__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 11

Pluimveekrant Innovatie & Ondernemen 11

E- LEARNING BIJ AERES MBO Vanaf 2014 worden er in Barneveld onder leiding van het PEC e-elearning modules pluimvee ontwikkeld. De afgelopen 2 jaren hebben studenten pluimvee 9 modules kunnen volgen van voeding tot ondernemerschap. Deze modules worden nu aan de nieuwste eisen aangepast. De studenten starten ’s ochtends met de modules en maken in de middag vervolgens de bijbehorende praktijkopdrachten en de praktische opdrachten in de stal. Samen vormen de e-learning, stageopdrachten en praktijkopdrachten een mooi blended geheel waarin theorie en praktijk op elkaar aansluiten. De volgende onderdelen zijn in e-learning te volgen.

• • • • • • • •

Voeding Gezondheid Welzijn en gedrag Hygiene Productiesystemen Bedrijfseconomie Pluimvee en maatschappij ondernemerschap

alle onderdelen doorlopen. In de elektronische leeromgeving kan de deelnemer aan de hand van de modules vragen bij de begeleider neerleggen.

Naast bovengenoemde modules zijn er ook 4 nieuwe modules gemaakt. Een module over vleeskuikens, eisignalen, kuikenvlees en broederij. Voor het onlangs gestarte project IPM Vogelmijt wordt door het Poulty Expertise Centrum ook een module gemaakt.

De dagschoolstudenten werken op school aan de modules. Daar is een directe koppeling tussen de e-learning, praktijkopdrachten en bpv. De deelnemers op afstand werken zelfstandig met de e-learning modules en krijgen vaak pas daarna een praktische training. In de tussentijd hebben cursisten de gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleider.

In het e-learning pakket staat de kennis, films, opdrachten en animaties centraal. De deelnemer kan dan geheel zelfstandig

Bij het pakket horen ook praktijkopdrachten en videotraining. Studenten kunnen alles nalezen en doorvoeren in de dagelijkse

praktijk bij hun eigen bedrijf of bij het leerbedrijf.

moment worden iedere 3 jaar de modules geupdated.

Alle pluimveestudenten in Nederland volgden de afgelopen 2 jaar deze e-learning modules. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met Poultry Expertise Centre en uitgeverij Roodbont. Samen bepalen zij jaarlijks welke modules geupdate worden. Op dit

GEÏNTEGREERDE AANPAK VAN VOGELMIJT De vogelmijt of bloedluis (Dermanyssus gallinae) genoemd is een groot en moeilijk te bestrijden probleem op pluimveebedrijven (legpluimveebedrijven, vermeerderingsbedrijven, opfokbedrijven). De vogelmijt kan de diergezondheid en het welzijn van de kippen behoorlijk aantasten en leiden tot een lagere eiproductie en eikwaliteit. De economische schade als gevolg van vogelmijt op een legpluimveebedrijf wordt geschat tussen de € 0,50 en € 1,00 per hen. Voor de Nederlandse legpluimveesector komt dat neer op 18 tot 35 miljoen euro per jaar. Een verantwoorde en effectieve bestrijding van vogelmijt op legpluimveebedrijven vereist een integrale aanpak. De fipronilcrisis is aanleiding geweest voor een groot aantal stakeholders om het initiatief te nemen tot het project “Aanpak van vogelmijt op pluimveebedrijven”. Een onderdeel daarvan is de implementatie van Integrated Pest Management voor vogelmijt op praktijkbedrijven.

georganiseerd en uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, het Poultry Expertise Centre (PEC) en Bionext. In de tuinbouw wordt IPM al langer toegepast en is men in staat om de plagen effectiever te beheersen waarbij resistentievorming en residuen zoveel mogelijk worden beperkt. De twintig pluimveehouders nemen nu het voortouw om deze methodiek toe te passen om op duurzame en verantwoorde wijze vogelmijt effectief te beheersen. Voor de pluimveesector wordt IPM voor vogelmijt gezien als de oplossing om de plaag te beheersen. Aan de hand van een stappenplan worden op een duurzame wijze de gevolgen beperkt. Naast het nemen van preventieve maatregelen bestaat het project ook uit het monitoren van de plaag. De bestrijding wordt pas uitgevoerd als er een bepaalde drempelwaarde

wordt overschreden en synthetische bestrijdingsmiddelen worden pas ingezet als niet-synthetische middelen niet effectief zijn. Hierdoor wordt de resistentie beperkt en door monitoring komt er inzicht in de effecten van de genomen maatregelen en kan het onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen worden voorkomen.

voorspellen de populatie-ontwikkeling van de vogelmijt en de kosten van besmetting.

Het monitoren van vogelmijt kan op vele manieren worden uitgevoerd. Er zijn zowel visuele monitoringsmethoden als handmatige en automatische monitoringsmethoden. Voor het bepalen van het meest (kosten)effectieve bestrijdingsmoment zijn er modellen en een advies algoritme ontwikkeld. Die worden in het project met praktijkdata in de praktijk geoptimaliseerd en praktijkrijp gemaakt. Daarvoor zijn in het voorjaar op enkele pluimveebedrijven automatische vogelmijttellers geplaatst. De modellen

Het algoritme levert een bestrijdingsadvies op waardoor er tijdig kan worden ingegrepen en wat kosteneffectief werkt. Tevens wordt met behulp van de gegevens van de automatische vogelmijttellers en andere monitoringsdata een advies opgesteld voor het aantal monitoringsplaatsen en de plaats van monitoring in de stal. Dit is noodzakelijk omdat een correct bestrijdingsadvies ook daarvan afhankelijk is. Het te ontwikkelen monitoringsplan is ook te gebruiken voor andere monitoringsmethoden.

Dit project is tot stand gekomen door financiele bijdragen van het bedrijfsleven, het Ministerie van LNV, Provincie Gelderland, de gemeenten in de regio FoodValley, Avined en het Fonds Pluimveebelangen. Voor meer informatie kijk op: www.poultryexpertisecentre.com ■

Twintig legpluimveehouders worden 1,5 jaar begeleid om vogelmijt in hun stal op effectieve wijze te beheersen met behulp van Integrated Pest Management (IPM). IPM is een gestructureerde aanpak die begint bij preventie en monitoring en, indien nodig, overgaat tot behandelen. Bij elk bedrijf is ook een erfbetreder betrokken, meestal de adviseur van de voerleverancier, de opfokorganisatie, de eierhandel of de dierenarts. Gezamenlijk passen ze IPM toe voor vogelmijt op legpluimveebedrijven. Ze verkrijgen daarvoor kennis tijdens 8 kennisbijeenkomsten. Het project wordt

WAGENINGEN/AERES KATERN

Pluimveekrant Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.pluimveeactueel.nl | no. 3 | 2018

Profile for Prosu Media Producties

Pluimveekrant oktober 2018  

De Pluimveekrant verschijnt vier keer per jaar met elke uitgave een verdiepend thema. De Pluimveekrant is semi-redactioneel en brengt positi...

Pluimveekrant oktober 2018  

De Pluimveekrant verschijnt vier keer per jaar met elke uitgave een verdiepend thema. De Pluimveekrant is semi-redactioneel en brengt positi...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded