Page 1

ÐÅÌÐÔÇ 4 OÊÔÙÂÑÉÏÕ 2012

Ετος 11o

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 3159

/

Τιμή: 50λ.

/

(Eκτός Νομού 1 Ευρώ)

ΚΑΪΑΦΑΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΚΑΙ 26 ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΑ “ΦΙΛEΤΑ” στο …πιάτο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

Δεν έχουν που να θάψουν τους νεκρούς τους! Οξύτατο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ανδραβίδα καθώς το Δημοτικό Νεκροταφείο έχει υπερκορεστεί και οι πολίτες δεν έχουν που να θάψουν τους νεκρούς τους.

>> Ó. 11

Σύσκεψη χθες στο ΤΑΥΠΕΔ για τις επενδύσεις και την αξιοποίηση ακινήτων στην Ηλεία

Η

αξιοποίηση του Καϊάφα και του Κουνουπελίου και η παραχώρηση του λιμανιού στο Κατάκολο αποτελούν προτεραιότητες του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΥΠΕΔ. Η Κυβέρνηση προσδοκά από την παραχώρηση, μέσω διεθνών διαγωνισμών, των “φιλέτων” της Ηλείας να μπουν στα κρατικά ταμεία 300 εκ ευρώ ενώ παράλληλα στο νομό μας να “πέσει” άνω του 1 δισ. ευρώ για έργα που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσουν και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

>>

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Σημαντικά έργα παρά τις οικονομικές δυσκολίες Μία σειρά από δράσεις και έργα σε διάφορες περιοχές του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Ó. 6-77

>> Ó.4

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

“Κλείνουν” την Αμαλιάδα την Τετάρτη >>

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛAΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ

Ó. 24

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΟΑ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Μεγάλη εκδήλωση το Σάββατο Στους ρυθμούς της πρεμιέρας κόντρα στην Καλαμάτα βρίσκεται ο Πανηλειακός, ο οποίος το Σάββατο στις 8μ.μ. στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, θα παρουσιάσει την ομάδα και τις νέες στολές της.

>> Ó.16

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ç Åíùóç Áãñïôéêþí Óõíåôáéñéóìþí Çëåßáò - Ïëõìðßáò êÜíåé ãíùóôü óôïõò óôáöéäïðáñáãùãïýò ðïõ Ý÷ïõí ðáñáäþóåé ôï ðñïúüí ôïõò ìÝ÷ñé êáé 29/09/2012 üðùò ðñïóÝëèïõí óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò ÏñãÜíùóçò (Êïêêßíïõ 8 & ÔÜêç Ðåôñïðïýëïõ) Þ óôï ÕðïêáôÜóôçìá ôçò ÅÁÓ Ç-Ï óôçí ÊñÝóôåíá ìå ôï âéâëéÜñéï ôïõ ëïãáñéáóìïý ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò åêôáìéåõèåß ç áíôßóôïé÷ç ðñïêáôáâïëÞ, ç ïðïßá áðïäßäåôáé öÝôïò Ýíáí ìÞíá íùñßôåñá áðü ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç ðëçñùìÞ. ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ ÇËÅÉÁÓ - ÏËÕÌÐÉÁÓ Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ

“H Απόδραση των Θεών” >> Ó. 9

Συνάντηση με Περιφερειάρχη και αρμόδιο Υπουργείο Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη καθώς και με παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου για το έργο του βιολογικού καθαρισμού της Μυρσίνης και τον υποθαλάσσιο αγωγό θα έχουν τις επόμενες μέρες οι εμπλεκόμενοι.

>> Ó.8


2

w w w . p r o t i n e w s . g r

Σχόλια / Παραπολιτικά

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Γέμισε με Κινέζικα

Τα παράδοξα της ακρίβειας! Στις πρώτες θέσεις της... ακρίβειας στην Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Η χώρα μας έχει καταφέρει μέσα στα χρόνια της κρίσης να σκαρφαλώσει ακόμα και στην πρώτη θέση ως η ακριβότερη ευρωπαϊκή χώρα στις τιμές ορισμένων προϊόντων.  Στο ψωμί -δημητριακά η χώρα μας βρίσκεται στην 8η θέση (από 7η το 2010), δηλαδή 16% ακριβότερη από το μέσο όρο της ΕΕ ενώ έχει και την υψηλότερη τιμή παραγωγού.  Στα ψάρια η Ελλάδα είναι η 6η ακριβότερη χώρα με 12,4% πάνω από το μέσο όρο. Στο γάλα - τυροκομικά η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, με 31,5% πάνω από το μέσο όρο στην ΕΕ. Και εδώ η τιμή παραγωγού είναι υψηλότερη (47- 56 λεπτά για το αγελαδινό γάλα έναντι 29 στην ΕΕ).  Στα λίπη- έλαια η Ελλάδα είναι η 7η ακριβότερη χώρα με 15,7% πάνω από το μέσο όρο.  Στα μη αλκοολούχα ποτά η Ελλάδα καταλαμβάνει την 10η θέση με απόκλιση 9,4% από την ΕΕ. Το πρώτο παράδοξο σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι στα περισσότερα προϊόντα που είμαστε ακριβοί είμαστε και οι παραγωγοί αυτών. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι οι παραγωγοί αυτών των προϊόντων οι Αγρότες μας και οι Κτηνοτρόφοι μας παραπονούνται για τις υπερβολικά χαμηλές τιμές αγοράς των προϊόντων τους. Το τρίτο παράδοξο είναι ότι έχουν δημιουργηθεί δεκάδες Οργανισμοί, Υπηρεσίες και Όργανα αδρά αμειβόμενα για την πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. Το τέταρτο παράδοξο είναι ότι είμαστε ακριβοί και αυξάνουν οι τιμές εν μέσω ΚΡΙΣΗΣ. Το πέμπτο παράδοξο είναι ότι η Κοινωνία και οι Πολίτες της παραμένουν απαθείς και περιμένουν τις λύσεις από κάποιους ΑΛΛΟΥΣ.

Η ερώτηση της ημέρας... Είχαμε την ευκαιρία χθες στα Λεχαινά να συνομιλήσουμε με συνταξιούχους. Θέτουν μέσω της "ΠΡΩΤΗΣ" τον εξής προβληματισμό: "Η Ημέρα Τρίτης Ηλικίας τιμήθηκε φέτος με νέες περικοπές συντάξεων, με συνεχή προβλήματα στην ιατρική περίθαλψη και στην αγορά φαρμάκων, με φόρους, με χαράτσια. Έτσι τιμούν τα …περήφανα γηρατειά, τους απόμαχους της εργασίας, στους οποίους η Ελλάδα χρωστάει τόσα πολλά;" Ποιος θα τους δώσει απάντηση; Δ.Ζιάκ.

Ιδιοκτησία: ΠΡΩΤΗ Εκδοτική ΑΕ Εκδότης: Περικλής Μεταξάς Διευθυντής: Δημήτρης Ζιάκας Δημοσιογράφοι: Αννα Αγγελίδου, Κώστας Γιάλπας, Θοδωρής Λάμπρος Αθλητικό: Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Σοφοκλής Φραγκογιαννόπουλος Διεύθυνση Eμπορικού Τμήματος: Θοδωρής Κωνσταντόπουλος Πύργος - Ρήγα Φεραίου 113 (έναντι Δ.Ο.Υ. Πύργου-Πάροδος Forum) ΤΚ: 27100 - Κωδικός:6603 Τηλ.: 26210-40100, Fax: 26210-40107 Fax Συντακτών: 26210-40106 E-M Mail: protinews@otenet.gr website:www.protinews.gr Αμαλιάδα - Ελ. Βενιζέλου 19, ΤΚ: 27200 Τηλ.: 26220-38290-1, Fax: 26220-38292 E-M Mail: protiama@otenet.gr Στο λογότυπο της εφημερίδας απεικονίζεται ο Δίας του Φειδία, από νόμισμα των Ηλείων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Χειρόγραφα συνεργατών και επιστολές που δημοσιεύτηκαν ή όχι, δεν επιστρέφονται.

"Τσάιναταουν" θα θυμίζει σε λίγο και η Αμαλιάδα. Μέχρι τώρα επτά (!) κινέζικα καταστήματα λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της πόλης και από ότι μαθαίνουμε εντός ολίγου ο αριθμός θα ανέβει. Το ερώτημα που τίθεται είναι που βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αφού κανείς στην Αμαλιάδα δεν τους έχει εντοπίσει να κάνουν βόλτες στην αγορά! Κ. Γιάλπ.

Tou Γιάννη ΙΩΑΝΝΟΥ από το “Εθνος”

Δεν κινητοποιήθηκαν Τελικά δεν έγινε η κινητοποίηση που είχαν προγραμματίσει για χθες οι εργαζόμενοι στους δήμους της Ηλείας. Αιτία ο αριθμός των συμμετεχόντων ο οποίος ήταν κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που ανέμεναν οι διοργανωτές. Οπότε τα οχήματα παρέμειναν ακίνητα… Κ. Γιάλπ.

Kαθαρές κουβέντες

Μία σειρά προβλημάτων, καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος ιδιαίτερα ικανός διοικητής του ΑΤ Κρεστένων Αστυνόμος Α' Ιωάννης Κανδρέβας . Μπορεί υπηρεσία να ανέλαβε την 1η Οκτωβρίου, και να μην έχει ακόμα ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο Αστυνομικό Τμήμα που κλήθηκε να διοικήσει, ωστόσο οι σημαντικές ελλείψεις τόσο στο προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές, αναμένεται να τον απασχολήσουν άμεσα. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, περιπολίες δεν πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες καθώς το προσωπικό του ΑΤ Κρεστένων

δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, ενώ φοβούνται πως εάν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν θα υπάρξει κανείς να φτάσει στο συμβάν, εκτός και εάν κλείσει προσωρινά το Αστυνομικό Τμήμα ή κληθεί αξιωματικός που εκείνη την ώρα δεν θα έχει υπηρεσία. Τα προβλήματα είναι πραγματικά πολλά και στις εποχές του ζούμε εάν θέλουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια, θα πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα… ακόμα και αν αυτό σημάνει συγχωνεύσεις τμημάτων. Α. Αγγελ.

Xωρίς περιστροφές

Ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ηλείας είναι ο αγροτικός μας τομέας. Η Ηλεία είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός με πληθώρα παραδοσιακών προϊόντων όπως η σταφίδα, το κρασί, το ελαιόλαδο, το καλαμπόκι κ.α. Για να αναπτυχθούν τα παραπάνω αγροτικά προϊόντα σωστά θα πρέπει να τα στηρίζουν οι τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να υπάρξει και τόνωση της αγροτικής οικονομίας του νομού. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ΈΑΣ Η-Ο που έχει σαν βασικό στόχο την στήριξη των ντόπιων αγροτικών προϊόντων που δίνουν την δυνατότητα στους Ηλείους να τρώνε ποιοτικά, φθηνά, υγιεινά αλλά και να ενισχύουν την τοπική αγροτική οικονομία. Για αυτό στηρίζουμε τα ντόπια αγροτικά μας προϊόντα αφού έ-

χουμε πολλαπλά οφέλη… Θ. Λαμπ.


Σχόλια / Παραπολιτικά

Από τη μια η …βαρυχειμωνιά των

Õóôåñüãñáöï

νέων μέτρων και από την άλλη οι υψηλές θερμοκρασίες του Οκτωβρίου. Όταν θα αρχίσουν τα κρύα πολλοί Ηλείοι θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση. Ας χαρούμε λοιπόν τον ήλιο που ζεσταίνει τις καρδιές μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τον καιρό σύμμαχό μας! Δ.Ζιάκ.

Έμπειρο αξιωματικό χαρακτήρισε κατά την διάρκεια της μαραθώνιας κατάθεσης του για τις φονικές πυρκαγιές του 2007, τον προϊστάμενο του κλιμακίου Κρεστένων κ. Μιχαλόπουλο, ο σημερινός διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου Νίκος Νικολακόπουλος, ενώ υπογράμμισε ότι ο τότε προϊστάμενος του κλιμακίου Κρεστένων το μόνο που έκανε ήταν να υλοποιήσει το Σχέδιο Δασών του 2007… ενώ βάση της νομοθεσία ποτέ δεν δίνεται δρομολόγιο παρά μόνο πορεία. Δηλαδή έκανε απλά… το καθήκον του. Α. Αγγελ.

w w w . p r o t i n e w s . g r

3

Απίστευτος και όμως πληρώνει ενοίκια για το …νεοελληνικός ο τρόκτίριο της ΔΟΥ Γαστούνης πος με τον οποίο το όπου παρέμεινε το αρχείο. κράτος προσπαθεί να Αν κάποιος ζητήσει ένα "νοικοκυρέψει" τα οικοέγγραφο, στην Αμαλιάδα, νομικά του. Δεν θα αναθα υποβάλλει αίτηση και ο φερθούμε στις μειώσεις υπάλληλος μία φορά την εμισθών και συντάξεων, βδομάδα θα μεταβεί στη ούτε στα "χαράτσια" και Γαστούνη για να το βρει στο στην άγρια φορολογική αρχείο. Έτσι και οι υπάλΓράφει επιδρομή που δέχεται ο ληλοι "τρέχουν" αλλά και οι ο Δημήτρης Ζιάκας πολίτης. πολίτες κάνουν διπλά και dimziak@gmail.com Θα σταθούμε σε ένα θέμα τριπλά δρομολόγια. Σε "οπου αφορά στην Ηλεία αν και το μηρία" είναι και ο ιδιοκτήτης του πιθανότερο είναι να ισχύει για κτιρίου διότι προφανώς δεν γνωρίπολλές ακόμη περιοχές της Χώζει πως και αν θα πληρωθεί, ούτε ρας. Πριν ένα χρόνο αποφασίστημπορεί να ενοικιάσει κάπου αλλού κε να κλείσουν κάποιες Εφορίες το ακίνητό του κλπ. προφανώς για να γίνει εξοικονόΣτο εύλογο ερώτημα, γιατί αφού- έμηση πόρων. Μία από αυτές ήταν τσι κι αλλιώς- πληρώνεται το ενοίη ΔΟΥ της Γαστούνης η οποία συγκιο δεν παρέμειναν και οι υπάλχωνεύτηκε με αυτή της Αμαλιάληλοι στη Γαστούνη, δεν υπάρχει δας. Το μαρτύριο των φορολογουαπάντηση. Ούτε μπορεί κανείς να μένων το έχουμε αναδείξει σε πααπαντήσει τι θα συμβεί όταν με λιότερο ρεπορτάζ με αφορμή τη βάση το σχεδιασμό καταργηθεί λιποθυμία κοπέλας η οποία δεν άκαι η ΔΟΥ Αμαλιάδας. Θα "τρέντεξε να περιμένει με τις ώρες χουν" πάλι από τον Πύργο οι υπάλστην "ουρά" και μεταφέρθηκε με ληλοι σε Αμαλιάδα, Γαστούνη, ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο. Κρέστενα κλπ όπου θα έχουν παΕκείνο που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ραμείνει τα αρχεία; Και θα συνεχίότι το Δημόσιο (δηλαδή ο φορολοσουμε να καταβάλλουμε ενοίγούμενος πολίτης) εξακολουθεί να κια;…

Δουλειά έπιασαν τα συνεργεία του Δήμου Πύργου, όπου σταδιακά ξεκίνησαν την αντικατάσταση των πινακίδων, εκεί όπου τα παράπονα των κατοίκων δεν έλλειπαν. Η δημοτική αρχή, εξέτασε τις περιπτώσεις και σταδιακά προχώρησε σε βελτιώσεις της σήμανσης, ξεκινώντας από την οδό Ξάνθου. Η αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας, αναμένεται να γίνει σταδιακά, και σε άλλα σημεία του Πύργου -καθώς η τεχνική υπηρεσία έχει δεχτεί ουκ ολίγες παρατηρήσειςπροκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να συνεχιστεί και ο περιβόητος διάλογος με όλους τους φορείς, για να εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη… Α. Αγγελ.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ...

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Έχει καταντήσει ανέκδοτο… Ο λόγος για την ζωοφιλία στην Ελλάδα με αφορμή την χθεσινή παγκόσμια ημέρα των ζώων. Σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που αποτελούν τόπο μαρτυρίου για τα ζώα. Η μελέτη αυτή όπως ανέφερε και ο κτηνίατρος κ. Γιάννης Κεφάλας σε άρθρο του στην "ΠΡΩΤΗ" αφορά στη συμπεριφορά που επιδεικνύουμε στα είδη του ζωϊκού βασιλείου είτε αυτά είναι αδέσποτα, είτε ιδιόκτητα, είτε παραγωγικά, είτε ανήκουν στην ίδια πανίδα. Όπως είπε και ο Δρ. Αλμπερτ Σβάιτσερ "όποιος έχει μάθει να θεωρεί τη ζωή ενός ζώντου πλάσματος ευτελή, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αντίστοιχα συμπεράσματα θεωρώντας ευτελείς και τις ανθρώπινες ζωές". Το πλήθος των αδέσποτων σκύλων και των κάθε λογής κακοποιημένων ζώων στην χώρα μας είναι πολύ μεγάλο. Αυτός δυστυχώς είναι ο πολιτισμός μας... Θ. Λαμπ.


4

Επικαιρότητα

w w w . p r o t i n e w s . g r

Κοινωφελής Εργασία στο δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Μαξίμου, ενταύθα

Καλημέρα κ. Πρόεδρε

Αν είχαν λίγο χιούμορ Με τον λεβέντη που πήρε και αυτός, επιτέλους, την άγουσα προς τον Κορυδαλλό, τον Γιάννη Σμπώκο, είχα ασχοληθεί κατά την περίοδο της επανόδου του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία, την τριετία 1993-1996, όταν τον ειχαν κάνει Γενικό Γραμματέα Δασών και Προστασίας Φυσικών Πόρων. Δηλαδή ειχαν βάλει τον δασοφάγο να φυλάει τα δάση. Διότι ο ερίφης αυτός, προκείμενου να επεκτείνει την βίλα του στον Κοκκιναρά, έκανε το απλούστερο των πραγμάτων, για τα ελληνικά δεδομένα: Πετσόκοψε μερικά δέντρα που τον εμπόδιζαν. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Αλλα και κάτι περίεργοι αποχαρακτηρισμοί δασικών εκτάσεων στα Χανιά, από όπου κατάγεται. Μην περιμένετε βεβαίως ότι ο τότε ηγέτης των "εκσυγχρονιστών" θα αντιδρούσε στέλνοντας τον σπίτι του, που το είχε κάνει ένα μικρό ανάκτορο. Αντιθέτως. Τον αναγόρευσαν και σε …κριτή της συμπεριφοράς των άλλων. Ορίζοντας τον ως μέλος της επιτροπής "Καταστατικού και Δεοντολογίας" όπως μεταβαπτίσανε το "πειθαρχικό" του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε "ψιλά γράμματα". Ένα αθώο πταίσμα, μπροστά σε όσα ακολούθησαν. Μπορεί. Αλλα και ένα πταίσμα που έδειχνε το αδίστακτο του ανδρός. Ότι δεν ορρωδούσε προ ουδενός προκείμενου να αυγατίσει την προσωπική του περιουσία. Προσόν που ασφαλώς εκτιμήθηκε από τον κ. Τσοχατζόπουλο, ώστε να τον κάνει αργότερα το δεξί του χέρι, να του αναθέσει τον ρόλο του διαχειριστή και ταμία στις "καλές δουλειές" με τις προμήθειες για τα οπλικά συστήματα, το κόστος των οποίων πληρώνουμε σήμερα -όπως και το μεγάλο πάρτι με τα ολυμπιακά έργα, στα οποία επίσης έβαλε το χεράκι του- όσοι δυσκολευόμαστε να επιβιώσουμε. Αλλά για να μην αδικούμε τον Άκη, ο ίδιος ο λαός των Χανίων επιβράβευσε τον κ. Σμπώκο με την ψήφο του, το 2000, εκλέγοντας τον βουλευτή. Μόνο που έχασε την έδρα του, μετά από ένσταση συνυποψηφίου του. Δυστυχώς δεν περιμένω από την εξουσία να έχει κέφια και φιλοπαίγμονα διάθεση. Αλλιώς, με δεδομένη την στενότητα χώρου που επικρατεί στις φύλακες, και ειδικώς στον Κορυδαλλό, θα περίμενα να τον κλείσουν στο ίδιο κελί με τον Άκη. Μέσα στην τόση μαυρίλα της ζωής μας, θα σπάγαμε και λίγη πλάκα. Δεν το δικαιούμαστε με τόσα που πληρώσαμε, πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε εξαιτίας αυτών των δυο και των ομοίων τους; Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ www.massavetas .gr

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Σημαντικά έργα σε εξέλιξη παρά τις οικονομικές δυσκολίες

Μ

ία σειρά από δράσεις σε διάφορες περιοχές του δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Καλλικώμου, Αναφερόμενος στις εργασίες που υλοποιούνται από τους συνολικά διακόσιους εργαζομένους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ο δήμαρχος Σάκης Μπαλιούκος τόνισε "Εξελίσσεται το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας με τη συμμετοχή και του δήμου μας. Γίνεται σημαντική δουλειά. Επιχειρούμε εργασίες σε όλες τις δράσεις, αν και ξέρουμε ότι είναι μία δύσκολη περίοδος στην οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις δαπάνες των συνεργείων μας… Καλό θα ήταν το γεφύρι του Αλφειού, να βαφτεί, να ασπρίσει προκειμένου

εργαζόμενοι του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, με τη συμβολή του δήμου προχωρούν στην συντήρηση- ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου του οικισμού, το οποίο θα διατεθεί, ξανά προς χρήση στους

να έχουν οι διερχόμενοι την ασφάλεια της όρασης, καθώς το τμήμα αυτό είναι ασυντήρητο εδώ και χρόνια", υποστήριξε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας Κρέστενας και συνέχισε " Στο Καλλίκομο παρεμβαίνουμε στο κεντρικό κτίριο του οικισμού όπου είχε κατασκευαστεί από την πολιτεία. Έχει χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά και με την παρότρυνση των υπηρεσιών μας, το συντηρούμε όσο γίνεται καλύτερα. Έχουμε παιδιά τα οποία γνωρίζουν και μπορούν να κάνουν δουλειά και φάνηκε ότι τα καταφέρνουν. Αντίστοιχες δράσεις γίνονται σε όλες τις γωνιές

Åñãáæüìåíïé ôçò Êïéíùöåëïýò Åñãáóßáò ðñáãìáôïðïéïýí åñãáóßåò óõíôÞñçóçò óôï êôßñéï ôïõ ðïëý-÷þñïõ óôï Êáëëßêùìï

Óôï êáèáñéóìü ôùí ðñáíþí åðß ôçò ïäïý Ïëõìðßáò- ÊñåóôÝíùí ðñï÷ùñÜ ï äÞìïò Áíäñßôóáéíáò - ÊñåóôÝíùí ìÝóá áðü ôï ðñüãñáììá ôçò Êïéíùöåëïýò Åñãáóßáò

συλλόγους της περιοχής. Στη περιοχή της Θεισόας εργαζόμενοι προχωρούν στην συντήρηση των πέτρινων γεφυριών, ενώ αρκετά σημαντικό είναι το έργο των εργαζομένων επί της οδού Ολυμπία- Κρέστενα.

Ï Ó. Ìðáëéïýêïò âñÝèçêå ÷èåò êïíôÜ óôïõò åñãáæïìÝíïõò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Êïéíùöåëïýò Åñãáóßáò του δήμου. Άλλο συνεργείο που έχει να κάνει με αρχιτεκτονικά μνημεία- και ιδιαίτερες κατασκευές- εργάζεται στην Θεισόα επιδιορθώνοντας πέτρινα γεφύρια τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αναδειχτεί μέχρι τώρα. Γίνεται παρουσίαση από το δήμο και συντηρούνται προκειμένου να δίνονται με καλύτερους "όρους" στο πολίτη και να υπάρξει και ως στόχος ο εναλλακτικός τουρισμός όπου θα μπορούν να συνδεθούν κάλλιστα".

Στήριξη του προγράμματος Αναφερόμενος στη συντήρηση του δρόμου Ολύμπια- Κρέστενα- παραλία - Επικούρειο Απόλλωνα η Σ. Μπαλιούκος υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ένα δρόμο ο οποίος ήταν "στο κακό του το χάλι" καθώς είχε πολλά χρόνια να συντηρηθεί "Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που έχουν οι φορείς και η περιφέρεια μαζί με εμάς -γιατί ο δρόμος αυτός είναι εποπτείας της περιφέρειας- και επειδή είχαμε τη δυνατότητα σε συνεργασία και με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς προχωρήσαμε ώστε να επιδιορθώσουμε ότι είναι δυνατό. Στην πρώτη φάση "επουλώθηκαν" οι λακκούβες και

τα επικίνδυνα σημεία και προχωράμε στην αποξήλωση εκατέρωθεν των καλαμιώνων. Οι εργασίες αυτές έπρεπε να είχαν γίνει το καλοκαίρι, αλλά το πρόγραμμα ήρθε αργά… Η πολιτεία, όμως έτσι ενεργεί και θα πρέπει να την συνηθίσουμε και να ενεργούμε με βάση τα ελαττώματα της. Εκτιμώ ότι γίνεται ένα σημαντικό έργο, άλλωστε αυτό μας δείχνει καθημερινά ο πολίτης που συνδράμει τα συνεργεία μας, υποδεικνύου καλύτερες λύσεις, μας κατευθύνει και είναι αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια". Αναφερόμενος στο ίδιο το πρόγραμμα, ο Σ. Μπαλιούκος δήλωσε ότι δόθηκε η δυνατότητα σε 200 ανθρώπους να αφήσουν την μιζέρια και να έχουν μία προοπτική "Καλό θα είναι, η πολιτεία να το δει, να πάρει τα θετικά στοιχεία αυτού του προγράμματος και να το επαναλάβει. Υπάρχουν άλλα τόσα παιδιά, που δεν ήταν εδώ και δεν λαμβάνουν έστω αυτές τις μικρές απολαβές… Καλό θα είναι κάποια στιγμή σε συνολική παρουσίαση όλων των δήμων της Ηλείας να δείξουμε ότι ιδιαίτερο έχει ο κάθε ένας για να είναι το επιχείρημα μας, γι' αυτούς που αποφασίζουν για τους ανέργους και για την προοπτική των περιοχών μας". Α. Αγγελίδου


/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Ειδήσεις

Aπό αγωγές της ΕΚΠΟΙΖΩ για παράνομα έξοδα δανείου ή ποινή προεξόφλησης

w w w . p r o t i n e w s . g r

5

Γιώργος Κοντογιάννης

Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ Να αναβαθμιστεί έχουν επιστραφεί στους καταναλωτές η Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.

