Page 1

N381 Natuurlijk!

D r a c h t e n

BRIEF NIEUWS D r e n t s e

g r e n s

J u l i

2 0 0 8

Vaststelling noordelijk- en zuidelijk tracédeel N381 Provinciale Staten van Fryslân hebben op 18 juni 2008 de tracés vastgesteld voor het noordelijke (Drachten - Donkerbroek) en zuidelijke (Oosterwolde - Drentse grens) trajectgedeelte van de N381. De ontwikkeling van deze beide tracés hoeft hiermee niet meer te wachten tot er meer duidelijkheid komt over het tracé Donkerbroek-Oosterwolde. Op deze trajectgedeelten kan dus worden begonnen met de grondaankopen en met het invullen van de gebiedsontwikkeling. De projectorganisatie N381 wil bewoners en belangenorganisaties hier nauw bij betrekken en zal in het najaar van 2008 hierover met hen in gesprek gaan. Bijeenkomsten in Donkerbroek “Samen zoeken naar een voorkeurstracé” Bij het zoeken naar een nieuw voorkeurstracé voor het middendeel gaat de projectorganisatie N381 zorgvuldig te werk. De dialoog over de weg met omwonenden kost tijd, maar levert veel op. In de eerste plaats wordt duidelijk welke voor- en nadelen en kansen en bedreigingen men bij de verschillende tracévoorstellen ervaart. Daarnaast komen bewoners gaandeweg het proces ook met creatieve oplossingen voor de gebiedsontwikkeling, zoals het aanleggen van een haventje bij de Opsterlânske Kompanjonsfeart in Donkerbroek. De projectorganisatie heeft tijdens een tweetal bijeenkomsten met bewoners op 11 en 18 juni 2008 in Donkerbroek goed geluisterd naar de meningen over de tracévoorstellen. Zo bleek tijdens de bijeenkomsten dat Geconcentreerde gezichten bij de bewonersbijeenkomst


bewoners het positief vinden dat de projectorganisatie hen volop betrekt bij het proces voorafgaand aan de besluitvorming. Ook de bijdrage van de onafhankelijke voorzitter wordt gewaardeerd. Toch vinden bijna alle bewoners dat de beslissing voor een tracé snel moet vallen. Dat onder de bewoners verschillend gedacht wordt over de alternatieven, bleek wel uit een aantal reacties na afloop.

Begrip voor elkaars standpunten

De heer Groen heeft een duidelijke mening: “Het is en blijft voor bewoners zoals wij, die aan de weg wonen, lastig om de uiteindelijke weg voor ons te zien. Daarom is het goed dat het projectbureau zijn taak serieus neemt en ons steeds informeert. De projectorganisatie kan beter veel herhalen, dan dat er niets gezegd wordt. Daarom vind ik het goed dat ze de bewonersbijeen-

komsten organiseren. Wat ik daarbij wel belangrijk vind, is dat bewoners de tekeningen krijgen van alle tracés. Dan kan je je een voorstelling maken. Naar mijn idee moeten ze de N381 op een plek leggen waar zo weinig mogelijk mensen er last van hebben en er makkelijk een vierbaans weg van te maken is. Het is onmogelijk om op de bestaande weg uit te breiden. Er moet een ander tracé gekozen worden. We hebben nu van alle tracés de voor- en nadelen en kansen en bedreigingen mogen aangeven, maar de bevolking kan niet een tracé bepalen. Dat moet de provincie doen. Of we daar als bewoners serieus in genomen worden door de projectorganisatie? Ik ben niet negatief. Ik wacht het gewoon af.” Mevrouw Mulder heeft de bewonersbijeenkomst van 11 juni bijgewoond omdat zij graag wil weten hoe de bedrijfsvoering van expeditiebedrijf Thom Mulder & zoon er straks uit moet zien. “Doordat we niet weten waar de weg komt, weten we ook niet of het gevolgen voor ons heeft. Toch zit ik er niet echt over in. Want de provincie regelt het wel. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het opnieuw starten van een MER-studie, zoals nu het geval is, kost veel tijd en geld. Ik hoop dat mensen goed nadenken voordat ze bezwaar aantekenen tegen een variant. Zeker als blijkt dat ze gewoon uitgekocht willen worden. Wat dat betreft hebben de mensen van de projectorganisatie veel geduld. Ze beantwoordden iedere keer maar weer onze vragen, soms hele vervelende. Lachend: ik zeg wel eens: volgens mij moet het hele dorp verplaatst worden. Eigenlijk vind ik dat de


