Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella ja annosta suurennetaan vähitellen. Kroonisen migreenin estohoidossa on botuliinitoksiini todettu tehokkaaksi. Kaikki päänsärkylääkkeet voivat aiheuttaa lääkepäänsärkyä. Triptaanien kuukaudesta toiseen jatkuva (10–18 päivää kuukaudessa) käyttö aiheuttaa lääkepäänsäryn kaltaisen triptanismin. Suosituksen mukaan triptaanin päivittäinen käyttö tulee pyrkiä lopettamaan. Lääkepäänsäryn hoitona on lääkevieroitus, jolloin kaikki lääkkeet pyritään lopettamaan kerralla. Suosituksissa on myös päivitetty migreenin lääkkeetöntä hoitoa koskeva osuus. Psykologisten ja psykobiologisten estohoitojen teho on ollut samanveroinen kuin lääkkeiden, mutta ne ovat aikaa vieviä ja vaativat potilaan sitoutumista.¢ LÄHDE NEUROLOGIPÄIVÄT 2015

»top6 Tämä meillä osataan SUOMEN TERVEYDENHUOLLON laatu on vertailussa OECD-maiden huippua. Nämä asiat ovat meillä keskimääräistä paremmin: 1 Kuolleisuus aivohalvaukseen on pieni (6,5 % 40 täyttäneistä potilaista) 2 Rintasyöpäpotilaista suuri osa jää eloon 3 Kohdunkaulansyövän potilaista suuri osa jää eloon 4 Kuolleisuus sydäninfarktiin on pieni (8,5 % 40 täyttäneistä potilaista) 5 Paksunsuolen syövän potilaista suuri osa jää eloon 6 Astman ja keuhkoahtaumataudin takia ollaan vähemmän sairaalassa kuin keskimäärin OECD-maissa. ¢ LÄHDE OECD HEALTH AT A GLANCE JA STM

6

Suomalaisista

68 %

voisi kuvitella käyttävänsä digitaalisia terveyspalveluja. LÄHDE LÄHITAPIOLA

Lääkkeiden käyttö kasvaa lujaa IMS INSTITUTE FOR HEALTHCARE INFORMATICS ennustaa tuoreessa raportissaan, että lääkkeiden käytössä tapahtuu noin 24 prosentin kasvu vuoteen 2020 mennessä. Puolet tästä lisäyksestä tapahtuu Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Indonesiassa. Kehittyneiden ja kehittymässä olevien maiden välinen juopa kapenee. Viiden vuoden sisällä yli puolet maailman väestöstä asuu maissa, joissa jokainen käyttää keskimäärin enemmän kuin yhden lääkeannoksen päivää kohti. Lääkekulujen ennustetaan nousevan noin 30 prosentilla, kun markkinoille tulee uusia, innovatiivisia lääkkeitä ja samaan aikaan edullisten lääkkeiden saatavuus ja kulutus kasvavat. Uusista lääkkeistä kolmasosan arvioidaan olevan syöpälääkkeitä. Myös moniin harvinaisiin sairauksiin saataneen lääke. Hoitopäätöksiä pystytään tulevaisuudessa tekemään nykyistä paremman tiedon nojalla, ja hoitovaihtoehtoja on entistä enemmän. Kiinnostava raportti on ladattavissa IMS Instituten verkkosivuilta, www.imshealth.com. ¢ LÄHDE IMS INSTITUTE GLOBAL MEDICINES REPORT


»kansalaisvelvollisuudet

»verkkopalvelu

Osaatko antaa ensiavun anafylaksiaan? ANAFYLAKSIA ELI vakava allerginen reaktio voi johtaa kuolemaan. Nopea ja oikea ensiapu on välttämätöntä ja jokaisen kansalaisvelvollisuus, painottaa Allergia- ja astmaliitto. Ensiapuna käytetään adrenaliiniinjektoria, joka vakavasti allergisella tulisi olla aina mukana. Myös läheiset on hyvä perehdyttää injektorin käyttöön. Anafylaksia oireilee yksilöllisesti, ja siksi sen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Tyypillisiä ensioireita ovat korvantaustojen, päänahan ja kämmenien kutina. Pahoinvointi, vatsaoireet ja nielun turpoaminen ovat myös yleisiä oireita. Anafylaksiaa on syytä epäillä heti oireiden alkassa, jos henkilölle on määrätty adrenaliini-injektori tai hän kertoo olevansa vakavasti allerginen. – Turhaan annettu adrenaliini ei aiheuta vaaraa. Hoidotta jääminen voi sen sijaan olla kohtalokasta, allergianeuvoja ANNE VUORENMAA Allergia- ja astmaliitosta toteaa. Allergia- ja astmaliiton sivuilla on linkki Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen tuottamaan anafylaksian ohjevideoon (allergia.fi/ohjevideot). ¢ LÄHDE ALLERGIA- JA ASTMALIITTO

»lääkeinformaatio Ohjeistusta kilpirauhaspotilaille KILPIRAUHASPOTILAILLA ON usein kysyttävää muun muassa siitä, miten lääke otetaan, miten nopeasti se tehoaa ja miten hoidon ja kontrollien kanssa edetään. Suomen kilpirauhasliitto on nyt julkaissut ensitieto-oppaan, jonka voi ladata osoitteesta www.kilpirauhasliitto.fi. Ohjeistusta suositellaan jaettavaksi myös apteekeissa, kun asiakas tulee ensimmäistä kertaa hakemaan kilpirauhaslääkkeensä.¢ LÄHDE SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO

Vaivan tunnistaminen aloitetaan klikkaamalla kuvasta kohtaa, jossa on oireita.

Terveyden verkkopalvelu antaa täsmätietoa SALVERA OY:N KEHITTÄMÄ Klinik-verkkopalvelu kertoo, miten oireen suhteen tulisi toimia ja millaisen terveysammattilaisen puoleen olisi mahdollista kääntyä. Se listaa lähimmät palveluntarjoajat, joten se avaa pienille yrityksille mahdollisuuden päästä näkyvyydessä samalle viivalle lääkärikeskusten kanssa. Jos vaivaa voi hoitaa itse, palvelu suosittelee sopivaa itsehoitotuotetta. Klinikillä on Suomessa jo noin 100 000 käyttäjää kuukaudessa. Toimitusjohtaja HANNU NISSINEN kertoo, että palveluun kelpuutetaan vain lääketieteellisesti uskottavia tuotteita. – Kriteerimme ovat tiukat myös ammattilaisten suhteen. Klinikissä on tällä hetkellä mukana koko valtakunnan kattavasti noin 10 000 terveydenhuollon toimipistettä; hammaslääkäreitä, apteekkeja, lääkärikeskuksia ja hierojia, hän sanoo. Klinikin hoidontarpeen arviointijärjestelmä on käytössä esimerkiksi Mäntyharjulla. – Potilas voi lähettää ajanvarauspyynnön kunnan verkkosivuilla terveyskeskukseen. Asiakas kertoo palvelussa ensin ohjatusti oireistaan, jonka perusteella terveyskeskus saa arvion vastaanottoajan kiireellisyydestä ja pituudesta. Jos potilaan ei ole tietojen perusteella syytä hakeutua lääkäriin, hän saa palvelussa itsehoito-ohjeet. Näin kunnallinen palveluprosessi tehostuu huomattavasti, Nissinen arvioi. Kokeilin Klinikiä klikkaamalla verkkopalvelun kuvasta, että minulla on lonkkakipua ja kävelyvaikeutta. Klinik päätteli aivan oikein, että minulla on lonkan limapussin tulehdus. Palvelu kertoi muun muassa, mistä löytäisin fysiatrin, OMT-fysioterapeutin ja apteekin. Valikoima oli varsin hyvä, vaikka kaikki palveluntarjoajat eivät selvästikään olleet muVain kana.¢ TEKSTI MAIJA RAUHA LÄHDE SALVERA OY

»sanottua

Apteekin Terveyspiste voi olla hyvä ratkaisu alueilla, joille lääkäripalveluita ei kyetä järjestämään.

11 %

55–65-vuotiaista naisista ja 10 % miehistä harrastaa säännöllisesti liikuntaa. Uusi kampanja pyrkii saamaan heidät liikkeelle. www.mikasinualiikuttaa.fi

SUOMEN APTEEKKARILIITON TOIMITUSJOHTAJA MERJA HIRVONEN KIRJOITTI SOTE-RATKAISUSTA BLOGISSAAN 13.11.2015

7


»ajassa TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA VESA RANTA/SPR

Vapaaehtoiset toimivat ammattihenkilöstön apuna SPR:n ylläpitämissä vastaanotto­ keskuksissa. Arexie Rönkä (oik) ja Birgitta Lahti auttavat turvapaikanhakijoita Ruukin vastaanottokeskuksessa.

SPR ja Proviisoriyhdistys pakolaisten tukena SUOMEN PUNAINEN RISTI MAJOITTAA NOIN PUOLET SUOMEEN TÄNÄ SYKSYNÄ SAAPUNEISTA TURVAPAIKANHAKIJOISTA. PROVIISORIYHDISTYS VIRITTÄÄ YHTEISTYÖTÄ SPR:N KANSSA PROVIISORIEN ASIANTUNTEMUKSEN OHJAAMISEKSI VASTAANOTTOKESKUSTEN JA NIIDEN ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN.

S

uomen Punaisen Ristin varapuheenjohtaja, proviisoriopiskelija OTTO KARI kertoo, että uusien vastaanottokeskusten avaamisesta nykyisten 95 majoitusyksikön täydentämiseksi neuvotellaan jatkuvasti. Tällä hetkellä turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen noin 100 päivässä. – Olemme Suomessa ainoa taho, joka on valmistautunut tukemaan viranomaisia tämän tyyppisessä tilanteessa. Siksi pystyimme reagoimaan pakolaisten suureen määrään muita nopeammin. Meistäkään kukaan ei osannut ennustaa tulijoiden määrää. Valtioneuvoston arvio on, että tänä vuonna turvapaikanhakijoita tulisi 30 000. Majoituskapasiteettimme on nyt 16 600, hän kertoo. Tulijoille tarjotaan katto pään päälle, ruokaa ja nukkumapaikka. Kun perustarpeet ovat kunnossa, paneudutaan esimerkiksi terveydenhuollon kehittämiseen. Pakolaiset tarvitsevat myös henkistä tukea, koska monilla on takanaan rankkoja kokemuksia. Koska osa heistä jää Suomeen, myös kotouttaminen aloitetaan vähitellen.

8

Karin mukaan vapaaehtoisten panos oli varsinkin alussa ratkaiseva, koska ammattihenkilökuntaa oli mahdotonta palkata riittävästi tarpeeksi nopeasti. Tällä hetkellä vapaaehtoiset ohjaavat esimerkiksi asukkaiden vapaa-ajan toimintaa, leikittävät lapsia ja pitävät läksykerhoja. – Saimme kesän jälkeen yli 10 000 vapaaehtoista netin kautta, ja vastaanottokeskusten paikkakunnilla heitä on tullut paljon mukaan toimintaan myös suoraan, Kari kertoo. Hän uskoo, että suomalaisten hiljainen enemmistö suhtautuu turvapaikanhakijoihin myönteisesti. Tähän viittaa muun muassa nälkäpäiväkeräyksen kaikkien aikojen ennätystulos, 4,1 miljoonaa euroa. Vastaanottokeskukset ovat saaneet myös erittäin paljon tavaralahjoituksia, kuten hyväkuntoisia huonekaluja. MITEN VOIT AUTTAA?

Suomen Proviisoriyhdistys virittää yhteistyötä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi vastaperustetun Farmasia ilman rajoja -yhdistyksen rinnalla. Uuden yhdistyksen perustajajäsenten joukossa on useita apteekkareja. On todennäköistä, että ensimmäisenä avataan yhteis-

työsuhteet muutaman aktiivisen apteekin ja samalla paikkakunnalla toimivan vastaanottokeskuksen välille. – Proviisoreiden asiantuntemukselle löytynee käyttöä asukkaiden lääkehuollon tukemisessa. Jo pelkästään kommunikoinnissa apteekin kanssa voi olla haasteita. Yksi idea on lääkehoitoa koskeva tietopaketti, joka vastaisi peruskysymyksiin ja tukisi vastaanottokeskusten terveydenhoitajien toimintaa, kertoo Proviisoriyhdistyksen puheenjohtaja KATERE SHARIFPOUR. Sharifpour kannustaa proviisoreja rohkeasti käyttämään osaamistaan muiden ammattiryhmien rinnalla ja tarjoamaan apua sitä tarvitseville. Proviisoreiden tulee hänen mielestään kantaa kollektiivinen vastuunsa auttamisesta tässä haastavassa tilanteessa. Neuvottelujen etenemistä odotellessa voit auttaa soittamalla suoraan lähimpään vastaanottokeskukseen ja kysymällä, millaista tukea siellä tarvitaan. Otto Karin mukaan tällä hetkellä on akuuttia pulaa etenkin miesten talvitakeista ja kengistä. Myös vapaaehtoiseksi voi edelleen ilmoittautua. ¢


»lääketutkimus

Miksi kurdit jättävät kotinsa? KURDEJA ASUU noin 35–50 miljoonaa Turkissa, Irakissa, Iranissa, Syyriassa ja Armeniassa. He ovat kansa ilman omaa kotimaata, ja heidän historiansa on täynnä sotia, vainoa, syrjintää ja joukkomurhia. Suomessa asuva Iranin kurdi MAJID HAKKI kertoo, että ensimmäiset kurdipakolaiset tulivat Suomeen jo noin 20 vuotta sitten. – Kurdeja tulee Suomeen Etelä-Kurdistanista eli käytännössä Pohjois-Irakista, Iranista ja Turkista. Syyrian kurdeja tulee meille suhteellisen vähän verrattuna Irakin kurdeihin, koska Irakin kurdit tietävät, että Suomessa on kurdien yhteisö jo vanhastaan. Syyrian kurdit pakenevat sisällissotaa, jonka osapuolia ovat Basar Al-Assadin hallitus ja sitä vastustavat kapinalliset sekä islamilainen Isis-järjestö. Turkki vastustaa Syyrian pohjoisosan kurdialueen autonomiaa, pitää kurdeja terroristeina ja toimii sen mukaisesti. Irakissa puolestaan on useita epävarmuustekijöitä, jotka ajavat ihmisiä matkaan. Sisällissota on hyvin lähellä, ja lisäksi Irakin Kurdistanissa on meneillään tulenarka poliittinen kriisi. Sen pelätään johtavan saman tyyppisiin tapahtumiin kuin 1990-luvun alussa, jolloin lähes 60 000 ihmistä sai surmansa sisällissodassa. PAKOLAISUUS ON ILMIÖ

Iranissa ajatollah Khomeini julisti pyhän sodan kurdeja vastaan jo vuonna 1979, eikä sitä ole kumottu. Iranin kurdeihin kohdistuu taloudellista, kulttuurista, poliittista ja yhteiskunnallista vainoa. Hakki arvioi, että kaikista tulijoista kurdien on helpointa sopeutua suomalaiseen elämänmuotoon. Syyt ovat kuitenkin surulliset: kurdit eivät ole saaneet ennenkään pysyä paikoillaan, joten he ovat tottuneet sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. He kantavat suurta kollektiivista surua ja traumaa, koska koko heidän historiansa muodostuu sodasta ja väkivallasta. Se näkyy vielä Suomessa syntyneessäkin sukupolvessa. ¢ Majid Hakki tuli Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1982. Hän on Conecta International Oy:n toimitusjohtaja ja koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Tutkimuspotilaiksi pääsevät jatkossa myös perusterveydenhuollossa asioivat helsinkiläiset.

Helsinki lähtee mukaan lääketutkimuksiin HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO JA LÄÄKETEOLLISUUS RY LUOVAT YHTEISTYÖMALLIN, JONKA AVULLA KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN MÄÄRÄÄ VOIDAAN LISÄTÄ HELSINGIN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA, PÄIVYSTYSSAIRAALOISSA JA MUISSA PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖISSÄ. HELSINKILÄISELLE POTILAALLE mahdollisuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin antaa pääsyn uusimman tutkimustiedon mukaisiin hoitokäytäntöihin sekä lääkeyrityksen maksamat tutkimuslääkkeet. – Helsingin kaupungilla on hankkeelle kolme tavoitetta: Tarjota helsinkiläisille potilaille parasta hoitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, lisätä terveydenhuoltoalan henkilöstön työn mielekkyyttä ja monipuolisuutta sekä olla kaupunkina mukana luomassa uusia innovaatioita ja akateemista tutkimusta. Uskon, että hankkeessa on mahdollista saavuttaa nämä tavoitteet ja samalla luoda jotakin uutta, sanoi sosiaali- ja terveysasioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja LAURA RÄTY hankkeen avajaisseminaarissa. Myös lääketeollisuus näkee tutkimusyhteistyössä hyviä mahdollisuuksia. – Lääketeollisuus investoi Euroopassa vuosittain noin 30 miljardia euroa lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Me suomalaisen lääketeollisuuden toimijat toivomme, että voisimme saada tästä summasta nykyistä suuremman osan Suomeen. Nyt perustettava kliinisten tutkimusten keskus palvelee juuri tätä tarkoitusta rakentamalla ja vahvistamalla terveysalan innovaatioekosysteemiä, Lääketeollisuus ry:n hallituksen jäsen, Novartis Suomen toimitusjohtaja ANTTI VIITANEN totesi. Helsingin kaupungilla on 25 terveysasemaa ja kaksi päivystyssairaalaa sekä useita muita terveydenhuollon yksiköitä, joita käyttää vuosittain yli 400 000 helsinkiläistä. Perustettavan kliinisten tutkimusten keskuksen avulla tutkimuspotilaiksi pääsevät myös perusterveydenhuollossa asioivat kaupunkilaiset, jotka ovat aiemmin jääneet useimmiten erikoissairaanhoidossa tehtävien tutkimusten ulkopuolelle. Tavoitteena on, että tutkimuskeskuksessa tehdään vuosittain useita lääkeyritysten rahoittamia tutkimuksia. ¢ LÄHDE LÄÄKETEOLLISUUS RY

9


ratiopharmin reseptil채채keilmoitus on luettavissa painetussa lehdess채.


»fip

FIP­kongressi 2015 pidettiin Messe Düsseldorf ­kongressikeskuksessa. Ohjelmassa oli valinnanvaraa, sillä kaikkiaan 220 asiantuntijaa 40 eri maasta piti 230 tuntia esityksiä.

TEKSTI VILLE-MATTI MÄKINEN KUVAT FIP JA VILLE-MATTI MÄKINEN

Better practice

– science based, evidence driven FIP KERÄSI FARMASIAN AMMATTILAISET DÜSSELDORFIIN.

75.

maailman farmasian ja farmaseuttisten tieteiden kongressi FIP pidettiin Düsseldorfissa, Saksassa 28.9.–2.10. Kongressiin osallistui yli 3 000 farmasian ammatilaista 111 maasta.

ENSI VUODEN FIP ARGENTIINASSA

Seuraava FIP-kongressi pidetään Argentiinassa, Buenos Airesissa 28.8.2016 alkaen. Ohjelman teemana on Rising to the challenge: reducing the global burden of disease. Ohjelmaan voi tutustua FIPin verkkosivuilla WWW.FIP.ORG. Vuoden 2017 kongressi pidetään Etelä-Koreassa, Soulissa, ja vuonna 2018 kokoonnutaan Skotlannissa, Glasgowssa. ¢

11


»fip

FIPin puheenjohtaja Carmen Peña kehotti avajaispuheessaan kiinnittämään erityistä huomiota naisiin, kun edistetään lääkkeiden vastuullista käyttöä.

Keskiössä ihminen, palvelut ja kestävyys

K

ongressin juhlallisissa avajaisissa FIPin puheenjohtaja CARMEN PEÑA kehotti proviisoreita kaikkialla maailmassa varmistamaan, että professio säilyy ajankohtaisena ja kykenee vastaamaan tehokkaasti nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan tarpeisiin. Tienviittana tulevaisuuteen hän esitteli hahmottelemansa Kaksi kertaa kaksi -suunnitelman. Proviisorien tulee Peñan mukaan toimia kahdella tasolla: pitää huolta ammatillisesta kehittymisestään sekä puolustaa ja edistää ammattikunnan etuja. Molemmat tavoitteet tulisi viedä sekä yksilöiden että kollektiivien tasolle. Suunnitelman keskiössä tulisi olla ihmisten eli potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten, palvelujen eli kansanterveyden ja kliinisen farmasian sekä kestävyyden lääkkeiden saatavuuden, käytön ja hävittämisen osalta. Peña kiinnitti myös erityistä huomiota proviisorien rooliin naisten voimaannuttamisessa. Naiset olisi huomioitava yhteiskunnissa ratkaisevina kumppaneina pyrittäessä edistämään lääkkeiden vastuullista käyttöä. ¢

12

ProMentor-työryhmän puheenjohtaja Liisa Kanninen sai kunnian olla kautta aikojen ensimmäinen FIPin puhuja, joka esitteli Suomen Proviisoriyhdistyksen toimintaa.

Proviisoriyhdistyksen ProMentor-ohjelma FIPissä

P

roviisoriyhdistyksen mentorointiohjelma ProMentor oli esillä FIPissä. Proviisoriyhdistyksen hallituksen jäsen, ProMentor-työryhmän puheenjohtaja LIISA KANNINEN esitteli mentorointiohjelman tuloksia esityksessään Mentoring as a resource for career development and collegiality: a pilot mentoring programme for Finnish pharmacists. Tulosten mukaan mentoroinnilla on monia ammatillisen urakehityksen kannalta hyödyllisiä vaikutuksia sekä ohjelman aikana että sen jälkeen. Esitys oli tiettävästi ensimmäinen Proviisoriyhdistyksen omaa toimintaa käsittelevä suullinen esitys FIPissä. ¢

FIP päivitti piktogrammiohjelman PIKTOGRAMMIEN AVULLA apteekissa voidaan antaa asiakkaalle lääkkeen käyttöön liittyviä neuvoja, kun asiakkaan kanssa ei ole yhteistä kieltä. FIP on päivittänyt piktogrammisovelluksensa, joka on ladattavissa FIP:in verkkosivuilta WWW.FIP.ORG/PICTOGRAMS. ¢ Piktogrammi kertoo, kun sanat eivät riitä tai asiakas ei näe lukea.


Antibioottiresistenssi kuriin FIPIN NEUVOSTON kokouksessa esiteltiin raportti, jonka FIP on laatinut tukeakseen jäsenyhdistyksiään antibiottiresistenssin torjunnassa. Raportti luo katsauksen eri toimiin ja tarjoaa pohjan suositusten laatimiselle. FIP tähdensi, että uhan torjumiseksi on toimittava pikaisesti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Mikrobilääkeresistenssi (AMR) on yksi suurimmista koko ihmiskuntaa koskevista terveysuhista. Proviisorit ovat yhtenä terveydenhuollon ammattilaisryhmänä avainasemassa toteutettaessa Maailman terveysjärjestön (WHO) maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa sen torjumiseksi. ¢

FIPin pääsihteeri Luc Besançon tähdensi, että proviisorien tulee olla mukana kaikessa antibioottiresistenssin vastaisessa toiminnassa.

Näin lääkitysvirheet syntyvät

Geenitestit apteekista jo 5 vuoden kuluttua

LÄÄKITYSVIRHEITÄ VOI SYNTYÄ erilaisissa käytännön tilanteissa ja monista syistä. On hyvä tuntea virheiden syntymiseen liittyvää teoreettista taustaa, kun halutaan ymmärtää virheiden syntymistä käytännössä. BRYONY FRANKLIN (Imperial College Healthcare, NHS Trust, Pharmacy Department, Lontoo) esitteli luennossaan virheiden syntymistä kuvaavia teorioita. Virheet voidaan kahteen ryhmään: välittömät eli aktiiviset virheet ja piilevät eli latentit virheet (James Reason, 1990). Aktiiviset virheet esiintyvät työntekijätasolla, ja niiden vaikutus tunnetaan ja nähdään melkein heti. Lipsahdukset ovat sitä, että tehdään asia väärin. Unohduksessa jotakin aiottua jää tekemättä. Erehdyksessä toiminta on harkittua, mutta tulos ei vastaa suunniteltua, esimerkiksi noudatetaan hyvää ohjetta väärin tai ohje on huono. Virhe voi johtua myös tietoisesta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä: esimerkiksi ei noudateta parasta toimintatapaa, vaikka sellainen olisi tiedossa. Esimerkki tästä on ylinopeuden ajaminen tyhjällä tiellä. Piileviä virheitä on vaikea havaita, sillä ne liittyvät laajempiin systeemeihin, kuten koko organisaatioon tai sen toimintaan tai kulttuuriin. Piilevien virheiden taustalla voivat olla muiden henkilöiden arvot, asenteet, uskomukset ja tavat. Ne eivät välttämättä ole virheen tekijän omia, sillä virheen taustalla voivat olla muiden tekemät päätökset ja toiminta. James Reasonin reikäjuustomallin mukaisesti onnettomuus syntyy, kun useat ennakoivat suojakeinot pettävät samanaikaisesti. ¢

ALANKOMAAT ON maailman johtava maa farmakogenetiikan soveltamisessa terveydenhuollossa. Sikäläiset avoapteekit voisivat tarjota farmakogenetiikkaa soveltavia palveluja jo viiden vuoden kuluttua. Asiakkaan genomitiedon hyödyntämäinen mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän lääkehoidon toteuttamisen. Jo nyt on mahdollista soveltaa asiakkaan yksilöllistä genomitietoa, jos henkilölle on tehty geenitesti. Alankomaissa on luokiteltu 80 geeni-lääkeyhdistelmää, joita koskevat tiedot ovat käytettävissä lääkäreiden ja apteekkien käyttämissä tietojärjestelmissä päätöksenteon tukena. Suunnitelmissa on tulevaisuudessa pilotoida apteekissa sovellettavia geenitestejä. Farmakogenetiikan hyödyntämistä apteekeissa on suunniteltu Alankomaissa jo vuodesta 2005 proviisorijärjestön Apothekersorganisatie KNMP:n toimesta. ¢

Lääkehoitojen seuranta digitalisoitumassa Lääke, jota ei oteta, ei tehoa. Ongelmaan tai sen seurantaan on kehitetty myös uudenlaisia mobiileja teknisiä ratkaisuja. PERNILLE DAM (Pharmakon, Danish College of Pharmacy Practice) puhui FIPissä hoitoon sitoutumiseen liittyvistä teknologioista. Lääkehoitoon sitoutumiseen liittyviä teknisiä ratkaisua on monia, ja ne eroavat toisistaan esimerkiksi automaatiotasoltaan ja liikuteltavuudeltaan. Mobiileissa teknologioissa saatetaan hyödyntää esimerkiksi pakkausteknologiaa, joka seuraa lääkkeen käyttöä ja välittää informaatiota lääkkeen käyttäjälle esimerkiksi mobiilisovellukseen. Pernille Dam arvioi, että hoitoon sitoutumiseen liittyviä monitorointipalveluita implementoidaan lähiaikoina. ¢

Myyntilupa-asiat, eCTD Hinta- ja korvattavuusasiat Markkinoinnin valvonta Lääketukkukauppatuki Farmaseuttis-kemialliset palvelut Tuotevalitukset ja lääketurvatoiminta Käännökset ja kielenhuolto Koulutus

Kumppani koko elinkaarelle Strategiat | Market Access | Ylläpito DRA Consulting Oy Ota yhteyttä: 09 825 64 200 | info@dra.fi | www.dra.fi


»fip TEKSTI JA KUVA NIINA SUNI

Industrial Insights puhujan silmin FIP:N YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTIIN ERILLINEN PÄIVÄN MITTAINEN TAPAHTUMA, INDUSTRIAL INSIGHTS, JONKA TARKOITUKSENA OLI ESITELLÄ LÄÄKETEOLLISUUTTA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE. OLIN INNOISSANI JA ILAHTUNUT, KUN PÄÄSIN TÄNÄ VUONNA TAPAHTUMAAN PUHUMAAN OMASTA TYÖSTÄNI. keskusteltiin paljon. Monista puheista, eikä vähiten HR-ammattilaisen sanoista, kumpusi näkemys, että usein kokemusta tärkeämpää on olla muilta ominaisuuksiltaan työhön soveltuva. Motivoituneet erottuvat joukosta työhaastattelussa. Itse toin esiin myös mentoroinnin voimavarana ja työkaluna paitsi omaa urapolkua pohtiessa myös muissa uran vaiheissa. Viimeaikojen suhteettoman kielteisen lääketeollisuusuutisoinnin jälkeen oli mukava kuulla alan ammattilaisilta, miksi he haluavat työskennellä lääketeollisuudessa. He kertoivat halusta auttaa potilaita ja työskennellä innovatiivisella sektorilla, joka kehittää lääkkeitä todelliseen tarpeeseen ja pystyy parantamaan monien elämänlaatua. Industrial Insights ­päivän puhujat kertoivat työstään, tyypillisestä työpäivästään ja työssä vaadittavista taidoista. Ohjelmassa oli myös ryhmätöitä ja keskustelua.

VUONNA 2012 OSALLISTUIN Industrial Insights -tapahtumaan kuulijana Englannissa, koska viimeistelin tohtorin tutkintoani ja olin kiinnostunut kuulemaan lääketeollisuuden työmahdollisuuksista. Päivä oli erittäin mielenkiintoinen ja informatiivinen ja sai minut kiinnostumaan lääketurvatyöstä. Olinkin innoissani ja ilahtunut, kun pääsin tänä vuonna samaan tapahtumaan puhumaan omasta työstäni asiantuntijana lääkealan konsulttifirmassa nimeltä DRA Consulting Oy. Tapahtuman järjestivät FIP:n alainen Industrial Pharmacy Section (IPS) ja Englannin Academy of Pharmaceutical Sciences (APS) Johnson & Johnsonin ja Janssen Cilagin tiloissa. Kaikkiaan 10 puhujaa lääketeollisuuden eri aloilta kertoi omasta työstään, tyypillisestä työpäivästä ja työssä vaadittavista taidoista. Puheita kuultiin koko lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa työskenteleviltä, eritasoisilta asiantuntijoilta. Janssen Cilagin ja Johnson & Johnsonin lisäksi puhujia oli Bayerilta, Aesicalta, MSD:ltä, Birminghamin yliopistolta ja DRA Consultingilta. Jälkimmäisen edustajana kerroin myös omia kokemuksiani konsulttifirmassa työskentelyn erityispiirteistä. MAAILMANLAAJUISTA VERKOSTOITUMISTA

Aktiivinen 50 hengen yleisö oli FIP-kongressin henkeen saapunut ympäri maailmaa, ja esitysten lomassa käytiin mielenkiintoisia keskusteluita sekä koko ryhmän kesken että kahden kesken osallistujien ja puhujien kanssa. Päivän tärkein anti olikin mielestäni titteleiden taakse kätkeytyvää käytännön työtä erinomaisesti valottavien puheiden lisäksi verkostoituminen ja mahdollisuus keskustella ja kysellä juuri itseään kiinnostavista asioista eri asiantuntijoilta. Esityksistä nousi esiin yhteisiä teemoja, kuten yhteistyö-, organisointi- ja kommunikaatiotaitojen merkitys työssä. Myös tohtorin tutkinnon eduista ja välttämättömyydestä eri tehtävissä ja maissa

14

Päivän tärkein anti oli mahdollisuus keskustella ja kysellä kiinnostavista asioista eri asiantuntijoilta. INNOVAATIOITA YHTEISTYÖSSÄ

Puheiden lisäksi ohjelmaan kuului interaktiivinen Molekyylistä lääkkeeksi -tehtävä, jossa tarkoituksena oli saada kuvitteellinen diabeteslääke markkinoille – ei ihannemaailmassa, vaan todellisuudessa, jossa myös ajalla ja rahalla on roolinsa. Ryhmät koostuivat osallistujien lisäksi luennoitsijoista, joten kussakin ryhmässä oli monenlaista asiantuntemusta. Ryhmien piti pienen pohtimisen jälkeen valita etenemisvaihtoehdoista mielestään paras, minkä jälkeen jatkettiin seuraavaan vaiheeseen. Kysymykset oli valittu koko lääkekehityksen ajalta valmistusmenetelmistä ja apuainevalinnoista aina tuotteen nimeen asti. Vaihtoehtoja pohdittaessa käytiin ryhmissä rakentavia keskusteluita strategioista. Kilpailu oli paitsi hauska myös erittäin opettavainen. Päivän kruunasi paneelikeskustelu alan innovaatioista. Panelistit edustivat lääketeollisuutta, yliopistoa ja apteekkia. Selväksi tuli, että innovaatiot vaativat yhteistyötä; akatemiassa on loistavat mahdollisuudet saada innovaatioita alkuun; teollisuus on erikoistunut innovoimaan ideat tuotteeksi ja saattamaan ne potilaiden ulottuville. Apteekkien roolina innovaatioissa nähtiin parhaiden ratkaisujen löytämisen varmistamiseksi, että potilas käyttää tuotetta oikein ja saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen hoidossa. Myös potilas liittyy innovaatioketjuun päättämällä, käytetäänkö innovaatiota lopulta vai ei. ¢


www.verman.fi/perhe ®

-vitamiini

Muistin tueksi!

