Page 1

Επιδικάστηκαν 15.000 ευρώ για εξύβριση στον Χ. Παπαδόπουλο

σελ. 14 Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 424 ÔéìÞ: 0,60 €

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ… ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Οι «μνηστήρες» του νέου υπέρ - δήμου! Μ ε τους ενδιαφερόμενους για τον δημαρχιακό θώκο του νέου υπέρδήμου της επαρχίας Φαρσάλων να ξεπερνούν τη μία… ντουζίνα, το ενδιαφέρον για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Φθινοπώρου αποκτά πρόωρα έντονο ενδιαφέρον. Ενόψει μάλιστα και των τελικών αποφάσεων της κυβέρνησης για τον «Καλλικράτη» πιθανόν μετά το Πάσχα, αναμένεται να ξεκινήσει για πολλούς η μακρά προεκλογική περίοδος η οποία θα ξεπεράσει τους έξι μήνες σε διάρκεια! σελ. 12-13

Δύο στους τρεις φαρσαλινούς εμπόρους αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές

σελ. 2

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΞΑΡΧΟΥ

«Η μάχη απέναντι στην κοινωνική υποκρισία…» σελ. 6 Εγκράτεια στην τοματοκαλλιέργεια για να συγκρατηθεί η τιμή

σελ. 6

Επεισοδιακή η συνεδρίαση στον Πολυδάμαντα

σελ. 8


2

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΠΤΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Δύο στους τρεις αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές

Λ

ήγουν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων (ΕΣΦ), επιτρέπονται οι προσφορές για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες. Η προτελευταία εβδομάδα με σύμμαχο τον καλό καιρό κύλησε καλύτερα από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι Φαρσαλινοί έμποροι σε δηλώσεις τους στον

«Πρώτο Τύπο» δήλωσαν πως η κίνηση στην αγορά των Φαρσάλων κατά τη διάρκεια των Χειμερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν στις 15 Ιανουαρίου δεν ήταν η αναμενόμενη ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που κάνουν λόγο για πτώση του τζίρου την περίοδο των εκπτώσεων συγκριτικά με τις εκπτώσεις του 2009 αλλά πολύ περισσότερο με εκείνες του 2008, χρησιμοποιώντας την έκφραση κάθε πέρυσι και καλύτερα καθώς η πτώση του τζίρου συγκριτικά στο σύνολο της αγοράς ξεπερνά το 25%

όπως τόνισε και ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Δημήτρης Γακόπουλος. Ενώ και ο ίδιος όπως και το σύνολο των Εμπόρων αντιδρούν σε επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ και στην επιβολή νέων έμ-

μεσων φόρων. Ο κ. Γακόπουλος υιοθετώντας την ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) επισημαίνει: «Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ,

τσιγάρα και καύσιμα) είναι ένα μέτρο που θα έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις για το εμπόριο, ιδιαίτερα σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, κατά την οποία καταγράφονται μηδενικοί ή και αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ» ενώ συνέχισε με μία αποκάλυψη που καταδεικνύει την κακή κατάσταση στην αγορά : «Δύο στους τρείς Φαρσαλινούς εμπόρους αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές», τονίζει. Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ότι οι Φαρ-

σαλινοί θα πρέπει να στηρίζουν την Φαρσαλινή αγορά καθώς οι Φαρσαλινοί επαγγελματίες μπορούν να παρέχουν τα πάντα στο καταναλωτικό κοινό σε ικανοποιητικές τιμές και άριστη ποιότητα. Εν τω μεταξύ στις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων από της αρχές του Μαρτίου θα κάνουν την εμφάνισή τους ανοιξιάτικα ενδύματα και υποδήματα, ενώ οι έμποροι περιμένουν πλέον και την πασχαλινή περίοδο, όπου πάντα η αγορά παρουσιάζει κίνηση.

Êυριακή της Ορθοδοξίας στα Öάρσαλα Τα Φάρσαλα τίμησαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας στους Ιερούς Ναούς της Πόλης. Στο θείο κήρυγμα οι Ιερείς αναφέρθηκαν στην ημέρα αυτή τονίζοντας «Με την ονομασία Κυριακή της Ορθοδοξίας φέρεται από τους χρόνους της εικονομαχίας στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και που πρωτοκαθιερώθηκε από τα μέσα του 9ου αιώνα. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί ιδιαίτερη χριστιανική

θριαμβική εορτή, σε ανάμνηση της οριστικής αναστήλωσης των ιερών και σεπτών εικόνων στη Βασιλεύουσα από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (το 842) όπου και έπαψε από το γεγονός αυτό ο μακροχρόνιος σάλος που είχε δημιουργηθεί εκ του ζητήματος των εικόνων. Στη Κωνσταντινούπολη, η αναστήλωση των εικόνων, εορτάσθηκε το έτος εκείνο με λαμπρό πανηγυρισμό και λιτανεία με μεγάλη πομπή όπου και ανα-

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

θεματίστηκαν οι εικονομάχοι, συλλήβδην οι αιρετικοί και όλοι οι αναθεματηστέντες από τις Οικουμενικές Συνόδους. Στο τέλος μνημονεύθηκαν και όλοι οι «αθλητές» της ευσέβειας και της ορθόδοξης πίστης. Έτσι σε ανάμνηση εκείνου του θριάμβου της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο επαναλαμβάνονταν στη Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η τελετή αυτή .Από τότε εορτάζουμε κάθε χρόνο την ανά-

μνηση αυτού του γεγονότος γιατί καθωρίσθηκε οριστικά ότι δεν λατρεύουμε τις Εικόνες, αλλά τιμούμε και δοξάζουμε όλους τους Αγίους που εικονίζουν και

λατρεύουμε μόνο τον εν Τριάδι Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κανένα άλλο είτε Άγιο είτε Άγγελο».


3

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Στο νομάρχη οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ

Τ

ο νομάρχη Λάρισας Λουκά Κατσαρό επισκέφτηκε η Διοίκηση του Σωματείου Ιδιοκτητών ταξί ν. Λάρισας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας του κλάδου με βασικό αίτημα την αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Σε υπόμνημα που επέδωσαν οι εκπρόσωποι του κλάδου των ταξί, επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι τα προωθούμενα φορολογικά μέτρα θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στον κλάδο και καταθέτουν προτάσεις ώστε και φορολογική δικαιοσύνη να υπάρξει, αλλά και το Κράτος να προσποριστεί τα έσοδα που πρέπει να αποκτήσει. Από την πλευρά του ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός τόνισε ότι η συμπαράσταση και η συνεργασία της Νομαρχίας για το σύνολο των προβλημάτων του κλάδου είναι δεδομένη. Σημείωσε δε ότι θα γίνει σχετική παρέμβαση στα συναρμόδια Υπουργεία επί τη βάσει του Υπομνήματος της απεργίας. «Υπάρχουν δυσκολίες για όλους», είπε σχετικά ο κ. Κατσαρός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το Κράτος δεν πρέπει να κάνει το λάθος μιας στείρας φοροεισπρακτικής πολιτικής, αλλά να επιδιώξει την ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς για την άντληση μόνιμων και διαρκών πόρων...». Από την πλευρά τους οι Φαρσαλινοί εκπρόσωποι του κλάδου βρήκαν θετική τη στάση του Νομάρχη απέναντι στα αιτήματα του Σωματείου του Νομού ενώ παράλληλα για άλλη μία φορά εξέφρασαν το

καθημερινά σε απεργία ενώ εντός τους μήνα θα επιδιώξουν να έχουν μία

παράπονό τους για τη μη μετακίνηση της πιάτσας πίσω στην κεντρική πλατεία. Έσπευσαν να δηλώσουν πως τόσο τα επικείμενα φορολογικά μέτρα σε συνδυασμό με τη μη μετακίνησή τους θα οδηγήσουν

σε αφανισμό του κλάδου. Ήδη σημειώνεται μείωση έως και 30% του τζίρου τους σε σχέση με το 2008. Ευελπιστούν πως η επιστροφή στην αρχική τους πιάτσα θα συμβάλει στην αύξηση του τζίρου τους,

καθώς όπως τόνισαν από τι στιγμή που μεταφέρθηκαν στην οδό Καναδά για αυτούς είναι σαν να είναι

συνάντηση για το θέμα με τη Δήμαρχο κ. Μαρία Ίφου.


4

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Εύσημα

Συνέλευση Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή ο Σύλλογος Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων. Από τα 700 μέλη προσήλθαν στη συνέλευση μόλις 30. Στη συζήτηση που ακολούθησε ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Μάκης συζήτησε με τους παρευρισκομένους θέματα που αφορούν το σύλλογο και ζήτησε όσο το δυνατό περισσότερο ενεργοί συμμετοχή από τα μέλη. Σύντομα στο σύλλογο ξεκινούν οι διεργασίες για την εκλογή νέου ΔΣ.

Νέα εύσημα απέσπασε ο Δήμος Φαρσάλων από την εταιρεία ανακύκλωσης για τη συμμετοχή των Δημοτών του στο πρόγραμμα των «Μπλε Κάδων». Πρωτοπόροι λοιπόν οι Φαρσαλινοί στην ανακύκλωση εύγε μας.

[Αλήθειες] Παρανόηση Στην παραπολιτική συμβαίνουν και οι παρανοήσεις. Και τούτο έγινε στο σχόλιο που γράφαμε την περασμένη εβδομάδα για τα όσα ελέχθησαν στην επίσκεψη του υφυπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη στην πόλη μας. Η φράση «δεν υπάρχει φράγκο» δεν αφορούσε στο θέμα της ανακαίνισης του δημοτικού μεγάρου αλλά στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει τα Φάρσαλα με τη Λάρισα. Και βέβαια αυτό είναι ακόμη χειρότερο γιατί με το δημαρχείο πάει κι έρχεται. Με το οδικό δίκτυο όμως δεν παίζουμε υφυπουργέ μου. Τουλάχιστον ας του αναγνωρίσουμε το ελαφρυντικό της ειλικρίνειας!

Èέμα Η επίσκεψη του κ. Σαχινίδη στην πόλη μας όμως έβγαλε και ένα ακόμη… δυσάρεστο θέμα! Όπως είπαν από την πρωινή εκπομπή τους στο «mega» οι γνωστοί δημοσιογράφοι κ.κ. Οικονομέας και Καμπουράκης, κατά το γεύμα που παρέθεσε και πλήρωσε ο κ. Σαχινίδης στον «Μανδραγόρα», δεν του δόθηκε απόδειξη! Παρατραβηγμένο μου

ακούστηκε αλλά για να το λένε αυτοί και μάλιστα δημόσια, κάτι παραπάνω θα έμαθαν…

καλά έκανε δηλαδή γιατί όταν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τα αυτοδιοικητικά πρέπει εσύ πρώτους απ’ όλους να γνωρίζεις εκ των έσω πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις.

Σίγουρος Βέβαιος για την υποψηφιότητά του εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος. Ο Φαρσαλινός δικηγόρος βρίσκεται στην αναμονή για τις τελικές αποφάσεις του «Καλλικράτη» αλλά και για τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, αφού παράλληλα θα επιδιώξει να λάβει και την κομματική στήριξη. Σε κάθε περίπτωση όμως διαμηνύει ότι θα… δοκιμάσει την τύχη του. Και γιατί να μην το κάνει; Αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που του δίνουν αρκετή… τύχη να πετύχει το στόχο του.

Στην Αθήνα Ένα ακόμη στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο – στα πρόθυρα της αποστρατείας – ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κώστας Δαμιανός θέλει να είναι υποψήφιος δήμαρχος Φαρσάλων, είναι το γεγονός ότι φρόντισε να παρακολουθήσει δια ζώσης τις εργασίες του προσφάτου συνεδρίου της ΕΝΑΕ για τον «Καλλικράτη». Και

Αισιοδοξία «Στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινάμε μαζί με την κοινωνία την αναγεννητική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας» τονίζει σε δήλωσή του ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βουλευτής Λαρίσης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσαν στις 29 Νοεμβρίου του 2009, οι 800.000 συμπολίτες μας, που περιμένοντας ώρες στις ουρές, μίλησαν, βροντοφώναξαν. Ζήτησαν μια νέα αρχή, μια δημιουργική και ανοιχτή επανεκκίνηση. Το 8ο Τακτικό Συνέδριο δίνει μια μοναδική δυνατότητα, ώστε να κάνουμε πράξη αυτή τη νέα δυναμική αρχή. Μια επανεκκίνηση που θα σηματοδοτήσει την πορεία προς τα εμπρός, θα βάλει στην άκρη μεμψιμοιρίες και θα διασφαλίσει την ενότητα και την προοπτική εξουσίας. Από όλους εσάς, τους ενεργούς πολίτες, προσμένουμε να δώσετε νέα ορμή στην παράταξη. Να φέρετε φρέσκο οξυγόνο στις οργανώσεις μας». Αρκετά αισιόδοξος ο Μάξιμος που στις προεδρικές εκλογές είχε στηρίξει ανοιχτά τον Αντώνη Σα-

Δενδροφύτευση από τους «Ενεργούς Πολίτες» Αρκετοί Φαρσαλινοί όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου «Ενεργοί Πολίτες» και μετέβησαν για δενδροφύτευση το πρωί της περασμένης Κυριακής, στην δυτική πλευρά του βουνού των Φαρσάλων, κοντά στην περιοχή Κτράνα. Από το «Σύλλογο Ενεργοί Πολίτες» ανακοινώθηκε ότι η κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια των δένδρων έγινε από πόρους των μελών του συλλόγου, ενώ συνέφεραν οικονομικά πολλοί δημότες αλλά και από τη δωρεά που είχε κάνει για την αγορά δένδρων ο κ. Δημήτρης Καραμανώλης.Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος κάθε δένδρου είναι 1,5 έως 2 ευρώ. Ο πρόεδρος τους Συλλόγου κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος και το ΔΣ των Ενεργών Πολιτών ευχαριστούν όλους τους Φαρσαλινούς που συμβάλουν στις δράσεις που υλοποιεί ο σύλλογος δενδροφύτευση, ποδηλατικοί γύροι, περίπατοι κ.α ενώ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί και νέα δράση από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών.


5

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Ìπασκέτα

Διακίνηση χωρίς πρόβλημα

Πριν 3 μήνες μέσα από τη στήλη είχαμε επισημάνει τη κατεστραμμένη μπασκέτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Αγροκηπίου απέναντι από το Διοικητήριο της Νομαρχίας. Τότε είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις πως θα αντικατασταθεί άμεσα τρεις μήνες μετά όπως μπορείτε να διακρίνεται τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε στην Φαρσαλινή αγορά όσο αναφορά τη διακίνηση υγρών καυσίμων. Πρόβλημα με την επιστροφή του ΦΠΑ του πετρελαίου θέρμανσης όμως στους πρατηριούχους υπάρχει οι οποίοι όπως υποστηρίζουν αν δεν λυθεί σύντομα θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις που θα τους υποδείξει το συνδικαλιστικό τους όργανο.

[Ψέµµατα] μαρά. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τους «ντορικούς» που ακόμη δεν έχουν χωνέψει την ήττα. Κι έτσι φουντώνουν τα σενάρια για νέο κόμμα υπό τη Ντόρα…

Νέο και υπερκομματικό Πληθαίνουν οι φωνές στην τοπική κοινωνία για την δημιουργία ενός νέου υπερκομματικού συνδυασμού για το νέο ενιαίο Δήμο Φαρσάλων με πρόσωπα νέα άφθαρτα αλλά και με πρόσωπα που να συνδυάζουν την γνώση και την εμπειρία. Ήδη μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σοβαρές διεργασίες σε εξέλιξη.

Δημαρχιακής Επιτροπής άφησε η αντιπολίτευση του Δήμου Πολυδάμαντα τόσο για τα θέματα της ΔΕΥΑΠ όσο και για τους οχετούς όμβριων υδάτων σε 10 Δημοτικά Διαμερίσματα. Από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή σχολίασε πως δεν τίθεται θέμα και πως απαντήσεις για όλα θα δοθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισκέψεις

Αιχμές

Στα υπουργεία Εσωτερικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας καθώς και στο εικαστικό επιμελητήριο βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου για μία σειρά επαφών που αφορούν το Δήμο. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων θα γίνουν σύντομα γνωστά.

Αιχμές για κακοδιαχείριση και μη εκτελεσθέντα έργα της

Πρόκληση

Ευχαριστήριο Ο Σύλλογος Γυναικών Υπέρειας η «Θέτιδα» ευχαριστεί όλους τους εμπόρους των Φαρσάλων για την παραχώρηση δώρων στην ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου. Για το ΔΣ Η Πρόεδρος Παντοπούλου Γεωργία

Πολύ σωστή η σκέψη του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Στέλιου Ροντούλη αλλά και η ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Εσωτερικών για το θέμα της διπλομισθίας των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση. «Επειδή οι διπλοί μισθοί που εισπράττουν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν πρόκληση, ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής λιτότητας και οικονομικής κρίσης σαν αυτή που διανύουμε, ερωτάται ο κ. Υπουργός: Θεωρεί η Κυβέρνηση σωστή τη λήψη του μισθού της οργανικής θέσης και των εξόδων παράστασης από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και ΤΕΛ

Μέχρι τις 16 Μαρτίου κατατίθενται τα μηχανογραφικά στο ΕΠΑΛ Από το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι απόφοιτοι και οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ομάδας Α’ ), και οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ, (ημερησίων, εσπερινών) ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά από 3 Μαρτίου μέχρι και 16 Μαρτίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: Οι μαθητές υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας όπου λειτουργεί το λύκειό τους. Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών υποβάλλουν το μηχα-

νογραφικό τους δελτίο στην ανωτέρω επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους. Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην Επιτροπή επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους, αν είναι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή ΤΕΛ. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ομάδα Α) υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΠΑΛ ότι φοιτούν στην τελευταία τάξη. Μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια Επιτροπή οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι Β’ κύκλου ΤΕΕ (ημερησίων, εσπερινών), με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν μαζί με το μηχανογραφικό τους δελτίο και σχετική αίτηση συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη γνωμάτευση. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των ενδιαφερομένων

στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου στην παραπάνω προθεσμία και επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία αυτή. Όποιος δεν υποβάλλει μηχανογραφικό δελτίο αποκλείεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τονίζεται τέλος ότι για την υποβοήθηση και ενημέρωση των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.ypepth. gr/exams έχουν αναρτηθεί δύο υποδείγματα του μηχανογραφικού δελτίου (ένα για τους αποφοίτους ΤΕΕ και ένα για ΕΠΑΛ-ομάδας Α) προκειμένου να τα μελετήσουν έγκαιρα και να τα χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια επιτροπή. Τα σχετικά υποδείγματα μπορεί να αναζητηθούν και από τα ΕΠΑ.Λ. Οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γιατί μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά διόρθωση ή αλλαγή.

Εάν όχι, προτίθεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει στην απαραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι ώστε οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αμείβονται μόνο από μία πηγή και όχι από δύο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα;» Έλα μου ντε…


6

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Α. ΕΞΑΡΧΟΥ «ΟΙ ΕΞΟΔΙΤΕΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ»

«Η μάχη απέναντι στην κοινωνική υποκρισία…»

Σ

ε ένα κατάμεστο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ το βιβλίο της φαρσαλινής ιατρού - συγγραφέα Αγγελικής Εξάρχου «οι Εξοδίτες το αδιέξοδο μίας εξόδου». Ο πολιτειολόγος κ. Κώστας Ζουράρις μιλώντας για τη συγγραφέα του βιβλίου σημείωσε μεταξύ άλλων πως «ενώ είναι ιατρός η κ. Εξάρχου έχει γράψει σειρά δοκιμίων και μικρών με-

λετών οι οποίες έχουν μία εξαιρετική ευστοχία στη σύλληψη του κοινωνικού φαινομένου και των φαινομένων της καθημερινής ζωής και της ψυχικής μας σχέσης με τους άλλους. Είναι πολύ ευχάριστο ότι άνθρωποι που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με αυτή τη θεωρητική και κοινωνική σκέψη μπορούν και είναι τόσο εύστοχοι και τόσο εκφραστικοί στη σαφήνεια και στη συνάντηση με το κοινωνικό γεγονός». Από την πλευρά του ο καθηγητής κοινωνιολογίας

κ. Ζήσης Παπαδημητρίου υπογράμμισε πως «πρόκειται για ένα βιβλίο με ιδιαίτερη σημασία γιατί προσεγγίζει με κριτικό τρόπο την καθημερινότητά μας και αποκαλύπτει την κοινωνική υποκρισία αλλά και τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν ανθρώπους οι οποίοι ζουν σ’ αυτή την κοινωνία, θέλουν να τη δουν να διαφοροποιείται. Διαβάζοντας το βιβλίο είπα πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι ανθίστανται. Η συγγραφέας βέβαια τους λέει εξοδίτες αλλά

εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να μείνουμε μέσα στην κοινωνία και να συνεχίσουμε αυτή την κριτική γιατί δεν βλέπω άλλη διέξοδο για μία χώρα την οποία λατρεύουμε, από την άλλη μεριά όμως κάνουμε το παν για να την υπονομεύσουμε. Η συμμετοχή μου εδώ είναι μία μικρή προσφορά για τη σωτηρία αυτής της χώρας». Την εκδήλωση την οποία διοργάνωσαν ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου Λαρισαίων, το βιβλιοπωλείο «Γνώση», ο Σύλλο-

γος Ηπειρωτών επαρχίας Φαρσάλων και ο εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη, παρουσίασε ο αρχισυντάκτης του «Η.Κ.» κ. Ιωάννης Σιούλας. Στην παρουσίαση παρέστη

ο αντινομάρχης κ. Αντώνης Δραμαλιώτης, ο εκδότης του «Π.Τ.» κ. Νίκος Τσιανάκας και πλήθος κόσμου, μεταξύ αυτών και πολλοί Φαρσαλινοί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ευχαριστώ θερμά όλους όσους παρευρέθησαν την παρουσίαση του βιβλίου μου «Οι Εξοδίτες», που πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου. Νοιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση για την τιμή που μου έγινε Αγγελική Εξάρχου Καρδιολόγος


7

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Ξεκίνησαν οι Χαιρετισμοί

Μ

ε θεία κατάνυξη παρακολούθησαν οι πιστοί της επαρχίας Φαρσάλων την προηγούμενη Παρασκευή την ακολουθία των χαιρετισμών και τον Ακάθιστο Ύμνο στους Ιερούς Ναούς της Επαρχίας μας. Στον Ιερό μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής όπου παρευρεθήκαμε είδαμε πλήθος κόσμου να εισέρχεται στον Ιερό Ναό με ελπίδα προς τη Μεγαλόχαρη να τους βοηθήσει . Ο Ακάθιστος ‘Ύμνος έχει 24 «οίκους» και ως ακροστιχίδα καθένα από τα γράμματα του Αλφαβήτου. Το αρχικό «προοίμιο», που είναι «το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει» εξυμνεί τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου,και αντικαταστάθηκε το 626 μ.Χ. από το « Τη Υπερμάχω Στρατηγώ...» σαν ευχαριστία για τη σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως από την πολιορκία των Αβάρων. Όπως είναι γνωστό, ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν σε εκστρατεία εναντίον των Περσών για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων και ιδιαίτερα του Τιμίου Σταυρού,οι Άβαροι πολιόρκησαν την βασιλεύουσα από ξηρά και θάλασσα. Οι λιγοστοί μαχητές στήριξαν τις ελπίδες τους στην «Υπέρμαχο Στρατηγό» τη Θεοτόκο. Ξαφνικός ανεμοστρόβιλος

καταστρέφει τα πλοία των Αβάρων τη νύκτα στις 7 Αυγούστου του 626μΧ., με αποτέλεσμα να λύσουν την πολιορκία και να φύγουν. Η βασιλεύουσα σώθηκε. Ο λαός πανηγυρίζοντας για τη σωτηρία, την οποία απέδωσε στην προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου, μαζεύτηκε στον ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και ακάθιστος έψαλλε αυτό τον ύμνο και μαζί με «τα νικητήρια ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια». Από τότε ο λαός του Θεού καταφεύγει στη Θεοτόκο για να ζητήσει βοήθεια και προστασία, είτε για να την ευχαριστήσει. Ο Ακάθιστος ‘Υμνος καθιε-

ρώθηκε να ψάλλεται στην Εκκλησία κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, ανά έξι «οίκους» τις τέσσερις πρώτες Παρασκευές και ολόκληρος την Πέμπτη Παρασκευή. Ο Αρχιερατικός Επίτροπός πατήρ Θεοχάρης Θεοχάρης μας δήλωσε για τον Ακάθιστο Ύμνο: «Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός που πηγάζουν και εμπνέονται από το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η Ακολουθία, από την εκφραστικότητα και τον πλούτο

Απεργούν αύριο οι εκπαιδευτικοί Σε απεργία καλεί αύριο όλους τους εκπαιδευτικούς η γραμματεία Φαρσάλων του ΠΑΜΕΝ ζητώντας τους «να κλιμακώσουμε την πάλη μας. Να πάρουμε την υπόθεση της επιτυχίας της οργάνωσης του αγώνα στα χέρια μας. Πρόκειται για καρμανιόλα! Πρέπει να απαντήσουμε τώρα. Τώρα να σπάσουμε την καταιγίδα των μέτρων, να μη συμμορφωθούμε στα κελεύσματα της κυβέρνησης». Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωσή οι εκπαιδευτικοί λένε «όχι: στη μείωση των μισθών, στη μείωση του ύψους των συντάξεων μέχρι 50%. Στην αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Στην επίθεση στο δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία. Στη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Στο σχέδιο «Καλλικράτης», στο νέο πλαίσιο για τη «δια βίου μάθηση». Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι το σύμφωνο του κεφαλαίου για μεγαλύτερη

κερδοφορία και πιο βαθιά εκμετάλλευση». Και προσθέτουν πως «ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός, η εργατική αριστοκρατία, είναι μέρος του προβλήματος. Είναι όπλο της κυβέρνησης, του ΣΕΒ, της ΕΕ στον πόλεμο που μας κήρυξαν. Δε μπορεί κανείς εργαζόμενος να παραπλανηθεί από την τακτική των πλειοψηφιών σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΟΛΜΕ-ΔΟΕΟΙΕΛΕ. Έχουν βάλει πλάτη στην επέλαση της αντιλαϊκής επίθεσης. Είναι οι εργολάβοι του κοινωνικού διαλόγου, των διαβουλεύσεων. Διασπούν το ενιαίο μέτωπο των εργαζομένων, κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους και υπονομεύουν τον αγώνα. Ευθύνες έχουν και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού στην εκπαίδευση που υποτάσσονται στη γραμμή του εργοδοτικού-συναινετικού συνδικαλισμού, κινούνται στην αντι - ΠΑΜΕ γραμμή γιατί θέλουν να «παντρέψουν» και τις λαϊκές ανάγκες και την καπιταλιστική κερδοφορία

Βράζουμε στο ίδιο καζάνι! Στην ενιαία επίθεσή τους απαντάμε ΌΛΟΙ οι εργαζόμενοι μαζί, με ενιαία και συντονισμένη αντεπίθεση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι της πόλης και του χωριού. Δε δίνουμε δεκάρα για τη σωτηρία των τραπεζιτών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων!» Οι εκπαιδευτικοί ζητούν: Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. 1900 ευρώ πρώτος μισθός σε Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Δημόσια κοινωνική καθολική ασφάλιση για όλους. Άμεση μείωση τιμών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης (κατάργηση ΦΠΑ). Άμεση αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου στο 45%. Αφορολόγητο όριο στο ύψος των 40000 για μια οικογένεια. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ενιαία παιδεία για όλους. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης».

των κειμένων, από το μελωδικό ένδυμα των λόγων. Αγάπη και σεβασμός που εκδηλώνονται με την ευλαβή παρουσία και ενεργό συμμετοχή στην Ακολουθία των «πιστώς προσκυνούντων και δοξαζόντων» Χριστιανών, τα απογεύματα της Παρασκευής καθ’; όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Ακάθιστος ύμνος χαρακτηρίζεται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας, γραμμένο πάνω στους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και μερικώς της ομοιοκαταληξίας. Η γλώσσα του ύμνου είναι σοβαρή και ρέουσα, γεμάτη από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα. Έτσι η εξωτερική του μορφή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και ωραιότητα, που συναγωνίζεται το βαθύ του περιεχόμενο. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον πλούτο του λόγου, την ύπαρξη σχημάτων, την ποιητικότητα ορισμένων στίχων και προπαντός το υψηλό περιεχόμενο

του ύμνου, που εξυμνεί την ενανθρώπιση του Θεού δια της Παναγίας Θεοτόκου. Είναι αλλεπάλληλες οι εκ-

φράσεις χαράς, αγαλλιάσεως και λυτρώσεως που δίνουν ενθουσιαστικό τόνο στον ύμνο».


8

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Επεισοδιακή η συνεδρίαση στον Πολυδάμαντα

Μ

ία διαφορετική από τις συνηθισμένες συνεδρίες παρακολούθησαν όσοι παραβρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυδάμαντα την προηγούμενη Τρίτη. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ αντιπολίτευσης και Δημοτικής Αρχής για όσα συμβαίνουν στη ΔΕΥΑΠ ενώ η αντιπολίτευση έκανε λόγο εκτός ημερησίας και για έργα που έκανε απευθείας ανάθεση η Δημαρχιακή Επιτροπή αφήνοντας υπόνοιες πως δεν πραγματοποιήθηκαν. Αναλυτικότερα: Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βάσω Πανουργία Νταφοπούλου να ζητά από το σώμα να αναγνωρίσει οφειλές οικονομικού έτους 2009 ύψους 271.104,98 αναλύοντας τη λίστα των οφειλετών. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρόκειται για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2009 αλλά δεν έχουν πληρωθεί κι ζήτησε από το ΔΣ να τις αναγνωρίσει. Τόσο η μείζονα αντιπολίτευση όσο και η ελάσσονα καταψήφισαν το θέμα με την αιτιολογία ότι δεν μπορούν να είναι 100% βέβαιοι για τη λίστα που τους παρουσιάστηκε και το θέμα πέρασε πλειοψηφικά. Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στο συνερ-

γάτη λογιστή της ΔΕΥΑΠ κ. Κουκολίτσιο Θάνο ο οποίος έκανε την εισήγηση για το θέμα «Έγκριση ισολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π οικον. έτους 2008 (απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π αριθμ. 9/2010)» και ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του. Στην τοποθέτησή του ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Νίκος Μαγαλίος ρώτησε γιατί ο ισολογισμός του 2008 γίνεται το 2010 για να πάρει την απάντηση πως ο ισολογισμός του 2009 θα γίνει στις 31/3. Ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να γίνει ισολογισμός της ΑΝΕΠ παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει υπόσταση και έγινε ΔΗΚΕΠ(Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολυδάμαντα) ενώ τόνισε πως από καιρό επισημαίνουμε τον κατήφορο της ΔΕΥΑΠ και πως δεν μπορούν να εισπράξουν τα υψηλά οφειλόμενα στο Δήμο τα οποία ανέρχονται σχεδόν σε 300.000 ευρώ. Έχουμε στη ΔΕΥΑΠ διπλάσιες ζημίες που ανήρθαν σε 90.000 και αμέτρητες άλλες υποχρεώσεις ανάμεσα σε αυτές και το δανεισμό. Δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν ψηφίζουμε στον ισολογισμό. Στη δική του τοποθέτηση ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος ζήτησε να μάθει γιατί δεν υπάρχει η λίστα προμηθευτών – καταναλωτών για να του απαντήσει ο κ. Κουκουλάτσιος

πως ήταν παράλειψη και ο Δήμαρχος ζήτησε από την διευθύντρια της ΔΕΥΑΠ να δοθεί ο η λίστα στον κ. Δημητρακόπουλο. Στη συνέχεια ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως υπάρχουν ασάφειες στον ισολογισμό ανέφερε πως ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και η Διοίκησή της φέρουν ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση έκανε αναφορά για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων της Διοίκησης και του προέδρου, πως υπάρχουν νομικές ευθύνες για το θέμα και πως επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες κι πως ούτε η δική του ομάδα θα ψηφίσει το θέμα.

Ο Δήμαρχος κ. Μπαλατσός τόνισε πως «θα συμφωνήσω εν μέρει με αυτά που είπατε είναι κακή νοοτροπία οι δημότες να μην πληρώνουν. Αν και προεκλογική χρονιά θα ξεκινήσουμε άμεσα τις διακοπές σε παροχές νερού στόχος μας είναι να εισπράξουμε μέχρι τέλους του έτους τουλάχιστον το 70% των οφειλών αν το επιτύχουμε θα έχουμε κάνει μία καλή αρχή θέλουμε να σώσουμε τη ΔΕΥΑΠ. Δυστυχώς οι οφειλές υπάρχουν από τις κοινότητες ακόμη και εσείς κ. Μαγαλίε αντιμετωπίσατε το πρόβλημα αυτό στη δική σας θητεία. Θεωρώ πως

ήταν λάθος για τους Καποδιστριακούς Δήμους να δημιουργήσουν ΔΕΥΑ αν δεν γίνει ΚΑΛΛΙΚΑΡΤΗΣ ο Δήμος ίσως αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρηση. Το θέμα πέρασε πλειοψηφικά Στη συνέχει ο κ. Κουκολίτσιος έκανε την εισήγηση για την «Έγκριση πρ/γισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π οικονομικού έτους 2010 (απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π αριθμ. 10/2010). Το θέμα πέρασε πλειοψηφικά ενώ η αντιπολίτευση καυτηρίασε το γεγονός πως ενώ η ΔΕΥΑΠ καταρρέει προϋπολογίζεται έστω και μεικτά 20.000 ευρώ η αμοιβή του Προέδρου. Τα επόμενα θέματα «Έγκριση αριθμ. 298/2009 μελέτης για το έργο «Περίφραξη – Συντήρηση περιτοίχωσης κοιμητηρίου Τ.Δ. Βαμβακούς», «Έγκριση αριθμ. 299/2009 μελέτης για το έργο «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς την εκκλησία και συντήρηση νεκροταφείου οικισμού Κρεμαστής Τ.Δ. Χαλκιάδων» και

«Έγκριση αριθμ. 297/2009 μελέτης για έργο «Διαμόρφωση χώρων ταφής κοιμητηρίων Τ.Δ.». Πέρασαν ομόφωνα. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης το μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Τσιάμπας Σπύρος που προέρχεται από την δημοτική ομάδα του κ. Δημητρακόπουλου ζήτησε από τον Δήμαρχο κ. Μπαλατσό να μάθει αν έχουν εκτελεστεί όλα τα έργα για τα οποία η δημαρχιακή επιτροπή έκανε απευθείας ανάθεση μέσα στο 2009 για να λάβει την απάντηση πως ναι έχουν γίνει. Στη συνέχεια ο κ. Τσιάμπας αναφέρθηκε σε έργα οχετών όμβριων υδάτων που ανέλαβε ο εργολάβος κ. Κυριάκος Κυζιρίδης σε 10 Δημοτικά Διαμερίσματα ανάμεσα σε αυτά και το δικό του η Ζωοδόχος Πηγή για τα οποία όπως τόνισε δεν έχουν γίνει και ζήτησε από το Δήμαρχο να του απαντήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Περί μετανάστευσης και ιθαγένειας

Τ

ις ημέρες που γράφονταν αυτές οι γραμμές μια ομάδα «αγανακτισμένων» ακροδεξιών (ο χαρακτηρισμός «ακροδεξιοί» ανήκει στα ΜΜΕ) εισέβαλαν στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, όπου διεξαγόταν συζήτηση για το ζήτημα της ιθαγένειας. Οι οργισμένοι εισβολείς βροντοφώναζαν σε κάθε τόνο μπροστά στο άναυδο και έντρομο κοινό ότι «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Η κίνησή τους αυτή συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση που εξελίσσεται εδώ και καιρό και αφορά τους μετανάστες στη χώρα μας. Επειδή, όμως, τις απόψεις τους αυτές τις ενστερνίζεται και τις εκφράζει άλλοτε συγκαλυμμένα και άλλοτε ξεκάθαρα και μια μερίδα πολιτικών, εκκλησιαστικών παραγόντων, αλλά και «αγανακτισμένων» πολιτών, και επειδή στα πλαίσια αυτής της κουβέντας ο πολύπαθος «τηλεθεατής – πολίτης» υφίσταται ιδεολογική τρομοκρατία και αποπροσανατολισμό από τα «πλουραλιστικά» ΜΜΕ πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να τεθούν ορισμένες παράμετροι πάνω στο θέμα αυτό. Ζήτημα πρώτο. Οι μετανάστες

αποτελούσαν πάντα και αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό, απόλυτα εκμεταλλεύσιμο και έρμαιο των διαθέσεων των εκάστοτε «αφεντικών» τους. Πάντα χρησιμοποιούνται για να συμπιέζουν το κόστος της εργατικής δύναμης προς τα κάτω προς όφελος της τάξης (της αστικής) που κατέχει τα μέσα παραγωγής σε μια χώρα. Τους παίρνουμε στη δούλεψή μας, τους ξεζουμίζουμε κυριολεκτικά (στην περίπτωση αυτή είναι καλοί και χρήσιμοι) και μετά, όταν δεν τους χρειαζόμαστε, καμωνόμαστε τους «πατριώτες» και τους αγανακτισμένους φιλήσυχους πολίτες! Χρησιμοποιούνται όμως και για έναν άλλο λόγο, για τη διάσπαση της εργατικής τάξης, καθώς ενοχοποιούνται κάθε φορά για την ανεργία. Ζήτημα δεύτερο. «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Απ’ όσο γνωρίζουμε η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Ως εκ τούτου κάθε λιμάνι, δρόμος, θάλασσα και ουρανός ανήκουν στη σύγχρονη «Ιερά Συμμαχία», αφού έχουμε ως χώρα εκχωρήσει κυριαρχικά μας δικαιώματα στους φίλους-συμμάχους, στους οποίους

κάθε τόσο δίνουμε τα διαπιστευτήρια υποταγής μας. Ζήτημα τρίτο. Αν «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», τότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα: «Το Αφγανιστάν πού ανήκει;». Προφανώς στους Αφγανούς θα έλεγε κάποιος καλόπιστος. Όμως σε τι αποσκοπεί στη χώρα αυτή (και αλλού) η παρουσία ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, το οποίο μάλιστα μας κοστίζει και εκατομμύρια ευρώ; Εμείς αξιώνουμε να μας ανήκει η χώρα μας, αλλά το αυτονόητο και αναφαίρετο αυτό δικαίωμα δεν το αναγνωρίζουμε στους άλλους. Αντίθετα, συμμετέχουμε ενεργά σε μια «συμμορία» κρατών-συμμάχων μας που με τις ιμπεριαλιστικές τους επεμβάσεις σπέρνουν τον όλεθρο και πνίγουν στο αίμα τους λαούς ανά τον κόσμο, ληστεύοντας τον παραγωγικό τους πλούτο. Αυτοί είναι (και εμείς) που δημιουργούν στρατιές κυνηγημένων προσφύγων και μεταναστών. Οι πόλεμοι, οι υποκινούμενες εμφύλιες συρράξεις και η καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις προκαλούν τη μετανάστευση. Λέει, δηλαδή, αυτή η λογική:

πρώτα έρχομαι στη χώρα σου, σε ξεθεμελιώνω από τις εστίες σου, σε οδηγώ στον πλήρη εξανδραποδισμό, σου στερώ την προοπτική της προκοπής σου, αν δε σε σκοτώσω, αλλά μετά δε σου αναγνωρίζω το δικαίωμα να αναζητήσεις μια καλύτερη τύχη. Το αντίθετο μάλιστα. Σε εκμεταλλεύομαι ακόμη περισσότερο για την αύξηση των κερδών, την ένταση της καταστολής, την έγερση ζητημάτων συνόρων μεταξύ κρατών, για να φτηναίνει η εργατική δύναμη. Κι όλα αυτά, όταν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι 23.000 περίπου αφγανοί πρόσφυγες προσπάθησαν να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας μας. Ζήτημα τέταρτο. Η Ελλάδα, λοιπόν, ανήκει στους Έλληνες. Σε ποιους, όμως, Έλληνες; Απολαμβάνουμε όλοι οι Έλληνες στον τόπο αυτό το μόχθο των προσπαθειών μας; Το εκμεταλλευτικό σύστημα του βάρβαρου καπιταλισμού ισοπεδώνει δικαιώματα τόσο ελλήνων εργαζομένων όσο και μεταναστών. Στη χώρα μας υπάρχει ταξική διαστρωμάτωση και την ανασφάλεια, την ανεργία, τα αδιέξοδα τα βιώνει στο σύνολό της η εργατική τάξη,

Έλληνες και μετανάστες. Μήπως για τους έλληνες εργαζομένους επιφυλάσσεται καλύτερο μέλλον σε σχέση με τους μετανάστες; Κάθε άλλο. Η χειροτέρευση των υλικών όρων της ζωής τους προτάσσεται με μαθηματική ακρίβεια από τις κυρίαρχες πολιτικές. Ζήτημα πέμπτο. Η εκμετάλλευση των μεταναστών θα συνεχίζεται στα πλαίσια του υπάρχοντος εκμεταλλευτικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Το σαράκι του ρατσισμού και του εθνικισμού αποπροσανατολίζει τη λαϊκή συνείδηση από το να εξαγάγει συμπεράσματα για τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων του. Συμφέρον επομένως των Ελλήνων και των μεταναστών εργατών είναι να αγωνιστούν από κοινού για τη νομιμοποίηση των μεταναστών και για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ταξική αλληλεγγύη, λοιπόν, και όχι καταστολή, πρέπει να χαρακτηρίζει τη στάση μας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που έζησαν στο πετσί τους το διωγμό, τη φτώχεια, τον αποκλεισμό. Αστέριος Κ. Μολόχας Φιλόλογος


10

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η τιμή στο βαμβάκι φέρνει κέρδη στα εκκοκκιστήρια

Μ

ε αισιοδοξία αντικρίζει τη νέα χρονιά η πλειοψηφία των ελληνικών εκκοκκιστηρίων, καθώς η ανοδική πορεία της τιμής του βαμβακιού είχε θετικό αντίκτυπο στους ισολογισμούς των περισσότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν εντυπωσιακή σε βαθμό που να μπορεί να μιλάει κανείς για πλήρη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που κυριαρχούσε τις τελευταίες χρονιές. Από τον κλάδο, μάλιστα, προέρχονται μερικές από τις λίγες επιχειρήσεις της χώρας που κατάφεραν εν μέσω κρίσης να περάσουν από αρνητικό έδαφος σε κερδοφόρο πορεία. Χαρακτηριστικές είναι οι επιδόσεις των Εκκοκκιστηρίων Λιβαδειάς Ε. Αγγελούση που για το δωδεκά-

μηνο Ιουλίου 2008-Ιουνίου 2009 κατέγραψαν προ φόρων κέρδη ύψους 1,85 εκατ. ευρώ τη στιγμή που ένα χρόνο πριν παρουσίαζαν ζημιές ύψους 1.41 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αύξησαν κατά 39% τις πωλήσεις τους που έφτασαν σε αξία τα 16,44 εκατ. ευρώ. Δυναμική επιστροφή πραγματοποίησαν, επίσης, και τα Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας του ομίλου Ακκά που έκλεισαν τη χρήση Ιουλίου 2008-Ιουλίου 2009 με κέρδη 610.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ ενίσχυσαν και κατά 45,8% το τζίρο τους που διαμορφώθηκε στα 15,69 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές συνθήκες για να μειώσει κατά 17% το δανεισμό της. «Πράγματι η χρονιά πήγε καλά. Στη χειρότερη των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις δεν μπήκαν μέσα και στην καλύτερη ήταν σε θέση

να καλύψουν σε ένα σημαντικό ποσοστό τις απώλειες προηγούμενων χρονιών. Παράλληλα, βοηθούντος και του καιρού, η ποιότητα του βαμβακιού ήταν πάρα πολύ καλή», λέει ο κ. Μάριος Μακρής, γεν. διευθυντής του εργοστασίου Καρδίτσας των Εκκοκκιστηρίων Θεσσαλίας. Ο ίδιος εκφράζει, μάλιστα, την αισιοδοξία του ότι η ανάκαμψη αυτή θα έχει και συνέχεια. «Αφήνοντας πάντα ένα περιθώριο αμφιβολίας αφού το βαμβάκι είναι πλέον χρηματιστηριακό μέγεθος, τα πράγματα δείχνουν καλά και για την επόμενη χρονιά, αφού η ICAC εκτιμά ότι τα αποθέματα θα είναι μειωμένα». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Ε.Β., Νίκος Καραγιώργος που επισημαίνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα στις 31 Ιουλίου 2010 προβλέπεται ότι θα είναι μειωμένα στα 11 εκατ.

τόνους από 13 εκατ. τόνους την προηγούμενη περίοδο. Αμφότεροι στέκονται στον κομβικό ρόλο που παίζει η διαμόρφωση της συνδεδεμένης επιδότησης στα 80 ευρώ το στρέμμα που προσφέρει ένα σημαντικό κίνητρο στους παραγωγούς για να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Σημειώνουν δε ότι το βαμβάκι ήταν από τα ελάχιστα προϊόντα που είδαν την τιμή τους να αυξάνεται την πέρυσι τη στιγμή που άλλα (π.χ. σιτάρι, ντομάτα) είχαν πάρει την κατηφόρα. Πάντως, η γλυκιά γεύση που αφήνει η προηγούμενη χρονιά και τα θετικά προμηνύματα για την τρέχουσα δεν θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή μακριά από τα χρόνια προβλήματα του κλάδου. Μεταξύ αυτών, όπως

επισημαίνει ο κ. Καραγιώργος, βρίσκονται η κρίση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας (που αγγίζει άμεσα και τα εκκοκκιστήρια), η μειωμένη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού βαμβακιού (λόγω της υποτίμησης του δολαρίου) και η συρρίκνωση της καλλιέργειας (τη στιγμή που στον κλάδο τα προηγούμενα χρόνια «έτρεξε» πλήθος επενδύσεων) και η πτώση της κατανάλωσης στην Ελλάδα (που κυμαίνεται στα 40.000 τόνους ετησίως). Κι όλα αυτά για έναν κατεξοχήν εξωστρεφή τομέα της οικονομίας που εξάγει το 80% της παραγωγής του (350 εκατ. δολάρια σε αξία), συγκεντρώνει επενδυμένα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ και πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο άνω των 350 εκατ. ευρώ.

ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Εγκράτεια στην τοματοκαλλιέργεια για να συγκρατηθεί η τιμή

Π

αρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια της τομάτας είναι από τις ελάχιστες που εν μέσω κρίσης διατηρούν ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τους αγρότες, για δεύτερη συνεχή χρονιά η ομάδα παραγωγών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας αναμένεται να σπείρει λιγότερα στρέμματα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την διατήρηση αυτών των οικονομικών μεγεθών πώλησης του προϊόντος, αφού ήδη οι μεταποιητές έχουν δείξει την πρόθεσή

τους να πιέσουν προς τα κάτω την τιμή. Το υψηλό ενδιαφέρον των αγροτών του νομού για την τομάτα διεφάνη από τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση της ομάδας παραγωγών στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Α.Σ. Λάρισας η οποία και γέμισε ασφυκτικά. Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης κ. Θανάσης Κοκκινούλης συνέστησε για μία ακόμη φορά «εγκράτεια» εκτιμώντας πως «φέτος πρέπει να καλλιεργήσουμε αν μπορούμε λιγότερα από 25.000 στρέμματα στο

νομό», δηλαδή κατά 5.000 στρέμματα κάτω από την περυσινή περίοδο όταν και τελικά παρήχθησαν στη Λάρισα περίπου 274.000 τόνοι τομάτας με το τότε ανώτατο όριο να βρίσκεται στους 320.000 τόνους. Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση σποράς των παραγωγών αναμένεται να γνωστοποιηθεί στη νέα γενική συνέλευση της ομάδας παραγωγών βιομηχανικής τομάτας η οποία και ορίστηκε για τη μεθεπόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου, ενώ οι αγρότες θα πρέπει να δηλώσουν τα στρέμματα που επιθυμούν να καλλιερ-

γήσουν μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου. Στην επίτευξη πάντως του στόχου των καλλιεργούμενων στρεμμάτων που θέτει η Ε.Α.Σ. Λάρισας, αναμένεται να συμβάλουν και οι ευοίωνες εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή βαμβακιού, αφού τόσο οι διεθνείς συγκυρίες (κυρίως η ισχυροποίηση του δολαρίου και η μείωση των παγκοσμίων αποθεμάτων βαμβακιού) όσο και οι εγχώριες συνθήκες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι φέτος η τιμή του «λευκού χρυσού» δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τα 40 λεπτά το κιλό.

ΑΓΩΝΙΑ Την ίδια ώρα όμως, αγωνία επικρατεί στις τάξεις των τοματοπαραγωγών σε ότι αφορά το ύψος της συνδεδεμένης κοινοτικής επιδότησης, αφού ήδη έχουν διαρρεύσει διάφορα σενάρια τα οποία θέλουν το ποσό να μειώνεται σημαντικά εξ’ αιτίας της ραγδαίας αύξησης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων στη χώρα μας. Μάλιστα, όπως άφησαν να εννοηθεί αγροτοσυνδικαλιστές, σε πολ-

λές περιπτώσεις, χιλιάδες στρέμματα που δηλώνονται ότι καλλιεργούνται με τομάτα, ουσιαστικά είναι «πλασματικά» καθώς προκύπτουν από το… γνωστό «κόλπο» της διπλοσποράς. Γι’ αυτό το λόγο ζητούν από το υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς, εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις στα στοιχεία των Ενώσεων, προκειμένου να προφυλαχθούν οι αληθινοί παραγωγοί βιομηχανικής.

Νέα δρομολόγια από το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ενημερώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού από την προηγούμενη Κυριακή διαμορφώνεται νέο σιδηροδρομικό πλέγμα στην περιοχή της Θεσσαλίας με την προσθήκη επιπλέον τοπικών δρομολογίων και νέων ωρών αναχώρησης. Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά τον Σταθμό Παλιοφαρσάλων το πρόγραμμα έχει πλέον ως εξής: Νέο πλέγμα τοπικών δρομολογίων Καλαμπάκα – Παλαιοφάρσαλος (προστέθηκε 1 επιπλέον δρομολόγιο): 1881 (06:30), 1885

(13:31), 1889 (18:22). Νέο πλέγμα τοπικών δρομολογίων Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα (προστέθηκε 1 επιπλέον δρομολόγιο): 1882 (07:56), 1886 (14:58), 2880 (19:22). Νέο πλέγμα δρομολογίων Καλαμπάκα – Παλαιοφάρσαλος – Λάρισα (προστέθηκαν 2 επιπλέον δρομολόγια, ενώ ταυτόχρονα το πλέγμα επιτρέπει τη μετάβαση από Καλαμπάκα προς Θεσσαλονίκη, με μετεπιβίβαση στον Προαστιακό Λάρισας – Θεσσαλονίκης): 883/592 (07:44), 1883 (10:24), 1887 (14:03), 887/564

(21:00), 2881 (21:50). Νέο πλέγμα δρομολογίων Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα (προστέθηκαν 2 επιπλέον δρομολόγια, ενώ ταυτόχρονα το πλέγμα επιτρέπει τη μετάβαση από Θεσσαλονίκη προς Καλαμπάκα, με μετεπιβίβαση στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης – Λάρισας): 1561/1880 (05:00), 563/882 (06:26), 1882 (07:56), 1563/1884 (12:07), 1565/1888 (15:50), 591/886 (19:41). Για τα δρομολόγια σε ηχογραφημένο μήνυμα, το επιβατικό κοινό

μπορεί να καλεί τον τηλεφωνικό αριθμό 1110, ενώ για διαθεσιμότητες θέσεων, τιμές εισιτηρίων, χρόνους διαδρομής και περαιτέρω πληροφορίες το κοινό παρα-

καλείται να καλεί από τις 07:00 έως τις 22:00 στον τηλεφωνικό αριθμό 210 -5297777 για απευθείας συνομιλία με εκπροσώπους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.


12

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ… ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Οι «μνηστήρες» του νέου υπέρ- δήμου!

Μ

ε τους ενδιαφερόμενους για τον δημαρχιακό θώκο του νέου υπέρ- δήμου της επαρχίας Φαρσάλων να ξεπερνούν τη μία… ντουζίνα, το ενδιαφέρον για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Φθινοπώρου αποκτά πρόωρα έντονο ενδιαφέρον. Ενόψει μάλιστα και των τελικών αποφάσεων της κυβέρνησης για τον «Καλλικράτη» πιθανόν μετά το Πάσχα, αναμένεται να ξεκινήσει για πολλούς η μακρά προεκλογική περίοδος η οποία θα ξεπεράσει τους έξι μήνες σε διάρκεια!

Σημαντικοί παράγοντες στις τελικές υποψηφιότητες θα είναι αφενός η ικανότητα του επικεφαλής να δημιουργήσει ικανούς «πυρήνες» σε όλα τα χωριά των Φαρσάλων και κατ’ επέκταση να έχει ένα «ισχυρό» ψηφοδέλτιο από την επαρχία και αφετέρου η οικονομική ευρωστία του αφού μία προεκλογική καμπάνια τέτοιου βεληνεκούς ανεβάζει σημαντικά και τα μεγέθη που χρειάζεται κάποιος για να τη φέρει εις πέρας με επιτυχία και φυσικά να κερδίσει τις εκλογές. Υπενθυμίζουμε πως ήδη σχεδόν «επίσημα» (φυσικά η οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων γίνεται με την

κατάθεση των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο) έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το δήμο δύο εν ενεργεία δήμαρχοι: ο δήμαρχος Πολυδάμαντα κ. Βαγγέλης Μπαλατσός ο οποίος κατά την πρόσφατη εορταστική εκδήλωση των υπαλλήλων του δήμου έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και η δήμαρχος Φαρσάλων Μαρία Ίφου, η οποία τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημοσίως δηλώνει αποφασισμένη για το «επόμενο βήμα». Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και οι σκέψεις του δημάρχου Ενιπέα κ. Τάκη Παπαθανασίου και αυτό φυσικά έχει τη λογική του και

στις τρεις προαναφερθέντες περιπτώσεις αφού πρόκειται για εν ενεργεία δημάρχους οι οποίοι κατέχοντας το αξίωμα έχουν μία ιδιαίτερη δυναμική και ένα ιδιότυπο «προβάδισμα» σε συγκεκριμένους τομείς. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει στα Φάρσαλα η συμπεριφορά ενδιαφερόμενων οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πέραν του πρώην προέδρου της ΔΕΥΑΦ κ. Αντώνη Χατζημήτρου ο οποίος βολιδοσκοπεί πρόσωπα και καταστάσεις εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Άρης

Καραχάλιος βρίσκεται σε πυρετώδεις παρασκηνιακές διεργασίες οι οποίες αναμένεται να μετουσιωθούν σε ανακοινώσεις αμέσως μετά το Πάσχα. Στο «παιχνίδι» θέλει να παραμένει και ο εκπαιδευτικός κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας ο οποίος κατέχει και αυτός ένα μερίδιο δυναμικής στην τοπική κοινωνία. Βέβαια το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ στην επαρχία διεκδικεί με αξιώσεις και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο δήμο Πολυδάμαντα κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος ο οποίος ουδέποτε σταμάτησε να περιοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας

του σε χωριά αλλά και να διατηρεί στενούς δεσμούς με το σύνολο της «ομάδας» του ψηφοδελτίου του. Στα Φάρσαλα ακούγονται δύο ακόμη σημαντικά ονόματα: αυτό του καταξιωμένου ιατρού κ. Καραμανώλη αλλά και του ανωτέρου


13

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Κώστα Δαμιανού. Ο τελευταίος ο οποίος αναμένει τις επόμενες κρίσεις για να αποστρατευθεί, είχε ουσιαστικά μιλήσει για τις προθέσεις του μήνες πριν και είχε σημειώσει πως θα βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή». Ο πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καταγόμενος από την Υπέρεια κ. Τάσος Βενύτης φέρεται κατά πολλούς να εξετάζει το σενάριο να ηγηθεί ενός ψηφοδελτίου ενώ και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ενιπέα κ. Τάσος Δραχμάνης δεν έχει κρύψει σε αρκετές δημόσιες δηλώσεις του ότι επιθυμεί κάποια στιγμή να εμπλακεί στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκδηλο είναι και το ενδιαφέρον του γνωστού επιχειρηματία κ. Κώστα Τύμπα από το Σταυρό για να ηγηθεί ψηφοδελτίου στις επόμενες εκλογές. Ρυθμιστικό ρόλο στα δημοτικά τεκταινόμενα αναμένεται να διαδραματίσει ο

Ναρθακιώτης δικηγόρος κ. Χρήστος Καπετάνος, γιος του νυν δημάρχου της περιοχής κ. Δημήτρη Καπετάνου, ο οποίος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο… παρά πέντε δεν συμπεριλήφθηκε

στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας επειδή ο ίδιος το αρνήθηκε. Ο κ. Καπετάνος σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες βρίσκεται σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με ανθρώπους από όλες

τις περιοχές της επαρχίας αναμένει κι αυτός τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης

για τον «Καλλικράτη» ώστε να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Από την περιοχή

του δήμου Ναρθακίου τέλος ακούγεται και το όνομα του κ. Λιαπόπουλου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

40%


14

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ… ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Μ. ΙΦΟΥ

Επιδικάστηκαν 15.000 ευρώ για εξύβριση στον Χ. Παπαδόπουλο

Τ

ην επιδίκαση ποσού 15.000 ευρώ στον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων και νυν ανεξάρτητο σύμβουλο κ. Χρήστο Παπαδόπουλο για ηθική βλάβη αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, κατόπιν σχετικής αγωγής της δημάρχου Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου. Η κ. Ίφου ζητούσε αποζημίωση 1

εκατομμυρίου ευρώ με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 27 Ιουνίου 2007 για το θέμα της μελέτης της κεντρικής πλατείας των Φαρσάλων. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει έντονος διάλογος μεταξύ των αντιδίκων ο οποίος τελικά κατέληξε στα δικαστήρια. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρχε εξυβριστική συμπεριφορά σε

βάρος της δημάρχου αλλά όχι ότι ο κ. Παπαδόπουλος προέβη σε συκοφαντική δυσφήμιση κατά της κ. Ίφου. Σημειώνεται τέλος πως εκκρεμεί το ποινικό μέρος της υπόθεσης ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθαρογραφεί η απόφαση, να κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές και να ασκηθεί έφεση από τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο.

Ο εμπορικός σύλλογος στηρίζει τους ανέργους Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων μετά από έγγραφο που έλαβε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και στην προσπάθεια του να στηρίξει τους ανέργους της Επαρχίας Φαρσάλων καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην

δράση της ΕΣΕΕ: «Τ ο 2010 Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η συμμετοχή των μελών είναι εθελοντική και σας προτείνουμε για την πρωτοβουλία αυτή τα εξής: από 1/3/2010 και καθ’ όλη τη διάρκεια του

έτους οι άνεργοι με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας και της ταυτότητας θα μπορούν να αγοράζουν με ειδική έκπτωση από τις Επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις λάβουν μέρος θα παραλάβουν μια ειδική αφίσα η οποία θα βρίσκεται στις προθήκες των κα-

ταστημάτων με το σύνθημα «Συμμετέχω». Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων στα τηλέφωνα : 24910 26511,24910 26512.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,3 ΕΚ. ΕΥΡΩ

Νέο φράγμα στην Υπέρεια

Μ

ε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις για τα παρακάτω έργα του Μέτρου 125Α1 του Άξονα 1 του «Π.Α.Α. 2007-

2013» συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 15.464.751,08 ευρώ. Μεταξύ αυτών θα υλοποιηθεί η κατασκευή έργου τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος στην Υπέρειας Φαρσάλων με τη δημόσια δαπάνη ύψους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2.362.345,47 ευρώ. Επίσης θα χρηματοδοτηθούν τα εξής έργα: - Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση τμημάτων αρδευτικών δικτύων ζωνών Α’ και Β΄ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 5.559.199,48 ευρώ Λάρισα 17-2-2010 Αρ. Πρωτ. 2445

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σταθακοπούλου ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410 - 251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Λαρισαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 159.398,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει τις κατηγορίες: α) Οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 116.806,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β)Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με προϋπολογισμό 17.142,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ίωνος Δραγούμη 1, μέχρι τις 4-3-2010 ημέρα Πέμπτη, με καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων του ποσού των Δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο (2413)500285 ή (2410)259289, FAX επικοινωνίας (2410)251339, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Ειρήνη Σταθακοπούλου. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9-3-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: • στην κατηγορία Οικοδομικών τάξεις Α2 ή 1η (για εργοληπτικές επιχειρήσεις με οιαδήποτε έδρα) ή 2η (μόνο για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα εντός νομού) και • στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η ανεξαρτήτως Νομού β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.668,96 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Λαρισαίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ

- Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης

1.192.000 ευρώ - Κατασκευή και αξιοποίηση φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου (2ου υποέργου).

Μέχρι την Παρασκευή τα προγράμματα του ΛΑΕΚ Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΛΑΕΚ που αφορούν ασφαλισμένους υπαλλήλους ΙΚΑ. Σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος αναφέρει τα εξής: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων κάνει γνωστό ότι δέχεται αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 τα οποία αφορούν υπαλλήλους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ –ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΦM ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 26 Φεβρουαρίου στα τηλέφωνα:2491026511, 2491028028.

Ύψος δημόσιας δαπάνης 33.500,88 ευρώ - Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αξιού- Β’Φάση (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 947.400 ευρώ - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Ν.Πιερίας (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 1.062.978,27 ευρώ - Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης Ν.Ηρακλείου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 2.345.500 ευρώ - Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 611.000 ευρώ - Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζου Δήμου Σητείας Ν.Λασιθίου (2ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 93.248,40 ευρώ - Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (2ου υποέργου). - Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Φερέκαμπου Ν.Σκύρου (3ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 28.179,20 ευρώ - Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Νέου Μοναστηρίου Ν. Φθιώτιδας (1ου υποέργου). Ύψος δημόσιας δαπάνης 700.209,38 ευρώ.


16

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ)

Πρωταθλητές το 2ο Δημοτικό Σχολείο – Τα πήραν όλα και έφυγαν

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων (στο βόλεϊ κοριτσιών) κατακτά για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα επικρατώντας του 5ου Δημ.Σχολείου με 2-0 σετ (25-19) και (25-21). Τα κορίτσια του 2ου Δημ. Σχ. Έχουν δημιουργήσει παράδοση με τον πολυνίκη τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Οι συνθέσεις 2ο Δημ. Σχ. (Μάκης Τριανταφυλλόπουλος) : Θέου Ελευθ., Τύμπα Όλγα, Γκρόπα Κων/να, Χαρμπή Αργ., ΤριανταφυλΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑ/ΖΑΠΠΕΙΟ 1-0 Με το δεξί ξεκίνησαν οι προπαίδες της Ακαδημίας νικώντας την Νίκαια με 1-0. Το χρυσό γκολ ο Θανόπουλος. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου είχαμε Προμηθέας / Πλατύκαμπος 3 - Μελισσοχώρι 4-1 Το ερχόμενο Σάββατο αρχίζει και η Β΄ φάση του παιδικού πρωταθλήματος. Η Ακαδημία/Αχιλλέας τοποθετήθηκε στον 3ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την Ακαδημια Γ. Πλίτση εκτός έδρας. Στον ίδιο όμιλο και στο γήπεδο Βιολογικού θα γίνει το άλλο παιχνίδι μεταξύ Λαρισαϊκού και Αμπελώνα.

λοπούλου Τρ., Λιούπη Χρ., Κατμέρου Ειρήνη, Χατζηπλή Λαμπρινή. 5ο Δημ. Σχ, (Τσιριμώνας Γιώργος) : Κουτσικοπούλου Μαρία, Ζαίμη Τζ., Οικονόμου Τρ., Μαλέσκα, Μαργαριτοπούλου, Στεργιοπούλου Φ., Γκέκα Αναστασία, Ζαχοπούλου Αργυρ. Μπάσκετ αγοριών 2ο Δημ.Σχ. - 4ο Δημ.Σχ. 17-10 Μετά τα κορίτσια ήρθε και η σειρά των αγοριών του 2ου Δημ. Σχ. Να κατακτήσουν το τρόπαιο μετά από ένα συ-

ναρπαστικό παιχνίδι. Οι συνθέσεις 2ο Δημ. Σχ. ( Μάκης Τριανταφυλλόπουλος) : Λιάμπας, Ντούρας Α., Ντούρας Δ., Μουτκανάς Βαγ., Κεχαγιάς , Πολυγένης, Τσατσούλης, Γεράκας Απ., Ντούσιος, Μαργαριτόπουλος, Χρόνης, Φιτσόπουλος, Τασώκας. 4ο Δημ. Σχ. (Βασιλείου Γιαν) : Δημακόπουλος Γιαν, Ραίδης, Αργύρης, Πάνος, Μπουλούτσος, Μαμπλέκος, Καλογεράκης, Αστάρας, Νάνης, Ντόβας, Γεωργουλάκος, Κορδαλής, Αγγελακόπουλος.


17

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Πωλήσεις ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με οικία κατοικήσιμη 100τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου επί της οδού Κουμουνδούρου 17 στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910 22777 κιν. : 6932 417525 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 310 τ.μ. επί της οδού Ν. Ιωνίας και παλαιού γηπέδου στα Φάρσαλα, με πρόσοψη στο παλαιό γήπεδο, εντός σχεδίου πόλεως και οικοδομήσιμο. Πληρ. Τηλ. : 6979 337485 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι κοντά στην τοποθεσία «Νταμάρι» ανάμεσα στην περιοχή Φάρσαλα – Σταυρός, έκτασης 25 στρεμμάτων. Πληρ. Τηλ. : 6944 472210 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι & μπιζέλι (άβρεχτο) Α ΄ποιότητας στο Πολυνέρι Φαρσάλων. Πληρ. Τηλ. 6977 512595. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση φαστφουντ επί της οδού Πατρόκλου & Θεοτοκοπούλου γωνία. Πληρ. Τηλ. για σοβαρές προτάσεις : 6972 084690. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Λακόν αρνάδες και πρόβατα έγκυα. Πληρ. Τηλ 6937 211687

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάστημα

53τ.μ.

στην οδό Λαρίσης 36. Τηλ.: 24910 24798

ÅíïéêéÜóåéò ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισόγειο 52 τ.μ. με πατάρι – wc και υπόγειο 62 τ.μ. επί της οδού Λαμίας 19 στο κέντρο της πόλης (πρώην φαστφουντ «ΣΕΦ» ) στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. 24910 22777 , κιν.: 6932 417525

1ου ορόφου ,2 υπνοδωμάτια, σαλόνι,καθιστικό, κουζίνα στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου (έναντι ΟΤΕ). Πληρ. Τηλ. : 6946 281033 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα 90 τ.μ., αυτονομία θέρμανσης, έναντι ΟΤΕ. Τηλ.: 24910 25488, Κιν.: 6988617363

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία 110τ.μ , επιπλωμένη ή μη με καλοριφέρ , επί της οδού Μιαούλη & Λαρίσης (όπισθεν πρατηρίου ΕΚΟ ) Ε. 270. Πληρ. Τηλ. : 6945 548737

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ παλαιά κοσμήματα και χρυσά δόντια. Πληρ. Τηλ : 6936 909058

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία ανακαινισμένη 120τ.μ., με 2 υπνοδωμάτια, πάρκινγκ, κεντρική θέρμανση, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, μπάνιο, wc, αποθήκη, αιρ κοντίσιον και κήπος μέσα σε οικόπεδο 505τ.μ., επί της οδού Σωλομού 5. Τιμή ενοικίου : 250,00 € Πληρ. Τηλ. 210 9219433, κιν. : 6975 851776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε Κεντρικό Καφέ στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ : 6979 445053

ENOIKIAZETAI ισόγειο 2άρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση επί της οδού Ρήγα Φεραίου 65 στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. 24910 26341 κιν.: 6942 555395 ENOIKIAZETAI κατάστημα 107 τ.μ., έτοιμο προς χρήση, επί της οδού Λαρίσης 27 Φάρσαλα (πρώην «ΜΟΤΙΒΟ»). Πληρ. Τηλ. κιν.: 6974428070. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου, 100 τ.μ , με αυτόνομη κεντρική θέρμανση, επί της οδού Θέτιδος & Βόλου γωνία. Πληρ. Τηλ. 224910 23204 κιν. : 6945 178569 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα

Ζητούνται

ΖΗΤΕΙΤΑΙ courier για διανομή από την ACS. Τηλ.: 24910 25778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 24148 - 6972932101 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Από μεγάλη βιομηχανία στο Ν.Λάρισας για εργασία: Ηλεκτρολόγος απόφοιτος ΤΕΙ τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού με γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας και Ηλεκτροτεχνίτης με εμπειρία στη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών ΤΘ 29 ΤΚ 40300 ΦΑΡΣΑΛΑ e – mail : hrmanaq1@ qmail.com. ZHTEITAI προσωπικό για στελέχωση επιχείρησης ΚΑΦΕ – ΒΑR στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ.: 6948 366339 – 6936 115119

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΝΤΟΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Γκέβρου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής το γένος Τριανταφύλλου που γεννήθηκε και κατοικεί στο Βασιλή Φαρσάλων θα έλθουν σε Α΄ θρησκευτικό γάμο στις 10/4/2010 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Βασιλή Φαρσάλων.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευθυμίου και της Ιωάννας το γένος Μπίου που γεννήθηκε και κατοικεί στη Λάρισα και η ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γένος Βαρσάμη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Λάρισα πρόκειται να έλθουν σε πολιτικό γάμο.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ •Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο για ιδία χρήση στα Φάρσαλα. •Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα Φάρσαλα . •Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδι-

Δημακόπουλος Βασίλειος Δ/νση: 25ης Μαρτίου 16 Τηλ: 24910-24315 Κουκουφλής Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 2491022416 Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465 Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012 Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455/24910-22416 Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321 Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303 Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 2491024455 Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465 Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251 Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 2491023023

Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 24910-22321 Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089 Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939 Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/ νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 2491022225 Δημητρίου Αχιλλέας Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154 ΤΡΙΤΗ 23/02: Σερασκέρη Μαρία Δ/ νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465 ΤΕΤΑΡΤΗ24/02: Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 2491022251 ΠΕΜΠΤΗ 25/02: Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02: Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 2491022321 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/02 (έως 14:00): Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 ΚΥΡΙΑΚΗ 28/01 : Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 2491022939 ΔΕΥΤΕΡΑ 01/03: Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225 ΣΑΒΒΑΤΟ 27/02: Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089

κό σταθμό Φαρσάλων . •Πωλούνται

παραθαλάσσια

οικόπεδα

στους

Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας. •Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται

οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλα-

τεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα .

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΛΕΒΗΤΑ,ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) & ΤΖΑΚΙ ΕΝΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛ : 6932

087645


18

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΦΑΛΑΝΙΑΚΟΣ 0-2 (0-0)

Ìε 10 παίκτες ξεκίνησε ο Αχιλλέας – Ìάταια περίμενε ο πρόεδρος τον Ìπακογιάννη – Έπαιξε στην επίθεση ο Êουτσοκέρας

Τ

ην ήττα γνώρισε για μια ακόμη φορά ο Αχιλλέας (0-2) από την ομάδα του Φαλανιακού. Η φαρσαλινή ομάδα παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με 10 παίκτες, αφού ο Μπακογιάννης που δεν δηλώθηκε στο φύλ-

λο αγώνος δεν εμφανίστηκε. Παρόλο που έπαιζε με παίκτη λιγότερο οι Φαρσαλινοί κράτησαν εύκολα το 0-0 έως το τέλος του Α΄ ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο τερματοφύλακας Κουτσοκέρας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ως επιθετικός και έτσι η ισορρο-

πία αποκαταστάθηκε. Δυστυχώς όμως στο 48΄οι Φαλανιώτες κατάφεραν να προηγηθούν με τον Λυγούρα και να σφραγίσουν την νίκη στο 88΄με τον Παπαγεωργίου. Για την επόμενη αγωνιστική (Σάββατο) ο Αχιλλέας θα αντιμετωπίσει και πάλι εντός

έδρας την 2η της βαθμολογίας Νίκαια. Η σύνθεση Μητσιόπουλος, Πατσιούρας, Θεοδωρόπουλος, Παλιούρας, Παπαγεωργίου, Τζερεμές, Τασιόπουλος, Π.Σκέντζας, Τόλιας, Ζερβούλης, Κουτσοκέρας.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ñεπό ο Πολυδάμας Για την 9η αγωνιστική είχαμε τα κάτωθι αποτελέσματα : είχαμε το ρεπό του Πολυδάμαντα αλλά και την νίκη έκπληξη των Μετεώρων μέσα στα Καλύβια (να σημειωθεί πως τα Καλύβια ήταν αήττητα) Αναλυτικά Άρτα – Θεσπρωτία 0-4

Μαγνησιακός – ΠΑΟΚ Κοζ. 4-2 Καλύβια - Μετέωρα 1-2 Ρεπό : Πολυδάμας Η βαθμολογία (9η αγων.) Καλύβια 25-5 19 Μαγνησιακός 28-8 19 Μετέωρα 23-8 18 Θεσπρωτία 19-15 12 ΠΑΟΚ Κοζ. 16-18 6

Πολυδάμας 6 - 23 3 Άρτα 2-41 0 ΠΑΟΚ Κοζάνης και Πολυδάμας έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Η επόμενη αγωνιστική Μετέωρα – ΠΑΟΚ Κοζάνης Θεσπρωτία - Πολυδάμας Καλύβια - Άρτα Ρεπό Μαγνησιακός

ΣΩΤΗΡΙΟ - ΥΠΕΡΕΙΑ 1-0 (0-0)

Έχασαν αλλά έσωσαν το τομάρι τους

Τ

ην ήττα γνώρισε η Υπέρεια μέσα στο Σωτήριο με ένα αμφισβητούμενο «πέναλτυ» και κάτω από τις ύβρεις και αποδοκιμασίες των φιλάθλων των γηπεδούχων. Μάλιστα στο τέλος του αγώνα χρειάστηκε η βοήθεια των ψυχραιμότερων για να αναχωρήσει η ομάδα ενώ είχε κληθεί και η αστυνομία. Το φιλμ του αγώνα Εξαιτίας του δυνατού ανέμου το Α΄ μέρος δεν είχε τις μεγάλες φάσεις που θα ξεσήκωναν την κερκίδα. Στις λιγοστές ευκαιρίες των γηπεδούχων ο Αντων. Παπαδόπουλος όποτε χρειάστηκε έδωσε το «παρόν». Από την πλευρά της η Υπέρεια είχε μια ευκαιρία στη μοναδική της αντεπίθεση να πετύχει γκολ, όταν αμυντικός του Σωτηρίου προλαβαίνει τον Γκατζόγια πριν προλάβει να κάνει το σουτ και παραχωρεί κόρνερ.

Στο 60΄ο διαιτητής καταλογίζει «πέναλτυ» μέσα στην περιοχή επηρεασμένος από τις φωνές των φιλάθλων και τα σπρωξίματα των παικτών. Το εκτελεί εύστοχα ο Σπανός και 1-0. Στο 65΄ο Παπαδόπουλος Κ. αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα για εξύβριση φιλάθλων. Στο 68΄ο Κλιάφας Κ. αστοχεί από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 73΄σουτ του Γκατζόγια αποκρούεται από τον τερματοφύλακα την τελευταία στιγμή. Λίγο πριν το τέλος γίνεται μια αψιμαχία μεταξύ Τσιούρη Γιωργ. Και αντιπάλου με αποτέλεσμα ο παίκτης της Υπέρειας να σπρώχνεται και να απειλείται από παίκτες και φιλάθλους των γηπεδούχων. Μάλιστα στο «τσακ» προλαβαίνει να μπει στα αποδυτήρια στο τέλος του αγώνα και έτσι να γλυτώσει τα χειρότερα. Οι παίκτες της Υπέρειας χρειάστηκαν πάνω από

μισή ώρα για να αναχωρήσουν αφού τους περίμεναν φίλαθλοι των γηπεδούχων. Παραλειπόμενα Έξω φρενών παίκτες και παράγοντες της Υπέρειας από την συμπεριφορά των γηπεδούχων, οι οποίοι φίλαθλοι του Σωτηρίου τα ίδια έκαναν και με τον Ενιπέα αλλά και με Αρμένιο. Μεγάλη απώλεια η απου-

σία του Βασίλη Ευθυμιάδη, ο οποίος λόγω τραυματισμού στο φιλικό της περασμένης εβδομάδας με την Αναγέννηση δεν έδωσε το παρών. Η επόμενη αγωνιστική θα βρει την Υπέρεια να δίνει τον «υπέρ πάντων» αγώνα μέσα στο Μελισσοχώρι. Άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης θα θεωρηθεί κατα-

στροφικό, αν μάλιστα, το Κουλούρι κερδίσει μέσα στο Ν.Περιβόλι. Να υπενθυμίσω ότι οι δυο τελευταίες ομάδες πέφτουν απευθείας στην Γ΄ κατηγορία, ενώ η ομάδα που θα τερματίσει στην 12η θέση (σε σύνολο 14 ομάδων) θα δώσει αγώνα «μπαράζ» με τον 12ο του άλλου ομίλου. Και αυτό κυνηγάει στη χει-

ρότερη περίπτωση η Υπέρεια. Η σύνθεση Παπαδόπουλος Αντ., Παπαδόπουλος Απ., Παπαδόπουλος Κ., Κλιάφας Κ., Κλιάφας Γιανν. (75΄Κλιάφας Βάιος), Τσιούρης Γ., Τσιούρης Κ., Τσαγγαρέλης, Φούντας, Στεργιόπουλος, Γκατζόγιας (λ.τ. 80΄Ζαγκλής).

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΙΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΣΟΥΡΛΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 49 ΦΑΡΣΑΛΑ ΤΗΛ.: 24910 24445, ΚΙΝ.: 6977 706005


20

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2-1 (2-0)

Øυχολογία μηδέν! – Νέα ήττα και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο

Ο

κτώ αγωνιστικές χωρίς νίκη παραμένει η ομάδα της Αναγέννησης και βλέπει το φάσμα του υποβιβασμού περισσότερο ορατό από ποτέ. Στον Αμπελώνα φάνηκε η ψυχολογική πίεση που νιώθουν οι παίκτες για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, βρισκόμενοι πίσω στο σκορ από το Α΄ ημίχρονο. Στο 17΄ ο υψηλόσωμος Γκόλτσιος πέτυχε το 1-0 για να ακολουθήσει στο 36΄το 2-0 με τον Τσάκε. Οι Αναγεννησιώτες το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν το σκορ (2-1) με «πέναλτυ» που κέρδισε ο Κεραμιδάς και το εκτέλεσε εύστοχα ο Προσμίτης. Για την επόμενη

ΊΚΑΡΟΣ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 0-2 (0-1)

αγωνιστική η Αναγέννηση θα πρέπει οπωσδήποτε από το γήπεδο της Γιάννουλης να γυρίσει νικήτρια, αφού την ίδια ώρα ο Πλατύκαμπος παίζει στην Τσαριτσάνη όπου είναι αδύνατον να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μήπως όμως φταίει ότι οι παίκτες νιώθουν ανασφαλείς, όταν γνωρίζουν ότι η σημερινή διοίκηση σκέφτεται να παραιτηθεί στο τέλος της σεζόν ; H σύνθεση Ζέας, Μήτας, ,Μπόγκας, Κατσιαούνης, Προσμίτης, Περιτογιάννης, Διαμάντης (75΄Βαϊτσης), Παπαδόπουλος Απ. (70΄Κεραμιδάς), Ανδρεόπουλος (70΄Στεφανής Χαρ), Ζαγγανάς, Τσιανάκας.

ΕΝΙΠΕΑΣ - ΧΕΙΜΑΔΙ 1-0 (1-0)

Εύκολη νίκη

Δεν χρειάστηκε να ιδρώσει η Βαμβακού για να κερδίσει την αδύναμη ομάδα του Ίκαρου. Στο 20΄ο Δρόσος Αχ. Με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μπουλούτσου άνοιξε το σκορ (0-1). Για να γίνει το τελικό 0-2 με άψογο πλασέ του Τζιτζιφλή, δεχόμενος πάσα του Φλώρου στο 79΄. Δοκάρι για την Βαμβακού με τον Μπουλούτσο στο 40΄. Στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής η Βαμβακού θα ταξιδέψει στην γειτονική Χαρά αλλά τα αυτιά όλων θα βρίσκονται στο γήπεδο των Βρυσιών περιμένοντας την Ζωοδόχο Πηγή να κόψει βαθμό ή βαθμούς από την τοπική ομάδα. Η σύνθεση Κυριαζής Αθ., Μορφογιάννης Θεοδ(80΄Τσιριμώνας Νικ.), Μπόγκας, Παπαγεωργίου Άγγελος, Νασιόπουλος, Τσιριμώνας Κ., Δρόσος Αχ. (70΄Παπαγεωργίου ΒάΪος ), Κομισόπουλος, Φλώρος, Μπουλούτσος (75΄Τζιτζιφλής), Μακρής.

ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΒΡΥΣΙΑ 2-5 (0-0)

Πέρασαν με « πεντάρα» Με 5 γκολ φιλοδώρησαν τα Βρυσιά την ομάδα του Αχιλλείου και μάλιστα εκτός έδρας. Τα γκολ σημείωσαν οι Λεων, Βαίτσης (2), Βαίτσης Ρούλης, Μπερσιάνης Γ. ΚΑΙ Στεφανής Κ. Για το Αχίλλειο σκόραρε δις ο Κορλός. Όλα τα τέρματα σημειώθηκαν στο Β΄ ημίχρονο. Οι Βρυσιώτες εάν κερδίσουν την Κυριακή το πρωί την Ζωοδόχο Πηγή θα πάνε στην Βαμβακού την τελευταία αγωνιστική με τον αέρα του πρωτοπόρου (αφού η Βαμβακού δεν έχει κάνει ακόμη το ρεπό ).

Όλα για την άνοδο

Α

κόμη ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στην Α1 κατηγορία έκανε ο Ενιπέας με την προχθεσινή του νίκη επί του Χειμαδίου. Οι ποδοσφαιριστές του Γ. Ράϊου κερδισαν πιο εύκολα από ότι δείχνει το σκορ, παρά τον δυνατό αέρα που φυσούσε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Το φιλμ του αγώνα 20΄Τετ-α-τετ του Ράϊου αποκρούει ο τερματοφύλακας Τσικόπουλος.

22΄Πανομοιότηπη φάση. Αυτή τη φορά ο Αρβάς δεν βρίσκει τον στόχο. 31΄Γίνεται το 1-0 με σουτ μέσα από την περιοχή του Ράϊου. 44΄Αποβάλεται ανόητα με 2η κίτρινη ο Θεοδώρου. 75΄Κεφαλιά του Αρβά περνάει λίγο άουτ. 88΄Η μεγάλη ευκαιρία με τον Καραντάκη ο οποίος πλασάρει από πάνω τον τερματοφύλακα για να περάσει η μπάλα λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι Παραλειπόμενα Ο μήνας Μάρτιος θα καθορίσει την πορεία του Ενι-

πέα όσο αφορά την άνοδο. Πέντε παιχνίδια φωτιά (τα τρία με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο) αρχής γενομένης το ερχόμενο Σάββατο στο Ευϊδριο με το Αρμένιο. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στην Ανθούπολη και μετά έρχεται Σωτήριο και Ραχούλα. Ενδιάμεσα το παιχνίδι μέσα στην Υπέρεια. Για το «ντέρμπυ» με το Αρμένιο (ο Ενιπέας είχε χάσει εκτός 3-1)ο Ράϊος δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Καραγιάννη και Θεοδώρου. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι φίλαθλοι της ομάδας θα δώσουν

βροντερό παρών για την επίτευξη του στόχου που είναι η νίκη. Η προκήρυξη της ΕΠΣΛ τονίζει ότι από την Β΄ κατηγορία ανεβαίνουν οι δυο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (δηλ. 2Χ2 = 4) και δεν υπάρχει αγώνας «μπαράζ» μεταξύ των τρίτων του κάθε ομίλου. Η σύνθεση Ζάντζας, Γιαχνής Δ/Ν (46΄Παπαδημητρίου), Κούρος, Καραντάκης, Τριανταφύλλου, Ράϊος, Τρίγκας, Ζητούνης, Θεοδώρου, Γιαχνής Δ/Κ, Αρβανιτοζήσης.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ – ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ 1-1 (1-1)

Επέστρεψε με θετικό αποτέλεσμα, χωρίς θετικό βαθμολογικό αντίκτυπο

Σχεδόν ένας μήνας πέρασε που η ομάδα των Χαλκιάδων είχε να χαμογελά-

σει λίγο. Η ισοπαλία μέσα στην Αμυγδαλέα μπορεί να χαρακτηρισθεί θετική, αλλά η νίκη των Αμπελοκήπων και η ισοπαλία των Αγ. Αναργύρων την προσγείωσαν ανώμαλα. Ο

δυνατός αέρας που επικρατούσε δεν επέτρεψε τις δυο ομάδες να παίξουν ελεύθερα, αφού οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν ήταν λιγότερες. Το παιχνίδι κρίθηκε στο Α΄ ημίχρονο .

στο 30΄ο Νιαβής έδωσε το προβάδισμα (0-1)στις Χαλκιάδες για να έρθει όμως η ισοφάριση στο 35΄με τον Πολύζο με απευθείας εκτέλεση φάουλ (1-1). Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 1-1 μιας και στην επανάληψη δεν άλλαξε τίποτα. Η επόμενη αγωνιστική θα βρει τις Χαλκιάδες να υποδέχονται την Κρανιά (η οποία έχει στόχο την άνοδο). Στον Α΄ γύρο οι Χαλκιάδες είχαν αποσπάσει ισοπαλία με σκορ 2-2. Η νίκη είναι μονόδρομος για το Φαρσαλινό συγκρότημα, αφού την άλλη αγωνιστική έχει «ντέρμπυ» ουραγών με τους Αγίους Αναργύρους. Η σύνθεση Παπαιωάννου, Σαγιαμίτ, Αντωνιάδης Ν, Αντωνιάδης Τα, Μπύρος, Βότσης, Αγγελάκης (60΄ Αποστιολίδης), Βαρσάμης, Λιάπης (60΄Κονατσιώτης), Νιαβής, Νασιούλας.


21

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΝΑΡΘΑΚΙ - Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙ 3-0 (1-0)

Όπου με πάει ο άνεμος πάω…. (Βασιλ. Νάκος)

Σ

υνεχίζοντας τις θετικές του εμφανίσεις το Ναρθάκι επικράτησε και του ουραγού Ν.Περιβόλι με 3-0, κλειδώνοντας κατά μεγάλο ποσοστό την παραμονή του. Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ο Βασίλης Νάκος και ο δυνατός αέρας που φυσούσε. Ο μεν πρώτος πέτυχε 2 γκολ, ενώ είχε και δοκάρι ενώ ο άνεμος καθοδηγούσε την μπάλα όπου ήθελε. Το φιλμ του αγώνα Δυνατά μπήκε το Ναρθάκι και με σύμμαχο τον αέρα δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 2΄. Συγκεκριμένα από λάθος απόκρουση του τερματοφύλακα ο Νάκος Βασίλης κερδίζει την μπάλα και αφού τον αποφεύγει, σουτάρει προ κενής εστίας σημαδεύοντας όμως το οριζόντιο δοκάρι. 9΄ Ένα πολύ καλό σουτ του Βαρελά θα είχε ευτυχή κατάληξη (η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα) εάν δεν κοντράριζε σε σώμα αντιπάλου, καταλήγοντας έτσι σε κόρνερ. 12΄ Το Ν.Περιβόλι παραλίγο να προηγηθεί εάν ο Χαμορούσος Θ. με αυτοθυσία δεν άπλωνε το πόδι για να αλλοιώσει το σουτ 34΄Καλό σουτ του Βαρελά (βοηθούμενου του ανέμου) περνά λίγο άουτ. 44΄Σουτ του Φουστάνα Γιαν. Αποκρούει ασθενώς ο Νιαβής και ο Βασίλης Νάκος που καιροφυλαχτούσε ανοίγει το σκορ (1-0),. 45΄Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία σε διαδοχικά σουτ που

απομακρύνθηκαν τυχαία από πόδια αντιπάλων. 46΄Με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου οι Ναρθακιώτες πετυχαίνουν το 2-0 με τον Βασίλη Νάκο. 52΄ Το Ν.Περιβόλι κερδίζει «πέναλτυ». Το εκτελεί ο Χατζής αλλά ο Φουστάνας Χρ. πέφτει στην αριστερή γωνία και αποκρούει. 68΄Γίνεται το 3-0 με τον Βαγ. Τσιαλαφούτα ο οποίος δέχθηκε πάσα από τον Βασίλη Νάκο. 73΄Ο Βαρελάς χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 4-0, αλλά το σουτ μπροστά σε άδεια εστία καταλήγει ψηλά άουτ. 75΄Ο ίδιος παίκτης περνώντας και τον τερματοφύλακα σουτάρει για να απο-

κρουστεί πάνω στη γραμμή από αμυντικό.

80΄ Φοβερό σουτ του Δονδοτσίδη από κοντινή από-

σταση, αποκρούει εντυπωσιακά ο τερματοφύλακας Νάρης. Παραλειπόμενα Δέκα αγωνιστικές απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος και το Ναρθάκι βρίσκεται 10 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Φυσικά ακόμη δεν έχει οριστικοποιήσει την παραμονή του, αλλά αισθάνεται πιο σίγουρο από κάθε άλλη φορά. Το άσχημο είναι ότι ακολουθεί ένας «μίνι» Γολγοθάς με ομάδες που παλεύουν για την άνοδο. Οριστικά «οff» βγήκε για το υπόλοιπο της σεζόν ο νεαρός Στ. Μπασδάνης. Ο Στέργιος έπαθε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ομόνοια υποτροπή στο παλιό του τραύμα (ωμοπλάτη) και ουσιαστικά σταματά το ποδόσφαιρο. Εξάλλου θα συνεχίσει όμως να προσφέρει σαν διαιτητής (αφού παρακολουθεί

μαθήματα διαιτησίας στη νέα σχολή διαιτητών) μαζί με τον Κ. Τσιαλαφούτα. Από τον περσινό αγώνα με τον Σμόλικα Φαλάνης είχε να σκοράρει ο Νάκος και γι’ αυτό το χάρηκε ιδιαιτέρως. Στο Χειμάδι θα ταξιδέψει το Ναρθάκι για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε αυτό το παιχνίδι ο Κυρ. Δανδής θα στερηθεί πλην των Μπασδάνη και Συργκάνη τις υπηρεσίες ίσως και των Τσιαλαφούτα και Καραγιώργου που έχουν προβλήματα τραυματισμού αλλά και του Μανταλιά Η σύνθεση Φουστάνας Χρ., Μανταλιάς (75΄Κατμέρος), Νάκος Βασίλης (60΄Δονδοτσίδης), Νάκος Αθ., Βαρελάς, Τσιαλαφούτας, Καραχάλιας (62΄Σίσκος Περ), Φουστάνας Γιαν., Χαμορούσος, Καπετάνος Γεωργ., Λελετζής Στ.


22

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΑΕΦ - ΣΤΑΥΡΟΣ 3-1 (1-0)

Έσπασαν την παράδοση Για πρώτη φορά νίκησαν τον Σταυρό Αγγελόπουλος, Καψιώχας. Σταυρός : Γιαννούχος Αν., Μπρίοζος, Ρουμελιώτης, Μπό-

Α

πό το 2007 είχε να κερδίσει η ΑΕΦ (τόσο εντός όσο και εκτός) τον Σταυραετό και τον κέρδισε φέτος. Οι Σταυραετοί στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις τους είχαν επικρατήσει στην έδρα τους με 4-1, 3-2 και 4-2, ενώ στα Φάρσαλα με 5-1 και 3-1. Όσον αφορά το προχθεσινό παιχνίδι ο Σταυρός το έχασε από την επιπολαιότητά του και τον τερματοφύλακα. Μόλις στο 10΄ο Αετόπουλος ανοίγει το σκορ (10). Στο 75΄σημειώνεται το 2-0 με αυτογκόλ όταν γύρισμα αμυντικού του Σταυρού προς τον τερματοφύλακα Γιαννούχο, ο τελευταίος βρίσκει αέρα και έτσι η μπάλα περνώντας κάτω από τα πόδια του κατέληξε στα δίχτυα. Στο 81΄ο Τσιλίκας μειώνει σε 2-1 και αναπτερώνει

τις ελπίδες της ομάδας του για την ισοφάριση. Στο 85΄αποβάλλεται ο Παλάσκας του Σταυρού. Στο 86΄γίνεται το 3-1 με τον

Αϋφαντή και στο ίδιο λεπτό αποβάλλεται και ο Τσιλίκας για εξύβριση επόπτη. Οι συνθέσεις ΑΕΦ : Σακκάς, Χρυσακό-

πουλος, Μορφόπουλος, Αετόπουλος, Προσμίτης, Αϋφαντης, Γκούνης, Ανδρεόπουλος, Καραμπότσης,

τος, Τσιλίκας, Γιαννούχος Π., Κριτσιμάλης, Γκέβρος Αθ., Τζιλίρας, Παλάσκας, Γκέβρος Γ.


23

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Β΄ ΕΣΚΑΘ Διμήνι - Γ.Σ.Φαρσάλων 60-79 (40-50)

Επέστρεψε στην κορυφή

Σ

την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Β΄ ΕΣΚΑΘ επέστρεψε και πάλι ο Γυμναστικός μετά την νίκη του μέσα στο Διμήνι και εκμεταλλευόμενος συγχρόνως το ρεπό της Ζαγοράς. Οι Φαρσαλινοί αυτή τη φορά δεν έδειξαν σε κανένα σημείο του αγώνα χαλαρότητα και επικράτησαν άνετα με 79-60. Το επόμενο παιχνίδι μέσα στο Βελεστίνο (έχει ανοιχτό γήπεδο) θεωρείται από τα δυσκολότερα ως τώρα και για αυτό η διοίκηση του συλλόγου επιθυμεί να ναυλώσει πούλμαν ώστε να ακολουθήσουν και όσοι φίλαθλοι επιθυμούν. Εάν περάσουμε αλώβητοι από

το Βελεστίνο τότε κατά 99% είμαστε πρωταθλητές. Βέβαια υπάρχει το παιχνίδι με τη Ζαγορά, αλλά είναι αδύνατον η τοπική ομάδα να καλύψει την διαφορά των 30 πόντων.

Η σύνθεση Μανετζής Χρ. (8), Μανετζής Αντ (7), Γκουντόπουλος (19), Μαργαρίτης (20), Μπασαγιάννης (4), Κατμέρος (12), Πλιάτσικας (2), Φουτζόπουλος (5), Γούναρης (2),

Παντζαβέλης, Δημακόπουλος, Τσιάμης. Τα αποτελέσματα Γ.Σ. Πλατυκάμπου Δίλοφος 52-55 B. C. Volos – Βελεστίνο 54-67

Διμήνι - Γ.Σ.Φαρσάλων 60-79 Ολυμπιακός Βόλου Ν.Α.Νίκης 52-61 Η βαθμολογία (13η αγων) Γ.Σ.Φαρσάλων 22 Ζαγορά 21 Βελεστίνο 17 Διμήνι 16 Ν.Α.Νίκης 16 Ολυμπιακός Βόλου 14 Δίλοφος 14 B.C. Volos 13 Πλατύκαμπος 12 Η επόμενη αγωνιστική (28/2/2010) Βελεστίνο – Γ.Σ.Φαρσάλων Δίλοφος – B.C.Volos Ζαγορά - Πλατύκαμπος Διμήνι – Ολυμπιακός Βόλου Ρεπό : Ν.Α.Νίκης

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Σωτήριο – Υπέρεια Κουλούρι – Ομόνοια Ανθούπολη – Ραχούλα Ναρθάκι – Ν.Περιβόλι Αρμένιο – Τερψιθέα Ενιπέας – Χειμάδι Ζάππειο – Μελισσοχώρι

1-0 0-1 1-3 3-0 0-0 1-0 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16η Αγωνιστική)

Α ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Αργυροπούλι – Μελιβοία 1-2 Δωτιέας Αγιάς – Τσαριτσάνη 0-1 Μακρυχώρι – Δήμητρα Γιάννουλης 0-1 Αμπελωνιακός – Αναγ/ση Φαρσάλων 2-1 Δήμητρα Αγιάς – Βουκεφάλας 0-1 Αχιλλέας Φαρσάλων – Φαλανιακός 0-2 ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου – Βλαχογιάννι 1-1 ΑΕΔ Νίκαιας – Συκούριο 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (19η Αγωνιστική)

Τσαριτάνη ΑΕΔ Νίκαισα Αμπελωνιακός Μελιβοία Βουκεφάλας Μακρυχώρι Αργυροπούλι Δήμητρα Γιάννουλης Βλαχογιάννι

61-11 29-22 29-17 30-18 23-19 39-26 34 – 28 34-26 22-25

57 35 35 35 32 31 31 28 25

Φαλανιακός Συκούριο Δωτιέας Αγιάς Αναγέννηση Φ. ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου Δήμητρα Αγιάς Αχιλλέας Φ.

22-27 24 11-19 21 21-26 20 19-27 15 19-31 15 9-36 11 12-56 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 27/1 , ώρα : 15:30)

Δήμητρα Γιάννουλης – Αναγέννηση Φαρσάλων Αχιλλέας Φαρσάλων – ΑΕΔ Νίκαιας Συκούριο – Δήμητρα Αγιάς Φαλανιακός – Δωτιέας Βουκεφάλας – Αργυροπούλι Τσαριτσάνη – ΠΑΕΔ Πλατυκάμπου Μελιβοία – Αμπελωνιακός Βλαχογιάννι – Μακρυχώρι

Τερψιθέα Σωτήριο Ενιπέας Αρμένιο Ραχούλα Χειμάδι Ομόνοια

49-15 41-25 30-21 25-17 33-25 26-24 28-19

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής) 1-1 4-4 1-2 2-1 1-1 3-0 2-2 2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (19η Αγωνιστική)

Χάλκη Δαμασιακός Καλοχώρι Δευκαλίων Λαρισαϊκός Βερδικούσια Αμυγδαλέα Όλυμπος Λάρισας

39-15 42-21 36-22 36-19 33-24 45-37 28-31 26-24

40 39 35 34 30 30 28 25

Τοξότης Παραπόταμος Άγιοι Ανάργυροι Πελασγιώτιδα Αμπελόκηποι Σμόλικας Χαλκιάδες Θύελλα Λάρισας

43 34 33 30 29 23 22

20-20 15-24 19-30 25-27 15-31 17-40 16-42

22 17 17 16 12 11 8

24-29 24-29 27-37 18-25 17-32 11-39

19 15 14 12 6 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 27/2 , ώρα : 15:30)

Ραχούλα – Σωτήριο Χειμάδι – Ναρθάκι Ενιπέας – Αρμένιο Ομόνοια – Ζάππειο Μελισσοχώρι – Υπέρεια Τερψιθέα – Ανθούπολη Ν.Περιβόλι – Κουλούρι

Γ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

Αχίλλειο – Βρυσιά Μυραϊκός – Χαρά Κοιλάδα – Μάνδρα ΑΕΦ – Σταυρός Ίκαρος – Βαμβακού Ρεπό : Χωοδόχος Πηγή

2-5 3-2 1-5 3-1 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15η Αγωνιστική)

Βαμβακού Βρυσιά Μάνδρα Ζωοδόχος Πηγή Σταυρός

30-11 33 36-12 32 38-20 29 17-12 22 29-23 21

Μυραϊκός Ίκαρος ΑΕΦ Κοιλάδα Αχίλλειο Χαρά

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕΦ – Κοιλάδα Μάνδρα – Αχίλλειο Σταυρός – Μυραϊκός Βρυσιά – Ζωοδόχος Πηγή Χαρά – Βαμβακού Ρεπό : Ίκαρος

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ

Α1 ΕΠΣΛ Άγιοι Ανάργυροι – Χάλκη Βερδικούσια – Αμπελόκηποι Σμόλικας – Πελασγιώτιδα Καλοχώρι – Θύελλα Λάρισας Αμυγδαλέα – Χαλκιάδες Δευκαλίων – Λαρισαϊκός Τοξότης – Παραπόταμος Όλυμπος Λάρισας – Δαμασιακός

Ναρθάκι Ανθούπολη Μελισσοχώρι Ζάππειο Υπέρεια Κουλούρι Ν.Περιβόλι

27-31 35-42 35-47 23-38 20-38 20-30 25-33 27-37

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 28/2 , ώρα 15:30)

Αμπελόκηποι – Θύελλα Λάρισας Τοξότης – Αμυγδαλέα Χαλκιάδες – Κρανιά Παραπόταμος – Βερδικούσια Λαρισαϊκός – Άγιοι Ανάργυροι Πελασγιώτιδα – Όλυμπος Λάρισας Χάλκη – Καλοχώρι Δαμασιακός – Σμόλικας

24 24 19 19 18 17 16 14

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εξ αναβολής)

ΑΟΚ – Απόλλων Λάρισας Σπερχειάδα – Διμήνι Βελούχι – Τύρναβος Μουζάκι – Καστράκι Μετέωρα – Ελασσόνα Πύρασος – Πυργετός Ιτέα – Λαμία Ρεπό : Λιανοκλάδι

2-1 3-1 δ.δ. 3-1 0-0 2-1 α.α. 0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (18η Αγωνιστική)

Τύρναβος Λιανοκλάδι Πυργετός Α.Ο.Καρδίτσας Πύρασος Λαμία Ελασσόνα Σπερχειάδα Μετέωρα

29-10 32-14 27-16 26-12 25-15 25-20 20-20 26-24 27-20

38 35 34 34 31 28 26 22 22

Απόλλων Λάρισας Μουζάκι Καστράκι Βελούχι Διμήνι

18-21 16-22 17-19 15-20 18-40

20 19 19 18 13

Η Ιτέα αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Έναν αγώνα λιγότερο έχουν Καστράκι, ΑΟΚαρδίτσας, Βελούχι και Τύρναβος.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 28/2 , ώρα 15:00 )

Σπερχειάδα – ΑΟΚ Απόλλων Λάρισας – Βελούχι Διμήνι – Μουζάκι Τύρναβος – Λιανοκλάδι Καστράκι – Μετέωρα Ελασσόνα – Πύρασος Πυργετός – Λαμία Ρεπό : Ιτέα


24

@ Καλή σας ημέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί! Κάποτε ο λαός έκανε ουρά στην τράπεζα για να πάρει διακοποδάνεια, κηδειοδάνεια, θαλασσοδάνεια, εορτοδάνεια και ότι άλλο δάνειο μπορείς να φανταστείς και από δω και πέρα η ουρά θα γίνεται για… ληστείες! Έτσι ακριβώς είναι κυρία μου από τα Φέρσαλα! Εκεί που φθάσαμε με τη φτώχεια, μόνο με ληστείες και κλοπές θα επιβιώσουμε! @ Και νέα ληστεία προχθές στη Λάρισα. Ο ληστής μάλλον ο ίδιος που το τελευταίο εξάμηνο έκλεψε δύο ακόμη τράπεζες. Ο άνθρωπος ήταν πάντα ευγενικός και χωρίς καμία διάθεση να απειλήσει ζωές. «Μόνο τα λεφτά θέλω» έλεγε ο καημένος. Και το θέμα είναι πως η λεία του ήταν μόλις μερικές χιλιάδες ευρώ. «Ψιλικατζής» ο ληστής δηλαδή. Μάλλον θα του είπε η γυναίκα του πως ήθελε λεφτά για σούπερ μάρκετ και αυτός θα της απάντησε… «μισό λεπτό να πεταχτώ στην τράπεζα κι έρχομαι!» @ Απίστευτο περιστατικό όμως είχαμε στο Πουρναρόκαστρο της Αχαΐας. Ληστές μπήκαν μέσα σε σπίτι και όχι μόνο το έκλεψαν αλλά, άναψαν το τζάκι για να ζεσταθούν, έφαγαν και κοιμήθηκαν. Οι ληστές εκτός από τα παραπάνω... άφησαν και το τζάκι αναμμένο με συνέπια να πάρει φωτιά το σπίτι και να καεί ολοσχερώς... Αλλού έκλεψαν σουβλάκια… και ο Θεός να βάλει το χέρι του! @ Για να καταλάβετε το ρεζιλίκι που τραβάμε στο εξωτερικό εξαιτίας βέβαια των λαμόγιων απλά να σας πούμε ότι οι Τούρκοι θέλουν να μας βοηθήσουν και να μας στείλουν κάποιους... οικονομικούς συμβούλους τους, τους οποίους βέβαια θα πληρώνουμε εμείς! Με λίγα λόγια και αυτή έπεσαν πάνω στο πτώμα να το φάνε... Σε λίγο θα μας πει ο πάλαι ποτέ «κουμπάρος» του Καραμανλή «πόσα θέλετε ρε μάγες για τη Σύρο, την Τήνο, τη Μύκονο και τα Ίμια;» @ Ο πρώην πρωθυπουργός μας βλέπω πως έχει πάρει πολλά κιλά και έχει ξεκινήσει να πηγαίνει στο γυμναστήριο το τελευταίο διάστημα. Όσο όμως δεν... σταματήσει να τρώει δεν γίνεται δουλειά.

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Και μαραθωνοδρόμος να γίνει με την ποσότητα που τρώει απλά είναι ένας ...σούμο μαραθωνοδρόμος. @ Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του δημοτικού αλλά και στους «ενεργούς» πολίτες που για μία ακόμη φορά φύτεψαν δένδρα στο αλσύλλιο. Και πετάω εγώ μια αφελή ιδέα στους επίδοξους υποψηφίους δημάρχους των επόμενων εκλογών: αφού είναι και της μόδας η οικολογία, αντί για φυλλάδια και άλλη τέτοιου

είδους χαρτούρα που θα μας σπάσει τα νεύρα και θα ρυπάνει και το περιβάλλον, δε δίνεται τα χρήματα για μία δενδροφύτευση για να πιάσουν και τόπο; Για σκεφθείτε το… @ Κι επειδή έρχονται και οι εξεταστικές, ιδού και το επίκαιρο ανέκδοτο: «Ο υπουργός κάνει περιοδεία. Επισκέπτεται ένα σχολικό συγκρότημα και ακούει τα παράπονα των δασκάλων και των μαθητών: - Κύριε υπουργέ, δεν έχουμε πετρέλαιο για θέρμαν-

ση και έρχεται βαρύς χειμώνας... - Κύριε υπουργέ, δεν μας χωράνε οι αίθουσες, τα μισά θρανία είναι χαλασμένα, τα περισσότερα τζάμια είναι σπασμένα. Αφού ακούει διάφορα τέτοια ... τους λέει: - Μην ανησυχείτε όλα θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν... Μπαίνει στην μερσεντές και πάει στον επόμενο σταθμό, στις τοπικές φυλακές. Ακούει και εκεί πολλά παράπονα.

- Κύριε υπουργέ, θέλουμε καλύτερο φαγητό, περισσότερα κλινοσκεπάσματα, πιο πολύ προσωπικό

γιατί δεν επαρκούμε... - Θα γίνουν όλα όσα ζητάτε, μην ανησυχείτε. Μπαίνει στην Μερσεντές και καθώς φεύγουν αρχίζει να δίνει οδηγίες στον γραμματέα του. - Λοιπόν, Κωστάκη. Στο σχολείο στείλε ένα συνεργείο να μπαλώσει μερικές τρύπες, και να βάλει μερικά τζάμια, αλλά τίποτε άλλο. Μετά στείλε ένα συνεργείο στις φυλακές να φτιάξει: πισίνα, χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, αίθουσα για διασκέδαση με 50άρα τηλεόραση, φλίπερ... Μένει κάγκελο ο γραμματέας. - Μα κύριε υπουργέ, τί είναι αυτά που λέτε; Και απαντά ο υπουργός: - Κοίτα Κωστάκη. Σχολείο πήγαμε και δεν θα ξαναπάμε. Στην φυλακή όμως δεν ξέρεις πότε θα μπούμε... Κατάλαβες;» tabakos@protostypos.gr

fyllo 424  

protostypos fylllo424