Page 1

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010 Íïìáñ÷éáêÞ Åöçìåñßäá Í. ËÜñéóáò 7o ¸ôïò, Áñéèìüò Öýëëïõ 421 ÔéìÞ: 0,60 €

ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιτέλους ασφαλτοστρώνονται οι δρόμοι εντός της πόλης!

Τ

έλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών αναμένεται να μπει με την ασφαλτόστρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου στην πόλη των Φαρσάλων η οποία δρομολογείται στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική μελέτη του έργου της ασφαλτόστρωσης αλλά και να συζητήσει τον καθορισμό εκτέλεσής του. σελ. 16-17

Συναντώνται με την Κ. Μπατζελή σήμερα οι Φαρσαλινοί αγρότες σελ. 7

Απούσας της δημοτικής αρχής το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σελ. 11 Απομονωμένη οδικά η επαρχία Φαρσάλων!

σελ. 6

Παράδειγμα προς μίμηση ο αριστούχος Π. Καρακίτσιος σελ. 6


2

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Τεράστια είναι τα προβλήματα στο Íομό της Λάρισας από το κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών ΓΡΑΦΕΙ Ο Ε. Νασιώκας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Μ

ετά το κλείσιμο των Τεμπών, οι δευτερογενείς δρόμοι -πέραν αυτών που δίνει επίσημα η τροχαία που δίνουν κάποια λύση- δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον υψηλό όγκο κυκλοφορίας. Όπως, π.χ. ο δρόμος Μακρυχωρίου – Γόννων – Καλλιπεύκης – Νέου Παντελεήμονα, που είναι ασφαλτοστρωμένος, αλλά ανεβαίνει πάνω από τα 700 μέτρα υψόμετρο, είναι στενός και όχι ιδιαίτερα εξυπηρετικός. Τα Τέμπη, γενικώς, είναι πληγή -εννοώ η κατάσταση στο δρόμο- και πριν από την κατολίσθηση, για τη σύνδεση βορείου και νοτίου Ελλάδας. Έχουν πληρώσει φόρο αίματος τεράστιο πολλοί άνθρωποι. Είχα κι εγώ την ατυχία να είμαι Υφυπουργός, όταν έγινε το μεγάλο ατύχημα με τα παιδιά του Μακρυχωρίου της Βέροιας και βεβαίως, λίγα χρόνια πριν, το ατύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Υπάρχει πρόβλημα συντήρησης του δρόμου. Στην ουσία γίνεται συντήρηση του δαπέδου π.χ. ειδική

άσφαλτος, άσφαλτος για πάγο, αλλά αυτά όλα είναι ημίμετρα για έναν όγκο κυκλοφοριακό, ο οποίος τώρα πολλαπλασιάζεται. Η τοπική κοινωνία είναι πεπεισμένη -και δεν γνωρίζω από πού αντλούν αυτή την πίστη- ότι τα έργα που γίνονται συνέβαλαν αποφασιστικά. Είμαι ο τελευταίος που μπορώ να το πω και να το αποδείξω. Πιστεύουν, ότι τα έργα δημιούργησαν το πρόβλημα. Και επειδή, δεν τηρούνται ούτε οι κανόνες ασφαλείας, εννοώ ταχύτητα, τρόπος φορτίου κ.λπ., το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε, τώρα, που όλος αυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος περνάει από δρόμους υποδεέστερους και πολύ πιο επικίνδυνους. Σίγουρα, χρειάζεται να γίνουν, εκεί, έργα. Στην περιφέρεια του Νομού μας, όπου η ζωή του συνδέεται με την πόλη της Λάρισας, αλλά δεν μπορεί να περάσει τα Τέμπη, φανταστείτε πόσο δυσκολεύεται η διέλευση, από τους μαθητές στο σχολείο έως τα προϊόντα των επιχειρήσεων, μέσω των δρόμων π.χ. Ομολίου - Στομίου - Αγιοκάμπου, όπου ένας άλλος όγκος κυκλοφορίας την εμποδίζει να κινηθεί και υπάρχει τεράστια καθίζηση της οικονομικής ζωής. Οι επιχειρήσεις της περιοχής ένθεν και ένθεν των Τεμπών απολύουν συνεχώς εργαζόμενους, γιατί

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Éäéïêôçóßá:

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò ÔóéáíÜêáò Íßêïò

Σύμβουλος έκδοσης Απόστολος Ράιδος Âüëïõ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ Tçë. 24910 26617 / 28018 / fax: 24910 26617 Ηρώων Πολυτεχνείου 117 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. & fax: 2410 285375 www.protostypos.gr

E-mail:info@protostypos.gr, protostypos@yahoo.gr

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ, Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç, Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, Þ áëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïý éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

πέφτει ο τζίρος τους. Και, βεβαίως, οι κυκλοφοριακοί κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι. Αν δεν αποκατασταθεί η βατότητα αυτού του δρόμου, ό,τι άλλα και αν γίνουν π.χ. ενίσχυση των παράπλευρων οδών, που θα έπρεπε να είχαν γίνει, η λύση είναι μία: να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Η λύση είναι να δοθεί η βατότητα των Τεμπών και να είναι ασφαλής. Συγχρόνως, βέβαια, να ενισχύσουμε τους παράπλευρους δρόμους. Μέχρις ότου γίνουν όλα αυτά, η εκτέλεση έργων σε αυτό το βάρος της κυκλοφορίας και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εμποδίζει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία και αυξάνει την ανασφάλεια. Χρειάζεται πραγματικά πιστή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, όπως αυτές προβλέπονται. Ό,τι παραβαίνουμε είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στο να έχουμε ατυχήματα.» Κλείνοντας την ομιλία του, ο Λαρισαίος βουλευτής τόνισε: «Δημιουργήθηκε μια μεγάλη πληγή, για όλη την Ελλάδα, αλλά για την περιοχή της Λάρισας είναι ένα φοβερό πλήγμα. Δεν μπορούν να κατέβουν οι άνθρωποι από την περιφέρεια στη Λάρισα και η επιχειρηματική τους δουλειά, τους το επιβάλλει καθημερινά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε.

ΓΡΑΦΕΙ Ο Απόστολος Ράιδος

Π

Επιστροφή στην αθωότητα

ροβλέψιμα έως και βαρετά έχουν καταντήσει τα περισσότερα κεντρικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων αθηναϊκών δικτύων. Οι παλιές καλές εποχές, στα πρώτα βήματα της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν η διάρκεια της ενημέρωσης ήταν αυστηρώς ημίωρη και ο έλληνας μέσος τηλεθεατής είχε την ευκαιρία να λάβει γνώση για τα σημαντικότερα θέματα της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, της πολιτικής, της καθημερινότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καταποντίστηκαν με το πέρασμα των χρόνων από το νέα εμπορευματοποιημένα διεθνή και κυρίως αμερικανικά πρότυπα που ακολουθήθηκαν στο «news casting». Η εισβολή του νέου μοντέλου ειδήσεων που ως κυρίαρχο κριτήριο θέτει την τηλεθέαση, δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί. Όπως συμβαίνει με κάθε σαρωτική αλλαγή που αφορά μεγάλα μεγέθη ανθρώπινων μαζών, η μετάλλαξη επήλθε μεθοδικά και προγραμματισμένα. Δειλά – δειλά, είδαμε τον πόνο της μάνας για τον χαμό του γιου της να κάνει τον γύρο της χώρας μέσω της μικρής οθόνης σοκάροντας τους θεατές που έμεναν

με το πιρούνι στο χέρι. Στη συνέχεια αποκτήσαμε κινηματογραφικές εμπειρίες με την τοποθέτηση (εύθυμης, πένθιμης ή συγκλονιστικής ανά περίσταση) μουσικής στα ρεπορτάζ, με την φωνή του συναδέλφου δημοσιογράφου να αποκτά καθαρά υποκριτική χροιά, ώστε να πλαισιώσει της ανάγκες του θέματος που συνολικά δεν είχε σε τίποτε να ζηλέψει από μία καλοδουλεμένη ταινία μικρού μήκους. Το πλέον όμως πρόσφατο σημάδι της προαναφερθείσας μετατροπής της είδησης σε εμπορικό πολυκατάστημα, είναι η μετάδοση τηλεοπτικών δελτίων διάρκειας μίας ώρας με θεματολογία δύο με τρία το πολύ θέματα! Τα δημοσιογραφικά επιτελεία ξεχωρίζουν την «πρώτη» είδηση αναζητώντας και την πλέον απίστευτη παράμετρό της, φιλοδοξώντας να διατηρήσουν το στόμα του τηλεθε-

ατή ανοιχτό από τις 8 έως τις 9 το βράδυ. Το σκηνικό φυσικά συμπληρώνουν οι καταξιωμένοι «αναλυτές» (που ουδείς αμφισβητεί τις γνώσεις τους, την εφυία τους, το ήθος τους και την δημοσιογραφική τους αξία), οι οποίοι πολλάκις εκτίθενται στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να τοποθετηθούν επί παντός επιστητού. Από τα αίτια της πτώσης ενός πολεμικού αεροσκάφους μέχρι και τους λόγους που οδηγούν την θηλυκή χελώνα καρέτα – καρέτα στο να γεννάει και να θάβει μικρότερο αριθμό αυγών στις ακτές της Ζακύνθου! Εύλογα διαπιστώνει κανείς πως ο επιχειρούμενος ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός της είδησης προκαλεί δύο σημαντικές παρενέργειες στο τηλεοπτικό κοινό: τον κορεσμό που αγγίζει το μέγεθος της απαξίωσης της σπουδαιότητας ενός γεγονότος και την αποστροφή από την πολύπλευρη ενημέρωση που αναφαίρετα δικαιούται ο έλληνας πολίτης. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε σε ένα αναπόφευκτο «χαρακίρι» της ιδιωτικής τηλεόρασης, που μεσοπρόθεσμα θα την αναγκάσει να επιστρέψει στην εποχή της αθωότητας. Τα πρώτα έστω και ανεπαίσθητα για πολλούς σημάδια είναι εμφανή, με την στροφή μερίδας κοινού στον κρατικό δίαυλο…


3

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

«×όρεψαν» οι γυναίκες της Õπέρειας

Τ

ην ετήσια χοροεσπερίδα του πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Υπέρειας η «Θέτιδα» την περασμένη Κυριακή στο χώρο του Κέντρου «Ενιππέυς» στην Υπέρεια. Στο σύντομο χαιρετισμό της η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παντοπούλου ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση έκανε μία αναφορά στο έργο του ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες τους προς το Δήμο Ενιπέα για τη στήρι-

ξή του, αναφέροντας ότι ο Σύλλογος Γυναικών Υπέρειας έχει να προσφέρει αρκετά ακόμη και παράλληλα

ευχήθηκε καλή διασκέδαση στους παρευρισκόμενουςκαι κάλεσε όλους μαζί να απολαύσουν την βραδιά. Ο

χορός περιλάμβανε ζωντανή ορχήστρα και λαχεία με πολλά δώρα. Στην εκδήλωση παρευρέ-

θηκε ο Δήμαρχος Πολυδάμαντα κ. Μπαλατσός Ευάγγελος η πρόεδρος του ΔΣ Ενιπέα κ. Θώμη

Τσαντοπούλου - Παφύλα ο αντιδήμαρχος Ενιπέα κ. Ζαχαρίας Μακρής ο αντιδήμαρχος Πολυδάμαντα κ. Αθανάσιος Αλμυριώτης, η πρόεδρος του ΔΣ κ. Βασιλική Πανουργία – Νταφοπούλου, οι ΔΣ Ενιπέα κ.κ. Νίκος Γκατζόγιας και Κων/ νος Τύμπας, ο ΔΣ Πολυδάμαντα κ. Κατσιαούνης Ευάγγελος, η νεοεκλεγείς πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών «Μελίνα» κ. Μαρία Ζαχαρή – Ζάντζα το ΔΣ του Συλλόγου και πλήθος μελλών και φίλων του Συλλόγου.

«Âασίλεψαν» οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα η καθιερωμένη κοπή πίτας του Συνδέσμου Συνταξιούχων του ΙΚΑ στο χώρο του Δημοτικού Εντευκτηρίου στη πλα-

τεία Δημαρχείου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ιωάννης Νάκος στο σύντομο χαιρετισμό ευχήθηκε για τη νεά χρονιά και τόνισε πως τα τιμημένα γηρατειά είναι στο σύνολό τους μάχιμα και οικονομι-

κά ενεργά, εξακολουθώντας να στηρίζουν με συνέπεια την Εθνική Οικονομία και τις οικογένειές τους. Επίσης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον αντιπρόεδρο του ΕΚΦ και αρχηγό

της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Θέμη Ανασατσίου για την προσφορά του για νέα γραφεία το σύνδεσμο. Το τυχερό νόμισμα της βασιλόπιτας αντιστοιχούσε σε μία εικόνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Ερ-

γατικού Κέντρου κ. Απόστολος Κάψος.


4

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Στα έδρανα Στη θέση του αντιπρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έκατσε για λίγη ώρα ο γνωστός δημοσιογράφος κ. Αχιλλέας Μπακαλέξης μήπως ζήλεψε την δόξα των Δημοτικών Συμβούλων ή ετοιμάζεται να συμμετάσχει ενεργά σε κάποιο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές;`

Ενεργή συμμετοχή Ενεργή η συμμετοχή της κ. Βάνας Φλώρου της Δημοτικής Συμβούλου Πολυδάμαντα και στα δρώμενα της σχολικής κοινότητας του 1ου Λυκείου αφού η ίδια είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

[Αλήθειες] Τέλος; Ιστορικές… στιγμές αναμένεται να ζήσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων! Δεν είναι δα, και τόσο μικρό πράγμα το να αποφασίζεται – μετά από πολλά… πολλά χρόνια – η ασφαλτόστρωση του «βομβαρδισμένου» οδικού δικτύου που

είχε μετατρέψει την καθημερινότητα των Φαρσαλινών σε κόλαση. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αποχέτευσης, ήρθε η ώρα λοιπόν να απολαύσουμε κι εμείς ανθρώπινους δρόμους. Το ζήτημα βέβαια είναι εάν το καλό θα έχει και διάρκεια. Γιατί αν σε λίγους μήνες αρχίζουν πάλι να σκάβουν διάφοροι (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ), τότε τσάμπα τα λεφτά. Από τη δημοτική αρχή πάντως διαβεβαιώνουν ότι οι δρόμοι δε θα ανασκαφτούν. Μακάρι!

Εξηγήσεις Πολλά και διάφορα ακούστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που προκάλεσε η αντιπολίτευση αλλά πραγματοποιήθηκε χωρίς να παραστεί η συμπολίτευση! Εκ των πλέων σημαντικών η καταγγελία του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου και πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Χρήστου Παπαδόπουλου ο οποίος σχολιάζοντας το κόστος της δοκιμαστικής υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «βοϊδολίβαδο» έκανε λόγο για «σκάνδαλο» συμπληρώνοντας

πως «για τη νέα γεώτρηση έχει γίνει ανάθεση για 70.000 ευρώ για τη δοκιμαστική γεώτρηση ενώ μία δοκιμαστική γεώτρηση δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ». Σίγουρα πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για το κατά πόσο αυτή η καταγγελία ευσταθεί.

Προεδρία Είχαμε αποκαλύψει προ πολλού τη σκέψη της δημοτικής αρχής Φαρσάλων να προχωρήσει στη σύσταση ενός Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, ώστε πλέον η πρόνοια για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας να μην εναπόκειται στην τσέπη της – του δημάρχου, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος χρηματοδότησης φιλανθρωπικών ενεργειών. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων αναμένεται να αποφασίσει τη σύσταση του νέου Οργανισμού που αναμφίβολα έχει ανάγκη αυτούς τους χαλεπούς καιρούς η πόλη μας. Σε ότι αφορά πάντως το ποιος θα ηγηθεί του νέου Οργανισμού, αυτό παραμένει άγνωστο αν και δεν αποκλείεται να


5

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Κερδίζει έδαφος το προωδειακό

Απόκριες Η γιορτή των παιδιών θεωρούνται οι απόκριες και όχι άδικα αφού οι μικροί μασκαράδες ξεφαντώνουν με την ψυχή τους, νεράιδες, πριγκίπισσες batman, superman και άλλοι πολλοί ήρωες ζωντανεύουν από τους λιλιπούτειους φίλους τους. Μια καλή ευκαιρία να γίνουν και οι μεγάλοι μικροί είναι η περίοδος αυτή, τολμήστε το και διασκεδάστε με την ψυχή σας….

Όλο και μεγαλύτερη είναι η προσέλευση μαθητών στο προωδειακό τμήμα της Δημοτικής Μουσικής Σχολής. Η άριστη δουλεία που πραγματοποιεί η υπεύθυνη του τμήματος κ. Μαρία Μπουλασίκη σε συνεργασία με την διευθύντρια της σχολής κ. Ιωάννου έχει αγκαλιαστεί από τους Φαρσαλινούς και αυτό φαίνεται και στην προσέλευση νέων μαθητών. Εύγε

[Ψέµµατα] «κρατήσει» την προεδρία η δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου τουλάχιστον για τους πρώτους «δύσκολους» μήνες. Με το καλό.

Αντίκτυπος Τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της επαρχίας Φαρσάλων η πρόταση του Φαρσαλινού Δικηγόρου κ. Χρήστου Καπετάνου για μετονομασία του νέου υπερδήμου – όταν και όποτε προκύψει, σε Δήμο Φθίας με έδρα τα Φάρσαλα κατοχυρώνοντας ουσιαστικά τα Φάρσαλα την πατρίδα του Αχιλλέα, στην συνείδηση όλων των Ελλήνων και όχι μόνον. Ταυτόχρονα η αρχαιολογική – τουριστική αξιοποίηση, των αρχαιολογικών θησαυρών της επαρχίας μας θα δώσει ώθηση και ζωντάνια στην επαρχία Φαρσάλων. Θέλουμε οι κάτοικοι της επαρχίας μας, να τοποθετηθούν στην πρόταση αυτή και ηλεκτρονικά με σχετικό e-mail στην ιστοσελίδα της εφημερίδας μας info@protostypos.gr

Περί μπλόκων Τα γραπτά μένουν και μερικές φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Τι ήθελε ο Γιώργος και πέρυσι το έπαιζε κουβαρντάς με το πακέτο των 500 εκ. ευρώ που είχε εξαγγείλει ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης; «Πέρυσι το ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζε «ψίχουλα» τα 500 εκατομμύρια ευρώ του «πακέτου» αποζημιώσεων που δόθηκαν στους αγρότες. Προεκλογικά ο κ. Παπανδρέου έταζε σε κάθε κοινωνική ομάδα… λαγούς με πετραχήλια, καθώς όπως έλεγε «λεφτά υπάρχουν». Τώρα ακούμε πρωτοκλασάτους υπουργούς να λένε «δεν υπάρχει σάλιο». Αντί για διάλογο, οι αγρότες εισπράττουν ύβρεις και ανοίκειους χαρακτηρισμούς από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την ίδια καθαρότητα που ταχθήκαμε

υπέρ των ανοιχτών δρόμων επιμένουμε στην ανάγκη επίλυσης των αγροτικών προβλημάτων και την χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής για την κοινωνική συνοχή. Η παραμονή των αγροτών στη γη τους είναι προϋπόθεση για να παραμείνει ζωντανή η ελληνική περιφέρεια που ερημώνει» απάντησε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Ν.Δ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος. Και εν μέρει δεν έχει καθόλου άδικο…

Συνάντηση Με τον γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Σωκράτη Ξυνίδη συναντήθηκε στο χορό που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Λάρισας ο πρώην αντιδήμαρχος Φαρσάλων κ. Σταύρος Πουλαράκης. Στην κατ ιδίαν συνάντηση ο κ. Πουλαράκης έθεσε στον κ. Ξυνιδη το θέμα της οδικής σύνδεσης Φαρσάλων – Λάρισας και έλαβε τη διαβεβαίωση πως το θέμα θα φτάσει στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Μαγκριώτη

Ανοικτά Από σήμερα Τρίτη και για κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα τα γραφεία του Συλλόγου Ενεργών πολιτών στο παλαιό Πρώτο Δημοτικό Σχολείο θα είναι ανοικτά 6 – 8μμ για τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου.

Αναβολή Η κακοκαιρία που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες δεν επέτρεψε την προγραμματισμένη δενδροφύτευση του Συλλόγου Ενεργών πολιτών στην δυτική πλευρά του βουνού η οποία αναβλήθηκε. Η δενδροφύτευση πιθανώς να πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου. Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.


6

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΤΟ ΘΕΜΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο Ε. ΝΑΣΙΩΚΑΣ

Απομονωμένη οδικά η επαρχία Φαρσάλων!

Η

έως σήμερα οδική απομόνωση της ευρύτερης περιοχής των Φαρσάλων την έχει οδηγήσει σε φθίνουσα πορεία», καταγγέλλει με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας Νασιώκας. Ειδικότερα, στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα τονίζει: «Το Μάρτιο του 2009, σε σχετική ερώτηση που κατέθεσα προς τους αρμόδιους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ζητούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αρθεί η οδική απομόνωση, στην οποία βρίσκεται η περιοχή των Φαρσάλων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πόλη των Φαρσάλων, ο ομώνυμος Δήμος, οι όμοροι Δήμοι Ενιπέα, Ναρθακίου και Πολυδάμαντα με τους οικισμούς τους, καθώς και η ευρύτερη περιοχή, πλήττονται από προβλήματα και ελλείψεις σε βασικές υποδομές, που αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και από την ανυπαρξία επενδύσεων σε δομές υποστήριξης και σε παραγωγικές δομές, που αφορούν στην ύπαρξη και την βιωσιμότητά τους. Οι κάτοικοι στην πόλη των Φαρσάλων, στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων και στους οικισμούς των συντεταγμένων μικρών τοπικών κοινωνιών της περιοχής δικαιούνται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, σήμερα και στο μέλλον, για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μία σειρά από προβλήματα, ελλείψεις, αλλά και στρεβλώσεις συντηρούνται επί πολλά χρόνια. Και όσο συνεχίζουν να συ-

ντηρούνται, δημιουργούν δυσοίωνες συνθήκες για το παρόν και το μέλλον. Κυριαρχεί η έλλειψη κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών σχεδιασμών ολοκληρωμένης παρέμβασης για την περιοχή. Η ανυπαρξία βούλησης και προσπαθειών για το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων και οι ήσσονες προσπάθειες για το υπόλοιπο, από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια, Νομαρχία), έχουν επισημανθεί από τους κατοίκους και διαχρονικά. Οι ίδιοι οι κάτοικοι λοιπόν και οι φορείς τους διεκδικούν λύσεις και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που περιέχουν προβληματισμό, ιδέες και προτάσεις με επιστημονική τεκμηρίωση. Προσδιορίζουν με επιστημονική υποστήριξη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής, τα αναδεικνύουν και απαιτούν παρεμβάσεις, με δράσεις προγραμματισμούς και έργα, για τη διαχείριση και την αξιοποίηση τους προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της. Ως πλεονεκτήματα της περιοχής προσδιορίζονται οι δυνατότητες: - περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής και νέων καλλιεργειών. - παραγωγής, περαιτέρω ανάδειξης και διευρυμένης

εκμετάλλευσης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων αλλά και νέων προϊόντων ποιότητας. - εκμετάλλευσης και χρήσης νέων ενεργειακών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. - ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών με την εκμετάλλευση των ευρυζωνικών δικτύων. - πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης με την ανάδειξη της ιστορίας και των αρχαιοτήτων της πόλης των Φαρσάλων και της ευρύτερης περιοχής. Για την ανάπτυξη όμως των τομέων αυτών, αλλά και την ανάπτυξη ευρύτερα, ως κύρια προϋπόθεση τίθεται το ζήτημα την οδικής σύνδεσης της περιοχής με τα όμορα μεγάλα περιφερειακά κέντρα της Λάρισας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Λαμίας, αφού η έως σήμερα οδική απομόνωση της περιοχής έχει οδηγήσει τη περιοχή σε φθίνουσα πορεία. Συγκεκριμένα: Ο δρόμος Φαρσάλων – Λάρισας καθυστερεί αναίτια. Ανακοινώθηκε προ ετών η πρόθεση για προκήρυξη της μελέτης και της κατασκευής του. Ακυρώθηκε στη συνέχεια και με καθυστέρηση ετών ανακοινώθηκε η πρόθεση για την προκήρυξη μόνο της μελέ-

της. Ο δρόμος Φαρσάλων Βόλου παραμένει ως έχει δεκαετίες τώρα. Οι όποιες παρεμβάσεις εξαντλούνται σε τοπικές επισκευές, αποψιλώσεις των ρείθρων και διαγραμμίσεις του καταστραμμένου οδοστρώματος. Ο δρόμος Φαρσάλων – Καρδίτσας, δια μέσου Σταυρού Φαρσάλων ή δια μέσου Νέου Μοναστηρίου του Ν. Φθιώτιδος, ακολουθεί τις προδιαγραφές ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, με μοναδική παρέμβαση αυτήν της κατασκευής γέφυρας στις γραμμές τρένου και την κατάργηση της ανισόπεδης διάβασης. Η ανακατασκευή του εθνικού δρόμου Καρδίτσας – Αθηνών περατώνεται στα όρια των Νομών, δυτικά του Σταυρού. Ο δρόμος Φαρσάλων – Λαμίας, δια μέσου της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, απαιτεί πορεία 42 χιλιομέτρων επί του δρόμου Φαρσάλων – Βόλου ή ως εναλλακτική λύση μπορεί να ακολουθηθεί η Παλαιά Εθνική Οδός, δια μέσου Δομοκού, με την προ δεκαετιών χάραξη και προδιαγραφές κατασκευής. Τέλος, η πρόσβαση στην υπό κατασκευή Ε-65, με βάση τον βασικό σχεδι-

ασμό, θα βρίσκεται, δια μέσου μικρού βραχίονα αυτής, στο ύψος της Ανάβρας Καρδίτσας. Είναι γνωστό δε, ότι καταργήθηκε ο βραχίονας της Ε-65 “Σοφάδες – Φάρσαλα - Αλμυρός – Βόλος”.» Και ο κ. Νασιώκας συνεχίζει: «Παρήλθε λοιπόν ένας σχεδόν χρόνος και δεν υπήρξε παρέμβαση ή παρεμβάσεις για την άρση έστω και μέρους των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή των Φαρσάλων. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι και καταβάλλουν προσπάθειες με πρωτοβουλίες των Ν.Α., των Δήμων και φορέων της περιοχής να θέσουν τις ανάγκες τους ως ζητήματα προτεραιότητας που καθορίζουν τόσο την καθημερινότητά τους, όσο και τους στρατηγικούς στόχους της ανάπτυξης της περιοχής. Πέραν των άλλων, από τις διαβουλεύσεις θεσμικών αρχών και φορέων προκύπτει και έλλειμμα ακριβούς ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των αρμόδιων υπουργείων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ερώτηση του Μαρτίου του 2009 προέκυψαν τα εξής: - Η προκήρυξη της μελέτης για την Π.Ε.Ο 3 Λάρισας Φαρσάλων, σύμφωνα με το με αριθμό1370/23553/8.04.09 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων το οποίο αναφέρεται. - Η διαβεβαίωση, ότι η βελτίωση των Ε.Ο 30 Φαρσάλων - Βόλου & Π.Ε.Ο Φαρσάλων - Λαμίας δεν είναι στον άμεσο σχεδιασμό και οι αρμόδιες υπηρεσίες περιορίζονται σε παρεμβάσεις συντήρησης στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της ΔΕΣΕ. - Η βελτίωση του δρόμου

[υπό κατασκευή] Γεφύρια Καρδίτσας έως τα όρια του Νομού Λάρισας, στην περιοχή Σταυρού Φαρσάλων.» Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει: «Επειδή οι κάτοικοι στην πόλη των Φαρσάλων, στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων και στους οικισμούς των συντεταγμένων μικρών τοπικών κοινωνιών της περιοχής δικαιούνται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σήμερα και στο μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους, ερωτάται ο κ. υπουργός: 1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την χρηματοδότηση κατασκευής του νέου δρόμου Λάρισας - Φαρσάλων και ποιό το χρονοδιάγραμμα των φάσεων μέχρι την έναρξή του (αποπεράτωση μελέτης, έγκριση χρηματοδότησης, προκήρυξη, ανάθεση, εγκατάσταση αναδόχου, έναρξη κατασκευής); 2. Ποια η θέση των αρμόδιων υπουργών στο αίτημα των Ν.Α. Μαγνησίας και Καρδίτσας για την αναβάθμιση σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο του υπάρχοντος δρόμου που συνδέει την Καρδίτσα με τον Βόλο δια μέσου Φαρσάλων και Μικροθηβών; Ως γνωστόν, με πρωτοβουλία των δύο Ν.Α., έχει συνταχθεί και έχει δημοσιοποιηθεί πριν από μερικές ημέρες η μελέτη σκοπιμότητας του έργου της διασύνδεσης; 3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την οδική πρόσβαση στον κόμβο εισόδου της Ε-65 στην περιοχή της Λίμνης Σμοκόβου (πλησίον του Δ.Δ. Ανάβρας), τόσο των κατοίκων των Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλιώτιδος, όσο και αυτών της περιοχής Φαρσάλων;»

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΠΟΣΟ 1000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ο

Παράδειγμα προς μίμηση ο αριστούχος Π. Καρακίτσιος

φαρσαλινός φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Καρακίτσιος του Λεωνίδα ήλθε πρώτος κατά σειρά επιτυχίας μεταξύ 242 διπλωματούχων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό διπλώματος 9,47.

Από τους 242 διπλωματούχους κατόρθωσαν να αριστεύσουν (βαθμός διπλώματος ανώτερος του 9) μόνο 5, εκ των οποίων ήταν ο μόνος που προερχόταν από την Επαρχία. Ο κ. Καρακίτσιος έχει λάβει υποτροφίες και βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (από διάφορα Κληροδοτήματα), ενώ αναμένεται και η βράβευσή

του από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο φαρσαλινός αριστούχος θέλοντας να δώσει κίνητρο στους Φαρσαλινούς μαθητές αποφάσισε να δώσει χρηματικό βραβείο ύψους 1000 Ευρώ σε εκείνον τον μαθητή του Πρώτου ή του Δευτέρου Ενιαίου Λυκείου Φαρσάλων που θα καταφέρει να εισαχθεί φέτος στη σχολή του. Σε περίπτωση που είναι περισσό-

τεροι του ενός, το βραβείο θα απονεμηθεί σε αυτόν με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής. Δικαιούχοι είναι όσοι εισαχθούν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων (και όχι μέσω μετεγγραφής). Το βραβείο αυτό πιστεύει ότι θα αποτελέσει κίνητρο για τα νέα παιδιά να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να ανταπεξέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τους προτείνει να επιλέξουν τη συγκε-

κριμένη σχολή, η οποία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάστασηεξέλιξη, καθώς και ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μετέπειτα πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.


7

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΕΝΩ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑ

Συναντώνται με την Κ. Μπατζελή σήμερα οι Φαρσαλινοί αγρότες

Μ

ε την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή θα συναντηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι αντιπροσωπεία αγροτών από τα μπλόκα των Μικροθηβών, του Πλατυκάμπου και του Τυρνάβου, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Φαρσαλινοί, προκειμένου να βρεθεί λύση στα αιτήματα που οι ίδιοι έχουν θέσει. Την ίδια ώρα, το άλλο «μέτωπο» των Φαρσαλινών δηλώνει αμετακίνητο στις θέσεις του και παραμένει στο μπλόκο της Νίκαιας το οποίο χθες συμπλήρωσε 15 ημέρες κινητοποίησης! «Θα τα πούμε με την υπουργό. Ξέρει τα αιτήματά μας και νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα στο διάλογο για τα θεσμικά μας ζητήματα» εξήγησε χθες σε δηλώσεις του στον «Π.Τ.» ο Φαρσαλινός αγροτοσυνδικαλιστής κ. Νίκος Ρουκάς από το μπλόκο των Μικροθηβών. Έτσι, δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης να σημάνει και την αρχή του… τέλους των

αγροτικών κινητοποιήσεων σε ότι αφορά τα προαναφερθέντα μπλόκα, εφόσον φυσικά υπάρξουν οι σχετικές δεσμεύσεις από την κ. Μπατζελή. ΣΤΑ… ΤΡΙΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι δύο διαφορετικές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν μετά το πέρας της σύσκεψης 23 μπλόκων αγροτών από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα που έγινε το περασμένο Σάββατο στο Άγκιστρο Σερρών, είναι ενδεικτική όμως του νέου αδιεξόδου στο οποίο περιήλθε το αγροτικό κίνημα που συμπληρώνει δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη τελικά δεν συμμετείχαν από τη Θεσσαλία τα μπλόκα του Τυρνάβου, του Πλατυκάμπου και των Μικροθηβών όπου υπάρχει μερίδα Φαρσαλινών, εκφράζοντας την κάθετη αντίθεσή τους στο αίτημα της μη υλοποίησης του μητρώου αγροτών, το οποίο ζητά μετ’ επιτάσεως το μπλόκο της Νίκαιας. Να σημειωθεί πως στους δρόμους παραμένουν και οι αγρότες που συντάσσονται με το λεγόμενο «πανελλήνιο συντονιστικό» το οποίο όμως επίσης δεν συμμετείχε στη σύσκεψη.

Οι παραμένοντες αγρότες – εκπρόσωποι μπλόκων ενστερνίστηκαν το πλαίσιο των 9 σημείων που είχε ανακοινώσει το απόγευμα της Παρασκευής ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας κ. Βαγγέλης Μπούτας από το μπλόκο της Νίκαιας το οποίο και αποτελείται από τα εξής αιτήματα: * Μη διαχωρισμό των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη. * Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και εγγυημένες τιμές στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. * Προστασία της ντόπιας παραγωγής από ομοειδή εισαγόμενα. * Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και κατάργηση όλων των «νόμιμων» και «παράνομων» παρακρατήσεων. * Μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση του ΦΠΑ σε εφόδια και μηχανήματα και των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης, με μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ και επιδότηση βασικών αγροτικών εφοδίων κ.α.΄ * «Πάγωμα» των αγροτικών χρεών για τρία χρόνια και παραγραφή όλων των

πανωτοκίων. * Πλήρη ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κίνδυνους, με αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και άμεση αντιμετώπιση των χρεών του. * Μη φορολόγηση των χωραφιών. * Μείωση του χρόνου σύνταξης στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες, καθώς και τη μεταφορά δικαιώματος της σύνταξης από τον αποθανόντα αγρότη σύζυγο στη σύζυγο και διπλασιασμό της ελάχιστης αγροτικής σύνταξης. Τα παραπάνω αιτήματα τα οποία σύμφωνα με τους αγροτοσυνδικαλιστές συνυπογράφονται τουλάχιστον από 20 μπλόκα θα αποσταλούν άμεσα στη υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή, με την οποία θα διεκδικήσουν συνάντηση «όταν θα το κρίνουν οι ίδιοι», όπως εξήγησε το μέλος της συντονιστικής του μπλόκου της Νίκαιας κ. Χαρίλαος Αρχοντής. Από την πλευρά του ο κ. Μπούτας σημείωσε μετά το πέρας

Στη βουλή η παράταση του προγράμματος νιτρορύπανσης Νέο πενταετές πρόγραμμα απονιτροποίησης για την Θεσσαλία ζητά με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας Νασιώκας. Ειδικότερα, στην ερώτησή του προς τις Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη τονίζει: «Όλες οι εδαφολογικές μελέτες έδειξαν, ότι η ρύπανση στο Νομό της Λάρισας και

στην Θεσσαλία γενικότερα βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Το πενταετές πρόγραμμα απονιτροποίησης που ολοκληρώθηκε συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωση της κατάστασης. Παρόλα αυτά, ακόμη και σήμερα, το περιβάλλον στην Θεσσαλία παρέμεινε βεβαρημένο περισσότερο από όλε τις άλλες περιοχές της χώρας. Επομένως, η συνέχιση του προγράμματος απονιτροποίησης, κάτι που ζητάνε όλοι οι φορείς της Θεσσαλίας, είναι

υποχρεωτική και αναγκαία. Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε πρόσφατη αναφορά μου, απάντησε ότι δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα για την παράταση του προγράμματος στην Θεσσαλία.» Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Λαρισαίος βουλευτής ρωτά τις κ. κ. υπουργούς, «αν προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για νέο πενταετές πρόγραμμα απονιτροποίησης στην Θεσσαλία, όπως θα γίνει και για άλλες περιοχές της Ελλάδας;»

της σύσκεψης πως «ο αγώνας πλέον θα είναι κοινός και οι αγρότες και ζητάμε από τους αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να πυκνώσουν τα μπλόκα». Τέλος, οι αγροτοσυνδικαλιστές σημείωσαν ότι πέραν των 9 προαναφερθέντων αιτημάτων, σε κάθε μπλόκο ξεχωριστά θα τεθούν και τοπικά αιτήματα. ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ – ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Στον αντίποδα, οι εκπρόσωποι των μπλόκων του Τυρνάβου, του Πλατυκάμπου, των Μικροθηβών και άλλων εννέα περιοχών όπως οι ίδιοι σημείωσαν, χαρακτήρισαν με ανακοίνωσή τους «άκαρπη» τη συνάντηση και εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Το πλαίσιο αιτημάτων που δι-

αμορφώθηκε στη χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) συνάντηση των Μαλγάρων παραμένει σε απόλυτη ισχύ. Οι διεκδικήσεις των οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων είναι σταθερές και έχουν ως πυρήνα σκέψης την εφαρμογή του μητρώου αγροτών ως εργαλείο πολιτικής. Ζητάμε άμεση συνάντηση με την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για γόνιμο διάλογο ώστε να δοθούν λύσεις που θα δημιουργήσουν προοπτική για ένα καλύτερο αύριο των αγροτών. Συνεχίζουμε ενισχύουμε τα μπλόκα, κλιμακώνουμε τον αγώνα. Καλή επιτυχία σε όλους τους αγρότες που μέχρι σήμερα είναι στο δρόμο».


8

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Έκοψε πίτα η Δημοτική Μουσική Σχολή

Κ

οπή πίτας πραγματοποίησε η Δημοτική Μουσική Σχολή του Δήμου Φαρσάλων στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων την προηγούμενη Κυριακή παρουσία μαθητών καθηγητών μελών του ΔΣ και γονέων. Στην έναρξη της εκδήλωσης οι μαθητές του προωδειακού τμήματος και η υπεύθυνη του τμήματος τους κ. Μαρία Μπουλασίκη παρου-

σίασαν ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε παιδικά τραγούδια, ενθουσίασαν τους παρευρισκομένους και κέρδισαν το χειροκρότημα. Στο χαιρετισμό της η διευθύντρια της Μουσικής Σχολής κ. Βίκυ Ιωάννου ευχήθηκε για τη νέα χρονιά στους μαθητές ευχαρίστησε το πρόεδρο της ΔΜΣΦ κ. Χριστοδουλόπουλο το ΔΣ και τη Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία τους καθώς και τους γο-

νείς που εμπιστεύονται τη Δημοτική Μουσική Σχολή Φαρσάλων για τη μουσική παιδεία των παιδιών της. Η Δήμαρχος στο χαιρετισμό της ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και συνεχάρηκε τους καθηγητές που κρατούν υψηλά το επίπεδο της Σχολής και ευχαρίστησε τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη σχολή. Τα δύο τυχερά νομίσματα αντιστοιχούσαν σε μία μουσική εγκυκλοπαίδεια και ένα βιβλίο

με μουσικά κομμάτια. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Παππάς, οι αντιδήμαρχοι Φαρσάλων κ. Ευαγγέλια Νταραγιάννη- Δραμαλιώτη και κ. Γιώργος Αρσενόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΜΣΦ κ. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Θωμάς Ντίνος, το εκπαιδευτικό προσωπικό μαθητές και γονείς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEP «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Το Κ.Ε.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΑ» επενδύει στους νέους καλλιτέχνες Το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης “ΔΗΜΗΤΡΑ” αναγνωρίζοντας την ανάγκη των νέων για ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και καλλιέργεια του ταλέντου τους στον τομέα της τέχνης, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα STEP “Ενδυνάμωση νέων καλλιτεχνών για την πρόσβαση στην απασχόληση” (Supporting Talent to Employment Program). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Ενδυνάμωση νέων καλλιτεχνών για την πρόσβαση στην απασχόληση” απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε

νέους ανθρώπους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό καθώς αν κι ασχολούνται με την τέχνη, δεν πληρούν τα κριτήρια που επιβάλει το σύστημα της Τυπικής Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να στερούνται της ευκαιρίας για επαγγελματική αποκατάσταση. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διδασκαλία των νέων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον καλλιτεχνικό τομέα προκειμένου να μπορέσουν

να τους καθοδηγήσουν και να τους υποστηρίξουν στα πρώτα τους βήματα. Μέσω του προγράμματος, οι καθηγητές αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των μαθητών τους που θα οδηγήσει τελικά στην επαγγελματικής τους ανάπτυξη, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση-δικτύωση των εργασιών τους. Παράλληλα, δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο απευθύνεται σε μέντορες-δασκάλους για την εξοικείωσή τους με τις νέες με-

θόδους ενδυνάμωσης των μαθητών τους παρέχοντάς τους την κατάλληλη κατάρτιση ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν και να προάγουν την επαγγελματική ενασχόληση των νέων στον τομέα των τεχνών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci, ενώ συμμετέχουν πέραν του Κ.Ε.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΑ», οργανισμοί από την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η συμμετο-

χή του Κ.Ε.Ε. «ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλει τα τελευταία είκοσι χρόνια για την ενίσχυση & διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρία «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, κ. Αναστασοπούλου Βασιλική, Παλαιολόγου 19 Λάρισα, τηλ. 2410 554026, www.dimitra.gr ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.cross-step.org/


10

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων

Σ

τα πλαίσια του μαθήματος «Εργασιακό Περιβάλλον και Επαγγελματίες» οι μαθητές της Α΄ τάξης του Τεχνολογικού Τομέα του ΕΠΑΛ Φαρσάλων επισκέφτηκαν το ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Βλησάρη Ιωάννη και Στανινίδη Στέλλα. Τους μαθητές υποδέχτηκε ο τεχνικός διευθυντής του Ικτεό Φαρσάλων κ. Θανάσης Πλατής ο αναπληρωτής τεχνικός διευθυντής κ. Δημήτρης Ευαγγελόπουλος και η υπεύθυνη της γραμματειακής υποστήριξης κ. Βάια Δοδόλια οι οποίοι απάντησαν πρόθυμα στις ερωτήσεις των μαθητών και τους έλυσαν κάθε απορία σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον σε μία σύγχρονη επιχείρηση όπως το ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων. Ο κ. Πλατής στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα εξής: «Το IKTEO Φαρσάλων είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων βασισμένο στις αυστηρές προδιαγραφές υποδομών και λειτουργίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εναρμονισμένο στην Ελληνική νομοθεσία.

Ένα αυστηρό σύστημα ποιότητας διασφαλίζει την αμερόληπτη, εμπεριστατωμένη και αντικειμενική διαδικασία ελέγχου των οχημάτων». Επίσης αναφέθηκε έπιτα από σχετική ερώτηση μαθητή στις υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου όπου τόνισε: «Το ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων ως ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας τεχνικού ελέγχου οχημάτων διενεργεί ελέγχους για την έκδοση: Σήματος ΚΤΕΟ και δελτίου τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) Πρακτικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) Οι τεχνικοί έλεγχοι που διενεργούνται από το ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων: Επιβατικά Ι.Χ. Επιβατικά Δ.Χ. (ταξί) Εκπαιδευτικά Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. μέχρι 3,5 τόνους Ανάριθμα επιβατικά Ι.Χ. Ανάριθμα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους Στη συνέχεια μίλησε για τα είδη του τεχνικού ελέγχου: Έλεγχος για έκδοση Σήμα ΚΤΕΟ και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Αρχικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται σε 4 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, λεπτομέρειες στην ενότητα Συχνότητα Ελέγχου. Περιοδικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε 2 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, λεπτομέρειες στην ενότητα Συχνότητα Ελέγχου. Επανέλεγχος: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε γίνεται επανέλεγχος του οχήματος εντός 20 ημερών αφού πρώτα ο κάτοχος του οχήματος έχει επιδιορθώσει όλες τις ελλείψεις. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου του οχήματος (αρχικό, περιοδικό ή επανέλεγχο) και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, επικολλάται στην πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και

παραδίδεται στον κάτοχό του το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.). Έλεγχος για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) Έλεγχος Καυσαερίων: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος με εξαίρεση τα ταξί που διενεργείται κάθε 6 μήνες. Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα καυσαέρια βρίσκονται μέσα στα όρια εκπομπών τότε εκδίδεται και παραδίδεται η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Έλεγχος για έκδοση Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) Εκούσιος Έλεγχος: Δεν είναι υποχρεωτικός έλεγχος, διενεργείται με εντολή του κατόχου του οχήματος σε συγκεκριμένα συστήματα του οχήματος για να διαπιστωθεί η κατάσταση λειτουργίας τους, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για την εύρυθμη λειτουργία τους». Στην παραμονή τους εκεί οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν και τον Τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος σε πραγματικό χρόνο από τον κ. Πλατή και τον κ. Ευαγγελόπουλο οι οποία με λεπτομερή αναφορά εξηγούσαν τις φάσεις του ελέγχου του οχήματος : Φάση Α – Προετοιμασία Οχήματος Η προσκόμιση του οχήματος στο ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο πρόσωπο. Το όχημα θα πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και να φέρει τρίγωνο, φαρμακείο και πυροσβεστήρα σε ισχύ. Φάση Β – Προσκόμιση Οχήματος Καθώς το όχημα φτάνει στο χώρο του ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων σταθμεύει στο parking πελατών και ένας υπάλληλος της εταιρίας το παραλαμβάνει για έλεγχο

και το επιστρέφει στον πελάτη με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η γραμματεία παραλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα δικαιολογητικά και προετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο. Ο κάτοχος ή αυτός που φέρει το όχημα απολαμβάνει την ευχάριστη παραμονή του στο σαλόνι μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος. Φάση Γ – Τεχνικός Έλεγχος Ο τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους μηχανολόγους μηχανικούς ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία και αυστηρές οδηγίες που επιβάλλονται από το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία. Συνοπτικά η διαδικασία τεχνικού ελέγχου αποτελείται από 5 στάδια. Διευκρινίζεται ότι ο τεχνικός έλεγχος δεν περιορίζεται στους αναφερόμενους ελέγχους. Στάδιο 1 – Εξωτερικοί Έλεγχοι Αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, πινακίδες Καλωδιώσεις, σωληνώσεις, μπαταρία Κατάσταση κινητήρα (διαρροές, στήριξη, ιμάντες) Στάθμη δοχείων υγρών Έλεγχος πόρτ – μπαγκάζ, πυροσβεστήρας, φαρμακείο, τρίγωνο, εργαλεία, ρεζέρβα Έλεγχος θόλων και τροχών Κατάσταση φώτων Προφυλακτήρας, κοτσαδόρος Χρωματισμός, κατάσταση αμαξώματος και διαστάσεις Στάδιο 2 – Εσωτερικοί Έλεγχοι Γενικός έλεγχος καμπίνας Τιμόνι, κόρνα, καντράν, διακόπτες φώτων, υαλοκαθαριστήρες Αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού Ανεμοθώρακας, υαλοπίνακες, γενική ορατότητα Σύστημα θέρμανσης – εξαερισμού Χειρόφρενο, λεβιές ταχυτή-

των, πεντάλ Πόρτες, καθρέφτες, καθίσματα Ζώνες ασφαλείας Στάδιο 3 – Μετρίσιμα Μεγέθη Ανίχνευση υγραερίου Έλεγχος καυσαερίων Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης Έλεγχος συστήματος ανάρτησης Μέτρηση απόδοσης φρένων – χειρόφρενου Έλεγχος φώτων Στάδιο 4 – Οπτικοί έλεγχοι κάτω από το όχημα Διαρροές κινητήρα Καλωδιώσεις – σωληνώσεις Σύστημα διεύθυνσης Σύστημα ανάρτησης Σύστημα πέδησης Έλεγχος τροχών Σύστημα μετάδοσης κίνησης Πάτωμα – σασί – πλαίσιο Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων Στάδιο 5 – Συμπεράσματα, Έκδοση Εντύπων Σε αυτό το στάδιο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος και έχει διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος, επικολλάται στην πίσω πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (Ε.Σ.Τ.Ε.) και παραδίδεται στο κάτοχο του οχήματος το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.). Επίσης παραδίδεται στο κάτοχο η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάρτα σε ισχύ. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν ελλείψεις τότε ενημερώνεται ο κάτοχος για την κατάσταση του οχήματος του από τον τεχνικό που διενέργησε τον έλεγχο, συμπληρώνονται τα απαραίτητα έντυπα και ορίζεται ημερομηνία επανέλεγχου». Οι μαθητές ευχαρίστησαν το προσωπικό του ΙΚΤΕΟ Φαρσάλων για την φιλοξενία τους εκεί και ανανέωσαν το ραντεβού τους για κάποια επόμενη φορά .


11

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΓΙΑ «ΚΟΡΟΪΔΙΑ»ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ «ΠΑΡΑΝΟΜΗ» ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Απούσας της δημοτικής αρχής το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο

Π

ραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που προκάλεσε η αντιπολίτευση του Δήμου Φαρσάλων παρουσία των 11 και με την απουσία των 10 της συμπολίτευσης οι οποίοι όπως ανέφεραν δεν έλαβαν ποτέ πρόσκληση στα χέρια τους. Στα της Συνεδρίασης: Την προεδρία ανέλαβε ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Μπούμπας ο οποίος ζήτησε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να σεβαστούν την όλη διαδικασία. Διάβασε προς το Σώμα τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης όπως επίσης και την απάντηση που απέστειλε στους 11 Δημοτικούς Συμβούλους. Ανέφερε πως η απάντηση του προέδρου κρίνεται από τους παρόντες στο ΔΣ ως μη σύννομη και για το λόγο αυτό θα προχωρήσει κανονικά στη διαδικασία της διεξαγωγής της συνεδρίασης. Εξέφρασε επίσης πως βρίσκεται σε πολύ δύσκολή θέσης για τη μη συμμετοχή των 10 στη συνεδρίαση και χαρακτήρισε κοροϊδία και προσβλητική την απάντηση του κ. Παππά ειδικά όσον αφορά την απάντησή του για το 4ο θέμα που ήταν οι ενέργειες για την Ε65, καθώς όπως τόνισε «εδώ και πάνω από 6 μήνες έχουμε λάβει απόφαση να πάει επιτροπή αποτελούμενη από την κ. Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των παρατάξεων για το θέμα στην περιφέρεια και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δημοτικός Σύμβουλός κ. Θεοχαρόπουλος τόνισε πως με την απάντηση που απέστειλε ο κ. Παππάς είναι παράνομος καθώς «δεν έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να αιτιολογήσει τη μη σύγκληση του Συμβουλίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε για το αν πρέπει να παρεπεμφθεί ο πρόεδρος ή όχι». Σε παρόμοιο μήκος κύματος ήταν και η απάντηση του κ. Παπαδόπουλου, του κ.

Αναστασίου του κ. Γκουντόπουλου και του κ. Μαργαριτόπουλου οι οποίοι και αυτοί υποστήριξαν πως υπάρχει παράβαση καθήκοντος και ζήτησαν να παρεπεμφθεί ο πρόεδρος. Επίσης ζητήθηκε η κασέτα της σημερινής συνεδρίασης να μην δοθεί στα χέρια της Δημάρχου. Έγινε παραλληλισμός με τη Βουλή των Ελλήνων όταν το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε συνεδρίαση και o κ. Σιούφας συγκάλεσε ως τότε πρόεδρος της Βουλής τη συνεδρίαση και τονίστηκε πως και κ. Παππάς έπρεπε να πράξει αναλόγως. Στη συνέχεια το σώμα πέρασε στην συζήτηση των θεμάτων: Στο πρώτο θέμα που αφορούσε σχετικά με τη ΔΕΥΑΦ και ειδικότερα για το εάν υπάρχει μελέτη για νέα γεώτρηση και την καταλληλότητα της τοποθεσίας. Ο κ. Αναστασίου ανέφερε πως ως μέλος της ΔΕΥΑΦ έχει ξαναφέρει το θέμα χωρίς αποτέλεσμα και πως ζήτησε από την ΔΕΥΑΦ να του δώσει εγγύηση ποιότητας και ποσότητας νερού γεγονός που δεν έχει συμβεί. «Αναλογιζόμενος κανείς πως η νέα γεώτρηση προγραμματίζεται στην περιοχή «βοϊδολίβαδο» εκεί όπου λειτουργεί ο βιολογικός Καθαρισμός και ο βιολογικός καθαρισμός των Εργατικών κατοικιών και υπάρχουν και ποιμνιοστάσια τόσο εγώ όσο

και πολίτες θεωρούμε πως το σημείο είναι λάθος. Επίσης για τη συγκεκριμένη γεώτρηση γίνει ανάθεση εργασιών δεν δόθηκαν προσφορές από φαρσαλινούς μπορεί η ανάθεση να είναι νόμιμη αλλά δεν είναι ηθική. Δεν αρνούμαι πως ‘έχουμε πιέσει και εμείς για την εξεύρεση νερού θεωρώ ότι πρέπει να γίνει έρευνα για να βρούμε κατάλληλο νερό και Δημοπρασία. Για το θέμα του νερού έχουμε καθυστερήσει πολύ έπρεπε εδώ και καιρό να γίνουν ενέργειες.» Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου ο οποίος συμπλήρωσε πως για τη νέα γεώτρηση έχει γίνει ανάθεση για 70.000 ευρώ για τη δοκιμαστική γεώτρηση και τόνισε πως είναι Σκάνδαλο το ποσό αυτό ακόμη και αν είναι νόμιμο. Επίσης είπε πως μία δοκιμαστική γεώτρηση δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και τόνισε πως ο γεωτρυπανιστής που επιλέχτηκε είναι από το Δομοκό και όχι φαρσαλινός. Και πρότεινε την ανάκληση της απόφασης. Η κ. Μπαρμπατζά αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανεύρεσης νερού από την περιοχή των Βρυσιών η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Ο κ. Θεοχαρόπουλος στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε πως παίρνονται λύσεις για

Νέο διοικητικό συμβούλιο στη «Μελίνα» Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχτηκε στις εκλογές του Συλλόγου Γυναικών Ευϋδρίου «ΜΕΛΙΝΑ». Στις 23/01/2010 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και η νέα Διοίκηση αποτελείται από: την κ. Μαρία Ζαχαρή – Ζάντζα ως πρόεδρο, την κ. Μάρθα Ζητούνη αντιπρόεδρο, τ ην κ. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου ως γραμματέα την κ. Μαρία Μόκα – Μαρασλή ως γραμματέα και μέλη της κ. Αμαλία Καραγιάννη, Σμαραγδή Κυριαζή και κ. Ελένη Γούσιου. Μετά την εκλογή της η νέα πρόεδρος κ.

Μαρία Ζαχαρή – Ζάντζα δήλωσε: «Είναι τιμή μου που παίρνω τη σκυτάλη από μία άξια πρόεδρο και φίλη μου την κα Αντρίαννα Χρυσοπούλου – Θανασιά, της οποίας το έργο ήταν σπουδαίο για το Σύλλογο Γυναικών Ευϋδρίου «ΜΕΛΙΝΑ». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες του συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Το συμβούλιο μου και εγώ θα προσπαθήσουμε και θα βάλουμε τα δυνατά μας να είμαστε άξιοι συνεχιστές του συλλόγου μας». Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

τη ΔΕΥΑΦ για τις οποίες το Σώμα δεν είναι ενήμερο και πως ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει συζητηθεί σοβαρά το θέμα και χαρακτήρισε εκλογικό κόλπο τη γεώτρηση στο Βοίδολίβαδο. Ο κ. Μπουσίος αναφέρθηκε στον κ. Τσιρωνά και πως «ο κ. Τσιρωνάς έχει υποδέιξει ως λύση τα Βρυσία και όχι το βοϊδολίβαδο αλλά εκεί η βρυσιώτες δεν μας αφήνουν να πάρουμε νερό από την περιοχή τους». Μετά τις τοποθετήσεις πάρθηκε απόφαση για ανάκληση της απόφασης στο Βοιδολίβαδο. Στο δεύτερο θέμα που αφορούσε μείωση των μισθών των αιρετών. Ο κ. Αναστασίου κατέθεσε στο Σώμα ένα φάκελο με έξοδα της ΔΕΥΑΦ που τα χαρακτήρισε προκλητικά καθώς εκεί υπάρχουν χρεώσεις της επιχειρήσεις σε καφέδες, εμφιαλωμένα νερά ακόμη και στο σύλλογο τυφλών. Ο κ. Θεοχαρόπουλος θεώρησε πρόκληση την αύξηση του 20% στο μισθό των αιρετών αναφέρθηκε σε παραδείγματα άλλων Δήμων όπου αιρετοί δεν αποζημιώνονται και σε άλλους όπου παίρνουν τις μισές τους αποζημιώσεις παρόλα αυτά οι ενέργειες αυτές είναι καθόλα νόμιμες και έγκειται στη δικαιοδοσία του καθενός το τι θα κάνει ο νόμος το προβλέπει και είναι καθ’ όλα σύννομο θα πρέπει αν είμαστε πολύ προσεκτικοί

με την απόφαση που θα πάρουμε. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως το ΔΣ είναι κυρίαρχο και πως μπορεί να ληφθεί απόφαση για μη αύξηση. Η κ. Μπαραμπτζά ρώτησε τον κ. Παπαδόπουλο για το εάν ο ίδιος έπαιρνε τα χρήματα ή όχι κατά τη διάρκεια της θητείας του και απάντησε πως για τα 6 χρόνια όχι τα δύο τελευταία χρόνια είναι προσωπικό του θέμα. Ο κ. Γκουντόπουλος στην τοποθέτησή του ανέφερε πως είναι καθ΄ όλα νόμιμα αυτά τα χρήματα τα οποία λαμβάνει η δήμαρχος δεν υπάρχει μισθός 4.000 ευρώ όπως ακούγεται στο δήμαρχο γίνονται κρατήσεις 34,5% διαφωνώ με το θέμα αυτό. Είναι στη δική της απόφαση το τι θα κάνει εγώ παραιτούμε υπέρ του Δήμου από όλες της αποζημιώσεις για το 2010. Ζητήθηκε να ληφθεί

απόφαση για τα διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑΦ για τα προκλητικά έξοδα που ανέφερε ο κ. Αναστασίου. Και η κ. Μπαρμπατζά τόνισε πως για μία τόσο σοβαρή απόφαση πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι ότι οι δαπάνες αυτές δεν είναι νόμιμες σίγουρα δεν είμαστε το ότι είναι προκλητικά είναι αλλά αυτό δεν δικαιολογεί διαχειριστικό έλεγχο. Το Σώμα έλαβε απόφαση μόνο για το 20% να μην γίνει αύξηση. Όσο αναφορά το 3ο θέμα το νερό μετά από αρκετή συζήτηση για ποσά για παράνομες συνδέσει στο δίκτυο αποχέτευσης για τη μη πίεση της Δημοτικής Αρχής σε Νομάρχη και περιφέρεια για το φράγμα του Διλόφου κλπ πάρθηκε απόφαση για ακύρωση της απόφασης αύξησης και αύξηση 10% με βάση του τιμολογίου πριν την αύξηση που επέβαλε η νέα διοίκηση. Για το 4ο θέμα την σύνδεση με τον Ε65 αφού έγινε λεπτομερής ανάλυση του θέματος αποφασίστηκε να γίνει επιτροπή με επικεφαλής την Δήμαρχο τους επικεφαλείς των παρατάξεων και φορείς για να πιέσουν σχετικά με την Ε65.

Σεμινάριο AIKIDO από τον Αθλητικό Οργανισμό Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το 3ο σεμινάριο AIKIDO στη Σχολή AIKIDO του Αθλητικού οργανισμού του Δήμου Φαρσάλων στο Πολιτιστικό Κέντρο. Η Σχολή Aikido λειτουργεί από το 2008 . Συνεργάζεται με το Hellenic Aikido Association και λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Κολιόπουλου Sensei 6th DAN Aikikai (Hombu dojo Japan) ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο δύο φορές στην πόλη μας και διδάσκει την τέχνη του Αikido στα μέλη της σχολής. Οι μαθητές της σχολής είναι όλων των ηλικιών, ξεκινώντας από 12 ετών. Από

τον Σεπτέμβριο του 2009 ξεκίνησε και λειτουργεί παιδικό τμήμα. Αν σας ενδιαφέρει η εξάσκηση στο AIKIDO σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε το dojo μας, να παρακολουθήσετε την εξάσκηση , και να μιλήσετε με κάποιον από τους εκπαιδευτές μας . Η εκπαίδευση γίνετε χωρίς μηνιαία

οικονομική επιβάρυνση για τους ασκούμενους. Ωρες Εκπαίδευσης των τμημάτων: ΤΜΗΜΑTA ΑΡΧΑΡΙΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ: 19:00 – 20:30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:30 – 11:00, ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΙΜΕΝΩΝ: ΤΡΙΤΗ: 20:30 – 22:00, ΠΕΜΠΤΗ: 20:30 – 22:00, ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:30 – 11:00.


12

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Έκοψαν πίτα τα χορευτικά του δήμου Φαρσάλων

Τ

ην καθιερωμένη βασιλόπιτα έκοψαν τα Χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Φαρσάλων την προηγούμενη Τρίτη στη ταβέρνα Μανδραγόρας στη Πλατεία λαού στο κέντρο της πόλης. Η εκπρόσωπος του ΔΣ των χορευτικών κ. Ρούλα Μπατζίακα στο σύντομο χαιρετισμό της μεταξύ άλλων

αναφέρθηκε στα εξής: «Παράδοση στην Ελλάδα είναι ένα ύφος ζωής και ένα ήθος ανθρώπων, που διαμορφώθηκε στον τόπο αυτό στη μακρά διάρκεια των αιώνων. Αυτός είναι η ουσία του πολιτισμού και παραδίδεται από τη μία γενιά στην άλλη. Παράδοση σημαίνει όχι μόνο ότι μας παραδόθηκε προφορικά από τις προηγούμενες γενιές, αλλά τη συνείδηση

του συνόλου του παρελθόντος μέσα στο παρόν. Ότι ξέουμε, ότι έχουμε καταλάβει από το παρελθόν, όλο το παρελθόν, όλου του κόσμου. Το πρώτο χορευτικά τμήμα για τον Δήμο Φαρσάλων δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια από μία ομάδα γυναικών, οι οποίες είχαν μεράκι πηγαία διάθεση και οι οποίες ήθελαν να εκφραστούν χορεύοντας. Σταδιακά δημιουργήθηκαν και άλλα τμήματα, μαζί και τα παιδικά. Τα χορευτικά συγκροτήματα ανταποκρίνονται με προθυμία σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. Εργάζονται με υπευθυνότητα και ζήλο, κάνοντας το κοινό να ταξιδεύει με νοσταλγία στο παρελθόν αλλά και να ζει

στο παρόν αξέχαστες στιγμές χορού και ατελείωτου κεφιού. Μέσα από την διάσωση και την προβολή των διαφόρων χορών στο ευρύτερο κοινό, ενισχύεται η πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται και μία πολύ σημαντική ανταλλαγή στοιχείων πολιτισμού σε επίπεδο πόλεων, χώρων αλλά κυρίως μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Φαρσάλων ο οποίος μας συμπαραστέκεται και μας στηρίζει. Ευχόμαστε καλή χορευτική χρονιά, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία σε όλους». Στη συνέχεια η δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου μαζί με το ΔΣ

πραγματοποίησαν τη κοπή ενώ στο σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε και η ίδια στην αξία της παράδοσης και έδωσε ευχές για τη νέα χρονιά. Το φλουρί το οποίο αντιστοιχούσε σε δωροεπιταγή αξίας 30 ευρώ από το κατάστημα «Το Δώρο» ήταν προσφορά της ιδιοκτήτριας του καταστήματος και μέλος των χορευτικών κ. Φείδας Αριάδνης, κέρδισε η κ. Τασούλα Κρομύδα. Στην εκδήλωση εκτός της Δη-

μάρχου κ. Ίφου παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Πολιτιστικού κ. Γιώργος Παππάς καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος και μέλος των χορευτικών κ. Βούλα Μπαρμπατζά ενώ΄το πα΄ρων έδωσαν και οι χοροδιδάσκαλοι κ. Νίκος Γκρίτζαλης και Νίκος Κλείτσας . Η βραδιά κύλησε με αμείωτο κέφι έως τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά με πολύ χορό.

Έκοψαν πίτα στο «ΚΔΑΠ

Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδίου στο χώρο του Κέντρου παρουσία γονέων και παιδιών. Χαιρετισμό απηύθυνε η δήμαρχος της πόλης κ.

Μαρία Ίφου, η οποία αφού ευχήθηκε για τη νέα χρονιά αναφέρθηκε στη σημαντική δουλειά που πραγματοποιεί το προσωπικό στο γεγονός ότι έπρεπε το ΚΔΑΠ να λειτουργήσει με νέα δεδομένα ευχαρίστησε τους γονείς που στηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου στο γεγονός ότι παρά τις

αντίξοες γραφιοκρατικές συνθήκες το ΚΔΑΠ κατόρθωσε να αυξήσει το δυναμικό του σε παιδιά. Ευχές εξέφρασε προς τους γονείς και τα παιδιά η Διευθύντρια του ΚΔΑΠ κ. Σοφία Αποστόλου. Στην συνέχεια τα παιδιά του κέντρου διασκέδασαν με ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.


14

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Έκοψε πίτα το ΑΤ Φαρσάλων

Π

αρουσία εκπροσώπων του Ιερού Κλήρου και μελών της πολιτικής αρχής της επαρχίας μας η διοίκηση και το προσωπικό του Α.Τ. Φαρσάλων πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ε.Α.Λ., κ. Μιχάλης Τολίκας απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους και στους αστυνομικούς της περιοχής Φαρσάλων μεταξύ άλλων τόνισε: «Είναι τιμή για μας που βρίσκεστε εδώ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την Αστυνομία, για το καλό του τόπου και την ασφάλεια του πολίτη. Ο ρόλος και το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σπουδαίο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και η Πολιτεία πρέπει να ενδιαφερθεί για μας. Οι ευθύνες είναι αυξημένες και ο πολίτης πρέπει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια», παράλληλα ο κ. Τόλικας ζήτησε τη συμπαράσταση των παρευρισκομένων στο έργο του ΑΤ και τη βοήθεια του για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όπως η στελέχωση με περισσότερο δυναμικό εκσυγχρονισμός του υλικού του ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι για τα θεσμικά ζητήματα, αν δεν δοθούν λύσεις, οι αστυνομικοί θα βγουν στους δρόμους για να τα διεκδικήσουν. Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο διοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων, κ. Δημήτρης Ευαγγελίδης, οποίος ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και έκανε μία σύντομη ανασκόπηση για το 2009 το οποίο χαρακτήρισε επιτυχημένο για το Α.Τ. Φαρσάλων, αφού όπως υποστήριξε «υπήρξαν λιγότερα ατυχήματα, εξιχνιάστηκαν

περιπτώσεις κλοπών και υπήρξαν επιτυχίες σε υποθέσεις ναρκωτικών». Και ό ίδιος ζήτηε τη συνεργασία των Δημοτικών Αρχών της Επαρχία μας για να συνεχιστεί και το 2010 να είναι εξίσου επιτυχημένο ενώ εξήρε την μέχρι τώρα συνεργασία τους. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι δήμαρχοι της περιοχής κ. Μαρία Ίφου και Ευάγγελος Μπαλατσός, ο πρόεδρος του Ν.Σ. Λάρισας, κ. Βασ. Αρζουμανίδης, και ο αντινομάρχης κ. Αντ. Δραμαλιώτης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο σπουδαίο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας και εξέφρα-

σαν την πεποίθησή τους ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για το καλό της επαρχίας Φαρσάλων και την ασφάλεια των κατοίκων της. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου,

Πολυδάμαντα κ. Ευάγγ. Μπαλατσός, ο αντιδήμαρχος Ενιπέα κ. Ζαχ. Μακρής (εκπρόσωπος του δημάρχου), ο πρόεδρος του Ν.Σ., κ. Βασ. Αρζουμανίδης, ο αντινομάρχης κ. Αντ. Δραμαλιώτης, η πρόεδρος του Δ.Σ. Πολυδάμαντα, κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8:00μ.μ. στο «Κτήμα Αίγλη». Σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη βραδιά με τους ερμηνευτές Βασίλειο Αγροκώστα και την Φιντέ Κοκσάλ. ΤΟ Δ. Σ.

Βάσω Πανουργιά, ο αντιδήμαρχος Πολυδάμαντα, κ. Αθαν. Αλμυριώτης, ο διοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων, κ. Δημ. Ευαγγελίδης, ο αστυνομικός διευθυντής, κ. Κων/νος Δαμιανός, ο υποδιοικητής του Α.Τ. Φαρσάλων, κ. Δημ. Σακκάς, ο πρώην αντιδήμαχος Πολυδάμαντα κ. Απόστ. Προ-

σμίτης και όλοι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Φαρσάλων. Εκ μέρους της Ε.Α.Λ. παρευρέθηκαν ο πρόεδρος, κ. Μιχ. Τολίκας, ο αντιπρόεδρος, κ. Απόστ. Νάτσιος, ο γενικός γραμματέας, κ. Ευάγγ. Μπαράς, και ο ταμίας, κ. Γιάννης Σαμπάνης. Το τυχερό νόμισμα αντιστοιχούσε σε 3 ημέρες ρεπό.


15

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Παρουσιάζεται το βιβλίο του αειμνήστου Αθανασίου Μήτσου

Τ

ην Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση βιβλίου του αείμνηστου Μήτσου Αθανασίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου. Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Φαρσάλων και η Επιτροπή Φίλων του συγγραφέα. Για πρώτη φορά οι φαρσαλινοί, λαός και τοπική ηγεσία, έχουν στα χέρια τους μια ολοκληρωμένη επιτομή όλων των στοιχείων, που τεκμηριώνουν με απόλυτο τρόπο ότι, η Φθία, η πατρίδα του μεγάλου Ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, ταυτίζεται πλήρως με την αρχαία Φάρσαλo, τα σημερινά Φάρσαλα. Η ιστορική τεκμηρίωση ξεκινά από την ίδια την Ιλιάδα του Ομήρου και μέσα από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία και το βυζάντιο καταλήγει στους ξένους περιηγητές του 19ου και 20ου αιώνα. Το βιβλίο, παρ’ ότι αποτελεί προϊόν συστηματικής έρευνας, είναι γραμμένο με τέτοιο άμεσα λαϊκό τρόπο ώστε τα νοήματά του να γίνονται αντιληπτά στο μέσο αναγνώστη. Απαντά στις εχθρικές θεωρίες περί της ύπαρξης της Φθίας (ως πόλης) στον σημερινό νομό Φθιώτιδας. Θεωρίες, που εξ αιτίας της κρατικής αδιαφορίας αλλά και της δικής μας, ως Φαρσαλι-

νών, κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Το βιβλίο αποτελεί συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου του Στράβωνα, του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης, του Ληκ και του Στέλιν, χωρίς να αποφεύγει να διορθώσει λάθη των παραπάνω ερευνητών. Για πρώτη φορά ετυμολογείται η λέξη Φάρσαλος με τρόπο, που το όνομα να συνδέεται άμεσα με την πόλη λίκνο του Ελληνισμού την διπλανή στη Φθία ομηρική πόλη Ελλάδα, της οποίας η θέση καθορίζεται επακριβώς. Ανάμεσα σε άλλα για πρώτη φορά έρχονται στα μάτια του φαρσαλινού αναγνώστη, το επίγραμμα του Αντίπατρου για τα Φαρσαλινά άλογα του Αχιλλέα, ο περίφημος καλυκωτός μελανόμορφος κρατήρας του Εξεκία, που βρέθηκε στο Θολωτο Τάφο, νόμισμα της Φαρσάλου, που απεικονίζει τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο, η ύπαρξη του Φαρσάλιου ποιητή Αγαμήστορα,

πιθανές θέσεις του Θεάτρου και του Σταδίου της Φαρσάλου, η ταύτιση του Απιδανού με τα Ύδατα της Στυγός. Για πρώτη φορά κατασκευάστηκε ο χάρτης της ομηρικής Θεσσαλίας. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια ιστορικής ανασύστασης μύθων της παράδοσης όπως το γενεαλογικό δένδρο των ηρώων, του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα σε συνάρτηση με την ιστορικότητα του Τρωικού πολέμου. Tέλος γίνονται πρωτότυπες προτάσεις για το σήμερα όπως το Αχίλλειο Διεθνές Κέντρο Φθιωτικών Ομηρικών Σπουδών, Σχολή Ανασκαφέων, Μυθολογικό Πάρκο. Οι φαρσαλινοί έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλέον στη βιβλιοθήκη τους το απαραίτητο όπλο απέναντι στην αλλοίωση της ιστορίας τους και για την διεκδίκηση της απαραίτητης ανάδειξης της, ώστε η πόλη να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στις περιφημότερες πόλεις της ελληνικής αρχαιότητας. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, φιλόλογος, θεατρολόγος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών κ Ευανθία Στιβανάκη, η φιλόλογος κ. Ιουλία Τσάτσου, ο ιατρός κ. Δήμητρης Καραμανώλης. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο εκπαιδευτικός κ. Κωνσταντίνος Δερλός.


16

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιτέλους ασφαλτοστρώνονται οι δρόμοι εντός της πόλης!

Τ

έλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών αναμένεται να μπει με την ασφαλτόστρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου στην πόλη των Φαρσάλων η οποία δρομολογείται στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Το δημοτικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική μελέτη του έργου της ασφαλτόστρωσης αλλά και να συζητήσει τον καθορισμό εκτέλεσής του. Αναλυτικά τα θέματα ένα από τα κυρίαρχα είναι και η ασφαλτόστρωση του Δήμου Φαρσάλων είναι τα εξής:

Έγκριση σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΚΑΔΦ)» με βάση τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ΚΔΚ. Αποδοχή παραίτησης από μέλος του ΔΣ του ΝΠ του Οργανισμού παιδικών Σταθμών Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΣΔΦ) του δημοτικού συμβούλου Αρσενόπουλου Γεωργίου και αντικατάσταση αυτού. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2010 μελέτης του έργου Ασφαλτόστρωση Δήμου Φαρσάλων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2010 μελέτης του έργου Ανακαίνιση Δημοτικού Μεγάρου – Κλιματισμός και

καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2010 μελέτης του Έργου Προμήθεια καλυκοφόρου οχήματος (καινούριο) και καθορισμός τρόπου εκτέλησης.

Έγκριση δαπάνης μεταποίησης δικτύου ΔΕΗ στην περιοχή Κατράνα ποσού 50.366,82 ευρώ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2010. Έγκριση παραχώρησης

χώρου στη ΔΕΗ για εγκατάσταση υποσταθμού COMPACT. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών. Έγκριση ή μη αποζημίωσης

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΣΔΦ) για τη συμμετοχή τους, στις συνεδριάσεις του έτους 2009. Λήψη απόφασης για ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και του ΟΑΕΔ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 για επιχορήγηση των ΝΠΔΔ και Σχολικών επιτροπών του Δήμου. Έγκριση συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά και λοιπές εκδόσεις (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).


17

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Έγκριση κατανομής πιστώσεων ποσού 33.080,80 ευρώ στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Ε΄ δόση) Αποδοχή κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2009 ποσού 38.614,00 ευρώ (Δ΄ Δόση) Αποδοχή ποσού 475,29 από το ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια υλικού από Σχολικές Επιτροπές αντιμετώπισης του Ιού της γρίπης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2010 Αποδοχή ποσού 10.525,08 από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το έργο Πλατεία Δη-

μαρχείου και Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2010. Αποδοχή ποσού 1.600,00 από την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για οικονομική ενίσχυση συλλογής του μπλε κάδου ανακύκλωσης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2010. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2010. Αποδοχή ποσού 85.007,35 ευρώ από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση – Διαμόρφωση Πλα-

τειών. Αποδοχή ποσού 1.500,00 από τον ΟΑΕΔ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2010 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του . Έγκριση διοργάνωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης στις 13/2/2010 και διάθεση πίστωσης. Έγκριση εκπρόθεσμων δηλώσεων που αφορά την εισαγωγή ζώων στους βοσκοτόπους του Δήμου. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος Καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. Συζήτηση για τις προκλητικές δαπάνες της ΔΕΥΑΦ. Συζήτηση για παράνομες συνδέσεις κατοίκων με την αποχέτευση. Παρουσίαση εισήγησης στο ΔΣ των δημοτικών συμβούλων Μπαρμπατζά Π. και Θεοχαρόπουλου Ν. μελών της επιτροπής ελέγχου του τηλεοπτικού αναμεταδότη στο ΔΔ Βρυσιών σχετικά με την κατασκευή αυτού.

Πάρτι μασκέ από το Σύλλογο Γονέων του 3ου δημοτικού Πάρτι μασκέ διοργάνωσε ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων στο Κτήμα Χαμορούσου. Οι μικροί μασκαράδες διασκέδασαν με την ψυχή τους ενώ ο κλόουν Angelino μέσα από εκπαιδευτικά και μουσικοχορευτικά μέρη του show του κέρδισε τις εντυπώσεις και κρα΄τηε αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Πελεκούδας ευχήθηκε καλή σαρακοστή σε όλους αναφέρθηκε στο έργο του συλλόγου και κάλεσε παιδιά και γονείς να διασκεδάσουν. Σερπαντίνες και κομφετί είχαν την τιμητική τους και τα παιδιά πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα.

Αποκριάτικο πάρτι από το σύλλογο γονέων 2ου δημοτικού Οι σερπαντίνες και τα κομφετί είχαν την τιμητική τους στο αποκριάτικο πάρτι που διοργάνωσε το κτήμα Αίγλη ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού στο «Κτήμα Αίγλή». Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννα Σούρλα ευχαρίστησε όλους όσους προσήλθαν στην εκδήλωση έκανε μικρή αναφορά στο έργο του Συλλόγου ευχήθηκε καλή Σαρακοστή και κάλεσε τους μεγάλους να γίνουν και οι ίδιοι παιδιά και να διασκεδάσουν. Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσε ο κλόουν TEO ο οποίος κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών με ταχυδακτυλουργικά κόλπα εκπαιδευτικά μουσικοχορευτικά νούμερα και face painting. Τα παιδιά πέρασαν υπέροχες στιγμές ξενοιασιάς χαράς και κεφιού.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

40%


18

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Γυμναστείτε στο νερό και διώξτε άγχος και στρες

Ε

ίναι πλέον κοινή παραδοχή πως η γυμναστική ασκεί θετική επίδραση τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Η άσκηση είναι το μοναδικό πράγμα που πλησιάζει τον ορισμό του «μαγικού φίλτρου» όσον αφορά τα ισχυρά και καθολικά οφέλη που παρέχει, έγραψε σε περιοδικό του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ ο δρ. Φρανκ Χου, επιδημιολόγος στη σχολή δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου. Η ισσοροπημένη διατροφή και η σωστή ενυδάτωση σε συνδυασμό με σωστή άσκηση συμβάλλουν στην καλή υγεία και ευεξία, καθώς και στη διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους. Για καλύτερα αποτελέσματα συνδυάστε το τρέξιμο ή την άσκηση με αντιστάσεις στο γυμναστήριο, την αεροβική ή personal άσκηση με την άσκηση στο νερό. Η άσκηση στο νερό αποτελεί έναν εναλλακτικό και ασφαλή τρόπο άσκησης και ψυχαγωγίας. Απολαύστε το νερό και ενημερωθείτε για τα πάντα που μπορεί να προσφέρει στο σώμα και την

υγεία σας. Η άνωση του νερού αντισταθμίζει την βαρύτητα και ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση στα οστά και τις αρθρώσεις. Αυτό είναι το μυστικό που μετατρέπει το νερό σε ιδανικό μέσο γύμνασης. Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι οι φυσικές ιδιότητες του νερού δεν δρουν μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό, επηρεάζοντας έτσι τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος αλλά και τη μορφή της άσκησης και της κίνησης. Έτσι λοιπόν το νερό μετατρέπε-

ται σε ιδανικό μέσο γύμνασης για παχύσαρκους ή υπέρβαρους, καρδιοπαθείς, υπερτασικούς, διαβητικούς, άτομα που βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης από τραυματισμό, ακόμα και για εγκύους. Η άσκηση στο νερό ενδείκνυται για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας γιατί γυμνάζει ολόκληρο το σώμα, μειώνει την πιθανότητα των τραυματισμών δίνοντας μια αίσθηση ελαφρότητας και ευκολίας στην κίνηση απομακρύνοντας ένταση και στρες. Επιπλέον η χρήση ειδικών ορ-

γάνων στις ασκήσεις έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος. Όσον αφορά το αδυνάτισμα και την απομάκρυνση της κυτταρίτιδας η υδροστατική πίεση βοηθά τα μέγιστα. Με το συνεχές υδρομασάζ που ασκεί στην επιφάνεια του σώματος επιτυγχάνεται η απομάκρυνση της κυτταρίτιδας ενώ παράλληλα αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος. Βασική προϋπόθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης είναι να

ελέγχεται την αναπνοή σας. Μην ξεχνάτε ότι όταν αθλούμαστε στο νερό πρέπει να εισπνέουμε από το στόμα και να εκπνέουμε από τη μύτη. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα γυμναστικής στο νερό και δείτε το σώμα σας να μεταμορφώνεται μέρα με τη μέρα αφήνοντας πίσω άγχος και στρες. Η κολύμβηση είναι ιδανικό άθλημα για όλο το χρόνο και τα οφέλη πάρα πολλά για να τα αγνοήσει κανείς. Απευθυνθείτε στο κοντινό σας κολυμβητήριο και ξεκινήστε.

ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΑΚΥ ΜΗΤΣΟΥΛΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ STAGE

BUG, ένα κλειστοφοβικο θριλερ του Τρέισι Λετς

Τ

ο δραματικό θεατρικό θρίλερ «Bug» του αμερικανού ηθοποιού και συγγραφέα Tracy Letts θα παρουσιαστεί στις αρχές Φεβρουαρίου στο χώρο του «Stage» στη Λάρισα, σε σκηνοθεσία Άκυ Μητσούλη. Η πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 στις 21:30. Αμέσως

μετά την παράσταση θα ακολουθήσει happening, ενώ οι παραστάσεις θα συνεχίζονται μετά την πρεμιέρα κάθε Δευτέρα και Τρίτη την ίδια ώρα (21:30). Περίεργες ιστορίες συνομωσίας, βία και έρωτας σε ένα δυνατό θρίλερ, από αυτά που σπάνια βλέπουμε να ζωντανεύουν επί σκηνής. Η Άγκνες μένει μόνη σ’ ένα φτηνό μοτέλ. Έχει μόλις φύ-

γει από έναν προβληματικό γάμο με τον προσφάτως αποφυλακισθέντα σύζυγό της, Τζέρυ, ενώ ζει με το φόβο της επιστροφής του. Τη νύχτα δέχεται κάποια βουβά τηλεφωνήματα τα οποία πιστεύει πως προέρχονται από εκείνον. Μία φίλη της, η Ρόνι, θα της γνωρίσει τον Πήτερ, έναν λιγομίλητο νεαρό με τον οποίο η Άγκνες θα συγκατοικήσει και σύντομα θα κάνει σχέση. Ο Πήτερ όμως μιλά παράξενα, ισχυριζόμενος πως ζωύφια κατοικούν στο σώμα του, ως αποτέλεσμα κάποιων παράξενων πειραμάτων στα οποία τον

υπέβαλαν όταν υπηρετούσε στον Κόλπο. Αυτή του η ψύχωση θα αρχίσει να επηρεάζει και την Άγκνες οδηγώντας τους αργά και σταθερά στην παράνοια. Τέσσερις τοίχοι αρκούν για να εγκλωβίσουν και να θρέψουν μία τραγική ιστορία. Δραματουργικά, η υπόθεση του έργου, η οποία προσεγγίζει τον κόσμο της παράνοιας, των αυτοκαταστροφικών εμμονών και, δευτερευόντως, του αρρωστημένου εθισμού σε πρόσωπα, ανυψώνεται λεπτό με το λεπτό, μέχρι να φτάσει στην κορύφωσή της. Η παράσταση ακολουθεί

έναν ρυθμό όπου ερωτικές σκηνές εναλλάσσονται με σκηνές βίας, ο εθισμός διαδέχεται την τρέλα, και όλα αυτά μαζί συμμετέχουν σε μια δίνη που οδηγεί το πρωταγωνιστικό ζεύγος στην ψύχωση. Το διακεκριμένο θεατρικό «Bug» μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψυχολογικό και σωματικό θρίλερ, ως μια σπάνια κλειστοφοβική περιήγηση στην τρέλα. Επισημαίνεται ότι η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Η ταυτότητα της παράστασης

Σκηνοθεσία : Άκυς Μητσούλης Μετάφραση : Πατρούλα Χριστοδούλου Σκηνικά – Κοστούμια : Ίλια – Σύμπιλ Σδράλλη Επιμέλεια κίνησης : Ρούλα Καραφέρη Μουσική επιμέλεια : Θανάσης Σαλιαμπούχος, Παναγιώτης Μπάκας Βοηθός σκηνοθέτη : Παναγιώτης Μπάκας Παίζουν οι ηθοποιοί : Χαρά Τσιόγκα Παναγιώτης Μπάκας Πόπη Λαγκούρα Χρήστος Βαμβατήρας – Νάκος Θανάσης Σαλιαμπούχος


20

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Αγώνας πρακτικής σκοποβολής στο Καλλίθηρο

Αγώνας πρακτικής σκοποβολής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή με την συμμετοχή των τεσσάρων Συλλόγων της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Αγώνας ήταν επιπέδου level 1 και τριών σταδίων, και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες αφού κατά το μεγαλύτερο μέρος του έβρεχε συγκέντρωσε πολλούς αθλητές από όλη την Θεσσαλία. ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΕΠΣΦ! Λαμία – Άρης Αγίου Κων/νου και Ατρόμητος Σπερχειάδας – Αχιλλέας Δομοκού είναι τα ζευγάρια που ανέδειξε η χθεσινή κλήρωση για την ημιτελική φάση του κυπέλλου της ΕΠΣΦ. Οι αγώνες που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου είναι νοκ άουτ και από αυτούς θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού που θα διεκδικήσει και το τρόπαιο. ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΄ΣΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ!! Είναι ο τίτλος της καμπάνιας της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣΦ για να προσελκύσει νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον χώρο της διαιτησίας. Η ΕΔ διοργανώνει νέα σχολή διαιτησίας και ευελπιστεί οι νέοι άνθρωποι να μην της βγάλουν… κόκκινη κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλ. 2231024495 και 2231024316 ή να αποστείλουν email στα epsfth@ otenet.gr και sdplam@otenet.gr ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Νέα διοίκηση εξέλεξε ο Αγροτικός Σύλλογος Ν Μοναστηρίου και μάλιστα εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Η νέα διοίκηση απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Βουβαλούδης Δήμος Αντιπρόεδρος Καμηλούδης Δημήτριος Ταμίας Μπουντουρούδης Χρήστος Γενικός Γραμματέας Τσιμπερούδης Αναστάσιος Μέλος Γεωργούδης Γεώργιος Μέλος Καιδαντζής Αθανάσιος Μέλος Στεφούδης Χρήστος.

Όπως πήγαν-έφυγαν οι αγρότες τα μεσάνυχτα «Μας υποδέχτηκε με...παγάκια η υπουργός»!

Απογοητευμένοι αλλά και περισσότερο προβληματισμένοι αποχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι αγρότες του πανελλαδικού μετά τη μαραθώνια σύσκεψη υπό την κα Μπατζελη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Το κλίμα διαφάνηκε αρνητικό με την έναρξη της συζήτησης όπως ανέφεραν αγρότες του μπλόκου της Αλαμάνας όταν η υπουργός κάλεσε τα κανάλια, πριν αρχίσουμε τη συζήτηση και έκανε μια δήλωση που δεν την περιμέναμε...» Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ «Κατανοούμε και ζούμε τα προβλήματα των αγροτών, τις αγωνίες και τα αιτήματά τους. Απαντάμε με τρόπο σαφή, τεκμηριωμένο και χρονικά οριοθε-

τημένο». Τους κάλεσε δε να αρθούν στο ύψος της κοινωνικής τους ευθύνης και να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Η τελευταία αποστροφή της

δήλωσης προκάλεσε αμηχανία στους αγρότες που θα επιθυμούσαν όπως ανέφεραν, οι δηλώσεις της υπουργού να γίνουν μετά τη σύσκεψη.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών από τα μπλόκα της Αλαμάνας του Κάστρου και μερικών άλλων της Βορείου Ελλάδας ανέφεραν μετά το τέλος της συνάντησης ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και το μεσημέρι του Σαββάτου, σε συνελεύσεις που θα γίνουν στους τόπους των μπλόκων, θα πάρουν τις αποφάσεις τους για την μορφή του αγώνα τους. Κρίσιμη θεωρείται το μεσημέρι η συνεδρίαση που θα γίνει κοντά στις Σέρρες, με εκπροσώπους των αγροτών της Βορείου Ελλάδος και μπλόκων της Θεσσαλίας (Νίκαια, κλπ), όπου αναμένεται να παρθούν αποφάσεις για την στάση των αγροτών από την προσεχή Δευτέρα.

Έργα ύψους 790000 ευρώ προκηρύσσει η Ν.Α.Φ Με το συνολικό ποσό των 790000 ευρώ η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας προκηρύσσει δύο

έργα. Το πρώτο έργο αφορά την πεζοδρόμηση Διαμόρφωση οδού προς Αθλητικό κέντρο και βυζαντινό Μουσείου του Δήμου Μαλεσίνας με συνολικό προϋ-

πολογισμό 490000 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά την αποπεράτωση δρόμου Γαβράκια-Λίμνη Σμοκόβου και είναι συνολικού προϋπολογισμού 300000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2010 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών της ΝΑΦ ενώ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ της Ν.Α Φθιώτιδος.


21

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Γλέντησαν οι μαθητές του 1ου Λυκείου

Τ

ο «Κτήμα Χαμορούσου» επέλεξαν οι μαθητές του 1ου Λυκείου Φαρσάλων για να πραγματοποιήσουν τη δική τους χοροεσπερίδα. Παρουσία πλήθος κόσμου οι μαθητές και οι «καλεσμένοι» τους διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. O Πρόεδρος του 15μελους κ. Αβάσογλου Συμεών στο σύντομο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι που τιμάτε σήμερα με την πα-

ρουσία σας τον καθιερωμένο χορό της Γ΄ Λυκείου. Διανύουμε την τελευταία χρονιά της σχολική μας ζωής και νοιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστή-

σουμε για όσα κάνατε για εμάς μέχρι τώρα. Τους καθηγητές μας γιατί κάθε μέρα αγωνίζονται για να μας μεταδώσουν όσο το δυνατόν περισσό-

τερες γνώσεις και να μας προετοιμάσουν όσο γίνεται καλύτερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και γιατί ανέχονται τις αταξίες και τις τρέλες μας και τις αντιμετωπίζουν με αγάπη και κατανόηση. Τους γονείς που στέκονται δίπλα μας και στις καλές και στις κακές μας στιγμές

και μας στηρίζουν με κάθε τρόπο και υλικά και ψυχολογικά, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία κρίνεται το μέλλον μας και τη πορεία της ζωής μας. Θα προσπαθήσουμε να μην σας απογοητεύσουμε και ελπίζουμε ότι με τη βοήθειά σας θα πετύχουμε

τους στόχους μας και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Σήμερα λοιπόν ας αφήσουμε στην άκρη για λίγες ώρες το άγχος και το διάβασμα και α γλεντήσουμε όλοι μαζί». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης και ζήτησε από τον διευθυντή του σχολείου κ. Χ. Μαυρογιώργο να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μαρία Ίφου, ο διευθυντής του Σχολείου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων κ. Γιώργος Παππάς, το διδακτικό προσωπικό, φροντιστές γονείς και μαθητές.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Υπέρ του αγώνα των αγροτών οι Φαρσαλινοί έμποροι Μετά από έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβούλιου του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων επί συνόλου 7 μελών αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την αμέριστή του συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των αγροτών της Θεσσαλίας. Στο σχετικό ψήφισμα αναφέρονται τα εξής: φίλοι αγρότες, εμείς οι έμποροι και επαγγελματίες της Επαρχίας Φαρσάλων γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αγρότες βιώνουν την πιο δύσκολη χρονιά των τελευταίων 35 χρόνων. Η συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος και γενικότερα η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα έφεραν την εξαθλίωση, το μαρασμό και την εξαφάνιση του Αγροτικού πληθυσμού και κατά συνέπεια τη διάλυση του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και πολλών καταστημάτων να διανύουν περί-

οδο απόγνωσης και ανασφάλειας για το μέλλον. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι λόγοι που σας ανάγκασαν να βγείτε στους δρόμους εγκαταλείποντας τις οικογένειές σας είναι λόγοι επιβίωσης. Καλούμε λοιπόν την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να αναθεωρήσει τις προτάσεις της για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ζωντανότερο κύτταρο και η ραχοκοκαλιά της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ τους Έλληνες Αγρότες . Φίλοι αγρότες. Οι έμποροι και οι επαγγελματίες της Επαρχίας Φαρσάλων ήταν , είναι και θα είναι θερμοί συμπαραστάτες και υποστηρικτές του δίκαιου αγώνα σας όσο κρατήσει και όποια μορφή εσείς επιλέξετε για την κλιμάκωση του αγώνα σας για την άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι , Σας καλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου. Η πρώτη Γενική Συνέλευση ορίζεται την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20:30 μ.μ , η δεύτερη την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα. Επειδή όμως δεν θα επιτευχτεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας, θα πρέπει να έλθετε στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει οριστικά στις 10 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τέταρτη και ώρα 20:30 μ.μ. στα Γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής: 1. Οικονομικός απολογισμός 2009 2. Διοικητικός απολογισμός 3. Προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της αγοράς 4. Διάφορα άλλα θέματα. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το Δ.Σ. του Συλλόγου


22

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Τα ι ν ί ε ς

ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Ψυχή Βαθιά Στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, κατά τους τελευταίους μήνες του πολέμου δύο αδέλφια έχουν επιστρατευτεί: ο Ανέστης από τον Εθνικό στρατό και ο Βλάσης από το Δημοκρατικό στρατό. Μεγαλωμένα στα χωριά και τα βουνά της περιοχής, χρησιμοποιούνται ως οδηγοί, σε άγνωστα και δύσβατα μονοπάτια και περάσματα. Μαζί τους ο καπετάνΝτούλας, η πολυβολήτρια Γιαννούλα, ο ανθυπολοχαγός Τριαντάφυλλος, ο ταξίαρχος Τσαγκλής, ο Καλαματιανός δεκανέας, η 14χρονη αντάρτισσα Φούλα και δεκάδες στρατιώτες και αντάρτες, όλοι τους πολύ νέοι που σκοτώνουν και σκοτώνονται σ’ αυτόν τον παράλογο πόλεμο. Οι μικρές ιστορίες του καθενός γράφονται στις μάχες, που φουντώνουν στα υψώματα. The Orphan Η τραγική απώλεια του αγέννητου παιδιού της Κέιτ και του Τζον, τους έχει καταρρακώσει, φθείροντας τόσο το γάμο τους, όσο και την εύθραυστη ψυχική ισορροπία της Κέιτ. Στην προσπάθεια να επαναφέρουν τη ζωή τους σε κανονικούς ρυθμούς, το ζευγάρι αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί. Στο τοπικό ορφανοτροφείο, τόσο ο Τζον όσο και η Κέιτ έλκονται ανεξήγητα από ένα νεαρό κορίτσι, την Έσθερ. Από τη στιγμή, όμως, που θα καλωσορίσουν την Έσθερ στην οικογένειά τους, αρχίζουν να συμβαίνουν μια σειρά ανησυχητικών γεγονότων, που οδηγούν την Κέιτ στο συμπέρασμα ότι το αγγελικό αυτό κοριτσάκι, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Τζούλι και Τζούλια

Δημακόπουλος Βασίλειος Δ/νση: 25ης Μαρτίου 16 Τηλ: 24910-24315 Κουκουφλής Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Θεοχαρόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος 70 Τηλ: 24910-23465 Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση: Λαρίσης 24 Τηλ: 24910-23012 Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321 Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ: 24910-22501 Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416 Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303 Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ 7 Τηλ: 24910-22342 Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455 Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465 Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251 Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023 Γιακούλα Σοφία Δ/νση Αχιλλέως 18 Τηλ:

24910-22321 Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089 Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939 Μπασαγιάννη – Τσολάκη Μαρία Δ/νση: Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225 Δημητρίου Αχιλλέας Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154 ΤΡΙΤΗ 02/02: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455 ΤΕΤΑΡΤΗ 03/02: Σερασκέρη Μαρία Δ/ νση: Καναδά 4 Τηλ: 24910-22465 ΠΕΜΠΤΗ 04/02: Ζαχοπούλου Στυλιανή Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ: 2491022251 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/02: Καρακοντάκης Γεώργιος Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ. Φεραίου Τηλ: 24910-23023 ΣΑΒΒΑΤΟ 06/02 (έως 14:00): Ζαχαράκης Κων/νος Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:24910-22321 ΚΥΡΙΑΚΗ 07/01 : Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν. Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089 ΔΕΥΤΕΡΑ 08/02: Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5 Τηλ: 24910-22939 ΣΑΒΒΑΤΟ 06/01: Γιακούλα Σοφία Δ/ νση Αχιλλέως 18 Τηλ: 24910-22321

Βασισμένη σε δύο αληθινές ιστορίες, η ταινία Τζούλι και Τζούλια συνδέει τις ζωές δύο γυναικών που, παρότι έζησαν σε διαφορετικές εποχές και χώρες, βρέθηκαν και οι δύο σε αδιέξοδο… Ώσπου ανακάλυψαν ότι με το σωστό συνδυασμό πάθους, θάρρους και βούτυρου, τα πάντα είναι πιθανά. 9 Η μικρή κουρελιασμένη πάνινη κούκλα 9 ζωντανεύει, αλλά βρίσκεται σε έναν κατεστραμμένο κόσμο, όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Ο 9 ανακαλύπτει κατά τύχη μια μικρή κοινωνία όμοιών του, που λειτουργεί σαν κρυψώνα από τρομακτικές μηχανές. Πείθει τους υπόλοιπους πως η μόνη ελπίδα επιβίωσης είναι να σταματήσουν να κρύβονται και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν το λόγο για τον οποίο οι μηχανές θέλουν να τους καταστρέψουν. Ο 9 είναι ένας απίθανος ήρωας, που ανακαλύπτει πως μια ομάδα από μικροσκοπικούς πολεμιστές μπορεί να είναι η τελευταία ελπίδα για την ανθρωπότητα.

ΑΣΤÑΟΛΟΓΙΑ Êñéüò 21 Ìáñ. - 20 Áðñ. Ç óçµåñéíÞ çµÝñá èá åßíáé êïõñáóôéêÞ ãéá åóÜò *Èá ÷ñåéáóôåß íá ðñïóÝîåôå ôé áðïöÜóåéò èá ðÜñåôå ãéá íá µçí ôéò µåôáíéþóåôå áñãüôåñá, ößëïé µïõ *ÏñéóµÝíåò åõêáéñßåò ðïõ èá óáò ðáñïõóéáóôïýí µçí ôéò áöÞóåôå íá ÷áèïýí, äåí óáò ðáñïõóéÜæïíôáé êÜèå µÝñá Üëëùóôå.

Æõãüò 23 Óåðô. - 22 Ïêô. Ç êïéíùíéêüôçôá óáò èá åßíáé éäéáéôÝñùò áõîçµÝíç óÞµåñá, èá Ý÷åôå ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóåôå êáéíïýñãéï êüóµï ðïõ èá óáò ÷áñïðïéÞóåé ðïëý *ÆçôÞµáôá åðáããåëµáôéêÜ èá óáò áðáó÷ïëÞóïõí Ýíôïíá ãéá áõôü êáëÜ èá êÜíåôå íá ðñïãñáµµáôéóôåßôå ëßãï êáëýôåñá óÞµåñá óå ï,ôé êÜíåôå.

Ôáýñïò 21 Áðñ. - 21 ÌáÀ. Ôï ðñùéíü åßíáé êáôÜëëçëï ãéá íá ôáêôïðïéÞóåôå åêêñåµüôçôåò ðïõ Ý÷åôå ãéá äéÜöïñÜ æçôÞµáôá ðïõ áöïñïýí ôï êñÜôïò, µçí ôá áµåëÞóåôå, ößëïé µïõ *Äþóôå éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôç ó÷ïëÞ óáò áí åßóôå öïéôçôÝò Þ óðïõäáóôÝò *Ìçí áíôéµåôùðßæåôå åðéðüëáéá êÜðïéá ðñÜãµáôá.

Óêïñðéüò 23 Ïêô. - 22 Íïåµ. Èá Ý÷åôå ôçí åõêáéñßá íá Ýñèåôå óå åðáöÞ µå ðïëëÜ ðñüóùðá ôá ïðïßá èá âïçèÞóïõí íá âãåßôå áðü ðñïâëçµáôéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ óáò ðéÝæïõí ðïëý *ÊáëÜ èá êÜíåôå íá µçí áöÞóåôå ôßðïôá óôçí ôý÷ç ôïõ óÞµåñá *ÊÜðïéåò åõêáéñßåò ðïõ èá óáò ðáñïõóéáóôïýí êáëÜ èá êÜíåôå íá ôéò áñðÜîåôå.

Äßäõµïé 22 ÌáÀ. - 21 Éïõí. Ç óçµåñéíÞ çµÝñá åßíáé êáôÜëëçëç ãéá íá äéåõñýíåôå ôïí êïéíùíéêü óáò êýêëï êáé íá Ýñèåôå óå åðáöÞ µå íÝá ðñüóùðá ðïõ èá óáò öáíïýí ðïëý ÷ñÞóéµá *Ìçí ðåßôå ü÷é óå åðáããåëµáôéêÝò ðñïôÜóåéò ðïõ èá Ý÷åôå áí êáé èá óáò áðáó÷ïëÞóïõí Ýíôïíá ãéáôß äå ãíùñßæåôå áí êÜíåôå ôï óùóôü. Êáñêßíïò 22 Éïõí. - 23 Éïõë. Ïé õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá Ý÷åôå óÞµåñá èá åßíáé ðïëëÝò ãéá áõôü êáëÜ èá êÜíåôå íá µçí áíáëþóåôå ôç åíÝñãåéÜ óáò óå ðñÜãµáôá ðïõ äåí Ý÷ïõí êáµßá ïõóßá *Áðñüïðôá ãåãïíüôá åßíáé ðéèáíü íá óáò âãÜëïõí åêôüò ðñïãñáµµáôéóµïý, äéáôçñÞóôå ôçí øõ÷ñáéµßá óáò êáé èá ôá êáôáöÝñåôå.

Ôïîüôçò 23 Íïåµ. - 21 Äåê. ÊÜðïéåò äõóêïëßåò ðïõ µðïñåß íá óõíáíôÞóåôå óÞµåñá µçí ôéò áöÞóåôå íá óáò åðçñåÜóïõí êáé íá óáò âãÜëïõí åêôüò ôïõ ðñïãñáµµáôéóµïý óáò, ðñïóÝîôå *ÊÜíôå ðñÜãµáôá ðïõ èá óáò âïçèÞóïõí íá îåµðëïêÜñåôå õðïèÝóåéò ðïõ óáò ðéÝæïõí êáé óáò áã÷þíïõí, êÜíôå ðñÜãµáôá ãéá ôïí åáõôü óáò. Áéãüêåñùò 22 Äåê. - 20 Iáv. ÊÜíôå Ýíá ðñüãñáµµá óÞµåñá ãéáôß ïé õðï÷ñåþóåéò ðïõ èá Ý÷åôå èá åßíáé ðÜñá ðïëëÝò, áðïöýãåôå üµùò íá ðÜñåôå õðü ôÝôïéá ðßåóç óçµáíôéêÝò áðïöÜóåéò *Öñïíôßóôå íá âÜëåôå µåñéêÜ ðñÜãµáôá óå µéá ôÜîç óôçí æùÞ óáò, µçí ôá áíôéµåôùðßæåôå üëá åðéðüëáéá ãéáôß èá Ý÷åôå ðñüâëçµá.

ËÝùí 24Éïõë.-23 Áõã. ‘E÷åôå åµðéóôïóýíç óôïí åáõôü óáò êáé ôéò éêáíüôçôåò, µðïñåßôå íá êáôáöÝñåôå ðïëëÜ *Ìçí áöÞóåôå íá ÷áèïýí êÜðïéåò åõêáéñßåò ðïõ èá Ý÷åôå *Áíïé÷ôåßôå óôïõò äéêïýò óáò áíèñþðïõò êáé óßãïõñá èá µðïñÝóåôå íá êÜíåôå ðñÜãµáôá ôá ïðïßá èá óáò ùöåëÞóïõí ðÜñá ðïëý, µçí áíçóõ÷åßôå.

Õäñï÷üïò 21 Iáv. - 19 Öåâñ. ÊÜíôå Ýíá ðñüãñáµµá óÞµåñá ãéá íá µðïñÝóåôå íá ôáêôïðïéÞóåôå üëåò ôéò õðï÷ñåþóåéò óáò *Ìçí ðáñáóõñèåßôå áðü ôñßôïõò êáé ðÜñåôå ëÜèïò áðïöÜóåéò *Öñïíôßóôå µå óïâáñüôçôá êÜðïéá æçôÞµáôá ðïõ óáò ôáëáéðùñïýóáí óôï ðáñåëèüí, ëÜâåôå ôá µÝôñá óáò êáé äå èá ÷Üóåôå.

ÐáñèÝíïò 24Áõã.-23 Óåðô. Ïé õðï÷ñåþóåéò åßíáé ðïëëÝò êáé åóåßò èá ðñÝðåé íá ôñÝîåôå ãéá üëá µüíïé óáò, êÜíôå ëïéðüí Ýíáí êáëýôåñï ðñïãñáµµáôéóµü, ðñïóÝîôå ôéò êßíçóåò óáò *ÊÜðïéá æçôÞµáôá ðïõ óáò áðáó÷ïëïýóáí áðü ôï ðáñåëèüí åßíáé ðéèáíü íá êÜíïõí îáíÜ ôçí åµöÜíéóÞ ôïõò, ðñïåôïéµáóôåßôå.

É÷èåßò 20 Öåâñ. - 20 Ìáñ. Åßíáé ðïëëÜ ôá æçôÞµáôá ðïõ óáò áðáó÷ïëïýí *ÊáëÜ èá êÜíåôå íá ðñïóÝîåôå ôéò êéíÞóåéò óáò *ÐñïâëÞµáôá ôïõ ðáñåëèüíôïò èá Ýñèïõí óôï ðñïóêÞíéï *Öñïíôßóôå íá µçí áöÞóåôå åêêñåµüôçôåò ãéá áñãüôåñá, êáëýøôå ï,ôé õðï÷ñåþóåéò Ý÷åôå, ôá Üóôñá åßíáé óôï ðëåõñü óáò.


23

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Πωλήσεις ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 95τ.μ. χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 1ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Ρ.Φεραίου με λογική τιμή. Πληρ. Τηλ: 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στο 3ο όροφο οικοδομής στον πεζόδρομο της Πατρόκλου. Πληρ. Τηλ : 6972 932101 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 55τ.μ. – χρήσιμη & ως επαγγελματικός χώρος στον 2ο όροφο κεντρικής οικοδομής επί της οδού Λαρίσης. Πληρ. Τηλ : 6932 580673. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 809τ.μ. με οικία κατοικήσιμη 100τ.μ. εντός σχεδίου πόλεως πλησίον κέντρου επί της οδού Κουμουνδούρου 17 στα Φάρσαλα . Πληρ. Τηλ : 24910 22777 κιν. : 6932 417525 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 310 τ.μ. επί της οδού Ν. Ιωνίας και παλαιού γηπέδου στα Φάρσαλα, με πρόσοψη στο παλαιό γήπεδο, εντός σχεδίου πόλεως και οικοδομήσιμο. Πληρ. Τηλ. : 6979 337485 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι κοντά στην τοποθεσία «Νταμάρι» ανάμεσα στην περιοχή Φάρσαλα – Σταυρός, έκτασης 25 στρεμμάτων. Πληρ. Τηλ. : 6944 472210 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι & μπιζέλι (άβρεχτο) Α ΄ποιότητας στο Πολυνέρι Φαρσάλων. Πληρ. Τηλ. 6977 512595.

ÅíïéêéÜóåéò ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα ισόγειο 52 τ.μ. με πατάρι – wc και υπόγειο 62 τ.μ. επί της οδού Λαμίας 19 στο κέντρο της πόλης (πρώην φαστ-φουντ «ΣΕΦ» ) στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. 24910 22777 , κιν.: 6932 417525 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μικρό δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στο πρώτο όροφο επί της οδού Πατρόκλου 15 απέναντι από το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών της Μαρίας Ίφου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24910 23166 6937378756 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία 110τ.μ , επιπλωμένη ή μη με καλοριφέρ , επί της οδού Μιαούλη & Λαρίσης (όπισθεν πρατηρίου ΕΚΟ ) Ε. 270. Πληρ. Τηλ. : 6945 548737 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία ανακαινισμένη 120τ.μ., με 2 υπνοδωμάτια, πάρκινγκ, κεντρική θέρμανση, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, μπάνιο, wc, αποθήκη, αιρ κοντίσιον και κήπος μέσα σε οικόπεδο 505τ.μ., επί της οδού Σωλομού 5. Τιμή ενοικίου : 250,00 € Πληρ. Τηλ. 210 9219433, κιν. : 6975 851776. ENOIKIAZETAI ισόγειο 2άρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση επί της οδού Ρήγα Φεραίου 65 στα Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ. 24910 26341 κιν.: 6942 555395

ENOIKIAZETAI

κατά-

στημα 107 τ.μ., έτοιμο προς χρήση, επί της

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ZHTEITAI προσωπικό για στελέχωση επιχείρησης ΚΑΦΕ – ΒΑR στα

οδού Λαρίσης 27 Φάρ-

Φάρσαλα. Πληρ. Τηλ.:

σαλα (πρώην «ΜΟΤΙ-

6948 366339 –

ΒΟ»). Πληρ. Τηλ. κιν.:

6936 115119

6974428070.

Τον αγαπημένο μας γιο και αδελφό Στυλιανό Δημ. Μπασαγιάννη που ανακυρήχθηκε με άριστα διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Οι γονείς : Δημήτριος & Μαίρη Μπασαγιάννη Τα αδέλφια : Χρήστος , Θανάσης & Αγγελική Μπασαγιάννη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων πραγματοποιεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου την ετήσια κοπή πίτας στις 20:00 μμ. στο « ΑΙΓΛΗ PALACE » στη Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα. Καλούνται τα μέλη να παρευρεθούν. Μετά την κοπή πίτας θα ακολουθήσει πρόγραμμα με ζωντανή μουσική. Τιμή κάρτας 12 € Πληροφορίες για προσκλήσεις στο γραφείο του Συλλόγου και στα μέλη του Δ.Σ. Με τιμή το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009 Παρατείνεται σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας η

ισχύς των δελ-

τίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες του έτους 2009 για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για το έτος 2010, μέχρι την έκδοση της νέας κοινής Υπουργικής

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟΔΜΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

απόφασης. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται κανονικά από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

σης Λάρισας η χορήγηση και η θεώρηση δελτίων με-

( ΛΕΒΗΤΑ,ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πο-

& ΤΖΑΚΙ ΕΝΡΓΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,

τακίνησης ατόμων με αναπηρίες. λίτες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο κ. Β. Γεωργίου και στο τηλέφωνο 2413-506279.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛ : 6932

087645

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) με πατάρι 70τ.μ. επί της οδού Ρ. Φεραίου 46 κατάλληλο και για ιατρικά επαγγέλματα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα

24910 24148 - 6972932101

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ •Πωλείται διαμέρισμα 150τ.μ. με αυτονομία & πάρκινγκ χτισμένο για ιδία χρήση στα Φάρσαλα. •Πωλείται μονοκατοικία 110τ.μ. με 250τ.μ. οικόπεδο και βοηθητικό χώρο στα Φάρσαλα . •Πωλούνται οικόπεδα απέναντι από τον 2ο παιδικό σταθμό Φαρσάλων . •Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα στους Ν.Λάρισας & Ν.Μαγνησίας. •Πωλείται χωράφι 20στρ. πάνω σε δρόμο για επαγγελματική χρήση στα Φάρσαλα. •Ζητείται οικόπεδο 400τ.μ. στην τρίγωνη πλατεία. •Ζητείται οικόπεδο στα τσιγγάνικα .

ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 5 ΦΑΡΣΑΛΑ - ΤΗΛ. 2491022297

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 1 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΤΟ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΟ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-CATERING ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ Ρήγα Φεραίου 4 έναντι Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής -Φάρσαλα τηλ. 2491025883-6974905668

2 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΙΤΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘ. ΣΟΥΡΛΑ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 49 ΦΑΡΣΑΛΑ ΤΗΛ.: 24910 24445, ΚΙΝ.: 6977 706005


24

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Έκοψαν πίτα τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Ίφου

Π

αρουσία μαθητών και γονέων τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών της Μαρίας Ίφου και Άννυς Τουτουντζή πραγματοποίησαν την κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας την περασμένη Κυριακή στο χώρο των εκπαιδευτηρίων. Η υπεύθυνη σπουδών του Φροντιστηρίου κ. Τουτουντζύ ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και στους μαθητές

με υγεία πρόοδο και ευτυχία και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κοπή. Τυχερή η μαθήτρια Λαμπρινή Φασφαλή που πέτυχε το νόμισμα και πήρε το mp3 στο οποίο αντιστοιχούσε. Οι μαθητές ξεφάντωσαν για αρκετές ώρες υπό τους ήχους της μουσικής και το φροντιστήριο ξένων γλωσσών μετατράπηκε σε σχολή χορού με διαγωνισμούς χορού και άλλες εκπλήξεις. Και του χρόνου.

Γιορτάστηκαν οι Τρεις Ιεράρχες

Με το καθιερωμένο εκκλησιασμό τίμησαν την Παρασκευή το πρωί την εορτή των Τριών Ιεραρχών η μαθητιώσα νεολαία. Ενώ το Σάββατο ανήμερα της εορτής Πολιτικοί φορείς, εκπρόσωποι των βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και

καθηγητές και δάσκαλοι παρακολούθησαν την Δοξολογία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Παρασκευής. Για τους τρεις επιφανείς Άγιους και θεολόγους της χριστιανικής θρησκείας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος

ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος που είναι προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών μίλησε η εκπαιδευτικός κ. Μαρία Κόκκαλη η οποία αναφέρθηκε στο βίο και το έργο τους. Μετά τη λήξη της τελετής

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΝ AGROTICA Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πολιτικής η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται με συνέπεια στον χώρο της Αγροτικής και Συνεταιριστικής Πίστης. Έχοντας δε, συμπληρώσει ήδη επτά χρόνια παρουσίας σε αυτόν τον δυναμικό κλάδο της οικονομίας, συμμετέχει στην κορυφαία έκθεση του χώρου, την 23η AGROTICA, που θα διεξαχθεί 3-7 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα με τη δυναμική παρουσία της, η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον Πρωτογενή Τομέα. Δεδομένη τη βούλησή της για ακόμη ισχυρότερη στήριξη του αγροτικού κόσμου συνεχίζει τώρα με την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, βασική προτεραιότητα της Τράπεζας Πειραιώς είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας των παραγωγών μέσα από την προείσπραξη των επιδοτήσεων έως το 2013 και των βιολογικών ενισχύσεων των επόμενων ετών.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η χρηματοδότηση επενδυτικών δράσεων των γεωργών – κτηνοτρόφων, σχετικών με την ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την επιβεβλημένη επιχειρηματική στροφή ιδιαίτερα των νέων αγροτών, την πράσινη επιχειρηματικότητα κ.ά. Καθ΄όλη τη διάρκεια της 23ης AGROTICA, στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς (Περίπτερο Νο 2 της Helexpo, 2ος όροφος, stand 3) ειδικευμένα στελέχη θα αναλύουν και παρουσιάζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου προς τους αγρότες και τους συνετισμούς τους. Επιπλέον, συζητούνται ευρύτερα θέματα που έχουν σχέση με την Αγροτική Οικονομία και τις εξελίξεις στην ΚΑΠ και στο περιβάλλον εντός της Ε.Ε, όπως αυτό διαμορφώνεται για τον Πρωτογενή Τομέα, μετά το 2013. Αθήνα 29/1/2010

οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν στο Αίγλη Palace στην πλατεία Λαού όπου η δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου παρέθεσε δεξίωση προς τιμή τους και πραγματοποιήθηκε κοπή πίτας. Στην ομιλία της η κ. Ίφου αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο των εκπαιδευτικών τους ευχαρίστησε για την συνεργασία και ευχήθηκε

να έχουν μία δημιουργική χρονιά. Επίσης αναφέρθηκε και στην επικείμενη παρουσίαση του βιβλίου του αειμνήστου κ. Αθανασίου σχετικά με την πόλη των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ

Φαρσάλων που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 11:30πμ στο Πολιτιστικό Κέντρο. Το φλουρί της βασιλόπιτας αντιστοιχούσε σε ένα στυλό.

Βαμβακού 1/2/2010 Αριθμ. Πρωτ. 527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009,παρ. 2 άρθρο 63, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους και Κοινότητες να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις σε 24 μηνιαίες δόσεις. Στον ανωτέρω Νόμο περιλαμβάνονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία (τέλη ύδρευσης, δικαιώματα βοσκής, τέλη άρδευσης, μισθώματα, πρόστιμα ΚΟΚ κτλ) με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, δηλαδή μέχρι 4/9/2009.

Οι οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Πολυδάμαντα μέχρι τις 18 Μαρτίου 2010. ▪ Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150,00 € ▪ Δίνεται η δυνατότητα εφ’ άπαξ εξόφλησης της οφειλής με έκπτωση 10%. ▪Σε περίπτωση καθυστέρησης της δόσης πέραν των δυο μηνών ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Νόμου. ▪ Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ


25

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ - ΧΑΛΚΗ 0-3 (0-0)

Έχασε ελεώ διαιτησίας – Και πάλι τελείωσε παιχνίδι με 9 παίκτες

Μ

ε τον διαιτητή Κορέστη τα έχουν παίκτες και διοίκηση της ομάδας των Χαλκιάδων, ο οποίος εξάντλησε την αυστηρότητά του με την αποβολή των Βότση και Νασιούλα μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Το σημείο που έκρινε τον αγώνα ήταν το δεκάλεπτο (50΄60΄). Συγκεκριμένα στο 50΄ο Βότσης δέχεται την κόκκινη κάρτα και αποβάλλεται. Στο 51΄γίνεται το 0-1. Στο 53΄το 0-2 και στο 60΄αποβάλλεται και ο Νασιούλας. Το φιλμ του αγώνα 5΄ Παράλληλη σέντρα του Πικούλη προς την γραμμή της εστίας του Παπαιωάννου και για λίγο δεν προλαβαίνει ο Χαρούλης να την σπρώξει στα δίχτυα.

6΄Ο Νασιούλας σπάει το τεχνικό «οφ σάϊντ» μπαίνει κάθετα προς την αντίπαλη περιοχή αλλά το πλασέ (αν και πολύ καλό) κατέληξε λίγο άουτ. 10΄ Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Μέγα Αλέξανδρο όταν ο Αντωνιάδης Τ. πραγματοποίησε σέντρα από δεξιά. Στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Νιαβής όμως το σουτ πέρασε ελάχιστα άουτ. 33΄ Η Χάλκη κερδίζει «πέναλτυ» σε χέρι του Βότση. Ο Παπαϊωάννου όμως πέφτει στην αριστερή γωνία και αποκρούει στερώντας έτσι στον Πικούλη την χαρά του γκολ. 50΄ Ο Βότσης δέχεται την 2η κίτρινη κάρτα (πέταξε την μπάλα) και αποβάλλεται. 51΄ Ο Σιούτας με πλασέ ανοίγει το σκορ (0-1) για

την Χάλκη. 53΄ Σουτ κεραυνός του Μπάγκα από μακρινή απόσταση, αφήνει άγαλμα τον Παπαϊωάννου και 0-2. 60΄Ο Νασιούλας δέχεται και αυτός με τη σειρά του την 2η κίτρινη κάρτα και αποβάλλεται (επειδή πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου). 67΄ Πλασέ του Βλάστου καταλήγει άουτ. 83΄Ο Καλούπας με κοντινό πλασέ διαμορφώνει το τελικό 0-3.

Παραλειπόμενα ─ Την προηγούμενη αγω-

νιστική μέσα στην Θύελλα Λαρ. Οι Χαλκιάδες έμειναν με 9 παίκτες. Την προπροηγοπύμενη με 10παίκτες ενώ το κακό τρίτωσε και στον αγώνα με την Χάλκη. ─ Ειδικά στον Νασιούλα, ο Κορέστης εφάρμοσε όλη την αυστηρότητά του. Και τι έκανε ο συγκεκριμένος παίκτης ; Απλώς έβγαλε την μπάλα έξω από το τερέν και ενώ βρισκόταν στην γραμμή του πλάγιου άουτ. ─ Έτσι τώρα η ομάδα θα μεταβεί στο γήπεδο του Λα-

ρισαϊκού αποδεκατισμένη. ─ Το παιχνίδι αυτό και τα δυο επόμενα με την Αμυγδαλέα (πάλι εκτός) και Κρανιά (εντός) θα κρίνουν κατά μεγάλο ποσοστό την παραμονή. ─ Το μόνο παρήγορο είναι ότι έχει κερδίσει στην έδρα της ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο (πλην του Σμόλικα). ─ Μετά τον αγώνα στην ταβέρνα του Αντωνιάδη πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της ομάδας. ─ Τυχερός αναδείχθηκε ο Μπύρος Βαλάντης που βρήκε το φλουρί. ─ Η διοίκηση ευχαριστεί το Ζαχαροπλαστείο «Άραμις» (αφοι Ταστεμίρογλου) για την βασιλόπιτα. Επίσης τα αγροτικά προϊόντα Ζέϊκου για την χορήγηση αθλητικού υλικού και όσων συμμετείχαν ως χορηγοί στην έκδοση του ημερολογίου. ─ Επίσης όλοι (διοίκηση και ποδοσφαιριστές) εύχονται στον παίκτη της ομάδας Λιάπη Άρη να του ζήσει ο υπέροχος γιος. Η σύνθεση Παπαϊωάννου, Μπύρος, Κυριάκου, Βότσης, Αμπράζης, Βαρσάμης (68΄Γκουρομπίνος), Νασιούλας, Αντωνιάδης Τα (60΄Κονατσιώτης), Νιαβής, Σαγιαμίτ Γκ. (55΄Ζαχόπουλος), Λιάπης.


26

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ 0-4 (0-1)

Ο διασυρμός δεν έχει όρια – Íέα «τεσσάρα» και μάλιστα εντός

Ξ

εφτίλα και πάλι για τον Αχιλλέα μέσα στην έδρα του. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Δόξας Βλαχογιαννίου να ασελγήσει στο πτώμα της Φαρσαλινής ομάδας. Οι μετρημένοι στα δάχτυλα φίλαθλοι αντίκρισαν και πάλι 12 κιτρινόμαυρες φανέλες να διασύρονται. Το φιλμ του αγώνα Μόλις στο 10΄οΣεϊζης ανοί-

γει το σκορ για τους φιλοξενούμενους (0-1) με ένα περίεργο γκολ που κανένας από την άμυνα του Αχιλλέα δεν το κατάλαβε. Στο 46΄(με την έναρξη του Β΄ ημιχρόνου) ο Γκουρομπίνος με μια απίστευτη σέντρα σουτ αφήνει άγαλμα τον Κουτσοκέρα και 0-2. Στο 55΄οΓκουντής με απευθείας φάουλ το 0-3. Και 3΄αργότερα (57΄) ο Φακίτσας με πλασέ το 0-4. Το Βλαχογιάννι είχε και

δοκάρι στο 40΄σε σέντρα σουτ του Τσάκε Παραλειπόμενα ─ Σπάει κάθε ρεκόρ την φετινή χρονιά ο Αχιλλέας (και εννοούμε αρνητικό). Σε 17 παιχνίδια έως τώρα έχει ηττηθεί 12 φορές, φτάνοντας μάλιστα στα 51 γκολ παθητικό. ─ Εάν συνεχίσει έτσι η άμυνα (δηλ. να δέχεται 4 γκολ ανά αγώνα) τότε είναι πιθανόν να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με τοι χειρό-

τερο παθητικό ρεκόρ (100 γκολ). ─ Σε άσχημη μέρα βρέθηκε ο Κουτσοκέρας φέροντας ευθύνη για τα δυο πρώτα γκολ και μάλλον γι’ αυτό ζήτησε αλλαγή στο 57΄. ─ Παραλίγο να έρθουν στα χέρια οΤασιόπουλος με τον Παλιούρα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αιτία μια πάσα που δεν έδωσε ο ένας στον άλλον. ─ Μετά από το τέταρτο γκολ του Βλαχογιαννίου

οι παίκτες του Αχιλλέα το έριξαν στο «¨σορολόπ» και έτσι ο διαιτητής σφύριξε τον αγώνα στο 85΄. ─ Γι’ αυτό φέτος οι «Αχιλλικοί» ζητούν συγχώνευση με την Αναγέννηση , για να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. ─ Το ερχόμενο Σάββατο η ομάδα θα ταξιδέψει στην όμορφη Τσαριτσάνη. Το πρόβλημα δεν είναι πόσα θα φάμε!! (6 γκολ μας έριξαν εδώ μέσα), αλλά πόσοι θα πάμε!!

─ Ήδη με τους Σκέντζα Ευαγ., Κίτσο, Ευθυμίου, Παππά, Τσινούδη, Ζαφειρούλη, ήρθε και η σειρά του Νάτσιουλα να κουνήσει μαντήλι. Η σύνθεση Κουτσοκέρας (57΄Μητσιόπουλος), Μπακογιάννης, Παπαγεωργίου, Τόλιας (75΄Πατσιούρας), Σκέντζας, Θεοδωρόπουλος, Ζερβούλης, Ευθυμίου, Παλιούρας, Τασιόπουλος, Τζερεμές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 4-0 (2-0)

Çρωίδες τα κορίτσια – έπαιξαν σε ένα γήπεδο χωράφι και με κόντρα διαιτησία

Μ

έσα σε ένα γήπεδο πραγματικό χοιροστάσιο (όπως είναι των Καλυβιών) οι παίκτριες του Γιώργου Μπακαλόπουλου δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα από την αήττητη ομάδα των Αμαζόνων. Όμως πραγματικά στάθηκαν ίσες προς ίσες απέναντι σε μια ομάδα (που ήδη έχει βγει πρωταθλήτρια), που δεν χρειαζόταν την Καρδιτσιώτικη διαιτησία για να κερδίσουν. Δυο περιπτώσεις «πέναλτυ» δεν έδωσε ο διαιτητής της συνάντησης. Η πρώτη περίπτωση σε χέρι αντιπάλου και η δεύτερη σε σπρώξιμο της Μαρίας Κυριάκου μέσα στην μικρή περιοχή. Τώρα αρχίζει ο 2ος γύρος με την ομάδα του Πολυδάμαντα να ταξιδέψει στην Κοζάνη για το παιχνίδι με τον τοπικό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στον Α΄ γύρο είχε επικρατήσει με 6-1 αλλά τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Η διαφορά είναι μόλις στους 3 βαθμούς και εύκολα μπορεί να εκμηδενιστεί. Η σύνθεση Δημητροπούλου, Ξυνογαλά Χρ., Παπαγεωργίου, Φάτση Σταμ., Πρασσά Μαίρη, Φλώρου, Λι’άγκα Χρ., Λιάγκα Δημ, Μήτα

Μαργαρίτα, Καλογεροπούλου Ιωάννα, Καψάλη. Έπαιξαν και οι : Κυριάκου Μαρία, Καλογεροπούλου Ρούλα, Φαφοτοπούλου. Το Δ.Σ του Πολυδάμαντα ευχαριστεί το καφέ «Τροϊκα» για την προσφορά αθλητι-

κού υλικού στην ομάδα. Τα αποτελέσματα Μετέωρα – Μαγνησιακός Καλύβια – Πολυδάμας Θεσπρωτία – ΠΑΟΚ Κοζάνης Ρεπό : Άρτα Η βαθμολογία (7η αγων) Καλύβια 23-2 Μαγνησιακός 23-5 Μετέωρα 11-7 Θεσπρωτία 15-15 ΠΑΟΚ Κοζάνης 14-14 Πολυδάμας 6-23 Άρτα 2-27 Η επόμενη αγωνιστική (7/2/2010, 15:00 ) Μαγνησιακός – Καλύβια ΠΑΟΚ Κοζάνης – Πολυδάμας Μετέωρα - Άρτα Ρεπό : Θεσπρωτία

1-2 4-0 5-1 18 15 12 9 6 3 0

ΣΤΑΥΡΟΣ – ΧΑΡΑ 6-0 (5-0)

Πολυβόλο ο Σταυρός – Χρόνια είχε να πετύχει τέτοιο σκορ

Δεν μας είχε συνηθίσει ο Σταυρός να πετυχαίνει τέτοιο έκτασης σκορ και μας εξέπληξε. Βέβαια οι «Σταυραετοί» δεν έχουν χάσει ποτέ στα πλαίσια της Γ΄ κατηγορίας από τον Άρη Χαράς (τόσο μέσα, όσο και στην Χαρά) Το φιλμ του αγώνα 10΄ Το 1-0 οΤζιλίκας με σουτ.

15΄ Με πλασέ ο ίδιος παίκτης το 2-0. 30΄Το 3-0 ο Γουργούλιας. 40΄Το 4-0 ο Τζιλίκας και συγχρόνως πετυχαίνει «χατ-τρικ». 43΄Ένα φανταστικό γκολ από τον Παλάσκα, ο οποίος από τα δεξιά αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του και με ένα αριστερό κεραυνό στέλνει την μπάλα

στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας (5-0). 75΄Ο Γκουτός με σουτ γράφει το τελικό 6-0 Παραλειπόμενα ─ Ευρεία νίκη λοιπόν για τον Σταυρό και ανέβασμα στην 6η θέση. ─ Εάν μάλιστα κερδίσει και την ένσταση πλαστοπροσωπίας από

τον αγώνα με τον Ίκαρο (είχε χάσει με 4-0), η οποία θα εκδικασθεί την Τετάρτη , τότε η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς και ανεβαίνει ακόμη ένα σκαλί. ─ Με το σημερινό «χατ-τρικ» οΤζιλίκας έφτασε στα 8 προσωπικά του τέρματα. ─ Την Κυριακή το πρωί ο Σταυ-

ρός θα υποδεχθεί την Κοιλάδα και ενδέχεται να επικρατήσει. Η σύνθεση Γιαννούχος Τας., Παλάσκας, Τζιλίρας, Άλπος, Γκέβρος Αθ (46΄Κολοβός), Κριτσιμάλλης, Γουργούλιας, Δεληβαγγέλης (60΄Χαρδαλιάς), Γιαννούχος Παν, Τζιλίκας, Γκουτός.


27

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2-0 (0-0)

Τι να φταίει! τι να φταίει! Που δεν πήγαμε μπροστά – Μια μέρα με λιακάδα και πολλές με συννεφιά!

Α

υτό το τραγούδι ταιριάζει «γάντι» στην ομάδα της Αναγέννησης η οποία ξεκίνησε με όνειρα και πολλές φιλοδοξίες το καλοκαίρι και τώρα αρχές του Β΄ γύρου παλεύει για τη σωτηρία της. Και είναι φυσικό αυτό, αφού η φετινή βασίλισσα της πόλης μετρά μόνο 3 νίκες και αυτές μέσα στην έδρα της με αντιπάλους τον Αχιλλέα την Δήμητρα και τον Πλατύκαμπο. Όσο αφορά στα εκτός έδρας δεν έχει πετύχει ακόμη τη χαρά της νίκης. Η διοίκηση νομίζω είναι καιρός να πάρει δραστικές αποφάσεις πριν βρεθεί η ομάδα σε χειρότερη βαθμολογική κατάσταση. Όσον αφορά τον αγώνα με την Δήμητρα Αγιάς, η Αναγέννηση

πάλεψε μόνο για ένα ημίχρονο. Η επανάληψη βρήκε τους γηπεδούχους πιο κινητικούς και πιο αποφασιστικούς. Έτσι στο 70΄ο Κατσούλης άνοιξε

το σκορ και στο 78΄ο ίδιος παίκτης το 2-0. Παραλειπόμενα ─ Και να που η Αναγέννηση με την ήττα της έδωσε νέο ενδιαφέ-

ρον στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα. ─ Εκτός του Αχιλλέα που έχει πέσει εδώ και καιρό, η Δήμητα, Αναγέννηση, Πλατύκαμπος, Συ-

κούριο, Φαλανιακός και Δωτιέας Αγιάς θα παλέψουν μεταξύ τους για τις άλλες 2 θέσεις που οδηγούν στην παρακάτω κατηγορία. ─ Το γήπεδο Βρυσιών (λόγω ακαταλληλότητας του δημοτικού σταδίου), δήλωσε η Αναγέννηση για το παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου με το Αργυροπούλι. ─ Πετυχημένη η εγχείρηση που έκανε στην Αθήνα (στο γόνατό του ) ο Παν. Γιαννακόπουλος και ο προικισμένος μέσος θα επιστρέψει και πάλι στα γήπεδα την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η σύνθεση Πατσουράκος, Μαργαριτόπουλος, Περιτογιάννης (65΄Προσμίτης), Τσιανάκας, Μπόγκας, Στεφανής, Κεραμιδάς (60΄Ανδρεόπουλος), Διαμάντης, Παπαδόπουλος Απ., Ζαγγανάς, Ταστεμερίδης.

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ - ΜΥΡΑΪΚΟΣ 3-0 (2-0)

Τους έπιασε πελάτες

Π

ελάτες της Ζωοδόχου Πηγής έχουν καταλήξει οι του Μυραϊκού αφού για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά φεύγουν με κατεβασμένο το κεφάλι. Οι Ταταριώτες παίζοντας έξυπνα και μεθοδικά επικράτησαν με 3-0 πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την 2η θέση. Το φιλμ του αγώνα 30΄Ο Καπιτσίνας με τη βοήθεια αντιπάλου αμυντικού ανοίγει το σκορ (1-0) για την ομάδα του. 37΄Ο Μπούσιος με ψηλοκρεμαστό πλασέ διαμορφώνει το 2-0. 63΄Οίδιος παίκτης με σουτ γράφει το τελικό 3-0. Οι Ταταριώτες έχασαν ακόμη πολλές ευκαιρίες με τον Τσιάμπα Γ. και Μπούσιο να αυξήσουν και άλλο το σκορ, ενώ ο Μυραϊκός στο 21΄θα μπορούσε να πετύχει πρώτος γκολ αλλά ο Κοτρώτσιος είπε όχι

Παραλειπόμενα ─ Στο ρυθμό του παιχνιδιού με την Βαμβακού αναπνέουν και ζούνε οι Ταταριώτες αφού σε περίπτωση νίκης μπαίνουν και πάλι στο κόλπο της ανόδου. ─ Βέβαια στόχος δεν είναι η 1η θέση αλλά η κατάληψη της 2ης προνομιούχου που οδηγεί στα «μπαράζ». ─ Το μεγάλο όπλο της Ζωοδόχου Πηγής είναι η πολύ καλή αμυντική της γραμμή (μόλις 12 γκολ παθητικό) ─ Κυριακή πρωί και ώρα 11:00 όλοι στην Βαμβακού Η σύνθεση Κοτρώτσιος, Ντιβανίδης Δημητρακόπουλος, Μπαϊράμογλου Γ., Νικολαίδης, Αποστολίδης (60΄Γκαραβέλας), Τσιάμπας Βασίλης, Αγγελακόπουλος, Μπούσιος, Καπιτσίνας (80΄Τσιάρας Παν), Τσιάμπας Γ.

ΚΟΙΛΑΔΑ - ΒΡΥΣΙΑ 0-2 (0-1)

ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΒΑΜΒΑΚΟΥ 0-3 (0-2)

Κέρδισε πολύ απλά και χαλαρά Νικηφόρα πέρασε και από το Αχίλλειο η Βαμβακού όπου δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει με 3-0. Το Αχίλλειο βρέθηκε με τέτοια τραγική απόδοση όπου μπορούσε να χάσει και από τα μικρά της Αναγέννησης. Επειδή το παιχνίδι δεν χρειάζεται κριτική να σημειώσουμε μόνο ότι τα γκολ πέτυχαν : 5΄Ο Μακρής με «πέναλτυ» το 0-1. 10΄Απευθείας κόρνερ του Μακρή το 0-2. 70΄Ατοιμική προσπάθεια του Φλώρου το 0-3. Άντε

«γεια»!!! Η σύνθεση Βαμβακου: Κυριαζής (46΄Θανόπουλος Νικ.), Μορφογιάννης Θεοδ., Τσιριμώνας Κ.(46΄Ξυνογαλάς

Αλέξανδρος), Τζιτζιφλής, Αντωνόπουλος, Κομισόπουλος, Μπουλούτσος, Μακρής, Βασιλόπουλος, Φλώρος, Τσιριμώνας Ν.(46΄Κυριαζής Γ.).

Κέρδισε εύκολα και έδειξε πως είναι πανέτοιμος για το «ντέρμπυ» με την Μάνδρα

Με δυο προσωπικά γκολ του Λεων. Βαίτση στο 5΄(με ατομική ενέργεια) και στο 58΄(με κεφαλιά)τα Βρυσιά πέρασαν και από την Κοιλάδα νικηφόρα. Οι παίκτες των Βρυσιών θα μπορούσαν να έχουν πετύχει αστρονομικό σκορ εάν ο σκόρερ της ομάδας δεν έχανε τις πολλές ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Μάλιστα τα Βρυσιά είχαν και δυο δοκάρια. Με τους Βαίτση και Σουφλέρη τώρα, όλοι περιμένουν την επόμενη Κυριακή το «ντέρμπυ»¨με την Μάνδρα η οποία είχε ρεπό. Μάλιστα έρχεται αρκετά λαβωμένη

έπειτα από τις αποβολές βασικών παικτών στον αγώνα της με την Βαμβακού. Οι Βρυσιώτες θα περιμένουν και τυχόν στραβοπάτημα της Βαμβακούς από το ¨Τατάρι» ώστε σε περίπτωση νίκης να έχουν τον πρώτο λόγο για την άνοδο. Η σύνθεση Καρακίτσιος, Μπερσιάνης Θαν., Πατσιούρας Γιανν., Κρίκης, Βαίτσης Ρούλης, Μπερσιάνης Γ/Περ, Μπερσιάνης Γ./Αθ., (από τους κορυφαίους), Βαίτσης Λεων., Καρασάββας, Μπουλούτσος Σωτ., Σουφλέρης.


28

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΝΑΡΘΑΚΙ - ΖΑΠΠΕΙΟ 2-1 (0-0)

Âήμα παραμονής για το Íαρθάκι

Σ

ημαντικό βήμα παραμονής πέτυχε το Ναρθάκι κερδίζοντας στην έδρα του (αναβληθέν παιχνίδι) το Ζάππειο με 2-1 στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής. Οι παίκτες του Κυρ. Δανδή αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ (στο 60΄)

βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν το παιχνίδι και να κερδίσουν τελικά ανεβάζοντας την ομάδα στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το φιλμ του αγώνα 1΄ Πολύ καλό σουτ του Βαρελά καταλήγει όμως πάνω

στον τερματοφύλακα. 4΄Σουτ κοντινό του Τσιαλαφούτα, αποκρούει και πάλι ο «πορτιέρο» του Ζαππείου. 24΄ Αριστερό συρτό σουτ του Καραγιώργου έξω από την περιοχή, περνά ξυστά από το κάθετο δοκάρι. 37΄ Από αριστερά ο Βαρελάς πραγματοποιεί σέντρα

σουτ (εντός περιοχής) για να αποκρούσει σε κόρνερ ο Σφυριδάκης. 38΄ Σουτ του Βαρελά, αποκρούει προσωρινά ο Σφυριδάκης και ο Τσιαλαφούτας δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. 42΄ Η πρώτη καλή ευκαιρία για το Ζάππειο, όταν ο Χριστοδούλου από πολύ κοντά πλασάρει άουτ. 50΄ «Super» ευκαιρία για το Ναρθάκι. Ο Μανταλιάς με μπαλιά τρύπα βγάζει δεξιά τον Μπασδάνη, ο τελευταίος με την μια την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής όπου κάτοχος γίνεται ο Τσιαλαφούτας, την γυρίζει στον αμαρκάριστο Βαρελά και ο τελευταίος από απόσταση 2μ. την στέλνει άουτ. 60΄ Γίνεται το 0-1 για το

Ζάππειο με τον Πανουργιά. 70΄ Σουτ απόκρουση του Χαμορούσου από την γραμμή του κέντρου, παραλίγο να καταλήξει στα αντίπαλα δίχτυα. 77΄ Από μπαλιά του Χαμορούσου ο Βαρελάς που γίνεται αποδέκτης της μπάλας, πλασάρει εύστοχα και 1-1. 82΄ Σουτ από καλή θέση του Μπασδάνη, αποκρούει ο τερματοφύλακας σε κόρνερ. 86΄ Ο Βαρελάς ανατρέπεται μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής σφυρίζει «πέναλτυ». Το εκτελεί εύστοχα ο Γιανν. Φουστάνας γράφοντας το τελικό 2-1. 89΄ Αντεπίθεση του Ναρθακίου με Β.Νάκο ο οποίος δίνει την μπάλα στον αμαρκάριστο Δονδοτσίδη, όμως το σουτ κατέληξε άουτ.

