Page 1

6

Tulossa: Eulääkemääräys

18

Katariina volotinen

28

joulutervehdykset

32

pro pharmacia

34

promentorohjelma

36

Käärmeen vuosi

37

proviisoripäivä 2014

SUOMEN PROVIISORIyhDISTyKSEN LEhTI 4|2013

JÄSENKYSELY

Asiantuntijuus esiin

Susanna Hautakangas ja muut proviisorit kertovat »Älypuhelin hoidon tukena»Kannustava palkitseminen »


Voltaren. Suomen ostetuin kipugeeli*

Toisin kuin tabletit, Voltaren Forte hoitaa täydet 12 tuntia juuri siellä, missä kipu tuntuu.

www.voltaren.fi * SLD: tukkumyyntitilasto 09/2013 MAT

Voltaren Forte (diklofenaakki) geeli lihas- ja nivelkipujen lyhytaikaiseen paikallishoitoon aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Nivelrikon hoitoon vain yli 18-vuotiaille. Voltaren Fortea hierotaan kipeytyneelle alueelle 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein. Vain terveelle iholle. Geelin joutumista silmiin tai limakalvoille tulee välttää. Jos olet allerginen diklofenaakille, muille tulehduskipulääkkeille tai jollekin valmisteen apuaineelle, älä käytä Voltaren Fortea. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärin kanssa. Ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Novartis Finland Oy, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo. CHCC 112013


»sisältö 4/2013 5

PÄÄKIRJOITUS Lisää vastuullista itsehoitoa tulevaisuudessa

6

AJASSA EU-lääkemääräys. Lääketaksa. Työehtosopimukset. RMP. Kirjat. Uusiin tehtäviin: Joonas Salo.

10

JÄSENKYSELY Susanna Hautakangas, Hanna Haataja, Niko Helkimo, Maija Saarenpää ja Paavo Tanskanen avaavat kyselyn teemoja.

16 18

OTX Lähtölaskenta chilin ystäväksi.

21

FIP 2013 Näkökulmia lääketeollisuuteen. Puhelinsovellukset hoidon tukena. Munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoito.

27 28 31 32 32

TALOUSSEMINAARI Millainen palkitseminen motivoi?

37 38 39

MINÄ, MISSÄ, MILLOIN Katariina Volotinen toimii apteekinhoitajana Norjassa.

JOULUTERVEHDYKSET Apteekit toivottavat hyvää joulua. JÄSENSIVUT Tule mukaan valiokuntiin!

10 jÄsenKysely luotasi myös proviisorien käsityksiä työelämästä ja sen muutoksista. Proviisori-lehti haastatteli kyselyn tueksi susanna hautaKangasta ja neljää muuta jäsentä.

18 Katariina volotinen kertoo, millaista on apteekinhoitajana vuonojen maassa.

28

VARAPUHEENJOHTAJALTA Opiskelijavalintojen uudistus. AJANKOHTAISTA Pro Pharmacia. ProMentor. Käärmeen vuosi. PROVIISORIPÄIVÄ 2014 Alustava ohjelma.

tunnelmallista joulua ja terveyttä vuodelle 2014 toivottavat niin apteekit kuin Suomen Proviisoriyhdistyskin.

23

puhelinsovellusten KÄyttö terveyden tukena oli yksi dublinin FIP-kongressin kiinnostavista aiheista.

AJANKOHTAISTA Apurahat ja palkinnot. YHTEYSTIEDOT

»toimittajalta »muistaaKo joKu vielÄ turKinpippurin? Kasvatin sellaista ikkunalla 1970-luvulla. Äitini

mielestä kasvin kauniin punainen hedelmä oli aivan liian tulinen ruoanlaittoon. Nykyään silppuan chiliä tämän tästä pataan, ja nuoret miehet kilpailevat tulisimman chilin kasvatuksesta. Lisää asiaa chileistä ja niiden käytöstä löytyy sivulta 16. Suun polte muuten lieventyy parhaiten kylmällä maidolla tai jäätelöllä.

proviisorin ToimiTussiHTEEri MAIJA RAUhA

3


SVkorvattavuus 1.12.2013

DERMALOG Skin-cure 50 ml ja 200 ml Erikoisvoide kuivalle ja erittäin kuivalle iholle Sisältää luonnollisia lipidejä (keramideja) Säilytysaineeton, hajusteeton ja väriaineeton Sopii kaikille ihotyypeille, ei kirvele Rasvapitoisuus 63 %, pH 7 SV-korvattava: 200 ml 1.12.2013 alkaen vh 11,28 €

Vain apteekista

590-100 Kosmetiikka

www.dermalog.fi www.stada.fi


»pääkirjoitus JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.) 00100 Helsinki Puh. (09) 177 771 Gsm 050 352 0771 Fax (09) 6843 9911 www.proviisoriyhdistys.net TOIMITUS Päätoimittaja Henna Halonen henna.halonen@proviisoriyhdistys.net Gsm 040 964 1829 Toimitussihteeri Maija Rauha (OS/G Viestintä) maija.rauha@osg.fi Puh. 0207 806 886 www.osgviestinta.fi TAITTO Mikko Koistinen (OS/G Viestintä) mikko.koistinen@osg.fi Puh. 0207 806 867 AVUSTAJAT Sini Eskola, Hanna Haataja, Satu Harju, Susanna Hautakangas, Asko Heikkilä, Suvi Heiskanen, Niko Helkimo, Jonna Korkeaviita, Harri Kyllönen, Markku Ojala, Maria Palin, Johanna PeltoTimperi, Maija Saarenpää, Joonas Salo, Katere Sharifpour, Paavo Tanskanen, Virpi Tiiro, Anna Kaisa Tolvanen, Katariina Volotinen PAINO Kirjapaino Uusimaa Painos 4 400 kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy Henna Halonen Gsm 040 964 1829 OSOITTEENMUUTOKSET toimisto@proviisoriyhdistys.net Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttämättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti

441 763 Painotuote

Lisää vastuullista itsehoitoa tulevaisuudessa lÄÄKepolitiiKKa 2020 -asiaKirjassa linjataan, että potilaiden omaa roolia on lisättävä pitkäaikaissairauksien ja helposti itse hoidettavien oireiden hoidossa, että itse- ja omahoidon onnistumista tuetaan terveydenhuollon ammattilaisen neuvonnalla ja että kehitetään keinoja turvallisen itsehoidon liittämiseksi osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta. Näissä linjauksissa on vahva farmasian ammattilaisen läsnäolon tuntu. Itsehoitolääkevalikoiman harkittu laajentaminen apteekkien lääkeneuvonta- ja opastusvelvoitteita hyödyntäen ja apteekin ammattilaisten roolin vahvistaminen lääkkeen käyttäjän omahoidon tukemisessa ovat keskeisiä mahdollisuuksia itselääkinnän hallitussa kehittämisessä. miKÄli halutaan, että itsehoidosta tulee tulevaisuudessa yksi osa tehokkaampaa ja potilaskeskeistä terveyspalvelujärjestelmää, ei itsehoito saa jäädä terveydenhuollon ammattilaisten väliseksi kiistakapulaksi. Työtä tulee tehdä yhteistyössä toistemme ammattitaitoon luottaen ja nykyteknologian vuorovaikutteisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Terveydenhuollon palvelujärjestelmän optimaalisen ja järkevän toiminnan kannalta lääkäreiden on hyvä pystyä keskittymään monimutkaisempiin, uudessa tai epätasapainoisessa hoitotilanteessa oleviin potilastapauksiin. terveydenhuollon KoKonaisKustannuKsia ajatellen olisi järkevää, että potilas kävisi ensin apteekissa ja vasta farmasian ammattilaisen konsultaation jälkeen tarpeen mukaan lääkärissä. onnistunut

itsehoito on kokonaiskustannuksiltaan edullisinta hoitoa, kun verrataan mihin tahansa muihin terveydenhuollon kustannuksiin. Tämän ohella apteekeilla on oma roolinsa myös ennaltaehkäisevässä hoito- ja terveydenedistämistyössä. Tuloksekkaalle terveydenedistämistyölle mahdollisuuksia luo se, että potilas käy apteekissa vähintään neljä kertaa vuodessa, vaikka hänen peruslääkityksensä olisikin hoitotasapainossa. farmasian ammattilaisia voitaisiin hyödyntää hyvässä hoitotasapainossa olevien potilaiden lääkehoidossa ja sen seurannassa nykyistä huomattavasti paremmin, kunhan vain teknologiset sovellukset mahdollistavat, että kaikilla terveydenhuollon ammattilaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää ajantasaisia tietokantoja ja lääkitykseen liittyviä sovelluksia potilaan parhaaksi. marrasKuun pro pharmaCia -ajankohtaisseminaari itsehoitolääkkeistä osoitti, että farmasian alan ammattilaisten keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että Suomessa on erinomaiset edellytykset laajentaa itsehoitolääkevalikoimaa rajoitetusti potilasturvallisuutta heikentämättä. Lisää itsehoitoa ehdotettiin tilanteisiin, joissa aika ratkaisee onnistuneen hoidon tai kun nykyinen hoitoketju on tarpeettoman pitkä. Apteekit ovat valmiina ja tiskin taakse mahtuu. henna halonen,

päätoimittaja (vs.)

Kaikille hyvää joulua ja terveyttä sekä menestystä vuodelle 2014!

5


»ajassa

KoonnEET hENNA hALONEN, JOONAS SALO, JOhANNA PELTO-TIMPERI ja MAIJA RAUhA

»lainsäädäntö

»lainsäädäntö Lääketaksauudistus varmistui vihdoin

p Suomalainen EU­lääkemääräys­ lomake ei juuri poikkea perinteises­ tä lääkemääräyslomakkeesta. Uudessa lomakkeessa on tila vain yhdelle lääk­ keelle. Lomakkeen kielet ovat englanti ja suomi tai englanti ja ruotsi.

Suomalainen EU-lääkemääräys viivästyy

euroopan unionin potilasdireKtiivin mukaisesti Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ensi vuoden alusta alkaen muista EU- ja Eta-maista sekä Sveitsistä tulleiden potilaiden lääkemääräysten vastavuoroisen tunnustamisen. Eurooppalaisten lääkemääräysten tunnustamista koskevan suomalaisen lainsäädännön piti alun perin astua voimaan tämän vuoden joulukuun alusta alkaen, mutta nyt se tulee voimaan yhdessä muun rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspaketin kanssa. EU:n alueelle ei tule yhtenäistä lääkemääräyslomaketta. Suomalainen EU-lääkemääräys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa potilas ostaa lääkkeen Suomen ulkopuolelta toisesta jäsenmaasta, mutta sillä voi ostaa lääkettä myös Suomen apteekeista. Potilaan on Suomessa itse pyydettävä EU-lääkemääräystä lääkäriltä. Lääkemääräyksen voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Suomessa myös EUlääkemääräys on voimassa vuoden. EU-lääkemääräyksen sisällön vähimmäisvaatimukset on lueteltu Euroopan komission täytäntöönpanodirektiivissä. Tunnustettava lääkemääräys tulee pääsääntöisesti kirjoittaa vaikuttavan aineen nimellä ja siinä tulee lisäksi olla muun muassa potilaan nimi sekä lääkärin täydelliset yhteystiedot. Ulkomailta tuleva potilas voi ostaa Suomessa apteekista lääkkeitä kotimaassaan kirjoitetulla lääkemääräyksellä, jos siinä on potilasdirektiivin edellyttämät tiedot ja lääkkeellä on myyntilupa Suomessa. Lääkemääräysten vastavuoroinen tunnustaminen ei koske erityislääkemääräyksiä, joita Suomessa ovat erillinen säilytettävä lääkemääräys sekä huumausainelääkemääräys. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä, jos apteekissa herää epäilys ulkomaisen lääkemääräyksen aitoudesta, sisällöstä tai ymmärrettävyydestä. Kansaneläkelaitos avaa 1.1.2014 rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, joka tarjoaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Yhteyspisteestä on mahdollista tiedustella myös ulkomaisen terveydenhuollon ammattilaisen tietoja, mutta tietojen saamiseen voi yhteyspisteen päällikön noora heinosen mukaan kulua useita päiviä. Epäselvissä tilanteissa Heinonen suosittelee, että apteekit ottavat yhteyttä suoraan lääkkeenmäärääjään. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisee eurooppalaisen lääkemääräyksen tunnustamisesta määräyksen vuoden 2014 alussa.LÄHTEET FARMASIAN PäIVäT 2013, KELA ja STM

6

valtioneuvoston uusi asetus lääketaksasta astuu voimaan 1.1.2014. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kesän 2012 esityksen mukaisesti itsehoito- ja reseptilääkkeiden hinnoille tulee eri laskentakaavat. Nykyinen taksa säilyy itsehoitolääkkeissä. Uusi taksa muuttaa reseptilääkkeiden vähittäismyyntihintoja niin, että kalliimpien reseptilääkkeiden vähittäismyyntihinnat laskevat ja halvimpien hieman nousevat. Potilaille lääkkeistä aiheutuvia lisäkustannuksia pyritään vähentämään sairasvakuutuslain muutoksella, jolla alennetaan lääkekustannusten vuotuista omavastuuta 670 eurosta noin 610 euroon. Säästöä syntyy niille, joilla jo nykyisellään on suurimmat lääkekustannukset. Sen sijaan vuotuinen omavastuuosuus kasvaa suhteessa niillä, jotka käyttävät useita erilaisia edullisia lääkkeitä, jotka ostavat lääkkeensä pienissä erissä tai joiden lääkehoito muuttuu usein. Reseptilääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituserä- ja lääkekohtainen toimitusmaksu nousee nykyisestä 39 sentistä 2,17 euroon (alv. 0 %). Tämä on ensimmäinen askel kohti lääkkeiden palveluperusteisempaa hinnoittelua, jossa potilaskohtaiselle lääkeneuvonnalle ja farmasian asiantuntijatyölle annetaan enemmän arvoa. Suomen Proviisoriyhdistyksen mielestä tämä on askel oikeaan suuntaan ja uudistus on myös Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän mietinnön (3/2011) mukainen.LÄHTEET FARMASIAN PäIVäT 2013 ja STM

»sanottua:

lääketeollisuus

Todella hienoa nähdä, että Suomessa aika perinteinen ala kasvaa ja tästä voi tulla perinteitä suurempi tekijä myös taloudessa. pÄÄminisTEri JyRKI KATAINEN BayErin Turun TEHTaaLLa 22.10.


»lainsäädäntö

Apteekkiväelle uudet työehtosopimukset

Työryhmä kehittää lääkehuollon asiakaskeskeistä toimintaa

Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön uusi työehtosopimus on voimassa 1.12.2013–31.10.2016 ja työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014– 31.01.2017. Farmaseuttisen henkilöstön osalta seuraava työehtosopimuksesta johtuva palkantarkistus tapahtuu 1.4.2014, jolloin myös vanha kuntien kalleusluokitus poistuu käytöstä. Ensimmäisen kalleusluokan palkkoja maksavissa apteekeissa farmaseuttisen henkilöstön henkilökohtaisia palkkoja korotetaan tuolloin 10,35 euroa. Työaikalisiin tulee muutoksia vasta seuraavan 0,4 prosentin palkankorotuksen yhteydessä eli farmaseuttisella henkilöstöllä 1.4.2015 ja apteekkityöntekijöillä 1.10.2015. Farmasialiiton ja PAMin esitykset muun muassa lomien ja lomarahavapaiden pidentämisestä, arkipyhälyhennysten lisäämisestä ja kolmen päivän sairauspoissaolosta oman ilmoituksen perusteella eivät menneet läpi. Työehtosopimusten neuvotteluosapuolina toimivat Suomen Farmasialiitto, Palvelualojen ammattiliitto (PAM) ja Apteekkien Työnantajaliitto (APTA).

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko asetti 18.11.2013 työryhmän (STM082:00/2013) kehittämään apteekkien ja muun lääkehuollon toimintaa. Työryhmän toimikausi kestää 31.12.2014 asti ja sen tavoitteena on kehittää apteekkijärjestelmää ja muuta lääkehuoltoa vastaamaan entistä paremmin väestön tarpeita, lisätä apteekin ja sen toimialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä sekä turvata jatkossakin laadukkaat ja turvalliset lääkehuollon palvelut kaikille suomalaisille. Työryhmä selvittää tarvittavia säädösmuutoksia, jotta lääkehuollon toiminta sekä laitos- että avohuollossa tukee mahdollisimman hyvin muuttuvaa sosiaali- ja terveyspalvelurakennetta ja sitä kautta vastaa väestön muuttuviin lääkehuollon tarpeisiin. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti julkisen puolen lääkehuollosta vastaavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ja yksityisen puolen lääkehuollosta yksityiset apteekit ja yliopistojen apteekit. Työryhmän tavoitteena on myös tehdä ehdotuksia Lääkepolitiikka 2020 -strategian toimeenpanoa tukevista kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta. Työryhmän toimintaa johtaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtaja SINIKKA RAJANIEMI. Viranomaisten lisäksi työryhmässä on kattava edustus potilaan hoitoketjuun osallistuvilta tahoilta. Työryhmä voi lisäksi asettaa alaryhmiä ja kuulla asiantuntijoita. Suomen Proviisoriyhdistystä työryhmässä edustaa proviisori, toiminnanjohtaja HENNA HALONEN.