*

iinilisä B12-vitam isesti ikään y it r e ä e k r on tä neille sekä a a g e v , le tyvil ja n estäjien u p m u ip n . proto käyttäjille in n ii m r o metf

Nyt uusi pakkauskoko!

Bethover B12-vitamiinivalmiste Vadelmanmakuinen tabletti on hyvin imeytyvä ja sen voi pureskella, imeskellä tai niellä. B12-vitamiini imeytyy tutkitusti myös suun limakalvojen kautta.** Annostus 1 tabletti päivässä. Apteekista. www.bethover.fi Lähteet: *B12-vitamiini edistää hermoston normaalia toimintaa ja normaaleja psykologisia toimintoja. **Sharabi A, Cohen E, Sulkes J, Garty M.Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Br J Clin Pharmacol. 2003 Dec;56(6):635-8. Kotilea K, Quennery S, Decroës V, Hermans DA. Successful sublingual cobalamin treatment in a child with short-bowel syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther. 2014 Jan;19(1):60-3.


Ratkaisu

Hetken helpotus

Aiheuttaja

Suurin KUIVAN SUUN aiheuttaja on lääkitys ja se voi aiheutua yli 500 eri lääkkeen haittavaikutuksena. Monet potilaistasi yrittävät kaikessa hiljaisuudessa sinnitellä oireiden kanssa, tietämättä mahdollisista suun terveyden riskeistä.1,2* Kun huomaat tämän, ota se puheeksi. Keskustele potilaasi kanssa KUIVAN SUUN oireista ja kuinka Biotene® voi auttaa. * Reikiintymisen ja hammaskarieksen riski on kolminkertainen lääkityksestä johtuvan kuivan suun seurauksena. 1. Plemons JM, et al. J Am Dent Assoc 2014;145(8):867–873. 2. Papas AS, et al. J Can Dent Assoc 1993;59(2):171–179. 01/2015 (CHFIN/CHBIO/0014/14)


TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT FARMASIAN OPPIMISKESKUS

5000 päivitti osaamistaan FARMASIAN ALAN SUURIMPIEN VUOSITTAISTEN KOULUTUSPÄIVIEN TEEMANA OLI TÄNÄ VUONNA OSAATKO UUDISTUA – PYSYTKÖ PINNALLA? FARMASIAN OPPIMISKESKUKSEN JÄRJESTÄMÄT PÄIVÄT KERÄSIVÄT ENNÄTYSMÄISET 5 000 OSALLISTUJAA.

1

»farmasian päivät 1 Vuoden opetusapteekiksi nimettiin Vesannon apteekki, joka on opiskelijoiden palautteen mukaan ”lähes täydellinen opetusapteekki”. Apteekkari PÄIVI HARJUNEN totesi, että farmasian oppilaiden kouluttaminen on apteekeille hyvin tärkeää. Siksi perehdyttämiseen on riittänyt aikaa, vaikka apteekki on pieni. Apteekissa käsitellään vuosittain noin 34 000 reseptiä. Harjoittelusta vastaa apteekissa proviisori MARKUS LUMIPUU. Harjoittelujaksot, perehdyttäminen ja oppimisen seuranta on hoidettu suunnitelmallisesti, ja jokaisen oppilaan kanssa mietitään omat kehittämiskohteet. 2 Albert Wuokko ­palkinto myönnettiin Itä­Suomen yliopiston rehtorille, professori JUKKA MÖNKKÖSELLE, joka on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia farmasian tutkijoita ja toiseksi eniten siteerattu suomalainen proviisori. Ansiokkaan tutkimus­ ja opetusuran lisäksi hänellä on vaikuttava ura yliopistollisissa tiedehallintotehtävissä. 3 Oppiva työyhteisö ­palkinnon voitti Kuopion yliopistollisen keskussairaalan sairaala­apteekki, jossa kehittyminen ja oppiminen kuuluvat jokapäiväiseen toimintaan. Valintaraatiin tekivät vaikutuksen apteekin pitkäjänteinen kehityspolku ja visionäärisyys työyhteisön toiminnan ja muutostilanteiden hallinnassa. Proviisori SUSANNA SAANO kertoi, että sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä aito yhteishenki näyttivät voimansa muun muassa apteekin muuttaessa peruskorjattuun ja laajennettuun apteekkiin noin vuosi sitten. Henkilökunta oli mukana uuden apteekin tilojen, toiminnan ja prosessien suunnittelussa alusta asti. 4 Tietoa ihosyövästä ja sen tunnistamisesta jakanut Euromelanooma­kampanja valittiin Vuoden lääkeinformaatioteoksi. Kampanjan takana olivat La Roche­Posay, LEO Pharma Oy ja Roche Oy, Iholiitto ry, Suomen Apteekkariliitto, Syöpäjärjestöt, Suomen Ihotautilääkäriyhdistys, Suomen Privaattidermatologit ry, viestintä­ ja markkinointitoimisto Myy sekä Yliopiston Apteekki.

2 3

4 17


»farmasian päivät Kivun hoitoon käytettävistä lääkkeistä mikään ei ole kaikissa tilanteissa ongelmaton.

TEKSTI ANNE TAMMIMÄKI KUVA DREAMSTIME

Kivun lääkehoito on haastavaa

TULEHDUSKIPULÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSISTA KAIKKI TIETÄVÄT VERENVUOTOVAARAN, MUTTA MUISTUUKO INFARKTIRISKI MIELEEN?

D

osentti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri TEIJO SAARI Turun yliopistosta kohdisti Farmasian päivillä kuulijoiden huomion tulehduskipulääkkeiden (NSAID) vakaviin haitta- ja yhteisvaikutuksiin, jotka terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tuntea paremmin. KOKSIBIEN YLLÄTTÄVÄT MAHAHAITAT

NSAIDit lisäävät mahahaavariskiä useilla samanaikaisilla mekanismeilla. Prostaglandiini E2:n (PGE2) määrän vähentyessä syklo-oksigenaasin (COX) eston seurauksena mahan limakalvon suojaavan liman sekä mahahappoa neutraloivan bikarbonaatin eritys vähenee. Samalla limakalvon verenkierto ja siten hapen saanti vähenevät verisuonten supistuessa. Li-

18

makalvon suojamekanismien heiketessä helikobakteeri pääsee helpommin vaurioittamaan mahaa. Tilannetta pahentaa omalta osaltaan myös NSAID-lääkkeiden paikallinen ärsyttävä vaikutus mahassa. COX2-selektiiviset NSAIDit, koksibit, kehitettiin tavoitteena tulehduksellisen kivun lievitys ilman mahan limakalvoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Kuitenkin kun koksibeja käytetään samanaikaisesti pienen ASA-annoksen kanssa, ne aiheuttavat jopa enemmän mahahaittoja kuin COX-epäselektiiviset NSAID-lääkkeet. Verisuonitukoksia estävä pieniannos-ASA ei yleensä yksinään aiheuta mahaverenvuotoja, koska se muuttaa COX2:n metylaatiotilaa niin, että COX2 alkaa tuottaa limakalvoa suojaavia anti-inflammatorisia lipoksiineja. Jos matalaan

ASA-annokseen kuitenkin lisätään COX2-selektiivinen tulehduskipulääke, lipoksiinien synteesi estyy ja mahahaavariski lisääntyy huomattavasti. MUNUAISET KOVILLA

Munuaiskeränen pyrkii suodattamaan verenkierrosta virtsaan kaikki pienimolekyyliset, proteiineja pienemmät aineet. Munuaiskeräsen suodatustehoa säädellään vaikuttamalla sen verenkiertoon siten, että tarvittaessa tuoja-arteriolia laajennetaan PGE2:n avulla ja viejäarteriolia supistetaan angiotensiinillä. Samanaikainen angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) esto tai angiotensiinireseptorin salpaus ja NSAIDin käyttö heikentävät munuaisperfuusiota, kun veren tulo munu-


aiskeräseen vähenee ja samalla veren virtaus keräsestä pois helpottuu. Tämä voi aiheuttaa alttiilla henkilöillä munuaisen vajaatoiminnan kehittymisen tai jo olemassa olevan lievän vajaatoiminnan pahenemisen. Erityisen vaarallisia munuaisille ovat NSAIDin, diureetin ja ACEestäjän tai AT-reseptorin salpaajan yhdistelmät. TULEHDUSKIPULÄÄKKEET JA SYDÄN

Koksibit ovat sydänhaittavaikutuksiensa puolesta erityisen vaarallisia henkilöille, joilla on jo entuudestaan sydänsairaus: ne lisäävät uuden sydäninfarktin riskin puolitoistakertaiseksi ja kasvattavat kuolleisuutta ensimmäisen vuoden aikana 13 prosentista 20 prosenttiin. Koksibien käyttö myös lisää sydämen vajaatoiminnan kehittymisen riskin yli kaksinkertaiseksi. Syynä tähän on verisuonten supistuminen prostaglandiinisynteesin estyessä sekä samanaikainen verihiutaleiden aggregaation tehostuminen, kun arakidonihappoa on runsaammin tarjolla tromboksaanisynteesiin. Mikään NSAID ei ole sydämen kannalta täysin turvallinen, mutta naprokseenin on todettu olevan sydänsairaille muita vaihtoehtoja parempi.

Koksibien käyttö lisää sydämen vajaatoiminnan kehittymisen riskin yli kaksinkertaiseksi.

SUOJALÄÄKITYKSEN PROBLEMATIIKKAA

Käytettäessä NSAID-lääkkeitä krooniseen kipuun hoitoon lisätään usein protonipumpun estäjä (PPI) mahan suojaksi. PPI:t suojaavatkin mahaverenvuodolta, mikäli potilaalla on aiemmin ollut mahahaava. Niiden ei kuitenkaan ole todettu vaikuttavan ensimmäisen mahahaavan riskiin. Pitkäaikaisessa käytössä PPI:t eivät välttämättä ole täysin turvallisia, sillä ne näyttäisivät aiheuttavan solumuutoksia mahalaukussa ja siten mahdollisesti lisäävän mahasyövän riskiä. Niillä saattaa olla myös yhteys luunmurtumariskiin. RISKILÄÄKE VAI RISKIPOTILAS?

Dosentti, anestesiologian erikoislääkäri KATRI HAMUNEN HYKSin Kipuklinikalta kertoi Farmasian päivillä opioidi- ja parasetamolilääkitykseen liittyvistä farmakokineettisistä ongelmista. Opioidihoidon vaste vaihtelee yksilöiden välillä huomattavasti, mihin vaikuttavat muun muassa geneettiset polymorfiat, interaktiot ja erot munuaisten toiminnassa. Myös parasetamolin toksisuudessa on huomattavia yksilöllisiä eroja. KODEIININ JA TRAMADOLIN KINETIIKASTA

Kodeiini ja tramadoli ovat aihiolääkkeitä, joiden vaikutus riippuu suuresti CYP2D6:n toiminnasta. CYP2D6 demetyloi kodeiinia morfiiniksi ja tramadolia O-desmetyylitramadoliksi, ja sen polymorfiset muodot vaikuttavat olennaisesti näiden opioidien metabolianopeuteen. Väestöstä 1–3 prosenttia on nopeita metaboloijia, joilla morfiini- tai O-desmetyylitramadolipitoisuudet voivat nousta jo normaaliannoksilla haitallisen korkeiksi. Hitailla metaboloijilla, joita on noin 5–7 prosenttia väestöstä,

COX1

COX2

Ilmentyy tietyissä kudoksissa konstitutionaalisesti.

Indusoituu tulehdusreaktiossa.

Tuottaa muun muassa ruoansulatus­kanavaa suojaavia prostaglandiineja.

Tuottaa tulehdusreaktiossa vapautuvia prostaglandiineja

Tuottaa verihiutaleissa tromboksaania.

Matala mahahaavariski

Korkea mahahaavariski

Matala sydäntapahtuma­riski (ei ASA:a)

Epäselektiivinen NSAID

Koksibi tai COX-epä­selektiivinen NSAID ja PPI. Jos aiempi mahaveren­vuoto, myös koksibihoitoon lisätään PPI.

Korkea sydäntapahtuma­riski (pieniannoksinen ASA-hoito)

Naprokseeni ja PPI

PPI joka tapauksessa. Naprokseeni, jos sydän­tautiriski korkeampi kuin mahahaavariski. Koksibi niille, joilla aiempi mahaverenvuoto.

kodeiini ja tramadoli muuntuvat hitaasti aktiivisiksi metaboliiteikseen, eikä toivottua kivunlievitystä saavuteta. Kodeiinin ja tramadolin kipua lievittävää vaikutusta vähentävät myös CYP2D6-aktiivisuutta estävät lääkkeet, kuten duloksetiini, paroksetiini ja fluoksetiini. Tramadolin käyttöön liittyy serotoniinioireyhtymän riski, jos samanaikaisesti käytetään muita serotoniinitasoja nostavia lääkeaineita, kuten MAO-estäjiä, triptaaneita, SSRI- ja SNRIlääkkeitä, litiumia, sibutramiinia, mäkikuismaa, antipsykootteja, fentanyyliä, dekstrometorfaania tai tryptofaanilisää. Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa morfiinin, kodeiinin ja tramadolin metaboliaan, jolloin annostusta tulee muuttaa. Lievä maksan vajaatoiminta ei vaikuta opioidien metaboliaan eivätkä ne myöskään ole maksatoksisia. PARASETAMOLIN KÄYTÖN HAASTEITA

Parasetamolia pidetään muita turvallisempana kipulääkkeenä, mutta sen varjopuolena on maksatoksisuuden riski. Normaalitilanteessa parasetamoli metaboloidaan etupäässä vaarattomiksi glukuronidi- ja sulfaattikonjugaateiksi. Vain pieni osa (alle 10 %) muunnetaan CYP2E1:n toimesta toksiseksi NAPQI-metaboliitiksi, joka neutraloidaan glutationin avulla kysteiini- ja merkaptuurikonjugaateiksi, jotka eivät ole myrkyllisiä. Yliannostustilanteessa maksan konjugaatiokyky kuitenkin kyllästyy, jolloin parasetamolia metaboloidaan enemmän NAPQI:ksi. Maksan glutationivarastot voivat tällöin ehtyä, jolloin reaktiivinen metaboliitti kertyy maksaan ja aiheuttaa maksavaurion. Myrkytystä hoidetaan antamalla glutationin esiastetta asetyylikysteiiniä glutationikapasiteetin täydentämiseksi. Parasetamolin toksisuudessa on suuria yksilöiden välisiä eroja, ja joskus jo 6–8 gramman parasetamoliannos saattaa aiheuttaa myrkytyksen. Glutationikapasiteetti voi heikentyä käytettäessä pitkäaikaisesti alkoholia tai korkeita annoksia parasetamolia. Myös heikko ravitsemustila voi ehdyttää glutationivarastot. Täten esimerkiksi alkoholistien ja huonosti syövien vanhuksien parasetamolihoidossa on noudatettava varovaisuutta. Parasetamoli on tulehduskipulääkkeitä lempeämpi munuaisille. Se saattaa silti aiheuttaa munuaisongelmia, jos annokset ovat suuria tai jos potilaalla on jo entuudestaan munuaisten vajaatoiminta tai muita altistavia tekijöitä, kuten muu lääkitys, korkea ikä tai maksan vajaatoiminta. Heikentyneen puhdistuman vuoksi iäkkäiden kivun hoitoon saattaa riittää matalampi parasetamoliannos kuin nuoremmille: työikäisiin verrattuna yhden gramman kerta-annos saa vanhuksilla aikaan kaksi kertaa korkeamman parasetamolipitoisuuden plasmaan. ¢

19


»farmasian päivät Joko apteekkisi on Liikkujan Apteekki? FARMASIAN PÄIVILLÄ OLI OMA OSIO AIHEESTA ”LIIKKUMALLA SAIRAUKSIA KARKUUN.” LIIKKUJAN APTEEKKI -PALVELUN PÄÄIDEA ON TUODA LIIKUNNASTA LISÄARVOA APTEEKIN PALVELUUN JA ASIAKASNEUVONTAAN.

PAIKALLAAN OLO ON RISKI

Tommi Vasankari esitteli oheisen UKK-instituutin liikuntapiirakan, jonka suositukset toimivat apuna apteekin liikuntaneuvonnassa ja ovat sovellettavissa lähes kaikille. Vasankari muistutti, että nykyisten liikuntasuositusten lisäksi pitäisi olla myös liikkumattomuus-/passiivisuusrajoitukset, koska nämä ovat toisistaan riippumattomia tekijöitä. Vielä liikkumattomuudelle ei ole määritetty rajoituksia, mutta liikuntaneuvonnan yhteydessä on syytä korostaa liiallisen paikallaan olon haitallisuutta.

i

LIIKUNTAPIIRAKKA

Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin 2 t 30 min reippaasti tai 1 t 15 min rasittavasti. Lisäksi kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa.

a pp

t as

i

ys Kestävy kuntoa kävely sauvakävely

pyöräily (alle 20 km/t)

raskaat kotija pihatyöt

2 t 30 min viikossa

pallopelit luistelu

2 kertaa viikossa

venyttely tasapainoharjoittelu tanssi sauva-, porrasja ylämäkikävely kuntouinti vesijuoksu aerobic

Terveysliikunnan suositus 18–64-vuotiaille

NÄIN KANNUSTAT LIIKKUMAAN

• Muista yksilöllisyys. Ehdota vaihtoehtoja. • Maltilla liikkeelle. Jos asiakas ei ole liikkunut aiemmin lainkaan, pienikin lisäys on hyvä asia. • Tiedosta puhutko ”liikunnasta” vai ”liikkumisesta” arjessa. Molemmista on hyötyä, mieti lähtötilannetta ja kannusta siihen, mikä on järkevää. • Apteekki on tärkeä osa liikuntaan kannustavaa ”liikuntaneuvonnan palveluketjua”, älä vähättele omaa rooliasi! • Ei tarvitse olla liikunnan asiantuntija ottaakseen liikunnan puheeksi asiakkaan kanssa.

ip

pa

as

arki-, hyötyja työmatkaliikunta

Lihaskuntoa ja liikehallintaa kuntopiiri kuntosali jumpat

marjastus kalastus metsästys

re

ti

LIIKKUJAN APTEEKKI -KONSEPTI ON Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli. UKK-instituutin johtaja, liikuntafysiologian dosentti ja LT TOMMI VASANKARI muistutti, että täysin liikkumattomien henkilöiden määrä on nykyisellään Suomessa jo suurempi kuin esimerkiksi tupakoijien määrä. Kuitenkin liikkumattomuus on neljänneksi suurin kuolleisuutta aiheuttava tekijä maailmanlaajuisesti, kun ei oteta tartuntatauteja huomioon (WHO). Liikkumattomuus muodostaa suunnilleen yhtä ison riskin kaikissa tuloluokissa. Liikunnasta keskustelemisen tulisi olla luonteva osa asiakasneuvontaa.

Viikoittainen

re

TEKSTI JUULI LAMBERG LÄHTEENÄ MYÖS WWW.KKIOHJELMA.FI

vauhdikkaat liikuntaleikit

1 t 15 min

pyöräily viikossa juoksu maastohiihto maila- ja juoksupallopelit

ra s i t t ava s t i 2009

• Hyvä apteekki tarjoaa lääkehoidon lisäksi myös elintapaohjeita! • Ylipaino on monesti hankala ottaa puheeksi asiakkaan kanssa. Luonteva lähestymistapa voikin olla ottaa liikkuminen puheeksi. • Kysymys on erityisesti asenteesta, annetaanko ohjeistusta – pidämmekö itse ohjeistusta tärkeänä? ¢

Kirjoittaja on proviisori, Suomen Proviisori­ yhdistyksen hallituksen jäsen ja työskentelee Pirkkalan 1. apteekissa.

Ideoita Liikkujan Apteekki -palveluihin (poimintoja eri Liikkujan Apteekkien tarjoamista palveluista) • • • • • • • • •

20

Tarjoa asiakkaalle lääkkeen lisäksi liikuntaan kannustamista ja liikuntatietoa. Jaa tietoa paikallisista liikunta- ja elintaparyhmistä. Tarjoa maksutonta liikunta- ja painonhallintamateriaalia. Tarjoa sairauskohtaista ”liikuntalääkettä”. Tarjoa diabetes- ja hengityssairaille asiakkaille liikunta- ja elintapaneuvontaa (hyödynnä apteekissa jo olevaa tietotaitoa!). Järjestä liikuntatapahtumia ja testipäiviä yhdessä paikallisten liikunta- ja terveystoimijoiden kanssa. Tee yhteistyötä kunnan ym. paikallisten liikunta- ja terveystoimijoiden kanssa, esim. apteekin edustaja kunnan KKI-työryhmään. Tarjoa mahdollisuutta kokeilla erilaisia lajeja esimerkiksi yhteistyössä paikallisen liikuntasalin kanssa. Tarjoa asiakkaalle liikuntaa tukevia tuotteita ja palveluita (liikuntahylly, Terveyskontrolli -palvelu).


Professori Niklas Sandler esitteli lääkkeiden valmistusta printtaamalla myös FIPissä ja SLUSHissa.

TEKSTI SUSANNA HAUTAKANGAS KUVA NICLAS HÄGEN

Lääketehdas printterissä ÅBO AKADEMIN PROFESSORI NIKLAS SANDLER ESITTELI SALINTÄYDELLE YLEISÖLLE KEHITTYNEIDEN 3D-TULOSTUS­TEKNIIKOIDEN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA YKSILÖLLISEN LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMISEEN JA JOUSTAVAAN LÄÄKKEENVALMISTUKSEEN LÄHELLÄ POTILASTA, YKSINKERTAISIN TYÖKALUIN. LÄÄKKEET OVAT useimmiten kiinteitä suun kautta otettavia tabletteja tai kapseleita, jotka läpikäyvät monivaiheisen ja monimutkaisen valmistusprosessin lääketehtaassa. Lääkkeiden tulostustekniikoita on tutkittu Åbo Akademissa jo noin kuuden vuoden ajan. EI KAHTA SAMANLAISTA

Lapset ja vanhukset – siinä ensimmäiset ryhmät, jotka tulevat mieleen, kun pohditaan, ketkä tarvitsevat räätälöityä lääkehoitoa. Toisena tulevatkin jo mieleen hitaat ja nopeat metaboloijat – yksilölliset geneettiset erot vaikuttavat sopivaan lääkeannokseen. Joidenkin lääkkeiden annosta tulee muuttaa usein terapeuttisen vasteen mukaan, ja joillakin potilailla on käytössä niin harvinainen lääke, että sen valmistus lääketehtaassa on hyvin kallista. Lisäksi nykyään tiedetään, että jopa sukupuoli ja erot elintavoissa, kuten liikunnan määrässä ja ravinnon laadussa, vaikuttavat lääkevasteeseen. 3D-tulostustekniikoiden avulla voidaan kehittää menetelmiä, joilla lääkkeitä voidaan tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa valmistaa potilaalle pienissä erissä, räätälöidysti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

3D-tekniikalla voidaan myös tulostaa eri lääkeaineita kerroksittain, jolloin voidaan yhdistää useampi lääkeaine samaan valmisteeseen. Näin voidaan pienentää päivittäin tarvittavien lääkevalmisteiden lukumäärää. 3D-printtausta voidaan hyödyntää myös hitaasti lääkeainetta vapauttavien lääkkeiden kehittämisessä tai yhdistää lääke ja lääkinnällinen laite esimerkiksi katetrissa. MARKKINOIDEN ENSIMMÄINEN

Lääkinnällisten laitteiden, kuten yksilöllisten proteesien, valmistuksessa 3D-tekniikkaa on jo menestyksekkäästi hyödynnetty. Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA myönsi hiljattain ensimmäisen kerran myyntiluvan printatulle lääkkeelle, jonka valmistuksessa 3D-printtauksella saavutetaan tabletille huokoinen rakenne. Tämä mahdollistaa tabletin nopean liukenemisen ja vaikutuksen. Kyseinen lääkevalmiste valmistetaan lääketehtaassa ja se näyttää tavalliselta tabletilta, mutta Sandler näkee 3D-tulostuksessa myös mahdollisuuden siirtää kustomoitu lääkkeenvalmistus lähelle loppukäyttäjää: takaisin apteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin. Laadunvarmistus on mahdollista integroida printteriin ja saavuttaa siten kontrolloitu lääkkeenvalmistusprosessi.

MIKSI PRINTATA?

Printtaustekniikoita hyödyntämällä voidaan lääke annostella erittäin tarkasti. Sandler esitteli useita lääkekäyttöön soveltuvia tulostimia. Nykyaikaiset mustesuihkutulostimet, Sandlerin mukaan jopa tavalliset kotiprintterit, toimivat niin sanotusti drop-on-demand-periaatteella. Kun yksi pisara on noin pikolitra ja printteri tulostaa 1–1000 000 tippaa, päästään hyvin tarkkaan ja joustavaan annosteluun. Tämä nähdään erityisen hyödyllisenä lääkkeille, joilla matala terapeuttinen annos yhdistyy kapeaan terapeuttiseen alueeseen. Mustesuihkutekniikkaa voidaan hyödyntää myös kehitettäessä uusia lääkemuotoja, esimerkkinä lääkeainetta suun limakalvoille vapauttavat kalvot.

TULEVAISUUDEN HAASTEET

3D-tulostusmenetelmien kehittäminen on maailmanlaajuista miljardiluokan bisnestä, joten tulostustekniikoiden kehitys näyttää tulevaisuudessa turvatulta. Ennen kuin lääkkeiden tulostaminen on arkipäivää, on ratkaistava useita haasteita, kuten printattavien lääkemuotojen kehittäminen, yksilöllisten, tulostettujen lääkevalmisteiden laadunvarmistus ja ehkä merkittävimpänä printattavien valmisteiden viranomaisregulointi. Sandler esittikin puheensa lopuksi toiveen ennakkoluulottomasta vanhojen toimintatapojen muokkaamisesta yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kesken. ¢

21


TEKSTI ANTTI KIVIMÄKI KUVA DREAMSTIME

Hyvä paha

botuliini PELÄTTY LUONNONMYRKKY ON KORVAAMATON APURI MONIEN HERMOSTOPERÄISTEN SAIRAUKSIEN HOIDOSSA.

22

C

lostridium botulinum on aikamme kuuluisimpia bakteereita. Pienetkin määrät hapettomissa olosuhteissa viihtyvän bakteerin erittämää botuliini-hermomyrkkyä ajavat ihmisen hengenvaaraan. Kehoon päästyään botuliini pilkkoo asetyylikoliinin vapautumiseen tarvittavia proteiineja presynaptisissa hermoissa. Tällöin hermoviesti katkeaa ja lihas tilapäisesti halvaantuu. Kun hengityslihasten toiminta estyy, pelastuksen tarjoaa ainoastaan hengityskone. Lääkäreille botuliini (tunnetuin tuotemerkki Botox®) kuitenkin on arvokas apu silloin, kun ylivirittyneitä hermoja pitää saada rennoiksi esimerkiksi niskan alueen lihaskrampissa. – Laajasta käytöstään huolimatta botuliinista tiedetään vähän itse bakteerin näkökulmasta,


Kauneuskirurgiassa botuliinia käytetään esimerkiksi halvaannuttamaan kasvojen pikkulihaksia, mistä on tuloksena sileä, mutta ilmeetön iho.

ympärille syntyy suuri anaerobinen yksikkö, jossa on valtavasti ravinteita ympärillä. – Bakteerin siis kannattaa ehkä tappaa eläin, mutta tämä nyt on vasta teoriaa… Lindström ryhmineen pyrkii lisäämään ymmärrystä Clostridium botulinumin elämästä ja motiiveista. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan laboratoriossaan Viikissä he selvittävät, mitkä ympäristötekijät ja solunsisäiset tekijät säätelevät botuliinin eritystä. Ryhmän tähän asti merkittävin löydös saatiin vuonna 2013, kun tutkijat ensimmäisenä maailmassa löysivät Clostridium botulinumin genomista säätelytekijän, joka estää botuliinin tuotantoa. TUTKIMUS TURVALABORATORIOSSA

Helsingin yliopiston botuliinitutkimuksesta vastaava professori MIIA LINDSTRÖM sanoo. MIHIN BAKTEERI PYRKII?

