Page 14

14

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ… ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Μ. ΙΦΟΥ

Επιδικάστηκαν 15.000 ευρώ για εξύβριση στον Χ. Παπαδόπουλο

Τ

ην επιδίκαση ποσού 15.000 ευρώ στον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων και νυν ανεξάρτητο σύμβουλο κ. Χρήστο Παπαδόπουλο για ηθική βλάβη αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, κατόπιν σχετικής αγωγής της δημάρχου Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου. Η κ. Ίφου ζητούσε αποζημίωση 1

εκατομμυρίου ευρώ με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2007 για το θέμα της μελέτης της κεντρικής πλατείας των Φαρσάλων. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει έντονος διάλογος μεταξύ των αντιδίκων ο οποίος τελικά κατέληξε στα δικαστήρια. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρχε εξυβριστική συμπεριφορά σε

βάρος της δημάρχου αλλά όχι ότι ο κ. Παπαδόπουλος προέβη σε συκοφαντική δυσφήμιση κατά της κ. Ίφου. Σημειώνεται τέλος πως εκκρεμεί το ποινικό μέρος της υπόθεσης ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθαρογραφεί η απόφαση, να κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές και να ασκηθεί έφεση από τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο.

Ο εμπορικός σύλλογος στηρίζει τους ανέργους Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων μετά από έγγραφο που έλαβε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και στην προσπάθεια του να στηρίξει τους ανέργους της Επαρχίας Φαρσάλων καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην

δράση της ΕΣΕΕ: «Τ ο 2010 Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η συμμετοχή των μελών είναι εθελοντική και σας προτείνουμε για την πρωτοβουλία αυτή τα εξής: από 1/3/2010 και καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους οι άνεργοι με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και της ταυτότητας θα μπορούν να αγοράζουν με ειδική έκπτωση από τις Επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις λάβουν μέρος θα παραλάβουν μια ειδική αφίσα η οποία θα βρίσκεται στις προθήκες των κα-

ταστημάτων με το σύνθημα «Συμμετέχω». Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων στα τηλέφωνα : 24910 26511,24910 26512.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Νέο φράγμα στην Υπέρεια

Μ

ε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις για τα παρακάτω έργα του Μέτρου 125Α1 του Άξονα 1 του «Π.Α.Α. 2007-

2013» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 15.464.751,08 ευρώ. Μεταξύ αυτών θα υλοποιηθεί η κατασκευή έργου τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος στην Υπέρειας Φαρσάλων με τη δημόσια δαπάνη ύψους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2.362.345,47 ευρώ. Επίσης θα χρηματοδοτηθούν τα εξής έργα: - Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση τμημάτων αρδευτικών δικτύων ζωνών Α’ και Β΄ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 5.559.199,48 ευρώ Λάρισα 17-2-2010 Αρ. Πρωτ. 2445

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σταθακοπούλου ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410 - 251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Λαρισαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 159.398,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει τις κατηγορίες: α) Οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 116.806,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β)Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με προϋπολογισμό 17.142,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ίωνος Δραγούμη 1, μέχρι τις 4-3-2010 ημέρα Πέμπτη, με καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων του ποσού των Δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο (2413)500285 ή (2410)259289, FAX επικοινωνίας (2410)251339, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ειρήνη Σταθακοπούλου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-3-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: • στην κατηγορία Οικοδομικών τάξεις Α2 ή 1η (για εργοληπτικές επιχειρήσεις με οιαδήποτε έδρα) ή 2η (μόνο για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού) και • στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η ανεξαρτήτως Νομού β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.668,96 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Λαρισαίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

- Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης

1.192.000 ευρώ - Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (2ου υποέργου).

Μέχρι την Παρασκευή τα προγράμματα του ΛΑΕΚ Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΛΑΕΚ που αφορούν ασφαλισμένους υπαλλήλους ΙΚΑ. Σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει τα εξής: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων κάνει γνωστό ότι δέχεται αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 τα οποία αφορούν υπαλλήλους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ –ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΦM ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 26 Φεβρουαρίου στα τηλέφωνα:2491026511, 2491028028.

Ύψος δημόσιας δαπάνης 33.500,88 ευρώ - Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού- Β’Φάση (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 947.400 ευρώ - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.062.978,27 ευρώ - Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης Ν.Ηρακλείου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.345.500 ευρώ - Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 611.000 ευρώ - Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (2ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 93.248,40 ευρώ - Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (2ου υποέργου). - Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (3ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 28.179,20 ευρώ - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου Ν. Φθιώτιδας (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 700.209,38 ευρώ.

fyllo 424  
fyllo 424  

protostypos fylllo424