Page 1

2013 2015


Content

Photoshop

Profile skill resume contact interest

Illustration poster calendar infographic


Book & Magazine Typography

Photography Packaging design

studio photo gallery


PROFILE THI . TI-PAT

(+66) 0841359349 Proimmortal@hotmail.com 1994.12.28 / Bangkok Thitipat Taweechairungsup .Pro

https://www.facebook.com/propo.twcrs


ADDRESS 27,29 Soi. Phet Kasem77 Nong Khange Phlu. Nong Khaem Bangkok 10160 , Thailand

EDUCATION King Mongkut’s University of Technology Thonburi Media Arts / Graphic Design

DESIGN SKILL Computer Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Light room


Retouch & Poster


Retouch Star War & Merry Christmas


Illustration Infographic Dam Poster


Poster : Drunk, don’t drive.


Illustration เป็นการออกแบบร้านเครื่องดื่มโดยใช้คอนเซปคำ�ว่า บิดเบือน ( distort ) โลกของเราถูกบิดเบือนไปด้วยเทคโนโลยี ที่มา แทนที่ธรรมชาติ จนสีสันที่เคยมีได้เลอนหายไป เหมือนกับเราถูกบิดเบือนความสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่ร้านของเราจึงสร้างเครื่อง ดื่มที่เยียวยาจิตใจความทุกข์ที่เกิดจากเทคโนโลยี ค่อยๆ เกิดเป็นความสุข เป็นสีสันแต่งแต้มธรรมชาติ ให้กลับมาสดใสอีกครั้ง


Book Design Concept : ผิวสัตว์ (Animals skin patterns)� ปัจจุบันขวดไวน์มีรูปแบบ สีสัน หรือฉลากที่คุ้นเคย ที่เป็นแบบเก่าๆ คลาสสิค ความแปลกใหม่จึงเป็นสิ่งที่ต้องการสำ�หรับ ขวดไวน์ การดึงลวดลายของสัตว์แต่ละชนิด(skin pattern) ทำ�ให้มีความแปลกใหม่สำ�หรับขวดไวน์ ให้เกิดความน่าสนใจ น่าดึงดูด และทำ�ให้มีความหรูหรา มีรสนิยม จะทำ�ให้เพิ่มมูลค่าของขวดไวน์ การดึงลวดลายหรือpatternของสัตว์แต่ละชนิด ที่มีเอกลักษณะและความสวยงาม นำ�มาปรับใช้ในงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของ สินค้า ที่ทำ�ให้ดูหรูหรามีรสนิยม บนลงขวดไวน์ที่มีรูปทรงคุ้นเคยกับคนมีฐานะ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


Brochure


Magazine นิตยสารเล่มนี้ เป็นเล่มแรกของพวกเรา เกิดจากความตั้งใจที่จะนำ�เสนอ คณะมีเดียอาตส์ ในมุมมองใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง ของ พวกเรา และตัวตนของนักศึกษาที่ผู้คนภายนอกไม่รู้มาก่อน นิตยสารพวกเรามีชื่อว่า มาจากคำ� 2 คำ�รวมกัน ระหว่าง INSIDE ที่หมายถึง ข้างในภายวัตถุ ที่มาจากข้างใน กับ INSIGHT หมายถึง ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อย่างลึกซึ้ง และมองทะลุถึงตัวตนบุคคล นั้น เปรียบเสมือนมนุษย์เราที่ภายนอกเรามองเห็น เราสัมผัสได้ แต่ภายใน เราไม่อาจยั้งถึง หรือ รู้ตัวตนที่แท้จริงในบุคคลนั้น จึง เป็นที่มาในกาในการนำ�เสนอนิตยสารเล่มนี้ ที่จะพาทุกคน ไปสัมผัส และรับรู้ตัวของพวกเรา “ มีเดียอาตส์ ”


T H IG

E

ID S IN

S N I x


MY LIFE IS JOURNEY


Packaging Design concept : สุนัข (dog) ลูกกลิ้งทาสี เป็นลูกกลิ้งที่สามารถเห็นได้ทั่วๆไป ไม่มีความแปลกใหม่ เน้นแต่ การนำ�ไปใช้งาน ไม่มีฟังก์ชั่นอะไรที่ แปลกใหม่ นอกจากการหุ้มตัวแปรงทาสี เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ให้ ดึงดูดในแพคเกจราจึงหยิบสุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคน คุ้นเคย ในหลายๆบ้านก็จะเลี้ยงสุนัขเพื่อแก้เหงา เป็นเหมือนเพื่อน เป็นเหมือนคนที่คอยดูแลบ้าน แทนตัวเรา เราจึงเลือกใช้ สุนัขเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกกลิ้งทาสีมีรูปแบบที่คุ้นเคย และมีรูปทรงหรือการใช้งานที่ชัดเจน การใช้งานหลังทาสี คนจะไม่คำ�นึงถึงการเก็บ รักษา เราจึงสร้างความแปลกใหม่และสามารถเก็บรักษาได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ของเราจึงสร้างรูปแบบที่น่าเก็บและสามารถเก็บไว้ ได้ทุกสถานที่ได้อีกด้วย


Advertising Brief Campaign : Grand Opening by Nespresso Brand/Product : Nestle/Nespresso Brand Position : Nespresso, the ultimate coffee experiences Advestising Objective : To Announce the arrival of the Nespresso brand in Thai Market Key message : Nesprsso now arrives in Thailland. Mood Tone : Premiun , Modern

Design Concept : Bell เอกลักษณ์ของแบนด์ Nespresso มีกาแฟสำ�เร็จรูปในรูปแบบแคปซูล ซึ่งเราจะดึงแคปซูลตัวนี้นำ�มา ใช้ออกแบบให้เป็นลูกทรงที่เหมือนระฆัง โดยใช้แคปซูลตัวนี้สื่อถึงความเป็นไทย และสื่อถึงเสียงระฆังที่กำ�ลังดัง เพื่อทำ�ให้ทุกคนรับรู้ว่า Nespresso กำ�ลังเข้ามาในประเทศไทย โดยสะท้อนผ่านภาพระฆังที่กำ�ลังเหวี่ยงโดย มีใบโพธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข, ความสำ�เร็จ, อายุยืน และ ความโชคดี ส่งเสียงเรียกทุกท่านที่มอง


Orange studio

object

Chance Digital 16”x 9”


Light At Night studio

Bottle Digital 16”x 9”

object


Merogi Minamoto studio www.facebook.com/merogi.minamoto

Model

PrincessSamurai Digital 16�x 12�


Orange studio

Model

Chance Digital 16”x 9”


Starting Point studio

Sport Digital 16”x 9”

Model


Obstacle

ทุกๆอุปสรรค์ .. มีทางออกที่ดีเสมอ ....


Trustworthiness�

ความรัก .. ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ขึ้นอยู่กับคนสองคน ที่สร้างมันขึ้นมา อย่างไร .. และ ต่อให้เจอปัญหาแบบไหน หากอยู่เคียงข้างกัน เชื่อใจกัน คงจะผ่านมันไปได้ด้วยดี ..


Release

ให้ฉันเป็นที่ระบาย .. ในยามที่เธอ .. มีน้ำ�ตา


object and human�

คนกับสิ่งของ .. เหมือนกัน ต่อให้ใหม่ละดีขนาดไหน พอสุดท้าย ก็โยนทิ้ง


Thank

you


Thi tipat  

Media arts , KMUTT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you