Kun Clostridium botulinumin itiöitä päätyy suotuisiin hapettomiin olosuhteisiin, esimerkiksi tyhjiöpakattuihin elintarvikkeisiin, bakteerin itiökuori hajoaa ja esiin puljahtaa elinkykyinen solu. Solu kasvaa pituutta ja lisääntyy jakautumalla. Lisääntymisvaiheessa bakteeri levittää ympäristöön botuliinia. Epäselvää kuitenkin on, miksi botuliinia erittyy ja erittyykö sitä aina bakteerin lisääntyessä, olosuhteista riippumatta. Onko myrkky bakteerin näkökulmasta strateginen kemikaali vai satunnainen sivutuote? – Kun bakteeri tuottaa botuliinia eläimen suolistossa, eläin lopulta kuolee ja bakteerin

Tutkimus vaatii erityisjärjestelyjä, koska bakteeri on paitsi hengenvaarallinen myös nirso. Se selviytyy hyvin vain sellaisissa hapettomissa olosuhteissa, missä ei tarvitse kilpailla vahvempien bakteerien kanssa. Turvalaboratorioon pääsevät vain asiaan vihkiytyneet tutkijat suojavaatteissa. Siellä he työntävät turvahanskoihin verhotut kätensä anaerobiseen tutkimuskaappiin suorittaakseen tarvittavat operaatiot. Näin vaikeaa laboratoriota ei kannata rakentaa pienelle käytölle, joten kaikki Suomessa ilmenevät botulismiepäilyt tuodaan Viikkiin tutkittaviksi. Huolellisen riskinarvioinnin ja elintarvikevalvonnan ansiosta botuliinimyrkytykset ovat harvinaisia; viimeksi Suomessa oli kaksi sairaustapausta vuonna 2011 ja sitä ennen yksi vuonna 2006. – Valvonta kuitenkin kannattaa. Yksi botulismitapaus maksaa yhteiskunnalle noin 20 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan tehohoitovuorokausien ja mahdollisten elintarvike-erien poisvetojen aiheuttamat kulut, Lindström sanoo. APUA SPASMEIHIN JA DYSTONIOIHIN

Kauneuskirurgiassa botuliinia käytetään esimerkiksi halvaannuttamaan kasvojen pikkulihaksia, mistä on tuloksena sileä, mutta ilmeetön iho. Julkkikset ja Botox varastavatkin valtaosan botuliinin saamasta huomiosta. Meilahden sairaalan neurologian poliklinikan ylilääkäri ja neurologian dosentti TIINA SAIRANEN kuitenkin uskoo, että niin Suomessa kuin kansainvälisestikin botuliinia yhä ku-

luu enemmän perinteisessä lääketieteessä kuin kauneuskäytössä. Botuliinilla laukaistaan erilaisia spasmeja ja dystonioita. Spasmit ovat tahattomia hermostoperäisia lihaskouristuksia. Dystoniassa aivohäiriöt aiheuttavat liiallista lihasjänteyttä, mikä johtaa liikehäiriöihin. Yleisimpiä hoidettavia ovat kasvuikäiset CP-vammaiset lapset sekä aikuiset spasmoidisesta kierokaulasta kärsivät potilaat. Meilahden sairaalan neurologian poliklinikalla botuliinia käytetään moniin tarkoituksiin, ja lähes joka kymmenes hoitotapahtuma on botuliinipistos. – Pistokset auttavat oireisiin ainakin kolmella neljäsosalla potilaista, mikä on hyvä teho, Sairanen sanoo. Botuliinia on hyödynnetty lääkkeenä yli parikymmentä vuotta, eikä sille sinä aikana ole keksitty kunnon kilpailijaa. – Suun kautta otettavat, keskushermostoa lamaavat lääkkeet vaikuttavat koko kehoon ja aiheuttavat esimerkiksi väsymystä. Botuliinipistoksen sen sijaan voi kohdentaa tarkasti. Botuliinilla salvataan muun muassa kasvojen alueen lihaskouristuksia, raajajäykkyyttä, yliaktiivista virtsarakkolihasta ja liikahikoilua. Yksi harvinainen hoitokohde on soittajan kramppi, jossa esimerkiksi kitaristin keskisormi jumittaa hassuun asentoon. LUOMIKOURISTUKSESTA RIIPPULUOMEKSI

Vaikka botuliini on voimakkain tunnettu luonnonmyrkky, hoidoista seuraa maailmankin mittakaavassa äärimmäisen harvoin pahoja sivuvaikutuksia, jotka vaatisivat elintoimintojen tukemista. – Pistosten myrkkymäärät ovat niin pieniä, että vaikutus pysyy paikallisena. Yleisin haitta on neulanpiston mustelma, Sairanen sanoo. – Toisinaan lihasta lamataan hiukan liikaa, mikä aiheuttaa lihasheikkoutta. Tällöin esimerkiksi silmän luomikouristus muuttuukin riippuluomeksi. Potilaiden onneksi botuliinin vaikutus heikkenee noin kolmessa kuukaudessa. Tai onneksi ja onneksi. Hoidosta hyötyvälle potilaalle pistos pitää uusia. Sairanenkin hoitaa potilaita, jotka ovat käyneet 1980-luvulta lähtien säännöllisesti piikitettävänä neurologian poliklinikalla. ¢

Artikkeli on julkaistu aiemmin Yliopisto-lehdessä.

23


»talousseminaari KUVAT VILLE-MATTI MÄKINEN

3+3 näkökulmaa yrittäjyyteen JOKA PROVIISORIN TALOUSSEMINAARI KÄSITTELI TÄNÄ SYKSYNÄ TULOKSELLISTA YRITTÄJYYTTÄ. SEN SOLMUKOHTINA TARKASTELTIIN YRITYKSEN ALKUTAIVALTA, REKRYTOINTIA JA TYÖHYVINVOINTIA. LISÄKSI KOLME YRITTÄJÄÄ KERTOI OMISTA KOKEMUKSISTAAN. yrityksellä asiakkaita on kolme: kunta, terveydenhuollon työntekijät (lääkärit, hoitajat) ja potilas. Monen asiakkaan tarpeiden täyttäminen voi olla haasteellista, mutta kaikki asiakkaat on palveltava hyvin. Myyntiosaaminen on asiantuntijapalveluiden kohdalla paljon tärkeämpää kuin tavarakaupassa. Timonen kokosi myös yrittäjyyden plussia ja miinuksia. Yrittäjyys on antanut hänelle monipuolista kokemusta liiketoiminnasta, esimiestyöstä, myynnistä ja markkinoinnista, verkostoitumisesta, palvelun kehittämisestä asiantuntijatyössä, luennoinnista ja viranomaisyhteistyöstä. Yrittäjyyden myötä hän on kuitenkin joutunut myös luopumaan saavutetuista eduista, vanhoista rutiineista, vakaudesta ja säännöllisyydestä. Perinteistä työyhteisöäkään ei ole, vaan palaverit esimerkiksi alihankkijaverkoston kanssa hoituvat usein Skypellä. Tuore apteekkari Sirpa Peura valotti, minkälaisia uuden apteekkiyrittäjän haasteet voivat olla. Toimitusjohtaja Paula Timonen on saanut yrittäjyyden myötä monipuolista kokemusta.

N

äkökulmia tulokselliseen lääkealan yrittäjyyteen -session puhujat edustivat farmasian eri sektoreita: PAULA TIMONEN puhui yrittäjyydestä uudella alueella, SIRPA PEURA kertoi tuoreen apteekkarin kokemuksia ja JANNE VERTANEN antoi menestyneen yrittäjän näkökulmasta vinkkejä siitä, miten välttää yrityksen kasvukivut. Heidän puheenvuoronsa referoi SUVI FINNE. UTELIAISUUS ON HYVÄ LÄHTÖKOHTA

Proviisori ja toimitusjohtaja Paula Timonen on luonut Pro dosis Oy -pioneeriyrityksensä lääkehoidon kokonaisarvioinnin ympärille. Hänen yrittäjyyden lähtökohtiaan olivat sopiva osaaminen ja sopiva elämäntilanne. Yrityksen

perustamista edelsi sisuuntuminen vallinneeseen tilanteeseen. Yrittäjyyden alkutaipaleella tarvittiin rohkeutta, riskinotto- ja vastuunkantokykyä, joustavuutta tehdä töitä epätyypillisinä aikoina sekä sitkeyttä ja uteliaisuutta. Erityisesti uteliaisuuden merkitystä Timonen korosti hyvänä lähtökohtana uusille urille lähtiessä. Liikeidea lähti lääkehoidon kokonaisarviointien todellisesta tarpeesta: vanhusten määrä on voimakkaassa kasvussa, terveydenhuollolla on resurssiongelmia, säästöpaineet ovat suuret ja lisäksi farmasistien asiantuntijaresursseja on hyödyntämättä. Timonen totesi, ettei riitä, että asiantuntija näkee jonkin asian olevan tarpeellinen, vaan myös asiakkailla on oltava tämä tarve, toisin sanoen markkinoilla on oltava tarve. Timosen

Ei riitä, että asiantuntija näkee jonkin asian olevan tarpeellinen, vaan myös asiakkailla on oltava tämä tarve. PAULA TIMONEN

24

APTEEKKARIN HAASTEELLINEN ALKUTAIVAL

Yrittäjän alkutaipaleen haasteista oli kertomassa Sirpa Peura. Hän oli ollut viisi kuukautta Malmin apteekin apteekkarina, mutta vastaan oli tullut jo monenlaista haastetta. Heti alkajaisiksi Peura muutti apteekin paikan eri kiinteistöön. Remontin jälkeisenä avajaismaanantaina toimitilan katto yllättäen romahti. Apteekki oli suljettuna kattoremontin vuoksi kaksi viikkoa, mutta lomautuksiin ei onneksi jouduttu: odotteluaikana henkilökuntaa koulutettiin ja toimintaohjeet päivitettiin. Koska uusi yrittäjä oli halunnut taata henkilökunnan riittävyyden, oli kesän aikana työntekijöitä toisinaan enemmän kuin asiakkaita. Edeltävä apteekkari oli pitänyt apteekissa loppuunmyyntiä, ja oli haasteellista tiedottaa asiakkaille, että apteekki jatkaa Malmilla. Alkukuukausien tulos jäi niin pieneksi, ettei yrittäjän ollut juuri mahdollista nostaa palkkaa. Peura kertoi, että Malmin apteekin asiakasmääriin olivat jo aikaisempina vuosina vaikuttaneet esimerkiksi Yliopiston Apteekin tulo Malmille, apteekkarinvaihdokset sekä S-bonusjärjestelmään liittyminen. Kesän myötä näytti siltä, että toimenpiteisiin on tartuttava, jotta toiminta saataisiin kannattavaksi. Tuloja täy-


Tuloja täytyy saada enemmän, menoja täytyy vähentää ja toimintatavat on järkeistettävä. SIRPA PEURA

tyy saada enemmän, menoja täytyy vähentää ja toimintatavat on järkeistettävä. Uuden apteekkarin haasteiksi Peura listasi vanhan apteekkarin aikana tehdyt sopimukset, henkilökuntavahvuuden, edellisen apteekkarin kanssa sovitut henkilökuntaetuudet, henkilökunnan toimenkuvat ja vastuut, apteekin toimintatavat sekä apteekin tunnettavuuden ja asiakasuskollisuuden. Näistä olisi tulevan apteekkarin mahdollisuuksien mukaan hyvä ottaa selvää jo apteekin hakuvaiheessa. Hankalasta alusta huolimatta Peura jaksoi olla optimistinen. Yrittäjyyden hyvänä puolena hän mainitsi, että voi aivan itse päättää, mitä tekee. Apteekkari voi tehdä yrityksestä näköisensä sisustusta, toimintatapoja ja yrityskulttuuria myöden.

Hallituksen puheenjohtaja Janne Vertanen kehotti yrittäjiä verkostoitumaan ja ottamaan vastuuta sekä tiimistään että itsestään. VOIKO YRITYKSEN KASVUKIVUT VÄLTTÄÄ?

Puheensa otsikkoon Janne Vertanen vastasi suoraan, että kasvukipuja ei voi estää, mutta niihin voi varautua. Vertanen on aloittanut Vermanilla vuonna 1995 lääke-edustajana, edennyt myö-

hemmin toimitusjohtajaksi ja toimii nykyisin Vermanin hallituksen puheenjohtajana. Vermanin menestystarina alkoi 1990-luvun alussa. Yrityksen liikevaihto on ollut jatkuvasti kasvussa siitä asti. 1990-luvun alussa laktoosiintoleranssi oli julkisuudessa kuuma peruna. Kun Verman lanseerasi Lactrasen vuonna 1995, vaivan saama julkisuus auttoi tuotteen markkinointia. Lactrasesta tuli menestys. Lactrasen jälkeenkin Vermanilla on jatkuvasti haisteltu, mikä olisi seuraava menestystuote. Näin voidaan Vertasen mukaan varautua kasvukipuihin, notkahduksiin. Kasvun edellytys on tahto kasvaa. Kasvukipuja aiheuttaa usein talouden hallinta. Yrityksen aloittaessa pienestä voivat resurssit olla haaste. Myös kassavirran riittävyydestä on varmistuttava vaikkapa kuukausittaisella kassavirtalaskelmalla. Kasvua rahoitettaessa on priorisoitava ja keskityttävä tärkeisiin investointeihin. Kulujen hallinta on myös oleellista: kiinteitä kuluja lisäävät sopimukset kannattaa pitää minimissään. Varastoja pitävän yrityksen kannattaa optimoida varastonsa: turhaan ei tuotteita kannata seisottaa hyllyssä, mutta toisaalta ”ei oon” myyminen se vasta kallista onkin. Kasvukipuja voivat aiheuttaa myös organisaatioon liittyvät ongelmat. Pienessä yrityksessä ei ole erikseen HR-osastoa, jolle ulkoistaa henkilöstöasiat. Silloin johdon on erityisen tärkeää hallita henkilöstöjohtaminen. On tunnistettava ihmisten kyvyt. Jo rekrytointivaiheessa on tärkeää selvittää henkilökunnalle, mitä heiltä halutaan. Hyvällä johtamisella luodaan hyvä työilmapiiri, kehitytään muutostilanteissa, annetaan ja otetaan vastuuta ja sitoutetaan luottohenkilöt. Lopuksi Vertanen antoi muutamia vinkkejä yrittäjälle. Yrittäminen on yksinäistä. Yrittäjän kannattaakin verkostoitua sekä omalla toimialallaan että sen ulkopuolella. Yrittäjän on oltava selvillä omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Yrittäjän vastuulla on luoda myönteinen yrityskulttuuri. Menestykseen tarvitaan tiimiä, niinpä yrittäjän on luotava ympärilleen voittajajoukkue menestyäkseen. Tiimistä on pidettävä huolta, mutta yhtä tärkeää on, että yrittäjä huolehtii itsestään. ¢

Yrittäjän kannattaa verkostoitua sekä omalla toimialallaan että sen ulkopuolella. JANNE VERTANEN

Rekrytointikonsultti Ville Siikasalmi kehottaa yleisöä palkkaamaan itseään viisaampia ja välttämään rekrytoimasta omia peilikuvia. TEKSTI HENNA KYLLÖNEN LUENNOITSIJA PARTNER VILLE SIIKASALMI HR4 GROUP OY

Kohti onnistunutta rekrytointia REKRYTOINTIPROSESSI RAKENTUU tarpeenkartoituksesta, tiedonkeruusta, haastatteluista ja arvioinneista sekä henkilövalinnasta ja sen jälkeisestä hakijoiden informoinnista. Suunnittelu on iso ja tärkeä osa rekrytointia. Erityisesti korvaavissa rekrytoinneissa sille jää harvoin aikaa. Silti olisi syytä pohtia, haetaanko ominaisuuksiltaan samanlaista henkilöä samoihin tehtäviin kuin aiemmin vai kierrätetäänkö työntekijöitä sisäisesti niin, että uutta ihmistä tarvitaankin eri tehtäviin. On hyödyllistä selvittää, ovatko nykyiset työntekijät esimerkiksi kouluttautuneet aiempaa laajempiin tai haastavampiin tehtäviin ja voidaanko heidän kiinnostustaan työnantajaa kohtaan pitää yllä työkierron avulla. Työnantajan on hyvä myös määritellä, painotetaanko rekrytointiprosessin aikana eniten hakijoiden muodollista pätevyyttä, työntekijän persoonan ja ominaisuuksien sopivuutta vaiko henkilön potentiaalia ja kyvykkyyttä. Haastattelut ovat usein rekrytointiprosessin tärkein ja samalla aikaa vievin vaihe. Haastattelun avulla hankitaan lisätietoa, joka ei ilmene hakemuksesta ja CV:stä. Huomio voidaan kiinnittää esimerkiksi siihen, mitä hakija jättää hakemuksessaan tai CV:ssään kertomatta, kuten niin sanotut tyhjät ajanjaksot tai lyhyiden työjaksojen syyt.

25


»talousseminaari Haastatteluun on käytettävissä rajallinen aika. Tämän vuoksi muistilista tärkeimmistä käsiteltävistä kysymyksistä on näppärä ja tuottaa vertailudataa hakijoista. Koska haastateltavalla on tarve tuottaa työnantajaa miellyttäviä vastauksia, vältä kertomasta, millaista työntekijää etsit ja hyödynnä avoimia, arvovapaita kysymyksiä sekä pyydä hakijalta konkreettisia vastauksia ja käytännön esimerkkejä. Työnhakijan referenssien tarkastaminen voi olla jopa haastattelua hyödyllisempi tapa löytää tehtävään soveltuvin henkilö. Tähän on muistettava pyytää työntekijäehdokkailta lupa haastattelun yhteydessä. Työnantaja voi myös ehdottaa haastateltavalle mielestään sopivia referenssejä. Kun työntekijävalinta on selvä, valmistaudu työsopimusneuvotteluihin. Älä silti unohda kommunikoida valinnasta kaikille valitsematta jääneille, koska he voivat olla tulevaisuuden työntekijöitäsi. Vastausten avulla rakennat heidän mielikuvaansa yrityksestä. 5 VINKKIÄ REKRYTOIJALLE

• HYÖDYNNÄ HAKUKANAVAT kohdistetusti, mutta monipuolisesti. Ota huomioon, että mol.fi:ssä kynnys hakea tehtäviin on matalin. • LUOTTAMUKSELLINEN, AVOIN ilmapiiri työhaastattelussa kannustaa haasteltavaa kertomaan enemmän itsestään kuin muutoin saat hänestä irti.

Yritysneuvoja Malina Pursiainen esitteli YritysHelsingin mal­ lia liiketoimintasuunni­ telman tekemiseen ja kertoi, mitä tukea uusyrityskeskukses­ ta on saatavissa.

• KÄYTÄ HAASTATTELUSSA apunasi muistilistaa. Näin saat kaikilta haastateltavilta vastaukset tärkeimpiin asioihin. Haastattelu ei ole kuitenkaan lomakkeiden täyttötilaisuus. • TUNNE LAINMUKAISET työnantajavelvoitteesi ja kysy työnhakijalta vain oleellisia ja työn kannalta tarpeellisia tietoja. • MUISTA EI-VASTAUSTEN kommunikointi. Myös nyt valitsematta jääneet voivat olla tulevaisuuden työntekijöitäsi. Mieti, millaisen kuvan haluat heille yrityksestäsi jättää. 5 TÄRPPIÄ TYÖNHAKIJALLE

• TUUNAA LINKEDIN-PROFIILISI edustuskuntoon – LinkedIn-palvelun käyttö rekrytoinnissa on yhä yleisempää. • TUNNE TYÖNANTAJASI – selvitä viimeistään työhaastattelua varten itsellesi, minne olet hakemassa. • HARJOITTELE YTIMEKÄS esittelypuhe – oman osaamisen esittely on työhaastattelun helpoimpia osia, joissa epäröimällä voi antaa itsestään huonon kuvan. • PIDÄ HUOLI julkisesta kuvastasi – vaikka työnantajallasi on oikeus ensisijaisesti hyödyntää vain sinulta tulevaa tietoa itsestäsi, et varmasti halua mahdollisesti vahingollisen tiedon leviävän julkisesti esimerkiksi Facebookin kautta. • TURVAA SELUSTASI suosittelijoin – referenssien tarkistaminen on jopa itse työhaastattelua tärkeämpi osa rekrytointiprosessia. ¢

perustetuista yrityksistä elossa on viiden vuoden kuluttua yli 80 prosenttia, kun luku muiden yritysten kohdalla on alle puolet. Apteekkiyritystä perustava proviisori on sidottu toiminimellä yrittämiseen, mutta muuta yritystoimintaa suunnitteleva proviisori voi valita yritysmuodon toiminnan laajuuden ja tavoitteen sekä yritystoimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella. TYÖKALU SUUNNITTELUUN

TEKSTI CHARLOTTA SANDLER LUENNOITSIJA YRITYSNEUVOJA MALINA PURSIAINEN NEWCO YRITYSHELSINKI

Näin pääset alkuun yrittäjänä

MENESTYKSELLISEN LIIKETOIMINNAN aloittaminen vaatii suunnittelua ja osaamista. Kuntien yrityspalvelut tarjoavat apua yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvien asioiden puntaroimiseen. Yritysneuvojat ovat yrittäjyydestä haaveilevan oppaita. Palvelu on maksutonta ja soveltuu erinomaisesti myös yrittäjyydestä kiinnostuneille proviisoreille. Uusyrityskeskusten palvelupolku käsittää ennakkomateriaalina oppaat yrittäjyyteen, liiketoimintasuunnitelmien ja -laskelmien tekemisen sekä näiden jälkeen tapaamisen yritysneuvojan kanssa. Tarvittaessa yritystoimintaa suunnitteleva saa uusyrityskeskuksesta neuvontaa myös laki- tai vakuutusasioissa. Yritysneuvonnan avulla

26

Liiketoimintasuunnitelmat ovat yleensä yrityksen perustamisesta haaveilevan suurin haaste. YritysHelsinki tarjoaa verkossa suunnitteluvälineen, jolla yritystoiminnan aloittamista suunnitteleva voi luoda yritykselleen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelmatyökalun avulla käydään läpi kaikki yrityksen toiminnan kannalta olennaiset osa-alueet, kuten liikeidea, sen swot-analyysi, markkinat, asiakkaat ja kilpailijat ja lopulta yrityksen talouden suunnittelu sekä rahoitus-, kannattavuusja myyntilaskelmat. Rahoituslaskelman avulla on tarkoitus suunnitella ja osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja. Rahoituslaskelman kohdassa ”rahan lähteet” suunnitellaan, mistä tarvittava rahoitus muodostuu ja arvioidaan esimerkiksi tarvittavan pankkilainan suuruutta. Kannattavuuslaskelma auttaa hahmottamaan, millainen myyntitavoite yritykselle tulisi asettaa ja miltä yrityksen kannattavuus tehtyjen suunnitelmien valossa näyttää. Liiketoimintasuunnitelmatyökalu ei tee työtä puolestasi, mutta varmistaa, että kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät olennaiset asiat tulevat mietityiksi ja kirjatuiksi suunnitelmaan. Työkalu kokoaa suunnitelman valmiiksi asiakirjaksi, jonka kanssa on helppo marssia potentiaalisten rahoittajien luo. Tämän tehtyäsi olet ison askeleen lähempänä omaa yritystäsi. ¢ LISÄTIETOJA WWW.LIIKETOIMINTASUUNNITELMA.COM


»lyhyesti Psykoterapeutti ja työhyvinvoinnin asiantuntija Susanna Pekki-Erikkilä sanoi, että tyytyväisen työyhteisön perusta on hyvinvoiva yksilö, joka huolehtii fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta jaksamisestaan.

TEKSTI VIRPI KAIVORINNE LUENNOITSIJA SENIORIKONSULTTI, EKONOMI, PSYKOTERAPEUTTI, FT SUSANNA PEKKI-ERIKKILÄ

Tavoitteena tuloksellinen ja tyytyväinen työyhteisö TYÖTERVEYSLAITOKSEN MÄÄRITELMÄN mukaan työhyvinvoinnista voidaan puhua, kun työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa ympäristössä ja työyhteisössä. Työhyvinvoinnilla on suora yhteys kannattavuuteen esimerkiksi vähentyneiden sairauspoissaolojen ja tuottavuuden kasvun kautta. Siihen siis kannattaa panostaa jo ihan taloudellisistakin syistä. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Työterveyshuolto on työpaikan tärkeä yhteistyökumppani työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Sen rooli on kuitenkin rajallinen – todelliset tulokset tehdään työyhteisön sisällä. Ennakoivalla toiminnalla voidaan saada paljon hyvää aikaan. PARETON PERIAATE

Italialais-ranskalainen yhteiskuntatieteilijä VILFREDO PARETO on esittänyt 80/20-säännön, jonka mukaan 20 prosenttia työyhteisön jäsenistä tekee 80 prosenttia yrityksen tuloksesta ja toisaalta 20 prosenttia työyhteisön jäsenistä aiheuttaa 80 prosenttia terveydenhuollon kustannuksista. Tämä voi hyvinkin pitää paikkansa monenkin työyhteisön kohdalla. Minkälaisilla toimenpiteillä tätä jakaumaa voisi muuttaa? Yksi merkittävimmistä keinoista on laadukas lähiesimiestyö. Parhaimmillaan toimiva lähiesimiestyö ruokkii tyytyväisyyttä työyhteisössä ja rakentaa yrityskulttuuria. Pareton periaatetta voidaan soveltaa myös tähän: lähiesimiestyöstä 80 prosentin tulisi olla kuuntelua ja vain 20 prosentin puhumista. NÄIN EDISTÄT TYÖHYVINVOINTIA

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa niin yrityksen kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen kuin maineeseenkin. Tuloksellisen työhyvinvoinnin edistämisen edellytyksiä ovat johdon sitoutuminen työhyvinvoinnin edistämiseen ja säännölliset missä mennään -kartoitukset ja -mittaukset. Selkeät tavoitteet ja suunnitelmallisuus ovat olennaisia, jotta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Jo aiemmin mainittiin osaava lähiesimiestyö ja arjen johtaminen niin, että työkykyjohtaminen on osa päivittäisjohtamista. Tärkeitä ovat myös avoimuus ja prosessien läpinäkyvyys yrityksessä sekä asioista puhuminen ja työyhteisön eri jäsenten tasavertainen kohtelu. ¢

KOONNUT MAIJA RAUHA

Tulehduskipulääke LVI-kategoriaan LISÄNEUVONTAA VAATIVIEN itsehoitolääkkeiden LVI-kategoriaan tulee ensimmäisenä tulehduskipulääkkeenä Orionin Pronaxen 250 mg, jonka vaikuttava aine on naprokseeni. Sitä on aiemmin käytetty Suomessa pitkään reseptilääkkeenä. Kyseessä on pitkävaikutteinen tulehdusta, kipua ja kuumetta lievittävä lääke, jota voidaan käyttää tilapäisten kiputilojen, kuten hammas- ja päänsäryn sekä lihas-, nivel- ja kuukautiskipujen hoitoon. Vastaavalla tavalla on tähän asti myyty jälkiehkäisyvalmisteita. Orionin teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia 15–80-vuotiaista suomalaisista oli sitä mieltä, että olisi hyvä, jos apteekeista saisi useampia lääkkeitä ilman reseptiä farmaseutin opastuksella. Erityisesti suomalaiset toivovat reseptivapaita lääkkeitä migreenin, kuukautiskipujen sekä silmä- ja virtsatietulehdusten hoitoon. Tutkimusyhtiö Cintin toteuttamaan kyselyyn vastasi marraskuussa 1 028 suomalaista. ¢ LÄHDE ORION

Mobiili lääkelista tukee kotihoitoa HOITOALAN ASIANTUNTIJAT, Lääketietokeskus ja Tieto ovat kehittäneet mobiiliratkaisun, jonka avulla lääkitystiedot ovat kotihoidon ammattilaisten käytettävissä suoraan potilastietojärjestelmästä. Sovelluksesta näkee potilaan ajantasaisen lääkelistan, jossa on lääkkeen nimi, annos, annosaika, aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä mahdolliset lääkitystä koskevat huomiot. Lääketie- Tiedon ja Lääketietokeskuksen tokeskuksen tuottamat tablettien asiantuntijat Tuomo Lehtovuori, Jukka Kirjavainen, Elli Leppä ja Topi Hanhela ja kapseleiden kuvat visualisoiosallistuivat uuden sovelluksen vat tiedon. Alkuvuodesta 2016 suunnitteluun. sovellukseen liitetään Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica® Lääketietokanta. Lifecare Kotihoidon Mobiiliin on poimittu laajasta tietokannasta juuri kotihoidon kannalta olennaiset ja hoitotyötä helpottavat tiedot. ¢ LÄHDE TIETO OYJ

Apurahatiedote SUOMEN FARMASEUTTISEN YHDISTYKSEN hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston apurahat. Rahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja 1) tieteellisestä tutkimustyöstä aiheutuviin kustannuksiin 2) tieteellisten kokousten järjestämiseen, 3) tieteellisiin kokouksiin tai tutkijan- ja jatkokoulutustilaisuuksiin osallistumista varten sekä 4) Suomen ja Viron välisen tutkijanvaihdon matka- ja majoituskuluihin. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa. Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta hakuaikana 1.–31.1.2016. Lisätietoja apurahahausta saa yhdistyksen kotisivuilta www.pro.tsv.fi/finpharmsociety tai sihteeriltä (leena.peltonen@helsinki.fi). ¢ SUOMEN FARMASEUTTISEN YHDISTYKSEN HALLITUS

27


»apteekkien joulutervehdykset

Hyvää joulua ja terveyttä vuodelle 2016!

28


Akaan Apteekki Alastaron apteekki Alppilan apteekki, Helsinki Apteekki Bulevardia, Helsinki Apteekki Lohjanharju, Lohja Apteekki Stella, Mikkeli Apteekki Syke, Stockmann Tampere Apteekkimaailma, Tampere Asikkalan apteekki Central-Apoteket, Mariehamn Erottajan apteekki, Helsinki Etelä-Haagan apteekki, Helsinki Flemingin apteekki, Helsinki Forssan II Kutomon apteekki Forssan Vanha Apteekki Haapaveden apteekki Halikon apteekki Haminan 3. Itäväylän Apteekki Hangon apteekki Harjavallan Apteekki Hartolan apteekki Hattulan apteekki, Parola Haukiputaan Apteekki Heinolan Keskusapteekki Helilän Keskus-Apteekki, Kotka Helmi apteekki, Lahti Helsingin 41. apteekki Megahertsi Helsingin Carelia apteekki Herttoniemen apteekki, Helsinki Hietalahden Apteekki – Sandvikens Apotek, Helsinki Hollolan Apteekki Hämeenlinnan 7. Jukolan apteekki Iin Apteekki Iisalmen Priima apteekki Iisalmen Ykkösapteekki Ilmajoen apteekki Ilomantsin apteekki Imatrankosken apteekki Inkeroisten apteekki, Kouvola Isonkyrön apteekki Ivalon apteekki Jalasjärven apteekki Joensuun 1. Keskusapteekki Joensuun 4. apteekki Atolli Jurvan apteekki Jämijärven apteekki Jämsänkosken apteekki Kaarinan apteekki Kaavin apteekki Kaivopuiston apteekki, Helsinki Kallion apteekki, Helsinki Kangasniemen apteekki Kannuksen apteekki Kasken apteekki, Turku Kauniaisten Apteekki-Grankulla Apotek Kauppaporvarin apteekki

Kaurialan apteekki, Hämeenlinna Keravan Keskusapteekki Kesälahden apteekki Kiimingin apteekki Kipparlahden apteekki, Helsinki Kirjavantolpan apteekki, Hyvinkää Kirkkonummen Uusi apteekki Klaukkalan apteekki Koivu Apteekki, Tampere Koivukylän apteekki, Vantaa Korpilahden apteekki Korson apteekki, Vantaa Koskikeskuksen apteekki, Tampere Kotkan kauppatorin apteekki Kouvolan uusi apteekki Kouvolan ykkösapteekki Kruununhaan apteekki Kuopion VI Niiralan Apteekki ​Kurikan 1. apteekki Kurun apteekki Kyllön apteekki, Jyväskylä Kyminkulman apteekki, Kouvola Kyrön apteekki Laitilan Ykkösapteekki Lapinjärven apteekki, Lappträsk apotek Lappajärven apteekki Lavian apteekki Lempäälän Keskus Apteekki Leppävirran Apteekki Liedon apteekki Lielahden apteekki, Tampere Luopioisten Apteekki Luvian apteekki Lönnrotinkadun apteekki, Helsinki Maaningan apteekki Malmin apteekki, Helsinki Martinlaakson apteekki, Vantaa Maskun apteekki Matinkylän Apteekki, Iso Omena, Espoo Munkkiniemen apteekki, Helsinki Munkkiniemen Puisto Apteekki, Helsinki Mäntsälän apteekki Nagu apotek, Nauvon apteekki Nakkilan apteekki Nokian Härki Apteekki Noormarkun apteekki Olarin apteekki, Espoo Orimattilan apteekki Oriveden apteekki ja Korkeakosken sivuapteekki Oulun 10. Kaijonharjun apteekki Oulun 11. Kastellin Apteekki Oulun 9. Myllyojan apteekki Oulunkylän apteekki, Helsinki Outokummun apteekki Palosaaren apteekki, Vaasa Parkanon apteekki

Pateniemen apteekki, Oulu Perhon apteekki Pieksämäen 2. Uusi apteekki Pieksämäen I Apteekki Pielaveden apteekki Pohjan apteekki, Pojo apotek, Pohjankuru Polvijärven apteekki Pomarkun Apteekki Porin 7. Pihlavan apteekki Porin Karhuapteekki Posion apteekki Pudasjärven apteekki Punkaharjun apteekki Punkalaitumen apteekki Pyhtään Apteekki - Apoteket I Pyttis Rantasalmen apteekki Reisjärven apteekki Riihikosken apteekki Rotuaarin apteekki Ruoveden apteekki Rääkkylän apteekki Saarenkylän apteekki Saarijärven apteekki Sallan apteekki Salon 6. Perniön apteekki Salon Vanha Apteekki Sammon apteekki Savitaipaleen apteekki Seinäjoen Keskus-Apteekki Siilinjärven apteekki Siltamäen apteekki, Helsinki Simonkylän apteekki, Vantaa Sipoon II Söderkullan apteekki Sodankylän apteekki Soinin apteekki Suoraman apteekki, Kangasala Sysmän apteekki Sörnäisten Apteekki, Helsinki Tampereen XV Hervannan apteekki Tapiolan Apteekki, Espoo Tervolan apteekki Tesoman apteekki, Tampere Torniomäen apteekki, Kouvola Töysän apteekki Töölön apteekki, Kampin Kauppakeskus, Helsinki Uudenkaupungin 2. Uusi apteekki Uuraisten apteekki Vaalan apteekki Varpaisjärven apteekki Veikkolan apteekki Vesannon apteekki Viherlaakson apteekki, Espoo Viitasaaren apteekki Voikkaan apteekki, Kouvola Zeppelinin Apteekki, Kempele

29


joulutervehdykset joulutervehdykset Âťapteekkien

KUUSAMON KESKUSAPTEEKKI

Ristiinan apteekki

30


»otx

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVA DREAMSTIME

10 syytä käyttää hunajaa HUNAJAA EI SAA MYYDÄ TERVEYSVÄITTEIDEN AVULLA, MUTTA SITÄ ON KÄYTETTY LÄÄKINNÄLLISIIN TARKOITUKSIIN JO AINAKIN 4 000 VUODEN AJAN.

