Page 14

MĚSTO A LIDÉ

VÝLETY DO HISTORIE

STŘEDNÍ POLABÍ V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ Po napoleonských válkách, které zasáhly i české a moravské území, přitvrdil rakouský absolutismus dohled nad pokusy o národní emancipaci a účinně je brzdil.

PŘÍŠTĚ: ŽIVOT VE STŘEDNÍM POLABÍ V 2. POL. 19. STOL.

přesouvalo ruské vojsko a r. 1819 získala obec pozemek pro rybník a obecní dům. Na místě zvoničky byla roku 1823 vystavěna kaplička sv. Floriána. Roku 1849 žilo v Toušeni v 89 domech 644 obyvatel. Vedle dříve pěstovaných plodin se nově sela čočka,vikev a řepka a sázely brambory. Bitva národů stvrzena v Brandýse nad Labem

Národní obrození se dostává do ofenzivní fáze (1805–1830). Jednalo se o období vlastenecké agitace (tzv. generace Jungmannova). V těchto časech byla jazyková svébytnost národa stavěna na češství velikánů našich dějin, počínaje sv. Václavem.

faře v těsném sousedství kostela, přežila proto i požár. Stará Boleslav

Při úpravách okolí města byl objeven pramen s minerální vodou, který se v roce 1820 stal základem nedalekých lázní Houštka.

Brandýs nad Labem

Roku 1813 proběhlo na brandýském zámku setkání tří evropských mocnářů: rakouského císaře, českého a uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. Setkáním panovníků vedoucích zemí protinapolenské koalice v srpnu 1813 na císařském a královském zámku Brandýs nad Labem vyvrcholily aktivity evropské diplomacie a byly stvrzeny dohody, které pak přivedly spojenecká vojska do Bitvy národů u Lipska. Po dvou dnech bojů u Chlumce 29. 8. a 30. 8. 1813 se protinapoleonské koalici podařilo Francouze porazit a předznamenat tak definitivní pád dobyvačného Napoleona. Obec Dřevčice

Slibný vývoj Dřevčic byl přerušen v roce 1809, kdy 20. září ves vyhořela – celá, kromě chrámu, fary a zvonice. Původní škola byla umístěna při staré

14 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

PŘITVRZUJE VLASTENECTVÍ VČETNĚ JAZYKOVÉ SVÉBYTNOSTI. Lysá nad Labem

Období první poloviny 19. století přineslo Lysé nad Labem výraznou proměnu zástavby města, při níž došlo k velkému nárůstu počtu domů, celkovému zahušťování zástavby a vzniku nových ulic a náměstí (např. Na Františku). Šporkové, respektive později Sweerts-Šporkové, drželi panství Lysá nad Labem až do roku 1851, kdy jej prodali za 820 000 zl. kněžně Štěpánce Rohanové. Lázně Toušeň

Nové století přineslo domy ve slohu empíru. Roku 1813 se přes Toušeň

Přerov nad Labem

Na vršku U Čtyř lip se nachází Boží muka z 1. poloviny 19. století. Nedaleko nich stála drobná pískovcová studánka. Do zadní stěny stavby je vytesán letopočet 1856, patrně rok jejího vzniku. Kostelec nad Labem

Napoleonské války se Kostelce zvlášť nedotkly. Rok 1848 zde proběhl klidně. Po revolučním roce 1848 začal Kostelec žít plným životem. 17. 3. 1849 byly vypsány první obecní volby. Purkmistrem se na celých deset let stal Josef Meninger, který připravil podmínky pro všestranný rozvoj města. Milovice

Větší růst obce začal v první polovině 19. století, vesměs se jednalo o chalupnickou a domkařskou zástavbu. Zápy

Do poloviny 19. století mají Zápy pastoušku, obecní dům, lom a obecního pasáka ovcí. V roce 1826 proběhlo v Zápech očkování proti neštovicím. red, RNDr. Jan Králík, CSc., zdroj: brandysko.cz, prerovnadlabem.cz, mestolysa.cz, drevcice.cz, zapy.cz, wikipedia.org, foto archiv

Pozn. redakce: Omlouváme se čtenářům za chybně uvedené informace o Lázních Toušeň v minulém vydání.

Noviny Prostor 2/2014  
Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement