Page 12

MĚSTO A LIDÉ

TAK JE KRIZE, NEBO NE?

CO JE NOVÉHO V ÚZEMNÍM PLÁNU?

Přijďte na brandýský Od letošního léta by mohl začít platit nový územzámek popovídat si ní plán města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. s významnými ekonomy jsme se proto Ing. arch. Kostelcem nad Labem a dalšími o současné ekonomické Zeptali Pavla Bímy, původně pověřeného obcemi, ve které by se lépe situaci. zastupitele za územní plán (ÚP), promítly společné regionální zájmy. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pořádá v úterý 22. dubna od 18.30 hodin na zámku v Brandýse nad Labem debatu nazvanou Skončila ekonomická krize, nebo si jen vybírá oddechový čas? Diskutovat s vámi přijedou Ing. Jan Skopeček, člen výkonné rady ODS a předseda regionálního sdružení středočeské ODS, Ing. Eva Zamrazilová, CSc., kandidátka ODS do Evropského parlamentu, prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké školy CEVRO Institut, a PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., výkonný ředitel Institutu Václava Klause. Moderátorem debaty bude ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Jaroslav Vomastek, MBA.

na jeho odborné stanovisko. „Ne„Z takového společného matedomnívám se, že by nový ÚP riálu by zcela jistě byla přinesl mnoho nového příkladně v otázce oproti platnému. Nedopravního systému přináší zásadní nová akcentována NOVÝ ÚP BOHUŽEL témata, mění pouze otázka trasy II/245 NAVAZUJE dílčí podmínky a paBrandýs–ČelákoI NA PÁR STARÝCH rametry zastavitelvice, jejíž odklon NEDUHŮ nosti, dle mého soudu není fakticky v ÚP v některých případech řešen, rovněž mohl ke ztížení výchozí situavzniknout názor na ce. Funkce dopravy a její sysrehabilitaci původní tém, občanská vybavenost, veřejpolabské krajiny v celém prostoru, né plochy a plochy veřejné zeleně, apod. V každém případě chci poděplochy pro průmysl a podnikání kovat panu architektu Kindlovi, že jaksi zaostávají za funkcí bydlení. se v dokumentu promítá vzájemná Bohužel, nový ÚP de facto musí proporcionalita a vzájemná podmípřevzít neduhy současného.“ něnost funkcí ve vazbě k časovým horizontům. Rovněž vytvoření Je to věc nás všech prostoru pro regulační plány centIng. arch. Bíma míní, že měla rálních a významných zón vnímám předcházet studie celého prostoru pozitivně.“ red vymezeného kupř. Čelákovicemi,

MĚSTO BEZ POSKVRNKY Provětrali jste už všechny skříně a kouty, uklidili celý byt, a teď nevíte, kam nasměrovat svou jarně uklízecí náladu? Máme pro vás tip. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Příležitost pro vás

Půjde o zcela jedinečnou možnost setkat se a popovídat si s elitními ekonomy naší země, kteří jsou navíc nějakým způsobem spjati s naším souměstím. Záštitu nad touto velmi výjimečnou akcí přijal starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ing. Ondřej Přenosil. red, foto archiv ODS

12 • březen/duben • 2014 • PROSTOR •

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na jarní úklid města, který bude probíhat v v týdnu od 7. do 13. dubna. Zapojit se mohou občané i organizace a spolky, školy, skautské oddíly, zkrátka každý, komu vzhled našeho souměstí není lhostejný. Praktické drobnosti

Pytle na sběr odpadu si můžete vyzvednout v brandýském Infocentru nebo na pracovišti CzechPoint na radnici ve Staré

Boleslavi. Pytle s odpadem pak můžete odložit v den svozu komunálního odpadu k vlastní popelnici (pouze v týdnu od 14. do 18. dubna), nebo, při úklidu mimo zástavbu, nahlásit místo uložení pytlů již při jejich vyzvedávání či později na MÚ panu Antončíkovi. Více informací poskytne p. Ladislav Antončík z odboru územního rozvoje a památkové péče na tel. 326 909 169 nebo e-mailu ladislav.antoncik@brandysko.cz. red

Noviny Prostor 2/2014  

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Advertisement