Page 1

“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төслийн хүрээнд ЧД-ийн 70-р цэцэрлэг, ХУД-ийн 121-р цэцэрлэг, СХД-ийн 91-р цэцэрлэгийн нийт 9 бүлгийн ариун цэврийг өрөөг засварлан сайжруулж, ариун цэврийн өрөөг хүүхэд болон багшид ээлтэй болгосонд цэцэрлэгийн ажилтнууд талархаж байна 91-р цэцэрлэгийн багш

70-р цэцэрлэгийн эмч

Ариун цэврийн өрөө зөв зохион байгуулалттай болсон. Хүүхдүүдийн бие даах чадвар нэмэгдэж байна. Мөн тэдэнд зааж сургахад ойлгомжтой, энгийн, хялбар болсон.

Ахуйн ариун цэврийн байдал эрс сайжирч байна. Хүүхдийн эрүүл мэндэд ч маш тустай үйл ажиллагаа боллоо. Төслийнхөнд баярлалаа. Ариун цэврийн өрөөний энэ загварыг бүх цэцэрлэгүүдэд түгээхсэн.

Х.Пүрэвбат

Д.Рагчаа

Б.Пүрэвжаргал

Хүүхдүүд өөрсдөө бие дааж хэрэглэдэг болсон учир цэвэрлэгээний ажил хөнгөрч, би сургалт, хүмүүжлийн ажилд илүү оролцох боломжтой болж байна.

Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг төсөл Төслийн зорилго: Зорилтот цэцэрлэгүүдэд хүүхэд эрүүл, аюулгүй, сурч хөгжих таатай орчинг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд халамж, хамгаалал, боловсролын чанартай үйлчилгээ үзүүлэх “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ийн загварыг хөгжүүлэх Төслийн зорилтууд: 1) Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх тогтвортой тогтолцоог бий болгох 2) Бага насны хүүхдийн боловсрол, хөгжилд эцэг эхчүүдийн мэдлэг, оролцоог сайжруулах 3) Цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй орчыныг бий болгоход техникийн туслалцаа үзүүлэх 4) Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн үзэл санаа болон төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах

Төсөлд хамрагдаж буй цэцэрлэгүүд: • БЗД: 6, 20, 22, 45, 62, 82, 122, 128, 147-р цэцэрлэгүүд • ХУД: 28, 29, 41, 46, 53, 67, 71, 121, 134, 165-р цэцэрлэгүүд • ЧД: 4, 9, 19, 70, 83, 103, 108, 124, 126-р цэцэрлэгүүд • СХД: 79, 81, 91, 104, 111, 118, 127, 148, 158, 163-р цэцэрлэгүүд

“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төсөл. Мэдээлэл №4. 2013 оны 2-р сар

121-р цэцэрлэгийн туслах багш

(2012-2014)

Ариун цэврийн өрөө яагаад

“Хүүхэд болон багшид ээлтэй” байх ёстой вэ?

● Хүүхдийн хөгжлийн үндсийг тавьж өгдөг чухал газрын нэг. Хүүхэд өдөр тутмын зөв дадал хэвшлийг эндээс суралцаж эхэлдэг.

эд глэх хэрэ йн, д э үүхд йвал са эрхэн ий х в Мин лбар ба рсон цэ и хя н х й о а т с дэд үүр Хүүх бол б

Би ө өр чадд өө хэрэ гл аг бо л го эж ё!

Зорилтот 38 цэцэрлэгийн бүрэлдэхүүн: Хүүхэд : 14726 Туслах багш : 364 Дуу хөгжмийн багш : 38 Багш : 351 Арга зүйч : 36 Биеийн тамирын багш :16 Эмч : 36 Эрхлэгч : 38 Төслийн баг: Такако Шибата /Төслийн менежер А.Отгончимэгг /Төслийн зохицуулагч Э.Дуламсүрэн /Хамтын ажиллагаа, сургалт С.Өлзийсайхан /Олон нийтийн оролцоо Л.Ариунзул /Сурталчилгаа, зохион байгуулалт

Хүүхдийш Ивээх Сан Чингэлтэй дүүрэг, 1 хороо, Аризона төв, 4 давхар | Утас: 11-329365; 329371; факс: 329361

он ол зохи Зөв лттай б а л ж уу аа байг үхдэд з хөм ө хү д ахад сург болно.

Цэвэ ажл рлэхэд ы х Хүүх н ачаал ялбар б дэд о эрсд ал бага л нь ч элгүй б сна ухал айх


Ариун цэврийн өрөөг хүүхдэд ээлтэй болгож засварласан байдал (2012 оны 12-р сар)

Оо, сойзоо би өөрөө авч чаддаггүй, надаас зөндөө өндөр

● Бариулгүй учраас хүүхэд суултуураас барьдаг ● Усны татуурга нь хүүхдэд өндөрдсөн ● Бохирын шугамууд ил ● Суултуур хоорондын зай нь хэт ойрхон

Зай бага, зохион байгуулалт буруу учраас олон хүүхэд зэрэг ашиглахад хэцүү

Суултуур цөөхөн болохоор бид бие биеэ хүлээдэг

Суултуур өндөр учраас хүүхэд бүрийг өргөж суулгах шаардлагатай болдог

Өрөөний зохион байгуулалт зөв болсон: ● Хүүхдүүд чөлөөтэй явах зай талбай ихтэй ● Хүүхдүүд бие дааж хэрэглэхэд хялбар

Хэрэглэгдэхүүний байрлал зөв болсон: ● Угаалтуур, алчуур, гар хатаагч зэргийг хүүхдийн өндөрт тохируулж байршуулсан ● “Угаалтуур → саван → алчуур” гэх хэрэглээний дараалал зөв болсон.

Хүүхэд өөрөө бие дааж ашиглахад хялбар болсон: ● Суултуур нь хүүхдийн өндөрт тохирсон ● Суултуур хоорондын зай томссон ● Бариул бүхий тусгаарлагчтай болсон Алчуур

Цэцэрлэгийн ариун цэврийн өрөөнүүд хүүхдэд ч багшид ч ээлгүй байна

Хүүхдийн бүс

Шүүгээ

Багшийн бүс Шүршүүр Шүүгээ

● Угаалтуур болон усны цорго хүүхдийн нуруунд өндөрдсөн ● Алчуур, саван, оо сойзны байршил тохиромжгүй ● Өрөөний зохион байгуулалт буруу учраас хүүхдүүдийн

хөдөлгөөнийг хязгаарладаг

2

3


Ариун цэврийн өрөөг багшид ээлтэй болгож засварласан байдал (2012 оны 12-р сар)

Цэцэрлэгийн ариун цэврийн өрөөнүүд хүүхдэд ч багшид ч ээлгүй байна Намхан шүршүүрт олон хүүхэд угаахад нуруу өвддөг

Алчуур

Заримдаа алчуур хөтөвч дээр унаж бохирдчихоод байдаг

Зай бага, хүүхдэд туслахад хүндрэлтэй байдаг

Хүүхдийн бүс

Орон зайн хувьд хүртээмжтэй болов ● Багш хүүхдүүдэд туслахад хялбар ● Хүүхдүүд шахалдахгүй, бие биендээ саад болохгүй ● Шүршүүр ● Хүүхдийг

цацардаг

Цэвэрлэгээний тусгай хэсэгтэй болов ● Хүүхдийн хэсгээс тусдаа ● Хүүхэд хүрэхгүй өндөр ● Цэвэрлэгээний материал хадгалах шүүгээтэй

хэт доор байрлалтай тонгойж угаахад ус их

Шүүгээ

Ахуйн зөв дадалд сургах орчин бий болов ● Эрсдэлгүй ● Эрүүл ахуйг хангасан ● Тохилог, цэвэр

Багшийн бүс Шүршүүр Шүүгээ

● Хөтөвч

хадгалах зориулалтын талбай байхгүй ● Ариун

цэврийн өрөөнд хүүхдийн болон цэвэрлэгээний хэсгийг тусгаарлах боломжгүй

● Бохирын

шугамууд ил учраас цэвэрлэгээ хийхэд хүндрэлтэй

4

● Цэвэрлэгээний

материал хадгалах газар байхгүй

Хөтөвч тавих зориулалтын тавиуртай болов

Эргэн тойрондоо бариул бүхий тохилог шүршүүртэй болов ● Хүүхдэд эрсдэлгүй ● Багшид хялбар 5


Цэвэр, аюулгүй орчин бүрдүүлж засварласан байдал (2012 оны 12-р сар)

Аюултай орчин... ● Хүүхэд ● Битүү

цонх, нээгддэггүй салхивч хүрэх эрсдэлтэй дор байрласан цонх

хүрэх эрсдэлтэй ил байрласан цэвэрлэгээний бодис

● Хүүхэд

● Галын

аюултай цахилгааны холболт, залгуурууд ● Бүх

орчин хүүхдэд эрсдэлгүй болов

● Галын

● Шал

аюулгүй болсон

хальтирдаггүй болсон

● Эвдэрхий

хаалга хүүхдэд гэмтэл, бэртэл учруулах аюултай ● Зэвэрч

муудсан бохирын шугам, хоолойнууд хүүхдийн эрүүл мэндэд хортой

6

● Цэвэрлэгээний хэсэг хүүхдийн хэсгээс тусдаа болсон нь

хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж байна

● Хүүхэд

тогонд цохиулах аюултай

7

Brochure on Child friendly toilet  
Brochure on Child friendly toilet  

The broshure shows the concept of the child friendly toilet in public kindergartens in Mongolia. The initiative is conducted under the Save...

Advertisement