Page 1

Brandýsko-staroboleslavský

měsíčník zdarma | www.prostor-nl.cz

leden 2010

Informační centrum pomůže a poradí str. 6

Luštěte a vyhrajte str. 15

Rozhovor

s proboštem Kelnarem str. 4–5


aktuálně

Místní spolky oslavily Vánoce O tom, že základem kulturního dění ve městech a obcích je hlavně práce spolků a uměleckých škol, není pochyb. A že je tomu tak i v našem městě, jsme se mohli přesvědčit při návštěvách předvánočních kulturních akcí v Brandýse, ale také ve Staré Boleslavi. Povedeným začátkem bylo slavnostní adventní rozsvícení stromku v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi. Výborný program, sestavený dětmi ze ZUŠ v Brandýse nad Labem a z místních škol, neměl chybu. Hezkým nápadem jsou již tradiční vánoční trhy na zámku v Brandýse, letos otevřené 5. prosince. Sběr pochoutek pro zvířátka z mělnického útulku byl mimořádně úspěšný. Nechyběly stánky se stylovým zbožím, moderátor Zdeněk Srstka či tradiční bitva. Na Mikuláše jste mohli v Brandýse navštívit jarmark „Vánoce ve dvoře“, pořádaný každý rok Denním stacionářem. Za zmínku stojí také několik pěkných koncertů. Desátého prosince uspořádala místní ZUŠ Adventní koncert v zámecké kapli. K poslechu bylo pár populárních songů a zazněla i hudba klasická. Každoroční tradicí je Vánoční koncert s Kantilénou, který se letos na zámku konal 15. prosince: příjemný večer s pěveckým sborem a komorním orchestrem ZUŠ. Devatenáctého prosince vystoupil na zámku také komorní orchestr FAR MUSICA a místní pěvecký sbor BOJAN. Krásným vyvrcholením předvánočních akcí byl ve Staré Boleslavi jarmark „Ladovské vánoce“.

Děti pomáhají

J

opuštěným zvířatům

Již třetím rokem děti z místních základních škol, Základní umělecké školy, ISŠ F. Melichara, oddílu vodních skautů Retra a Městského domu dětí a mládeže na Historických vánočních trzích na zámku prodávaly své výrobky. Výtěžek, který činil celých 15 050 korun, děti odvezly do psího útulku v Mělníku. Dětské výtvory tak vlastně přispějí k dobré věci hned dvakrát: lidem udělají radost pod stromečkem a navíc pomohou týraným red, foto archiv MDDM a odloženým psům.

2 • Prostor • leden 2010

Akci pořádalo město Brandýs nad Labem a MDDM ve spolupráci s panem Přemyslem Ledeckým. Nádherný zážitek, hlavně pro děti. Ladův betlém, zvířátka, trh ve stylu staročeských tradic, hudební program, to všechno ve spojení s krásou Staré Boleslavi vytvořilo výbornou atmosféru. Velký dík patří všem, kdo tyto akce každoročně pořádají. Zejména pro Starou Boleslav má každá taková událost, která ji trochu oživí, význam. Jedině tak se prokazuje skutečný respekt k městu, ve kterém žijeme. Marek Huber, foto Václav Kváča a archiv


Anketa Čas pádí, to je stará známá věc. Nezbývá nám tedy než si zvykat na psaní desítky v novém letopočtu. Naše otázky se nutně musely stočit k jeho vítání. 1. Jak prožíváte silvestrovské veselí? 2. Dáváte si nějaká novoroční předsevzetí – a jak dopadla ta loňská? Jakub, student, 25 let 1. Silvestr slavím v romantickém duchu. Již pátým rokem jezdíme s přítelkyní na Ještěd, kde vychutnáváme atmosféru silvestrovské noci a díváme se na liberecký ohňostroj. 2. Obecně si novoroční předsevzetí nedávám. A když se přece jen nechám unést touto tradicí a nějaké to předsevzetí si dám, obvykle ho velmi brzo poruším.

Míša, studentka, 22 let 1. Letošní silvestrovské veselí mám již dlouhodobě naplánované. S přáteli jsme se rozhodli slavit příchod roku 2010 na horách. Vidíme to na noční lyžování a pak na novoroční párty ve Ski baru. 2. Vyhýbám se zbytečnému zklamání. Dávám si pouze reálná novoroční předsevzetí, která nemám problém dodržet. Letošní předsevzetí bude v podobě častějšího cvičení. Štěpán, podnikatel, 25 let 1. Silvestr je pro mě opravdu výjimečným dnem, jelikož neslavím pouze příchod nového roku, ale i výročí seznámení se svojí přítelkyní. Letošní vítání nového roku oslavím jak jinak než s přítelkyní za přítomnosti dobrého jídla, šampaňského a nebude chybět ani novoroční doutník. 2. Nejsem člověk, který by si dával nějaká předsevzetí. Ale tento rok vlastně jedno mám. Navzdory svému hektickému pracovnímu vytížení si přeji změnit svůj životní styl ve zdravější.

Pavla, studentka, 22 let 1. Silvestrovské veselí trávím buď s rodinou, nebo s přáteli na různých místech, těm ale nepřikládám velkou důležitost. Letošní silvestr v tomto směru nebude jiný. 2. Na loňský Nový rok jsem si předsevzala, že si najdu pořádného chlapa. O to smutnější pak bylo zjištění, že normální chlapi došli ☺. Letošní předsevzetí 1nechám na momentální náladě silvestrovské noci. IPP Prostor_12_09:IPP Prostor_12_09.qxd 29.12.2009 10:41 Stránka Vítek, student, 24 let 1. Jelikož mám rád překvapení v jakékoliv podobě, místo trávení silvestra vždy ponechávám náhodě. 2. Moje jediné novoroční předsevzetí na silvestra je, že si nikdy žádné nedávám.

inzerce

Srovnání výnosů: nemovitostní

VKLADNÍ KNÍŽKA s výnosem 6,66 % ročně

DO NAD

500.000 KČ 500.000 KČ

5,55 % ROČNĚ 6,66 % ROČNĚ

• výplata úroků každý rok k okamžité spotřebě • bez výpovědní lhůty • bez poplatků za výběr • garantováno do plné výše investice • pobočka přímo v Brandýse nad Labem • garantováno nemovitostí • financování prvního pasivního bytového domu v ČR

standardní VKLADNÍ KNÍŽKA

úrok 0,5 % po 5 letech 100.000 Kč ..... 102.500 Kč

nemovitostní VKLADNÍ KNÍŽKA

úrok 5,55 % po 5 letech 100.000 Kč ...... 127.700 Kč

IPP Invest Real, a. s., Masarykovo nám. 35, Brandýs n/L Infolinka: 720 666 333, www.ippinvest.cz

leden 2010 • Prostor •

3


osobnost ·

Souvisí vaše dnešní návštěva Boleslavi s výkonem úřadu probošta zdejší kapituly? Částečně souvisí, částečně tu jsem i proto, že jsem diecézním konzervátorem a mám na starost péči o památky. Tzn. tam, kde se opravují památky, jsem většinou přítomen, což je daleko širší záběr než jen Stará Boleslav.

·

Maličkosti Památky mají víc než jen kulturní hodnotu, říká probošt Kelnar Úřad probošta staroboleslavské kapituly není zdaleka jediné působení Mgr. Vladimíra Kelnara. Je farářem pražské farnosti Matky Boží před Týnem, jako diecézní konzervátor bdí nad péčí o památky, dále působí jako okrskový vikář a je členem kněžské rady. O jeho práci, kterou vnímá jako opravdové poslání, jsme si povídali před vánočními svátky, kdy měl pan Kelnar napilno víc než obvykle.

V čem spočívá práce probošta staroboleslavské kapituly? V kapitule je to poměrně prosté. V současné době jde o záchranu kapitulních nemovitostí, které byly kapitule zčásti vráceny po roce 1990. A zatímco byly zcizeny ve velmi dobrém, nebo řekněme obvyklém stavu, vrátily se často velmi zničené, ba dokonce na pokraji zániku. Hlavní úsilí se proto snažíme napřít směrem k záchraně těchto objektů, protože řada z nich jsou cenné kulturní památky. Vadí nám, když jsou zchátralé, rádi bychom, aby přežily naši generaci a mohli jsme je předat dál. Takovou třešničkou na dortu a špičkovým klenotem je samozřejmě bazilika svatého Václava, na které nám nejvíce záleží.

dále se snažíme získávat granty od kraje a pomáhá nám také program regenerace ministerstva kultury prostřednictvím města Brandýs nad Labem. Přesto je tato podpora velmi nedostatečná, uvážíme-li, že jde o národní kulturní památku, která má v mnohém velmi podobnou kvalitu a stáří jako Pražský hrad.

·

·

V roce 2001 jste inicioval dobrovolnickou pomoc ke zkrášlení baziliky a jejího okolí. Proč jste se této aktivity chopil? Věřící lidé chápou, že tam, kde nejsou peníze, je zapotřebí pomoci jiným způsobem, a tak velkoryse nabídli své síly.

·

Tyto brigády, kdy se do Boleslavi sjíždějí lidé i z jiných krajů, probíhají do dneška? Ano, probíhají stále, protože peněz je zoufale málo. Narážíme zde na poměrně velké nepochopení ze strany státu, ačkoliv máme podporu ministerstva kultury,

4 • Prostor • leden 2010

Kdy výhledově mohou být renovační práce u konce? Dokázali bychom je ukončit tak do dvou tří let, ale potřebovali bychom zhruba sto milionů korun, které si obnova vyžádá. Jde o náročnou obnovu, která se realizuje zhruba po osmdesáti letech. Mám na mysli celkovou revitalizaci areálu, exteriér i interiér baziliky sv. Václava včetně současných metod průzkumu, protože nám jde také o lepší poznání minulosti a stavebně historického vývoje této památky.

Poláci velmi vážili, protože vnímali jeho poslání do Polska a k pobaltským Prusům jako poslání misionářské. Jsou mu dodnes vděční, že do Polska přinesl křesťanskou víru, a proto velmi nelibě nesli skutečnost, že nakonec museli ostatky sv. Vojtěcha vydat Čechům, kteří jim je, jak říkají Poláci i dnes, uloupili. Ostatky byly uloženy v Praze v dnešní katedrále sv. Víta, ale česká vojska a kníže Břetislav museli činit pokání, jímž bylo právě zřízení kolegiální kapituly při chrámu, který kníže Břetislav nechal vybudovat nad hrobem svatého Václava. Jestli je kapitula třetím nejstarším subjektem, to přesně nevím. Nejstarším subjektem, právnickou osobou, je metropolitní kapitula u sv. Víta, na druhý nejstarší usuzuji arcibiskupství pražské, které je jen o rok mladší, a pak bude patrně následovat naše kapitula.

·

·

Kapitula vznikla za velmi zajímavých okolností. Mohl byste je našim čtenářům přiblížit? Údajně je i třetím nejstarším subjektem v České republice. Založení kapituly datujeme do roku 1052. Bohužel se nedochovala zakládací listina, která pravděpodobně vzala zasvé během husitského řádění ve Staré Boleslavi, ale máme zachován její opis. V každém případě víme, že vznik kapituly souvisel s loupeživou výpravou českých vojsk pod vedením knížete Břetislava do polského Hnězdna v roce 1039, kdy se Češi násilně zmocnili ostatků svého vyhnaného biskupa sv. Vojtěcha. Jeho si naopak

Proslýchá se, že Stará Boleslav by mohla aspirovat na nejvýznačnější poutní místo v České republice. Co by pro to město muselo udělat? To nevím. Ale každé poutní místo souvisí se spontánní úctou, kterou věřící projevují světci nebo Panně Marii, nebo na dané místo putují proto, že se tam odehrála význačná událost, která stále promlouvá k jejich životům. Ve Staré Boleslavi jde jak o úctu svatováclavskou – k místu zavraždění a prvnímu hrobu knížete Václava –, tak o úctu mariánskou, která je prezentována milostným obrazem Panny Marie, k němuž po staletí putují věřící naší země a věřím, že putovat budou i nadále.


i věci velké

Zbývá při tom všem čas na nějaké záliby? Nevím, zda ještě hovořit o zálibách. Vnímám své poslání jako něco, co není pouze pracovní záležitostí, ale co opravdu je jakýmsi posláním v dobrém slova smyslu. Takže mě příliš nezneklidňuje, že se věnuji především své práci. Samozřejmě si rád přečtu knihu, podívám se na krásné umění, poslechnu si příjemnou hudbu – to jsou nádherné věci, při kterých si člověk odpočine.

Měl jste z valné části na starost organizaci papežské návštěvy. Můžete se k ní krátce vrátit? Byl to velmi náročný, ale krásný úkol. Byla to pro nás čest.

·

·

Na začátku našeho rozhovoru jste zmínil svoji funkci diecézního konzervátora. Co tato práce obnáší? Tak jako existuje státní konzervátor, má i církev na zřeteli péči o památky. Vidíme v nich ještě cosi víc než jen kulturní hodnoty. Jsou pro nás i cenným dědictvím víry, které vzniklo v minulosti. Vnímáme je jako vizuální odkaz našich předků, který se snažíme zachovat dalším generacím. Tento úkol jsem přijal a snažím se mu svými chatrnými znalostmi dostát.

·

To jste vyjádřil až příliš skromně. Navíc kromě věcí, o kterých jsme již hovořili, působíte také jako okrskový vikář. Co v této souvislosti patří k vašim povinnostem? Tato hodnost souvisí s mým působením v Praze. Vikář stojí v čele vikariátu a koordinuje jednotlivé farnosti. Je také jakýmsi

s lidmi dost dobře nejde. Smluvit schůzky si sice mohu, ale předem nikdy nevím, kdo mě kdy bude potřebovat jako faráře. Tedy pokouším se něco plánovat a zároveň se pokouším dostát úkolům, které přicházejí, abych alespoň trochu pomohl tam, kde je třeba.

·

·

V Boleslavi vedle sebe existují dva subjekty, fara a kapitula. V čem se liší jejich činnosti? Obě jsou církevní právnické osoby, které nějakým způsobem historicky vznikly a podílejí se na rozvoji náboženského života ve Staré Boleslavi. Role kapituly jen dnes spíše symbolická, což je dáno historickým vývojem, protože kapitula vznikla dřív než farnost. Obecně je dnes celosvětový trend takový, že na poutních místech je většinou zřízena farnost jako základní územní jednotka církve a jejím představitelem je farář, který o farníky a poutníky pečuje. Myslím, že kompetence se nepřekrývají, ale naopak doplňují. Role kapituly je spíše historická, týká se památek, role farnosti je aktuální, živá a týká se pastorační péče o věřící.

osobnost

mezičlánkem mezi farností a arcibiskupstvím. V tomto směru se snažím být nápomocný kněžím v terénu, sdílet jejich starosti a pomáhat, nakolik je to možné.

·

Hlavní těžiště vaší práce spočívá v Praze, kde působíte jako farář kostela Matky Boží před Týnem. Jak často jezdíte z hlavního města do Boleslavi? Boleslav navštěvuji především v souvislosti s kontrolními dny na našich akcích a stavbách. Setkáváme se zde také se členy kapituly, protože kapitulu vnímáme jako duchovní právnickou osobu, která se modlila za tuto zemi – vždyť kníže Václav je jejím hlavním patronem.

·

Máte čas naše město vnímat i mimo své profesní povinnosti? To není dost dobře možné, protože bych musel den natáhnout nejméně na dvojnásobek. Můj vztah ke Staré Boleslavi je tedy především pracovní.

·

Je něco, co byste chtěl na závěr popřát našim čtenářům? Nepochybně ano. Všem čtenářům a obyvatelům Brandýsa a Boleslavi přeji, aby byli v životě spokojeni. Spokojenost se hodně odvíjí od toho, co od života čekáme. Ale jsou věci, na které nemáme bezvýhradný vliv. Přeji čtenářům Prostoru, aby se jim pokud možno vyhýbalo to špatné, aby jejich životy byly naplněny klidem a pokojem, který pro věřícího člověka je nesen také křesťanskou vírou. Aby měli radost i z prostých denních věcí, které se daří. Abychom všichni měli smysl pro maličkosti, nejenom pro věci velké, protože právě z oněch maličkostí se skládá naše šťastná přítomnost. Děkuji za vaše přání i celý rozhovor. Milena Doksanská foto archiv Mgr. Kelnara a Václav Kváča

·

Nahrál jste mi na otázku, jak to množství povinností zvládáte a do jaké míry si lze při vaší práci organizovat čas. Na otázku, jak to zvládám, odpovím prostě: Nezvládám. (smích) Na otázku, jak si organizuji čas, odpovím: Spíše události mi čas organizují, protože někdy člověk může mít sebelepší plány, které však vezmou zasvé. Naplánovat lze samozřejmě takové záležitosti jako restaurátorské či stavební akce, ale naplánovat si kontakt

leden 2010 • Prostor •

5


město a lidé

Vyzkoušejte

brandýské infocentrum Teprve pár měsíců funguje v našem městě informační centrum, které ocení hlavně – ale nejenom – návštěvníci Brandýsa nad Labem. O tom, že rozjezd takových služeb je v době internetu a dalších informačních technologií složitý a může trvat delší dobu, než si lidé zvyknou na osobnější komunikaci, je jasné. Jak se to v našem městě daří a že i vám, místním občanům, může servis infocentra pomoci, jsem si povídal s jeho pracovnicí paní Hedou Mňukovou.

·

S čím se na vás mohou turisté i občané obrátit? Turisté využívají našeho infocentra pro zorientování ve městě, zdarma je u nás k dostání plán města. Samozřejmě se ptají na zajímavosti, místa, která stojí za to navštívit, poradíme jim i s otevírací dobou např. zámku, katovny, muzea, místních kostelů a dalších pamětihodností. Velký zájem je o turistické známky, turistické vizitky i cykloznámky, které máme v prodeji. Nově vyšla i publikace ve formě mapy, která nese název Krajinou Rudolfa II., a je rovněž velmi žádaná.

·

Stane se vám, že si turista také postěžuje? Samozřejmě, jako všude jinde, i u nás si turisté občas na něco postěžují. V uplynulé

sezoně si nejvíce stěžovali na neprůjezdnost města, nedostatek míst k parkování, na některé cyklostezky v Polabí a třeba i na nevelký výběr cenově dostupných ubytovacích zařízení v našem městě. Pochopitelně se vždy snažíme najít pro naše zákazníky nejvhodnější řešení, často jsou ale jejich stížnosti oprávněné a nám nezbývá než je ubezpečit, že situace se určitě brzo zlepší.

Služby infocentra

·

·

Chystáte v rámci nabízených služeb nějaké novinky? Jsme rádi, že si lidé začali na naše služby zvykat a obracejí se na nás s nejrůznějšími dotazy. Nové služby proto zatím nechystáme. Pokud ale přeci jen přijde během nového roku nějaká ta novinka, určitě dáme veřejnosti včas vědět.

www.infocentrum-brandysko.cz

6 • Prostor • leden 2010

Marek Huber, foto Václav Kváča

· · · · · · · · ·

Souhrnné informace o turistických cílech v okolí. Informace o chodu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Přehled o možnostech ubytování a stravování. Vyhledávání dopravního spojení. Informace o kulturním a společenském dění nejen na území našeho města. Využití bezplatného veřejného internetu. Možnost zakoupení vstupenek na vybrané akce. Prodej pohlednic, turistických známek, knih atp. Nabídka výrobků klientů Vyššího Hrádku, poskytovatele sociálních služeb Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Možnost zasílání kulturních novinek prostřednictvím e-mailu.


město a lidé

Dopravní okénko

Vidět a být viděn

Chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu. Proto by měli obzvlášť dbát základního bezpečnostního pravidla na silnicích „vidět a být viděn“, které za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé. Zvyšují světelný kontrast vůči pozadí, a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. • Fluorescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová. • Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.

Viditelnost

18 metrů 24 metrů 37 metrů 55 metrů 200 metrů

Barva

Modré oblečení Červené oblečení Žluté oblečení Bílé oblečení Reflexní oblečení

Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!

Děti Oproti ostatním chodcům jsou děti méně soustředěné a nedokáží ještě dobře odhadovat a předvídat. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexní-

mi doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.

Cyklisté Povinné je vybavení přední bílou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích jízdních kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu. Pamatujte, reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.

Alkohol Velmi často jej požívají kromě řidičů motorových vozidel také chodci a cyklisté. Výsledkem je špatný odhad vzdálenosti, nesoustředěnost a chybné reakce. Pokud se k tomu přidá např. rychlá jízda projíždějícího vozidla, nastávají tragické situace. Dbejte nejen na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních. Nespoléhejte na to, že vám se to přece nemůže nikdy stát. Ti, co se už domů nevrátili, by dnes jistě jednali jinak. Šanci už však nemají. red, zdroj PČR Praha-venkov inzerce

Jak zákon nekáže • Sehnul se pro nedopalek cigarety a havaroval. Stalo se tak v ne-

děli 13. prosince ráno v k. o. Stará Boleslav. Devětatřicetiletý řidič Škody Fabia při „lovení“ oharku strhl řízení vpravo, dostal se do smyku a narazil do kovového svodidla. Od něj byl odražen zpět přes oba jízdní pruhy na kovové svodidlo umístěné vlevo na středovém pásu. Spolujezdkyně při nehodě utrpěla lehké zranění levé horní končetiny. Celková hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 55 tisíc korun. • Policisté z Obvodního oddělení v Brandýse pátrají po pachateli, který se v průběhu noci ze soboty 12. na neděli 13. prosince v obci Veleň zmocnil motorového vozidla Škoda Fabia. Zloděj způsobil majiteli červeného automobilu škodu ve výši 90 tisíc korun. Pachateli za tento skutek hrozí dvouletý trest odnětí svobody. • Pozor na „kapsáře“! Nepozornosti osmnáctiletého muže využil v pátek 11. prosince zručný nenechavec. Během odpolední jízdy autobusem z Prahy do Brandýsa mladíkovi v nestřeženém okamžiku odcizil ze zadní kapsy kalhot peněženku s osobními doklady, penězi a platební kartou. Případ vyšetřují policisté z Obvodního oddělení Brandýs nad Labem jako trestný čin krádeže a neoprávněné držení platební karty. zdroj: nprap. Zdeněk Chalupa, tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

leden 2010 • Prostor •

7


město a lidé

Neplnit sliby je víc než neslušné

O dění v místní organizaci ČSSD a o lhaní voličům jsme si povídali s jejím odvolaným předsedou a zastupitelem města panem Františkem Štechou.

·

Z dříve uvedených informací vašeho předsednického nástupce Josefa Daška jsme se dozvěděli, že jste svými návrhy, které jste neprojednal s místní organizací, rozbil koalici s ODS; a já dodávám – možná i zrušil funkci třetího místostarosty. Mé návrhy vždy byly v zásadách našeho volebního programu, to si lze ověřit! Navíc pochybuji, že nějaký návrh předsedy MO ČSSD přesvědčil všechny zástupce ODS v zastupitelstvu k odvolání třetího místostarosty pana Javůrka a zrušení této funkce, pokud by jej nutně potřebovali.

· Co tímto odvoláním MO ČSSD ztratila? Že ČSSD nemá ve vedení radnice svého zástupce. A že někteří její členové nemají svého kamaráda místostarostou. A pan Javůrek to, že přišel zhruba o 44 tisíc korun měsíčního platu. V prvním případě je otázkou, zda jde o ztrátu. Jak správně sdělil pan Dašek TOKu,

se dvěma zástupci v 21členném zastupitelstvu nelze nic prosadit, pokud nezískají podporu od ostatních. Horší je, že náš místostarosta se dle mého názoru o to i méně snažil a nenaplňoval náš volební program.