»top10 Kelan vuonna 2012 maksamat lääkekorvaukset maakunnittain, euroa asukasta kohti 1 Kainuu 303 2 Etelä-Savo 285 3 Pohjois-Savo 283 4 Kymenlaakso 278 5 Kanta-Häme 267 6 Päijät-Häme 259 7 Keski-Suomi 257 8 Pohjois-Karjala 252 10 Etelä-Pohjanmaa 249 LÄHDE KELAN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012

Kela maksoi lääkekorvauksia vuonna 2012 yhteensä 1 303,1 miljoonaa euroa, keskimäärin

240

euroa/asukas.

LÄHDE KELAN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2012

»tutkimus

Influenssarokotukset vähentävät sydänoireita

Kanadalaistutkimuksen mukaan influenssarokotuksen ottaminen vähentää sydän- ja verisuonitautipotilaiden riskiä sairastua sydänkohtaukseen ja muihin sydänoireisiin. Tulosten perusteella myös muut kuin sydänsairaat hyötyvät influenssarokotuksista, mutta suurin apu niistä on potilaille, jotka sairastavat aktiivista sepelvaltimotautia. Havainnot perustuvat aikaisempien tutkimusten meta-analyysiin. Rokotetuista aikuisista noin kolme prosenttia sairastuu sairaalahoitoa vaativaan sydänoireeseen vuoden sisällä rokotuksesta. Rokottamattomista sairastuu vajaat viisi prosenttia. Sepelvaltimotautia sairastavilla yhteys on vielä vahvempi, sillä rokotetuista sydänpotilaista sairastuu kymmenen prosenttia, mutta rokottamattomista peräti 23 prosenttia. Tutkimus on julkaistu Yhdysvaltain lääkäriliiton JAMA-lehdessä.LÄHDE UUTISPALVELU DUODECIM

7

Kuva STT-lehtikuva/valtioneuvoston kanslia

»työehtosopimukset


»ajassa »kirjat

»lääketurvallisuus

TEKsTi KATERE ShARIFPOUR

Painava romaani lihavuudesta tyyliKKÄistÄ trillereistÄÄn tunnettu kirjailija peKKa hiltunen antaa romaanissaan ISO (WSoY) uuden, tuoreen näkökulman lihavuuteen. Hän väittää, että lihavuuden terveysriskit ovat tilastoharha ja lihavien syrjintä ihmisoikeuskysymys. Romaanin terve ja fiksu, mutta lihava päähenkilö on vähällä lannistua laihdutuspaineiden alle, mutta löytää sittenkin sisältään kipinän ja aloittaa kapinan. Sitä on ilo seurata.arvio MAIJA RAUhA

Inhoatko myymistä? Kaisa hernBergin

Asiantuntija epämukavuusalueella (Talentum) perustelee monesta näkökulmasta, miksi myymiseltä ei voi välttyä kukaan tai missään. Monelle asiantuntijalle voi tulla yllätyksenä, ettei suunnitteleminen, tutkiminen ja kehittäminen elätä, jos ei osaa myydä tuotettaan eli osaamistaan. Kirjassa myös kerrotaan, miten tärkeää on osaamisen paketoiminen ja miten siinä onnistutaan. Esimiehiä kirja opastaa myyntikielteisten asiantuntijoiden menestyksekkääseen johtamiseen. Kirja on konkreettisin tapausesimerkein varustettua hyödyllistä luettavaa.arvio hENNA hALONEN

Päivi Topo Valtiotieteiden tohtori, dosentti, johtaja Ikäinstituutissa

Lauri Vuorenkoski Lääketieteen tohtori ja terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitossa

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Suomessa terveyspolitiikan tavoitteiksi muotoiltiin jo 40 vuotta sitten väestön hyvä terveyden taso ja sen mahdollisimman tasainen jakautuminen. Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt avaa yli viidenkymmenen asiantuntijan voimin tätä laajaa aihetta ja kuvaa niitä toimia, joilla terveyspolitiikka on tavoitteisiin pyrkinyt vastaamaan.

Kirja antaa yleiskuvan terveyspolitiikan alueesta sekä käsitteenä että käytännön toimintana. Terveydenhuollon lisäksi valotetaan laajasti myös terveyspolitiikan muita alueita ja tasoja. Käsitys terveyspolitiikan monitahoisesta alueesta pohjautuu lähtökohtaan, jonka mukaan väestön terveyttä määrittävät terveydenhuollon toimien lisäksi olennaisesti elinolosuhteet sekä muut yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät. Kansallisen tason lisäksi huomioidaan aluetaso ja kuntataso, ja enenevästi myös EU toimintaympäristönä sekä globaali taso. Kirjassa kuvataan julkishallinnollisten toimijoiden lisäksi myös kolmatta sektoria eli järjestöjä. Keskeisiä toimijoita ovat myös terveydenhuollon vahvat ammattiryhmät ja poliittiset puolueet.

Kirja on ensimmäinen laaja kokonaisesitys terveyspolitiikasta useaan vuosikymmeneen. Kirjoittajissa on mukana monia pitkän linjan terveyspolitiikan tutkijoita ja vaikuttajia.

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Hannele Palosuo Valtiotieteiden tohtori, erikoistutkija THL:ssä tehnyt opetus- ja tutkimustyötä terveyssosiologian, terveyspolitiikan ja terveyden eriarvoisuuden aloilla

Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo (toim.)

Marita Sihto, Hannele Palosuo, Päivi Topo, Lauri Vuorenkoski & Kimmo Leppo (toim.)

Marita Sihto Valtiotieteiden tohtori, erikoistutkija THL:ssä keskittynyt tutkimustyössään erityisesti terveyseroihin osana terveyspolitiikkaa

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Marita Sihto Hannele Palosuo Päivi Topo Lauri Vuorenkoski Kimmo Leppo (toim.)

marita sihto, hannele palosuo.!7BC5<2"HILEII! , pÄivi topo, lauri vuorenKosKi ja Kimmo leppo ovat toimittaneet terveyspolitiikan ensimmäisen oppikirjamaisen kokonaisesityksen Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt (THL). Kirjoittajat ovat terveyspolitiikan eri osa-alueiden asiantuntijoita, ja teoksen sisältö kattaa niin lääkepolitiikan kuin muutkin terveyspolitiikan osa-alueet. oman kuvauksensa saavat myös esimerkiksi eduskuntapuolueiden terveyspoliittiset linjaukset ja ammattilaisten toimet terveyden edistämisessä.arvio JOONAS SALO

Kimmo Leppo Lääketieteen tohtori, M.Sc.Soc.Med. (LSHTM), kansanterveystieteen dosentti (HY), terveysylijohtaja, STM (eläkkeellä)

Julkaisujen myynti

www.thl.fi/kirjakauppa

ISBN 978-952-245-815-5

8

Puhelin: 029 524 7190 Faksi: 029 524 7450

Teema 17 • 2013

rmp:n KesKeisin tarKoitus

RMP:n tarkoituksena on havaita ajoissa ja minimoida mahdolliset turvallisuusriskit, joita uusiin lääkkeisiin voi liittyä. RMP-dokumenttiin on koostettu lääkkeen turvallisuusprofiiliin liittyvää tutkimustietoa, joka sisältää suunnitelman lääketurvatoiminnan järjestelyistä mahdollisten turvallisuusriskien tunnistamiseksi, kuvailemiseksi sekä minimoimiseksi ja hallitsemiseksi. Suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin lääkkeen sekä tunnetut että vielä tuntemattomat riskit. Aivan käytännön tasolla tämä tarkoittaa ajantasaisia valmiste- ja pakkausselosteyhteenvetoja, joihin on tarkennettu haittavaikutukset sekä mahdolliset vasta-aiheet. Rutiininomaisen turvallisuusseurannan lisäksi potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille tiedotetaan mahdollisista muutoksista, ja myyntiluvanhaltija tuottaa koulutusmateriaaleja potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Nämä materiaalit hyväksytetään kansallisella lääkeviranomaisella. dokumentti muotoutuu koko lääkkeen elinkaaren ajan. Uusi tutkimustieto tai huolestuttava signaali voi johtaa suunnitelman päivitykseen ja sitä kautta lisätoimenpiteisiin, kuten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedottamiseen.

100 mm

100 mm

Toimitusryhmä:

risKienhallintasuunnitelma (risk management plan, RMP) on kesäkuun alussa voimaan tulleen lainsäädännön myötä pakollinen dokumentti kaikissa lääkkeiden myyntilupahakemuksissa. Lääketurva- ja myyntilupa-asiantuntijoille riskienhallintasuunnitelma ei ole uusi asia, mutta nyt suunnitelma on oltava kaikissa uusissa myyntilupahakemuksissa. Hakija toimittaa arvioitavaksi lääkevalmisteensa myyntilupahakemuksen yhteydessä RMPdokumentin, jonka laajuus riippuu valmisteen ominaisuuksista. RMP:n laatimisesta ja päivityksestä ohjeistaa Euroopan viranomaisen ylläpitämä lääketurvaohjeiston moduuli V (Good Pharmacovigilance Practices, GVP). Lääkkeen riskien hallinnasta koostuva suunnitelma voidaan vaatia myös jo markkinoilla oleville lääkkeille, jos niiden käytössä ilmenee uusi turvallisuusriski.

17 2013

Kuva Eeva-Liisa Kallonen

Kokonaisesitys terveyspolitiikasta

RMP – laadukas työkalu riskien hallintaan

Kuvassa Kimmo Leppo, Lauri Vuorenkoski, Marita Sihto, Päivi Topo ja Hannele Palosuo

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Idea terveyspolitiikka-teoksesta lähti liikkeelle siitä, että Suomesta puuttuu alan kokonaisesitys. Taudeista, sairauksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tiedetään paljon, mutta vähemmän terveyspolitiikasta, jolla viime kädessä vaikutetaan terveyteen.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi. Alkuosassa taustoitetaan terveyspolitiikan, kansanterveyden ja terveyden edistämisen peruskäsitteitä sekä kansanterveyden kehitystä. Teoksessa painottuu terveyspolitiikka toimintana. Terveyspolitiikkaa, terveyden edistämistä ja suojelua, sairauksien ehkäisyä ja palvelujärjestelmän osa-alueita kuvataan sekä historiallisesta perspektiivistä että nykytilanteen valossa. Myös toimintaympäristön kansainvälistymisen vaikutuksia suomalaiseen terveyspolitiikkaan ja kansainvälistä terveyspolitiikkaa tarkastellaan eri muodoissa.

rmp lÄÄKeyrityKsen nÄKöKulmasta

Myyntiluvanhaltijalla on tavoitteenaan oman lääkevalmisteensa vahva hyöty-riskisuhteen tuntemus. Mitä riskejä lääkkeellä voi mahdollisesti olla ja miten niitä voidaan ehkäistä tai minimoida. Päämääränä on lääkkeen oikean ja turvallisen käytön ohjeistaminen sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille. Lääkkeen hyvän hyöty-riskisuhteen tuntemuksen lisäksi potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille oikea-aikainen tiedottaminen ja ohjeistaminen on erittäin merkittävässä osassa.


»uusiin tehtäviin

»nimitykset

Proviisorien palveluksessa

»suomen proviisoriyhdistys on suurin proviisorien ammattijärjestö, jossa on noin

1100 jäsentä. Proviisoriyhdistys hoitaa laajasti proviisorien edunvalvontaa, järjestää koulutusta, antaa työsuhdeneuvontaa sekä järjestää tapahtumia proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille. Se julkaisee myös Proviisori-lehteä. olin varautunut työnkuvan monipuolisuuteen, mutta silti se pääsi yllättämään. Työ on jatkuvaa itsensä haastamista ja uuden oppimista. osallistun useiden farmasian alan työryhmien toimintaan, autan jäseniä työsuhdeongelmissa, osallistun yhdistyksen taloushallintoon, järjestän tapahtumia sekä koulutuksia ja osallistun edunvalvontatiimimme edunvalvontatyöhön. aiemmista verKostoista on päivittäin suurta hyötyä työssäni. Esiintymis- ja sosiaalisia taitoja tarvitsen myös jatkuvasti. Kaikki farmasian alan aiempi kokemus on avuksi kommentoidessani alan asioita. proviisorin Koulutus auttaa ymmärtämään lääkealaa, proviisorin professiota, proviisoreiden tarpeita ja haasteita työelämässä. Se on myös tarjonnut hyvän perustan ymmärtää farmasian alan lainsäädäntöä sekä koko farmasian alan tilannetta. minulle tÄrKeÄÄ työssä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin. Siihen uusi tehtäväni antaa todella mainion mahdollisuuden. Proviisorien ammattikunnan, farmasian alan ja koko terveydenhuollon kehittämisessä mukana oleminen on hyvin motivoivaa.

» » » »

pJOONAS SALO Olen Joonas Salo, asiantuntijaproviisori Suomen Proviisoriyhdistys ry:ssä. olen syntynyt Vaasassa 21.9.1987. KoulutuKseni: Olen juuri valmistumassa Itä-Suomen yliopistosta proviisoriksi pääaineena sosiaalifarmasia ja tutkimuskohteena sairaaloiden lääkepolitiikka. tÄtÄ ennen toimin lääkepoliittisena asiantuntijana Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt ry:ssä, korkeakouluharjoittelijana sosiaali- ja terveysministeriön terveyspalveluryhmässä sekä farmaseuttina avoapteekeissa ja sairaalassa. seuraavaKsi keskityn proviisoreiden edunvalvontaan. rentoudun ottamalla koiran hihnan käteen ja suuntaamalla kohti meren rantaa. Meri on ollut minulle aina tärkeä. Joskus on myös hyvä ”vain olla” ilman sen suurempia suunnitelmia. Yksi täysin suunnittelematon rento päivä auttaa jaksamaan monta kiireistä vuorokautta. KuKa olen?

efpia Proviisori sini esKola on valittu eurooppalaisen lääketeollisuuden kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) rekisteröintiosaston johtajaksi (Regulatory Affairs director). Hän on aiemmin työskennellyt lääketeollisuudessa Göteborgissa rekisteröinnin projektipäällikkönä AstraZenecalla ja tätä ennen Suomen Proviisoriyhdistyksen toiminnanjohtajana.

»tapahtumakalenteri TAMMIKUU 8.–10.1. Lääkäripäivät, Helsinki 18.1. Koulutus: Unihäiriöiden hoito ja kokonaisvaltainen tarvekartoitus, oulu

HELMIKUU 6.–7.2. Haloo! 2014 - Nyt puhutaan Potilasturvallisuudesta -symposium, Kuopio

MAALISKUU 15.3. Proviisoripäivä, Helsinki 19.–21.3. Tampereen Lääkäripäivät 19.3.

26.–28.3. 19. EAHP:n kongressi, Barcelona, Espanja 28.–30.3. Interpharm, Berliini, Saksa

9


»jäsenkysely

Jäsenkysely kertoo

Proviisoria tarvitaan Teksti Henna Halonen ja Johanna Pelto-Timperi Kuvat Markku Ojala ja vastaajat

TÄSSÄ ARTIKKELISSA pohdimme KESKEISIÄ VIIME TALVEN JÄSEN­ KYSELYSTÄ NOUSSEITA PROVIISORIEN TYÖELÄMÄÄ KOSKETTAVIA TEEMOJA. Annoimme proviisorien itse kertoa ajatuksistaan proviisorin koulutusta, työtä, työnkuvaa, työllistymistä ja yrittäjyyttä kohtaan.

10

P

roviisoriyhdistyksen juhlavuoden kyselyyn vastasi 299 jäsentä eli vajaa kolmannes jäsenistä ja karkeasti 15 % kaikista proviisoreista (poislukien apteekkarit). Tulosten mukaisesti jäsenemme ovat työllistyneet hyvin. Kyselyhetkellä työttömänä ilmoitti olevansa vain 2,9 % proviisorivastaajista (n= 249). Reilut 20 % vastaajista oli ollut joskus työttömänä, mutta työttömyysaika oli yli 80 %:lla heistä ollut alle vuoden ja vain 6,2 %:lla oli ollut yli kolme työttömyysjaksoa. Proviisoreista 93,5 % oli työllistynyt heti tai viimeistään puolen vuoden kuluttua valmistumisestaan. Myös haastattelemamme proviisorit ovat työllistyneet helposti. Hyvän työllistymisen lisäksi proviisorit viihtyvät nykyisessä työssään. Proviisorivastaajista 53,8 % näkee itsensä kolmen vuoden kuluttua saman työnantajan palveluksessa ja samoissa tai korkeammissa tehtävissä. Edelleen heistä näki itsensä apteekkarina kolmen vuoden kuluttua 16 % tai muutoin yrittäjinä 5 %. Vastaajista 10,5 % teki töitä säännöllisesti yli 40 tuntia viikossa.


Apteekkiproviisori susanna hautakangas edustaa lähtökohdiltaan jäsenkyselyn tyypillisintä vastaajaa. Ammatillista kumppania hänelle edustaa hanna haatajan haastattelu. Niko helkimo tuo mukanaan nuoren proviisorin ajatuksia lääketeollisuudesta ja yrittäjyydestä. Samansuuntaisia tuoreita pohdintoja saamme myös opiskelija maija saarenpäältä. Kokemuksen syvällä rintaäänellä meille omat mietteensä suo yliopistoopettaja paavo tanskanen.

t Susanna Hautakangas iloitsee työnsä päivittäisestä vaihtelevuudesta.

Jäsenkyselyvastaajien ikäjakauma (N=299)

     

19–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–62

v. v. v. v. v. v.

10,0 % (30) 18,7 % (56) 37,5 % (112) 26,1 % (78) 7,0 % (21) 0,7 % (2)

Toiveena moni­ammatillinen yhteistyö Susanna Hautakangas edustaa lähtökohdiltaan jäsenkyselyn tyypillisintä vastaajaa. Hän asuu Uudellamaalla, on 30–39-vuotias, eikä ole suorittanut erikoistumisopintoja tai lisätutkintoja proviisoriksi valmistumisen jälkeen. Hautakangas työllistyi heti valmistuttuaan, eikä ole ollut työttömänä. Hän on viihtynyt yli viisi vuotta samassa työpaikassa, Willan apteekissa. Koulutukseni

Aloitin farmasian opinnot 18 vuotta sitten Helsingin yliopistossa P95-kurssilla ja valmistuin vuonna 2000 farmaseuttisen kemian osastolta. Tein graduni molekyylimallinnuksesta. Muita farmasian alan erikoistumis- tai jatko-opintoja ei ole vielä kertynyt, mutta olen suorittanut sosiaalipolitiikan perusopinnot avoimessa yliopistossa.

or

ei

a st

(n

=2

49

en ö sk ) ty

t e l e e:

Muut (esim. päätoiminen opiskelija)

17,1 %

Jäsenkyselyyn

vas tan

ne

is

ta

pr

ov i

is

Millaisiin edunvalvontakysymyksiin proviisorien kannattaisi keskittyä?

Sairaala-apteekki/kunta

Toivon todellista moniammatillista yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Apteekeissa on paljon hyödyntämätöntä tietotaitoa, jonka tuotteistamisesta osana terveydenhuollon palveluita on keskusteltu jo vuosia. Apteekeilla voisi olla merkittävä rooli ainakin vanhusten monilääkitysten arvioinneissa, kotisairaanhoitajien lääkeosaamisen vahvistamisessa ja säännöllisessä käytössä olevien lääkkeiden reseptien uusimisessa. Yksi askel eteenpäin apteekkien ja proviisorien toimenkuvan laajentamiseksi onkin jo otettu rokotusten kohdalla.

4,5 %

Mikä saa sinut viihtymään työssäsi?

Jatkotutkimuksen parissa ja yliopistossa

7,4 %

Lääketeollisuudessa

19,8 % Lähde Proviisoriyhdistyksen jäsenkysely 2013

Avoapteekissa

51,2 %

Pidän asiakaspalvelusta ja sen haasteista. Vaikka olen työskennellyt apteekissa jo pitkään, tulee päivittäin vastaan palvelutilanteita, joista saa onnistumisen iloa. Pidän tavallaan myös kiireestä, sillä silloin työtehtävistä on suoriuduttava tehokkaasti ja työpäivät välillä suorastaan lentävät. Minulla on myös mahtavan lyhyt työmatka. Miten työsi vastaa koulutustasi?

Olen nyt osa-aikatyössä, koska se mahdollistaa sujuvan arjen perheellisen elämässä. Työtehtäväni ovat pääasiassa asiakaspalveluun ja kotisairaanhoidon lääkehuoltoon liittyviä ja niihin koulutukseni vastaa hyvin tai erittäin hyvin. Mutta koulutuksen antama pohja toimia esimiestehtävissä on melko

11


»jäsenkysely hatara ja myös apteekkitalouteen liittyvät asiat täytyy oppia työssä tai täydennyskoulutuksen avulla. Miten houkuttelevana koet ajatuksen omasta apteekista?

En pidä apteekkarin uraa erityisen houkuttelevana ainakaan vielä tässä elämänvaiheessa. Yrittäjyyteen liittyvä taloudellinen epävarmuus on yksi tekijä, mutta myös nykyinen järjestelmä, jossa on yleensä lähdettävä kotiseudulta muualle päin Suomea hakemaan kokemusta. Oletko tehnyt sivutoimisesti töitä?

En ole tehnyt sivutoimisena muuta palkkatyötä. Millaisia muutoksia apteekkiproviisorin toimenkuvassa tapahtuu tulevina vuosina?

Lääkeväärennökset ja katkokset lääkkeiden saatavuudessa ovat haasteita, joihin apteekkiproviisori tulee törmäämään tulevaisuudessa yhä useammin. Toisaalta uskon, että apteekin toiminnan painopisteessä tapahtuu ainakin osittaista siirtymistä pelkästä lääkejakelusta terveydenhuollon palveluita tarjoavaksi yritykseksi. Tästä seuraa tarvetta erityyppiselle myynnin ja markkinoinnin osaamiselle. Tämän hetkiset poliittiset päätökset tukevat apteekkien asemaa ainoana lääkejakelukanavana, mutta tilanteen säilyttäminen vaatii jatkuvaa laatutyötä ammattiapteekkien aseman säilyttämiseksi. Muuttuuko proviisorin työ apteekkissa yli 40 tuntiin viikossa?

Heikentynyt taloustilanne toki näkyy apteekkisektorillakin pienempinä henkilöstöresursseina sekä kiristyneenä työtahtina ja uskon sen lisäävän apteekeissakin ylitöiden tarvetta. Mutta kun puhutaan säännöllisestä työajan ylityksestä, uskon sen tapahtuvan enemmän lääketeollisuuden puolella. Itse teen ylitöitä vain satunnaisesti.

Vastaavatko työtehtäväni koulutustani:

38,8 % Erittäin hyvin 44,1 % Hyvin 13,2 % Ei kovin hyvin 1,8 % Huonosti 2,1 % Ei osaa sanoa Lähde Proviisoriyhdistyksen jäsenkysely 2013

Työ haastaa tekijäänsä Hanna Haataja edustaa jäsen­kyselyn Pohjois-Suomen vastaajia (n = 15). Hanna muutti noin vuosi sitten takaisin kotiseudulleen Ouluun ja toimii nykyisin proviisorina Kiimingin apteekissa. Siinä välissä hän ehti asua yli kymmenen vuotta pääkaupunkiseudulla, jossa suoritti myös proviisorin tutkintonsa. Koulutukseni

Olen valmistunut proviisoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2003. Erikoistumisalanani oli farmakologia. Millaisiin edunvalvontakysymyksiin proviisorien kannattaisi keskittyä?

Minusta on tärkeää, että yksinoikeus apteekin omistamiseen säilyy ammattikunnallamme. Apteekkitoiminnan ydin, potilasturvallisuuden varmistaminen, toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun toimintaa ohjaavat proviisoritutkinnon suorittaneiden ammattieettiset ja terveydenhuollolliset tavoitteet. Apteekkien asiantuntijaroolin tulisi vahvistua terveydenhuollossa. Toivoisin, että farmaseuttista osaamista hyödyntävät toimintamallit, uudet innovatiiviset toimintatavat sekä erilaiset apteekkipalvelut saisivat isompaa jalansijaa tulevaisuudessa. Yhteistyö terveydenhuollossa tarjoaa alallemme uusia mahdollisuuksia ja niiden kautta voimme parantaa apteekkien toimintaedellytyksiä. Mikä saa sinut viihtymään työssäsi ?

Apteekkarina itsensä kolmen vuoden kuluttua näki 16 % vastaajista.

12

Työssäni on ehdottomasti parasta se, että jokainen työpäivä on erilainen. Työ haastaa tekijäänsä jatkuvasti ja aina tulee vastaan uutta. Hyvä työilmapiiri ja toimiva työyhteisö ovat erityisen tärkeitä. On myös innostavaa, kun saa aidosti osallistua apteekin toiminnan kehittämiseen.

p Hanna Haatajan mielestä apteekkien ja proviisorien asiantuntijaroolia pitäisi vahvistaa nykyisestä.

Miten työsi vastaa koulutustasi?

Proviisorin koulutus on antanut kattavan ja monipuolisen pohjan apteekkityöhön. Täydennyskoulutusta olen hakenut muun muassa moniammatillisten toimintamallien (LHKA-tutkinto 2008), esimiestaitojen (Aalto-yliopiston avoin yliopisto) ja liiketalouden alueelta (Oulun seudun ammattikorkeakoulu). Miten houkuttelevana koet ajatuksen omasta apteekista?

Oma apteekki kuuluu tulevaisuuden tavoitteisiini. Olen työskennellyt sekä apteekkiproviisorina että Suomen Apteekkariliiton asiantuntijaproviisorina ja nämä kokemukset ovat antaneet minulle hyvän ja innostavan kuvan apteekkarin työstä. Apteekkiproviisorin tehtävissä saadut apteekin hoitomääräykset ovat vahvistaneet ajatuksia omasta apteekkariurasta. Oletko tehnyt sivutoimisesti töitä?

Olen hyödyntänyt proviisorin tutkintoani ja kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita terveys-


5000–5250 €/kk

4751–4999 €/kk

4500–4750 €/kk

4251–4499 €/kk

4000–4250 €/kk

3751–3999 €/kk

3500–3750 €/kk

Proviisoribrändi avuksi

Kokoaikaisesti työskentelevän proviisorin mediaani­ bruttopalkka kaikkien vastaajien osalta oli 4000– 4250 e/kk. Apteekkiproviisoreilla tämä luku osui sek­ toriin 4251–4499 e/kk ja vastaavasti lääketeollisuu­ dessa 4500–4750 e/kk. Lähde Proviisoriyhdistyksen jäsenkysely 2013

alan julkaisuihin sekä luennoinut lääkealan aihealueista. Millaisia muutoksia apteekkiproviisorin toimenkuvassa tapahtuu tulevina vuosina?

Uskon, että apteekkiproviisorin toimenkuva tulee muokkautumaan uusien toimintatapojen ja palvelujen myötä. Moniammatillinen yhteistyö, aktiivinen verkostoituminen ja farmaseuttisen osaamisen parempi hyödyntäminen tuonevat positiivisia muutoksia apteekkiproviisorien toimenkuvaan. Proviisorien markkinoinnillinen ja liiketaloudellinen osaaminen tulee korostumaan. Muuttuuko proviisorin työ apteekissa yli 40 tuntiin viikossa?

Kyselyn mukainen 10,5 % säännöllisesti ylitöitä tekevien määrä kyllä yllättää. En usko sen toteutuvan apteekkisektorilla. Luulen, että luku koostuu pääosiltaan muilla sektoreilla työskentelevistä.

Niko Helkimo on vastikään Kuopiosta valmistunut, hiljattain pääkaupunkilaistunut nuori proviisori, joka on työllistynyt heti valmistuttuaan lääketeollisuuden puolelle. Hän kehittää liiketoimintaa Ratiopharm Oy:ssä. Koulutukseni

Valmistuin proviisoriksi Itä-Suomen yliopistosta kesäkuussa 2013 pääaineenani farmasian teknologia. Suoritan työn ohella kauppatieteiden maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa. Tarkoitukseni olisi valmistua pian kauppatieteiden kandidaatiksi. Millaisiin edunvalvontakysymyksiin proviisorien kannattaisi keskittyä?

Osaamisen esille tuominen ja aktiivinen alan eteenpäin vieminen ovat mielestäni hyviä keinoja valvoa jokaisen proviisorin etuja. Edunvalvonnassa suureksi eduksi olisi entistä vahvempi proviisori-brändi. Hyvin rakennettua proviisori-brändiä voi hyödyntää jokainen tutkinnon omaava toimialasta riippumatta. Mikä saa sinut viihtymään työssäsi?

Pidän työstäni todella paljon, koska se haastaa minut jatkuvasti ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Joka päivä on mahdollista oppia uutta. Miten työsi vastaa koulutustasi?

Proviisorin tutkinto tarjoaa erinomaisen pohjan omaksua nykyisessä työssäni vaadittavia asioita. Toisaalta kaupallinen koulutustausta tukee hyvin ja auttaa monesti hahmottamaan kokonaisuuksia. Työurani on kuitenkin sen verran alussa, että pitää olla valmis kehittymään ja oppimaan uutta jatkuvasti. Miten hyvin proviisorin tutkinto vastaa työelämän tarpeisiin?

30 % vastaajista tekee päätoimen ohella muuta työtä tai opiskelee.

p Niko Helkimo kertoo kaikkien kurssikavereiden työllistyneen valmistumisen jälkeen. Ja moni juuri lää­ keteollisuuden palvelukseen.

Proviisorin tutkinto antaa vahvan pohjan uran rakentamiselle. Olin opiskeluaikana useamman vuoden mukana farmasian opetusta arvioivassa työryhmässä pohtimassa, miten opetusta ja kurssitarjontaa tulisi kehittää. Silloin pinnalla olivat ainakin kliininen farmasia sekä proviisorien johtamisopinnot, joiden molempien kurssitarjontaa kehitettiin. Mitään suurremonttia en tutkinnollemme lähtisi tekemään ilman merkittäviä ulkoisia paineita. Kurssitarjonta on

kuitenkin syytä pitää kattavana ja opetuksen sisältöä tulee olla valmis nopeastikin hienosäätämään vastaamaan työelämän tarpeita. Valinnaisuudellekin tulisi jättää riittävästi tilaa, jotta jokainen voi tehdä tutkinnostaan mahdollisimman hyvin omiin urasuunnitelmiinsa sopivan. Mitä ajattelet proviisoriyrittäjyydestä?

Vanha sanonta ”kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta kaikkien tulisi pystyä ajattelemaan kuin yrittäjä” pitää hyvin paikkansa myös proviisorien kohdalla. Yrittäjyys on äärimmäisen mielenkiintoinen vaihtoehto, joka tarjoaa proviisoreille paljon mahdollisuuksia. Vähäistä yrittäjyyttä proviisorien keskuudessa selittää apteekkariuden lisäksi osittain myös hyvä työllisyystilanne. Kannustan myös Proviisoriyhdistystä pitämään tätä aihetta pinnalla. Tekeekö proviisori lääketeollisuudessa usein yli 40 työtuntia viikossa?

Tästä minulla ei ole faktatietoa, minkä vuoksi kysymykseen on hankala ottaa kantaa.

13


Kuva Maria Palin

»jäsenkysely t Maija Saarenpään mielestä työllistymistä parantaa opiskeluaikana hankittu työkokemus, jota käytännös­ sä jokaisella on.

keen näitä aiheita koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tähän tarvitaan koko alan yhteistyötä ja yhtenäisyyttä, uskoa omiin taitoihimme ja kykyihimme sekä vahvaa ammatillista identiteettiä. Mikä saa sinut viihtymään työssäsi?

Työssä on mielestäni tärkeintä, että sen tuntee mielekkääksi ja hyödylliseksi. Viihdyn, kun saan kehittää asioita, tehdä projekteja ja työskennellä mahdollisimman monipuolisesti erilaisten asioiden parissa. Myös työpaikan ilmapiiri ja työkaverit ovat tärkeitä. Miten työsi vastaa koulutustasi?

Asiantuntijuus esiin Maija Saarenpää edustaa jäsenkyselyn opiskelijavastaajaa, sillä hän viimeistelee graduaan Helsingissä. Hän on syntynyt ja kasvanut Lapualla. Kaikkiaan läntisestä Suomesta (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 8 % kaikista vastaajista (N= 299). Maija työskentelee tällä hetkellä opintojensa ohella Farentalla myyntilupaassistenttina. Hänen työnkuvaansa kuuluu asiakasyritysten myyntilupa-, laatu- ja lääketurva-asioita. Koulutukseni

Aloitin farmasian opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2007. Valmistuin farma-

14

seutiksi ajallaan kolme vuotta myöhemmin. Lopputyöni tein farmakologian ja toksikologian osastolle. Nyt viimeistelen graduani sosiaalifarmasian osastolla. Aiheeni on pakkausselosteiden ikääntyneille suunnattu lääkeinformaatio. Millaisiin edunvalvontakysymyksiin proviisorien kannattaisi keskittyä?

Proviisorien tulisi nykyistä paremmin tuoda esiin asiantuntijuuttaan lääkealan ja terveydenhuollon ammattilaisina. Käsityksemme lääkkeistä, lääkehuollosta ja lääketeollisuudesta on laajempi kuin millään muulla ammattiryhmällä ja siksi meidän tulisi osallistua enemmän ja näkyvämmin kaik-

Nykyisen työni voisi sanoa olevan hyvin koulutustani vastaavaa, sillä valtaosalla myyntilupien, laatuasioiden ja lääketurvan parissa työskentelevillä on farmaseuttinen pohjakoulutus. Käytännön työtä ei kuitenkaan opeteta yliopistossa, vaan se opitaan töissä ja taitoja päivitetään erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Uskon tarvitsevani täydennyskoulutusta jatkossakin riippumatta siitä, millaisia töitä teen, sillä ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, eikä kaikkea voida opettaa yliopistossa. Tärkeimmät yliopistosta saadut eväät ovat kattava kokonaiskuva alasta, luonnontieteellinen näkemys asioihin ja terveydenhuollon ammattilaisen ammattietiikka. Mitä ajattelet proviisoriyrittäjyydestä?

Olemme useaan otteeseen haaveilleet kurssikavereideni kanssa yrittäjäksi ryhtymisestä. Toistaiseksi esteenä on kuitenkin ollut rohkeuden, omiin ideoihin uskomisen ja kaupallisten taitojen puute. Terveydenhuolto ja terveyspalvelut ovat tulevaisuudessakin kasvava ala, jossa farmasian ammattilaisten yrityksille on varmasti tilausta. Tilannetta voisi parantaa lisäämällä yliopisto-opintoihin enemmän yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta tukevia opintoja sekä yhteistyötä muiden alojen kanssa. Mallia voisi hakea esimerkiksi Aalto-yliopistosta, jossa eri alojen opiskelijat kehittävät yhdessä yritysideoita.


tillista osaamista, mikä vastaa työelämän tarpeita. Minulla on ollut aina onni saada tehdä töitä hyvien työtovereiden kanssa, mikä ei ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi moniammatillisen näkökulman tuominen opetukseen on mielenkiintoista ja antoisaa. Miten työsi vastaa koulutustasi?

Proviisoriyrittäjänä itsensä näki kolmen vuoden kulut­ tua 5 % vastaajista.

Miten hyvin proviisorin tutkinto vastaa työelämän tarpeisiin?

Tutkinto antaa hyvät valmiudet apteekkityöskentelyyn ja hyvän yleiskuvan alasta. Tutkintoa voisi kehittää lisäämällä valinnanvapautta ja mahdollisuutta syventyä nykyistäkin laajemmin johonkin tiettyyn osaalueeseen, kuten esimerkiksi kliiniseen farmasiaan. Myös nykyistä laajemmat kaupallisten tieteiden opinnot olisivat hyödyllisiä työelämässä. Valinnaisten opintojen lisäystä vaikeuttavat kuitenkin yhteiseurooppalaiset tutkintovaatimukset. Poikkitieteellisiä ja moniammatillisia opintoja tulisi lisätä, esimerkiksi yhteisopintoina lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Millaisia muutoksia proviisorin toimenkuvassa tapahtuu tulevina vuosina?

Myyntilupa-, laatu- ja lääketurva-asiat ovat alueita, joilla viranomaissääntely ei lähivuosina tule ainakaan vähentymään. Nämä toiminnot on siis jatkossakin oltava jokaisessa lääkeyrityksessä, ja näihin tehtäviin farmaseuttinen koulutus antaa hyvän pohjan. Suurimpana haasteena lieneekin pysyä mukana jatkuvasti muuttuvista säännöksistä ja sopeuttaa toimintatapansa niihin. Lisäksi muutoksia saattaa tulla organisaatiomuutoksina, jos yritykset hakevat säästöjä esimerkiksi työvoimaa vähentämällä tai ulkoistamalla. Tekeekö proviisori lääketeollisuudessa usein yli 40 työtuntia viikossa?

Kyselyn 10,5 % on mielestäni positiivisen alhainen, ja kertoo, ettei ylipitkiä työpäiviä pidetä alallamme itseisarvona. Arvelen, että luku on hieman suurempi omalla sektorillani, sillä erilaisista viranomaisaikarajoista johtuen työpäiviä joutuu välillä pidentämään.

p Paavo Tanskanen pohtii, että väestön ikärakenteen muutos tuo kasvua terveyspalveluiden ja lääkehuol­ lon kysyntään ja tätä kautta työtä proviisoreille myös tulevaisuudessa.

Proviisorin tutkinto on hyvä pohja Paavo Tanskanen toimii sosiaalifarmasian yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa. Hän on syntyjään turkulainen mutta asuu nykyisin Kuopiossa. Koulutukseni

Valmistuin proviisoriksi Kuopion korkeakoulusta 1980, pääaineenani farmasian teknologia. Kiinnostuin sosiaalifarmasiasta apteekissa työskennellessäni. Millaisiin edunvalvontakysymyksiin proviisorien kannattaisi keskittyä?

Apteekkien omistaminen on syytä jatkossakin rajata proviisorin tutkinnon suorittaneille, koska näin voidaan varmistaa parhaiten apteekkien ammatillinen toiminta. Proviisorien mahdollisuutta osallistua potilaiden lääkehoidon arviointiin ja seurantaan kannattaisi selvittää. Tällä tavoin voitaisiin tukea lääkäreitä potilaiden hoitoratkaisujen tekemisessä ja auttaa potilaita lääkehoidon toteuttamisessa. Tällainen palvelu olisi tietenkin maksullista toimintaa. Palvelun hinnoittelu nähdään ongelmallisena, mutta varmaankin hinnalle löydetään asianmukaiset perustelut, jos halua löytyy. Mikä saa sinut viihtymään työssäsi?

Saan työssäni olla ajan hermolla. Pyrin osaltani kehittämään alalle valmistuvien amma-

Tämä on mielenkiintoinen kysymys yleisellä tasolla. Ylempi korkeakoulututkinto on monesti vaatimuksena esimiestehtävissä. Mutta, työelämää erilaisissa organisaatiossa pitkään seuranneena olen valitettavasti joutunut aina silloin tällöin toteamaan, ettei tutkinto ole esimiestehtävissä pärjäämisen tae. Työyhteisön toiminta on keskiössä, jos halutaan edistää työssä jaksamisesta. Voisiko puhua työyhteisötaidoista, eikä aina vain esimiestaidoista, koska työyhteisössä tarvitaan kaikkien aktiivista osallistumista. Olen työskennellyt lääketeollisuudessa, apteekissa ja nyt yliopistossa opetustehtävässä. Proviisorin koulutus on antanut mielestäni erinomaiset valmiudet kaikkiin näihin tehtäviin. Miten hyvin proviisorin tutkinto vastaa työelämän tarpeisiin?

Proviisorin tutkinto antaa hyvät ammatilliset valmiudet työelämän tarpeisiin. On enemmänkin kyse siitä, hyödynnetäänkö näitä valmiuksia ja osaamista tarpeeksi. Mielestäni terveysalan tutkintoja kehitettäessä pitäisi lisätä moniammatillista opetusta. Meillä on eri ammattiryhmissä sairauksien hoidossa osaamista, jota ei hyödynnetä riittävästi, koska pidämme tiukasti kiinni oman alan perinteisistä tehtävistä. Emmekö tunne toisten ammattiryhmien osaamista ja toimintatapoja, vai emmekö luota toisten osaamiseen? Terveydenhuollon organisaatiot tuntuvat kovin jäykiltä. Ehkä paikallistasolla on enemmän herkkyyttä kokeilla, miten moniammatillisella yhteistyöllä saataisiin terveydenhuollon toimintaa paremmaksi asiakkaiden ja potilaiden kannalta. Millaisia muutoksia proviisorin toimenkuvassa tapahtuu tulevina vuosina?

Toivon, että terveydenhuollossa hyödynnettäisiin proviisorien osaamista lääkehoidossa enemmän. Potilaiden lääkehoitojen asianmukainen toteutuminen on kovin vaatimattomalla tasolla. Tässä on proviisoreilla työsarkaa ja näytön paikka. Osaamista on, mutta tarvitaan näyttöä siitä, että potilaan lääkehoidon tukemiseen osallistumisesta on hyötyä niin potilaan hyvinvoinnissa kuin taloudellisellakin puolella.

15


»otx Tulta! Lähtölaskenta chilin ystäväksi joulunpunainen Chili ANTAA PoTKUA RUoKIIN, MUTTA SIIHEN PITÄÄ ToTTUA. TEKsTi MAIJA RAUhA KuvaT DREAMSTIME

10

Chili on TULINEN PAPRIKA. Sen tulisuutta mitataan Scovillen asteikolla (SHU, Scoville Heat Unit), mutta kuluttajille tulisuus ilmoitetaan usein asteikolla 0–10. Aikaisemmin tulisimpana pidetyn Habaneron arvo on 10. Uudet, vielä tulisemmat lajikkeet saavat kympin perään plussia.

9

Chilien kasvattaminen on TOSIMIESTEN HARRASTUS. Siemeniä, tarvikkeita ja chilituotteita voi tilata netistä, esim. chilikauppa.fi. Verkosta löytyy myös chilifoorumi, chiliwiki, Suomen Chiliyhdistyksen sivut ja useita chiliharrastajien blogeja. Infernochili.net on kattava chilitietosivusto. chilitietosivusto.

Kun kapsaisinoidit sitoutuvat hermoston reseptoreihin, syntyy kivun ja poltteen tunne, joka puolestaan aiheuttaa mielihyvää tuottavan ENDORFIININ vapautumisen. Siksi chili voi aiheuttaa riippuvuutta.

3

6

Kirjailija Johanna Sinisalon romaani AURINGON YDIN (Teos) pyörii nautittavasti chilin ympärillä. Kirjailijan luomassa eusistokraattisessa tasavallassa lähes kaikki mielihyvää tuottava on kielletty. Chili tunnetaan erityisen vaarallisena nautintoaineena, mutta miksi? Laajentaako erityisen vahva chili tajuntaa?

CHILIFEST FINLAND 2014 järjestetään Tampereella 15.–17.8. Koko perheelle tarkoitetussa tapahtumassa kokataan ja maistellaan chiliruokia, vertaillaan chilikastikkeita ja kilpaillaan chilinsyönnissä.

16

2

8

BLOODY MARY: 4 cl vodkaa, 8 cl tomaattimehua, 1 tl sitruunamehua, 2 tippaa Tabascoa, 0,5 tl Worchestershire-kastiketta. Ravistetaan jäiden kanssa ja siivilöidään lasiin. Lisätään suolaa, pippuria ja sellerinvarsi. Tabascon tulisuus on 2 500–5 000 SHU.

Chilien tulisuus johtuu KAPSAISINOIDEISTA ja etenkin kapsaisiini-yhdisteestä, jota on siemenkiinnikkeissä ja chilin sisäpinnan kalvossa. Puhtaan kapsaisiinin SHU on 15–16 miljoonaa.

5

Chileissä on runsaasti VITAMIINEJA, erityisesti C- ja E-vitamiinia. Kapsaisiini suojaa mahalaukkua alkoholin ja lääkkeiden vaikutukselta edistämällä liman eritystä. Se laajentaa verisuonia ja laskee verenpainetta. Chili saattaa auttaa painonhallinnassa, koska se kiihdyttää aineenvaihduntaa.

Supertuliset chilit ja chilikastikkeet voivat tuntua iholla ja limakalvoilla TUSKALLISEN POLTTAVILTA. Kädet on hyvä suojata käsineillä, ja kasvoihin, silmiin ja nenään koskemista pitää välttää. Chilin poltetta suussa voi sammuttaa maidolla tai jogurtilla. Tuliseen ruokaan pitää tottua vähitellen.

1

7

4

SUKLAA-CHILIKASTIKE jäätelölle valmistuu näin: kiehauta 2 dl kermaa ja puolikas Habanero tai muuta tuoretta chiliä. Poista chili ja lisää 150 g tummaa suklaata pilkottuna. Sekoittele, kunnes suklaa sulaa. LÄHDE PASTANJAUhANTAA-BLOGI


UUTUUS!

VALMISTETTU SUOMESSA

Maailman tutkituin maitohappo­ bakteeri kulkee myös Suomen freestylemaajoukkueen mukana. Markkinoija: Oriola Oy, Espoo Gefilus® ja LGG® ovat Valio Oy:n rekisteröimiä tuotemerkkejä. Kapselit on valmistettu Valio Oy:n lisenssillä.


»minä, missä, milloin

O Norja tuorettakutsui proviisoria p Norjan kauniit maisemat ovat vieneet espoolaisen Katariina Volotisen sydämen.

TEKSTI KATARIINA VOLOTINEN JA HENNA HALONEN KUVAt KATARIINA VOLOTINEN JA DREAMSTIME

KATARIINA VOLOTINEN OPISKELI ENSIN MAISTERIKSI luonnontieteellisestä tiedekunnasta Joensuusta, MUTTA TAHTOI LISÄKSI KONKREETTISEN AMMATTIIN VALMISTAVAN TUTKINNON. NÄIN HÄN ETSI TYÖHAASTEITA ULKOMAILTA JA TOTESI HALUAVANSA APTEEKKARIKSI NORJAAN. VALMISTUTTUAAN PROVIISORIKSI VUONOJEN JA VUORIEN MAA KUTSUI HÄNTÄ JÄLLEEN LUOKSEEN.

18

len Katariina Volotinen, uhkaavasti keski-ikää lähestyvä tuore proviisori. Muutin syksyllä 2012 Norjaan heti proviisoriksi valmistuttuani uudet haasteet ja kokemukset mielessäni. Lähdin ulkomaille hankkiakseni kokemusta erityisesti pitkäaikaisesta apteekinhoidosta, jota en senhetkisellä työkokemuksella Suomessa olisi niin pian saanut. Norjassa minua viehättää kaunis luonto, ja olenkin päässyt nauttimaan siitä muun muassa vuorikiipeillen ja hiihtäen. Olen avoin uusille asioille ja elämyksille – ne pitävät minut elossa. ELÄMÄNTYÖNÄ OPISKELU

Olen kotoisin Espoosta ja kasvanut hyvin opiskelumyönteisessä kodissa. Ehkäpä siksi päädyinkin opiskelemaan vielä toisen maisterin tutkinnon aiempien opintojeni lisäksi. Ajatukseni on, ettei oppi ojaan kaada. Tuntui myös järkevältä valmistua ammattiin alalle, joka liittyy läheisesti aikaisempiin biologian, kemian ja biokemian opintoihini. Proviisorin opintoihin hakeutumiseen sain kimmokkeen Norjassa, jossa työskentelin farmaseuttina. Ihmettelin paikallista apteekkaria, joka oli iältään vasta 25-vuotias. Mietin, että jos


Aloittelevan apteekkarin työ on pienessä apteekissa melko yksinäistä.

Katariina Volotinen on viihtynyt hyvin Norjassa. Apteekinhoitajan työ on mielenkiintoista ja luonto tarjoaa kokemuksia vapaa-aikaan.

7

sanaa

TALVIURHEILU: sukset ROKOTE: reissu KOIRA: oma hauva TALVILOMA: Alpit OMISTAA: oma VERKOSTO: ystävät VUORI: kiipeily

hän pystyy apteekin hoitamiseen, niin pystyn minäkin, vaikka olin ajatellut oman koulutuskiintiöni olevan jo täynnä. Aloitin proviisoriopinnot kolme vuotta farmaseutiksi valmistumisen jälkeen. Kaksi vuotta kului nopeasti töiden, yliopiston ja kodin väliä kulkemalla. En ollut enää oikeutettu opintotukeen, joten töitä täytyi tehdä opintojen ohessa hieman enemmän kuin keskiverto-opiskelijan, ja se tuntui etenkin erikoistyön laboratoriovaiheessa rankalta. Tein syventävät opintoni farmakologiasta, joka on mielestäni yhä kiinnostavin farmasian erikoistumisala. Jälkeenpäin ajatellen, vaikka opin erikoistumisopinnoissani paljon lääkkeiden vaikutuksista, olisin tietysti voinut opiskella myös jotakin käytännön työelämää läheisempää. Proviisorin urani alkoi Norjassa heti apteekkarina. Työni on sopivasti haasteellista. Mutkia matkaan tuovat välillä pienet kielivaikeudet, maan erilaiset säädökset ja käytännöt sekä henkilökuntapula. Aloittelevan apteekkarin työ on pienessä apteekissa melko yksinäistä. Ei ole ketään, keneltä kysyä. Vaatii enemmän aikaa, kun pitää itse ottaa asioista selvää.

KANNATAN KETJUAPTEEKKEJA

Olen norjalaistuneena ketjuapteekkien ystävä. Pidän siitä, että on olemassa tietyt säännöt, joiden mukaan toimitaan, eivätkä yksilöt pääse vaikuttamaan suuremmin lopputulokseen. Mielestäni tämä on tasapuolista ja reilua sekä työnantajan että työntekijän kannalta ja ylläpitää työn laatua. Lisäksi ketjuuntuminen helpottaa yksittäisen apteekin arkea, kun monia toimintoja voidaan keskittää pääkonttorille. Mielestäni ketjujen välinen kilpailu pitäisi apteekkipalveluiden saatavuuden hyvänä myös haja-asutusalueilla. Ketjuuntumisen myötä apteekkien määrä tulisi kasvamaan ja työpaikkoja syntyisi ehkä monille proviisoreillekin. Näenkin ketjuapteekit Suomen tulevaisuutena. JOHTAMISOPINTOJA TARVITAAN

Nyt kun miettii asiaa taaksepäin, proviisoriopintojen aikana minun olisi ollut hyödyllistä opiskella lisää johtamista, etenkin henkilöstöjohtamista. Esikuvani esimiehenä on yksi aiemmista esimiehistäni. Arvostan esimiehessä reiluutta, mukavuutta ja jämptiyttä. Haluaisin kehittyä jämäkäksi, mutta lempeäksi esimieheksi. Olen kokenut näiden ominaisuuksien yhdistämisen usein haasteelliseksi.

Työssäni parasta on asiakkaiden auttaminen ja asiakaspalvelun ongelmatilanteiden ratkaisu. Vaikeimpia ovat tilanteet, joissa asiakkaat eivät ymmärrä, mistä on kyse, eikä tilanne raukea edes ’rautalangasta vääntämällä’. Asiakaspalautteiden käsittely on myös haasteellista, jos asiakkaat ovat ymmärtäneet väärin. Asiakashan on aina oikeassa! KOIRASTA TASAPAINOA TYÖLLE

Minulle on tärkeää työn ja vapaa-ajan tasapaino. Vapaa-ajalla pitää pystyä siirtämään ajatukset muualle, jotta jaksaa taas keskittyä työasioihin. Jos minulla olisi oma perhe, se tulisi tietysti tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Koirani on tärkeä elämänkumppani minulle tällä hetkellä. Sen kanssa on pakko käydä virkistäytymässä ulkona useita kertoja päivässä. Koiran olemassaolo rajoittaa sopivasti työpäivän pituutta. Muuten töihin saattaisi unohtua istumaan iltaa. Pyrin käymään Suomessa useita kertoja vuodessa, jotta kykenisin säilyttämään kotimaan ystäväkontakteja, vaikka asun ulkomailla. Rentoudun parhaiten ystävien seurassa saunomalla ja uimalla. Treenaamisesta saa energiaa raskaisiin työpäiviin ja vuorilla patikointi tuo mukavaa vaihtelua arkeen.

19


»fip

FIP-kongressissa katseet farmasian tulevaisuuteen FARMASIAN KANSAINVÄLISEN KATTOJÄRJESTÖN FIP:N VUOSITTAINEN KOKOONTUMINEN JÄRJESTETTIIN IRLAnNISSA, DUBLINISSA SYYSKUUN ALUSSA. TAPAHTUMA KERÄSI YLI 3 000 OSALLISTUJAA YMPÄRI MAAILMAN. OHESSA MAKUPALOJA RUNSAASTA JA MIELENKIINTOISESTA OHJELMASTA. KONGRESSIN TEEMA ”TOWARDS A FUTURE VISION FOR COMPLEX PATIENTS” NOSTI FARMASIAN KESKEISEEN ROOLIIN MONIONGELMAISTEN POTILAIDEN LÄÄKEHOIDOSSA JA SEN TOTEUTTAMISESSA. u

21


»fip

Industrial Insights tapahtuman osallistujat ja pu­ hujat olivat tyytyväisiä päivään ja FIP:n lääketeol­ lisuussektio yrittää järjestää tulevaisuudessa vas­ taavanlaisen tapahtuman.

Teksti ja kuvat Sini Eskola

Innostavia näkökulmia lääketeollisuuteen FIP:N LÄÄKETEOLLISUUSSEKTIO JA ACADEMY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (APS) ALOITTIVAT RUNSAS VUOSI SITTEN KOULUTUSYHTEISTyÖN, JONKA SADOSTA NAUTITTIIN MYÖS DUBLINISSA. KOULUTUSTAPAHTUMA OLI TARKOITETTU NUORILLE TAI VASTAVALMISTUNEILLE PROVIISOREILLE JA FARMAsISTEILLE, JOTKA SUUNNITTELEVAT URAA LÄÄKETEOLLISUUDESSA.

K

oulutuspäivää räätälöidessämme törmäsimme näkökulmiin, joita APS ei ole joutunut miettimään esimerkiksi omassa kansallisessa tapahtumassaan. Millainen ohjelma kiinnostaisi ihmisiä, jotka tulevat täysin eri puolilta maailmaa: Japanista, Afrikasta tai Etelä-Amerikasta? Mitä voisimme olettaa lähtötietotasosta ja kuinka tekisimme päivästä monipuolisen ja kiinnostavan, jotta se todella antaisi lääketeollisuudesta juuri niin monipuolisen ja mielekkään kuvan kuin me, jotka siellä työskentelemme, olemme vakuuttuneita sen olevan. Monen kuukauden säännöllisten puhelintapaamisten jälkeen saimme ohjelman varmistettua ja varattua sopivan paikan tapahtumalle (FIP:n kongressikeskuksen ulkopuolella sijaitsevan NIBRT:n, National Institute of Bioprocessing Research and Training Center). Muistimme myös markkinoida koulutustapahtumaa niin, että osallistujalistalla oli mukavasti yli 30 nuorta proviisoria, jotka edustivat kaikkiaan yli 15 eri kansallisuutta.

22

”Monta päivää” lääketeollisuudessa

Yksi päivän peruskonsepteista oli tarjota mahdollisimman realistinen kuva, miltä työpäivä lääketeollisuuden eri tehtävissä näyttää. Yhteistyökumppanin MSD:n kanssa sovittiin, että neljä ”teknisen puolen” ammattilaista kertovat, millaista on työskennellä tuotannossa (Claire Mannion, Senior Specialist in Sterile Manufacturing), lääkevalmistuksen teknisellä osastolla (Ciara Kearney, Senior Engineer in Technical Operations) sekä laadunvarmistuksessa (Lisa Carey, Quality Control Manager ja Martin Ryall, Operations Quality Lead). Lisäksi kuulimme, millainen rooli biofarmasian osaajalla on lääketeollisuudessa (Hannah Batchelor, Biopharmaceutical Scientist). Kaikille oli yhteistä se, että jokaisen työtä säätelee tarkka ohjeistus ja kaikki työvaiheet, myös virheet, on pystyttävä dokumentoimaan ja tarvittaessa jälkeenpäin todistamaan. Puhujat antoivat mielenkiintoisen kuvan työtehtävien monipuolisuudesta ja kuinka tuotannossa ja laadunvarmistuksessa eivät päivät tuskin

koskaan toistu samanlaisina, vaan joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja tarvitaan. Koska lääketeollisuus ei ole pelkästään tutkimusta, tuotekehitystä ja laadunvarmistusta, kuultiin myös eläviä esimerkkejä, mitä esimerkiksi lääketieteellisen asiantuntijan tehtävissä vaaditaan. Kerstin Neumann (Medical Advisor, Johnson&Johnson) kertoi toimivansa markkinointi- ja tutkimusosaston linkkinä ja tukevansa soveltuvan koulutuksen kautta eri osastojen edustajien ammattitaitoa viestiä niin potilaille kuin terveydenhuollon ammattilaisille eettisesti ja faktoihin perustuvaa tietoa. Ulf Janzon (Policy&Communications Director, MSD Sweden) kertoi yli 25 vuoden taipaleestaan lääketeollisuudessa viranomaisen pallilta kansainvälisen lääkeyhtiön viestintäjohtajaksi. Alan Chalmers (Director Pharma International) puolestaan totesi, kuinka uransa loppupuolella monet lääketeollisuudessa toimineet perustavat oman konsulttialan yrityksen ja keskittyvät juuri siihen mistä eniten pitävät.


TEKsTi ASKO hEIKKILä

Älypuhelinsovelluksista tukea potilaille, omaisille ja ammattilaisille MoNET TÄMÄN VUodEN FIP-KoNGRESSIN LUENNoISTA KÄSITTELIVÄT hoitoon sitoutumista JA ToISAALTA HoITooN SIToUTUMATToMUUTTA. HoITooN SIToUTUMISTA VoIdAAN LISÄTÄ ESIMERKIKSI ÄlypuhelinsovelluKsilla AVoAPTEEKEISSA. p Hannah Batchelor, farmasian tohtori, kertoi kuinka haastavaa biofarmaseuttisten ongelmien ratkaise­ minen on esimerkiksi pediatristen lääkevalmisteiden formuloinnissa.

Alan Chalmers itse on erikoistunut tarjoamaan GMP-koulutusta sekä tukemaan pieniä lääkeyrityksiä, jotka haikailevat Aasian markkinoille. Allekirjoittanut (sini esKola, Regulatory Affairs Project Manager, AstraZeneca) kertoi mielenkiintoisista ja haastavista tehtävistä rekisteröintipäällikkönä ja millaista on toimia projektin johtajana eri osastojen välillä, kun myyntilupahakemusta tai strategiaa kasataan uudelle tai jo markkinoilla olevalle lääkevalmisteelle. marKKinoita ja eettisiÄ KysymyKsiÄ

(APS) ja Hannah Batchelor pistivät osallistujien ongelmanratkaisukyvyt koetukselle, ja hyvää palautetta saanut interaktiivinen peli ”Molekyylistä markkinoille” oli nuorten proviisorien mieleen. Erilaisten alustusten ja kysymysten avulla ryhmiin jaetut tiimit pohtivat, miten saattaa lääkemolekyyli markkinoille mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kysymyksiin ei ollut yhtä oikeaa ratkaisua, vaikkakin lopuksi palkittiin nopeimmin optimaalisimman molekyylin markkinoille saattanut tiimi. Claire thompson

positiivinen palaute Kannustaa

Koulutuspäivän palaute oli erittäin positiivista ja FIP:n lääketeollisuussektio harkitsee järjestävänsä vastaavanlaisen tapahtuman viimeistään FIP:n kongressissa Düsseldorfissa vuonna 2015. Lisäksi tutkimme mahdollisuutta koota infopaketti, jotta tapahtumakonseptin voisi kopioida kansallisesti/kansainvälisesti järjestettäviin koulutustapahtumiin ja tuoda näin lääketeollisuus lähemmäksi siitä kiinnostuneille proviisoriopiskelijoille ja proviisoreille. 

H

oitoon sitoutuminen voidaan määritellä seuraavasti: "Laajuus, miten potilaiden toiminta vastaa hyväksyttyjä suosituksia." Hoitoon sitoutumattomuus puolestaan on moniulotteinen ja monimutkainen käsite. Se voidaan jakaa tahalliseen ja tahattomaan. Proviisorit, terveydenhuollon ammattilaisina, voivat vaikuttaa hoitoon sitoutumiseen monitoroimalla ja määrittelemällä sitoutumattomuuteen johtavia riskitekijöitä. Älypuhelinsovellusten käyttöä avoapteekkiympäristössä käsiteltiin kahdessa kongressin luentosarjassa. Irlantilainen proviisori fionnuala johnstone (Royal College of Surgeons in Ireland School of Pharmacy) oli tehnyt oman erikoistyönsä aiheesta. Nyt ei kuitenkaan ole olemassa mittareita, joilla älypuhelinsovellusten laatua voisi määritellä ja sopivuutta potilaille mitata. Johnstonen tutkimuksessa hoitoon sitoutuminen toimi teoreettisena viitekehyksenä. Katsausprosessi kehitettiin käyttämällä olemassa olevaa tietoa hoitoon sitoutuvuudesta ja perehtymällä suureen määrään erilaisia sovelluksia. Prosessin tarkoitus oli löytää älypuhelinsovelluksista ominaisuuksia, jotka voivat

auttaa tahattoman hoitoon sitoutumattomuuden vähentämisessä. Erikoistyöhön sisällytettiin kaikkiaan 66 älypuhelinsovellusta. Älypuhelinsovellukset olivat joko sairaus-, lääkintä- tai potilasspesifejä. Sovellukset käytiin yksitellen läpi katsausprosessissa, jossa tarkasteltiin niiden hoitoon sitoutumista parantavaa vaikutusta. Menetelmään sisältyi asioita, joiden on todettu olevan esteitä hoitoon sitoutumiselle. Yksinkertaisena esimerkkinä Johnstone mainitsee lääkkeiden oton unohtamisen tai lääkinnällisen laitteen teknisen käytön hankaluuden. Katsauksen älypuhelinsovelluksista 95,5 % antoi potilaalle mahdollisuuden asettaa hälytyksen muistutukseksi lääkkeiden otosta. Sovelluksista 28,8 % oli käännetty useammalle kielelle. Muissa pystyi toistamaan tallennetun ohjeistuksen potilaan haluamalla tavalla. Päätelmissään Johnstone toteaa äly-

23


»fip

puhelinsovelluksilla olevan mahdollisuuksia parantaa hoitoon sitoutumista monilääkinnällisillä potilailla vaikuttamalla tiettyihin määriteltyihin tekijöihin, jotka vaikuttavat hoitoon sitoutumattomuuteen. Tosin tutkimuksessa ei ollut havainnoitu varsinaisia potilaita. Lisäksi Johnstone toteaa älypuhelinsovelluksissa olevan myös merkittäviä rajoitteita, eikä siten ole todistettavissa, että älypuhelinsovellukset aina lisäävät hoitoon sitoutumista. Älypuhelinsovellusten määrä on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Sovellusten potentiaalinen rooli hoitoon sitoutumisen parantamisessa informatiivisella ja potilaita voimaannuttavalla tavalla edustaa modernia tapaa lähestyä lääkehoidon hallintaa sekä potilaiden omaa hoidollista osaamista. Tulevaisuudessa mHealth sekä älypuhelinsovellukset tarjoavat yhä enemmän työkaluja kehittää hoitokäytäntöjä ja palveluita potilaan hoidon onnistumisen varmistamiseksi. suomen ÄlypuhelinsovelluKset

Suomessa älypuhelinsovelluksia tarjoaa jo useampi taho, ja lisää on tulossa. Monet sovellukset ovat kansainvälisiä, eikä niitä aina ole käännetty suomeksi. Tässä 12 esimerkkiä paljon käytetyistä sovelluksista Suomessa. Lisäksi on esitelty Johnstonen erityisesti suosittelemat Assist Me With Inhalers ja MyMedSchedule -sovellukset. Kuluttajille on tarjolla myös monia muita hyvinvointisovelluksia, kuten Unen seuranta, Tunne vartalosi, Liiku ja kuntoile oikein, Syö ja juo oikein, Seuraa raskauttasi ja Vaihtoehtoiset hoidot (homeopatia). Toiset sovellukset hyödyntävät älypuhelinten vakiotoimintoja: mittaa verenpaine kameralla, kuuntele sydäntäsi mikrofonilla, seuraa liikuntaa gyroskoopilla ja GPS:llä, testaa kuulosi kaiuttimen avulla. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia.

24

POTILAIDEN KÄYTTÖÖN SUUNNATUT SAIRAUSSPESIFIT SOVELLUKSET Nimi Sovelluksen tehtävä Alusta Omistaja Astmatesti.fi Astmanhallinta-tes- Webissä, toimii kai- GSK ti, joka auttaa hakilla alustoilla kemaan tarvittavaa hoitoa Assist Me With InAstmaatikoille, keuh- iPhone Saralsoft Inc. halers kojen vajaatoimintaa poteville ja allergikoille suunnattu ohjelma, joka auttaa käyttämään inhalaattoreita BP Buddy Kirjaa verenpaineiPhone Azumio Inc. arvoja päiväkirjamaisesti ja seuraa verenpaineen kehitystä käyrillä Diabetes App Kirjaa sokeri-arvoja iPhone BHI Technologies päiväkirjamaisesti ja seuraa arvojen kehitystä käyrillä Zoely Muistuttaa ottamaan iPhone, Android MSD Pharma ehkäisytabletin POTILAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT YLEISET SOVELLUKSET Nimi Sovelluksen tehtävä Alusta Omistaja Lääkehaku Löydä lääkkeiden iPhone Yksityinen pakkausselosteet MyMedSchedule Suunnattu useamiPhone, Android MedActionPlan. man päivittäisen com, LLC lääkkeen käyttäjälle. Sis. lääkkeiden annosaikataulut, muistutukset ja kuvat lääkevalmisteista Hyvinvointini Lääkemuistutukset, iPhone, Android, Orion Pharma tuotetiedot, pakWindows Phone kausselosteet, vitamiiniopas ja lääkepäiväkirja TracknShare Quantified Self-me- iPhone Track&Share apps todologian elämänhallintasovellus Terveystalon ajanVaraa aika Terveys- iPhone, Android, Terveystalo Oy varaus taloon Windows Phone Hätätapauksessa Antaa ohjeita miten Android Matrix Mobile toimia hätätapauksessa Korvauserä-laskuri Laskee milloin Kela Webissä, toimii kai- Yliopiston Apteekki korvaa seuraavaksi killa reseptilääkkeitä TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT SOVELLUKSET Nimi Sovelluksen tehtävä Alusta Omistaja Dexdor Dosing Cal- Laskee oikean aniPhone, Android Orion Pharma culator nostuksen tehohoitorauhoitteelle Dexdomitor CalcuLaskee oikean anWebissä, toimii kai- Orion Pharma lator nostuksen eläinrau- killa hoitteelle

Kieli Suomi

Englanti

Englanti

Englanti

Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa Kieli Suomi Englanti

Suomi, Ruotsi, Englanti, Saksa

Englanti

Suomi, Ruotsi, Englanti Suomi

Suomi

Kieli Suomi

Suomi

• mHealth on yleinen termi, jolla tarkoitetaan mobiiliteknologian käyttöä terveydenhuollossa • mHealth:ssa piilee suuri potentiaali vähentää tahatonta hoitoon sitoutumattomuutta tulevaisuudessa • Tilastojen mukaan maailmassa on käytössä noin miljardi älypuhelinta* • Vuoden 2015 lopulla älypuhelinten arvioidaan kattavan jo 90 prosenttia myytävistä matkapuhelimista Suomessa** *

LÄHDE BUSINESS WIRE, BOSTON; AMERICA 2012 **LÄHDE TUTKIMUSyhTIö MARKET-VISION 2013


Teksti Satu Harju Kuva Dreamstime

Farmasian ammattilaiset avuksi munuaisten vajaatoiminnan hoidossa MUNUAISSAIRAIDEN MÄÄRÄ KASVAA IHMISTEN ELINIÄN PIDENTYESSÄ. KROONISTA MUNUAISTEN VAJAATOIMINTAA (CHRONIC KIDNEY DISEASE, CKD) SEKÄ VAIKEAA MUNUAISTAUTIA SAIRASTAVIEN POTILAIDEN HOITO ON VAATIVAA JA TYÖLLISTÄÄ PALJON. LÄÄKEHOIDOLLA ON MYÖS MONIA HAITALLISIA VAIKUTUKSIA.

L

ääkehoidon munuaisille haitallinen vaikutus voi välittyä usealla eri tavalla. Lääkeaine voi olla suoraan munuaisille myrkyllinen, se voi kiteytyessään vaurioittaa munuaisia tai se voi vaikuttaa munuaisten verenkiertoon haitallisesti. Käytettävän lääkeaineen vaikutus munuaisiin on aina otettava huomioon lääkehoidossa. Farmaseuttista osaamista voidaan hyödyntää potilaan hyväksi erikoissairaanhoidossa sekä osana perusterveydenhuoltoa apteekkityössä. Tätä teemaa käsittelevässä FIP-sessiossa paneuduttiin munuaissairauden perustietouden ohella erityisesti siihen, miten farmaseuttisella osaamisella voidaan osaltaan ennaltaehkäistä munuaissairauksien puhkeamista ja tukea jo sairastuneiden hoitoa yhteistyössä potilaan ja hoitavan lääkärin kanssa. CKD-potilas apteekissa

Asiakastyössä tulee olla tietoinen munuaissairauteen liittyvistä ongelmista ja puuttua mahdollisiin riskeihin ajoissa. Erityisen tärkeää on saada aikaan hyvä keskusteluyhteys sekä potilaan, mutta myös hoitavan lääkärin kanssa. Itsehoitolääkeneuvonnassa on aina keskusteltava asiakkaan muusta lääkityksestä. CKD on alkuvaiheessaan oireeton, mutta osa asiakkaista on tietoinen sairaudestaan ja he voivat lääkeneuvontatilanteessa kertoa sairastavansa

munuaisten vajaatoimintaa. CKD:n keskeisiä riskitekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, ylipaino, tupakointi, sydämen vajaatoiminta, diabetes, korkea verenpaine ja kolesteroli sekä miehillä eturauhasen liikakasvu. Jos potilas on iäkäs ja sairastaa munuaisten vajaatoimintaan usein liittyviä sairauksia, on tärkeää, ettei potilas lääkityksellään tietämättään edesauta taudin kehittymistä. Lääkeneuvonnassa huomiota vaativa munuaisia vaarallisesti rasittava yhdistelmä on tulehduskipulääke yhdessä ACE-estäjän kanssa. Erityisen hälyttäväksi yhdistelmä muuttuu, mikäli asiakkaalla on tämän lisäksi nestehukkaa. Diureetin tai ripulin aiheuttama nestehukka rasittaa munuaisia ja lisää lääkeaineiden munuaistoksisia haittavaikutuksia. Potilasta kannattaa kannustaa huolehtimaan riittävästä nestetasapainosta kaikissa tilanteissa. Lääkkeen määrääminen munuaissairaille on monimutkaista. Valmisteyhteenvedosta saatava tieto ei välttämättä ole yhdenmukaista erikoissairaanhoidon hoitokäytäntöjen kanssa. Munuaisten kautta erittyvien lääkeaineiden annostelu on säädettävä munuaisfunktiota vastaavasti siten, että lääkeaineen pitoisuus saadaan hoitotasolle ilman riskiä kumuloitumisesta. Annosta saatetaan lääkeaineesta riippuen joutua alentamaan tai annosteluväliä pidentämään. Hyvin tavallista on, että lääkeannos

jää alhaiseksi liiasta varovaisuudesta johtuen. Varminta on kannustaa potilasta keskustelemaan kokonaislääkityksestään aina hoitavan lääkärin kanssa. Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia parantuneina hoitotuloksina muun muassa Saksassa ja Irlannissa. Näissä maissa kliinisen farmasian osaamista hyödynnetään sairaaloissa jo siten, että proviisorit ovat mukana munuaispotilaiden hoitotiimissä osana normaalia toimintaa. Hoitotiimiin osallistuvilla proviisoreilla on motivaatiota, pätevyyttä ja erityistietämystä munuaissairauksien hoidosta sekä pääsy potilastietoihin ja laboratoriotuloksiin. Sairaalafarmasia on tällöin paljon muutakin kuin lääkelogistiikkaa. Kliinisen farmasian osaamista voidaan harjoittaa sairaalaympäristössä, mutta myös apteekkien asiakaspalvelutyössä, annosjakeluasiakkaiden kanssa ja lääkehoidon kokonaisarvioinnissa. Erittäin tärkeä tehtävä farmasian ammattilaiselle on kaikessa tässä työssä asiakkaan kohtaaminen ja lääkityksestä ja hoidosta keskusteleminen ymmärrettävästi. Tämä kohtaaminen voi antaa CKD-potilaallekin motivaatiota ja tarvittavaa tietoa oman hoitonsa toteuttamiseen. Kliinisen farmasian osaamisen kehittäminen Suomessa on kannatettavaa.

25


»talousseminaari TEKSTI HENNA HALONEN JA VIRPI TIIRO Kuva HENNA HALONEN

Mieluisa palkkio motivoi työhön TUTKIJATOHTORI ANU HAKONEN PUHUI JOKA PROVIISORIN TALOUSSEMINAARISSA KANNUSTAVASTA PALKITSEMISESTA. TIEDÄTKÖ SINÄ, MITEN VOIT VAIKUTTAA OMAAN PALKKAASI?

Riittävän palkitsemisen tuntu on aina yksilöllistä. Palkitsemisjärjestelmää tulee käyttää arvostavasti, ei painostaen. Työntekijöille tulee antaa jatkuvaa palautetta siitä, mitä he voisivat tehdä toisin, jotta pääsisivät asetettuihin tavoitteisiin. Toisaalta tulee muistaa kiittää onnistumisista. MYÖS JOUSTOT PALKITSEVAT Luennoitsija Anu Hakonen kertoi Talousseminaarissa, miten tulospalkkausta ja muita palkitsemisen menetelmiä käytetään kannustavasti.

P

alkitsemisen kokonaisuuteen sisältyy kaikki, mitä organisaatio tarjoaa työntekijälleen vastineeksi tämän työpanoksesta. Aineellisen palkitsemisen perusta on peruspalkka, jota mahdolliset rahalliset tulospalkkiot täydentävät. Tulospalkkiot maksetaan yleensä kertakorvauksena, kun ennalta sovitut tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet voivat liittyä taloudellisiin ja toiminnallisiin tunnuslukuihin, kuten yrityksen tulokseen, tuottavuuteen, toimitusvarmuuteen ja laatuun sekä kehitystavoitteisiin ja niiden yhdistelmiin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yrityksen kannattaa maksaa sellaisten tavoitteiden saavuttamisesta, jotka edistävät yrityksen toimintaa. Parhaimmillaan tulospalkkiot ovat motivoivia ja tuovat työntekijälle lisää rahaa, palautetta ja arvostusta. Samalla ne palvelevat myös työnantajan etua parantamalla yrityksen tulosta vahvistamalla strategian sisäistämistä ja motivoimalla tavoitteiden parempaan saavuttamiseen. Toisaalta tulospalkkiot voivat olla työntekijöille myös yhdentekeviä tai pahimmillaan jopa haitallisia, jos ihmiset kokevat kuormittuvansa liikaa tai kokevat systeemin epäreiluksi. Työntekijä pitää tulospalkkiota merkityksettömänä erityisesti, jos yhteys oman suorituksen ja palkkion välillä on heikko. HUOMAA MYÖS TYÖSUHDE-EDUT

Varsinaisen tulospalkan lisäksi muita täydentäviä palkitsemistapoja ovat esimerkiksi aloi-

tepalkkiot, joilla edistetään innovatiivisuutta ja saadaan yrityksen käyttöön henkilöstön kehittämisideoita, sekä erikoispalkkiot, kuten merkkipäivälahjat, matkat, tunnustuspalkinnot, palkalliset vapaat, tavarapalkkiot tai juhlat ja tapahtumat. Näin voidaan huomioida hyvät työsuoritukset joustavasti. Lisäksi etenkin suurissa yrityksissä ja yksityisellä sektorilla voidaan tarjota monenlaisia etuja, kuten liikunta- tai lounasseteleitä, ylimääräisiä eläke-etuja, vapaa-ajan vakuutuksia, henkilökunta-alennuksia tai järjestetty työpaikkaruokailu. Työpaikan tarjoamilla eduilla voi olla työntekijälle huomattava taloudellinen arvo, jota ei osata aina ottaa huomioon palkitsemisen kokonaisuudessa. Etujen tulee olla oikeudenmukaisia kaikkia työntekijöitä kohtaan. Oikeudenmukaisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos työpaikalla käytetään henkilökohtaista palkanlisää yhtenä palkitsemistapana. AVOIMUUS ON TÄRKEÄÄ

Työpaikan etujen tunnetuksi tekemisessä esimiehet ovat avainasemassa. Palkitsemiseen johtavat tavoitteet tulee viestiä selkeästi. Vain siten työntekijä tietää, mistä oma palkkasumma työstä kokonaisuudessaan muodostuu, ja miten siihen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Mikäli tavoitteet eivät ole henkilöstön tiedossa, yritys saattaa joutua tilanteeseen, jossa henkilöstö tekee ahkerasti yrityksen kannalta epäolennaisia asioita tietämättä, mihin ahkeruus tulisi kannattavasti kohdentaa.

Palkitsemisen kokonaisuuteen sisältyvät myös aineettomat palkitsemistavat, kuten kouluttautumismahdollisuudet: henkilöstön kouluttaminen, opintovapaajärjestelyt, työkierto ja urapolut; säännöllinen palaute esimerkiksi kehityskeskusteluin, mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa organisaation asioihin sekä pysyvä työsuhde ja joustavat työaikajärjestelyt. Vaikutusmahdollisuudet ja työajan joustot ruokkivat ihmisen autonomian tunnetta, jolloin työmotivaatio paranee. Mahdollisuus valita itselle mieluisimpia ja tärkeimpiä etuja tekee palkitsemisjärjestelmästä houkuttelevan ja mielekkään. Riittävän palkitsemisen tuntu on aina yksilöllistä, joten palkitsemisessa on hyvä kuunnella herkällä korvalla itse työntekijöitä. Kaikki eivät koe samoja palkitsemistapoja yhtä motivoivina. Lähde Tutkijatohtori Anu Hakonen, Aalto-yliopiston tuotanto­ talouden laitos, luentoesitys: Kannustava palkitseminen, VI Joka proviisorin talousseminaari, 4.10.2013.

Yhdellä viidestä tulospalkka Suomen Proviisoriyhdistyksen tuoreen jäsenkyselyn tulosten mukaan 22,9 prosenttia vastaajista on sopinut työssään peruspalkkauksen lisäksi tulospalkkauksesta. Heistä puolet (n=26) työskentelee lääketeollisuudessa, viidennes avoapteekissa (n= 11) ja 11,5 prosenttia (n=6) yliopistolla. Kysymykseen vastasi 227 proviisoria.

27


Apteekkien joulutervehdykset:

Tunnelmallista joulua ja • Alppilan apteekki, Helsinki • Apteekki Karisma, Lahti • Aalto Apteekki, Jyväskylä • Akaan Apteekki • Alajärven Apteekki • Apteekki Lohjanharju • Apteekkimaailma, Tampere • Asikkalan Apteekki • Carelia Apteekki, Helsinki • Erottajan Apteekki, Helsinki • Espoon 2. Apteekki Elixir • Etelä-Haagan apteekki, Helsinki • Etelä-Kaarelan Apteekki, Helsinki • Evijärven Apteekki • Forssan Keskus-Apteekki • Forssan Vanha apteekki • Graanin apteekki • Haapaveden apteekki • Hakunilan apteekki • Halikon Apteekki • Haminan Itäväylän Apteekki • Hangon apteekki – Hangö apotek • Harjavallan Apteekki • Hartolan Apteekki

28

• Heinolan Keskusapteekki • Heinäveden Apteekki • Herttoniemen apteekki, Helsinki • Hietalahden Apteekki, Sandvikens Apotek, Helsinki • Hirvensalon apteekki • Hollolan Apteekki • Humppilan Apteekki • Hyllykallion apteekki, Seinäjoki • Hyrynsalmen Apteekki • Hyvinkään I Apteekki • Hämeenlinnan 7. Apteekki Jukola • Iin apteekki • Iisalmen 3. Priima apteekki • Iisalmen Kirkkopuiston apteekki • Iisalmen ykkösapteekki • Ilmajoen Apteekki • Imatrankosken apteekki, Imatra • Inkoon Apteekki – Ingå Apotek • Itäkeskuksen apteekki

• Ivalon Apteekki • Joensuun 4. Apteekki Atolli • Joensuun 5. Vaara-Karjalan Apteekki • Joutsen Apteekki, Helsinki • Joutsenon apteekki • Jurvan Apteekki • Jämijärven Apteekki • Kaarinan apteekki • Kaavin apteekki • Kalvolan apteekki, Hämeenlinna • Kangasalan 3. Sahalahden apteekki • Kankaanpään Keskusapteekki • Kannuksen Apteekki • Karvian Apteekki • Kasken Apteekki Turku • Kauniaisten apteekki – Grankulla apotek


terveyttä vuodelle 2014! • Kauppaporvarin apteekki • Keljon Apteekki, Jyväskylä • Kempeleen Zeppelin apteekki • Keravan 1. apteekki • Keravan Keskusapteekki • Kesälahden apteekki • Klaukkalan apteekki • Koivu apteekki, Tampere • Kokkolan Keskusapteekki • Kolarin Apteekki • Kontulan apteekki • Kontulankaaren apteekki • Korkeakosken sivuapteekki, Oriveden apteekki • Korsholm's Apotek – Mustasaaren apteekki

• Kouvola 4. Salpa-apteekki • Kouvolan 2. Uusi Apteekki • Kouvolan 7. Kyminkulman Apteekki • Kuninkaankadun apteekki, Tampere • Kuopion 8. apteekki Petonen • Kurun Apteekki, Ylöjärvi • Kuusamon 2. Keskus-apteekki • Kuusankosken Ykkösapteekki • Kyllön Apteekki, Jyväskylä • Käpylän apteekki, Helsinki • Laajasalon Apteekki, Helsinki • Lahden 3. Apteekki Ilves • Laitilan Ykkösapteekki • Lapinjärven apteekki – Lappträsk apotek • Lappajärven Apteekki • Lapuan Lakeus Apteekki • Lapväärtin Apteekki • Laukaan Apteekki • Lempäälän Keskus-Apteekki • Leppävirran apteekki • Liedon Apteekki

• Lieksan Pietari-apteekki • Loviisan Kruunu-Apteekki • Luvian Apteekki • Lönnrotinkadun apteekki, Helsinki • Martinlaakson apteekki • Matinkylän apteekki • Megahertsin Apteekki, Helsinki • Miehikkälän Apteekki • Mukkulan Apteekki, Lahti • Munkkiniemen Apteekki, Helsinki • Muuramen Apteekki • Myllykosken Apteekki • Myllypuron apteekki, Helsinki • Mäntsälän apteekki • Mäntyharjun Havu apteekki • Nagu Apotek Nauvon apteekki • Nakkilan apteekki • Nivalan Apteekki • Nokian Härki Apteekki • Noormarkun apteekki • Nummenmäen apteekki Turku • Olarin apteekki • Oriveden apteekki • Oulun 11. Kastellin apteekki • Oulun Kaijonharjun apteekki • Oulun Vanha apteekki • Oulunkylän apteekki, Helsinki • Palokan Apteekki, Jyväskylä • Parikkalan 1. apteekki • Parkanon Apteekki • Perhon Apteekki • Pieksämäen 2. Uusi Apteekki • Pieksämäen I Apteekki • Pielaveden apteekki • Pirkkalan apteekki • Pohjan Apteekki • Pomarkun Apteekki • Porin 9. Karhu-Apteekki • Porin Puisto Apteekki • Porin VII Pihlavan Apteekki • Porvoon Uusi Apteekki • Posion Apteekki • Punkaharjun apteekki • Pyhtään Apteekki • Pyhäjärven apteekki • Rantsilan apteekki – Apteekki lähellä omalla kylällä • Rauman Ensimmäinen Apteekki • Raunistulan Apteekki Turku • Rautjärven Asemanseudun apteekki • Reisjärven Apteekki • Renkomäen Apteekki, Lahti u

29


• Riihikosken Apteekki • Rovaniemen 4. Apteekki Saarenkylä • Runeberg apteekki, Helsinki • Saaren sivuapteekki, Parikkala • Salon Vanha Apteekki • Sammon apteekki, Tampere • Sastamalan 2. Hopun Apteekki • Savitaipaleen apteekki • Savonlinnan Uusi apteekki • Seppälän Apteekki, Jyväslylä • Simonkylän apteekki • Simpeleen apteekki • Someron Apteekki • Suoraman Apteekki, Kangasala • Sörnäisten apteekki, Helsinki • Tampereen 9. Länsi apteekki • Tampereen Haka-apteekki • Tapiolan apteekki • Tervolan Apteekki • Tesoman apteekki, Tampere • Teuvan Apteekki • Tohmajärven apteekki • Tullintorin apteekki, Tampere • Turun 6. Humaliston Apteekki

30

• Töysän apteekki • Uudenkaupungin 1. Apteekki • Uudenkaupungin Uusi apteekki • Uuraisten Apteekki • Vaajakosken Apteekki, Jyväskylä • Vaasan keskusapteekki – Vasa Centralapotek • Vaasan Vanha Apteekki • Valkealan apteekki • Valtimon Apteekki • Vantaa 11. Pähkinärinteen apteekki • Vantaanportin apteekki • Varkauden 2. Taulumäen apteekki • Varkauden Vanha Apteekki • Varpaisjärven apteekki • Veikkolan apteekki • Viherlaakson apteekki • Viitasaaren Apteekki • Wiklundin apteekki, Turku • Willan apteekki Hyvinkää • Voikkaan apteekki • Vuoksenniskan apteekki, Imatra • Ylikiimingin apteekki • Ypäjän apteekki


»jäsen- ja koulutussivut Jäsen- ja koulutussivuilla kerrotaan muun muassa yhdistyksen PROMENTOR-OHJELMAN aloitusseminaarista, kerrataan PRO PHARMACIA -SEMINAARIN antia, tiedotetaan PROVIISORIPÄIVÄN 2014 ohjelmasta ja julistetaan APURAHOJA sekä Proviisorikollega- ja opintopalkinnot haettaviksi.

MUISTA! u proviisori • ilmoittaud KoaK n .2014 en pÄivÄÄn 15.3 . sÄ es . menn hinnoin 31.1 an ystietosi aj • pidÄ yhte ity iv pÄ e eivÄt tasalla – n itsestÄÄn. juhlavuoden Korumallistosta löydät proviisorin joululahjat! Korumallisto kokonaisuudessaan ja tilaukset osoitteesta www.proviisoriyhdistys.net/korut 

Tule mukaan valiokuntiin suomen proviisoriyhdistyKsen uusi puheenjohtaja ja muu hallitus valittiin sekä vuoden 2014 jäsenmaksuista päätettiin syyskokouksessa 30.11.2013 Helsingissä. Lue lisää yhdistyksen internetsivuilta www.proviisoriyhdistys.net. Kiinnostaako Sinua Proviisoriyhdistyksen valiokuntatoiminta vuonna 2014? Yhdistyksen koulutus-, opiskelija-, viestintä- ja talousvaliokunnat kutsuvat mukaan aktiivisia toimijoita. ota yhteyttä toiminnanjohtaja Henna Haloseen ja kysy lisää, kerromme mielellämme toiminnasta ja tehtävistä. Proviisoriyhdistys kiittää Stada Pharmaa syyskokouspäivän koulutuksesta ja päivällisestä.

uudet jÄsenKortit vuosille 2014– 2015 postitetaan kaikille jäsenille ja vuoden 2014 jäsentaskukalenteri sen tilanneille joulukuun puoleen väliin mennessä. Jäsenkorttisi toimii matkavakuutustodistuksenasi ja takaa sinulle kuuluvat jäsenetusi muun muassa Teboililla, joten tarkkailethan postiasi. Mikäli jäsenpostimme ei tavoita sinua, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä yhdistyksen toimistolle. oletko valmistunut vuonna 2013? Usein yhteystietojen päivittäminen unohtuu esimerkiksi valmistumisen yhteydessä. Päivitäthän meille muuttuneet yhteystietosi myös tässä tapauksessa.

yhdistyKsen toimistolla kysymyksiisi vastaavat asiantuntijaproviisori joonas salo ja toiminnanjohtaja henna halonen. toimisto@proviisoriyhdistys.net p. (09) 177 771 arkisin klo 10–16 oletKo saanut meiltä viime aikoina jäsensähköpostia? Sähköposti on nopein viestintäkanavamme tiedottaa jäsenille tärkeistä, esimerkiksi edunvalvonnallisista tai koulutusasioista ja kysyä mielipidettäsi jäsenenä, joten pidäthän meille ilmoittamasi sähköpostiosoitteen ajan tasalla.

31


»varapuheenjohtajalta

Opiskelijavalintojen uudistamisen vaikutukset huolestuttavat minua.

Mutta mitä tapahtuu proviisoreille? Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen kuulostaa opiskelijan näkökulmasta jälleen eräänlaiselta akateemisen vapauden rajoittamiselta. Yliopistojen rahoitusmallin mukaan yliopisto saa rahaa valmistuvista maistereista ja jokaisesta opiskelijasta, joka suorittaa vuosittain vähintään 55 opintopistettä. Uudistuksissa on päämääränä nopeuttaa valmistumista ja työhön siirtymistä. Turhaa lusmuilua ei suvaita. Olen henkilökohtaisesti kuitenkin sitä mieltä, että myös opintojen ohella tehdyt luottamustehtävät tuovat CV:hen lisämaustetta huolimatta siitä, oletko valmistunut viidessä vai kuudessa vuodessa. Minua huolestuttavat myös opiskelijavalintojen uudistamisen vaikutukset. Turvaako uudistus varmasti sen, että proviisoriksi haluava farmaseutti pääsee sujuvasti jatkamaan opintojaan? Farmaseuttikiintiöhän on jo Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta poistunut ja nykyään sekä proviisoriksi että farmaseutiksi pyrkivät suorittavat samanlaisen kokeen. Entäpä jos ensi kertaa yliopistoon hakeutuvat otetaan sisään ensin, mutta jo jonkin muun tutkinnon suorittaneilla on paljon paremmat valmiudet päästä opiskelemaan? Tämähän voi näkyä esimerkiksi pääsykoemenestyksessä. Voiko tämä aiheuttaa sen, että proviisorin tutkintoa pääsee suorittamaan ”kuka tahansa” abiturientti? Miten tämä vaikuttaa sitten opintonsa keskeyttäneiden määrään? Onko motivaatio alaa kohtaan oikea? Valmistuuko tarpeeksi hyviä proviisoreita? Maamme suurimpana proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden edunvalvontajärjestönä seuraamme tilannetta. Proviisoriyhdistyksen on pidettävä huolta myös opiskelijajäsenistään, nykyisistä sekä mahdollisesti myös tulevista. ANNA KAISA TOLVANEN,

2. varapuheenjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys

32

»ajankohtaista

Suomalainen itselääkintä on terveellä pohjalla p John Chave perustelee itsehoitolääkevalikoiman laajentamisen turvallisuutta suomalaisten farmasian ammattilaisten korkealla koulutuksella ja itsehoitolääkkei­ den saatavuudella vain apteekeista.

TEKSTI JA KUVAT HENNA HALONEN

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS JA SUOMEN APTEEKKARILIITTO JÄRJESTIVÄT MARRASKUUSSA TOISTA KERTAA YHTEISEN PRO PHARMACIA -AJANKOHTAISSEMINAARIN, JONKA TÄMÄNKERTAINEN TEEMA KÄSITTELI ITSEHOITOLÄÄKKEITÄ. ITSELÄÄKINTÄÄ TARKASTELTIIN SEMINAARISSA NIIN EUROOPAN, SUOMALAISEN APTEEKIN, LÄÄKETEOLLI­ SUUDEN, LÄÄKÄRIN KUIN VIRANOMAISENKIN NÄKÖKULMASTA.

P

äivän ohjelman aloitti eurooppalaista näkökulmaa käsiteltävänä olevaan aiheeseen tuonut JOHN CHAVE PGEU:sta (Pharmaceutical Group of the European Union). Chaven mielestä itsehoito ja itselääkintä ovat yksi terveydenhuollon järjestelmien toiminnan kehittämisalueista tulevaisuudessa, ja että farmasian ammattilaisilla on avainrooli turvallisen itsehoidon varmistamisessa. Chave jatkoi, että apteekkien suurempaa vastuunottoa lääkehoidon toteuttamisessa puoltavat muun muassa potilaan autonomian kasvaminen oman lääkehoitonsa osalta, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon pyrkimykset sekä palvelujen saavutettavuus. ”Euroopassa 70 prosenttia ihmisistä asuu noin 10 minuutin etäisyydellä apteekista.” Apteekit ovat Chaven mukaan yleisesti aliarvostettu, mutta välttämätön terveyspalvelu. Apteekki tavoittaa helpommin terveydenhuollon muutoin tavoittamattomissa olevat asiakkaat. Esimerkkinä hän mainitsee miehet, jotka eivät mielellään varaa tai odota vapautuvia aikoja


lääkäriltä, mutta saattavat hyvinkin pistäytyä keskustelemassa akuuteista terveysongelmistaan apteekissa. Chave toteaa, että suomalainen itsehoitolääkevalikoima on eurooppalaisesta näkökulmasta kehittynyt terveesti ja apteekkijärjestelmämme sopii hyvin edistyneelle itsehoitolääkevalikoimalle. Tätä hän perustelee muun muassa sillä, että itsehoitolääkkeet ovat saatavilla vain apteekeista ja suomalaisissa apteekeissa on keskimäärin koulutetumpaa henkilökuntaa palvelemassa asiakkaita kuin useissa muissa maissa. Toisaalta suomalaiset apteekit ovat hänestä kooltaan isoja suhteessa esimerkiksi keskieurooppalaisiin apteekkeihin, mikä osaltaan mahdollistaa asianmukaisen palvelun ja tilat. Apteekeista saatavaa neuvontaa arvostetaan Chaven mukaan hyvin paljon. Maissa, joissa lääkkeitä on saatavilla apteekkien ulkopuolelta, suurin osa ihmisistä hakee lääkkeensä edelleen mieluummin apteekista, koska siellä he saavat samalla lääkeinformaatiota ja -neuvontaa. Apteekeilla on siis tärkeä rooli myös itsehoidossa. Lääkkeen siirtyminen itsehoitoon

Ylilääkäri Pekka Eränkö Fimeasta kertoi seminaarissa lääkeluokitteluprosessista. Lääkedirektiivin (2001/83/EY) mukaisesti lääkkeiden tuotantoa, jakelua ja käyttöä koskevien säännösten ensisijaisena tarkoituksena on oltava kansanterveyden turvaaminen, joka sisältää niin lääkkeen turvallisuuden kuin myös sen hyödyn suhteessa riskeihin sekä saatavuuden arvioinnin. Lääkkeisiin sovelletaan niin sanottua varovaisuusperiaatetta, joka määrittelee esimerkiksi itsehoitoon sallittavaa lääkevahvuutta tai pakkauskokoa. Lääke voidaan nykylainsäädännön mukaan luokitella myyntiluvan yhteydessä vain joko lääkemääräystä edellyttäviin tai lääkkeisiin, jotka eivät edellytä lääkemääräystä. Itsehoitopäätökselle voidaan lisäksi asettaa myyntiluvassa määrättyjä tarkempia ehtoja, kuten erillisiä lääkeinformaatiovelvoitteita. Itsehoidon luokittelupäätös on Euroopan keskitettyjä päätöksiä lukuunottamatta aina kansallinen. Päävastuu

u Charlotta Sandler antoi esimerkkejä lääkkeistä, joiden siirtäminen itsehoitoon on hänen mukaansa hyvin perusteltavissa.

itsehoitolääkehakemuksen arvioinnista on kliinisellä arvioijalla eli lääkärillä. Proviisori voi toimia itsehoitohakemuksen laadullisena arvioitsijana. Luokittelupäätöstä tehtäessä huomioidaan terveydenhuollon ja jakelun nykytilanne niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kun myyntiluvan haltija hakee lääkkeelle luokittelupäätöstä, on todistelutaakka lääkeyrityksen vastuulla. Itsehoitopäätös voidaan myös perua, mutta tällöin todisteluvastuu on viranomaisella. Itsehoitoluokittelupäätöstä haettaessa lääkevalmiste käy läpi viranomaisen loppuarvioinnissa niin sanotun itsehoitotestin. Nykyinen itsehoitotesti sisältää yli parikymmentä kohtaa, jotka valmisteen on täytettävä ja jotka myyntiluvan hakijan on täytynyt ottaa huomioon voidakseen saada valmisteelle myyntiluvan itsehoitoon. Fimean itsehoitopäätöksiä pitkällä aikavälillä ohjanneita kriteereitä ovat olleet lääkkeen väärinkäytön vähäinen mahdollisuus, lääkkeen turvallisuus myös kohtuullisesti yliannosteltuna, pitkä kokemus lääkkeestä ja lyhyt käyttöaika itsehoitoindikaatiolla. Apteekit ovat valmiita lisävastuuseen

Apteekkiproviisori, FaT CHARLOTTA SANDLERIN mukaan suomalaisissa apteekeissa on hyvät valmiudet ja puitteet potilaan itsehoidon ohjaukseen, lääkeneuvontaan ja lääke- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseen. Toimintaa ohjaavan viranomaisvalvonnan, yhtenäisten palvelukonseptien ja ammatillisen johtajuuden kautta taataan, että asiakkaat saavat tasalaatuista lääkeneuvontaa ja että myyntiluvan ehtoja ja rajoituksia noudatetaan. Itsehoitoluokittelu alentaa potilaan kynnystä hakea hoitoa, kun hän sitä tarvitsee. Vastaavasti selkeä ja yhtenäinen ohjeistus farmaseuttisen lääkeneuvonnan tukena sekä selkeä käyttötarkoitus tukevat potilaan itsehoidon onnistumista. Tämä kohdentaa terveydenhuollon

Suomalainen itsehoitolääkevalikoima on laajentunut terveesti ja apteekkijärjestelmämme sopii edistyneelle itsehoitolääkevalikoimalle hyvin. käytettävissä olevia resursseja paremmin ja tuo kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Alalla keskustellaankin sopivista lääkkeistä, joita voisi vapauttaa rajoitetusti itsehoitoon samantyyppisesti kuin jälkiehkäisyvalmiste, joka on jo nyt itsehoidossa.

Itsehoitotesti Viranomaisen itsehoitotesti sisältää muun muassa seuraavia kohtia: • Valmisteen yleistoksisuuden on oltava pieni eikä valmiste saa olla genotoksinen tai karsinogeeninen. • Valmisteen virheellisen käytön mahdollisuuden vuoksi vasta-aiheita ja varoituksia on vähän ja riski yhteisvaikutuksiin pieni. • Lääkkeen väärinkäytön riskin on oltava vähäinen eikä väärä diagnoosi saa aiheuttaa käyttäjälleen vaaraa. • Hoito ei saa viivästyttää taudin määrittämistä tai välttämätöntä hoitoa. • Valmiste on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön eikä siihen saa liittyä mikrobilääkeresistenssin tai toleranssin kehittymisen vaaraa. • Lääkkeellä hoidettavan taudin luontaisen kulun ja oireiden keston arviointi tulee olla potilaalle mahdollista. • Lääke ei ole yhdistelmävalmiste.LÄHDE Pekka Eränkö, Pro Pharmacia -seminaariesitys 6.11.2013

33


»ajankohtaista TEKsTi SUVI hEISKANEN ja JONNA KORKEAVIITA KuvaT hENNA hALONEN ja MENTORIT

Jännitystä ilmassa

ProMentoraloitusseminaarissa

TYÖRYHMÄN AHKERA SUUNNITTELUPRoSESSI, MoNET INNoSTUKSENTÄYTEISET KoKoUKSET JA KoVA TYÖ KoNKRETISoITUIVAT PRoMENToRoHJELMAN ALoITUSSEMINAARISSA LoKAKUUSSA YHTEISTYÖKUMPPANI ALGoL PHARMAN TILoISSA ESPooSSA. niin yhdistyKsen työryhmÄllÄ kuin osallistujillakin taisi olla perhosia vatsassa mentorointiohjelman vihdoin käynnistyessä. Luonnollisesti, sillä ProMentor on ensimmäinen proviisorien oma mentorointiohjelma. Mentoreiksi meillä oli kunnia saada kymmenen upeaa farmasian alan ammattilaista. Ensimmäiset heistä esiteltiin lehdessä 3/2013 ja tässä vieressä heistä loput. Illan aikana käsiteltiin onnellisuuden ja itsetunnon muodostumista, puhuttiin oman osaamisen kehittämisestä sekä ennen kaikkea näiden edistämisestä luottamuksellisen ja tavoitteellisen mentorointisuhteen kautta. onnellisuuteen vaikuttaa se, miten tasapainossa todellisuus ja odotukset ovat, työryhmän puheenjohtaja liisa Kanninen kertoi. Jos todellisuus ja omat odotukset eivät kohtaa, elämässä on edessä pieniä ja isojakin kolauksia. Mentorointi on yksi työkalu näiden kolhujen välttämiseksi. ohjelman tavoitteena on myös siirtää ammattikunnan hiljaista tietoa ja osaamista sekä tukea proviisorien ammatillista kasvua. Kollegiaalisuus on pienen ammattikunnan voima, toi esiin toiminnanjohtaja henna halonen omassa puheenvuorossaan. ProMentor-ohjelman arvopohjaksi sopivat hyvin myös Proviisoriyhdistyksen arvot hyödyllisyys, avoimuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Aloitusseminaari käynnistyi mentorointikonsultti minna tunKKariesKelisen räätälöimällä puheenvuorolla. Mentorit saivat evästystä mentorin roolin muodostamiseen ja siihen, mitä yhteistyöstä parhaimmillaan saa irti. Parasta mitä voimme toiselle tehdä, on antamisen sijaan osoittaa, ohjeisti Tunkkari-Eskelinen mentoreita tulevan parinsa henkisen kehittymisen tukemisessa. Mentorin rooli ei ole opettaa,

