Page 1

nr.

01 JULI 2012 MAGAZINE VAN JOP, JEUGD足ORGANISATIE VANDEPROTESTANTSEKERKINNEDERLAND

JEUGDWERK vanuit je hart

ROCK&ROLLATOR:

JONG VOOR OUD in Almelo

JOP voor jou INSPIRATIE VOOR VOLGEND SEIZOEN

#durftevragen


4

UIT HET LAND:

MONIQUE DOPPENBERG

VRIJWILLIGERINANNAPAULOWNA

7

‘GELOVEN

IN JEUGDWERK

begint met passie

voor de boodschap’

10

MOET JE ZIEN!

INSPIRATIE VOOR HET JEUGDWERK

Colofon PRO! is een gratis uitgave van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. PRO! verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met jeugdwerk in de kerk. Het magazine wil informeren, enthousiasmeren en inspireren. Meer informatie en aanmelden als abonnee kan via jop.nl/pro

Hoofdredactie Nelleke Plomp Ù n.plomp@jop.nl

ROCK& ROLLATOR

16

 UZIEK VAN JONG VOOR OUD M IN ALMELO

Eindredactie Evert Oudenes Ù e.oudenes@jop.nl

Redactie Irma Pijpers, Marieke Riedemann, Johan Wondergem

Beeld cover QROOST Mediadesign Ù dsigno.nl

Beeld poster Mcklin Fotografie Ù mcklin.nl

Ontwerp en beeldredactie Reprovinci Ù reprovinci.nl

Druk De Groot Drukkerij Ù degrootdruk.nl

enverder: 12 Poster 15 JOP voor jou 18 #durftevragen 20 Op de plank

Contact PRO! Postbus 8504 3503 RM Utrecht (030) 880 14 38 info@jop.nl Ù Overname uit PRO! is alleen toegestaan

na toestemming van de redactie en met bronvermelding.


VOORWOORD Robert Mazier

JOP PRO! Het is geen wonder dat dit nieuwe magazine PRO! heet. Die titel zegt wie wij willen zijn als JOP: protestants, progressief en gewoon vóór! Wij zijn, net als anderen die in de kerk met jeugd te maken hebben, vóór de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voor de ontdekking van wat geloof voor hen betekent. Voor aansprekend jeugdwerk in de kerk. Voor volwassenen – ouders en alle anderen – die de jongere generatie ruimte en richting willen geven. En voor bezieling onder vrijwilligers en professionals binnen het jeugdwerk. Wij geloven in kinderen, in jongeren en in jeugdwerk! Wij geloven dat de kerk daarin een rol kan spelen, als een vindplaats van Gods liefde. JOP wil jou zo goed mogelijk ondersteunen bij het jeugdwerk. Daarnaast hebben wij jou nodig om ons werk nog beter te kunnen doen. Wil jij deel zijn van het netwerk van JOP? Of ben je geïnteresseerd? Meld je dan gratis aan via jop.nl/pro. Je ontvangt PRO! dan vier keer per jaar op je mat. Je krijgt ook onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en toegang tot werkvormen voor het jeugdwerk op onze website. We ontwikkelen namelijk een online database met werkvormen voor jouw club, catechese, of kindernevendienst. Op jop.nl/werkvormen vind je al een selectie van activiteiten, programma’s en losse werkvormen die je gratis kunt downloaden. De komende maanden wordt het aanbod steeds groter. Hopelijk ook dankzij jouw input.

AANMELDEN VOOR PRO!? JOP.NL/PRO

PRO! is een van de manieren om jou beter te ondersteunen. Met dit magazine willen we je inspireren voor

OP ZOEK NAAR EEN LEUK SPEL VOOR JE CLUB OF EEN QUIZ VOOR JE KINDERNEVENDIENST? JOP.NL/WERKVORMEN

Elke maand op de hoogte blijven?

bezielend jeugdwerk in de kerk. Ook willen we laten zien wat JOP voor jou kan betekenen. We hopen dat je enthousiast wordt van alle verhalen, tips en producten in dit nummer. Lezen maar!

Ù

Robert Mazier is Adjunct-Programmamanager bij JOP @robertmazier

JOP.NL/NIEUWSBRIEF

PRO! 3


UIT HET LAND Nelleke Plomp

MONIQUE DOPPENBERG, VRIJWILLIGER IN ANNA PAULOWNA

‘Kinderen komen weer graag naar de kerk’

Beeld: McKlin Fotografie


Monique Doppenberg, getrouwd met Aart en moeder van twee zoons en een dochter, zet zich al jaren in voor de kinderen in de Protestantse Gemeente Anna Paulowna. In het dagelijks leven is ze consulent bij stichting MEE en geeft ze onder andere training in gebarentaal. Tijdens Minivaart zet ze kinderen in de kerk aan het ‘graven’ in onderwerpen als vriendschap en bewondering. “Als kinderen met plezier naar een activiteit

Gezinsdiensten

gaan, blijven ze komen. Zo maak je de kerk

“Het mooie van kinderwerk binnen onze

aantrekkelijk voor iedereen. In Anna Paulowna

gemeente is dat we ruimte krijgen om anders

organiseren we voor het derde jaar Minivaart.

tegen tradities aan te kijken en zo mooie acti-

Een speciaal programma tijdens de kerkdienst

viteiten kunnen neerzetten voor kinderen. Voor

voor kinderen uit de bovenbouw van de basis-

mij is dat een uitdaging: hoe maken we de kerk

school (zie kader, red.). Samen gaan we acht

weer aantrekkelijk? Een gewone kerkdienst is

keer per seizoen op ontdekkingstocht naar ons-

voor kinderen moeilijk te begrijpen, sterker nog,

zelf en het geloof. We beginnen met een sketch

ook ouders haken vaak af. Jammer, want het

en daarna gaan de kinderen zelf aan de slag aan

geloof is nog steeds heel waardevol. We moe-

de hand van spelletjes en creatieve opdrachten.

ten het dus beter verpakken. In de uitnodiging

In het begin was het spannend of het concept

van Minivaart spreken we ook de ouders aan.

zou aanslaan, gelukkig is het een succes. We

Sommigen van hen komen wel naar speciale

verwelkomen elke keer bijna vijftien kinderen.”

activiteiten, maar niet naar gewone kerkdienst­

‘Ik verbaas me over de inzichten die kinderen mij geven.’

en. De drempel daarvoor is voor hen te hoog.

Aantrekkelijker

Gezinsdiensten zijn voor deze doelgroep een

“Jonge kinderen in onze gemeente kunnen naar

mooie optie. In de kerkenraad wordt daar nu

de kinderdienst en voor tieners zijn er speci-

over nagedacht. Ik vind het mooi om op zo’n

ale diensten. Toch liep het aantal kinderen en

manier anders tegen kerk-zijn aan te kijken en

jongeren in onze kerk terug. Samen met onze

met elkaar te werken aan Gods koninkrijk.”

lokale JOP Jeugdwerker, Erzsébet Thomasse, bedachten we hoe we de kerk aantrekkelijker kunnen maken voor acht- tot twaalfjarigen. Zo is Minivaart ontstaan, een speciale viering. In de weken dat er geen Minivaart is, kunnen de kinderen naar de kinderdienst. We zien dat het werkt, juist omdat we elke keer verdergaan over hetzelfde thema. Kinderen komen graag en nemen vriendjes en vriendinnetjes mee. Soms stimuleren de kinderen zelfs hun ouders om mee te gaan naar de kerk. Grappig, meestal is dat andersom. Het maakt mij blij dat Minivaart zo goed aanslaat.”

Kerk-zijn “Ik vind het heel belangrijk om me in te zetten voor de gemeente waar ik bij hoor. Je bent toch niet zomaar lid van de kerk?! Samen bezig zijn om het geloof door te geven aan kinderen, maakt mij enthousiast. Het kost tijd en energie, maar het levert ook veel op. Door met de andere leiders na te denken over een onderwerp, duiken we samen de diepte in. Daarnaast verbaas ik me regelmatig over de inzichten die kinderen mij geven. Voor mij

Mollen in Minivaart Voor het derde jaar op rij worden kinderen van acht tot twaalf jaar uit de Protestantse Gemeente Anna Paulowna uitgenodigd voor een speciale kinderdienst: Minivaart. Dit jaar draait elke van de acht bijeenkomsten om het thema schatgraven. Samen met drie leiders, verkleed als mollen, duiken kinderen in een onderwerp zoals vriendschap, lijken op God en na de dood. Minivaart begint met een sketch. Na een spel is het tijd voor een gesprek waarin kinderen worden aangemoedigd om op een filosofische manier over het onderwerp na te denken. Ook vertellen de leiders hoe Jezus omging met vrienden of hoe hij over de dood vertelde. Ieder kind krijgt een symbolisch voorwerp, zoals een

kruisje of een spiegeltje, en kan dat in zijn of haar eigen letterbak stoppen. Minivaart heeft ook een competitief element: elke bijeenkomst kunnen kinderen opdrachtjes uitvoeren. Uiteindelijk wint iemand de Gouden Schep Trofee. Op de zondagen dat er geen Minivaart is, kunnen kinderen naar de kinderdienst. Drie vrijwilligers en de lokale JOP Jeugdwerker ontwikkelden Minivaart, bedenken het programma en voeren het uit. Wil je meer weten over Minivaart of denk je erover dit ook in jouw gemeente te starten? Neem dan contact op met JOP Jeugdwerker Erzsébet Thomasse, e.thomasse@jop.nl.

is dat de kern van kerk-zijn, samen levensvragen onderzoeken. Zo kun je je geloof delen.” PRO! 5


Beeld: QRoost Mediadesign

6 PRO!


INTERVIEW Nelleke Plomp

JOP REGIOCOACH LAURENS OOSTERBROEK:

‘Geloven in jeugdwerk begint met ­passie voor de boodschap’ Wie Laurens Oosterbroek spreekt, heeft het al snel door: hier staat iemand met passie voor de kerk, voor Jezus én voor j­ongeren. Als JOP Regiocoach in Groningen en Drenthe wil Laurens deze drive aan gemeenten doorgeven. Praktisch helpen om handen en voeten aan jeugdwerk te geven. Dat is wat hij wil. “Geloven in jeugdwerk begint met een passie

kelijke vragen, maar wel wezenlijke. “Jeugdwerk

voor de boodschap die je wilt overdragen”, stelt

is geen trucje. Er zijn geen toverformules. Elke

Laurens. “Als een kerkenraad bij mij aanklopt

gemeente is anders, dus methoden en vormen

voor advies, stel ik eerst een aantal vragen. Wat

kunnen verschillen. Ook legt iedere kerkenraad

maakt jullie gemeente anders dan een vereni-

inhoudelijk andere accenten.” JOP stelt vragen

ging of voetbalclub? Waarom vind je het zo

die soms lastig zijn, maar wel een eerlijk beeld

belangrijk dat er kinderen en jongeren in de kerk

opleveren. Dit om jeugdwerk te ondersteunen

zitten? Pas als dat helder is, bedenken we welke

en activiteiten te creëren die zowel bij de ge-

vormen hierbij passen.” Het zijn geen gemak-

meenten als bij de jeugd van deze tijd passen.

PRO! 7


‘De kerk heeft een GOED VERHAAL voor jongeren’

Maskers af

waanzinnig mooie boodschap. De vraag

Naar buiten

Laurens put uit ruim negen jaar ervaring

is: wat doe jij met dat aanbod van liefde

Het klinkt allemaal mooi natuurlijk, maar

als jeugdwerker in diverse gemeenten.

en genade?”

hoe ontwikkel je jeugdwerk vanuit je hart

Die ervaring zet hij graag in om andere

én houd je het enthousiasme vast. “Geluk-

gemeenten te helpen. “Jongeren hebben

Lef

kig hoeven we het niet alleen te doen. De

het vaak lastig. Ze moeten veel keuzes

Authenticiteit is een kernwoord als het

kerk is niet van ons, maar van God. Dat be-

maken en er wordt van hen verwacht

om het bereiken van jongeren gaat.

tekent nog steeds dat wij onze uiterste best

dat ze over van alles en nog wat zelf

“Christian Schwartz deed onderzoek naar

mogen doen, maar het hangt niet van onze

nadenken en een mening hebben. Om

kerkgroei in meer dan honderd landen.

inspanning af. Deze wetenschap zorgt er-

aan een bepaald imago te voldoen, zetten

Hieruit bleek dat een van de kenmerken

voor dat ik niet uitgeblust raak, ook al is het

jongeren maskers op. Ze verbergen hun

van groei is dat het werk met bezieling

werk echt niet altijd gemakkelijk.” Bezield

gevoelens. Bij ouders en in kerken kom

gedaan wordt. Jeugdwerk vanuit je hart

jeugdwerk vraagt niet alleen om passie,

ik tegelijkertijd veel onzekerheid tegen op

dus. Als je laat zien waarin je gelooft en

maar ook om een frisse blik. Anno 2012

het gebied van geloofsopvoeding. Het is

hier helder over bent, willen jongeren met

heeft de meerderheid van de jongeren in

niet altijd gemakkelijk om te verwoorden

je in gesprek om zich aan jouw uitspraken

Nederland weinig of niets met de kerk. Om

wat je gelooft. En hoe doe je dat op een

te schuren.” Laurens benadrukt dat dit

hen toch te interesseren, heb je creativiteit

manier die bij jou en bij je kinderen past?

niet betekent dat je overal een pasklaar

nodig. “Vaak vragen wij: ‘hoe betrekken we

Deze onzekerheid is jammer, want ik ben

antwoord op moet hebben. “Geloven

de jeugd bij de kerk?’. Laten we die vraag

ervan overtuigd dat de kerk een goed ver-

is iets kwetsbaars en soms lastig onder

omdraaien: ‘hoe betrekken we de kerk bij

haal heeft dat juist kinderen en jongeren

woorden te brengen. Je mag je twij-

de jeugd?’. Laten we als kerk naar buiten

kan aanspreken. God geeft mensen de

fels en vragen laten zien, maar laat ook

gaan en niet bang zijn voor nieuwe vormen

ruimte om zichzelf te zijn. In relatie met

merken wat je basis is. Jongeren willen

van kerk-zijn. Ik geloof dat het mogelijk is

Hem kom je als mens tot je doel. Je bent

niet weten waaraan we twijfelen, maar

om ook vandaag levend jeugdwerk te ont-

gewenst en geliefd. Bij Jezus kun je je

waarin we geloven. Ik wil vrijwilligers in

wikkelen. Daarom moedig ik namens JOP

maskers afdoen. Hij zei: kom bij Mij als je

het jeugdwerk stimuleren om het lef te

gemeenten aan om met passie en bezieling

vermoeid en belast bent en Ik zal je rust

krijgen om zich uit te spreken en jongeren

te laten zien waar ze voor staan. Zo werken

geven. Precies de vrijheid en de rust waar

gereedschap te geven om zelf keuzes op

we samen aan een levende kerk die ook in

jonge mensen naar snakken. Wat een

geloofsgebied te maken.”

de toekomst blijf bloeien.”

