Page 1

Protestantse Kerk

‘Met zonder Jezus‘ over Hemelvaart


‘Met zonder Jezus‘ over Hemelvaart


Vooraf Hemelvaart is het meest ‘onbekende’ christelijke feest. Veel mensen hebben vaak moeite om dit feest uit te leggen. We herdenken dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel. Maar hoe moeten we dat precies begrijpen? En wat valt aan dit feest te beleven? In dit boekje gaan tien mensen in op wat Hemelvaart voor hen betekent. De bijdragen gaan van het signaleren van een inhoudelijk probleem met het feest (‘iemands vertrek vieren met een jaarlijkse feestdag is toch eigenlijk best vreemd?’) tot de constatering dat je Hemelvaart beter gaat begrijpen als je ouder wordt. Alle tien ‘hebben’ iets met Hemelvaart en beleven er wat aan. Zoek wel naar passende tradities, zegt een van hen. Gebeden, gedichten en andere teksten helpen om het feest van Hemelvaart dichterbij te brengen. Een kort overzicht tot slot laat zien hoe Hemelvaart in de loop der eeuwen (in de kerk) is gevierd.


Als kind was het eenvoudig. Ik stapte op mijn fiets en ging dauwtrappen. Charissa Bakema


10

'Met zonder Jezus'


Charissa Bakema

Altijd vernieuwing mogelijk Als kind was het eenvoudig. Jezus stapte op een wolk. De discipelen keken hem na. Daarna gingen de discipelen verder met hun leven. Ik deed dat ook. Ik stapte op mijn fiets en ging dauwtrappen. Als twintiger begon ik te denken. Hoe zat dat met die wolk? En hoezo ging Jezus naar de hemel? Was het niet gewoon een verhaaltje om te verbloemen dat Jezus toch gewoon dood is gegaan? Ik ging op onderzoek uit. Toen vond ik een diepere betekenis. In de Bijbel is een wolk een beeld voor de aanwezigheid van God. Jezus wordt opgenomen in de aanwezigheid van God waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden. En hij doet dat zodat wij ook deel kunnen nemen aan die aanwezigheid. Voor mij betekent dat dat ik meer kan dan ik denk, dat dingen die ik niet zie er toch zijn, en dat er altijd mogelijkheid tot verandering en vernieuwing is. Â Charissa Bakema, theatermaker en pionier bij Blossom030

over Hemelvaart

11


gebed Voorbede op Hemelvaart God, onze Schepper en Vader, wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om wat meer welvaart voor de armen in de wereld, om brood voor allen die hongerig of ondervoed zijn, om vrede voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld, om vrijheid voor hen die onderdrukt worden. Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om een gelukkige jeugd voor alle kinderen, om goede toekomstmogelijkheden voor alle jongeren, om prettig werk voor allen die zoeken naar werk, om een zinvol bestaan voor allen die arbeidsongeschikt zijn, om een doel in het leven voor alle zwervers. Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om echte liefde voor alle gehuwden, om warmte en geborgenheid in alle gezinnen, om goede zorg voor alle bejaarden, om fijne verpleging voor alle zieken, om hartelijke aandacht voor alle eenzamen. Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om saamhorigheid voor onze samenleving, om verdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn, om gastvrijheid voor de asielzoekers en vluchtelingen, om een houding van welwillendheid jegens iedereen. God, geef dat wij in het hier en nu oog en aandacht hebben voor de mogelijkheden die we hebben om te getuigen van Jezus’ boodschap, voor de kansen die we krijgen om anderen een klein beetje hemel op aarde te bezorgen. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen 12


uitgave van Protestantse Kerk in Nederland Postbus 8504 3503 RM Utrecht Tel. (030) 880 18 80 www.pkn.nl/webwinkel

Profile for Protestantse Kerk Nederland

'Met zonder Jezus' - over Hemelvaart  

In het boekje ‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’ gaan tien mensen in op wat Hemelvaart voor hen betekent. De bijdragen gaan van het signal...

'Met zonder Jezus' - over Hemelvaart  

In het boekje ‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’ gaan tien mensen in op wat Hemelvaart voor hen betekent. De bijdragen gaan van het signal...

Advertisement