Παραλειπόμενα ─ Το Ναρθάκι συνέχισε και φέτος τη προϊστορία που έχει να μην χάνει ποτέ από το Ζάππειο. ─ Είτε σε αγώνα πρωταθλήματος, είτε σε κυπέλλου δεν έχει γνωρίσει την ήττα τόσο εντός όσο και εκτός. ─ Πρώτη συμμετοχή του Στ. Μπασδάνης μετά από πολύχρονη απουσία λόγω τραυματισμού. ─ Μάλιστα ο Στέργιος δικαίωσε τον προπονητή του που τον χρησιμοποίησε στις αρχές του Β΄ ημιχρόνου αφού ήταν από τους στυλοβάτες της ανατροπής του σκορ. ─ Επανεμφάνιση και του Βασίλη Νάκου μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο. Βέβαια θέλει δουλειά ακόμη για να γίνει ο παλιός καλός Νάκος. ─ Ο Θάνος Νάκος όμως παρά το μικρό δέμας τα πήγε πολύ καλά στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα. ─ Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χαμορούσου – Δονδοτσίδη έσβησε τον Χριστοδούλου του Ζαππείου ο οποίος είναι και ο 1ος σκόρερ της ομάδας. ─ Τελευταίο παιχνίδι για τον Μανταλιά το επόμενο μέσα στην Ομόνοια. Και αυτό γιατί στις 10 του μηνός καλείται να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στην Θήβα. Η σύνθεση Φουστάνας Χρ., Χαμορούσος Θεοδ., Λελεντζής Στ (65΄Νάκος), Τσιαλαφούτας, Καραγιώργος, Μανταλιάς (75΄Νάκος Βασίλης), Καραχάλιας, Σουλιώτης (46΄Μπασδ’άνης), Βαρελάς, Φουστάνας Γιανν., Δονδοτσίδης


30

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Γ.Σ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 93-64 (42-36)

Ασταμάτητος για μια ακόμη Κυριακή

Σ

υνεχίζει να καλπάζει ο Γυμναστικός αφού ούτε ο Ολυμπιακός Βόλου μπόρεσε να σταματήσει το αήττητό του, πραγματοποιώντας ένα υγιεινό περίπατο επικρατώντας με το ευρύ σκορ 93-64 (29 πόντους διαφορά). Μετά τον αγώνα ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣΛ Στ. Πουλαράκης επισφράγισε την αήττητη πορεία του Γυμναστικού με ένα υπέροχο γεύμα στην ταβέρνα του Αχ. Γκουντόπουλου. Η διοίκηση του Γ.Σ.Φαρσάλων τον ευχαριστεί θερμά, καθώς και τον φίλαθλο Χρ. Αγγελακόπουλο (ασφαλιστής) για την προσφορά γλυκών στους παίκτες. Η σύνθεση Μανετζής Χρ. (12π), Θεοχάρης (5π), Δημακόπουλος (2π), Μανετζής Αντ. (10π), Γκουντόπουλος (22π), Γούναρης, Πλιάτσικας (2π), Τσιάμης (9π), Κατμέρος (3π), Μπασαγιάννης Χρ., Μαργαρίτης Θ. (24Π), Φουτζόπουλος Θεοδ. (4π). Τα πλήρη αποτελέσματα Ζαγορά - Βελεστίνο 63-62 Πλατύκαμπος – Διμήνι 62-68 B.C.Volos – Ν. Αθλ. Νίκης δ.δ. Γ.Σ.Φαρσάλων – Ολυμπια-

κός Βόλου 93-64 Ρεπό : Δίλοφος Η βαθμολογία (11η αγων.) Ζαγορά 19 Γ.Σ. Φαρσάλων 18 Βελεστίνο 15 Διμήνι 15 Ν.Αθλ. Νίκης 13 Ολυμπιακός Βόλου 13 Δίλοφος 11 B.C. Volos 10

Πλατύκαμπος 10 Η επόμενη αγωνιστική (Κυριακή 7/2/2010) Ν.Α.Νίκης - Γ.Σ.Φαρσάλων Διμήνι – B.C.Volos Βελεστίνο – Γ.Σ. Πλατυκάμπου Δίλοφος – Ζαγορά Ρεπό : Ολυμπιακός Βόλου. Πλατύκαμπος και B.C.Volos (έχουν 1 αγώνα λιγότερο)

Ν.Α.Νίκης (2 αγώνες λιγότεροι) Την πίτα του θα κόψει ο Γ.Σ.Φαρσάλων στο καφέ «Μύθος» (εντός εμπορικού κέντρου) το Σάββατο 6/2/2010 και ώρα 4:30 , για όλα τα τμήματά του. Παρακαλούνται να προσέλθουν οι γονείς των παιδιών που απαρτίζουν τα παιδικά τμήματα.


31

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΛ (ΓΕΝ. 95-94)

Στην κορυφή η Ακαδημία/Αχιλλέας

Τ

ο Σάββατο το πρωί για το πρωτάθλημα παίδων έγιναν στον όμιλο που συμμετέχουν οι Φαρσαλινές ομάδες μόνο 2 παιχνίδια εξ’ αναβολής (στο πλαίσιο της 8ης αγων.) Η Ακαδημία/Αχιλλέας επικράτησε του Άρη Λάρισας με 2-1, χάρις στα γκολ των Τσούλη Αθ. και Αυφαντή. Έτσι οι μικροί του Γιάννη Βασιλείου πέρασαν στην 1η θέση (ισοβαθμώντας με την Πελασγιώτιδα). Στο άλλο παιχνίδι : Νίκαιοα – Αστραπή 3-1. Έτσι η βαθμολογία (μια αγωνιστική πριν το τέλος) διαμορφώθηκε ως εξής : Ακαδημία/Αχιλλέας 14-7 15 Πελασγιώτιδα 16-6 15 Απόλλων Λαρ. 22-2 13 Άρης Λαρ. 11-13 8 Αστραπή Ν.Πολιτείας 11-15 8

Αναγέννηση 10-6 7 Νίκαια /Ζάππειο 17-18 7 Χάλκη 4-23 4 Ανθούπολη - 0 Αναγέννηση και Νίκαια/Ζάππειο έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΕΠΣΛ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ…. Από την ΕΠΣΛ γίνεται γνωστό πως όποια σωματεία επιθυμούν να συνεχίσουν στην Β΄ φάση των τριών από τα παρακάτω πρωταθλήματα να το δηλώσουν εγγράφως

μέχρι την 5/2 στην γραμματεία της Ένωσης. Αυτά είναι : Ακαδημιών (γεν. 1988 και νεότεροι), Προπαιδικό (1996και νεότεροι) και Παιδικό ( 1994 και νεότεροι). Επίσης όσα σωματεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα Projunior με ποδοσφαιριστές γεννηθέντες το 2000 και νεότερους, που θα αρχίσει τον Απρίλιο, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Έντυπα δηλώσεων συμμετοχής θα προμηθεύονται από τα γραφεία της Ένωσης, καθώς επίσης για όποια πληροφορία χρειάζονται. Τέλος σήμερα Τρίτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης (Αδριανού 12) θα γίνει σύσκεψη για την συνέχεια των τμημάτων υποδομής (β΄φάσης) και καλούνται οι υπεύθυνοι ή οι προπονητές των ομάδων να δώσουν το παρόν.

Β΄ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΔ Ενιπέα – Ομόνοια Χειμάδι – Ραχούλα Τερψιθέα – Ν.Περιβόλι Ναρθάκι – Ζάππειο Ανθούπολη – Σωτήριο Κουλούρι – Μελισσοχώρι Αρμένιο – Υπέρεια

3-1 2-0 2-1 δ.δ. 2-2 1-4 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (14η Αγωνιστική)

Α ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δήμητρα Αγιάς – Αναγέννηση Φ. Πλατύκαμπος – Αμπελωνιακός Αργυροπούλι – Μακρυχώρι Δωτιέας Αγιάς – Δήμητρα Γιανν. Κίσσαβος – Φιλοκτήτης ΑΕΔ Νίκαιας – Βουκεφάλας Φαλανιακός – Οικονόμος Αχιλλέας Φ. – Βλαχογιάννι

2-0 1-2 2-1 1-1 2-0 1-2 0-1 0-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17η Αγωνιστική)

ΑΕΔ Νίκαιας Μακρυχώρι Βουκεφάλας Αμπελωνιακός Αργυροπούλι Φιλοκτήτης Δήμητρα Γιανν Βλαχογιάννι Φαλανιακός

28-20 37-22 22-14 24-15 29-23 21-17 30-26 18-23 16-28

34 31 29 29 28 26 22 21 18

Κίσσαβος 10-19 17 Αναγέννηση Φ. 15-21 15 Πλατύκαμπος 18-26 14 Δήμητρα Αγιάς 9-32 11 Αχιλλέας Φ. 12-51 5 Βουκεφάλας και Φιλοκτήτης Μελιβοίας έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Σάββατο 6/2/010)

Φιλοκτήτης – Δήμητρα Αγιάς Αμπελωνιακός – Μακρυχώρι Δήμητρα Γιάνν. – Πλατύκαμπος Βλαχογιάννι – Δωτιέας Αγιάς Οικονόμος – Αχιλλέας Φ. Βουκεφάλας – Κίσσαβος Φαλανιακός – ΑΕΔ Νίκαιας Αναγέννηση Φ. – Αργυροπούλι

Α1 ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δευκαλίων – Θύελλα Λάρισας Όλυμπος Λαρ. – Καλοχώρι Αγ. Ανάργυροι – Σμόλικας Βερδικούσια – Αμπελόκηποι Χαλκιάδες – Ηρακλής Χάλκης Αμυγδαλέα – Λαρισαϊκός Παραπόταμος – Πελασγιώτιδα Τοξότης Λαρ. – Δαμασιακός

3-0 0-1 1-1 0-0 0-3 0-5 2-1 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (16η Αγωνιστική)

Χάλκη Δαμασιακός Δευκαλίων Καλοχώρι Λαρισαϊκός Αμυγδαλέα Βερδικούσια Τοξότης Παραπόταμος

38-12 37-19 32-17 30-30 29-19 26-29 38-28 24-28 32-39

36 35 31 29 27 26 26 22 22

Όλυμπος Λαρ. 21-22 21 Πελασγιώτιδα 18-33 17 Σμόλικας 18-24 17 Χαλκιάδες 22-28 15 Άγιοι Ανάργυροι 29-43 15 Αμπελόκηποι 18-34 15 Θύελλα 25-32 14 Βερδικούσια και Άγιοι Ανάργυροι έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(Κυριακή 7/2/010 , ώρα 15:00)

Ηρακλής Χάλκης – Δευκαλίων Καλοχώρι – Σμόλικας Αμπελόκηποι – Όλυμπος Λαρ. Δαμασιακός – Βερδικούσια Πελασγιώτιδα – Τοξότης Λαρ. Λαρισαϊκός – Χαλκιάδες Παραπόταμος – Αμυγδαλέα Θύελλα Λαρ. – Άγιοι Αναάργυροι

Τερψιθέα Αρμένιο Σωτήριο Ενιπέας Ραχούλα Χειμάδι Ναρθάκι

45-13 23-13 37-25 28-21 26-20 24-19 16-20

39 29 28 27 23 23 18

Ομόνοια Ανθούπολη Μελισσοχώρι Ζάππειο Κουλούρι Υπέρεια Ν.Περιβόλι

26-18 18 12-18 17 17-27 14 21-25 13 17-37 11 13-19 9 16-38 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 7/2/010 , 11:00)

Μελισσοχώρι – Σωτήριο Ζάππειο – Κουλούρι Υπέρεια – Ανθούπολη Ομόνοια – Ναρθάκι Ραχούλα – Αρμένιο Ν.Περιβόλι – Ενιπέας Τερψιθέα – Χειμάδι

Γ ΕΠΣΛ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοιλάδα – Βρυσιά Σταυρός – Χαρά Α.Ε.Φαρσάλων – Ίκαρος Αχίλλειο – Βαμβακού Ζωοδόχος Πηγή – Μυραϊκός Ρεπό : Μάνδρα

0-2 6-0 0-4 0-3 3-0

28-11 31-15 27-8 17-12 28-23 23-22

23-29 15-20 18-30 15-27 8-30

15 9 8 6 5

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (12η Αγωνιστική)

Βαμβακού Μάνδρα Βρυσιά Ζωοδόχος Πηγή Ίκαρος Σταυρός

Μυραϊκός Κοιλάδα Α.Ε.Φαρσάλων Αχίλλειο Άρης Χαράς

29 26 26 21 19 18

(Κυριακή 7/2/2010 , 11:00)

Βαμβακού – Ζωοδόχος Πηγή Ίκαρος – Μυραϊκός Χαρά – Α.Ε.Φαρσάλων Σταυρός – Κοιλάδα Βρυσιά – Μάνδρα Ρεπό : Αχίλλειο

Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΟ Καρδίτσας – Τύρναβος 2005 0-0 Ιάσων Διμηνίου – Καστράκι 2-1 Σπερχειάδα – Ελασσόνα 4-1 Βελούχι – Λαμία δ.δ. Μουζάκι – Πυργετός 0-1 Λιανοκλάδι – Ν.Αγχίαλος 1-0 Μετέωρα – Αστέρας Ιτέας 3-0α.α. Ρεπό : Απόλλων Λάρισας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (17η Αγωνιστική)

Τύρναβος 2005 Πυργετός Λιανοκλάδι Α.Ο.Καρδίτσας Λαμία Ν.Αγχίαλος Ελασσόνα Σπερχειάδα Μετέωρα Απόλλων Λαρ.

28-10 25-14 27-12 22-10 21-15 19-14 19-20 22-21 26-15 17-18

35 31 29 28 25 25 22 21 20 20

Καστράκι Μουζάκι Α.Ε.Διμηνίου Αστέρας Ιτέας

14-15 13-20 15-4 4-46

16 16 12 2

▪ Δεν υπολογίζεται ο αγώνας Διμήνι – Λιανοκλάδι που διεκόπη ▪ Μετέωρα, Καστράκι, ΑΟΚαρδίτσας και Λαμία έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο ενώ το Βελούχι δυο. ▪ Τύρναβος 2005 και Απόλλων Λάρισας έχουν κάνει τα ρεπό τους στον δεύτερο γύρο. ▪ Ο Αστέρας Ιτέας έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Κυριακή 7/2/2010, 15:00 )

Ιάσων Διμηνίου – ΑΟ Καρδίτσας Ταύρναβος 2005 – Απόλλων Λαρ. Καστράκι – Σπερχειάδα Ελασσόνα – Μουζάκι Λαμία – Λιανοκλάδι Πυργετός – Μετέωρα Αστέρας Ιτέας – Ν.Αγχίαλος Ρεπό : Βελούχι


32

Καλή σας ημέρα συμπολίτισσες και συμπολίτες Φαρσαλινοί. Το χιόνι έλιωσε αλλά η καρδιά όλων μας… παραμένει παγωμένη από τον ξαφνικό χωρισμό της Ελένης Μενεγάκη με τον κύριο Λάτσιο! Τον τελευταίο καιρό έχω εθιστεί στο twitter (ή αλλιώς το facebook της Αμερικής). Λατρεύω την αμεσότητα που σου παρέχει, αλλά και τα ευφυέστατα σχόλια πολλών χρηστών. Αν ξέρεις ποιούς να ακολουθήσεις μπορείς να το απολαύσεις πραγματικά. Δυο μέρες τώρα τα σχόλια είναι ατέλειωτα για το... διαζύγιο της δεκαετίας. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να μπουν σε λεπτομέρειες (τα αφήνουν για το Star) και απλά σατιρίζουν την διάσταση που πήρε η είδηση. Διαβάστε τα καλύτερα σχόλια: # RT: Βοήθησε να μείνει ενωμένη η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ. Στείλε DM ΜΛ+ αν θες να μείνουν μαζί ή ΜΛγια να χωρίσει η Εθνική Οικογένεια. Κόστος 10ε/tweet # RT: ΣΟΚ!!! Η επίσημη ανακοίνωση του χωρισμού της

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου

Μενεγάκη στο STAR. Δεν ήξερα ότι όταν χωρίζει κάποιος βγάζει και επίσημο ανακοινωθέν. # RT: Όλα τα λεφτά τα βίντεο του Alter με τις σπόντες Ελένης που δεν πιάναμε τόσο καιρό # RT: από τούδε και στο εξής θα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω και τον ήχο που θα βγάζει όταν τρώει

την τυρόπιτα της μαγείρισσας. # RT: ο Λάτσιος τώρα μπορεί να πάρει μέρος στην εκπομπή «Μια νύφη για τον γιο μου» ? ή πρέπει να είσαι ντιπ-ανίπαντρος; # RT: Ο άντρας έχει μεταλαχθει.. παλιά μιλούσε μόνο για ποδόσφαιρο, μετά έβαλε κ την πολιτική, με τα χρόνια προσέθεσε και λίγο τέχνη...

σήμερα και Μενεγακη # RT: Θα γίνει καμία συναυλία για τον χωρισμό της Μενεγάκη? Κανένας τηλεμαραθώνιος έστω? ή έτσι θα το αφήσουμε να περάσει? # RT: Το διαζύγιο Μενεγάκη καθιστά πλέον αδήριτο την ανάγκη ίδρυσης Υπουργείου Οικογένειας. # RT: Να δεις που θα τους κάνει μόδα τους χωρισμούς στην πρωινή ζώνη η Μενεγακη! Επόμενοι θα είναι οι Καραμερος - Χαριτατος.. # RT: Aν χωρίσει η Μανωλίδου με τον Μπουμπούκο της τότε το τέλος του κόσμου είναι πιο κοντά. # RT: Αποκλειστικό! Γιάννης Λάτσιος «Η Ελενη με είχε παρατημένο. 10 χρόνια παντρεμένοι και ούτε έναν καφέ δεν μου είχε φτιάξει το πρωί» # RT@ mitsotakis : Μετα τη Μενεγακη/Λατσιο θα ευχηθώ σε Ευαγγελατο/Στεφανιδου. Να το θυμάστε αυτό το τουιτ. # RT: Δηλαδή αύριο η Μελέτη θα παρουσιάζει μόνο θέματα για το χωρισμό της Μενεγάκη; Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο τελικά... # RT: απογοητεύτηκα κάπως που χώρισε η Μενεγάκη. δεν είναι να εμπιστεύεσαι τίποτα σ’ αυτή τη ζωή.

# RT: το ότι η Μενεγάκη ανακοίνωσε χωρισμό Παρασκευή για να αποφύγει μεσημεριανά, δε κάνει τη Τσιμτσιλή να σκυλιάζει που δεν την λαμβάνουν υπόψη; # RT: Σημίτης-Κρίση στα Ιμια, Καραμανλής-Κρίση με Σινουκ, Γ. ΠαπανδρέουΚρίση στο γάμο της Μενεγάκη. Θα το ξεπεράσουμε; # RT: Τι χρώμα θα βάλουμε στα avatar μας ως συμπαράσταση στο χωρισμό της Μενεγάκη; @ Μια ξανθιά οδηγούσε το αμάξι για να πάει στην δουλειά της. Κάποια στιγμή φτάνει σε ένα κόκκινο φανάρι και σταματάει. Εκεί που περιμένει έρχεται ενας να καθαρίσει τα τζάμια. Μόλις είχε πλύνει το αμάξι της, και έτσι του κάνει αρνητικό νόημα και του δίνει 50 λεπτά. Εκείνος της λέει:

- Ευχαριστώ κυρία, είστε πολύ όμορφη! Ανάβει πράσινο το φανάρι και συνεχίζει την διαδρομή της. Στο επόμενο φανάρι... εμφανίζεται πάλι ο ίδιος, πάει πάλι να της καθαρίσει το τζάμι και ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Στο επόμενο φανάρι πάλι ο ίδιος και γίνονται πάλι τα ίδια. Επαναλαμβάνεται αυτό καμιά δεκαριά φορές. Αφού φτάνει ένα ακόμα κόκκινο φανάρι η ξανθιά βλέπει τον ίδιο, του κάνει νόημα να πλησιάσει και του λέει: - Αν σου δώσω 10 ευρώ, θα μου πεις πως το κάνεις και εμφανίζεσαι σε όλα τα φανάρια; - Αν μου δώσετε 10 ευρώ, λέει χαμογελώντας, θα σας πω και πως να βγείτε από την πλατεία!

fyllo 421  

protostyposfyllo421

fyllo 421  

protostyposfyllo421

Advertisement