5 6 7 1

Monipuolisen sokerikoostumuksensa ansiosta hunaja sopii hyvin URHEILIJOILLE suorituksen aikana ja sen jälkeen. Hunajainen urheilujuoma oli Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa paremmin siedetty kuin kaupallinen valmiste. Ohje osoitteesta www.hunaja.net.

2 3

RUOANLAITOSSA hunaja sopii moneen: salaatinkastikkeisiin, marinadeihin, uunijuureksiin, liha- ja kanapatoihin, tomaattikastikkeeseen. Herkullisia makupareja ovat hunaja ja suolakurkut sekä hunaja ja kreikkalainen jogurtti. Osoitteessa www.hunaja.fi on paljon hunajareseptejä.

Hunaja sopii erinomaisesti myös SÄILÖNTÄÄN sokerin sijasta antimikrobisten ominaisuuksiensa ansiosta.

4

Korvaa LEIVONNAISISSA 1,5 dl sokeria 1 dl:lla hunajaa. Vähennä hieman nestemäärää, laske lämpötilaa ja pidennä kypsymisaikaa. Hunajalla makeutetut kakut ja sämpylät pysyvät tuoreina tavallista pidempään.

Lusikallinen hunajaa päivässä auttaa pitämään flunssan loitolla. Lämmittävä HUNAJATOTI syntyy mittaamalla isoon lasiin tai mukiin 2 rkl rommia tai konjakkia, 1 rkl hunajaa ja kaatamalla kiehuvaa vettä päälle. Tuore inkivääri, hunaja ja sitruuna ovat raikkaan flunssajuoman aineksia. Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti on tutkinut hunajan ANTIBAKTEERISTA VAIKUTUSTA pneumokokki- ja muihin bakteereihin. Erityisen aktiivisiksi osoittautuivat suomalaiset horsma-, kanervaja tattarihunajat, mutta myös puolukka- ja lakkahunaja todettiin tehokkaiksi.

Eniten tutkimustuloksia on hunajan käytöstä YSKÄN HOIDOSSA. Lapselle noin puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa annettu hunaja helpottaa yöllistä yskimistä. Annos on pari teelusikallista (10 grammaa). Alle 1-vuotiaille ei kuitenkaan pidä antaa hunajaa.

8 9 10

Hunajan bakteerien kasvua ehkäisevä vaikutus perustuu glukoosioksidaasi-entsyymiin, happamuuteen ja vety­ peroksidiin, jota on hunajassa noin 1 mmol/l. Monissa HAAVANHOITOVALMISTEISSA on hunajaa, ja sitä voi myös käyttää suoraan iholle nirhaumiin ja rakkoihin sekä auringonpolttamiin. Hunaja voi myös nopeuttaa huuliherpeksen paranemista.

SAUNAHUNAJASSA on usein mukana kuorivaa siemenrouheita tai eteerisiä öljyjä. Hunaja sisältää lihasten palautumista edistäviä aineita sekä ihoa hoitavia entsyymejä. Puhdistava hunajanaamio syntyy sekoittamalla 2 rkl maustamatonta jogurttia, 1 rkl hunajaa ja 1 tl appelsiini- tai sitruunamehua. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristö­instituutti on tutkinut SIITEPÖLYALLERGIAN SIEDÄTYSHOITOA hunajalla. Siedätystä varten valmistettua, siitepöly­ pitoista hunaja­valmistetta ja luomuhunajaa käyttäneillä koivuallergikoilla oli selvästi vähemmän oirepäiviä kuin vertailuryhmällä. Valmistetta saa nettikaupasta, lisätietoja: www.kerimesi.fi.

31


DECUBAL voiteet erittäin kuivalle iholle DECUBAL Clinic Cream

DECUBAL Repair Cream . 70% rasvapitoisuus

. 38% rasvapitoisuus

. sisältää keramideja, ihon

. kuivan ihon

omia rasva-aineita

päivittäiseen hoitoon

. B3 -vitamiini edistää ihon

koko vartalolle . pitkävaikutteinen

uusiutumista

kosteutus

Decubal Clinic Cream SV-korvattavat pakkaukset: 250 g, 475 g ja 1000 g Muut pakkauskoot: 100 g

www.decubal.fi

11/2015

Decubal Repair Cream SV-korvattavat pakkaukset: 250 ml Muut pakkauskoot: 100 ml


»jäsen- ja koulutussivut Jäsen- ja koulutussivuilla kerrotaan syyskokouksen päätöksistä. Katere Sharifpour luotaa viimeisessä Puheenjohtajalta-palstassaan mennyttä ja tulevaa. Julkistamme myös ensi kevään Proviisoripäivän alustavan ohjelman ja julistamme ensi vuoden apurahat haettaviksi.

MUISTA! • PROVIISORIPÄIVÄN 19.3.2016 Early bird -jäsenhinta 69 € voimassa vuoden loppuun saakka!

Toimisto tiedottaa

a. tiin Hotelli Torniss ä jäseniltaa vietet ist mä sim en n se kanssa Proviisoriyhdistyk styössä KRKA:n toteutettiin yhtei Koulutustilaisuus

Anne Tammimäki

Yhdistykselle uusi puheenjohtaja Suomen Proviisoriyhdistyksen syyskokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi proviisori, farmasian tohtori ANNE TAMMIMÄEN. Hänen toimikautensa alkaa ensi vuoden alussa. Puheenjohtaja KATERE SHARIFPOUR jatkaa yhdistyksen hallituksen jäsenenä. ¢

• Proviisoriopiskelija, hae Opiskelijan ProMentor -ohjelmaan 17.1. mennessä (lisätietoa sivulla 38). • Opiskelijoiden harjoittelemaan lähtevien tilaisuudet pidetään tammikuussa – seuraa postiasi. • Jäsen, muista ilmoittaa olosuhdemuutoksestasi ja varmista, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla. • Unohditko tilata jäsenkalenterin vuodelle 2016? Ei hätää, ylimääräisiä löytyy vielä nopeimmille. Ota yhteyttä toimistoon! • IAET-kassan jäsenmaksu vuodelle 2016 säilyy ennallaan (105 €).

YHDISTYKSEN TOIMISTOLLA kysymyksiisi vastaavat SUVI HEISKANEN ja VILLE-MATTI MÄKINEN: toimisto@proviisoriyhdistys.net p. (09) 177 771 arkisin klo 10–16 ¢ OLETKO SAANUT meiltä viime aikoina jäsensähköpostia? Sähköposti on nopein viestintäkanavamme, pidäthän sähköpostiosoitteesi meillä ajan tasalla. ¢

33


»ajankohtaista TEKSTI VILLE-MATTI MÄKINEN JA SUVI HEISKANEN KUVA MARKKU OJALA

Proviisoriyhdistyksen vuosi 2016 tarjoaa laatua ja lisäarvoa ENSI VUODEN TOIMINNASSA PANOSTETAAN LAADUKKAISIIN JA AJANMUKAISIIN JÄSENPALVELUIHIN SEKÄ PROVIISORIN ROOLIIN OSANA RATIONAALISTA LÄÄKEHOITOA. PROVIISORIYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JÄRJESTETTIIN LAUANTAINA 28. MARRASKUUTA. KOKOUKSESSA HYVÄKSYTTIIN ENSI VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SEKÄ VALITTIIN UUSIA HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA VARAJÄSENIÄ. PUHEENJOHTAJAKSI VALITTIIN ANNE TAMMIMÄKI.

P

roviisoriyhdistys aloittaa jälleen vilkkaan toimintavuoden, johon liittyy proviisorien ammatillisen roolin vahvistaminen, toiminnan laadun kehittäminen, kasvusuunnitelmia sekä verkkosivuuudistus. Myös jäsenpalveluiden kehittäminen ja opiskelijoiden ProMentor-ohjelma toteuttavat vuoden teemaa: Laatua ja lisäarvoa jäsenille sekä yhdistyksen sidosryhmille. Toiminnan painopisteitä ovat laadukkaiden ja ajanmukaisten jäsenpalvelujen tarjoaminen, Rationaalinen lääkehoito -ohjelma ja yhdistyksen taloudellisen toiminnan kehittäminen. Tähän liittyy systemaattista kehitystyötä, ammatillista edunvalvontaa yhdistyksen työryhmätyöskentelyn avulla sekä kasvustrategia, jolla entisestään vahvistetaan Proviisoriyhdistyksen asemaa farmasian alan toimijana. Proviisoriyhdistyksen ammatillista edunvalvontaa ja lääkealan kehittämiseen tähtääviä hankkeita varten perustetaan oma rationaalisen lääkehoidon työryhmä. Työryhmä saa osaksi toimintaansa myös yhdistyksen lääkemääräysten uusimishankkeen (RU-hanke). Proviisoriyhdistys toimii myös aktiivisesti sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmassa yhtenä sidosryhmänä. MONIPUOLISTA KOULUTUSTA

Proviisoriyhdistyksen koulutustarjonta on jatkossakin monipuolista ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja muut järjestelyt tehdään laadukkaasti ottaen huomioon sekä proviisorien että työelämän tarpeet. Yhdistyksen näkyvin koulutustapahtuma, keväisin järjestettävä Proviisoripäivä, täyttää 30 vuotta. Sekä Proviisoripäivän että jo 9. kerran järjestettävän Joka Proviisorin Ajankohtaisseminaarin eli Talousseminaarin kiinteänä osana tulee myös tulevaisuudessa olemaan kattava lääkealan näyttely. Proviisoripäivän alustava ohjelma löytyy verkkosivuiltamme sekä tämän Proviisorin sivulta 37. Yhdistys järjestää lisäksi muun muassa esimies- ja talouskoulutusta yhteistyössä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen kanssa sekä koulutuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Yhtenä vuoden 2016 tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia etäkoulutuksen järjestämiseen.

34

Yhdistyksen toimintaan mahtuu aina mukaan aktiivisia jäseniä. ProMentor­työryhmän jäsen MARI SAVOLAINEN asettui malliksi.

JÄSENMAKSUT PYSYVÄT ENNALLAAN

Jäsenmaksuja nostettiin edellisenä vuonna johtuen IAET-kassan maksujen noususta. Tänä vuonna kuitenkin kassamaksujen osuus on pysynyt ennallaan eikä jäsenmaksuja ollut tarvetta nostaa. Jäsenmaksuihin luotiin uusi kannatusjäsenmaksuluokka, joka mahdollistaa normaalin jäsenmaksun lisäksi vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun. Apteekkarien kannatusjäsenmaksua nostettiin hieman. Ensi vuoden jäsenmaksut esitellään sivulla 36. UUSI UPEA TIIMI

Syyskokouksen sääntömääräisiin asioihin kuuluvat myös uusien luottamushenkilöiden vaalit. Kokous valitsi jäsenistöstään upean ja monipuolisella osaamisella varustetun joukon proviisoreita ja proviisoriopiskelijoita edustamaan yhdistystä ja toteuttamaan yhdistyksen tavoitteita. Proviisoriyhdistyksen uutta hallitusta luotsaa puheenjohtajaksi valittu proviisori, FaT ANNE TAMMIMÄKI (Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta). Sekä hallituksen varsinaisen jäsenen että varajäsenen paikkoja oli avoinna kuusi. Vuoden 2016 hallituksen jäseniksi valittiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle jatkamaan nykyisessä hallituksessa toimivat LIISA KANNINEN, VILLE OINIO, CHARLOTTA SANDLER ja KATERE SHARIFPOUR. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin MARKKU HELMINEN ja MINNA PAPPILA. HEIDI HELMISEN ja JUULI LAMBERGIN hallituskausi jatkuu. Hallituksen varajäseniksi valittiin SAMI HYVÖNEN, JOUNI KUSNETSOFF, HENNA KYLLÖNEN, HELINÄ MINKKINEN, SUSANNA PARTTI ja TIINA SILÉN. JARNO KAARLAKSEN ja NIINA SUNIN varajäsenkausi on kesken. Uusi hallitus järjestäytyy tammikuussa, jolloin yhdistyksen valiokunnat muodostetaan. Lämpimästi onnea ja menestystä uudelle hallitukselle! ¢


»puheenjohtajalta Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus 2015 Varsinaiset jäsenet: PUHEENJOHTAJA KATERE SHARIFPOUR, lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja, Baxalta Finland Oy, katere.sharifpour@fimnet.fi 1. VARAPUHEENJOHTAJA, VIESTINTÄVASTAAVA CHARLOTTA SANDLER, proviisori, Herttoniemen apteekki, charlotta.sandler@gmail.com 2. VARAPUHEENJOHTAJA VILLE OINIO, tohtori­-koulutettava, Helsingin yliopisto, ville.oinio@helsinki.fi TALOUDENHOITAJA ILONA ISO-MUSTAJÄRVI, tutkimus­koordinaattori, EPID Research Oy, ilona.isomustajarvi@gmail.com KOULUTUSVASTAAVA, PROMENTOR-VASTAAVA LIISA KANNINEN, tohtori­koulutettava, Helsingin yliopisto, liisa.kanninen@gmail.com OPISKELIJAVASTAAVA HEIDI HELMINEN, proviisori­opiskelija, Helsingin yliopisto, heidi.helminen@helsinki.fi LÄÄKETEOLLISUUSPOOLIN PUHEENJOHTAJA TIMO OVASKA, Medical Science Manager, Sobi, timo.ovaska@fimnet.fi JUULI LAMBERG, proviisori, Pirkkalan apteekki, juulilamberg@gmail.com VIRPI KAIVORINNE, asiakaspalvelu­päällikkö, Yliopiston Apteekki, virpi.tiiro@gmail.com

Suomen Proviisoriyhdistys ry TOIMISTO Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 HELSINKI Puh. (09) 177 771, fax (09) 6843 9911, toimisto@ proviisoriyhdistys.net JÄRJESTÖ- JA EDUNVALVONTAPROVIISORI SUVI HEISKANEN, proviisori, gsm 045 636 0196, suvi.heiskanen@proviisoriyhdistys.net TOIMINNANJOHTAJA VILLE-MATTI MÄKINEN, proviisori, Proviisori-lehden päätoimittaja, gsm 050 352 0771, ville-matti.makinen@proviisoriyhdistys.net

Tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista PROVIISORIEN TYÖLLISYYSTILANNE on tilastollisesti hyvä ja viimeisin jäsenten palkkakyselyyn perustuva arvio proviisorien työttömyysasteesta on noin 2–3 prosenttia. Työttömyyskassastamme saamiemme tietojen mukaan työttömyystilanteessa ei viime kuukausina ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhden tuoreen vertailukohdan antaa Akavan syyskuussa julkaisema työttömyyskatsaus, jonka mukaan työttömien työnhakijoiden osuus korkeakoulutetusta työvoimasta oli tämän vuoden elokuussa 6,5–6,7 prosentin luokkaa. Useilla aloilla työttömien määrä oli kasvanut huomattavasti. Nämä luvut ovat luonnollisesti vain suuntaa antavia jo senkin takia, että kaikki työllistyneet eivät välttämättä tee oman alan töitä ja osa opiskelee toista tutkintoa tai on venyttänyt valmistumistaan. Joka tapauksessa voidaan todeta, vaikkakin vähän yleistäen, että proviisoriksi opiskeleminen kannattaa edelleen. HYVISTÄ TYÖLLISYYSNÄKYMISTÄ huolimatta osalla valmistuvista proviisoreista sekä pidempään alalla olleista on haasteita työllistyä ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. Avoimia työpaikkoja on haussa proviisoreille suhteellisen vähän, ja haettaviin paikkoihin vaaditaan monesti jo pidempää työkokemusta. Proviisorien työtilanteeseen vaikuttavat muun muassa yliopistojen proviisorin koulutusohjelmien sisäänottomäärät sekä proviisorien erikoistumismahdollisuudet. Koulutusohjelmien sisäänottomäärillä tulisi pyrkiä vastaamaan pidemmän aikavälin työllisyystarpeeseen, kun taas erikoistumismahdollisuuksien tulisi auttaa erottautumaan muista hakijoista töihin hakiessa. Näiden lisäksi väestön ikääntymisen ja tätä kautta eläkkeelle jäävien proviisorien määrän kasvu luonnollisesti vaikuttaa myönteisesti proviisorien työllistymisnäkymiin. MYÖS PROVIISORIEN toimialaympäristön muutokset tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden työpaikkoihin ja työrooleihin. Kaikilla sektoreilla on jo tapahtunut muutoksia, jotka tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Tässä meidän tulee olla avoimia erityisesti mahdollisuuksille laajentaa proviisorien perinteistä työkuvaa uusiin rooleihin terveyden- ja lääkealan huippuosaajina. Ehkä myös tällä hetkellä vallitseva start up -henki avaa proviisoreille uusia ovia.

