Page 32

ARCHITEKTURA

DETAILY S KVÍZEM PODRUHÉ Ve druhém dílu detailů se budeme zabývat dobou současnou. Jako oslí můstek k minulým předválečným ukázkám poslouží poválečný detail z padesátých let, který osvěžoval socialistický realismus docela přívětivě (viz obr. č. 1). V dnešní pragmatické době se prosazuje „hightech design“, tedy esteticky kultivovaný KONSTRUKČNÍ detail z ušlechtilých materiálů (nerez, chrom. ocel, smaltované plechy, tvrzená skla apod.). Příklady viz obrázky č. 2 a 3. Za detail lze počítat i sympatickou symbiózu tradičních materiálů s moderními (obr. č. 4). Tento přístup se aplikuje i na tzv. drobnou architekturu (autobusové čekárny, lavičky, koše na odpadky, stojany na kola apod.). Příklad viz obr. č. 5. Kam s nimi? Obr. 1

Obr. 2

Mimo zájem stavebníků, ba i architektů, jsou bohužel výtvory, které výrazně ovlivňují vzhled měst. Jedná se o díry v plotech s plechovými dvířky, podivné stavbičky aj. výtvory, obsahující skříně na pojistky, plynoměr, zvonky, poštovní schránky apod. Sem patří i „něco“ pro popelnice. Podívejme se na obr. č. 6. Zde je patrná snaha zkultivovat tyto nezbytnosti a uvést je do souladu s navazujícím plotem. I na obrázku č. 7 je vidět jedna z variant, jak je možno inteligentně ukrýt popelnici, a zároveň ji „zezadu“ plnit.

Obr. 5

Kvíz 2. část

Také v tomto čísle máte za úkol poznat, kde se nacházejí detaily z našich sedmi obrázků. Odpovědi zasílejte na e-mail redakce@ novinyprostor.cz nebo na adresu Prostor, Wolkerova 603, Brandýs. Nejvíce správných odpovědí bude odměněno knihou. Ing. arch. Jan Líman, foto autor

Obr. 6

Obr. 3

32 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Obr. 4

Obr. 7

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement