Page 1

Trigonometria bàsica Triangle rectangle

Cercle trigonomètric

Sinus d’un angle agut

Cosinus d’un angle agut

Tangent d’un angle agut

Problemes


Raons trigonomètriques en el triangle g rectangle g „

Sinus α = catet oposat / hipotenusa

„

Cosinus α = catet contigu / hipotenusa

„

Tangent α = catet oposat / catet contigu


Hipotenusa: costat mÊs g gran del triangle g „

hipotenusa


Els catets: formen l’angle g recte

Angle g recte


Sin B = b / a

Cos B = c / a

Tg B = b / c

Sin C = c / a

Cos C = b / a

Tg C = c / b

„

C

„

a

„ „ „

b A

c

B


C Cercle l trigonomètric i è i „ Es

un cercle de radi 1,, la unitat. „ En ell es representen tots els angles


El cercle esta format per quatre quadrants 90ยบ 2n

1r

180ยบ 3r

4t

270ยบ

0ยบ


Raons trigonomèriques representades en el cercle trigonomètric Cosinus ,catet horitzontal horitzontal,, abscises, abscises, eix 0x

sinus cosinu s

Sinus,, catet vertical,, ordenades, Sinus ordenades, eix 0yy


Quadrants del cercle trigonomètric 1r quadrant: entre 0º i 90º 2n quadrant: entre 90 90º i 180 180º 3r qquadrant: entre 180º i 270º 4t quadrant: entre 270º i 360º


Sentit dels angles Angle positiu....gira en el sentit contrari de les busques del rellotge rellotge. „ Angle g negatiu g gira g en el mateix sentit de les busques del rellotge. „


Problemes d’aplicació ó „

Calcula les raons trigonomètriques de l’ l’angle l B, B en un triangle ti l rectangle t l que té per catets 3 i 4 cm.

„

Necessitem el valor de la hipotenusa Com el podem calcular?

„

Teorema de d Pitàgores à

„


aplicacions „

„ „ „ „ „

Calcula les raons trigonomètriques d’un angle de 60º. Utilitzem el triangle equilàter de costat la unitat. Calculem l’altura(catet) c = √1 √1-- ¼ = √3/2 Sinus 60º Si 60º= √3/2 √3/2:1 1 ja j que la l hipotenusa hi t és é 1 Cosinus 60º= ½:1 T Tangent t 60º 60º= √3/2:1/2 √3/2 1/2


Raons trigonomètriques d’un d un angle de 60º i del seu complementari „

Sinus 60º = √3/2............cosinus 30º= √3/2

„

Cosinus 60º = ½.............sinus 30º= ½

„

Tangent 60º = √3 √3...........cotangent cotangent 30º= √3

CERCLE TRIGONOMETRIC  

PowerPoint trigonometric

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you