Ε

κατοντάδες ομαδικές αγωγές έχει καταθέσει τα τελευταία έτη η ΕΚΠΟΙΖΩ κατά τραπεζών, με αίτημα την επιστροφή ποσών που έχουν παρακρατήσει παράνομα ως "έξοδα δανείου" ή ποινή προεξόφλησης. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αγωγές της ΕΚΠΟΙΖΩ έχουν γίνει δεκτές από τα Δικαστήρια της χώρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επήλθε συμβιβασμός με την τράπεζα πριν την εκδίκαση. Ως αποτέλεσμα, στους εκατοντάδες δανειολήπτες - μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ έχουν επιστραφεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση 5253/2003 του Εφετείου Αθηνών σε συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, είναι καταχρηστική η προμήθεια για την εκταμίευση του ποσού του στεγαστικού δανείου, η οποία συχνά καλυπτόταν από τον τίτλο "έξοδα

δανείου", "έξοδα φακέλου", έξοδα έγκρισης δανείου" κτλ. Ομοίως έχει κριθεί καταχρηστική η ποινή προεξόφλησης σε στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, σύμφωνα με την απόφαση 430/2005 του Αρείου Πάγου. Στις αποφάσεις αυτές βασίστηκε και η Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ι-

σχύει. Οι τράπεζες για χρόνια επέβαλλαν στους δανειολήπτες έξοδα δανείου, το ύψος των οποίων μάλιστα καθοριζόταν ανάλογα με το ποσό του δανείου. Η ΕΚΠΟΙΖΩ, με τις εκατοντάδες ομαδικές αγωγές που έχει καταθέσει για τα μέλη της, έχει οδηγήσει στην επιστροφή πάνω από 2 εκατομμυρίων ευ-

ρώ στους καταναλωτές. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους δανειολήπτες που έχουν καταβάλει έξοδα δανείου σε στεγαστικά δάνεια ή ποινή προεξόφλησης σε στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο, να της απευθυνθούν, προκειμένου να ενταχθούν στις ομαδικές αγωγές που καταθέτει για επιστροφή των ποσών.

Το αίτημα για αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. Πύργου μετέφερε στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Γιώργος Κοντογιάννης με Αναφορά που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Κοντογιάννης στην Αναφορά του διαβίβασε την επιστολή του ΔΣ της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. το οποίο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πληροφορίες για κλείσιμο των στρατοπέδων σε Χαϊδάρι, Σχολή Διαβιβάσεων-ΚΕΤΧ Πατρών, προτείνει τα εξής: 1. H διακλαδικότητα στην εκπαίδευση των Σπουδαστών-Αξιωματικών-Υπαξιωματικών του Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και στρατού ξηράς (ΣΜΥ), σε Γενικές Αρχές Ηλεκτρονικών (Αναλογικών και Ψηφιακών συστημάτων) καθώς και Τηλεπικοινωνίας μπορεί να γίνει στη Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.. που έχει μόνιμο πολιτικό προσωπικό και διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές που ανήκουν στο ΤΕΘΑ και έτσι δεν θα απαιτείται να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό κάθε χρόνο στις αντίστοιχες σχολές για να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευόμενους. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται σημαντικό χρηματικό ποσό. 2. Η Σχολή Διαβιβάσεων που εδρεύει στο Χαϊδάρι που έχει παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ, να μεταφερθεί στη Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. Πύργου. 3. Το ΚΕΤΧ Πατρών που είναι Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευση (Ε.Κ.Ε) να μεταφερθεί στη Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.

Σε πλήρη εξέλιξη η ελληνοϊταλική άσκηση για τη μετασεισμική αξιολόγηση και υποστήλωση των κτιρίων

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ελληνοϊταλική άσκηση με αντικείμενο τη μετασεισμική αξιολόγηση και υποστήλωση των κτιρίων. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται συνέχιση των αυτοψιών, των υποστηλώσεων και της διαδικασίας ειδικών ελέγχων με την άσκηση να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Παρασκευής με την αξιολόγηση της άσκησης και τη συναγωγή συμπερασμάτων από τη διεξαγωγή της, σε αίθουσα του ξενοδοχείου "Αστέρας". Σημειώνεται ότι πρόκειται για άσκηση εφαρμογής που αναφέρεται σε εξειδικευμένο προσωπικό, θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα πάρουν μέρος σ' αυτήν περίπου 80 Ιταλοί συμμετέχοντες και παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ενεργά θα συμμετάσχουν και περίπου 25 Έλληνες ειδικοί. Το όλο πρόγραμμα οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον τομέα της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, χρηματοδοτεί την Ιταλική Πολιτική Προστασία

για να εκπονήσει και να εφαρμόσει πρόγραμμα μηχανισμού υποστήριξης πληγέντων περιοχών με διευρωπαϊκή συνεργασία. Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ονομάζεται "Dr House" και χρηματοδοτείται από την EU DG ECHO και έχει σκοπό τη σχεδίαση και την εφαρμογή μιας πρότασης για σύσταση υπηρεσιακής μονάδας διευρυμένων αρμοδιοτήτων και εξειδικεύσεων στην αντιμετώπιση σεισμικής καταστροφής με την ειδική ονομασία "μά-

κρο - μονάδα" (macromodule) στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης για την Ε.Ε. και της ικανότητας ταχείας ανταπόκρισης σε σεισμόπληκτη περιοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο πάνω πρόγραμμα υλοποιείται από την Ιταλική Πολιτική Προστασία και λόγω μη ύπαρξης πραγματικού σεισμικού συμβάντος μεγάλης έκτασης κατά την προηγούμενη διετία επιλέχθηκε η διενέργεια της άσκησης σε μία ήδη πληγεί-

σα από σεισμό περιοχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Αχαΐα - Πάτρα, που επλήγη

από τον ισχυρό σεισμό του 2008, αλλά και λόγω της εμπειρίας που έχουν συσσω-

ρεύσει οι ελληνικές αρχές στη διαχείριση μετασεισμικών καταστάσεων.


6

Ειδήσεις

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Ευρεία σύσκεψη χθες στο ΤΑΥΠΕΔ για τα

Προτεραιότητα στην αξιοποίηση Η

αξιοποίηση του Καϊάφα και του Κουνουπελίου και η παραχώρηση

ο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να αξιοποιηθεί το μεγαλύτε-

του λιμανιού στο Κατάκολο είναι στις πρώτες προτεραιότητες του

ρο κομμάτι από τα 2195 ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία της η ΕΤΑ στο

Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΥΠΕΔ. Χθες στη σύσκεψη που έγινε

νομό μας. Όπως είπε ο κ Αθανασόπουλος, η Κυβέρνηση προσδοκά πως α-

στην Αθήνα μεταξύ του προέδρου του ΤΑΥΠΕΔ κ Τάκη Αθανασόπουλου και

πό την παραχώρηση, μέσω διεθνών διαγωνισμών των "φιλέτων" της Ηλεί-

συνεργατών του, με τους βουλευτές της ΝΔ Γιώργο Κοντογιάννη, Διονυσί-

ας θα μπουν στα κρατικά ταμεία 300 εκ ευρώ ενώ παράλληλα στο νομό μας

α - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Ανδρέα Μαρίνο και του προέδρου της ΝΟ-

θα "πέσει" άνω του 1 δις ευρώ για έργα που εκ των πραγμάτων θα δημιουρ-

ΔΕ Ηλείας κ Χήνου, ανακοινώθηκαν οι δράσεις που θα αναλάβει το ταμεί-

γήσουν και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

 26 από τα 2195 ακίνητα της ΕΤΑ στην Ηλεία παραχωρούνται για επενδύσεις

300 εκ ευρώ το αναμενόμενο κόστος από τις παραχωρήσεις

Η περιοχή του Καϊάφα είναι πρώτη στη λίστα για τα προς παραχώρηση φιλέτα της Ηλείας. Και αυτό γιατί οι αρμόδιοι γνωρίζουν πως ο Καϊάφας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορέσει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Βασικό όλων πέρα από το περιβάλλον είναι ότι δίπλα του βρίσκεται αεροδρόμιο, ενώ σε απόσταση μερικών

χιλιομέτρων υπάρχει και η Ανδραβίδα για τα τσάρτερ. Αναλυτικά, σε ότι αφορά τον Καϊάφα, στόχος της διοίκησης του ΤΑΥΠΕΔ είναι η περιοχή να μη φιλοξενεί τον λεγόμενο "οικογενειακό τουρισμό" αλλά να αλλάξει τη μορφή του με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που θα προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η απόφαση αυτή θέτει αυτόματα στο περιθώριο την παλιά μελέτη της ΕΤΑ για έργα ύψους 8 εκ ευρώ στην πε-

ριοχή και στη θέση της θα εκπονηθεί νέα η οποία θα καθορίζει τα έργα που πρέπει να γίνουν όπως τη δημιουργία γηπέδου γκολφ με την παράλληλη λειτουργία των ιαματικών πηγών. Για τη μελέτη θα γίνει διεθνής διαγωνισμός όπου ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση των έργων. "Αγκάθι" ωστόσο παραμένει

Η Κυβέρνηση περιμένει να πέσουν στο νομό 1 δις ευρώ σε επενδύσεις

Óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ èá ðáñá÷ùñçèïýí ãéá áîéïðïßçóç åßíáé êáé ôï ÊïõíïõðÝëé

Ôï ëéìÜíé - êñïõáæéÝñáò ôïõ Êáôáêüëïõ âñßóêåôáé, óýìöùíá ìå üóá åéðþèçêáí ÷èåò, óôçí ðñþôç ëßóôá ôçò ÊõâÝñíçóçò ãéá íá ðáñá÷ùñçèåß

"Αγκάθι" τα αυθαίρετα στον Καϊάφα

το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η διοίκηση του ΤΑΥΠΕΔ υποστηρίζει πως στην ΕΤΑ ανήκουν 20.000 στρέμματα, τη στιγμή κάτοικοι της περιοχής λένε πως ο αριθμός των στρεμμάτων δεν ξεπερνά τα 500. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΤΑΥΠΕΔ είναι να ξεκαθαριστεί το καθεστώς και να φύγουν από την πε-

Διαχωρίζεται η μαρίνα από το λιμάνι Κατακόλου

ριοχή όλα τα αυθαίρετα που υπάρχουν. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν χθες η διαδικασία για την παραχώρηση του Καϊάφα ξεκινά μέχρι τα τέλη του μήνα.

Ακολουθούν Κουνουπέλι Ηλειακό Χωριό Επόμενα στη λίστα για τα υπό παραχώρηση κομμάτια είναι η περιοχή του Κουνουπελίου στη Βουπρασία και το Ηλειακό χωριό στη Γλύφα. Αναφορικά με το

Κουνουπέλι το ΤΑΥΠΕΔ θα ακολουθήσει την ίδια με τον Καϊαφα τακτική και μέσα σε σύντομο διάστημα θα βγει ο διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίησή του. Τα πράγματα είναι διαφορετικά για το Ηλεακό Χωριό. Εκεί υπάρχει το θέμα με τις παραθεριστικής κατοικίες των ομογενών. Η διοίκηση του ΤΑΥΠΕΔ θα προχωρήσει στην παραχώρηση των 700 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΕΤΑ και τα υπόλοιπα 250 θα παραμείνουν στους ομογενείς. Οι


Ειδήσεις

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

“φιλέτα” της Ηλείας

w w w . p r o t i n e w s . g r

7

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

του Καϊάφα

Στο ΕΣΠΑ, με 6,7 εκ. ευρώ τα συμπληρωματικά έργα "Τ

ο λιμάνι του Κατακόλου είναι κρίσιμος πόλος για την ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, την τόνωση της οικονομίας και την διεθνή προβολή της περιοχής μας. Κοντά ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο καταφτάνουν με τα κρουαζιερόπλοια στο Κατάκολο ενισχύοντας αποφασιστικά τον τουρισμό μας".

Ç ðåñéï÷Þ ôïõ ÊáúÜöá åßíáé ðñþôç óôç ëßóôá ãéá ôá ðñïò ðáñá÷þñçóç öéëÝôá ôçò Çëåßáò διαδικασίες στα δυο αυτά κομμάτια ξεκινούν άμεσα.

Λιμάνι Κατακόλου Το λιμάνι - κρουαζιέρας του Κατακόλου βρίσκεται, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν χθες, στην πρώτη λίστα της Κυβέρνησης για να παραχωρηθεί. Ωστόσο άμεσα θα γίνει ο διαχωρισμός της μαρίνας με το κεντρικό λιμάνι ώστε ο επενδυτής που θα βγει μέσα από το διεθνή διαγωνισμό που εντός των ημερών θα προκηρυχτεί, θα αναλάβει μια σειρά έργων

για την αναβάθμισή του. Οι ενέργειες έχουν ήδη ξεκινήσει και είναι θέμα χρόνου να δοθούν επίσημες ανακοινώσεις.

Παραχωρείται σε 3 φάσεις Όπως είπε χθες ο κ Αθανασόπουλος στην Ηλεία υπάρχουν 2195 ακίνητα που έχουν περάσει από την ΕΤΑ στο ΤΑΥΠΕΔ και πρόκειται να αξιοποιηθούν. Σε πρώτη φάση θα δοθούν 26 εξ αυτών με τα προσδοκούμενα έσοδα από τις παραχωρήσεις να φτάνουν τα 300 ευρώ ενώ τα χρήματα που θα

πέσουν σε επενδύσεις να ξεπερνούν κατά πολύ το 1 δις ευρώ δίνοντας δημιουργώντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας για τους Ηλείας. Στη δεύτερη φάση του σχεδιασμού θα παραχωρηθούν, με τον ίδιο τρόπο 110 ακόμα ακίνητα και στην Τρίτη θα πωληθούν 15 κτίρια που κατέχει η ΕΤΑ στο νομό μας. Οι τρείς φάσεις του σχεδίου που έχει εκπονήσει το ΤΑΥΠΕΔ, σύμφωνα με τον κ Αθανασόπουλο, θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Κώστας Γιάλπας

Αυτό δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας αμέσως μετά την υπογραφή ένταξης στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 6.734.718 ευρώ, του έργου "συμπληρωματικά έργα στον λιμένα Κατακόλου, επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος, επέκταση προσήνεμου Μώλου και κεντρικού προβλήτα με κατασκευή νησίδας". "Με το έργο αυτό που σήμερα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ ενισχύουμε καίρια τις υποδομές στο λιμάνι του Κατακόλου και τον ρόλο του ως κομβικό σημείο ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων στην Ανατολική Μεσόγειο", τόνισε ο Περιφερειάρχης. Το έργο, όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο που υπέγραψε ο κ. Κατσιφάρας, περιλαμβάνει: Πρώτον, την επέκταση του παραλιακού κρηπιδώματος μπροστά από τα καταστήματα με την κατασκευή κρηπιδότοιχου από τεχνητούς ογκόλιθους σε απόσταση οκτώ μέρων από το υφιστάμενο παραλιακό και σε μήκος 206 μέτρων. Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή κρηπιδότοιχου μήκους 63 μέτρων περίπου ο οποίος ωροθετείται μεταξύ του υφιστάμενου παραλια-

κού και του ανατολικού παραλιακού κρηπιδώματος της Μαρίνας Κατακόλου. Δεύτερον, το έργο περιλαμβάνει επέκταση του προσήνεμου Μώλου του λιμένα σε απόσταση 150 μέτρων περίπου και, τρίτον, συμπληρωματικές εργασίες στον κεντρικό προβλήτα με την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς του προβλήτα. “Το έργο που θα παραδοθεί θα είναι ένας ασφαλής λιμένας που θα μπορεί να εξυπηρετεί τα κρουαζιερόπλοια μήκους άνω των 300 μέτρων και ταυτόχρονα θα γίνεται καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών που αποβιβάζονται από αυτά", αναφέρει το Τεχνικό Δελτίο του έργου. Δικαιούχος του έργου, που συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης προσδιορίζεται στους 23 μήνες. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 01 που αφορά στις υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στη Δυτική Ελλάδα. "Η Περιφέρεια έχει την ετοι-

"Åíéó÷ýïõìå êáßñéá ôéò õðïäïìÝò óôï ëéìÜíé ôïõ Êáôáêüëïõ êáé ôïí ñüëï ôïõ ùò êïìâéêü óçìåßï åëëéìåíéóìïý ôùí êñïõáæéåñüðëïéùí óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï", ôüíéóå ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Áð. ÊáôóéöÜñáò. μότητα να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου και αυτές είναι οι εντολές που έχουν δοθεί στις Υπηρεσίες", υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, προσθέτοντας ότι "το ΕΣΠΑ είναι το βασικό χρηματοδοτικό μας εργαλείο για την θωράκιση των υποδομών, την ενίσχυση της οικονομίας και παραγωγής και την προστασία των κοινωνικά ασθενέστερων. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, απαιτείται σκληρή δουλειά απ' όλους όσοι εμπλεκόμαστε στην υλοποίηση του προγράμματος, μεθοδικότητα και ταχύτητα ώστε να μην περάσουν ανεκμετάλλευτοι πόροι κρίσιμοι για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας".


8

Επικαιρότητα

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ

Συνάντηση με Περιφερειάρχη και παράγοντες αρμοδίου Υπουργείου Του Κώστα Αντωνόπουλου, Δημοσιογράφου.

Για άλλους "ψαλίδισμα" και για άλλους "γουλί"! Áðü ôç ÷èåóéíÞ óýóêåøç óôï ãñáöåßï ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Áíäñáâßäáò ÊõëëÞíçò ÄçìÞôñç Áñâáíßôç "Όλα τα σφάζω και όλα τα μαχαιρώνω" διαλαλεί την πραμάτεια του ο θερινός μανάβης, κυρίως όσον αφορά τα καρπούζια και τα πεπόνια! Δυστυχώς κάτι ανάλογο γίνεται το τελευταίο διάστημα με τα αλλεπάλληλα μέτρα που ακούγονται και λαμβάνονται για να εξασφαλιστούν τα επιπλέον δις που ζητούν οι εκπρόσωποι της τρόικας , οι οποίοι πλέον παίζουν το ρόλο του "χασάπη" και με πρωτοφανές θράσος …περιφέρονται από υπουργείο σε υπουργείο. Και μέσα σε αυτό το θολό τοπίο των περικοπών, των καταργήσεων δώρων, επιδομάτων και άλλων χρόνιων κεκτημένων για τους μισθοσυντήρητους και φτωχούς ανθρώπους, έρχονται οι …εγχώριοι πολιτικοί που ενώ μιλούν για κάθετες περικοπές σε όλους τους τομείς, για τα δικά τους επιδόματα, μισθούς και συντάξεις κάνουν απλώς λόγο για… "ψαλίδισμα"… Δηλαδή παίρνουν απλώς λίγες τούφες από την "πλούσια" …χαίτη τους, ενώ τους χαμηλόμισθους και συνταξιούχους τους "κουρεύουν" γουλί! Άνθρωποι που επί σειρά ετών με προσωπικές θυσίες και αυταπάρνηση είχαν προσφέρει στα κοινά, άτομα με ειδικές ανάγκες που βλέπουν διαρκώς να συρρικνώνεται το εισόδημά τους, απόμαχοι της σκληρής βιοπάλης, δεν μπορούν να αντιδράσουν μπροστά στη ξαφνική "λαίλαπα" των περικοπών και καταργήσεων. Και από κοντά οι "χασάπηδες" των δανειστών να ζητούν διαρκώς και άλλο …αίμα , λες και έχουν να κάνουν με τριτοκοσμική χώρα και αδαείς ιθαγενείς , που αναμένουν …καρτερικά τη μοίρα τους. Αλλά το πρόβλημα τις τελευταίες δεκαετίες ξεκινάει από τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτικών , που αν και φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, εξακολουθούν να "σφυρίζουν αδιάφορα" για τα όσα τραγικά διαδραματίζονται γύρω μας…

Σ

υνάντηση με τον Περιφερειάρχη καθώς και με παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου για το έργο του βιολογικού καθαρισμού της Μυρσίνης και τον υποθαλάσσιο αγωγό θα έχουν τις επόμενες μέρες οι εμπλεκόμενοι με το συγκεκριμένο ζήτημα

Αυτό αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. Δημήτρη Αρβανίτη, παρουσία Αντιδημάρχων, εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , του Προέδρου και μελών του Συνδέσμου "ΗΡΑΚΛΗΣ".Όπως τόνισε σε δήλωσή του μετά τη σύσκεψη ο Δήμαρχος

, μελετήθηκαν όλα τα ζητήματα του έργου του βιολογικού καθαρισμού και του υποθαλάσσιου αγωγού που αφορά στους Δήμους Ανδραβίδας Κυλλήνης και Πηνειού. "Θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε με τον Περιφερειάρχη προκειμένου να τον ενημερώσουμε και να μας ενημερώσει ενώ το ίδιο θα

κάνουμε και με το αρμόδιο Υπουργείο μέχρις ότου φτάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης υποχρεώσεων και δεσμεύσεων κυρίως οικονομικής φύσεως. Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί και ευτυχώς ο δρόμος πλέον είναι ελάχιστος" σημείωσε χαρακτηριστικά Δημήτρης Ζιάκας

Ο “πενταμηνίτες” της ΜΚΟ “ΑΡΩΓΗ” που απασχολούνται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης

Ζητούν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους Σε επίσχεση εργασίας προχώρησαν χθες οι "πενταμηνίτες" που απασχολούνται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης μέσω της ΜΚΟ "ΑΡΩΓΗ" καθώς παραμένουν απλήρωτοι εδώ και δυόμιση μήνες. Το πρωί συγκεντρώθηκαν αίθουσα συνεδριάσεων του ΔηΣυμπαραστάτης στην μοτικού Συμβουλίου όπου συγκρότηστο δίκαιο σαν επιτροπή αγώνα ενώ προέβησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας αγώνα τους προς το Δήμαρχο κ Αρβανίτη από δήλωσε τον οποίο ζήτησαν να τους συμπαρασταθεί στον αγώνα που πρόκειται να ο Δήμαρχος ξεκινήσουν για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ καθώς και του Εργατικού Κέντρου Πύργου Από την Επιτροπή Αγώνα των Εργαζομένων ο κ. Δεσύλλας σημείωσε ότι οι 110 εργαζόμενοι ζητούν από την ΑΡΩΓΗ που είναι ο εργοδότης τους να τους καταβάλλει τα δεδουλευμένα τονίζοντας ότι έχουν έρθει σε απόγνωση αφού δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και γι αυτό ζητούν τη συμπαράσταση του Δήμου. Ο Δήμαρχος σε δήλωσή του επισήμανε ότι είναι υπέρ του δίκαιου αγώνα των εργαζομένων στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης της οποίας τις υποχρεώσεις έχουν αναλάβει."Για καθυστερούμενα, μη δεδουλευμένα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα

που απορρέουν από σύμβαση συμπαραστέκομαι στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων έναντι οποιουδήποτε" σημείωσε χαρακτηριστικά και δεσμεύτηκε να αποστείλει και σχετική επιστολή προς τους αρμοδίους μέσω της οποίας θα ζητά να επιλυθεί το πρόβλημα. Ο κ. Αρβανίτης διευκρίνισε ότι ο Δήμος και ο Δήμαρχος δεν είχε καμία ανάμειξη στην επιλογή των εργαζομένων ενώ τους ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο Δήμος ο εργοδότης τους αλλά η ΑΡΩΓΗ. Δημήτρης Ζιάκας


/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Επικαιρότητα

w w w . p r o t i n e w s . g r

9

Το νέο βιβλίο του Ηλείου δικηγόρου Γιώργου Ντοά

“H Απόδραση των Θεών” Μ

ετά από δυο πολύ πετυχημένες ποιητικές συλλογές ο Ηλείος δικηγόρος κ. Γιώργος Ντοάς έρχεται να ταράξει τα νερά με ένα νέο ενδιαφέρον βιβλίο του με προσωρινό τίτλο "Η Απόδραση των Θεών" που αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο της νέας του συγγραφικής προσπάθειας. Ο κ. Ντοάς Του Θοδωρή Λάμπρου thlabros@hotmail.com Ο κ. Ντοάς μίλησε αποκλειστικά στην "ΠΡΩΤΗ" για την νέα του συγγραφική προσπάθεια σημειώνοντας τα εξής: Το νέο μου βιβλίο έχει φιλοσοφικό, ιστορικό και μυθιστορηματικό χαρακτήρα. Αφορά την πόλη. Η πόλη είναι μια έννοια που προέρχεται από την συγκρότηση των πρώτων κοινωνιών. Η πόλη αυτή μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε πόλη, μπορεί να είναι η πρωτεύουσα μια χώρας, η συμπρωτεύουσα, η Καβάλα, η Δράμα, μια πόλη της Πελοποννήσου, μια πόλη της Ιταλίας αφού μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης η πόλη έχει ευρύτερο χαρακτήρα. Η δεύτερη έννοια που είναι πολύ σημαντική στο βιβλίο είναι η έννοια του πολίτη. Υπό την έννοια ότι η πόλη δεν είναι θέμα πολιτικών η κυριαρχίας, αλλά ότι η πόλη είναι των πολιτών, δηλαδή οι πολίτες είναι αυτοί που είναι η ουσία και οι κινητήριες δυνάμεις της. Τα θέματα είναι η όσο είναι δυνατόν διείσδυση στο βάθος μιας πραγματικότητας η οποία μπορεί να είναι καλή ή κακή, δίκαιη ή άδικη, αξιοπρεπής η φαύλη, δημοκρατική η τυρρανική. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα. Προσπαθώ να δώσω απαντήσεις το τι είναι άνθρωπος καταρχήν, του τι είναι θεός η θεοί με τους δικούς μου προβληματισμούς. Προσπαθώ να δώσω απάντηση στο τι είναι μια πόλη γενικά ως μορφή κοινωνικής οργάνωσης και ως πολιτική εξουσία στην πόλη, προσπαθώ να δώσω απαντήσεις το πώς πρέπει να είναι μια πόλη στο επίπεδο των τομέων παραγωγής της (πρωτογενής τομέας, δευτερογενής, κ.λ.π.) Επίσης υπάρχει το δίπολο εξουσία, αντεξουσία, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στην πόλη και εάν υπάρχουν δυνατότητες η πιθανότητες και με ποιον τρόπο, να υπάρξει μια εναλλακτική μορφή αντεξουσίας που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε σήμερα εξουσία της αντεξουσίας για να κυβερνήσει την πόλη στη βάση αρχών, αξιών που εγώ θέτω και θεμελιώνω στο βιβλίο μου. Οι ήρωες του βιβλίου είναι ο άνθρωπος, ο απρόσωπος πολίτης αλλά και ο προσωποποιημένος με την έννοια του αν είναι άνεργος, φτωχός η εξαθλιωμένος ,του εάν

είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, το εάν είναι ενταγμένος σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού , αν είναι πλούσιος η φτωχός, του αν μένει στο κέντρο η τα χωριά". Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ (Ο Τίτλος του Α΄ Κεφαλαίου) Ο κ. Ντοάς μας παραχώρησε ευγενικά ένα απόσπασμα από το νέο του βιβλίο το οποίο σας παραθέτουμε. Οι Θεοί, οι Ημίθεοι, οι Ήρωες, οι Μούσες των Προγόνων τοποθετήθηκαν στο Μουσείο της Πόλης, μαζί τους και τα γλυπτά των Αρχαίων Φιλοσόφων και των Ποιητών. Όλα ήσαν σε τάξη, οι ειδικοί επιστήμονες και τεχνίτες επιμελούντο των μνημείων , οι φύλακες φύλασσαν με την αρμόζουσα αυστηρότητα τον Ιερό Χώρο. Ο Φρούραρχος και οι Υποφρούραρχοι της Πόλης στην τακτική συνεδρίασή τους αποφάσισαν ομόφωνα να γίνουν τα εγκαίνια του έργου. Η ημέρα των εγκαινίων ορίστηκε στην ισημερία της 21ης Μαρτίου τότε που η Νύχτα της Σκοτεινής Ύλης με την Ημέρα του Φωτεινού Πνεύματος έχουν ίση διάρκεια και ίση δύναμη. Οι ημέρες πέρασαν, η Πόλη ζούσε στους συνηθισμένους της ρυθμούς, τα αρχαία κειμήλια απαστράπτοντα ανέμεναν την ημέρα της Γιορτής τους, ήτοι τη δημόσια, επίσημη παρουσία τους στην Πόλη ενώπιον του Κλήρου, των Αρχών και του Λαού. Την παραμονή της ημέρας των εγκαινίων όλα ήσαν έτοιμα, ενώ το βράδυ ως συνήθως οι αρχαιολόγοι και οι φύλακες επιθεώρησαν τα μνημεία, όλα ήσαν εντάξει και στη θέση τους περιμένοντας το επόμενο απόγευμα την πανηγυρική παρουσίασή τους. Οι Θεοί όμως είχαν κάποιες υποψίες για την γενική πνευματική, ηθική και υλική κατάσταση της Πόλης και των Πολιτών της άρα έπρεπε να πειστούν για το τι πράγματι συμβαίνει, το σχέδιό τους τέθηκε σε άμεση ενέργεια. Στις 12 τα μεσάνυχτα στον Ιερό Χώρο ακούστηκε ο προτελευταίος κτύπος του μεγάλου ρολογιού του Μουσείου, που κι αυτό ήταν μνημείο συμβολίζοντας το Θεό Κρόνο δηλαδή το Χρόνο στην αιώνια παρουσία του και κίνησή του. Μεταξύ του προτελευταίου και του τελευ-

στο νέο του βιβλίο που έχει φιλοσοφικό, ιστορικό και μυθιστορηματικό χαρακτήρα πραγματεύεται την έννοια της πόλης, του πολίτη καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι είναι ο άνθρωπος, του τι είναι θεός η θεοί μέσα από τους δικούς του προβληματισμούς και του τι είναι ήρωας. ταίου κτύπου του ρολογιού στην αίθουσα του Μουσείου έπεσε νεκρική ησυχία. Οι αρχαιοφύλακες σαν να δέχτηκαν ισχυρή δόση ναρκωτικής ουσίας αποκοιμήθηκαν, ενώ η νεκρική σιγή του Ιερού Χώρου απέδρασε και διοχετεύτηκε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Πόλης. Ξαγρύπνησαν μόνο λαμβάνοντας μορφή, σάρκα και οστά όλα τα αγάλματα των Θεών, των Ημίθεων, των Ηρώων, των Μουσών, των Φιλοσόφων και των Ποιητών της Αρχαιότητας που είχαν εκτεθεί στο Μουσείο. Όλες οι ένσαρκες μορφές περπατούσαν μέσα στην Μεγάλη Αίθουσα συζητώντας σχεδόν ψιθυριστά. Η πενταμελής επιτροπή των Αρχαίων Μορφών που συνιστούσε το Ανώτατο Συμβούλιό τους συνεδρίασε εκτάκτως στο ειδικό χώρο των συσκέψεων που ήταν διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό μεταξύ του Περιστυλίου και της Μεγάλης Αίθουσας. Του Συμβουλίου των Μορφών προέδρευσε όπως πάντα ο Δίας που εισηγήθηκε το θέμα ενώ η πρότασή του ψηφίστηκε ομόφωνα από τους λοιπούς και τέθηκε αμέσως σε ισχύ και εφαρμογή. Η απόφαση του Συμβουλίου των Μορφών ήταν η εξής: Μέχρι τις 7 το πρωί, δηλαδή μέχρι την ανατολή του Ήλιου της επομένης ημέρας, όλοι οι Πολίτες της Πόλης συμπεριλαμβανομένων και των Αξιωματούχων της θα εκοιμούντο.Το δεύτερο βήμα του σχεδίου ήταν ότι οι Θεοί και οι λοιποί των Αρχαίων Μορφών του Μουσείου θα περιδιάβαιναν την Πόλη και θα εισήρχοντο ελεύθερα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για να συλλέξουν πληροφορίες, από όποιον Πολίτη ή Πολιτικό αυτοί επέλεγαν, για τα δρώμενα σε αυτήν και τη γενική κατάστασή της. Στο σχεδιασμό υπήρχε η πρόβλεψη ότι οι πρώτοι βασικοί πληροφοριοδότες των Θεών θα ήσαν ο κοιμισμένος Φρούραρχος και οι κοιμισμένοι Υποφρούραρχοι της Πόλης. Από αυτούς καταρχήν θα συνέλεγαν προσωπικά οι Θεοί τις πληροφορίες τους για την Πόλη και τους Πολίτες της κι αν οι σχετικές πληροφορίες δεν κρίνονταν επαρκείς τότε πληροφοριοδότες των Θεών θα ήσαν Πολίτες που θα ανήκαν σε μια αντιπροσωπευτική ηλικιακή , κοινωνική, οικονομική, πολιτική τάξη

της Πόλης. Οι Θεοί επέλεξαν ομόφωνα ως πρώτο πληροφοριοδότη τους τον Πρύτανη του Βουλευτηρίου της Πόλης που ήταν ταυτοχρόνως ο Πρόεδρος της Λίγκας των Μουστακοφόρων και εθεωρείτο ως ο πλέον επικίνδυνος φατριαστής κατά της Δημοκρατίας του Δήμου και των Πολιτών. Γι' αυτό άλλωστε οι Θεοί αποφάσισαν να τον ανακρίνει προσωπικώς ο Αρχηγός τους Δίας. Περί ώρα 12.30 μετά τα μεσάνυχτα ο Αρχηγός των Θεών Δίας εξήλθε του Ιερού Χώρου του Μουσείου και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Πόλης., Ο Δίας εισήλθε στο Πρυτανείο του Δήμου όπου από καιρό καθηύδε τιμής ένεκεν ο Πρύτανης του Βουλευτηρίου της Πόλης. Ο Δίας άγγιξε το σώμα του Πρύτανη και αυτός υπνωτισμένος τον ρώτησε "ποιος είσαι;", ο Δίας του απάντησε "ο αρχηγός των Θεών ο Δίας". Ο Πρύτανης βέβαιος ότι βλέπει όνειρο συνέχισε την ονειροπόλησή του με το Θεό λέγοντας του "Δεν υπάρχει Θεός Δίας" και "ποιο Θεό έχετε;" τον ρώτησε πάλι ο Δίας.Ο Πρύτανης της Πόλης ευχαριστημένος στον ύπνο του γιατί θα εκφωνούσε πανηγυρικό λόγο περί Θεού είπε: "Στην Πόλη πιστεύουμε σε έναν Θεό, τον Πλούτο, άλλοι για να τον σωρεύουν , άλλοι για να τον υπερσωρεύουν και άλλοι για να τον στερούνται εντελώς έως και να πεινάνε λόγω έλλειψης χρήματος για την αγορά των χρειωδών της ζωής, αφού γνωρίζεις πολύ καλά Δία ότι χωρίς νόμισμα δεν αγοράζεις τίποτα, ούτε ψωμί. Αυτός ο Θεός είναι η Παιδεύουσα τους Πολίτες και η Εποπτεύουσα την Πόλη Δύναμη. Στο όνομα του πλούτου ο καθένας έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει , όμως ο πλούτος της Πόλης έχει λιγοστέψει επικίνδυνα και σχεδόν όλοι γίνονται λύκοι ή πάνθηρες για να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του. Αποτέλεσμα αυτού Δία είναι ότι οι πλούσιοι της Πόλης γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Παρ΄όλα αυτά οι φτωχοί και οι εξαθλιω-

ÌåôÜ áðü äõï ðïëý ðåôõ÷çìÝíåò ðïéçôéêÝò óõëëïãÝò ï Çëåßïò äéêçãüñïò ê. Ãéþñãïò ÍôïÜò Ýñ÷åôáé íá ôáñÜîåé ôá íåñÜ ìå Ýíá íÝï ðïëý åíäéáöÝñïí âéâëßï ôïõ ìå ðñïóùñéíü ôßôëï "Ç Áðüäñáóç ôùí Èåþí". μένοι κοιμούνται, είναι τυφλοί και κουφοί, εγκαταλειμμένοι στα βάσανά τους, πειθαρχημένοι στην αδιαφορία τους, απελπισμένοι αλλά σιωπηλοί στην ατίμωση της Αξιοπρέπειάς τους. Άλλωστε τις εντολές της ύπνωσης και της αδράνειας δίνει ο Θεός της Πόλης σε όλους τους Πολίτες της, αυτό το Θεό της πονηριάς των λίγων και της μαλθακότητας των πολλών δοξάζουν όλοι στους βωμούς της και στα θυσιαστήριά της". Αυτά είπε περί Θεού ο Πρύτανης της Πόλης στο Δία και αυτός είχε μια μόνον ακόμη ερώτηση "οι Πολιτικοί της Πόλης σε ποιο Θεό πιστεύουν;" Ο Πρύτανης απάντησε "Στον ίδιο Θεό του Πλούτου που πιστεύουν οι Πολίτες πιστεύουν και οι Πολιτικοί της Πόλης, αυτοί όμως πάνε πλούσιοι στο Πρυτανείο της ή γίνονται πλούσιοι στη θητεία τους και φεύγουν πλούσιοι από αυτό". Η συζήτηση του Δία με τον Πρύτανη της Πόλης είχε τελειώσει. Ο Δίας κατανόησε πλήρως τα περί του Θεού της Πόλης, πήρε αντίστροφα το δρόμο από το κέντρο της και γύρισε στο Μουσείο λαμβάνοντας τη δεσπόζουσα θέση που του ανήκε στην προθήκη των εκθεμάτων. Η ένσαρκη μορφή της Θεάς Δήμητρας εξήλθε του Μουσείου και με ήρεμο βήμα κατευθύνθηκε στα Βόρια προάστια της Πόλης, εκεί ήταν η κατοικία του Αντιφρούραρχου επί της Παραγωγής των καρπών της Γης και επί των Οικονομικών……...


10

Ειδήσεις

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Ο συλληφθείς είχε διαπράξει ληστείες σε χρυσοχοεία της Αρχ. Ολυμπίας

Μέλος της σπείρας με τα Καλάσνικοφ έλος της σπείρας των ληστών με τα Καλάσνικοφ, που "χτύπησαν" χρυσοχοΐα στη Αρχαία Ολυμπία είναι ο νεαρός που πιάστηκε την ώρα που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο το οποίο θα τον μετέφερε στην Ιταλία. Όπως αποκάλυψε χθες η "ΠΡΩΤΗ" ο νεαρός άντρας θεωρούνταν και ως ύποπτος για την ληστεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά ύστερα από πολύωρες ανακρίσεις, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειξαν πως είναι ένα από τα μέ-

Μ

λη της σπείρας που είχαν διαφύγει της σύλληψης. Η σύλληψη του νεαρού εγκληματία έρχεται λίγους μήνες μετά την εξάρθρωση της ομάδας που διέπραττε τις ληστείες στην Αρχαία Ολυμπία. Η εγκληματική ομάδα απαρτίζονταν από πέντε αλλοδαπούς (τέσσερις υπήκοοι Αλβανίας και ένας Ρουμανίας) ηλικίας 39,38,32,28 και 38 ετών αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη ομάδα ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέ-

πραξε στην Ηλεία, την Κορινθία και την Αττική τρεις ληστείες και τρείς κλοπές. Τα μέλη της εγκληματική ομάδας είχαν ως τρόπο δράσης να αφαιρούν οχήματα τα οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη των ληστειών. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει ληστείες σε κοσμηματοπωλεία στα Κρέστενα και στην Αρχαία Ολυμπία. Κώστας Γιάλπας

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Καραμπόλα χωρίς σοβαρό τραυματισμό

Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία... KïíôÜ óôïõò çëéêéùìÝíïõò ôï ÊÝíôñï Áëëçëåããýçò “Êáëëéññüç ÐáññÝí” Το Κέντρο Αλληλεγγύης και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ηλείας..."Καλλιρρόη Παρρέν" έχει προγραμματίσει επισκέψεις στους χώρους των ηλικιωμένων (Γηροκομεία, ΚΑΠΗ) όπου μαζί με γιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες θα ενημερώσει θα βοηθήσει, θα συντροφεύσει και θα ψυχαγωγήσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. "Οφείλουμε ένα φόρο τιμής σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας και πρέπει να εστιάσουμε εκεί το ενδιαφέρον μας ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που κλείνουν τα Γηροκομεία. Ας αναλογιστούν οι αρμόδιοι ποιοι ήταν οι λόγοι που τα έφεραν στην κατάσταση αυτή και ας τα επαναφέρουν ώστε να μπορούν να διατηρηθούν για να συνεχίσουν τα έργο τους και να τιμήσουν την ξεχωριστή προσφορά αυτών των ανθρώπων" επισημαίνει η Πρόεδρος του Κέντρου Αλληλεγγύης και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ηλείας ..."Καλλιρρόη Παρρέν Πανωραία Παπαδοπούλου -Τσουραπά.

Áíáãêáßá ç ÓõíÝ÷éóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò "ÂïÞèåéá óôï Óðßôé".

ροχαίο ατύχημα δίχως ευτυχώς να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός σημειώθηκε χθες στο κέντρο του Πύργου και συγκεκριμένα στην οδό Ζαϊμη. Μια γυναίκα κάτω από α-

Τ

διευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, αφότου διέσχισε την οδό Κοκκίνου και προσέκρουσε διαδοχικά στη συνέχεια σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας τους σοβαρές υ-

Τροποποίηση για το κυνήγι της πετροπέρδικας

Äýï áíôß ãéá ôÝóóåñá èçñÜìáôá

Από τέσσερα σε δύο θηράματα ανά κυνηγό, μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης της πετροπέρδικας, σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ρύθμισης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-13. Σύμφωνα με τα kinigetikanea.gr η απόφαση για την τροποποίηση ελήφθη από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του συγκεκριμένου είδους , με τη μείωση του αριθμού θήρας του. Η πετροπέρδικα ζει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και είναι επιδημητικό είδος. Ζει σε κοπάδια όλο το χρόνο , εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Αναπαράγεται σε ανοιχτά βραχώδη περιβάλλοντα που εντοπίζονται μερικές φορές σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, αλλά και κοντά στη θάλασσα. Επίσης αποτελεί ένα να από τα πιο περιζήτητα θηράματα του Έλληνα κυνηγού. Το κυνήγι της απαιτεί γνώση των συνηθειών της και πολύ καλά και ανθεκτικά κυνηγετικά σκυλιά. Προτιμά συνήθως όρη με μεγάλα υψόμετρα, όπου απαιτείται φυσική αντοχή και μεγάλη θέληση για να προσπελαστούν. Αν φτάσουμε στον κυνηγότοπο πριν το χάραμα ακούμε τα κελαηδήματα του κοπαδιού.

λικές ζημιές, πριν σταματήσει την πορεία του το αυτοκίνητο της, σχεδόν ανάποδα στο δρόμο λίγα μέτρα πριν τη διασταύρωση με την οδό Μυστρά. Στο σημείο συγκεντρώθηκαν αρκετοί κάτοικοι της περιοχής

για να προσφέρουν βοήθεια στην οδηγό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Πύργου όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Θ.Λ.

ÐëçñùìÞ ÐÓÅÁ áðü ôïí ÅËÃÁ óõíïëéêïý ýøïõò 2 åê. åõñþ Κατατέθηκαν χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών 2.000.000 ευρώ, που αφορούν αποζημιώσεις προγραμμάτων ΠΣΕΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στο σύνολο της Επικράτειας, των προγραμμάτων Α' τρίμηνο 2008, πυρκαγιές 2008, πυρκαγιές 2009 και ετήσιο 2009. Να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πληρωθούν από τον Οργανισμό τα έξοδα της επανασποράς στο βαμβάκι, κάτι που δήλωσε στον ΑγροΤύπο και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Θ. Σαρρής σε αποκλειστική του συνέντευξη. Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο μέχρι το τέλους του έτους θα δοθούν συνολικά 80 εκατ. ευρώ για ζημιές στην ζωική και φυτική παραγωγή του 2012.

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απόφαση παράτασης του προγράμματος. Ύστερα από διυπουργική απόφαση παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2013 η παροχή των κατ? οίκον υπηρεσιών από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εξαρτώμενους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και χρόνια ασθενείς στο πλαίσιο του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". Προς αποφυγή των κοινωνικών προβλημάτων που σίγουρα θα δημιουργούσε η διακοπή των υπηρεσιών, θεωρώ πως η απόφαση αυτή ήταν προς την ορθή κατεύθυνση και σίγουρα απαραίτητη. Από το Πρόγραμμα εξυπηρετούνται 70.000 εξαρτώμενα άτομα και απασχολούνται σε αυτό πάνω από 3.500 εργαζόμενοι. Η ανάσα που δίνεται στους εξαρτώμενους και στους εργαζόμενους είναι εξόχως σημαντική για τη τρέχουσα περίοδο, όμως θα ήθελα να τονίσω πως είμαι υπέρ της διατήρησης του προγράμματος πέραν της παρατάσεως διότι ομολογουμένως πρόκειται για μία σημαντική δράση κοινωνικής προσφοράς του κράτους. Συνεπώς, κρίνω πως είναι αναγκαία η επιτυχής έκβαση του σχεδιασμού του νέου προγράμματος "κατ? οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων" το οποίο θα διαδεχθεί το σημερινό πρόγραμμα και το οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί σε μία νέα υπηρεσία φροντίδας υγείας. Ως Βουλευτής Ηλείας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το προσωπικό του Προγράμματος που εργάζεται στο Νομό μας για το σημαντικό έργο που προσφέρει και το οποίο αναγνωρίζεται από την κοινωνία αλλά ιδιαιτέρως από τους συμπολίτες μας που χρήζουν βοηθείας. Ανδρέας Μαρίνος Βουλευτής Ηλείας Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής


Ειδήσεις

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

w w w . p r o t i n e w s . g r

11

Υπερκορεσμένο το Δημοτικό Νεκροταφείο Ανδραβίδας

Δεν έχουν που να θάψουν τους νεκρούς τους! Αναγκαιότητα η δημιουργία νέου Κοιμητηρίου σε άλλο χώρο

Ο

ξύτατο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ανδραβίδα καθώς το Δημοτικό Νεκροταφείο έχει υπερκορεστεί και οι πολίτες δεν έχουν που να θάψουν τους νεκρούς τους! Το θέμα ανέδειξε χθες με δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανδραβίδας Γιώργος Χατζηπανταζής ο οποίος επισήμανε ότι εδώ και δώδεκα χρόνια δεν έχει λυθεί παρότι ο πρώην Δήμος έχει αγοράσει οικόπεδο 27 στρεμμάτων για αυτό το σκοπό. Του Δημήτρη Ζιάκα dimziak@gmail.com

Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεταστέγαση του Κοιμητηρίου στην έκταση των 27 στρ. αποτελεί σήμερα την καλύτερη λύση και πρόσθεσε ότι πρέπει ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης να ενστερνιστεί το πρόβλημα και να αναθέσει στην Τεχνική του Υπηρεσία την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης. "Η Δημοτική Αρχή οφείλει να κινηθεί τάχιστα για να επιλυθεί αυτό το οξύτατο πρόβλημα.

Πριν από δύο χρόνια περίπου η τότε Δημ. Αρχή με Δήμαρχο τον κ. Παπανδρέου είχε υλοποιήσει ένα μικρό έργο. Δημιουργήθηκαν σε ένα διάδρομο του Κοιμητηρίου 18 νέοι τάφοι. Σήμερα όμως έμειναν κενοί μόλις 3 και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ταφής. Να σας αναφέρω ότι το 2010 ένας νεκρός ενταφιάστηκε στο Κοιμητήριο της Γαστούνης διότι δεν υπήρχε τάφος στο κοιμητήρι της Ανδραβίδας! Είναι αδιανόητο να έχουμε σήμερα 27 στρέμματα διαθέσιμα για κοιμητήριο επί της οδού αεροδρόμιο- Κυλλήνη, μετά το εργο-

Νέο Φθινοπωρινό ωράριο στα καταστήματα της Αμαλιάδας Ισχύει το νέο Φθινοπωρινό ωράριο στα καταστήματα της Αμαλιάδας.Το νέο ωράριο , όπως ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο, έχει ως εξής: ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 - 14:00 ΤΡΙΤΗ 08:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 - 14:00 ΠΕΜΠΤΗ 08:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 13:30 & 17:30 - 20:30 ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 - 14:00

"Ç ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ ïöåßëåé íá êéíçèåß ôÜ÷éóôá ãéá íá åðéëõèåß áõôü ôï ïîýôáôï ðñüâëçìá" åðéóçìáßíåé ï Ðñüåäñïò ôçò ÄçìïôéêÞò Êïéíüôçôáò Áíäñáâßäáò Ãéþñãïò ×áôæçðáíôáæÞò. στάσιο "ΑΣΤΕΡΙΣ", σε κατάλληλη θέση, με προέγκριση από την Πολεοδομική Υπηρεσία Αμαλιάδας και να μην λαμβάνουμε αποφάσεις. Ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα μικρό κόστος για κάποιον αρχιτέκτονα ή τοπογράφο για να συμπληρώσει τη μελέτη που θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η ο-

Ðñéí áðü äýï ÷ñüíéá äçìéïõñãÞèçêáí óå Ýíá äéÜäñïìï ôïõ Êïéìçôçñßïõ 18 íÝïé ôÜöïé. ÓÞìåñá üìùò êåíïß åßíáé ìüëéò 3 êáé äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí äõíáôüôçôá ôáöÞò ποία διαθέτει πλέον διαχειριστική επάρκεια. Αυτό είχε πει και ο πρώην Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ Τάσος Αποστολόπουλος όταν ο Δήμαρχος του είχε θέσει το θέμα της μελέτης για το νέο Κοιμητήριο".Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα θα γίνεται όλο και ποιο έντονο

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Στο πλευρό ηλικιωμένων στη Βάρδα Κλιμάκιο της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης επισκέφθηκε τους ηλικιωμένους στη Βάρδα μαζί με τον Πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου Βάρδας " Τους εκφράσαμε την στήριξη μας , την αγάπη μας , παράλληλα τους πήγαμε τρόφιμα, ρούχα, λάδι που μας έδωσε το ελαιοτριβείο Χ. Κυριαζής από την Δάφνη , το κρασί ο αγρότης Γιώργος Καράμπελας , το κρέας το κρεοπωλείο "Ο ΦΕΝΕΟΣ" του Παναγιώτη Χατζή από την Βάρδα. Επίσης θα τους διαθέτει κάθε Σάββατο το κρέας τους" επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση

καθώς λόγω κρίσης πολίτες επιστρέφουν από την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα στα χωριά τους ."Άνθρωποι θα ζητούν να θάψουν τους νεκρούς τους και δεν θα βρίσκουν. Το πρόβλημα είναι σημαντικότατο και οι Δήμοι οφείλουν να δημιουργήσουν νέα Κοιμητήρια" κατέληξε ο κ. Χατζηπανταζής.

Σε νέο χώρο από σήμερα η Λαϊκή Αγορά της Γαστούνης Σε νέο χώρο μεταφέρεται και θα διενεργείται από σήμερα η Εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά της Γαστούνης . Συγκεκριμένα από τις οδούς Ιωάννου Λιάκου και Μιχαήλ Σισίνη μεταφέρεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και πέριξ της Αγροτικής Τ ράπεζας. Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη διότι ξεκίνησαν τα έργα των αναπλάσεων στις κεντρικές οδούς της πόλης όπου και εκτείνονταν η Λαϊκή Αγορά καθώς και στην πλατεία Πεπελάση. Να αναφερθεί ότι για τη μεταφορά υπήρξε απόφαση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού όπου συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα.


12

w w w . p r o t i n e w s . g r

Επιχείρηση

Η επιλογή του χειμώνα...

Da Vinci στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας Μια ζεστή και φιλόξενη γωνία στον πεζόδρομο Αμαλιάδας, το Da vinci φιλοδοξεί για ακόμα μια χρονιά να ψυχαγωγήσει τους κατοίκους της Ηλείας. Στον ξεχωριστά όμορφα διαμορφωμένο χώρο του με την ποιοτική μουσική το Da vinci θα μπει στην καρδιά όλων. Ένα μαγαζί που θα μας κρατά συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η διεύθυνση του καταστήματος επίσης, σεβόμενη τους πελάτες της, τα τελευταία δυο χρόνια έχει καθιερώσει συγκεκριμένη πολιτική σύμφωνα με την οποία τα δίνεται δωρεάν χυμός στα μικρά μέλη των οικογενειών που επιλέγουν για τον καφέ, το ποτό τους το Da vinci. Παράλληλα δε από τις αρχές του Φθινωπόρου, έχει καθιερωθεί και κάθε Παρασκευή στο Da vinci υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις, οι οποίες, από ότι μαθαίνουμε όχι απλά θα συνεχιστούν αλλά θα γίνουν ακόμα πιο έντονες.

Η επιλογή του φετινού χειμώνα για την πόλη της Αμαλιάδας, είναι το Da vinci.

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012


/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Eκπαίδευση

w w w . p r o t i n e w s . g r

13

Στελέχη Εκπαίδευσης από την Ευρώπη στο Δημοτικό Σχολείο Λάλα Ηλείας Α

ντιπροσωπεία Στελεχών Εκπαίδευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Κρεστένων επισκέφθηκαν χθες το Δημοτικό Σχολείο Λάλα Ηλείας. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια προγράμματος Επίσκεψης Μελέτης (Study Visit) Στελεχών της Εκπαίδευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 'Environmental education centres: supporting actions towards sustainability' ("Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : Υποστηρικτικές δράσεις για την Αειφορία") που υλοποιεί το ΚΠΕ Κρεστένων, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις προσπάθειες προώθησης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την υλοποίηση

περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.Παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας κος Πέτρος Γιαννακόπουλος. Στην αυλή του Σχολείου οι μαθητές της Στ' Τάξης με την επίβλεψη του δασκάλου τους Αχιλλέα Τσιγκούλη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν σειρά περιβαλλοντικών παιχνιδιών που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Δέχτηκαν με χαρά τα "γλυκά δώρα" της εκπροσώπου της Ιρλανδίας η οποία τους τα προσέφερε παρουσία του Αντιδημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Πέτρου Γιαννακόπουλου.

Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου Προθεσμία έως αύριο έχουν, όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί στο χώρο του 7ου Δημοτικού σχολείου Πύργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, ενώ η διεύθυνση Α' βαθμιας θα δέχεται μέχρι και αύριο αιτήσεις, στο χώρο των γραφείων Εθνικής Αντίστασης 17 στο Πύργο όπου θα πρέπει να προσκομίζεται η ταυτότητα για να προχωρήσει η υποβολή της αίτησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Λάλα κ.Αθανάσιος Κατσίμπελης, ο οποίος έχει μακρά προϋπηρεσία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και έχει συγγράψει Διπλωματική Εργασία με θέμα τη Διοικητική Δομή και τις Παιδαγωγικές Αρχές των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) , παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις Περιβαλλοντικές δράσεις του Δημοτικού Σχολείου

Λάλα και το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε την περασμένη Σχολική χρονιά με θέμα : "Το Δάσος των Κενταύρων". Έγινε συζήτηση για εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης και διαπιστώθηκε πως ένα σχολείο με ελάχιστες υποδομές σε σχέση με αντίστοιχα του εξωτερικού αλλά εξαιρετικού επιπέδου εκπαιδευτικούς και δημιουργικούς μαθητές μπορεί να υλο-

ποιεί προγράμματα υψηλού επιπέδου με μια βιωματική μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα χάρη στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το θεσμό των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν βίντεο με θέμα το "Δάσος της Φολόης" , γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα και αντάλλαξαν απόψεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Λάλα.

Στο Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ από την Ομάδα "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ"

“Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα” Το αριστούργημα του Γιουτζίν Ο' Νηλ "Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα" θα παρουσιάσει η Ομάδα Θεάτρου "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ" τον Φεβρουάριο του 2013 στο Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ του Πύργου. Πρόκειται για την τριλογία που έγραψε ο Αμερικάνος συγγραφέας, η οποία θα παρουσιαστεί πλήρης, με περικοπές όμως λόγω διάρκειας, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Κοέν. Ο Γιουτζίν Ο' Νηλ, επεξεργάζεται τον μύθο της Ορέστειας και τον μεταγράφει σε μια σύγχρονη τριλογία, αποκαλύπτοντας τη διαβρωμένη εικόνα της αστικής τάξης που κρύβεται πίσω από ένα άψογο προσωπείο. Αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στις ΗΠΑ, ο στρατηγός Έζρα Μάννον επιστρέφει στο σπίτι του, στη Νέα Αγγλία. Όμως στην οικία των Μάννον, με το σκοτεινό παρελθόν και την νοσηρή σχέση με τη ζωή, υπάρχουν πολλές ανοιχτές πληγές. Η κολασμένη οικογένεια των Μάνον δεν είναι παρά οι Ατρείδες της αρχαίας τραγωδίας. Ο στρατηγός Μάνον (Αγαμέμνονας) δολοφονείται από τη γυναίκα του Κριστίν (Κλυται-

μνήστρα), τον εραστή της οποίας Πλοίαρχο Άνταμ Μπραντ (Αίγισθο) σκοτώνει ο γιος της Όριν (Ορέστης) παρακινούμενος από την αδελφή του Λαβίνια (Ηλέκτρα). Ο κύκλος αίματος, μίσους και καταστροφικού έρωτα ολοκληρώνεται όταν η Κριστίν δίνει τέλος στη ζωή της και ο Όριν θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατο της μητέρας του αυτοκτονεί, ενώ η Λαβίνια με ανελέητη ένοχη συνείδηση αποσύρεται για πάντα στην οικογενειακή οικία. Η Ομάδα Θεάτρου "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ" ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί τη συνέχεια της πρώην Θεατρικής Ομάδας του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει παρουσιάσει με πολλή μεγάλη επιτυχία παραστάσεις όπως "Το Σπίτι της Κούκλας", "Ράφτης Κυριών", "Play On", "Τα Μωρά τα φέρνει ο Πελαργός", "Τριαντάφυλλο στο Στήθος", "Μήδεια", "Το Έκτο Πάτωμα", "Λεωφορείο ο Πόθος", ενώ το χειμώνα του 2012 παρουσίασε τη διάσημη κωμωδία "Σεσουάρ για Δολοφόνους".


14

Επικαιρότητα

w w w . p r o t i n e w s . g r

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Ενημερωτική εκδήλωση από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Ηλείας

Πρόταση για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων Τ

ην πρότασή του για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων η οποία θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη, βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ Ηλείας σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου παρουσία στελεχών, μελών του κόμματος, τοπικών φορέων και πολιτών. Βασικός ομιλιτής της εκδήλωσης ήταν ο Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος του ΕΜΠ και μέλος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για την διαχείριση στερεών αποβλήτων κ. Τάσος Κεφαλάς που ανέλυσε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών. Συγκεκριμένα ο κ. Κεφαλάς αναφέρθηκε στο υπάρχον κα-

θεστώς με το θέμα των απορριμμάτων και τις δυσκολίες που όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ως προς την διαχείριση τους προτείνοντας ένα μοντέλο διαχείρισης σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη μικρή κλίμακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον αναφέρθηκε σε τρια επίπεδα δράσεων για μια ολοκληρωμένη όπως τόνισε διαχείριση των απορριμμάτων. Το πρώτο επίπεδο είναι σε επίπεδο κατοικίας, επιχείρησης, υπηρεσίας, Δήμου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οικιακή κομποστοποίηση, την υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από

Áðü ôçí ÷èåóéíÞ åêäÞëùóç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ËÜôóåéï Äçìïôéêü ÌÝãáñï Ðýñãïõ τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών (στρατοπέδων, νοσοκομείων, μεγάλων ξενοδοχείων, ΟΤΑ), κ.α. Το δεύτερο επίπεδο αφορά μεγάλους δήμους η ομάδες δήμων και προβλέπει την δημιουργία αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης οι οποίες θα περιλαμβάνουν μο-

νάδες επεξεργασίας, προσανατολισμένες στην περεταίρω ανάκτηση και την κομποστοποίηση των οποίων σημαντικό μέρος της πρώτης ύλης τους θα αποτελούν τα προδιαλεγμένα υλικά. Τέλος το τρίτο επίπεδο αφορά ευρύτερη γεωγραφική ενότητα ή Περιφέρεια και είναι το

Ç ÄçìïêñáôéêÞ ÁñéóôåñÜ ãéá ôï ðñüâëçìá ôùí óêïõðéäéþí óôïí Ðýñãï Για πολλοστή φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία, οι πολίτες του Δήμου Πύργου αντιμετωπίζουμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Ένα πρόβλημα που έρχεται από παλιά και που για τις συνεχείς επανεμφανίσεις του την ευθύνη έχουν πρωτίστως όσοι μετείχαν στην Τ.Α , μερικοί από τους οποίους είναι και σήμερα εκλεγμένοι. Όμως αυτή τη στιγμή, πέρα από τις ευθύνες αλλά και τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των πολιτών στις πρόχειρες λύσεις, θα πρέπει να προτάξουμε την υγεία των κατοίκων και να βρούμε το τρόπο που θα απομακρύνει σήμερα κιόλας τους σωρούς των σκουπιδιών από την πόλη. Πιστεύουμε ότι: Α. Οι πολίτες πρέπει να περιορίσουμε άμεσα, όσο αυτό είναι εφικτό, τον όγκο των σκουπιδιών και την εναπόθεσή τους σε δημόσιους χώρους.Β. Το σημερινό πρόβλημα ας αποτελέ-

σει και μια αφορμή για μια προσεκτικότερη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ώστε να μειωθεί ό όγκος των απορριμμάτων. Γ. Εφ' όσον μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχει αδειοδοτηθεί νέος χώρος για την απόρριψη των σκουπιδιών, είναι αναγκαία η επαναλειτουργία του δεματοποιητή στο Ποτόκι. Δ. Καλούμε τους συμπολίτες μας περιοίκους αυτής της περιοχής να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ανοχής και υπομονής, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνα φαινόμενα για τη δημόσια υγεία. Ε. Ο δήμος Πύργου, με την αδειοδότηση του νέου χώρου, να τηρήσει τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις του για άμεση διακοπή της λειτουργίας του δεματοποιητή στο Ποτόκι και για την απομάκρυνση όλου του όγκου των απορριμμάτων από εκεί. Πέρα από τα παραπάνω, για το σημερινό μεγά-

Με ελαφριά συννεφιά θα ξεκινήσει η σημερινή ημέρα στην συνέχεια όμως ο καιρός θα βελτιωθεί . Οι άνεμοι θα πνέουν στην Βορειοδυτικοί 2 έως 3 μποφόρ. Η Θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή και θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς κελσίου.

ΛΑΪΚΕΣ Κρέστενα, Γαστούνη

λο πρόβλημα θέλουμε να επισημάνουμε τις μεγάλες ευθύνες της δημοτικής αρχής Πύργου, η οποία: Α. Δεν έκανε έγκαιρα τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση και να μη φτάσουμε στο σημερινό αδιέξοδο. Β. Δεν ενημέρωσε τους δημότες για το επερχόμενο πρόβλημα και τις δυσκολίες του ώστε κι αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν στον περιορισμό του. Πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν και κυρίως από όλους τους δήμους του νομού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την κυβέρνηση ότι κύριος στόχος είναι και παραμένει η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΑΒ: 166 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777 Νοσοκομείο Πύργου: 26210-82300, 82360 Νοσοκομείο Αμαλιάδας: 2622022222, 22557 Κέντρο Υγείας Κρεστένων:2625022222 Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας: 26260-22222 Κέντρο Υγείας Βάρδας: 26230-72222, 72223 Κέντρο Υγείας Γαστούνης: 26230-32222, 33000 Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου: 26220314444, 31555 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Άμεση δράση Πύργου: 100 Αστ. Δ/νση Ηλείας: 26210-81730, 81731 Τμήμα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 Αστυνομικό τμήμα Πύργου: 2621081734

Ασφάλεια Πύργου: 26210-81740 Τροχαία Πύργου: 26210-22100 Αστυνομία Αμαλιάδας: 26220-38210 Ασφάλεια Αμαλιάδας: 26220-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Πυροσβεστική Πύργου: 199 Πυροσβεστική Αμαλιάδας: 2622022199 Πυροσβεστική Λεχαινών: 26230-22199 Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κατάκολο: 26210-41206, 41500 Κυλλήνη: 26230-26230, 92211 Πάτρα: 2610-341204

Ôï ðÜíåë ôçò åêäÞëùóçò üðïõ äéáêñßíïíôáé ïé ê.ê ÐÜíïò ÂåñãÝôçò êáé ÔÜóïò ÊåöáëÜò. δίκτυο αποκεντρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων (απαραίτητο σε πρώτη φάση) οι οποίοι θα δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές ποσότητες υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση συντόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Βεργέτης που αναφέρθηκε με την σειρά του στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

Θοδωρής Λάμπρος

Στις 15 Δεκεμβρίου εξοφλεί η Ελαΐς Unilever Πληρώνονται για τη βιομηχανική ντομάτα

ÓôáäéáêÜ ìÝ÷ñé ôïí ÉáíïõÜñéï ðëçñþíåé ï Êýêíïò Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή βιομηχανικής τομάτας στην Ηλεία με τις βιομηχανίες να έχουν πληρώσει ήδη κάποιο ποσοστό της παραγωγής που παρέλαβαν. Ειδικότερα, μέχρι και αυτή την στιγμή η Ελαΐς Unilever έχει πληρώσει το 40% της αξίας και η εξόφληση θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου. Ο Κύκνος έχει "δώσει" 25 ευρώ τον τόνο για όλη την τομάτα και το υπόλοιπο θα πληρωθεί σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Όσον αφορά την παραγωγή στην Ηλεία φέτος συγκομίστηκαν λιγότεροι τόνοι λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε ο καύσωνας. Το εργοστάσιο του Κύκνου φέτος παρέλαβε περίπου 32.500 τόνους βιομηχανικής τομάτας ενώ η Ελαΐς Unilever έκλείσε με περίπου 35.000 τόνους.

ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ: 13888 ΔΕΗ: 1050 ΔΕΥΑΠ Πύργου: 26210-33702 ΔΕΥΑΠ Αμαλιάδας: 26220-23923 Επιμελητήριο Ηλείας: 26210-34154, 22541, 32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210-22707, 81117, 22088 Οργανισμός Εργατικής Εστίας: 2621034797 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΤΕΛ Πύργου: 26210-20600 έως 20608 Αμαλιάδας: 26220-28892 Αθηνών: 210-5134110-1 Θεσσαλονίκης: 2310-595406 Ιωαννίνων: 26510-41248

Λεχαινών: 26230-22219 Κρεστένων: 26250-22228 Σαβαλίων: 26220-61211 Λάλα: 26240-41213 Βασιλακίου: 26240-71300 Κάμενας: 26240-71330 Γούμερου: 26210-93521 Κουτσοχέρας: 26210-61024 Μουζακίου: 26210-61220 Καράτουλα: 26210-61458 Μαγούλα: 26210-61266 Χελιδόνι: 26240-51204 Λαντζόι: 26240-69049 Νεράιδα: 26240-51350 Πελόπιο: 26240-31405 Ανδραβίδα: 26230-54225 Καβάσιλα: 26230-33202 Νέα Μανωλάδα: 26230-71374 Καρδαμάς: 26220-29560 Επιτάλιο: 26210-71448 Κυπαρισσία: 27610-22260 Ανδρίτσαινα: 26260-22239 Ζαχάρω: 26250-31219 Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 Φιγαλεία: 26250-41696 Βάρδα: 26230-72489 Γαστούνη: 26230-35115


/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÇËÅÉÁÓ ÔÏÐÉÊÏÓ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ ÅÃÃÅÉÙÍ ÂÅËÔÉÙÓÅÙÍ ÌÕÑÔÏÕÍÔÉÙÍ [ÔÏÅÂ] ÅÄÑÁ: ËÅ×ÁÉÍÁ - ÇËÅÉÁÓ ÔÇË. [2623022213] ÖÁÎ [2623022194]

Áñéè. ðñùô. 467

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ï Ô.Ï.Å. Ìõñôïõíôßùí áíáêïéíþíåé óôá ìÝëç ôïõ üôé Ý÷ïõí áíáñôçèåß ïé ðñü÷åéñïé êôçìáôïëïãéêïß êáôÜëïãïé ôùí ìåëþí ôïõ, óôï ãñáöåßï ôïõ Ïñãáíéóìïý, óôï ÄÞìï Áíäñáâßäáò - ÊõëëÞíçò êáé óôïí ÄÞìï Ðçíåéïý, ãéá åíçìÝñùóÞ ôïõò. Ïé åíóôÜóåéò ãßíïíôáé äåêôÝò ìÝóá óå äéÜóôçìá åßêïóé çìåñþí áðü ôçí çìÝñá áíÜñôçóçò. Ëå÷áéíÜ 2/10/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÁÐÐÁÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ Áñéè. Ðñùô. 236769/4159 ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÁÍÁÐÔ/ÊÏÕ ÐÑÏÃÑ/ÓÌÏÕ ÐÅÑ/ÍÔÏÓ & ÕÐÏÄÏÌÙÍ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ Ð.Å. ÇËÅÉÁÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕÃÊ/ÊÙÍ ÅÑÃÙÍ

Ανακοινώσεις

Ôï ïñèïðåäéêü Éáôñåßï ôïõ Ãåùñãßïõ Ð. ÊïõñÝá èá ðáñáìåßíåé êëåéóôü ôçí ÐÝìðôç 4 Oêôùâñßïõ êáé ÐáñáóêåõÞ 5 Ïêôùâñßïõ ëüãù óõììåôï÷Þò ôïõ éáôñïý óôï ÐáíåëëÞíéï ïñèïðåäéêü óõíÝäñéï. ÔçëÝöùíï áíÜãêçò 6932566996.

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÐÅÑÉËÇØÇ ôçò õð' áñéè. 4337/27-9-2012 ÐñÜîçò ×áñáêôçñéóìïý ôïõ ÄáóÜñ÷ç Ðýñãïõ Ï ÄáóÜñ÷çò Ðýñãïõ ìå ôçí ðáñáðÜíù ÐñÜîç ×áñáêôçñéóìïý ç ïðïßá åêäüèçêå ýóôåñá áðü áßôçóç ôïõ ËáéíÜ Ôñýöùíá ôïõ Ãåùñãßïõ ÷áñáêôÞñéóå ôçí Ýêôáóç óõíïëéêïý åìâáäïý 3327,00 ô.ì. ðïõ âñßóêåôáé óôç èÝóç: áãñïôéêÞ ðåñéï÷Þ Ô.Ê Áã. ÉùÜííç ÄÞìïõ Ðýñãïõ ùò ìç äÜóïò ìç äáóéêÞ. ÊáôÜ ôçò ÐñÜîçò áõôÞò, ç ïðïßá êïéíïðïéÞèçêå óôïí ÄÞìï Ðýñãïõ ãéá áíÜñôçóç åðß Ýíá ìÞíá óôï ÊáôÜóôçìá ôïõ Ô.Ê. Áã. ÉùÜííç ÄÞìïõ Ðýñãïõ åðéôñÝðïíôáé áíôéññÞóåéò áðü êÜèå åíäéáöåñüìåíï öõóéêü Þ íïìéêü ðñüóùðï åíôüò äýï (2) ìçíþí áðü ôçí ôåëåõôáßá äçìïóßåõóç, åíþðéïí ôçò Á/èìéáò ÅðéôñïðÞò Åðßëõóçò Äáóéêþí ÁìöéóâçôÞóåùí Í. Çëåßáò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôá ãñáöåßá ôïõ Äáóáñ÷åßïõ Ðýñãïõ óôï ôçëÝöùíï 26210-22966. Ã.Ã.Á.Ä.Ð.ÄÅ.É Ï ÄáóÜñ÷çò Ðýñãïõ á.á. Íéêüëáïò ×ñéóôïäïýëïõ Äáóïëüãïò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×Ç ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÕÐÏÄÏÌÙÍ Áñéè. Ðñùô.: 236356/2208 Í.Å.Ï. Ðáôñþí - Áèçíþí 32, 26441, ÐÜôñá È. Ðáíáãïðïýëïõ 2613. 613.528 2613. 613.529 Periv.ypod@pde.gov.gr

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÈÅÌÁ: Åãêñéóç Ðåñéâáëëïíôéêþí Ïñùí (Ð.Ï.) ãéá ôç äñáóôçñéüôçôá "ÅãêáôáóôÜóåéò åðåîåñãáóßáò ÁðïâëÞôùí Åêóêáöþí, Êáôáóêåõþí êáé Êáôåäáößóåùí (ÁÅÅÊ) óå õöéóôÜìåíï ëáôïìåßï óôï Ä.Ä Åëáéþíá ôïõ ÄÞìïõ Ðýñãïõ ôçò Ð.Å. Çëåßáò", ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò Ðýñãïõ Á.Å. Ï.Ô.Á. Óáò ãíùñßæïõìå üôé ðáñáëÞöèçêå áðü ôçí Á.Ä. ÐåëïðïííÞóïõ, Äõô. ÅëëÜäïò & Éïíßïõ / Äíóç ÐÅ×Ù, ç õð' áñ. ðñùô. 3168/71239/28-9-2012 ÁÐÏÖÁÓÇ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá Á.Ä. ÐåëïðïííÞóïõ, Äõô. ÅëëÜäáò & Éïíßïõ, ðïõ áíáöÝñåôáé óôï ðáñáðÜíù èÝìá (ÁÄÁ: Â4ÔÌÏÑ1Ö-8ÖÔ). Êáëåßôáé êÜèå åíäéáöåñüìåíïò íá ëÜâåé ãíþóç ôçò Áðüöáóçò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò óôçí ÐåñéöÝñåéá Äõô. ÅëëÜäïò (ãñ. ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç). Áíôßãñáöï ôçò Áðüöáóçò è' áíáñôçèåß óôïí Ðßíáêá Áíáêïéíþóåùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäïò (ÍÅÏ Ðáôñþí - Áèçíþí 32). Ç ðáñïýóá áíáêïßíùóç èá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá "ÐÑÙÔÇ ôçò Çëåßáò". ÐÜôñá 3/10/2012 Ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò Íéêüëáïò ÕöáíôÞò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÄÇÌÏÓ ÆÁ×ÁÑÙÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ Ôá÷. Ä/íóç: Æá÷Üñù Çëåßáò Ôá÷. Êþäéêá : 27054 Æá÷Üñù ÔçëÝöùíï : 26253-60301 FAX : 26253-60313 Ðëçñïöïñßåò:

15

ÁÐÏÕÓÉÁ ÉÁÔÑÏÕ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÌÅÍÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÐÅË/ÓÏÕ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ & ÉÏÍÉÏÕ ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÄÁÓÙÍ & ÁÃÑÏÔ. ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ ÇËÅÉÁÓ ÄÁÓÁÑ×ÅÉÏ ÐÕÑÃÏÕ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Ç ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ðñïêçñýóóåé áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ: "Âåëôßùóç Å.Ï. Áã. ÔñéÜäá - Ðñüäñïìïò - Óéìüðïõëï", ìå ðñïûðïëïãéóìü 100.000,00 ÅÕÑÙ ìåôÜ ôïõ ÖÐÁ. Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôçí áêüëïõèç êáôçãïñßá åñãáóéþí: Ïäïðïéßáò, ìå ðñïûðïëïãéóìü 80.943,80 åõñþ (äáðÜíç åñãáóéþí, ÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á). 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð.) áðü ôçí Ýäñá ôçò Ä.Ô.Å.Ð.Å. Çëåßáò ìÝ÷ñé ôéò 18/10/2012 Ç äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ.×Ù.ÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â'. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 26213-60266, FAX: 26210-33278 áñìüäéïò õðÜëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá ×áñÜëáìðïò ÌéêÝëçò. 3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 23/10/2012, çìÝñá ÔÑÉÔÇ êáé þñá 10,00 ðì êáé ôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé "ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò" ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 3669/2008. 4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ìåìïíùìÝíïé Þ óå êïéíïðñáîßá, åããåãñáììÝíïé óôï Ì.Å.Å.Ð., ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôÜîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé á) Á1, Á2, 1çò áíåîáñôÞôùò Ýäñáò, ôïõ Ì.Å.Å.Ð. ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ïäïðïéßáò. â) áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêÜ êáé ðïóïôéêÜ ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï Ýñãï). 5. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 1626,02 ÅÕÑÙ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí (210) çìåñþí, ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé (180) çìÝñåò. 6. Ôï Ýñãï ×ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÊÁÐ/ÅÔÏÕÓ 2012 (êùä. ÊÁÐ.201208|) êáé Ý÷åé ãßíåé áíÜëçøçò äáðÜíçò Á/Á: 1996 áñéèì. ðñùô. 207552/8306/27-8-2012 (ÁÄÁ: Â4Ã57Ë6-Ø76) ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ãéá ðïóü 70.000,00 åõñþ ãéá ôï Ýôïò 2012 óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí ôçò Ðåñ/ñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò ôïõ ÊÁÅ 02.03.071.9771á.1, ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012 êáé ðïóü 30.000,00 åõñþ ãéá ôï Ýôïò 2013. ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß. 7. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò. Ðýñãïò 3/10/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ

w w w . p r o t i n e w s . g r

Ðñïôåñáéüôçò:

ÈÅÌÁ: "Ïñéóìüò ÁíôéäçìÜñ÷ïõ - Ìåôáâßâáóç áñìïäéïôÞôùí"

ÁÐÏÖÁÓÇ Á/Á: 332/2012

Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÆÁ×ÁÑÙÓ Å÷ïíôáò õðüøç ôïõ ôéò äéáôÜîåéò:  Ôá Üñèñá 59 êáé 282 ðáñ 16 ôïõ Í. 3852/10 Ôá åðßóçìá ðëçèõóìéáêÜ äåäïìÝíá ôçò ôåëåõôáßáò áðïãñáöÞò Ýôïõò 2001 ôçò Å.Ó.Õ.Å. ãéá ôïí ÄÞìï Æá÷Üñùò, óýìöùíá ìå ôá ïðïßá ï ðëçèõóìüò ôïõ áíÝñ÷åôáé óôïõò 15.409 êáôïßêïõò. Ôï ãåãïíüò üôé ï ÄÞìïò Æá÷Üñùò Ý÷åé ÄÕÏ (2) ÄçìïôéêÝò Åíüôçôåò. ÁÐÏÖÁÓÉÆÅÉ Ïñßæåé áìéóèß áíôéäÞìáñ÷ï ôïõ ÄÞìïõ Æá÷Üñùò, ôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï ôçò ðëåéïøçößáò ê. Êüóóõöá ÄçìÞôñéï ôïõ ×áñéëÜïõ ìå èçôåßá áðü 27/9/2012 - 31/8/2014, äçëáäÞ ìåôáâéâÜæïíôáò óå áõôüí ôéò áñìïäéüôçôåò ôïõ , üðùò ðáñáêÜôù: 1. Ôçí åõèýíç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò õðçñåóßáò êáèáñéüôçôáò Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõôåß óôçí åöçìåñßäá ÐÑÙÔÇ Ðýñãïõ êáé íá åðéäïèåß ìå áðïäåéêôéêü óôïí ðáñáðÜíù áíôéäÞìáñ÷ï. Æá÷Üñù 27 Óåðôåìâñßïõ 2012 Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÐÁÌÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ Áñéè. Ðñùô. 236781/4161 ÃÅÍÉÊÇ Ä/ÍÓÇ ÁÍÁÐÔ/ÊÏÕ ÐÑÏÃÑ/ÓÌÏÕ ÐÅÑ/ÍÔÏÓ & ÕÐÏÄÏÌÙÍ Ä/ÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ Ð.Å. ÇËÅÉÁÓ ÔÌÇÌÁ ÓÕÃÊ/ÊÙÍ ÅÑÃÙÍ

ÐÅÑÉËÇØÇ ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ 1. Ç ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ðñïêçñýóóåé áíïé÷ôü äéáãùíéóìü ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ: "Âåëôßùóç Åðáñ÷éáêÞò Ïäïý ÁìáëéÜäá - Óéìüðïõëï - Áãíáíôá - ×Üíé Ðáíüðïõëï", ìå ðñïûðïëïãéóìü 200.000,00 ÅÕÑÙ ìåôÜ ôïõ ÖÐÁ. Ôï Ýñãï óõíôßèåôáé áðü ôçí áêüëïõèç êáôçãïñßá åñãáóéþí: Ïäïðïéßáò, ìå ðñïûðïëïãéóìü 162.095,31 åõñþ (äáðÜíç åñãáóéþí, ÷ùñßò áíáèåþñçóç êáé Ö.Ð.Á). 2. Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá ðáñáëÜâïõí ôá óõìâáôéêÜ ôåý÷ç ôïõ äéáãùíéóìïý (ÄéáêÞñõîç, ÓõããñáöÞ Õðï÷ñåþóåùí ê.ë.ð.) áðü ôçí Ýäñá ôçò Ä.Ô.Å.Ð.Å. Çëåßáò ìÝ÷ñé ôéò 18-10-2012 Ç äéáêÞñõîç ôïõ Ýñãïõ Ý÷åé óõíôá÷èåß êáôÜ ôï åãêåêñéìÝíï áðü ôïí õðïõñãü ÐÅ.×Ù.ÄÅ õðüäåéãìá ôýðïõ Â'. Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï: 26213-60266, FAX: 26210-33278 áñìüäéïò õðÜëëçëïò ãéá åðéêïéíùíßá ×áñÜëáìðïò ÌéêÝëçò. 3. Ï äéáãùíéóìüò èá äéåîá÷èåß óôéò 23/10/2012, çìÝñá ÔÑÉÔÇ êáé þñá 10,00 ðì êáé ôï óýóôçìá õðïâïëÞò ðñïóöïñþí åßíáé "ìå åíéáßï ðïóïóôü Ýêðôùóçò" ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 3669/2008. 4. Óôï äéáãùíéóìü ãßíïíôáé äåêôïß çìåäáðïß äéáãùíéæüìåíïé, ìåìïíùìÝíïé Þ óå êïéíïðñáîßá, åããåãñáììÝíïé óôï Ì.Å.Å.Ð., ðïõ êáëýðôïõí ôéò êáôçãïñßåò êáé ôÜîåéò ôïõ Ýñãïõ, Þôïé á) Á2 êáé 1çò ôÜîçò áíåîáñôÞôùò Ýäñáò ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ïäïðïéßáò êáé 2Ç ôÜîç ãéá Ýñãá êáôçãïñßáò Ïäïðïéßáò åöüóïí Ý÷ïõí ùò Ýäñá ôï Íïìü Çëåßáò Þ ùò äåýôåñï Íïìü. â) áëëïäáðïß äéáãùíéæüìåíïé ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, Ý÷ïõí åêôåëÝóåé Ýñãá ðáñüìïéá (ðïéïôéêÜ êáé ðïóïôéêÜ ìå ôï äçìïðñáôïýìåíï Ýñãï). 5. Ãéá ôç óõììåôï÷Þ óôï äéáãùíéóìü áðáéôåßôáé ç êáôÜèåóç åããõçôéêÞò åðéóôïëÞò ýøïõò 3241,91 ÅÕÑÙ êáé éó÷ý ôïõëÜ÷éóôïí (210) çìåñþí, ìåôÜ ôçí çìÝñá äéåîáãùãÞò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôùí ðñïóöïñþí åßíáé (180) çìÝñåò. 6. Ôï Ýñãï ×ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôçí ÊÁÐ/ÅÔÏÕÓ 2012 (êùä. ÊÁÐ.2012011|) êáé Ý÷åé ãßíåé áíÜëçøçò äáðÜíçò Á/Á: 2000 áñéèì. ðñùô. 207567/8310/27-8-2012 (ÁÄÁ: Â4Ã57Ë6-2ÍÏ) ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý - Ïéêïíïìéêïý ãéá ðïóü 100.000,00 åõñþ ãéá ôï Ýôïò 2012 óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí ôçò Ðåñ/ñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò ôïõ ÊÁÅ 02.03.071.9771á.1, ôïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2012 êáé ðïóü 100.000,00 åõñþ ãéá ôï Ýôïò 2013. ÐñïêáôáâïëÞ äåí èá ÷ïñçãçèåß. 7. Ôï áðïôÝëåóìá ôçò äçìïðñáóßáò èá åãêñéèåß áðü ôçí ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò. Ðýñãïò 3/10/2012 Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÔÉÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÑ×ÇÓ

ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÅËËÁÄÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÇËÅÉÁÓ Áñéè. ðñùô: 236918/14140 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ & ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ Ôá÷. Äéåýèõíóç: ÄéïéêçôÞñéï, Ðýñãïò, Ô.Ê. 27100 Ðëçñïöïñßåò: Ã. ÌéêÝïãëïõ - Â. ÓôÝñãéïõ ÔçëÝöùíï: 2621360108 - 2621360110 FAX. 2621360156

ÐÅÑÉËÇØÇ ÔÇÓ ÁÑ. 236910/14137/03-10-2012 ÄÉÁÊÇÑÕÎÇÓ Ç ÏéêïíïìéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò, ðñïêçñýóóåé äçìüóéï áíïéêôü äéáãùíéóìü ìå êñéôÞñéï êáôáêýñùóçò ôçí ÷áìçëüôåñç ôéìÞ, ìå Ýããñáöåò êáé óöñáãéóìÝíåò ðñïóöïñÝò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá: Á'. á) 1.320 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ôïõ åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá alpha- cypermethrin ìïñöÞ ðõêíïý åíáéùñÞìáôïò (SC) Þ â) 550 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ôïõ åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá lamda- cyhalothrin (CS) ìïñöÞò åíáéùñÞìáôïò ìéêñïêáøõëßùí, ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 43.834E (åõñþ). Ç ðñïóöïñÜ ðïõ èá êáôáôåèåß èá ðñÝðåé íá åßíáé ãéá üëç ôçí ðïóüôçôá óêåõÜóìáôïò åíüò áðü ôéò äýï äñáóôéêÝò ïõóßåò (åðß ðïéíÞ áðüññéøçò): 1.320 ëßôñùí óêåõáóìÜôùí ôçò ä.ï. alpha- cypermethrin Þ 550 ëßôñùí óêåõáóìÜôùí ôçò ä.ï. l- cyhalothrin. Ç ðñïìÞèåéá ôïõ alpha- cypermethrin Þ ôïõ l- cyhalothrin èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôéò óõíçììÝíåò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Á(1) ãéá ôéò ïõóßåò áõôÝò. Â'. á) 837 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ôïõ åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá alpha- cypermethrin ìïñöÞ ðõêíïý åíáéùñÞìáôïò (SC) Þ â) 349 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ôïõ åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá l- cyhalothrin (CS) ìïñöÞò åíáéùñÞìáôïò ìéêñïêáøõëßùí Þ ã) 976 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ôïõ åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá beta- cyfluthrin ìïñöÞò óõìðõêíùìÝíïõ åíáéùñÞìáôïò (SC) ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 27.800 E (åõñþ). Ç ðñïóöïñÜ ðïõ èá êáôáôåèåß èá ðñÝðåé íá åßíáé ãéá üëç ôçí ðïóüôçôá óêåõÜóìáôïò åíüò áðü ôéò ôñåéò äñáóôéêÝò ïõóßåò (åðß ðïéíÞ áðüññéøçò): 837 ëßôñùí óêåõáóìÜôùí ôçò ä.ï. alpha- cypermethrin Þ 349 ëßôñùí óêåõáóìÜôùí ôçò ä.ï. l- cyhalothrin Þ 976 ëßôñùí óêåõáóìÜôùí ôçò ä.ï. beta- cyfluthrin. Ç ðñïìÞèåéá ôïõ alpha- cypermethrin Þ ôïõ l- cyhalothrin Þ ôïõ betacyfluthrin èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôéò óõíçììÝíåò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Á(2) ãéá ôéò ïõóßåò áõôÝò. Ã'. 3.725 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò åíôïìïêôüíïõ ìå äñáóôéêÞ ïõóßá dimethoate óå ìïñöÞ ãáëáêôùðïéÞóéìïõ õãñïý (ÅC), ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 24.286 E (åõñþ). Ç ðñïóöïñÜ ðïõ èá êáôáôåèåß èá ðñÝðåé íá åßíáé ãéá üëç ôçí ðïóüôçôá óêåõÜóìáôïò ìå äñáóôéêÞ ïõóßá dimethoate (åðß ðïéíÞ áðüññéøçò) 3.725 ëßôñùí. Ç ðñïìÞèåéá ôïõ dimethoate èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôéò óõíçììÝíåò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Á(3) ãéá ôçí ïõóßá áõôÞ. Ä'. 4.500 ëßôñùí åãêåêñéìÝíïõ óêåõÜóìáôïò ìïñöÞ óõìðõêíùìÝíïõ äïëþìáôïò ìå äñáóôéêÞ ïõóßá spinosad (0.024 â/o), ðñïûðïëïãéóèåßóáò áîßáò 34.870 E (åõñþ). Ç ðñïóöïñÜ ðïõ èá êáôáôåèåß èá ðñÝðåé íá åßíáé ãéá üëç ôçí ðïóüôçôá óêåõÜóìáôïò ìå äñáóôéêÞ ïõóßá spinosad (åðß ðïéíÞ áðüññéøçò) 4.500 ëßôñùí. Ç ðñïìÞèåéá ôïõ spinosad (0.024 â/o) èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôéò óõíçììÝíåò ôå÷íéêÝò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Á(4) ãéá ôçí ïõóßá áõôÞ. Óôéò ðáñáðÜíù ðñïûðïëïãéóèåßóåò áîßåò óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ï Ö.Ð.Á. Ç óõíïëéêÞ äáðÜíç ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôùí ðáñáðÜíù åíôïìïêôüíùí óêåõáóìÜôùí åßíáé 130.790 åõñþ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÖÐÁ. Ï äéáãùíéóìüò èá ãßíåé ôçí 8ç Íïåìâñßïõ 2012 çìÝñá ÐÝìðôç êáé þñá 09:30 óôá Ãñáöåßá ôçò Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéáêÞò, Ð.Å. Çëåßáò óôï ÄéïéêçôÞñéï Ðýñãïõ. Ïé ðñïóöïñÝò èá ðáñáäßäïíôáé óôçí Ä/íóç ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò ìÝ÷ñé ôçí 08:30 ð.ì., ôçò çìÝñáò ôïõ äéáãùíéóìïý. Ç ôéìÞ ðñïóöïñÜò èá äßäåôáé áíÜ ëßôñï óêåõÜóìáôïò. ÐñïóöïñÝò ðÜíù áðü ôçí ðñïûðïëïãéóèåßóá áîßá èá áðïññßðôïíôáé. Äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôï äéáãùíéóìü Ý÷ïõí: 1. ¼ëá ôá öõóéêÜ Þ ÍïìéêÜ ðñüóùðá çìåäáðÜ Þ áëëïäáðÜ 2. Ïé óõíåôáéñéóìïß 3. Ïé åíþóåéò Ðñïìçèåõôþí ðïõ õðïâÜëëïõí êïéíÞ ðñïóöïñÜ 4. Ïé êïéíïðñáîßåò ðñïìçèåõôþí Ðëçñïöïñßåò åðß ôùí üñùí ôçò äéáêÞñõîçò äßäïíôáé êáèçìåñéíÜ ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò óôá ãñáöåßá ôçò Ä/íóçò ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò êáé óôá ôçëÝöùíá 2621360108 - 110 (áñìüäéïé õðÜëëçëïé Ã. ÌéêÝïãëïõ, Â. ÓôÝñãéïõ) Ðýñãïò 3/10/2012 Ï Ðñüåäñïò ôçò ÏéêïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò Ãåùñãéüðïõëïò Ãéþñãïò

ÅÔÇÓÉÏ ÁÑ×ÉÅÑÁÔÉÊÏ ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ Ôåëïýìå ôï ÓÜââáôï 6 Ïêôùâñßïõ 2012 ÅôÞóéï ìíçìüóõíï óôïí Ìçôñïðïëéôéêü Éåñü Íáü Áãßïõ ÍéêïëÜïõ Ðýñãïõ 8çí ðñùúíÞí ôïõ áãáðçôïý ìáò óõæýãïõ, ðáôÝñá, õéïý, áäåëöïý & èåßïõ

ÉÙÁÍÍÇ éåñÝùò ÊÙÍ. ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÏÕ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ ÅÔÙÍ 36 Êáé ðáñáêáëïýìå ôïõò óõããåíåßò & ößëïõò íá âñåèïýìå ìáæß Óõìðñïóåõ÷üìåíïé ãéá ôçí áíÜðáõóç ôçò øõ÷Þò ôïõ. Ç ÓÕÆÕÃÏÓ: Êùíóôáíôßíá ÔÁ ÔÅÊÍÁ: Ìáñßá, Êùíóôáíôßíïò ÏÉ ÃÏÍÅÉÓ:Éåñåýò Êùíóôáíôßíïò & Ìáñßá ÐñåóâõôÝñá. Ç ÐÅÈÅÑÁ:Åõáíèßá Óôáýñáêá ÔÁ ÁÄÅËÖÉÁ ÔÁ ÁÍÉØÉÁ ÏÉ ËÏÉÐÏÉ ÓÕÃÃÅÍÅÉÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÅËÅÔÙÍ Á. ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ Þ ÆÅÕÊÁÓ, ÔÇË. ÃÑÁÖÅÉÏÕ: 26210 28361 - 33119, ÏÉÊ. ÄÉÁÍÕÊÔ. 22283, ÊÉÍÇÔÏ: 6944296706 & 6932234896, ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11 - ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ


Σ

τους ρυθμούς του μεγάλου ντέρμπι της πρεμιέρας κινείται πλέον ο Πανηλειακός, ο οποίος το Σάββατο το βράδυ θα πραγματοποιήσει και εκδήλωση παρουσίασης της ομάδας, αλλά και των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι ως γνωστόν, θα αντιμετωπίσουν την Καλαμάτα στις 21 Οκτωβρίου, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ 2, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στον Πύργο. Το προσεχές Σάββατο θα παρουσιαστεί και επίσημα η ομάδα, με τις νέες στολές, τους παίκτες και τους αριθμούς της φανέλας. Την Κυριακή, οι ερυθρόλευκοι θα μεταβούν στα Φιλιατρά, όπου θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό επίπεδο την τοπική Εράνη.

ÐÅÌÐÔÇ 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Öïýôìðïë Ëéãê 2 Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ 2 αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βασικότερη αλλαγή, ότι θα προβιβαστούν από κάθε όμιλο σίγουρα δυο ομάδες, χωρίς παιχνίδια μπαράζ μεταξύ των δεύτερων και των τρίτων των δυο ομάδων. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 2,3,4 και 5 από κάθε όμιλο, θα παίξουν μεταξύ τους πλέι οφ και η ομάδα που θα ξεχωρίσει, θα ακολουθήσει την πρωταθλήτρια του ομίλου, στη Φούτμπολ Λιγκ 1.

Óå ñõèìïýò… ÊáëáìÜôáò! Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου Με δεδομένο μάλιστα ότι τα παιχνίδια της πρώτης φάσης του Κυπέλλο Ελλάδας θα διεξαχθούν στις 31 Οκτωβρίου, ο Πανηλειακός έχει ακόμα ένα καθαρό διάστημα είκοσι ημερών, στο οποίο μπορεί να προετοιμαστεί για το εναρκτήριο λάκτισμα της σεζόν. Γι' αυτό το λόγο, θα μεταβεί την προσεχή Κυριακή στα Φιλιατρά, όπου θα αντιμετωπίσει την Εράνη Φιλιατρών. Μάλιστα, ενδέχεται να έχουμε και ακόμα κάποιο φιλικό, προκειμένου να διατηρηθεί η ομάδα σε αγωνιστική ετοιμότητα, αλλά και συνάμα να μπορέσουν σταδιακά να ενσωματωθούν στην ομάδα οι τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές, όπως είναι οι Ντραγκόλοφ, Βλαχόπουλος και Καραχάλιος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης του Σαββάτου Μιαν σειρά από πολλά χάπενινγκ περιλαμβάνει η εκδήλωση του Σαββάτου, μέσα από την

Γιαννακόπουλος

οποία ο Πανηλειακός θα παρουσιάσει την ομάδα, αλλά και τις εμφανίσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το τμήμα μάρκετινγκ του Πανηλειακού, ανακοίνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν στο περιθώριο αυτού του event. Και βέβαια, τα πανέμορφα μοντέλα, τα οποία θα λάμψουν και θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στην πόλη του Πύργου και ειδικότερα σε αυτή τη γιορτή. Το τμήμα μάρκετινγκ του Πανηλειακού, προχώρησε και σε ανακοίνωση, μέσα από την οποία περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα. Τα μοντέλα Στέλλα Γιαμπουρά, Δέσποινα Βλεπάκη, Μαρία Καλαγκμπόρ, Ελενα Σκαφίδα, Χριστιάννα Γαργαροπούλου και Γωγώ Βάινα. θα βρίσκονται στον Πύργο από το Σάββατο το πρωί. Η έναρξη της εκδήλωσης είναι στις 20:00. Θα ανοίξει με την επίδειξη μόδας Φθινοπωρινής και Χειμωνιάτικης συλλογής 2012-2013. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη μόδα παράλληλα με την παρουσίαση της ομάδας του Πανηλειακού, των παικτών και της καινούριας στολής. Γλυκά, αναψυκτικά, μου-

Το Σάββατο στις 8μ.μ. η παρουσίαση της ομάδας του Πανηλειακού

σική και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τον κόσμο στο 2ο όροφο του Δημαρχείου. Ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Ντάβαρης, ο προπονητής Στέλιος Γιαννακόπουλος και το τεχνικό επιτελείο που απαρτίζεται από τους Τζόρτζεβιτς, Νούσια, Δημόπουλο, Λούσκο, Κάτσικα, Λαμπρόπουλο, Χρήστο Γιαννακόπουλο, οι φροντιστές Γιώργος Μώρος και Γιάννης Δημήτρουλας καθώς και ο μασέρ Αλέκος Μπρής θα βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης καθώς και όλοι οι φίλοι που αγαπούν και ασχολούνται με τον Πανηλειακό και τον στηρίζουν σε κάθε περίπτωση. Η παρουσίαση της ομάδας, της νέας φανέλας και των παικτών με τα νούμερα τους, θα λάβει χώρα μετά την πασαρέλα σαν συνέχειά της. Η εκδήλωση θα τελειώσει με φωτογράφηση την ομάδας, παικτών, μοντέλων, διοργανωτών και χορηγών στα πλαίσια της επικοινωνίας της παρουσίασης της ομάδας του Πανηλειακού και των συμμετεχόντων. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει πάρτι στο Bar "MERCADO", ξεκινώντας από τις 23:00.

Μπένος

"Πρόγραμμα-πρόκληση για μας" "Μπορούμε θετικό αποτέλεσμα" Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο iliaoikonomia.gr ο τεχνικός των Πυργιωτών Στέλιος Γιαννακόπουλος, πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα: "Μπορώ να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα "φωτιά" στο ξεκίνημα του! Με πολλές δυσκολίες, αλλά κι ένα πρόγραμμα που αποτελεί πρόκληση για μας! Πρόκληση για να δείξουμε πολλά και συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκινάμε με ένα κλασικό, παραδοσιακό ντέρμπι, που είναι το ..."αλατοπίπερο" αυτής της κατηγορίας, το ματς Πανηλειακός - Καλαμάτα. Ενώ συνολικά, τουλάχιστον οι πρώτοι πέντε αγώνες μας είναι σαφώς δύσκολοι. Έχουμε όμως δυνατότητες, και πιστεύουμε σε αυτές! Όπως πιστεύουμε και στη δουλειά που κάνουμε".

"Δεν υπάρχουν εύκολες η δύσκολες κληρώσεις. Έτσι ή αλλιώς θα αγωνιστούμε με όλους τους αντιπάλους μας, σ' ένα πρωτάθλημα σαφώς πιο δυνατό από το περσινό. Εγώ γι' αυτό που είμαι σίγουρος είναι πως η Μαύρη Θύελλα θα είναι απολύτως έτοιμη στο μεγάλο ματς με τον Πανηλειακό, στην πρεμιέρα μας στον Πύργο. Στόχος μας φυσικά και εκεί θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και αισιοδοξώ πως μπορούμε να το πάρουμε…".Με αυτό τον τρόπο σχολίασε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στον Πύργο ο τεχνικός της Καλαμάτας Γιώργος Μπένος, σε δηλώσεις του στο sportstonoto.gr. Από εκεί και πέρα, μέσα από το ρεπορτάζ της Καλαμάτας προκύπτει ότι η διοίκηση της ομάδας δεν θα ζητήσει εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. O πρόεδρός της ομάδας Γιώργος Ράλλης, επιμένει στην πάγια θέση του και δεν θα ζητήσει εισιτήρια από τον Πανηλειακό, πράγμα το οποίο δεν αρέσει και πολύ στον κόσμο. Ωστόσο δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό, δεδομένου ότι υπάρχει ο νόμος που απαγορεύει τις οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών.


17 ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

ΠΑΟ Βάρδας

Ηλειακός Λεχαινών

Επέστρεψαν τα χαμόγελα Στόχος νέα νίκη με Ηλειακό Λεχαινών Του Πάνου Ηλιόπουλου

Η

πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα επέφερε ικανοποίηση όπως ήταν φυσικό στις τάξεις του ΠΑΟ Βάρδας. Ειδικότερα οι "πράσινοι" της Βουπρασίας παρουσιάζοντας ένα αρκετά σοβαρό και πειθαρχημένο πρόσωπο επικράτησαν 2-0 του Κεραυνού Χειμαδιού ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο "Γ. Καλάκος", με το τρίποντο ν' αφήνει αρκετά ικανοποιημένο και τον πρόεδρο Γιάννη Λέντζα. "Ασφαλώς και υπάρχει ικανοποίηση τόσο για τη νίκη, καθώς και για τη γενικότερη προσπάθεια που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μας", ήταν η λακωνική δήλωση του κ. Λέντζα αμέσως μετά το προχθεσινό ματς του ΠΑΟΒ.

Στοχεύει σε ανάλογη συνέχεια… Από κει και πέρα στη Βάρδα όπως είναι φυσικό δεν πρόκειται να σταθούν άλλο

στο ματς με το Χειμαδιό. Τα θετικά στοιχεία φυσικά θα επισημανθούν, ενώ ορισμένα λάθη που παρατηρήθηκαν στόχος είναι να εξαλειφθούν μέσα από δουλειά στις προπονήσεις. Αναφοράς αξίζει πως στο ματς της περασμένης Κυριακής ο Νίκος Βραχνής μετά από καιρό αγωνίστηκε στο χώρο του κέντρου αφήνοντας αυτό της άμυνας, ενώ υπήρχαν ακόμα μια - δυο εσωτερικές αλλαγές. Όσον αφορά τη συνέχεια, αυτή περιλαμβάνει δεύτερο συνε-

χόμενο εντός έδρας για τον ΠΑΟΒ κόντρα στον Ηλειακό Λεχαινών αυτή τη φορά. Οι "πράσινοι" με το κλίμα άρδην αλλαγμένο προς το καλύτερο θέλουν ένα ακόμα τρίποντο, με την προετοιμασία να ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα υπό τις οδηγίες του τεχνικού Χρήστου Τσίκα. Από μια πρώτη ματιά η συμμετοχή του Ανδρέα Γούρμου δείχνει αμφίβολη, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει οριστικά στις προσεχείς προπονήσεις.

Νίκη Τραγανού

Επιθυμεί ανάλογη συνέχεια Αρκετά καλό είναι το κλίμα στις τάξεις της Νίκης Τραγανού, απόρροια του καλού ξεκινήματος που έχει κάνει μέχρι τώρα η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ειδικότερα το τρίποντο στην πρεμιέρα απέναντι στο Σκουροχώρι αλλά κυρίως το μεγάλο διπλό στο Λαμπέτι την περασμένη αγωνιστική, φανερώνουν πως η ομάδα έχει όλα τα φόντα να πραγματοποιήσει μια πορεία ανάλογης της περσινής. "Πρωτίστως μας ενδιαφέρει να χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, κοιτάζοντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Από κει και πέρα είναι γεγονός πως ξεκινήσαμε αρκετά καλά τις υποχρεώσεις μας στο πρωτά-

θλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς", επεσήμανε ο τεχνικός Αλέξης Γαλάνης που πάντως έσπευσε άμεσα να ρίξει τους τόνους επισημαίνοντας πως φαινόμενα χαλάρωσης δεν επιτρέπονται καθώς ο μαραθώ-

νιος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Επόμενο εμπόδιο για το σύλλογο του διευρυμένου Δήμου Πηνειού την προσεχή Κυριακή στο Τραγανό, κόντρα στον Ολυμπιακό Σαβαλίων. Αναμέτρηση με σημαντικό βαθμό δυσκολίας κόντρα στους "ερυθρόλευκους" που είναι αήττητη, με τη Νίκη να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα Υπό τις οδηγίες του τεχνικού Αλέξη Γαλάνη μια τελευταία προπόνηση θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή, με τον Κλείτον Μπακίου ν' αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού με τη συμμετοχή του να θεωρείται αμφίβολη.

Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου

Σημαντικό τρίποντο Πολύ σημαντική χαρακτηρίζουν τη νίκη απέναντι στην Αναγέννηση Παλαιοχωρίου άπαντες στις τάξεις του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Ειδικότερα λόγω και του ότι το πρόγραμμα στη συνέχεια δυσκολεύει αρκετά, οι "κυανόλευκοι" ήθελαν πάση θυσία το τρίποντο το οποίο βοηθά και στον τομέα της ψυχολογίας. "Ασφαλώς και

πρόκειται για μια πολύ σημαντική, η οποία μας δίνει άλλον αέρα ενόψει της συνέχειας. Φυσικά το πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του και θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν να κάνουν με την ανανέωση του εισιτηρίου παραμονής", ανέφερε από τη σκοπιά του ο τεχνικός Ντίνος Ράπτης. Επόμενο εμπόδιο για την ομάδα του διευρυμένου

Δήμου Πύργου με τον Αστέρα στην Αμαλιάδα. Αναμέτρηση με σημαντικό βαθμό δυσκολίας κόντρα στους "βυσσινί" που μέχρι τώρα δείχνουν δείγματα σπουδαίας γραφής, με τον Λευκό Αστέρα να δηλώνει αποφασισμένος να παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως το έργο του θα είναι πολύ δύσκολο. Στα θετικά το ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα απουσιών.

Για το καλύτερο δυνατό στη Βάρδα Στον Ηλειακό προσπαθούν ν' αφήσουν πίσω τους το παιχνίδι με τον Αστέρα Αμαλιάδας και να επικεντρωθούν στη συνέχεια του πρωταθλήματος, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Σε ότι έχει να κάνει με το ματς της περασμένης Δευτέρας κόντρα στους "βυσσινί", οι "γαλάζιοι" έχουν να λένε για ένα σχετικά μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο με τον Αστέρα να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή του στο τελευταίο εικοσάλεπτο της αναμέτρησης. Όσον αφορά τη συνέχεια, ο Ηλειακός την προσεχή Κυριακή μεταβαίνει στη Βάρδα για ν' αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΒ ομάδα που έχει καθαρά πρωταγωνιστικούς στόχους και η οποία δεν έχει περιθώρια για απώλειες βαθμών. Από την σκοπιά τους οι "γαλάζιοι" αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά από κει και πέρα χωρίς ιδιαίτερο άγχος και με αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις τους δηλώνουν αποφασισμένοι να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με την ομάδα να έχει όλα τα φόντα να τα καταφέρει. Υπό τις οδηγίες του τεχνικού Ηλία Φωτόπουλου το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση τόσο σήμερα όσο και αύριο, ενώ στα ευχάριστα είναι το ότι δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών.

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

Προβληματισμός για το ξεκίνημα Προβληματισμός και σκεπτικισμός είναι τα στοιχεία που επικρατούν στις τάξεις της Αναγέννησης Παλαιοχωρίο, γεγονός που σχετίζεται με το άσχημο ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας - Βέρροιος. Ειδικότερα μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Ηλειακό Λεχαινών η ομάδα δεν τα κατάφερε ούτε στο Σκουροχώρι την περασμένη Δευτέρα , παιχνίδι στο οποίο έδειξε και πολύ μέτριο πρόσωπο. Κάτι οι πολλές και σημαντικές απουσίες, κάτι τα χτυπητά λάθη ειδικά στο πρώτο μέρος συντέλεσαν στο η Αναγέννηση να χάσει με σκορ 3-1 και με απολογισμό δυο ήττες στις δυο πρώτες αγωνιστικές καλείται άμεσα ν' ανασυνταχθεί ενόψει της συνέχειας. Μια συνέχεια η οποία περιλαμβάνει το ματς με τον Ολυμπιακό Λαμπετίου, το οποίο δεν θα διεξαχθεί στο Παλαιοχώρι λόγω του ότι διεξάγονται έργα επανασποράς. Σίγουρα για τον εν λόγω ματς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Θεοδωρακόπουλος και Σαρικεχαγιάς.

Αργοναύτης Κατακόλου

Για το τρίποντο με Αίαντα Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Αίαντα Γαστούνης στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας -Βέρροιος κινούνται άπαντες στις τάξεις του Αργοναύτη Κατακόλου, με την ομάδα του επινείου του Πύργου να επιδιώκει το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Στον Αργοναύτη το κλίμα είναι αρκετά καλό καθώς η ομάδα τόσο στο ματς με τη Βάρδα όσο και σε αυτό με την Ανδραβίδα έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και άπαντες θέλουν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς, γνωρίζοντας πως με ενδεχόμενο τρίποντο κόντρα στον Αίαντα θα έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Φυσικά οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί καθώς φαινόμενα χαλάρωσης και υποτίμησης του αντιπάλου δεν επιτρέπονται καθώς κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικές συνέπειες, ειδικά τώρα που ο μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη. Για το λόγο αυτό ο τεχνικός Κώστας Σκαρτσιάρης επισημαίνει συνεχώς στους ποδοσφαιριστές του πως πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί και προσγειωμένοι κόντρα σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Αίαντας, με το τρίποντο φυσικά να είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Κατακόλου. Αμφίβολος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Μπηλιώνης που τραυματίστηκε στο ματς της Ανδραβίδας, ενώ από την αντίπερα εξέτισε και επιστρέφει ο Αγγελόπουλος.


18 ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Κόροιβος

Νίκησε 80-76 τον Έσπερο Νέα νίκη με σκορ 80-76 σημείωσε χθες ο Κόροιβος σε βάρος του Εσπέρου, σε φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες το απόγευμα στο κλειστό της Αμαλιάδας. Οι κυανόλευκοι, αν και αγωνίστηκαν χωρίς τον Πέτρο Νοέα,, κατάφεραν να βρουν καλό ρυθμό και να φτάσουν σε αυτό το τελικό 8076. Στο παιχνίδι αυτό, αγωνίστηκε για κάποιο χρονικό διάστημα και ο Βαγγέλης Γκέρος. Βέβαια, τόσο για τον Γκέρο όσο και για τον υπόλοιπο Κόροιβο, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Αφενός πρέπει να συμπληρωθεί το ρόστερ, αφετέρου η ομάδα βρίσκεται στο πιο επίπονο στάδιο της προετοιμασίας και είναι φυσικό να βγάζει και κούραση. Όσο οι μέρες περνούν βέβαια, τα φιλικά παιχνίδια θα αυξάνονται. Σήμερα ο Κόροιβος θα δώσει νέο φιλικό, στις 4μ.μ. στο κλειστό της Αμαλιάδας, όπου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιονίκη. Ο Πέτρος Νοέας, υπέστη ένα διάστρεμμα στην προπόνηση της περασμένης Τρίτης και έτσι ο Νιπεργιάλης αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Έσπερο. Όσο για τον Κόροιβο, μετά το σημερινό φιλικό κόντρα στον Ολυμπιονίκη, θα μεταβεί το Σάββατο στο Αίγιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Κεραυνό.

Αλλαγή μέρας με ΟΦΗ Οι επίσημες υποχρεώσεις για τον Κόροιβο ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου μέρα Κυριακή. Και αυτό, διότι άλλαξε η μέρα του αγώνα με τον ΟΦΗ από την ΕΟΚ, για συγκοινωνιακούς λόγους. Το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ, θα ξεκινήσει στις 13:30 το μεσημέρι.

Ολυμπιονίκης

Πρώτη γεύση σήμερα με Κόροιβο Το πρώτο παιχνίδι στο οποίο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ομάδα του ο νέος προπονητής του Ολυμπιονίκη, είναι το σημερινό. Ο Τάκης Καλαντζής, σήμερα στις 4μ.μ. στο κλειστό της Αμαλιάδας, θα κοουτσάρει τον Ολυμπιονίκη για πρώτη φορά, σε φιλικό απέναντι στον Κόροιβο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι, αφενός επειδή ο Αχαιός προπονητής θα έχει την ευκαιρία γνωριμίας με την ομάδα, αφετέρου επειδή τα νέα πρόσωπα τα οποία έχουν αποκτηθεί, έφτασε η ώρα να δείξουν και στο παρκέ τις δυνατότητές τους. Σαφέστατα άλλωστε είναι άλλο πράγμα ένας προπονητής να βλέπει τους παίκτες του κατά τη διάρκεια της προπόνησης και άλλο πράγμα κάτω από συνθήκες πραγματικού αγώνα. Βεβαίως, δεν λείπουν και τα προβλήματα. Όπως για παράδειγμα η απουσία του τραυματία Αγαπητού. Αλλά και το γεγονός ότι ο Τάκης Καλαντζής θα ήθελε κάποια πιο εύκολα φιλικά τώρα στην αρχή, πράγμα όμως αδύνατο, επειδή την ερχόμενη βδομάδα ξεκινούν τα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ. "Δεν έχουμε χρόνο προετοιμασίας, αλλά θα δουλέψουμε για να προλάβουμε. Περιθώρια δεν έχουμε αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε και να δούμε τι έχουμε κάνει αυτή τη βδομάδα. Ωστόσο, υπάρχει πολύ καλό κλίμα από τα παιδιά, είναι μια πολύ καλή παρέα. Η αγάπη των ανθρώπων της διοίκησης, που είναι κάθε μέρα στο γήπεδο, είναι σημαντική. Για τις μέρες μας, αυτό είναι κάτι που δίνει κουράγιο στα παιδιά και σε εκείνους που είναι γύρω από την ομάδα. Αυτό είναι και η αιτία που το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα". Με αυτό τον τρόπο σχολίασε ο Τάκης Καλαντζής την πρώτη του εμπειρία με τον Ολυμπιονίκη.

Ξεκίνησε ο Κατσαρός Χθες, ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα και ο Κατσαρός, νέο μεταγραφικό απόκτημα. Επίσης, ο Ολυμπιονίκης το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην Αθήνα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια, διαδοχικά, το Σάββατο το Πέραμα και την Κυριακή τον Μίλωνα.

ΠΦΟ Πανόπουλου

ÎåðåñíÜåé ôá ðñïâëÞìáôá Ο Αθανασόπουλος ζητάει από την ομάδα του καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Ή

λθε, είδε και απήλθε! Ο λόγος για τον επιθετικό του ΠΦΟ Πανόπουλου Μπαντούνα, ο οποίος αποκτήθηκε για να δώσει λύση στο σκοράρισμα. Ο παίκτης αυτός ωστόσο, πρέπει να θεωρείται παρελθόν ήδη από την ομάδα. Κατά μια εκδοχή, οι λόγοι ήταν προσωπικοί. Κατά μια άλλη, δεν του πολυάρεσε επειδή ο Λάκης Αθανασόπουλος δεν τον πήρε στην Αθήνα να παίξει φιλικό στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα. Υπενθυμίζουμε ότι ο τεχνικός του ΠΦΟ Πανόπουλου, είχε αφήσει τον Μπαντούνα πίσω μαζί με τον Γκέρτσο, προκειμένου να γυμναστούν ατομικά.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν με τον Μπαντούνα, οι πράσινοι της Αρχαίας Ολυμπίας, τις τελευταίες είκοσι περίπου μέρες, στερούνται των υπηρεσιών και του Σταύρου Γκέρτσου. Ενός παίκτη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο δυο μέρες πριν τον τελικό του Σούπερ Καπ. Την επομένη κιόλας, το ιατρικό επιτελείο απεφάνθη ότι είναι καλά και μπορεί ακόμα αν χρειαστεί και να παίξει. Ο Λάκης Αθανασόπουλος προτίμησε να τον προφυλάξει, δεδομένου ότι είχαμε και ένα πολύ βαρύ τερέν λόγω της καταιγίδας που είχε λήξει τις τελευταίες δυο μέρες την περιοχή του Πύργου. Οι επόμενες μέρες θα μετρούσαν αντίστροφα μέχρι την επάνοδό του. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περίμεναν στον ΠΦΟ Πανόπουλου. Ο Γκέρτσος, συνέχισε να νιώθει ενοχλήσεις, το πόδι του πρήστηκε, με αποτέλεσμα η επάνοδός του να πάει αρκετά πιο πίσω. Και για ολόκληρο σχεδόν το διάστημα της προετοιμασίας, να μην έχει προλάβει να παίξει σχεδόν ούτε σε ένα φιλικό.

Ο κλήρος στον Αράπογλου Τι μένει λοιπόν στον Λάκη Αθανασόπουλο; Να βάλει στα φιλικά προετοιμασίας τον μοναδικό καθαρόαιμο σέντερ φορ που έχει διαθέσιμο, τον 19χρονο Αράπογλου να παίξει σε αυτή τη θέση. Και όχι μόνο τον έβαλε, αλλά και οι μέχρι τώρα εμφανίσεις του, έχουν δικαιώσει τις προσδοκίες της ομάδας γι' αυτόν. Μάλιστα ο Αράπογλου, έπαιξε και στα τελευταία λεπτά του Σούπερ Καπ. Μπορεί να μην σημείωσε κάποιο γκολ, ωστόσο έγινε αισθητή η παρουσία και συνέβαλλε τα μέγιστα για να πιέσει η ομάδα του και να πλησιάσει την ανατροπή, η οποία παραλίγο να γίνει στα τελευταία λεπτά με το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΦΟ, αλλά δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει.

7, 23, 35, 37, 39, 41 48

Αθανασόπουλος: "Να κάνουμε καλό ξεκίνημα" Παρά τα προβλήματα της προετοιμασίας, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στον τραυματισμό του Γκέρτσου, αλλά και στο γεγονός ότι εν μέσω βασικού σταδίου, υπήρξαν δυο επίσημες υποχρεώσεις, ο Λάκης Αθανασόπουλος δεν χάνει την αισιοδοξία του. Το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύει ότι αν η ομάδα του είναι υγιής, θα μπορέσει να εμφανιστεί πανέτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η εικόνα του ΠΦΟ Πανόπουλου στα τελευταία φιλικά, φανερώνει ότι η ομάδα του βρίσκεται σε κατακόρυφη άνοδο: "Να είμαστε υγιείς και να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα. Αν πετύχουμε αυτά τα δύο, τότε μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας", ήταν το σχόλιο του τεχνικού των πρασίνων, ο οποίος ξέρει ότι έχει να διαχειριστεί μια ομάδα με πολύ υψηλές απαιτήσεις, αλλά και συνάμα μια ομάδα με πολύ μεγάλες δυνατότητες.

Φιλικό στα Βραχνέικα Και όλα αυτά, ενώ την προσεχή Κυριακή, ο ΠΦΟ Πανόπουλου, αντιμετωπίζει στα Βραχνέικα τον τοπικό Διαγόρα. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο αποτελεί την άτυπη ρεβάνς του αγώνα της περασμένης Κυριακής στου Πανόπουλου, όπου και οι πράσινοι επιβλήθηκαν με σκορ 2-0.


19 ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Το ντέρμπι του Νότου!

¿ñá ãéá óõóðåßñùóç…

Με τον Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλο Στην τελική ευθεία μπαίνει η έναρξη του πρωταθλήματος της Football-League 2 καθώς ως γνωστόν προχθές πραγματοποιήθηκε η κλήρωση, με τον Πανηλειακό στην πρεμιέρα να καλείται να δώσει ένα σπουδαίο ντέρμπι το οποίο έχει να κάνει κόντρα στην Καλαμάτα. Παιχνίδι άκρως σημαντικό γ ι α π ο λ λούς και διαφόρους λόγους, με τους "ερυθρόλευκους" να θέλουν όσο τίποτα άλλο να ξεκινήσουν με τρίποντο κόντρα στην…αιώνια αντίπαλο. Για το λόγο αυτό απαιτείται συσπείρωση, με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου την Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Π.Η.

Αρκούν πέντε ισοπαλίες για να γίνεις από Φερειρα… Φευγε-ιρα;

Και να λοιπόν που η κληρωτίδα έβγαλε ντέρμπι, το απόλυτο ντέρμπι δηλαδή της κατηγορίας, από την πρώτη κιόλας αγωνιστική και μάλιστα μέσα στον Πύργο. Πανηλειακός-Καλαμάτα, ένα παιχνίδι το οποίο και μόνο στο άκουσμά του, ερεθίζει τον εγκέφαλο και προκαλεί έντονα συναισθήματα. "Εκείνη την Κυριακή δεν υπάρχουν τοπικά παιχνίδια, δεν υπάρχει τίποτα. Θα πάω να δω τον Πανηλειακό με την Καλαμάτα", άκουσα να λέει κάποιος προχθές μόλις πληροφορήθηκε ότι η πρώτη αγωνιστική έφερε αυτό το παιχνίδι. Πανηλειακός-Καλαμάτα, είναι ένα παιχνίδι το ενδιαφέρον του οποίου ξεπερνάει τα στενά όρια της Ηλείας και της Μεσσηνίας και επεκτείνεται παραπέρα. Πάντοτε αυτά τα παιχνίδια μεταξύ των τριών ομάδων της νοτιοδυτικής Ελλάδας, δηλαδή Παναχαϊκής-Πανηλειακού-Καλαμάτας, αποτελούν πόλο έλξης ακόμα και για τους ουδέτερους. Και βέβαια όταν σε αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει ο ενδιάμεσος σταθμός της συνολικής απόστασης, δηλαδή ο Πύργος (χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και η αντιπαλότητα μεταξύ Παναχαϊκής-Καλαμάτας δεν είναι με τη σειρά της το ίδιο έντονη, με πιο πρόσφατα τα γεγονότα στα Βραχνέικα που είχαν και πολιτικές προεκτάσεις). Δεν ξέρω ποιο από τα δυο ντέρμπι, δηλαδή το Πανηλειακός-Καλαμάτα, ή το Πανηλειακός-Παναχαϊκή, είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια να πρέπει να κατατάξω κάποιο ψηλότερα από κάποιο άλλο. Έχω όμως την αίσθηση, ότι αυτό ανάμεσα στον Πανηλειακό και την Καλαμάτα, είναι ένα κλικ πιο πάνω, επειδή για πολλά χρόνια οι δυο ομάδες έχουν βρεθεί στην ίδια κατηγορία, κάτι το οποίο συμβαίνει και φέτος. Πιθανόν να έγραφα το ίδιο για το άλλο ματς, αν του χρόνου ο Πανηλειακός ανέβει στη Β΄ Εθνική και τύχει να συναντήσει την Παναχαϊκή. Είτε λοιπόν επειδή δεν παίζουν στην ίδια κατηγορία, είτε επειδή και η Πάτρα είναι μεγάλο αστικό κέντρο και βρίσκεται πιο κοντά στην Αθήνα, νιώθω ότι το Πανηλειακός-Καλαμάτα, είναι κάτι σαν το απόλυτο ντέρμπι. Το ματς εκείνο που θα κρίνει ποιος είναι το "αφεντικό του Νότου" για την εφετινή σεζόν.

¼ëá ôï êï…. á é ñ ý ê ï ô á â Óáâ ς θα διεξαχθεί ρίας - Βέρροιο

Äåß÷íåé äõíáôüò Αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα της Α2 κατηγορίας - ACS είναι ασφαλώς το επιβλητικό διπλό του Άρη Στρεφίου μέσα στο Βαρθολομιό επί του τοπικού Ηλειακού με σκορ 4-1. Το συγκρότημα που προπονεί ο Αντώνης Μουζής έδειξε με το "καλημέρα" αρκετά δυνατό και σίγουρα αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, μπορεί να ελπίζει σε επιστροφή του στα μεγάλα τοπικά σαλόνια. Π.Η.

γο ική της Α1 κατη η 10 Οκτώβρη Η τρίτη αγωνιστ υ ότι την Τετάρτ το γω λό αώ εν , κο ια ου, δεν θα διεξ το Σαββατοκύρ ιχνίδια κυπέλλ πα ει οάν ατ μβ ββ λα ρι Σα πε Έτσι το το πρόγραμμα ωταθλήματος. πρ ς λνε ώ πο αγ ει ρα λαμβάν χθούν τη Δευτέ "μενού" να περι το με , ο" άτ εμ ι "γ κύριακο θα είνα ις. Π.Η. ές αναμετρήσε ικ ντ μα ση ι λές κα

ÄïêéìáóìÝíç ëýóç! Δεν χρειάστηκε να πάει αλλού ο Κόροιβος για τη θέση του σέντερ. Τελικά, όλα πήραν το δρόμο τους, από τη στιγμή που ο θηριώδης σέντερ ήταν διαθέσιμος και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους κυανόλευκους. Ο Κόροιβος, προέβη σε μια δοκιμασμένη λύση, γνωρίζοντας εξάλλου ότι φέτος περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν. Σο.Φ


ψάχνετε για... ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση ή ειδίκευση στην Λογιστική και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση . Πληροφορίες Τηλ. 6976869569 (ΜΑ 7822) Είσαι γυναίκα δραστήρια και ψάχνεις για δουλειά; Μπορείς να βγάλεις χρήματα μέσα από την καθημερινότητά σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621030419 , 6985980050 (ΜΑ 8005) ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φαρμακείο στην Αμαλιάδα. ΤΗΛ: 6942820176 (ΜΑ 8003) ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ να αποκτήσεις, να συμπληρώσεις ή να αυξήσεις τα εισοδήματά σου; Με έξυπνο και δυναμικό τρόπο; Η εταιρεία μας αναπτύσσεται στην περιοχή σου και χρειάζεται δραστήρια άτομα που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για καριέρα και υψηλές μηνιαίες αποδοχές. ΤΗΛ: 6986798801 (ΜΑ 7997) ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εργασία σε καφετέρια στην Βάρδα Ηλείας, για σέρβις -

ντελίβερι. Πληροφορίες ΤΗΛ: 2623071207 και εντός καταστήματος Art Nouveau (MA 7999) ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με δίπλωμα οδήγησης άνευ υποχρεώσεων ως πωλήτρια στον Νομό Ηλείας - Αρκαδίας. ΤΗΛ: 2621029685 (ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 15:00 και 18:00 - 20:00 και Σάββατο 09:00 15:00) (ΜΑ 7991) ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος κόπτης για κρεοπωλείο. ΤΗΛ: 2622029720 (ΜΑ 7986) ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη κομμώτρια από κομμωτήριο στην Αμαλιάδα. ΤΗΛ: 26220-29975, 6988-151731 (ΜΑ 7815) ΤΟ καφέ κλαμπ ESCAPE στην Γαστούνη ζητά προσωπικό για πρωινή και βραδινή απασχόληση. ΤΗΛ: 6972875824 (ΜΑ 7950) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Ι.Χ. και φορτηγών περιοχή Ανδραβίδας - Κυλλήνης δίνεται προς εκμετάλλευση. Ελάχιστη επένδυση, προνομιακή λειτουργία. Επικοινωνία ektor158@hotmail.com ΤΗΛ: 6948582063 (ΜΑ 7940) Ζητείται έμπειρη κοπέλα για καφέ ουζερί. Τάκη Πετροπούλου 5. Τηλ 2621035270 Μ.Α. 7921

δουλειά/σπίτι/οικόπεδο/αγροτεμάχιο/επαγγελματικό χώρο/μοτοσικλέτα/έπιπλα /ηλεκτρικές συσκευές/τεχνίτη/το χαμένο σας ζωάκι/το μελλοντικό σας σύντροφο  Åñãáóßá ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής μηχανήματος έργου. Τηλ.: 6977603640 (μΑ 7877) ΖΗΤΕΤΑΙ κοπέλα για το καφέ "ΑΠΑΓΚΙΟ", Πατρών 24, Πύργος, τηλ. 26210-28863, 6974807041 (ΜΑ 7873)

ÆÇÔÏÕÍ ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων 24ωρο. ΤΗΛ: 6978783309 (ΜΑ 8013) ΚΟΠΕΛΑ στην περιοχή του Πύργου, αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών παιδιών. ΤΗΛ: 6995381193 (ΜΑ 8007) ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, μπουζούκι, κιθάρα και τραγουδίστρια καλλίφωνη και ευπαρουσίαστη, με ρεπερτόριο, έντεχνο, ελαφρολαϊκό, παλιό λαϊκό, ρεμπέτικο, ζητά συνεργασία σε ανάλογους χώρους. ΤΗΛ: 6977766432 (ΜΑ 8000) ΖΗΤΕΙΤΑΙ γεωπόνος για την επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Α.Ε. στην παραγωγή φράουλας. Εδρα Λάππα Αχαΐας. ΤΗΛ: 6908096803, 2693031700 (ΜΑ 7859) Κυρία με εμπειρία αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων σε Αμαλιάδα και στην ευρύτερη περιοχή. ΤΗΛ: 6980813887, 6984771136.(ΜΑ 7998) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ νοσηλεύτρια ζητά εργα-

σία για την φροντίδα ηλικιωμένων και φύλαξη μικρών παιδιών. ΤΗΛ: 6988370473 (ΜΑ 7989) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την πληκτρολόγηση και εκτύπωση χειρόγραφων σημειώσεων σε φιλολογικά μαθήματα. Παρακαλώ να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα η παραπάνω αγγελία. ΤΗΛ: 6976874167 (ΜΑ 7977) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένου 24ωρου ή και για οικιακές δουλειές. Περιοχή Αμαλιάδας και Πύργου. ΤΗΛ: 6977730760 (ΜΑ 7975) ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων (όχι κατάκοιτοι) ή επίσης για καθάρισμα σπιτιών. ΤΗΛ: 6937980738, 6936868797 (ΜΑ 7971) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. ΤΗΛ: 6971848976 (ΜΑ 7970) ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών ηλικίας 3 έως 5 ετών εσωτερική ή για φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας (όχι κατάκοιτη). ΤΗΛ: 6983818610 (ΜΑ 7969)

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει φύλαξη ηλικιωμένων σε σπίτια. ΤΗΛ: 6983835177 (ΜΑ 7963) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία απογευματινή ή βραδινή στην περιοχή του Πύργου για φύλαξη ηλικιωμένου, κουζίνα σε εστιατόριο και φύλαξη παιδιών. ΤΗΛ: 6945114869 (ΜΑ 7955) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ καθαρισμό μνημείων και διάφορες εργασίες. Πληρ. Τηλ. 6972 173606 (ΜΑ 7930) ΒΟΗΘΟΣ φυσικοθεραπείας ζητά ανάλογη εργασία. ΤΗΛ: 6934668694 (ΜΑ 7945) Κυρία από Λευκορωσία με καλές συστάσεις ζητά δουλειά για φύλαξη ηλικιωμένων. Τηλ. 9678505021 Μ.Α. 7924 Αναλαμβάνω φασόν φο μπιζού, περιοχή Συκιά Κατακόλου. Κα Ευφροσύνη. ΤΗλ. 6989231926 Μ.Α. 7917 ΚΥΡΙΑ 43 ετών από Βουλγαρία γνωρίζει Ελληνικά ζητά εργασία ως λαντζέρισα ή ως εσωτερική. ΤΗΛ: 6997517197 (ΜΑ 7888) ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία 24ωρη για φύλαξη ηλικιωμένων. ΤΗΛ: 6993285224 (ΜΑ 7896)

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων, παιδιών, καθαρισμό οικιών, γραφείων, σκάλων, εστιατορίων και ξενοδοχείων. ΤΗΛ: 6987939436 (ΜΑ 7881) ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία ως σερβιτόρα. Τηλ.: 6993109173 (ΜΑ 7876) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την φροντίδα και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων - ανήμπορων κ.λ.π. Διαθέτω δικό μου όχημα. Τηλ.: 6936272058 (ΜΑ 7871) ΚΥΡΙΟΣ ζητά εργασία σε ψησταριά για ψήστης, σερβιτόρος, κουζίνα, κλπ. ΤΗλ.: 6999571757 (ΜΑ 7864) ΚΥΡΙΑ από Ουκρανία ζητά οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή του Πύργου. Τηλ.: 6947666453 (ΜΑ 7865) ΚΥΡΙΑ ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων πρωινές - απογευματινές και βραδινές ώρες ή για καθάρισμα σπιτιών. ΤΗΛ: 6975707151 (ΜΑ 7860) ΚΥΡΙΑ 30 ετών ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων εσώκλειστη. ΤΗΛ: 6934902556 (ΜΑ 7854) ΚΥΡΙΑ 50 ετών ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωμένων, ημέρα ή νύχτα ή για φύλαξη παιδιού στην περιοχή του Πύργου και τα γύρω χωριά. ΤΗΛ: 6956811297 (ΜΑ 7850)


Μικρές Αγγελίες

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

Áêßíçôá ÐÙËÇÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

80.000 €. ΤΗΛ: 6944745544 (ΜΑ 7550)

10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. και Οικίας 2621033173 (ΜΑ 7979)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 3.620 τ.μ. εντός οικισμού και αναδασμού, πλησίον της Ε.Ο. Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας στην διασταύρωση Παλαιοβαρβάσαινας. Ελκυστικοί όροι δόμησης και ελεύθερο για κάθε χρήση. ΤΗΛ: 6973052133 (ΜΑ 7995)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 11,5 στρεμ. στην περιοχή Μεσολογγάκι Αμαλιάδας. ΤΗΛ: 2621022474 (ΜΑ 7526)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 61 τ.μ. αυτόνομο 3ου ορόφου στον Πύργο, Διάκου 2. ΤΗΛ: 6938886579 (ΜΑ 7967)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ όροφος 240 τ.μ. στην Αμαλιάδα. Τιμή συζητήσιμη. ΤΗΛ: 6985777504 (ΜΑ 7964) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5 στρέμματα στην περιοχή Λιβαδάκια Αμαλιάδας, οικοδομήσιμο, περιλαμβάνοντος και γεώτρηση. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6974858763 (ΜΑ 7898) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ζαχάρω διαμέρισμα 130 τ.μ., 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, μεγάλο σαλόνι, άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 2625061221, 6937485373 (ΜΑ 7891) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρεμ. στο Κατσικάρι. ΤΗΛ: 6932873413 (ΜΑ 7882) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην παραλία Ζαχάρως οικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο 320 τ.μ. με πλήρη και μοντέρνο εξοπλισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε λειτουργία λόγω αναχώρησης 140.000 €. ΤΗΛ: 6981705054 (ΜΑ 7837) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ., 2ου ορόφου, κατασκευής '80, σε άριστη κατάσταση, στο κέντρο του Πύργου. Τιμή 75.000 €. ΤΗΛ: 6944745544 (ΜΑ 7731) ΖΗΤΩ να αγοράσω οικόπεδο στον Πύργο, κέντρο - απόκεντρο, διαθέτω μέχρι 10.000 €. ΤΗΛ: 6976364230 (ΜΑ 7729) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7 στρέμματα ελαιοστάσιο ποτιστικό στο 21ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου - Τριπόλεως εφαπτόμενο της Ε.Ο. με πρόσοψη 105 μέτρα στο ύψος του ξενοδοχείου "ΑΜΑΛΙΑ" οικοδομήσιμο. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6972519909, 6971899387 (ΜΑ 7567) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθηκευτικός χώρος (480) τ.μ. τμηματικά σε 3 οικήματα (190-250-40) τ.μ. στεγασμένοι και κλειστοί, εντός οικοπέδου (4) στρεμ. περιφραγμένα - ρεύμα τριφασικό - νερό αρτεσιανό - τηλεφωνική γραμμή, στα όρια του Πύργου (οδός Αλφειού) για οποιαδήποτε χρήση. ΤΗΛ: 6971848890 κ. Κώστα. (ΜΑ 7564) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 2ου όροφου 113 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Πύργου. Τιμή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα σε 3ο όροφο νεόδμητης οικοδομής στην Γαστούνη 78 m2 τιμή 45.000 ευρώ. Τηλ. Πληρ.: 6982320659 (ΜΑ 7522) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Αγ. Γεώργιο Πύργου επί της οδού Αγ. Γεωργίου, 3 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα. Τηλ. Επικοινωνίας: 6974 992426 (ΜΑ 7523) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ζαχάρω, Οικόπεδο 1200m2, εντός σχεδίου, πλησίον αγοράς και Δημοτικού Σχολείου. ΤΗΛ: 6977-857.871, 6977251.324 (ΜΑ 7517)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα, Ελλης 35 στην Αμαλιάδα και επιπλωμένα. ΤΗΛ: 6947276738, 6972046131 (ΜΑ 7960) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 3άρι με αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα. Επτανήσου 88 Αμαλιάδα. ΤΗΛ: 6978542681, 6937604919 (ΜΑ 7959) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) μονοκατοικία 85 τ.μ. πλήρως επιπλωμένη καινούρια, δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο, τζάκι, καλοριφέρ και κλειστό πάρκινγκ 7 χλμ. από τον Πύργο. 2) δυαράκι σε μονοκατοικία επιπλωμένο χωρίς κοινόχρηστα με αυτόνομη θέρμανση και ηλιακό σε κεντρικό σημείο στον Πύργο. ΤΗΛ: 2621027069 και whats' up 6988382609 (ΜΑ 7953)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαμέρισμα3άρι,75τμ.β'ορόφου διώροφης οικοδομής με εξοπλισμένη κουζίνα σε άριστη κατάσταση στο κέντροτουΠύργουσεπολύκαλήτιμή.Τηλ 2621027626,6932563065.Μ.Α.7912

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι 1ου ορόφου καινούργιας κατασκευής με αυτόνομη θέρμανση. Πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Ρήγα Φεραίου πάροδος Forum. ΤΗΛ: 6977991599 (κος Κώστας) (ΜΑ 7942)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι πλήρως επιπλωμένο Γ' ορόφου στην Πατρών και Παπαφλέσσα. ΤΗΛ: 6947601235, 6947601236 (ΜΑ 8011)

Για δύο φοιτητές/τριες ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο διαμέρισμα 100 τ.μ., Γ' ορόφου, κεντρικό στον Πύργο. ΤΗΛ: 6947601235, 6947601236 (ΜΑ 7941)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι ρετιρέ καινούργιο με μεγάλες βεράντες στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. ΤΗΛ: 6947601235, 6947601236 (ΜΑ 8010) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Γαστούνη 2άρι καινούργιας κατασκευής με αυτόνομη θέρμανση πλησίον κεντρικής πλατείας Γαστούνης χωρίς κοινόχρηστα με κλειστό πάρκινγκ. ΤΗΛ: 6946465214, 6981150330 (ΜΑ 8001) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι ρετιρέ πλήρως επιπλωμένο απέναντι από την είσοδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου. ΤΗΛ: 2621030503 (ΜΑ 79925) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι και 3άρι 1ου ορόφου καινούριας κατασκευής με αυτόνομη θέρμανση. Πλησίον ΤΕΙ Πύργου Ρήγα Φεραίου πάροδος FORUM. Πληροφορίες κος Κώστας ΤΗΛ: 6977991599 (ΜΑ 7990) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 95 τ.μ., 2ου ορόφου, οδός Καραϊσκάκη 41, πλησίον ΤΕΙ, πλήρως επιπλωμένο, 2 κλιματιστικά, τέντες, διαμπερές χωρίς επιβάρυνση νερού. Δεκτή η συγκατοίκηση 2 φοιτητών. ΤΗΛ: 6942973988, 6945563432 (ΜΑ 7983) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριαμισάρι διαμέρισμα 90 τ.μ. επί της οδού Παπαφλέσσα 45 στον Πύργο. ΤΗΛ: 2621022284 ώρες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, διαμέρισμα 2άρη Α ορόφου, εσωτερικό με μεγάλο ακάλυπτο, στην πλατεία ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ πλησίον φοιτητικής εστίας Πατησίων.Πληροφορίες Τηλ. 6945 311429 (ΜΑ 7934) Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τμ. 1ος όροφος στην πρόσοψη με μπαλκόνια, κεντρική θέρμανση , ασανσέρ . Κατάλληλο για ιατρείο ή για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική χρήση. Διεύθυνση: Μπότσαρη 5 πάροδος Γερμανού .Τηλ. 6938990613,6932924343 ΜΑ7926 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2μισάρι 54 τ.μ. περιοχή Σεπόλια, Αθήνα. Πλησίον Μετρό και Σχολείων. Τηλ 6976896183 Μ.Α 7922 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα γκαρσονιέρα 4ου ορόφου, επιπλωμένη, νεόδμητη, δίχωρη, διαμπερής, με αυτόνομη θέρμανση, πλησίον στάσης λεωφορείου Νο 2 για Τ.Ε.Ι. ΤΗΛ: 6945891670, 6936740983, 6973420503 (ΜΑ 7911) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην παραλία "Αλκυόνα" Κατακόλου μονοκατοικία με 3 υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 2 μπάνια, καλοριφέρ, τζάκι, κλιματισμό, δική του αυλή. Φάτσα στη θάλασσα. ΤΗΛ: 6973384192 (ΜΑ 7910)

ΖΗΤΩ να αγοράσω φούρνο πίτσας μονό μέχρι και 4 θέσεις. Μόνο σε καλή κατάσταση. ΤΗΛ: 6970200071 (ΜΑ 7951) ΚΥΡΙΑ καλού χαρακτήρα ζητά παρέα αξιόλογου κυρίου από 45 ετών και άνω. Ωρες 5:00 8:00 μ.μ. ΤΗΛ: 6974386417 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλα πεύκου για

τζάκι με δική μας μεταφορά. ΤΗΛ: 6978949165 (ΜΑ 8004) ΑΓΟΡΑΖΩ σταφύλια Ροδίτη για οινοποιείο βαθμός τουλάχιστον 11ο. Πληρωμή μετρητοίς, τιμολόγιο. ΤΗΛ: 6977072528 (ΜΑ 7987) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παλιά συμπαγή τούβλα. ΤΗΛ: 6944418676 (ΜΑ 7985) ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικό ψυγείο 2,5 μέτρα σε άριστη κατάσταση, για τρόφιμα Super Market με τυριέρα κ.λ.π. ΤΗΛ: 2621022284 ώρες 10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. και Οικίας

2621033173 (ΜΑ 7978) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Pit Bull θηλυκό 7 μηνών κομμένα αυτιά, χρώμα καφέ - λευκό. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6937565782 (ΜΑ 7957) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκινούμενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας. ΤΗΛ: 6975618416 (ΜΑ 7908) ΛΕΧΑΙΝΑ πωλούνται ψυγείο επαγγελματικό 2μ. μπακαλικής, μηχανή 3 ετών, 2 γόνδολες 3 μέτρων η κάθε μία, ράφια τοίχου 18μ. Χ 2,30μ. Τιμή όλων 1.800 € .ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 7890)

21

ÌáèÞìáôá ΑΜΑΛΙΑΔΑ 25ης Μαρτίου 46, νεόδμητη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., 1ου ορόφου, 1 υπνοδωμάτιο, κατασκευή 2007, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, ηλεκτρικά παράθυρα, πόρτα ασφαλείας. Ενοικιάζεται τιμή 250 €. ΤΗΛ: 6937352002 (ΜΑ 7909) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο σε διώροφο κτίριο καινούριο 3 κρεβατοκάμαρες - σαλόνι - μπάνιο τραπεζαρία - αποθήκη, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός - boiler - τζάκι, αποχέτευση, χωρίς κοινόχρηστα και πάρκινγκ. ΤΗΛ: 2622300374, 2622022024, 69380344709 (ΜΑ 7893)

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεοπωλείο στην Ανδραβίδα. Τηλ.: 6989365513 (ΜΑ 7875) ΛΕΧΑΙΝΑ: Ενοικιάζεται στην κεντρική πλατεία κατάστημα 30 τ.μ. ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 7954) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Cafe στην πλατεία Δικαστηρίων, λόγω συνταξιοδοτήσεως. Τιμή Λογική. ΤΗΛ: 2621032284 (ΜΑ 7972) Πωλείται ψησταριά στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, τηλ. 6986116305 ΜΑ7920 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουρείο με εξασφαλισμένη πελατεία Πατρών 53 ή πωλείται εξοπλισμός ένας λουτήρας, 2 πάγκοι κουρέματος, 1 καρέκλα ξυρίσματος, 1 καρέκλα κουρέματος, δυο καθρέπτες, ένας καναπές με τραπεζάκι, ένα γραφείο και 1 καρέκλα γραφείου. Τηλ.: 6978105924 (ΜΑ 7866) ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω αλλαγής επαγγέλματος κατάστημα στο Πύργο κέντρο απόκεντρο μίνι μάρκετ (αλλαντικά - τυροκομικά - κατεψυγμένα). Διαθέτει πρατήριο άρτου, άδεια πώλησης τσιγάρων, άδεια πώλησης αθηναϊκών εφημερίδων και περιοδικών και άδεια φωτοτυπικού μηχανήματος. Σταθερή πελατεία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6944262692 (ΜΑ 7863) ΛΕΧΑΙΝΑ - Ενοικιάζεται κατάστημα 85 τ.μ. αυτόνομη θέρμανση, WC, τρίφατσο, κατάλληλο για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο, γυμναστήριο, πιτσαρία κλπ., οδός Ελ. Δημάκη 27, πλησίον ΙΚΑ. ΤΗΛ: 6971698962 (ΜΑ 7775) ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο σε κεντρικό σημείο του Πύργου με σταθερή πελατεία. ΤΗΛ: 2621027878, 6938550680 (ΜΑ 7760) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Cafe - Bar αναψυκτήριο, στην Πατρών στον Πύργο με πλήρη εξοπλισμό ανακαινισμένο με πελατεία και αρκετά χρόνια πελατεία για λόγους υγείας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ: 6981442088 (ΜΑ 7704)

ÄéÜöïñá ΠΩΛΕΙΤΑΙ σανός τριφύλλι μονοετές και βρώμη αρίστης ποιότητας και φετινής εσοδείας. ΤΗΛ: 6944862702 (ΜΑ 8002)

w w w . p r o t i n e w s . g r

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ. ΤΗΛ. 6984768540, 2621022586 (ΜΑ 5396)

Γερμανικών μαθήματα παραδίδει καθηγητής με σπουδές στη Γερμανία, όλα τα επίπεδα, τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 6948394707) Καθηγήτρια Αγγλικών με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε λογικές τιμές. Τηλ 6979865756 Μ.Α.7923 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ προετοιμάζει μαθητές ΕΠΑΛ για πανελλαδικές εξετάσεις: Α) Κύκλου Ηλεκτρολογικού (Ηλεκτρικές Μηχανές - Ηλεκτροτεχνία ΙΙ) Β) Κύκλου Ηλεκτρονικού (Συστήματα Εκπομπής και Λήψης - Ψηφιακά) . ΤΗΛ: 6973543268 (ΜΑ 7962) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κλασσικής Φιλολογίας παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Διαθέτει εμπειρία σε συνεργασίες με μαθητές που έχουν δυσλεξία ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Παρέχονται σημειώσεις. Τιμή λογική. ΤΗΛ: 6938849132 (ΜΑ 7968)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα Ιταλικών και Ισπανικών σε χαμηλές τιμές. ΤΗΛ: 6987396723 (ΜΑ 8012) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών με μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για όλες τις εξετάσεις. Δίδακτρα οικονομικά. ΤΗΛ: 6974078429 (ΜΑ 8009) ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ αριστούχος, στην περιοχή του Πύργου, με προηγούμενη διδακτική εμπειρία, αναλαμβάνει την σχολική προετοιμασία παιδιών Δημοτικού Σχολείου, σε πολύ προσιτές τιμές. ΤΗΛ: 6995381193 (ΜΑ 8008) ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει να διαβάζει μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Τιμές προσιτές με το πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ! ΤΗΛ: 6986650365 (ΜΑ 7996) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού σε χαμηλές τιμές. ΤΗΛ: 6987396723 (ΜΑ 7994) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε επιπέδου καθώς επίσης και εντατικά μαθήματα σε φοιτητές για την απόκτηση του Β2 κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Τιμές φροντιστηρίου. ΤΗΛ: 6936527015 (ΜΑ 7993) ΑΓΓΛΙΚΩΝ ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται & γίνεται προετοιμασία για όλα τα επίπεδα των εξετάσεων CAMBRIDGE & MICHIGAN από πτυχιούχο αγγλικού παν/μίου στην Αμαλιάδα. Χαμηλές τιμές. ΤΗΛ: 6980420705 (ΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. ΤΗΛ: 6971653398 (ΜΑ 7984) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ [=Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες] ζητά 4ωρη πρωινή εργασία ως υπάλληλος γραφείου εντός της πόλης του Πύργου. Παρακαλώ ν' αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα η αγγελία. ΤΗΛ: 6938849132 (ΜΑ 7981) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη του Κλασικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου, καθώς αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών του Λυκείου. Τιμές προσιτές και κατόπιν συνεννόησης. ΤΗΛ: 6981067283 (ΜΑ 7976) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματικός με μεγάλη Φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6970739384 (ΜΑ 7974) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φιλόλογος, του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθηνών, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει μαθητών Δημοτικού. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6939287848 (ΜΑ 7973) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Με πολυετή εμπειρία σε φροντιστήρια, ιδιαίτερα και ενισχυτική διδασκαλία. ΤΗΛ: 6973780833 (ΜΑ 7966) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματικών με

σχολική εμπειρία και φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή της Αμαλιάδας. Παρέχονται αποδείξεις. ΤΗΛ: 6973824747 (ΜΑ 7965) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνει την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται σημειώσεις. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6980325696 (ΜΑ 7961) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. ΤΗΛ: 6937600422 (ΜΑ 7958) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος αναλαμβάνει μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου για ιδιαίτερα μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές. ΤΗΛ: 6977333982 (ΜΑ 7952) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ κλασικής Φιλολογίας με φροντιστηριακή εμπειρία και μεταδοτικότητα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Εμπέδωση μαθήματος με συστηματικές επαναλήψεις για κάλυψη κενών. Τιμές εξαιρετικές. ΤΗΛ: 2621032134, 6988228323 (ΜΑ 7949) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ παραδίδονται από καθηγήτρια με φροντιστηριακή εμπειρία και μεταπτυχιακή ειδίκευση σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές λογικές. Περιοχή Πύργου & Αμαλιάδας. ΤΗΛ: 6980721370 (ΜΑ 7948) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια απόφοιτος Πανεπιστήμίου Πατρών παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6986834517 (ΜΑ 7946) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη ΕΚΠΑ προετοιμάζει μαθητές της θεωρητικής κατευθυνσης για της πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχαία- Λατινικά- Ιστορία- Εκθεση. Αναλαμβάνονται και μαθητές μικρότερων τάξεων. τηλ: 6979641807 (ΜΑ 7932) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, απόφοιτος ΣΕΛΕΤΕ προετοιμαζει μαθητές ΕΠΑΛ του τμήματος μηχανολογίας για της Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τηλ. επικοινωνίας 6972703846 (ΜΑ 7931) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος με διδακτική και φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται σημειώσεις. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6972967654 (ΜΑ 7943) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με διδακτική πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου στην περιοχή Πύργου και Αρχ. Ολυμπίας. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ: 6945631817 (ΜΑ 7939) Καθηγητής Πληροφορικής με μεταπτυχιακό στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα Πληροφορικής, Παραδίδει μαθήματα σε πολύ προσιτές τιμές. Τηλ. 697 0482141 (ΜΑ 7938) AΓΓΛΙΚΑ για όλες τις τάξεις και για όλες τις ηλικίες. Αναλαμβάνονται μαθητές από Rre- Junior έως και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία LOWER και PROFICIENCY (MICHIGAN, CAMBRIDGE, TOEIC). Ταχύρυθμη προετοιμασία για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα πτυχία TOIFEL, καιI IELTS Τηλ. 6979 641807 (ΜΑ 7933) Φιλόλογος με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές προσιτές. ΤΗΛ. 6977 975544 (ΜΑ 7935) ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Προετοιμασία για εισαγωγή σε Ρουμάνικα Αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.Πλήρης κάλυψη και βοήθεια για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εισαγωγής στα Πανεπιστήμια στην Ρουμανία. Πύργος, τηλ. 6941592630 (ΜΑ7936) Καθηγήτρια μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου. Τηλεφ. Επικοινωνίας 6979 458207 (ΜΑ 7928)


22

Μικρές Αγγελίες

w w w . p r o t i n e w s . g r

ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÁ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

FIAT

chiquincento 900 cc ηλεκτρικά

'96, χρώμα μαύρο, ηλεκτρικά

6978949165 (ΜΑ 7980)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

αυτοκίνητο

παράθυρα, ηλεκτρικοί θερμαι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT IBIZA 2001

Skoda Octavia 5 2,0 scout, 160

νόμενοι καθρέπτες, immobiliz-

μοντέλο, 1400 cc, με 150.000

Hp σε 4Χ4, μοντέλο 2007, full

er, καινούρια λάστιχα, σε πολύ

χλμ.,

extra,

καλή κατάσταση, φυλασσόμενο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ WV Golf 4 δίπορτο,

Τιμή

στη κατάσταση. Μοντέλο '98.

16V, μοντέλο 2003, 1600cc,

ΤΗΛ: 6978949165. Τιμή 1.200

χρώμα μαύρο. Πρώτο χέρι, full

€ (ΜΑ 7982)

extra. Σε άριστη κατάσταση. áðï ôï 1969

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΛΦΕΙΟΥ 69, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (έναντι EXPRESS SERVICE) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΛΦΕΙΟΥ 68, τηλ.: 2621034728, κιν.: 6976642004, 6979677766 - glampropoulospyrgos@yahoo.gr

FORD FIESTA 2010, 1250 CC, full full extra, 1.900 km, καινούριο προσφορά 8.000 € TOYOTA YARIS 2008, 1300 CC, 5πορτο, A/C, Υδρ.τιμόνι, αερόσακοι, ABS, full extra. DAEWOO MATIZ ασημί CABRIO προσφορά 1.500 € DAIHATSU TERIOS μοντ. 2001 full extra 4.500 € CITROEN SAXO 1100 CC 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθ. - κλειδ. Αερόσακ. κ.α. , λευκό 2.000 € BMW 330 2008 ελληνικό coupe, 260 Hp, μπεζ δέρμα, οροφή, 18.800 km FULL - FULL EXTRA σαν καινούριο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 19.990 € TOYOTA AVENSIS 1600 CC 7/08, ζάντες αλουμ., clima, 4 ηλεκτρ. παράθ., αερόσακοι, clima, full extra άριστο 8.999 € TOYOTA COROLLA sedan 1600 CC, 11/08, μαύρο, full extra άριστο ALFA ROMEO 147 2006 5πορτο, ζάντες αλουμινίου, ηλεκτρ. παραθ., clima, όλα ηλεκτρ. Άριστο RENAULT MEGANE coupe ασημί, 2001, 1400 CC άριστο full extra 3.000 € OPEL CORSA 1200 CC, μοντ. 2000, A/C, Υδρ. τιμόνι, ζάντες κ.α. 3.000 € CITROEN SAXO 2001, ασημί, 5πορτο, A/C, ζάντες αλουμ., ηλεκτρ. παράθ. κ.α. , 3.000 € PEUGEOT 206 5πορτο, 01, ασημί, μεγάλη ηλιοροφή, A/C, Υδρ. τιμόνι, αερόσακοι κ.α. 3.000 € CHEVROLET AVEO μαύρο 5πορτο, 04, 1100 CC, A/C, Υδρ. τιμόνι, αερόσακοι κ.α. full extra DAEWOO MATIZ 01, A/C, Υδρ. τιμόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κ.α. NISSAN MICRA 1000 CC, 99, A/C, ζάντες αλουμ., κοτσαδόρο κ.α. FIAT RUNTO GT TURBO Λευκό, 1400 CC, 96 1.800 € TOYOTA AURIS UNIQUE 1600 cc, 5πορτο, 2008 2 ζωνικό clima, ζάντες αλουμινίου, καινούρια λάστιχα, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, αερόσακους κ.α. 8.800 ευρώ CITROEN C1 1000 cc, 2006 κόκκινο, υδραυλικό τιμόνι, ηλεκτρικά παράθυρα - κλειδαριές, ζά-

Τηλ.: 6945563432 (ΜΑ 7870)

παράθυρα, χρώμα λευκό. Αρι-

AUTO-SAME ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ντες αλουμινίου, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ OPEL TIERA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc, 143 HP, ζάντες αλουμινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, δέρμα κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. SEAT TOLEDO 1600 cc, '93, ζάντες αλουμινίου, ηλιοροφή, προβολείς κ.α. 1000 ευρώ SEAT LEON TURBO 300 HP, ανάρτηση, ΄01, ζάντες αλουμινίου 17''αρες, καινούρια λάστιχα, clima, ABS, αερόσακους, TURBOTIMER, πρόγραμμα full extra, σε άριστη κατάσταση 5.800 ευρώ MERCEDES A140 μαύρο 2002, A/C, υδρ. Τιμόνι, αερόσακο, ABS, ζάντες αλουμινίου, κ.α. 4.900 ευρώ. LANCIA DELTA HF 2πορτο κίτρινη 1999, 1600 cc, ζάντες μόνο, δέρμα, clima κ.α. 2999 ευρώ MAZDA 6, 2300 cc, μαύρο, δέρμα, οροφή, 2005, ζάντες 18'', clima, όλα ηλεκτρικά ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ OPEL CORSA 1200 cc, ασημί 2007, ζάντες αλουμινίου, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα- κλειδαριές, κ.α. 6.900 ευρώ. ΜERCEDES CLK 200 compressor 1800 cc, (2 αυτ/τα) μαύρα, full extra. FORD FOCUS C MAX 1800 cc, 2005 ασημί, full extra 5.300 ευρώ SUZUKI swift 2006 μαύρο 5πορτο, 1300 cc, 16V, full extra, 6.500 ευρώ BMW 316, E46 1600 cc, ασημί, 2001, full extra, 5.800 ευρώ FORD FOCUS ST 2.500 cc, TURBO μαύρο άριστη κατάσταση SUBARU IMPREZA sti 2003, 350 HP, 6 ταχύτητες full extra 12.000 ευρώ NISSAN NAVARA '04, 4X4, 4πορτο, 133 HP, full extra, ζάντες αλουμινίου, A/C, υδρ. τιμόνι, κάλυμμα καρότσας κ.α. 10.500 ευρώ MERCEDES CLK 200 1.800 κυβικά, 2004 compressor 163 HP, δερμάτινο σαλόνι, ζάντες αλουμινίου, clima, ABS, αερόσακους, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα - κλειδαριές, AVANTEARDE, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12.500 ευρώ MAZDA 323 1500 cc, μοντ. 2000, ζάντες αλουμινίου, A/C, ηλεκτρικά

παράθυρα, υδραυλικό τιμόνι C2 μαύρο CITROEN VTR 2006, Α/C, υδρ. τιμόνι, όλα ηλεκτρικά, ABS, αερόσακοι DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300 cc TURBO DIESEL FULL EXTRA DIESEL OPEL CORSA 1300 TURBO DIESEL FULL EXTRA (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700 cc TURBO DIESEL επαγγελματικό FIAT PUNTO '04-'05 TURBO DIESEL, FULL EXTRA, επαγγελματικό (3 αυτ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007 full extra (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) FIAT GRANDE PUNTO 2006 full extra Βενζίνη (ΤΡΑΚΤΕΡ SAME Minitauv 60 HP υδραυλικό τιμόνι και φρέζα ROTAVATOR 60αρα) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.300 ευρώ SMART 600 cc & 700 cc, 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώματα, full extra όλα με ari condition, γυάλινη οροφή. ROVER 200, μοντ. '98, 1400 cc, 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. AUDI A4, 1600 cc, ασημί, χαμηλωμένο, ζάντες αλουμινίου, 2002, clima, ΑΒS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300 cc, 5πορτο, Α/C, full extra, 6.500 ευρώ. SMART CABRIO '04, 700 cc, full extra, άριστη κατάσταση 6.000 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME FALCON 50HP, με φρέζα ROTAVATOR, 60άρα, υδραυλ. Τιμόνι, πωλούνται μαζί 6.000 ευρώ. TOYOTA YARIS 1000 και 1300 κυβικά (3 αυτ/τα). DAIHATSU MOVE 1000 cc, 2004 με γυάλινη οροφή και υδρ. τιμόνι, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. OPEL VECTRA μαύρο 1600 cc, μοντ. 2000, full extra, 3.500 ευρώ. NISSAN PRIMERA 1600 cc, '98, A/C, υδρ. τιμόνι, ζάντες αλουμινίου, full extra, 2.500 ευρώ. TOYOTA CARINA E 1600 cc, '94, υδρ. τιμόνι, κ.α ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000ευρώ SEAT TOLEDO λευκό, 1600 cc, '93, ζάντες αλουμινίου, οροφή, κ.α. 1000 ευρώ. LANCIA D HF 1600 cc, κίτρινο, full extra, 3.500 ευρώ.

ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Όλες οι τιμές διαπραγματεύσιμες... ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÉ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ - ÐÕÑÃÏÓ

“Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ”

ÐÙËÏÕÍÔÁÉ ÓÅ ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÇ ÕÐÅÑÐÏÓÖÏÑÁ:

1. Øõãåßï Self - Service Costans, óõíôÞñçóç, ìÞêïò 6,40 × 90 × 2,00 ýøïò êáé åôåñïí 3,85 × 90 × 2,00 ìå êïõñôßíåò íõêôüò, öùôéóìü, ñÜöéá êáé óýóôçìá øýîçò multi ( 1 ìç÷Üíçìá) ÔéìÞ 17.000 Å (+ ÖÐÁ) 2. Êáôáøýêôçò ôïß÷ïõ Costans ìÞêïò 2,00 × 1,00 × 2,00, 2 Å/Ì ôåìÜ÷éá 3 ÔéìÞ 2.500 Å (+ ÖÐÁ) ìå ó÷Üñåò êáé öùôéóìü 3. Âéôñßíá óõíôÞñçóçò áëëáíôéêþí - ôõñïêïìéêþí Costans ìå áíïéãüìåíá ôæÜìéá ìå áìïñôéóÝñ, öùôéóìüò, øõ÷üìåíç áðïèÞêç öÝôáò, Å/Ì 2,85 × 1,05 × 1,20 ÔéìÞ 2.500Å(+ ÖÐÁ) ¼ëá ôá øõãåßá Costans Ý÷ïõí ÷ñÞóç 16 ìçíþí áðü åðþíõìï S/M ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ìáò ðïõ äéÝêïøå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ. ÕðÜñ÷ïõí õðåñðñïóöïñÝò óå ðïëëÜ áêüìç åßäç åíôüò ôïõ êáôáóôÞìáôïò ìáò.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27 - 29 ΤΗΛ: 26210-2 27720 ΚΙΝ: 6947077483

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

4.000

€.

τρίπορτο,

κόκκινο,

σε

κατάσταση.

ΤΗΛ:

χρώματος

πολύ

καλή

Δεκτός

κάθε

έλεγχος. ΤΗΛ: 6974716573 (κος Αγγελος) (ΜΑ 7956) ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FIORINO ισοθερμικό θάλαμο ψυγείο, μοντέλο ' 96, radio-cd. Τιμή 3.000 ευρώ.

Ι.Χ.

10.000

ΤΗΛ:

6981705054 (ΜΑ 7838) ΠΩΛΕΙΤΑΙ Seat Ibiza μοντέλο

σε garaz. ΤΗΛ: 6946693973 ( κ. Νίκος) (ΜΑ 7770)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Toyota Avensis, πετρέλαιο, μοντέλο 1999, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για ΤΑΧΙ. ΤΗΛ: 6944372159 (ΜΑ 7776)

BEST MOTORS ΛΟΥΤΑΣ ÁËÖÅÉÏÕ 38, Ýíáíôé Lidl

ΤΗΛ.: 26210 30116, 6945227761 - ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ SITE: www.car.gr/bestmotors

FIAT STRADA 1900cc, DIESEL, 4X2, του 2001,υδρ. τιμόνι 5450 ευρώ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - SMART 799cc, του 2003, 71 000 χλμ., FULL EXTRA 5490 ευρώ

FIAT PUNTO 1245 cc 2006 76000 χλμ. A.C air bag Υ.Τ abs ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, 2θυρο 3990 ευρώ

FORD FIESTA 05 1250 cc 5θυρο 86700 χλμ. 4450 ευρώ

FIAT PUNTO,του 2007,1250cc ,105.000 χλμ.,FULL EXTRA,4490 ευρώ

FORD FOCUS 05 1400 cc 78000 χλμ. 5θυρο πλήρης εξοπλισμό 12μηνη εγγύηση 5450 ευρώ


Μικρές Αγγελίες

/ ÐÝìðôç 4 Ïêôùâñßïõ 2012

w w w . p r o t i n e w s . g r

23

ÉáôñéêÜ - ÐáñáúáôñéêÜ ÅðáããÝëìáôá ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ÉÙÁÍÍÇÓ ÄÁÑÁÓ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ÌÉ×ÁÇË ÍÉÊ. ÂÁÑÄÁÌÉÄÇÓ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÏÕÑÏËÏÃÏÓ - ÁÍÄÑÏËÏÃÏÓ Ìáíùëïðïýëïõ 42 Ðýñãïò (Ýíáíôé Íïìáñ÷ßáò) Ôçë.: 26210 20450, êéí.: 6972690630

ÉÁÔÑÏÓ - ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÁÈÏËÏÃÏÓ ÙñÜñéï Éáôñåßïõ Ðñùß: 8.30 - 13.30- áðüãåõìá 17.30 - 20.30 ÔåôÜñôç áðüãåõìá & ÓÜââáôï ðñùß ìüíï êáôüðéí ñáíôåâïý Åñìïý 5, (2ïò üñïöïò) Ðýñãïò Ôçë. ïéêßáò: 26210 31854, Éáôñåßïõ: 26210 37237, Êéí.: 6945 3733363

ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ËÁÌÐÑÏÓ Ó. ÌÐÏÕÆÁËÁÓ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÔÁÊÇ ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÕ 12 & ÊÏÊÊÉÍÏÕ, ÐÕÑÃÏÓ Ôçë.: 26210 37038 Fax.: 26210 37039 Êéí.: 6944 370980 E-mail: lbouzalas@yahoo.com

*****

ËÅÏÍÁÑÄOÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍ. ËÅÙÍIÄÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÏÕÑÏËÏÃÏÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: 10:00 - 14:00, 18:00 - 20:00 ÔÅÔÁÑÔÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÊÁÉ ÓÁÂÂÁÔÏ ÐÑÙÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÄÅÊÔÁ ÔÁÌÅÉÁ Ìáíùëïðïýëïõ & Ðñïýóóçò 2 (1ïò üñïöïò-Üíùèåí ÄÏÕ) Ðýñãïò Çëåßáò 27100 ôçë./fax 2621300481, êéí. 6974149524 e-mail: leoleonardopoulos@yahoo.com

*****

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÁÉÅÕÔÇÑÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ Ðñùß: 9.00 Ýùò 1.30 Áðüãåõìá: 17.30 Ýùò 20.30 (Åêôüò ÔåôÜñôçò áðüãåõìá) Ìáíùëïðïýëïõ 46 / 2ïò Ïñïöïò Ðýñãïò Ôçë./Fax.: 26210 32010, êéí.: 6972 857 557

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ÍÅÏ ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÅÉÏ

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ×. ÌÉÊÅËÏÐÏÕËÏÓ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ÐÅÔÑÏÓ ÊÙÍ ÓÐÉÍÏÓ ×åéñïõñãüò Óôüìáôïò Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáí/ìßïõ Èåóóáëïíßêçò

DDS, MSc ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÓÔÏÌÁÔÏÓ ÅÌÖÕÔÅYÌÁÔÁ, ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁ Ô. Ðåôñïðïýëïõ 12 & Êïêêßíïõ, 2ïò üñïöïò Ðýñãïò Çëåßáò, Ôçë. 26210 34600 Fax: 26210 34166

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÖÙÔÇÓ ÁÍ. ÌÐÁ×ÏÕÑÏÓ Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. ÏÑÈÏÄÏÍÔÉÊÇ ÃÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÊÁÉ ÅÍÇËÉÊÅÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏÕ ÄÅÕÔÅÑÁ Ýùò ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÐÑÙÉ 9.00 -13.00 ÁÐÏÃÅÕÌÁ 16.00- 20.30 ÓÁÂÂÁÔÏ ÊÁÔÏÐÉÍ ÑÁÍÔÅÂÏÕ ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ ê' ÃÊÏÔÓÉÍÁ 12 ÐÕÑÃÏÓ ÇËÅÉÁÓ Ôçë. Fax.: Éáôñåßïõ 26210-25959 Êéíçôü ôçë.: 6978222848 e- mail: fotismpaxouros@yahoo.com *****

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ×. ÍÉÊÏËÁÏÓ Eéäéêüò Oñèïäïíôéêüò D.D.S, MED, Dent , Dipl. Orth. Åéäéêåõèåßò Ðáíåðéóôçìßïõ Frankfurt Ì. Ãåñìáíßáò Ðôõ÷éïý÷ïò Ðáíåðéóôçìßïõ Giessen Ãåñìáíßáò ÈåìéóôïêëÝïõò & Ì. ÁëåîÜíäñïõ 1 (Ýíáíôé ÏÔÅ) Ðýñãïò Çëåßáò Ôçë.: 26210 30004 fax: 26210 30024 e-mail: nspyrospoulos@hotmail.com

ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ ÈÅÏÄÙÑÏÓ ÄÇÌ. ÁËÔÁÍÇÓ ÉÁÔÑÏÓ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ (ÖÕÓÉÁÔÑÏÓ) ÄÉÐËÙÌÁÔÏÕ×ÏÓ ÔÏÕ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÖÕÓÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÔÁÓÇÓ (EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE) ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý Ôçë.: Éáôñåßïõ 26210 20090 Ôçë. Êéí.: 6977403015 Ìáíùëïðïýëïõ 46, (Ýíáíôé Íïìáñ÷ßáò), Ðýñãïò

ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÐÁÍÅÐ. ÁÈÇÍÙÍ 28çò ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 5 - ÐÕÑÃÏÓ (Êåíôñ. Ðëáôåßá) ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔÅÑÁ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9-2 ì.ì. ÁÐÏÃÅÕÌÁ: ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 6-8 ì.ì. (ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÁÐÏÃÅÕÌÁ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ) ÔÇË. 26210-33990, êéí. 6942217262

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÈÅÏÄ. ÓÁÌÁÍÔÁÓ ÉÁÔÑÏÓ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÓ (ÂÉÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ) ô. Éáôñüò Íïóïêïìåßïõ Ðáßäùí "Ç ÁÃÉÁ ÓÏÖÉÁ" *Áíáëýóåéò - ÁéìáôïëïãéêÝò, Âéï÷çìéêÝò -ÁíïóïëïãéêÝò, ÏñìïíïëïãéêÝò Áéìïëçøßåò - Íåïãíþí, Âñåöþí - Ðáßäùí, Åíçëßêùí *ÓðåñìïäéÜãñáììá *Åëåã÷ïò õðïãïíéìüôçôáò Ôçë. Éáôñåßïõ: 26211 01379 - Êéíçôü: 6944 637365

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ÍÉÊÏËÁÏÓ ×ÁÑÄÁÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ Ù.Ñ.Ë. ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ áðü 8 ð.ì. - 1.30 ì.ì. êáé 6.00 ì.ì. 8.00 ì.ì. áðüãåõìá ðëçí ÔåôÜñôçò êáé ÓáââÜôïõ Åñìïý 5, ôçë. 26210 29239, Êéí.: 6945232529

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÁÓÔÑÅÍÔÅÑÏËÏÃÏÓ ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ ÉÁÔÑÅÉÏÕ ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔÅÑÁ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 8.30 - 1.30 ÁÐÏÃÅÕÌÁ: ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ 6.00 - 8.30 ÅÊÔÏÓ ÔÅÔÁÑÔÇÓ Ëåôñßíùí ê' Êïëïêïôñþíç ÐÕÑÃÏÓ Ôçë. 26210 34090, Êéí.: 6944964972 e-mail: nikoskanellop@gmail.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÍÅÕÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

ÌÁËÁÌÙ (ÔÅÍÉÁ) Äçì. ÖÑÉÌÁ Éáôñüò - Íåõñïëüãïò ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ÐÑÙÉ: 8.30 - 13.30 ÁÐÏÃÅÕÌÁ: 17.30 - 20.30 (ðëÞí ÔÅÔÁÑÔÇ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ áðüãåõìá ìüíï ìå ñáíôåâïý) Ìáíùëïðïýëïõ 63 - Ðýñãïò Ôçë. 26210 30918, Êéí.: 6944735548 email:malfri@otenet.gr

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ ÓÔÇÍ ÁÌÁËÉÁÄÁ ÁÃÃÅÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÏ - ÁÃÃÅÉÏËÏÃÉÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ

ÁËÅÎÇÓ Ã. ÊÁËÁÌÁÑÁÓ MD, MSC ÁÃÃÅÉÏ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÁÃÍÙÓÇ ê' ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÐÁÈÇÓÅÙÍ ÁÑÔÇÑÉÙÍ, ÖËÅÂÙÍ, ËÅÌÖÁÃÃÅÉÙÍ - ÁÃÃÅÉÁÊÅÓ ÐÑÏÓÐÅËÁÓÅÉÓ ÍÅÖÑÏÐÁÈÙÍ - ÅÍÄÁÃÃÅÉÁÊÇ ×ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÐÕÑÑÙÍÏÓ ê' ÅËÅÕÈÅÑÉÏÕ ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 12, ÁÌÁËÉÁÄÁ (1ï üñïöïò) ÈÅÑÉÍÏ ÙÑÁÑÉÏ: ÄÅÕÔÅÑÁ -ÔÅÔÁÑÔÇ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÐÑÙÉ 9.00 -13.00 ÔÑÉÔÇ - ÐÅÌÐÔÇ ÐÑÙÉ 9.00 -13.00 ÁÐÏÃÅÕÌÁ 18.30- 21.30 ÔÇË.: 26220-21444, ÊÉÍ.: 6972295933

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤEΣ

Ó×ÉÆÁ ×. ÌÁÑÉÁ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων Myofascial therapy Αθλητικές κακώσεις Νευρολογικές παθήσεις Αναπνευστική και ορθοπεδική Φ/Θ Κατ’ οίκον θεραπείες Δεχόμαστε ασθενείς του ταμείου ΕΟΠΥΥ (δηλ. ΙΚΑ, ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) Ωράριο λειτουργίας: Πρωί: 8.30 - 13.30 Απογ.: 17.30 - 20.30 Κοκκίνου 12-14 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210 33730, κιν.: 6939369774 e-mail: mariasxiza@yahoo.gr

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ÍÉ×ÙÑÉÔÇ ÅËÅÍÇ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ

Äñ. ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÏÕÑÅÁÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄéäÜêôùñ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí Êïêêßíïõ 12-14 & ÆáÀìç 1ïò üñïöïò (ðëçóßïí Äçì. ÐÜñêïõ), Ðýñãïò ôçë: 26210 35800 Êéí.: 6932566996 ¿ñåò ëåéôïõñãßáò ÊáèçìåñéíÜ Ðñùß: 8:30 - 13:30 Áðüãåõìá: Êáôüðéí ñáíôåâïý 17:30 - 20:30 Ðëçí ÔåôÜñôçò *****

Øõ÷ïëüãïò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí *ÓõìâïõëåõôéêÞ óôÞñéîç ðáéäéþí êáé åíçëßêùí *ÁôïìéêÞ øõ÷ïèåñáðåßá äéáôáñá÷þí Üã÷ïõò, êáôÜèëéøçò, öïâéþí *ÐñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò ðáéäéþí êáé åöÞâùí *ÁðïêáôÜóôáóç ìáèçóéáêþí äõóêïëéþí *ÅíçìÝñùóç êáé åðáããåëìáôéêüò ðñïóáíáôïëéóìüò Ôçë. Ãñáöåßïõ: 26220 24822 Êéí.: 6937 146439 Äéåýèõíóç ãñáöåßïõ: ÊáñáúóêÜêç 6, ÁìáëéÜäá

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ÆÁ×ÁÑÏÕËÁ ÄÉÏÍ. ÁÂÑÁÌÏÐÏÕËÏÕ

ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÔÌÇÌ. ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ Á.Ô.Å.É. ÐÁÔÑÙÍ ÌÅËÏÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÙÍ ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÙÍ - ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÏÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ ÍÏÌÏÕ ÇËÅÉÁÓ ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÍÅÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - Ìáèéïý 5, Ðýñãïò ÄåõôÝñá - ÐáñáóêåõÞ, ôçë.: 26210 34610 / 6971 993126 Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ

ÊÝíôñï ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ðáéäéþí, åöÞâùí, åíçëßêùí ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁ - ÅÉÄÉÊÇ ÁÃÙÃÇ - ØÕ×ÏËÏÃÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÓ - ÌÁÈÇÓÉÁÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ×Ñ. ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ

ËÏÃÏÐÅÄÉÊÏÓ - ËÏÃÏÐÁÈÏËÏÃÏÓ Ð.Å. DIPLOMA ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÐÔÕ×ÉÏÕ×ÏÓ ÈÅÑÁÐÅÕÔÇÓ ÃÉÁ ÁÔÏÌÁ ÌÅ ÅÉÄÉÊÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ (Speech and Language Pathologist) ÌÝëïò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Óõëëüãïõ Ëïãïðåäéêþí ÌÝëïò ôïõ Åëëçíéêïý Óõëëüãïõ ãéá ôçí Áöáóßá ÌÝëïò ôçò ÅëëçíéêÞò åôáéñåßáò Äõóëåîßáò ð. Åðéóôçìïíéêüò ÓõíåñãÜôçò ÊÅÊÕÊÁÌÅÁ Í. ÇËÅÉÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÊËÉÍÉÊÅÓ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÊÁÉ ÊÅÐÅÐ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ Åéäéêüò óôç äéÜãíùóç èåñáðåßá äéáôáñá÷þí Ëüãïõ, ÖùíÞò, Ïìéëßáò, ÁêïÞò, Åðéêïéíùíßáò, ÃñáöÞò, ÁíÜãíùóçò ÄÅ×ÅÔÁÉ ÌÅ ÑÁÍÔÅÂÏÕ Óýìâáóç ìå üëá ôá ôáìåßá Óõíåñãáóßá ìå üëåò ôéò éáôñéêÝò åéäéêüôçôåò 28çò Ïêôùâñßïõ êáé Ìéáïýëç 1 Ðýñãïò (Â' Ïñïöïò) Ôçë./fax: 2621033880, 2625022285, Êéíçôü: 6977905430

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ

ÄÉÁÉÔÏËÏÃÏÓ-ÄÉÁÔÑÏÖÏËÏÃÏÓ -Ðôõ÷éïý÷ïò Á.Ô.Å.É. Èåó/íßêçò - ÅîåéäéêåõìÝíç óôéò äéáôñïöéêÝò äéáôáñá÷Ýò êáé ôçí ðá÷õóáñêßá (NCFED) - ÅðéóôçìïíéêÞ óõíåñãÜôçò ôçò ïìÜäáò Ìed-Nutrition - ÌÝëïò ôçò ¸íùóçò Äéáéôïëüãùí/Äéáôñïöïëüãùí ÅëëÜäïò ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý êáèçìåñéíÜ ðñùß: 9:00-14:00 êáé áðüãåõìá: 17:30-21:00 (åêôüò ÄåõôÝñáò êáé ÔåôÜñôçò áðüãåõìá) Äéåýèõíóç : Êïõñïãéáííïðïýëïõ 33 (ÁìáëéÜäá) Ôçë: 26220 38380 Êéí: 6937239362 www.apostolopoulou.gr, alnutric@gmail.com

ΓENIKHΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ÅÍÁÑÎÇ ÍÅÏÕ ÉÁÔÑÅÉÏÕ

Ðáíáãéþôçò Í. ÂáãéÜíáò GP, MD

ÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏÓ ÉÁÔÑÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÐñïëçðôéêÞ ÉáôñéêÞ - ÏéêïãåíåéáêÞ ÓõìâïõëåõôéêÞ Õãåßáò, Ñýèìéóç êáé ðáñáêïëïýèçóç ÷ñïíßùí íïóçìÜôùí, ÓõíôáãïãñÜöçóç öáñìÜêùí üëùí ôùí ðáèÞóåùí, Ðåñéðïßçóç êáôáêëßóåùí ôñáõìÜôùí, Åìâïëéáóìïß, ÔïðïèÝôçóç ÏõñïêáèåôÞñùí, Ñéíïãáóôñéêþí êáèåôÞñùí ê.ô.ë. ÐËÁÔÅÉÁ ËÁÆÁÑÁÊÇ (ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏÕ)-ÁÌÁËÉÁÄÁ

(ÐÑÙÇÍ ÉÁÔÑÅÉÏ ÃÅÍ. ÉÁÔÑÏÕ ÌÐÑÉÓÔÏÃÉÁÍÍÇ ÃÅÙÑÃÉÏÕ)

ÔÇË: 2622021322 & 6977010128 E-mail: gp.vagianas@gmail.com ÙÑÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ : ÐÑÙÉ: ÄÅÕÔ-ÐÁÑ: (8.30 - 13.30) & ÓÁÂÂ (10:00 - 12:00) ÁÐÏÃÅÕÌÁ : ÔÑÉÔÇ - ÐÅÌÐÔÇ - ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ (17.30 - 20.30) Η σειρά είναι αλφαβητική

Ζαχάρω Δαΐκου Κωνσταντίνα (26250-34567) Κρέστενα Μαρκοπούλου Ολγα (26250-22765) Ανδραβίδα Χαντζή Κωνσταντίνα (26230-54444) Πελόπιο Διαμαντόπουλος Βασίλειος (26240-31489) Πύργος Παναγόπουλος Παναγιώτης Μανωλοπούλου 27 (εφημε-

Λεχαινά Παπαδόπουλος Νεόφυτος (26230-22742)

ρεύει-διανυκτερεύει 26210-30122)

Τραγανό Κωνσταντίνου Διονύσιος (26230-61006)

Αμαλιάδα Σταυλιώτη Χαρά Καλαβρύτων 36

(26220-21141

,

Αρχαία Ολυμπία Παπαβασιλείου Δημήτριος (26240-22000)

08.00 - 14.30 & 17.30 - όλη νύχτα) Μανιάτης Κωνσταντίνος Κα-

Γαστούνη Κυπριώτης Παναγιώτης (26230-32715)

λαβρύτων 19 (26220-24077 08.00 - 21:00)

Βαρθολομιό Μακρυδήμα Χαραλαμπία (26230-41241)

Βάρδα Λευκαδίτης Σπύρος ( 26230-71484)

ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ!


ΠΕΜΠΤΗ

Τελικά σηκώνονται από τους καναπέδες στην Αμαλιάδα

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου και φορείς της πόλης Απουσία ιατρών Σχολιάστηκε χθες το βράδυ στη σύσκεψη για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας η απουσία των μελών του ιατρικού συλλόγου της πόλης. Κανείς, όπως και την πρώτη φορά, δεν παρευρίσκονταν με τους συμμετέχοντες να λένε πως ακόμα περιμένουν μια απάντηση….

Οι φοιτητές Να βρουν τρόπο ώστε την Τετάρτη να συμμετέχουν στην κινητοποίηση και οι φοιτητές του ΤΕΙ Αμαλιάδας, ψάχνουν οι διοργανωτές. Όπως είπαν σήμερα θα γίνει μια προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με το προεδρείο του συλλόγου και να τους ζητήσουν να είναι μαζί τους.

Τα πανό Δικό του πανό θα έχει ο κάθε σύλλογος ή φορέας που θα συμμετέχει στην κινητοποίησης. “Έτσι, θα δείχνουμε πως ενωμένοι παλεύουμε για ένα σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να μην επιτρέψουμε να υποβαθμιστεί η πόλη μας” έλεγαν χθες…

“Κλείνουν” την Αμαλιάδα Καλούν τους δημάρχους και πολίτες του Κάμπου να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση

Γ

ια 3 ώρες θα παραμείνει “κλειστή”, την ερχόμενη Τετάρτη, η Αμαλιάδας με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους φορείς και κατοίκους της πόλης αλλά και του Κάμπου να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που προγραμματίστηκε, αντιδρώντας έτσι στην επιθυμία της Πολιτείας να υποβαθμίσει το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από την είσοδο του νοσοκομείου και οι συμμετέχοντες με πανό θα περπατήσουν στους δρόμους της πόλης για να καταλήξουν στην πλατεία Αγίου Αθανασίου. Στην συγκέντρωση που θα γίνει οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και οι φορείς θα αναλύσουν στους κατοίκους τα σχέδια της Κυβέρνησης για αποψίλωση των υπηρεσιών της πόλης. Όλο αυτό το διάστημα, από τις 8 δηλαδή το πρωί μέχρι και τις 11 τα καταστήματα οι υπηρεσίας και οι επιχειρήσεις της πόλης θα είναι κλειστά. Η οριστικοποίηση της μέρας και της ώρας που θα γίνει η κινητοποίηση έγινε χθες το απόγευμα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο και στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων Βασίλης Μιχαλόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αναστάσιος Σμέρος, και οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου Νατάσσα Παναγιωτάρα, του Εμπορικού Συλλόγου Πέτρος Παπαδάτος, του συλλόγου εργα-

Ç ïñéóôéêïðïßçóç ôçò ìÝñáò êáé ôçò þñáò ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç êéíçôïðïßçóç Ýãéíå ÷èåò ôï áðüãåõìá óôç óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï íïóïêïìåßï

Óôç óýóêåøç óõììåôåß÷áí öïñåßò ôçò ÁìáëéÜäáò. ζομένων στους δήμους Χρήστος Βούλγαρης, του σωματείου εργαζομένων στα κέντρα Υγείας του Νομού Κώστας Νικολαβλένης.

Η σύσκεψη Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε από σήμερα οι συμμετέχοντες, να ξεκινήσουν την εκστρατεία ενημέρωσης των κατοίκων της Αμαλιάδας, τόσο για την κινητοποίηση όσο και του τι ζητούν. Επίσης αποφασίστηκε να διευρυνθεί το μέτωπο και μέσα στην εβδομάδα οι πρόεδροι των φορέων να έχουν επαφές με τους δημάρχους και φορείς από το Κάμπο

της Ηλείας, για να τους εξηγήσουν τι δρομολογείται από την πολιτεία και να τους καλέσουν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση της Τετάρτης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ Βασίλης Μιχαλόπουλος Δεν " Έχουμε υποχρέωση να βγούμε από τα σπίτια μας, να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας για του τι συμβαίνει. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Αμαλιάδας για γίνουν γνωστά σε όλους. Βρέθηκε η μέρα κοινής δράστης για την πόλη μας που είναι η Τετάρτη. Αυτή τη μέρα θα κλείσουμε τα

μαγαζιά, να απέχουν οι δικηγόροι να μην λειτουργεί η πόλη. Στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας είναι να παραμείνει ένα νοσοκομείο ανά νομό. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί με το νοσοκομείο της Αμαλιάδας". Στο έντυπο που από

σήμερα θα μοιράζεται στους κατοίκους της πόλης αναφέρεται "θεωρούμε πως οι διάλογοι και οι συσκέψεις από εδώ και πέρα είναι προσχηματικοί. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Το νοσοκομείο μας έχει και προσφορά και ιστορία και σ' αυτό τον αγώνα μας θέλουμε την κοινωνία αρωγό και σύμμαχό μας, γι' αυτό ζητάμε την κατανόηση και την συμπαράσταση σας στις κινητοποιήσεις μας. Καλούμε όλους τους πολίτες της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής να ενώσουμε τις δυνάμεις μας παλεύοντας για τη δημόσια υγεία και τη συνέχεια του νοσοκομείου μας". Κώστας Γιάλπας

proti 4 oct 2012  

proti tis ilias

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you