8 PRO!


BROOD EN SPELEN Column

Mag ik meedoen? Op een zonnige lentemorgen loop ik langs een schoolplein. Een kleuter kijkt toe hoe grotere kinderen­een zandkasteel bouwen. Hij neemt initiatief Ù Kijk naar jongeren zoals God naar ze kijkt.

en vraagt: “Mag ik meedoen?” “Nee, want jij bent

Geef om hen, geloof in hen, maar wees ook

nog te klein”, klinkt het uit de grote-kindermonden.

eerlijk.

Het gezicht van de kleuter betrekt. Zijn lievelingsspeelplek is ingenomen door grotere kinderen én hij

Ù Durf je aan te passen. Dit betekent niet per

mag niet meebouwen aan zijn droomkasteel. Beteu-

se meedoen met elke hype, maar wel lef om

terd loopt hij weg en gaat in z’n eentje schommelen.

uit je veilige wereld te stappen. Verdiep je in

Ik voel me opeens een beetje verbonden met die

de cultuur van jongeren en investeer in kwa-

beteuterde, schommelende kleuter. En vraag me

litatieve veranderingen. JOP kan je hierbij

af waarom. Opeens valt het kwartje: in de kerk

helpen. Kijk op jop.nl/ondersteuning.

gebeurt soms precies hetzelfde als in de zandbak. Grote mensen zijn hard bezig om de kerk precies zo

Ù Wees je bewust van de rol die je hebt.

op te ­bouwen zoals zij vinden dat het moet, terwijl

Jeugdwerk in de kerk is niet zomaar iets.

kinderen­en jongeren toekijken. Ze willen best mee-

Je mag het zien als een roeping.

doen, maar de kerk vindt hen te vaak nog te jong, te klein of te onervaren.

Ù Heb het lef om je uit te spreken over je

Voor zandbakken is niemand te klein en ook voor de

geloof. Jongeren hebben geen behoefte aan

kerk is niemand te klein. Je bent er eerder te groot

een dichtgetimmerd verhaal, maar wel aan

voor, want hoe zat dat ook alweer met worden als

een duidelijk en doorleefd verhaal.

een kind? Is dat niet ten diepste leren loslaten en het vermogen hebben om spelenderwijs te groeien

Ù Een gelovig leven begint in het gezin. Bezield

met vallen en opstaan? Ik loop naar de kleuter op

jeugdwerk dus ook. Ondersteun ouders bij

het schoolplein en til hem van de schommel. Samen

de geloofsopvoeding. Bijvoorbeeld via het

bouwen wij een zandkasteel zoals alleen kinderen

magazine Moments en de bijbehorende

dat kunnen.

bijeenkomsten voor ouders. Download de handleidingen gratis via jop.nl/moments.

Wil je advies op maat? Neem dan ­contact op met de JOP Regiocoach bij jou in de buurt.

Ù Dirk-Jan Bierenbroodspot

werkt bij JOP in het team Producten & Ontwikkeling. @JOPDJB

JOP.NL/REGIOCOACH

PRO! 9


MOET JE ZIEN!

Een persoonlijke give-away of een gadget om het thema van je bijeenkomst te benadrukken. JOP denkt graag mee en verzamelde de leukste HEBBEDINGETJES

Steek een licht op!

Sunny Love

Een kaarsje aansteken kan helemaal

Liefde geeft energie en zon geeft ener-

in stijl. Op deze waxinelichtjeshouder

gie. Het lastige van zowel liefde, zon

staan niet alleen de symbolen van ge-

als energie is dat je ze alle drie niet kunt

loof, hoop en liefde, hij is zelf ook een

zien. Maar met dit apparaatje breng je

symbool van deze trits. Met liefde ge-

daar verandering in. Als de zon op het

maakt in India, waardoor mensen weer

Flip Flap Solar Hartje schijnt, wordt de

hoop krijgen en geloof in de toekomst.

warmte omgezet in energie en beweegt

Laat het licht maar schijnen!

het hartje. Net zoals warmte en liefde mensen in beweging zet. Een mooie

WAXINELICHTJESHOUDER € 9,95

reminder voor jou en de kinderen of

eeneerlijkezaak.nl

jongeren van jouw groep. FLIP FLAP SOLAR HARTJE € 4,-

brinktuinmachines.nl (onder Gifts Gadgets)

Gelukkig hoef je het wiel in het jeugdwerk niet zelf uit te vinden. Allerlei boeken, websites en tentoonstellingen geven INSPIRATIE

Geloof in de natuur

Kinderneventweets

God laat zich zien in de natuur. Dat

Het is een

hadden schilders in de middeleeuwen

hele klus,

ook al door. Zij gebruikten codetaal

elke zondag

in hun schilderijen om de kijkers

een goed,

een boodschap mee te geven. In de

helder en

tentoonstelling ‘Geloof in natuur’ in het

pakkend

Bijbels Museum wordt deze codetaal

verhaal neerzetten tijdens de kinderne-

gekraakt. Bloemstillevens zijn een stuk

vendienst. Andrea van Boven blogt en

minder saai als je weet wat erachter zit.

twittert over haar ervaringen. Op haar site staan inspirerende ideeën over

TENTOONSTELLING GELOOF IN NATUUR,

allerlei onderwerpen. Van het planten

BLOEMEN VAN BETEKENIS

van zonnebloemen tot een musical

van 27 april tot en met 30 september in

over David en Goliath.

het Bijbels Museum te Amsterdam

bijbelsmuseum.nl

KINDERNEVENDIENST WEBLOG

kindernevendienst.wordpress.com Twitter: @Andrea_knd

10 PRO!


Dagelijks brood

Schrijf het op

Waar het hart vol van is…

In de kerk delen we het brood met

Hoeveel moderne communicatie-

In het kinder- en jeugdwerk in de kerk

elkaar. Dat doen we al met liefde, maar

middelen er ook zijn: de geschreven

deel je je hart met anderen. Ook dit

dat kan altijd beter. Met deze toaster

liefdesbrief wint het qua charme nog

hart kun je delen. Maar je kunt het ook

brand je een mooie boodschap in je

steeds van een liefdestweet, sms of

lekker zelf opeten. De hartenkreten van

boterham. Dat maakt het dagelijks

mail. Houden jouw tieners of kinderen

Tony’s Chocolonely smaken niet al-

brood net een beetje specialer. Delen

niet van schrijven? Geen nood! Gewoon

leen goed, ze zijn ook nog eens eerlijk

maar!

zwaaien met deze lichtgevende hartjes-

gemaakt. Op het doosje kun je een

pen tijdens een mooi lied geeft ook een

persoonlijke boodschap schrijven en je

TOAST TATTOO € 4,99

prachtig effect. Leuk cadeau voor de

tovert het zo om in een fotolijstje. Een

gigagadgets.be

Startzondag, die in het teken van geloof,

mooi cadeau voor vrijwilligers.

hoop en liefde staat! HARTENKREET € 3,07 per stuk PENNEN MET HART € 0,65

€49,06 voor 16 stuks

(bij bestelling van 100 stuks)

tonyschocolonely.com

bedrukken.nl (zoek op ‘pen hart’)

Wat gebeurt er eigenlijk?

‘s Zondags gaan zij naar de kerk

Stilte in de storm

Een vraag die niet

Meer beleven aan

Als professional of

alleen kinderen

de kerkdienst. Veel

vrijwilliger in het

stellen als het over

ouders zouden

jeugdwerk ben je

de kerk gaat. Veel

dit graag willen

voortdurend bezig met

volwassenen weten

met hun kinderen.

inspiratie te brengen

het ook niet. Wil jij

Maar hoe bereik

aan kinderen en

niet met een mond

je dit? ‘Het Zondagboek’ helpt jonge

jongeren. Daarbij is

vol tanden staan als

gezinnen (zowel ouders als kinderen)

het belangrijk dat je

je kinderen om uitleg vragen bij de kerk-

meer uit de kerkdienst te halen, zonder

zelf ook inspiratie opdoet. Maar wanneer?

dienst? Dan is het boekje ‘Wat gebeurt

dat het extra tijd kost. Het boek geeft

Soms is het in je leven zo druk, dat het

er in de kerk?’ een uitkomst. Met dit

tips en luistervragen, zodat je de kerk-

moeilijk is om de rust en stilte te vinden

boekje kunnen kinderen zelf op ontdek-

dienst intenser beleeft. Het boek gaat

en je tot God te richten. Daarom heeft

kingstocht door kerk en liturgie. Hierbij

er wel vanuit dat kinderen tijdens de

Mirjam van der Vegt een handleiding

worden ze geholpen door kleurige pren-

preek in de kerk blijven.

geschreven. In ‘Koester je hart’ lees je hoe

ten. Leerzaam voor jong en oud!

je op zoek kunt gaan naar stilte en vind je Hanneke Schaap-Jonker,

haalbare tips om het te vinden.

Joke Bosch en Iris Boter,

ZONDAGBOEK, MEER BELEVEN AAN DE

WAT GEBEURT ER IN DE KERK? € 13,90

KERKDIENST € 12,50

Mirjam van der Vegt,

boekencentrum.nl

boekencentrum.nl

KOESTER JE HART, 40 STILTETIPS VOOR JE LEVEN € 12,90

uitgeverijmozaiek.nl

PRO! 11


Jij bent EEN LICHT.

Geef het door!


XNOIZZ FLEVO FESTIVAL 2012:

Pas geslaagd als jíj er bent geweest! Dit jaar wordt de 35e editie van het Xnoizz Flevo Festival georganiseerd van 16 t/m 19 augustus 2012 op het recreatieterrein in Bussloo, nabij Apeldoorn. Je kunt weer een groot aanbod van muziek, sprekers, debatten, lezingen, workshops en sport gaan beleven! Nieuw: co-creation

Meer informatie

Vanaf donderdag staat ‘co-creation’ cen-

Ga voor meer informatie over prijzen,

traal: je kunt dan samen een theater-, stand

bands, sprekers en het festival naar

up comedy- of muziekact instuderen, die

xnoizzflevofestival.nl

later tijdens het festival wordt opgevoerd. IK BEN ERBIJ… EN JIJ?

Kamperen Vanuit je eigen tentje genieten van mainstage? Dat is mogelijk dit jaar! Door het verdwijnen van de grens tussen het campingen festivalterrein worden Faith, Friends & Music nog meer met elkaar geïntegreerd…

14 PRO!


JOP VOOR JOU Marieke Riedemann

Zomer betekent meestal rust in het jeugdwerk in de kerk. Ben je op zoek naar inspiratie voor volgend seizoen? Wie weet zijn onderstaande producten wat voor jouw catechesegroep, kindernevendienst of club. Op jop.nl/producten vind je ons totaaloverzicht. 8-12 JAAR

12-16 JAAR

WAYtoGO

Celebrate

Een heel seizoen kinderwerk in één map! Ideaal

Met Celebrate kun je gemakkelijk een jongeren­

voor club, kindernevendienst en basiscatechese.

viering voorbereiden. Samenwerking met

Met mooie werkboekjes voor kinderen en een

jongeren is hierbij cruciaal. Met het werkboek ga

heldere handleiding voor begeleiders. WAYtoGO

je stapsgewijs aan de slag met het voorbereiden

heeft twee delen: ‘Mijn leven’ (rond thema’s uit

van een viering en alles wat daarbij komt kijken.

het dagelijks leven van kinderen) en ‘Meet &

jop.nl/celebrate

Greet’ (rond mensen uit de Bijbel).

jop.nl/waytogo

JOP Provider Keuze-catechesemethode als aanvulling op

Copy&Paste

wat jongeren thuis meekrijgen over geloof. JOP

Ben jij op zoek naar inspiratie voor leuke én

Provider bestaat uit thematisch materiaal voor

inhoudelijke cluburen? Dan is Copy&Paste iets

kortlopende bijeenkomsten rond onderwerpen

voor jou! Een methode speciaal voor leiding

die ertoe doen. Als abonnee kun je via een

van kinderclubs met een selectie van honderd

eigen website items downloaden. De opzet van

spelletjes en vijftig knutselideeën om een of

Provider is dat jongeren zelf de thema’s kiezen.

meerdere bijeenkomsten mee te kunnen vullen.

jop.nl/provider

jop.nl/copypaste

WAKE UP CALL drive-in KIDS Express

Boek JOP WAKE UP CALL drive-in en ervaar

De KIDS Express: een rijdende tentoonstelling

een spetterend evenement in jouw gemeente

voor kinderen. De KIDS Express bestaat uit vijf

door en voor jongeren. Het event organiseer

caravans met elk een ander thema op basis

je met jongeren en coaches uit een lokale

van een verhaal uit de Bijbel. De KIDS Express

gemeente of uit samenwerkende gemeenten

in jouw woonplaats? Kijk op kids-express.nl of

in een regio. Zeer geschikt om je jeugdwerksei-

bestel gratis de flyer via jop.nl/winkel.

zoen mee te starten of af te sluiten!

kids-express.nl - jop.nl/winkel

ALLE LEEFTIJDEN Werkvormen Op zoek naar een goede invulling van Startzondag? Last minute een spel voor de kindernevendienst bedenken? Dat kan via jop.nl/ werkvormen. Hier vind je een steeds uitbreidend aanbod van werkvormen voor kinder- en jongerenwerk in de kerk. Ook kan je zelf jouw successen uploaden.

jop.nl/werkvormen

jop.nl/wakeupcall

Kan je een ­product niet vinden? Probeer de uitgebreide zoekfunctie op de website!


GOOD PRACTICE Nelleke Plomp

MAATSCHAPPELIJKE STAGE LEGT VERBINDING TUSSEN JONG EN OUD

Rock & Rollator in Almelo Ze moesten dit schooljaar vijftien uur besteden aan maatschappelijke stage. Uiteindelijk zetten Joel Anzalone (15 jaar), Bob van Doorn (15 jaar) en Mart Smit (14 jaar) zich meer dan de dubbele tijd in om ouderen van verzorgingshuis Hoog Schuilenburg in Almelo een mooie avond te bezorgen: Rock & Rollator.

Beeld: Victor Mcklin

16 PRO!


Zittend: dhr. Getkate. Staand van links naar rechts: mevr. Van de Bos, Mart Smit, Joel Anzalone, Marga Boertien, Bob van Doorn.

De sfeer zit er meteen weer in als Joel,

à la Wie van de Drie voor. “We wilden aan

tien van de activiteitencommissie. “Ik

Mart en Bob aan tafel schuiven bij me-

de bewoners laten horen welke muziek

was erbij die avond en zag hoe iedereen

vrouw Van de Bos (89 jaar) en de heer ‘zeg

wij nu mooi vinden, maar we wilden ook

z’n best deed.” Ook de jongens balen

maar Harry’ Getkate (72 jaar). Bob pakt z’n

hun favorieten spelen.” Het praktische

stevig van het resultaat. “Aan de meeste

telefoon en showt een foto waarop Getkate

gedeelte spreken ze door met de activitei-

pech konden we niets doen. We hebben

de pet van Mart op heeft. De herinneringen

tencommissie van Hoog Schuilenburg.

er alles aan gedaan om iets moois neer te zetten.” Mevrouw Bos pleit voor een

aan de bewuste avond komen weer boven. “Mooi dat deze jongens iets voor ons

Balen

nieuwe kans. “Het idee was gewoon

willen organiseren. Tijdens de avond ging

Op 9 maart is het zover. De ouderen zijn

goed. Ik vond het echt sneu.”

alles mis wat maar mis kon gaan, maar dat

uitgenodigd en de jongens en meiden

lag niet aan de inzet van deze heren.”

regelen de laatste dingen. Helaas loopt

Verbinding

niet alles volgens plan. Na Heleen is nu

Ondanks de pech op 9 maart lijkt het

Markt

ook Jakob ziek, het ouderenkoor meldt

doel van de maatschappelijke stage

Rock & Rollator werd geboren in oktober

zich af en de techniek laat het afweten.

gehaald. De verbinding tussen oud en

tijdens een markt over maatschappelijke

“Echt heel jammer”, vindt Marga Boer-

jong is zeker gelegd. “Super om iets

stage in het gemeentehuis van Almelo. Scholieren en organisaties ontmoetten elkaar en konden afspraken maken. Ook JOP Jeugdwerker Heleen van Bleek was aanwezig namens de Protestantse Gemeente Almelo. “Zij zocht naar jon-

‘God laat zich zien in verbinding tussen mensen’

geren die iets wilden organiseren samen met ouderen”, herinnert Bob zich. “We

Heleen van Bleek, JOP Jeugdwerker

mochten zelf bedenken wat. Dat leek ons

in Almelo: “Ons stedelijke jeugd-

wel mooi.” Met Heleen als begeleider

werk zoekt naar manieren om aan te

plannen de jongens een vergadering en

sluiten bij wat jongeren interesseert,

zo begint het avontuur samen met andere

vervolgens zijn we daar als kerk bij

jongeren van binnen en buiten de kerk.

aanwezig. Maatschappelijke stage is een prima manier om jongeren te

Oudhollandse liedjes

stimuleren zich bijvoorbeeld diaco-

Tijdens de eerste bespreking vliegen de

naal in te zetten. Hiermee verbreden

voor ouderen te organiseren en ons

ideeën door de lucht. Graffiti, een rolstoe-

ze hun horizon en doen ze ervaringen

te verdiepen in hun leefwereld”, vindt

lenrace, een marktje over allerlei onder-

op. We zoeken dan naar projecten

Joel. De jongens waren verrast dat Rock

werpen die jongeren interesseren. Veel

waarin ze belangrijke waarden kun-

& Rollator kon worden georganiseerd

plannen blijken onhaalbaar. Wat overblijft

nen ontdekken, zoals verbondenheid

dankzij een bijdrage van de kerk. “Mart

is muziek. “We maken alle drie muziek”,

met elkaar. Tijdens Rock & Rollator

en ik komen nooit in de kerk”, zegt Bob.

vertelt Joel. “We stelden voor om een

legden jong en oud verbinding met

“Toch mooi om op deze manier een heel

bandje te vormen en hiermee liedjes van

elkaar. Volgens mij laat God zich in

andere kant van geloven te zien.”

vroeger en van nu te spelen.” Een paar

zulke contacten tussen mensen zien.

vergaderingen later krijgt de avond steeds

In de begeleiding zorgen wij voor

JOP ontwikkelde een Toolkit Maatschap-

meer vorm. Jakob Stolk neemt de bege-

de randvoorwaarden, zoals geld en

pelijke Stage. In deze map met dvd vind je

leiding over, een aantal jongeren maakt

ruimte om te vergaderen. De invul-

alles wat nodig is om maatschappelijke sta-

een medley van oudhollandse liedjes, een

ling van de avond, de organisatie en

ges in te zetten voor jouw gemeente. Ook

ouderenkoor wordt uitgenodigd en de

uitvoering komen grotendeels van de

kunnen we een thema-avond verzorgen.

band studeert nummers van vroeger en

jongeren zelf. Als jongeren kunnen

Nieuwsgierig? Kijk op www.jop.nl/mas.

nu in. Ook bereiden de scholieren een act

doen wat ze interesseert, met mensen die ze leuk vinden, nemen ze zelf verantwoordelijkheid. Zelfs al gaat dan uiteindelijk niet alles perfect, doordat de sfeer en de intentie goed zijn, blijft het gevoel van verbondenheid overeind. En dat was het doel van dit project.”

PRO! 17


#durftevragen @JOPpkn

Een vraag, antwoord of opmerking formuleren in 140 tekens. Iedereen die twittert kent deze uitdaging. Wij verzamelden een aantal veelgestelde vragen plus de antwoorden en zetten ze om in tweets. Twitter jij ook? Stel je vragen dan aan @JOPpkn via #durftevragen. Ouderwets via de mail kan natuurlijk ook: info@jop.nl

Question 7 hours ago

Question 14 hours ago

#durftevragen We willen jonge ouders bij de

@JOPpkn Help! Onze jongeren komen niet

kerk ­betrekken, maar hoe doen we dat?

meer in de kerk, wat moeten we doen? #durftevragen

Reply 7 hours ago

Zoek ouders op, wees aanwezig, bied

Reply 14 hours ago

een luisterend oor voor hun vragen en

Wat is je startpunt? Wil je jongeren bij

wensen en sluit hierbij aan.

de kerk betrekken of wil je de kerk bij jongeren betrekken? Die laatste vraag geeft richting.

Reply 2 hours ago

Er is veel #jeugdwerkmateriaal

Question 10 hours ago

Wat kan @JOPpkn eigenlijk

Question 2 hours ago

voor vieringen. Denk aan: JOP

voor ons betekenen? #dtv

We organiseren jeugdvieringen.

Celebrate, JOP WAKE UP CALL,

Heeft @JOPpkn daar iets voor? #dtv

Werkmap Levensparels en meer. Bekijk jop.nl/vieren

Reply 10 hours ago

Wij ondersteunen met advies, trainingen, materialen, evenementen of jeugdwerkers. We helpen je graag met persoonlijk advies.

Question about an hour ago

Hoe houd ik het leuk bij de kindernevendienst, voor mijzelf en voor de kinderen? #durftevragen Reply 49 minutes ago

Bouw veel afwisseling en doe-activiteiten in. Ook van een leuk, goed spel leren

Question 14 hours ago

@JOPpkn Hoe kom ik aan

Question 14 hours ago

praktische werkvormen voor

jop.nl is helemaal vernieuwd,

kinder- of tienerwerk? #dtv

vol met praktische werkvormen en programma´s die je zo kunt downloaden. Hier vind je wat je zoekt!

18 PRO!

kinderen.


COLUMN Greet Masselink

Een spiritueel moodboard Waar een abonnement op ‘Libelle’ al niet goed voor is! In dit magazine gaat het regelmatig over het maken van een moodboard, bijvoorbeeld voor als je iets in je huis wilt veranderen. Je verzamelt stofjes, behangetjes, foto’s van interieurs en alles plak je op. Natuurlijk kun je zoiets ook op je computer maken. Een prima idee voor mijn gespreksavonden met jongvolwassenen over liefde. Als voorbereiding vraag ik de deelnemers om ‘spullen’ te verzamelen die een relatie (hoe toepasselijk) met het thema hebben. Dit kan van alles zijn. Muziek, filmfragmenten, Bijbelteksten, gedichten en wat niet al meer. Met al deze elementen moeten ze een spiritueel moodboard maken. Zelf ga ik natuurlijk ook aan de slag met mijn eigen digitale moodboard over liefde. Immers, als gespreksleider moet je toch een voorbeeld hebben? Mijn spirituele zoektocht begint met het downloaden van foto’s, liedjes, filmfragmenten, Bijbelteksten en gedichten. Na een weekend experimenteren is mijn moodboard klaar. Achter iedere foto zit muziek, een geluidsfragment of een Bijbeltekst. Het resultaat

PS: wil je het moodboard zelf ook inzetten bij jouw activiteiten? Kijk op jop.nl/ moodboard voor tips en mijn spirituele moodboard over liefde.

laat precies zien wat ik bij liefde voel. Nu maar hopen dat de deelnemers net zo enthousiast zijn als ik. Ù Greet Masselink is JOP Jeugdwerker Classis Hoogeveen

PRO! 19


NIET VERGETEN! 14 - 21 juli

OP DE PLANK

Waanzinnige waterweek ymcavakanties.nl

16 - 19 augustus  Xnoizz Flevo Festival flevofestival.nl 23 september

Collecte voor jeugdwerk

Kind aan huis in de kerk.

Ondersteun JOP:

www.jop.nl/collecte.

Maatschappelijke stage Praktische handleiding voor versterking kerk en maatschappelijke stage. jop.nl/mas ÙM  eer info of advies op maat? info@jop.nl of bel 030 - 880 14 38

Moments Magazine over opvoeden en geloven met handleidingen voor bijeenkomsten over ­geloofsopvoeding. jop.nl/moments

Startzondag Startzondag vieren met jongeren? jop.nl/startzondag

Seven Jongeren aan de slag met diaconaat! jop.nl/seven

jop.nl

facebook.com/joppkn

@JOPpkn

Alles over JOP vind je op

Vind JOP leuk op Facebook en blijf op

Twitter mee met JOP via

onze website.

de hoogte van de nieuwste producten,

@JOPpkn. Voor al jouw

diensten, vacatures en evenementen.

opmerkingen en vragen.

Stel je vraag, praat mee of bekijk foto’s.

pkn-jop.hyves.nl Krabbel ons op Hyves!

JOP PRO Nr.1  
JOP PRO Nr.1  

Het relatiemagazine van JOP heet PRO!. Meld je nu gratis aan via www.jop.nl/pro en ontvang het blad vol inspiratie, tips en mooie praktijkvo...

Advertisement