· Můžete být konkrétní? Ve volebním programu máme například zastavení růstu poplatků za vodné a stočné. Pan Javůrek hlasoval na radě města pro jejich zvýšení. Na jednání zastupitelstva se hlasování zdržel, když bylo jisté, že toto podpoří SNK. Zvýšení o dva miliony a jeho podporu pan Javůrek nikdy v MO neprojednával. Dále je v našem programu prověřit potřebnost Městské policie a počet policistů. Bez projednání v MO zpracoval pan Javůrek během měsíce návrh na zvýšení počtu o dalších pět strážníků na celkových 23. Tím se zvýšily náklady o cca 2,5 milionu. Upozorňuji, že zde máme státní policii se zhruba 65 členy,

z nichž určitý počet je pro toto město. Žádný zákon nepřikazuje, že města musí mít MP. Další příklad: prosazovat pomoc vážně nemocným, starým a osamoceným občanům. Sociální oblast měl pan Javůrek ve své pracovní náplni. Výsledky postrádám, naopak velice nehezky slovně napadl občanku z DPS na invalidním vozíku. Nebo: prosadit, aby se některá zasedání zastupitelstva konala ve Staré Boleslavi, podle poměru počtu obyvatel. Přitom se tam za více jak dva roky konala pouze dvě zasedání. Bylo téměř úsměvné, když nový předseda pan Dašek hájil pana Javůrka tím, že je to úspěch. V žádném zápise z RM není uvedeno, že by odmítla návrh pana Javůrka na konání zasedání ve Staré Boleslavi. Zástupci ODS, kteří v RM tvoří většinu, určitě nejsou zaujati vůči boleslavským občanům a jeho návrh by odsouhlasili.

·

Proč tedy vaše odvolání z postu předsedy MO ČSSD? Názorové rozdíly. Za prvořadé jsem vždy pokládal plnění slibu voličům, to je plnění volebního programu. Druhou stranu, podpořenou nově přijatými členy, zajímají jiné priority. Pokud jim je narušuji, je třeba mne odstavit, přestože jsem MO založil. Slibovat za účelem získání hlasů a potom slib neplnit je nejen neslušné, ale ztratí se i důvěra voličů v MO pro příští volby. Myslím, že stejného názoru jsou i další zakládající členové MO, kteří z ní odcházejí. Milena Doksanská, foto archiv F. Š.

Moje zákoutí

Životní rozhodnutí

Projíždím Brandýsem a jímá mne úzkost. Nebyla to hloupost se sem přistěhovat, když tady znám pouze jednu osobu, a to svou nejlepší kamarádku? Sama se v duchu snažím přesvědčit, že ta volba byla dobrá,

8 • Prostor • leden 2010

leč pozitivní sugesce mi nejde tak dobře jako ta negativní. Krajina měnící se za okny auta se mi zdá neutěšená, tak opuštěná a smutná, že mám co dělat, abych zatlačila slzu stesku po domově. Pane Bože, najdu tady místo, které uklidní mé rozhárané srdce? ptám se ve skrytu duše Stvořitele a doufám, že i zde v Brandýse nad Labem stvořil místo pro mne. Automobil nás vysadí před barevným panelákem, který vypadá nachlup stejně jako ty okolo. V tomhle mám žít? Otřesu se hrůzou a následuju

spolubydlící do domu. Po vybalení všech věcí se jdu projít, jelikož venku svítí slunce a plánuji najít nějaké „své zákoutí“. Když procházím městem, nezdá se mi tak ponuré a smutné jako z auta. Všímám si budov obléhajících malinkaté náměstí. Moc lidí se tu nepotuluje v tuhle dopolední hodinu. Snažím se vzdálit od centra natolik, abych aspoň neslyšela ruch města. Po několika minutách se mi to nakonec povede. Drobný chodník podél silnice se začne mírně svažovat. Po levé straně vidím vysoký panelový dům, který do téhle atmosféry naprosto nezapadá, protože jinak po-

dél cesty vyrostly domky jako z pohádky. Je zvláštní, že nepotkám ani živáčka, přesto si to naprosto užívám. Skoro mám pocit, že si vykroutím hlavu, jak koukám do oken, do zahrádek a na bezmračné nebe. Zatají se mi dech, když pohlédnu na levou stranu a vidím rybník, nad kterým se sklání ohromná vrba. V té samé chvíli vím, že Stvořitel mne vedl. Od té doby sem chodím, když je mi nejhůře, pozoruji Měsíc, svého patrona, a tiše rozmlouvám s přírodou. Do duše se mi navrací klid a mír. Přestěhovat se do Brandýsa nad Labem byla výborná životní volba. Veronika Tomíčková, foto Pavel Dufek


inzerce

leden 2010 • Prostor •

9


kultura

Na stříbrném plátně Do redakční uzávěrky se nám bohužel nepodařilo získat kompletní program brandýského kina. Přinášíme tedy alespoň malou ochutnávku vybraných plánovaných projekcí. 6. 1. 20. 1. 21. 1. 29. 1.

Zombieland Twilight: Nový měsíc Zemský ráj to napohled Trable v ráji

Tip redakce Zemský ráj to napohled Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové a maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť na smích? I o tom je mrazivá komedie, vzniklá pod režijním vedením Ireny Pavláskové a podle scénáře Terezy Boučkové. Hlavní linkou filmu je příběh Marty (Vilma Cibulková), jejích dvou dospívajících dcer Majdy a Gábiny (Dana Marková a Tereza Voříšková) a jejich postupně přicházejících a odcházejících „tatínků“ (Jiří Dvořák, Miroslav Etzler, Jan Zadražil, Ondřej Vetchý). Zatímco někteří „tatínkové“ se postupně snaží zvrátit kolo alespoň českých dějin, Marta a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké politiky“ a velkých cílů se tak střetává, doplňuje a prolíná s každodenní životní realitou. A že v průběhu toho vznikají i veselé situace? Vždyť schopnost ironie a smysl pro humor byly v té době nezbytnou součástí každého balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a chuť žít a neselhat hlavně sám před sebou. Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti zaujme svou pravdivostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň rozveselí i dojme.

www.bontonfilm.cz

10 • Prostor • leden 2010

Vůdčí osobnost poetry slamu

navštívila Brandýs

V Knihovně Eduarda Petišky proběhlo 16. prosince vystoupení Jaromíra Konečného, který se jako promotér a spisovatel proslavil v Německu. Pan Konečný se projevil jako opravdu veselý chlapík, který stihne vypít za tři dny, co byl v České republice, více než sto piv.

S

nnapětím jsem očekávala varietní představení exhibicionisty, co neví, jak naložit s volným časem. Ale Jarda, který si se všemi potykal, překvapil i mne, a to jsem poněkud prudší povahy. První povídka o odvykání kouření rozesmála všechny přítomné tak, že kdo mohl, slzel, a kdo ne, rozhýkal se, a Jarda musel na chvíli přestat předčítat. Po přečtení první povídky chtěl své působení zmírnit typicky českým vtipem. Ale dosáhl pouze další mocné salvy smíchu, ač vtip, který pronesl, znal snad každý. Řekl ho totiž svým „ostravsko-německým“ přízvukem, proto se nedalo jinak než zkřížit nohy, aby si člověk nekrupl do textilu. Hlavní pointou tohoto vystoupení bylo, že chtěl představit svou knihu Moravská rapsodie, ze které taky přečetl jednu povídku. I když přítomné diváky varoval, že je poněkud vulgární a nemravná, i tak mě poněkud zaskočilo pojetí mladého muže a masturbace. Jako žena jsem to moc nechápala, ale mužská část publika se smála, až skoro padala ze židlí. Akce to byla povedená a zakončená v hospůdce nad Jardovým oblíbeným plzeňVeronika Tomíčková ským pivem, o kterém tak rád píše ve svých povídkách.

Knihovna Eduarda Petišky Vás zve na přednášku

Autorské právo a internet (Licence Creative Commons) přednáší

Mgr. Lukáš Gruber Národní knihovna ČR Podmínky pro legitimní sdílení a šíření autorských děl na internetu

Knihovna E. Petišky, I. Olbrachta 36, Brandýs nad Labem Ve středu, 20. ledna 2010, v 18.30 hod., ve studovně, vstup 30 Kč


kultura

Rok 2009 v životě knihovny Veřejné knihovny zpřístupňují informace ve všech podobách (tištěné, digitální, on-line…), ale také naplňují svou vzdělávací a kulturní úlohu formou přednášek, pořadů, workshopů, setkání se spisovateli. Nejinak je tomu i v Knihovně Eduarda Petišky. V uplynulém roce si dva a půl tisíce čtenářů půjčilo v Knihovně Eduarda Petišky cca 96 000 knih a časopisů. Prostory knihovny v obou částech města mohou využívat nejen registrovaní čtenáři, ale také široká veřejnost. Možnosti navštívit knihovnu využilo téměř 33 000 fyzických a 17 000 virtuálních návštěvníků. Zatímco virtuální návštěvníci brouzdali katalogem či uživatelským kontem nebo žádali o meziknihovní výpůjčku či rešerši, návštěvníci nevirtuální přišli za literaturou pro zábavu i vzdělávání nebo se stali účastníky přednášky, autorského čtení či literárně hudebního večera.

Bylo z čeho vybírat První akcí roku bývá již tradičně Valentinský poetický večer (autorské čtení současné české poezie), který probíhal již pošesté. V následujících měsících se střídala autorská čtení a komponované pořady více či méně známých spisovatelů. Pozvali jsme vás na setkání s Igorem Malijevským, Viki Shockem, Emilem Haklem a Tomášem Zmeškalem, Jaroslavem Rudišem, Filipem Příhodou a Jaromírem Konečným. Autorská čtení byla doprovázena hudbou – Igor Malijevský Hlinomazovým apetitem, Emil Hakl a Tomáš Zmeškal

jazzovou koláží Karla Chodory a Pavla Kopeckého, Jaroslav Rudiš s Filipem Příhodou a Viky Shockem hudebním seskupením Jamchestra. O své cestovatelské znalosti se podělili Mgr. Jana Tomíšková v rámci přednášky O islámském náboženství a Blanka Černá, Ivan Hořejší a Jiří Pařík při povídání nazvaném Indie – Modré hory. Studentům středních škol byly určeny pořady filmového kritika a publicisty Martina Jirouška Havran, havran, krkavec aneb 200 let od narození E. A. Poea a Film a literatura 2. poloviny 20. století.

jektu sešly v knihovně na pěti tematických konferencích, ve kterých vyhledávaly dané informace, vyhodnocovaly je a předávaly ostatním. Pracovnice dětského oddělení připravila několik akcí pro děti z mateřských škol, např. seminář O podzimu, a pro děti z okolních obcí (Kostelec nad Labem). Ve stručnosti jsme připomněli akce Knihovny Eduarda Petišky, které jste mohli na-

vštívit v prostorách knihovny, na zámku nebo v brandýském kině v roce 2009. Připravily je pro vás Lucie Valentová, vedoucí oddělení pro dospělé, a Mgr. Jaroslava Fialová, pracovnice dětského oddělení za pomoci celého kolektivu knihovny. Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi na pořádání autorských čtení, besed, přednášek, dětských konferencí a exkurzí spolupraVěra Krajíčková covali. inzerce

Nezapomínáme na dětské návštěvníky Děti byly pozvány na brandýský zámek na divadelní představení Tři pohádky na dobrý den a ekologickou pohádku O Balynce, dobrém štěněti a do knihovny na setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou. Vánoční výtvarná dílna proběhla v Denním stacionáři Vyššího Hrádku p. s. s. Vybraní školáci navštívili knihovnu v rámci lekcí informatické výchovy, ve kterých se učí informační gramotnosti. Ve spolupráci se ZŠ Palachova probíhá již několik let projekt Škola v knihovně. Jeho cílem je ukázat dětem jedinečnost práce s knihou a informacemi. V roce 2009 se děti zapojené do pro-

Otevírací doba: po - so: 11.00 - 23.00 ne: 11.00 - 22.00 -------------------------Rozvoz jídel --------------------------

www.fattoria.brandys.nl

ZÁPSKÁ 300 BRANDÝS NAD LABEM TEL.: 326 907 700

leden 2010 • Prostor •

11


sport

Město zná

nejlepší sportovce

I

ntenzivní práce s mládeží přinesla ovoce šermířskému klubu, který si odnesl největší počet ocenění, celkem tři. Ziskem prvního místa se sportovkyní roku stala Eliška Ďásková, její oddílový kolega Jiří Ploner se v chlapecké kategorii umístil na druhé příčce. Skvělý úspěch podtrhlo umístění šavlového družstva ve složení Kamila Kuklová, Andrea Valsová a Eliška Ďásková, které skončilo druhé mezi kolektivy. Členové veslařského klubu se dočkali dvou ocenění. Jakub Koloc usedl na nejvyšší trůn v kategorii sportovec roku

Ve středu 16. prosince byly v kapli brandýského zámku vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku 2009 města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: sportovec, sportovkyně, kolektiv a trenér. Vyjma trenérské kategorie je cena určena sportovcům mladším 18 let. A jak tedy anketa dopadla? a Monika Nováková v kategorii sportovkyně roku skončila na třetím místě. Do celkového pořadí výrazně promluvily i boleslavské atletky. V kategorii jednotlivkyň se prosadila koulařka Markéta Červenková, kterou její letošní úspěchy vynesly na druhé místo, a třetí příčku v kategorii kolektivů obsadilo družstvo starších žákyň. Vynikajícího výsledku dosáhl – rovněž se dvěma umístěními – basketbalový klub, jehož tým U14 zvítězil v kategorii sportovních kolektivů. Tento úspěch podtrhl i trenér týmu Lukáš Chábek, který se mezi trenérskými osobnostmi umístil na druhém místě, hned za vítězným fotbalovým trenérem Liborem Staňkem. Třetí pozici mezi trenéry obsadil Václav Langer z SK Skeleton. Totéž umístění v kategorii chlapců vydobyl mladý tenisový talent David Minx. Letos se konal první ročník ankety a hlasování se účastnily sportovní subjekty Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za přítomnosti starosty Brandýsa nad Labem Ondřeje Přenosila a místostarosty Miroslava Šnaiberka.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen v dalším ročníku ankety, ale především v jejich sportovred, foto Václav Kváča ním úsilí.

Celkové výsledky 1. ročníku ankety o nejlepšího sportovce, kolektiv a trenéra roku 2009 Jednotlivec dívky

Kolektivy

Pořadí Jméno

Klub/oddíl

Pořadí Jméno

Klub/oddíl

1. 2. 3.

Šermířský klub Houštka TJ Slavoj Atletika Klub veslování Kondor Brandýs

1. 2. 3.

BK Brandýs Šermířský klub Houštka TJ Slavoj Atletika

Eliška Ďásková Markéta Červenková Monika Nováková

Jednotlivec chlapci

Basketbalový tým žáků U14 Šermířské družstvo kadetek Atletické družstvo starších žákyň

Trenéři

Pořadí Jméno

Klub/oddíl

Pořadí Jméno

Klub/oddíl

1. 2. 3.

Klub veslování Kondor Brandýs Šermířský klub Houštka LTC Stará Boleslav

1. 2. 3.

FK Brandýs-Boleslav BK Brandýs Skeleton

Jakub Koloc Jiří Ploner David Minx

12 • Prostor • leden 2010

Mgr. Libor Staněk Lukáš Chábek Václav Langer


Brandýsko-staroboleslavský

Co Vám inzerce přinese:

investici do budoucnosti fungující marketingovou kampaň pro Vaše podnikání jedinečnou příležitost dostat se do povědomí široké veřejnosti šanci zvýšit zisk ve Vašem podnikání

1. měsíc – sleva 20 %, 2. měsíc – sleva 30 %, 3. měsíc – sleva 50 % Akční nabídka se nevztahuje na řádkovou inzerci. Nabídku je možné využít do 20. 2. 2009.

Hledáte další důvod, proč inzerovat v Prostoru? distribuce probíhá zdarma do všech domácností a firem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi náklad novin činí 7200 kusů elektronická verze novin je ke stažení na www.prostor-nl.cz čtenost novin dosahuje až 20 000 čtenářů výroba a zalomení inzerátu zdarma noviny jsou tištěny barevně na kvalitním papíře

Inzertní uzávěrka vždy k 20. dni v měsíci.

Kontaktní údaje: Marie Damborská Inzertní manažerka Tel: +420 602 481 475 E-mail: inzerce@prostor-nl.cz

Inzerujte v Brandýsko-staroboleslavském Prostoru a úspěch máte zaručený


polabské hvězdy

na leden

BERAN (21. 3.–20. 4.) Držte se pevně svých rozhodnutí a uvidíte, že vám brzy přinesou ovoce. Počátek měsíce nebude ještě plně podle vašich představ, ale na jeho konci se zablýská na lepší časy. BÝK (21. 4.–21. 5.) V novém roce budete úspěšnější než v předešlých letech, ale dávejte pozor, aby vám úspěch příliš nestoupl do hlavy a neztratili jste tak opravdové přátele. Nezapomeňte si dopřát přiměřenou relaxaci. BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.) Po poklidném čase posledních dnů opět nastupuje boj. Měli byste se bít za svá práva. Máte-li pocit, že to, co chcete, je důležité, nebojte se věc prosadit. V soukromém životě vám letos nastanou zásadní změny. RAK (22. 6.–22. 7.) Nenechte se překvapit rychlým nástupem nových okolností a snažte se jim co nejvíce přizpůsobit. V soukromí se neuzavírejte a nechte lásce otevřené dveře. Nový rok by pro vás mohl být v tomto směru přelomový. LEV (23. 7.–22. 8.) Vše se vrací do starých kolejí. Počátkem měsíce byste měli zvýšit pracovní výkonnost a odpočinek si nechat na později. Naskytne se vám mnoho příležitostí, jak si polepšit v práci, a byla by škoda je nevyužít. PANNA (23. 8.–22. 9.) Stále jste nuceni podřizovat se rytmu jiných lidí? Nemáte potřebu se z toho vymanit? Vzchopte se a pusťte se do boje. Bude to vyžadovat mnoho sil, ale výsledek vás mile překvapí. Pamatujte, že pro své štěstí musí každý něco udělat.

Znamení měsíce

Kozoroh

Osoba narozená ve znamení Kozoroha je velký realista. Má silnou vůli a četné ambice. Je odolná vůči ranám osudu. Projevuje velkou rozhodnost při realizaci cílů. Snaží se neukazovat sebemenší náznak slabosti. Práci vykonává poctivě a pečlivě s velkou dávkou osobní disciplíny. Občas překvapí své okolí originálními nápady. Velmi si váží své individuality a samostatnosti. Ctí inteligenci a klidný přístup k životu. Neustále se vzdělává, aby získala lepší pozici pro kariérní postup. Má ráda peníze. Pozitivní rysy: trpělivost, vytrvalost, ctižádost. Slabiny: roztrpčenost, konzervativnost, přebujelé ambice. Významné osobnosti ve znamení Kozoroha: Eduard Bass, David Bowie, Kevin Costner, Karel Čapek, Marlene Dietrichová, Johanka z Arku, Edgar Allan Poe, Elvis Presley.

Průvodce

oblohou

VÁHY (23. 9.–23. 10.) Tento měsíc začne finančními problémy. Bude nutno zvážit finanční situaci a detailně si rozvrhnout výdaje. Výsledek nebude optimistický, ale nesmíte se zaleknout – vše má řešení. A myslete na to, že nejdůležitější je přece jenom zdraví a pohoda vašich blízkých. ŠTÍR (24. 10.–22. 11.) Máte v sobě neustálý rozpor, ve kterém bojuje rozum se srdcem. Nacházíte se tak ve velmi svízelné situaci. Snažte se, aby obé bylo v rovnováze a nic nepřevážilo. Někdy nechte věcem volný průběh a ony se časem vyřeší samy. STŘELEC (23. 11.–21. 12.) Myslete na své zdraví. Nyní jste si s rodinou trochu odpočinuli, ale nový rok byste měli začít pomalejším tempem a více myslet na osobní život, práce není vše. Okolo vás je mnoho lidí, kteří vás potřebují a vy potřebujete je. KOZOROH (22. 12.–20. 1.) Oplýváte množstvím energie, která se ve vás nahromadila přes vánoční svátky. Do všeho se vrháte příliš bezhlavě a to by se vám mohlo vymstít. Zpomalte a zvažte, co je pro vás důležité a čeho byste se naopak měli vzdát pro blaho vaše i vašich blízkých. VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.) Nemyslete stále jen na pracovní záležitosti a jděte se někdy jen tak pobavit s přáteli. Každodenní boj si okořeňte svým charakteristickým humorem a uvidíte, že mnoho lidí vaše počínání uvítá.

Sirius, nejjasnější hvězda celé oblohy a jižní vrchol obrazce zvaného zimní trojúhelník, je dobře viditelný za lednových večerů a ve středních severních šířkách se třpytí nad jižním obzorem. Večerní lednové obloze dominuje výrazné souhvězdí Oriona. Velká mlhovina v Orionu, jeden z nejčastěji fotografovaných objektů oblohy, září jižně od řady tří hvězd Orionova pásu. Je snadno pozorovatelná triedrem a za vhodných podmínek ji můžeme spatřit prostým okem jako mlhavou skvrnu. Měsíc bude v novu zdroj: encyklopedie Vesmír 15. ledna, úplňku dosáhne 30. ledna.

RYBY (21. 2.–20. 3.) Volný čas věnujte rodině, která si vaši pozornost zaslouží. Členové rodiny si připomenou, jak nepostradatelná bytost pro ně jste, a předají vám potřebnou energii, kterou v poslední době postrádáte.

Brandýsko-staroboleslavský Prostor, reg. č. E 18424 · Vydává: Main Advantage, s. r. o. Šéfredaktorka: Milena Doksanská Manažerka redakce: Marie Damborská Grafická úprava: Stanislava Rohan Adresa redakce: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: redakce@prostor-nl.cz Inzerce: inzerce@prostor-nl.cz Tisk: Tiskárna a litografické studio DURABO Čelákovice Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma pro občany Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Náklad: 7200 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Toto číslo vychází 31. prosince 2009.

14 • Prostor • leden 2010


volné chvilky

Kachna po staročesku Suroviny:

Postup:

kachna sklenice kysaného zelí 2 dl bílého vína 2 cibule kmín, sůl

Očištěnou kachnu osolíme, okmínujeme a za stálého podlévání a přelévání vypečeným tukem pečeme v troubě téměř doměkka. Pak ji rozporcujeme. Část tuku oddělíme a podusíme na něm cibuli, zalijeme vínem, přidáme kysané zelí a porce kachny, přelijeme výpekem a společně dodusíme doměkka. Podáváme s bramborovými nebo chlupatými knedlíky.

www.recepty.cz

Jan Hošek, šéfkuchař restaurace Záložna 1933, zve na týden „opeřenců“ od 18. do 23. ledna. Citát, jehož autorem je francouzský spisovatel a moralista Francois de la Rochefoucauld (1613–1680): „Svatá předsevzetí se rozplývají v hříšných pokušeních jako sladké… (dokončení v tajence).“ Odpovědi s poštovním razítkem do 14. ledna posílejte na adresu Křížovka PROSTOR, Main Advantage, s. r. o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem. Na tři vylosované výherce čeká poukaz v hodnotě 300 Kč do restaurace Záložna 1933. Výherci z minulého čísla: Vlastimír Valenta, Lucie Vorosová, Zdena Patzelová.

Přijďte navštívit tradiční český restaurant Záložna 1933 v Brandýse nad Labem.

ZÁLOŽNA 1933

Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem tel.: 731 783 990, e-mail: zalozna@brandys.nl www.zalozna.brandys.nl

leden 2010 • Prostor •

15


PF Kontakt: Marie Damborská | Inzertní manažerka | Brandýsko-staroboleslavský Prostor Tel.: +420 602 481 475 | E-mail: redakce@prostor-nl.cz , inzerce@prostor-nl.cz

www.prostor-nl.cz

Noviny Prostor 1/2010  

brandys nad labem-stara boleslav

Advertisement