34

HELENA RANTANEN, proviisori NYKYINEN TYÖ

Apteekkari, Aulangon apteekki AIEMPI TYÖKOKEMUS

Apteekkari, Luopioisten apteekki, Janakkalan Tervakosken apteekki Proviisorina useissa eri apteekeissa

❞Olen itse saanut apua apteekkareiltani. Ehkä nyt voin auttaa proviisoreita tulemaan hyviksi apteekkareiksi.❞

vaan haastaa mentoroitava itse pohtimaan esittämällä hänelle oikeita kysymyksiä. Mentorointi edellyttää muun muassa yhteisen intressin löytämistä, prosessin ymmärtämistä, kahdenkeskistä luottamusta sekä tietysti vastaanottavaisuutta ja avoimuutta. Myös tavoitteellisuus on yksi mentoroinnin kulmakivistä. Aloitusseminaarissa tilaan tiivistyi mieletön määrä saavutuksia ja unelmia. Illan kuluessa tilasta kuului vilkas puheensorina, kun mentorointiparit tutustuivat ja sopivat jo ensimmäisiä omia tapaamisiaan. Luvassa on huikea vuosi ja henkisen kasvamisen paikka jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle. Upeaa ProMentorvuotta kaikille!LisÄTiEToa WWW.PROVIISORIyhDISTyS.NET/MENTOROINTI


NIKLAS SANDLER, farmasian tohtori

PETRA LEHTINEN, proviisori

NYKYINEN TYÖ

NYKYINEN TYÖ

Farmasian teknologian professori, Åbo Akademi

Rekisteröintiasiantuntija, Algol Pharma Oy

AIEMPI TYÖKOKEMUS

AIEMPI TYÖKOKEMUS

Teollisuusfarmasian professori, Helsingin yliopisto Vanhempi tutkija AstraZeneca Pharmaceuticals, Englanti Postdoc-tutkija, School of Pharmacy, University of Otago, Uusi-Seelanti

Rekisteröintipäällikko ja tukun vastuunalainen johtaja, Oy Verman Ab Rekisteröintiasiantuntija DRA Consulting Oy Farmaseuttinen tuotekehitys, Orion Pharma

❞Odotan mentorointivuotta innolla ja toivottavasti voin auttaa kokemuksellani. Opin varmasti myös itse paljon.❞

❞Toivon, että mentorointi olisi meille molemmille avartava ja voimaannuttava kokemus.❞

RISTO SUOMINEN, proviisori

TERO NÄRVÄNEN, farmasian tohtori

NYKYINEN TYÖ

NYKYINEN TYÖ

Toimitusjohtaja, Pharmaservice Oy

Farmaseuttiset tieteet -organisaation johtaja, Orion Pharma

AIEMPI TYÖKOKEMUS

AIEMPI TYÖKOKEMUS

Yliproviisori, Lääkelaitos

Tutkija, kehityspäällikkö, laboratoriopäällikkö, Orion Pharma

❞Toivon mentoroitavalta työkokemusta jo jonkin verran, laaja-alaisuutta sekä visioita ja näkemyksiä siitä, mihin eri tehtäviin proviisori voisi sijoittua.❞

❞Odotan mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia näkökulmia niin itselleni kuin myös mentoroitavalle.❞

35


»ajankohtaista TEKsTi hENNA hALONEN Kuva DREAMSTIME

Käärme on esiintynyt apteekin tunnuksena jo vuonna 1796 ranskalaisessa kolikossa. Virallinen tunnus se on ollut Ranskassa yli 70 vuoden ajan. Ja tuttu myös muissa maissa.

Käärmeen vuosi – sauvan ja maljan tarina

K

iinalaisen astrologian ja horoskoopin mukainen 10.2.2013 alkanut vuosi edustaa mustan vesikäärmeen vuotta. Käärme on yleinen symboli lääketieteen, lääkäreiden ja farmasian alan erilaisissa merkeissä ja logoissa, tutuimpina aiheina sauvan ympärille kiertyneenä tai maljaan yhdistettynä. Mielikuvissa käärmeen myrkky on yhdistetty lääkkeiden parantaviin

Mielikuvissa käärmeen myrkky on yhdistetty lääkkeiden parantaviin ominaisuuksiin. 36

ominaisuuksiin. Käärmeen nahanluonnin on lisäksi katsottu symboloivan voimien palaamista ja sitä kautta uutta elämää. Käärme ja malja viittavat yhdistelmänä antiikin mytologiassa terveyden ja puhtauden jumalatar Hygieiaan (roomalaisittain Salus). Hänen isänsä Asklepios (roomalaisittain Aesculapius) oli kreikkalainen lääkintätaidon ja parantamisen jumala ja hänet kuvataan yleensä käärmesauvan kanssa. Siinä missä Asklepios liitetään parantamiseen, Hygieia yhdistetään sairauksien estämiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Asklepioksen käärmesauva viittaakin yleisimmin lääketieteeseen ja lääkäreihin, kun taas maljan kanssa esiintyvä käärme enemmän apteekkeihin. Apteekkiyhteys on todennettu ensimmäisen kerran vuonna 1796 ranskalaisessa kolikossa, vaikka vasta vuonna 1942 Ranskan silloinen terveysministeri hyväksyi sen virallisesti apteekin tunnukseksi.

Käärmesauvan tarina juontaa juurensa tapauksesta, jonka mukaan säikähtänyt Asklepios oli tappanut käärmeen, joka oli kietoutunut hänen sauvansa ympärille hänen tultuaan herättämään kuolleista Kreetan jumala Minoksen poikaa Glaukosta. Paikalle oli tullut toinen käärme, joka oli herättänyt ensimmäisen kuolleista mukanaan tuomalla yrtillä. Näin Asklepios oivalsi, miten Glaukos herätettäisiin ja onnistui siinä. Hygieian käärmemaljaan liittyviä uskomuksia on kahdenlaisia: siihen on kerätty käärmeen myrkkyä tai siinä on ollut käärmeelle ravintoa. Annokseen on liitetty suuri merkitys, pienen annoksen parantava ja suuren annoksen kuolemaa helpottava voima.

LÄHDE MATTILA BENGT: siGnaTuuriKirja, suomEn apTEEKKariLiiTTo 1997


PROVIISORIPÄIVÄ

15.3.2014 Arcada, Helsinki

alustava ohjelma 8.30Ú IlmoIttautumInen, kahvI ja näyttelyyn tutustumInen Ia 9.15–11.15 tyÖelämälähtÖIstä tutkImusta eRIkoIstumIskoulutuksIssa Puheenjohtaja: anne juppo, teollisuusfarmasian prof., farmasian erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkoston pj, HY lääkItyspoIkkeamat apteekIssa anna WesteRlIng, FaT, vastaava proviisori, Espoon Keskustan apteekki teollIsuusFaRmasIan tutkImuksesta Puhuja avoin IäkkäIDen lääkehoIDon RIskIaRvIoIntI leena RIukka, sairaala-apteekkari, LHKA-erityispätevyys, Lahden kaupunki IB 9.30–11.30 lääketeollIsuus 2020–2030 – vIsIoIta tulevaIsuuDesta Puheenjohtaja: maRjo ylIpeRttula, biofarmasian prof., HY paneelIkeskustelu • lääketutkimus Suomessa • lääkkeiden saatavuus ja laatu • lääketeollisuuden sitoutuminen Suomeen 11.15–13.00 lounas ja näyttelyyn tutustumInen

RatIonaalIsta lääkehoItoa tukevat tIetokannat kaRI laIne, LT, tj, Medbase Oy RaskauDen ja Imetyksen aIkaIset yleIsImmät vaaRa- ja haIttatapahtumat puhuja avoin IIB 13.15–15.00 lääkelaInsääDäntÖä jokaIselle Puheenjohtaja: ulla näRhI, FaT, neuvotteleva virkamies, STM ajankohtaIsIa lääkealan lakIhankkeIta ulla näRhI, FaT, neuvotteleva virkamies, STM lIsäseuRantaa vaatIvat lääkkeet ja haIttavaIkutusRapoRtoIntI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea lääkevääRennysDIRektIIvI ja sen ImplementoIntI Lääketeollisuus ry 14.45–15.30 kahvI ja näyttelyyn tutustumInen III 15.30–17.45 onnIstu esImIehenä Puheenjohtaja: lIIsa kannInen, proviisori, tohtorikoulutettava, HY tyÖnIloa apteekIn johtamIseen! apteekkari, PD, YAT, JET, YJEAT

päIvI olIFIRenko,

tyÖkykyjohtamInen apteekIssa proviisori, PD, apteekkialan työhyvinvointiryhmän sihteeri

leena penttIlä,

IIa 13.00–14.45 tukea eRItyIsRyhmIen lääkehoItoon Puheenjohtaja: johanna salImäkI, FaL, asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto apteekkI eRItyIsRyhmIen lääkeneuvontaa tukemassa johanna salImäkI, FaL, asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto

tavoItteellInen henkIlÖstÖjohtamInen ja tuloksen mIttaamInen Yliopiston Apteekki pRovIIsoRI-kollega -palkInto, opIntopalkInnot ja apuRahojen jako 18.00Ú CoCtaIl-tIlaIsuus aRCaDassa

osallIstumIsmaksut pRovIIsoRIt ja apteekkaRIt: jäsenet ja apteekkarit 75 euroa, muut 85 euroa (1.2. alkaen hintoihin lisätään 20 euroa) pRovIIsoRIopIskelIjat: jäsenet 35 euroa, muut 45 euroa Osallistumismaksu kattaa koko koulutuspäivän ohjelman ja tarjoilut. Lisäksi kaikki osallistujat pääsevät tutustumaan kattavaan lääkealan näyttelyyn. Varmista paikkasi ja ilmoittaudu jo tänään ennakkohinnoilla osoitteessa: WWW.pRovIIsoRIyhDIstys.net/koulutus/pRovIIsoRIpäIvä

37


»ajankohtaista Proviisoriyhdistyksen apurahat 2014 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, PD-opintoja tai muita erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikunnassa on yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. Proviisoriyhdistyksen hallituksen edustajana apurahatoimikunnassa toimii koulutusvaliokunnan puheenjohtaja. Yhdistyksen toiminnanjohtaja esittelee hallitukselle hakijat ja apurahatoimikunnan ehdotuksen.

Etsitään vuoden Proviisorikollegaa Suomen Proviisoriyhdistys ja ProMentor-työryhmä jakaa ensimmäisen kerran vuoden Proviisorikollega-tunnustuksen 15.3.2014 Proviisoripäivän yhteydessä. Löytyykö vuoden proviisorikollega Sinun työyhteisöstäsi tai tunnetko työpaikkasi ulkopuolelta proviisorin, joka mielestäsi ansaitsee tämän tunnustuksen juuri nyt? Lähetä vapaamuotoinen ehdotuksesi palkinnon saajaksi perusteluineen osoitteessa www.proviisoriyhdistys.net/ VuodenProviisorikollega Ehdotuksia vuoden Proviisorikollegaksi otetaan vastaan perjantaihin 31. tammikuuta 2014 saakka. Proviisoriyhdistyksen ProMentor-työryhmä tekee ehdotuksen palkinnon saajasta yhdistyksen hallitukselle, joka valitsee vuoden Proviisorikollegan.

Opintopalkinnot

VAPAAMUOTOINEN APURAHAHAKEMUS TULEE OSOITTAA SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN HALLITUKSELLE JA SIITÄ TULEE ILMETÄ:

• apurahan käyttötarkoitus • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma • toivomus apurahan suuruudesta • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.) Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Hakemuslomake ja lisätietoa hakemisesta: www.proviisoriyhdistys.net/apurahat2014 Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivänä 15.3.2014 ja Proviisori-lehdessä 2/2014. Hakemusten tulee olla perillä 12.2.2014 mennessä joko sähköisesti tai postitse osoitteessa: Suomen Proviisoriyhdistys ry Apurahatoimikunta Kaisaniemenkatu 1 Ba (7 krs.), 00100 Helsinki

Oletko valmistunut tai valmistumassa vielä vuoden 2013 aikana? Täyttääkö pro gradu -tutkielmasi kiitettävän arvosanan kriteerit? Haluatko jakaa tietoa erinomaisesta erikoistyöstäsi koko proviisorikunnalle? Suomen Proviisoriyhdistys julistaa 200 e arvoisen opintopalkinnon haettavaksi 31.1.2014 mennessä, erikseen Kuopion ja Helsingin kampukselta vuoden 2013 aikana valmistuneille proviisoreille. Ilmianna kollegasi tai ilmoita itsesi. Haluamme palkinnolla osaltamme kiittää ja kannustaa ahkeria proviisoriopiskelijoita osallistumisestaan ja panoksestaan farmasian alan tutkimuksen edistämisessä. Opintopalkinnon saajat valitsee Proviisoriyhdistyksen hallitus apurahatoimikunnan esityksestä. Opintopalkinnot jaetaan Proviisoripäivänä 15.3.2014. Täytä lyhyt ja ytimekäs opintopalkintohakemus osoitteessa: www.proviisoriyhdistys.net/opintopalkinto

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston apurahat. Rahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja tieteellisestä tutkimustyöstä aiheutuviin kustannuksiin ja tieteellisiin kokouksiin, tieteellisen toiminnan edistämiseen sekä tutkijan- ja jatkokoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa. Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta 1.–31.1.2014. Lisätietoja apurahahausta saa yhdistyksen kotisivuilta: www.pro.tsv.fi/finpharmsociety tai sihteeriltä (leena.peltonen @helsinki.fi).

Onnea valmistumisen johdosta!

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus

38

Apurahatiedote


»yhteystiedot

Kuva Harri Kyllönen, HK Production

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Hallituksen varajäsenet:

Varapuheenjohtaja

Teemu Ali-Kovero

Jarno Kaarlas

Decem Pharma ja Tapiolan Otso apteekki teemu.ali-kovero@fimnet.fi

Järvenpään Uusi Apteekki jarno.kaarlas@pp.inet.fi

Asko Heikkilä

Varapuheenjohtaja, Opiskelijavastaava, ulkoasiainhoitaja

asko.heikkila@fimnet.fi

Anna Kaisa Tolvanen

Salon Vanha Apteekki antti.hyytiainen@fimnet.fi

opiskelija, Itä-Suomen yliopisto aktolvan@student.uef.fi

Antti Hyytiäinen

Suomen Proviisoriyhdistys ry Toimisto

Jonna Korkeaviita

Anna Ikonen

Sanofi-aventis Oy jonnakorkeaviita@gmail.com

Novartis Finland Oy annakatriina.ikonen@gmail.com

Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 HELSINKI Puh. (09) 177 771, fax (09) 6843 9911 toimisto@proviisoriyhdistys.net

Mikaela Pammo

PROMENTOR-VASTAAVA

Toiminnanjohtaja (vs.)

Yliopiston Apteekki jakobsson.mikaela@gmail.com

Liisa Kanninen

Henna Halonen,

Koulutusvastaava

Helsingin yliopisto liisa.kanninen@helsinki.fi

proviisori, gsm 040 96 41 829 Proviisori-lehden päätoimittaja (vs.)

Jouni Kusnetsoff

Asiantuntijaproviisori

Oy AGA Ab jouni.kusnetsoff@gmail.com

Joonas Salo,

Laura Salmelainen

Novartis Finland Oy laura.salmelainen@gmail.com

Toiminnanjohtaja

Katere Sharifpour

Sanofi-aventis Oy katere.sharifpour@sanofi.com

gsm 044 752 0375

Helinä Minkkinen

Ville-Matti Mäkinen, proviisori,

HUS-Apteekki helina.minkkinen@fimnet.fi

gsm 050 352 0771 (opintovapaalla) Proviisori-lehden päätoimittaja

Jori Vaissalo

VIESTINTÄVASTAAVA

Järjestö- ja edunvalvontaproviisori

opiskelija, Itä-Suomen yliopisto jori.vaissalo@fimnet.fi

Virpi Tiiro

Suvi Heiskanen

Taloudenhoitaja

Yliopiston Apteekki virpi.tiiro@gmail.com

(opintovapaalla), gsm 045 636 0196

39


Nopea

KYSY APTEEKISTA

Kaupungin sykkeessä sattuu ja tapahtuu. Burana-Caps on nopea apu särkyyn ja migreeniin. Nestekapselissa lääkeaine on valmiiksi liuotettu nesteeseen, siksi se imeytyy ja vaikuttaa nopeasti.

Burana-Caps tunnetaan tehokkaana kipu- ja kuumelääkkeenä. Vaikuttava aine on ibuprofeeni. Juo vähintään lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat kapselin. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Alle 12-vuotiaiden tulee käyttää lääkettä vain lääkärin ohjeen mukaan. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot 10, 20 ja 30 kaps. burana.fi

Orion on suomalainen avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Proviisori 4/2013  

Proviisori

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you