Page 16

POLABÍ

V KOSTCE ZASTUPITELSTVO Přes 30 tisíc osob! Před více než rokem se uzavřela zdymadla přes Labe a dne 16. března 2013 zahájil provoz čelákovický přívoz, který bude sloužit k překonání řeky do doby, než se otevře nová lávka pro pěší. Za rok čelákovický přívoz přepravil přes 30 tisíc osob.

Více bezpečnosti Město Milovice se rozhodlo ještě letos rozšířit stávající kamerový systém (8 kamer) o dalších deset kamer, což by mělo přijít na více než jeden milion korun. Nově instalované kamery budou střežit kritická místa častého výskytu kriminální činnosti.

Léčba neklidem Na námět povídek Sakiho a S. Leacocka sehraje ochotnický soubor Náplavka Lysá nad Labem autorské představení plné motivů detektivních, hororových, výtvarných i salonně dramatických. Představení proběhnou 11. a 16. dubna v 19.30 hodin v kině Lysá nad Labem.

Velikonoční jarmark Dne 12. dubna od 10.00 do 18.00 hodin proběhne ve Skále v Čelákovicích jarní jarmark s hudbou, tanečním souborem Moták, výtvarnými dílnami a dalším překvapením. Přijďte se inspirovat velikonočními nápady na zkrášlení interiéru a úpravu exteriéru.

Floriánská pouť Dne 4. května se koná v městysu Lázně Toušeň tradiční Floriánská pouť, letos již 164. Tato pouť má dlouhou tradici, založena byla roku 1852 a dodnes je nedílnou součástí života nejen obyvatel Toušeně, ale i mnoha lidí z okolních obcí.

16 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

NA INTERNETU? V diskusích se často objevuje téma veřejných záznamů (příp. online vysílání) ze zasedání zastupitelstva. A jak už to bývá, jsou tu dva tábory, kdy jeden je pro a druhý proti. Na názor v této věci jsme se tedy zeptali polabských starostů. Brandýs n. L.-St. Boleslav a Káraný

s občany: „Máme principiální zájem na veřejném charakteru jednání zastupitelstev! Ale chceme jej naplnit osobní účastí občanů na jednáních zastupitelstva, nikoliv online přenosem do restaurací. Důležitá je osobní participace voličů včetně jejich reakcí v daném čase a na daném místě. Na to se soustředíme spíše než na instalaci kamer.“

„Myslím si, že ten, kdo má skutečný zájem o dění ve městě, na zasedání přijde,“ řekl starosta našeho souměstí Ing. Ondřej Přenosil (ODS). „Dalším aspektem jsou neujasněná Přerov nad Labem a Toušeň právní stanoviska na vysílání přenoStarostka Přerova n. L. RNDr. Darina sů a záznamů. Obzvlášť kategorický Kocsisová, Ph.D., (BEZPP) vidí pro názor zastává Úřad na ochranu i proti: „Ve větších městech osobních údajů. A v době, kdy stále mi to připadá jako užiněkdo podává různé podněty tečný posun v inforna přešetřování chování movanosti občanů. zastupitelů a úředníků, Zároveň se tím jsem proti,“ dodal. ČELÁKOVICE ovšem ztrácí Starosta Káraného Petr JSOU ONLINE výhoda osobního Zatloukal (nez.) vidí UŽ 2 ROKY, ČTĚTE kontaktu, možuplatnění spíše pro NA STR. 19 nosti zpětné vazby. větší města. „Myslím si, V Přerově se nám že v malých obcích, kde podařilo veřejnou dismají lidé ke svým zastupitekusí mnoha témat a zalům blízko (denně je potkávají síláním pozvánek pomocí SMS na ulici), se jedná o zbytečnost.“ široké veřejnosti zvýšit účast občanů Lysá nad Labem a Milovice na zasedáních zastupitelstva, bylo by „Pokud mám aktuální informace, tak škoda přenosem o toto přijít.“ je zde výrazný nesouhlas Úřadu pro Na závěr pozitivní náhled starosty ochranu osobních údajů,“ upozorToušeně Ing. Luboše Valehracha: ňuje starosta Lysé Mgr. Jiří Havelka „Členové zastupitelstva jsou veřejní (ODS). „Dle mého odhadu investiční funkcionáři, volení občany, a zasenáklady budou do 50 tis. Kč (kamera, dání zastupitelstva jsou veřejná. ozvučení), k tomu nějaké provozní Ne každý občan má možnost se náklady. Situace se však rapidně zasedání zúčastnit. Přesto má právo zhorší v případě uveřejňování na informace o tom, co jím zvolení záznamu. Takový záznam by měl zastupitelé projednávají a jak se být anonymizován, což je v případě k dané problematice staví. Proto bez až 7hodinového jednání poměrně jakékoli pochybnosti veřejné produkčasově náročné. Finanční náročnost ci zasedání zastupitelstva říkám ano. nedokážu odhadnout. Osobně jsem Koneckonců, zastupitel by se neměl pro variantu se záznamy, pouhý stydět za svoje názory.“ Podrobněji k tématu na našich weboonline přenos nic neřeší.“ vých stránkách. Starosta Milovic Lukáš Pilc (ODS) red upřednostňuje osobní kontakt

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement