Page 1

Άγριο κλέψιμο με τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ στο Δ.Σ. Ενιπέα

σελ. 2

Εντάσεις προκάλεσε η αίτηση για αυθαίρετες καλλιέργειες σελ. 3 Επιχείρηση αποκατάστασης και ανάδειξης στον ΤΕΚΕ των Μπεκτασίδων στην Ασπρόγεια σελ. 6 Η 10η Χορωδιακή Συνάντηση Φαρσάλων Π.Ο.Δ.Φ.

σελ. 12-13

Τρίτη 11 Μαΐου 2010 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 435 ÔéìÞ: 0,60 €

«ΜΠΑΓΙΑΤΕΨΑΝ» ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΝΩ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ

Άκρα του τάφου… σιωπή για το φυσικό αέριο!

«Λουκέτο» διαμαρτυρίας από τους Φαρσαλινούς εμπόρους σελ. 6

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ProjectNet

νέοι και νέες από την επιχείρηση

για την προώθηση ΝΕΟΥ προϊόντος (αρκετά απλή εργασία) με δυνατότητα σταδιακά αυξανόμενου μηνιαίου εισοδήματος. Αποστολή βιογραφικού: ptypos@yahoo.gr ή στο τηλ. 24910

- 26617 σελ. 10

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

«Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στη λαϊκή δεξιά»

σελ. 14


2

Τρίτη 11 Μαΐου

Άγριο κλέøιμο με τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ

Χ

ρεώσεις που δεν ξέρουν από πού ήρθαν, χρεώσεις για τον «φάκελο», χρεώσεις για τα έξοδα των συνεργείων που πάνε στα χωριά, χρεώσεις αδιακρίτως σε κύριο και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ακόμα και… παζάρια κάνουν διάφορες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, προκειμένου να κερδίσουν μερικά ευρώ από τους αγρότες που υποβάλουν αυτή την περίοδο τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα ο τύπος έγραφε για «λάθος ερμηνεία» της εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά έκτοτε οι καταγγελίες αναγνωστών πολλαπλασιάστηκαν και δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση από την ΠΑΣΕΓΕΣ, πράγμα που δημιουργεί υποψίες για εσκεμμένη κατά το δοκούν εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΣΕΓΕΣ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πιο σκανδαλώδες από όλα όσα ακούμε, είναι ότι υπάρχουν ενώσεις που ζητάνε χρήματα από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με την κατάθεση της δήλωσης ΟΣΔΕ και τους λένε ότι τα λεφτά θα τους τα επιστρέψει το υπουργείο. Και ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι τους χρεώνουν με το τιμολόγιο της ΠΑΣΕΓΕΣ για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκουν, αντί να περιμένουν την καταβολή των 70 ευρώ από το υπουργείο ανά αίτηση. Μάλιστα η ανακοίνωση του υπουργείου έλεγε τα εξής: «Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων προχωρήσαμε στην: ● Βελτίωση του συστήματος υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ● Ανάληψη, σύμφωνα με την πολιτική μας δέσμευση, του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους που :

1. η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα τους για δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ 2. για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 ευρώ. Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν προκαταβολικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραπάνω δικαιούχων ανέρχεται συνολικά σε 70 ευρώ ανά αίτηση (57 ευρώ + ΦΠΑ). Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, με τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, το κόστος ενεργοποίησης θα βαρύνει τους ίδιους. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 262355/26-3-2010 Υπουργική Απόφαση, όλοι οι δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης, για την υποβοήθη-

σή τους στη συμπλήρωση και καταχώριση των στοιχείων των αιτήσεών τους θα απευθύνονται στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ) του φορέα που πιστοποιήθηκε (ΠΑΣΕΓΕΣ), καλύπτοντας εξ’ ιδίων το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών (λαμβανομένου υπόψη ότι στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1. και 2. το κόστος θα έχει προκαταβληθεί από το κράτος).» Να σημειώσουμε ότι το 2009 είχαν χαρακτηρισθεί περίπου 295.000 παραγωγοί ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι δεν πλήρωσαν για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Με τις ρυθμίσεις του 2010 για 345.000 παραγωγούς θα καλυφθεί το κόστος ενεργοποίησης, 215.000 από αυτούς χαρακτηρίζο-

νται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ και 130.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ Εν τω μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας με δήλωσή του διευκρινίζει τα εξής: «Στις ΕΑΣ πληρώνουν όλοι αυτοί το ποσό των 70 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση που κάποιος αγρότης από τις προηγούμενες κατηγορίες δεν θέλει να πληρώσει το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του, τότε, σύμφωνα με εντολή που έχουμε δώσει στις ΕΑΣ, οφείλεται να υπάρξει κάποιος διακανονισμός».

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα πως μπορεί να είναι «εντολή εξουσιοδότησης του αγρότη-παραγωγού προς την Ένωσή του για την είσπραξη του ποσού αυτού από τον λογαριασμό του, ή όποιος άλλος διακανονισμός συμφωνηθεί μεταξύ τους».

Μαθητικές εκδηλώσεις για το τέλος της χρονιάς Με τη λήξη του Σχολικού έτους, αύριο Τετάρτη 12 του ενός και ώρα 9:30, το πρωί, οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου θα παρουσιάσουν διάφορες εκδηλώσεις, διάρκειας μίας ώρας και περισσότερο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκθεση ζωγραφικής (μεγάλα ομαδικά έργα των μαθητών με την έμπνευση και την

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

καθοδήγηση του καθηγητή εικαστικών), ελληνικοί και μοντέρνοι ξένοι χοροί, τραγούδια, διάλογοι γαλλικής γλώσσας που όλοι χρησιμοποιούμε εύκολα χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τη Γαλλική γλώσσα, θεατρικό παιχνίδι όπου θα συνειδητοποιήσουμε ότι πολλοί πορευόμαστε στη ζωή μας με στερεότυπα κ.α.

Τις εκδηλώσεις, αφενός επειδή έχουν παιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αφετέρου επειδή εκφράζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό «το σχολείο ανοικτό στην κοινωνία», μπορούν να τις παρακολουθήσουν εκπ/κοι, μαθητές και γονείς από την ευρύτερη περιοχή.


3

Τρίτη 11 Μαΐου

Εντάσεις προκάλεσε η αίτηση για αυθαίρετες καλλιέργειες

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σ

υνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Ενιπέα για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 11 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εκτός ημερησίας Διάταξης συζητήθηκε το θέμα ανακατασκευής της πλατείας του ΔΔ Σταυρού όπου θα τοποθετηθούν ζαρντινιέρες όπως αναφέρθηκε για την αποφυγή να μετατραπεί η πλατεία σε χώρο παρκινγκ αυτοκινήτων και τρακτέρ. Έργα θα πραγματοποιηθούν επίσης στα νεκροταφεία των Δ.Δ. Κρήνης, Υπέρειας και Αγ. Γεωργίου, ενώ απορρίφθηκε η δημιουργία κοιμητηρίου στο Δ.Δ. Σταυρού. Ενώ αποφασίστηκε να δοθούν 90.000ευρώ σε έργα ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Το θέμα του δρόμου που ενώνει το Σταυρό με τον νέο οδικό άξονα προκάλεσε εντάσεις στη συνεδρίαση καθώς η πρόεδρος ανέφερε πως δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου η σύνδεση εννοώντας όπως ανέφερε πως δεν είναι στο χέρι τους. Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χάρης Καρακώστας ανέφερε ότι οτιδήποτε γίνεται στο Δήμο πρέπει να μας αφορά ενώ τόνισε πως έχει προτείνει την αξιοποίηση του δρόμου δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή. Ο δήμαρχος κ. Παπα-

θανασίου ανέφερε πως τα 312.000 που έχει ο Δήμος από τη ΣΑΤΑ 2010 θα διατεθούν σε έργα οδοποιίας. Ένταση προκλήθηκε στο 9 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που έμεινε προς συζήτηση τελευταίο « Εξέταση αίτησης – αναφοράς των : 1. Αναστασίου Δραχμάνη, 2. Κων/νου Τύμπα και 3. Νικόλαου Γκατζόγια, Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ενιπέα, σχετικά με αυθαίρετη καλλιέργεια δημοτικών εκτάσεων. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης Αποδοχή ποσού 2940,18 € από ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π, Αποδοχή & διάθεση ποσού 62.076,000 € προερχόμενο από Α΄ κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010, Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010., Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης, λόγω λανθασμένης μέτρησης, Καθορισμός τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων – ετησίου δικαιώματος βοσκής – πίνακας νομέων για το έτος 2010 , Διάθεση υπολοίπου ποσού 28.486,47 € προερχόμενο από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009, Διάθεση υπολοίπου ποσού 20.116,00 € προερχόμενο από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2007, Περί καθορισμού αντιτίμου στην παραχωρηθείσα έκταση της Ζαγγανά

Ευτυχίας του Ιωάννη, κατοίκου Κρήνης, με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, Αποδέσμευση εσόδων από τον λογαριασμό Έκτακτα Ανεδίκευτα Έσοδα, για την αντιμετώπιση δαπανών και έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ», προυπολογισμού 250.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ) – ΣΑΤΑ 2010 & τρόπος εκτέλεσής του. πέρασαν ομόφωνα Το θέμα «Εξέταση αίτησης – αναφοράς των : 1. Αναστασίου Δραχμάνη, 2. Κων/νου Τύμπα και 3. Νικόλαου Γκατζόγια, Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ενιπέα, σχετικά με αυθαίρετη καλλιέργεια δημοτικών εκτάσεων. Προκάλεσε την ένταση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δραχμάνης είχε αποχωρήσει πριν λίγο επικαλούμενος αγροτικές ασχολίες. Με αιχμηρή γλώσσα ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στο Σώμα για το όσα ανέφερε η αίτηση ανέφερε «κατηγορήθηκα ότι είμαι «χουντικός» και ενεργώ με τη λογική του αποφασίζω και διατάζω. Δεν θέλω να τραβήξω την υπόθεση στα άκρα. Μετάνιωσα που δεν έκλεισα τον κ. Δραχμάνη φυλακή αλλά η είδηση ότι ήταν καλά ο γιός μου από το τροχαίο με είχε μαλακώσει. Θα ήταν καλά κ. Γκατζόγια να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό. Αν δώσω αυτή την επιστολή στο δικηγόρο μου η υπόθεση θα φτάσει στις δικαστικές

αίθουσες. Δίνω τόπο στην οργή η επιστολή βρίθει ανακρίβειες και συκοφαντίες και είναι ανάξια απάντησης Είχαμε αποφασίσει ομόφωνα να συνεχιστεί το καθεστώς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής όπου ήσασταν μέλος. Είχαμε εθιμικό δίκαιο και έπρεπε να τηρηθεί. Αυθαιρεσία δεν είναι στους δύσκολους καιρούς να σπέρνεις σιτάρι αυθαιρεσία είναι αυτό που έκανε ο δικός σου (ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ ) και βρισκόμαστε στα δικαστήρια». Ο κ. Καρακώστας τόνισε : «Ως γνωστό δεν υπογράφω την επιστολή. Πρέπει να βρούμε λύση και να πάμε

παρακάτω γινόμαστε ρεντίκολο στην κοινωνία» Ο κ. Γκατζόγιας υπεραμυνόντας τη θέση του ανέφερε «Το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν χωρίς να λυθεί το θέμα των λιβαδιών και στα καφενεία άλλα ακούγονται» Ο δήμαρχος απευθυνόμενος του απάντησε: «Είστε αστυνομικός και θα πρέπει να γνωρίζεται ότι το εθιμικό υπερισχύει του ποινικού Δεν επιτρέπετε να αλλάξουμε απόφαση της προηγούμενη Δημοτικής Αρχής

της οποίας ήσασταν μέλος. Αφού θέλετε να υπάρξει ενοίκιο αυτό θα γίνει. Έχω ζητήσει από κατοίκους του Ευϋδρίου που έχουν τέτοιες εκπτώσεις να έρθουν και να ορίσουμε το ποσό. Δέσμευση όλων να υπάρχει η νόμιμη οδός» Το θέμα έκλεισε και στη συνέχεια ο κ. Γκατζόγιας ζήτησε να μάθει αν βρέθηκε κάτι το στα δείγματα του νερού που είχαν παρθεί από το Πολυνέρι και την Υπέρεια τον Ιανουάριο για να λάβει αρνητική απάντηση.


4

Τρίτη 11 Μαΐου

Λάτρεις της Harley

Απαντήσεις…

Easy Riders (Iζι Ραίντερς) με τις Harley μηχανές τους βρέθηκαν στη πόλη μας. Ταξιδεύοντας από τη Γερμανία 22 οδηγοί πέρασαν και από την πόλη μας όχι για να μας δώσουν τα χαιρετίσματα της κ. Μέρκελ αλλά για να επισκεφτούν την γενέτειρα του Ομηρικού Αχιλλέα καθώς κατευθύνονται προς το Πήλιο.

Ανέφερε ο κ. Αναστασίου για αύξηση 100% στα πρόστιμα της ΔΕΥΑΦ για ετεροχρονισμένες πληρωμές. Διαβάζοντας τον τοπικό τύπο έκπληκτος έμεινε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Μπέης. Φαντάζομαι ο Σαρακατσάνος δεν θα το αφήσει να περάσει απαρατήρητο και σύντομα θα απαντήσει όπως εξάλλου μας έχει συνηθίσει με στοιχεία και αποδείξεις.

×άλια Ρεζίλι για… ψύλλου πήδημα! Αυτό ακριβώς έχει γίνει η πόλη των Φαρσάλων ελέω της… αγαστής συνεργασίας που έχουν οι ταγοί μας εντός της αιθούσης του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων. Γελάει ο κόσμος στη Λάρισα με τα χάλια μας και πιστέψτε με… περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο «επεισόδιο», με την ίδια αγωνία που βλέπει τα… «μυστικά της Εδέμ» τα απογεύματα. Κι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ειδικά αυτοί που αρέσκονται στο να βάζουν τις φωτιές, δεν αισθάνθηκαν ούτε στιγμή να απολογηθούν. Τουναντίον, συνεχίζουν αυτή την τακτική η οποία δίνει μεν πρόσκαιρη δημοσιότητα και προβολή στους ίδιους, αλλά κατά τα λοιπά τραυματίζει βάναυσα τον θεσμό του δημοτικού συμβουλίου των Φαρσάλων. Καλή σας νύχτα κύριοι!

Απορρίφθηκε Και για να μην ξεχνιόμαστε… στο «μέτωπο» των ενστάσεων, των προσφυγών, των μηνύσεων και των… αγωγών: Η ένσταση για πειθαρχική κύρωση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων κ. Γιώργου Παπά για το έκτακτο συμβούλιο που είχε συγκληθεί με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης ακυρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας. Η σχετική απόφαση έχει ήδη φθάσει στο δημοτικό κατάστημα, ενώ βέβαια υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες του ίδιου αντικειμένου στην περιφέρεια. Έχουν βαρεθεί να ασχο-

λούνται με μας με λίγα λόγια…

Ενδιαφέρον Το πρωί του περασμένου Σαββάτου στη Λάρισα συνεδρίασε εκτάκτως η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στον «Καλλικράτη». Αν και δεν υπήρξε απαρτία, δηλαδή πολλοί αιρετοί δεν μπήκαν στον κόπο να συμμετάσχουν, η παρουσία Φαρσαλινών αυτοδιοικητικών ήταν αρκετά μεγάλη σε σχέση με το σύνολο των παρευρισκομένων. Μεταξύ άλλων είδαμε τη δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου με τον αντιδήμαρχο κ. Τριαντάφυλλο Θεοχάρη, τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο κ. Σάκη Μαργαριτόπουλο, τον εκ Ναρθακίου ορμώμενο κ. Βάιο Λιαπόπουλο που οι φήμες τον θέλουν να ενδιαφέρεται για τον υπερ-δήμο Φαρσάλων αλλά και τον επικεφαλή της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο δήμο Πολυδάμαντα κ. Βαγγέλη Δημητρακόπουλο.

Περί φυσικού αερίου Τώρα λοιπόν που η βενζίνη ελέω του ειδικού φόρου καυσίμων… πέταξε πιο πάνω και από τον έβδομο ουρανό, τώρα είναι επίκαιρο παρά ποτέ το θέμα του φυσικού αερίου. Τι θα γίνει όμως ουδείς γνωρίζει ακόμη. Ή τουλάχιστον εμάς δε μας έχει ενημερώσει κανείς. Μήπως θα πρέπει να αναμο-

[Αλήθειες]

χλεύσουμε το ζήτημα από τώρα μπας και δούμε φως μέχρι τον χειμώνα; Ας μην ξεχνάμε ότι η μονάδα βρίσκεται δίπλα μας, στην Αμπελιά, ενώ ο αγωγός περνάει μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα Φάρσαλα. Και υπάρχουν και οι πολιτικές δεσμεύσεις γιατί τα γραπτά μένουν. Άντε να δούμε ποιοι θα φανούν αφερέγγυοι στο τέλος…

Στον εισαγγελέα Στον εισαγγελέα στέλνει τελικά την υπόθεση των προεκλογικών προσλήψεων στην «ΑΓΡΟΓΗ» η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνα Μπατζελή υλοποιώντας σχετική εντολή του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Παράλληλα, στον εισαγγελέα αποστέλλει ο υφυπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης την υπόθεση με τα υπέρογκα τέλη κινητής τηλεφωνίας που, όπως αποκάλυψε, «γίνονταν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας». Το κόστος των τηλεφωνημάτων ανερχόταν σε 100.000 ευρώ με τα περισσότερα τηλεφωνήματα να μην έχουν σχέση με την υπηρεσία, ενώ πολλές από αυτές τις κλήσεις πραγματοποιήθηκαν προς «ροζ» τηλέφωνα». Επιπλέον ο υφυπουργός αποστέλλει στον εισαγγελέα ογκωδέστατο φάκελο που αφορά καταπατήσεις 1.000 στρεμμάτων φιλέτου γης στους Άνω και Κάτω Τράχωνες, επισημαίνοντας ότι «παρά το γεγονός η υπόθεση αυτή ήταν γνωστή στις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν παραπέμφθηκε ποτέ για διερεύνηση στη Δικαιοσύνη».

Πραγματοποιηθήκαν σχολικοί αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων

Πραγματοποιηθήκαν χθες Δευτέρα οι σχολικοί αγώνες Στίβου που διοργάνωσε ο ΑΟΔΦ σε συνεργασία με το 4ο γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρωί μαθητές όλων των Δημοτικών κατέκλυσαν το Δημοτικό Στάδιο για να παρακολουθήσουν τους αγώνες που συμμετείχαν συμμαθητές τους. Τα αγωνίσματα που πραγματοποιηθήκαν ήταν μήκος, αγώνας δρόμου 60μ καθώς και ρίψη σφαίρας (μπαλάκι). Οι αγώνες διήρκησαν σχεδόν 3 ώρες και όπως προαναφέρθηκε συμμετείχαν μαθητές όλων των Δημοτικών της πόλης μας. Ακολούθησε η βράβευση των νικητών. Τους αγώνες μεταξύ άλλων παρακολούθησαν η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΟΔΦ κ. Γιώργος Παππάς, ο αντιδήμαρχος κ. Τριαντάφυλλος Θεοχάρης, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Κων/νος Μπέης εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι τρείς πρώτοι στο μήκος ήταν: Κορίτσια 1. Γιαντσίδη Μαρία 2. Κατμέρου Ειρήνη 3. Καραγιάννη Αναστασία Αγόρια 1. Μπουλούτσος Γιώργος

2. Καλογεράκης Ηλίας 3. Φιτσόπουλος Κων/νος Οι τρείς πρώτοι στον αγώνα δρόμου ήταν: Κορίτσια 1. Γιαντσίδη Μαρία 2. Κατμέρου Ειρήνη 3.Καραγιάννη Αναστασία Αγόρια 1. Μπουλόυτσος Γιώργος 2. Φιτσόπουλος Δημήτρης 3. Κούμρια Σκερντιάν Στη ρίψη σφαίρας (μπαλάκι)οι τρείς πρώτοι ήταν:

Κορίτσια 1. Σοφαδίτη Κων/να 2. Γιαντσίδη Μαρία 3. Οικονόμου Υλλένα Αγόρια 1. Δημακόπουλος Ιωάννης 2. Ντούρας Αλκιβιάδης 3. Ντούρας Δημοσθένης


5

Τρίτη 11 Μαΐου

25 χρόνια προσφοράς

Θρασύδειλοι νοσταλγοί της χούντας Μία μέρα μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στη πόλη μας και τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Αθήνα θρασύδειλοι νοσταλγοί της χούντας «βρώμισαν» ένα από τα δέντρα της Πλατείας Δημαρχείου με την φωτογραφία που βλέπετε. Πρέπει καλά οι συγκριμένοι να καταλάβουν πως τέτοιες ενέργειες δεν πτοούν τους δημοκρατικούς Ανθρώπους . Αντίθετα, δυναμώνουν τη δράση τους, ώστε με μεγαλύτερο πείσμα και μεγαλύτερη επιμονή να παλέψουνε, για να βγουν στους δρόμους του αγώνα πολύ περισσότεροι ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα μονοπώλια, που φέρνουν χούντες και πολέμους.

Εικοσιπέντε χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Αιμοδοτικός Σύλλογος της Επαρχίας μας. Εικοσιπέντε χρόνια ανιδιοτελής προσφοράς στο συνάνθρωπο. Στις 14 Ιουνίου είναι η παγκόσμια ημέρα του εθελοντή Αιμοδότη και φέτος αναμένεται να διοργανώσει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Σε λίγες ημέρες ξεκινά το πρόγραμμά Αιμοδοτικός Σύλλογος «Μόδα Ζωής» και αυτό είναι μόνο η Αρχή για το δραστήριο ΔΣ του Συλλόγου.

Συμπεριφορές Το παρατήρησε σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων και μάλλον δεν έχει άδικο: κάποιοι που μέχρι πρότινος έρχονταν… αργά και έφευγαν… νωρίς στις συνεδριάσεις κάποτε, τώρα έρχονται πρώτοι και φεύγουν τελευταίοι αφού έχουν γίνει… βασιλικότεροι του βασιλέως! Βρε πως αλλάζουν οι καιροί!

Μούδιασμα Στάση αναμονής από τα «ντορικά γαλάζια» στελέχη της επαρχίας Φαρσάλων μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και τη διαγραφή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία λόγω της απόφασής της να υπερψηφίσει τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Βέβαια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίαζαν πως «ο Αντώνης πρόλαβε τη Ντόρα, η οποία είχε ήδη αποφασίσει την απόσυρσή της από το κόμμα ούτως ή άλλως». Αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον πλέον η στάση που θα τηρήσουν τα στελέχη που στηρίζουν την πρώην υπουργό Εξωτερικών στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές. Η «γραμμή» επί του παρόντος είναι «συμμετέχετε στις διαδικασίες». Μέχρι τα τέλη του μήνα όμως…

Πρόκληση

ρικός Σύλλογος της Επαρχίας μας με εισηγητή τον κ. Χαράλαμπος Ζιώγας, ο οποίος σπούδασε στο Παρίσι Επικοινωνία και ειδικεύεται στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Παράγοντα. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων και διδάσκει Πωλήσεις και Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Ημερομηνίες σεμιναρίου Τρίτη και Πέμπτη Απόγευμα 11-13, 18-20 Μάιου στο Αίγλη Palace. Kόστος Συμμετοχής 100,00 ευρώ. Πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου ΤΗΛ: 24910 26511-26512, Χ. ΖΙΩΓΑΣ ΚΙΝ: 6936-527-212

×όρτα Η κεντρική πλατεία του ΔΔ Αχιλλείου έχει γεμίσει με χόρτα όπως καταγγέλλουν κάτοικοι. Παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουν λάβει από το Δήμο ότι θα καθαριστεί εδώ και 1 μήνα τίποτα δεν έχει γίνει. Οι ίδιοι δηλώνουν αγανακτισμένοι με την υπάρχουσα κατάσταση και επιθυμούν το αυτονόητο περιποιημένη πλατεία.

Επιδεικνύοντας αδιαφορία που αγγίζει τα όρια της προκλητικότητας η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» προχώρησε με μία… σεμνή ανακοίνωση σε νέες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων που έχουν περιέλθει στην εκμετάλλευσή της. Σα να βρίσκεται σε άλλον πλανήτη (γιατί και σε άλλη χώρα της γης να βρίσκονταν θα έβλεπαν πως πρώτο θέμα είναι η κάκιστη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας) η κοινοπραξία αύξησε για μία ακόμη φορά τις τιμές, εκτιμώντας πως οι πολίτες μετά τις μειώσεις που επήλθαν στους μισθούς, τα επιδόματα και Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Αντωνίου Φαρστις συντάξεις τους, μετά σάλων ευχαριστεί θερμά τη Δήμαρχο Φαρσάλων κ. τις υπέρογκες αυξήσεις Μαρία Ίφου όπου με την παρουσία της τίμησε την ετεστα καύσιμα και μετά την ροχρονισμένη εορτή του Αγίου Ανωνίου. εκτίναξη της ανεργίας σε Τη Δήμαρχο συνόδευε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. δυσθεώρητα ύψη, μπορούν Κων/νος Μπέης ενώ ακόμη παρευρέθη και ο Διοικηνα «σηκώσουν» στην πλάτη τής του πυροσβεστικού κλιμακίου κ. Θ. Σταφύλης. τους μία ακόμη ανατίμηση Για το Συμβούλιο λόγω της αύξησης του συΕ. Σταφύλης, Α. Οικονόμου, Γ. Ψαρογιώργος ντελεστή του Φ.Π.Α. Και βέβαια όλα αυτά όταν τα Τέμπη βρίσκονταν κλειστά από τον Δεκέμβριο μέχρι και το περασμένο Σάββατο λόγω των… «θεόσταλτων» κατολισθήσεων, οδηγώντας στον οικονομικό μαρασμό μέρος των παραλίων του νομού, αλλά και σε απίστευτη ταλαιπωρία εκατομμύρια διερχόμενους. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Όσο το γαϊδούρι δεν κλωτσάει, θα το φορτώνει ο αγωγιάτης.

Ευχαριστήριο

Επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη Ένα δυναμικό τετραήμερο σεμινάριο, που θα αλλάξει την φιλοσοφία μας για την δουλειά μας και την εξυπηρέτηση διοργανώνει ο Εμπο-

[Ψέµµατα]

«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» από το θεατρικό εργαστήρι

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι πρόβες του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Φαρσάλων για την θεατρική παράσταση «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» του Αλέκου Σακκελάριου. Η θρυλική κωμωδία του 1963 έρχεται στο σήμερα από το θεατρικό εργαστήρι για να πλημυρίσει τη σκηνή του πολιτιστικού κέντρου με νοσταλγία, έρωτα, γλυκά χαμόγελα και άφθονο γέλιο! Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου. Ένα έργο, ενταγμένο στο θεατρικό είδος της φάρσας. Στην πραγματικότη-

τα πρόκειται για μία παράσταση που ακολουθεί το γαλλικό Boulevard (κωμωδία ίντριγκας, τεχνικής και παρεξηγήσεων), ποτισμένη φυσικά με ελληνικό χιούμορ. Με απόλυτο σεβασμό στο χιούμορ του αξεπέραστου Σακελλάριου οι συντελεστές προσθέτουν την δική τους ματιά στο έργο του πιο κεφάτου δημιουργού της ελληνικής κωμωδίας και φτιάχνουν μια παράσταση για τον έρωτα και τη χαρά της ζωής. Υπόθεση: Ο Θόδωρος για να μπορεί να βγαίνει με τις κατά καιρούς έρωμενες του, έχει «εφεύρει» έναν ανύ-

παρκτο φίλο του από την Πάτρα, τον Λευτεράκη, και τον χρησιμοποιεί σαν άλλοθι στη γυναίκα του Φωφώ. Όταν μια μέρα φτάνει στο σπίτι, εντελώς ξαφνικά, ο ανύπαρκτος Λευτεράκης Τσαμπαρδής, ο Θόδωρος θα τον υποδεχθεί με έκπληξη και τρόμο. Στην παράσταση συμμετέχουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί: Ευαγγαλία Τσιώρα , Δήμητρα Κατσαρού, Κώστας Μπελιώκας, Γιώτα Αλεξίου, Θοδωρής Φουτζόπουλος, Βάσω Τσιάρα και Ράγκος Στέφανος. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Άκυ Μιτσούλη.

ΤΟ NEFELI TRAVEL ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 20 - 24/5/2010

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 185,00 € ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ: 6972 300486 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: 697729070 ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

19 - 24/5/2010 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 310,00 € ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΪΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΕΦΕΣΣΟ - ΒΟΥΡΛΑ - ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24910 25600-601, κιν.: 6974049136 28ης Οκτωβρίου 18, Φάρσαλα


6

Τρίτη 11 Μαΐου

Επιχείρηση αποκατάστασης και ανάδειξης στον ΤΕΚΕ των Μπεκτασίδων στην Ασπρόγεια

Ο

Δήμαρχος Πολυδάμαντα κ. Ευάγγελος Μπαλατσός στα πλαίσια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου , επιχειρεί την αποκατάσταση του σημαντικού ιστορικού μνημείου «Τεκέ Ντουρμπαλή Σουλτάν» στην Ασπρόγεια Φαρσάλων. Ως γνωστό η Μονή Τεκέ ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα από τον Μπεκτασή Μπαμπά Ντουρμπαλή στη θέση παλαιότερου βυζαντινού μοναστηριού του Αγ. Γεωργίου, ο οποίος με άλλους δερβίσιδες αποτέλεσε το Τάγμα των Μπακτασήδων της περιοχής. Πρόκειται για ένα μνημείο μοναδικό στην περιοχή σε μία πανέμορφη τοποθεσία με έντονες αντιθέσεις. Αρωγός σε αυτό το εγχείρημα είναι η κα Ηρώ Νικολακέα , αρχιτέκτων μηχανικός του Υπ. Πολιτισμού, η οποία προσφάτως παρέλαβε το αρχαίο θέατρο της Λάρι-

σας και η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Η χρηματοδότηση της πλήρους αποκατάστασης - ανάδειξης του Τεκέ θα προέλθει από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Εκτός αυτού έπεται και συνέχεια στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής , αφού η κα Νικολακέα ξεναγήθηκε αλλά και εντυπωσιάστηκε από τους πολιτιστικούς θησαυρούς του Δήμου Πολυδάμαντα. Έτσι μετά την δρομολόγηση της αποκατάστασης του Τεκέ , πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα ανάδειξης το αρχαίο κάστρο της Ερέτριας , ο Βυζαντινός Ι. Ναός Ζ. Πηγής του 17ου αιώνα στο ομώνυμο Τ.Δ. και ο Βυζαντινός Ι. Ναός της Υπαπαντής του Χριστού του 18ου αιώνα στον οικισμό του Θετιδίου Τ.Δ. Σκοτούσας. Μεγάλο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παλιοί Ι. Ναοί του 19ου αιώνα Παλαιομύλου και Σιτοχώρου

, αφιερωμένοι στον Αγ. Γεώργιο . Επίσης μέσα στα προτεινόμενα προς αποκατάσταση μνημεία είναι και το πέτρινο σχολείο των Κάτω Βασιλικών το οποίο χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και το οποίο υπήρξε δαπάνη του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Ως εν κατακλείδι πρέπει να ειπωθεί ότι στον Δήμο Πολυδάμαντα ξεκινά μια «Πολιτιστική Άνοιξη» με την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και μνημείων, γεγονός που αποτελεί ορόσημο μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Με υπαίτιο και πρωτεργάτη τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Μπαλατσό , ο οποίος προβάλλει μία δυναμική αξιοποίησης και επένδυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, αποτολμάται ένα ηχηρό και μεγαλόπνοο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης και ανάδειξης υπό την αιγίδα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

«Λουκέτο» διαμαρτυρίας από τους Φαρσαλινούς εμπόρους

Σ

την πλατεία Λαού της πόλης, ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων έστειλε το δικό του μήνυμα στην κυβέρνηση με ομιλία του προέδρου κ. Δημήτρη Κοντέ, ενώ τα καταστήματα στα Φάρσαλα παρέμειναν κλειστά από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Κοντές όσο αναφορά τους εμπόρους εκείνους που παρά την γενική οδηγία για κλείσιμο των καταστημάτων ορισμένοι παρέμειναν ανοιχτά. Στην ομιλία του ο κ. Κοντές ανέφερε τα εξής: «αναμφίβολα η χώρα μας περνάει τη χειρότερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της. Η έξοδος από την κρίση αυτή θα είναι και επώδυνη και μακρόχρονη και χρειάζεται να υπάρξει συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου , τα μέτρα που ελήφθησαν δε είναι ευχάριστα για κανέναν. Ωστόσο, θα πρέπει τούτη τη δύσκολη στιγμή πρώτα και πάνω απ’ όλα να υπάρξει μέριμνα για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που πλήγωνται περισσότερο από τη λιτότητα που μας περιμένει. Θέλουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην περικοπή του 13ου και

του 14ου μισθού των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα καθώς κάτι τέτοιο αφ’ ενός θα στερήσει το κράτος από σημαντικά έσοδα, που αφορούν είτε στα ασφαλιστικά ταμεία είτε στη φορολογία, αλλά και θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις εμπορικές επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να κλείσουν με επακόλουθο πολλοί συνάδελφοι να οδηγηθούν στην ανεργία και την εξαθλίωση. Η μείωση των μισθών όχι μόνο δε λύνει τα προβλήματα της οικονομίας μας, αλλά τα επιτείνει. Σε ότι αφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα στον ασφαλιστικό μας φορέα τον ΟΑΕΕ, είναι κοινή η διαπίστωση, ότι αποτελεί τον πλέον αδικημένο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα με μέση σύνταξη στα 525€ και με μόλις το 10% των συνταξιούχων να υπερβαίνει τα 1000€. Η δε βιωσιμότητά του βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Αναφορικά δε με τις ασφαλιστικές εισφορές σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντέξουμε οποιαδήποτε αύξηση τη στιγμή που οι τζίροι των επιχειρήσεών μας μειώνονται και η βιωσιμότητά τους είναι αμφίβολη. Προτείνουμε το πάγωμα των εισφορών έως ότου

υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης και δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε μείωση των συντάξεων. Η τιμωρία των υπευθύνων και η άμεση επιστροφή των κλεμμένων αποτελούν κοινή απαίτηση. Η κυβέρνηση έχει χρέος άμεσα να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι αυτοί που σήμερα σφυρίζουν αδιάφορα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται Σήμερα κινητοποιούμαστε γιατί: Εκφράζουμε την αγωνία, τον φόβο, τον θυμό και την αναστάτωση του εμπορικού κόσμου. Διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποτελεί πλήγμα για την εθνική αξιοπρέπεια και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Αμφιβάλλουμε για την

αποτελεσματικότητα των μέτρων και θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν καμία αναπτυξιακή προοπτική και συνεπώς είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Δηλώνουμε ότι η μείωση των εισοδημάτων απαιτεί μείωση τιμών αλλά η μείωση τιμών απαιτεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Μείωση ενοικίων – δημοτικών τελών – λογαριασμών ΔΕΚΟ Περαιτέρω ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών Πραγματική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και αντιμετώπιση των στρεβλώσεων από τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών Αναζήτηση καταναλωτικών αποθεμάτων από το παρεμπόριο – παραοικονομία

Άμεση ενεργοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μείωση φορολογικών συντελεστών Ουσιαστική ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού Εφαρμογή εμπορικής χωροταξίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της αγοράς Ζητάμε την δημιουργία ενός πακέτου ενίσχυσης της ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία, αντίστοιχη με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ενίσχυση των Τραπεζών. Ως Κοινωνικοί Εταίροι προσκαλούμε όλες τις κοινωνικές ομάδες σε μια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία βασισμένη στην βιώσιμη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής. Διεκδικούμε τη Δίκαιη και Βιώσιμη Αναβάθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με βάση την ορθολογική διαχείριση των δαπανών και ενίσχυση του ασφαλιστικού μας φορέα ΟΑΕΕ. Αξιοπρεπείς συντάξεις. Πιστεύουμε στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, ως την μόνη αξιόπιστη διέξοδο από την κρίση. Δεν περισσεύει καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν περισσεύει κανένας αυτοαπασχολούμενος».


8

Τρίτη 11 Μαΐου

Β

ροντερό ήταν το παρών που έδωσαν οι εργαζόμενοι των Φαρσάλων στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Το Εργατικό Κέντρο Φαρσάλων πραγματοποίησε τη συγκέντρωσή του μπροστά από τα γραφεία του στη συμβολή των έξι δρόμων, με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο κ. Απόστολο Κάψο, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Σωματείου Κλωστοϋφαντουργών κ. Γιάννης Καπούλας. H απεργιακή συγκέντρωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φαρσάλων ενέκρινε ομόφωνα πρόταση προς τη ΓΣΕΕ για πανελλαδικό συλλαλητήριο με συγκεκριμένα αιτήματα – στόχους. Η πρόταση κατατέθηκε ως εξής: Φίλες και φίλοι. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους ενάντια σε αυτούς που με τις αποφάσεις τους ζητάνε την ακόμα πιο μεγάλη οικονομική εξαθλίωσή μας. Σε αυτή λοιπόν την τακτική το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας – όλο το συνδικαλιστικό κίνη-

ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΠΑΡΟΝ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε απεργιακό κλοιό και η πόλη των Φαρσάλων

μα χωρίς καμιά εξαίρεση δεν είναι άμοιρο ευθυνών για τα δεινά της εργατικής τάξης. Διαιρεμένο και διασπασμένο όπως είναι σήμερα, προσπαθεί το κάθε κομμάτι του να παρουσιάσει τις θέσεις του και οι ίδιοι να σχίζουνε δήθεν τα ιμάτιά τους θέλοντας να παρουσιασθούν ως μοναδικοί εκφραστές των συμφερόντων των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ανέργων. Σε αυτές τις πολιτικές και τακτικές οι μόνοι χαμένοι είναι οι εργαζόμενοι και μόνοι κερδισμένοι το κεφάλαιο και οι 300 της Βουλής, οι οποίοι μένουνε στο απυρόβλητο. Εφαρμόζουνε δηλαδή με τέχνη και με την ανοχή του Σ.Κ. το γνωστό : «Διαίρει και βασίλευε». Γι’ αυτό προτείνουμε σήμερα ζητώντας παράλληλα την έγκρισή σας να απαιτήσουμε από τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα η επόμενη

κινητοποίηση να είναι ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, έξω από την Βουλή με την προϋπόθεση να βρίσκονται εντός αυτής όλοι και εμποδίζοντας την έξοδο απ’ αυτή όλων των βουλευτών εάν πρώτα δεν ψηφισθούνε τρία βασικά νομοσχέδια : 1ο ) Νομοσχέδιο Περί Ευθύνης Υπουργών, 2ο ) Το Πόθεν Έσχες από την μεταπολίτευση έως σήμερα, ξεκινώντας πρώτα απ’ τους ίδιους έως τον 4ο βαθμό συγγένειας επεκτείνοντας το σε όλους μα όλους τους πολίτες. Και εάν δεν δικαιολογούνται τα εισοδήματά τους ΝΑ κατασχεθούνε και να πάνε στο Κράτος και 3ο) Να ισχύσει και γι’ αυτούς όπως για όλο τον Ελληνικό λαό η 35ετία συνταξιοδότησης και όχι 8ετία. ΤΟ ΠΑΜΕ Μια από τις πιο δυναμικές παρου-

σίες στην πόλη είχε στην πανελλαδική απεργία η κινητοποίηση του Συνδικάτου Οικοδόμων Επαρχίας Φαρσάλων και της γραμματείας του ΠΑΜΕ Φαρσάλων στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης, με ομιλητές τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων κ. Απόστολο Αναγνώστου και τον εκπρόσωπο της γραμματείας του ΠΑΜΕ Φαρσάλων κ. Αστέριο Μολόχα. Μεταξύ άλλων ο κ. Μολόχας σημείωσε: «Βαρβαρότητα είναι οι πολιτικές που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Οι πολιτικές που καταδικάζουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στη φτώχεια και την ανεργία. Βαρβαρότητα είναι οι πολιτικές που αναγκάζουν τους πολίτες να πληρώνουν με καινούριους άδικους φόρους. Είναι πολιτική βαρβαρότητα να αφήνεις τους κερδοσκόπους ασύδοτους, και, ύστερα να καλείς τους πολλούς, το λαό, τον πολίτη, εκείνους που δεν φταίνε σε τίποτα για την κρίση, να πληρώνουν τα σπασμένα.» Η πέρα για πέρα ρεαλιστική αυτή προσέγγιση δεν είναι από διακήρυξη του ΠΑ.Μ.Ε.. Πρόκειται για απόσπασμα από ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου, πριν ακριβώς ένα χρόνο στη Λαμία. Αυτό το μνημείο διγλωσσίας και αθλιότητας θα μπορούσε να προκαλέσει το χαμόγελό μας, αν το διάστημα αυτό οι εργαζόμενοι της χώρας μας δε βίωναν τη χειρότε-

ρη, την πιο σφαγιαστική επίθεση στα δικαιώματά τους. Μια επίθεση που μας γυρίζει σε χρόνια δουλείας και μισθωτής σκλαβιάς, σε συνθήκες πραγματικά του 19ου αιώνα. Η «αγία οικογένεια» της Ε.Ε., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ, το ΛΑ.Ο.Σ., οι επιχειρηματίες, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές με αιχμή του δόρατος τα φερέφωνά τους, τους παραμορφωτές της κοινής γνώμης, αυτούς τους γυμνοσάλιαγκες και τους γλύφτες των αφεντικών τους, τους καλοπληρωμένους δημοσιογράφους, σαν τους λύκους, ορμούν πάνω στα λαϊκά δικαιώματά μας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι, αν ψοφήσουμε στην πείνα, θα σώσουμε την Ελλάδα. Ότι όλοι (δηλαδή μόνο οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί) πρέπει να βάλουμε πλάτη, όχι, όμως, για να ζήσουμε όλοι μια ανθρώπινη ζωή, αλλά για να ζήσουν οι «φτωχοί» βιομήχανοι, οι τραπεζίτες που «μελαγχολούν από την έλλειψη κερδών» και οι εφοπλιστές που «ετοιμάζονται να αλλάξουν επάγγελμα λόγω των αδιεξόδων τους». Μας λένε ότι τέλειωσαν τα χρόνια που τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, που όλοι εμείς «γευόμασταν» τόσες πολυτέλειες στην καθημερινότητά μας, ζώντας στη χλιδή και τον πλούτο. Η αισχρή αυτή προπαγάνδα στόχο έχει να εκφοβίσει τους εργαζόμενους, να τους αποπροσανατολίσει, να εξασφαλίσει τη συναίνεσή τους ή να τους σπείρει την απογοήτευση και την παραίτηση από οποιαδήποτε αγωνιστική διεκδίκηση. Να γιατί έχουν εξαπολύσει ανελέητη επίθεση από τα ΜΜΕ απέναντι στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που σηκώνει το βάρος της αντιπαράθεσης με τον ταξικό αντίπαλο…»

Θέατρο σκιών από το 3ο δημοτικό σχολείο

Μ

ία ξεχωριστή έκπληξη επιφύλαξαν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του 3ου δημοτικού Σχολείου και του 3ου – 5ου Νηπιαγωγείου για την λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι σύλλογοι οργάνωσαν παράσταση θεάτρου Σκιών με τον καταξιωμένο στο χώρο ηθοποιό του θεάτρου Σκιών κ. Θωμά Χάρμπα την προηγούμενη Παρασκευή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης μας. Το θέμα της παράστασης επίκαιρο «ο Καραγκιόζης και το ΔΝΤ» Ο Θωμάς Χάρμπας γεννήθηκε στον Πρόδρομο Καρδίτσας το 1958 όπου ζει

μόνιμα από το 1991. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών του Γ. Θεοδοσιάδη. Παρακολούθησε θεατρική πράξη στο Theater Schule του Αμβούργου. Από το 1983 έως το 1993 έχει παίξει και σκηνοθετήσει πολλές θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Από το 1993 έως σήμερα

ασχολείται επαγγελματικά μόνο με το Θέατρο Σκιών και ξεπέρασε τις 1800 παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διδάξει Θέατρο Σκιών για τρία χρόνια στο Πολυκλαδικό Λύκειο Καρδίτσας. Διδάσκει σε προγράμματα ΚΕΚ για αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Του έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων για παραστάσεις σε σχολεία της Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της χώρας. Το 2001 συμμετείχε στη Διεθνή έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης και της Χάγης. Το 2000 επιλέχθηκε από τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και το Υπουργείο Εξωτερικών να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Θέατρο Σκιών στις

«Ελληνικές ημέρες στη Γερμανία». Το 2000 προσκαλείται από τον Ευγένιο Σπαθάρη και συμμετέχει στο 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών που διοργανώνει το Σπαθάρειο Μουσείο. Το 2000 συμμετέχει σε συνέδριο με θέμα «Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το 1997 συμμετέχει στο διεθνές φεστιβάλ κούκλας και φιγούρας στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Το 1996 συμμετέχει στο διεθνές φεστιβάλ Θεάτρου σκιών στο Νέο Δελχί της Ινδίας. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Καραγκιοζοπαικτών Ελλάδας. Από το Γενάρη του 2002 είναι πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Συμμετέχει στο κέντρο στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες «Ορίζοντες». Συνεργάζεται με το Κέντρο πρόληψης Καρδίτσας. Έχει τιμηθεί από τη Βιβλιοθήκη Καρδίτσας για την προσφορά του. Τα παιδιά πέρασαν ένα ευχάριστο πρωινό και στη συνέχεια επέστρεψαν στις σχολικές τους υποχρεώσεις.


10

Τρίτη 11 Μαΐου

«ΜΠΑΓΙΑΤΕΨΑΝ» ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΝΩ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ

Άκρα του τάφου… σιωπή για το φυσικό αέριο! Α

πό τον Ιούνιο του 2007 όταν τότε είχε βρεθεί στην επαρχία μας ο «γαλάζιος» υπουργός Ανάπτυξης κ. Σιούφας για να εγκαινιάσει τη νέα γραμμή τροφοδότησης φυσικού αερίου προς τη Δυτική Θεσσαλία, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως στον σχεδιασμό έχει συμπεριληφθεί και η διανομή του στην πόλη των Φαρσάλων. Έκτοτε όμως, τα πάντα φαίνονται να έχουν παγώσει και το πλέον ανησυχητι-

κό είναι πως ουδείς μπορεί με βεβαιότητα να διευκρινίσει το πότε εν τέλει θα τροφοδοτηθεί η πόλη με φυσικό αέριο. Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός σχεδιασμός δεν προέβλεπε την παροχή φυσικού αερίου στην πόλη μας και κατόπιν σχετικών πιέσεων των τοπικών φορέων και της τότε δημοτικής αρχής (επί δημαρχίας Αχιλλέα Γκουντόπουλου), επιτεύχθηκε η τροποποίηση του σχεδίου κατασκευής και η συμπερίληψη του σχετικού βανοστασίου διακλάδωσης

Η μόδα της… ζωής!

Πριν από 25 χρόνια ιδρύθηκε ο ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Ο σύλλογος των Φαρσάλων, ο σύλλογος ο δικός σας, που με την αγάπη , το ενδιαφέρον και την άμεση ανταπόκρισή σας κατέχει την πρώτη θέση Πανελλαδικά. Και μας έχει γίνει συνείδηση πια ! Γιατί οι Φαρσαλινοί είναι πραγματικά : «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ» άντρες – γυναίκες… Γυναίκες. … οι μαθήτριες , που γίνονται επαγγελματίες, που γίνονται μητέρες και …όλες ξεχωριστές ! Όλες ευαισθητοποιημένες ! Όλες με προσφορά στην οικογένειά τους και στην κοινωνία … και γνωρίζουν πολύ καλά την σημαντική σημασία της αιμοδοσίας … μιας ευλογημένης προσπάθειας. Ενός ζητήματος Ζωής Γυναίκες ήταν αυτές άλλωστε που είχαν την ΙΔΕΑ !!! Το «ζήτημα ζωής» να το κάνουμε… μόδα ! Μόδα καθημερινή , μόδα που θα το υπενθυμίζει συνεχώς : είμαστε αιμοδότες , βοηθάμε το συνάνθρωπό μας , τον συμπολίτη μας, το φίλο μας …και να που έφτασε η ώρα - παράλληλα με τα 25α γενέθλια του συλλόγου μας. Σε λίγες μέρες στα καταστήματα της πόλης μας , θα κυκλοφορεί η νέα μόδα: η «Μόδα Ζωής», η μόδα των γυναικών που στηρίζουν την αιμοδοσία.

προς τα Φάρσαλα. Ο τότε υπουργός Ανάπτυξης που είχε κάνει αποδεκτό το αίτημα των φαρσαλινών, στις 14 Ιουνίου 2007 κατά τα προαναφερθέντα εγκαίνια, μίλησε ειδικά στα Φάρσαλα και απευθύνθηκε προς τη διοίκηση της ΕΠΑ Θεσσαλίας λέγοντας χαρακτηριστικά «κύριοι από αύριο Δευτέρα ανασκουμπωθείτε για τις ανάλογες ενέργειες για την πόλη των Φαρσάλων». Ωστόσο, από τότε πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια, και οι εργασίες έχουν περιοριστεί αποκλειστικά στην υλοποίηση του δικτύου προς Καρδίτσα αλλά και προς Τρίκαλα. Για τη δε πόλη των Φαρσάλων… το σχετικό βανοστάσιο κατασκευάστηκε, αλλά χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΑ Θεσσαλίας για το εάν τελικά θα… χρησιμοποιηθεί!

Και αυτό συμβαίνει γιατί όπως έχει γράψει πολλές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν ο «Π.Τ.» για να ξεκινήσουν οι εργασίες θα πρέπει να έχει προηγουμένως εκπονηθεί η σχετική μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή η προμελέτη του έργου και από εκεί και πέρα να προκηρυχθεί το έργο σύνδεσης της πόλης των Φαρσάλων με το δίκτυο φυσικού αερίου και το έργο της κατασκευής των δικτύων διανομής εντός της πόλης. Μετά την έκφραση της απαιτούμενης πολιτικής βούλησης, η όλη ευθύνη για το θέμα βρίσκεται στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας. Ο «Π.Τ.» απευθύνθηκε στους αρμοδίους με την απάντηση να ξεκαθαρίζει πως ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη. Ακόμη όμως κι αν ξεκινήσει η εκπόνησή της, υπάρχει

ένα ακόμη σοβαρό θέμα: αν τελικά αυτή η μελέτη αποφανθεί πως η επέκταση του δικτύου προς την πόλη των Φαρσάλων θα είναι μία επένδυση βιώσιμη και κερδοφόρα για την Εταιρεία. Κι επί του θέματος, γνώστες του αντικειμένου διευκρινίζουν πως «αν η κρίση γίνει με καθαρά οικονομικά και εμπορικά κριτήρια πιθανόν να είναι αρνητικό το αποτέλεσμα γιατί είναι μία πόλη με λίγες πολυκατοικίες, περισσότερες μονοκατοικίες και χωρίς μεγάλες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες. Εάν όμως γίνει με κριτήρια ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής, τότε τα Φάρσαλα πρέπει να πάρουν φυσικό αέριο». Ουδείς όμως γνωρίζει πότε θα γίνει η μελέτη και φυσικά ποιο από τα παραπάνω δύο σκεπτικά θα υιοθετήσουν οι συντάκτες της. Και για την ιστορία, απλά

να υπενθυμίσουμε ποια θα είναι τα οφέλη της πόλης από την ενδεχόμενη σύνδεσή της με φυσικό αέριο: πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος υπάρχει ο σοβαρότατος οικονομικός παράγοντας για τα νοικοκυριά. Με τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά πολύ ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Πόσω μάλλον υπό την παρούσα οικονομική κρίση. Δηλαδή για μία μέση Φαρσαλινή οικογένεια που ήδη έχει απώλεια εισοδήματος από τα νέα μέτρα, η ετήσια επιβάρυνση θα είναι τεράστια! Βέβαια σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε πως με το φυσικό αέριο δεν αναγκάζεται κάποιος να προπληρώσει την ποσότητα και έχει συνεχή τροφοδοσία. Το πότε όμως τα περίπου 4500 με 5000 φαρσαλινά νοικοκυριά θα απολαύσουν όλα τα παραπάνω παραμένει άγνωστο… Ίσως και οι αρμόδιοι κύριοι που έχουν παραπέμψει στις καλένδες το όλο θέμα, να έχουν ήδη στα χέρια τους τη μελέτη σκοπιμότητας η οποία να έχει αποφανθεί ότι η τροφοδότηση των Φαρσάλων είναι ασύμφορη για την εταιρεία. Και μάλλον οι καιροί που διάγουμε, δεν προσφέρονται για «φιλανθρωπίες» και κοινωνικό έργο…


12

Τρίτη 11 Μαΐου

Η 10η ×ορωδιακή Συνάντηση Φαρσάλων Π.Ο.Δ.Φ.

Τ

ην «10η Χορωδιακή Συνάντηση Φαρσάλων» διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Φαρσάλων (Π.Ο.Δ.Φ.) και η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων το Σάββατο 15 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων στις 8:00 το βράδυ. Καταξιωμένα χορωδιακά σύνολα θα παρουσιάσουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, απάνθισμα σημαντικών έργων της χορωδιακής μουσικής φιλολογίας από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φίλους της χορωδιακής μουσικής. Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετέχουν: η Χορωδία Αρκαδικού Ωδείου Άστρους υπό τη διεύθυνση του κ. Σταύρου Κουτίβα, η Μικτή Χορωδία Δήμου Γιαννιτσών

υπό τη διεύθυνση του κ. Γιάννη Σγούρα, η Χορωδία Καλλίτεχνου Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ραιδεστού «Βισάνθη» υπό τη διεύθυνση της κ. Έλλης Χατζηκυριακίδου, η Χορωδία Ευροπούλων Κέρκυρας «Ο Καποδίστριας» υπό τη διεύθυνση της κ. Πέλλης Κοντογούρη και η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων υπό τη διεύθυνση του κ. Κωνσταντίνου Μάτη. Μικτή Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων Η Μικτή Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1987 από μια ομάδα ανθρώπων με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πολυφωνικό τραγούδι αλλά και με στόχο την προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων του τόπου μας, με τη συμπαράσταση του τότε δημάρχου Φαρσάλων

κ. Κων/νου Μπούτη και με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων Δημοτικής Χορωδίας Φαρσάλων». Από την πρώτη στιγμή το μουσικόφιλο κοινό της πόλης των Φαρσάλων αγκάλιασε και στήριξε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Έτσι σιγά σιγά με την προσέλευση και άλλων μελών δημιουργήθηκε ένα αξιόλογο φωνητικό σύνολο

με την καθοριστική συμβολή του μαέστρου κ. Χρήστου Σάλτη, και σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να πραγματοποιεί χορωδιακές εκδηλώσεις στα Φάρσαλα και να συμμετέχει σε διάφορα χορωδιακά φεστιβάλ. Το 2001 η χορωδία αποτελεί τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Φαρσάλων και κάθε χρόνο το μήνα Μάιο διοργανώνει

Χορωδιακό Φεστιβάλ με τη συμμετοχή καταξιωμένων φωνητικών συνόλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το Νοέμβριο του 2007 τη διεύθυνση και διδασκαλία της χορωδίας έχει αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Μάτης Στα χρόνια που δραστηριοποιείται η χορωδία σημείωσε εξαιρετικές εμφανίσεις και αποκόμισε επαίνους για τις συναυλίες που δόθηκαν τόσο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Τρίπολη, Ξάνθη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τήνο, Λευκάδα, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γύθειο, Πειραιά, Αλεξανδρούπολη, Άστρος, Γουμένισσα, Γιαννιτσά, κ.α.) όσο και στο Εξωτερικό (Βουλγαρία, Ουγγαρία και Κύπρο). Το Μάρτιο του 2010 παρουσίασε με τη συμμετοχή καταξιωμένων σολίστ και ορχήστρας το έργο του Χρ. Λεοντή «Καντάτα Ελευθερίας» αποσπώντας πολύ καλές κριτικές. Η χορωδία αριθμεί σήμερα εξήντα (60) μέλη και το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών από όλα τα είδη της χορωδιακής μουσικής.

Χορωδία Αρκαδικού Ωδείου Άστρους Η χορωδία Αρκαδικού Ωδείου Άστρους ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006 αρχικά ως δημοτική χορωδία Β. Κυνουρίας και στη συνέχεια υπό την αιγίδα του ‘Αρκαδικού Ωδείου’ στο Άστρος Κυνουρίας. Από την αρχή της λειτουργίας της η χορωδία έχει λάβει μέρος σε αρκετές συναυλίες με θεματικό χαρακτήρα (π.χ Ρε-μπέτικα, Μουσική από ελλην. Κινηματογράφο, Δημοτικά κ.α), ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μέρος και σε χορωδιακά φεστιβάλ εκτός συνόρων του δήμου Β. Κυνουρίας (Ερμιόνη 2007, Σπέτσες 2009, Ναύπλιο 2009). Τον Μάιο του 2009 διοργάνωσε την 1η Χορωδιακή συνάντηση στο Άστρος στα πλαίσια των εορτασμών για την Β΄ εθνοσυνέλευση των ελλήνων, με τη συμμετοχή των χορωδιών Ερμιόνης, Σπετσών και Φαρσάλων. Η χορωδία του Άστρους παρόλο που αριθμεί λίγα έτη παρουσίας, έχει αναπτύξει ήδη ένα μεγάλο ρεπερτόριο από ελληνική αλλά και ξένη μουσική και φιλοδοξεί να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία μέσα από χορωδιακές συναντήσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό Ιδρυτής και Μαέστρος της χορωδίας μέχρι σήμερα είναι ο Σταύρος Κουτίβας Μικτή Χορωδία Δήμου Γιαννιτσών Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Γιαννιτσών είναι τμήμα του Αλεξάνδρειου Ωδείου της Δ.Ε.Π.Α.Γ. Ιδρύθηκε το 1985 με σκοπό την καλλιέργεια της


13

Τρίτη 11 Μαΐου

Χορωδία Αρκαδικού Ωδείου Άστρους

Χορωδία Ευρωπούλων Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» μουσικής στους νέους και τη διάδοση της χορωδιακής μουσικής στον τόπο μας. Έχει λάβει μέρος σε χορωδιακές συναντήσεις και φεστιβάλ ελληνικά και διεθνή(3 φορές στο Διεθνές Αθηνών, 6 φορές στο Διεθνές του ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, 2 φορές στο Διεθνές της Ρόδου, Ναυπάκτου,

Ξάνθης, Δράμας, Βόλου, Καστοριάς, και πόλεων της Σερβίας κ.α.) με αξιόλογες διακρίσεις. Στο ρεπερτόριο της συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη του εντέχνου και μουσικού λόγου: έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, παραδοσιακά και σύγχρονα ελληνικά τραγούδια & εκκλησιαστικοί ύμνοι.

Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Σγούρας Χορωδία Ευρωπούλων Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» Η Χορωδία Ευρωπούλων « Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ιδρύθηκε το 1997. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει συναυλίες στην Ελλάδα (Ναύπλιο, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Παξοί,

Χορωδία Καλλίτεχνου μορφωτικού συλλόγου Νέας Ραιδεστού «ΒΙΣΑΝΘΗ»

Μικτή Χορωδία Δήμου Γιαννιτσών

Κρήτη) αλλά και στο εξωτερικό ( Κύπρο, Κωνσταντινούπολη , Αλβανία). Έχει συνεργαστεί με τα σημαντικότερα Μουσικά Σύνολα της Κέρκυρας όπως με την Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Κερκύρας, έτος ιδρύσεως 1894, της Φιλαρμονικές Σκριπερού, Γαστουρίου, Κοντοκαλίου και με πολλές Χορωδίες του νησιού. Επίσης συμμετέχει ενεργά στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του Δήμου Κερκυραίων. Από το 2000 την διδασκαλία και την διεύθυνση της Χορωδίας έχει η καθηγήτρια Μουσικής κυρία Πέλη Κοντογούρη. Χορωδία Καλλίτεχνου μορφωτικού συλλόγου Νέας Ραιδεστού «ΒΙΣΑΝΘΗ» Η χορωδία του Κ.Μ.Σ. «ΒΙΣΑΝΘΗ» λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2007 με διευθύντρια την κα Έλλη Χατζηκυριακίδου και περίπου 30 μέλη από τα οποία τα περισσότερα με χορωδιακή εμπειρία πολλών ετών. Η έδρα της είναι στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης. Το Μάρτιο του 2007 έκανε αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με μεγάλη επιτυχία. Το Νοέμβριο του 2008 ξεκίνησε την οργάνωση του 1ου Χορωδιακού Φεστιβάλ, το οποίο πλέον έγινε θεσμός. Το Μάρτιο του 2009 έγινε ένα θαυμάσιο αφιέρωμα σε τραγούδια του Ελληνι-

κού Κινηματογράφου με μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και προβολή αποσπασμάτων ταινιών. Τον Απρίλιο του 2010 πραγματοποίησε αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. Συμμετείχε σε πολλά χορωδιακά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρ’ όλη τη μικρή διάρκεια της λειτουργίας της, όπως Αθήνα, Αλεξανδρούπολη,

Σέρρες, Γουμένισσα, Σόφια Βουλγαρίας, ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, Δήμου Μίκρας, Δήμου Ευόσμου κ.ά. Η χορωδία αριθμεί 45-50 μέλη και το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών κλασσικής, έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής επεξεργασμένης για τετράφωνη χορωδία. Διευθύνει η κα Έλλη Χατζηκυριακίδου.


14

Τρίτη 11 Μαΐου

«Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στη λαϊκή δεξιά»

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Π

έρασε 35 χρόνια της ζωής του μέσα σε ένα cockpit μαχητικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας γράφοντας τη δική του ιστορία στον ουρανό της Ελλάδας. Τώρα, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποστρατεία του και την επιστροφή του στη γενέτειρά του τη Λάρισα, ο 53χρονος σήμερα Γρηγόρης Πρεζεράκος εισέρχεται δυναμικά ως ενεργό μέλος στην τοπική κοινωνία, θέτοντας υποψηφιότητα για την προεδρία της νομαρχιακής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο σύζυγος της νομαρχιακής συμβούλου και πρώην αντινομάρχη κ. Κατερίνας Πρεζεράκου και πατέρας δύο παιδιών, του 29χρονου πολιτικού μηχανικού Ηλία, και της 25χρονης πτυχιούχου αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π. Αθηνάς, εξηγεί γιατί από το γαλάζιο του ουρανού, στράφηκε στο… «γαλάζιο» της πολιτικής, μιλά για την πολιτική επικαιρότητα αλλά και τα τεκταινόμενα στα του κομματικού του οίκου, επισημαίνοντας πολλές φορές πως ο στόχος του είναι να ξαναγίνει η Νέα Δημοκρατία ο εκφραστής της λαϊκής δεξιάς.

κοπήσει ως χώρα, άσχετα αν διαπραγματευόμαστε ακόμη με τους ευρωπαίους και το ΔΝΤ. Μέσα σε ένα τέτοιο αδιέξοδο περιβάλλον, εσείς διαβλέπετε φως στο βάθος του τούνελ; Δεν πιστεύω ότι φτάσαμε εν μία νυκτί στη σημερινή κατάσταση. Το πρόβλημα προφανέστατα κυοφορούνταν πολλά χρόνια και νομοτελειακά ήρθε η στιγμή που τα «σκουπίδια» έπαψαν να χωράνε κάτω από το χαλάκι, εκεί δηλαδή όπου τα σπρώχναμε εδώ και καιρό. Και στη συνέχεια αντί να κοιτάξουμε να σκουπίσουμε το σπίτι μας, ανοίξαμε την πόρτα, το δείξαμε σε όλους, και τώρα τους εκλιπαρούμε να έρθουν εκείνοι να μας το καθαρίσουν. Για να μην παίζουμε με τις λέξεις, θεωρώ μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, χειριστήκαμε την κατάσταση ως χώρα εντελώς ερασιτεχνικά με αποτέλεσμα να κάνουμε κακό στη Ελλάδα. Νομίζω ότι η ελπίδα μας για διέξοδο από την κρίση, βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη δική μας θέληση να εξετάσουμε τα πάντα σ’ αυτή τη χώρα από μηδενική βάση και να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για τις δικές μας ζωές και το μέλλον των παιδιών μας.

Και από το γαλάζιο του ουρανού, στο… γαλάζιο της πολιτικής. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας ιπτάμενος με την πολιτική; Δεν είμαι σίγουρος για το πώς ακριβώς ορίζεται η λέξη πολιτική. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες και να πούμε πολλές εκδοχές. Για μένα, εάν μου επιτρέπετε να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη, πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού που στοχεύει στην ευημερία του πολίτη. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να φανταστώ να επιτυγχάνονται οι στόχοι της πολιτικής, χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και εγώ δεν είμαι τίποτε περισσότερο παρά ένας πολίτης με διάθεση προσφοράς.

«Η ελπίδα μας για διέξοδο από την κρίση, βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη δική μας θέληση να εξετάσουμε τα πάντα σ’ αυτή τη χώρα από μηδενική βάση και να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για τις δικές μας ζωές και το μέλλον των παιδιών μας»

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες βρισκόσασταν στη θέση του κυβερνήτη ενός μαχητικού αεροσκάφους. Τώρα επιδιώκετε να βρεθείτε και πάλι στη θέση του επικεφαλής, αλλά αυτή τη φορά της νομαρχιακής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο και μάλιστα τόσο σύντομα μετά την αποστρατεία σας, αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε μία εσωκομματική εκλογική διαδικασία; Σε ότι αφορά το σύντομα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η έλλειψη προπόνησης χαλάει τη φυσική κατάσταση. Ερχόμενος τώρα στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας που τη θεωρώ ανέκαθεν τον δικό μου λαϊκό πολιτικό χώρο, συνεκτιμώντας και συνεξετάζοντας τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες διέρχεται αλλά κυρίως τη σοβαρότατη προσπάθεια για

την ανασυγκρότηση του κόμματος, θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο, δεδομένης και της αποστρατείας μου, να συμμετέχω σ’ αυτή την προσπάθεια. Ανήκετε στους πληγωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της τελευταίας πενταετίας; Αισθάνομαι θυμωμένος διότι θεωρώ την τελευταία θητεία της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση μία χαμένη ευκαιρία για την πατρίδα. Πιστεύω ότι εάν η Νέα Δημοκρατία ως η μεγάλη παράταξη της λαϊκής δεξιάς, διέθετε ένα πιο άρτια οργανωμένο κόμμα, αυτό θα είχε ουσιαστική και άμεση επίδραση στο κυβερνητικό έργο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εννοώ και δεν υπαινίσσομαι σε καμία περίπτωση την κομματικοποίηση του κράτους. Αντιθέτως, οραματίζομαι μία ευθεία λειτουργία του κόμματος ως σχεδια-

στή και αρωγό στην εφαρμογή και στην υλοποίηση ενός επιτυχημένου κυβερνητικού προγράμματος. Το κόμμα πρέπει να ξοδεύει πολύ από το δυναμικό του, προκειμένου να αφουγκράζεται την κοινωνία, να αναλύει τις παραμέτρους και να θέτει στόχους οι οποίοι θα είναι σύγχρονοι και εφικτοί. Οι στόχοι αυτοί δε θα έχουν καμία σχέση με λαϊκισμό, παρά θα προσβλέπουν στην προκοπή της χώρας, η οποία προφανώς απεικονίζεται στην ευημερία του πολίτη.

Όμως ο απλός πολίτης λέει ότι επί 35 και πλέον χρόνια ο δικομματισμός μόνον καλό δεν έχει κάνει στη χώρα. Εσείς γιατί εμμένετε σε ένα κόμμα το οποίο αποτελεί βασικό γρανάζι αυτού του ομολογουμένως αποτυχημένου πολιτικού συστήματος; Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η αιτία του προβλήματος είναι ο δικομματισμός. Εξάλλου έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα χωρών οι οποίες λειτουργούν με δικομματικό σύστημα ενώ ταυτόχρονα δεν παρουσιάζονται τα φαινόμενα της παρακμής που ταλανίζουν τη χώρα μας από την επανασύσταση του ελληνικού κράτους. Άρα θα πρέπει να ερευνήσουμε πάρα πολύ τις αιτίες του προβλήματος. Κατά την άποψή μου, το μεγάλο ζήτημα είναι η μη εφαρμογή των νόμων σε όλα τα επίπεδα αλλά ταυτόχρονα και η ατιμωρησία. Κάποιοι λένε ότι έχουμε ήδη χρεο-

Στο εσωτερικό της Ν.Δ., παρά την αλλαγή ηγεσίας, μαίνεται ακόμη ο «πόλεμος» μεταξύ εκείνων που στήριξαν τον κ. Σαμαρά και την κ. Μπακογιάννη. Θα κλείσει ανώδυνα αυτή η πληγή για το κόμμα κατά την άποψή σας ή θα υπάρξει κλιμάκωση με αρνητικές συνέπειες; Ο λαός της Νέας Δημοκρατίας δεν συμμετέχει σε κανέναν «πόλεμο» τέτοιου είδους οποίος μάλλον στον βαθμό που υφίσταται, εκτυλίσσεται σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος. Ο λαός προφανέστατα αδιαφορεί για τις σκοπιμότητες οι οποίες οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές τους συγκεκριμένους ανθρώπους και ορθά σκεπτόμενος προσβλέπει στην ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας ούτως ώστε το κόμμα να εκφράσει επιτέλους τη λαϊκή δεξιά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ν.Δ., ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ θα εκλεγεί και αυτός από τη βάση όπως εξάλλου συνέβη στις εκλογές για τον πρόεδρο του κόμματος και της νεολαίας. Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος Νεοδημοκράτης; Η πρώτη μου επιθυμία είναι να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νεοδημοκράτες στις κάλπες, διότι αυτό θα επιβεβαιώνει και θα έρχεται ως συνέχεια της ξεκάθαρης εντολής για αλλαγή που δόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στις εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του κόμματός μας. Θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που οφείλει βάσει ιδεολογίας να εκφράζει τη λαϊκή δεξιά. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ζητώ από τους νεοδημοκράτες να με τιμήσουν με την ψήφο τους, ώστε να δώσω δυνατός τη μάχη για ξανακάνουμε όλοι μαζί τη Νέα Δημοκρατία εκφραστή της κοινωνίας.


16

Τρίτη 11 Μαΐου

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ Γ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δύσκολες ημέρες για την οικοδομή

Η

οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει πτώση στην ανέγερση της οικοδομής και αυτό να συνεπαίρνει και όλα τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τη δημιουργία της. Οικοδομικά υλικά, ελαιοχρωματιστές, κατασκευές και άλλοι θα δουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται ακόμη περισσότερο. Χαρακτηριστικές είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Ι. Αλαβάνου ο οποίος σε αθηναϊκά μέσα δήλωσε: «Έρχεται μεγαλύτερη κρίση στην οικοδομή τους επόμενους», ενώ για τα μέτρα τόνωσης που εξήγγειλε το υπουργείο ανέφερε :«τα μέτρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, κατ΄ αρχήν θετικά, αλλά όχι τόσο τολμηρά όσο επιβάλλει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Θα έπρεπε να είναι μέτρα, όπως είπε, με μεγαλύτερη ευαισθησία προς την κατεύθυνση των ασθενέστερων εισοδηματικά

πολιτών, να προβλέπουν την ενίσχυση της πρώτης κατοικίας με μείωση των συντελεστών φορολόγησης. Με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο ΤΕΕ εκτιμάται ότι η κα-

τάσταση στην οικοδομική δραστηριότητα θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη σημερινή κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια». Απευθυνθήκαμε στον αντιδήμαρχο Φαρσά-

λων κ. Γιώργο Αρσενόπουλο σχετικά με το κομμάτι της κατασκευής καθώς εκτός από τα καθήκοντά του στο Δήμο ασχολείται με το τομέα αυτό για πάνω από 10 χρόνια και προσφάτως συμμετέχει ως εργολάβος στην ανέγερση οικοδομής του αρχιτέκτονα κ. Θοδωρή Αρσενόπουλου στη περιοχή του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου. Σε δηλώσεις ο κ. Γ. Αρσενόπουλος ανέφερε «Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η οικοδομική δραστηριότητα πανελλαδικά και τοπικά. Η οικονομική κρίση που την πέτυχε σε κάμψη τα 4 τελευταία χρόνια, της έδωσε το τελειωτικό χτύπημα! Η οικονομική κρίση είναι δεδομένη και επηρεάζει το χώρο της οικοδομής, η οποία και είναι άμεσα συνδεδεμένη με σχεδόν 100 επαγγέλματα. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός με τα κοινά ασχολούμαι με γνώμονα μόνο την προσφορά. Αγαπώ τη δουλεία μου και εξακολουθώ να ασχολούμαι με αυτή. Είναι μία υπεύθυνη και δύσκολη εργασία και μόνο άνθρωποι που πραγματικά την αγαπούν μπορούν να την φέρουν εις πέρας».

Τέλη Μαΐου δημοσιοποιούνται τα δικαιώματα του 2010

Σ

τα τέλη Μαΐου πρόκειται να δημοσιοποιηθούν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του 2010, σύμφωνα με όσα αναφέρει η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή σε επίσημη δήλωσή της, με αφορμή την ανάρτηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον δικτυακό τόπο www.eenisxyseis.gr των πληρωμών που έλαβαν όλοι οι δικαιούχοι το οικονομικό έτος 2009. «Η διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτικής μας στην καταβολή των ενισχύσεων. Είναι γνωστό ότι δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά πέραν των ενισχύσεων και η κατανομή δικαιωμάτων 2009 καθώς και η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος από το 2006 έως σήμερα.

Τέλος Μαΐου θα προβούμε και στη δημοσιοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του 2010. Ο κοινωνικός έλεγχος μέσω της δημοσιοποίησης συμβάλλει ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις τους».

Η ΚΟΒ Φαρσάλων του ΚΚΕ για τα 65 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών

Σ

τις 9 Μαΐου 1945 έληξε με τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας ο πιο αιματηρός πόλεμος, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που στοίχισε στην ανθρωπότητα 50 εκ. θύματα. Στη νίκη του «Άξονα» συνέβαλαν όλοι οι λαοί και οι δυνάμεις που συμμετείχαν στον αντιχιτλερικό συνασπισμό. Μέγιστη συμβολή όμως, στη νίκη αυτή είχαν οι κομμουνιστές και η Σοβιετική Ένωση που πλήρωσε με το μεγαλύτερο τίμημα, 22 εκ. περίπου νεκρούς

και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Στη χώρα μας την ίδια στιγμή που ένα μέρος του αστικού κόσμου τάχθηκε με το μέρος των κατακτητών ή κατέφυγε στην ασφάλεια του εξωτερικού για να έρθει μετά καιροσκοπικά να κυβερνήσει, οι έλληνες κομμουνιστές με άλλους πατριώτες έδωσαν μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και άλλων οργανώσεων την εποποιία της Εθνικής μας Αντίστασης. Όλα αυτά προσπαθούν τώρα να εξαλείψουν οι ιμπεριαλιστικές δυ-

νάμεις στα πλαίσια της προσπάθειας να ξαναγραφεί η Ιστορία και να καταστήσουν τις νεότερες γενιές ευάλωτες στη μαύρη προπαγάνδα τους και σε τόνους ψέματα. Οι «αναθεωρητές» της Ιστορίας και η αντιδραστική κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιδοθεί σε έναν αδυσώπητο αγώνα προκειμένου να ταυτίσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό, ενώ την ίδια στιγμή με απάθεια βλέπουν σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης να αναστηλώνονται χιτλερικά σύμβολα, να

υμνούνται φασίστες, να διώκονται κομμουνιστές αγωνιστές. Δεν δίστασαν μάλιστα, μέσα στην αντικομμουνιστική τους υστερία, να καθιερώσουν την 9η Μαΐου ως «Ημέρα της Ευρώπης», απαλείφοντας την «Ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των Λαών». Καμιά πλαστογραφία δεν θα σβήσει τις εποποιίες του Λένινγκραντ, του Στάλινγκραντ, της Σεβαστούπολης, του Κουρσκ. Καμιά πλαστογραφία δεν θα σβήσει τη μεγαλειώδη αντίσταση του ελληνικού λαού, αλλά και των

άλλων λαών, απέναντι στους φασίστες. Όσους τόνους λάσπης και να ρίξουν για να απομακρύνουν την ελπίδα από τους λαούς, όση άθλια προπαγάνδα και να μεταχειριστούν, όσα ψέματα κι αν χωρέσουν στα βιβλία για να δηλητηριάσουν τις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων, οι λαοί δεν ξεχνούν. Ούτε είπαν την τελευταία τους λέξη. Τιμή και δόξα στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Φάρσαλα 9 Μαΐου 2010 Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ


17

Τρίτη 11 Μαΐου

Πωλήσεις

ÅíïéêéÜóåéò

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισόγειο 52 τ.μ. με πατάρι – wc και υπόγειο 62 τ.μ. επί της οδού Λαμίας 19 στο κέντρο της πόλης (πρώην

φαστ-φουντ «ΣΕΦ»)

στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101

24910 22777, κιν.: 6932

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673.

τόνομη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος με λάστιχο 300μ. και ράμπα. Πληρ. Τηλ. : 6975 855749 & 6974 491158

τηλέφωνα 24910 23166

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σωλήνες ποτίσματος χωραφιού, 3αρες και 2,5αρες καθώς και μαρκούτσι. Πληρ. τηλ.: 6978327350 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με οικία κατοικήσιμη 100τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου επί της οδού Κουμουνδούρου 17 στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910 22777 κιν. : 6932 417525

417525 ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 1) Μικρό δυάρι διαμέρισμα 2) Γκαρσονιέρα, με αυθέρμανση

στο

πρώτο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 15 απέναντι από το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών της Μαρίας Ίφου. Πληροφορίες στα 6937378756 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επαγγελ-

ματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 24148 -

Ζητούνται εθελοντές πυρασφάλειας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρι-

σμα 60 τ.μ. με αυτόματη θέρμανση, μπόιλερ, στο κέντρο της πόλης των Φαρσάλων.

Πληρ.

τηλ.:

6948826859 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-

ΤΡΙΤΗ: 03/05: Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

Ναι αγαπητοί μου συμπολίτες , πλαισιώστε τούς εθελοντές δασοπυρόσβεσης για να διαφυλάξουμε το αλσύλλιο του κάστρου μας. Μέχρι τώρα είμαστε γύρω στα 12 άτομα με επικεφαλής τον δραστήριο συμπολίτη μας κ. Τουρμούσογλου Δημήτριο. Απευθύνω έκκληση προς όλους, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που βαδίζουν στον περιφερειακό και στο κάστρο. Πιστεύω απόλυτα ότι όλοι μας αγαπάμε το δασάκι μας που αποτελεί πνεύμονα για την πόλη μας. Ενθυμούμαι το 1948, προφανώς όταν φυτεύανε το αλσύλλιο μας , εμάς τους νεαρούς μας κακοφάνηκε διότι μας στερήσανε τον πετροπόλεμο, όπου τους νικητές τους επιβραβεύαμε και με άστρα. Ως φαίνεται τότε φυτεύτηκε μέσα μου η επιθυμία να γίνω αστροφόρος. Τώρα απολαμβάνω το αλσύλλιο περπατώντας και αναπολώντας τα αξέχαστα παιδικά χρόνια. Εκείνο που με γοητεύει ιδιαίτερα και με γεμίζει από ψυχική γαλήνη και ευτυχία είναι το κελαΐδισμα των πουλιών (αηδόνια) και το θρόισμα – ο ήχος από τις πευκοβελόνες όταν φυσάει ο αέρας και σε χαϊδεύει το πρόσωπό σου. Συνιστώ σε όσους δεν έχουν την εμπειρία που προανέφερα να έλθουν στην ομάδα μας, όπου παράλληλα με τη φύλαξη του αλσυλλίου θα απολαμβάνουν και τη φύση με μέγιστη ωφέλεια για την υγεία τους. Ο άνθρωπος αγαπητοί μου αναγνώστες γεννήθηκε να λατρεύει τη φύση και να ζει μ’ αυτή και όχι να κλείνετε μέσα στα τσιμεντένια κλουβιά. Η φύση δεν αντικαθιστάτε με τίποτε. Ελάτε λοιπόν μαζί μας στο κάστρο να φουσκώσουν τα πνευμόνια σας με οξυγόνο και καθαρό αέρα που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ελάτε κοντά μας να αισθανθείτε το μεγαλείο της ζωής μέσα στη φύση. Απόστολος Γκόβαρης Απόστρατος ταξίαρχος ΕΛΑΣ (πρώην Χωροφυλακή)

6972932101

Διάφορα ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα για εργασία σε Κεντρικό Καφέ στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ : 6979 445053

κία ανακαινισμένη 113τ.μ.

φύΠλητηλ.:

όπισθεν πρατηρίου ΕΚΟ )

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ λαξη παιδιών. ροφορίες στο 6978975571

Ελάτε στην ομάδα Εθελοντών Δασοπυρόσβεσης

με αυτόνομη θέρμανση, air conticion, επί της οδού Λαρίσης 52 & Μιαούλη ( .Τιμή 270,00 € . Πληρ. Τηλ.

Ο Δήμος Φαρσάλων πραγματοποίησε σύσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης για την Πολιτική Προστασία – Πυρκαγιές Καλοκαιριού στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων. Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι δημότες που έχουν διάθεση εθελοντισμού, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους προς το Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διότι το Σχέδιο Πυροπροστασίας περιλαμβάνει εκτός των άλλων και το πρόγραμμα εθελοντισμού των δημοτών. Το πρόγραμμα συνίσταται σε περιπολίες στο Δάσος της πόλης, καθώς και κινητοποίηση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Επιπροσθέτως παρακαλούμε κατά τις μεσημβρινές ώρες, οι Δημότες να αποφεύγουν μετακινήσεις στο Δάσος με αυτοκίνητα και μηχανάκια. Τηλ. Πληροφοριών 24913 – 50115 & 116.

6945 548737

ΤΕΤΑΡΤΗ:04 /05: Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέ-

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

τιδος 70 Τηλ: 24910-23465

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ: 05 /05: Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05: Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05 (έως 14:00): Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 24910-22321 ΚΥΡΙΑΚΗ 08/05 : Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 ΔΕΥΤΕΡΑ 09/05: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05: Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

•Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο για ιδία χρήση στα Φάρσαλα. •Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα Φάρσαλα . •Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδικό σταθμό Φαρσάλων . •Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας. •Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλατεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα . ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297


18

Τρίτη 11 Μαΐου

Γιορτάστηκε η Αγία Ειρήνη στην Αύρα

Π

αρουσία πλήθος πιστών τιμήθηκε στον οικισμό Αύρα η μνήμη της Αγίας Ειρήνης την προηγούμενη Τετάρτη 5 Μαΐου την παραμονή της εορτής τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός αρτοκλασία και θείο κήρυγμα.

Ανήμερα της εορτής τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία αρτοκλασία και θείο Κήρυγμα. Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς έζησε περί τον 4ο αιώνα. Ήταν από τη Μενεγή, κόρη του Πέρση στο θρήσκευμα τοπικού άρχοντα Λικίνιου. Το αρχικό όνομά της ήταν

Πηνελόπη. Όταν όμως ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό βαπτίσθηκε Ειρήνη. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει πως ήταν εξαιρετικής ομορφιάς και μόρφωσης και με ιδιαίτερη

ευφράδεια και έντονο θρησκευτικό ζήλο. Ανέλαβε ιεραποστολικά καθήκοντα στη Περσία επί Σαπώρ Β΄ όπου και υπέστη μεγάλη καταδίωξη. Τελικά η Ειρήνη κατέφυγε στην Έφεσο συνεχίζοντας να διδά-

σκει με ακόμη εντονότερο ζήλο και με λαμπρά αποτελέσματα ως το θάνατό της που έλαβε χώρα στην ίδια πόλη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ανακήρυξε την Ειρήνη Αγία και μεγαλομάρτυρα και όρισε

να τιμάται η μνήμη της στις 5 Μαΐου κατ΄ έτος. Στις εκδηλώσεις μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, ο Δήμαρχος Ενιπέα κ. Χρήστος Παπαθανασίου και πλήθος πιστών.

Απάντηση του Θ. Αναστασίου στο άρθρο του Τ. Καραγιάννη Στις 4-5-2010 φιλοξενήσατε επιστολή του κυρίου Καραγιάννη με τίτλο: Η ΧΩΡΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ, Η ΠΟΛΗ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΟΥΝΤΑΙ “Εάν το δημοσίευμα του κυρίου Καραγιάννη δεν ήτανε δημοσίευμα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης δεν υπήρχε λόγος σχολιασμού, έστω και με την ειρωνική αναφορά σ’ αυτό του ονόματός μου. Δεν θα του έδινα δηλαδή τη χαρά να αισθανθεί ότι υπάρχει, απαντώντας σε

ένα δημοσίευμα όπου μέσα σ’ αυτό το θάψιμο της όλης αλήθειας – η ιδιοτέλεια και η αυτογελοιοποίηση τελούνται με πάσα σοβαροφάνεια. Όμως ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Γράφει λοιπόν και μάλιστα με ειρωνεία: …Και ο κύριος Αναστασίου γνωστός υπέρμαχος της διαφάνειας από την θητεία του στο Εργατικό Κέντρο Φαρσάλων δεν άντεξε να πρωτοστατούνε άλλοι στις φασαρίες… Το ότι είδε ο κύριος Καρα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣΔ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στις λατρευτικές εκδηλώσεις στις : 20 & 21 Μαΐου 2010 στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου & Ελένης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 : Ώρα 7:00μ.μ. Μέγας Εσπερινός και λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας με τα Αρτοκλασίας. Παρασκευή 21 Μαΐου 2010 : Ώρα 7:30π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία με τα Αρτοκλασίας. Με αγάπη Χριστού Ο πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΡΕΥΣ

γιάννης να πρωτοστατώ σε φασαρίες (κάτι που ποτέ δεν συνέβη) και δεν είδε ούτε άκουσε ότι ο Πρόεδρος είχε ενημερωθεί εγγράφως για την κάμερα και ότι δυστυχώς το απέκρυψαν με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο Α.Τ. , με μηνήσεις, με «εκβιαστικές» συγνώμες – «δηλώσεις μετανοίας λες και βρισκόμαστε στη χούντα ή στο 1945» ή μήπως αυτό δεν είναι τίποτα για τον κύριο Καραγιάννη για τον οποίο είμαι γνωστός όπως λέει και υπέρμαχος της διαφάνειας; Ναι ήμουνα – είμαι και θα είμαι υπέρμαχος της διαφάνειας και χαίρομαι που για τον κ. Καραγιάννη είμαι γνωστός. Χαίρομαι που φρόντισε να μάθει το ποιος είμαι και ποια είναι η ρίζα μου. Καλό θα ήτανε να γίνει και ο ίδιος γνωστός καταθέτοντας την δική του ρίζα για να μπορεί και αυτός να κρίνεται. Είναι χρέος πια των δημοσιογράφων όχι μόνον να τον φιλοξενούν, αλλά και να τον ρωτήσουνε: ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ; Άμα την απάντηση αυτών των ερωτημάτων θα μπορέσω και εγώ αν και δεν είναι του χαρακτήρα μου να τον κρίνω.

Τον ξέρω πολύ λίγο, το πόσο; Τόσο όσο χρειάσθηκε να ξεφύγω από μία παρέα πολιτικού αχταρμά. Δεν χρειάζεται προς το παρόν να αναφερθώ σε γεγονότα καθοδηγησμού, ούτε να χρησιμοποιήσω λέξεις δικές του όπως προβοκάτορας, προσωπικά αποθημένα κ.λ.π., εάν χρειασθεί θα το κάνω ΑΜΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ. Εξάλλου πως μπορεί κάποιος να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση σ’ ένα δημοσίευμα που πιθανόν να βγαίνει μέσα από ένα πρόσωπο φορτωμένο με εμπάθεια ή και με ιδιοτελή στόχο; Συνεχίζοντας λοιπόν ο κ. Καραγιάννης αναφέρει για κάμερες παρακολούθησης – κρυφές κάμερες – κάμερες στις αίθουσες δικαστηρίων, σε απόφαση με αριθμό 23/6-4-05 για να καταλήξει πιο κάτω από ότι επί της ουσίας δεν διαφωνεί με την βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων… Εδώ μάλλον μπερδεύτηκε λίγο ο κ. Καραγιάννης, μπερδεύτηκε με τις απόψεις του. Απόψεις… μια στο καρφί και μία στο πέταλο. Και συνεχίζοντας λέει πολλά για τα οποία πιστεύω ότι τα έγραψε κοιτώντας τον

καθρέφτη του και μάλιστα με μεγάλη αφοσίωση. Επί της κάμερας λοιπόν. Η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται και υπάρχουνε Δημοτικά και νομαρχιακά Συμβούλια που καλύπτουνε τα πρακτικά με κάμερες και ας αφήσουμε τον αριθμ. Απόφασης 23/6-4-05 (αυτή την απόφαση να την δείχνει εκεί που δίνει και τις προτάσεις) και ας δούμε τον Νόμο 3463/2006, άρθρο 97. Αρθρο 97: Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. (όπως καταλαβαίνουμε οι συνεδριάσεις δεν είναι του ανώτατου στρατιωτικού συμβουλίου, ούτε η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Στρατόπαιδο. Ειλικρινά δεν είχα καμία διάθεση να δώσω έστω και αυτή ακόμα την μικρή απάντηση. Υπάρχουνε τόσα προβλήματα στον κόσμο και στον τόπο και μας περιμένουνε ακόμα μεγαλύτερα, που

ως προσπάθεια αποπροσανατολισμού αυτών των προβλημάτων μπορώ να εκλάβω την από πουθενά και χωρίς καμία αξία για τον τόπο μας την παρέμβαση αυτή του κυρίου Καραγιάννη. Πιστεύω ότι σε αυτήν την προσπάθεια ο κ. Καραγιάννης δεν είναι μόνος του “ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ”. Υπάρχουνε αυτοί που θα προσπαθήσουνε με λάσπη και ψεύδη να εξαπατήσουνε συνειδητά τους πολίτες προκειμένου είτε οι ίδιοι, είτε λειτουργώντας ως δεκανίκια να καταστούνε επιβήτορες της εξουσίας. Κατά τα λεγόμενα του κυρίου Καραγιάννη εμείς που αντιδρούμε πρέπει να φύγουμε. Να φύγουμε λοιπόν και να έρθουν κάποιοι άλλοι, αυτοί που αγωνισθήκανε για το καλό της πόλης και των πολιτών, δίνοντας αγώνα όπως για παράδειγμα για τον πρώτο αγωγό του αποχετευτικού για τον οποίο ο κύριος Καραγιάννης θα μας απαντήσει εάν γνωρίζει φυσικά κάτι επ’ αυτού. Ας προσέξουμε λοιπόν. Η ευθύνη από τώρα και στο εξής θα ανήκει σε όλους μας”. ΘΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


20

Τρίτη 11 Μαΐου

ΕΝΙΠΕΑΣ - ΖΑΠΠΕΙΟ 5-2 (0-1)

Éδανικό φινάλε !

Μ

ε νίκη επί του Ζαππείου και μάλιστα 5-2 έκλεισε την χρονιά ο Ενιπέας τερματίζοντας οριστικά στην 5η θέση. Μια θέση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί θετική έως νεοφώτιστη ομάδα (αν και προσωπικά εγώ την θεωρώ αποτυχημένη βάσει των ονομάτων που είχε). Το φιλμ του αγώνα 20’΄ Ο Μάρκου μετά από ωραία ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ για το Ζάππειο (0-1). Ο ίδιος παίκτης και πάλι στο 50΄με ωραία προσπάθεια πετυχαίνει το 0-2. Από εκεί και πέρα η είσοδος στον αγώνα των Ράϊου και Τρίγκα αποδείχτηκε ευεργετική, αφού οι δυο έμπειροι παίκτες πήραν την ομάδα επάνω τους, καθώς κατάφεραν να Ευχαριστημένες έφυγαν τελικά και οι δυο ομάδες με τους Ναρθακιώτες να τερματίζουν στην 6η θέση και το Κουλούρι να παίρνει τον πολύτιμο βαθμό που το κράτησε στην κατηγορία. Οι Ναρθακιώτες τελείωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες. Το φιλμ του αγώνα 25΄ Ο Δονδοτσίδης μετά από εκτέλεση φάουλ του Βαρελά, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους (1-0). 33΄ Ένα πολύ καλό σουτ του Βαρελά περνά λίγο άουτ. 38΄Το Κουλούρι ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Κίτσα. 45΄ Ο Βαρελάς μετά από ατομική προσπάθεια (ξεκίνησε από το χώρο του κέντρου) και πλασέ, έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του (2-1). 65΄ Ο ίδιος παίκτης επιχειρεί σέντρα και ο Δονδοτσίδης με προβολή πετυχαίνει το 3-1. 70΄ Κεφαλιά του Κατμέρου, περνά ξυστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

γυρίσουν το εις βάρος τους σκορ και να πάρουν την νίκη. Έτσι στο 58΄ο Ζητούνης με πλασέ μειώνει σε 1-2. Στο 65΄ο Ράϊος περνά όποιον βρίσκει μπροστά του (ακόμη και τον τερματοφύλακα) και ισοφαρίζει σε 2-2. το 68΄το παράδειγμα του Ράϊου ακολουθεί και ο Τρίγκας μόνο που αυτός δεν καταφέρνει να σκοράρει. Όμως 2΄αργότερα (70΄) με σουτ από το χώρο του κέντρου δίνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του (3-2). Στο 80΄με κεφαλιά ο Αρβανιτοζήσης πετυχαίνει το 4-2. Ενώ το τελικό 5-2 διαμόρφωσε ο Ράϊος στο 86΄με διαγώνιο σουτ. Παραλειπόμενα ─ Με 14 νίκες, 2 ισοπαλίες, 9 ήτ-

τες (και τέρματα 47-46), ο Ενιπέας κατέλαβε την 5η θέση. ─ 1ος σκόρερ ο Αρβανιτοζήσης (και σε όλη την επαρχία) με 19 γκολ. Ακολουθεί ο Ράϊος με 9 και 3ος ο Τρίγκας με 5 γκολ. ─ Σαν νεοφώτιστη ομάδα ο Ενιπέας τα πήγε πολύ καλά. ─ Aκολούθησε το παράδειγμα του Απόλλων Βρυσιών και του Ναρθακίου που σατην παρθενική τους εμφάνιση στην Α1 είχαν καταλάβει και αυτοί την 5η θέση. ─ Όμως σαν ομάδα είχε περισσότερες δυνατότητες όσο αφορά το ποιοτικό επίπεδο των παικτών για κάτι καλύτερο. ─ Η ομάδα που ακολούθησε την Τερψιθέα στην ανώτερη κατηγορία είναι το Σωτήριο που ηττήθηκε δυο φορές από τον Ενιπέα.

─ Η Ραχούλα που έδειξε καλά στοιχεία δεν τα κατάφερε ενώ και το Αρμένιο δεν είχε να επιδείξει τίποτα. ─ Αφού όμως η ομάδα δεν ήθελε να κάνει το μεγάλο άλμα, έχε καλώς. ─ Πιστεύω ότι είχε το μεγαλύτερο «μπάτζετ» στην κατηγορία (μετά την Τερψιθέα), αλλά και πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. ─ Ράϊος, Τρίγκας, Ζητούνης, Αρβάς(ποδοσφαιριστές ανώτερης κατηγορίας) ενώ και οι Κούρος, Θεοδώρου και Καραγιάννης ανήκουν στην «ελίτ».

ΝΑΡΘΑΚΙ - ΚΟΥΛΟΥΡΙ 3-3 (2-1)

¼λα καλά και όλα ωραία ! 75΄ Ο Χαμορούσος δέχεται την κόκκινη κάρτα (2η κίτρινη) για φάουλ αντιπάλου ως τελευταίος παίκτης. 80΄ Ο Σαράντης με σουτ μειώνει σε 3-2. 85΄Ο ίδιος παίκτης ισοφαρίζει σε 3-3 και συγχρόνως κλειδώνει την παραμονή για την ομάδα του. 90΄ Ο Βαρελάς αντικρίζει την κόκκινη κάρτα για εξύβριση αντιπάλου. Στο 91΄ οι φιλοξενούμενοι χάνουν μοναδική ευκαιρία να πάρουν την νίκη με τον Παλάσκα. Παραλειπόμενα ─ Την 6η θέση κατέλαβε λοιπόν το Ναρθάκι πετυχαίνοντας συνολικά 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες

ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ 1-5 (1-3)

Σπάσαμε το φράγμα των 100 γκολ

Αναμενόμενη ήταν και αυτή η συντριβή από το Αργυροπούλι μέσα στην έδρα μας. Μάλιστα πρέπει να είμαστε η μοναδική ομάδα και σε πανελλήνιο επίπεδοι όπου δεν πετύχαμε νίκη εντός έδρας (στην Α΄ κατηγορία). Ακόμη και ο Άρης Χαράς που τερμάτισε τελευταίος στην Γ΄ κατηγορία πέτυχε νίκη. Μάλλον υπάρχει μια ομάδα που τερμάτισε με 1 βαθμό, και αυτή είναι το Πουρνάρι. Το Αργυροπούλι είναι η πρώτη ομάδα που παραβίασε την εστία μας πετυχαίνοντας το 100 γκολ (και η τιμή ανήκει στον σκόρερ Μπέλτσιο). Για την τελευταία αγωνιστική ο Αχιλ΄λέας θα ταξιδέψει (εάν πάει) στον Αμπελώνα.

(τερμ. 37-43) ─ Πρώτος σκόρερ της ομάδας ο Ηλ. Βαρελάς με 13 γκολ. Ακολουθεί ο Δονδοτσίδης με 8.

Μετά τον Αχιλλέα ο Μέγας Αλέξανδρος Χαλκιάδων είναι η 2η Φαρσαλινή ομάδα που υποβιβάζεται. Ο υποβιβασμός των Χαλκιάδων στην Β΄ κατηγορία δεν κρίθηκε από τον χθεσινό αγώνα με τον Όλυμπο, αλλά από την ήττα μέσα στην Βερδικούσια με 5-0 (στα πλαίσια της 28ης αγων.) που έγινε την περασμένη Τρίτη. Όσο αφορά το παιχνίδι με τον Όλυμπο απελευθερωμένες και οι δυο ομάδες από

─ Για να πούμε και την αλήθεια το Κουλούρι άξιζε την σωτηρία του, αφού έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας.

─ Βάλε και τους δυο πολύ καλούς πιτσιρικάδες (Καραντάκη και Γιαχνή Δημ), καθώς και τον Τριανταφύλλου, τότε συνθέτουν ένα πολύ καλό αγωνιστικό σύνολο. ─ Τρεις με τέσσερις προσθήκες καλών ποδοσφαιριστών και θα έμενε άνετα στην Α1 κατηγορία (αν ανέβαινε). Η σύνθεση Ζάντζας, Καραντάκης, Τριανταφύλλου, Παπαδημητρίου (46΄Τρίκας), Καραλόπουλος (46΄Ράϊος), Ζαφειρόπουλος, Κούρος, Θεοδώρου, Αρβανητοζήσης, Καραγιάννης, Ζητούνης. ─ Απλώς οι Ναρθακιώτες εάν δεν έμειναν με 10 παίκτες ίσως να κέρδιζαν το παιχνίδι και να έσωναν οριστικά την Υπέρεια. ─ Περίπου 20 φίλαθλοι του Κουλουρίου παραβρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου για να ενισχύσουν την ομάδα τους. ─ Γνωρίζοντας ότι κέρδιζε η Υπέρεια μέσα στο Χειμάδι, καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα έως το 85΄ όπου ισοφάρισαν σε 3-3. ─ Ισοβάθμησαν μεν στην τελική κατάταξη με την Υπέρεια, αλλά λόγω νικών στα μεταξύ τους παιχνίδια κέρδισαν απευθείας την παραμονή. ─ Και έτσι μετά το τέλος το αγώνα το πανηγύρισαν δεόντως. Η σύνθεση Φουστάνας Χρ., Φουστάνας Γιαν., Δονδοτσίδης, Νάκος Βασίλης, Χαμορούσος, Καραχάλιας (60΄Νάκος Αθ.), Λελεντζής Σταθ., Κατμέρος (80΄Δανδής), Τσιαλαφούτας, Συργκάνης, Βαρελάς.

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ 3-3 (1-2)

Έπεσαν οι Χαλκιάδες! βαθμολογικό όφελος προσέφεραν πλούσιο θέαμα με 6 γκολ. Τα γκολ 20΄ 1-0 οι Χαλκιάδες με τον Ναιβή. 30΄ Ο Καμερουναμέζος Πατ Σιλά ισοφάρισε σε 1-1. 40΄ Ο Ρουμελιώτης με πλασέ έδωσε το προβάδισμα

στον Όλυμπο (1-2). 60΄Ο Τακ. Αντωνιάδης με απευθείας εκτέλεση φάουλ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (2-2). 70΄Ο Βιλανάκης αξιοποιεί το «πέναλτυ» που κέρδισε ο Σιλά και 2-3. Τέλος στο 75΄ ο Τακ. Αντωνιάδης με νέα εκτέλεση φά-

ουλ ισοφαρίζει σε 3-3 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ. Για την τελευταία αγωνιστική οι Χαλκιάδες θα ταξιδέψουν στην Φαλάνη, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Σμόλικα που καίγεται για βαθμούς. Η σύνθεση Παπαϊωάννου, Τουρλακόπουλος, Σαγιαμίτ, Ζαχόπουλος, Κυριάκου (60΄Αμπράζης), Αντωνιάδης Τακ., Νασιούλας, Βαρσάμης, Νιαβής, Αγγελάκης (46΄Αντωνιάδης Ν.), Γκουρομπίνος.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Στον τελικό το 1ο Δ.Σχ. και 5ο Δ.Σχ. Φαρσάλων Σήμερα Τρίτη και ώρα 10:00 το πρωί στο βοηθητικό γήπεδο Φαρσάλων θα διεξαχθεί ο τελικός ποδοσφαίρου ανάμεσα στο 1ο Δ..Σχ. και το 5ο Δ.Σχ. Το 1Οδ.Σχ. στον ημιτελικό επικράτησε στα «πέναλτυ» 5-4 του Δ.Σχ. Ευϊδρίου (κ.αγών. 2-2) μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Αναγνώστης Άγγελος πέτυχε τα δυο γκολ της ομά-

δας του, ενώ ο Γεωργόπου-

λος Δημ. Και Γεωργόπουλος

Βάϊος σκόραραν για το Δ.Σχ. Ευϊδρίου. Στο άλλο παιχνίδι το 5ο Δ.Σχ. με γκολ του Μάριου Αντωνιάδη, επικράτησε 1-0 του 2ο Δ.Σχ. (το οποίο πέρυσι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα σχολείων στο Ν.Λάρισας). Οι δυο «φιναλίστ» έχουν κοινό γυμναστή τον Γιώργο Τσιριμώνα, ο οποίος και θα σηκώσει το κύπελο, όποιο σχολείο και να το κερδίσει.


22

Τρίτη 11 Μαΐου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΓΕΝ. 98-99) ΚΑΙ (2000 – 2001) ΤΗΣ ΕΠΣΛ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΝΑΡΘΑΚΙ 3-2

Δεν τα κατάφεραν Δ

εν τα κατάφεραν οι μικροί Αναγεννησιώτες στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος καθώς ηττήθηκαν από το Μακρυχώρι με 3-2. Ο αγώνας έγινε στο sport club του Θ.Βουτιρίτσα και οι τυπικά γηπεδούχοι Μακρυχωρίτες προηγήθηκαν με 1-0. ο Μάριος Αντωνιάδης ισοφάρισε με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου σε 1-1. όμως οι μικροί του Μακρυχωρίου πέτυχαν 2 γκολ και προηγήθηκαν 3-1. το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Σουλιώτης στο τελευταίο λεπτό. Η σύνθεση Μπασαγιάννης (Αρχοντής Δημ.), Αυφαντής,. Δημητρόπουλος, Αντωνιάδης, Κουτσικόπουλος, Πανάγος, Χάμος, Πελεκάνος, Ψαρογιώργος. Έπαιξαν και οι : Λιάμπας, Σουλιώτης, Τσούλης, Αλεξίου, Μουτκανάς, Σούρλας,

Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Νταβέλης και Αστάρας. Την επόμενη Κυριακή για την 2η αγωνιστική θα αντιμετωπίσουν τους Ατρόμητους. Τα άλλα αποτελέσματα του ομίλου Άρης Λαρ. - Αμπελόκηποι 2-2 Ατρόμητοι - ΑΕΛ 2-4 ………………………............... Άνοιξε και η αυλαία του πρωταθλήματος της κατηγορίας pro «junior» (γεν. 2000

– 2001) το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Η ομάδα της Αναγέννησης/ Ναρθακίου έπαιξε τρεις αγώνες (διάρκειας 15΄) με τις αντίστοιχες του Άρη Λαρ. – Ομόνοιας και Απόλλων Λαρ. Όπου γνώρισε ισάριθμες ήττες. Αναλυτικά : Άρης Λάρ. - Αναγέννηση 2-0 Ομόνοια - Αναγέννηση 5-1 (Σούρλας) Απόλλων Λαρ. - Αναγέννη-

ση 9-0 Τα παιχνίδια έγιναν Κυριακή πρωί στο γήπεδο Νεάπολης. Το αρνητικό είναι ότι το πρωτάθλημα διεξάγεται στο μι9σό γήπεδο (9 με 9 παίκτες) κάτι που κουράζει τους μικρούς σε τόσο μεγάλο αγωνιστικό χώρο. Το σωστό είναι για τις μικρές αυτές ηλικίες να παίζουν σε γήπεδα 7Χ7. Η σύνθεση Καραδοσίδης Ευαγ., Αρχοντής Παν., Καραντάκης, Ψα-

ρογιώργος Γιαν., Βαρελάς Δημ., Αλεξόπουλος, Τσιαντούρης Κυρ., Βαίτσης Χαρ., Σούρλας, Κοτοπούλης. Καθώς και οι μικροί από την Ολυμπιάδα Καλογερόπουλος Άρης και Δημόπουλος

Μαργαρίτης. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή στις εγκαταστάσεις του Ορφέα (προς Τερψιθέα) με αντιπάλους τον Ορφέα , τον Προμηθέα και τους Ατρόμητους.

ΜΕΛΙΒΟΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 4-2 (2-0)

Τσαριτσάνη και Απόλλων Λάρισας - Βοήθεια ! Δεν τα κατάφερε ούτε και στην Μελιβοία η Αναγέννηση και κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί σε αγώνα μπαράζ για την παραμονή της. Μοναδική ελπίδα που υπάρχει για να αποφύγει το «μπαράζ» είναι να κερδίσει η Τσαριτσάνη μέσα στο Βλαχογιάννι. (με την προϋπόθεση βέβαια να κερδίσουμε εμείς τον Βουκεφάλα). Εάν πάλι αυτό δεν είναι κατορθωτό τότε ελπίζουμε σε νίκη του Απόλλωνα Λάρισας (παίζει στην Ν.Αγχίαλο). Εάν συμβεί το αντίθετο τότε η Αναγέννηση ακολουθεί κατευθείαν την Δήμητρα Αγιάς και τον Αχιλλέα στην Α1 κατηγορία.

Όσο αφορά το παιχνίδι στη Μελιβοία η Αναγέννηση παρότι πάλεψε έχασε και πάλι. Χαρακτηριστικό του αγώνα ότι τα 4 από τα 6 γκολ σημειώθηκαν με «πέναλτυ» (δυο για κάθε ομάδα) Στο 16΄οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ (1-0) με κοντινό πλασέ του Παπαδόπουλου. 3΄αργότερα (19΄) ο Ρέντζας κερδίζει «πέναλτυ». Το αξιοποιεί ο ίδιος επιτυχημένα και 2-0. Στο 31’΄ μάλιστα ο νεαρός είχε δοκάρι. Στο 69΄και πάλι από την «άσπρη βούλα» ο Ρέντζας με νέο εύστοχο χτύπημα «πέναλτυ» πετυχαίνει το 3-0. Στο 71΄ ήρθε η σειρά του Παπαδόπουλου της Αναγέννησης να αξιοποιήσει το «πέναλτυ» που κέρδισε μειώ-

νοντας έτσι σε 3-1. Στο 80΄ο Σιμψιρής ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1. Το τελικό 4-2 διαμορφώθηκε στο 82΄με νέο εύστοχο χτύπημα «πέναλτυ» του Απ. Παπαδόπουλου. Παραλειπόμενα ─ Την επόμενη Κυριακή πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας με την Αναγέννηση να υποδέχεται τον Βουκεφάλα. ─ Λογικά λόγω των πολύ καλών σχέσεων το παιχνίδι θα κερδισθεί (το ίδιο έγινε και πέρυσι την τελευταία αγωνιστική). ─ Όμως αυτό δεν φτάνει αφού το Βλαχογιάννι θα πρέπει να χάσει στην έδρα του από την πρωταθλήτρια ομάδα της Τσαριτσάνης. ─ Και εάν ο Φαρσαλινός

τερματοφύλακας της Μελιβοίας (Ζεϊμπέκης) δεν μας έκανε το χατίρι, ευελπιστούμε ο Θεοδ. Καραγιάννης (είναι γυμναστής στο πλευρό του Γ. Καλτέκη), να πείσει τους Τσαριτσανιώτες να μην κατέβουν αδιάφοροι στο Βλαχογιάννι. ─ Την Κυριακή και ώρα 7:00 το απόγευμα που θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα του Απόλλωνα Λαρ. Θα ξέρουμε το μέλλον της Αναγέννησης. Η σύνθεση Ζέας, Περιτογιάννης (46΄Ταστεμερίδης), Μπόγκας, Μήτας, Χαχόπουλος, Διαμάντης, Παπαδόπουλος Απ., Ανδρεόπουλος, Προσμίτης (68΄Τζιλάκας), Τσιανάκας, Ζαγγανάς (58΄Μαργαριτόπουλος).

Πρωταθλήτρια και πάλι η Κρίστυ – Τορόντο ερχόμαστε ! Με βολή 50μ. στο δίσκο όπου αγωνίστηκε στους διασυλλογικούς αγώνες στίβου (Αλκαζάρ) η πρωταθλήτρια Ελλάδος Κρίστυ Αναγνωστοπούλου πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση πιάνοντας το όριο (που ήταν 48,50) και έτσι θα συμμετάσχει με τα γαλανόλευκα χρώματα στο Τορόντο του Καναδά στις 19 -25 Ιουλίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Φαρσαλινή πρωταθλήτρια συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαίες αθλήτριες ενώ αποτελεί την σημαία της εθνικής ομάδας στίβου. Στους ίδιους αγώνες στο ακόντιο ο αδελφός της Κώστας ήρθε 10ος με βολή 49,67. Ο Κ. Αναγνωστόπουλος επίσης ήρθε 5ος στο δίσκο, την προηγούμενη εβδομάδα στους αγώνες που έγιναν στο Σχηματάρι (πανελλήνιο λυκείων ) με βολή 56,06. Στο ίδιο αγώνισμα ο Γιαντσίδης Αντ. Με βολή 47,87 ήρθε 5ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυμνασίων.

Επίσης στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου στην κατηγορία παμπαίδων που έγιναν στο στάδιο Αλκαζάρ ο Γιαντσίδης ήρθε 1ος στην δισκοβολία με 48,35 και 1ος στο ακόντιο με βολή 41,23 , δίνοντας παράλληλα 11 βαθμούς στην Γ.Ε.Φαρσάλων καταλαμβάνοντας ως σύλλογος την 5η θέση.


23

Τρίτη 11 Μαΐου

ΧΕΙΜΑΔΙ - ΥΠΕΡΕΙΑ 1-2 (0-1)

Σε «μπαράζ» παραμονής η Υπέρεια Η Υπέρεια έκανε το καθήκον της κερδίζοντας μέσα στο Χειμάδι την τοπική ομάδα (που παρατάχθηκε με 10 παίκτες). Αλλά η ισοπαλία του Κουλουρίου μέσα στο Ναρθάκι της έκοψε νωρίς τα πανηγύρια. Παρόλα αυτά θα διεκδικήσει την σωτηρία της σε αγώνα «μπαράζ» με το Δασοχώρι. Όμως θα περιμένει και νίκη του Απόλλωνα Λαρ. Μέσα στην Ν.Αγχίαλο για να οριστικοποιηθεί το «μπαράζ». Σε αντίθετη περίπτωση υποβιβάζεται απευθείας. Τα γκολ 0-1 στο 20΄με σουτ του Κλιάφα Βάιου. 0-2 στο 60΄ με σουτ του Κλιάφα Κ Το 1-2 στο 90΄ με τον Νούσιο. Η Υπέρεια είχε και δυο

δοκάρια στο 70΄με τον Κλιάφα Γιαν. Και στο 80΄με τον Γκατζόγια. Παραλειπόμενα ─ Η ανέλπιστη νίκη του Μελισσοχωρίου μέσα στην Ανθούπολη έριξε την ομάδα του Φαρσαλινού Βάϊου Δημόπουλου στην Γ΄ κατηγορία. ─ Είχε να κερδίσει από τον αγώνα με το υποβιβασμένο Ν.Περιβόλι (δηλ. 6 αγώνες) και κέρδισε μέσα στην Ανθούπολη που πάλευε για την παραμονή της. ─ Μια ομάδα που δεν είχε να επιδείξει τίποτε σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. ─ Με τις φαρσαλινές ομάδες μετρούσε 5 ήττες και μια μόλις νίκη μέσα στην Υπέρεια.

─ Έως το 85΄ όπου η Ανθούπολη και Κουλούρι έχαναν, η Υπέρεια σωνόταν απευθείας. ─ Όμως το τελικό 3-3 του Κουλουρίου μέσα στο Ναρθάκι την έφερε να διεκδικεί την παραμονή της σε αγώνα «μπαράζ». ─ Για να φτάσει σε αυτή τη θέση η Υπέρεια το οφείλει αποκλειστικά στον κακό της εαυτό.

─ Συγκέντρωσε μόλις 26 βαθμούς, έχοντας 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 14 ήττες. ─ Και μάλιστα την μεγαλύτερη ήττα την γνώρισε από το καταδικασμένο Ν.Περιβόλι με 6-1. Επίσης από το Μελισσοχώρι με 1-4, ενώ έχασε στο Κουλούρι 4-3 (αν και προηγούνταν με 2-1) και 3-3 μέσα στην Υπέρεια (και πάλι προηγούνταν με 3-1). ─ Πάντως ο αγώνας «μπα-

ράζ» με το Δασοχώρι (του Απ. Κορομηλά), θα πραγματοποιηθεί το άλλο Σαββατοκύριακο και μόνο εάν έχει σωθεί ο Απόλλων Λαρ. ─ Όσο αφορά τον αντίπαλο της Υπέρειας τον Ατρόμητο Δασοχωρίου, βλέπουμε ότι τερμάτισε στην 12η θέση με 30 βαθμούς έχοντας την 2η καλύτερη επίθεση του ομίλου με 55 γκολ (έναντι 29 της Υπέρειας) αλλά και την 2η χειρότερη άμυνα με 67 γκολ (έναντι 46 της Υπέρειας). Η σύνθεση Παπαδόπουλος Αντ., Παπαδόπουλος Απ., Τσιούρης Γιωργ., Τσιούρης Κ., Κλιάφας Κ. (85΄Ζαγκλής), Κλιάφας Γιαν., Κλιάφας Βάιος, Στεργιόπουλος, Τσαγγαρέλης, Γκατζόγιας, Ευθυμιάδης.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΣΚΑΘ (ΓΕΝ. 95-96) ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ 20-0 (Α.Α.)

Όλα για το πτυχίο Δεν μπόρεσαν να μεταβούν οι παμπαίδες του Γυμναστικού στην Αγιά, λόγω υποχρεώσεων των παικτών σε εξετάσεις αγγλικών για το πτυχίο FCEC Lower Έτσι μηδενίστηκαν για τον αγώνα με την Αγιά και έσπασε το αήττητο «σερί» που είχαν δημιουργήσει ως τώρα. Ας ευχηθούμε την επόμενη Κυριακή να μην έχουμε πάλι τα ίδια.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (ΓΕΝ. 94-95) – Β΄ ΦΑΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0-4

Την 2η θέση του ομίλου κατέλαβε η Ακαδημία και αποκλείστηκε Με δυο γκολ του Αυφαντή και από ένα του Αγγελόπουλου και Ανδρεόπουλου οι παίδες της Ακαδημίας επικράτησαν εκτός έδρας του Αμπελώνα για την τελευταία αγωνιστική, αλλά αποκλείστηκαν αφού κατέλαβαν την 2η θέση. Στους ημιτελικούς περνά η Ακαδημία του Γ.Πλίτση η οποία επικράτησε του Λαρισαϊκού με 2-0.

Α ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συκούριο – ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου ........2-2 ΑΕΔ Νίκαιας – Βλαχογιάννι ................3-1 Αχιλλέας Φ. – Αργυροπούλι ................1-5 Δήμητρα Αγιάς – Δωτιέας Αγιάς ........1-3 Βουκεφάλας – Μακρυχώρι ................1-1 Μελιβοία – Αναγέννηση Φ. ................4-2 Τσαριτσάνη – Δήμητρα Γιάννουλης . .5-1 Φαλανιακός – Αμπελωνιακός . ...........0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (29η Αγωνιστική)

Τσαριτσάνη ............. 94-19 . ............ 84

-----------------------------------------Μακρυχώρι ............. 57-33 . ............ 55 Αμπελωνιακός .........50-29 . ............ 54 Μελιβοία ................. 49-24 . ............ 54 ΑΕΔ Νίκαιας ............ 43-36 . ............ 49 Αργυροπούλι ...........54-44 . ............ 47 Βουκεφάλας . .......... 33-31 . ............ 42 Δήμητρα Γιάννουλης .47-42 ............ 39 Φαλανιακός ............ 31-35 . ............ 38

Δωτιέας Αγιάς ........33-34 Συκούριο .................23-32 ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου .36-46 Βλαχογιάννι . ........... 32-51

. ............ 35 . ............ 33 . ............ 32 . ............ 32

-----------------------------------------Αναγέννηση Φ. ......... 31-39 . ............ 29

-----------------------------------------Δήμητρα Αγιάς . ......23-58 . ............ 16 Αχιλλέας Φ. ...........18-101 . .............. 5

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 16/5/2010, 17:00)

Δήμητρα Γιάννουλης – Φαλανιακός Αργυροπούλι - Δωτιέας Αγιάς ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου – Δήμητρα Αγιάς Μακρυχώρι – Συκούριο Αναγέννηση Φ. – Βουκεφάλας Βλαχογιάννι – Τσαριτσάνη Μελιβοία – ΑΕΔ Νίκαιας Αμπελωνιακός – Αχιλλέας Φ.

Α1 ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χαλκιάδες – Όλυμπος Λάρισας ........ 3-3 Αμυγδαλέα – Δαμασιακός . .............. 1-2 Τοξότης – Άγιοι Ανάργυροι ............... 2-2 Δευκαλίων – Βερδικούσια ................ 2-1 Λαρισαϊκός – Σμόλικας . ................... 1-1 Χάλκη – Θύελλα Λάρισας ................. 4-0 Πελασγιώτιδα – Αμπελόκηποι .......... 2-0 Παραπόταμος – Καλοχώρι . ............. 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (29η Αγωνιστική)

Δαμασιακός ............64-38 . ............ 59 Χάλκη ......................54-23 . ............ 58 Δευκαλίων ................55-30 . ............ 55

-----------------------------------------Λαρισαϊκός . ............50-32 . ............ 52

-----------------------------------------Αμυγδαλέα .............. 44-47 . ............ 41 Βερδικούσια ............ 57-52 . ........... 40 Όλυμπος Λάρισας ...38-33 . ............ 39

Καλοχώρι ...............46-46 Πελασγιώτιδα .......... 37-50 Αμπελόκηποι ...........38-49 Τοξότης ...................39-44 Παραπόταμος ......... 41-55 Σμόλικας . ................ 31-35

. ............ 37 . ............ 36 . ............ 35 . ............ 35 . ............ 34 . ............ 33

-----------------------------------------Άγιοι Ανάργυροι ......49-69 . ............ 28 Χαλκιάδες . .............. 37-52 . ............ 26 Θύελλα Λάρισας . .... 37-54 . ............ 23

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(Σάββατο 15/5/2010, 17:00) Αμπελόκηποι – Παραπόταμος Άγιοι Ανάργυροι – Βερδικούσια Όλυμπος Λάρισας – Δευκαλίων Σμόλικας – Χαλκιάδες Θύελλα Λάρισας – Λαρισαίκός Δαμασιακός – Πελασγιώτιδα Χάλκη – Αμυγδαλέα Καλοχώρι – Τοξότης

Οι παίκτες του Δημ. Καρακίτσου έχασαν την πρόκριση λόγω έδρας (μετρούν 2 ήττες και 1 νίκη) σε αντίθεση με τα εκτός έδρας όπου τα κέρδισαν όλα. Η βαθμολογία (τελική) Ακαδημία Γ.Πλίτση .... 15-4................ 15 Ακαδημία/Αχιλλέας . 13-5 . ............ 12 Λαρισαϊκός . ............... 6-7 . .............. 7 Αμπελωνιακός ............ 0-19 . .............. 0

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ραχούλα – Ν. Περιβόλι .......................5-0 Ανθούπολη – Μελισσοχώρι . ...............0-1 Ναρθάκι – Κουλούρι ..........................3-3 Αρμένιο – Σωτήριο . ............................0-3 Ενιπέας – Ζάππειο . ............................5-2 Χειμάδι – Υπέρεια ...............................1-2 Τερψιθέα – Ομόνοια . .........................5-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τερψιθέα . ..............86-26 . ............ 69 (άνοδος ) Σωτήριο ...................63-38 . ............ 53 (άνοδος)

Αρμένιο ...................42-30 . ............ 50 Ραχούλα .................. 61-34 . ............. 52 Ενιπέας ................... 47-46 . ............ 45 Ναρθάκι .................. 37-43 . ............ 37 Ζάππειο ...................48-43 . ............ 35 Χειμάδι ....................44-39 . ............ 33 Ομόνοια . ................. 37-39 . ............. 30 Μελισσοχώρι ...........29-49 . ............ 27 Κουλούρι .................35-62 . ............. 26 Υπέρεια ...................29-46 .26 (μπαράζ) Ανθούπολη .............. 35-47 . ............ 25 (υποβιβασμός) Ν.Περιβόλι . ........... 21-74 . .............. 8 (υποβιβασμός)

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τύρναβος - Πύρασος .........................2-1 ΑΟ Καρδίτσας – Ελασσόνα ................3-2 Καστράκι – Πυργετός . .......................1-1 Απόλλωνας Λάρισας – Μετέωρα .......1-2 Σπερχειάδα – Λιανοκλάδι . .................0-0 Βελούχι – ΑΕ Μουζακίου ....................0-2 Διμήνι – Ιτέα .............................. α.α. 3-0 Ρεπό : Λαμία

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (28η Αγωνιστική)

Τύρναβος ................45-14 . ............ 64

-----------------------------------------Πυργετός . ...............42-18 Λιανοκλάδι ............... 47-23 ΑΟ Καρδίτσας .........44-25 Ελασσόνα ................ 38-35 Πύρασος ................. 37-30 Μετέωρα ................. 38-24 Λαμία ......................36-36 Σπερχειάδα .............33-29 Μουζάκι ..................23-26

. ............ 52 . ............ 49 . ............ 49 . ............ 41 . ............ 40 . ............ 40 . ............ 38 . ............ 38 . ............ 36

Καστράκι . ............... 31-28 . ............ 34

-----------------------------------------Απόλλων Λάρισας ...28-33 . ............ 32 Βελούχι . ..................25-33 . ............ 32 Διμήνι ...................... 24-54 . ............ 17 Η Ιτέα αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 16 /5/2010, 17:00)

Ελασσόνα – Καστράκι Λαμία – Τύρναβος Πυργετός – Διμήνι Πύρασος – Απόλλων Λάρισας Ιτέα – Σπερχειάδα α.α. 0-3 Μετέωρα – Βελούχι Λιανοκλάδι – Μουζάκι Ρεπό : ΑΟΚ.


24

@ Καλή σας ημέρα φίλοι μου. Ο καιρός ζεσταίνει απότομα για να μας θυμίσει το… ξέγνοιαστο ελληνικό καλοκαίρι. Τίποτε όμως σ’ αυτή εδώ τη χώρα τις τελευταίες ημέρες δεν είναι όπως παλιά… @ Ζώντας σε μια χώρα που ένας αδέσποτος σκύλος χαρακτηρίζεται ήρωας, ενώ τρεις νεκροί ενήλικες και ένα έμβρυο θεωρούνται απεργοσπάστες, σε μια χώρα που ένα ταλαιπωρημένο τετράποδο χρεώνεται ιδεολογίες κατασκευασμένες από το ανθρώπινο μυαλό, ενώ τρεις νεκροί ενήλικες και ένα έμβρυο χρεώνονται ένα σκέτο «ναι μεν, αλλά», δεν μπορείς παρά να κοιτάς τον ήλιο και να τον βλέπεις φεγγάρι στη χάση του... Δεν μπορείς παρά να θες να ουρλιάξεις και να μη σου βγαίνει η φωνή, όπως στους άγριους εφιάλτες. Ζώντας σε μια χώρα που τα ζώα και οι άνθρωποι δεν απολαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει, πώς μπορείς

Τρίτη 11 Μαΐου

να βρεις σημείο αναφοράς σαν έλλογο ον; Σε μια χώρα που η Δημοκρατία είναι έννοια ταυτόσημη με το χρήμα, σε μια χώρα που η ελευθερία είναι συνώνυμη της ασυδοσίας, σε μια χώρα που θεωρείται μπουρδέλο η Βουλή και οι 300 της ψυχές, όχι όμως και ο χώρος έξω από αυτήν με τα εκατομμύρια τυφλές ψυχές που την περιβάλλουν, σε μια χώρα που αρνείται να πάει στο «πάρτι ενοχών» που οι ενοχές της διοργανώνουν, σε μια χώρα που κάθε τριάντα-σαράντα χρόνια μηδενίζει την ιστορία της και ξαναρχίζει απ΄το μηδέν, που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αδέσποτος σκύλος και δεσποζόμενος σεβασμός στην υπέρτατη αξία της ζωής, δεν έχεις να περιμένεις τίποτα παραπάνω από το συνεργείο που θα έρθει να ξηλώσει τα σκηνικά. @ «Την ατιμωρησία δεν την αντέχει άλλο ο τόπος», τονίζει ο υπουργός

Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης, σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, προαναγγέλλοντας μέτρα με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής διαφάνειας, την απονομή εξατομικευμένων ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα και την παραδειγματική τιμωρία όσων ενέχονται σε σκάνδαλα... @ Αλλάζει μέχρι τον Ιούνιο ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, επιδιώκεται

-με συναίνεση- άρση της ασυλίας των βουλευτών για κάθε κατηγορία που δεν σχετίζεται με τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, πολιτικά πρόσωπα και κρατικοί αξιωματούχοι θα χάνουν αξιώματα και περιουσιακά στοιχεία εάν δεν τα έχουν δηλώσει, οι μηχανισμοί ελέγχου του «πόθεν έσχες» ενοποιούνται με τη δίωξη μαύρου χρήματος. Σχετικά με την απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε δικαστές για την υπόθεση του Βατοπεδίου, ο κ. Καστανίδης παραπέμπει στην εξεταστική επιτροπή. Πιστέψτε με κύριοι πολιτικοί, αν ο Έλληνας δει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ να μπαίνει φυλακή ή να επιστρέφει τα κλεμμένα, τότε όχι μόνον τα δώρα από το μισθό του θα δώσει… αλλά και το σώβρακό του για να σώσει την Ελλάδα! @ Ντόρα Μπακογιάννη :»Δεν μίλησα τότε (για τα προβλήματα της διακυβέρνησης της ΝΔ), γιατί όταν έχεις μια κυβέρνηση των 151 (βουλευτών), αν έλεγα δημόσια αυτά που ήθελα να πω η κυβέρνηση θα έπεφτε»... υποστηρίζοντας πως «τριάντα χρόνια, λάθος πορεία είχαμε. Κάναμε εμείς τα λάθη μας, αλλά κάναμε όλοι τριάντα χρόνια λάθη». Στη συνέχεια αρνείται ότι γνώριζε την απόκρυψη των πραγματικών στοιχείων για την οικονομία από τη ΝΔ, τονίζοντας ότι «χτες ψήφισα το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο από την Ε.Ε., ψήφισα τη δυνατότητα και την ελπίδα η Ελλάδα να βγει από την κρίση αν η κυβέρνηση εφαρμόσει το πρόγραμμα. Δεν μπορούσα απέναντι στον ελληνικό λαό να βγω και να πω ότι έχω άλλη πρόταση». Καταλήγει, δε, χωρίς να δίνει σαφή απάντηση για τα προσεχή πολιτικά της σχέδια, επικαλούμενη την κρισιμότητα των

στιγμών. Εμφανίστηκε «τολμηρή» και «πολιτικά αξιοπρεπής» «πατριώτισσα» η κα Ντόρα Μπακογιάννη. Και κάποιοι, δυστυχώς νοήμονες θεωρητικά» μας είπαν ότι « κάτι κινείται;» ή λάθος καταλάβαμε; Δεν έχει πάτο το θράσος; Μάλλον δεν έχει. Δικό της παιδί δεν είναι ο κος Βουλγαράκης; Πού ήταν με το Βατοπαίδι; πού ήταν με τη Siemens? Μίλησε για ευθύνες και μας ξέφυγε; Άλλη Μπακογιάννη «πίεζε» και «έθρεφε» το πελατειακό σύστημα; Άλλη Μπακογιάννη καταθέτει επερωτήσεις στη Βουλή για τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης; Δεν συμμετείχε στην προηγούμενη Κυβέρνηση; Δεν ήταν από τα βασικά, βασικότατα στελέχη της. ΑΙΔΩΣ, ρε παιδιά, ΑΙΔΩΣ. @ Mία ξανθιά παίρνει τηλέφωνο τον άνδρα της στο γραφείο του κλαίγοντας. - Γιατί κλαις γλυκιά μου? - Να, προσπαθώ να φτιάξω ένα παζλ αλλά δεν τα καταφέρνω. Όλα τα κομμάτια φαίνονται ίδια! - Τι παζλ; - Να... είναι ένας κόκορας πάνω σε ένα κουτί, αλλά δεν μπορώ να το φτιάξω.. - Έλα ηρέμησε... όταν γυρίσω θα το φτιάξουμε μαζί εντάξει? Γυρνάει λοιπόν ο τύπος στο σπίτι του και βλέπει την γυναίκα του να σπαράζει στο κλάμα, στο πάτωμα. Την πλησιάζει και της λέει: - Έλα... σήκω και μην κλαις. Είσαι τόσο όμορφη.... άκου τι θα κάνουμε... Θα βάλουμε τα corn flakes πάλι μέσα στο κουτί και δεν θα το πούμε πουθενά... tabakos@protostypos.gr

fyllo 435  

protostypos fyllo 435

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you