Nadenken over de voorstellen

besluitvorming wel zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Van mij mag de knoop doorgehakt worden.” “Ik vond de bijeenkomst wel belangrijk om naar toe te gaan, vertelt een bewoonster die de bijeenkomst van 18 juni jl. bezocht heeft. “Je bent bewoner en de weg gaat je wel aan. Het was ook goed dat er een onafhankelijke voorzitter bij was. Zijn opstelling mocht wat mij betreft nog wel wat kritischer: waarom vinden mensen iets een voordeel? Daar mocht hij van mij meer op doorvragen. De discussie had wat pittiger gekund.

Ik vind inspraak wel goed, maar steeds als er nieuwe tracévoorstellen worden gedaan, hebben we weer inspraak. En zo gaan we van weer een nieuw tracévoorstel naar weer een nieuwe inspraakronde. Op die manier duurt het erg lang voordat er een besluit genomen wordt. En dat is een nadeel, want mensen verkeren lang in onzekerheid. Ik kan mij ook de provincie voorstellen: er is democratie, maar voor degene die regeert en beleid moet maken, is het wel heel moeilijk om op deze manier beleid te maken. Straks komt er nog een inloopavond voor alle bewoners uit Donkerbroek. Ook daar komt weer van alles uit. Ik geef het de


projectorganisatie van de N381 te doen: zij moeten uit alle informatie met een voorkeurstracé komen. Ik ben dan ook heel benieuwd wat het uiteindelijk wordt.”

Inloopmarkt voor trajectgedeelte Donkerbroek-Oosterwolde Op woensdag 3 september 2008 organiseert de projectorganisatie N381 een inloopmarkt voor alle omwonenden van het trajectgedeelte Donkerbroek - Oosterwolde. Tijdens deze bijeenkomst willen we u onder andere de tracéalternatieven presenteren en de resultaten van de bijeenkomsten tonen. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanzelfsprekend krijgt u ook de mogelijkheid om eventuele aanvullende voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen van de verschillende tracéalternatieven aan te dragen. Iedereen is op 3 september a.s. van harte welkom om tussen 15:00 – 21:00 uur even binnen te lopen in restaurant Het Witte Huis, Geert Wolter Smitweg 20 te Donkerbroek.

Infocentrum N381 sluit drie weken in de zomervakantie Het Infocentrum N381 in Donkerbroek is in verband met de zomervakantie gesloten van 14 juli tot en met 4 augustus 2008 De projectorganisatie N381 staat vanaf dinsdag 5 augustus weer tot uw beschikking, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Voor een bezoek aan het Infocentrum N381 buiten onze openingstijden kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Daarvoor kunt u tijdens kantooruren bellen met 0516-464030.

Meer Informatie Hebt u nog vragen over het project N381 dan kunt u terecht bij het Infocentrum N381. Adres: Telefoon: E-mail:

Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek 0516 - 464030 n381@fryslan.nl

Het Infocentrum N381 is op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 09.00 – 12.00 uur. Kijk ook eens op de website www.n381.nl

Nieuwsbrief N381 2008 juli  

Vaststelling noordelijk- en zuidelijk tracédeel N381 Provinciale Staten van Fryslân hebben op 18 juni 2008 de tracés vastgesteld voor het n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you