__MAIN_TEXT__

Page 1

Voor kerkelijke en niet kerkelijke leden van de dorpsgemeenschappen De functieomvang betreft 80%

Bruggenbouwer

Voor jong en oud

GEzocht inspirator Zichtbaar

Protestantse Gemeente Oudega SWF c.a. zoekt een Predikant die mensen inspireert

Toegankelijk Empatisch

Communicatief vaardig

Vooruitstrevend

Betrokken

Van deze tijd Openhartig Interesse? Reageer voor 12 december 2020 via beroepingswerk@pgoudegaswf.nl

Relativerend


De Ankertsjerke neemt een centrale plaats in de mienskip

EEN VERBINDER DIE ZICH THUIS VOELT


Protestantse Gemeente Oudega SWF c.a. zoekt een Predikant die mensen inspireert

DE mienskip Wie ZIJN WIJ? De Protestantse gemeente van Oudega (SWF) en omliggende dorpen is een kleine, open kerkgemeenschap die ruimte wil bieden aan mensen, die zoeken naar geloof, gemeenschap en God.

Pieter Bos, ELIGENTO DOLLO SUNT ODIPI Voorzitter ENT POR Beroepingscommissie POECILIA MILANIS Pieter Bos, Voorzitter Beroepingscommissie Ite cus voluptaquos vella delesequam lorem lacca te mporupta sitem aut tem mtem or hebatum tus,nam pra ver. Que obsenicibut notiamerfec tatum et; noniuscips, et, coristre, si con ta auctas conum esesid sit vilicerio Catus, quod consil virtem sedem, nime fic is igna, condam es auciortelum fit.

ACTIEF EN TOEGANKELIJK

KERK MIDDENIN

We zijn een gemeente met een serieuze inslag maar staan open voor vernieuwing en eigentijdse veranderingen. We werken actief aan samenwerking met onze buurgemeente Gaastmeer.

DE DORPSGEMEENSCHAP

We zijn een toegankelijke gemeente, die vanuit haar pluriforme geloofsbeleving op zoek is naar theologische verdieping, die aansluit bij het dagelijks leven en bij wat mensen van verschillende leeftijden bezighoudt. Er is een trouwe kern van kerkbezoekers, met daarnaast een brede rand van leden die bij doop, huwelijk, uitvaart en bij speciale diensten naar de kerk komen.

Verbinding en ontmoeting zijn sleutelwoorden. Het ‘omzien naar elkaar’ is een samenbindend element binnen onze kerkelijke gemeenschap. Ontmoeting is de kern van ons gemeentezijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. Hierbij is het streven van onze dorpsgemeente, dat de kerk niet alleen letterlijk in het midden van het dorp staat, maar ook in het midden van de dorpsgemeenschap een plek heeft. Ze wil betrokken zijn bij alle dorpen, die deel uitmaken van onze gemeente.

Kijk voor meer informatie ook op www.pgoudegaswf.nl


Wij zoeken geen ‘ALLESKUNNER’, maar een predikant die past bij onze Gemeente en zich thuis kan voelen in onze dorpen. Die leeft en werkt vanuit de bron van Gods woord

WIE BEN JIJ? EN WAT GA JE DOEN? Als Gemeente willen we ontspannen en blijmoedig, uit geloof en met inspiratie de komende tijd tegemoet gaan. Ben jij de predikant die daarbij past?

Wij vinden het belangrijk dat je de volgende taakvelden behartigt: 1. De viering 2. Het omzien naar elkaar 3. De rol van de predikant in onze gemeente en dorpen

2. OMZIEN NAAR ELKAAR Inspirator Je werkt op inspirerende wijze samen met de leden van de kerkenraad en de werkgroepen, in aansluiting op de visie van en de beleving in de gemeente. Pastor

1. DE VIERING Eigentijdse uitleg van het woord Je zorgt voor een verkondiging met theologische verdieping in begrijpelijke taal, die aansluit bij het dagelijkse leven en bij wat mensen van verschillende leeftijden bezighoudt en op die wijze voeding aan onze gemeente geeft. Aansluiting bij jong t/m oud Je geeft in de vieringen (h)erkenning aan jong t/m oud. Liturgie Je hebt aandacht voor verschillende vormen van liturgie en afwisseling in de diensten.

4

Je biedt steun aan gemeenteleden in crisissituaties en toont zich een betrokken en aandachtige pastor. Toegankelijk Je hebt aandacht, respect en begrip voor gemeenteleden van alle leeftijdsgroepen, al dan niet kerkelijk meelevend. Je bent zichtbaar zijn in de dorpsgemeenschap. Ontmoetingen met de gemeenteleden vinden wij van groot belang voor het goed functioneren van predikant en gemeente.

3. ROL IN ONZE GEMEENTE EN ONZE DORPEN Stimulator/motivator Je inspireert en ondersteunt vrijwilligers. Bruggenbouwer Je bevordert mede de saamhorigheid binnen onze gemeente. De gemeente is zeer uitgestrekt en er is geen vanzelfsprekende verbinding tussen de dorpen. Visie hoofdlijnen Je denkt actief mee en adviseert in beleidsontwikkeling.


Meer weten over de vacature? Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie. Anneke Hylkema - Folkertsma, 06 23 30 96 21 E-mail: beroepinsgwerk@pgoudegaswf.nl Anneke Hylkema - Folkertsma Secretaris Beroepingscommissie

Bereikbaar: tussen 19.00 - 21.00 uur

HERKEN JIJ JEZELF IN dit PROFIEL? 5


...EN WAT BIEDEN WIJ NOG MEER? Bij de Protestante Gemeente Oudega (SWF) c.a. horen zeven dorpen: Oudega, Idzega, Sandfirden, Westhem, Blauwhuis, Greonterp en Wolsum. De hoofdplaats van de kerkelijke gemeente is Oudega (SWF).

OUDEGA In Oudega staat de Ankertsjerke, die uit 1755 stamt. Uit dat jaar dateren ook de fraaie preekstoel en de gebrandschilderde ramen. De kerk biedt plaats aan ongeveer 230 kerkgangers en elke week is er een zondagse eredienst. Bij de grote restauratie in 2000 is aan dit van oorsprong Hervormde kerkgebouw de nieuwe naam ‘Ankertsjerke’ gegeven. Het Gereformeerde kerkgebouw aan de Breksdyk is gesloten en verkocht met woonbestemming. Oudega is een dorp aan het water en heeft een camping, de Bearshoeke. Het dorp kent een bloeiend verenigingsleven op het gebied van sport, toneel en muziek. De Christelijke Muziekvereniging EMM, Eendracht Maakt Macht en de Christelijke gemengde zangvereniging Sjongersnocht verlenen hun medewerking aan een aantal diensten. Aan de rand van het dorp staat een

6

nieuwe Christelijke Basisschool, Klaver Fjouwer, waar zo’n 100 kinderen kwalitatief goed onderwijs genieten in een prima sfeer.

IDZEGA Idzega ligt drie kilometer van Oudega, aan het water. Op de kerkelijke begraafplaats staat een klokkenstoel. Deze begraafplaats is een aantal jaren geleden gerenoveerd.

SANDFIRDEN Sandfirden ligt eveneens drie kilometer van Oudega en ook aan het water. Er is een kampeerboerderij en camping die ’s zomers onderdak biedt aan leden van de Evangelische jongerengroepen van Youth for Christ en Ichtus. Het kerkje van Sandfirden, dat uit 1732 dateert, is onder gebracht in een plaatselijke stichting. De kerk is in gebruik als trouwlocatie van Gemeente

Súdwest Fryslân en er worden concerten gehouden ten behoeve van de plaatselijke stichting. De Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk zeven maal in een jaar voor erediensten in de zomer.

WOLSUM Wolsum ligt op zeven kilometer van Oudega, onder de rook van Bolsward. De Pancratiuskerk staat in het centrum van het dorp en heeft een preekstoel uit de 17e eeuw. De kerk van Wolsum is eveneens in handen van een plaatselijke stichting. De Protestantse Gemeente gebruikt deze kerk in de wintermaanden, van september tot en met maart, voor zeven diensten, die beginnen om 11.00 uur. De kinderkerk komt eens in de veertien dagen samen in het Wilsumhús.


Zeven dorpen één gemeente WESTHEM EN GREONTERP zijn kleine dorpen, waarvan alleen de eerste een kerk bezit. Deze kerk behoort aan de stichting “Alde Fryske Tsjerken” en wordt eenmaal in het jaar gebruikt voor een Oecumenische dienst. Greonterp staat vooral bekend als voormalige woonplaats van de schrijver Gerard Reve en om het feit dat alleen de vanouds Gereformeerde inwoners lid zijn van onze Protestantse Gemeente. De vanouds Hervormden vinden hun kerkelijk thuis in de Gemeente Parrega. BLAUWHUIS is een Rooms Katholieke enclave. De toren van de prachtige St. Vituskerk is van ver te zien. Eenmaal in het jaar organiseren wij samen met deze parochie een Oecumenische dienst. In Blauwhuis is tevens het zorgcentrum ‘Teatskehus’ gevestigd. De Protestantse Gemeente biedt hier pastorale zorg aan haar gemeenteleden en verzorgt samen met de Katholieke Parochie van Blauwhuis jaarlijks enkele doordeweekse vieringen.

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL KLAVER FJOUWER

DE DOARPSWINKEL LEKKER YN ‘E BUORREN

CHRISTELIJKE MUZIEKVERENIGING EENDRACHT MAAKT MACHT

Een bruisende Samen, individueel en ieder met zijn/haar talent, mag op deze basisschool zijn wie hij/zij is.

Een gemakswinkel in ons mooie watersportdorp voor bewoners en recreanten van Aldegea, Idzegea en Sânfurd.

Is een toonaangevende fanfare in Fryslân met een ambitieuze agenda. Op dit moment telt E.M.M. ongeveer 45 leden.

www.doarpswinkel.nl

www.emmoudega.nl

www.klaverfjouwer.frl

7


Samenstelling en ledenaantal Onze gemeente bestaat uit circa 650 leden, de ‘vaste kern’ kerkgangers bestaat uit zo’n 80 leden, zij vormen ook het grootste deel van het overigens omvangrijke en enthousiaste vrijwilligersnetwerk. ORGANISATIE De kerkenraad geeft leiding aan het kerkenwerk. Zij wordt gevormd door drie ouderlingen en één jeugdouderling, vijf diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant. De kerkenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de kerkenraad.

100%

omvangrijk en enthousiast vrijwilligersnetwerk

Het moderamen vormt het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente. Het moderamen bestaat uit drie personen plus de voorzitter.

8

Het werk in de gemeente wordt gedaan vanuit zes werkgroepen: • Pastoraat • Eredienst •

Jeugd en jongeren

Vorming en toerusting

• Diaconaat • Kerkrentmeesters

VIERINGEN Op iedere zondag van het kerkelijk jaar is er een eredienst, veelal in de Ankertsjerke, daarnaast zijn er een aantal diensten in Wolsum en in Sandfirden. De viering van het Heilig Avondmaal vindt op twee manieren plaats, de ene keer zittend aan tafel en de andere keer lopend. Naast de belijdende leden zijn ook de doopleden bij deze viering van harte welkom. Het streven is om meerdere malen per jaar een gezindsdienst te organiseren, daarnaast is er eenmaal per jaar een speciale dienst. Buiten deze diensten om is er iedere zondag kindernevendienst.

De pastorie: een zeer ruime half-vrij- staande aan de rand van het dorp Oudega PASTORIE Aan de rand van het dorp Oudega met prachtig, landelijk uitzicht staat onze nieuwgebouwde en zeer ruime half vrijstaande pastorie. U ervaart in en rondom deze woning veel ruimte en vrijheid. De woning is met aandacht voor detail gebouwd naar een ontwerp van Bouke Hobma.

INDELING Begane grond: entree/hal met meterkast, trapopgang en toegang naar de ruime woonkamer. De lichte en royale woonkeuken heet openslaande tuindeuren en een open keuken voorzien van vaatwasser en koelkast. Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar die is ingericht met opstelplaats voor wasmachine en droger, toilet en deuren naar de garage (nu ingericht als studeerkamer) en de tuin. In de tuin staat een ruime bergruimte. 1e Verdieping: royale overloop met 2 vaste inbouwkasten, vaste trap naar de 2e verdieping, badkamer (9m2), 1 royale ouderslaapkamer (28 m2) aan voorzijde met walk-in closet, 2 royale slaapkamers (12 & 12 m2) aan de achterzijde. 2e verdieping: royale zolderverdieping met overloop en 2 kamers. CV-verwarmd met HR-ketel


650 leden Ontmoeting is de kern van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

ELKAAR VERSTERKEN EN SAMENWERKEN IN ALLE VRIJHEID 2. LEGENDA

1. Belijdende leden/ doopleden en overig

BUURGEMEENTE GAASTMEER

Oudega

(ongedoopt, vriend, gastlid)

We zoeken elkaar actief op in samenwerking op het gebied van jeugdwerk (catechese, clubwerk) en in gezamenlijke diensten. Dat werkt heel goed, waarbij het van belang is dat beide gemeenten zelfstandig en gelijkwaardig zijn. Het eigen gezicht is voor zowel Gaastmeer, als voor Oudega e.o. een belangrijk punt: men wil met één persoon een pastorale band opbouwen. Voorlopig is het vooral belangrijk dat de samenwerking in alle vrijheid verdiept kan worden.

Wolsum

SAMENWERKING MET

1. LEGENDA doopleden belijdende leden overige leden

Blauwhuis Sandfirden Westhem Idzega Greonterp Overig

2. Herkomst van onze leden

3. LEGENDA 0 tot 20 20 tot 40 40 tot 60 60 tot 80 80 tot 100

3. Opbouw van onze leden naar leeftijdscategorie

visie | Als kerk(gemeenschap) willen we een plek bieden aan mensen, die zoeken naar geloof, gemeenschap en God. Iedereen mag thuiskomen in onze kerk en gemeente. Geloven mét de kerk heeft een meerwaarde voor iedereen persoonlijk en voor de gemeenschap als geheel. Missie | De Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a. is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan een thuis voor de ziel.

9


Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je motivatie en cv Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anneke Hylkema - Folkertsma, 06 23 30 96 21 (tussen 19.00 - 21.00 uur). Wil je direct reageren? Stuur dan je motivatie en cv, bij voorkeur als één document in PDF-format, vóór 12 december 2020 naar beroepingswerk@pgoudegaswf.nl

Dit huis van God, dit huis van ons: een plek om licht te delen. Een plek om samen sterk te staan, niet eenzaam maar met velen.

Volg ons ook op Facebook. Kijk op: www.facebook.com/GemeenteOudega

Beroepingscommissie Westerskatting 8 8614 AP Oudega SWF

Telefoon: 06 23 30 96 21 (19.00 - 21.00 uur) E-mail: beroepingswerk@pgoudegaswf.nl

Profile for protestantse-gemeente-oudega-swf-ca

Gezocht Inspirator  

Protestantse Gemeente Oudega SWF c.a. zoekt een Predikant die mensen inspireert.

Gezocht Inspirator  

Protestantse Gemeente Oudega SWF c.a. zoekt een Predikant die mensen inspireert.

Advertisement