Page 1

Τρίτη 20 Απριλίου 2010 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 432 ÔéìÞ: 0,60 €

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΜΑΤΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ!

Πρωτόκολλο συνεργασίας για το περιβάλλον υπέγραψαν οι δήμοι Φαρσάλων και Ενιπέα

σελ. 10

ΤΟ ΥΠΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» 7 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Μία επαρχία, ένας δήμος τα Φάρσαλα σελ. 12-13

Αυτός είναι ο «καινούριος» δρόμος Αχιλλείου – Φαρσάλων; Έ ξι χιλιόμετρα δρόμος… τόση είναι η απόσταση του οδικού δικτύου από τα Φάρσαλα μέχρι το δημοτικό διαμέρισμα του Αχιλλείου κι όμως… αυτά τα μόλις έξι χιλιόμετρα έμελλε να απασχολήσουν την τοπική επικαιρότητα για τουλάχιστον μία δεκαετία! Μετά τις… «ομηρικές» μάχες στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων για το ποιος θα πληρώσει το έργο (ο δήμος ή η νομαρχία;) και την ευτυχή – μεσοβέζικη – λύση να το φτιάξουν μισό – μισό, οι κάτοικοι του Αχιλλείου αλλά και όλοι οι υπόλοιποι διερχόμενοι, διαπιστώνουν ότι ο κατά τα λοιπά νεότευκτος δρόμος μόνο «νέος» δεν είναι, αφού ήδη έχουν αρχίσει τα «σαμαράκια», οι λακκούβες, οι καθιζήσεις και τα μπαλώματα! σελ. 3

Πόλεμος ανακοινώσεων στο δήμο Φαρσάλων! Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο άτυπος «πόλεμος» ανακοινώσεων που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ της δημάρχου Φαρσάλων κ. Μαρίας Ίφου και της δημοτικής συμβούλου κ. Ευαγγελίας Νταραγιάννη με αφορμή την «καθαίρεση» της τελευταίας από το αξίωμα του αντιδημάρχου στα τέλη του περασμένου μήνα. Η κ. Νταραγιάννη εμμένει στον ισχυρισμό περί αδικαιολόγητης αύξησης του κόστους της κατασκευής της δημοτικής πισίνας για να στηρίξει την αρνητική της ψήφο ενώ από την πλευρά της η δήμαρχος περνά στην αντεπίθεση και ανταπαντά σε όλα όσα της επέρριψε η δημοτική σύμβουλος. σελ. 6

Στη βουλή η διακοπή της μελέτης του φράγματος στο Ναρθάκι! σελ. 13

«Ανάποδο» το εκλογικό αποτέλεσμα στα Φάρσαλα

σελ. 14


2

Τρίτη 20 Απριλίου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Επιτακτική η ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Σκοτούσσας

Ε

κδήλωση με τη συμμετοχή του Γάλλου Αρχαιολόγου Bruno Helly (Μπρούνο Έλι) διοργάνωσε ο πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτούσσας ο Πολυδάμας. Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βάιος Δασκαλόπουλος ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στο βιογραφικό του ομιλητή κ. Μπρούνο Έλι ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί τον νέο κρίκο στην αλυσίδα των προηγούμενο εκδηλώσεων όπως ήταν εκείνες με την αρχαιολόγο της ΙΕ Εφορείας κλασσικών αρχαιοτήτων κ. Κατακούτα Στέλλα και τον εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. Κων/νο Σπανό. Δεν μένουμε στις ομιλίες, αντιθέτως καταβάλουμε συνεχείς και επίπονες προσπάθειες προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τους αρμοδίους φορείς. Όπως με πληροφόρησαν εγγράφως από την ΙΕ Εφορεία Αρχαιοτήτων, ο Αρχαιολογικός χώρος ενετάχθη στο ανασκαφικό πρόγραμμα του έτους 2010 του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκκρεμεί μεν η χρηματοδότησή του, πλην όμως έγινε ένα βήμα προόδου, ξεφύγαμε από την εκνευριστική στασιμότητα του παρελθόντος, που οδηγούσε στην λήθη και στην

καταστροφή. Θα μου πείτε ότι ίσως το νερό έχει να διανύσει ένα μεγάλο αυλάκι ακόμη. Πράγματι – έτσι είναι. Όμως το νερό μπήκε στο αυλάκι! Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά να δραττόμεθα των ευκαιριών. Ο Αρχαιολογικό χώρος του χωρίου μας είναι σε άμεση ενότητα – ιστορική αλλά και γεωγραφική – με την αρχαία Φάρσαλο, την πατρίδα του Ομηρικού Αχιλλέα, το αρχαίο Πεύμα αλλά κι την Υπέρεια, της οποίας την περιοχή ενδεχομένως να βρίσκεται η αρχαία πόλις Ελλάς Η ανάδειξη όλων αυτών θα πρέπει να επιτευχθεί συνολικά και να αντιμετωπιστεί είναι, ούτος ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό όφελος για την Επαρχία μας, συνδυαζόμενη άμεσα με την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στη Λάρισα και τον Βόλο και με την κατάλληλη αξιοποίηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. » Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο καθηγητής κ. Μπρούνο Έλι ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία της Αρχαίας Σκοτούσσας τονίζοντας: «Η Αρχαία Σκοτούσα, πελασγική πόλη, μαζί με τη Λάρισα και την Κραννώνα αποτελούσαν τις μεγαλύτερες πόλεις της Τετραρχίας της Πελασγιώτιδας.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

Στο κέντρο της πόλης βρισκόταν το κάστρο και το θέατρο. Το τείχος που περιέβαλλε την πόλη ήταν 35 χλμ. και διέθετε 44 πύργους - τετράγωνους και κυκλικούς - και πέντε κύριες πύλες εισόδου και εξόδου. Μεταξύ των ερειπίων βρέθηκαν αρκετοί τάφοι και σησαμοτριβείο, πιθανώς λόγω της καλλιέργειας σησαμιού. Λόγω των σιτοβολώνων της και της ευφορίας της η περιοχή γνώρισε πολλές επιθέσεις. Η δραματικότερη ίσως σελίδα της ιστορίας της είναι όταν το 369 π.Χ. ο Αλέξανδρος των Φερρών κατέσφαξε όλο τον ανδρικό πληθυσμό και τους πέταξε σε τάφρο. Η αρχαία Σκοτούσσα αντλούσε τον πλούτο της από την πεδιάδα των Φαρσάλων.

Άλλος ιερός τόπος στην περιοχή ήταν το Μελάμβιον, το οποίο ο Πολύβιος τοποθετεί στα βόρεια της σημερινής Σκοτούσσας. Στα μέσα του 5ου αι. η Σκοτούσσα αποτελούσε ανεξάρτητη νομισματική ένωση με τις Φέρες και τη Φάρσαλο και στα νομίσματά της απεικονιζόταν το στάχυ, που συμβόλιζε την ευφορία της πεδιάδας. Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες του Πλουτάρχου, η λεηλασία της Σκοτούσσας έγινε με δόλο από τον τύραννο των Φερών Αλέξανδρο το 367π.Χ. Επίσης, ο ιστορικός τοποθετεί τη θρυλούμενη από τους Θεσσαλούς ύπαρξη τάφου των Αμαζόνων, σ’ ένα μοναχικό λόφο ανάμεσα στις Κυνός Κεφαλές και τη Σκοτούσσα. Ο Φίλιππος ο Έ οχύρωσε και

κατέστησε την περιοχή στρατιωτικό του κέντρο, εκμεταλλευόμενος την παραγωγή σίτου για την τροφοδοσία των στρατευμάτων του. Ο Πλούταρχος αναφέρει την ύπαρξη «Πολυάνδριου», όπου μίλησε ο Φίλιππος ο Έ στους στρατιώτες του πριν από τη μάχη. Μετά το 196π.Χ. η Σκοτούσσα υπήρξε μια από τις κυριότερες πόλεις του Κοινού των Θεσσαλών. Μία πενταετία αργότερα (191 π.Χ.) την κατέλαβε ο Αντίοχος της Συρίας, ο οποίος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ύψωσε τύμβο πάνω από τον ομαδικό τάφο των Μακεδόνων.1χλμ. Δ. του οικισμού της Αγ. Τριάδας σώζονται ίχνη του τείχους της ακρόπολης, στη ΝΔ. εσωτερική πλευρά του οποίου εντοπίστηκε το θέατρο της πόλης. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. ο Παυσανίας αναφέρει τη Σκοτούσσα ακατοίκητη πόλη. Από την Σκοτούσσα προερχόταν ο Πολυδάμας (ο Σκοτουσσαίος), γιος του Νικίου, ο οποίος ήταν Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα του Παγκράτιου στην 93η Ολυμπιάδα

το 408 π.Χ. Ο Πολυδάμας δεν έγινε γνωστός εξ αιτίας μόνο της Ολυμπιακής του νίκης αλλά επειδή όπως αναφέρει ο Παυσανίας όλη του η ζωή δεν ήταν τίποτε άλλο από συνεχείς άθλους που αναδείκνυαν την μεγάλη του δύναμη η οποία τον έκανε ισάξιο με ημίθεους και πολυθρύλητους ήρωες, όπως ο Ηρακλής». Ο κ. Έλι έκλεισε την ομιλία του ευχόμενος η αρχαία Σκοτούσσα να βγει από το Σκοτάδι στο Φως. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η Δήμαρχος Φαρσαλών κ. Μαρία Ίφου, ο Δήμαρχος Ενιπέα κ. Χρήστος Παπαθανσίου, η πρόεδρος του ΔΣ Πολυδάμαντα κ. Βάσω Πανουριά - Νταφοπούλου, ο αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ. Γιώργος Αρσενόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΦ κ. Κων/νος Μπέης, ο καθηγητής του πανεππηστημίου Θεσσαλίας κ. Γούσιος Δημήτρης, ο δικηγόρος (που τα ΜΜΕ φέρουν ως ενδιαφερόμενο υποψήφιο δήμαρχο) κ. Χρήστος Καπετάνος και πλήθος κόσμου.


3

Τρίτη 20 Απριλίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ «ΑΥΤΟΥΣΤΟΣ ΠΑΡΑ ΔΕΚΑ» ΤΗΣ Χ. ΚΟΥΤΡΑ

«Βιβλίο για απαιτητικούς αναγνώστες»

Ο

Αιμοδοτικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων, το Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΤΥΠΟ και οι εκδόσεις ΣΑΒΑΛΛΑΣ παρουσίασαν στο Φαρσαλινό κοινό την προηγούμενη Τρίτη 13 Απριλίου και ώρα 8:00 στο χώρο του βιβλιοπωλείου το βιβλίο της δημοσιογράφου Χαράς Κούτρα «Αύγουστος… παρά δέκα». Για το βιβλίο στην παρουσίαση μίλησαν η πρόεδρος του Αιμοδοτικού Συλλόγου επαρχίας Φαρσάλων κ. Μαρία Σερασκέρη – Βουτσιλά η οποία αναφέρθηκε στην ιστορία που περίτεχνα παρουσιάζει η Χαρά Κούτρα στο βιβλίο Αύγουστος Παρά Δέκα ενώ έκλεισε την ομιλία της τονίζοντας «Το βιβλίο της Χαράς είναι για απαιτητικούς αναγνώστες που θα γίνουν συνοδοιπόροι της συγγραφέως, δίνοντας οι ίδιοι τη δική τους εξήγηση ανάλογα με τα βιώματά τους. Ένα καλό βιβλίο κρατά τον αναγνώστη μέχρι το τέλος με αγωνία, προβληματίζει και δεν αφήνει ανέγγιχτη τη ψυχή. Ένα καλό βιβλίο δεν ξεχνιέται και όλα αυτά πιστεύω ότι τα συγκεντρώνει το βιβλίο «Αύγουστος Παρά Δέκα»…» , Ο φιλόλογος του 2ου Λυκείου κ. Κώστας Καραγιάννης αναφέρθηκε στο «ήθος της γλώσσας» της συγγραφέως τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Χαρά Κούτρα δημιουργεί στο έργο της «Αύγουστος Παρά Δέκα» το δικό της λογοτεχνικό σύμπαν υιοθετώντας μία γραφή σχεδόν ποιητική όσο ποιητικός είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Η γλώσσα της με τους απεριόριστους κυματισμούς της, τις απέραντες δυνάμεις της, τους απροσμέτρητους ιριδισμούς των λέξεων των συμβόλων της προσφέρει θαυμαστή υπηρεσία στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα». Ο κ. Καραγιάννης κλείνει την ανάλυση του το-

νίζοντας: «Κατά την ταπεινή μου γνώμη η συγγραφέας με το έργο της ανάβει ένα κερί για να δούμε ως χώρα στον καθρέφτη τις ρυτίδες της αλλοτρίωσης στο πρόσωπο και φέγγει για να ξαναβρούμε το δρόμο που οδηγεί στα καθάρια νερά της παράδοσης και της ελληνικής φύσης, στηριζόμενη σε μία γλωσσική πανδαισία» Τέλος, το λόγο πήρε η ίδια η Χαρά Κούτρα η οποία θα μίλησε στο κοινό εκθέτοντας το έργο της. Λίγα Λόγια για το βιβλίο: «Η κεντρική μορφή του βιβλίου είναι η μαυροφορεμένη

80χρονη γριά – Κρινιώ που ζει ασκητικά για σαράντα χρόνια κλεισμένη μέσα σ’ έναν ειδυλλιακό όρμο. Ταλαιπωρεί σάρκα και ψυχή με την σκληρή εκείνη μέθοδο των ασκητών των σπηλαίων. Τις νύχτες όμως στο περιβόλι της ανταμώνει και μιλάει με τον «αγαπησιάρη θεό» της. Είναι το όργανο Αυτού. Και ο όρμος της, νέα κιβωτός του Νώε. Γνωρίζει πως στις τσιμεντένιες πολιτείες της αναρχίας η καταστροφική νεροποντή φθάνει. Και θάνατος δεν είναι μόνο η βροχή. Από την Κιβωτό της λείπουν για την

διαιώνιση του ανθρώπινου γένους δυο σπάνιες ψυχές. Ο Άρης και η Μυρτώ. Για τον λόγο αυτό βάζει σ’ εφαρμογή το θεϊκό σχέδιο. Μέσα από αισθητικομεταφυσικές διεργασίες που επιτελεί φεύγει από το σώμα της χιλιομετρικά και φθάνει στις «σαλές πολιτείες», μ’ ένα μοναδικό της σκοπό. Να προετοιμάσει τις ψυχές των παιδιών της που μια μέρα θα ερωτευθούν και θα βρεθούν στον όρμο της. Η μικρόσωμη αυτή φιγούρα της ζωής είναι στηριγμένη γερά μόνο στην αγαθότητα

της ψυχής. Στις ατελείωτες ημέρες και στα χρόνια της οδοιπορίας με την ντοπιολαλιά της αφαιρεί όπου συναντά την αμαρτία και την ενοχή. Αποδέχεται μόνο τις αισθήσεις και τελετουργεί βοηθούμενη μόνο με τα φυσικά στοιχεία που την περιβάλλουν. Αποζητά ν’ αποστραγγίσει, να αποσπάσει από την κάθε μέρα της ζωής όλα της τα θαύματα. Ενσαρκώνει το πρόσωπο της Καλοσύνης ακόμη κι όταν άνθρωποι αληθινά θεριά, σαν σκιές την κυκλώνουν με θάνατο. Γνω-

ρίζει την αλήθεια πως αυτό είναι το τελευταίο δεύτερο γιομοφέγγαρο τ’ Αυγούστου που αυτή θα πεθάνει. Μέσα στην κόκκινη ατμιστή ατμόσφαιρα του δειλινού πίνει μπρούσκο και χορεύει. Γλεντάει το θάνατο όπως και την ζωή. Κι ύστερα τον λόγο παίρνει εκείνη η αιματοβαμμένη Σελήνη που ανηφορίζει και κρατά πίσω της το κοφτερό λεπίδι της Απειλής. Τώρα αυτήν έχει τον αποκλειστικό λόγο στο σκηνικό. Ποιος άλλος;» Αξίζει να σημειωθεί πως η Χαρά Κούτρα γεννήθηκε και ζει στη Λάρισα ενώ για ένα χρονικό διάστημα εργάστηκε ως δημοσιογράφος και στη πόλη μας. Το βιβλίο «Αύγουστος… παρά δέκα» είναι η πρώτη της συγγραφική δουλειά και η συγγραφέας την αφιερώνει στα παιδία της Βασιλική και Γιάννη με μία ευχή: «να πορεύονται πάντα στο καλό…»


4

Τρίτη 20 Απριλίου

Παραμένει ενεργός Ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Θοδωρής Φουτζόπουλος βρέθηκε στην εκδήλωση των Ενεργών Πολιτών. Εξ’ άλλου ο φέρελπις νέος και Θείον – Δώρο για την ένωση του τοπικού ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές μετά την πρώτη επιτυχή ενασχόληση και ίσως δεύτερη συμμετοχή εν όψει Καλλικράτη (πολλοί το υποστηρίζουν, ο ίδιος δεν το επιβεβαιώνει) δεν άλλαξε απολύτως τίποτα από την καθημερινότητά του και συνεχίζει να είναι το καλό και αγαπητό παιδί των Φαρσάλων. Όσο για τον Καλλικράτη αναμένουμε…

Συμμετοχή στη δενδροφύτευση Το δικό τους πλάτανο φύτεψαν τα παιδιά της φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στα Χαϊντάρια που οργάνωσαν οι Ενεργοί Πολίτες. Μπράβο στα ίδια αλλά και τους γονείς που τους περνούν από μικρά το νόημα του εθελοντισμού και προσφοράς στην κοινωνία.

[Αλήθειες]

×ρέος

Αιχμές

«Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Νέα Δημοκρατία αποτελούν ένα ζευγάρι. Είναι «ανδρόγυνο» και απ’ αυτόν το γάμο γεννήθηκε αυτό το τέρας του δημοσίου χρέους. Άρα, το δημόσιο χρέος είναι γέννημα θρέμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας». Αυτό τόνισε στη Βουλή, μιλώντας επί του φορολογικού νομοσχεδίου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ. και βουλευτής Λάρισας κ. Αστέριος Ροντούλης. «Ο ΛΑ.Ο.Σ. – πρόσθεσε - είναι το μόνο κόμμα που τονίζει, ότι λεφτά θα βρεθούν, είτε με υψηλά είτε με χαμηλά επιτόκια. Το κακό, όμως, θα ξεσπάσει στα εθνικά ζητήματα. Ήδη τεκταίνονται διάφορα σενάρια στα παρασκήνια διεθνών παραγόντων και όσον αφορά στο Κυπριακό, και όσον αφορά στη διαρρύθμιση των σχέσεών μας με την Τουρκία στο Αιγαίο, και όσον αφορά στην επίλυση της εκκρεμότητας με το σκοπιανό κρατίδιο». Όλα τα είχαμε δηλαδή… οι Τούρκοι μας μάραναν αυτή την περίοδο!

«Η χωροταξία των νέων Περιφερειών και κυρίως των νέων Δήμων δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων των βουλευτών και πολύ περισσότερο των κομματικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ» δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος και πρώην υφυπουργός κ. Έκτορας Νασιώκας καυτηριάζοντας με αυτό τον τρόπο τις διάφορες παρεμβάσεις που έχουν δει το τελευταίο διάστημα με αφορμή την διοικητική μεταρρύθμιση. Όπως εξηγεί ο κ. Νασιώκας: «αυτό οφείλει να είναι αποτέλεσμα επιστημονικών μελετών και εισηγήσεων και φυσικά αποτέλεσμα των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Έτσι θεωρώ, ότι οι γενικοί κανόνες και αρχές -σε σχέση με τη χωροταξία-, που θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα σε όλη τη χώρα, θα δώσουν ως αποτέλεσμα την σύσταση όσο το δυνατόν λιγότερων, μεγάλων και αποτελεσματικών Δήμων, με σκοπό την ανασύνταξη και την ανάπτυξη της χώρας γενικότερα και της περιφέρειας ειδικότερα. Όσον αφορά δε στην συμμε-

Στόχος η επιστροφή των Ìαρμάρων του Παρθενώνα Στόχος του «BRING THEM BACK!» είναι η συλλογική προσπάθεια ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου αριθμού υπογραφών από πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, που στέλνουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα «BRING THEM BACK!» και διακηρύττουν τις δικές τους αξίες πολιτισμού στον 21ο αιώνα. Στόχος του «BRING THEM BACK!» είναι η επίσημη παράδοση των στοιχείων της καμπάνιας μας στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και στους εκπροσώπους του Νέου Μουσείου Ακρόπολης καθώς και στην διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου. Απώτερος στόχος η ιδέα της συγκέντρωσης 1.000.000 επώνυμων υπογραφών και το αίτημα για συζήτηση του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κίνητρο την άσκηση διεθνών και ουσιαστικών πιέσεων στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.bringthemback.org και ψηφίστε.

τοχή μου σε ανάλογες θεματικές συσκέψεις, αυτή έχει να κάνει με την απαρέγκλιτη τήρηση και την ενδυνάμωση των κανόνων και των αρχών». Έκτορά μου εσύ τα λες… θα σε ακούσει κανείς;

Δύο στα δύο Ο Παπαμιμίκος εκλέχθηκε στην προεδρία της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας αλλά ο Χατζής θριάμβευσε στα Φάρσαλα! Ανάποδο το αποτέλεσμα αλλά δείχνει πως οι ισχυροί «γαλάζιοι» παράγοντες της περιοχής είχαν διαφορετική άποψη για την ΟΝΝΕΔ. Δυστυχώς όμως – όπως συνέβη και με την Ντόρα – για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες η επιλογή τους δεν ήταν η σωστή. Ίσως την τρίτη φορά ενόψει εκλογών στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση…

Ìαæί Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία των Φαρσάλων ο γνωστός δικηγόρος κ. Άρης Καραχάλιος. Μεταξύ των προσώπων που θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, θα είναι και ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας το όνομα του οποίου επίσης είχε «παίξει» στα σενάρια για το δήμο. Οι πολύ καλές προσωπικές σχέσεις όμως που διατηρούν οι δύο άνδρες, φαίνεται πως διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο να πορευτούν μαζί σ’ αυτή την εκλογική μάχη.

Ï στρατός τιμά των προστάτη του ¢γιο Ãεώργιο Την Παρασκευή 23 Απριλίου θα εορταστεί στο Στρατόπεδο «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (61 ΜΕ) στα Φάρσαλα, ο μεγαλομάρυρας Άγιος Γεώργιος προστάτης του Στρατού Ξηράς. Στη δοξολογία που θα τελεστεί στο ομώνυμο ναίδριο του Στρατοπέδου, έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης. Ελεύθερη θα είναι η είσοδος και σε όσους εκ των κατοίκων της πόλης επιθυμούν να συνεορτάσουν τη μνήμη του Αγίου με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ώρα έναρξης της τελετής είναι 10:40πμ.

Συνέδριο Στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Πολυδάμαντας στη Σκοτούσσα βρέθηκε μεταξύ άλλων και η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου η οποία αφού εξέφρασε την άποψη της για συντονισμένη προσπάθεια ενοποίησης όλων των αρχαιολογικών χώρων της Επαρχίας ανακοίνωσε στους παρευρισκομένους και την πραγματοποίηση Συνεδρίου στο Δήμο Φαρσάλων το Σεπτέμβριο με κεντρικό θέμα τον ομηρικό ήρωα Αχιλλέα.

Δραστηριοποίηση Έντονη δραστηριοποίηση για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Φαρσάλων παρατηρείτε μετά την αφύπνιση που προκάλεσε η πρόταση του Φαρσαλινού Δικηγόρου κ. Χρήστου Καπετάνου για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Επαρχίας μας και η μετονομασία του νέου Δήμου σε Δήμο Φθίας με έδρα τα Φάρσαλα. Σε αυτό το πνεύμα και η διοργάνωση στην Σκοτούσσα σχετικής εκδήλωσης από τον δραστήριο πρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτούσσας κ. Βάιο Δασκαλόπουλο


5

Τρίτη 20 Απριλίου

Στην Κωνσταντινούπολη Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Σύλλογος γυναικών Χαλκιάδων και μεταξύ άλλων επισκέφτηκαν την Αγία Σοφία και τη Σκεπαστή Αγορά. Ο δραστήριος σύλλογος εν όψει του Αγίου Γεωργίου (γιορτάζουν οι Άνω Χαλκιάδες) ετοιμάζει εκδήλωση.

[Ψέµµατα] για την ιστορία της Αρχαίας Σκοτούσσας. Μακάρι αυτές οι κινήσεις να σημαίνουν κάτι καινούριο για την περιοχή μας.

Νέοι και ενεργοί Μέσα από τις εκλογές της τοπικής ΟΝΝΕΔ στα Φάρσαλα για την εκλογή προέδρου των Νέων της Νέας Δημοκρατίας πανελλαδικά αναδείχτηκαν νέα παιδία οι οποίοι φαίνετε να έχουν όρεξη και μεράκι να προσφέρουν δύο από αυτούς του νέους ανθρώπους ο Ιωάνννης Γκέβρος και η Χριστιάνα Οικονόμου οι οποίοι αν και υποστήριζαν διαφορετικούς υποψηφίους απέδειξαν πως αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από όσα τους χωρίζουν.

Στο πλευρό των Ãιατρών η Διώτη Τη συμπαράστασή της στα δίκαια αιτήματα των απασχολουμένων στο Πανεπιστημιακό

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ιατρών, που χθες, Δευτέρα, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας και σήμερα, Τρίτη, βάζουν «λουκέτο» στις κλινικές και τα εργαστήρια του ΠΓΝΛ, εξέφρασε με δήλωσή της η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, σημειώνοντας για μια ακόμη φορά ότι «η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και κανείς δεν μπορεί θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή και τη ζωή ασθενών, λόγω της έλλειψης προσωπικού».

Ìία επαρχία, ένας δήμος τα Φάρσαλα Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του χωροταξικού στην αυτοδιοίκηση έχει μπει το υπουργείο Εσωτερικών και όλα δείχνουν ότι σήμερα Τρίτη το αργότερο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν και οι τελικές ανακοινώσεις για τον αριθμό των δήμων ανά νομό.

Νικήτρια Η Χριστιάνα Οικονόμου είναι από τους νικητές της πρόσφατης εκλογικής αναμέτρησης της ΟΝΝΕΔ. Μπορεί ο φίλος της και συμφοιτητής Ανδρέας Παπαμιμίκος στα Φάρσαλα να μην τα πήγε αρκετά καλά αλλά το πανελλαδικό

αποτέλεσμα

δικαίωσε την επιλογή της καθώς ο Ανδρέας Παπαμιμίκος επικράτησε

με

55,91 % έναντι 44,05% του έτερου διεκδικητή Κώστα Χατζή.

Εκδρομή στα «Χαϊντάρια» από τους ενεργούς πολίτες Εξόρμηση στα Χαϊντάρια πραγματοποίησε ο σύλλογος «Ενεργοί Πολίτες» της Επαρχίας μας την προηγούμενη Κυριακή. Στο χώρο των Χαϊνταρίων ο σύλλογος φύτεψε πλατάνια σε μία προσπάθεια ανάπλασης της περιοχής και στη συνέχεια ακολούθησε Πικ – Νικ. Οι ψησταριές στήθηκαν και το φαγοπότι ξεκίνησε. Ο πρόεδρος των ενεργών πολιτών κ. Νίκος Γεωργόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε: «Η σημερινή προσπάθεια είναι άλλη μία από τις δράσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογος μας και που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και σεβασμού της πόλης. Είμαι χαρούμενος που οι Φαρσαλινοί αγκαλιάζουν τις δράσεις του συλλόγου».

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 24 - 25/4/2010 - ΠΑΛΑΜΗΔΙ 30/4 - 2/5/2010 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ NEFELI TRAVEL ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ: ΔΕΛΦΟΥΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΝΑΥΠΑΚΤΟ, ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ, ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΙΣΘΜΟΣ)ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65 € ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ NEFELI TRAVEL TΗΛ. : 6973 370801, 6937 735333

ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 115,00 € ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ, ΠΑΛΑΜΗΔΙ

ΤΟ NEFELI TRAVEL ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΛΟΥΚΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΡΩΣΟ, ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ, ΑΙΔΗΨΟ, ΓΛΥΦΑ 1 - 2/5/2010 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 70,00 € ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΓΛΥΦΑ) ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ: 6972 300486 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: 6977290700

ΤΟ NEFELI TRAVEL ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 20 - 24/5/2010 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 185,00 € ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ: 6972 300486 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ: 697729070 ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 19 - 24/5/2010 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 310,00 € ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ - ΑΪΒΑΛΙ - ΤΡΟΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΕΦΕΣΣΟ - ΒΟΥΡΛΑ - ΣΜΥΡΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24910 25600-601, κιν.: 6974049136 28ης Οκτωβρίου 18, Φάρσαλα


6

Τρίτη 20 Απριλίου

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΟΣΑ ΤΗΣ ΕΠΕΡΡΙΨΕ Η Μ. ΙΦΟΥ

«Τα 4 ψέματα της δημάρχου Φαρσάλων»

Α

νακοίνωση – απάντηση στα όσα ομολογουμένως σκληρά της επέρριψε η δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ιφου, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα η δημοτική σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος κ. Ευαγγελία Νταραγιάννη με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε εξαιτίας της «παύσης» της τελευταίας από το αντιδημαρχιακό αξίωμα. Στην απάντησή της η κ. Νταραγιάννη αναφέρει τα εξής: «δεν είχα την πρόθεση να απαντήσω στην κ. Ίφου, διότι τα πεπραγμένα του καθενός μας είναι γνωστά στους πολίτες των Φαρσάλων. Έχω μάθει όμως στη ζωή μου, να μην μασάω τα λόγια μου και να λέω την αλήθεια, απαντώντας με εμπεριστατωμένα στοιχεία στα όσα συκοφαντικά η κ. Ίφου, αναφέρει για το πρόσωπό μου. 1ο ΨΕΜΑ: Για την ανοικτή πισίνα με το αναψυκτήριο Τον Νοέμβριο του 2008 ψήφισα υπέρ της κατασκευής ανοικτής πισίνας με αναψυκτήριο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων, αντί ποσού 150.000 ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2009 ψήφισα υπέρ της κατασκευής ανοικτής πισίνας με αναψυκτήριο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φαρσάλων, αντί ποσού 200.000 ευρώ. Τρεις μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2010, εντελώς ξαφνικά, μας ενημέρωσε η κ. Ίφου, ότι θέλει να κάνει τροποποίηση του ποσού του Τεχνικού

Προγράμματος και κοστολόγησε το έργο της κατασκευής μιας πισίνας και ενός αναψυκτηρίου στο ποσό των 400.000 ευρώ. Σχεδόν όλοι οι σύμβουλοι αντέδρασαν. Τι συνέβη και μέσα σε 3 μήνες υπερδιπλασιάστηκε το ποσό που η κ. Ίφου κοστολογούσε το έργο; Πού, σε ποιους και για ποιο λόγο, θα δινόταν τα επιπλέον χρήματα; Απάντηση ουσιαστική δεν λάβαμε ποτέ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σύμπασα η αντιπολίτευση και εγώ με τον κ. Ευθυμίου επίσης αντιδήμαρχο της συμπολίτευσης, ψηφίσαμε παρόντες, μη δεχόμενοι να σπαταληθούν άσκοπα χρήματα των δημοτών μας. Από τη στιγμή εκείνη και μετά η κ. Ίφου, έπαψε να μου μιλά και προέβη στην αντικατάσταση μου, κάνοντας λόγο για προσωπικά συμφέροντα, εν αντιθέσει με τον κύριο Ευθυμίου, τον οποίο παρότι ψήφισε το ίδιο με εμένα, τον διατηρεί στη θέση του ως αντιδήμαρχο... 2ο ΨΕΜΑ: Η δήθεν δημιουργία κολυμβητηρίου Ουδέποτε τέθηκε θέμα δημιουργίας κολυμβητηρίου στα Φάρσαλα» όπως η κ. Ίφου διαλαλεί. Αποδεικνύεται από τα έγγραφα του Τεχνικού Προγράμματος, ότι ήθελε να φτιάξει μια απλή πισίνα χωρίς σκέπαστρο, ανοικτή με ένα αναψυκτήριο. Εάν το έργο αυτό κοστολογείται 400.000 ευρώ, χρήματα που θα προέκυπταν και από φορολόγηση των δημοτών, νομίζω, ότι ο καθένας μπορεί να το κρίνει. Γιατί δεν μας λέει η κ. Ίφου,

σε τι επιπλέον αφορούσε ο υπερδιπλασιασμός της κοστολόγησης του έργου; Πώς και γιατί τα 150.000 ευρώ του 2008, έγιναν 200.000 ευρώ το 2009 και 400.000 ευρώ τρεις μήνες αργότερα και εν μέσω οικονομικής κρίσης; Τέρμα λοιπόν τα ψέματα κ. Ίφου. Θυσίαζα κάθε μέρα αυτά τα χρόνια, τον χρόνο από τη δουλειά μου και την οικογένεια μου, προκειμένου να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου στον Δήμο. Δεν δικαιούστε να αμαυρώνετε την πορεία ενός νέου ανθρώπου, που και προσέφερε στον Δήμο. αλλά και στον Συνδυασμό σας, γιατί πήγε κόντρα στα δικά σας συμφέροντα. 3ο ΨΕΜΑ: Για τους αυλοκόλακες Ουδέποτε ανέφερα ως αυλοκόλακες όλους τους δημοτικούς συμβούλους της συμπο-

λίτευσης. Όμως λειτουργεί στο πλευρό της κ. Ίφου ένας άτυπος μηχανισμός εξωθεσμικών συμβούλων, οι οποίοι συμφωνούν πάντα μαζί της και την οδηγούν σε τραγικά για τα Φάρσαλα, πολιτικά σφάλματα, ενώ αποπέμπονται όσοι έχουν άποψη και την καταθέτουν. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαι η τέταρτη δημοτική σύμβουλος της συμπολίτευσης που από σήμερα ανεξαρτητοποιούμαι του συνδυασμού της κ. Ίφου, κάνοντας και την αυτοκριτική μου, «που δεν κατάλαβα νωρίς τις προθέσεις της. Ή ΣΤΡΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΛΟΣ, Η ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ. 4ο ΨΕΜΑ: Ότι σιωπούσα, όσο καιρό αμειβόμουν Εάν ήταν αλήθεια αυτό, θα ήμουνα πειθήνιο όργανο της δημάρχου, χωρίς βούληση και άποψη, ευρισκόμενη ακόμη στον προθάλαμο της εξουσίας. Θυσίασα όμως και

τα χρήματα και τη θέση της αντιδημάρχου - την οποία δεν διεκδικώ παρότι ο νόμος το προβλέπει - γιατί θέλω να έχω αξιοπρέπεια στη ζωή μου και να μπορώ να κοιτώ τους συμπολίτες μου στα μάτια. Δεν διεκδικώ επιπλέον τη θέση της αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποιούμαι, διότι δεν θέλω να είμαι αντιδήμαρχος σε ένα συμβούλιο, που κυριαρχούν οι μηνύσεις, οι ύβρεις, η αδιαλλαξία και η ανυπαρξία έργου, με ευθύνη της κ. Ίφου. Συναίνεσα και ψήφισα δύο φορές υπέρ της δημιουργίας ανοικτής πισίνας, σε λογικά ποσά, μη υπολογίζοντας διόλου κανένα άλλο προσωπικά συμφέρον. Σήμερα που αποκαλύπτεται στους δημότες των Φαρσά-

λων ότι ήθελαν να φτιάξουν το έργο αυτό με υπέρογκο ποσό, νομίζω ότι δικαιώνομαι για τη θέση μου, τόσο εγώ όσο και ο έτερος αντιδήμαρχος κ. Ευθυμίου... Τέλος, επειδή, η κ. Ίφου στάθηκε στη ρήση που έγραψα για τους τοπικούς άρχοντες και το πόσο αλαζονικά, βλέπουν δυστυχώς την εξουσία, θα της πω ότι η νεότερη εκδοχή της αρχαϊκής ρήσης είναι: «ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ ΟΤΑΝ ΚΑΒΑΛΙΚΕΥΕΙΣ, ΠΑ ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΞΕΠΕΖΕΨΕΙΣ».

ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Μ. ΙΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

«Η ημιμάθεια, η αμάθεια, οι κακοήθειες και τα ψέματα!»

Σ

την δεύτερη και τελευταία, όπως η ίδια αναφέρει, επιστολή της η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης απαντούν στην Δημοτική Σύμβουλο, πρώην αντιδήμαρχο, κ. Ευαγγελία Νταραγιάννη με αφορμή την κόντρα που ξέσπασε λόγω της απομάκρυνσής της από την αντιδημαρχία. Πιο συγκεκριμένα η δήμαρχος Φαρσάλων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναφέρουν στην επιστολή τους τα εξής: «Στην προσπάθειά της να διασώσει την υπόληψή της η κ. Νταραγιάννη προέβη σε παραπλανητικά ψεύδη με στόχο να προβληματίσει τους συμπολίτες μας, χάνοντας την ψυχραιμία της και αποδεικνύοντας την αμάθειά της, διότι στα 3,5 χρόνια της θητείας της στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έμαθε με ποιο τρόπο καταρτίζεται ένα τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια ουδέποτε ρώτησε για να μάθει, που σημαίνει ότι η αδιαφορία πολλές φορές είναι λόγος για να χαρακτηριστεί κανείς τουλάχιστον αμαθής, αν όχι κακοήθης.

Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζει η κ. Νταραγιάννη, ότι όταν συντάσσεται ένα τεχνικό πρόγραμμα εγγράφονται σε αυτό όλα τα έργα που είναι διατεθειμένη η Δημοτική Αρχή να πραγματοποιήσει βάζοντας στον αντίστοιχο κωδικό πολλές φορές ένα ενδεικτικό ποσό για την υλοποίηση τους. Όταν τελικά γίνει η μελέτη ενός έργου μέσα από αυτή φαίνεται το πραγματικό κόστος και γίνονται οι απαραίτητες αναμορφώσεις στο προϋπολογισμό και τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα (είτε αυξάνοντας είτε μειώνοντας το κόστος του κάθε έργου) ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Σε κανέναν Δήμο κανένας Δήμαρχος δεν μπορεί να αυξομειώνει τα ποσά των έργων κατά το δοκούν. Όσο για το κακόηθες ψέμα και δήθεν προβληματισμό της για τον διπλασιασμό του κόστους του συγκεκριμένου έργου, την πληροφορούμε μέσω αυτής της επιστολής (και δηλώνουμε ότι είναι η τελευταία μας απάντηση) ότι το έργο αυτό θα υλοποιούνταν από Δημοτικούς πόρους δηλαδή από χρήματα δικά μας, γεγονός που τιμά τη Δημοτική Αρχή.

Όταν λοιπόν στο τέλος του 2009 καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα που αφορούσε έργα του 2010, τα χρήματα που εγγράψαμε στο συγκεκριμένο κωδικό για το εν λόγω έργο ήταν 200.000 ευρώ καθόσον αυτό το ποσό ήταν διαθέσιμο και συγχρόνως εξασφαλίζαμε τη δυνατότητα υλοποίησής του. Mε τη σύνταξη της μελέτης διαπιστώθηκε ότι το κόστος του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ. Όπως πολλές φορές συμβαίνει και με άλλα έργα, (για τα οποία η κ. Νταραγίαννη ουδέποτε προβληματίστηκε καθότι δεν θιγόταν προσωπικά της συμφέροντα) συμπληρώσαμε το ποσό για το κόστος υλοποίησης του έργου του ανοιχτού κολυμβητηρίου

με χρήματα που εξοικονομήσαμε από την έκπτωση δημοπράτησης άλλου έργου και το ποσό αυτό της έκπτωσης το προσθέσαμε στο έργο του ανοιχτού κολυμβητηρίου (γεγονός που επίσης είναι προς τιμή μας) καθώς μπορέσαμε να ετοιμάσουμε τη μελέτη που αφορούσε το έργο .Αυτός είναι ο λόγος της ενίσχυσης του κωδικού που αφορά το έργο «ανοιχτό κολυμβητήριο» Πληροφορούμε την κ. Νταραγιάννη ότι ούτε ένα ευρώ δεν πάει χαμένο, καθώς η Δημοτική Αρχή επενδύει σε έργα που θεωρούμε πνοή για το Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε ένα τέτοιο έργο θα ανακουφίσει τους συνδημότες μας που δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν σε ιδιώτες υπέρογκα ποσά για την εκγύμναση των παιδιών τους, θα λειτουργήσει προτρεπτικά στους νέους να ασχοληθούν και με την κολύμβηση και επιπλέον εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων θα μπορούσαμε να αιτηθούμε τις προπονήσεις των αθλητών στην πόλη μας. Οφείλει η κ. Νταραγιάννη να έχει κατά νου ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας, πολύ περισ-

σότερο δε όταν μέσω αυτής της ημιμάθειας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την τυχόν άγνοια των ανυποψίαστων συνδημοτών μας οι οποίοι την τίμησαν με την ψήφο τους για να βρίσκεται σε θέση ευθύνης για να προωθεί και όχι να αποτρέπει έργα που αφορούν στο δημόσιο όφελος, και όχι στην προσωπική της επιχείρηση, με τη δε φράση της ότι θυσίαζε το χρόνο της υποτιμά του πολίτες που την ψήφισαν και στο φαρσαλινό λαό διότι ορκιστήκαμε να υπηρετούμε την πόλη. Όσο για τους λόγους που προέβαλε για να παραπλανήσει τους συμπολίτες μας και να σώσει την υπόληψη της η μόνη λαϊκή ρήση με την οποία αρμόζει να της απαντήσουμε είναι «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα» Η Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης. Υ.Γ. Δηλώνουμε δε στους συμπολίτες μας ότι είναι η τελευταία φορά που απαντάμε στη λασπολογία της κ. Νταραγίαννη διότι ως Δημοτική Αρχή έχουμε ως κύριο μέλημα την ενασχόληση μας με τα θέματα του Δήμου και των συνδημοτών μας και όχι τις προσωπικές εμπάθειες του καθενός.


8

Τρίτη 20 Απριλίου

ΓΕΜΑΤΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ!

Αυτός είναι ο «καινούριος» δρόμος Αχιλλείου – Φαρσάλων;

Έ

ξι χιλιόμετρα δρόμος… τόση είναι η απόσταση του οδικού δικτύου από τα Φάρσαλα μέχρι το δημοτικό διαμέρισμα του Αχιλλείου κι όμως… αυτά τα μόλις έξι χιλιόμετρα έμελλε να απασχολήσουν την τοπική επικαιρότητα για τουλάχιστον μία δεκαετία! Μετά τις… «ομηρικές» μάχες στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων για το ποιος θα πληρώσει το έργο (ο δήμος ή η νομαρχία;) και την ευτυχή – μεσοβέζικη – λύση να το φτιάξουν μισό – μισό, οι κάτοικοι του Αχιλλείου αλλά και όλοι οι υπόλοιποι διερχόμενοι, διαπιστώνουν ότι ο κατά τα λοιπά νεότευκτος δρόμος μόνο «νέος»

δεν είναι, αφού ήδη έχουν αρχίσει τα «σαμαράκια», οι λακκούβες, οι καθιζήσεις και τα μπαλώματα! Τι να συμβαίνει άραγε; Μήπως ο δρόμος είναι στοιχειωμένος ή μήπως κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους; Υπενθυμίζεται πως το τμήμα που κατασκεύασε ο δήμος Φαρσάλων είναι αυτό που ξεκινά από το Αχίλλειο και καταλήγει στη μεγάλη γέφυρα που κατασκευάστηκε στα μισά της διαδρομής ενώ το υπόλοιπο κομμάτι κατασκευάστηκε από εργολαβία της νομαρχίας! Ωστόσο, σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει ήδη είτε καταστραφεί (και έτρεχε ο εργολάβος από πάνω να κάνει τα γνωστά πασαλείμματα) είτε έχει υποστεί

καθίζηση. Κι όλα αυτά για ένα έργο που μόνον το κομμάτι που πλήρωσε ο δήμος Φαρσάλων κόστισε στους Φαρσαλινούς δημότες 360.000 ευρώ! Κάντε τον υπολογισμό: 360.000 ευρώ δια τρία περίπου χιλιόμετρα, ίσον 120.000 το χιλιόμετρο! Κι όμως! Ούτε και με τόσα χρήματα δεν καταφέραμε να φτιάξουμε έναν αξιοπρεπή δρόμο που μπορεί κάποιος να διέρχεται με ασφάλεια! Τι μπορεί άραγε να πει κανείς… Ευτυχώς όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π.Τ.» το συγκεκριμένο έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμη από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του δήμου Φαρσάλων. Και τούτο σημαίνει ότι εφόσον δεν έχει παραληφθεί, δεν έχει (λο-

γικά) πληρωθεί. Θα το παραλάβουν άραγε τα μέλη της σχετικής επιτροπής έτσι όπως είναι; Θέλουμε να πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο δε θα συμβεί ούτε στη σφαίρα της φαντασίας ορισμένων. Και το πλέον τραγελαφικό της ιστορίας: όσοι έχετε περάσει από το συγκεκριμένο δρόμο, θα έχετε διαπιστώσει ένα ασυνήθιστα μεγάλο «σαμαράκι» στην αρχή της νέας γέφυρας στα μισά του δρόμου (κινούμενοι από Φάρσαλα προς Αχίλλειο). Όπως εξήγησαν αρμόδιοι παράγοντες του δήμου Φαρσάλων το σχετικό «σαμαράκι» έγινε γιατί οι προδιαγραφές της μίας εργολαβίας δεν είχαν καμία «σύμπλευση» με τις προδιαγραφές της άλλης. Με

άλλα λόγια, το ένα κομμάτι του δρόμου φτιάχτηκε σε μεγαλύτερο ύψος από το άλλο! Το θετικό είναι πως για το θέμα έχει ήδη ενημερωθεί η δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου η οποία και έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της η οποία έχει να

κάνει με την ορθή περάτωση του έργου. Αυτά και πολλά άλλα στην Ελλάδα, την χώρα των θαυμάτων! (Ευελπιστούμε αυτή η παρέμβαση να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση… εδώ θα είμαστε και πάλι!)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ

Συμμετέχουν στην 48ωρη απεργία οι Φαρσαλινοί οικοδόμοι

Μ

ε αρκετές αιχμές για τη στάση της ΓΣΕΕ το συνδικάτο οικοδόμων Φαρσάλων ζητά από τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις κυβερνητικές δράσεις για το φορολογικό, το ασφαλιστικό και γενικότερα την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, τους καλεί να συμμετάσχουν στην 48ωρη απεργία που προκηρύχτηκε για αύριο και μεθαύριο αλλά και στη συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία, μεθαύριο Πέμπτη στις 10.30 το πρωί. Συγκεκριμένα το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής/: «η ΓΣΕΕ με τη στάση στην τελευταία συνεδρίαση της, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις , τα μέτρα σε βάρος των εργα-

ζομένων, καθώς και η ανάγκη κλιμάκωσης των αγώνων απογοήτευσε και πάλι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Το αντασφαλιστικό έκτρωμα το βρίσκουν απλά ασαφές. Τη φορολογική καρμανιόλα τη βρίσκουν σε θετική κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο για της εργασιακές σχέσεις ,που διατηρεί και επεκτείνει τον εργασιακό μεσαίωνα, που ετοιμάζεται, εκτιμούν , ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Τις αντιδραστικές αλλαγές στην Υγεία και στην Παιδεία, ότι συμμαζεύουν την κατάσταση. Τη 48ωρη Απεργία, ότι είναι τυχοδιωκτισμός του ΠΑΜΕ, άκαιρη και βιαστική δράση. Η ΓΣΕΕ ούτε θέλει ούτε μπορεί να ανταποκριθεί στο καθήκον της οργάνωσης της πάλης. Παραμένει φορέας στήριξης των αντιλαϊκών επίλογων των κυβερνήσεων και της

ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ , και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταδικάζουμε τη στάση αύτη της ΓΣΕΕ που δυσκολεύει τους αγώνες των εργαζομένων. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν την υπόθεση στα χεριά τους. Εκατοντάδες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα αποφάσισαν για 48ωρη Απεργία για τις 21 και 22 Απριλίου. Στην Απεργία μαζί με το ΠΑΜΕ , γιατί είναι το μόνο που και θέλει και μπορεί να ανταποκριθεί στα σημερινά ιστορικά καθήκοντα οργάνωσης και καθοδήγησης των αγώνων της εργατικής τάξης.» ΤΟ ΠΑΜΕ Αντίστοιχα, το ΠΑΜΕ Φαρσάλων εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα εξής: «Τσακίζουν τα δικαιώματά μας. Μας οδηγούν στη φτώχεια, βαθαίνουν την εκμε-

τάλλευση. Αρπάζουν τον πλούτο που εμείς παράγουμε. Μας τρομοκρατούν. Κυβέρνηση, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφαλαιοκράτες με το πρόσχημα της κρίσης για την οποία αυτοί ευθύνονται, ζητούν το λογαριασμό από τους εργαζομένους. Αυτοί που τρώνε με χρυσά κουτάλια κηρύσσουν στο λαό τη λιτότητα. Αυτοί που μέσα σε μια νύχτα βρήκαν 28 δισ. ευρώ για τους τραπεζίτες κόβουν μισθούς, συντάξεις, απειλούν με απολύσεις. Τα μέτρα τους μας αφορούν όλους και έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ό, τι κερδίσαμε με αίμα και αγώνες πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας. Είμαστε πολλοί και είναι λίγοι. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχο-

λούμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχομεσαίοι αγρότες, η νεολαία οφείλουν να αντιδράσουν μαχητικά διεκδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Μακριά από τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που σπέρνουν αυταπάτες και κωλυσιεργούν την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων. Αυτοί βάζουν πλάτη να περνούν τα αντιλαϊκά μέτρα. Δεν χωράει ηττοπάθεια και μοιρολατρία. ΤΩΡΑ μαζί με το Π.Α.ΜΕ. να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας διεκδικώντας ένα ανθρώπινο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. ΟΛΟΙ στην Πλατεία Δημαρχείου, την Πέμπτη 22 Απριλίου στις 10.30 π.μ. στην απεργιακή συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.»


