Page 2

2

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΠΤΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Δύο στους τρεις αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές

Λ

ήγουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων (ΕΣΦ), επιτρέπονται οι προσφορές για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες. Η προτελευταία εβδομάδα με σύμμαχο τον καλό καιρό κύλησε καλύτερα από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι Φαρσαλινοί έμποροι σε δηλώσεις τους στον

«Πρώτο Τύπο» δήλωσαν πως η κίνηση στην αγορά των Φαρσάλων κατά τη διάρκεια των Χειμερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου δεν ήταν η αναμενόμενη ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που κάνουν λόγο για πτώση του τζίρου την περίοδο των εκπτώσεων συγκριτικά με τις εκπτώσεις του 2009 αλλά πολύ περισσότερο με εκείνες του 2008, χρησιμοποιώντας την έκφραση κάθε πέρυσι και καλύτερα καθώς η πτώση του τζίρου συγκριτικά στο σύνολο της αγοράς ξεπερνά το 25%

όπως τόνισε και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δημήτρης Γακόπουλος. Ενώ και ο ίδιος όπως και το σύνολο των Εμπόρων αντιδρούν σε επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ και στην επιβολή νέων έμ-

μεσων φόρων. Ο κ. Γακόπουλος υιοθετώντας την ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) επισημαίνει: «Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ,

τσιγάρα και καύσιμα) είναι ένα μέτρο που θα έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριο, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, κατά την οποία καταγράφονται μηδενικοί ή και αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ» ενώ συνέχισε με μία αποκάλυψη που καταδεικνύει την κακή κατάσταση στην αγορά : «Δύο στους τρείς Φαρσαλινούς εμπόρους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές», τονίζει. Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ότι οι Φαρ-

σαλινοί θα πρέπει να στηρίζουν την Φαρσαλινή αγορά καθώς οι Φαρσαλινοί επαγγελματίες μπορούν να παρέχουν τα πάντα στο καταναλωτικό κοινό σε ικανοποιητικές τιμές και άριστη ποιότητα. Εν τω μεταξύ στις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων από της αρχές του Μαρτίου θα κάνουν την εμφάνισή τους ανοιξιάτικα ενδύματα και υποδήματα, ενώ οι έμποροι περιμένουν πλέον και την πασχαλινή περίοδο, όπου πάντα η αγορά παρουσιάζει κίνηση.

Êυριακή της Ορθοδοξίας στα Öάρσαλα Τα Φάρσαλα τίμησαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας στους Ιερούς Ναούς της Πόλης. Στο θείο κήρυγμα οι Ιερείς αναφέρθηκαν στην ημέρα αυτή τονίζοντας «Με την ονομασία Κυριακή της Ορθοδοξίας φέρεται από τους χρόνους της εικονομαχίας στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και που πρωτοκαθιερώθηκε από τα μέσα του 9ου αιώνα. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί ιδιαίτερη χριστιανική

θριαμβική εορτή, σε ανάμνηση της οριστικής αναστήλωσης των ιερών και σεπτών εικόνων στη Βασιλεύουσα από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (το 842) όπου και έπαψε από το γεγονός αυτό ο μακροχρόνιος σάλος που είχε δημιουργηθεί εκ του ζητήματος των εικόνων. Στη Κωνσταντινούπολη, η αναστήλωση των εικόνων, εορτάσθηκε το έτος εκείνο με λαμπρό πανηγυρισμό και λιτανεία με μεγάλη πομπή όπου και ανα-

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

θεματίστηκαν οι εικονομάχοι, συλλήβδην οι αιρετικοί και όλοι οι αναθεματηστέντες από τις Οικουμενικές Συνόδους. Στο τέλος μνημονεύθηκαν και όλοι οι «αθλητές» της ευσέβειας και της ορθόδοξης πίστης. Έτσι σε ανάμνηση εκείνου του θριάμβου της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο επαναλαμβάνονταν στη Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η τελετή αυτή .Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανά-

μνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθωρίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και

λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο».

fyllo 424  

protostypos fylllo424