Page 19

POLABÍ

JARNÍ PŘEROV NAD LABEM ZASTUPITELÉ Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem zve na tradiční výstavu Jaro na vsi. Až do konce dubna budou v přerovském skanzenu znázorněny zvyky a obyčeje, které na jaře provázely život venkovského lidu ve středním Polabí. Výstava je přístupná vždy od úterý do neděle v 9.00 až 17.00 hodin.

Již dva roky můžeme sledovat zasedání čelákovického zastupitelstva online.

Od masopustu k pomlázce

Výprava za lidovými tradicemi začíná masopustem a míří k Velikonocům. Dozvíme se, co je na Nymbursku krajová zábava „šplochan“, a připomeneme si vynášení smrtky o Smrtné neděli a velikonoční zvyky s pletením pomlázek a pečením jidášů a mazanců.

Do konce dubna za lidovými zvyklostmi

Doprovodný program Čarodějnice a léčivé bylinky

Výstava pokračuje v dolní části skanzenu, kde se přeneseme do časů tradiční svatovojtěšské poutě, o filipojakubské noci se ochráníme před zlou mocí čarodějnic a prožijeme květnové kácení máje a mariánské svátky. Jaro zakončí tajuplná noc před svátkem sv. Jana Křtitele, kdy je čas sbírat léčivé bylinky.

O víkendech navíc probíhá bohatý program: k vidění budou ukázky košíkářského, kovářského či drátenického řemesla, paličkování, zdobení kraslic, pečení a zdobení perníčků, tkaní, zpracování ovčího rouna, výroba pometel a další zajímavé tradiční činnosti. Program je pestrý, nenechte si jej ujít. red, foto archiv

RC MILOVICE SLAVÍ Momentky, které nezestárnou

JARNÍ FOCENÍ Toušeňský Myšák pořádá, ve spolupráci s profesionální fotografkou Janou Abelson specializující se na focení těhulek, novorozenců a dětí, jarní focení. Cena balíčku s 10 upravenými a vyretušovanými snímky je 380 Kč, 20 snímků stojí 680 Kč. Focení proběhne 13. dubna od 10.00 v herně centra a 25. května od 10.00 v Parku prof. Procházky. Přihlášky zasílejte na e-mail bacovci@tiscali.cz. red, foto www.abelsonstudio.com

ČELÁKOVIC ONLINE

Rodinné centrum Milovice letos oslaví své desáté narozeniny. Při té příležitosti pořádá den otevřených dveří. Centrum vzniklo z iniciativy občanského sdružení Maminky dětem. Sdružení založené maminkami na mateřské dovolené reagovalo na potřebu zázemí pro aktivity rodičů s dětmi. Dnes RC Milovice nabízí volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi od narození do školního věku. Ve čtvrtek 24. dubna od 13.00 do 18.00 hodin můžete se svými ratolestmi přijít prohlédnout si centrum a pohrát si v herně. Vstup na den otevřených dveří je zdarma. red

Starostka Čelákovic PhDr. Zdeňka Tichá zdůrazňuje: „Zasedání zastupitelstva je zasedáním veřejným, tedy ten, kdo má o projednávané záležitosti zájem, může přijít na toto jednání a účastnit se jej. Je rozdíl být osobně přítomen jednání, nebo jej sledovat na obrazovce.“ Reakce jsou různé

Ze zasedání zastupitelstva je pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam. A nejen to. „Veřejné záznamy z jednání zastupitelstva město Čelákovice nepořizuje; online přenos není záznamem. Město však zajišťuje veřejný online přenos ze zasedání zastupitelstva; ten první proběhl v dubnu 2012. Reakce jsou různé a závisejí na tom, jaký byl průběh zasedání. Pro představu: Zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2014 mělo v průběhu jednání 68 přístupů, v průměru je zaznamenáno asi 130 unikátních přístupů během online přenosu,“ přidává paní starostka trochu statistiky. Nic není zadarmo

„Prvotní investicí pro online přenos bylo vytvoření datového spoje mezi Městským úřadem v Čelákovicích a kulturním domem, kde probíhá zasedání zastupitelstva – náklady byly ve výši 30 000 Kč. Finanční náklady za rok 2013 činily 115 661 Kč, a to za online přenos a techniku, která je zajišťována externí firmou,“ uzavírá. red

• PROSTOR • 2014 • březen/duben •

19

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement