Page 9

PREZENTACE SPOLEČNOSTI UNISTAV, A. S.

Šance pro váš domov Ve Staré Boleslavi mezi ulicemi Třebízského a Josefa Truhláře vzniká projekt dceřiné společnosti brněnské stavební společnosti Unistav, a. s., „Park Stará Boleslav“. Ondřej Blaho

Projekt spočívá ve vybudování kompletní technické infrastruktury a komunikací v uvedené lokalitě a tím vytvoření zainvestovaných pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. V současnosti již probíhá realizace druhé etapy projektu. Na první etapu projektu jste navázali etapou druhou, jaká je aktuální situace?

Co následující etapy, v lokalitě držíte velký objem pozemků, jaký je časový plán dalších realizací?

Původně jsme chtěli zahájit práce na třetí etapě v okamžiku, kdy bude prodáno 80 % druhé etapy, abychom tzv. nekonkurovali sami sobě. Od 1. 1. 2014 jsou dle novely zákona o DPH pozemky s inženýrskými sítěmi nově zatíženy 21% daní. Tuto informaci máme od poloviny listopadu. V současnosti se nám stále daří

prodávat pozemky z druhé etapy bez tohoto navýšení, nicméně z hlediska následující etapy v tuto chvíli ještě bohužel nejsme rozhodnuti. Ondřej Blaho, MBA Obchodní ředitel & DVLP

REALITY@UNISTAV.CZ +420 604 222 022 WWW.POZEMKYBOLESLAV.CZ

Ze stavebního hlediska nám přála velmi mírná zima. Práce jsme zahajovali v říjnu 2013 a v současnosti se již blížíme k závěru, byl zde odveden skutečně velmi pěkný kus práce. Legislativní procesy ve smyslu kolaudačních řízení zahájíme, předpokládám, v první polovině května. Z hlediska zájmu si také stěžovat nemůžeme, prodejům se daří velmi dobře. Často slyšíme o špatném stavu v českém stavebnictví, je o stavební pozemky i přes stále trvající ekonomickou krizi opravdu zájem?

Přiznám se, že jsme současným stavem příjemně překvapení. V tuto chvíli jsou prodány přibližně dvě třetiny pozemků, a to jsme ještě nekolaudovali. Pro nás jsou zásadní především kladné reference od našich stávajících klientů, to je to nejdůležitější vysvědčení. V druhé etapě již ani nevyužíváme služby realitní kanceláře.

Situaci sledujeme zpovzdálí, nás se naštěstí přímo netýká. Víme, že obnovením těžby by byly zřejmě poškozeny zájmy dvou jiných developerů v lokalitě, ale nechci předjímat.

Inzerce

V souvislosti se Starou Boleslaví se nyní často hovoří o obnovení těžby písku.

1 – první etapa, 2 – druhá etapa, 3 – ostatní bydlení, 4 – sportoviště, 5 – obchodní centrum, 6 – občanská vybavenost

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

9

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí