Page 1

Εντός του 2007 θα πρέπει να κατατεθεί ο προϋπολογισμός για το Ο.Ε. του 2008. Σαν πρΟΤΑση πιστεύουμε ότι ο καινούργιος προϋπολογισμός θα πρέπει να διακατέχεται από μια ορθολογικότερη διαχείριση των πιστώσεων, εξορθολογισμό των δαπανών και αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων του Δήμου μας, που θα αποβλέπουν στην ενίσχυση και μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους της Πόλης μας. Όσο αφορά τους εργαζόμενους ζητάμε να κατοχυρωθούν μέσα από τον νέο προϋπολογισμό, οι πιστώσεις για τις αυξημένες ανάγκες της μισθοδοσίας και των επιπλέον αμοιβών (νυκτερινών -Κυριακών – υπερωριών), όπως επίσης και η πρόβλεψη πιστώσεων για δαπάνες που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις ( διεκδικήσεις εργαζομένων για το επίδομα των 176€ και άλλα) τόσο για τον Δήμο μας όσο και για τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτόν. Πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός για το Ο.Ε. του 2008 θα πρέπει να είναι κοντά στις πραγματικές ανάγκες και αυτό κατά την γνώμη μας επιτυγχάνεται με τον συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών , αφού πρώτα προηγηθεί ένας απολογισμός για τα πεπραγμένα ώστε να καθορισθούν οι στόχοι για το Ο.Ε. 2008. πρΟΤΑση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας πληροφορηθήκαμε για ένα πρόγραμμα κατάρτισης σχεδίου για την «πράσινη στρατηγική» όπου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να αντλούν επιτυχημένες πρακτικές όσο αφορά το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η πρΟΤΑση πιστεύει ότι θα πρέπει πρώτα να αναβαθμιστεί η βασική υπηρεσία που ασχολείται στον Δήμο μας με το πράσινο δηλ το τμήμα πρασίνου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο αφού ζούμε σε μία εποχή με αυξημένη ευαισθησία πάνω σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πόλεων. Γνώμη μας είναι ότι πρωταρχικός σκοπός για το τμήμα πρασίνου είναι η εύρεση ενός χώρου που θα πληρεί τις συνθήκες υγιεινής και

ασφάλειας για να στεγάσει όλη την υπηρεσία (γραφεία, αποθήκες εργαλείων χώρος συγκέντρωσης εργατών, φυτώριο ), να εξοπλιστεί η υπηρεσία με τα απαραίτητα οχήματα (όπως π.χ. σύγχρονο γερανοφόρο , φορτηγάκι μεταφοράς προσωπικού κ.α.) και τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύγχρονα εργαλεία και κατάλληλο ρουχισμό).Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στα εργαλεία και ειδικότερα στην κοπή υψηλών δέντρων με τη χρήση του γερανοφόρου. Θα πρέπει να καλυφθούν και οι πολλές κενές οργανικές θέσεις (εργατών – κηπουρών) που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας πρασίνου και της καλυτέρευσης της εικόνας του πρασίνου στον Δήμο μας. Είναι αδιανόητο το 2007 να στεγάζεται η υπηρεσία σε ένα χώρο που δεν πληρεί ούτε στο ελάχιστο τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να χρησιμοποιούν ένα γερανοφόρο που κατά τη γνώμη μας είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να επενδύσουμε στη βελτίωση του τμήματος πρασίνου υιοθετώντας το αίτημα της κοινωνίας για καλύτερη ποιότητα ζωής. πρΟΤΑση


συμμετοχή των εργαζομένων. Τα προβλήματα των εργαζομένων δεν έχουν χρώμα, ούτε πράσινο ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Επιτέλους πλησιάστε τους ΑΠΕΡΓΙΑ ή ΦΙΑΣΚΟ εργαζόμενους στον χώρο εργασίας και σταματήσετε να παίρνετε αποφάσεις <<για εμάς>> στα γραφεία Στο προηγούμενο τεύχος της πρΟΤΑσης σας ,χωρίς όμως <<εμάς>> . είχα αναφερθεί στο συνδικαλιστικό κίνημα .Στα ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΚΗΣ προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη αξιοπιστίας των συνδικαλιστών . Φυσικό επακόλουθο αυτή η κατάσταση να έχει αντίκτυπο και στις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου. Σημαντικό βέβαια ρόλο διαδραματίζει και η στάση των συνδικαλιστικών ΥΠΟΓΡΑΦΗ Σ.Σ.Ε. ΤΩΝ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ οργανώσεων. Όταν αποφασίζουν απεργίες χωρίς λόγο ή χωρίς σχέδιο για το πώς θα Όπως γνωρίζουμε όλοι δεν έχει υπογραφεί ακόμα βγούμε από την κρίση (χωρίς να η Σ.Σ.Ε του έτους 2007 που αφορά τους απεμπολήσουμε δίκαια αιτήματα) όταν η υπαλλήλους ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, με απεργία κορυφώνεται και δημιουργεί συνέπεια οι συνάδελφοί μας να μην έχουν πάρει προβλήματα στην κοινωνία. ακόμα την αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής του Αφορμή γι΄ αυτές τις σκέψεις μου ενισχύει και έτους 2007. η στάση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για ένα χρόνιο πρόβλημα Είναι αδιανόητο να έχουμε φτάσει το μήνα που απασχολεί τους εργαζόμενους στην τοπική Οκτώβριο και να μην έχει υπογραφεί Συλλογική αυτοδιοίκηση ,όπως είναι τα βαρέα και η Σύμβαση Εργασίας, κατατάσσοντάς τους σε διαχείριση του συγκεκριμένου αιτήματος. υπάλληλους δεύτερης κατηγορίας αφού η Για τα Β.Α.Ε. έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια 2 μισθολογική πολιτική του 2007 που δίνει την αύξηση μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις .Και οι δύο στους μονίμους υπαλλήλους υπογράφτηκε τον έχουν λήξει χωρίς αποτέλεσμα .Ιδιαίτερα, η Απρίλιο λες και δεν κάνουμε όλοι την ίδια δουλειά, δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση έληξε με την λες και δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. προϋπόθεση ότι σε 2 μήνες θα ορισθεί επιτροπή Για το θέμα αυτό θα πρέπει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ να που θα υλοποιήσει την ένταξη των εργαζομένων προσπαθεί μέσα στο Α΄ εξάμηνο κάθε έτους να στα Β.Α.Ε. Από τότε έχουν περάσει πάνω από υπογράφεται η Σ.Σ.Ε. που αφορά τους ανωτέρω 18 μήνες και η ΠΟΕ-ΟΤΑ σχεδιάζει νέες συναδέλφους. Ειδικά για το τρέχον έτος και για το απεργιακές κινητοποιήσεις με κεντρικό θέμα τα 2008, επειδή φτάσαμε τόσο οριακά και γνωρίζοντας ΒΑΕ, ενώ το ασφαλιστικό έρχεται. ότι οι μισθολογικές αυξήσεις κυμαίνονται στο 3% Πιστεύω ότι τέτοιες συμπεριφορές περίπου (και εφόσον βέβαια υπάρχει νομική δημιουργούν δυσπιστία στους εργαζόμενους. κατοχύρωση),για να υπογραφτεί μια Σ.Σ.Ε. και για Προκαλεί απογοήτευση , έλλειψη συμμετοχής τα δύο έτη και οτιδήποτε υπάρξει πέρα από την και αγωνιστικότητας. Για να στεφθεί μια μισθολογική πολιτική, να προχωρήσουμε σε μια απεργιακή κινητοποίηση με επιτυχία θα πρέπει συμπληρωματική Σ.Σ.Ε. για το έτος 2008. να υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει τα αιτήματα να είναι δεν υπάρχουν δύο ταχυτήτων υπάλληλοι. δίκαια ,το πλαίσιο των διεκδικήσεων να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων και να ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ υπάρχει ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας .Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και τα πρωτοβάθμια σωματεία ,με ενημερώσεις στους χώρους εργασίας αλλά και με γενικές συνελεύσεις για τα αιτήματα αλλά και το πλαίσιο της απεργίας. ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η δυσμενής οικονομική κατάσταση των εργαζομένων γι΄ Και πάλι το θέμα των συμβασιούχων στην αυτό θα πρέπει να μην κουράζεται ο κλάδος με επικαιρότητα. Και πάντα θα είναι, όσο παραβιάζεται ανοργάνωτες κινητοποιήσεις και όταν υπάρχει η Κοινοτική Νομοθεσία και όσο κάποιοι ευνοούνται πραγματικός λόγος για αγώνα να μην έχουμε από την κατάσταση ομηρίας χιλιάδων εργαζομένων. συμμετοχή. Η προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού το Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι 2004 για τακτοποίηση 250.000 συμβασιούχων βασική προϋπόθεση ώστε οι απεργίες όχι να μετατράπηκε σε 33.388 συμβασιούχους, με το εξαγγέλλονται και να εκφυλίζονται στην πράξη αλλά ν΄ αποκτούν δυναμική μέσα από την


Προεδρικό Διάταγμα 164 ή «Διάταγμα Παυλόπουλου». Η αμφισβητούμενη ως προς τη νομιμότητά της, απόφαση του Αρείου Πάγου εξανέμισε τις ελπίδες των συμβασιούχων που είχαν μεν κοπεί από τη διαδικασία μονιμοποίησης, είχαν όμως πετύχει θετικές αποφάσεις από τα διοικητικά δικαστήρια. Μάλιστα, παλαιότερα, και συγκεκριμένα στα τέλη του 2004, υπήρξε και νομοθετική ρύθμιση με την οποία οριζόταν πως δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινών διαταγών. Πάντως, ένα βήμα για την ανατροπή της ισχύουσας νομοθεσίας περί μονιμοποίησης των συμβασιούχων και υπέρβασης των συνταγματικών περιορισμών ενδέχεται να αποτελέσει τροπολογία που επανακατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Bουλή και αφορά 890 συμβασιούχους του OAEΔ. Σύμφωνα με την τροπολογία, η οποία υπογράφεται από τους υπουργούς Eσωτερικών, Oικονομίας και Oικονομικών και Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας, προβλέπεται η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων με προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί από το 1999 «με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου, που δεν έχουν λήξει κατά τον χρόνο εκκίνησης της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων». Ως απαραίτητο «πρόσθετο προσόν» για την πλήρωση των θέσεων ορίζεται «η εμπειρία σε θέματα προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας». Για να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο η μονιμοποίηση του προσωπικού, δίδεται η δυνατότητα να ανακατανέμονται οι κενές οργανικές θέσεις του τακτικού διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με κοινή απόφαση των υπουργών Aπασχόλησης και Eσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Eπίσης, στην τροπολογία η οποία κατατέθηκε και προεκλογικά και αφορά κυρίως εργασιακούς συμβούλους των KΠA ουδεμία αναφορά γίνεται για τη διενέργεια διαγωνισμού ή για μοριοδότηση. Aπό τη διοίκηση του OAEΔ γνωστοποιήθηκε ότι για το θέμα προηγήθηκε συνεννόηση και συμφωνία διακομματική. Mε τη ρύθμιση συμφωνεί και το σωματείο των συμβασιούχων του OAEΔ. Πέρα απ’ όλα τα παραπάνω, οι συμβασιούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θέση του χαμένου αλλά και του μελλοντικά κερδισμένου. Χαμένοι γιατί στην πλάτη τους παίζονται ψηφοθηρικά παιχνίδια που υπονομεύουν την επαγγελματική και οικογενειακή τους προοπτική, μετατρέποντάς τους σε μια . . . ειδικότητα που πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υφίσταται: στους μόνιμους συμβασιούχους! Κερδισμένοι μελλοντικά γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα

τους δικαιώσει, εφόσον δεν είχαν δίκαιη δίκη (απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου εκδόθηκε χωρίς τη συμμετοχή τριών δικαστών που μετείχαν στη συζήτηση). Ακόμη, δεν αποκλείεται, οι συμβασιούχοι που έχασαν τις εργασίες τους αφού δε «χώρεσαν» στις μονιμοποιήσεις του Π.Δ., να αξιώσουν δικαστικά αποζημίωση για βλάβη που υπέστησαν από την αντισυνταγματική νομοθεσία. Και εδώ μιλάμε για τη διάταξη του Ν.3301/04 που απαξίωσε την προσωρινή δικαστική προστασία των πολιτών (ως εργαζομένων ή πιστωτών του Δημοσίου), απέναντι στο κράτος. Γιατί δημιουργούνται νέες στρατιές συμβασιούχων και δεν τακτοποιούνται οι ήδη υπάρχοντες; Αυτοί οι καινούριοι συμβασιούχοι, θα είναι ναι ή όχι στη θέση των παλιών (συμβασιούχων) σε μερικούς μήνες; ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΘΗΤΗΣ Η΄ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Μια ινδική ιστορία λέει ότι κάποιος πήγε σ’ ένα δάσκαλο και του ζήτησε να γίνει μαθητής. Ο δάσκαλος, με την πνευματική διαίσθηση, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα ώριμος για να διδαχθεί. Τον ρώτησε, λοιπόν, «Ξέρεις τι δουλειές θα πρέπει να κάνεις για να γίνεις μαθητής;» Ο άνθρωπος απάντησε ότι δεν ήξερε και παρακάλεσε τον δάσκαλο να του πει. «Ε» είπε ο δάσκαλος, «θα πρέπει να κουβαλάς νερό, να μαζεύεις καυσόξυλα, να μαγειρεύεις και γενικά να κάνεις πολλές ώρες χειρονακτικής εργασίας. Επίσης μαζί με όλα αυτά, θα πρέπει να μελετάς. Είσαι έτοιμος να κάνεις όλα αυτά;» Ο υποψήφιος είπε: «Εντάξει, τώρα ξέρω τι οφείλει να κάνει ο μαθητής. Πέστε μου τώρα τι θα κάνει ο δάσκαλος;» «Ο δάσκαλος κάθεται με την ησυχία του και δίδει πνευματικές οδηγίες». «Κατάλαβα!» Είπε ο άνθρωπος. «Ε αφού είναι έτσι τα πράγματα, τότε δεν θέλω να γίνω μαθητής . Θέλω να με κάνετε δάσκαλο». Όλοι μας θέλουμε να γίνουμε δάσκαλοι. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε μαθητές, πριν γίνουμε δάσκαλοι. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Πρέπει να μάθουμε να κατευθύνουμε όλες μας τις σκέψεις και όλοι μας τη δύναμη, προς το σκοπό που υπάρχουμε και είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας, ο καθένας από την θέση που υπηρετεί και προσφέρει , άλλοι από την θέση του «μαθητή» και άλλοι από την θέση του «δασκάλου». ΥΓ. Δεν μπορώ να μην δώσω ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ σε όλους τους καλούς μου συναδέλφους στον δήμο Χαλανδρίου και στα Ν.Π.Δ.Δ. για την μεγάλη


προσφορά τους στους πυροπαθείς των καμμένων περιοχών του καλοκαιριού, που για άλλη μια φορά μαζί με τη διοίκηση και όλες τις δημοτικές παρατάξεις και τους φορείς της πόλης μας και φυσικά πάνω από όλα τους ίδιους τους συμπολίτες μας δείξανε ότι η ανθρωπιά δεν λείπει από κανένα μας αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία να την εκδηλώσουμε, ακόμα και σε τόσο τραγικές καταστάσεις. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - Σας ενημερώνουμε ότι εάν θέλετε να συμμετέχετε ώστε να αποκτήσετε αναγνωρισμένη πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης από το ΙΕΚΕΠ και χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Βεβαίωση αποδοχών Β. Επικυρωμένες φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας και Αποδεικτικού Σπουδών Γ. 1 φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μπορείτε να απευθυνεστε στο ΙΕΚΕΠ Αβέρωφ 34Α Ν.Ιωνία τηλ. 210-2586970 . - Σας ενημερώνουμε ότι από 1/7/2007 και ύστερα το ποσοστό καθορισμού του μηνιαίου βοηθήματος του ΤΑΔΚΥ λόγω συνταξιοδότησης των παλαιών ασφαλισμένων ( μέχρι 31/12/1992 ), αναπροσαρμόστηκε από (8ο/οο) σε (9ο/οο) χιλιοστά.

Βέβαια επειδή η ειδικότητα σας είναι στις δεσμεύσεις του Υπουργείου για ένταξη στα Β.Α.Ε. τα χρόνια συνταξιοδότησης θα μειωθούν. Περισσότερες διευκρινίσεις θα μπορούμε να δώσουμε με την ψήφιση του Νόμου για τα Β.Α.Ε. • ΕΡΩΤΗΣΗ Πότε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μία μόνιμη υπάλληλος με ενήλικα άγαμα τέκνα με διορισμό το έτος 1984 , και συμπληρώνοντας το έτος 2007 την ηλικία των 58 ετών. • ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το 2007 έχετε 23 έτη υπηρεσίας και είστε 58 ετών Θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης στα 15 έτη υπηρεσίας και 60 ετών άρα σε 2 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε. • ΕΡΩΤΗΣΗ Πότε ενας υπάλληλος Αορίστου Χρόνου που έχει προσληφθεί περίπου 1 έτος και ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να κάνει μετάταξη σε άλλο Δήμο ή αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ. • ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στον νέο κώδικα στο άρθρο 181 που ορίζει τις διαδικασίες για τις μετατάξεις από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεν αναφέρει περιορισμούς για τις μετατάξεις έκτος του ότι πρέπει να υπάρχει κενή οργανική θέση και αν όχι με μεταφορά θέσης.

Η πρΟΤΑση σας απαντά Μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις ή απορίες για εργασιακά θέματα που σας απασχολούν e-mail : pr_ota_si@yahoo.gr

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ •

ΕΡΩΤΗΣΗ Πότε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ένας μόνιμος υπάλληλος ΥΕ Καθαριότητας με διορισμό την 2-8-1989 , έχοντας 8 χρόνια και 3 μήνες ΙΚΑ (βαρέα) εκτός Δήμου και συμπληρώνοντας το έτος 2007 την ηλικία των 48 ετών. • ΑΠΑΝΤΗΣΗ Για να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης χρειάζεται 35 χρόνια υπηρεσίας και να είσαστε 58 ετών ή 37 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Έχετε 18 έτη υπηρεσίας και 8 έτη και 3 μήνες εκτός Δήμου , σύνολο 26 έτη και 3 μήνες. Συνεπώς θα πρέπει να περιμένετε να συμπληρώσετε το 58 έτος της ηλικία σας.

Μπορείτε να διαβάζετε όλες τις εκδόσεις της πρΟΤΑσης στο νέο site: http://protasiergazomenwn.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

πρΟΤΑση_Τεύχος 6_2007  

Τεύχος 7/2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you