Page 34

KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA O CENY Tentokrát mĬžete za správnÝ vyplnÝnou tajenku získat bestseler nakladatelství Argo Už je tady zas od nÝmeckého spisovatele Timura Vermese. Co kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jen usnul? A co kdyby se probudil roku 2011? Jak by se asi tváĖil a našel by v našem svÝtÝ spojence, kteĖí by ho podpoĖili? Od tÝchto otázek se

odvíjí román nÝmeckého spisovatele Timura Vermese nazvaný Er ist wieder da. Román, který okupuje pĖední místa nÝmeckých literárních žebĖíÏkĬ. Prodalo se ho už více než milion ÏtyĖi sta tisíc kopií. Satirický pĖíbÝh se pĖekládá do pÝtatĖiceti jazykĬ vÏetnÝ angliÏtiny, španÝlštiny, francouzštiny a Ïeštiny a Timur Vermes jej pĖijel v Ėíjnu pĖedstavit do Prahy.

ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 5. 1. 2014 NA ADRESU KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM. K ADRESE UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

34 • listopad/prosinec • 2013 • PROSTOR •

Výherce minulé kĖížovky:

Markéta KuÏerová, Lysá nad Labem

Noviny Prostor 6/2013  
Noviny Prostor 6/2013  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement