Page 1

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Διατηρείται η οικονομική ανάκαμψη Γερμανικές εξαγωγές

Γερμανικές εισαγωγές

*Οκτώβριος

Καταναλωτικές δαπάνες

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντύσσελντορφ

σε δισ.€

Περιεχόμενα: Προτάσεις αντιμετώπισης της δανειακής στενότητας

2

Η DB στην Αραβική Χερσόνησο

2

Θετικές οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας

3

Η RWE αποσύρεται από την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Βουλγαρία

3

Premium προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στα εκπτωτικά supermarket

4

Σε αναζήτηση νέων προμηθευτών η Diversa Spezialitäten GmbH

4

Ανάπτυξη των discounter αλυσσίδων ενδυμάτων Takko και Kik

4

Είσοδος της ιρλανδικής discounter αλυσσίδας ρούχων Primark στη

4

Διεθνείς εκθέσεις— εκδηλώσεις

5

Δεκέμβριος 2009

Χάρις στην εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών για άνοδο του γερμανικού ΑΕΠ κατά το 2010. Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των παραγγελιών που σημειώθηκε ωστόσο τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες, ερμηνεύεται ως εξασθένιση της δυναμικής. Το τελευταίο 5μηνο διατηρήθηκε η τάση ανόδου εξαγωγών και παραγγελιών. Σε αυτό συντέλεσε η καλή πορεία των οικονομικών των αναδυομένων αγορών καθώς και οι δύο δέσμες μέτρων της γερμανικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Οι κατασκευές και η αυτοκινητοβιομηχανία κινήθηκαν θετικά παρά την κρίση. Πιο αισιόδξοι εμφανίζονται πλέον και οι επί κεφαλής των γερμανικών εταιρειών. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας FTD, τα 2/3 αναμένουν άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,2% το 2010, ενώ το άλλο 1/3 κατά 2,5%. Σε αυτό το εύρος κυμαίνονται και οι προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών.

Θετικά εξελίσσονται τα μεγέθη των δύο σημαντικότερων παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η πορεία της γερμανικής οικονομίας. Τόσο οι εξαγωγές, όσο και η εσωτερική ζήτηση διατηρούν την ανοδική τους τάση, συντελώντας έτσι στην οικονομική ανάκαμψη. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2 τρίμηνα στην σειρά και ανήλθαν σε €69,9 δισ. το γ΄τρίμ. 2009. Οι καταναλωτικές δαπάνες , δηλ. ο παράγων που κατά την κρίση στήριξε την οικονομία, όταν οι εξαγωγές κατέρρεαν, ανήλθαν σε €354,4 δισ.

Προσδοκίες των επί κεφαλής των εταιρειών για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών Βιομηχανική Παραγωγή

Ανατ. Γερμανία

Επενδύσεις

Απασχόληση

Δυτ. Γερμανία


Προτάσεις αντιμετώπισης της δανειακής στενότητας των εταιρειών

Τράπεζες

Κατά το διάστημα Ιαν. - Σεπτ. 2009 η μείωση των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις εταιρείες ανήλθε σε 28,4% εν συγκρίσει προς την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και έπεσε στο επίπεδο του 2003. Η πτωτική πορεία ξεκίνησε τον Απρίλιο 2009. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν ανακοινωθεί 3 προτάσεις, οι οποίες όμως χρήζουν διευκρινίσεων. Ι. Η Deutsche Bank πρότεινε την ίδρυση Ταμείου Χορηγήσεων με κεφάλαια ύψους €300 εκ., στο οποίο θα μπορούν να μετάσχουν όλες οι Τ ρ άπ εζε ς. Η χρηματοδότηση των εταιρειών θα έχει την μορφή «ενδιαμέσων κεφαλαίων - mezzanine capital». Θα ενισχύονται τα ίδια κεφάλαια χωρίς όμως να συμμετέχει το Ταμείο παράλληλα στην διοίκηση ή την διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας. Οι επικριτές της θεωρούν το ποσό των €300 εκ. ως ανεπαρκές για

την κάλυψη των αναγκών των εταιρειών. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι επιτρέπει χορηγήσεις σε εταιρείες που δεν έχουν άριστη αξιολόγηση. Οι χορηγήσεις αυτές δεν επιβαρύνουν απ’ ευθείας το χαρτοφυλάκιο των Τραπεζών και επομένως δεν εξαρτώνται από την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους. Ι Ι . Η Commerzbank δήλωσε ότι θα προχωρήσει αυτόνομα στην διάθεση επί πλέον κεφαλαίων για την χρηματο-δότηση εταιρειών που ναι μεν έχουν λόγω της οικονομικής κρίσης μειωμένη πιστοληπτική αξιολόγηση, όμως οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές τους είναι αισθητά καλύτερες. Η Τράπεζα σκοπεύει να διαθέσει συνολικά επί πλέον κεφάλαια συνολικού ύψους €5 δισ. προς εταιρείες με κύκλο εργασιών €2,5 εκ. - €500 εκ. Το κράτος αποτελεί τον σημαντικότερο μέτοχο της Commerzbank.

ΙΙΙ. Τα αποταμιευτικά Ταμεία (Sparkassen), τα οποία δεν φαίνεται να ενστερνίζονται την πρόταση της Deutsche Bank, προκρίνουν την δημιουργία κοινού Ταμείου με DEKA διαχειριστή την (www.deka.de), μέσω της οποίας διατίθενται προς το κοινό τα αποταμιευτικά τους προϊόντα. Σε αυτό θα διαχετεύεται η ρευστότητα των Ταμείων και στην συνέχεια οι περιφερειακές Τράπεζες (Landesbanken) και τα αποταμιευτικά Ταμεία θα αντλούν κεφάλαια που θα διοχετεύουν στις εταιρείες. Αδιευκρίνιστο παραμένει ποιός θα φέρει τον κίνδυνο σε περίπτωση μη αποπληρωμής. Κρίσιμο ζήτημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι κατά πόσον το κράτος θα εγγυηθεί την περαιτέρω διάθεση από τις Τράπεζες προϊόντων που θα βασίζονται στις χορηγήσεις τους προς τις εταιρείες.

Η DB ανοίγει την πόρτα της Αραβικής Χερσονήσου για τις γερμανικές εταιρείες

Μεταφορές

H Deutsche Bahn, η οποία παραμένει υπό κρατική ιδιοκτησία, μετά την αναβολή της μερικής της ιδιωτικοποίησης, προσπαθεί σε αρκετά επίπεδα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό. Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η αγορά των χωρών του Περσικού Κόλπου, όπου ανέλαβε την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στο Κατάρ. Έως τώρα δεν υπάρχει σιδηροδρομική υποδομή. Τα σχέδια προβλέπουν την επένδυση κεφαλαίων ύψους €17,4 δισ. για την κατασκευή μητροπολιτικού σιδηροδρόμου 300 χλμ. στην μήκους πρωτεύουσα Ντόχα, γραμμή

Δεκέμβριος 2009

τραίνου πολύ υψηλών ταχυτήτων μήκους 180 χλμ. προς το Μπαχρέϊν, καθώς και άλλα τμήματα για την μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

διαπραγματεύσεις μεταξύ των 6 χωρών της περιοχής για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου που θα τις ενώνει. Το κόστος κατασκευής γραμμών, σταθμών, συμπληρωματικών Για την υλοποίηση έργων σύνδεσης, κ.λ.π. του έργου συνεστήθη Υπολογίζεται σε €100 δισ. εταιρεία στην οποία η DB κατέχει το 49%. Οι γερμανικές εταιρείες ελπίζουν ότι μέσω αυτού του έργου θα Η DB εκτιμά ότι το έργο αποτελεί λάβουν και άλλα συμβόλαια για πρόκριμα για την εξασφάλιση προϊόντα και υπηρεσίες στην και άλλων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη η περιοχή. Τα τελευταία χρόνια Hochtief έχει αναλάβει την προσπαθεί να εξασφαλίσει την κατασκευή τεχνικών έργων συμμετοχή της στο μήκους 1060 45 χλμ. που μήκους χλμ. έργο σύνδεσης της περιλαμβάνουν γέφυρα μήκους πετρελαιοπηγών της Σαουδικής 22 χλμ. που θα συνδέσει το Αραβίας με τπν λιμένα Dschidda Κατάρ με το Μπαχρέϊν. Η στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακόμη επένδυση ανέρχεται σε €2 δισ. σημαντικότερες είναι οι

2


Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενεργείας

Θετικές οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας Παρά τις ζημίες που κατέγραψαν οι γερμανικές εταιρείες παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων το 2009, οι υπεύθυνοί τους αναμένουν θετικό πρόσημο στηνεξέλιξη των μεγεθών τους το 2010. Η κρίση της ισπανικής αγοράς και η έλλειψη τραπεζικών πιστώσεων προκάλεσε ζημίες στον κλάδο, καθώς υπήρχε υπερβάλλουσα δυναμικότητα παραγωγής που οδήγησε σε πτώση των τιμών. Οι λόγοι της ανάκαμψης εντοπίζονται στην διαδικασία αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης του κλάδου που ξεκίνησε το 2007 και στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια η ανάπτυξη των οποίων ανεκόπη λόγω της κρίσης αλλά αναμένεται να υλοποιηθούν στο μέλλον. Αναμένεται ότι οι τιμές πώλησης θα σημειώσουν εκ νέου πτώση κατά 20% λόγω της υπερπροσφοράς και ότι θα συνεχισθεί η τάση συγχωνεύσεων των εταιρειών. Την συγκυρία εκμεταλλεύθηκαν ήδη εταιρείες, όπως η Bosch και η Siemens, οι οποίες μέσω εξαγορών εισήλθαν στην αγορά. Οι ειδικοί αναμένουν την είσοδο και πολυεθνικών που

Παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων 2006

2,1

2007

3

2008

5,8

2009

5,4

2012

13,3 26,3

2015

65,3

2020

ασχολούνται με την υδρογονανθράκων.

εξόρυξη

Σε μελέτη που εκπονήθηκε για το μέλλον του κλάδου, προβλέπεται ότι έως το 2015 ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του κλάδου, που σήμερα αριθμεί 50.000 εργαζομένους, θα ανέρχεται σε 30% και στην συνέχεια σε 20%. Από το 2012 αναμένεται οι ΗΠΑ να γίνουν η κυριότερη αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως ξεπερνώντας την Γερμανία. Για το 2009, ωστόσο, αναμένεται μείωση της παραγωγής ίση με 3,4 γιγαβάτ, διπλάσια αυτής ενός πυρηνικού εργοστασίου. Και οι 3 κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, Conergy, Solon και Q-Cells καταγράφουν

ήδη ζημίες. Tην χρεωκοπία των εταιρειών Sunline και Solar2 μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Η υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα και η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας που καθιστά τις παραγωγικές μονάδες πεπαλαιωμένες θα εξακολουθήσουν να ταλανίζουν τον κλάδο. Επί πλέον πρόβλημα στην Γερμανία αναμένεται να αποτελέσει η μείωση της επιδότησης της τιμής αγοράς της κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά. Ο κλάδος στηρίζει την μελλοντική του ανάπτυξη στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στην νότια Ευρώπη, την Σαχάρα και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Πυρηνική ενέργεια

Η RWE αποσύρεται από την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Βουλγαρία

Την οριστική της αποχώρηση από το σχέδιο κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε στο τέλος Οκτωβρίου η RWE. Bάσει ανακοινώσεων της επιχείρησης, αιτία της αποχώρησης είναι η αβεβαιότητα ως προς την χρηματοδότηση του σχεδίου. Η συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί προ έτους με την βουλγαρική εταιρεία παραγωγής

Δεκέμβριος 2009

ηλεκτρικής ενέργειας ΝΕΚ, προέβλεπε την κατασκευή του εργοστασίου Belene, ισχύος 2000 Μegawatt και προϋπολογιζόμενου κόστους 4 δις €. Το χρηματοδοτικό πλάνο θα έπρεπε να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, προθεσμία η οποία δεν τηρήθηκε από βουλγαρικής πλευράς. Συνεπεία αυτού, η RWE αποχώρησε από την επένδυση, η οποία είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις πολλών περιβαλλοντικών οργανώσεων στην

Γερμανία, με επιχειρήματα την ελλιπή ασφάλεια του ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρα και τη σεισμογένεια της περιοχής. Η RWE σκοπεύει να συνεχίσει την δραστηριότητα της στο χώρο της πυρηνικής ενέρργειας και να υλοποιήσει τα υφιστάμενα σχέδια κατασκευής εργοστασίων στην Βρεταννία και την Ρουμανία. Από την πλευρά της η βουλγαρική κυβέρνηση αναζητά πλέον κάποιον άλλο επενδυτή για την κατασκευή του εργοστασίου Belene.

3


Λιανικό εμπόριο Premium προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στα εκπτωτικά supermarket Το παράδειγμα των supermarkets στη δημιουργία premium σειρών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ακολουθούν τα discounters: μετά το λανσάρισμα της σειράς Rewe Feine Kost τον Οκτώβριο στα supermarkets

Rewe, η discounter αλυσίδα του ομίλου, Penny, λανσάρισε το Νοέμβριο τη σειρά Feine Kost, ενώ και η μεγαλύτερη αλυσίδα discounter της Γερμανίας, Aldi Nord λανσάρισε τη σειρά Freihofer Gourmet.

Η σειρά περιλαμβάνει προς το παρόν 30 περίπου κωδικούς (αλλαντικά, ιχθυηρά, γλυκίσματα, snacks, ξύδι balsamico κ.ά).

Οινοπνευματώδη

Σε αναζήτηση νέων προμηθευτών η Diversa Spezialitäten GmbH Σχέδια ανάπτυξης κάνει η Diversa Spezialitäten GmbH, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και διανομής οινοπνευματωδών στην Γερμανία μετά την Pernod Ricard. H Diversa Spezialitäten αποτελεί Joint Venture της γερμανικής Semper Idem Underberg GmbH και της γαλλικής Remy Cointreau. Η νέα εταιρεία σχηματίσθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και η συνεργασία αφορά την διανομή,

τόσο στο λιανεμπόριο, όπου θα χρησιμοποιείται η ονομασία Diversa Spezialitäten, όσο και στην γαστρονομία με την επωνυμία TeamSpirit Internationale Markengetränke GmbH.

Στόχος της Diversa είναι, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντού της κ.Schulz, να αυξήσει το εύρος των προϊόντων που διακινεί, περιλαμβάνοντας νέες ισχυρές επωνυμίες για τις κατηγορίες ούζο, ρακί και aquavit. Πρόθεση της είναι να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται στο premium τμήμα της αγοράς (τιμή άνω των 10 € για φιάλη των 0.7 lt) και να μην ασχοληθεί με προϊόντα ιδιωτικής ετικέττας.

Έτοιμο ένδυμα

Ανάπτυξη των discounter αλυσσίδων ενδυμάτων Takko και Kik Ανακαίνιση των 1.400 καταστημάτων της στην Γερμανία και το εξωτερικό προγραμματίζει η δεύτερη μεγαλύτερη discounter αλυσσίδα ενδυμάτων Takko. Θα δαπανήσει €40 εκ., με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10% την επόμενη διετία. Παράλληλα, η Takko σχεδιάζει την ανάπτυξή της, επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της κατά 150 ετησίως, προκειμένου

να επωφεληθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς ενδυμάτων (πτώχευση της Hertie, εκκαθάριση της Woolworth).

διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της σταθερό.

Σχέδια επέκτασης έχει και η μεγαλύτερη discounter αλυσίδα ενδυμάτων της Γερμανίας Kik: η εταιρεία σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα την αύξηση του πλήθους των καταστημάτων της στα 3.000 (από τα υπάρχοντα 2.300 στη Γερμανία), προκειμένου να

Η Kik εγκαινίασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής υποκατάστημά της στο Βερολίνο, κίνηση που σηματοδοτεί, το ενδιαφέρον της για εδραίωση της παρουσίας της σε εμπορικά κέντρα, στο κέντρο των πόλεων και σε prime locations.

Έτοιμο ένδυμα

Είσοδος της ιρλανδικής discounter αλυσσίδας ρούχων Primark στη γερμανική αγορά

Το δεύτερο κατάστημά της στην Γερμανία εγκαινίασε τον Νοέμβριο 2009 στην Φρανκφούρτη η ιρλανδική discounter αλυσσίδα ρούχων Primark. Η Primark, εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στην γερμανική αγορά τον Μάϊο στην Βρέμη,

Δεκέμβριος 2009

κατέχει την δεύτερη θέση στην βρεταννική αγορά ενδυμάτων, ενώ έχει επίσης παρουσία και στην Ισπανία (12 καταστήματα), την Ολλανδία και την Πορτογαλία.

της μήνυμα είναι “look good, pay less”, ενώ η τιμή ενός jean είναι περί τα 10 € και ενός T-shirt 4 €. Η Primark έχει ως βασικές ανταγωνίστριες τις καθ’ αυτό discounter αλυσσίδες, όπως οι Takko και Kik, και τις Στόχος της Primark είναι να καθετοποιημένες μάρκες, με προσφέρει μόδα σε πολύ κυρίαρχη θέση στην γερμανική χαμηλές τιμές: το διαφημιστικό αγορά Zara και H&M. 4


Διεθνείς Εκθέσεις με ελληνική συμμετοχή

Medica 2009, Ντύσσελντορφ, 18-21/11 Συμμετείχαν:

1.G.Samaras SA 2.Leonidas Psiliakos & Co. 3.Medicon Hellas S.A. 4.Mediform S.A. 5.Micrel Medical Devices S.A. 6.Theon Sensors S.A.

Εκδηλώσεις για τους οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας

Βερολίνο, 24/11 Εστιατόριο Cassambalis

Nτύσσελντορφ, 3/11 Ε.Β.Ε. Ντύσσελντορφ

Δεκέμβριος 2009

5


Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου Kurfürstenstr. 130 10785 Berlin T. +49-30-2360990 Φ. +49-30-2360920 ecocom-berlin@mfa.gr Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ Grafenberger Allee 128a 40237, Düsseldorf T. +49-211-68785015 Φ. +49-211-68785033 ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.agora.mfa.gr

Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία http://ted.europa.eu Επιλέξτε κατά σειρά

Δεκέμβριος 2009



την γλώσσα της επιλογής σας



Χώρα: DE: Γερμανία



Προκήρυξη σύμβασης

6

Δεκέμβριος 2009 Ενημερωτικό δελτίο Γερμανίας  

Επιχειρηματικές ειδήσεις από την Γερμανία

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you