10

Τρίτη 20 Απριλίου

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πρωτόκολλο συνεργασίας για το περιβάλλον υπέγραψαν οι δήμοι Φαρσάλων και Ενιπέα

Έ

μφαση στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος δίνουν οι δήμοι Φαρσάλων και Ενιπέα οι οποίοι την περασμένη Τετάρτη υπέγραψαν μαζί με άλλους 10 ΟΤΑ, πρωτόκολλο συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό συνέβη στο περιθώριο της γιορτής με θέμα «Καλώς Ήρθες Κιρκινέζι…», η οποία έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δ. Νίκαιας του ομώνυμου Δήμου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τη συμμετοχή της Προέδρου του ΕΟΠ Θέκλας -Ευαγγελίας Παρασκευούδη και των δημάρχων Φαρσάλων κ. Μαρίας Ίφου και Ενιπέα κ. Τάκη Παπαθανασίου. Η επιτυχία της Γιορτής κρίθηκε όχι μόνο από την προσέλευση του κό-

σμου αλλά από το γεγονός της υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Ε.Ο.Π. με 12 Δημάρχους του Νομού Λάρισας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.), καλωσόρισε το Κιρκινέζι ως μια συμβολική κίνηση στη συλλογική προσπάθειά τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενημέρωση των πολιτών.

Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο Δήμαρχος Νίκαιας κ. Ρίζος Κομήτσας, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχαρίστησε τον Ε.Ο.Π για την υλοποίηση της Γιορτής στο Δήμο του. Η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος Θέκλα-Ευαγγελία Παρασκευούδη, παρουσίασε τον Ελληνικό Οργανισμό Περιβάλλοντος τονίζοντας

την δράση, την ταυτότητα, τα έργα και τις μελλοντικές δραστηριότητες του και ιδιαίτερα για την προστασία του Κιρκινεζιού. Μεταξύ άλλων τόνισε, «βρισκόμαστε σε ένα καίριο και επικίνδυνο σταυροδρόμι για το μέλλον της ανθρωπότητας.» Και συνέχισε: «Μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι να υιοθετήσει και να προσπαθήσει να προστατέψει το Κιρκινέζι (Falco Naumanni), ένα είδος γερακιού, το οποίο είναι ένα παγκόσμια απειλούμενο είδος με εξαφάνιση, του οποίου ο πληθυσμός τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς και ραγδαία, όπου το 90% βρίσκεται στο Θεσσαλικό κάμπο. Ο Ε.Ο.Π. συντάσσει τις δυνάμεις του σε αυτόν τον αγώνα, και όλα τα μέλη του οργανώνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Αρωγοί σε αυτή την

προσπάθεια αποτελούν οι Δήμοι της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και συνδράμουν με τις δυνάμεις τους στην προσπάθεια αυτή που συντελείται». Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις Δημάρχων και η Γιορτή έκλεισε με ανακήρυξη αυτών ως επίτιμα μέλη του Ε.Ο.Π καθώς η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Οι Δήμαρχοι είναι οι εξής: Δήμος Νίκαιας (κος Κομήτσας), Δήμος Τυρνάβου (κος Κιτσίδης), Δήμος Φαρσάλων (κα Ίφου), Δήμος Ενιπέα (κος Παπαθανασίου), Δήμος Κάρλας (κος Παπαδήμος), Δήμος Παλαμά (κος Καραδήμος), Δήμος Κραννώνα (κος Καρτσαφλέκης), Δήμος Κοιλάδα (κος Παπακριβός) Δήμος Αρμενίου (κος Καλαμπαλίκης), Δήμος Κιλελέρ (κος Δεσπόπουλος).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Νομαρχία Λάρισας και εθελοντικές οργανώσεις στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Σ

ε διαρκή ετοιμότητα βρίσκεται η Νομαρχία Λάρισας για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων πυρκαγιών ενόψει του Καλοκαιριού. Την περασμένη εβδομάδα στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου συνεδρίασε το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο με πρωτοβουλία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας Λάρισας και με τη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων του Νομού με σκοπό

την καλύτερη οργάνωση σε περίπτωση που ο νομός αντιμετωπίσει πρόβλημα πυρκαγιών το φετινό Καλοκαίρι. Ο αρμόδιος αντινομάρχης Λάρισας κ. Χ .Καλομπάτσιος ζήτησε επαγρύπνηση και συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες να συνδράμουν στη συνολική προσπάθεια δηλώνοντας συμμετοχή ως εθελοντές για την αντιμετώπιση φαινομένων πυρκαγιών. Στο πλαίσιο

της χθεσινής συνεδρίασης ζητήθηκε από όλους τους φορείς να καταθέσουν τα σχέδια και τα μνημόνια των ενεργειών που θα συντάξουν προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονι-

σμός δράσεων για τη σύγκλιση του επόμενου ΣΝΟ που θα γίνει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Μετά το πέρας της χθεσινής συνεδρίασης του ΣΝΟ αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση στα ΜΜΕ του Νομού καθώς και στους Δήμους του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 2) Η αερολέσχη Λάρισας να συνδράμει στο έργο της δασοπυρόσβεσης με εναέριο έλεγχο αλλά και των υπολοίπων εθελοντικών οργανώσεων σε συνεργασία με την πυροσβεστική όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός. 3) Θα δίνεται με απόφαση του Νομάρχη Λάρισας εντολή για απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως στις δασικές περιοχές. 4) Ρητή απαγόρευση του καψίματος κυρίως σιτοκαλαμιών χόρτων κλπ. από την 1η Μαΐου . 5) Κλείσιμο των ελαχίστων (εάν υπάρχουν) ανεξέλεγκτων χωματερών . 6) Συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων με την Πυροσβεστική για μικτά κλιμάκια ελέγχου σε δασικές κυρίως περιοχές . 7) Πραγματοποίηση κοινής άσκησης με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων. 8) Καθαρισμός του δασικού

οδικού δικτύου – έλεγχο των δεξαμενών που έχουν εγκατασταθεί σε καίρια σημεία και καθαρισμός των αντιπυρικών ζωνών . 9) Η Νομαρχία θα διαθέσει (εάν απαιτηθεί) οικονομική ενίσχυση στην αερολέσχη Λάρισας για συνεχείς πτήσεις όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι ψηλός. 10) Θα συγκροτηθούν μικτά κλιμάκια από πυροσβεστική – στρατό – αεροπορία – εθελοντικές οργανώσεις με σκοπό τον έλεγχο των διερχόμενων αυτοκινήτων σε δασικές εκτάσεις. Στη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού νομαρχιακού οργάνου συμμετείχαν οι προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α κ.κ Χ.Καραμπούζης και Περιφέρειας Θεσσαλίας Δ.Τσιόφας, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας κ. Β.Χαλάτσης, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Α.Μπέης, ο διοικητής Πυροσβεστικής Λάρισας κ. Α. Θωμόπουλος , Διευθυντής Δασών νομού Λάρισας κ. Β. Παράσχος, Δασάρχης Λάρισας κ. Χ.Παπαγιαννόπουλος Δασάρχες του νομού, δήμαρχοι του νομού, και εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων του νομού.


12

Τρίτη 20 Απριλίου

ΤΟ ΥΠΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» 7 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Ìία επαρχία, ένας δήμος τα Φάρσαλα

Σ

την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του χωροταξικού στην αυτοδιοίκηση έχει μπει το υπουργείο Εσωτερικών και όλα δείχνουν ότι σήμερα Τρίτη το αργότερο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου

θα γίνουν και οι τελικές ανακοινώσεις για τον αριθμό των δήμων ανά νομό. Την ίδια ώρα καλά πληροφορημένες πηγές του υπουργείου υποστηρίζουν ότι στο νομό Λάρισας έχουν «κλειδώσει» 7 δήμοι που θα είναι και ο τελικός αριθμός των ΟΤΑ

στο νομό. Έτσι θα έχουμε: Το δήμο Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα στον οποίο περιλαμβάνονται οι δήμοι Φαρσάλων, Ενιπέα, Πολυδάμαντα και Ναρθακίου, Το δήμο Λάρισας με έδρα τη Λάρισα στον οποίο θα ενταχθεί ο δήμος Γιάννουλης και πιθανότατα ο δήμος Κοιλάδας, Το δήμο Αγιάς με έδρα την Αγιά στον οποίο θα ενταχθούν οι δήμοι Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας Τον αγροτικό δήμο στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι δήμοι Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου, Κιλελέρ και Κραννώνα. Στο συγκεκριμένο δήμο η έδρα πιθανότατα πηγαίνει στη Νίκαια, Το δήμο Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι δήμοι Ελασσόνας, Αντιχασίων, Σαρανταπόρου, Ολύμπου, Ποταμιάς και οι κοινότητες Καρυάς, Βερδικούσιας και Τσαριτσάνης, Το δήμο Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο στον οποίο περιλαμβάνονται οι δήμοι Τυρνάβου και Αμπελώνα και Το δήμο της περιοχής Τεμπών στον οποίο περιλαμβά-

νονται οι δήμοι Μακρυχωρίου, Γόννων, Νέσσωνος, Κάτω Ολύμπου και η κοινότητα Αμπελακίων. Πιθανότατα η έδρα του δήμου θα είναι το Μακρυχώρι ή για ιστορικούς λόγους τα Αμπελάκια. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πάντως ότι αν υπάρξει κάποια αλλαγή, που θεωρείται δύσκολη περίπτωση, αυτή θα είναι το να σπάσει σε δύο δήμους ο δήμος Ελασσόνας. ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Ένα ογκωδέστατο προσχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση

παρέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ, ώστε τα συνδικαλιστικά όργανα των αυτοδιοικητικών να κάνουν τις παρατηρήσεις τους πριν το σχέδιο δοθεί σε διαβούλευση και πριν δοθεί στη δημοσιότητα και το χωροταξικό των νέων ΟΤΑ. Το προσχέδιο φέρει ριζικές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, τόσο στον τρόπο διοίκησης, όσο και στους πόρους των νέων δήμων και περιφερειών, αλλά και στις αποδοχές των αιρετών. Τα βασικά σημεία του προ-

σχεδίου είναι τα εξής: ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - Τα τοπικά διαμερίσματα μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους, και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά νησιωτικά διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων, αλλά και ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες που εκτείνονται σε όλη την


13

Τρίτη 20 Απριλίου περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο. Αυτό σημαίνει ότι μικρά νησιά όπως για παράδειγμα τα Αντικύθηρα στη νομαρχία Πειραιά θα αποτελέσουν ένα δήμο με γειτονικά (στην συγκεκριμένη περίπτωση τα Κύθηρα). (άρθρο 2) ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δέκα επτά (17) μέλη σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε (5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι πέντε (25) σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.00160.000) κατοίκους, σαράντα ένα (41) σε δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν

έως εκατό χιλιάδες (60.001100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα (100.001-150.000) κατοίκους, σαράντα εννέα (49) σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες και άνω (άρθρο 7). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από σαράντα ένα (41) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, πενήντα ένα (51) μέλη σε περιφέρειες με πληθυσμό από 300.001 έως 800.000 κατοίκους, εβδομήντα ένα (71) μέλη σε περιφέρειες άνω των 800.000 κατοίκων. Το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από εκατόν ένα (101) μέλη. Το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη (άρθρο 113) ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ Μικτό εκλογικό σύστημα για την εκλογή περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων

προκρίνει η κυβέρνηση. Όσον αφορά τους περιφερειακούς συμβούλους θα εκλέγονται από κάθε περιφερειακό διαμέρισμα (τις σημερινές νομαρχίες), αναλογικά με τον πληθυσμό του. Ωστόσο τόσο ο υποψήφιος περιφερειάρχης όσο και οι αντιπεριφερειάρχες, τα ονόματα των οποίων θα είναι γνωστά εκ των προτέρων δεν θα χρειάζονται σταυρό για την εκλογή τους. Μικτό, αλλά διαφορετικού τύπου, θα είναι και το σύστημα εκλογής των δημοτικών συμβούλων. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός

υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου». Επιπλέον, στους δήμους, όπως ισχύει και σήμερα, σταυρό για την εκλογή του δεν θα χρειάζεται μόνο ο δήμαρχος, ο οποίος και θα επιλέγει τους αντιδημάρχους. Παράλληλα ο πλειοψηφών συνδυασμός (ο οποίος σημειωτέον ότι θα εκλέγεται πλέον με 50%+1 και όχι 42%) τόσο στην περιφέρεια όσο και στο δήμο θα λαμβάνει τα 3/5 των συμβούλων. Δίνεται το δικαίωμα για εκλογή στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου ή του συμβούλου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας, αλλά και του περιφερειακού συμβούλου νέων από 18 ετών και 21 που ίσχυε μέχρι σήμερα ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Εκατοντάδες αρμοδιότητες μεταβιβάζονται σε δήμους (κυρίως αυτές που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη) και περιφέρειες (τον αναπτυξιακό σχεδιασμό) (για να διαβάσετε για τις αρμοδιότητες των περιφερειών κάντε κλικ εδώ: Ωστόσο στις

περιφέρειες μεταβιβάζονται μεταξύ άλλων και οι αρμοδιότητες για τα νοσοκομεία της χώρας, γεγονός το οποίο τις εντάσσει και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. - Ο Συνήγορος του Δημότη, όπως είχε ονομαστεί στο αρχικό σχέδιο, μετονομάζεται σε Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77) - Δημιουργείται σε κάθε δήμο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών με στόχο την καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια (άρθρο 78) ΜΙΣΘΟΙ ΑΙΡΕΤΩΝ - Οι μισθοί των αιρετών συνδέονται με αυτούς του γενικού γραμματέα υπουργείου (περίπου 6000 ευρώ μικτά το μήνα). Συγκεκριμένα η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με

πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών. Παράλληλα οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής. Επιπλέον, οι μισθοί των περιφερειαρχών είναι ίση με αυτή του γ.γ. υπουργείου, στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. (άρθρα 92, 181) Δημιουργείται τριπλό σύστημα διασφάλισης νομιμότητας και εγγύησης του δημοσίου συμφέροντος με πλήρη έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, νέο σύστημα εποπτείας και ανάρτηση κάθε απόφασης στο Διαδίκτυο (άρθρα 214 - 238).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Στη βουλή η διακοπή της μελέτης του φράγματος στο Ναρθάκι!

Α

ναφορά προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπατζελή κατέθεσε ο πρώην Υφυπουργός και Τομεάρχης Εσωτερικών κ. Χρήστος Ζώης σε υπόμνημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας και των δήμων Αμπελώνα, Ναρθακίου, Νίκαιας και Τυρνάβου με θέμα τη διακοπή 4 ενταγμένων μελετών φραγμάτων στις περιοχές Δελερίων, Αγ. Αντωνίου Φαρσάλων, Αγίας Τριάδας & Καλού Νερού. Αναλυτικά το υπόμνημα που υπογράφει και ο δήμαρχος Ναρθακίου κ. Δημήτρης Καπετάνος αλλά και ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός έχει ως εξής: «οι δυσμενείς συνθήκες λειψυδρίας που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο

Νομό μας, σε συνδυασμό με την έλλειψη έργων αξιοποίησης επιφανειακών νερών, είχαν σαν συνέπεια την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών & την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο & στο περιβάλλον. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νομού μας σε νερό που είναι μεγάλες, για όλες τις χρήσεις (άρδευση – ύδρευση – περιβάλλον - δασοπροστασία, κ.α.), χρηματοδοτήθηκε από το Νομαρχιακό μας πρόγραμμα – ήδη από το 2006 - η εκπόνηση από την ΔΕΗ προμελετών για θέσεις φραγμάτων στο Νομό μας, προκειμένου στην συνέχεια να προχωρήσει η σύνταξη των οριστικών μελετών, που θα διαθέτουν τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας, ώστε να μπορούν να κατασκευασθούν τα έργα, μέσω

του προ-γράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ή μέσω άλλων προγραμμάτων τα επόμενα χρόνια. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, το Υπουργείο σας ανταποκρίθηκε & ήδη από το 2007 εντάχθηκε η πρώτη μελέτη που αφορούσε 4 φράγματα του Νομού μας (Δελέρια, Αγ. Αντώνιο, Αγ. Τριάδα & Καλό Νερό) & στις 19/10/2007 υπεγράφη σύμβαση ύψους 1.749.055 €, που προέβλεπε την ολοκλήρωση της μελέτης στα μέσα του 2009. Επειδή όμως υπήρξαν καθυστερήσεις, τόσο εξαιτίας προβλημάτων από υπηρεσίες (Δασαρχείο, Εφορία Αρχαιοτήτων), όσο & γιατί κατά την διάρκεια της εκπόνησης των μελετών προέκυψαν νέα τεχνικά δεδομένα, που σχετίζονται με την δυνατότητα αποθήκευσης επιπλέον ποσοτήτων νερού, στις θέσεις των

φραγμάτων Δελερίων & Αγ. Τριάδας, προέκυψαν υπερβάσεις (αμοιβή μελετητή & εργασίες υπαίθρου) για τις οποίες όπως πληροφορηθήκαμε (από την Δ/νση Μελετών του Υπουργείου σας), ζητήθηκε από τον Μάιο του 2009, η έγκριση συμπληρωματικής χρηματοδότησης - σύμβασης ύψους 875.000 €. Ενώ λοιπόν αναμέναμε ( μετά & από επανειλημμένα έγγραφά μας) να δοθεί η έγκριση αυτή & να συνεχισθούν οι μελέτες των φραγμάτων αυτών, που αποτελούν πρώτη επιλογή & προτεραιότητα για τον Νομό μας - σύμφωνα & με τον σχεδιασμό που αποτυπώθηκε στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λάρισας & τους φορείς - με έκπληξη λάβαμε το έγγραφο 1475/26-3-2010 του Ειδικού

Γραμματέα του Υπουργείου σας κ. Βαγγέλη Διβάρη, ότι οι συγκεκριμένες μελέτες διακόπτονται οριστικά, χωρίς καμία προηγούμενη συνεργασία ή διαβούλευση. Σε κοινή μας σύσκεψη με τους ενδιαφερόμενους Δήμους, που πραγματοποιήθηκε στην Νομαρχία Λάρισας στις 12/4/2010, συζητήθηκε το παραπάνω πρόβλημα & αποφασίσθηκε να ζητηθεί η άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες συνέχισης & ολοκλήρωσης των μελετών αυτών, καθώς επίσης & η πορεία των ενταγμένων ήδη έργων στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Νομού μας. Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας, αναμένουμε να ορίσετε την ημερομηνία της συνάντησης.


14

Τρίτη 20 Απριλίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΝΕΔ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΣ

«Ανάποδο» το εκλογικό αποτέλεσμα στα Φάρσαλα

Ο

Ανδρέας Παπαμιμίκος εκλέχτηκε νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, αφού στις εκλογές της προηγούμενης Κυριακής συγκέντρωσε 55,91%, έναντι 44,05% του ανθυποψηφίου του Κώστα Χατζή, ο οποίος διατύπωσε ενστάσεις για τη διαδικασία. Στα Φάρσαλα στη διαδικασία προσήλθαν 163 άνδρες και γυναίκες μέλη της ΟΝΝΕΔ και συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Στην πόλη μας όμως, όπου ο κ. Χατζής είχε «στήσει» ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό κατάφερε σαρωτικά να επικρατήσει έναντι του κ. Ανδρέα Παπαμιμίκου καθώς τα αποτελέσματα της Κάλπης των Φαρσάλων έδειξαν: ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 163, ΕΓΚΥΡΑ 162, ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 1,ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20, ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 142 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που εξέδωσε η Ρηγίλλης έχουν ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 43.221 100,00 % , ΕΓΚΥΡΑ 42.293, ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 928, ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23.655 - 55,91 % , ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18.638 -44,05% Σε δήλωσή του ο νέος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο πρώ-

τος πρόεδρος στην ιστορία της ΟΝΝΕΔ που εκλέγεται από τη βάση αναφέρει: «Σήμερα, είναι μια καινούργια μέρα για την ΟΝΝΕΔ, μια καινούργια μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Οι νέοι και οι νέες, που συμμετείχαν στις ανοιχτές εκλογές έστειλαν το μήνυμα ότι θέλουν μια ζωντανή και μαχητική ΟΝΝΕΔ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσαν το μήνυμα ότι οι νέοι επιστρέφουν στην πολιτική και η πολιτική στους νέους. Είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου, ως ο πρώτος εκλεγμένος με ανοιχτές διαδικασίες πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και του χρέους μου απέναντι στην παράταξη μου, την ιστορία της, στον Πρόεδρό μας, Αντώνη Σαμαρά και σε κάθε Οννεδίτισσα και Οννε-

Ο Δήμος ΚΡΑΝΝΩΝΑ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4.β του Ν.1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ.609/85) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου « ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΡΑΝΝΩΝΑ, ΔΟΞΑΡΑ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ » προϋπολογισμού δημοπράτησης 329.120,00 ευρώ με αναθεώ-ρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 267.100,36, για αναθεώρηση 4.899,64, για Φ.Π.Α. 57.120,00 ). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 4 / 5 / 2010 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προανα-φερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την Πέμπτη 13 / 5 / 2010 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟ ή ΟΙΚ. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

δίτη που συμμετείχε σήμερα στις εκλογές, ανεξάρτητα από την επιλογή του. Η αλλαγή γέννησε ελπίδα. Δεν θα διαψεύσω την ελπίδα κανενός. Όλο αυτό το διάστημα έδωσα έναν τίμιο και ξεκάθαρο πολιτικό αγώνα. Οι οννεδίτες και οι οννεδίτισσες πήραν τη δύναμη στα χέρια τους και αποφάσισαν για μια Νέα ΟΝΝΕΔ, με περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συμμετοχικότητα. Γυρνάμε την πλάτη στο χθες, σε όσους ήθελαν την ΟΝΝΕΔ εγκλωβισμένη σε κλειστά γραφεία. Σήμερα, είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για μια Νέα ΟΝΝΕΔ, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς παράγοντες, χωρίς κληρονομιές από συστήματα του παρελθόντος. Τώρα, είναι η ώρα της αλλαγής.

Η Νέα ΟΝΝΕΔ δεν είναι σύνθημα, δεν είναι κονκάρδα, δεν είναι ταμπέλα. Η νέα ΟΝΝΕΔ είναι ανοιχτή σε όλους. Από σήμερα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για μια ΟΝΝΕΔ στην πρωτοπορία, για τα ζητήματα των νέων και για τις μεγάλες νίκες, της ΔΑΠ ΝΔΦΚ, της ΟΝΝΕΔ, της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνυποψηφίους μου για τον αγώνα που έδωσαν, και τον Βασίλη Αξιώτη και τον Κώστα Ιωάννου, που αποσύρθηκαν, και τον Κώστα Χατζή με τον οποίο δώσαμε την τελική μάχη. Η επόμενη μέρα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Φοράμε όλοι την ίδια φανέλα, τη φανέλα της ενωμένης ΟΝΝΕΔ. Είμαστε όλοι στην πρώτη

γραμμή στο πλευρό του Προέδρου μας, του Αντώνη Σαμαρά, για να ξαναφέρουμε την ελπίδα στην Ελλάδα. Προτεραιότητες μας από σήμερα κιόλας είναι η ενότητα και η οργανωτική και πολιτική μας ανασύνταξη. Από αύριο είμαστε όλοι μαζί για την επόμενη μεγάλη μάχη για ακόμη μία νίκη της ΔΑΠ ΝΔΦΚ στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές». Λακωνική η δήλωση του κ. Κώστα Χατζή ο οποίος ανάφερε: «Η 18η Απριλίου θα μείνει στην ιστορία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ ως η ημέρα που οι νέοι και οι νέες της Παράταξης κλήθηκαν να επιλέξουν τον επόμενο Πρόεδρο της Οργάνωσης, μέσω μιας καινούριας διαδικασίας. Κατέθεσα σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΝΩΝΑ Αρ. Πρωτ. : 1193

ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΡΑΝΝΩΝΑ, ΔΟΞΑΡΑ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΤΕΡΠΣ & ΣΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 329.120,00 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη … του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας …, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα-ξίας). 5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 5.342,00 ΕΥΡΩ., που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζε-ται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ.609/85. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργολη-πτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστο-λές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή είναι ο Δήμος ΚΡΑΝΝΩΝΑ με έδρα τους Αγίους Αναργύρους , στην οδό Άγιοι Ανάργυροι, ταχ. κωδ. 41500, τηλ. 2413505527 - 2413505521 fax 2410751415 e-mail kranonaszoi@0744.syzefxis.gov.gr όπου οι δι-

α-γωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κον-δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 13.355,00 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρό-σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΤΕΡΠΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση ένταξης ποσού 160.000,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93). Η δε διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06), εφόσον η δυνατό-τητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες από την η-μέρα υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του Π.Δ.171/87). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλε-σης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην

το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα, καθοριστικά εκλογικά τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα όργανα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ και της Ν.Δ. είναι εκείνα που επικυρώνουν διαδικασίες και αποτελέσματα. Και αυτά τα όργανα έμαθα να υπηρετώ και να σέβομαι μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ, με όλη μου την ψυχή, τους ΟΝΝΕΔίτες και τις ΟΝΝΕΔίτισσες σε όλη την Ελλάδα, με τους οποίους δώσαμε ακόμα μία μάχη για τις ιδέες και τις αξίες μας. Το ήθος, η ιδεολογία και η μαχητικότητα δεν αποτελούν απλά σύνθημά μας. Συνιστούν την πολιτική μας παρακαταθήκη και τις σταθερές και υγιείς βάσεις με τις οποίες θα πορευθούμε και στο μέλλον. Ελπίζω ειλικρινά να αποτελέσουν οδηγό και για την καινούργια ηγεσία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ».

προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθε-σμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ.171/87). Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 29 / 4 / 2010 και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 15,00 ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ-ηγουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο , πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμε-νοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις εταιρείες αυ-τές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να απο-κλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3263/2004. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ( υποβολή προσφοράς ) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη-μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 12 – 4 - 2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΤΣΑΦΛΕΚΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ


16

Τρίτη 20 Απριλίου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Π

αρουσία πλήθος γονιών πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη η εκδήλωση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών που διοργάνωσαν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών Σχολείων της πόλης μας πλην του συλλόγου του 4ου Δημοτικού. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Νατάσσα Γιάννακα, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του παιδιού. Πρώτος ο Freud στα δοκίμια του για τη σεξουαλικότητα μίλησε για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού που αρχίζει από την γέννηση, όπου το μητρικό

στήθος η το υποκατάστατο του αποτελούν το πρώτο αντικείμενο σεξουαλικής επιθυμίας, συνεχίζεται με την περίοδο του ελέγχου των σφικτήρων, από τα 3 ως τα 6 χρόνια το παιδί διαμορφώνει την ταυτότητα του φύλου, συνεχίζει με το λανθάνον στάδιο στην σχολική ηλικία και ολοκληρώνεται με την εφηβεία. Το ενδιαφέρον των παιδιών στην νηπιακή ηλικία για τα σεξουαλικά θέματα, οι ερωτήσεις τους προς τους γονείς για θέματα σεξουαλικής επαφής και αναπαραγωγής αποτελούν μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και στοιχείο περιέργειας για να γνωρίσει το παιδί τον κόσμο στον οποίο ζει και δρα. Οι γονείς καλούνται να

Η Κοινότητα Αμπελακίων διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 παράγραφος 4&5 του Ν.3669/08 ) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το Ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΩΝ (Η/Μ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ Β! ΦΑΣΗ)προϋπολογισμού δημοπράτησης 119.000,000 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 99.890,13 ευρώ, για αναθεώρηση 109,87€ για Φ.Π.Α. 19.000,00 ευρώ). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Κοινότητας Αμπελακίων την Τρίτη 04-05-2010 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγω η δημοπρασία δε διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά τότε θα διεξαχθεί την 11-05-2010 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότητας. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη άνω με την ισχύ των κατωτάτων ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την

απαντούν με ειλικρίνεια και χωρίς να δείχνουν αμηχανία ντροπή η ταραχή , να κερδίσουν έτσι την εμπιστοσύνη του παιδιού χρησιμοποιώντας εκφράσεις κατάλληλες για την ηλικία του και να μην πανικοβάλλονται στις ερωτικές εκδηλώσεις του παιδιού τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:169

όπως στην ψηλάφηση των γεννητικών του οργάνων και στα σχετικά παιχνίδια με τα αδέλφια και τους συνομηλίκους. Η κα Γιάννακα τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της ταύτισης του παιδιού στην ηλικία αυτή με τον ομόφυλο γονέα , την ψυχολογική δι-

αδικασία που υπόκειται το παιδί ώστε να προσδιορίσει την ταυτότητα του φύλου του αλλά και αναφέρθηκε στις πιο συχνές ερωτήσεις των παιδιών προς τους γονείς τους, όπως από που γεννιούνται τα μωρά, πως μπαίνει το μωρό στην κοιλιά της μαμάς, τι είναι gay και άλλες, οι οποίες παρουσιάστηκα μέσα από προβολή σκίτσων και εικόνων και προτάθηκαν οι κατάλληλες απαντήσεις που μπορούν να δώσουν οι γονείς, Στην συνέχεια η Κα Γιαννακα τόνισε την σημασία της πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών η οποία γίνεται μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών στην γνωριμία με το σώμα τους και τη λειτουργία του και τους πιθανούς

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΩΝ (Η/Μ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ-Β! ΦΑΣΗ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.000,000ΕΥΡΏ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ κάλυψη διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ). Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 4.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στη τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ), όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5)Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.998,00 που θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα έξη (6) μηνών, και 30 ημερών,από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 24 παρ.2 και 3 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) όπως ισχύει. Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή είναι η Κοινότητα Αμπελακίων με έδρα Αμπελάκια Λάρισας Ταχ. Κωδ. 400 06 Τηλ. 2495093349 Fax

2495093110 e-mail abelakia@gmail.com όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.3669/08(ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.995 ευρώ.. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασής επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισμού Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Η διαχείρηση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όταν η Διευθύνουσα υπηρεσία δεν είναι η ΤΥΔΚ (άρθρα 3 και 20 του Π.Δ. 171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η ΤΥΔΚ, αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από της υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα σε προθεσμία των δεκα-

κινδύνους και την ανάγκη σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση αναφερόμενη σε ερευνητικά δεδομένα άλλων χωρών και κατά πόσο επέδρασαν θετικά στην σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών και των έφηβων. Στο τέλος ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους γονείς για θέματα που αφορούν τις ερωτήσεις των παιδιών και τις ερωτικές τους εκδηλώσεις καθώς επίσης για την επίδραση της τηλεόρασης στην διαμόρφωση αντιλήψεων για τις σχέσεις των δυο φύλων στο παιδί και δόθηκε κατάλογος βιβλίων σχετικών με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του παιδιού και την πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης.

πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 171/1987). Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη 29-042010,και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία της Κοινότητας με την καταβολή 30,00 ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην Κοινότητα, πέραν της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Κοινότητα αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., η Κοινότητα παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις η Κοινότητα δε φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα επτά(7) μηνών, από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Αμπελάκια 25 Ιανουαρίου 2010 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γεώργιος Ευγ. Σολωμός


17

Τρίτη 20 Απριλίου

Πωλήσεις

ÅíïéêéÜóåéò

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 550τ.μ. με παλαιά οικία 110 τ.μ εντός του οικοπέδου, δίπλα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. : 6945 986839.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισόγειο 52 τ.μ. με πατάρι – wc και υπόγειο 62 τ.μ. επί της οδού Λαμίας 19 στο κέντρο της πόλης (πρώην φαστ-φουντ «ΣΕΦ») στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. 24910 22777, κιν.: 6932 417525

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή YAMAHA VIRAGO 400 κυβικών. Πληρ. Τηλ. : 6939 879027 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με οικία κατοικήσιμη 100τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου επί της οδού Κουμουνδούρου 17 στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910 22777 κιν. : 6932 417525

ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ 1) Μικρό δυάρι διαμέρισμα 2) Γκαρσονιέρα, με αυτόνομη θέρμανση στο πρώτο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 15 απέναντι από το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών της Μαρίας Ίφου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 23166 6937378756 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 24148 6972932101

Φθηνότερες για φέτος οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ Το τιμολόγιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων απέστειλε στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών η ΠΑΣΕΓΕΣ, με βάση το οποίο όλες οι χρεώσεις για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κυμαίνονται μεταξύ 55 και 150 ευρώ (+ΦΠΑ). Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με περισσότερα από 10.000 ευρώ δικαιώματα η χρέωση ανά δήλωση είναι 150 ευρώ (+ΦΠΑ). Σε αυτή την κλίμακα είχαν συμφωνήσει ΠΑΣΕΓΕΣ και υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κινηθούν οι φετινές χρεώσεις. Όσον αφορά τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πρόκειται για σαφώς χαμηλότερες χρεώσεις από τα επίπεδα των δικαιωμάτων αξίας 800 ευρώ και πάνω, με μία μικρή αύξηση για τους κατόχους δικαιωμάτων αξίας μικρότερης των 800 ευρώ. Το τιμολόγιο της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2010 έχει ως εξής:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με κλιματισμό, χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Δημητρακοπούλου 12 στα Φάρσαλα. Πληρ. τηλ.: 24910 25133

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ φύλαξη παιδιών .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος με λάστιχο 300μ. και ράμπα. Πληρ. Τηλ. : 6975 855749 & 6974 491158

Πληρ. Τηλ. 6979

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκάφος φουσκωτό μήκος 5,30 με μηχανή Honda τετράχρονη 90HP τρέιλερ, τέντα ¨ήλιου, τέντα πλεύσης – ύπνου. Τηλέφωνο πληροφοριών: 6978219570

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ παλαιά κοσμήματα και χρυσά δόντια. Πληρ. Τηλ :

786926

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ Ο ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και της Ελευθερίας, το γένος Μακρή, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΤΣΙΑΚΑΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του Νικολάου και της Ευτυχίας, το γένος Κώνστα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Δασόλοφο Φαρσάλων πρόκειται να έλθουν σε Α΄ Θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων.

6936 909058

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Α’ Γυμνασίου Φαρσάλων ευχαριστεί τη Δήμαρχο κ. Μαρία Ίφου για την κατασκευή μιας αίθουσας χρηστικής για το σχολείο

************************ Ο ΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου και της Ολυμπίας, το γένος Τσούτσα, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία και της Ελευθερίας, το γένος Μακρή, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε Α΄ θρησκευτικό γάμο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Φάρσαλα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

O Αιμοδοτικός Σύλλογος επαρχίας Φαρσάλων ευχαριστεί την οικογένεια Αθανασίου Κεφαλά για τη δωρεά του ποσού των 50,00 € , εις μνήμην Δήμητρας Κεφαλά. ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου

ΤΡΙΤΗ: 20/04: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/04: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 22/04: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιε-

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

ζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342

•Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/04: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση:

για ιδία χρήση στα Φάρσαλα.

Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

•Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα Φάρσαλα .

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04 (έως 14:00): Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225 ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04 : Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251 ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04: Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023 ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465

•Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδικό σταθμό Φαρ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

σάλων . •Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας. •Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλατεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα .

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297


18

Τρίτη 20 Απριλίου

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΤΟ « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Αιτήσεις συμμετοχής στους κατά τόπους Δήμους

Η

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολυδάμαντα (ΔΗΚΕΠΟ) κι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων (ΔΗΚΕΦΑ) μέσω της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που λειτουργεί και στους δύο δήμους και στα πλαίσια της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Φάρσαλα 13/4/2010

πράξης:«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑ-

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ) Αρ. Πρωτ..130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων μέσω της δομής <<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>> που λειτουργεί και στα πλαίσια της πράξης:«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ >> του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και στον Άξονα (04) <<Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής >> με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους στο πρόγραμμα (ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ & ΑΜΕΑ), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης. Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η επίσκεψη κατ’ οίκον, η ενημέρωση τους σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά ένταξης τους στο πρόγραμμα και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής. Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και σε μη ηλικιωμένα άτομα [μη αυτοεξυπηρετούμενα ή και μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα (ΑΜΕΑ, κτλ.), που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, από τη Δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι»,στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων από 16/04/2010 έως 26/4/2010. Η ανακοίνωση, το έντυπο δικαιολογητικών και η αίτηση προς συμπλήρωση θα είναι διαθέσιμα όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 π.μ έως 15.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων, Πατρόκλου 3- Τ.Κ.40300, Φάρσαλα και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Φαρσάλων καθώς και στα Γραφεία του ΚΕΠ Φαρσάλων από ώρα 08.00 π.μ έως 13:00 μ.μ από στέλεχος της δομής και σε Ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων (www.farsala.gov.gr).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2491350-141-106 (Υπεύθυνη υπάλληλος: Θεοχαροπούλου Βασιλική). Για τη Δημοτική Επιχείρηση Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ Μαρία Ίφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Βαμβακού 16/4/2010

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ) Αρ. Πρωτ.: 39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολυδάμαντα μέσω της δομής «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που λειτουργεί και στα πλαίσια της πράξης:«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και στον Άξονα (04) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους στο πρόγραμμα (ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ & ΑΜΕΑ), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης. Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η επίσκεψη κατ’ οίκον, η ενημέρωση τους σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά ένταξης τους στο πρόγραμμα και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής. Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και σε μη ηλικιωμένα άτομα [μη αυτοεξυπηρετούμενα ή και μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα (ΑΜΕΑ, κτλ.)], που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, από τη Δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι», με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων από 19/04/2010 έως 27/4/2010. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση προς συμπλήρωση θα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολυδάμαντα (Δημαρχείο Πολυδάμαντα – Γραφείο 2), από το ΚΕΠ Πολυδάμαντα και από στελέχη της δομής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2491350323 (Υπεύθυνος υπάλληλος: Μαξιμιάδης Κων/νος). E-mail: kostasmax@0854.syzefxis.gov.gr Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ Ευάγγελος Μπαλατσός

ΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και στον Άξονα (04) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καλούν τους δυνητικά ωφελούμενους στο πρόγραμμα (ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ & ΑΜΕΑ), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία των επιχειρήσεων των Δήμων. Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η επίσκεψη κατ’ οίκον, η ενημέρωση τους σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά ένταξης τους στο πρόγραμμα και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής. Αντικείμενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και σε μη ηλικιωμένα άτομα (μη αυτοεξυπηρετούμενα ή και

μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα (ΑΜΕΑ), )), που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, από τη Δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι», με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Για το Δήμο Πολυδάμαντα Η προθεσμία Υποβολής αιτήσεων είναι από τις 19/04/2010 έως τις 27/4/2010. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση προς συμπλήρωση θα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολυδάμαντα (Δημαρχείο Πολυδάμαντα – Γραφείο 2), από το ΚΕΠ Πολυδάμαντα και από στελέχη της δομής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2491350323 (Υπεύθυνος υπάλληλος: Μαξιμιάδης Κων/νος). E-mail: kostasmax@0854.syzefxis. gov.gr ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Για το Δήμο Φαρσάλων η Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων ξεκινά από 16/04/2010 έως 26/4/2010. Η ανακοίνωση, το έντυπο δικαιολογητικών και η αίτηση προς συμπλήρωση θα είναι διαθέσιμα όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 π.μ έως 15.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων, Πατρόκλου 3- Τ.Κ.40300, Φάρσαλα και συγκεκριμένα στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Φαρσάλων καθώς και στα Γραφεία του ΚΕΠ Φαρσάλων από ώρα 08.00 π.μ έως 13:00 μ.μ από στέλεχος της δομής και σε Ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων (www.

farsala.gov.gr).Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2491350-141-106 (Υπεύθυνη υπάλληλος: Θεοχαροπούλου Βασιλική). Η Δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δήλωσε : «Είμαστε χαρούμενοι που το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα συνεχίσει να προσφέρει στις υπηρεσίες του μέσω του ΕΣΠΑ. Η Δημοτική Αρχή αγκαλιάζει και υποστηρίζει προγράμματα που στόχο έχουν την κοινωνική προσφορά. Καλώ όλους τους ωφελούμενους που ανήκουν στο πρόγραμμα ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) και μη ηλικιωμένα άτομα (μη αυτοεξυπηρετούμενα ή και μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα έως στις 26/4/2010 να εγγραφούν στο πρόγραμμα για να εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τους».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ - ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 0-10 (0-7)

Β

Καταστροφικό φινάλε !

αριά ήττα υπέστησαν τα κορίτσια του Πολυδάμαντα από την πρωταθλήτρια ομάδα των Αμαζόνων με το βαρύ σκορ 10-0. το τέλος του αγώνα βρήκε τις παίκτριες των Τρικάλων να πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Α΄ εθνική κατηγορία γυναικών. Ο αγώνας σε καμιά περίπτωση δεν αντέχει κριτική αφού η διαφορά δυναμικότητας ήταν χαώδης. Το μόνο ελαφρυντικό των κοριτσιών μας ήταν οι απουσίες των Καψάλη, Μήτα και Φλώρου. Οι υποχρεώσεις των κοριτσιών τελείωσαν για φέτος. Τερματίζοντας στην 6η θέση (με 2 νίκες και 10 ήττες) όμως αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις παίκτριες (είχαμε το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας του πρωταθλήματος), τον προπονητή Γιώργο Μπακαλόπουλο καθώς και την διοίκηση, για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη την χρονιά. Μια χρονιά που περιλάμβανε παιχνίδια στην Κοζάνη, Ηγουμενίτσα και Άρτα. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν έως τέλη Απριλίου. Το μελανό σημείο που παρατήρησα ήταν η παντελής αδιαφορία των κατοίκων της Βαμβακούς αφού κανείς (πλην 4 ατόμων) δεν παρακολούθ ησε τον αγώνα, σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες που είχαν μαζί τους αρκετό κόσμο. Εάν έπαιζαν στα Φλάρσαλα είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχαν αρκετοί φίλαθλοι Φαρσαλινοί που θα ενίσχυαν τα κορίτσια. Αναλυτικά τα αποτελέσματα Μαγνησιακός – Μετέωρα 2-0

Πολυδάμας – Καλύβια 0-10 ΠΑΟΚ Κοζάνης – Θεσπρωτία 1-2 Ρεπό : Άρτα. Η βαθμολογία (τελική) Αμαζόνες Καλυβίων 44-6 31 Α΄ εθνική Μαγνησιακός 38-11 31 Β΄ εθνική Μετέωρα 32-13 25 Γ΄ εθνική Θεσπρωτία 27-24 19 περιφερειακό ΠΑΟΚ Κοζάνης 28-24 12 περιφερειακό Πολυδάμας 8-54 6 περιφερειακό Άρτα 6-55 0 περιφερειακό Η σύνθεση Δημητροπούλου Ελ., Παπαγεωργίου Ιωάννα, Λιάγγα Χρ., Λιάγγα Δημ., Φάτση Σταμ., Ξυνογαλά Χρ., Καλογεροπούλου Ιωαν., Καλογεροπούλου Ρούλα, Πρασσά Μαίρη, Ξυνογαλά Χριστ., Φαφουτοπούλου Γρηγ.


19

Τρίτη 20 Απριλίου

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 4-1 (2-0)

Στην κόψη του ξυραφιού !

Σ

την διαχωριστική γραμμή που οδηγεί σε «μπαράζ» παραμονής βρέθηκε η Αναγέννηση για πρώτη φορά, μετά την ήττα της με 4-1 μέσα στον Πλατύκαμπο. Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι οι Φαρσαλινοί παίκτες στάθηκαν κατώτεροι της κρισιμότητας του αγώνα και έδωσαν το δικαίωμα στον αντίπαλό τους να τους προσπεράσει (υπερτερεί ο Πλατύκαμπος στην μεταξύ τους ισοβαθμία) δίνοντας νέα τροπή στην ουρ5ά του πρωταθλήματος. Το φιλμ του αγώνα 17΄ Ο νεαρός Ψωμόλιας με κοντινό πλασέ ανοίγει το σκορ σε 1-0. 37΄ Ο Καπουράνης για τον Πλατύκαμπο σημαδεύει το δοκάρι του Ζέα. 45΄ Ο Ψωμόλιας με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ σημειώνει το 2-0. 60΄ Ο Καρβούνης με προβολή πετυχαίνει το 3-0, 80΄ Ο Προσμίτης μειώνει σε 3-1. 92΄ Ο Νεμπέγλερας με εύστοχο χτύπημα «πέναλτυ» διαμορφώνει το τελικό 4-1. Παραλειπόμενα ─ Βρισκόμαστε πλέον 4 αγωνιστικές πριν το τέλος και η Αναγέννηση βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Νίκες των μεικτών Λάρισας (επί των Τρικάλων) στην κατηγορία Junior και προπαίδων

H μεικτή Λάρισας (γεν. 98-99) «Junior» κέρδισε εκτός έδρας για το πρωτάθλημα ενώσεων την αντίστοιχη των Τρικάλων με 2-5. Από την επαρχία μας συμμετείχαν και έπαιξαν οι : Αναγνώστης Άγγελος (της Ακαδημίας/Αχιλλέας) και Δημητρόπουλος Κων/νος (της Αναγέννησης). --------------

Νίκη σημείωσε και η μεικτή προπαίδων μέσα στα Τρίκαλα με 3-1

─ Οι νίκες του Συκουρίου και του Δωτιέα αλλά και η ήττα του Βλαχογιαννίου έδωσαν νέο ενδιαφέρον στην ουρά, αφού πλέον 5 ομάδες παλεύουν για να αποφύγουν το «μπαράζ» παραμονής. ─ Η Αναγέννηση αφού κατάφερε και έβγαλε μόνη τα μάτια της με Δωτιέα και Πλατύκαμπο, τώρα είναι υποχρεωμένη να κερδίσει και τα 4 τελευταία παιχνίδια αλλά να περιμένει και «γκέλες» των αντιπάλων της. ─ Την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται στα Φάρσαλα το Μακρυχώρι που βρίσκεται στην 3η θέση. Ο Κίσσαβος έχει εύκολη αποστολή αφού υποδέχεται τον Αχιλλέα.

Ο Δωτιέας πηγαίνει στην έδρα του αδιάφορου Βουκεφάλα, το Βλαχογιάννι υποδέχεται τον Αμπελωνιακό, ενώ ο Πλατύκαμπος έχει το πιο δύσκολο αγώνα αφού παίζει στην Μελιβοία. ─ Εάν η Αναγέννηση κερδίσει το Μακρυχώρι, τότε όλα θα παιχθούν στα παιχνίδια Δωτιέα – Συκουρίου και Συκούριο – Πλατύκαμπος. Η σύνθεση Ζέας, Περιτογιάννης (52΄Προσμίτης), Μπόγκας (λτ 71΄Μαργαριτόπουλος), Μήτας, Χαχόπουλος (60΄Βαίτσης), Κατσιαούνης, Διαμάντης, Ανδρεόπουλος, Παπαδόπουλος Απ., Ζαγγανάς, Τσιανάκας.

Έπαιξαν βασικοί οι : Θανόπουλος (Ακαδημία/Αχιλλέας) και ο Θεοχαρόπουλος Αθ.(Ατρόμητοι Λαρ.) Επίσης έχουν κληθεί αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν και οι : Παλιούρας, Ξυνογαλάς, Καψιώχας Ελευθ. (της Ακαδημίας Αχιλλεύς) καθώς και ο Κατμέρος της Αναγέννησης.


20

Τρίτη 20 Απριλίου

Αχιλλέας - Βουκεφάλας 0-3 (0-2)

Ìας ποδοπάτησε για τα καλά!

Ε

ύκολο απόγευμα πέρασε στα Φάρσαλα και το «άτι» που λέγεται Βουκεφάλας. Η Λαρισινή ομάδα που μετρά μόλις 7 χρόνια παρουσίας μας έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι.

Μόλις 10 άτομα παρακολούθησαν τον αγώνα και αυτά το μετάνιωσαν. Απομένουν ακόμη 4 αγωνιστικές για να τελειώσει το φετινό μαρτύριο. Η συγκομιδή μας στην άμυνα έφτασε αισίως τα 82 γκολ.

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ - ΕΝΙΠΕΑΣ 2-3 (1-2)

Ï Ñάιος ξανάβαλε τα πράγματα στη θέση τους

Μ

ε κορυφαίο το Γιώργο Ράϊο (ο οποίος πέτυχε 2 γκολ ) ο Ενιπέας επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες. Η νίκη αυτή ξανάβαλε τον Ενιπέα και πάλι (εάν το θέλει φυσικά) στο κυνήγι της ανόδου. Εκτός του Ράϊου πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αρβανιτοζήσης αλλά και ο αμυντικός Παπαδημητρίου που έπαιξε τερματοφύλακας (ελλείψει των άλλων τριών). Το φιλμ του αγώνα 18΄ Ο Ράϊος με πλασέ μέσα από την περιοχή έκα-

νε το 0-1., 25΄ Ο Αρβανιτοζήσης με κοντινό πλασέ διπλασιάζει το σκορ σε 0-2. 28΄ Οι γηπεδούχοι μειώνουν σε 1-2 με κεφαλιά του Γιαννούλη. 60΄ Ο Ντισλής ισοφαρίζει σε 2-2. 70΄Ο Ράϊος διαμορφώνει το τελικό 2-3. Ο ίδιος παίκτης διαμαρτύρεται δίκαια για ανατροπή του μέσα στην περιοχή. Στο 15΄και κακώς δεν του δόθηκε «πέναλτυ». 90΄ Ο Παπαδημητρίου σώζει την ομάδα του από την ισοφάριση σε κοντινό πλασέ του Κορώνη. Παραλειπόμενα

─ Άμα αυτή η ομάδα δεν έχει γκρίνια «εκ των έσω» τώρα θα ήταν με το ένα πόδι στην Α1 κατηγορία. ─ Στο Μελισσοχώρι (το οποίο κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό) ο Ενιπέας παρατάχθηκε χωρίς Τρίγκα, Γιαχνή Δ/Κ, Γιαχνή Δ/Ν, Ζητούνη αλλά και χωρίς τερματοφύλακα. ─ Από τους 4 τερματοφύλακες που διαθέτει δεν παρουσιάστηκε κανένας. ─ Έτσι τα κάστανα από τη φωτιά τα έβγαλε και μάλιστα πολύ καλά ο πανήψηλος Παπαδημητρίου. ─ Απομένουν λοιπόν 3 αγωνιστικές και ο Ενιπέας βρίσκεται στην 5η θέση με

42 βαθμούς. ─ Έχοντας Ναρθάκι, Ζάππειο στην έδρα του και Κουλούρι (εκτός) μπορεί να κάνει το 3Χ3. ─ Μόνο το Κουλούρι καίγεται για βαθμούς. ─ Παίρνοντας 9 βαθμούς φτάνει στους 51. ─ Τότε για να τερματίσει στην 2η θέση και να κερδίσει την άνοδο υπάρχουν τα εξής σενάρια. ─ Το Αρμένιο λογικά (βρίσκεται στην 2η θέση με 46 βαθμούς) θα κερδίσει την επόμενη αγωνιστική το Μελισσοχώρι και φτάνει στους 49 βαθμούς. Όμως θα πρέπει στα εναπομείναντα μετέπειτα 2 παιχνίδια

με Ανθούπολη (εκτός) και Σωτήριο (εντός) να πάρει μόλις 1 βαθμό. ─ Η Ραχούλα έχει 43 βαθμούς. Λογικά θα κερδίσει Ζάππειο και Ν.Περιβόλι στην έδρα της. Φτάνει στους 49 βαθμούς. Επομένως μέσα στην Ομόνοια θα πρέπει να χάσει ή να φέρει ισοπαλία. ─ Όσον αφορά το Σωτήριο (44 βαθμούς) πρέπει να κερδίσει ή να φέρει ισοπαλία στο Αρμένιο για να υπερτερεί ο Ενιπέας. Κερδίζει σίγουρα το Ν.Περιβόλι και φτάνει στους 50 βαθμούς. ─ Τότε εάν έρθει ισόπαλο

με Χειμάδι βγαίνει ο Ενιπέας. ─ Συμπέρασμα : το καλύτερο για τον Ενιπέα είναι το Σωτήριο την τελευταία αγωνιστική με την Ραχούλα να έρθει ισόπαλο. ─ Υπενθυμίζουμε ότι το φαρσαλινό «ντέρμπυ» Ενιπέας – Ναρθάκι θα διεξαχθεί Κυριακή πρωί στο γήπεδο Βασιλί. Η σύνθεση Παπαδημητρίου, Κούρος, Τριανταφύλλου, Καραντάκης, Μπόγκας (70΄Καρνάβας), Καραλόπουλος, ΡάΪος, Θεοδώρου, Αρβανιτοζήσης, Ζαφειρόπουλος, Καραγιάννης.

της Αμυγδαλέας έφερε το Φαλανιακό συγκρότημα 5 βαθμούς διαφορά από την ομάδα του Γιάννη Βασιλείου. ─ Όμως η νέα ήττα της Πελασγιώτιδας από την Κρανιά, έφερε και πάλι μερικές ελπίδες , αφού η διαφορά μεταξύ των είναι 4 βαθμοί. ─ Την επόμενη αγωνιστική και συγκεκριμένα Κυριακή πρωί οι Χαλκιάδες υποδέχονται τον Τοξότη Λάρισας. ─ ο οποίος με 30 βαθμούς δεν αισθάνεται καθόλου άνετα και φυσικά θα έρθει για να φύγει νικητής. ─ Επίσης ένα άλλο παιχνίδι που θα κρίνει τη μάχη της παραμονής είναι το Πελασγιώτιδα – Άγιοι Ανάργυροι

και το Σμόλικας – Θύελλα Λάρισας. ─ Οι Φαρσαλινοί θα εύχονται να έρθουν «διπλά» ώστε σε περίπτωση νίκης επί του Τοξότη να πλησιάσουν περισσότερο του Σμόλικα, Τοξότη και Πελασγιώτιδα. ─ Η ουσία είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε οι Χαλκιάδες να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 9 βαθμούς για να πετύχουν την σωτηρία. Η σύνθεση Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης Ν., Νιαβής, Βότσης, Νασιούλας, Κονατσιώτης (73΄Αγγελάκης), Τουρλακόπουλος, Κουτσόπουλος (46΄Λιάπης), Βαρσάμης, Μπύρος (52΄Αμπράζης), Σαγιαμίτ Ντ.

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 1-2 (0-1)

Τα γκρέμισε όλα ! «Στράφι» πήγαν οι δυο προηγούμενες νίκες των

Χαλκιάδων, εφόσον δεν κατάφερε να κερδίσει τον

Παραπόταμο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ανα-

γέννησης Κωστούλης είναι αυτός που με τα δυο γκολ που πέτυχε (το νικητήριο στο 90΄) καθήλωσε τον Μέγα Αλέξανδρο στην τελευταία τριάδα. Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε το παιχνίδι και συγκεκριμένα στο 2΄ο Κωστούλης πετυχαίνει το 0-1 (σκορ Α΄ ημιχρόνου). Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 55΄ο Μάκης Βαρσάμης ισοφαρίζει σε 1-1 αναπτερώνοντας τις ελπίδες όλων. Όμως στο 90΄ ο Κωστούλης χτύπησε ξανά πετυχαίνοντας το τελικό 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς ενώ ταυτόχρονα βύθισε στο «πένθος» τους γηπεδούχους. Παραλειπόμενα ─ Ορατός είναι πια ο υποβιβασμός των Χαλκιάδων μετά την αναπάντεχη ήττα και μάλιστα στο 90΄. ─ Η νίκη του Σμόλικα επί


22

Τρίτη 20 Απριλίου

ΝΑΡΘΑΚΙ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 0-3 (0-2)

Προδώθηκε από τα λάθη του τερματοφύλακα

Δ

υο ολέθρια λάθη του τερματοφύλακα Χρ. Φουστάνα οδήγησαν την ομάδα του Ναρθακίου σε ήττα από την πρωταθλήτρια Τερψιθέα. Και οι δυο ομάδες παραταχθήκαν με πολλές ελλείψεις. Το Ναρθάκι θα μπορούσε να είχε αποσπάσει την ισοπαλία εάν δεν έτρωγαν 3 κοροϊδίστικα γκολ σε τρεις μόνο επιθέσεις των φιλοξενούμενων. Το φιλμ του αγώνα 5΄ Ο τερματοφύλακας Καλογιάννης βγαίνει και μαζεύει την μπάλα προ του Κατμέρου που έμπαινε απειλητικός. 15΄ Από ολέθριο σφάλμα του Φουστάνα Χρ. (η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του ) η Τερψιθέα ανοίγει το σκορ (0-1). 17΄ Ο Καραχάλιας χάνει μοναδική ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν κοντά στην εσατία αδυνατεί να πλασάρει εύστοχα (η μπάλα κατέληξε κόρνερ). 25΄ Ο Θεοχάρης της Τερψιθέας δέχεται την κόκκινη κάρτα για εξύβριση των «Θείων». 26΄Δυνατό σουτ του Τσιαλαφούτα περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

27΄ Ο Τριανταφύλλου της Τερψιθέας κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Φουστάνα και 0-2. 50΄ Γίνεται το 0-3 με τον Τζιλάκα (μεγάλη ευθύνη

της άμυνας). 67΄ Σέντρα ακριβείας του Φουστάνα Γιαν. Στην απέναντι πλευρά όπου ο Λελεντζής Στ. , και ενώ ο τερματοφύλακας βρισκόταν

εκτός θέσης, πλασάρει σε κενή εστία, άουτ. 75΄ Συρτή σέντρα του Φουστάνα Γιαν., πλασέ του Δανδή, άουτ. Παραλειπόμενα ─ Παρά τις πολλές απουσίες (με σημαντικότερη του Βαρελά)οι Ναρθακιώτες θα μπορούσαν όσο και αυτό φαίνεται παράξενο να φύγουν τουλάχιστον με τον βαθμό της ισοπαλίας. ─ και αυτό γιατί εκτός του Χρ. Φουστάνα που βρέθηκε σε άσχημη μέρα είχαν να αντιμετωπίσουν και μια αδιάφορη Τερψιθέα που παρατάχθηκε χωρίς τα βασικά της στελέχη. ─ Η σίγουρη παραμονή

της ομάδας του Ναρθακίου έφερε αδιαφορία στις τάξεις της ομάδας και αυτό φάνηκε στα τελευταία 4 παιχνίδια όπου μετρούν 1 ισοπαλία και 3 ήττες. ─ Μάλιστα η αμυντική γραμμή δέχθηκε 12 γκολ ενώ επιθετικά επιτεύχθηκε μόλις 1 τέρμα. ─ Την επόμενη αγωνιστική (Κυριακή πρωί) το Ναρθάκι θα αντιμετωπίσει στο γήπεδο Βασιλί την ομάδα του Ενιπέα. ─ Μαθηματικά οι Ναρθακιώτες επιζητούν έναν μόλις βαθμό για να οριστικοποιήσουν την παραμονή. ─ Βέβαια σε ένα τέτοιο παιχνίδι μετρά και το γόητρο. ─ Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 2 τελευταία χρόνια το Ναρθάκι δεν έχει κερδίσει κανένα φαρσαλινό «ντέρ-

μυ». ─ Σε 7 παιχνίδια (με Αναγέννηση, Υπέρεια, Ενιπέα) μετρά 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. ─ Ο διαιτητής της συνάντησης Κόντης έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στις κόκκινες κάρτες όσον αφορά την εξύβριση των «Θείων». ─ Δεν διστάζει ακόμη και εάν ο αγώνας είναι ήρεμος εάν ακουστεί βωμολοχία από κάποιον ποδοσφαιριστή να τον βγάλει απευθείας με κόκκινη. Η σύνθεση Φουστάνας Χρ., Νάκος Βασίλης, Νάκος Αθ. (690΄Δανδής), Καραχάλιας, Συργκάνης Γιώργος(55΄Λελεντζής Αθ.), Καπετάνος Γιώργος, Χαμορούσος (55΄Σίσκος), Φουστάνας Γιαννης, Τσαλαφούτας Ευαγγ., Λελετζής Στ., Κατμέρος.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Την ερχόμενη Κυριακή κρίνεται ο τίτλος του υπερπρωταθλητή Στο ΕΑΚ Λάρισας και ώρα 4:30 (Κυριακή) θα γίνει ο αγώνας που θα κρίνει τον υπερπρωταθλητή της Β΄ΕΣΚΑΘ. Αντίπαλός μας η ομάδα της Καλαμπάκας η οποία κέρδισε τα Σουφλάρια. Τα οποία Σουφλάρια παραιτήθηκαν από τον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής με τον Γυμναστικό. Για τον αγώνα αυτό η διοίκηση της ομάδας ενδέχεται να ναυλώσει «πούλμαν» για την μεταφορά των φιλάθλων. Πιθανή ώρα αναχώρησης στις 14:30 με 15:00. Επίσης την ίδια μέρα και ώρα 3:00 η ομάδα παμπαίδων του Γυμναστικού στο ίδιο γήπεδο θα αντιμετωπίσει τον Σπάρτακο (οι παμπαίδες επικράτησαν στα πλαίσια της 3ης αγων.

Της Ολυμπίας με 54-48 και οδηγούν την κούρσα του 1ου ομίλου). Νωρίτερα και ώρα 13:30 η ομάδα «μίνι» του Γυμναστικού στο ίδιο γή-

πεδο θα αντιμετωπίσει και αυτήν τον Σπάρτακο. (η ομάδα «μίνι» έχασε από την Ολυμπία με 56-24 για την 3η αγων.)


23

Τρίτη 20 Απριλίου

ΖΑΠΠΕΙΟ - ΥΠΕΡΕΙΑ 1-0 (0-0)

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (ΓΕΝ. 1996-97) ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΑΧΙΛΛΕΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ/ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ (ΝΟ 3)

Στο 90΄ είδε την κόλαση

Σ

ε δυσχερή θέση βρίσκεται η ομάδα της Υπέρειας αφού ηττήθηκε στο Ζάππειο με 1-0 στο 90΄ ακριβώς. Η ήττα αυτή την έφερε στη ζώνη του υποβιβασμού, αφού η Ανθούπολη κέρδισε μετά από ολόκληρους 4 μήνες. Το φιλμ του αγώνα 20΄ Κεφαλιά του Κλιάφα Κ. αναγκάζει τον τερματοφύλακα του Ζαππείου να την διώξει πάνω από την γραμμή του τέρματος. 25΄ Σουτ του Τσιούρη Γ. περνά άουτ. 35΄ Απόκρουση του Αντ. Παπαδόπουλου σε φάουλ του Στάτου. 60΄ Τετ-α-τετ του Σφυριδάκη αποκρούει

ο Παπαδόπουλος Αντ.75΄ Σουτ του Γκατζόγια καταλήγει άουτ. 90΄ Ατομική ενέργεια του Μπουκόρου, τελικό σουτ και 1-0. Παραλειπόμενα ─ Δεν είναι μόνο η ήττα που πόνεσε την Υπέρεια αλλά και ο τραυματισμός του Απ. Παπαδόπουλου που όπως δείχνει είναι σοβαρός.

─ Έτσι στο κρισιμότερο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με την Ομόνοια εκτός του Βασίλη Ευθυμιάδη που δύσκολα θα αγωνισθεί, προστέθηκε και του Τόλη και έτσι ο προπονητής της ομάδας Κλιάφας αποκτά δυνατό πονοκέφαλο για τη συγκρότηση ιδιαίτερα της αμυντικής γραμμής.

─ Εάν μάλιστα Ανθούπολη, Μελισσοχώρι και Κουλούρι που παίζουν με τους πρωτοπόρους χάσουν τότε η Υπέρεια εάν κερδίσει κάνει σημαντικό βήμα για την παραμονή της. ─ Εάν πραγματικά θέλουν να ελπίζουν θα πρέπει να υπερβάλουν εαυτούς για να φύγουν νικητές. Η σύνθεση Παπαδόπουλος Αντ., Παπαδόπουλος Απ. (λτ 68΄Ζαγκλής), Παπαδόπουλος Κ. (15΄Κλιάφας Βάιος), Κλιάφας Γιανν., Κλιάφας Κ. , Τσιούρης Κ., Τσιούρης Γεώργιος, Γκατζόγιας, Κιμουρέλης, Στεργιόπουλος, Τσαγγαρέλης.

3-2

Στα ημιτελικά οι μικροί της Ακαδημίας – Τερμάτισαν πρώτοι και αήττητοι

Για την τελευταία αγωνιστική της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος, οι προπαίδες της Ακαδημίας κέρδισαν τον Προμηθέα/Πλατύκαμπο με 3-2. έτσι τερμάτισαν στην 1η θέση έχοντας το απόλυτο νικών (6Χ3). Τα γκολ σημείωσαν οι : Δημακόπουλος, Ξυνογαλάς και Παλιούρας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου είχαμε : Προμηθέας/Πλατύκαμπος (Νο4) – Νίκαια/Ζάππειο 2-8 Η βαθμολογία (τελική) Ακαδημία/Αχιλλέας 19-4 18 Νίκαια /Ζάππειο 17-9 10 Προμηθέας/Πλατύκαμπος (Νο 3) 12-13 7 Προμηθέας/Πλατύκαμπος (Νο4) 7-28 0

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Σωτήριο – Ομόνοια . ...........................3-1 Μελισσοχώρι – Ενιπέας ......................2-3 Ζάππειο – Υπέρεια . ............................1-0 Κουλούρι – Ραχούλα ..........................2-2 Ανθούπολη – Ν.Περιβόλι ....................5-2 Ναρθάκι – Τερψιθέα ..........................0-3 Αρμένιο – Χειμάδι ..............................1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (23η Αγωνιστική)

Τερψιθέα . ............... 78-24 . ............ 62 Αρμένιο ................... 37-24 . ............ 46

-----------------------------------------Α ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αχιλλέας Φ. – Βουκεφάλας .............. 0-3 Δήμητρα Αγιάς – Οικονόμος ............ 0-3 Δωτιέας Αγιάς - Φιλοκτήτης ........... 1-0 Αργυροπούλι – Βλαχογιάννι ............. 6-1 Πλατύκαμπος – Αναγέννηση Φ. ....... 4-1 Μακρυχώρι – ΑΕΔ Νίκαιας .............. 2-2 Κίσσαβος – Φαλανιακός .................. 1-0 Αμπελωνιακός – Δήμητρα Γιάν/λης .4-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (26η Αγωνιστική)

Οικονόμος ................80-16 . ............ 75

-----------------------------------------Αμπελωνιακός .........44-22 Μακρυχώρι .............53-32 Φιλοκτήτης . ............43-21 ΑΕΔ Νίκαιας ............39-33 Αργυροπούλι ...........49-36 Βουκεφάλας . ..........30-29 Δήμητρα Γιανν. .......42-38 Φαλανιακός ............23-35

. ............ 51 . ............ 48 . ............ 48 . ............ 45 . ............ 44 . ............ 40 . ............ 33 . ............ 32

Βλαχογιάννι . ...........28-43 Κίσσαβος . ...............13-26 Πλατύκαμπος .......... 34-41 Δωτιέας Αγιάς ......... 27-32

. ............ 29 . ............ 29 . ............ 28 . ............ 28

-----------------------------------------Αναγέννηση Φ. ........28-33 . ............ 28

-----------------------------------------Δήμητρα Αγιάς . ......15-50 . ............ 13 Αχιλλέας Φ. .............14-82 . .............. 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 24/4/2010)

Οικονόμος – Αργυροπούλι (2-1) Κίσσαβος – Αχιλλέας Φ. (1-1) Φαλανιακός – Δήμητρα Αγιάς (2-0) Βουκεφάλας – Δωτιέας Αγιάς (1-3) Βλαχογιάννι – Αμπελωνιακός (1-6) ΑΕΔ Νίκαιας - Δήμητρα Γιανν. (2-1) Αναγέννηση Φ. – Μακρυχώρι (0-1) Φιλοκτήτης – ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου (1-0)

Σε παρένθεση τα αποτελέσματα του α΄γύρου

Α1 ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τοξότης – Λαρισαϊκός ........................0-1 Δευκαλίων – Πελασγιώτιδα ................2-1 Βερδικούσια – Χάλκη .........................1-2 Άγιοι Ανάργυροι – Δαμασιακός .........2-3 Όλυμπος Λάρισας – Θύελλα Λάρισας .2-1 Σμόλικας – Αμυγδαλέα .....................1-0 Χαλκιάδες – Παραπόταμος . ..............1-2 Καλοχώρι – Αμπελόκηποι ...................1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (26η Αγωνιστική)

Χάλκη ......................49-22 . ............. 53 Δαμασιακός .............55-34 . ............ 52 Δευκαλίων ...............50-28 . ............ 48

-----------------------------------------Λαρισαϊκός . ............46-29 . ............ 45

-----------------------------------------Αμυγδαλέα ..............38-40 Καλοχώρι ................42-36 Βερδικούσια ............50-48 Όλυμπος Λάρισας ..34-29 Παραπόταμος ......... 39-51

. ............ 38 . ............ 37 . ............ 37 . ............ 36 . ............ 31

Σωτήριο ................... 53-37 Ραχούλα ..................50-33 Ενιπέας ...................40-38 Ζάππειο ...................44-33 Χειμάδι .................... 41-30 Ναρθάκι ..................29-39

Αμπελόκηποι ...........33-44 Σμόλικας . ...............29-33 Τοξότης ...................34-40 Πελασγιώτιδα ........... 31-47

. ............ 31 . ............ 30 . ............ 30 . ............ 29

-----------------------------------------Χαλκιάδες . ..............33-42 . ............ 25 Άγιοι Ανάργυροι ......45-66 . ............ 23 Θύελλα Λάρισας . .....35-46 . ............ 22

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 25/4 , ώρα 11:00)

Πελασγιώτιδα – Άγιοι Ανάργυροι Χαλκιάδες – Τοξότης Παραπόταμος – Δευκαλίων Λάρισαϊκός – Βερδικούσια Δαμασιακός – Καλοχώρι Αμυγδαλέα – Αμπελόκηποι Θύελλα Λάρισας – Σμόλικας Χάλκη – Όλυμπος Λάρισας

. ............ 44 . ............ 43 . ............ 42 . ............ 34 . ............ 33 . ............ 30

Ομόνοια . ................. 34-31 . ............ 27 Μελισσοχώρι ........... 27-44 . ............ 24 Κουλούρι .................28-56 . ............ 22

-----------------------------------------Ανθούπολη .............. 29-41 . ............ 21

-----------------------------------------Υπέρεια ................... 24-43 . ............ 20 Ν.Περιβόλι . .............20-63 . .............. 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 25/4 , ώρα 11:00)

Ενιπέας – Ναρθάκι Χειμάδι – Ανθούπολη Τερψιθέα – Κουλούρι Ν.Περιβόλι – Σωτήριο Ραχούλα – Ζάππειο Υπέρεια – Ομόνοια Αρμένιο – Μελισσοχώρι

Γ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Αχίλλειο – Χαρά ...................................4-0 Ακαδημία Φαρσάλων – Βρυσιά .........0-1 Ζωοδόχος Πηγή – Ίκαρος . .................1-2 Βαμβακού – Κοιλάδα . .......................1-0 Μάνδρα – Σταυρός ............................4-0 Ρεπό : Μυραϊκός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (19η Αγωνιστική)

Βαμβακού ...............42-12 . ............ 48 Βρυσιά . ...................49-13 . ............ 47 Μάνδρα . .................60-22 . ............ 44 Σταυρός ..................30-32 . ............ 24 Ζωοδόχος Πηγή ......21-25 . ............ 22 Μυραϊκός ................32-38 . ............ 22 Ίκαρος ..................... 31-38 . ............ 21 Ακαδημία Φαρσάλων .36-46 ........... 20

Κοιλάδα . ................. 37-37 . ............ 18 Αχίλλειο . ..................26-43 . ............ 12 Χαρά . ...................... 12-61 . ............... 5 Το Αχίλλειο και η Κοιλάδα έχουν -2 βαθμούς από την περσινή περίοδο. Ο Ίκαρος έχει έναν μηδενισμό και -5 βαθμούς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 25/4, ώρα: 17:00)

Κοιλάδα – Ίκαρος Χαρά – Ζωοδόχος Πηγή Βρυσιά – Μυραϊκός Σταυρός – Αχίλλειο Μάνδρα – Ακαδημία Φαρσάλων. Ρεπό : Βαμβακού

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Πύρασος – ΑΟ Καρδίτσας ..................1-2 Μετέωρα – Λαμία . .............................1-0 Λιανοκλάδι – Ελασσόνα .....................4-2 Βελούχι – Καστράκι . ..........................1-0 Σπερτχειάδα – Τύρναβος ...................2-2 Απόλλων Λάρισας – Διμήνι .................1-0 Ιτέα – Πυργετός . ........................ α.α. 0-3 Ρεπό : Μουζάκι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25η Αγωνιστική)

Λαμία ......................29-33 . ............ 32 Μουζάκι .................. 19-24 . ............ 30

-----------------------------------------Καστράκι . ...............25-26 . ............ 27 Βελούχι . ..................21-28 . ............ 27 Διμήνι ......................19-48 . ............ 13

Η Ιτέα αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα Εκκρεμεί η απόφαση για το παιχνίδι του Βελουχίου με το Λιανοκλάδι που διεκόπη στο 45΄και ενώ το σκορ ήταν 0-0.

Τύρναβος ................ 40-13 . ............ 55

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ Καρδίτσας .........40-18 Πυργετός . ............... 36-17 Λιανοκλάδι ..............42-20 Πύρασος ................. 34-24 Ελασσόνα ................33-29 Μετέωρα .................36-22 Σπερχειάδα ............. 31-28 Απόλλων Λάρισας ... 27-28

ΑΟΚαρδίτσας – Πυργετός Λαμία – Πύρασος Ελασσόνα – Ιτέα α.α. 3-0 Καστράκι – Λιανοκλάδι Τύρναβος – Μουζάκι Διμήνιο – Βελούχι Απόλλων Λάρισας – Σπερχειάδα Ρεπό : Μετέωρα

-----------------------------------------. ............ 46 . ............ 45 . ............ 45 . ............ 40 . ............ 38 . ............ 37 . ............ 33 . ............ 32

(Κυριακή 25/4, ώρα 17:00)


24

@ Καλή σας ημέρα φίλοι μου Φαρσαλινές και Φαρσαλινοί. Διαχρονικά, στο βάθος των αιώνων οι έλληνες ήμασταν… κωλόφαρδος λαός. Πάντα στο παρά πέντε γίνονταν κάτι βρε παιδάκι μου και την βγάζαμε καθαρή! Λέτε να γίνει το ίδιο και τώρα που είμαστε για φούντο για τέταρτη φορά στην ιστορία μας; Γιατί το λέω αυτό; Μα γιατί αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για χθες άφιξη του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές στην Ευρώπη, εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από την Ισλανδία... Εξαιτίας των δυσκολιών στο διεθνή εναέριο χώρο και την ακύρωση πτήσεων, η έναρξη των προγραμματισμένων διαβουλεύσεων για μερικές μέρες. Λέτε να κρατήσει ένα χρόνο που λένε κάποιοι επιστήμονες και να μην έρθουν ποτέ; @ Με ελέγχους επιθε-

Τρίτη 20 Απριλίου

ωρητών, ελεγκτών και εισαγγελέων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η κατάσταση στη δημόσια ραδιοτηλεόραση γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο δυσχερής. Ύστερα από μια περίοδο σχετικής νηνεμίας, στελέχη της ΕΡΤ το ένα μετά το άλλο υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους. Την περασμένη Τετάρτη παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή Τηλεόρασης ο κ Δ. Γόντικας...έπειτα από σχεδόν δυόμισι χρόνια. Όπως αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής» ο κ. Γόντικας, οι λόγοι που τον οδήγησαν στην παραίτηση από τη θέση του έχουν να κάνουν τόσο με τη δραστική μείωση των οικονομικών απολαβών του όσο και με το γεγονός ότι οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. «Προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου με αυτά που θεωρεί η

εταιρεία ότι μπορεί να προσφέρει. Αρα είμαι υποχρεωμένος να βρω κάτι άλλο» αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει ότι «τα χρήματα που προσφέρουν πλέον για τη θέση μου είναι κατά 60% λιγότερα απ’ όσα έπαιρνα. Μου πρότειναν, δηλαδή,

τον μισθό που ορίζει ο νόμος Παπακωνσταντίνου, περίπου 5.890 ευρώ μεικτά. Αυτό το ποσόν συγκρινόμενο με το τι ευθύνες έχει το συγκεκριμένο γραφείο με κάνει να μην μπορώ να το αποδεχθώ». Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δήλωση του κ. Γόντικα οι μηνιαίες αμοιβές του ξεπερνούσαν τις 14.000 ευρώ. Εμ… δίκιο έχει. Άμα καλομάθεις τη σύζυγο και τα παιδιά με 14 χιλιάρικα το μήνα, μπορείς μετά να τους ζήσεις με έξι και μάλιστα μικτά; @ Ενας 30χρονος από την Ιαπωνίδα μαχαίρωσε 5 συγγενείς του από τους οποίους οι 2 υπέκυψαν στα τραύματα τους. Ο λόγος είναι τραγικός. Ο 30χρονος το έκανε αυτό επειδή ο πατέρας του... έκοψε τη σύνδεση στο internet. Το νου σας μπαμπάδες! Κι άμα γίνει καμία βλάβη… στείλτε τους σε νετ καφέ να ησυχάσετε! @ Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές του Osama

Bin Laden τις οποίες δε ξέραμε. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι ένας τρομοκράτης και πως είναι ο νο 1 καταζητούμενος των ΗΠΑ. Ποιοι όμως ήξεραν ότι του αρέσει πολύ το… βόλεϊ; Ειναι το αγαπημένο του άθλημα ενώ του αρέσει πολύ να παίζει και ποδόσφαιρο. Τ’ ακούς πρόεδρε; Να τον πάρουμε για σέντερ φορ στον Αχιλλέα! @ Ρε παιδιά να ρωτήσω κάτι; Ο Αλογοσκούφης, καθηγητής οικονομικών στην ΑΣΣΟΕ δήλωνε το 2008 «Θωρακισμένη η Ελληνική οικονομία». Αν κάνετε ένα search στο Google με τη φράση θα δείτε όλα τα έγκυρα έντυπα να το αναπαράγουν. Μέσα σε ένα χρόνο ο Καραμανλής αναγκάστηκε να τον στείλει σπίτι του και μετά από λίγο να ... κάνει τις βαρύγδουπες δηλώσεις για τις οποίες πήγε και ο ίδιος σπίτι του. Άρα λοιπόν έχουμε ένα καθηγητή πανεπιστημίου, αριστούχο ο οποίος δεν μπορεί να προβλέψει την πτώχευση της χώρας του ένα χρόνο πριν συμβεί και μάλιστα δηλώνει και διάφορα φαιδρά περί «θωράκισης». Δε λέει δηλαδή τουλάχιστον «Δεν έχω ιδέα τι πρόκειται να γίνει» ή «κάντε το σταυρό σας» ή «ρωτήστε κανέναν που ξέρει» αλλά το παίζει και ηγέτης και δηλώνει άρες μάρες κουκουνάρες. Να ρωτήσω κάτι; Αυτός ο άνθρωπος τώρα βαθμολογεί τις εργασίες των φοιτητών του; Διδάσκει στο αμφιθέατρο και τι

ακριβώς λέει; Έχει η ΑΣΣΟΕ στο πρόγραμμα σπουδών της μάθημα «Εισαγωγή στην αερολογία-μπουρδολογία»; @ Ήταν ένας τύπος που πίστευε ότι η γυναίκα του τον απατούσε Αποφάσισε λοιπόν ένα βράδυ να την παρακολουθήσει για να το διαπιστώσει με τα μάτια του. Έτσι όταν βγήκε αυτή με το αυτοκίνητο μπήκε αυτός σε ένα ταξί και την ακολούθησε. Σύντομα αντελήφθη ότι η γυναίκα του εργαζόταν σε ένα οίκο ανοχής. Λέει ο τύπος στον ταξιτζή: «Θες να βγάλεις 100 ευρώ;» Ο ταξιτζής αμέσως απαντάει: «Σίγουρα, τι θες να κάνω;» Ο τύπος του απάντησε ότι το μόνο που είχε να κάνει ήταν να μπει στον οίκο ανοχής, να αρπάξει τη γυναίκα του και να την φέρει στο ταξί. Έτσι πάει ο ταξιτζής μέσα και δυο λεπτά αργότερα η πόρτα του οίκου ανοίγει με μια δυνατή κλωτσιά και εμφανίζεται ο ταξιτζής τραβώντας μια γυναίκα που κλωτσάει, ρίχνει μπουνιές και τσακώνεται σε όλη τη διαδρομή μέχρι το ταξί με τον ταξιτζή. Ο ταρίφας ανοίγει την πόρτα, πετάει τη γυναίκα μέσα στο ταξί και λέει στον τύπο: «Κράτα την!» Ο άντρας την κοιτάει και φωνάζει στον ταξιτζή: «Τι έκανες ρε ηλίθιε; Αυτή δεν είναι η γυναίκα μου!» «Το ξέρω», απαντάει ο ταξιτζής, «Αυτή είναι η δικιά μου... Τώρα πάω πίσω για τη δικιά σου...» tabakos@protostypos.gr

fyllo 432  

protostypos fyllo 432

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you