KAKSI VIIME vuotta alamme näköalapaikalla ovat antaneet minulle todella positiivisen kuvan proviisoreista tänään ja kyvystämme mukautua onnistuneesti ympäristön tuomiin haasteisiin. Työkenttämme on laajentunut, ja tätä kehitystä tulee pitää yllä myös tulevaisuudessa monipuolista osaamistamme hyödyntäen. Haluan edelleenkin painottaa, että yhtenä keskeisenä tekijänä on uskallus heittäytyä uusille urapoluille ja toimia tienraivaajana seuraaville proviisorisukupolville – esimerkiksi terveysteknologiasta on uumoiltu tulevaisuuden menestysalaa Suomessa. Ollaan siis rohkeita, uskaliaita ja tuetaan toisiamme kaikessa, mihin keksimmekin lähteä. MENTÄESSÄ KOHTI ensi vuotta olen erittäin tyytyväinen Proviisoriyhdistyksen ensi vuoden hallituskokoonpanoon, johon olemme saaneet koottua todella laaja-alaista kokemusta eri sektoreilta. Olen varma, että myös ensi vuodesta tulee yhdistyksen kannalta menestyksekäs. NÄIHIN AJATUKSIIN päättelen tätä vuotta ja puheenjohtajakauttani. Lopuksi haluan vielä kiittää jäseniämme, yhdistyksen nykyistä hallitusta sekä kaikkia toiminnassa mukana olleita ja yhteistyökumppaneitamme. Rauhallista joulunaikaa ja mielenkiintoisia haasteita vuodelle 2016! ¢ KATERE SHARIFPOUR,

puheenjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys

35


»ajankohtaista Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenmaksut 2016 TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUVA PROVIISORIJÄSEN PÄÄTOIMEN MUKAAN:

Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, Kelan, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät .........................35 euroa/kk Osa-aikaisesti (15–30 h/vko työskentelevät) tai yliopistolla työskentelevät ......................................................26,25 euroa/kk Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät ja ei työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva) sekä ulkomailla asuvat ...............17,50 euroa/kk TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUMATON PROVIISORIJÄSEN PÄÄTOIMEN MUKAAN:

Proviisoriyhdistyksen apurahat 2016 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, PD-opintoja tai muita erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikunnassa on yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. Lisäksi Proviisoriyhdistyksen hallituksella on oma edustaja apurahatoimikunnassa.

Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, Kelan, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät ...............26,25 euroa/ kk Osa-aikaisesti (15–30 h/vko työskentelevät) tai yliopistolla työskentelevät ............................................................17,50 e/ kk Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät ja ei työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva) ........................................................17,50 e/ kk PROVIISORIOPISKELIJA TAI VARUSMIESPALVELUSTA SUORITTAVA JÄSEN:

Työttömyyskassaan kuuluva .........................................................39 euroa/vuosi Työttömyyskassaan kuulumaton ..................................................39 euroa/vuosi Proviisoriopiskelija, joka liittyy jäseneksi 30.6. jälkeen, maksaa vain puolet jäsenmaksustaan. Valmistumista seuraavana kalenterivuonna siirrytään kuukausijäsenmaksuihin. Ulkomailla asuvat proviisorijäsenet...............................................65 euroa/vuosi (ei sisällä työttömyyskassamaksua) Apteekkarin kannatusjäsenmaksu............................................. 150 euroa/vuosi

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ SEURAAVAT ASIAT:

• apurahan käyttötarkoitus • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma • toivomus apurahan suuruudesta • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.). Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Hakemuslomake ja lisätietoa hakemisesta: www.proviisoriyhdistys.net/apurahat2016 Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivillä 19.3.2016 ja Proviisori-lehdessä 2/2016. Hakemusten tulee olla perillä 5.2.2016 mennessä joko sähköisesti (toimisto@proviisoriyhdistys.net) tai postitse osoitteella: Suomen Proviisoriyhdistys ry, Apurahatoimikunta, Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs). 00100 Helsinki.

36

Seniorijäsenen kannatusjäsenmaksu......................................... 125 euroa/vuosi Jäsenen kannatusjäsenmaksu: vapaaehtoinen maksu Proviisoriyhdistykselle

MAKSUTAVAT:

Eräpäivät 25.2. ja 31.8. 1) Työnantaja perii palkasta ja suorittaa kuuden kuukauden maksut yhdistykselle kaksi kertaa vuodessa eräpäivinä tai kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Muista täyttää suoraperintälomake! 2) Jäsen maksaa itse kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden maksut eräpäivinä. 3) Jäsen maksaa itse koko vuoden (12 kk) maksut tammikuun eräpäivänä. Maksaessasi muista käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi. Muusta maksutavasta voi sopia Proviisoriyhdistyksen toimiston kanssa.


PROVIISORIPÄIVÄ 2016

30 vuotta – Laatua ja lisäarvoa 19.03.2016 Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki LAAJA LÄÄKEALAN NÄYTTELY – YHTEISTYÖKUMPPANI, VARMISTA NÄKYVYYTESI! 1A 9.15–11.15 Apteekki muutoksessa – mitä tekee proviisori? • Apteekinhoitajan vastuut ja velvollisuudet • Apteekkitarkastukset • Apteekkari vaihtuu – muutos hallintaan • Ammattiapteekin kehittäminen uudessa apteekissa

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: Farmasian tohtorit – keskustelutilaisuus 14.45–15.30 Verkostoitumistilaisuus farmasian tohtoreille ja jatko-opiskelijoille Farmasian tohtorien uratarinat, verkostoidu, keskustelua farmasian tohtoreista nyt ja tulevaisuudessa. Ilmoittaudu tilaisuuteen Proviisoripäivän ilmoittautumislomakkeella.

1B 9.30–11.30 Palveluiden ulkoistaminen lääketeollisuudessa – laatua ja lisäarvoa? • Ulkoistamisen trendit meillä ja maailmalla • Farmaseuttisten käännösten laatu hallintaan! • Health appsit, tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaiset

Proviisoripäivän 30-vuotisjuhla – Cocktailtilaisuus Juhlapuheenvuoroja, musiikkia, hyvää ruokaa ja upeita kollegoja Apurahojen, opintopalkintojen ja Proviisorikollega-palkinnon julkistaminen. ILMOITTAUTUMINEN JA AJANTASAINEN OHJELMA:

www.proviisoriyhdistys.net/proviisoripäivä Lounas 11.15–13.00 OSALLISTUMISMAKSUT

II 13.00–14.45 Paneelikeskustelu: Uudet lääkehoidot – riittävätkö rahat ja taidot • Tutkimuksen taso Suomessa • Tutkimuksen rahoitus Suomessa nyt • Miten varmistetaan osaaminen tulevaisuudessa • Uudet lääkehoitoyhdistelmät • Riittääkö raha hoitaa kaikkia potilaita, hoitojen saatavuus • Syöpälääkkeet • Tulevaisuuden visiot III 15.30–17.45 Proviisori – vahva kehittäjä • Vahvuudet ja työ • Kehityskeskustelut romukoppaan? • Rationaalinen lääkehoito ja proviisorin reseptinuusimishanke Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen 14.45–15.30

Osallistumismaksu kattaa luennot, seminaaripäivän luentomateriaalit (sähköisessä muodossa), aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan. Lisäksi Proviisoripäivän aikana on aiempien vuosien tapaan mahdollisuus tutustua myös kattavaan lääkealan näyttelyyn. Illan cocktail-tilaisuudessa musiikista vastaa jälleen suosittu Nitrodisco. Proviisoriyhdistyksen proviisorijäsenet ja kannattaja-apteekkarit: –31.12.2015: 69 EUR 1.1.2016–29.2.2016: 89 EUR 1.3.2016–11.3.2016: 129 EUR Proviisoriyhdistyksen proviisoriopiskelijajäsenet: 39 EUR Muut osallistujat: –29.2.2016: 129 EUR 1.3.2016–11.3.2016: 149 EUR Muut proviisoriopiskelijat: 59 EUR

Tervetuloa Proviisoripäivään!


»koulutusta Opiskelijan ProMentor on täällä! SUOMEN PROVIIVISORI­ YHDISTYKSEN OPISKELIJAN PROMENTOR-OHJELMA STARTTAA MAALISKUUSSA 2016! Opiskelijan ProMentor-ohjelma on Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijajäsenille suunnattu ryhmämentorointiohjelma. Jos opiskelet proviisoriksi Helsingin yliopistossa ja olet Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsen, voit hakea mukaan ProMentor-­ohjelmaan täyttämällä hakulomakkeen 17.1.2016 mennessä. Lisätiedot ja hakuohjeet: www.proviisoriyhdistys.net/ opiskelijanpromentor

Järjestäjänä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus yhteistyössä Proviisoriyhdistyksen kanssa. Koulutuspaikka Runeberginkatu 22-24, Helsinki.

Talouden perusteet proviisoreille 12.–13.4.2016 (12.4. klo 12–18, 13.4. klo 9–16) Koulutuksessa käydään läpi apteekkiyrityksen tuloslaskelman rakenne ja henkilökunnan sekä yrittäjän vaikutusmahdollisuudet siihen. Lisäksi perehdytään apteekin taseeseen ja rahoituslaskelmaan. Näitä talouden hoidon kulmakiviä täydentävät varsinkin apteekin tunnuslukuihin, hinnoitteluun ja budjetointiin liittyvät osiot. Talouden perusteet proviisoreille, alustava ohjelma: • Talous liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa • Tuloslaskelma koon ja kannattavuuden mittarina • Apteekkiyrityksen tuloslaskelman erityispiirteitä. Mikä siinä on olennaista? • Tase tutummaksi ja käyttöön • Vähän apteekkiyrityksen tunnusluvuista: valinta, tulkinta, merkitys, käyttö • Investoinnit, käyttöpääoma ja rahan riittävyys • Hinnoittelu tuloksen välittömänä tekijänä, hinnoittelun tekniikkaa • Budjetit, mitä tarvitsen ja miten sen teen • Talousseuranta ja sen kehittäminen Kouluttajana Lasse Karjalainen, Simulo Oy. Osallistujat saavat ohjelman yhteydessä käyttöönsä Simulo-taloustyökaluja. Hinta: Proviisoriyhdistyksen jäsenille 490 euroa, ei-jäsenille 650 euroa (alv 0%). Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Aira Davidsson, aira.davidsson@aalto.fi, puh. 040 7568 717.

38

Markkinoinnin perusteet proviisoreille –Markkinointi ja markkinointiviestinnän keinot

7.–8.6.2016 (7.6. klo 12–18, 8.6. klo 9–16) • Haluatko tuloksia markkinoinnilla? • Hyötyykö apteekki somesta? • Missä on asiakkaasi? Mitä proviisori tarvitsee, jotta pystyy osallistumaan apteekkiyrityksen kustannustehokkaaseen markkinointiin? Koulutuksen aikana osallistujat käyvät läpi apteekkiyritykselle soveltuvaa markkinointisuunnitelmaa, markkinointiviestinnän kustannustehokkuutta ja toimivia keinoja, myymälämarkkinointia osana markkinointiviestintää, kanta-asiakasmarkkinoinnin keinoja ja hyötyjä. Ohjelmaan sisältyy myös esitys somen hyödyntämisestä osana apteekkiyrityksen markkinointikeinoja. Osallistujat saavat markkinointisuunnitelmapohjan hyödynnettäväksi omia suunnitelmia laatiessaan. Hinta: Proviisoriyhdistyksen jäsenille ja kannattajajäsenille 490 euroa, ei-jäsenille 650 euroa (alv 0%). Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Aira Davidsson, aira.davidsson@aalto.fi, puh. 040 7568 717.


Tavoitteena terveys ja toimintakyky

KUTSU REKISTERÖITYMÄÄN Lääkäripäivät 2016 näyttelyyn Lääkäreille, lääketieteen opiskelijoille (4., 5. ja 6. vuosikurssi), hammaslääkäreille, eläinlääkäreille, proviisoreille ja farmaseuteille.

Messukeskus 13.–15.1.2016 Avoinna • Öppen • Opening hours keskiviikko 13.1.2016 klo 8 –17 torstai 14.1.2016 klo 8 –17 perjantai 15.1.2016 klo 8 –16

Tapahtuman avajaiset keskiviikkona 13.1.2016 klo 17 Näkökulma-lava Maksuttomia tietoiskuja ja ajankohtaisia debatteja ● Debateissa pohditaan muun muassa turhia sairauslomia ja elintapoja

n ttelyy a y ä n röidy soitteess i e t s i k Re tta o yttely.f e s k u t veloi ipaivatna r laaka

Plaza, uusi ohjelma-alue P M Maksutonta ohjelmaa, muun muassa: ● Nettiterapiat –erikoissairaanhoitoa kotiin ● Sikiölääketieteen uudet hoitomahdollisuudet

13.–15.1.2016 | Messukeskus | Expo and Convention Centre Helsinki


Uu

KYSY APTEEKISSA

12 tunniksi

Pronaxen 250 mg – lisäneuvontaa vaativa itsehoitolääke

! Tämä valmiste kuuluu lisäneuvontaa vaativiin itsehoitolääkkeisiin. Saat apteekista lisätietoa valmisteesta, sen käytöstä ja varotoimista lääkevalmisteen luovuttamisen yhteydessä.

!

Pronaxen 250 mg on uusi tulehduskipulääke itsehoidossa. Se vaikuttaa pitkään ja sopii lyhytaikaiseen käyttöön. Kysy Pronaxenia farmaseutilta. Valmistettu Suomessa. Pronaxen 250 mg, tabletit. Tilapäisten kiputilojen, kuten hammassärky, päänsärky ja kuukautiskivut, hoito sekä kuumeen alentaminen. Vaikuttava aine naprokseeni. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos saat allergisia reaktioita muista särkylääkkeistä, sinulla on vatsahaava, sydän-, munuais- tai maksasairaus, kuivumistila tai olet raskaana. Ei tule käyttää alle 12-vuotiaille nuorille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoko 10 tabl.

Lisätietoja numerosta 010 426 2928 010 426 ark. klo 8–16 8–16.

11/2015

s u tu