Proviisori 2/2019 avoin verkkosivusto

Page 10

¢

lääkehoitojen arviointi

Kun Anne Halmetoja pääsi lääkehoitojen arvioinnin makuun, paluuta entiseen ei ollut. LHA-koulutuksesta olisi hänen mielestään hyötyä ja iloa jokaiselle asiakastyössä toimivalle farmaseutille tai proviisorille. Näin hän kertoo matkastaan lääkehoitojen arvioinnin huippuasiantuntijaksi.

Lääkehoidon arvioinnin osaaminen ilmenee Anne Halmetojan mukaan apteekkityössä muun muassa tavassa keskustella asiakkaiden kanssa. Kun tietää, missä lääkehoidon kohdissa voi piillä ongelmia, niitä voi saada esiin kysymällä.

10 PROVIISORI 2.19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.